Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul2

HIDROCARBURI
Hidrocarburile sunt compui organici care cantin in molecula lor numai atomi de carbon i hidrogen. Formula moleculara genera/a a unei hidrocarburi poate fi exprimata astfel: CxHY1 unde x reprezinta numarul de atomi de carbon din molecula, iar y numarul de atomi de hidrogen. CLASIFICAREA HIDROCARBURILOR Clasificarea hidrocarburior se poate face Tn fu~ctie de modul de dispunere a atomilor de carbon in catena ~i de natura legaturilor chimice (fig. 2. 1.). Dupa natura legaturilor chimice exista: o hidrocarburi saturate - alcani - contin Tn molecula lor doar legaturi simple; de exemplu: CH4 CH3-CH3 CH3-CH2-CH3

H I

o
R

o
C

met an etan prop an hidrocarburi nesaturate - contin Tn molecula lor cel putin o legatura dubla sau tripla Tntre doi atomi de carbon.

Ele se c1asifica In: alchene: CH2=CH2 etena alcadiene: CHz= C=CHz propadiena CH=CH

CH2=CH-CH3 propena CH2=CH-CH 1,3-butadiena CH=C-CH3 =CH2

A R B U R I
H2

Aromatice

Fig. 2. 1. Clasifiearea hidroearburilor. H C C 'CH 2 I 2 1 H2C, CH2 C


H2

aromatice - contin Tn molecula lor cel putin un ciclu benzenic; de exemplu, vezi fig. 2. 2. Dupa tipul catenei exista: hidrocarburi cu catena aciclica - contin Tn molecula lor 0 structura Iiniara sau ramificata (aciclica); o hidrocarburi cu catena ciclica - contin Tn molecula lor unul sau mai multe cicluri de atomi de C; de exemplu vezi fig. 2. 2.

o hidrocarburi

sau a.

H2
HC C 'CH

II
HC, C H2
H

CH2

sau b.

Exercitii , 1. S~rie 0 formula de structura a unei hidrocarburi nesaturate cu catena aciclica ~i care contine Tn molecula 4 atomi de carbon. Rezolvare: Exista mai multe hidrocarburi nesaturate cu catena aciclica ~i cu 4 atomi
de carbon Tn molecula. Una dintre aceste hidrocarburi are formula de structura plana: CH3-CH=CH-CH3 . 2. Scrie 0 formula de structura a unei hidrocarburi saturate cu catena aciclica ~i cu 5 atomi de carbon TnmOlecu';.

o o
0
[]

C HC.....~CH HC..... C~CH H


II I

sau

e.

Fig. 2. 2. Hidroearburi eu structura eic1ica: a. saturate (eicloalcani); b. nesaturate; e. aromatice.

Capitolul2

HIDROCARBURI
Hidrocarburile sunt compui organici care con tin in molecula lor numai atomi de carbon i hidrogen. Formula moleculara generala a unei hidrocarburi poate fi exprimata astfel: CxHy, unde x reprezirita numarul de atomi de carbon din molecula. iar y numarul de atomi de hidrogen. CLASIFICAREA HIDROCARBURILOR Clasificarea hidrocarburior se poate face Tn fu,!ctie de modul de dispunere a atomilor de carbon in catena ~i de natura legaturilor chimice (fig. 2. 1.). Dupa natura legaturilor chimice exista: D hidrocarburi saturate - alcani - contin Tn molecula lor doar legaturi simple; de exemplu: CH4 CH3-CH3 CH3-CH2-CH3

H
I D

o
C
A R B
. ".
~. -,.~ -

.
*,--?1"~

met an etan prop an D hidrocarburi nesaturate - contin Tn molecula lor cel putin o legatura dubla sau tripla Tntre doi atomi de carbon. Ele se c1asifica Tn: alchene: CH2=CH2 etena alcadiene: CH2= C=CH2 propadiena CH=CH CH2=CH-CH3 propena CH2=CH-CH 1,3-butadiena CH=C-CH3 =CH2

Aromatice

R
I

Mcino~~~[e~r~ .

D hidrocarburi aromatice - contin Tn molecula lor cel putin un ciclu benzenic; de exemplu. vezi fig. 2. 2. Dupa tipul catenei exista: D hidrocarburi cu catena aciclica - contin Tn molecula lor 0 structura Iiniara sau ramificata (aciclica); D hidrocarburi cu catena ciclica - contin Tn molecula lor unul sau mai multe cicluri de atomi de C; de exemplu vezi fig. 2. 2.

Exercitii ., 1. S~rie
0 formula de structura a unei hidrocarburi nesaturate cu catena aciclica ~i care contine Tn molecula 4 atomi de carbon. Rezolvare: Exista mai multe hidrocarburi nesaturate cu catena aciclica ~i cu 4 atomi

o o
Fig. 2. 2. Hidroearburi eu struetura cieliea: a. saturate (eic1oalcani); b. nesaturate; e. aromatiee.

de carbon Tn molecula. Una dintre aceste hidrocarburi are formula de structura plana: CH3-CH=CH-CH3 . 2. Scrie 0 formula de structura a unei hidrocarburi saturate cu catena aciclica ~i cu 5 atomi de carbon TnmOlecu~