P. 1
Tematica Licenta Drept Vara 2013

Tematica Licenta Drept Vara 2013

|Views: 360|Likes:
Published by 111

More info:

Published by: 111 on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚ IEI NAȚ IONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚ A

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanț a Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA Specializarea DREPT SESIUNEA iunie-iulie 2013 Organizat conform Ordinului Ministrului Educaţiei Nationale, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior. Examenul de licenţă pentru sesiunea iunie - iulie 2013 constă în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Drept civil şi Drept procesual civil; Drept penal şi Drept procesual penal) 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. INSTITUTII DE DREPT CIVIL DREPT CIVIL – anul I I. Actul juridic civil 1. Clasificarea actelor juridice civile; 2. Condiţiile actului juridic civil; 3. Efectele actului juridic civil; 4. Nulitatea actului juridic civil; 5. Aplicarea legii civile in timp. II. Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale; 2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale; 3. Unele probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive; 4. Începutul, suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 5. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. Bibliografie : 1. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept civil. Partea generala, ed. a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012; DREPT CIVIL - anul II I. Drepturile reale principale 1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, clasificare). Proprietate publică. Proprietatea privată; 2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate;
FACULTATEA DE DREPT, STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no.1, Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.ro Tel./Fax: +40 241 694330 Site: www.univ-ovidius.ro/drept

2. II. Contractul de mandat.). Contractul de vânzare-cumpărare. DREPT PROCESUAL CIVIL I. Capacitatea procesuală. Bibliografie 1. 3. 4. Bucuresti. Florin Motiu.129 C.ro/drept . Paul Vasilescu. 4. Drepturile reale principale in reglementarea noului cod civil. Dumitru Florescu. Contracte speciale 1.in reglementarea noului cod civil. Drept Succesoral.1. Participanţii la procesul civil 1. Bogdan Nazat – Curs de drept civil. Universul Juridic. Ed. Bucuresti. Ex Ponto. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. 2012. 3.civ.3. Contractul de donaţie. Ed. Ed. 2. Acţiunea civilă 1. 5. Corneliu Barsan. Gabriel Boroi. 3.ro Tel. Contractele speciale in Noul Cod Civil. Constanta. Ex Ponto. Dreptul succesoral. Efectele obligaţiilor. 2011. FACULTATEA DE DREPT. Rezerva succesorală. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin drepturile statului asupra succesiunii vacante). Carla Alexandra Anghelescu. Interesul. 4. Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii. 4. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Ed. Clasificarea acţiunilor civile. Drept civil.univ-ovidius. Contracte. Calitatea procesuală. 2. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare. Ed. Bucuresti. 2. Compunerea şi constituirea instanţei. Dreptul de opţiune succesorală. II. Florin Dobre. Obligatii . Coparticiparea procesuală. Ed. Hamangiu. 2012. Bucuresti. Drepturile reale principale. Ed. Florin Dobre. Universul Juridic. Bucuresti. Participarea terţilor în procesul civil. Bibliografie 1. DREPT CIVIL – anul III I. Hamangiu. 3. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice. 3. 3. 2012. 2. 4. Obligaţiile 1. Rolul judecătorului în procesul civil (art. 2013. Contractul de locaţiune (dreptul comun). Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. Constanta. Succesiuni 1. 3. 2.pr. 2. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. 2013. Hamangiu. Executarea directă (în natură) şi indirectă (prin echivalent) a obligaţiilor./Fax: +40 241 694330 Site: www. II. 2012.

Întoarcerea executării silite. Actele de procedură şi termenele procedurale 1. Măsurile asigurătorii. 2. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Înştiinţarea prealabilă a debitorului. Apelul.6. Strămutarea. 2. 7. 3. 6. Editura All Beck. 2. Contestaţia la executare. Prorogarea de competenţă. Căile de atac 1./Fax: +40 241 694330 Site: www. Bucureşti. 5. 4. 9. 3. Nulitatea actelor de procedură. 2001. FACULTATEA DE DREPT. Ordonanţa preşedinţială. Partajul judiciar. Cererea de chemare în judecată. 4. VIII. 2. 2. Editura Naţional. Bucureşti. GABRIEL BOROI. Perimarea. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. VI. 5. 3. Cererea reconvenţională. Participarea procurorului la procesul civil. III. Obiectul executării silite. 6. Procedurile speciale 1. Bibliografie 1. 2. Termenele procedurale ( clasificare. Judecata în primă instanţă 1. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. VIOREL MIHAI CIOBANU. 8. vol. Excepţiile procesuale. achiesarea şi tranzacţia.univ-ovidius. V. II). mod de calcul. 3. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită. Executarea silită 1. Competenţa materială. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. 5. Renunţarea. Contestaţia în anulare. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. durată). 3. Conflictele de competenţă. 6.1. Caracterul creanţelor puse în executare. Decăderea şi repunerea în termen. Excepţia de necompetenţă. 2. Suspendarea şi perimarea executării silite. Întâmpinarea. Revizuirea. Competenţa 1. I) şi 1997 (vol.ro Tel. Titlurile executorii. 8. VII. Competenţa teritorială. 1996 (vol.ro/drept . Procedura divorţului. Suspendarea judecăţii. 4. IV. 7. I. 3.

VIOREL MIHAI CIOBANU. suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. II. repartizarea aleatorie a dosarelor şi continuitatea completului). Legea nr. republicată în anul 2005 şi cu eventualele modificări ulterioare (dispoziţiile referitoare la compunerea instanţei. executarea pedepsei la locul de munca. Individualizarea pedepsei sub aspectul executarii acesteia: suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Îndreptar pentru seminare şi examene. 7. 5. revizuită şi adăugită. Unitatea de infractiune. 2. cazul fortuit. eroarea de fapt. scopul si principiile care guverneaza regimul masurilor de siguranta in dreptul penal roman. interzicerea de a se afla in anumite FACULTATEA DE DREPT. 5.1. Curs selectiv pentru licenţă. CLAUDIU CONSTANTIN DINU. Masuri de siguranta in special: obligarea la tratament medical.ro Tel. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. 2. 4. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. circumstantele agravante. interzicerea unei functii sau profesii. 4. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. 1. constrangerea fizica si constrangerea morala. starea de necesitate. GABRIEL BOROI. minoritatea faptuitorului. 6. MIHAELA TĂBÂRCĂ. 1. Notiunea. Editura C. Formele infractiunii intentionate./Fax: +40 241 694330 Site: www. I.3.univ-ovidius. 202/2010. libertatea supravegheata. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei prevazute de legea penala: legitima aparare. 3. Pluralitatea de infractiuni. 2008. Ediţia a IV-a. VIOREL MIHAI CIOBANU. Raspunderea penala a minorului si consecintele acesteia in dreptul penal roman. Drept procesual civil. TRAIAN BRICIU. Participatia penala. Masurile educative: mustrarea. ediţia 2. Drept procesual civil. Codul de procedură civilă cu modificările aduse prin Legea nr. 3. 2. internarea intr-un institut medical-educativ. iresponsabilitatea. INSTITUTII DE DREPT PENAL DREPT PENAL – partea generala TEMA I: Institutia infractiunii Notiunea de infractiune si continutul infractiunii. Editura All Beck. 304/2004 privind organizarea judiciară.H. Pedepsele aplicabile minorilor si particularitatile regimului de aplicare si executare a acestora. Editura Universul Juridic. betia. 2. vol. 2009. 1. Beck. concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei.ro/drept . internarea intr-un centru de reeducare. executarea pedepsei intr-o inchisoare militara (cu modificarile la zi) TEMA III: Minoritatea faptuitorului in legea penala. TEMA IV: Masurile de siguranta. 2009. Bucureşti. Drept procesual civil. internarea medicala. 1. circumstantele atenuante. TEMA II: Institutia pedepsei.

2. TEMA III: Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege. FACULTATEA DE DREPT. 2. Bucureşti.localitati. 2012. 1. Drept penal . Bucuresti. Bucuresti.ro Tel. TEMA V: Inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii. evadarea. Drept penal – partea specială. prescriptia executarii pedepsei. Bucuresti. Bogdan Bulai. relele tratamente aplicate minorilor. violarea de domiciliu. confiscarea speciala. neglijenta in serviciu. interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata. Curs de drept penal . Editura Hamangiu. 2012. Editura Universul Juridic. Vasile Draghici. Constantin Bulai. darea de mita. Infractiuni contra familiei: abandonul de familie.parte generala. Editura Pro Universitaria. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor: abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi. amenintarea. Bibliografie: Drept penal – partea generala 1. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. 1.ro/drept . TEMA II: Infractiuni contra patrimoniului 1. Drept penal roman. uzul de fals. 4. Cauzele care inlatura executarea pedepsei: gratierea. traficul de influenta. 1.1. delapidarea. Editura Universul Juridic. 2. 2010. Mihail Udroiu. Furtul. falsul in inscrisuri sub semnatura privata. 2. Drept penal – parte speciala. falsul intelectual. purtarea abuziva. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: marturia mincinoasa. DREPT PENAL . TEMA V: Infractiuni care aduc atingerea unor relatii privind convietuirea sociala.partea speciala TEMA I: Infractiuni contra persoanei. tainuirea. primirea de foloase necuvenite. Falsul in inscrisuri: falsul material in inscrisuri oficiale. Editura All Beck.partea speciala 1. 3. abuzul de incredere.univ-ovidius. tulburarea de posesie. Inlaturarea consecintelor condamnarii prin reabilitare. Infractiuni contra libertatii persoanei: lipsirea de libertate in mod ilegal. distrugerea. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. santajul. abuzul in serviciu contra intereselor publice. arestarea nelegala si cercetarea abuziva. furtul calificat. Cristian Mitrache. parte generala si parte speciala. talharia. expulzarea. partea generala./Fax: +40 241 694330 Site: www. gestiunea frauduloasa. Editura All Beck. luarea de mita. TEMA IV: Infractiuni de fals. Alexandru Boroi. inselaciunea. 2012. Constantin Mitrache. 2012. Drept penal. favorizarea infractorului. Bucuresti. Tudorel Toader. falsul in declaratii. 1. Drept penal – partea generala. 2007. Bucureşti.

.1.univ-ovidius. Mihail Udroiu. 2. II. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. parte generala si parte speciala. 286/2009 privind Codul penal. Bibliografie 1. 2012. Solutii pronuntate in prima instanta in latura penala si civila a cauzei. Sesizarea organelor de urmarire penala (art. Participantii la judecata in prima instanta. DREPT PROCESUAL PENAL I. Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala (art.221-227)./Fax: +40 241 694330 Site: www. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale (art.228-238). CODUL DE PROCEDURA PENALA cu modificarile la zi.Liberarea provizorie pe cautiune sau sub control judiciar. prelungire. Ion Neagu – Drept procesual penal. Etapele procesuale ale judecatii in prima instanta. Bucuresti. Editura All Beck. 2. inclusiv Legea 202 din 2011 4. dr. JUDECATA IN PRIMA INSTANTA. Obiectul judecatii. Bucureşti. Codul penal cu modificarile la zi. 4. Categorii de masuri preventive. Contestatia in anulare. . 3. 4. III. Masurile de ocrotire si de siguranta. 1. 2. 2. 2. Editura All Beck. CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC. univ. 4. Drept penal. Revizuirea. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.255-260). Structura si continutul hotararii judecatoresti pronuntate in prima instanta. Trimiterea in judecata (art. 3.261-269).242-249). V. CAILE ORDINARE DE ATAC. 5. 3. 2012.275-278). George Serban FACULTATEA DE DREPT.Incetarea de drept a masurilor preventive . Tratat. 1. 6. Editura Global Lex. 1. Bucuresti. parte generala si parte speciala. Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 2. partea generală. Desfasurarea urmaririi penale (art. Mihail Udroiu. DECAN.ro Tel. MASURILE PROCESUALE.ro/drept .3. Drept procesual penal. 1. Masurile preventive. Conf. inclusiv Legea 27 din 2012. URMARIREA PENALA 1. Terminarea urmaririi penale (art. IV. Apelul.2010.Procedura de luare inlocuire. Recursul. revocare.

Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius./Fax: +40 241 694330 Site: www.univ-ovidius.FACULTATEA DE DREPT.1.ro/drept . STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no.ro Tel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->