Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge


EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a
Anul colar 2012 - 2013
MATEMATIC
Simulare
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore
SUBIECTUL I Pe foaia de examen scriei numai rezultatele 30 puncte
5p 1 . 1 . Rezultatul calculului 15 9 3 : este egal cu
5p 2 . 2 . Calculnd 20% din 75 kg obinem.kg.
5p
3 . 3 . Scris sub form de interval, mulimea { } 3 17 x | x <
este
5p
4 . 4 . Diagonala ptratului cu latura de 5 3 cm este ..cm.
5p 5 . 5 . Se consider cubul SIMULARE din Figura 1. Suma lungimilor
tuturor muchiilor este egal cu 288 cm. Lungimea unei muchii
este egal cu .cm.
5p 6 . 6 . n graficul din Figura 2 este reprezentat media notelor obinute de elevii claselor a VIII la Evaluarea
Naional la disciplina matematic n ultimii 4 ani.
7,08
6,37
7,12
6,96
5,8
6
6,2
6,4
6,6
6,8
7
7,2
Media
2009 2010 2011 2012
Anul
Figura 2
Anul n care absolvenii au avut cea mai mare medie este ..
SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. 30 puncte
5p 1 . 1 . Desenai pe foaia de examen o prism triunghiular regulat PRISMA.
5p
2 . 2 . Determinai numerele prime a,b,c care verific egalitatea 2 6 146 a b c + + .
5p 3 . 3 . Un monitor i o imprimant pentru calculator cost mpreun 724,35 lei. tiind c monitorul este cu
147,65 lei mai scump dect imprimanta, calculai ct cost fiecare obiect.
4 . 4 . Se consider funcia
f :
, ( ) 1 3 f x x.
5p a . a . Reprezentai grafic funcia f ntr-un sistem de axe ortogonale xOy.
5p b . b . Calculai distana de la originea sistemului de axe ortogonale la graficul funciei f.
5p
5 . 5 . Fie ( )
2
2
8 16
4
x x
E x
x x
+ +

+
, { } 4
*
x \ . Determinai numerele ntregi n pentru care ( ) E n
.
Prob scris la matematic Simulare
1
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge
SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. 30 puncte
1 . 1 . O pist de atletism are forma i dimensiunile din Figura 3. La capete pista este mrginit de
semicercuri cu centrele n M i N, cu diametre de 50 m i 40 m, iar poriunile n lina dreapt au cte
100 m. Toat suprafaa interioar pistei este acoperit cu gazon.
.
5p a . a . Determinai suprafaa acoperit de gazon.
5p b . b . Determinai suprafaa pistei de alergare.
5p c . c . Un atlet i face nclzirea, alergnd n linie dreapt pe traseul A M B A . Artai c
distana parcurs pe acest traseu este mai mare de 250 m.
2 . 2 . Un magazin de calculatoare depoziteaz materialele ntr-o camer n form de paralelipiped
dreptunghic cu dimensiunile 6 m, 4,80 m i nlimea de 4 m. Monitoarele sunt ambalate n cutii de
carton, n form de cub, cu muchia de 60 cm.
5p a. Calculati suprafaa totala a unei cutii de carton.
5p b. tiind c se pot stivui cel mult 6 cutii cu monitoare, suprapuse, calculai numrul maxim de
monitoare care pot fi depozitate n ncpere.
5p c. Calculai volumul spaiului liber din ncpere, dup depozitarea cutiilor cu monitoare.
Prob scris la matematic Simulare
2
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge
Barem de corectare i notare:
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare r spuns se acord fie 5
puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea si SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice solu ie corect , chiar dac este diferit de cea din barem, se
acord punctajul maxim corespunz tor.
Nu se acord frac iuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare
pentru rezolv ri par iale, n limitele punctajului indicat n barem.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeaz prin mp r irea punctajului ob inut la 10.
Prob scris la matematic Simulare
3
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge
Prob scris la matematic Simulare
4
SUBIECTUL I 30 puncte
1. 12 5p
2. 15 5p
3.
( ]
3 17 ;
5p
4.
5 6
5p
5. 24 5p
6. 2011 5p
SUBIECTUL al II-lea: 30 puncte
1. Desen 4
p
Notaie 1p
2.
( ) 2 6 146 146 2 6 2 73 3
2
a b c c a b c a b
c
c prim
+ +


;

