Proiect de lectie

Data: Clasa: I Şcoala Învăţător: Aria curriculară: Limbă şi comunicare Obiectul: Limba si literatura română Unitatea de învăţare: Textul – mijloc de cunoaţtere Subiectul: Sunetul şi grupul de litere “gi, Gi” Tipul lectiei: predare-invatare Scopul lectiei: • familiarizarea elevilor cu grupul de litere “gi”; • formarea priceperilor şi deprinderilor de citire corectă , constientă, cursivă, expresivă. Obiective operationale: O1- să citească corect cuvinte/propoziţii în ritm propriu; O2-să recunoască grupul de litere “gi”; O3- să dea exemple de cuvinte care conţin grupul de litere”gi”; O4-să despartă cuvinte în silabe şi să stabilească locul sunetului “gi” in cadrul cuvantului( la inceput, in interior sau la mijloc); O5- să formuleze răspunsuri corecte la întrebări legate de text; O6- să extragă mesajul textului; O7-să cunoască grupul “gi” ca semn grafic corespunzator sunetului “gi”; O8-să citească lecţia selectiv. Strategia didactica: Metode si procedee:lucrul cu manualul, citirea în ecou, citirea selectivă, conversatia, metoda fonetica-analitico-sintetica, explicatia,exerciţiul; Material didactic:plansa cu litera model, manual; Material bibliografic: *Ghid de predare a abecedarului de M. Penes, ed. Ana; *Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV,ed. Did. si Ped., Bucuresti, 1991 *Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV, ed. AS’S, Iasi, 2003

Secvenţele lecţiei I. Moment organizatoric

Design-ul lecţiei Conţinutul instructiv educativ Verific dacă elevii au toate materialele necesare şi creez cadrul necesar desfăşurării orei în bune condiţii. -Ce am învăţat ora trecută? (… sunetul şi litera F) -Ce titlu are textul? (…“Furnica Fănica”) -Ce fel de text este acesta? (…în versuri) -Cum se mai numeşte textul în versuri? (… poezie) -Ce aţi avut de învăţat? (…4 versuri) Numesc câţiva elevi care vor recita cele patru versuri. Elevii deschid manualul şi se citeşte lecţia integral şi selectiv.

Metode şi procedee Conversaţia

Evaluare

II. Verificarea cunoştinţelor

Conversaţia

Apreciez răspunsurile elevilor.

Citire selectivă Conversaţia

Apreciez modul în care elevii recită/citesc poezia.

III. Trecerea la -Despre ce vietate am citit în lecţia nouă acest text? (… despre furnică) -Cum este ea? (…mică) -Gândiţi-vă la un animal care spre deosebire de furnică este foarte înalt. (…girafă) În cazul în care elevii nu numesc acest animal învăţătorul va intervini cu întrebări ajutătoare. -Care animal are gâtul cel mai lung? Se pronunţă cuvântul, se desparte în silabe, se evidenţiază sunetul “gi”.

Apreciez răspunsurile elevilor.

metoda foneticaanaliticosintetica

IV. Anunţarea temei şi a obiectivelor V. Dirjarea învăţării

-Astăzi vom învăţa sunetul şi grupurile de litere “gi, Gi”. Se anunţă câteva obiective pe înţelesul elevilor. Se observă şi discută planşa model. Elevii vor observa că sunetul”gi” este redat prin literele “g” şi “i”. Se reamintesc grupurile de literele învăţate anterior “ce, ci, ge”.

Explicaţia Apreciez cunoşinţele anterioare despre grupurile de litere. Apreciez rostirea corectă a sunetelor/ silabelor/ cuvintelor.

Conversaţia

Solicit elevilor să dea exemple de cuvinte care conţin grupul “gi” la început, în interior sau la sfârşit (ex.: girofar, gimnastică, Gigel, Gica, Gică, imagine, pagină, fragi, tragi, etc.). Cuvintele se despart în silabe şi se evidenţiază silaba care conţine grupul de litere “ge”. Se reaminteşte utilizarea literei mari la începutul Citire în cuvântului/propoziţiei. ecou Explicaţia Elevii deschid manualul la lecţia nouă şi citesc în şoaptă coloana de cuvinte. Un elev citeşte integral coloana de cuvinte, apoi se citeşte în ecou. Se explică cuvintele, dacă este cazul. Elevii citesc individual textul “O pagină”, cu sarcina de a sublinia grupul de litere “gi”. -De câte ori aţi subliniat grupul de litere “gi”? -Citiţi aceste cuvinte!

metoda foneticaanaliticosintetica

Apreciez citirea corectă şi cursivă a elevilor.

Citire în lanţ

Apreciez citirea corectă şi conştientă.

Învăţătorul citeşte model lecţia, iar elevii privesc imaginea. Se citeşte lecţia de 2-3 ori, apoi pe baza celor citite şi a imaginii se discută textul. -Cum se numeşte textul? (..”O pagină”) -Care sunt personajele? (… mama, Gina, Virgil) -Ce a adus mama? (… o carte) -Cine a luat cartea? (… Gina) -Cum era Gina? (… bucuroasă) -De ce credeţi că era bucuroasă Gina? (…pentru că îi plăceau imaginile) -Cine a venit în grabă? (… Virgil) -Ce a vrut Virgil? (… să vadă cartea) -Cum a reacţionat Gina? -Ce a făcut Virgil?(… a tras de carte) -Ce s-a întâmplat cu cartea?(… s-a rupt) -Cum sunt acum cei doi copii? (…supăraţi) -Cine a greşit? Se rezlovă exerciţiile 1 şi 2 din manual: 1.Răspundeţi la întrebări (oral): *Ce părere aveţi despre purtarea copiilor? *Cum credeţi că pot repara ei greşeala? 2.Alege răspunsul corect: La primirea cărţii, Gina era tristă/bucuroasă. Cartea are imagini frumoase/urâte.

Conversaţia Apreciez formularea corectă a răspunsuri lor.

Exerciţiul Apreciez răspunsuri le elevilor.

VI. Fixarea cunoştinţelor

Se citeşte textul integral, selectiv precum şi rândul din josul paginii scris cu litere de mână. -Ce învăţăm noi din păţania celor doi copii? -Ce am învăţat noi astăzi? (… grupul de litere “gi”) -Ce litere scriem când pronunţăm sunetul “gi”? (… literele “g” şi “i”)

Citire în lanţ Citire selectivă Conversaţia

Apreciez citirea corectă.

VII.Activitate Se discută pe tema “Cum transcurricular îngrijim manualele/cărţile”. ă Învăţătorul explică elevilor că, cărţile sunt obţinute prin prelucrarea lemnului şi că îngrijirea acestora duce la salvarea copacilor. VII. Încheierea Aprecieri generale şi individuale lecţiei asupra modului în care elevii au participat la lecţie

Conversaţia Explicaţia

Apreciez răspunsurile elevilor.

Notarea cu calificative