Sunteți pe pagina 1din 1

Listat cu SIMUR , la data 1/30/2011, ver. 2.1.1.

79, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008, 2009, 2010


Titulari
1 Profesor univ. dr. NASTASE FLOAREA
3 Nstase Fl., Nstase P.,Tehnologia aplicaiilor web,Economic,Bucuresti,2002
4 Nstase Fl., Nstase P.,Internet,Economic,Economic,1998
Bibliografie
1 Specfications,http://www.w3.org/,
2 Tutorials,http://www.w3schools.com/,
Generale
Cunoasterea noiunilor de baz din domeniul tehnologiei Web.
SpeciIice
Dobndirea deprinderilor necesare pentru: utilizarea protocoalelor si serviciilor Internet, realizarea aplicaiilor si site-urilor Web.
Stabilirea notei
finale
(procentaje)
0 28
Obligatorii (condiionate)
TEHNOLOGII WEB
Denumirea
disciplinei
Nr. puncte
credit
01010101FS221239L Codul disciplinei
4
V
Forma de evaluare
(E examen, V verificare pe parcurs, C colocviu)
Obiective
Recomandate
Discipline
anterioare
2
Semestrul Anul
2
Facultatea
beneficiar
28 56
L/P S C Total
Numrul ore pe semestru / activiti
CSIE
Specializarea
Coninut (descriptori)
Examinare Iinal (prob obligatorie) 50
Proiect (prob obligatorie): prezentaredocumentaie, saptamana 12 50
Noiuni Iundamentale despre Internet/Intranet: structura Internet, conectare la Internet, identiIicarea calculatoarelor n Internet, servicii
Internet - 6h;
Serviciul Web: prezentarea serviciului web (HTTP, URL, HTML, server Web, browser Web), coninut Web, site Web - 8h;
Realizarea de pagini Web - 16h:
-limbajul HTML/XHTML: structura documentelor, aranjarea n pagin si Iormatarea documentelor, liste, legturi hipertext, includerea
imaginilor n document, Iormulare, tabele, Irame-uri, imagini reactive;
-scripturi Java Script n paginile Web;
-crearea de stiluri prin CSS;
-XML, documente XML transIormate prin CSS/XSLT;
-pagini Web dinamice pe partea de server (ASP, PHP si Ajax, JSP);
Realizarea de aplicaii web/site-uri web: prelucrarea Iormularelor, interaciunea cu bazele de date - 12h;
Optimizarea (SEO - Search Engine Optimization) si promovarea (SEM - Search Engine Marketing) site-urilor web -6h;
Securitatea aplicaiilor Web -4h;
Tendine n Web: web semantic, web mobil, site-uri web ca servicii web, reele sociale -4h.
CIBERNETIC, STATISTIC SI INFORMATIC ECONOMIC
Categoria formativ a disciplinei:
F - fundamental, S - de specialitate, C - complementar
Categoria de opionalitate a disciplinei:
O - obligatorie, A - opional, F - facultativ, S - special
S
F
Anul universitar: 2010-2011
PROGRAM ANALITIC
Catedra: INFORMATICA ECONOMICA
FacuItatea: CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI