Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE Nr. 136 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

84/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 505 din 23 iulie 2012 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ART. I Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 84 din 20 septembrie 2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 37 se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Pe perioada absenei temporare a asistentului personal, angajatorul are obligaia de a asigura persoanei cu handicap grav un nlocuitor al asistentului personal." 2. La articolul I, punctul 3 se abrog. 3. La articolul I punctul 6, alineatele (7) i (9) ale articolului 85 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(7) Membrii comisiilor de evaluare, inclusiv preedintele, au dreptul la o indemnizaie de edin, echivalent cu 1% din indemnizaia preedintelui consiliului judeean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucureti. Plata indemnizaiei se suport din bugetele consiliilor judeene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureti. .......................................................................... (9) Activitatea de secretariat a comisiilor de evaluare este asigurat de personal care face parte din structura direciei generale de asisten social i protecia copilului din subordinea consiliilor judeene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureti." 4. La articolul I punctul 7, litera a) a alineatului (1) al articolului 87 se modific i va avea urmtorul cuprins: "a) stabilete ncadrarea n grad i tip de handicap i perioada de valabilitate a certificatului, dup caz, data ivirii handicapului, orientarea profesional a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complex elaborat de serviciul de evaluare complex;". 5. La articolul I punctul 7, litera c) a alineatului (1) al articolului 87 se abrog. 6. La articolul I, dup punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmtorul cuprins: "7^1. La articolul 87, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmtorul cuprins: <<(1^1) Pentru persoanele cu handicap a cror afeciune a generat deficiene funcionale i/sau structural-anatomice ntr-un stadiu ireversibil i care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fr a fi necesar prezentarea acestora la reevalurile periodice.>>" 7. La articolul I punctul 10, articolul 90^1 se modific i va avea urmtorul cuprins: "ART. 90^1 (1) n structura Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale funcioneaz Comisia superioar, cu activitate decizional n soluionarea contestaiilor la certificatele de ncadrare n grad i tip de handicap, emise de comisiile de evaluare judeene sau ale sectoarelor municipiului Bucureti.

(2) Comisia superioar are urmtoarea componen: a) preedinte, medic de specialitate expertiz medical a capacitii de munc sau medicin intern; b) un membru, medic de specialitate expertiz medical a capacitii de munc sau un medic de medicin general; c) un membru cu pregtire n asisten social; d) un membru cu pregtire n psihologie; e) un membru cu pregtire n domeniul juridic. (3) Componena nominal a Comisiei superioare se aprob prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale. (4) La edinele Comisiei superioare particip, cu statut de observator, un reprezentant al Consiliului Naional al Dizabilitii din Romnia. (5) n funcie de volumul activitii, numrul membrilor Comisiei superioare poate fi suplimentat, prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale. (6) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurat de personal din structura Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale. (7) Membrii Comisiei superioare, inclusiv preedintele, au dreptul la o indemnizaie de edin, echivalent cu 1% din indemnizaia secretarului de stat din Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale." 8. La articolul I punctul 10, articolul 90^2 se modific i va avea urmtorul cuprins: "ART. 90^2 (1) Principalele atribuii ale Comisiei superioare sunt: a) asigur coordonarea metodologic i monitorizarea activitii de evaluare i ncadrare n grad i tip de handicap; b) soluioneaz contestaiile, formulate n condiiile prevzute la art. 87 alin. (5), la certificatele de ncadrare n grad i tip de handicap, eliberate de comisiile de evaluare, prin admitere sau respingere, i transmite comisiei judeene sau locale a sectoarelor municipiului Bucureti soluia, pentru punerea ei n aplicare; c) stabilete prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, n urmtoarele situaii: 1. ca urmare a recomandrilor cuprinse n documentele ntocmite n urma unor aciuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale; 2. ca urmare a autosesizrii; d) stabilete ncadrarea n grad i tip de handicap, ca urmare a reevalurii dispuse n condiiile lit. c); e) particip, la solicitare, n aciuni de verificare a activitii de evaluare i ncadrare n grad i tip de handicap. (2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1), Comisia superioar emite decizii dup cum urmeaz: a) de admitere/respingere a contestaiei; b) de reevaluare, n condiiile alin. (1) lit. c); c) de ncadrare/nencadrare n grad i tip de handicap, n urma reevalurii dispuse n condiiile alin. (1) lit. c). (3) Modelul deciziilor prevzute la alin. (2) se aprob prin regulamentul de organizare i funcionare al Comisiei superioare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale. (4) Deciziile emise de Comisia superioar pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, cererile adresate instanei fiind scutite de taxa judiciar de timbru." 9. La articolul I punctul 10, articolul 90^3 se modific i va avea urmtorul cuprins: "ART. 90^3

(1) Decizia de reevaluare emis de Comisia superioar n condiiile art. 902 alin. (1) lit. c) cuprinde recomandri cu privire la coninutul dosarului de evaluare complex i va fi transmis direciei generale de asisten social i protecia copilului din raza de domicili u a persoanei, n vederea efecturii reevalurii de ctre serviciul de evaluare complex. (2) Reevaluarea persoanei se va realiza n termen de 60 de zile lucrtoare de la data nregistrrii deciziei de reevaluare la direcia general de asisten social i protecia copilului. (3) n cazul n care persoana supus reevalurii nu se prezint la a doua convocare a serviciului de evaluare complex, directorul direciei generale de asisten social i protecia copilului dispune, prin act administrativ, suspendarea dreptului de asisten social sub form de prestaii sociale. (4) Procesul de reevaluare prevzut la alin. (2) se desfoar n prezena unui reprezentant din structura de specialitate a Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, care va elabora un referat ce va fi naintat Comisiei superioare mpreun cu dosarul completat i raportul de reevaluare complex elaborat de serviciul de evaluare complex. (5) n cazul n care persoana nu se prezint la reevaluare n termenul prevzut la alin. (2), n baza raportului de reevaluare al serviciului de evaluare complex nsoit de referatul reprezentantului structurii de specialitate a ministerului, Comisia superioar emite decizie de nencadrare n grad i tip de handicap. (6) n baza raportului i a referatului prevzute la alin. (4), Comisia superioar emite decizia de ncadrare/nencadrare n grad i tip de handicap. (7) Punerea n executare a deciziilor emise de Comisia superioar se face de ctre direcia general de asisten social i protecia copilului." 10. La articolul I punctul 10, articolele 90^4 i 90^5 se abrog. 11. La articolul I punctul 11, litera g) a alineatului (1) i alineatul (2) ale articolului 100 se modific i vor avea urmtorul cuprins: "g) propunerea de ncadrare, ncadrarea n grad i tip de handicap a unei persoane, cu nclcarea criteriilor medicopsihosociale aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale i al ministrului sntii, cu amend de la 5.000 lei la 10.000 lei. .......................................................................... (2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor contravenionale prevzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) i g) se fac de ctre inspectorii sociali." ART. II Regulamentul de organizare i funcionare al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevzut la art. 90^2 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta lege, precum i procedura de evaluare se aprob prin ordin al ministrului muncii, familiei i proteciei sociale n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. ART. III (1) Comisia superioar de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va reevalua dosarele rezultate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi n urma misiunilor de control efectuate n temeiul ordinului ministrului muncii, familiei i proteciei sociale. (2) Deciziile de anulare a certificatelor de ncadrare n grad de handicap emise de Comisia superioar de evaluare a persoanelor adulte cu handicap pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, n baza Legii nr. 448/2006, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, n urma misiunilor de control efectuate n temeiul ordinului ministrului muncii, familiei i proteciei sociale, produc efecte numai pentru viitor.

(3) Debitele stabilite n baza deciziilor de anulare prevzute la alin. (2) se constituie numai pentru perioada ulterioar emiterii deciziilor de anulare. (4) Pn la data reevalurii efectuate de Comisia superioar de evaluare a persoanelor adulte cu handicap potrivit alin. (1), executarea debitelor se suspend. Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat. p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR, IOAN OLTEAN PREEDINTELE SENATULUI VASILE BLAGA Bucureti, 18 iulie 2012. Nr. 136. ---------------