P. 1
Tematica Licenta Drept Vara 2013

Tematica Licenta Drept Vara 2013

|Views: 360|Likes:
Published by 111

More info:

Published by: 111 on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚ IEI NAȚ IONALE UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANȚ A

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanț a Tel./Fax: 40-241- 606467, 511512, 618372, 0723151222 E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro Webpage: www.univ-ovidius.ro

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA Specializarea DREPT SESIUNEA iunie-iulie 2013 Organizat conform Ordinului Ministrului Educaţiei Nationale, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior. Examenul de licenţă pentru sesiunea iunie - iulie 2013 constă în susţinerea următoarelor probe: 1. Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (Drept civil şi Drept procesual civil; Drept penal şi Drept procesual penal) 2. Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. INSTITUTII DE DREPT CIVIL DREPT CIVIL – anul I I. Actul juridic civil 1. Clasificarea actelor juridice civile; 2. Condiţiile actului juridic civil; 3. Efectele actului juridic civil; 4. Nulitatea actului juridic civil; 5. Aplicarea legii civile in timp. II. Prescripţia extinctivă: domeniul şi cursul prescripţiei extinctive. 1. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor patrimoniale; 2. Domeniul prescripţiei extinctive în cadrul drepturilor nepatrimoniale; 3. Unele probleme speciale privind domeniul prescripţiei extinctive; 4. Începutul, suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive; 5. Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă. Bibliografie : 1. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept civil. Partea generala, ed. a 2-a revizuita si adaugita, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2012; DREPT CIVIL - anul II I. Drepturile reale principale 1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, clasificare). Proprietate publică. Proprietatea privată; 2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate;
FACULTATEA DE DREPT, STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no.1, Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.ro Tel./Fax: +40 241 694330 Site: www.univ-ovidius.ro/drept

Faptul juridic licit ca izvor de obligaţii. Ed. Drepturile reale principale. Rezerva succesorală. Efectele obligaţiilor. 5. DREPT PROCESUAL CIVIL I. Constanta. Ed. Ed.in reglementarea noului cod civil. Corneliu Barsan./Fax: +40 241 694330 Site: www. Universul Juridic. Contractele speciale in Noul Cod Civil. Rolul judecătorului în procesul civil (art. 2012. Bucuresti. Bucuresti. Bibliografie 1. Interesul. Contractul de locaţiune (dreptul comun). 4. 2. 2013. Obligaţiile 1. Ed. 2011. Universul Juridic. Capacitatea procesuală. 2. Carla Alexandra Anghelescu. Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice. 2013. Hamangiu. Contracte speciale 1. Bogdan Nazat – Curs de drept civil.civ. 2. Devoluţiunea legală a moştenirii (mai puţin drepturile statului asupra succesiunii vacante). Ex Ponto. 2012. Bucuresti. II. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice. Ed. 3. 2012. Hamangiu. Florin Dobre. Contractul de mandat. Ed. 4. Ex Ponto. DREPT CIVIL – anul III I. Participarea terţilor în procesul civil. 2. Paul Vasilescu. 3. 3. Coparticiparea procesuală. 2012.pr.).ro Tel. Gabriel Boroi.3. 3. 2. Contracte. Constanta.129 C. Contractul de donaţie.ro/drept . Florin Dobre. Dreptul succesoral. Florin Motiu. Clasificarea acţiunilor civile. 2. 3. Executarea directă (în natură) şi indirectă (prin echivalent) a obligaţiilor. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. Dreptul de opţiune succesorală. 3. Uzucapiunea ca mod de dobândire a drepturilor reale. 4.1. Ed.univ-ovidius. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Obligatii . Drepturile reale principale in reglementarea noului cod civil. 2. Bucuresti. 4. Succesiuni 1. 4. Dumitru Florescu. Hamangiu. Drept Succesoral. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare. 3. Bucuresti. FACULTATEA DE DREPT. II. Drept civil. Participanţii la procesul civil 1. Contractul de vânzare-cumpărare. Compunerea şi constituirea instanţei. II. Acţiunea civilă 1. Calitatea procesuală. Bibliografie 1.