Orice numr prim are exact


doi divizori: 1 i numrul nsui.
2p
( ) 73 3 1 3 72 3 24
3
a b a b a b
a
a prim
+


;

2p
24 1 23 b b 1p
3. Fie a = preul unui monitor i b = preul unei imprimante. 1p
Avem 724 35 a b , + i 147 65 a b , 2p
Afl ( ) 724 35 147 65 2 436 a , , : a +
lei
1p
Afl 724 35 436 288 35 b , b , lei 1p
4. a) Reprezint un punct pe grafic 2p
Reprezint al doilea punct pe grafic 2p
Traseaz graficul n sistemul de axe ortogonale 1p
b) Determin { } ( )
1 1 1
0 0 1 3 0 0
3 3 3
f
G ox M y f x x x M ; OM
_


,
1p
Determin { } ( ) ( ) 0 0 1 1 0 1 1
f
G oy N x f y N ; ON
1p
Determin
2
2 2 2 1 10 10
1
3 9 3
MN OM ON
_
+ +

,
1p
Calculeaz
1 2
1
1
10
3
10
10
3
c c
OM ON
OP MN OP
ip MN2p
5.
Descompune
( )
2
2
8 16 4 x x x + + + i ( )
2
4 4 x x x x + +
2p
( )
( )
2
2
2
4
8 16
4
x
x x
E x
x x
+
+ +

+ ( ) 4 x x +
4 x
x
+

1p
( ) { }
4
4 1 2 4
4
x | x
x
E n x | x ; ;
x
x| x

+
t t t
;
+


1p
Din condiiile de existen { } 2 1 1 2 4 x ; ; ; ;
1p
SUBIECTUL al III-lea 30 puncte
1.
a)
( ) 100 40 400 400 10 A + +
5p
b)
( ) 100 50 625 625 8
exterior
A + +
2p
( ) ( ) 625 8 400 10 1000 225
pist
A + + +
3p
c) d AM MB BA + + , 1p
unde
2 2
25 100 10625 AM MB +
1p
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge
Nr.
Crt.
SUBIECTUL I
T
o
t
a
l

I

3
0
p
SUBIECTUL AL II-LEA
T
o
t
a
l

I
I

3
0
p
SUBIECTUL AL III-LEA
T
o
t
a
l

I
I
I

3
0
p
O
f
i
c
i
u

1
0

p
T
O
T
A
L

1
0
0
p
NOTA OBSERVAII
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4a 4b 5 1a 1b 1c 2a 2b 2c
5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p
1 . 1 .
2 . 2 .
3 . 3 .
4 . 4 .
5 . 5 .
6 . 6 .
7 . 7 .
8 . 8 .
9 . 9 .
1 0 . 1 0 .
1 1 . 1 1 .
1 2 . 1 2 .
1 3 . 1 3 .
1 4 . 1 4 .
1 5 . 1 5 .
1 6 . 1 6 .
1 7 . 1 7 .
1 8 . 1 8 .
1 9 . 1 9 .
2 0 . 2 0 .
Prob scris la matematic Simulare
5
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
coala Gimnazial Cicneti, Judeul Arge
Nr.
Crt.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4a 4b 5 1a 1b 1c 2a 2b 2c
5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p
1 0 0 0 10 10 1,00
2 0 0 0 10 10 1,00
3 0 0 0 10 10 1,00
4 0 0 0 10 10 1,00
5 0 0 0 10 10 1,00
6 0 0 0 10 10 1,00
7 0 0 0 10 10 1,00
8 0 0 0 10 10 1,00
9 0 0 0 10 10 1,00
10 0 0 0 10 10 1,00
11 0 0 0 10 10 1,00
12 0 0 0 10 10 1,00
13 0 0 0 10 10 1,00
14 0 0 0 10 10 1,00
15 0 0 0 10 10 1,00
16 0 0 0 10 10 1,00
17 0 0 0 10 10 1,00
18 0 0 0 10 10 1,00
19 0 0 0 10 10 1,00
20 0 0 0 10 10 1,00
NOTA OBSERVAII
SUBIECTUL AL
III-LEA
T
o
t
a
l

I
I
I

3
0
p
O
f
i
c
i
u

1
0

p
T
O
T
A
L

1
0
0
p
SUBIECTUL I
T
o
t
a
l

I

3
0
p
SUBIECTUL AL II-
LEA
T
o
t
a
l

I
I

3
0
p
Prob scris la matematic Simulare
6

S-ar putea să vă placă și