Sunteți pe pagina 1din 5

Contraventia : 1.Conceptul de drept contraventional 2.Notiunea si caracterizarea contraventiei ca fapta antisociala 3.Trasaturile esentiale ale contraventiei 4.

Continutul contraventiei

1.Conceptul de drept contraventional


Atunci cand se trateaza tema contraventiei institutie a dreptului administrativ,se face sub titulatura de Raspunderea administrativa.Contraventia ca fapta ilicita urmeaza a fi analizata de dreptul administrativ.Analiza contraventiei impune prezentarea atat a faptei ilicite ca atare,a sanctiunilor,cat si raspunderea contraventionala.Toti autorii de drept administrativ opereaza cu aceste concepte.

2.Notiunea si caracterizarea contraventiei ca fapta antisociala


Contraventia este fapta savarsita cu vinovatie,stabilita si sanctionata prin lege,ordonanta,prin hotarare a Guvernului sau dupa caz prin hotarare a consiliului local al comunei,orasului,municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti,a cnsiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Fapta contraventionala,care mai este numita si abatere administrativa,reprezinta o fapta cu un grad de pericol social mediu fiind prevazuta si sanctionata prin lege sau norme de drept administrativ. Spre deosebire de infractiune,care prezinta un pericol social mai ridicat,cu consecinte mai grave si care se intind in timp,in cazul contraventiei acest pericol este mai redus iar urmarile sunt mai restranse. Faptele indreptate impotriva relatiilor sociale legate de valori de care depinde insasi existenta comunitatii prezinta cel mai inalt grad de pericol social.De aceea fata de ele legiuitorul nu poate sa reactioneze altfel decat prin mijloacele dreptului penal.In comparatie cu acestea,faptele prin a caror savarsire se pun in pericol valori de care depinde nu insasi existenta societatii si a componentelor sale,ci functionarea unui domeniu sau altul,sunt contraventii.

In cazul infractiunilor este necesar sa se aplice o pedeapsa uneori cu executare in penitenciar,pe cand la contraventie se va aplica o sanctiune mult mai usoara,facandu-se apel la simtul de raspundere al faptuitorului. In sfarsit ceea ce este specific sanctiunilor de drept penal este faptul ca acestea nu pot fi stabilite si aplicate decat de instantele de judecata pe cand faptele contraventionale se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de organe din cadrul puterii executive. Aplicarea unei sanctiuni contraventionale nu inlatura raspunderea penala,atunci cand se constata anterior ca aceasta fapta este o infractiune.Intr-o asemenea situatie,raspunderea penala ia locul raspunderii contraventionale.Dimpotriva in cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune,s-a stabilit prin rezolutie sau ordonanta procurorului,prin hotarare judecatoareasca,ca ea ar putea constitui contraventie,actul de sesizare sau de constatare a faptei,impreuna cu copia ordonantei sau a hotararii se trimit organului in drept sa aplice sanctiunea.Intr-un astfel de caz,raspnderea contraventionala inlocuieste raspunderea penala.

3.Trasaturile esentiale ale contraventiei


Trasaturile esentiale ale contraventiei sunt vinovatia,stabilirea si sanctionarea faptei drept contraventie prin lege,ordonanta,hotarare a Guvernului sau dupa caz prin hotarare a consiliului local al comunei,orasului,municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti,a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Aceste trasaturi sunt esentiale,iar,fara una din ele o fapta nu constituie contraventie.Numai in masura in care intruneste toate aceste elemente,o fapta capata caracter contraventional si poate atrage raspunderea contraventionala. Prima trasatura esentiala consta in savarsirea faptei contraventionale cu vinovatie.Ca orice fapta ilicita si contraventia va putea exista ca atare,deci va avea relevanta juridica numai daca este savarsita cu vinovatie. Contraventia este savarsita cu intentie atunci cand faptuitorul: -prevede urmarile faptelor sale si urmareste producerea lor prin comiterea acelei fapte(intentie directa) -prevede rezultatul faptei sale si desi nu urmareste sa se produca,accepta posibilitatea producerii lui(intentie indirecta); Contraventia este savarsita din culpa atunci cand faptuitorul: -prevede rezulatul faptei sale dar nu il accepta,socotind fara temei ca el nu se va produce;

-nu prevede rezultatul faptei desi trebuia si putea sa il prevada; Vinovatia exprima o anumita atitudine psihica a faptuitorului fata de fapta si urmarile sale. O alta trasatura esentiala consta in stabilirea faptei ca atare si sanctionarea prin lege, ordonanta,hotarare a Guvernului sau dupa caz prin hotarare a consiliului local al comunei,orasului,municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti,a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Actele normative prin care se stabilesc contraventii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contraventii si sanctionarea ce urmeaza sa se aplice pentru fiecare dintre acestea.Astfel in cazul sanctiunii cu amenda se vor stabili limita minima si maxima a acesteia sau,dupa caz,cote procentuale din anumite valori.De asemenea se pot stabili si tarife de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor. Actele normative prin care se stabilesc contraventii intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii sau de la data aducerii lor la cunostinta publica,potrivit legii.In cazuri urgente se poate prevedea intrarea in vigoare intr-un termen mai scurt,dar nu mai putin de 10 zile.

4.Continutul contraventiei
Continutul se refera la faptele contraventionale concrete.Contraventia ca fapta antisociala are 4 elemente constitutive:obiectul,subiectul,latura obiectiva si latura subiectiva. Aceste elemente trebuie indeplinite cumulativ la fiecare contraventie,lipsa oricareia dintre ele conduce la inexistenta contraventiei,implicit la imposibilitatea tragerii la raspundere a faptuitorului.Totalitatea elementelor caracteristice,obiective si subiective,potrivit carora o fapta este desemnata ca fiind contraventie,reprezinta continutul acesteia Obiectul contraventiei il constituie valorile,relatiile sociale,bunurile sau interesele legitime aparate prin norme extrapenale carora li se aduce atingere sau sunt puse in pericol prin fapta savarsita. De regula contraventiile sunt grupate in acte normative in functie de obiectul lor,de cele mai multe ori acest lucru rezultand chiar din titlul actului normativ respectiv.Fiecare contraventie are si un obiect specific rezultand din textul actului normativ care o prevede. Obiectul contraventiei se deosebeste de cel al infractiunii prin aceea ca valorile,relatiile sociale,bunurile si interesele legitime,aparate prin norme de drept administrativ au o importanta sociala mai redusa,ele fiind legate de activitatea organelor care

realizeaza administratia publica in anumite domenii de activitate sau privesc unele raporturi de o mai mica rezonanta,pe cand obiectul infractiunii vizeaza valori sociale fundamentale. Subiect al contraventiei este persoana fizica ce comite fapta contraventionala.Contraventia se concretizeaza deci printr-o fapta a omului de a incalca legea.Pentru ca o persoana fizica sa poata fi subiect al unei contraventii,trebuie sa indeplineasca mai multe conditii.In primul rand,subiectul trebuie sa aiba varsta de minim 14 ani impliniti. O alta conditie necesara existentei subiectului contraventiei este responsabilitatea.Aceasta inseamna ca subiectul contraventiei trebuie sa aiba puterea de a-si da seama de urmarile actiunilor sau inactiunilor sale cat si de a fi stapan pe conduita sa.Responsabilitatea presupune atat un factor intelectiv cat si un factor volitiv,ce consta in puterea persoanei de a se conduce si a fi stapana pe faptele sale.Persoanele carora le lipsesc asemenea insusiri nu pot fi considerate subiecti ai contraventiilor. Totodata ca o ultima conditie se cere libertatea de hotarare si actiune.Aceasta presupune ca persoana respectiva sa fi avut posibilitatea de a hotari in mod liber asupra comiterii actiunii sau inactiunii interzise de lege. Pluralitatea de contraventii si pluralitatea de faptuitori Daca aceiasi persoana a savarsit mai multe contraventii,sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie in parte.Aceasta norma se aplica atunci cand sunt intrunite urmatoarele conditii:sa fie vorba de aceiasi persoana,aceasta persoana sa fi comis mai multe contraventii,contraventiile savarsite sa fie constatate simultan de acelasi agent. Sanctiunile pentru contraventiile aflate in concurs se cumuleaza,dar sunt constatate simultan de acelasi agent intr-un singur proces verbal de constatare. Ca regula,in total,toate amenzile aplicate nu trebuie sa depaseasca dublul maximului prevazut in actul normativ incalcat pentru contraventia cea mai grava dintre cele comise sau dupa caz maximul general stabilit in ordonanta pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii.Se aplica astfel principiul cumulului aritmetic pentru amenzi. Contraventia poate fi comisa de un singur subiect sau de mai multi,in participatie.Agentul contatator va aplica fiecarui participant,separat,sanctiunea corespunzatoare. Latura obiectiva este formata din actiunea sau inactiunea producatoare a urmarilor socialmente periculoase sau care ameninta anumite valori sociale,fiind rpevazuta in actul normativ de stabilire si sanctionare a faptei si considerata ca fiind contraventie.

Tot din latura obiectiva face parte si urmarea imediata sau rezultatul.La contraventii aceasta urmare consta de regula intr-o stare de pericol. Latura subiectiva se refera la atiudinea psihica a contravenientului fata de fapta savarsita si urmarile ei.Elementul principal al laturii subiective este vinovatia.La majoritatea contraventiilor acest element are forma intentiei.Savarsirea faptei cu intentie prezinta un grad de pericol social mai mare decat atunci cand aceasta se comite din culpa.Contraventia ca fapta a omului cuprinde si alte elemente subiective precum:motivele,scopul si altele.

S-ar putea să vă placă și