I. FACULTATEA DE DREPT. I) şi 1997 (vol. 4. Caracterul creanţelor puse în executare. Competenţa 1. 2. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. GABRIEL BOROI. Titlurile executorii. 4.6. Conflictele de competenţă. Partajul judiciar. achiesarea şi tranzacţia. 8. 3. Bucureşti. Citarea şi comunicarea actelor de procedură. Înştiinţarea prealabilă a debitorului. Renunţarea. Obiectul executării silite. 2. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Excepţiile procesuale. 4. Editura Naţional. 3. Suspendarea judecăţii. 2. VIII. 3. Întoarcerea executării silite. 6. Ordonanţa preşedinţială. 5. VIOREL MIHAI CIOBANU. durată).1. 2. IV. Termenele procedurale ( clasificare. VI. 3. 2. 6. 6. 1996 (vol. Decăderea şi repunerea în termen. VII. 7. Procedurile speciale 1. vol. Procedura divorţului.univ-ovidius. Cererea de chemare în judecată./Fax: +40 241 694330 Site: www.ro Tel. Întâmpinarea. 3. V. Editura All Beck. Competenţa materială. 2. 5. Căile de atac 1. Excepţia de necompetenţă. 3. 2001. 9. Judecata în primă instanţă 1. 7. Contestaţia în anulare. 8. mod de calcul. Prorogarea de competenţă. Strămutarea. Apelul. Perimarea. III. Contestaţia la executare. Cererea reconvenţională. Măsurile asigurătorii. 5. Executarea silită 1. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Revizuirea. Bibliografie 1.ro/drept . Bucureşti. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Suspendarea şi perimarea executării silite. 2. Nulitatea actelor de procedură. II). Actele de procedură şi termenele procedurale 1. Participarea procurorului la procesul civil. Prescripţia dreptului de a cere (obţine) executarea silită. Competenţa teritorială.

repartizarea aleatorie a dosarelor şi continuitatea completului). VIOREL MIHAI CIOBANU. minoritatea faptuitorului. Individualizarea pedepsei sub aspectul executarii acesteia: suspendarea conditionata a executarii pedepsei. 202/2010. 2. 2008.H. Îndreptar pentru seminare şi examene. 5. VIOREL MIHAI CIOBANU. cazul fortuit. scopul si principiile care guverneaza regimul masurilor de siguranta in dreptul penal roman. 2009. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individualizare. revizuită şi adăugită. 4. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei prevazute de legea penala: legitima aparare. Bucureşti. Drept procesual civil. 3.1. internarea intr-un centru de reeducare./Fax: +40 241 694330 Site: www. II. 6. betia. concursul intre cauzele de agravare si de atenuare a pedepsei. republicată în anul 2005 şi cu eventualele modificări ulterioare (dispoziţiile referitoare la compunerea instanţei. ediţia 2. 1. 4. Editura C. circumstantele atenuante. constrangerea fizica si constrangerea morala. 1. 1. Formele infractiunii intentionate. internarea intr-un institut medical-educativ. libertatea supravegheata.3. Participatia penala. interzicerea unei functii sau profesii. Curs selectiv pentru licenţă. GABRIEL BOROI. Unitatea de infractiune. executarea pedepsei intr-o inchisoare militara (cu modificarile la zi) TEMA III: Minoritatea faptuitorului in legea penala. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Legea nr. 7. Codul de procedură civilă cu modificările aduse prin Legea nr. Beck. INSTITUTII DE DREPT PENAL DREPT PENAL – partea generala TEMA I: Institutia infractiunii Notiunea de infractiune si continutul infractiunii. suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. 2. Ediţia a IV-a. Raspunderea penala a minorului si consecintele acesteia in dreptul penal roman. 1. circumstantele agravante. executarea pedepsei la locul de munca. 304/2004 privind organizarea judiciară. vol. eroarea de fapt. CLAUDIU CONSTANTIN DINU. Editura All Beck. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.univ-ovidius. Drept procesual civil. Pluralitatea de infractiuni. 5.ro/drept . 2009. iresponsabilitatea. I. internarea medicala. TEMA II: Institutia pedepsei. 2. interzicerea de a se afla in anumite FACULTATEA DE DREPT. Editura Universul Juridic. Masurile educative: mustrarea. 3. Pedepsele aplicabile minorilor si particularitatile regimului de aplicare si executare a acestora.ro Tel. Notiunea. 2. TRAIAN BRICIU. Masuri de siguranta in special: obligarea la tratament medical. MIHAELA TĂBÂRCĂ. TEMA IV: Masurile de siguranta. starea de necesitate. Drept procesual civil.

relele tratamente aplicate minorilor. TEMA III: Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege. Bogdan Bulai. furtul calificat. 2. tainuirea./Fax: +40 241 694330 Site: www. 1. violarea de domiciliu. Editura Pro Universitaria. parte generala si parte speciala. Inlaturarea consecintelor condamnarii prin reabilitare. partea generala. Editura Universul Juridic. delapidarea. darea de mita. evadarea. tulburarea de posesie. 2. FACULTATEA DE DREPT. Constantin Bulai. Bibliografie: Drept penal – partea generala 1. primirea de foloase necuvenite. 2012. abuzul de incredere. 1. 2. Vasile Draghici. Drept penal – parte speciala.parte generala. Bucuresti. Curs de drept penal . interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata. 4. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor: abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Drept penal . 1. talharia. TEMA V: Inlaturarea executarii pedepsei si a consecintelor condamnarii. traficul de influenta. Editura Universul Juridic. uzul de fals. distrugerea. purtarea abuziva.univ-ovidius. Cauzele care inlatura executarea pedepsei: gratierea. santajul. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. DREPT PENAL . 2. Editura Hamangiu.partea speciala 1. Constantin Mitrache. Falsul in inscrisuri: falsul material in inscrisuri oficiale. Drept penal roman. falsul in declaratii. expulzarea. luarea de mita. 2010. Infractiuni contra familiei: abandonul de familie.ro/drept .partea speciala TEMA I: Infractiuni contra persoanei. Bucuresti. TEMA V: Infractiuni care aduc atingerea unor relatii privind convietuirea sociala. Drept penal. neglijenta in serviciu. 3. prescriptia executarii pedepsei. 2012. falsul intelectual. amenintarea. Editura All Beck. arestarea nelegala si cercetarea abuziva. Furtul. confiscarea speciala. Bucureşti. Bucuresti. TEMA IV: Infractiuni de fals. Alexandru Boroi. 2012. Drept penal – partea generala. Editura All Beck. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: marturia mincinoasa. abuzul in serviciu contra intereselor publice. Bucureşti. 2012. Mihail Udroiu. inselaciunea.ro Tel.1. Drept penal – partea specială. Tudorel Toader. Cristian Mitrache. falsul in inscrisuri sub semnatura privata. gestiunea frauduloasa. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius. TEMA II: Infractiuni contra patrimoniului 1. 1. Infractiuni contra libertatii persoanei: lipsirea de libertate in mod ilegal. Bucuresti. favorizarea infractorului.localitati. 2007.

ro/drept . George Serban FACULTATEA DE DREPT. URMARIREA PENALA 1. Masurile preventive. Editura All Beck. Categorii de masuri preventive. Structura si continutul hotararii judecatoresti pronuntate in prima instanta. Contestatia in anulare.242-249). Tratat. Mihail Udroiu. Participantii la judecata in prima instanta. Solutii pronuntate in prima instanta in latura penala si civila a cauzei. parte generala si parte speciala. Editura Global Lex. Conf. 3. 1. II. 2.228-238). Ion Neagu – Drept procesual penal. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale (art. prelungire. 2012. 2. revocare. CAILE ORDINARE DE ATAC.261-269). 2.1. 286/2009 privind Codul penal.univ-ovidius. parte generala si parte speciala.Incetarea de drept a masurilor preventive . Terminarea urmaririi penale (art. Obiectul judecatii. Drept penal. inclusiv Legea 202 din 2011 4. Drept procesual penal. III. Trimiterea in judecata (art. 1. 4. Masurile de ocrotire si de siguranta. MASURILE PROCESUALE. Editura All Beck. 4. inclusiv Legea 27 din 2012. Desfasurarea urmaririi penale (art. . dr. partea generală.Liberarea provizorie pe cautiune sau sub control judiciar. 1. 2012. Etapele procesuale ale judecatii in prima instanta./Fax: +40 241 694330 Site: www. Codul penal cu modificarile la zi.221-227). Plangerea impotriva actelor si masurilor de urmarire penala (art. Revizuirea. Sesizarea organelor de urmarire penala (art.ro Tel.255-260). CAILE EXTRAORDINARE DE ATAC. Bucuresti. 2. Bibliografie 1. 2. 5. DREPT PROCESUAL PENAL I. . CODUL DE PROCEDURA PENALA cu modificarile la zi. Apelul. 4. Bucuresti. Recursul. 1. 6. JUDECATA IN PRIMA INSTANTA. IV. Bucureşti. V.Procedura de luare inlocuire. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.2010. 2. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr.3. 3. DECAN. univ.275-278). 3. Mihail Udroiu.

FACULTATEA DE DREPT./Fax: +40 241 694330 Site: www.1. STIINŢE ADMINISTRATIVE ŞI SOCIOLOGIE Aleea Universităţii no. Constanţa E-mail: drept@univ-ovidius.univ-ovidius.ro Tel.ro/drept .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->