P. 1
rolul activitatilor extracurriculare in dezvoltarea copiilor

rolul activitatilor extracurriculare in dezvoltarea copiilor

|Views: 70|Likes:
Published by Cristina Calin
despre activităţile extracurriculare
despre activităţile extracurriculare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Cristina Calin on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA COPIILOR

EDUCATOARE GR. I , AILOAIEI-IORDACHE DORINA-GEORGETA, GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL HĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI
MOTTO “Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i invăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) Învăţământul preşcolar ca parte integrantă a învăţământului preuniversitar, are scopul de a oferi copiilor aflaţi la vârsta preşcolară condiţiile necesare pentru o dezvoltare normala şi deplină. Ea are în vedere asigurarea acelor experienţe care să ţină seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale şi de activitatea sa fundamentală – jocul. Obiectivul fundamental al educaţiei preşcolare este de a permite fiecărui copil să-şi urmeze drumul personal de creştere şi dezvoltare oferind suport pentru: Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia; Dezvoltarea capacităţii acestuia de a intra în relaţie cu ceilalţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi; Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive; - Sprijinirea copilului de a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite necesare activităţilor viitoare din şcoală; Pregătirea copiilor pentru şcoală a fost şi este o problemă de mare actualitate mai ales în condiţiile intensificării şi acelerării întregului proces de învătământ, a schimbărilor din învăţământul preşcolar, a Programului de reformă a educaţiei timpurii iniţiat de MECI. Acest program vizează optimizarea şi eficientizarea calităţii educaţiei la vârstele timpurii, pentru a putea răspunde actualelor exigenţe sociale, cât şi celor de dezvoltare personală. Dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, de interacţiunile cu ceilalţi, de organizarea mediului şi activităţile sau situaţiile de invăţare special create. În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea proprietăţilor materialului de prelucrat, pentru a utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. Această cerinţă se impune cu atât mai mult în domeniul educaţiei , unde se modelează ,,materialul” uman care are o multitudine diversă de variante comportamentale ce cu greu pot fi prevăzute, unele fiind chiar imprevizibile. Necesităţile curente ale activităţii instructiv – educative impun cerinţa de a cunoaşte cât mai bine personalitatea fiinţei umane pe care o prelucrăm, pentru a găsi mijloacele şi strategiile cele mai eficiente. Studierea şi cunoaşterea personalităţii celor care intră sub incidenţa educaţiei se impune şi pentru depistarea cât mai timpurie a copiilor dotaţi şi supradotaţi şi pentru dirijarea educării şi instruirii lor. Cunoaşterea potenţelor individuale ale elevului, a înclinaţiilor şi aspiraţiilor lui ajută la orientarea fiecăruia către tipul şi profilul de şcoală cel mai potrivit, la îndrumarea către profesia în care se va putea realiza optimal. Problema studierii şi cunoaşterii personalităţii copilului trebuie pusă astăzi în termeni noi, mult mai largi, mai bogaţi şi mai diverşi, pentru a depăşi încadrarea trăsăturilor personalităţii în tipare preconcepute. Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădiniţă în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate în afara grădiniţei; ele sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea educatoarelor. Activitatea extracurriculară în sine, prin structură, conţinut specific, este firesc complementară activitaţii de învăţare realizată în grădiniţă. După o binecunoscută clasificare UNESCO, educaţia extracurriculară, adică educaţia de dincolo de procesul de învăţământ, apare sub două aspecte principale: educaţia informală – reprezintă influenţa incidentală a mediului social transmisă prin situaţiile vieţii de zi cu zi - şi educaţia non-formală, care se realizează fie în sistemul de învăţământ, fie în cadrul unor organizaţii cu caracter educativ.

prin întâlnirile pe care le-am organizat. obiectiv. ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA PERSOANEI : în cadrul cărora se pune accent pe activităţi de educaţie rutieră . copiii au aflat răspunsul la întrebări precum:.S. transformarea elevilor din consumatori de informaţie în producători de informaţie . curajul şi să asigure concordanţă între vorbe şi fapte. c)strategii de management : I-proiectarea activităţii – stabilirea realistă a obiectivelor. dl. selectarea metodelor participative pentru valorificarea potenţialului creativ. realizarea de sine prin conformism. norme elementare de protecţie civilă. purtaţi discuţii asupra posibilităţii preşcolarilor de a-şi gestiona creativ timpul liber. interes şi să participe activ la protejarea mediului ambiant natural. să le trimită felicitări confecţionate cu drag de 1 Martie. selectarea tehnicilor de lucru diversitatea şi atractivitatea activităţilor. educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi făţă de scopurile urmărite. la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor.ACTIVITĂŢI IGIENICO-SANITARE: Prin parteneriatele educaţionale încheiate cu medicul de familie. Am organizat concursuri gen .educaţie P. dr. descoperiţi şi cultivaţi talente .S. cu doctorul veterinar.hobby-urilor “. consecvenţa. şi normele elementare de protecţie civilă.I. iniţiativa.. Toate aceste informaţii i-au făcut pe copii mai atenţi. Întreg colectivul didactic urmăreşte ca activităţile extracurriculare să fie cât mai eficiente. II –implementarea – parcurgerea etapelor de învăţare – proiectare. copiii sunt îndrumaţi şi ajutaţi să înţeleagă sensul şi semnificaţia normelor şi a valorilor morale. In acest sens. d)evaluarea – proiectarea activităţilor de evaluare corespunzătoare.. Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc. Pentru succesul şi complementaritatea activităţilor desfăşurate în afara orelor de curs educatoarele ar trebui să ţină cont de următoarele recomandări: oferiţi preşcolarilor dotaţi o îmbogăţire pe orizontală şi pe verticală a materiei.Cum ne pregătim pentru scoală?. În semn de recunoştinţă. care să se poată organiza la nivelul grădiniţei fără costuri prea mari financiare şi de timp. Având un caracter atractiv. utilizarea adecvată a tehnicilor auxiliare . Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate.I. conduita proprie şi a celorlalţi potrivit unor imperative morale. autocontrolul. încurajaţi lucrul şi acasă. să aprecieze. preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism. selectarea eficientă a metodelor de evaluare în vederea obţinerii unui feed-back rapid asupra atingerii obiectivelor. activităţile extracurriculare trebuie să respecte reperele oricărei activităţi didactice : a)comunicarea în cadrul căreia se asigură climatul educaţional. adaptarea conţinutului la particularităţile cognitive. consistente.Cine ştie câştigă “. socializarea. În Grădiniţa cu program normal Hăneşti activităţile extracurriculare sunt direcţionate pe următoarele repere : A)... Prin parteneriatul educaţional încheiat cu agenţii de poliţie din comună. Activităţile extracurriculare trebuie să pună în valoare responsabilitatea individuală şi în grup. realizarea de sine prin independenţă. Dulceanu Nicolae care are un punct de lucru la Hăneşti. prezenţa elementelor de noutate şi inovaţie în produsele copiilor. gestionarea eficientă a timpului. B). Caziuc Marcel dar şi cu patronul brutăriei „Donifa” Botoşani. claritatea explicaţiilor şi cerinţelor. copiii au înţeles mai uşor că normele de educaţie rutieră trebuie respectate deoarece acestea asigura de fapt protecţia asupra propriilor persoane. actualizarea conţinutului de învăţare în funcţie de cunoştinţele elevilor. să manifeste grijă. prin vizitele copiilor la aceste instituţii dar şi prin prezenţa acestor personalităţi în grădiniţă. în spiritul normelor şi valorilor morale acceptate în societate. conduită. reale şi posibile. de Paşti. mai responsabili.Ca fiind parte integrantă a procesului instructiv-educativ. b)etica relaţiilor educatoare-preşcolar bazate pe valori. cu însufleţire şi dăruire. Ne preocupăm pentru o viaţă sănătoasă! etc. stimulaţi apariţia . adaptarea la contexte. la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. să analizeze fapte şi împliniri de viaţă. dl. i-am . bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor. Prin întâlnirile cu seful comisiei comunale de prevenire a situaţiilor de urgenţă. gestionarea corectă a metodelor şi tehnicilor de lucru. dr. la astfel de activităţi. Scobioală Vasile . considerarea preşcolarului ca partener educaţional. individualizarea comunicării şi modalităţile comunicării . Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia. au aflat mai multe informaţii despre educaţia P. dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase. să înţeleagă notele esenţiale ale unor trăsături de voinţă necesară în activitatea lor ca : perseverenţa. mai motivaţi.Cum ne pregătim locul de muncă? . copiii au dorit să-i colinde de Crăciun. diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare.

adaptarea la propriile nevoi). Am organizat împreună cu d-na bibliotecară Manole Valentina de la Biblioteca Comunală.În cadrul acestora din urmă . . am desfăşurat şezători literar-artistice „Dor de Eminescu”. Sub influenţa rigorilor şi a regulilor morale cu care intră în contact. ziua eroilor. astfel. de creaţie practico-aplicativă . antrenează de fiecare dată un număr foarte mare de copii. recreere. concursuri de desene. se dezvoltă dragostea faţă de frumos. se produce o schimbare de fond a întregii activităţi psihice. solist. transmisă prin copii până în zilele noastre. De obicei ele se realizează complementar cu activităţile obligatorii. 8 martie. punându-se accent într-o mai mare măsură pe latura exterioară şi expresivă a acestora. o cateheză transmisă din om in om şi în special. picturi.Tinere talente” au avut ca scop participarea cu desene. Rădăuţi).O. fenomenul si operarea in aceasta concepţie. o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia religioasă trebuie să înceapă încă din copilărie deoarece copilul poate fi mai influenţat religios– moral când este mic decât mai târziu. expoziţii de desene şi colaje. Prin aceste manifestări. să intre în relaţii cu alţii ( să cunoască realităţile sociale). voie bună. expoziţii de desene. are loc trecerea progresiva a gândirii copilului de la contemplarea şi înţelegerea intuitivă a fenomenului.expoziţii tematice. Frumoase au fost şi întâlnirile cu ocazia altor momente cu caracter religios: împărtăşirea. Moldoviţa. chilii (Putna. sentimentelor. Copiii înţeleg mesajul.cinste cui te-a scris”.N. Ele conduc la promovarea unui înalt nivel de dezvoltare a personalităţii religios morale. o schimbare de structura a înţelegerii. asta s-a avut în vedere atunci când s-a încheiat parteneriatul educaţional cu preotul Damian Gavril. serbări. Ziua Mondială pentru Climă.C. încredere. se dezvoltă gândirea critică şi se stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale. responsabil.am marcat de fiecare dată în cadrul grădiniţei zilele :15 ianuarie. concursuri. Ziua Mondială a Pământului. Colindele – versuri cântate -reprezintă o predică orală. Suceviţa. le iubesc. mersul la cimitir. răsplătite cu numeroase premii şi menţiuni. drumeţii. cu prilejul cărora am desfăşurat activităţi variate : vizionari de filme documentare cu conţinut adecvat. Acţiunea de iniţiere în taina vieţii creştine. conştient de drepturi şi de îndatoriri. Tot aici un rol important îl au şi şezătorile prin care se accentuează conservarea datinilor şi obiceiurilor naţionale şi locale. formate în copilărie. concursuri de genul „ Cel mai bun … recitator. realizându-se. Ziua Internaţională a Copilului. Ziua Mondială a Nutriţiei. Aceste activităţi au ajutat copiii să devină capabili să se cunoască pe sine ( dezvoltarea percepţiilor. 1 decembrie. iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. a gândirii. dacă vom şti să transmitem cum se cuvine teoria legată de ceea ce vrem să pună copiii în scenă. fapt ce reprezintă o adevărata schimbare în actul de cunoaştere. povestitor”. „Creangă –mereu copil”. numeroase acţiuni comune precum: prezentări de carte ”Carte frumoasă . Se modifică trebuinţele. a cazului la logica regulii. Colindele in cadrul serbărilor ne înfăţişează imensa bucurie a copiilor de a transmite mesajul Naşterii Domnului iar colindătorii îşi îndeplinesc misiunea de propovăduitori ai credinţei. îşi sădesc şi întăresc credinţa în Dumnezeu . etc. să intre în relaţii cu mediul social apropiat ( să se apropie de informaţii). rezultatele vor fi de durată şi cu eficienţa mai mare. .S. Prin aceste acţiuni s-a urmărit iniţierea copiilor în practicarea unui comportament activ. deniile. Dacă vom tine cont de particularităţile de vârstă ale copiilor. de formare a personalităţii religioase „după chipul lui Hristos“. etc. sunt emoţionaţi. 24 ianuarie. de aptitudinile şi posibilităţile de interpretare a personajului. felicitări. Manifestările cultural religioase – printre care şi serbările preşcolare. liber şi deschis spre alte culturi.colindat şi le-am arătat mulţumirea domniilor lor invitându-i la diferite manifestări artistice şi plastice precum scenete pe teme sanitare. actor. C)ACTIVITĂŢI CULTURAL. Deprinderile bune. naţionale şi interjudeţene.. Ziua Europei etc. Nicolae şi de Crăciun. de perioada istorică şi geografică a acţiunii pe care o interpretează. interesele.EDUCATIVE: în cadrul cărora diferenţiem următoarele paliere : -activităţi educative axate pe zile tematice cuprinse şi în Calendarul U. rămân uneori valabile pentru întreaga viată. capabil de toleranţă şi respect faţă de sine şi de ceilalţi. De asemenea copiii au fost profund impresionaţi la vizitarea şi altor lacaşe de cult : biserici şi mânăstiri. carnavaluri. se oferă destindere. de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Hăneşti .E. Eficienţa şi atractivitatea acestor serbări depind de ingeniozitatea fiecărui cadru didactic. Ziua Mondială a Sănătăţii. pe dezvoltarea vieţii afective şi formarea unor impresii personale faţă de personaj.activităţi dedicate evenimentelor naţionale şi locale . prin programe artistice. a legii pe care o exprima cazul. la numeroase concursuri internaţionale. -activităţi desfăşurate în cercul de creaţie artistico –plastică şi practică . se dezvoltă relaţiile cu cei din jur. preferinţele. Ziua Mondială a Protecţiei Naturii şi Mediului Înconjurător. colaje. urmărindu-se informarea şi formarea preşcolarilor în vederea atingerii idealului vieţii de creştin. Aşa ne-a învăţat sfântul părinte şi de aceea colindele copiilor au răsunat asemenea unui cor de îngeri în zilele de Sf. se îmbină utilul cu plăcutul şi literatura.

Grupa mijlocie a obţinut numeroase diplome: Concursul internaţional „Sărbători şi tradiţii în Europa „ Podul Iloaiei. copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate. au trăit şi au creat opere de arta. spectacolele cu caracter distractiv au darul să stârnească râsul copiilor prin diverse contraste de situaţii sau ironii. importanţi. 11 Menţiuni Concursul Naţional „Toamna cea bogată” ed. I Borşa. cât şi de factorii educaţionali în măsura în care : • valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor. folclorice şi istorice ale ţarii. 2 Menţiuni Concursul Naţional „Miracolul sărbătorilor de iarnă” Baia de Fier. Argeş: 1 Premiul I Concursul Naţional „Mirajul Crăciunului” Baia Mare. vizitele la muzee. Arad: 2 Premii I. excursii la Grădina zoologică. Aceste activităţi s-au desfăşurat cu părinţii alături. 1 Premiul III. copiii îşi pot forma afecţiunea faţă de natură. 3 Menţiuni Concursul Naţional „Tolba lui Moş Nicolae” Pralea. 3 Premii III. spectacole de teatru de păpuşi precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor. -Vizionarea unor filme. recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii şi selecţionarea emisiunilor. făcându-le viaţa mai frumoasă. Iaşi: 1 Premiul I Expoziţia Internaţională „Crăciunul în Europa”: 2 Premii I. În cadrul acţiunilor turistice.Călăraşi. Gorj: 2 Premii I Concursul Naţional „Crăciunul. monumente şi locuri istorice. poate constitui de asemenea o sursa de informaţii. 6 Premii II. liniei stilizate pe care o au imaginile. E) ALTE ACTIVITĂŢI DE CUNOAŞTERE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR : excursii de observare a mediului înconjurător cu schimbările din natură din anotimp în anotimp. 1 Premiul II. Maramureş: 2 Premii I. -Sărbătorirea unor zile de naştere în cadru festiv au avut impact mare asupra copiilor. În urma plimbărilor. Botoşani : 3 Premii I Concursul Naţional „Sărbătorea anotimpurilor” Clinceni . mai ales. 1 Premiul III. faţă de om şi realizările sale. din dorinţa de a oferi sărbătoriţilor momente de ţinută estetică. iar materialele pe care le colectează. protejaţi. de îngrijire a parcului de joacă . 1 Menţiune. copii simţindu-se preţuiţi. Desenele animate sunt cele mai gustate de către copii datorită. fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. bucurii. a excursiilor în natură. Olt: 1 Premiul I. • organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor contribuind la optimizarea procesului de învăţământ . Bacău: 1 Menţiune Concursul Naţional „În aşteptarea lui Moş Nicolae” Buzău: 1 Premiul I. programelor distactive care au o influenţă pozitivă mai evident conturată. 1 Premiul III. 1 Premiul I. Educatoarele au un rol deosebit de important în alegerea spectacolelor. De asemenea am organizat concursuri de dansuri populare şi de dans ritmic. . sunt folosite în activităţile practice. distracţie. drumeţii. Cluj: 5 Menţiuni Concursul Naţional „Toamna cea bogată” ed. Concursul internaţional „Smarty” Piteşti. Căiuţi. imaginea realităţii. 2 Premii II. satisfacţie. Filmul comic. mai plină de sens. 2 Premii de Merit Concursul Interjudeţean „Iarna. arta. Cluj: 1 Premiul I Concursul Naţional „Uite vine Moş Crăciun” Pilu. 3 Menţiuni Concursul Naţional „Sărbătoarea Crăciunului . creeză buna dispoziţie. Peciu Nou.Miracol în culoare” Slatina. la educarea dragostei. 1 Premiul II. Arad: 5 Premiul I Concursul Naţional „Sărbătorile de iarnă prin ochii copiilor” Câmpulung. Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate atât de către copii. dar în acelaşi timp şi un punct de plecare în organizarea unor acţiuni interesante. 2 Premii III. expoziţii. 1 Premiul II. Bacău: 6 Premii I. Excursiile contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării. 2 Premii III Concursul Naţional „Lumină şi Culoare ” Căiuţi. cultura. spectacole de teatru .obiceiuri şi tradiţii” Giurgiu: 1 Premiul I. în jocurile de creaţie. 1 Premiul III Concursul Interjudeţean „Iarna pe uliţă „Cuza Vodă . locurile unde s-au născut. dezvoltandu-le dragostea faţă de estetic şi reprezintă un nesecat izvor de satisfactii. respectului pentru frumosul din natura. în cadrul activităţilor de desen şi modelaj. Copiii participă cu însufleţire şi dăruire. favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi psihic. astfel făcând cunoştinţă cu lumea artei.Ilfov: 2 Premii I. Timiş: 1 Menţiune Concursul Naţional „O ce veste minunata” Sântana. copiii pot cunoaşte realizările oamenilor. D)ACTIVITĂŢI SPORTIV –TURISTICE : cu accent pe întreceri sportive de 1 Iunie. 1 Premiul III De asemenea mai sunt încă 10 concursuri de la care aşteptăm rezultate.obiceiuri şi tradiţii”. 3 Premii II. Argeş: 1 Premiul I Concursul Naţional „Sărbătorile de iarna” Vlădeni. II Borşa. case memoriale constituie un mijloc de a intuit şi preţui valorile culturale. Prin excursii. Aceştia sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune în legătură cu mediul.

• au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup. Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar. Educaţia preşcolară în România. Institutul de Ştiinte ale Educaţiei Revista Învăţământului preşcolar. R. In acelaşi timp rolul acestor activităţi extracurriculare au un caracter colectiv care conduc la « sudarea legăturii » dintre cei mici. Editura Polirom 2002 .formele de organizare sunt din cele mai ingenioase.. M.Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire. CONSTANTIN Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – o provocare?. constituind un suport puternic pentru o activitate susţinută. copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă. V. BIBLIOGRAFIE .E. participarea este liber consimţită.PREDA. Bucureşti. • creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor. DUTU. Craiova 2009 . 2001 . Omfal. 3-4/2006. să aparţină unui grup.. V. cu caracter recreativ .Ministerul Educaţei şi Cercetării. D. DRAGHICI. • sunt caracterizare de optimism şi umor.SOARE.LESPEZEANU M. PLETEA. Editura Diana 2008 • • • . îi învaţă să trăiască în grup. N. Editura Presa Universitară Clujeană. • contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor.PAUN. G. CALIN.. Metodica activităţilor instructiv educative în grădiniţa de copii. SERBAN. M. G. • urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ. CHIŞ. IUCU. 2007 -Noul Curriculum pentru învăţământ preşcolar 3-6/7 ani . Cluj-Napoca.V. Editura S. M. .IONESCU.POPA. Editura « Gheorghe Cârţu Alexandru ». necodiţionată.C. VIORICA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->