Sunteți pe pagina 1din 51

DREPT COMERICAL 1. A.P. (persoan fizic) si SC MM SRL (persoan juridic) au hotrt s constituie societatea n nume colectiv A.P.-MM. A.P.

s-a obligat s aduc la capitalul social suma de 5.000 lei, iar SC MM SRL un teren n suprafat de 5.000 m2, n valoare de 100.000 lei. n actul constitutive al societtii, asociatii au prevzut ca asociata SC MM SRL, fiind o societate cu rspundere limitat, s rspund pentru obligatiile societtii numai n limita capitalului social subscris. Este valabil clauza inserat n actul constitutiv privind rspunderea asociatilor pentru obligatiile societtii? Clauza inserata in actul constitutiv este nelegala potrivit art.3 alin.1 asociatii in SNC raspund solidar si nelimitat pentru obligatiile sociale. Fata de caracterul imperativ al dispozitiilor legale nu se poate deroga prin actul constitutiv de la obligativitatea raspunderii nelimitate si solidare a asociatilor intr-o soc. In nume colectiv. 2. SC ML este o societate n nume colectiv care a ncheiat un contract de credit de 3 milioane lei cu societatea bancar SC MB SA pentru a-si achizitiona o linie de fabricatie si prelucrare boabe cafea. Constatnd c societatea debitoare nu a achitat trei rate scadente din creditul acordat la termenele stabilite n contract, creditoarea, n baza art. 3 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, a chemat n judecat pe asociatii debitoarei, respectiv pe sotii A.M. si A.F., solicitnd ca acestia s fie obligati solidar la restituirea creditului acordat societtii. Asociatii rspund n mod solidar pentru obligatiile societtii? Asociatii au beneficiul de discutiune n cazul n care sunt actionati de creditorii societtii? a)Raspund in mod solidar, fiind o societate in nume colectiv. Insa nimic nu-l impiedica pe debitor ca si ulterior celor 15 zile sa sa continue urmarirea societatii si nu pe asociatii sai, se poate trece la executarea silita a bunurilor acestuia pentru recuperarea creantei. b).Da au beneficiul de discutiune creditorii soc se vor ndrepta mai nti mpotriva acesteia pentru obligaiile ei i, numai dac societatea nu le pltete n termen de cel mult 15 zile de la data punerii n ntrziere, se vor putea ndrepta mpotriva acestor asociai. 3. Prin ce modalitati se realizeaza punerea in intarziere conf contextului art 3 alin2 din L.31/1990, republicata si modificata? Punerea in intarziere se realizeaza prin somatie sau notificare prin care societ este incunostiintata sa plateasca in termen de 15 zile de la data de la care a primit actul privind puberea in intarziere. 4. SC MIXAM SRL este o societate cu rspundere limitat format din trei asociati, respectiv dou persoane fizice si o persoan juridic. Asociatii persoane fizice s-au obligat prin actul constitutiv s aduc la capitalul social munca pe care o vor desfsura n societate, respective activitate de marketing/publicitate, n vederea atragerii unei clientele stabile a societtii, n valoare de 10 lei. Pe de alt parte, aportul la capitalul social al persoanei juridice const n actiunile pe care aceasta le detine deja la societatea comercial FN SA. Totodat, cei trei asociati au vrsat ca aport la capitalul social suma de 50 lei. Verificnd continutul actului constitutiv si probele depuse la dosar, instanta de judecat a constatat c exist neregularitti n privinta constituirii capitalului social al societtii. Artati care sunt neregularittile sesizate de instanta de judecat cu privire la capitalul social si la felurile aporturilor asociatilor. Conform art art. 16-(4) prestaiile n munc nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social. Fiind o SRL aportul in creante nu poate fi admisibil ori actiunile pe care le detin asociatii la persoana juridica FN SA reprezinta creante care nu pot fi aduse la capitalul social al societatii care se constituie990) 5. Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu in care functioneaza mai multe societati ? 1

Da. Art. 17-(2).(L31/1990) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite; b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati; c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. 6. Trei persoane fizice, n calitate de fondatori, au hotrt constituirea unei societti pe actiuni prin subscriptie public, ntocmind prospectul de emisiune n care s-a mentionat capitalul social, numrul de actiuni, valoarea nominal a unei actiuni si data nchiderii subscriptiei. Numitul V.R. a subscris un numr de 100 actiuni depunnd la CEC valoarea actiunilor subscrise. Ulterior acestui moment, verificnd continutul prospectului de emisiune, a solicitat instantei de judecat constatarea nulittii acestuia ntruct nu cuprinde mentiunea privind participarea la beneficii (pierderi) a actionarilor, mentiune obligatorie, potrivit art. 18 alin. (1) coroborat cu art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat. Actiunea n constatarea nulittii prospectului de emisiune ntocmit de fondatori este ntemeiat? Argumentati solutia. Decizia este neintemeiata, deoarece, conf art.18 al.4 din Legea 31/1990 deoarece prin depunerea la CEC a valorii actiunilor subscrise actonarul care a solicitat constatarea nulitatii prospectului de emisiune si-a exercitat indatoririle de actionar astfel incat nu mai poate invoca aceast nulitate 7. In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea unei SA prin subscriptie publica se pot retrage in faza prealabila inmatricularii soc in Registrul Comertului? Daca valoarea aporturilor in natura stabilita de experti este inferioara cu o cincime aceleia prevazute de fondatori in prospectul de emisiune, orice acceptant se poate retrage. (a se vedea art.27 al.2 din Legea 31/1990).anuntandu-i pe fondatori, pana la data fixata pentru adunarea constitutiva. Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras pot fi preluate de fondatori in termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publica. 8. La data de 15 noiembrie 2005 a fost nmatriculat n registrul comertului SC NABO SRL, cu doi asociati, persoane fizice, A.N. si V.T. n scopul achizitionrii unei constructii necesare desfsurrii activittii, asociatul V.T. a depus la banc n contul societtii suma de 200 lei, urmnd ca societatea s-i restituie acest mprumut n termen de 10 ani. ntelegerea cu privire la acordarea mprumutului si restituirea lui a intervenit ntre cei doi asociati numai prin acord verbal. Este valabil acordul verbal ncheiat ntre cei doi asociati privind mprumutul acordat societtii? n ce cazuri legea prevede obligativitatea formei scrise? Contractul de imprumut este valabil chiar daca nu se materializeaza in forma scrisa. Contractul va fi dovedit potrivit regululor dreptului comun.Forma scrisa este obligatorie in cazul in care se incheie contract intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic al celei dintai. 9. ntr-o SRL n care prtile sociale apartin unei singure persoane exist ca organ de conducere adunarea general a asociatilor? Asociatul unic poate ndeplini mandatul de administrator al societtii? Nu exista ca organ de conducere AGA, drepturile i obligaiile unei astfel de adunari revin asociatului unic. Asociatul poate fi administrator. 10. n actul constitutiv al SC OLVEX SNC s-a prevzut ca asociatul L.E. s procure clientel societtii prin deplasarea n tar pentru a face publicitate acesteia, urmnd s participe la profit si pierderi n proportie de 30%. Activitatea la care s-a obligat asociatul L.E. reprezint aport la capitalul social al societtii? Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalui social.( L31/1990). 2

11. n cazul unei societti pe actiuni constituit prin subscriptie public, avantajele acordate membrilor fondatori au fost acceptate de subscriitori. Este suficient ca subscriitorii s accepte avantajele patrimoniale acordate fondatorilor? Avantajele rezervate fondatorilor in folosul lor nu au efect dect dac au fost aprobate de adunarea constitutiv . 12. La constituirea societtii pe actiuni prin subscriptie public, aportul n natur poate fi vrsat numai n proportie de 50%? Aciunile ce reprezint aporturi n natur vor trebui s fie acoperite integral. 13. Precizati cine are competenta legal de a examina si valida rspunsul expertilor de evaluare a aporturilor n natur, n cazul constituirii unei societti pe actiuni prin subscriptie public. Adunarea constitutiv a acceptantilor prospectului de emisiune are printre obligatii si aceea de a examina i valida raportul experilor de evaluare a aporturilor n natur; 14. SC MIX SA este o societate pe actiuni care s-a constituit prin subscriptie public pe o durat de 10 ani, prevzndu-se n actul constitutive c fondatorii vor ncasa timp de 5 ani de la constituirea societtii un procent de 6% din profitul net al societtii. ntruct societatea nu a realizat profit n primii doi ani, actionarii au hotrt dizolvarea societtii. Fondatorii crora li s-au recunoscut prin actul constitutiv avantaje patrimoniale se pot opune dizolvrii hotrte de actionari? In caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor. Societatea a fost infiintata pe un termen de 10 ani, ea s-a dizolvat dupa 2 ani este deci o dizolvare anticipata. Au dreptul la daune, dar nu se pot opune hotararii AGA singura indreptatita la dizolvare. 15. Indicati situatiile n care, la constituirea societtii pe actiuni, judectorul delegat de la oficiul registrului comertului numeste unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati pentru efectuarea unei expertize. Potrivit Art. 38-(1) L31/1990 efectuarea expertizei este obligatorie daca exista aporturi in natura, avantaje rezervate oricarei persoane care a participat la constituirea societatii sau la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei, operatiuni incheiate de fondatori pe seama societatii ce se constituie si pe care aceasta urmeaza sa le suporte. 16. Ce trebuie s cuprind raportul de expertiz ntocmit de experti n cazul n care judectorul delegat la oficiul registrului comertului dispune efectuarea unei expertize necesar nmatriculrii unei societti pe actiuni? Raportul de expertiza va cuprinde: descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul delegat. (L31/1990/Art. 38-(1)) 17. Artati care sunt incompatibilittile prevzute de Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, privind calitatea de expert? (L31/1990/Art. 39)- Nu pot fi numiti experti: a) rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor; b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat aceea de expert, un salariu ori o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura;

c) orice persoana careia, ca urmare a relatiilor sale de afaceri, de munca sau de familie, ii lipseste independenta pentru a realiza o evaluare obiectiva a aporturilor in natura, potrivit normelor speciale care reglementeaza profesia 18. Stabiliti valoarea de adevr a urmtoarei afirmatii: Filiala reprezint sediul secundar al societtii comerciale mam. Motivati: a) adevrat; b) fals. Raspuns: FALS, deoarece filialele sunt societati comerciale cu personalitate juridica si se infiinteaza in una din formele de societate prevazute de lege si in conditiile specifice fiecarei forme. Potrivit art 43 alin 4 nu se pot infiinta sedii secundare sub denumirea de filiala. 19. Cinci persoane fizice si o persoan juridic au convenit constituirea unei societti pe actiuni, semnnd actul constitutiv, procurnd toate actele necesare nmatriculrii societtii n registrul comertului. Pentru depunerea cererii la registrul comertului a fost desemnat reprezentantul asociatului persoan juridic care nu a efectuat procedura n termen de 15 zile de la semnarea actului constitutiv. Fat de mprejurarea c cererea de nmatriculare n registrul comertului a societtii nu a fost depus de persoana mputernicit, asociatii pot obtine o hotrre judectoreasc de obligare a persoanei respective s efectueze procedura? Nu deoarece in cazul n care fondatorii sau reprezentanii societii nu au cerut nmatricularea ei n termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comerului efectuarea nmatriculrii, dup ce, prin notificare sau scrisoare recomandat, i-a pus n ntrziere, iar ei nu s-au conformat n cel mult 8 zile de la primire. In cazul in care acesta a avut o imputernicire semnata de asociati, poate fi tras la raspundere pentru faptele sale. 20. SC MICA SRL a fost nmatriculat n registrul comertului fr ca administratorul desemnat prin actul constitutiv s fi depus specimenul de semntur. Totodat, la dosar nu a fost depus dovada sediului social. Exist posibilitatea acoperirii acestor lipsuri chiar si dup nmatricularea societtii? Da, in cazul in care s-au constat neregularitati dupa inmatriculare, societatea are obligatia ca in termen de 8 zile sa rezolve problemele aparute. Si orice persoana interesata poate cere tribunalului sa oblige organele societatii sa acopere acele nereguli , sub sanctiunea platii de daune cominatorii. 21. S-a constituit o societate cu rspundere limitat n care unicul asociat a adus la capitalul social un teren situat intravilan n localitatea unde s-a declarat sediul social al societtii. Dup trecerea unui termen de doi ani de la data nmatriculrii n registrul comertului, s-a constatat c actul constitutiv nu a fost ncheiat n forma autentic, asa cum prevede art. 5 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, formulndu-se o actiune n constatarea nulittii societtii. Este ntemeiat actiunea n constatarea nulittii societtii? Da. In conformitate cu art 56, lit a, numai ca , potrivit art 57 din L31/1990, nulitatea nu va fi declarata daca motivul de nulitate a fost inlaturat inainte de a fi puse concluzii pe fond la tribunal. 22. Indicati cel putin patru cauze de nulitate a unei societti nmatriculate. 1)lipsete actul constitutiv sau nu a fost ncheiat n form autentic,in situatiile prevaz de lege; 2)toi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societii; 3)obiectul de activitate al societii este ilicit sau contrar ordinii publice; 4)lipsete ncheierea judectorului delegat de nmatriculare a societii; 5)lipsete autorizarea legal administrativ de constituire a societii; f)actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris si varsat;. g)s-au nclcat dispoziiile legale privind capitalul social minim, subscris i vrsat; h)nu s-a respectat numrul minim de asociai, prevzut de lege. 4

23. Pentru nmatricularea societtii, asociatii F.G. si L.M. au ncheiat un contract de nchiriere privind un spatiu n care a fost declarat sediul societtii. Dup nmatriculare societatea a achitat o lun chiria datorat, dup care a refuzat s mai plteasc chiria datorat numitului M.N., motivnd c cuantumul este exagerat de mare. Acesta, invocnd dispozitia cuprins n art. 53 din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, a solicitat asociatilor F.G. si L.M. plata chiriei restante, motivnd c acestia rspund n mod solidar si nelimitat pentru actele ncheiate n contul societtii. Cui apartine rspunderea pentru actele juridice ncheiate de reprezentantii societtii n faza de constituire? Motivati solutia n cazul de fat. Reprezentantii societati raspund solidar si nelimitat fata de terti pt actele juridice incheiate cu acestia in contul societatii, in afara de cazul in care societatea dupa ce a dobandit personalitate juridica le-a preluat asupra ei.Actele astfel preluate sunt considerate a fii fost ale societatii inca de la data incheierii lor. Deci, societatea, dup nmatriculare, pltind chiria, a preluat asupra sa , ceea ce inseamna ca numitul MN se va indrepta cu actiune impotriva societatii.. 24. La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucuresti a constatat nulitatea SC MONDOMAR SA pentru c lipsea din actul constitutiv prevederea referitoare la aporturile asociatilor, fiind mentionat doar capitalul social. Societatea fusese nmatriculat n registrul comertului la data de 1 septembrie 2000 si ncheiase cu mai multe societti comerciale contracte de livrare de produse (cherestea) pentru care mai avea de ncasat o parte din pret. Nulitatea societtii produce efecte asupra contractelor ncheiate pn la data constatrii ei? Care este calea de atac ndreptat mpotriva ncheierilor pronuntate de judectorul delegat privitoare la nmatricularea sau la orice alte nregistrri n registrul comertului si n ce termen se exercit? Declararea nulitatii societatii nu aduce atingere actelor incheiate in numele sau. ncheierile judectorului delegat sunt executorii de drept i sunt supuse numai recursului exercitat in termen de 15 zile de la data pronuntarii incheierii pt. plati si de la data publicarii in Monitorul Oficial. 25. n cazul unei societtii n nume colectiv, asociatul V.M. a adus la capitalul social un numr de 100 de obligatiuni pe care le detinea la SC OVEX SA, cu termen de rambursare la 15 august 2005. Societatea emitent de obligatiuni nu si-a onorat obligatiile, asa nct la sfrsitul anului 2005 societatea n nume colectiv s-a adresat cu somatie de efectuare a pltii asociatului care a aportat obligatiunile respective. Ce fel de aport reprezint obligatiunile? Este admisibil la o societate n nume colectiv? Societatea creditoare poate s-l urmreasc silit pe asociatul care a aportat obligatiunile respective? Obligatiunile reprezinta aporturi in creante si sunt admise la o SNC. Socieatatea se va indrepta in primul rand impotriva debitorului cedat, respectiv soc. Emitenta de obligatiuni, dupa care, daca nu obtine plata creantei va solicita acest lucru de la asociatul care a adus la capitalul social creantele respective. Acesta va raspunde pt. suma datorata, plus daune la care se adauga si dobanda legala. 26. ntre dou societti comerciale s-a ncheiat un contract de livrare de mrfuri, pentru care nu s-a achitat pretul. Societatea beneficiar a refuzat achitarea pretului desi a primit marfa, considernd c produsele livrate nu corespund din punct de vedere calitativ si sustinnd c administratorul societtii furnizoare ar fi directionat unele produse calitativ corespunztoare ctre societatea la care el, administratorul, avea calitatea de asociat. Societatea beneficiar a produselor considerate calitativ necorespunztoarea chemat n judecat pe administratorul societtii furnizoare pentru ca acesta s rspund. Actiunea ndreptat mpotriva administratorului este ntemeiat? Motivati solutia. Actiunea indreptata impotriva administratorului nu este intemeiata, creditorii societatii se pot indrepta cu actiunea impotriva administratorului numai in caz de deschidere a procedurii insolventei. 5

27. S-a constituit o societate n comandit simpl n care asociatul comanditat S.M. a ascuns faptul c sotia sa este asociat ntr-o societate n nume colectiv cu aceleasi obiect de activitate. Asociatii comanditari M.N. si S.V. au solicitat excluderea din societate a asociatului comanditat S.M. pentru conflict de interese si mai cu seam c nu i-a ncunostintat pe ceilalti asociati despre existenta unei alte societti n care sotia sa este asociat cu rspundere nelimitat. Poate fi exclus asociatul comanditat n situatia de fapt prezentat? Motivati solutia Asociatul nu poate fi exclus, intrucat nu exista conflict de interese intre cele doua societati, deoarece, asociat la cealalta societate concurenta este sotia asociatului comanditat or, dispozitia legala mentionata interzice asociatilor de a fi asociati cu raspundere nelimitata la o alta societate, fie ea chiar concurenta si nicidecum sotilor sau sotiilor acestora. 28. Societatea n comandit simpl MN si FL a fost obligat, prin hotrre judectoreasc, s plteasc altei societti de antrepriz de lucrri-constructii suma de 400.000 lei pentru efectuarea mai multor lucrri de consolidare a cldirii n care se afl sediul societtii debitoare. mpotriva societtii debitoare s-a ncercat executarea silit, dar s-a constatat c aceasta nu are bunuri cu care s achite datoria, motiv pentru care societatea creditoare s-a adresat asociatilor comanditati L.F. si V.M. Acestia au refuzat achitarea datoriei motivnd c hotrrea judectoreasc este pronuntat mpotriva societtii si, ca atare, nu le este opozabil. Aprrile asociatilor comanditati sunt ntemeiate? Motivati solutia. Nu, apararile nu sunt intemeiate, pentru ca asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele pe care o reprezinta. Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat care raspunde solidar si nelimitat 29. SC LIR SRL are trei asociati, respectiv L.M., N.M. si V.P., fiecare participnd la capitalul social cu un aport n numerar de cte 2.000 lei, adic un procent din capitalul social de 33% fiecare.n clauza referitoare la modul de participare la profit si pierderi, asociatii au prevzut ca asociatul L.M. s participe n proportie de 20%, iar ceilalti doi, respectiv N.M. si V.P., cu un procent de cte 40% fiecare. Este legal clauza nserat n actul constitutiv privind modul de participare a asociatilor la profitul si pierderile societtii? Motivati rspunsul. Clauza este legala pt ca asociatii sunt liberi sa decida modul de participare la profit si pierderi cu obligatia de a mentiona acest lucru in actul constitutiv. Daca asociatii nu prevad in actul constitutiv modalitatea de participare la profit si pierderi numai atunci dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, dar ei sunt liberi sa aleaga. 30. n ce termen societatea comercial este obligat s plteasc asociatilor dividendele aprobate de adunarea general a asociatilor (AGA) si care este sanctiunea prevzut de lege n cazul neachitrii lor? Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare. 31. Artati care este momentul de la care se calculeaz termenul de 3 ani prevzut de art. 67 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, privind prescriptia dreptului material la actiune al asociatilor pentru plata dividendelor. Termenul de prescriptie incepe sa curga fie de la data stabilita de AGA ca termen de plata fie de la data aprobarii situatiei financiare aferente exerc financ.

32. La data de 15 iulie 2005 s-a ncheiat contractul de cesiune de aciuni prin care M.N. a cesionat lui V.D. un numr de 10 aciuni n valoare total de 100 lei. Prin hotrrea AGA din 15 martie 2006 s-a aprobat distribuirea dividendelor aferente exerciiului financiar al anului 2005, fiecare acionar urmnd s primeasc dividende n funcie de numrul de aciuni deinute i de cota de participare la capitalul social. Pentru exerciiul financiar al anului 2005, dividendele aferente celor 10 aciuni au fost atribuite n totalitate numitului V.D., care deinea aciunile respective la data adoptrii hotrrii AGA. M.N. a solicitat achitarea dividendelor aferente anului 2005 pn la data de 15 iulie, iar dup aceasta s i se atribuie cesionarului V.D. Cererea de plat a dividendelor formulat de actionarul cedent M.N. este ntemeiat? Da.Acesta a detinut pana la acea data toate drepturile si obligatiile asociate actiunilor, astfel ca in speta analizata actiunea este intemeiata, partile nestabilind o alta modalitate de repartizare a dividendelor. 33. SC MILAV SRL si SC ANVEL SRL au hotrt s fuzioneze prin absorbtia SC ANVEL SRL de ctre SC MILAV SRL. SC MILAV SRL are cinci asociati, cu un capital social de 50.000.000 lei, divizat n 500 prti sociale a cte 100.000 lei fiecare. SC ANVEL SRL are doi asociati, respectiv SC MILAV SRL si L.M. (persoan fizic). Capitalul social al SC ANVEL SRL este de 2.000.000 lei, divizat n 20 prti sociale a cte 100.000 lei fiecare, mprtite n mod egal ntre cei doi asociati. SC ANVEL SRL a nregistrat n ultimii doi ani pierderi n asa fel nct n conturile societtii nu a mai existat nici mcar capitalul social. Pentru a salva societatea ANVEL SRL, SC MILAV SRL a hotrt absorbtia acesteia cu toate datoriile pe care le avea. n situatia de fapt se mai retine c SC ANVEL SRL concesionase un teren n scopul construirii unei fabrici si ncheiase un contract de asociere n participatiune cu numitii M.N. si L.A., contract n care nu si-a executat obligatia de aportare a sumei de 200.000.000 lei pentru achizitionarea unor mrfuri. Adunarea general extraordinar a asociatilor fiecrei societti a hotrt fuziunea prin absorbtie, s-a ntocmit bilantul de fuziune la fiecare societate avnd aceeasi dat si s-a ntocmit proiectul de fuziune care a fost depus la registrul comertului pentru a fi avizat de judectorul delegat si a fi publicat n Monitorul Oficial. Dat fiind c societtile care fuzioneaz nu-si nceteaz activitatea dup depunerea proiectului de fuziune la registrul comertului, SC MILAV SRL hotrste majorarea capitalului social cu un utilaj procurat din strintate, pentru care beneficia de facilitti fiscale (vamale). Identificati problemele de drept privitoare la posibilitatea legal a fuziunii 1. Problemele de drept privind fuziunea sunt urmatoarele: 1.1. SC MILAV srl nu poate detine titluri (parti sociale) lapropria societate. Din acest punct de vedere SC MILAV SRL ar fi trebuit ca inaintea fuziunii sa se retraga din societate, prin cesiunea partilor sociale. 1.2. SC ANVEL SRL, inregistrand pierderi, bilantul fiind negativ, disparand capitalul social, practic se afla intr-o clauza de dizolvare, pierderea capitalului social sau diminuarea lui sub limita minima prevazuta de lege. 1.3. contractul de concesiune nu se poate transmite prin fuziune, decat cu acordul concedentului in contractul de asociere in participatiune numai cu acordul celorlalti asociati ai participatiunii. 2. Cu privire la mentiunea de majorare a capitalului social, judecatorul delegat va refuza efectuarea mentiunii pana in momentul expirarii termenului de opozitie prevazut de lege in favoarea creditorilor sau se va retrage proiectul de fuziune. Judecatorul delegat la ONRG va inregistra mentiunea de majorare a capitalului social numai in conditiile in care proiectul de fuziune este retras. 34. Reclamantii B.V. si SC V.S. SRL au chemat n judecat pe M.C. solicitnd ca prin sentinta ce se va pronunta s se dispun excluderea prtului din societate, oblignd societatea la plata drepturilor ce i se cuvine celui exclus, cu motivarea c M.C., n calitate de asociat si administrator, a nclcat Legea contabilittii prin efectuarea unor activitti care au fost de natur s fraudeze societatea. Prtul M.C., prin cerere reconventional, a solicitat 7

excluderea reclamantului B.V. din societate, motivnd c situatia falimentar a societtii se datoreaz culpei exclusive a acestuia. n urma probelor administrate, instanta de fond a admis att cererea principal si n parte cea reconventional, dispunnd excluderea din societate a reclamantului prt, ct si a prtului reclamant, dispunnd totodat si dizolvarea societtii n conditiile n care prin excluderea celor doi asociati a mai rmas n societate un asociat. Celelalte cereri privind pretentiile bnesti au fost respinse. Pentru a pronunta aceast solutie, instanta de fond a retinut c reclamantul a desfsurat o activitate contrar interesului societtii, n sensul c a folosit n scop personal o parte din suma ce constituia aport la capitalul social, pltit de M.C., a vndut prtile componente din utilajele societtii fr ncuviintarea celorlalti asociati. Prtul M.C. a fost exclus din societate, cu motivarea c acesta a ntreprins activitti contrare scopului societtii, n sensul c a efectuat operatiuni contabile prin care a schimbat sursele si destinatia depunerilor desi nu avea specimen de semntur n banc. Instanta de fond a dispus si dizolvarea societtii, n baza art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, deoarece prin excludere societatea a rmas cu unic asociat, aceasta fiind cauz de dizolvare a societtii cu urmtoarea motivare: 1. Dispozitia cuprins n art. 222 lit. c) nu se aplic asociatilor unei societti cu rspundere limitat, ci unei societti n nume colectiv sau n comandit simpl. 2. Nedepunerea la banc a aportului la capitalul social al asociatului M.C. nu este un motiv de excludere, ci eventual de rspundere pentru daunele produse. 3. Deturnarea fondurilor sociale nu reprezint o fapt care s nsemne fraud n dauna societtii att timp ct cu sumele respective au fost cumprate alte bunuri n folosul societtii. 4. Inabilittile manageriale ale administratorului nu se sanctioneaz cu excluderea din societate, ci doar cu revocarea din functie si obligarea la daune ctre societate. Dispozitiile cuprinse n art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, privind cazurile de excludere din societate sunt expres si limitativ artate de legiuitor? Care este domeniul de aplicare a fiecrei dispozitii legale? Este corect solutia de dizolvare a societtii? 1. Cazurile de ezcludere prevazute in art.222 au caracter exemplfiicativ si nici decum limitativ. 2. Motivele de excludere prevazute pentru asociatii in societatea in nume colectiv si in comandita simpla pot fi extinse si asociatilor din societatea cu raspundere limitata mai cu seama daca acestia au calitatea de administratori. 3. Excluderea din societate a asociatilor administratori nu inlatura posibilitatea actionrii lor pe temeiul unei actiuni in daune. 35. Asociatii care au hotrt dizolvarea societtii pot renunta la aceasta, chiar si dup publicarea n Monitorul Oficial a hotrrii adunrii generale extraordinare a asociatilor? Da.Legea permite revenirea asupra hotararii privind dizolvarea societatii atata timp cat nu s-a facut nici o repertitie din activ,. 36. Artati n ce const contrarietatea de interese n cazul asociatilor unei societti n nume colectiv. Asociatul care, intr-o operatiune determinata are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasa operatie in caz contrar, raspunde pentru pagubele produse societatii daca, fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 37. SC M SA si SC VL SA, prin reprezentantii legali, au ncheiat un protocol prin care au hotrt dizolvarea prin absorbtie a SC VL SA si transmiterea cu titlu universal a patrimoniului societtii SC VL SA ctre SC M SA. Protocolul ncheiat ntre cele dou societti este suficient pentru realizarea transmisiunii cu titlu universal a patrimoniului SC VL SA ctre SC M SA? Nu. Pentru realizarea transmiterii patrimoniului universal sau cu titlu universal este necesara hotararea adunarii generale extraordinare a celor doua societati care au incheiat protocolul. 8

38. SC VL este o societate pe actiuni cu un capital social de 90.000 lei divizat n 9.000 actiuni a cte 100 lei fiecare, atribuite celor cinci actionari n mod egal. n decurs de 3 ani de la constituirea societtii activitatea acesteia a fost profitabil, achizitionnd trei terenuri, dou cldiri si aparatur de birou, astfel nct adunarea general extraordinar a hotrt majorarea capitalului social prin emisiune de noi actiuni cu prim de emisiune, valoarea unei actiuni devenind 1.000 lei. Totodat, actionarii au hotrt ca achitarea actiunilor emise cu prim s se fac n proportie de 30% n momentul subscrierii si diferenta n termen de 3 ani. Este legal hotrrea de majorare a capitalului social n conditiile stabilite de actionari? Nu. In cazul majorarii capit social cu prim de emisiune actiunile trebuie platite integral pana la data subscrierii. 39. SC AC SRL s-a constituit prin asocierea numitilor M.L., F.S. si A.L., avnd un capital social de 600 lei divizat n 60 prti sociale n valoare de 10 lei fiecare. Dup trei luni de la nmatricularea societtii n registrul comertului asociatul A.L. decedeaz, avnd ca mostenitori sotia supravietuitoare si un copil minor. La prima sedint a adunrii generale a asociatilor a participat n locul asociatului decedat sotia supravietuitoare n nume propriu si n calitate de reprezentant al copilului minor, exprimndu- si votul cu privire la majorarea capitalului social. Sotia supravietuitoare are drept de vot n adunarea general a asociatilor n nume propriu si ca reprezentant a minorului asociatului decedat? Motivati solutia. Mostenitorii asociatului decedat nu dobandesc de drept calitatea de asociati, acestia avnd doar un drept de creanta repreyentat de valoarea partilor sociale ale autorului lor. AGA hotaraste daca plateste contravaloarea partilor sociale sau continua activitatea societatii cu mostenitorii celui decedat. In aceste conditii mostenitorii asociatului decedat nu au drept de vot dacat daca se hotaraste continurea activitatii cu acestia. 40. n actul constitutiv al SC L SRL s-a prevzut c modificarea actului constitutiv poate fi decis cu votul asociatilor care reprezint majoritatea calificat a capitalului social. Avnd n vedere dispozitia cuprins n art. 192 din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, hotrrea de modificare a actului constitutive trebuie s fie adoptat de toti asociatii? L31/1990,Art. 192-(2)Pentru hotrrile avnd ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociailor, n afar de cazul cnd legea sau actul constitutiv prevede altfel. Astfel in cazul de fata cand prin actul constitutiv se prevede aprobarea modificarii actului constitutiv de majoritatea calificata a capitalului social, prevederea este valabila, nu este nevoie de acordul tuturor asociatilor pentru modificarea dorita. 41. Retragerea dintr-o societate comercial este prevzut de legiuitor pentru asociatii din societatea n nume colectiv, n comandit simpl sau cu rspundere limitat (art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicat si modificat). Cu toate acestea exist posibilitatea legal ca si actionarii dintr-o societate pe actiuni s se retrag? Potrivit art. 134. L31/1990 actionarii care nu sunt de acord cu hotararile a adunarii generale cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societatii in strainatate, schimbarea formei societatii, fuziunea sau divizarea societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate. 42. Care sunt drepturile cuvenite actionarilor retrasi din societate? Pretul platit de societate pentru actiunile detinute de cel retras va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. 43. S.M. si S.E., soti, au hotrt s constituie o societate comercial SRL n care s aduc la capitalul social un imobil, respectiv apartamentul situat n imobilul din Str. Florilor nr. 10, 9

apartament cumprat de cei doi soti n timpul cstoriei. n schimbul aportului la capitalul social al imobilului bun comun fiecare sot a primit n mod egal prti sociale. Sotii se pot asocia pentru a constitui o societate comercial? Este necesar imprtirea bunurilor comune pentru a fi aduse la capitalul social? Faptul c imobilul a fost adus la capitalul social n schimbul cruia sotii au primit prti sociale n procent de 50% fiecare nseamn o partajare conventional a bunurilor comune, operatiune interzis de legiuitor potrivit art. 30 alin. (2) din Codul familiei? Sotii se pot asocia si nu este necesara impartirea bunurilor comune, fiind suficient sa fie ambii de acord cu aducerea ca aport a bunului imobil comun, neavand relevanta cotele participarii la beneficii, neechivaland cu o impartire a bunurilor in sensul c. fam. Convenia este perfect valabil, in msura n care ambii soi i-au exprimat consimmntul n mod valabil pentru transmiterea bunului cu titlu de proprietate societii comerciale. Totui, transmiterea bunului ctre societate nu reprezint o convenie de partajare a acetuia ci este ntrinarea acestuia, echivalent cu o vnzare-cumprare. 44. SC MN SRL, n calitate de debitoare, a solicitat respingerea cererii introductive de faliment formulat de creditoarea SC FG SA, artnd c n ultimele dou luni nu a mai efectuat plti ctre creditori deoarece el nsusi are de ncasat mai multe creante de la debitorii proprii. Totodat, debitoarea a motivat cererea de respingere a actiunii artnd c n patrimoniul propriu exist mai multe bunuri mobile si imobile pe care creditorii le pot urmri silit, potrivit dreptului comun, pentru a-si ndestula creantele. Cererea formulat de debitoare de respingere a actiunii creditorilor este ntemeiat? Fata de dispoyitia cuprinsa in art. 1 alin 2 din L 85/2006, debitorul SC MN SRL se afla in stare de insolventa, deoarece nu dispune de sume de bani pt. a-si achita datoriile aflandu-se in stare de insolventa vadita de plata, pt. ca timp de doua luni a incetat platile catre creditori. In concluizie, apararile facute de prat sunt neintemeiate urmand a fi respinse de instanta de judecata. 45. Artati care sunt principalele atributii jurisdictionale ale judectorului sindic n procedura insolventei. Principalele atributii ale judecatorului-sindic, in cadrul prezentei legi, sunt: a) judec contestatia debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; judecarea opozitiei creditorilor la deschiderea procedurii; b) judec cererile privind ridicarea dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea; c) judec actiunile introduse de administratorul judiciar sau de lichidator pentru anularea unor acte frauduloase si a unor constituiri ori transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; d) judec contestatiile debitorului, ale comitetului creditorilor ori ale oricarei persoane interesate impotriva masurilor luate de administratorul judiciar sau de lichidator; e) admite si confirm planul de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui de catre creditori; f) judec actiunile in anularea hotararii adunarii creditorilor; n) pronunta hotararea de inchidere a procedurii. 46. mpotriva SC AC SA n calitate de debitor s-a deschis procedura de insolvent, la cererea creditorilor SC OP SRL si SC PV SA, desemnndu- se prin hotrrea de deschidere a procedurii n calitate de administrator judiciar numitul M.A. Pentru data de 30 septembrie 2006 a fost convocat adunarea creditorilor de ctre creditorii ale cror creante reprezint 20% din valoarea total a acestora. n cuprinsul convocrii, creditorii au mentionat c la adunare se va discuta despre posibilitatea admiterii planului de reorganizare depus de ctre debitor, ct si alte probleme care vor fi trecute pe ordinea de zi n ziua desfsurrii adunrii generale. La adunare s-au prezentat creditorii ale cror creante reprezint 75% din totalul acestora, hotrnd respingerea planului de reorganizare a 10

activittii debitorului. mpotriva hotrrii adoptate de creditorii prezenti, debitorul a formulat actiune n anulare pentru urmtoarele motive: 1. Adunarea creditorilor nu putea fi convocat dect de administratorul judiciar sau de lichidator, potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 85/2006; 2. Ordinea de zi a sedintei nu prevede n mod expres toate problemele care vor fi discutate; 3. Unii dintre creditori au fost reprezentati de terte persoane, fr a avea procur special. Actiunea n anularea hotrrii adoptate de adunarea creditorilor este legal? Actiunea de anulare a hotararii este legala. Motivele de nelegalitate a hotararii sunt in parte intemeiate. 1. Astfel, convocarea adunarii creditorilor se poate face si de catre creditori ale caror creante reprezinta 30% din totalul acestora. In speta procentul de creante a fost de 20% , deci din acest p. d. v. convocarea este nelegala. 2. Convocarea nu este legala si pentru faptul ca ordinea de zi trebuie aratata in detaliu in continutul convocarii. 3. Reprezentarea in adunarea creditorilor se face numai pe baza unei procuri speciala si legalizata 47. Care sunt conditiile legale pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan fizic sau juridic pentru a fi desemnat ca administrator judiciar n cadrul procedurii insolventei? Administratorul judiciar persoana fizica sau persoana juridica, inclusiv repreyentantul acesteia, trebuie sa aiba calitatea de practician in insolventa, in conditiile legii. Nu poate fi administrator judiciar, persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenyor, sau reprezentant al unui comerciant al executarii judecatoresti si persoanele fiyice sau juridice avand calitatea de lichidator carora le sunt aplicabile prevederile art. 27 punctele 1-9 din Codului de procedura civila 48. Raportul ntocmit de administratorul judiciar desemnat n cadrul procedurii insolventei trebuie s contin elemente, date privind situatia patrimoniului debitorului si a activittii sale. Ce aspecte trebuie mentionate n cuprinsul raportului administratorului? In raport se vor mentiona urmatoarele aspercte - cauzele i mprejurrile care au dus la apariia insolvenei debitorului, - persoanelor din vina crora debitorul este in incapacitate de plata, - posibilitatle reale de reorganizare efectiv a activitii debitorului ori, dup caz, motivele care nu permit reorganizarea - alte imprejurari importante pentru solutionarea cererilor introductive 49. Definiti starea de insolvent potrivit Legii nr. 85/2006. Potrivit L85/2006,Art. 3 insolvena este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Caracterul vdit de insolventa este rezumat de legiuitor rezultand din faptul a timp de 30 de zile debitorul a incetat platile. Insolvena este iminent atunci cnd se dovedete c debitorul nu va putea plti la scaden datoriile exigibile angajate, cu fondurile bneti disponibile la data scadenei; 50. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc creantele creditorilor pentru a putea fi declansat procedura reorganizrii judiciare si a falimentului? Creantele creditorilor trebuie sa indeplineasca cumulativ trei conditii: - sa fie certe, certitudinea constand in faptul ca existenta lor nu este contestata sau nu face obiectul unui litigiu - sa fie lichidae, lichiditatea constand in sume de bani, - sa fie exigibile, exigibilitatea inseamna ajungerea lor la scadenta. 51. Delimitati conceptul de insolvent de cel de insolvabilitate si de refuz de plat. 11

Insolventa presupune inexistenta fondurilor banesti pentru achitarea datoriilor comerciale si fiscale ale societatii; Insolvabilitatea consata in imposibilitatea debitorului de a-si indeplinii obligatiile fata de creditor atat din lipsa lichiditatilor, cat si a altor bunuri din sa fie satisfacute cerintele creditorilor Refuzul de plata exista in cazul in caredebitorul considera ca nu datoreaza sumele solicitate de creditori, ceea ce inseamna ca nu se afla in stare de insolventa sau insolvabilitate. Temeinicia unor astfel de aparari (refuz de plata) se apreciaza de tribunal de la caz la caz. 52. n cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cautiuni este obligatorie? Care este consecinta nedepunerii cautiunii? Fata de continutul art 32, alin 4 din L85/2006,rezulta ca depunerea unei cautiuni de cel mult 10% din valoarea creantelor de catre creditori nu este obligatorie, ramanand la aprecierea judecatorului sindic, si numai daca debitorul solicita acest lucru. In cazul in care este dispusa consemnarea unei cautiuni, nedepunerea ei are drept consecinta respingerea cererii introductive formulata de creditor. 53. Care sunt principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii insolventei? Deschiderea procedurii de faliment produce urmatoarele efecte: - suspendarea tuturor actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale - suspendarea cererilor de executare silita, pornita de creditor in mod individual - suspendarea termenelor de prescriptie in care creditorii puteau sa-si valorifice impotriva debitorului aflat in incapacitate de plata - nu se poate adauga nici o dobanda, penalitate, majorare ori cheltuiala creantelor nascute anterior deschiderii procedurii de insolventa. Cu toate acestea legiuitorul instituie si exceptii. Este cazul creantelor garantate pentru care, la distribuirea pretului garantiei, creditorul garantat va fi indreptatit sa calculeze accesorii la creanta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului, cu conditia ca pretul bunului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata. Totodata in cazul in care se confirma un plan de reorganizare accesoriile, respectiv dobanzile, penalit. etc., nascute ulterior deschiderii procedurii generale se achita in conformitate cu prevederile programului de plati; - este interzisa instrainarea de catre administratorii debitorului fara acordul judecatorului-sindic a actiunilor detinute la debitorul aflat in faliment; 54. Stabiliti valoarea de adevr a urmtoarei afirmatii: Deschiderea procedurii insolventei are ca efect ridicarea dreptului debitorului de administrare constnd n dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile (averea) si de a dispune de ele: a) adevrat b) fals. b).. Fals. In cazul in care debitorul si-a manifestat intentia de reorganizare poate pastra dreptul de administrare a patrimoniului, cu exceptiile prevazute de art. 47 alin 3,4,5 din L85/2006 55. Indicati categoriile de acte juridice ncheiate de debitor n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, acte n care prestatia debitorului depseste vdit pe cea primit. a) contractele de vanzare cumparare in care pretul platit de debitor depaseste in mod vadit valoarea bunului cumparat; b). Contractele care au ca obiect prestarea de servicii mandat, transport, consultanta, comisin, etc., in care prestatia debitorului este vadit superioara d.p.d.v. valoric fata de prestatia celeilalte parti. 56. Indicati trei categorii de acte juridice ncheiate de debitor n cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolventei, acte care sunt supuse anulrii. 1) constitiurea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografar (de ex. o ipoteca) 2) platile anticipate ale datoriilor efectuate in cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii daca scadenta lor fusese stabilita pentru o data ulterioara deschiderii procedurii. 12

3) acte de transfer de proprietate ctre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau n folosul acestuia, efectuate n cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dac suma pe care creditorul ar putea s o obin n caz de faliment al debitorului este mai mic dect valoarea actului de transfer; 57. Contractul de nchiriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiintat n cadrul procedurii insolventei? Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor in prezenta procedura nu va desfiinta contractul de inchiriere, in afara de cazul in care chiria nu este inferioara chiriei practicate pe piata. 58. Care sunt categoriile de creante bugetare exceptate de la procedura de verificare prevzut de Legea nr. 85/2006? Creantele bugetare exceptate sunt acele creantele constand in impozite, taxe, contributii amenzi si alte venituri bugetare precum si accesoriile acestora care rezulta din titluri executorii necontestate in termenele legale. 59. Care sunt efectele decderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creantelor n cadrul procedurii reorganizrii judiciare si a falimentului, prevzut de Legea nr. 85/2006? Daca titularii de creante anterioare deschiderii procedurii nu au depus cerere de admitere a creantelor pana la expirarea termenului de 60 zile acestia sunt decazuti din urmatoarele drepturi: - dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale a creditorilor - dreptul de a participa la distribuire de sume in cadrul reorganizarii si falimentului - dreptul de a realiza creantele impotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanelor juridice debitoare, ulterior includerii procedurii sub rezerva ca debitorul sa nu fii fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se dii stabilit raspunderea pt efectuarea de plati si transferuri frauduloase. Decaderea va putea fii invocata oricand. 60. Care este continutul planului de reorganizare a activ. debitorului, conf.Legii nr. 85/2006? (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare n raport cu posibilitile i specificul activitii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile i cu cererea pieei fa de oferta debitorului, i va cuprinde msuri concordante cu ordinea public, inclusiv n ceea ce privete modalitatea de selecie, desemnare i nlocuire a administratorilor i a directorilor. (2) Planul de reorganizare va cuprinde n mod obligatoriu programul de plat a creanelor. (5) Planul de reorganizare va meniona: a) categoriile de creane care nu sunt defavorizate, n sensul legii; b) tratamentul categoriilor de creane defavorizate; c) dac i n ce msur debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaii din societile n nume colectiv i asociaii comanditai din societile n comandit vor fi descrcai de rspundere; d) ce despgubiri urmeaz a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creane, n comparaie cu valoarea estimativ ce ar putea fi primit prin distribuire n caz de faliment; valoarea estimativ se va calcula la data propunerii planului. 61. Precizati care sunt regulile potrivit crora se voteaz planul de reorganizarea activittii debitorului de ctre creditori. Votarea planului de reorganizare se face potrivit urmatoarelor reguli a). fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot b). Voteaza separat urmatoarele categorii de persoane - creditorii cu creante garantate - creditorii bugetari - creditorii chirografi stabiliti cf. Art.98alin 1 legea 85/2006 - ceilalti creditori chirografi

13

62. Ce efecte produc votarea si confirmarea planului de reorganizare a activittii debitorului, potrivit Legii nr. 85/2006? Votarea si conformarea olanului produc urmatoaele efecte: - activitatea debitorului este organizata potrivit continutului planului - creantele si drepturile debitorilor si ale celorlalte parti interesate sunt modificate asa cum este prevazuta in plan - in cazul unei executari silite planul confirmat de judecatorul sindic va fi socotit ca o hotarare definitiva impotriva debitorului 63. Indicati situatiile n care judectorul sindic dispune intrarea n faliment a debitorului aflat n stare de insolvent. Intrarea n faliment se produce n urmtoarele cazuri: - debitorul i-a declarat intenia de a intra n procedura simplificat, ori nu i-a declarat intenia de reorganizare; - nu s-a propus un plan de reorganizare de catre persoanele indreptatite - nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat i confirmat; - debitorul i-a declarat intenia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat i confirmat si nici o alta persoana indreptatita nu a propus un plan de reorganizare, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat sau confirmat; - nu au fost indeplinite obligatiile de plat i celelalte sarcini asumate - a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dup caz, intrarea debitorului n faliment. 64. SC X SRL este supus procedurii falimentului si are cinci creditori, din care unul Y si-a asigurat creanta printr-un gaj asupra a dou automobile din patrimoniul debitorului. n urma scoaterii la vnzare a automobilelor s-a obtinut suma de 100.000 lei, insuficient pentru acoperirea integral a creantei creditorului Y, creant de 300.000 lei. Cum si va recupera diferenta de creant creditorul care a beneficiat de o garantie real imobiliar (gaj)? Pentru diferenta de creanta neacioperita din vanzarea celor 2 automobile , creditorul Y devine creditor chirografar, intrand pentru restul de 200 milioane, in concurs cu ceilalti 4 creditori, ale caror creante nu au fost garantate printr-o garantie speciala si isi va recupera suma in ordinea de preferinta stabilita de lege. 65. Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obtinute n urma lichidrii averii debitorului? Creantele vor fi platite in urmatorea ordine: - taxe, timbre i orice alte cheltuieli ale procedurii - creantele izvorate din raporturile de munca - creanele reprezentand creditele cu dobnzile si cheltuielile aferente acordate de societatile bancare dupa deschiderea procedurii si creantele ce rezulta din continuarea activitatii debitorului. - creantele bugetare - creantele reprezentand sumele de bani datorate de catre debitor unor terti, in baza unor obligatii de intretinere, alocatii pentru minori sau de plata a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta; - creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul sindic pt. Intretinerea debitorului si a familiei sale, daca aceasta este persoana fizica. - creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile si dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestari de servicii sau alte lucrari, precum si din chirii; - alte creante chirografare; - creantele subordonate, in ordinea prevazuta de lege. 66. Care sunt efectele hotrrii judectoresti ale nchiderii procedurii falimentului? 14

Exista doua categorii de efecte: a). Efecte cu privire la persoanele care au participat la efectuarea procedurii falimentului. Prin nchiderea procedurii, judectorul-sindic, administratorul judiciar, lichidatorul i toate persoanele care i-au asistat sunt descrcai de orice obligatii cu privire la procedur. b). Efecte fata de debitor. In principiu, debitorul va fi descrcat de obligaiile pe care le avea nainte de intrarea n faliment, ns sub rezerva de a nu fi gsit vinovat de bancrut frauduloas sau de pli ori transferuri frauduloase. Debitorul va fi descrcat de obligaii daca acestea au fost pltite n cadrul procedurii. Descrcarea de obligaii a debitorului nu atrage descrcarea de obligaii a fidejusorului sau a codebitorului principal. 67 . Definiti infractiunea de bancrut frauduloas. L85/2006Art. 143 (2) Constituie infraciunea de bancrut frauduloas i se sancioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta persoanei care: a) falsific, sustrage sau distruge evidenele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; b) nfieaz datorii inexistente sau prezint n registrele debitorului, n alt act sau n situaia financiar sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind svrite n frauda creditorilor; c) nstrineaz, n frauda creditorilor, n caz de insolven a debitorului, o parte din active. 68 Artati ce efecte produce nregistrarea n registrul comertului a firmei si a celorlalte date cu privire la calitatea de comerciant a celui care solicita inregistrarea. Inregistrarea in Reg. Com are efect declarativ cu privire la calitatea persoanei, creandu-se o prezumtie relativa de comercializare cu privire la faptele pe care acesta le savarseste si cu privire la calitatea de comerciant. 69. SC BM SRL s-a constituit cu doi asociati, respectiv SL si VN,cu participare egal la capitalul social, fiecare detinnd un procent de 50% din totalul prtilor sociale. Asociatul SL cesioneaz n totalitate prtile sociale celuilalt asociat, ncheindu-se contractul de cesiune de prti sociale fr ca operatiunea de cesiune s fie nregistrat n registrul comertului. Contractul de cesiune de prti sociale este opozabil si fat de tertele persoane sau produce efecte numai ntre asociati? Fata de imprejurarea ca in speta nu s-a inregistrat in Reg. Com mentiunea de cesiune a partilor sociale, asociatul SL are calitatea de asociat in raporturile cu terte persoane. 70. Care sunt categoriile de persoane care au obligatia s cear nmatricularea n registrul comertului a activittii pe care o desfsoar si totodat s solicite nscrierea de mentiuni n registrul comertului? Au obligatia solicitarii nmatriculari n Registrul Comertului a activittii pe care o desfsoar urmatoarele categorii de persoane - comerciantii pers. Fizice - comerciantii persoane juridice, soc comerciale, - asociatiile familiale care desfasoara activ de comert - companiile nationale si soctatile nationale - regiile autonome - grupurile de interes economic cu caracter comercial - organizatiile cooperatiste 71. Care este regimul juridic al ncheierilor pronuntate de judectorul delegat la oficiul registrului comertului privitoare la nmatricularea sau la orice alte nregistrri n registrul comertului? 15

Incheierile judecatorului delegat la Oficiul Reg. Com sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului. Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. 72. Care este instanta de judecat competent s solutioneze recursul ndreptat mpotriva ncheierii pronuntate de judectorul delegat la oficiul registrului comertului? Recursul se solutioneaza la curtea de apel in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, de curtea de apel in a carui raza teritoriala se afla sediul sucursalei 73. Cine poate solicita radierea din registrul comertului a nmatriculrilor sau a mentiunilor efectuate? Oricine se considera prejudiciat ca efect al unei inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii care i-a cauzat un prejudiciu, daca sunt prevazute conditiile prevazute de lege. 74. Definiti fondul de comert si artati care este temeiul juridic. Constituie fondul de comer ansamblul de bunuri mobile i imobile, corporale i incorporale(mrci, firme, embleme, brevete de invenii, vad comercial), pe care un comerciant le afecteaz desfurrii unei activiti comerciale, n scopul atragerii clientelei i, implicit, obinerii de profit. 75. Delimitati fondul de comert de notiunea de sucursal. Sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor comerciale fiind calificate sedii secundare ale acestora la fel ca si agentiile, reprezentantele sau alte sedii secundare. Sucursala se caracterizeaza prin doua trasaturi definitorii: - absenta personalitatii juridice - autonomia de gestiune Sucursalele avand autonomia de gestiune se caracterizeaza prin: - dispun de o clientela proprie si au un fond de comert distinct de intreprindere - sucursalele se inmatriculeaza in reg. com Fondul de comert ca entitate de sine statatoare se regaseste atat in cadrul societatii, cat si in cadrul sucursalei, fiind element comun pentru acestea, fara insa a se confunda cu fiecare din ele. 76. Definiti firma si artati care sunt caracterele (trsturile) acesteia. Firma este numele, sau, dupa caz denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza. Caracteristicile acesteia sunt: - este un atribut de identificare a comerciantului - noutatea firmei, conditiile de validitate - orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente - disponibilitatea firmei - sa nu produca confuzie si sa nu fie deja inregistrata - lichiditatea firmei. Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public. - firma se poate transmite numai impreuna cu intregul fond de comert 77. Comparatie ntre clientel si vadul comercial. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care se afla in raporturi juridice cu un comerciant. D.p.d.v. contabil se exprima in cifre. Vadul comercial reprezinta puterea sau capacitatea comerciantului de a atrage clientela, depinzand atat de factori interni de ordin obiectiv: locul amplasarii magazinului, calitatea produselor sau a serviciilor, de ordin subiectiv : publicitatea comerciantului, calitatea personalului angajat,cat si de factori externi, cum ar fi reputatia sau bonitatea clientilor sau a partenerilor de afaceri 16

78. SC OM SRL a ncheiat un contract de mprumut bancar garantnd creditul cu mrfurile aflate n magazinul situat chiar la sediul societtii. Ulterior perfectrii contractului de mprumut (credit) si al contractului de garantie real mobiliar, mrfurile au fost vndute urmnd ca pretul s fie ncasat n termen de 30 de zile de la predare. Este valabil contractul de vnzare-cumprare privind mrfuri care fac obiectul unei garantii reale mobiliare (gaj)? In cazul in care obiectul garantiei reale mobiliare este inlocuit cu un alt obiect, acesta din urma este considerat produsul primului si va constitui obiectul garantiei respective. Creanta de incasare a clientilor in termen de 30 de zile va fi considerat ca si garantie pentru nerambursarea imrumutului bancar. Contractul de vanzare-cumparare este valabil. 79. Care este deosebirea dintre aportul n societate al fondului de comert si vnzarea acestuia? Fondul de comert poate constitui aport la capitalul social al unei societati comerciale, fiind un aport in natura de bun incorporal. Aportul in societate al fondului de comert se deosebeste de vanzarea-cumpararea acestuia intrucat in cazul aportului, in locul fondului de comert, asociatul primeste parti sociale sau actiuni, pe cata vreme in cazul vanzarii, vanzatorul primeste de la cumparator pretul fondului de comert vandut. Nefiind o vanzare, aducerea ca aport a fondului de comert este supusa regulilor privind constituirea societatilor comerciale, 80. n situatia n care un contract de garantie real mobiliar (gaj) este anulat pentru eroareviciu de consimtmnt, nscrierea garantiei n Arhiva Electronic de Garantii Reale Mobiliare are ca efect valabilitatea contractului? Explicati rspunsul. nscrierea garantiei reale in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare nu confera valabilitatea garantei ceea ce inseamna ca inscrisul are doar rolul de a face opozabila fata de terti garantia constituita. 81. Este admisibil cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert? Cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert este admisibila in aceleasi conditii ca si in cazul sublocatiunii: sa nu se fi interzis prin contractul de locatiune; sa se fi cerut in prealabil consimtamantul locatorului (daca in contract s-a prevazut acest lucru) cesiunea sa nu contravina contractului de locatiune. In plus, cesiunea contractului de locatiune a fondului de comert trebuie sa indeplineasca conditiile de forma, prevazute de codul civil, necesare opozabilitatii cesiunii fata de terte persoane. Aceste conditii sunt: cesiunea sa fie notificata locatorului sau sa fie acceptata in forma autentica de acesta.. 82. O persoan fizic A.M. mprumut de la o banc o sum de bani. Pentru a acorda creditul, banca i cere un garant personal care s se oblige s plteasc n cazul n care A.M. nu ramburseaz creditul. n aceste conditii A.F. se oblig, n calitate de fidejusor, alturi de A.M. Termenul de rambursare a expirat, iar A.F. este urmrit la plat att pentru creditul nerambursat, ct si pentru dobnzile aferente. Ce sum va fi tinut s plteasc fidejusorul? Argumentati. Fidejusorul este persoana care se obliga fata de creditor sa execute obligatia in cazul in care creditorul nu o face. In dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar, suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti fidejusori. Banca este deci indreptatita in actiunile sale.

17

Fidejusorul este obligat sa plateasca intreaga datorie: credit nerambursat si dobanzi aferente, dobanzi care erau prevazute in contractul incheiat (art. 42 alin. 2 Cod comercial si art. 1657 Cod civil). 83 . Societatea comercial Carol SA a nceput s distribuie dividende actionarilor pentru anul 2004 ncepnd cu data de 4 martie 2005. Actionarul A.M., constatnd c nu-si primeste dividendele, a actionat n judecat societatea comercial la data de 17 aprilie 2005. De la ce dat poate cere si dobnzi de ntrziere? Argumentati solutia aleas. Obligatia de plata a dividendelor are un caracter comercial, si , ca atare in privinta ei sunt aplicabile dispozitiile Codului Comercial referitoare la dobanda de drept. Asasdar, actionarul poate cere dobanzi de intarziere de la data de 4 martie 2005, de la care debitorul datoreaza automat pe langa dividende, si dobanzi. 84. AVAS ncheie un contract de vnzare-cumprare de actiuni cu Compania Aneida International SA. Nerespectarea unor obligatii contractual d nastere unei nentelegeri ntre prti. Crei instante urmeaz s se adreseze prtile: instantei de contencios administrativ sau instantei comerciale? Motivati solutia aleas. Vanzarea de actiuni este in mod expres definita de Codul comercial ca fiind fapt obiectiv de comert. In conformitate cu art. 7 din Codul comercial, cei ce efectueaza in mod obisnuit fapte de comert au calitatea de comercianti, deci si AVAS. Potrivit art. 4 din Codul Com., obligatiile comerciantilor au natura comerciala deci si litigiile care deriva din nerespectarea obligatiilor sunt d enatura comerciala si trebuie solutionate de instantele comerciale si nu de cele de contencios administrativ. 85. A.M. ncheie un contract de asigurare de viat cu SC CAROM SA obligndu-se s-i plteasc trimestrial primele de asigurare. Pentru c nu si-a respectat obligatia de plat, societatea de asigurri intenteaz o actiune judectoreasc mpotriva lui A.M. Crei instante i se va adresa asiguratorul, celei civile sau celei comerciale? Motivati solutia aleas. Potrivit Codului Comercial asigurarile de lucruri sau stabilimente care nu sunt obiectul comertului si asigurarile asupra vietii sunt fapte de comert numai in ce priveste pe asigurtor. Asadar, aceste contracte de asigurare pentru asigurat au caracter civil. Deci, asiguratorul se va adresa instantei civile. 86. Regia autonom de Gospodrie Comunal Galati si asociatia de locatari nr. 600 din Galati ncheie un contract pentru executarea de lucrri de reparatie a instalatiei de nclzire, canalizare, ap rece, ap cald si menajer la dou blocuri. Pentru nerespectarea obligatiilor contractuale, asociatia de locatari, n calitate de reclamant, se va adresa instantei civile sau celei comerciale? Motivati solutia aleas. Contractul nu are caracter civil, activitatea antreprenorilor constand in realizarea de lucrari de constructie si reparatie, se incadreaza in fapte de comert. Daca un act este comercial pentru una din parti, toti contractantii sunt supusi in ceea ce priveste acel act legii comerciale.Prin urmare, Asociatia de Locatari se va adresa instantei comerciale. 87. A.T., comerciant, cumpr la data de 1 octombrie 2004 o garsonier. La data de 20 decembrie 2004 o vinde, iar n 15 ianuarie 2005 si cumpr o nou garsonier. Au vnzrile-cumprrile ncheiate de comerciant natur comercial? Argumentati solutia aleas. Pentru ca vanzarea cumpararea nu are caracterul de intermediere , iar cumpararea se face in scopul de a locui, nu cu scop de revanzare, se aplica prevederile codului comercial potrivit caruia nu se poate considera ca fapt de comert cumpararea de producte sau de marfuri ce s-ar face pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale, de asemenea revinzarea acestor lucruri . Desi este comerciant, prezumtia de comercialitate nu se aplica, AT cumparand garsoiera in scopul de a o folosi personal. Intentia de vanzare a aparut ulteriorcumpararii si neconstatand o interpunere in schimb, natura contractului este civila si nu comerciala. 18

88. A.T. si B.T., cstoriti, avnd doi copii minori de 16, respectiv 17 ani vor s desfsoare o activitate economic avnd ca obiect comertul cu flori, n cadrul unei asociatii familiale. Potrivit reglementrilor n vigoare, este posibil constituirea acesteia? Motivati solutia aleas. DA. Este posibila conform L 300/2004 care, admite ca membrii asociatiei familiale sa iba cel putin varsta de 16 ani Minorii vor avea calitatea de angajati proprii, neputand sa aiba calitatea de reprezentant al asociatiei familiale, calitate pentru care se cere varsta de 18 ani. 89. A.T. a fost condamnat prin hotrre judectoreasc definitiv pentru evaziune fiscal pe cnd desfsura o activitate economic n mod independent. Poate el s se constituie ca reprezentant al unei asociatii familiale? Argumentati solutia. Infractiunea de evaziune fiscala determina ca AT sa decada din dreptul de a exercita o activitate comercila. Calitatea de reprezentant al asociatiei familiale presupune relatii cu tertii si desfasurarea de acte de comert in numele asociatiei familiale. Asadar AT, nu poate fi nici reprezentant al asociatiei familiale. 90. Comerciantul A.Z. s-a nmatriculat la registrul comertului din judetul Constanta, avnd sediul principal n municipiul Constanta. nfiintndu-se o sucursal n orasul Mangalia va fi nevoit s fac o nou nregistrare, de data aceasta a sucursalei? Motivati solutia aleas. Da, conform art. 43 alin.2 din L31/1990, chiar daca sucursala este deschisa intr-o localitate din acelasi judet sau in aceeasi localitate cu societatea, ea se va inregistra in acelasi registru al comertului, insa distinct, ca inregistrare separata. 91. Prin divizarea societtii A, societtile B si C, societti pe actiuni, preiau patrimoniul societtii A care isi nceteaz activitatea. Cu ocazia adunrii generale extraordinare a societtii B se aprob proiectul de divizare si preluare a patrimoniului societtii A (n cota-parte prevzut de proiect), precum si mrirea obligatiilor actionarilor societtii B, ca urmare a divizrii, cu votul a 50% din actionari.Este legal decizia AGA? Motivati. L31/1990; Art. 247.-Prin derogare de la art. 115, cnd fuziunea sau divizarea are ca efect mrirea obligaiilor asociailor uneia dintre societile participante, hotrrea se ia cu unanimitate de voturi. Decizia AGA nu este legala. 92. n termen de dou luni de la expirarea dreptului de opozitie al creditorilor societtilor care fuzioneaz prin absorbtie au loc adunrile generale extraordinare ale societtii Impex SRL ce urmeaz s fie absorbit si a societtii Coral SA ca societate absorbant. Ca urmare a aprobrii de ctre ambele a proiectului de fuziune prin absorbtie, are loc: a) dizolvarea cu lichidare a societtilor absorbite, care isi nceteaz existenta; b) transmiterea universal a patrimoniului Impex SRL ctre Coral SA; c) atribuirea de actiuni asociatilor Impex SRL din actiunile Coral SA care si-a mrit astfel patrimoniul. Sunt corecte efectele fuziunii prin absorbtie enumerate? Motivati solutia. Nu este corect efectul privind dizolvarea cu lichidare a societatii absorbite. In temeiul art. 288 din legea 31/1990, fuziunea are ca efect dizolvarea fara lichidare a societatii absorbita (care isi inceteaza existenta) si transmiterea universala a patrimoniului sau, in schimbul obtinerii de actiuni. 93. Judectorul delegat de la registrul comertului a refuzat s autorizeze constituirea societtii comerciale Tibles SA obtinut prin fuziunea prin contopire a dou societti care si-au ncetat existenta: o societate n nume colectiv si o societate n comandit simpl. Judectorul delegat a motivat c, deoarece n patrimoniul societtii obtinute prin contopire sa adus ca aport un teren, actul constitutiv trebuia autentificat, ceea ce reprezentantii societtii comerciale nu au fcut. Acestia au invocat lipsa autentificrii prin aceea c imobilul fcea parte din patrimoniul societtii n nume colectiv, al crui act de constituire fusese autentificat, 19

dar prin ncetarea existentei acestei societti si prin faptul c noua societate constituit prin contopire nu mai este o societate de persoane, ci de capital, actul constitutiv nu mai trebuie autentificat. Cine are dreptate? Motivati. Judecatorul delegat are dreptate. Conform l31/1990 daca prin fuziune se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de prezenta lege pt. Forma de societate convenita. Este adevarat ca prin contopire s-a constituit o societate de capital si nu de persoane, dar daca printre aporturile de capital se afla un teren actul constitutiv trebuie autentificat. 94. Adunarea asociatilor a respins ca nefondat cererea reclamantului, asociat la SRL aflat n lichidare, de a numi un alt lichidator, pe motiv c actualul lichidator nu a ntrunit unanimitatea voturilor asociatilor. Reclamantul a considerat nelegal numirea lichidatorului, desi el ntrunise cvorumul cerut de 3/4 din numrul asociatilor impus de actul constitutiv, sustinnd c Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, prevede c numirea lichidatorilor la SRL se poate face numai cu votul tuturor asociatilor, fapt ce nu s-a realizat.De ce a fost respins cererea? Este corect? Hotararea adunarii generale este corecta. Intradevar legea 31/1990 mentioneaza ca numirea lichidatorilor la societatile de persoane si la SRL se face cu unanimitate de voturi, dar numai daca in actil constitutiv s-a prevazut ca numirea se poate face cu un cvorum de 3-4 din numarul asociatior si acest cvorum a fost obtinut, inseamna ca numirea este legala. 95. ntr-o SRL cu doi asociati, unul dintre acestia decedeaz. n actul constitutiv exist clauz de continuare a societtii cu mostenitorii, dar acestia nu consimt s continue activitatea n cadrul societtii n locul defunctului. Este aceasta o cauz de dizolvare a societtii? Ce vor primi mostenitorii? Nu este o clauza de dizolvare a societatii deoarece exista clauza de continuare cu mostenitorii. Chiar daca acestia nu consimt sa continue societatea in locul defunctului si cer dizolvarea, aceasta poate interveni ca urmare fie a hotararii adunarii generale, fie prin hotararea tribunalului pentru neintelegeri grave, deci nu prin moartea unui asociat.. Mostenitorilor li se va plati partea ce li se cuvine dupa ultimul bilant contabil aprobat, in termen de 3 luni de notificarea decesului asociatului. 96. Lichidatorul unei societti pe actiuni face dovada, prin prezentarea situatiei financiare anuale, c activul societtii este n valoare de 300 milioane lei, iar pasivul de 600 milioane lei. Ce trebuie s fac lichidatorul cnd fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente s acopere pasivul exigibil? Lichidatorii trebuie sa ceara de la actionari sumele pe care le datorau ca debitori pentru societate, pentru varsamintele neefectuate. Adica, numai dupa ce in principal, a fost urmarita mai intai la plata societatea comerciala si bunurile existente in patrimoniu nu acopera creantele, creditorul cere dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile ce decurg din creantele exigibile. Daca valoarea bunurilor nu este suficienta, creditorii se pot indrepta prin intermediul lichidatorului, in subsidiar, impotriva actionarilor pentru plata sumelor din valoarea actiunilor subscrise sau din accea a aportului la capitalul social. 97. Lichidatorul a ntocmit situatia financiar final a unei SA, artnd partea ce se cuvine fiecrei actiuni din repartizarea activului societtii. Situatia financiar a fost depus la registrul comertului si s-a publicat n Monitorul Oficial, si deoarece niciun actionar nu a fcut opozitie, situatia financiar considerndu-se aprobat, lichidatorul a fost eliberat din functie. Ce se ntmpl n aceste conditii dac dup dou luni de la publicarea situatiei financiare niciun actionar nu si-a ncasat suma cuvenit prin repartizare? Art. 270. (1) Sumele cuvenite acionarilor, nencasate n termen de dou luni de la publicarea situaiei financiare, vor fi depuse la o banc sau la una dintre unitile acesteia, cu artarea numelui i prenumelui acionarului, dac aciunile sunt nominative, sau a numerelor aciunilor, dac ele sunt la purttor. 20

Plata se va face persoanei artate sau posesorului aciunilor, reinndu-se titlul. 98. O persoan fizic, A.B., a introdus la data de 18 august 2006 o actiune n justitie mpotriva unei societti comerciale aflate n lichidare. Lichidatorul si-a depus specimenul de semntur la registrul comertului la data de 17 august 2006, dar societatea comercial este radiat din registrul comertului la data de 20 decembrie 2006. Instanta a respins actiunea reclamantei, considernd-o nul pe motiv c prta, societatea comercial, a intrat n lichidare, moment la care nu mai are personalitate juridic si nu mai poate fi atacat n instant. Este corect solutia instantei de respingere a actiunii? Argumentati solutia aleas. Nu este corecta solutia deoarece societatea isi pastreaza personalitate juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea acesteia. Faptul ca numai cu o zi inainte de intentarea actiunii lichidatorul isi prelua functia nu dovedeste ca de la aceasta data toate actiunile nu se mai indreapta impotriva societatii in lichidare, ci impotriva lichidatorului. 99. n SNC Podgoria Nelu Stan, asociatii sunt N.S., S.I. si P.I., durata asociatiei fiind 10 ani de la nfiintare. Dup un an de activitate, S.I. si P.I. au ncercat s modifice contractul de societate, fr acordul lui N.S., n sensul c au majorat capitalul social si au inclus n societate un nou asociat, prin act aditional autentificat, pe care l-au prezentat judectorului delegat de la oficiul registrului comertului, care a dispus nregistrarea modificrii si publicarea n Monitorul Oficial. Ce poate cere asociatul N.S. n aceste conditii? Motivati solutia aleas. Asociatul N.S. poate cere dizolvarea societatii prin hotararea tribunalului, pentru motive temeinice, cum ar fi neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. Fiind prin excelenta o societate de persoane, factorul decisiv al optiunii asociatilor pentru aceasta forma de asociere, bazata pe criterii intuitu personae, rezida in increderea pe care asociatii si-o inspira unul altuia. In speta, nu mai poate fi vorba de incredere atat timp cat cei doi asociati au incercat introducerea unui nou asociat si majorarea capitalului, fara acordul celui de-al treilea asociat. 100. Asociatii A.M. si A.T. s-au opus dizolvrii SRL nfiintat de ei, pe motiv c, desi la data de 15 mai 2007 expira timpul stabilit n actul constitutiv pentru durata societtii, nainte de dizolvare, administratorul I.O. trebuia s-i consulte dac doresc sau nu prelungirea duratei societtii, chiar nainte de mplinirea datei de 15 mai 2007. Administratorul, n contradictoriu, sustine c, n mod automat, la mplinirea datei prevzute n actul constitutiv pentru ncetarea activittii, societatea se dizolv de plin drept.Cine are dreptate? Motivati solutia aleas. L31/1990,Art. 227 n cazul in care societatea se dizolva prin trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, asociaii trebuie s fie consultai de administratori, cu cel puin 3 luni nainte de expirarea duratei societii, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Deci, dreptatea este de partea asociatilor AM si AT. 101. Pentru c cei doi asociati A.M. si A.T. dintr-o SNC nu au czut de acord asupra persoanei care s fie numit lichidator al societtii, instanta l-a numit pe I.O. s ndeplineasc aceast functie, cu toate c A.M. s-a opus n mod constant la aceast numire, motivnd c I.O. s-a implicat n cauz prin expertiza de evaluare a activului si pasivului societtii ntocmit si nsusit de asociati. Este corect numirea lui I.O. ca lichidator? Da, faptul ca anterior IO a lucrat ca expert al societatii nu-l face incompatibil cu numirea de lichidator. 102. Societatea comercial Mobilrom SA s-a constituit cu 10 actionari si un capital social de 50 milioane lei, divizat n 500 actiuni la purttor a cte 100.000 lei fiecare. S-a constatat c termenul de plat pentru 10 actiuni s-a mplinit fr ca actiunile s fie pltite n ntregime. Deoarece actiunile sunt la purttor, se pune ntrebarea cum se va determina cine sunt cei ce trebuie urmriti la plat? Motivati solutia aleas 21

L31/1990,Art. 92 Aciunile nepltite n ntregime sunt ntotdeauna nominative.deoarece administratorul are obligatia de a verifca indeplinirea obligatiei de varsamant se vor identifica actiunile care nu sunt la zi cu varsarea aportului subscris si vor putea fi urmariti la plata. 103. O societate comercial pe actiuni, constituit cu cinci actionari si cu un capital social de 50.000 lei divizat n 500 actiuni a cte 100 lei fiecare, decide s-si majoreze capitalul social cu suma de 70.000 lei prin emitere de noi actiuni. Prezentnd situatia financiar a societtii, administratorul precizeaz c 100 din actiunile emise deja nu au fost integral pltite. Ce va decide adunarea general extraordinar? Motivati solutia aleas. Adunarea generala va decide sa nu se mareasca capitalul social pana la plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta. (L31/1990,Art. 92) 104. Adunarea general extraordinar a unei societti comerciale pe actiuni este ntrunit la prima convocare, fiind prezenti actionarii reprezentnd 3/4 din capitalul social si obtinnduse votul a 25% dintre ei, n vederea conversiei actiunilor nominative n actiuni la purttor. Hotrrea AGA este temeinic? Motivati solutia aleas. Hotararea AGA nu este temeinica deoarece hotrrile trebuie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai, conditie care nu s-a indeplinit ( L31/1990, Art. 115..) 105. O societate comercial pe actiuni avnd un capital social de 90.000 lei a emis 100 actiuni la purttor n valoare de 0,03 lei fiecare. Fiecare actiune contine: denumirea si durata societtii; data actului constitutiv, numrul de nmatriculare n registrul comertului, codul unic de nregistrare si numrul Monitorului Oficial n care s-a fcut publicarea; capitalul social, numrul actiunilor si numrul lor de ordine, valoarea nominal si vrsmintele efectuate; avantajele fondatorilor; semnturile administratorilor. Continutul actiunilor respect prevederile legale? Motivati solutia aleas. Desi actiunea contine toate elementele prevazute de lege , valoarea nominala a unei actiuni nu poate fi mai mica de 0,1 lei. In cazul de fata valoarea fiind 0.03 lei pentru fiecare, nu se respecta prevederile legale. 106. O societate n comandit pe actiuni a emis 1.000 de actiuni. 500 din ele au fost nmnate comanditatilor, purtnd semnturile ambilor administratori, iar restul de 500 au fost nmnate comanditarilor, purtnd semntura unui singur administrator. Sunt ndeplinite conditiile legale la nmnarea actiunilor? Motivati. In conf. Cu Lg 31/1990 actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai CA, sau, pe cea a administratorului unic acolo unde este cazul. Prin urmare nu sunt indeplinite conditiile la inmanarea actiunilor. 107. O societate comercial pe actiuni avnd un capital social de 100.000 lei emite 75 actiuni nominative materializate n valoare de 1.000 lei fiecare si 10 actiuni la purttor n valoare de 2.500 lei fiecare. Corespunde aceast repartizare prevederilor legale? Motivati solutia aleas. L31/1990, Art. 94 Nu corespunde deoarece aciunile trebuie s fie de o egal valoare; ele acord posesorilor drepturi egale. 108. Este legal stipularea ntr-un act constitutiv al unei societti pe actiuni potrivit creia capitalul social de 80.000 lei este divizat n 60 actiuni ordinare a cte 1.000 fiecare si 20 actiuni cu dividend prioritar a cte un 1.000 fiecare? Motivati. Avand in vedere ca cele doua categorii de actiuni au aceeasi valoare nominala si ca valoarea actiunilor cu dividend prioritar nu depaseste o patrime din capitalul social, stipularea din actul constitutiv este legala. 22

109. Din cele 300 de actiuni nominative a cte 100 lei fiecare emise de o societate comercial n urma distribuirii lor ctre actionari s-a constatat c: 285 de actiuni ordinare au revenit actionarilor; 24 de actiuni preferentiale au revenit celor doi membri ai consiliului de administratie; 51 de actiuni preferentiale au revenit celor trei cenzori; 40 de actiuni ordinare au revenit celor doi reprezentanti. S-au respectat prevederile legale? Motivati solutia aleas. Nu, deoarece administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot, adica actiuni preferentiale. 110. n actul constitutiv al unei societti pe actiuni s-a prevzut posibilitatea constituirii de adunri generale speciale ale actionarilor ce detin categorii diferite de actiuni respectiv pentru: actiuni nominative ordinare, actiuni nominative preferentiale fr drept de vot, stipulndu-se numrul minim al actionarilor ce se pot constitui n adunri speciale si valoarea minima a tuturor actiunilor lor. Nu s-a prevzut nimic n legtur cu conditiile n care adunrile lor sunt legal constituite (privind a doua convocare) si numrul de voturi necesare lurii unei hotrri valabile. n lipsa acestor prevederi contractuale, hotrrile adunrilor speciale sunt valabile? Nu deoarece conform art.96 din L31/1990, titularii fiecarei categ. de actiuni se numesc in adunari speciale, in conditiile stabilite de actul constitutiv al societatii, orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunari. Deoarece actul constitutiv nu precizeaza conditiile de prezenta si cvorumul necesar unor hotarari valabile, se vor aplica dispozitiile din L 31/1990. 111. A.T. este titularul a 15 actiuni nominative dematerializate, la o societate comercial pe actiuni. Deoarece doreste s le nstrineze, odat cu ncasarea pretului lor, le nmneaz cumprtorului. Este valabil transmiterea dreptului de proprietate ctre cumprtor? Motivati solutia aleas. Transmiterea dreptului de proprietate nu este valabila deoarece dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. 112. n actul constitutiv al unei societti comerciale n comandit pe actiuni se prevede expres c actiunile preferentiale cu dividend prioritar, fr drept de vot, se pot transmite ctre terti, cu conditia ca dobnditorii s devin actionari comanditati cu atributii de administrare. Este legal stipulatia din actul constitutiv? Motivati solutia aleas. Nu este legala stipulatia din actul constitutiv intrucat pe de o parte incalca prevederile legeale potrivit carora actionarii comanditati cu atributii de administrare nu pot dobandi aciuni cu dividend prioritar fr drept de vot dar si pentru faptul ca legea stabileste ca intra in atributiile adunarii generale ordinare alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si a cenzorilor. O persoana nu poate deci dobandi calitatea de administrator prin simpla achizitie a unei anumite categorii de actiuni. 113. A.M., titular a cinci actiuni nominative materializate, vrea s i le cesioneze lui I.O. Pentru aceasta, pe fiecare dintre actiuni A.M. mentioneaz declaratia de cesiune si o semneaz alturi de semntura cumprtorului (cesionar) la data de 1 martie 2007. Predarea actiunilor si plata lor se face la 15 martie 2007. Din ce moment cesionarul poate s devin actionar al societtii emitente?Motivati solutia aleas. La nici una dinntre datele de mai sus nu se transfera dreptul de proprietate de la AM la IO pentru ca dreptul de proprietate asupra aciunilor nominative emise n form dematerializat se transmite prin declaraie fcut n registrul acionarilor, semnat de cedent i de cesionar sau de mandatarii lor. In 23

cazul prezentat transmiterea nu este opozabila societatii emitente pana cand nu se inscrie declaratia de transmitere in reg. Actionarilor. OI nu devine actionar al societatii emitente decat de la data inscrierii in reg. Act. A declaratiei de transmitere a actiunilor. 114. A.T. detine 10 actiuni nominative la o societate comercial, pe care le cesioneaz lui I.O. la data de 24 februarie 2006. Ulterior I.O. afl c actiunile nu erau integral pltite si este urmrit la plat de societatea emitent. I.O. refuz plata argumentnd c, potrivit legii, A.T. trebuia urmrit la plat timp de 12 luni de la data constituirii acesteia. Pentru acest motiv consider c, deoarece societatea s-a constituit la 17 martie 2004, obligatia de plat s-a stins prin prescriptie, la 17 martie 2005. Este ntemeiat refuzul de plat al lui I.O.? Motivati solutia aleas. Refuzul nu este intemeiat, IO poate fi obligat sa achite actiunile neplatite de AT, in mod solidar cu AT, timp de 3 ani socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in reg. actionarilor. 115. O societate pe actiuni constituit la data de 15 ianuarie 2006 constat c la data de 20 ianuarie 2007 10 actionari nu si-au executat integral obligatia de vrsmnt. Cum i poate invita s-si ndeplineasc aceast obligatie? Motivati solutia aleas. Cnd acionarii nu au efectuat plata vrsmintelor pe care le datoreaz n termenele prevzute de leg.in vig, societatea i va invita s-i ndeplineasc aceast obligaie, printr-o somaie colectiv, publicat de dou ori, la un interval de 15 zile, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i ntr-un ziar de larg rspndire. 116. Ce solutie va putea adopta CA, sau dupa caz directorul, n cazul n care, chiar n urma somatiilor colective, actionarii nu si-au efectuat vrsmintele? Motivati solutia aleas. In cazul in care nici in urma somatiei colective actionarii nu vor efectua varsamintele, CA, respectiv directoratul, va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative. 117. O societate comercial pe actiuni are trei actionari care n termen de un an de la nmatriculare nu si-au executat obligatia de plat a vrsmintelor restante. Dup mplinirea acestui termen, respectnd dispozitiile legii, i-a somat pe cei trei s plteasc si, constatnd c nici n urma somatiei nu-si ndeplinesc obligatia, a decis anularea actiunilor nominative ale celor trei. Din ce moment este opozabil tertilor aceast decizie? Motivati solutia aleas. Decizia devine opozabila tertilor de la data publicarii in MO a deciziei de anulare, cu specificarea nr de ordine al actiunilor anulate. 118. Constatnd nendeplinirea obligatiilor de vrsmnt a unor actionari, si c nici dup somatia publicat n conditiile legii debitorii nu-si achit datoria, consiliul de administratie al unei SA decide anularea actiunilor nominative neachitate. Ulterior se public n Monitorul Oficial, Partea a IV-a, numele actionarilor ale cror actiuni au fost anulate. Este legal aceast msur? Motivati solutia . Nu este legala, nefiind completa. Publicarea trebuie sa cuprinda decizia de anulare a consiliului de administratie, cu specificarea nr de ordine al actiunilor anulate. Asadar publicarea numai a numelui actionarilor ale caror actiuni au fost anulate nu este suficienta. 119. n cazul n care o SA decide si public decizia de anulare a actiunilor acelor actionari ce nu si-au ndeplinit vrsmintele restante este obligatorie reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor anulate? Motivati solutia aleas. Nu este obligatorie reducerea capitalului social, deoarece, in locul actiunilor anulate pot fi emise noi actiuni purtand acelasi numar, care vor fi vandute.

24

120. Actionarul A.T. detine la o SA trei actiuni nominative, avnd numerele de ordine 34, 35, 36, n valoare de 10 lei fiecare. Pentru c a ntrziat cu plata acestora, consiliul de administratie decide anularea actiunilor si, dup publicarea deciziei de anulare, emite noi actiuni, avnd numerele de ordine 40, 41, 42, n valoare de 100 lei fiecare, pe care le pune n vnzare. Este corect solutia adoptat? Motivati solutia aleas. Dac societatea ar fi respectat prevederile legale ar fi trebuit s atribuie noilor aciuni emise aceleasi numere a actiunilor anulate, respectiv 34, 35 i 36 i nu 40, 41 i 42, aa cum a procedat societatea. Prin urmare, soluia adoptat de S.A. nu este corect. 121. n cazul n care societatea emitent decide anularea unei prti din actiunile emise si revnzarea lor ca sanctiune a nepltii vrsmintelor restante de ctre actionarii titulari, se pune problema ce sum se va restitui actionarilor ale cror actiuni au fost anulate? Motivati solutia aleas. Potrivit Legii nr. 31/1990 suma ce va fi restituit acionarilor ale cror aciuni au fost anulate reprezint valoarea rmas dup deducerea din preul obinut din vnzare a cheltuielile de publicare i vnzare, a dobnzilor de ntrziere la plat a vrsmintelor si a valoarii vrsmintelor neefectuate. 122. O societate pe actiuni, ca urmare a anulrii unui numr de actiuni, a efectuat urmtoarele cheltuieli: 200 lei pentru publicarea si vnzarea noilor actiuni emise n locul celor anulate, 600 lei pentru dobnzile de ntrziere,iar din vnzarea noilor actiuni s-a obtinut doar suma de 300 lei. De la cine se va recupera suma neacoperit? Motivatia solutia aleas. Potrivit Legii 31/1990, n astfel de situaii societatea poate s se ndrepte mpotriva subscriitorilor i cesionarilor, care potrivit legii raspund solidar timp de 3 ani pentru plata actiunilor, socotit da la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor. 123. A.T., dobnditor a 10 actiuni la societatea Impex SA, titular al acestora de la data nregistrrii cesiunii n registrul actionarilor, respectiv 3 mai 2005, este urmrit n mod solidar cu I.O., cedentul actiunilor, pentru cheltuielile prilejuite de societate cu vnzarea de noi actiuni, ca urmare a anulrii celor 10 actiuni cesionate. Cheltuielile efectuate nu au putut fi acoperite pentru vnzarea noilor actiuni, neexistnd persoane interesate s cumpere.Deoarece societatea comercial s-a nregistrat n registrul comertului la data de 1 martie 2001, A.T. a refuzat plata pentru care era urmrit n mod solidar, motivnd c obligatia era prescris. Este corect argumentatia lui A.T.? Motivati solutia aleas. Nu este corecta argumentatia deoarece solidaritatea subscriitorilor si a cesionarilor ulteriori, cazul lui AT, se intinde pe o durata de 3 anu, dar de la data efectuarii mentiunii de transmitere a actiunilor in registrul actionarilor, deci in speta 3 mai 2005. obligatia nu este prescrisa, el poate fi urmarit la plata solidar cu IO pana la 3 mai 2008. 124. O societate comercial pe actiuni a cheltuit cu publicarea si vnzarea noilor actiuni si acoperirea dobnzilor de ntrziere a actiunilor anulate, ca urmare a nepltii integrale a acestora, suma de 35.000 lei, recupernd din vnzarea noilor actiuni emise n locul celor anulate doar 10.000 lei. Urmrindu-i la plat pentru diferent n mod solidar pe actionarii subscriitori si cesionarii ulteriori au putut obtine 15.000 lei. Neputnd acoperi ntreaga sum datorat societtii, AGA a decis reducerea capitalului social cu suma de 15.000 lei. Este legal decizia? Motivati solutia aleas. Decizia nu este legala deoarece, suma cu care trebuia redus capitalul social este de 10.000 lei . 125. Actionarul A.T. detine 15 actiuni achitate integral si este mandatat s voteze n AGA din data de 17 martie 2007 n locul unui alt actionar ce detine cinci actiuni integral achitate. 25

n lipsa oricrei stipulatii contrare n actul constitutiv, cte voturi poate exercita A.T. la data de 17 martie 2007 n nume propriu? Motivati solutia aleas. In lipsa orcarei stipulatii contrare, orice actiuneintegral platita da dreptul la un vot. pentru ca este vorba de exercitarea in nume propriu a dreptului de vot si in acest caz nu conteaza ca este mandtat sa voteze si pentru altul, numarul de voturi pe care il poate exercita corespunde numarului de actiuni detinute, adica 15. 126. Actionarul A.M. detine 50 de actiuni la SC Coral SA. Actul constitutiv al societtii prevede c dreptul de vot al actionarilor ce detin mai mult de 40 de actiuni este limitat. Actionarul A.M. consider c stipulatia din actul constitutiv este nelegal, deoarece Legea nr. 31/1990,republicat si modificat, formuleaz principiul proportionalittii, potrivit cruia orice actiune pltit d dreptul la un vot n AGA. Este temeinic sustinerea lui A.M.? Motivati solutia aleas. Potrivit art. 101 alin1 din L31/1990 orice actiune platita da dreptul la un vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel. In cazul de fata prioritate au stipulatiile contractuale.numai in lipsa unor dispozitii contrarii se aplica dispozitiile legale. asadar susinerea lui AM nu este ntemeiat. 127. Constatnd c de la data de 15 iunie 2005 actionarul A.M. este n ntrziere cu plata vrsmintelor, CA al societtii comerciale care a emis actiunile decide anularea actiunilor lui A.M. la data de 17 august 2007, dup ce, n prealabil, l-a somat s-si execute obligatia la 15 aprilie 2007, respectnd dispozitiile legii. De la ce dat este suspendat dreptul de vot n AGA al actionarului A.M.? Motivati solutia aleas. Conform art.. 101 alin 3 din L31/1990 exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta. Asadar, in mod automat, fara o somatie prealabila, chiar da la indelinirea scadentei pentru efctuarea varsamintelor, actionarului AI ii este suspendat dreptul la vot, deci in speta de la data de 15 iunie 2005. 128. Conform testamentului lsat de A.M., cei trei fii ai si mostenesc si actiunile lui A.M. la SC Relon SA. Tinnd cont c este vorba de 17 actiuni nominative, cte va mosteni fiecare din fii? Motivati solutia aleas. Fii nu pot obtine fractiuni de actiuni. Cand mai multe persoane detin o actiune nominativa, ele trebuie sa desemneze un reprezentant comun. Asadar cei trei vor trebui sa desemneze reprezentantul si dupa aceea, cei trei se vor inregistra ca titulari ai celor 17 actiuni, reprezentantul comun va colecta dividendele si le va impartii in mod egal la cei trei frati. 129. Doi frati achizitioneaz prin cesiune 29 de actiuni la purttor de la o societate comercial pe actiuni. Deoarece n contractul de cesiune nu s-a prevzut de cte actiuni vor beneficia fiecare, cum se va proceda dup plata pretului? Motivati solutia aleas. Cand o actiune la purtator apartine mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant comun. In speta, cei doi frati vor desemna un reprezentant comun, care va detine cele 29 actiuni la purtator in numele celor doi titulari. El va incasa dividentele si le va imparti in mod egel celor doi frati. 130. Ca efect al deschiderii succesiunii, A si B dobndesc certificat de mostenitor n cot egal a averii defunctei. Printre bunurile mostenite se afl si 10 actiuni la SC Sara SA. Tinnd cont c defuncta avea de efectuat unele vrsminte restante ctre societatea comercial, pentru ct din datoria defunctei poate fi tinut A si pentru ct B? Motivati solutia aleas. Conform legii atata timp cat o actiune este proprietate indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate. Asadar, att A ct i B rspund solidar pentru ntreg vrsmntul restant.

26

131. Adunarea general extraordinar a decis dobndirea de actiuni proprii n valoare de 5% din capitalul social subscris. mpotriva deciziei au fcut opozitie 30 de actionari motivnd c Legea nr. 31/1990, republicat si modificat, interzice expres dobndirea de actiuni proprii. Cine are dreptate? Motivati solutia aleas. Conform art. 103 alin 1 din L31/1990 societatea nu poate dobandi propriile sale actiuni fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii, in afara cazului in care AGA extraordinara hotaraste altfel, cu respectarea dispozitiilor legii. Conform art. 103 alin.1 lit.6, valoarea actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate in portofoliu sau, este de maxim 10% din capitalul social subscris. Ambele prevederi fiind respectate, inseamna ca decizia AGA este corecta. 132. Adunarea general extraordinar a unei societti n comandit pe actiuni a decis dobndirea de actiuni proprii, astfel nct, mpreun cu cele aflate n portofoliul su, reprezint 10% din capitalul social subscris. n cadrul adunrii s-a artat c, la data adunrii, capitalul vrsat reprezint 90% din capitalul subscris. Este legal decizia achizitiei de actiuni proprii? Motivati solutia aleas. Decizia luat de AGA extraordinar este n afara legii deoarece potrivit art. 103 alin.1 lit.c L31/1990, se pot dobandi numai actiuni integral liberate si numai in cazul in care capitalul social subscris este integral varsat. In cazul in speta capitalul varsat reprezinta doar 90% din cel subscris. 133. AGA extraordinar, hotraste dobndirea de actiuni proprii n conditiile legii, precizeaz ca termen-limit pentru efectuarea operatiunii 12 luni, depsirea acestui termen si realizarea efectiv dup 20 de luni va atrage nulitatea absolut a hotrrii de dobndire de actiuni proprii? Motivati solutia aleas. Art. 103 alin.1, lit a. NU, depasirea termenului nu atrage nulitatea absoluta a hotararii AGA, dar pentru ca se specifica termenul maxim de 18 luni, conduce la obligativitatea instrainarii actiunilor proprii astfel dobandite in termen de un an de la data dobandirii lor. Cele neinstrainate in acel termen vor fi anulate, iar capitalul social redus in mod corespunzator. 134. n cazul n care un actionar garanteaz un mprumut bancar cu actiunile sale nominative materializate, unde trebuie nregistrat gajul constituit asupra actiunilor? Motivati solutia aleas. Pentru a fi opozabila societatii comerciale, garantia reala mobiliara se inregistreaza in registrul actionarilor, tinut de consiliul de administratie, respectiv directorat.(art. 99 al.2 L31/1990) Pentru a fi opozabila tertilor garantia trebuie inregistrata inArhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. 135. A.M. a dobndit de la I.O. 10 actiuni la purttor materializate la data de 1 martie 2007. Pe data de 15 aprilie a fost somat s restituie actiunile lui A.M., deoarece acesta le constituise ca garantii pentru un mprumut bancar pe care nu l-a restituit. Ce poate invoca I.O. n aprarea sa? Motivati solutia aleas. Garantia asupra actiunilor, chiar daca sunt la purtator, dar materializate, trebuie mentionata pe titlu si semnata de creditor si debitorul actionar sau mandatarii lor, altfel nu este opozabila dobanditorului ulterior, asa cum este IO Garantia nefiind inscrisa nu i se poate cere predarea. 136. Deoarece n localitatea n care se afl sediul societii nu exist niciun ziar de larg rspndire, convocarea adunrii generale a acionarilor s-a fcut numai prin publicare n Monitorul Oficial. Convocarea adunrii generale a acionarilor ndeplinete condiiile legale? Motivai rspunsul. Nu este legala intrunirea AGA deoarece chiar daca in localitatea in care SA are sediul social nu se afla nici un ziar, anuntul se va publica obligatoriu in unul dintre ziarele de larga raspandire din cea mai apropiata localitate. 27

137. n textul convocrii pentru prima AGA se precizeaz c, dac nu se tine prima adunare, programat la orele 12,00 n aceeasi zi, la orele 18,00, va avea loc cea de-a doua adunare. Este legal ntrunit AGA? Motivati solutia aleas. Nu este legal,deoarece legea prevede c a doua adunare general nu se poate ntruni n chiar ziua fixat pentru prima adunare . 138. A.M., actionar la o SA, sustine c AGA din data de 16 aprilie 2005 nu a fost legal ntrunit, deoarece, desi convocatorul afisat la sediul societtii a fost semnat nc din data de 1 aprilie 2005 de ctre toti actionarii nscrisi n aceasta, numele su nu se regsea pe aceast list si, n consecint, el nu a semnat. n replic, administratorul unic al societtii i-a amintit lui A.M. c este n ntrziere cu vrsmintele datorate societtii si c, pe perioada ct ntrzie, dreptul su de vot este suspendat. Cine are dreptate? Motivati solutia aleas. Legea prevede ca exercitiul dreptului de vot este suspendat pt. actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta. Pentru ca aceasta era si situatia lui AM, administratorul are dreptate. 139. Actionarul I.O. consider c hotrrea adunrii generale este ilegal si ca atare nu-i este opozabil, deoarece, desi el a votat contra, hotrrea a fost considerat adoptat. Este temeinic motivarea lui I.O.? Motivati solutia aleas. Nu este temeinica motivarea lui IO. Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.IO era obligat daca a votat contra, sa ceara mentiunea in procesul verbal al sedintei a faptului ca s-a opus adoptarii hot. respective. 140. Un acionar persoan juridic este reprezentat n cadrul adunrii generale a acionarilor (AGA) de organele sale de conducere, n spe de vicepreedintele consiliului de administraie. In procesul-verbal al adunrii s-a menionat poziia unui acionar, A.M., care consider nelegal participarea vicepreedintelui consiliului de administraie, atta timp ct nu-si prezint procura special care s-1 mputerniceasc s participe n numele acionarului - persoan juridic - la AGA. Este temeinic susinerea lui A.M.? Motivai soluia. Nu este temeinica, intrucat vicepresedintele consiliului de administratie nu reprezinta pe un alt actionar, ci insasi societatea comerciala a carui administrator este. Astfel, cand sunt mai multi administratori ei constituie un consiliu de administratie, iar obligatiile administratorului sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat. Deoarece mandatul contine imputernicirea de reprezentare in toate actele cu tertii, vicepresedintele consil de adiminstratie, nu are nevoie de procura speciala pt. a participa la AGA; el este ca administrator, reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. 141. Actionarul I.O. a atacat n justitie hotrrea adunrii generale a societtii comerciale pe actiuni a crui actionar este, invocnd absenta sa la AGA, fapt consemnat si n procesulverbal al sedintelor AGA, motiv pentru care consider c hotrrea AGA nu i este opozabil si nu poate produce efecte nici fat de ceilalti actionari. Ce va hotr instanta de judecat? Motivati solutia aleas. Art. 132 (1)Hotrrile luate de adunarea general n limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.Asadar hotararea AGA ii este opozabila lui IO chiar si daca a absentat la aceea sedinta. Pe de alta parte, numai hotaririle adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie, insa cum nu a fost dovedita ilegalitatea sau faptul ca hotararea AGA ar fi contrara actului constitutiv, actiunea lui IO va fi respinsa. 142. Actionarul A.M., detintor al unui numr de actiuni reprezentnd 51,31% din capitalul social, s-a adresat instantei judectoresti, solicitndu-i s autorizeze convocarea adunrii generale si stabilirea persoanei care o va prezida, motivnd c, desi erau ntrunite conditiile 28

din actul constitutive pentru convocarea AGA, administratorul societtii comerciale refuz s o convoace. Ce solutie va formula instanta? Motivati solutia aleas. Instanta va admite cererea de convocare deoarece administratorii sunt obligati conform legii sa convoace de indata adunarea generala la cererea actionarilor reprezentand a cincea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii care intre in atributiile adunarii. In cazul de fata actiunile lui AM reprezentau mai mult de a cincea parte din capitalul social. In speta este incident si articolul din lege portivit caruia in cazul in care consiliul de admin., respectiv directoratul nu convoaca adu. Gen., instanta de la sediul societatii, va putea autoriza cu citarea consil de admin. sau a directoratului si in conformitate cu Codul de procedura civila, convocarea AGA de catre persoanele care indeplinesc conditiile mai sus mentionate. Prin aceeasi incheiere instanta va stabili data tinerii AGA si dintre actionari, persoana care o va prezida. 143. Administratorul unei societti comerciale pe actiuni a cerut ntrunirea AGA ordinar la o a doua convocare, considernd c la primul termen nu s-a ntrunit cvorumul legal de actionari reprezentnd cel putin jumtate din capitalul social. Actionarii reprezentnd ntregul capital social au respins cererea administratorului, sustinnd c, din cauza faptului c prima convocare se datoreaz actionarilor reprezentnd ntregul capital social si deoarece niciunul dintre acestia nu au fcut opozitie, adunarea se poate considera valabil ntrunit chiar fr ntrunirea cvorumului legal invocat de administrator. Cine are dreptate? Motivati solutia aleas. AGA e valabil intrunita, actionarii au dreptate deoarece acionarii reprezentnd ntreg capitalul social vor putea, dac nici unul dintre ei nu se opune, s in o adunare general i s ia orice hotrre de competena adunrii, fr respectarea formalitilor cerute pentru convocarea ei. 144. n fata instantei de recurs, actionarul A.M. a sustinut c, n mod gresit, prima instant ia respins actiunea ca tardiv (intentat prea trziu),deoarece, pentru actiunea n anulare a unei hotrri a adunrii generale contrare actului constitutiv, termenul general de prescriptie este de 3 ani, potrivit Decretului nr. 167/1958, iar el a atacat o hotrre a AGA, dup 16 zile de la data publicrii acesteia n Monitorul Oficial. Este temeinic sustinerea lui A.M.? Motivati solutia aleas. Actiunea lui AM nu este temeinica deoarece hotararile AGA contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate in justitie in termen de 15 zile de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial de catre orice actionar care nu a luat parte la AGA sau care au votat contra si au cerut sa se consemneze aceasta in procesul verbal al sedintei, iar in speta trecusera 16 zile. Pe de alta parte, termenul de 3 ani, ca termen de prescriptie se aplica dividendelor patrimoniale legate de un act juridic nul. Ceea ce nu este cazul in speta prezentata. 145. Dreptul de uzufruct al unui numr de 10 actiuni nominative a fost transmis de A.M. lui I.O. la data de 17 mai 2007. Cine va avea dreptul de vot n AGA din data de 1 iunie 2007, A.M. sau I.O.? Motivati solutia aleas. Conform legii (art.124 al.1 L31/1990) daca actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni va apartine in adunarile extraordinare nudului proprietar care, in cazul de fata este AM. 146. A.M., actionar al unei SA, si-a depus n gaj 10 actiuni la purttor la sediul BCR, ca garantie pentru creditul acordat de aceasta, rambursabil la data de 15 noiembrie 2005. Dac la data de 17 octombrie 2007 are loc o adunare general extraordinar, cine are dreptul de vot pentru cele 10 actiuni? Motivati solutia aleas. Dac asupra aciunilor sunt constituite garanii reale mobiliare, dreptul de vot aparine proprietarului, intrucat prin constituirea unei garantii nu are loc un transfer al dreptului de proprietate, deci la data de 17 oct. Proprietar este AM si el va exercita dreptul de vot. 29

147. Actionarul A.T., minor de 16 ani, reprezentat n AGA de tutorele su, i d procur special mputernicindu-l s voteze n locul su la adunarea din 17 martie 2007 pe actionarul major I.M., deoarece la acea dat tutorele su nu poate fi prezent la AGA. Este temeinic mputernicirea dat de A.T.? Motivati solutia aleas. Actionarii care nu au capacitatea legala pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari. In cauza, imputernicirea nu este legala intrucit aceasta trebuia data de tutore, nu de minor. 148. La data de 17 martie 2007 actionarii nepltiti si formuleaz cererea pentru plata dividendelor, hotrt n AGA din data de 20 decembrie 2004. Societatea emitent si-a dobndit 9% din propriile actiuni n 2004. Societatea are dreptul s solicite dividende ntocmai ca i ceilali acionari? Motivai soluia. Conform prevederilor L 31/1990, societatea care isi dobandeste propriile actiuni nu are dreptul la dividende pentru ca pe toata durata detinerii lor, propriile actiuni nu dau drept la dividende. 149. Avnd la ordinea de zi a adunrii generale ordinare a unei societti pe actiuni alegerea membrilor consiliului de administratie s-a propus, respectnd prevederile actului constitutiv, s se treac la vot deschis n vederea alegerii. Este legal propunerea formulat? Motivati solutia aleas. Nu este legala, intrucat conform legii, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a cenzorilor/auditorilor interni, votul secret este obligatoriu.(art.130 alin.1) 150. Ca urmare a hotrrii AGA a unei societti pe actiuni s-a decis modificarea actului constitutiv, n sensul majorrii capitalului social si al schimbrii sediului social. Pentru aceasta s-a ntocmit un act aditional cuprinznd testul integral al clauzelor modificate. Pentru opozabilitate fat de terti a hotrrii AGA se va depune la registrul comertului si se va publica n M.O. textul hotrrii AGA sau actul aditional, sau si una si cealalt? Motivati solutia aleas. Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii respectiv directoratul vor depune la Reg. Com., in termen de 15 zile, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile. Actul modificator inregistrat la Reg Com. va fi publicat in MO. 151. n cadrul adunrii generale ordinare, unicul administrator al unei SA a fost revocat din functie. Un actionar a atacat n instant hotrrea adunrii generale de revocare. Deoarece o astfel de actiune se judec de ctre tribunalul de la sediul societtii si, tinnd cont c cererea se solutioneaz n contradictoriu cu societatea, se pune ntrebarea: cine o va reprezenta pe aceasta dac administratorul a fost revocat? Motivati solutia aleas. Societatea va fi reprezentata de persoana desenata de presedintele instantei dintre actionarii societatii comerciale, care isi va indeplinii mandatul cu care a fost imputernicit pana ce adunarea generala convocata in acest scop va alege alta persoana.(art. 132 ali.6 L31/1990) 152. Cnd se poate retrage un actionar al unei SA si care este procedura n acest caz? Motivati solutia aleas. "Art. 134. - (1) Actionarii care nu sunt de acord cu privire la: schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediuluiin strainatate sau la forma societatii ori cu fuziunea sau divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate la valoarea medie determinata de catre un expert autorizat independent prin folosirea a cel putin doua metode de evaluare cunoscute de Standardele Europene de Evaluare.

30

153. O SRL este actionar n cadrul unei societti pe actiuni. Pentru c nu a fost de acord cu schimbarea obiectului principal de activitate, SRL, ca actionar persoan juridic, se retrage din SA. Ce se va ntmpla cu actiunile la purttor detinute de SRL? Motivati solutia aleas. Odata cu declaratia de retragere, actionarii vor preda societatii actiunile pe care le poseda. Aceste actiuni devin actiuni proprii ale societatii emitente, cu respectarea dispozitiilot legale privind dobandirea propriilor actoiuni. Daca aceste conditii nu sunt respectate, actiunile proprii trebuie instrainate in termen de un an, iar daca nu sunt instrainate, trebuie anulate si redus capitalul social in mod corespunzator. 154. Cum rspund membrii grupului de interes economic pentru obligatiile asumate de grup? Motivati solutia aleas. Art. 119 L 161/2003 Membrii grupului de interes economic rspund nelimitat pentru obligaiile grupului i solidar, n lipsa unei stipulaii contrare cu terii co-contractani. Creditorii grupului se vor ndrepta mai nti mpotriva acestuia pentru obligaiile lui i, numai dac acesta nu le pltete n termen de cel mult 15 zile de la data punerii n ntrziere, se vor putea ndrepta mpotriva membrilor grupului. Prin exceptie, un nou membru poate fi exonerat de obligaiile grupului nscute anterior aderrii sale. 155. Care sunt prevederile legale privind capitalul social cu care se poate constitui grupul de interes economic? Motivati rspunsul. Art. 121 L 161/2003 Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fr capital. n cazul n care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru desfurarea activitii grupului, aporturile membrilor nu trebuie s aib o valoare minim i pot avea orice natur. Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; orice clauz contrar se consider nul. 156. Grupul de interes economic se poate constitui si prin act sub semntur privat? Motivati rspunsul. NU , conf art. 120 din L161/2003 grupul de interes economic se poate constiti numai prin contract semnat de toi membrii i ncheiat n form autentic, denumit act constitutiv. 157. ntr-o SRL cu doi actionari, unul dintre acestia, A.M., se retrage. Cererea de retragere, formulat la 13 ianuarie 2004, a fost supus discutiei AGA din aceeasi zi, care, n unanimitate, si-a dat acordul n sensul retragerii lui A.M. Ulterior, societatea comercial nu si-a modificat actul constitutiv, potrivit noii situatii. La data de 19 noiembrie 2004, cnd are loc o adunare general a societtii, n procesul-verbal al adunrii se consemneaz participarea lui A.M. n calitate de actionar. I.O., tert fat de societate, introduce actiune mpotriva societtii comerciale, cernd dizolvarea ei de la data de 13 ianuarie 2004, cnd nemaiavnd numrul minim de doi asociati, se ncadreaz n cazurile special de dizolvare. Este ntemeiat cererea lui I.O.? Motivati solutia aleas. Desi legea prevede ca societatea cu raspundere limitata se dizolva cand numarul asociatilors-a redus la unul singur, daca in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste transformarea societatii in SRL cu asociat unic ea nu se mai dizolva. Aceste modificari nu au fost operate, deci retragerea asociatului nu s-a produs, fapt confirmat si prin participarea la AGA din noiembrie. In consecinta, societatea are in continuare doi asociati si nu se intruneste conditia legala de dizolvare pe care IO si-a intemeiat actiunea. Cererea lui este neintemeiata. 158. ntr-o societate n comandit pe actiuni, unicul asociat comanditat, A.M., este si administratorul societtii comerciale. S-a dovedit c acesta, folosind n interes propriu semntura societtii, a retras din contul acesteia suma necesar achizitionrii din strintate 31

a unor utilaje si aparatur electronic, operatiuni care n-au fost evidentiate n contabilitatea societtii. Este revocarea lui A.M. din calitatea de administrator o cauz de dizolvare a societtii n comandit pe actiuni? Motivati solutia aleas. Conform art. 222 alin.1 lit a L31/1990 asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau a altora trebuie revocat. Este ceea ce a facut si AM. Prevederile acestui articol se aplica si comanditatilor din societatea in comandita pe actiuni. Deoarece AM poate fi exclus si este singurul asociat comanditat din societate, societatea in comandita nu mai poate continua, este de esenta comanditei sa existe pe de o parte comanditati si pe de alta parte comanditari. Disparitia unei categorii este o cauza de dizolvare cand excluderea priveste singurul comanditat, respectiv pe AM. 159. SC Moni SA avea la constituire un capital social de 90.000 lei. La data de 15 martie 2007, AGA extraordinar decide reducerea capitalului social la 20.000 lei. Peste o lun, la data de 15 aprilie, AGA extraordinar decide transformarea societtii n SRL. Este legal decizia de transformare sau trebuia s se dizolve de la data de 15 martie 2007? Motivati solutia aleas. V1 Prin urmare decizia de tranformare este legala, deoarece s-a luat in termen de 9 luni, iar capitalul existent corespunde formei de societate SRL V2. Este legala decizia de transformare in srl. este o clauza de dizolvare a societatii pe actiuni, dar cum societatea s-a transformat in SRL si nici o persoana interesata nu a cerut dizolvarea societatii in aceasta perioada... nu mai este cazul de dizovare 160. n AGA a unei SA s-a hotrt dizolvarea societtii comerciale. Deoarece nu avusese loc nici o repartitie din activ, dup o lun, tot adunarea general extraordinar, cu cvorumul cerut de lege, decide ca societatea s nu se dizolve, ci s-si continue activitatea. Este legal o astfel de revenire asupra primei hotrri? Motivati solutia aleas. Conf art. 231 L31/1990, in caz de dizolvare a societii prin hotrre a asociailor, acetia vor putea reveni, cu majoritatea cerut pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotrrii luate, att timp ct nu s-a fcut nici o repartiie din activ. In spea, revenirea adunarii generale exreaordinare asupra deciziei de dizovare este legala. 161. Cnd o persoan detine actiuni la purttor ce va trebui s fac pentru a-si exercita dreptul de vot n AGA? La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 10 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic va consemna printr-un proces verbal depunerea la timp a actiunilor.Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia. 162. Cum se stabileste care sunt actionarii ndrepttiti s ncaseze dividende? Art. 123 (3)Acionarii ndreptii s ncaseze dividende sau s exercite orice alte drepturi sunt cei nscrii n evidenele societii sau n cele furnizate de registrul independent privat al acionarilor pentru actiunile dematerializate), corespunztoare datei de referin. 163. Dac n actul constitutiv se precizeaz c termenul de depunere al procurilor speciale, prin care actionarii mputernicesc alti actionari s voteze n locul lor, este de cinci zile nainte de data la care va avea loc AGA, iar n convocator se precizeaz un termen mai scurt, respective de dou zile, care este termenul valabil? Art. 125 (3) Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. 32

Cum actul constitutiv stipuleaza un terman de 5 zile, indiferent de ceea ce precizeaza convocatorul, consideram termenul valabil este cel de 5 zile. 164. Prin ce mijloace se face convocarea actiunilor cnd toate actiunile sunt nominative? Motivati solutia aleas. Daca toate actiunile societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand asociata semnatura electronica extinsa la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusa societatii daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar. 165. Ce date trebuie s contin n mod obligatoriu convocarea actionarilor la adunarea general? Motivati solutia aleas. Conf art. 117 alin.6 L31/1990 convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterii adunarii. Totodata, cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pt. modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. 166. n ce const dreptul la expertiz al actionarilor unei societti pe actiuni? Art. 136 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. 167. La data de 13 martie 2007 o societate pe actiuni a decis emiterea a 70 obligatiuni de 500 lei si 100 obligatiuni de 750 lei. Este legal decizia societtii comerciale privind emiterea de obligatiuni? Motivati solutia aleas. Obligaiunile din aceeai emisiune trebuie s fie de o valoare egal i acord posesorilor lor drepturi egale, Cum obligatiunile au valori diferite (500 si 750 lei) emisiunea de obligatiuni nu este legala. 168. Subscriind 10 obligatiuni n valoare de 750 lei fiecare, ce sum va trebui s verse de la nceput A.M., subscriitorul? Motivati solutia aleas. Cum valoarea obligaiunilor subscrise trebuie s fie integral vrsat A.M. va subscrie 7.500 lei. 169. Dac se supun conversiei 100 de actiuni a cte 500 lei fiecare, care va fi valoarea total a obligatiunilor ce se vor obtine? Motivati solutia aleas. Actiunile nu se pot converti in obligatiuni. In cazul in care se convertesc obligatiuni in actiuni, valoarea totala a actiunilor va fi de 50.000 lei deoarece valoarea nominala a obligatiunilor convertite trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor. 170. n cadrul AGA, reprezentantul detintorilor de obligatiuni a cerut s se consemneze n procesul-verbal c se opune conversiei obligatiunilor n actiuni si c el contest decizia AGA deoarece nu i s-a permis s voteze. Este ntemeiat pretentia sa? Motivati solutia aleas. Reprezentantul detinatorilor de obligatiuni nu are drept de vot in AGA, el nefiind actionar. Legea permite ca detinatorii de obligatiuni sa sa numeasca un reprezentant sau mai multi supleanti care sai reprezinte fata de societate in justitie, care vor putea asista la adunarile generale si vor putea sa se opuna la orice modificare a actului constitutiv sau a conditiilor imprumutului prin care s-ar aduce atingere drepturilor detinatorilor de obligatiuni. Reprezentatntul poate face opozitie la decizia AGA dar nu poate vota. 171. Obligatarul A.M., constatnd c s-au distribuit dividendele de ctre societatea emitent, a solicitat administratorului s i se plteasc si lui dividendele, prezentnd ca dovad 33

obligatiunea ce o detinea a crei scadent se mplinise. Este ntemeiat pretentia lui A.M.? Motivatia solutia aleas. Obligatiunile nu dau dreptul de a incasa dividente (drept al actionarilor), ci au dreptul de a primi suma imprumutata si dobanzi. Nu este intemeiata pretentia lui AM 172. Este suficient evidenta n registrul actionarilor a valorilor mobiliare emise de o societate detinut public, tranzactionate pe o piat reglementat? Motivati solutia aleas. Nu, evidenta valorilor mobiliare emise de o societate detinuta public, tranzactionate pe o piata reglementata, va fi tinuta de o societate de registru autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 173. Cu ct timp nainte de ziua stabilit pentru sedinta AGA administratorii trebuie s prezinte cenzorilor sau auditorilor financiari situatia financiar anual pentru exercitiul financiar precedent, nsotit de raportul lor si de documentele justificative? Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative. 174. Cum se constituie fondul de rezerv al unei societti pe actiuni? Motivati solutia aleas. Din profitul societii se va prelua, n fiecare an, cel puin 5 % pentru formarea fondului de rezerv, pn ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Daca fondul de rezerva , dupa constituire, s-a micsorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor legale. De asemenea. Se include in fondul de rezerva chiar daca acesta a atins suma prevazuta de lege, excedentul obinut prin vnzarea aciunilor la un curs mai mare dect valoarea lor nominal, dac acest excedent nu este ntrebuinat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizrilor. 175. Ce documente trebuie s depun administratorii n termen de 15 zile de la data adunrii generale la oficiul registrului comertului, precum si la Ministerul Finantelor? Motivati solutia aleas. Sunt obligati sa depuna la Reg Com copii ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, in conf cu Legea contabilitatii. Datele cuprinse in situatiile financiare sunt transmise in forma electronica de catre oficiile reg. Com. catre Ministerul Finantelor. 176. Care societti comerciale au obligatia publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societtii si prin grija oficiului registrului comertului, a unui anunt prin care se confirm depunerea situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului si Ministerul Finantelor? Societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei 177. n cadrul crei forme de societate comercial administrarea este ncredintat unuia sau mai multor asociati comanditati? Motivati solutia aleas. Art. 88 si 188 L31/1990- Aceasta caracteristica apartine societii in comandita simpla si societii n comandit pe actiuni. Explicatia ca numai comanditatilor apartine aceasta atributie este aceea ca ei raspund limitat si solidar pentru obligatiile sociale. 178. Care registre ale societtilor pe actiuni se pot tine manual sau n sistem computerizat? Registrele care se pot ine manual sau n sistem computerizat sunt registrul acionarilor i registrul obligaiunilor.

34

179. Ce documente trebuie s rmn depuse la sediul societtii si la cel al sucursalelor n cele 15 zile ce preced adunarea general, pentru a fi consultate de actionari? Motivati solutia aleas Raportul cenzorilor sau, dupa caz, al auditorului financiar ramane depus la sediul societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale, pentru a fi consultate de actionari. (2) La cerere, consiliul de administratie, respectiv directoratul, elibereaza actionarilor copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora." 180. Impotriva SC INCOMET SA s-a pronuntat hot.judec. de declarare a deschiderii proced.insolventei. Au solicitat instantei sa le fie inreg. creante in tabelul definitiv de creante toti creditorii , cu exceptia salariatilor soc. care nu au depus personal declaratiile de creante. Salariatii debitorului , respectiv ai SC INCOMET SA ,au calitatea de creditori, chiar daca nu au depus personal declaratiile de creante? Da, in baza Lg 85/2006 sunt exonerati salariatii in a veni personal in a depune declaratiile de creante; din oficiu administratorul judiciar este obligat sa inregistreze creantele salariale. 181. In baza art.94 si urmatoarele din L 85/2006, SC AL SRL a propus un plan de reorganizare a activitatii in continutul caruia a prevazut restructurarea corporativa prin modificarea structurii capitalului social si concomitent restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri aflate in patrimoniul sau. Cele doua masuri de reorganizare a activitatii sunt compatibile? Cele doua masuri sunt compatibile deoarece conform L85/2006, planul va putea sa prevada fie restructurarea si continuarea activitatii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinatie a celor doua variante de reorganizare. 182. Numitii S.V. si A.B. in calitate de fosti administartori ai SC AV SRL, au fost chemati in judecata pentru a raspunde patrimonial cu averea proprie, deoarece soc. se afla in faliment, impotriva acesteia fiind deschisa procedura insolventei. In aparare , numitii SV si AB au aratat ca la data declararii starii de insolvent, nu mai indeplineau mandatul de admin., solicitand respingerea actiunii. Actiunea formulata impotriva persoanelor care la data deschiderii procedurii insolventei nu mai conduc activitatea debitorului este intemeiata? La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. Prin urmare, actiunea formulata impotriva persoanelor 183. SC MV SA se afla in procedura insolv.,potriv.Lg 85/2006. Trei dintre actionarii societatii sunt urmariti penal pentru savarsirea infractiunii de bancruta frauduloasa, fapta prevazuta si pedepsita cf. Art 143 al 2 din Lg 85/2006. Procedura insolventei, deschisa potrivit Lg 85/2006 se suspenda cf. art 19 alin 2 Cod proced.penala pana la solutionarea actiunii penale pornite impotriva celor trei actionari? Da in cf cu Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Si conform Cod.proc.pen.: judecata n faa instanei civile se suspend pn la rezolvarea definitiv a cauzei penale. 184. Administratorul special in cadrul procedurii insolventei, prev.de Legea nr 85/2006 pornita impotriva debitoarei SC BV SRL a fost desemnat de creditorii acesteia cu votul a 35

50% din valoarea creantelor. Deasemenea administratorului special de catre creditorii debitori este in concord. cu dispoz.legale? Nu, ART. 18 Legea 85/2006 (1) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele actionarilor/asociatilor. 185. Creditorii unei SC au solicitat tribunalului sa declare deschisa proced.insolv.impotriva debitoarei, deoarece de 60 de zile nu a mai achitat facturile de livrare a unor marfuri perisabile. In termen legal, resp.10 zile de la primirea cererii creditorilor, debitoarea a formulat contestatie motivand ca nu a platit facturile restante din cauza blocajului financiar care a determ. neincasarea propriilor creante. Blocajul fin. si neincasarea creantelor proprii sunt motive intemeiate pentru admiterea contestatiei? Conform legii 85/2006 insolventa este aceea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Prin creditor indreptatit sa socicite deschiderea procedurii de insolventa se intelege creditorul a carui creanta impotriva patrimoniului debitorului este certa, lichida si exigibila de mai mult de 30 de zile. Prin urmare, contestatia va fi respinsa deoarece insa-si acest blocaj financiar duce la starea de insolventa 186. Creditoarea SC AVI SRL a formulat cerere pt. inscrierea la masa credala pt. intreaga creanta imp. SC XV SA, dupa expirarea termenului stab. de judecatorul sindic, in temeiul Lg. Nr 85/2006. Cu toate acestea, creantele au fost recunoscute de debitoare. Creditoarea SC AV SRL are dreptul sa participe la distrib. sumelor de bani in cadrul procedurii falimentului, in conditiile in care declaratia de creante a fost depusa tardiv, existand insa recunoasterea debitoarei? In urma deschiderii procedurii insolventei, administratorul judiciar va trimite o notivicare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor. Notificarea va cuprinde, printre altele, si termenul limita pana la inregistrarea cerereii de admitere a creantelor asupra averii debitorului, care va fi de max 60 de zile de la data deschiderii procedurii. In fuctie de circumstantele cauzei si pentru motive temeinice, judecatorul sindic va putea hotari o majorare a termenului. Deci, SC AVI SRL, in calitate de creditoare, nu are dreptul sa participe la distribuirea sumelor de bani in cadrul procedurii falimentului. ( ART. 64 Legea 85/2006) 187. Prin sedinta comerciala pronuntata la data de 15 ian 2005 tribunalul a respins ca nefondate obiectiunile formulate de creditoarea SC AC SA cu privire la raportul intocmit de lichidatorul judiciar BM. Pt pronuntarea acestei hot. tribunalul a retinut ca, prin incheierea din data de 1 nov 2003, s-a dispus afisarea tabelului preliminar al creditorilor, SC AC SA fiind trecuta la pozitia nr 92- creditori chirografari, cu o creanta de 72.125.000 lei. SC AC SA a solicitat sa se admita caracterul privilegiat al creantelor sale majorate cu suma de 50.000 USD, reprez taxe de stationare pt o perioada anterioara declansarii procedurii, completandusi declaratia de creanta initiala cu o noua creanta dupa expirarea termenului de depunere a decl de creante. Avand in vedere situatia de fapt, precum si dispozitiile Lg nr 85/2006, hot pronuntata de tribunal este temeinica si legala? Conform dispozitiilor L85/2006, hotararea este temeinica si legala.Nici o dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala, numita generic accesorii, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii. (ART. 41 Legea 85/2006)

36

188. Prin sedinta comerciala pronuntata in baza Lg 85/2006 tribunalul a dispus inchiderea procedurii insolventei privind debitoarea SC MC SRL, dizolvarea si radierea societatii debitoare din reg.com. Pentru a pronunta aceasta hotarare, tribunalul a retinut faptul ca in timpul procedurii creanta solicitata de AFP a fost achitata, aceasta renuntand la judecata cererii. Lichidatorul judiciar a efectuat toate demersurile pt a identifica in fapt bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, bunuri inscrise in documentele de impunere fiscala. Impotriva hatararii pronuntate creditoarea SC MPO SRL a declarat recurs, solicitand casarea hatararii si trimiterea cauzei pt continuarea procedurii, deoarece debitoarea figureaza la Dir Venituri Buget Local cu trei autoturisme, iar raportul lichidatorului judiciar nu corespunde realitatatii. Fata de situatia de fapt constatata de lichidatorul judiciar tribunalul poate sa dispuna inchiderea procedurii insolventei? NU., deoarece procedura nu poate fi inchisa pana nu sunt distribuite toate bunurile. (ART. 132 Legea 85/2006) 189. O.E.I. asociat si membru fondator al SC ID SRL, a solicitat instantei de judecata ca, in contradictoriu cu asociata OCL si SC ID SRL, sa se dispuna excluderea din societate a paratei, cu numirea unui lichidator, optand ca lichidatorul sa fie chiar el reclamantul. 1. Excluderea unui asociat in conditiile in care societatea s-a constituit cu doi asociati este cauza de dizolvare? 2. Asociatul reclamant OEI poate fi numit lichidator? 1. Da cf prevederilor Lg 31/1990, SNC sau SRL se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur. 2. Nu, asociatul- reclamant OEI nu poate fi numit lichidator deoarece conform L85/2006 lichidatorul este persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnata sa conduca activitatea debitorului si sa exercite atributiile prevazute la ert. 25 in cadrul procedurii falimentului, atat in procedura generala cat si in cea simplificata deoarece in acest caz este un conflict de interese cf. ART. 253 Legea 31/1990 190. SC HERMINA SA cu sediul in Buc a fost constituita cu 5 actionari:A,B,C,D,E, aceasta din urma fiind desemnat administrator prin hotararea AGA din data de 13 mai 2007. La data de 20 dec 2007 administratorul E a publicat in M.O. si in ziarul Monitorul de Arad AGA pentru data de 17 ian 2008, cu urmatoarea ordine de zi: -infiintarea unei sucursale a societatii in mun Arad -aprobarea demararii negocierilor pt instrainarea unor bunuri din patrim soc, in ved dobandirii res fin necesare dezv activitatii in mun Arad -numirea unui al doilea administrator Actionarul A, absent de la lucrarile adunarii, a formulat actiune in anulare impotriva hatararii adoptate, prin care s-au aprobat toate punctele de pe ordinea de zi. Exista motive de anulare a hatararii adoptate de adunarea generala extraordinara? DA, exist motive de anulare a hotrrii adoptate de adunarea general extraordinar. Conform art. 117 din Legea nr. 31/1990, actualizat deoarece , desi adunarea generala este convocata de consiliul de administraie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar, termenul de ntrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocrii in Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. In primul rnd, de la data publicrii (20 decembrie 2007) i pn la data convocrii adunrii generale (17 ianuarie 2008) sunt mai puin de 30 de zile. - nfiinarea unei sucursale a societii n municipiul Arad - DA, deoarece. Conform art. 113 "Adunarea generala extraordinara se ntrunete ori de cate ori este necesar a se lua o hotrre pentru: a) schimbarea formei juridice a societii; b) mutarea sediului societii; c) schimbarea obiectului de activitate al societii; 37

d) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentante sau alte asemenea uniti fr personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel; " - aprobarea demarrii negocierilor pentru nstrinarea unor bunuri din patrimoniul societii, n vederea dobndirii resurselor financiare necesare dezvoltrii activitii n municipiul Arad.-NU -(art. 113) - numirea unui al doilea administrator - NU, deoarece, conform art. 137 alin. (1) "Societatea pe aciuni este administrata de unul sau mai muli administratori, numrul acestora fiind totdeauna impar. Cnd simt mai muli administratori, ei constituie un consiliu de administraie. " 191. SC IL SA a fost obligata prin hot jud sa plateasca SC MN SRL suma de 1000 lei cu titlu de penalitati pt neexecutarea la termen a obligatiilor contractuale, resp.de predare la termen a unor lucrari. SC IL SA, in calitate de debitoare a achitat in integralitate suma la care a fost obligata, in schimb creditoarea, in urma unei expertize efectuate, a consid ca debitul este mai mare ca urmare a actualizarii creantei in functie de rata inflatiei. In urma refuzului de plata SC MN SRL a formulat cerere de deschidere a procedurii insolventei impotriva SC IL SA. Creanta stabilita pe baza expertizei efectuate este o creanta certa, lichida si exigibila? Nu deoarece nu are la baza o factura sau un contract. 192. Cons. De adm al SC XM SA, cu sed in Buc, a hotarat cu unanimitate de voturi infiintarea unei sucursale a soc in mun Brasov. Actionarii soc au solicitat instantei de judecata anularea deciziei C.A, consid ca numai Adunarea Gen Extraordinara a Act are dreptul sa decida infiintarea unor sedii secundare ale soc, cum ar fi a unei sucursale. Presedintele consiliului de adm a invocat in aparare prevederile din actul constit in care actionarii au prevazut delegarea atributiilor AGA catre CA, care a actionat astfel in virtutea si in aplicarea actului constit al soc. Hotararea CA este legala? Hotararea nu este legala deoarece acest atribut resp infiintarea de sedii secundare, in baza Legii 31/1990, este exclusiv al AGA si nu este al CA. 193. CA al unei SA a dispus efectuarea unei expertize de evaluare in vederea majorarii capitalului social, considerand ca, potrivit art 114 din Legea nr 31/1990, republ si modif, atributiile AGA pot fi exercitate si de catre CA sa, dupa caz, de directorat, mai cu seama ca in cauza s-a efectuat si o expertiza evaluatoare. In speta, CA avea posibilitatea sa hotarasca majorarea capitalului social? Da. Majorarea capitalului social este una din atributiile AGA. In cf cu Legea 31/1990 acest atribut poate fi delegat catre CA in temeiul deciziei AGA 194. Soc in nume colectiv IACOB SNC a incheiat cu SC. LFC SRL un contract de reparatii si intretinere a utilajului de prajit boabe de cafea. Termenul de achitare a pretului serv.prestate a fost prevazut pt data de 20 febr 2007. Vazand ca soc beneficiara a serv-IACOB SNC nu a achitat la termen factura emisa de prest de serv- SC LFC SRL-, aceasta din urma s-a hotarat sa pretinda asociatilor acesteia, numitii AF si FC, suma datorata de societate, in virtutea art 85 din Legea 31/1990, republ si modif. Este corecta decizia soc LFC SRL de a pretinde de la asociatii soc IACOB SNC suma datorata de aceasta?

