Sunteți pe pagina 1din 6

ContabilitatefinanciarSeminar2

anuluniversitar20122013

CONTABILITATEAIMOBILIZRILORCORPORALE

1.Aspectepreliminarefluxuloperaiunilorcurenteprivindimobilizrile
Contabilitateaimobilizrilorcorporalevizeaz,nmodcurent,treimomenteprincipale:

(1)INTRARE
(recunoatere)

(2)UTILIZARE
(amortizare)

(3)IEIRE
(derecunoatere)

(1)Intrareaimobilizrilorcorporalerecunoatereainiial,poateavealocnmaimultemoduri:

1.achiziie

evaluareasefacelacostdeachiziie;

2.producie

evaluareasefacelacostdeproducie;

3.aportlacapital
valoareadeaport(stabilitnurmaevalurii);

4.primitecadonaie
valoareajustsevastudialaparteadecapitaluri;

5.constatatepluslainventarvaloareajustsevastudialaparteadecapitaluri;

6.leasingfinanciar
sevastudiananulIIsemestrul2.
OBS. Conform OMFP 3055/29.10.2009 prin valoare just se nelege suma pentru care activul ar putea fi
schimbatdebunvoientre priaflatencunotindecauz ncadruluneitranzaciicupreul determinat
obiectiv.(art.501)

Operaiunicarepotducelamodificareavaloriideintrare:(1)modernizarea;(2)reevaluarea.

(2) Amortizarea imobilizrilor se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n funciune i pn la


recuperarea integral a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizrii imobilizrilor corporale sunt avute n
vederedurateledeutilizareeconomicicondiiiledeutilizareaacestora.(OMFP3055/2009art.1101)
Metode de amortizare: amortizarea liniar, amortizarea degresiv, amortizarea accelerat,
amortizareacalculatpeunitateadeprodussauserviciu.
OBS. Conform OMFP 3055/29.10.2009 (2) Metoda de amortizare folosit trebuie s reflecte modul n care
beneficiileeconomiceviitoarealeunuiactivseateaptsfieconsumatedeentitate.(art.1122)

(3)Ieirea/scoatereadineviden/descrcareadingestiunederecunoatereaimobilizrilor,poateavealoc
nmaimultemoduri:
1.casareansituaiancareimobilizareanumaigenereazbeneficiieconomicepentruentitate;
2.cedareansituaiatransferuluidreptuluideproprietatectreunternschimbuluneicontraprestaii(cu
titluoneros);
3.aportlacapitalulsocialalalteisocieti
4.donaiansituaiatransferuluidreptuluideproprietatectreunterfrexistenauneicontraprestaii
(cutitlugratuit);
5.lipslainventarsenregistreaznmomentulconstatriilipseidingestiune;

Alteoperaiuni:imobilizricorporalencursdeaprovizionare,imobilizricorporalencursdeexecuiei
avansuriacordatepentruimobilizricorporale.

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

ContabilitatefinanciarSeminar2

anuluniversitar20122013

2.Aplicaiipractice
2.1S.C.A1S.R.L.achiziioneaz(cf.Factura)ladatade11.10.2011unterennurmtoarelecondiii:valoarefacturatde
furnizor50.000lei,TVA24%.Ladatade18.10.2011seachit,prinviramentbancar,(cf.OPiExtrasdecont)datoria
fa de furnizorul terenului. O firm de specialitate efectueaz pe terenul achiziionat (n perioada octombrie
decembrie)lucrridedesecarenvaloarede4.800lei,TVA24%(cf.Facturadindatade18.12.2011).Recepialucrrii
are loc n aceeai zi (cf. Proces verbal de recepie). Durata de utilizare este stabilit la 4 ani, metoda de amortizare
utilizatfiindcealiniar.Dup:
a)4aniamenajareasescoatedineviden;
b)3anideutilizareterenuliamenajareasuntvndute,p.vz:60.000lei,TVA24%(cf.Factura).
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

