Sunteți pe pagina 1din 1

I Procedura de executare silita conditii generale Procedura de executare silita, in una din cele trei modalitati, consacrate de Codul

l de Procedura Fiscala este constituita din doua etape: una generala, si a doua speciala. Etapa Generala presupune o serie de acte juridice, pe care executorul fiscal este obligat sa le indeplineasca sub sanctiunea nulitatii procedurii. Instiintarea de plata Executarea silita propriu-zisa este precedata, in toate cazurile, de emiterea unei instiintari de plata. Acesta este un act administrativ fiscal, prin care organul de executare silita competent instiinteaza debitorul cu privire la faptul scadentei obligatiei. Prin acest act administrativ anterior procedurii de executare silita, se acorda debitorului un termen de 15 zile pentru a executa voluntar creanta fiscala. Termenul este calculat de la data comunicarii. Somatia Procedura de executare silita, in toate modalitatile debuteaza prin comunicarea somatiei. Somatia este primul act de executare silita, constand intr-un inscris cuprinzand, pe langa elementele prevazute la art. 42 alin. 2 numarul dosarului de executare silita, suma de executat, consecintele neexecutarii. Somatia este insotita de o copie a titlului executoriu. Prin comunicarea somatiei se acorda un nou termen de plata de 15 zile debitorului, urmand ca in caz de neplata, sa se continue masurile de executare silita. Evaluarea bunurilor Executarea silita poate purta asupra tuturor veniturilor si bunurilor debitorului, prin valorificarea acestora pentru a stinge creantele principale si accesorii, precum si cheltuielile de executare. Pentru a fi valorificate corespunzator, bunurile si veniturile asupra carora poarta procedura de executare silita, vor fi mai intai evaluate. Pentru aceasta, executorul fiscal, conform art. 142 Cod de Procedura Fiscala va apela la un expert autorizat. Evaluarea bunului se va concretiza intr-o expertiza, anexata procesuluiverbal de sechestru. Este de observat faptul ca, evaluarea bunurilor apare ca etapa numai in cazul executarii silite asupra bunurilor, nu si la poprire.