Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect de lectie UNITATEA: Scoala cu clasele I-VIII, Movilita Data: 12.03.

2009 Profesor: Stoian Florentina-Claudia Disciplina: Limba i literatura romn Clasa: a VII-a Subiectul leciei: Pronumele negativ. Cazuri si functii sintactice. Timpul: 50/ Tipul leciei: dobandire de noi cunostinte Obiective generale: 2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala. 3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris. 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa. Obiective de referinta: 2.3. Sa respecte normele morfosintactice in propozitii si fraze; 3.3. Sa sesizeze corectitudinea categoriilor gramaticale si lexicale invatate, intr-un text citit; 4.2. Sa utilizeze corect si nuantat categoriile semantice invatate; 4.4. Sa utilizeze corect flexiunea nominala si verbala in textul scris, utilizand corect semnele ortografice si de punctuatie. Obiective operationale: O1: s defineasc pronumele negativ; O2: s identifice n vorbire pronumele negative ; O3: s recunoasc prile de vorbire prin care se exprim pronumele negative din textele citite sau din comunicarea zilnic; O4: sa sesizeze diferenta dintre pronumele negativ si alte parti de vorbire; O5: s sistematizeze pronumele negative dup prile de vorbire prin care sunt exprimate.;

Strategie didactica: 1. Resurse procedurale: a) Metode si procedee: Jocul didactic( Rebusul), explicatia, conversatia euristica, invatarea prin descoperire, analiza sintactica si morfologica. b) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. 2. Resurse materiale: Manualul, texte lingvistice, fise de lucru , creta, tabla.

Bibliografie: 1. - ,,Limba i literatura romn , manual de clasa a VII-a, Marin Iancu, A.Gh. Olteanu, Ana Tulba, editura Corint, Bucureti, 2002; 2. Eftenie, Nicolae- Introducere in metodica studierii limbii si literaturii romane, editura Paralela 45, Bucuresti, 2008; 3. Erceanu, Ninusa; Ilian, Aurelian; St. M. Ilinca- Limba si literatura romana pentru clasa a VII-a. Evaluare curenta, editura Art Grup Editorial, Bucuresti, 2007; 3. Popescu, Stefania- Gramatica practica a limbii romane, editura Tedit FZH, Bucuresti, 2007; 4. Trofin, Eliza- Gramatica. Fise de lucru pentru clasa a VII-a, Editura Paralela 45, Bucuresti, 2008.

DEMERS DIDACTIC
Strategie didactica Momentele lectiei Tp. OB. Activitati de invatare Resurse Evaluare Forme de organiz. 1. Moment organizatoric 1 min. -Voi avea grija ca elevii sa-si pregateasca materialele necesare orei de limba si literatura romana si voi nota absentii. - Voi asigura linistea si disciplina clasei pentru o buna desfasurare a activitatii didactice. Verific tema scrisa pentru acasa, aprob sau corectez temele facute. Actualizarea cunostintelor se va realiza prin intrebari adresate frontal referitoare la cunostintele dobandite anterior despre pronumele nehotarat. Se va realiza prin rezolvarea unui rebus. La dezlegarea corecta a rebusului, elevii vor descoperi o notiune noua pe verticala AB (vezi Anexa 1) . 1. Pronume care substituie un substantiv fara a da vreo indicatie precisa asupra obiectului. 2. Verbul a fi la timpul imperfect, persoana I, singular. 3. Sinonimul cuvantului eroare. 4. Paronimul cuvantului familial. 5. Tip de pronume care face legatura in fraza intre o propozitie secundara si regenta ei. 6. Parte de vorbire care reproduce sunete din natura. 7. Oras austriac unde a studiat o vreme Eminescu. - Voi scrie titlul lectiei pe tabla: Pronumele negativ. - Voi enumera obiectivele operationale, informand elevii ca la sfarsitul lectiei ei vor fi capabili sa: O1, O2,........

Metode

Mijloace

2. Actualizarea cunostintelor 5 min. O1 O2

Activitate frontala

Conversatia euristica

3. Captarea atentiei

4 min.

Activitate frontala

Spargerea ghetii (gandirea activa)

Fisa de lucru

Evaluare orala

4. Anuntarea subiectului si enumerarea obiectivelor

1 min.

Activitate frontala

Explicatia

5. Dirijarea invatarii

25 min.

O3

Pe tabla se scriu urmatoarele enunturi: a. Stiu elevii despre evenimentul de maine? Niciunul nu stie nimic despre evenimentul de maine. b. Ai o piersica ? Nu mai am niciuna Elevii sunt solicitati sa observe si sa precizeze forma verbelor din propozitiile enuntiative. R: Forma verbelor din ambele propozitii este negativa: nu stie, nu am. Profesorul cere elevilor sa identifice pronumele care intra in structura formelor compuse ale pronumelor din propozitiile cu verbul la forma negativa. R: Pronumele sunt: niciunul, niciuna. Cui tin locul aceste cuvinte? R: Aceste cuvinte tin locul substantivelor elevii, respectiv piersica. Se observa faptul ca propozitia nu are sens fara verbul la forma negativa In urma acestor exemple, voi formula impreuna cu elevii definitia pronumelui negativ: Pronumele care apar in propozitii cu verbul la forma negativa si tin locul unor substantive din propozitia afirmativa corespunzatoare se numeste pron.negativ

Conversatia euristica Evaluare orala

Problematizarea

Invatarea prin descoperire

O1

In continuare, voi relata elevilor care sunt formele pronumelui negativ: nimeni (nimenea), nimic (a), niciunul, niciuna, precizand ca: - nimeni se refera numai la persoane si are flexiune numai pentru caz: N-Ac: nimeni ; G-D: nimanui; - nimic se refera numai la lucruri si este invariabil; - niciunul, niciuna au flexiune pentru gen si pentru caz: Obs! In propozitiile negative poate aparea precedat de negatia nici si pronumele nehotarat unul (ex. Nu stie nici unul, nici altul). In astfel de situatii, pronumele altul, precedat si el de negatia nici, arata ca unul este pronume nehotarat iar nici este conjunctie. Prin conversatie euristica , elevii sunt condusi sa observe cazurile si functiile sintactice ale pronumelui negativ ,precum si partile de vorbire prin care se exprima, cu ajutorul unor enunturi date. Se va inmana fiecarui elev cate o fisa de lucru Explicatia

Invatarea prin descoperire

O4

continand urmatoarele exemple ( vezi Anexa 2): 1. Nu a venit nimeni la mine. 2. Premiantul nu este niciunul dintre noi. 3. Nu am pregatit nimic pentru serbare. 4. Nu am povestit despre nimeni. 5. Scrisoarea de la niciunul m-a mirat. 6. Darul nu este pentru niciuna dintre ele. 7. Sambata nu m-am dus la nimeni. 8. Fapta n-a fost facuta de niciunul de aici. 9. Nu m-am destainuit nimanui. 10. Caietul niciuneia nu este dezordonat. Elevii vor descoperi in urma completarii fisei de lucru care sunt formele pronumelui negativ compus in functie de gen si de cazul in care se afla. Cazul N-Ac G-D niciunuia niciunoraniciuneia niciunora Masculin Sg. Pl. niciunul niciunii Feminin Sg. Pl. niciuna niciunele

Analiza sintactica si morfologica

Fise de lucru

Evaluare orala

6. Asigurarea retentiei si a transferului

O2 12 min O3

Asigurarea retentiei si a transferului are loc pe tot parcursul lectiei, prin aprecieri verbale ( Corect!, Da!, Bine!) . Ca activitate independenta individuala se da spre rezolvare fisa de evaluare formativa, care va fi luata de catre profesor pentru a fi corectata si notata. ( vezi Anexa 4).

Brainstorming Fisa de evaluare Autoevalua re

7. Tema pentru acasa 8. Aprecieri generale

1min

Voi cere elevilor sa isi noteze tema pentru ora viitoare: ex. 1,2 de jos, pag. 135.

Explicatia

1 min

- Voi face aprecieri colective si individuale, pozitive si negative.

O5

Anexa 1 1. Pronume care substituie un substantiv fara a da vreo indicatie precisa asupra obiectului. 2. Verbul a fi la timpul imperfect, persoana I, singular. 3. Sinonimul cuvantului eroare. 4. Paronimul cuvantului familial. 5. Tip de pronume care face legatura in fraza intre o propozitie secundara si regenta ei. 6. Parte de vorbire care reproduce sunete din natura. 7. Oras austriac unde a studiat o vreme Eminescu.

A 1. 2. 3. 4.

6.

Anexa 2 Fisa de lucru Precizati cazul si functia sintactica a pronumelor negative marcate in enunturile de mai jos: Enuntul Nu a venit nimeni la mine. Premiantul nu este niciunul dintre noi. Nu am pregatit nimic pentru serbare. Nu am povestit despre nimeni. Scrisoarea de la niciunul m-a mirat. Darul nu este pentru niciuna dintre ele. Sambata nu m-am dus la nimeni. Fapta n-a fost facuta de niciunul de aici. Nu m-am destainuit nimanui. Caietul niciuneia nu este dezordonat. Functia sintactica Cazul

Fisa de lucru Precizati cazul si functia sintactica a pronumelor negative marcate in enunturile de mai jos: Enuntul Nu a venit nimeni la mine. Premiantul nu este niciunul dintre noi. Nu am pregatit nimic pentru serbare. Nu am povestit despre nimeni. Scrisoarea de la niciunul m-a mirat. Darul nu este pentru niciuna dintre ele. Sambata nu m-am dus la nimeni. Fapta n-a fost facuta de niciunul de aici. Nu m-am destainuit nimanui. Functia sintactica Cazul

Caietul niciuneia nu este dezordonat. Clasa a VII-a.

Fisa de evaluare formativa


1. Identificati pronumele negative din textul de mai jos, precizand cazul si functia sintactica a fiecaruia: Eu, cu cat m-ajunge mintea, nu ma stiu gresit cu nimica si n-am facut nimic rau. ( L. Rebreanu- Ion) 2. Alcatuiti enunturi in care sa folositi urmatoarele pronume negative, respectand cerintele date: niciuna ( caz genitiv, functia sintactica de atribut pronominal) nimeni ( caz niminativ, functia sintactica de subiect) nimic ( caz acuzativ, functia sintactica de complement direct)

Numele si prenumele:................................................................ Clasa a VII-a.

Fisa de evaluare formativa


1. Identificati pronumele negative din textul de mai jos, precizand cazul si functia sintactica a fiecaruia: Eu, cu cat m-ajunge mintea, nu ma stiu gresit cu nimica si n-am facut nimic rau. ( L. Rebreanu- Ion) 2. Alcatuiti enunturi in care sa folositi urmatoarele pronume negative, respectand cerintele date: niciuna ( caz genitiv, functia sintactica de atribut pronominal) nimeni ( caz niminativ, functia sintactica de subiect) nimic ( caz acuzativ, functia sintactica de complement direct)

Numele si prenumele:................................................................ Clasa a VII-a.

Fisa de evaluare formativa


1. Identificati pronumele negative din textul de mai jos, precizand cazul si functia sintactica a fiecaruia: Eu, cu cat m-ajunge mintea, nu ma stiu gresit cu nimica si n-am facut nimic rau. ( L. Rebreanu- Ion) 2. Alcatuiti enunturi in care sa folositi urmatoarele pronume negative, respectand cerintele date: niciuna ( caz genitiv, functia sintactica de atribut pronominal) nimeni ( caz niminativ, functia sintactica de subiect) nimic ( caz acuzativ, functia sintactica de complement direct) 1

S-ar putea să vă placă și