2.2S.C.A2S.R.L.achiziioneaz(cf.Factura)ladatade15.12.2011unutilajnurmtoarelecondiii:valoarefacturat:
3.000lei;transport:600lei,TVA24%.Ladatade17.12.2011seachit,prinviramentbancar,(cf.OPiExtrasdecont)
datoriafadefurnizorulutilajului.naceeaizisepunenfunciuneutilajul,(cf.Procesverbalderecepie).Duratade
utilizareeconomicautilajuluiafoststabilitla5ani.Avndnvederemoduldeutilizarealutilajuluisocietateaopteaz
pentrumetodaliniardeamortizare.Dup:
a)5anideutilizare,utilajulestecasat(cf.Procesverbaldescoateredinfunciune);
b)3anideutilizareutilajulestecedatlapreuldevnzarede2.500lei,TVA24%(cf.Factura).
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

ContabilitatefinanciarSeminar2

anuluniversitar20122013

2.3 S.C. A3 S.R.L. dorete realizarea, n regie proprie, a unei construcii (garaj). n acest sens, societatea realizeaz
urmtoareleoperaiuni:
0130.11.2011:sedaunconsummaterialedeconstruciinvaloarede2.000lei;

senregistreazsalariiledatorateangajailornvaloare1.500lei;

n30.11senregistreazstadiulactualallucrrilor(recepiaparial);
0112.12.2011
senregistreazsalariiledatorateangajailornvaloarede500lei.

n12.12senregistreazrecepiafinalalucrrilor.
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

2.4S.C.A4S.R.L.ladatade21.10.2011acordunavanspentruunautoturismuneialtesocieti(cf.Factura)nvaloare
de 12.400 lei (inclusiv TVA 24%), achitat prin virament bancar (cf. OP i extras de cont). La data de 15.12.2011 se
achiziioneaz autoturismul, factura aferent cuprinznd urmtoarele: valoarea autoturismului 30.000 lei, TVA 24%
respectiv,stornareaavansuluiacordatiniial.Diferenaseachitfurnizorului,prinviramentbancar.
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

2.5 S.C. A5 S.R.L. prezint ladatade 01.12.2010 urmtoarea situaieprivind un autoturism: Sid 2133 10.000,Sic2813
4.000, durat de utilizare 5 ani, metoda liniar de amortizare. n vederea mbuntirii parametrilor tehnici ai
autoturismului(modernizare)societatearealizeazurmtoareleoperaiuni:
n02.12sedaunconsummaterialenvaloarede1.000lei(cf.Bondeconsum);
n15.12senregistreazsalariiledatorateangajailornvaloarede500lei(cf.Statdesalarii);
n21.12serealizeazrecepialucrriidemodernizare(cf.Procesverbalderecepie).
Cerin suplimentar: s se nregistreze amortizarea aferent anului 2011, tiind c societatea decide amortizarea
modernizriiefectuatepentruautoturismpeperioadadeamortizarermas.
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

ContabilitatefinanciarSeminar2

anuluniversitar20122013

2.6S.C.A6S.R.L.nbazaunuicontractcuunfurnizordinFrana,achiziioneazladatade15.12.2010(cf.Invoice)un
utilajnvaloarede10.000EUR(cursvalutarladatafacturrii:4,2000RON/EUR).Recepiautilajuluiarelocnaceeai
lun.Conformcontractuluicufurnizorul,termenuldeplatadatorieiestede30dezile.Cursurivalutare:31.12.2010
4,3500 RON/EUR (acest curs se folosete pentru actualizarea activelor i datoriilor monetare la sfritul exerciiului
financiar);15.01.20114,1000RON/EUR(acestcurssefolosetelaachitareadatoriei).Duratadeutilitateeconomica
utilajului a fost stabilit la 12 ani, societatea optnd pentru aplicarea metodei liniare de amortizare (se cere
nregistrareaamortizriipentruanul2011).
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

ContabilitatefinanciarSeminar2

anuluniversitar20122013

TEMA1
1.DecititurmtoarelearticoledinOMFP3055/2009:Art.4956,61,6482,8494,105115,117120.

2.S.C.ALFAS.R.L.ladatade15.12.2011achiziioneazunteren(cf.Factura)nurmtoarelecondiii:valoareafacturat
defurnizor4.000lei,TVA24%.ndatade16.12.2011,seachitnnumerar(cf.Chitana)contravaloareadatorieifade
furnizorulutilajului.ndatade15.01.2016sevindeterenul(cf.Factura)nurmtoarelecondiii:predevnzare10.000
lei, TVA 24%. La data de 14.02.2016 se ncaseaz prin virament bancar creana fa de clientul care a achiziionat
terenul.
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

3.S.C.BETAS.R.L.prezint ladatade 01.11.2011urmtoarea situaieiiniialSid2111Terenuri15.000lei,Sid3028


Altemateriale3.000lei.nperioadanoiembriedecembrie,societateademareazunproiectdeamenajareaterenului
constndnrealizareaunuidrumdeaccesiaunuigard.Acestelucrrisuntrealizateparialnregieproprieiparialn
antrepriz.nacestsensaulocurmtoareleoperaiuni:
03.11.2011sedaunconsummaterialeleexistentepestoc;
17.11.2011senregistreazfacturaprivindlucrrileefectuatedefirmaspecializat,1.000,TVA24%;
21.11.2011senregistreazfacturaprivindconsumuldeenergiefolositpt.realizarealucrrii:1.000,TVA24%
29.11.2011senregistreazsalariiledatorateangajailornvaloarede900lei;
30.11.2011senregistreazstadiulactualallucrrilor(nvedereareflectriinbilan)
20.12.2011senregistreazsalariiledatorateangajailornvaloarede700lei;
21.12.2011senregistreazrecepialucrriideamenajare.Duratadeamortizareestestabilitla10ani;
Dup8anideutilizare(04.01.2019)sevindeterenuliamenajareaaferentlapreuldevnzarede20.000lei,TVA24%
(cf.factura)ndatade15.01.2019sencaseaz,prinviramentbancar,creanaavutfadecumprtorulterenului.
Op

Data

Doc

Explicaia

CONTURI
Debitoare

Creditoare

SUME

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

ContabilitatefinanciarSeminar2

Op

Data

Doc

anuluniversitar20122013

CONTURI

Explicaia

Debitoare

SUME

Creditoare

4. S.C. GAMMA S.R.L. prezint la data de 01.12.2011 urmtoarea situaie privind un autoturism: Sid 2133 10.000, Sic
2813 4.000, durat de utilizare 5 ani, metoda liniar de amortizare. n vederea mbuntirii parametrilor tehnici ai
autoturismului (modernizare) societatea apeleaz la o societate specializat care la data de 20.12 factureaz lucrrile
realizate astfel: valoarea lucrrilor 1.500 lei, TVA 24% ( recepia are loc n aceeai zi). Cerin suplimentar: s se
nregistreze amortizarea aferent anului 2012, tiind c societatea decide amortizarea modernizrii efectuate pentru
autoturismpeperioadadeamortizarermas.
Op

Data

Doc

CONTURI

Explicaia

Debitoare

SUME

Creditoare

5.S.C.DELTAS.R.L.prezintladatade01.01.2011urmtoarelesolduriiniiale:Sic101210.000;Sic4015.000;
Sid21220.000;Sic28125.000(duratadeutilizare5ani,metodadeamortizareliniar).ntocmiibilanuliniial
i deschidei conturile aferente. Pentru perioada 20112013 nregistrai amortizarea anual i ntocmii
bilanuliniialrespectiv,celfinal.(ex.bilaniniial2012=bilanfinal2011).
Anul
Valcontabil
Si=Sf212 Si2812 Rc2812 Sfc2812
(Sfd212Sfc2812)
2011

2012

2013

6.S.C.EPSILONS.R.L.aachiziionatladatade28.12.2010unutilajnvaloarede4.800lei.Duratadeutilizare
economicafoststabilitla4ani.Societateaopteazpentrumetoda:a)liniar;b)acceleratdeamortizare;
c)degresiv(cartepg.154).CompletaiPlanuldeamortizarepentruceletreimetode.

a)Metodaliniar
b)Metodaaccelerat
c)Metodadegresiv(AD1)
Anul
2011
2012
2013
2014

V.i.

Am/an

Am
cumul

Val
rmas

V.i.

Am/an

Am
cumul

Val
rmas

Valde
amort

Am/an

Am
cumul

Val
rmas

Titulardecurs(CIG):Prof.univ.dr.AdrianaTironTudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Mller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardo vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro, Drd.
TeodoraFrcateodora.farcas@econ.ubbcluj.ro

www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller