Sunteți pe pagina 1din 4

ContabilitatefinanciarSeminar1

anuluniversitar20122013

APLICAIEPRACTICRECAPITULATIV

Porninddelaurmtoarelesolduriiniiale:1012Capitalsubscrisvrsat30.000lei; 2111Terenuri25.000
lei;401Furnizori15.000lei;301Materiiprime5.000lei;1621Creditebancarepetermenlung5.000lei;
5121Conturilabncinlei15.000lei;1171Rezultatulreportat(C)10.000lei;5311Casanlei10.000
lei;371Mrfuri5.000lei:
a) deschideiconturile;
b) nregistrai n evidena cronologic (RegistrulJurnal) i evidena sistematic (CarteaMare)
urmtoareleoperaiunieconomice:
1. seachiziioneaz,cuplataulterioar,materialeauxiliarenvaloarede5.000lei,TVA24%;
2. seachit,prinviramentbancar,datoriafadefurnizorulmaterialelorauxiliare;
3. n cadrul procesului de producie se dau n consum materii prime n valoare de 4.000 lei i
materialeauxiliarenvaloarede2.000lei;
4. senregistreazfacturaaferentconsumuluideenergieelectricfolositnprocesuldeproducie:
valoareenergieifacturate1.000lei,TVA24%;
5. dinprocesuldeproducieseobin1.000kg.produsefinite,costdeproducietotal:______,cost
deproducieunitar:___lei/kg.;
6. sevnd30%dinproduselefiniteobinute,predevnzareunitar10lei/kg.,TVA24%,ncasarea
avndloclaodatulterioar;
7. sencaseaz,prinviramentbancar,contravaloareaproduselorfinitevndute;
8. sevnd,cuncasareapelocnnumerarmrfurileexistentenstoc,predevnzare7.000lei,TVA
24%.
9. senchidconturiledevenituriicheltuieli;
10. seregularizeazTVA.
c) stabiliipentrufiecarecontdeschis:rulajele,totalulsumelorisoldulfinal,dacestecazul;
d) ntocmiibilanulicontuldeprofitsaupierdere.

REGISTRULJURNAL
MODIFICRI

Nr.
Op.
Crt.

Explicaia

nBILAN
A

Cp

CONTURI

nCPP
CH

Debitoare

SUME
Creditoare

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar:Lectoruniv.dr.VictorMllervictor.muller@econ.ubbcluj.rowww.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,Lectoruniv.dr.Vasile
Cardovasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,Drd.TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

ContabilitatefinanciarSeminar1

anuluniversitar20122013

REGISTRULJURNALcontinuare
MODIFICRI

Nr.
Op.
Crt.

Explicaia

nBILAN
A

Cp

CONTURI

nCPP
CH

Debitoare

SUME
Creditoare

CARTEAMARE
D

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar:Lectoruniv.dr.VictorMllervictor.muller@econ.ubbcluj.rowww.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,Lectoruniv.dr.Vasile
Cardovasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,Drd.TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

ContabilitatefinanciarSeminar1

anuluniversitar20122013

TVAdeductibil

TVAde____________

TVAcolectat

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar:Lectoruniv.dr.VictorMllervictor.muller@econ.ubbcluj.rowww.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,Lectoruniv.dr.Vasile
Cardovasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,Drd.TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

ContabilitatefinanciarSeminar1

Cheltuielicu

materiileprime
D
C

Cheltuielicumataux

anuluniversitar20122013

Profitsaupierdere

Venituridinvnzarea
produselorfinite

Cheltuieliprivind
mrfurile

Venituriaf.costului
produselor

Venituridinvnzarea
mrfurilor

Bilanfinal

TOTALACTIV

TOTALPASIV

Cheltuieli

ContuldeProfitiPierdere

Venituri

TOTALCHELTUIELI
REZULTATULEXERCIIULUI=

TOTALVENITURI

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar:Lectoruniv.dr.VictorMllervictor.muller@econ.ubbcluj.rowww.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller,Lectoruniv.dr.Vasile
Cardovasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,Drd.TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro