Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a) ______________________________________, incadrat la unitatea


scolara
_____________________________________________,
pe
post
de
_________________, cu domiciliul stabil in localitatea _________________________________
CNP____________________________________C.I. seria___nr._________________________
Eliberat de ______________________la data de _________________, solicit prin prezenta
acordarea indemnizatiei de instalare, prevazuta de art. 23, alin.1 din HG nr.281/1993.
Va rog sa-mi formulate un raspuns oficial.

Data,

Semnatura,

Doamnei/Domnului Director al ___________________________________

S-ar putea să vă placă și