38

In temeiul Lg 31/1990 SC LFC SRL trebuie sa se indrepte mai intai impotriva societatii, si daca aceasta nu detine bunuri doar atunci se indreapta impotriva asociatilor . Decizia creditorului nu este corecta. 195. Asociatii unei SNC s-au intrunit, la sediul societatii, pt a hotara aprobarea situatiei financiare pt anul 2007. Unul dintre cei trei asociati s-a opus aprobarii situatiei prezentate de administratorul societatii, care este si asociat al acesteia, imprejurare in care asociatul pretinde ca hotararea adoptata de AGA nu este legala intrucat nu s-a obtinut unanimitatea de voturi, fiind vorba despre o societate comerciala de persoane, pt care este nevoie de votul tuturor asociatilor. Sustinerea asociatului care s-a opus aprobarii situatiei financiare, considerand ca hotararea adoptata este nelegala, are suport legal? Hotararea este nefondata, deoarece este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea asociatilor 196. Intr-o SNC, constit. cu 5 asociati, unul dintre acestia a hotarat sa-si cesioneze partile sociale pe care le detine la societate unei terte persoane, stiind ca in actul constitutiv s-a prevazut posibilitatea pt fiecare asociat de a transmite liber partile sociale unor persoane din afara societatii. Desi s-a prevazut in actul constit aceasta posibilitate, totusi, doi dintre asociati s-au opus adoptarii hot AGA pt modificarea actului constitutiv, in sensul primirii in societate a tertei persoane cesionare. Este legala atitudinea celor 2 asociati de a se opune adoptarii unei hoatarari a AGA de cesiune a partilor sociale unei terte persoane? Motivati raspunsul. Nu.Avand in vedere faptul ca cesiunea este prevazuta in actul constitutiv atunci aceasta cesiune este valabila. ART. 87 Legea 31/1990 197. TV, asociat al FLUOR SNC, s-a obligat fata de societate sa aduca la capitalul social o creanta in suma de 20.000 lei pe care o are de incasat de la debitorul sau, numitul FC. Creanta asociatului era garantata cu o garantie reala (gaj) asupra autoturismului propr debitorului FC. La scadenta debitorul a refuzat sa achite datoria fata de soc. com (cesionara), motivand ca are relatii contractuale cu numitul TV si nicidecum cu societatea la care acesta este asociat. Refuzul debitorului de a face plata datoriei catre societatea cesionara este intemeiat? Motivati raspunsul. Refuzul debitorului nu este intemeiat, el face plata valabila societatii. ART. 84 Legea 31/1990 (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse. (2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor. 198. In actul constit al SOARE SNC s-a prevazut ca asociatii pot lua din casa societatii sume de bani pt cheltuielile lor personale. Prevedrea din actul constit contravine dispozitiei cuprinse in art 67 din Lg 31/1990 republ si modif, potrivit careia distribuirea dividendelor se poate realiza numai pe baza situatiilor finanicare aprobate de catre adunarea generala? Nu contravine. In temeiul legii 31/1990 este permis ca asociatii sa poata lua din casa societatii anumite sume pentru cheltuielile lor personale atata timp cat acest lucru este prevazut in actul constitutiv. 199. Un asociat al ALIOR SNC a adus la capitalul social o creanta (o suma de bani) pe care o are de incasat de la debitorul sau, numitul XZ . La scadenta debitorul a refuzat plata catre 39

asociatul sau a sumei prevazute in titlul creantei, a dobanzii legale aferente si a despagubirii pentru prejudiciul ce i s-a cauzat. Prejudiciul consta in imposibilitatea participarii la licitatia pt achizitionarea unui utilaj necesar fabricarii prod de panificatie si pierderea posibilitatii de a fabrica si comercializa paine. Actionat in instanta asociatul a solicitat respingerea actiunii deoarece, potrivit art 1088 din Codul civil, soc creditoare nu poate pretinde un cumul intre dobanzi si despagubiri, deoarece dobanzile reprez tot despagubiri si ar insemna aplicarea de doua ori a aceleiasi sanctiuni. Motivele de respingere a actiunii aratate de asociatul debitor sunt intemeiate? Motivati solutia. Motivele de respingere nu sunt intemeiate. In materia dreptului societar este permis acest cumul intre daune interese si dobanzi legale. 200. In actul constit al SC MIRUNA SRL s-a prevazut ca asociatul VX va aduce la capitalul social dreptul de folosinta asupra imobilului proprietatea sa, imobil constand intr-un apartament cu doua camere. Asociatul aducand in societate doar dreptul de folosinta, in evidentele contabile ale societatii imobilul respectiv nu a fost inregistrat printre activele acesteia. Societatea s-a dizolvat pe baza acordului intervenit intre asociati, care au desemnat un lichidator. Lichidatorul a inventariat bunurile aflate in patrimoniul societatii, inclusiv cele existente in capitalul social, inscriind si imobilul in cauza in bilantul de lichidare si in propunerile de repartizare a activului in vederea lichidarii. Este corecta solutia adoptata de lichidator? Bilantul de lichidare este intocmit corect? Motivati raspunsul. Bilantul de lichidare nu este intocmit corect, deoarece in actul constitutiv s-a facut mentiunea ca transmite doar dreptul de folosinta. ART. 65 Legea 31/1990 (1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului. 201. Asociatul MN a adus la capitalul social al SC pe care a constituit-o impreuna cu varul sau, numitul VN , suma de 50.000 lei, celalalt asociat, respectiv VN, obligandu-se la un aport constand in dreptul de folosinta asupra magazinului in care si-a desfasurat activitatea anterior, ca persoana fizica autorizata. Cu suma de bani adusa la K soc de catre asociatul MN a fost cumparat un teren . MN aflandu-se in divort cu sotia sa, aceasta din urma a solicitat partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei(...) Fata de situatia de fapt prezentata, sotia poate pretinde vreun drept de proprietate asupra imobilului in cauza? Motivati raspunsul Imobilul este achizitionat de societate deci nu poate fi partajat. Aportul asociatului aflat n divor a fost n numerar, nicidecum nu a adus ca aport la capitalul social un un bun imobil. Bunul imobil a fost cumprat de ctre societatea comercial n temeiul voinei sociale i este distinct de patrimoniul personal al asociailor. Soia nu poate cere dect o eventual partajare a prilor sociale, de interes sau aciunilor sau a sumei de bani adus ca aport la capitalul social. 202. Un teren aflat in patrimoniul unei societati com a fost restituit fostului propr in bz Lg 18/1991. Acesta revendica calitatea de actionar la societatea respectiva, solicitand instantei de judecata obligarea soc com la plata dividendelor cuvenite ca urmare a faptului ca societatea sa folosit de terenul in cauza obtinand in anul 2006 un profit substantial. Este indreptatit proprietarul terenului al carui drept a fost rec potrivit Lg 81/19991 republ, sa obt dividende de la societate? Motivati raspunsul. Nu pentru ca el nu are calitatea de actionar si nu are dreptul la dividende. Eventual poate cere o chirie de la data la care i s-a atribuit dreptul de proprietate. 40

203. SB perssoana fizica, detine la SC OLIMP SRL 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare, parti sociale asupra carora a constituit o garantie reala mobiliara (gaj) pentru a obtine un imprumut de la banca, imprumut necesar construirii unei case de vacanta. Banca creditoare, vazand ca debitoarea nu restit impr, atrecut la executarea garantiei constit asupra partilor sociale posedate de debitoare la SC OLIMP SRL. In acest sens, creditoarea sa adresat instantei de jud pt a pronunta o hat care sa tina loc de act autentic de cesionare a partilor sociale, banca urmand sa devina, astfel, asociat al societatii in cauza. Banca creditoare poate sa devina asociat al SC OLIMP SRL prin executarea obiectului garantiei, respectiv prin preluarea fortata a partilor sociale detinute de debitorul sau? Motivati solutia. Aceasta consecinta este o preluare normala ca urmare a neachitarii obligatiei. ART. 66 Legea 31/1990 (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. 204. Stabiliti valoarea de adevar a urm.afirmatii:Creditorii personali ai unui actionar pot obtine instituirea unui sechestru asigurator asupra actiunilor pe care le detine la o societate comerciala si , apoi, le pot valorifica prin scoaterea lor la vanzare pt indestularea creantelor a)Adevarat - (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. b) Fals 205. Numitul MV are de incasat o suma de bani de la vecinul sau FL care este asocit la SC MIRA SRL, detinand la aceasta 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare, in valoare totala de 1000 lei. Pentru a se asigura cu privire la incasarea creantei, creditorul MV a obt instituirea unei propriri asiguratorii asupra partilor sociale pe care debitorul sau le detine la SC MIRA SRL. Deoarece debitorul nu si-a achitat datoria fata de creditorul sau, acesta, numitul MV, a solicitat executarea silita a partilor sociale, resp vanzarea lor catre terte persoane. Creditorul unui asociat al unei SRL poate obt executarea silita a partilor sociale proprite? Da cf. ART. 66 Legea 31/1990 (1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i s-ar cuveni prin lichidare. (2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor. 206. Actionarii VOLTA SA s-au intrunit in ziua de 15 martie 2008 pt a aproba bilantul contabil (sit fin) pt ex fin aferent anului 2007. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat bilantul contabil si celelalte situatii fin, actionarii hotarand ca dividendele sa fie platite in timp, in mom obtinerii de lichiditati si in ordinea cererilor formulate de actionari. Hotararea adoptata de actionari in cadrul AGA, cu privire la modul de plata a dividendelor de catre societate, este legala? Da este legala. in conf cu art 67 din Lg 31/1990 acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat.

41

207. In situatia in care intre actionarii societatii exista neintelegeri, instanta de judecata poate sa incuviinteze desemnarea unor experti pentru analizarea unei operatiuni din gestiunea societatii? Posibilitatea legala recunoscuta actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 10% din capitalul social de a cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, pt a analiza anumite operatiuni din gestiunea societatii, se poate valorifica in cadrul unui proces? Da , atata timp cat acestia detin cel putin 10% din capitalul social ART. 136 Legea 31/1990 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. 208. Actionarii SC SN SA, reprezentand 10% din capitalul social, au solicitat instantei de judecata ca in baza art 136 alin (1) din Lg 31/1990 sa desemneze doi experti pt efectuarea unui audit cu privire la intreaga situatie economico-fin a societatii. Instanta de judecata va admite cererea formulata de actionari? Motivati rasp. Cererea formulata nu va fi admisa deoarece expertii desemnati sunt insarcinati sa analizeze doar anumite operatiuni si nu intraga activitate. ART. 136 Legea 31/1990 (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si, totodata, predat oficial consiliului de administratie, respectiv directoratului si consiliului de supraveghere, precum si cenzorilor sau auditorilor interni ai societatii, dupa caz, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. 209. Potrivit art 141 din Lg 31/1990 Directorii si cenzorii sau, dupa caz, auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a CA, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori Cenzorii societatii, desi nu au drept de vot, totusi, ar putea influenta adoptarea hotararii CA? Prin ce metode sau procedee? Desi nu au drept de vot , cenzorii pot influenta adoptarea hot consiliului de adm pt ca isi spun punctul de vedere, fac raport, aproba sit financiare. 210. Numitul AM a fost desemnat administrator al societatii achiar prin actul constitutiv. Prin hotararea adoptata de AGA asociatii au decis schimbarea administratorului AM. In termenul legal, administratorul revocat din functie a formulat actiune in anularea hot AGA, motivand ca d.p.v. procedural convocarea asociatilor pentru AGA nu indeplineste conditiile legale, deoarece nu contine textul integral al propunerilor (ordinii de zi) ce se vor discuta in cadrul sedintei.Societate parata s-a aparat, considerand ca nu era necesar sa se insereze in continutul convocarii toate propunerile ce urmau a se discuta in AGA, deoarece principala propunere era schimbarea administratorului. Actiunea in anularea hotararii adoptata de AGA este intemeiata? Motivati rasp. Administratorul nu are dreptate , pentru ca propunerea inscrisa pe ordinea de zi este cea de schimbare a administratorului. Art 111 din Lg 31/1990 (2) In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata: b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii; 42

d) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; 211. Actionarii A, B si C din cadrul SC VARTEJ SA au solicitat instantei de judecata sa dispuna revocarea administratorului FN din functie deoarece se face vinovat de starea de insolventa a societatii si de faptul ca unul dintre creditori a solicitat tribunalului declararea deschiderii procedurii de faliment. Este admisibila inlocuirea administratorilor printr-o hotarare judecatoreasca? Raspuns: Da, excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat. 212. Actul constitutiv al unei SA prevede ca AGA se va intruni atat la prima, cat si la a doua convocare numai in prezenta unui cvorum de o patrime din numarul total al drepturilor de vot si va adopta hatarari cu votul unei majoritati de 60% din actionarii prezenti. Prevedrea actului contitutiv se aplica indiferent daca este prima sau a doua convocare? Motivati rasp. (Pentru cea dintai convocare este necesara prezenta a cel putin o patrime din nr total al actionarilor cu drept de vot. Pt cea de a doua convocare legea interzice prevederea in actul constitutiv al unui cvorum minim sau o majoritate ridicata pentru cea dea doua convocare.) ART. 112 Legea 31/1990 (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate. (2) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicata. 213. In actul constit al SC FX SA actionarii au prevazut ca societatea va avea un consiliu de administratie, presedintele acestuia urman a fi numit de catre AGA. Doi dintre membrii CA, care sunt administratori neexecutivi, vor fi si directorii societatii. Totodata, in actul constitutiv asociatii au prevazut ca reprezentarea societatii fata de teri apartine presedintelui CA chiar daca societatea va avea si un director general. Situatiile fin anuale ale societatii vor face obiectul unei obligatii de auditare, potrivit legii. Prevederile din actul constitutiv al societatii sunt legale? ART. 143^2 Legea 31/1990 (1) Consiliul de administratie reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie. In lipsa unei stipulatii contrare in actul constitutiv, consiliul de administratie reprezinta societatea prin presedintele sau. (2) Prin actul constitutiv, presedintele si unul sau mai multi administratori pot fi imputerniciti sa reprezinte societatea, actionand impreuna sau separat. O astfel de clauza este opozabila tertilor. 214. X doreste sa infiinteze o S.R.L. in care sa fie asociat unic. Fiind proprietarul unui teren, X s-a hotarat sa foloseasca acest teren pt constituirea societatii. Daca v-ar solicita pt a-i da un raspuns, care dintre variantele urm considerati ca este/sunt legala? a) X va trebui sa incheie cu societatea un contract de vanz-cump b) X nu poate transmite terenul societatii pt ca va exista mereu o confuzie de patrimoniu c) aducerea la K soc al societatii a unui teren nu este suficienta pt constituirea si inmatricularea societatii - ART. 16 Legea 31/1990 -(1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. 43

d) daca terenul are o valoare mai mare de 200 lei atunci este suficient ca societatea sa se poata constitui. Raspuns: Varianta c). aducerea la cap. soc. al societatii a unui teren nu este suficienta pt const. si inmatricularea societatii 215. Stab care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate: a) intr-o SA administrata in sistem dualist este obligatoriu sa existe administratori neexecutivi b) SA administrata in sistem dualist este supusa auditarii situatiilor financiare c) intr-un sistem dualist de administrare este absolut necesar ca actionarii societatii sa detina actiuni preferentiale d) dividendele trebuie platite la finalul fiecarui exercitiu financiar e) creantele unui asociat actionar impotriva societatii sunt admise ca aport la majorarea K soc al unei SA si al unei SRL f) la momentul constituirii unei SRL toate aporturile trebuie sa fie varsate integral Raspuns: Afirmatii adevarate sunt: b, d, f 216. Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare sunt false: a) la constituirea unei SA prin subscriptie integrala si simultana sunt admise numai aporturi in natura b) aporturile in creante trebuie varsate in totalitate c) in momentul constituirii trebuie varsate cel putin 30% dintre aporturi d) inregistrarea in registrul comertului a vanzarii unui fond de comert este obligatorie, fiind o modalitate prin care se asigura opozabilitatea contractului de vanzare-cumparare fata de terti e) in Codul comercial exista norme juridice aplicabile raporturilor civile f) fondul de comert cuprinde: bunuri mobile, imobile, corporale si incorporale Afirmatii false: a, e , 217. In situatia in care o SA vinde unei pers fizice un nr de 10 actiuni pe care le detine la o alta societate comerciala, contractul incheiat este o fapta de comert sau un act juridic civil deoarece dobanditorul este un necomerciant? Contractul incheiat este o fapta de comert, chiar daca persoana fizica nu este comerant. El cumpara actiuni, actul e comercial pentru ca are legatura cu o societate comerciala. Cumprrile i vnzrile de actiuni ale unei societati comerciale este fapt de comert. 218. C emite un bilet la ordin in favoarea lui A, care insereaza mentiunea ca plata se face cel mai devreme in termen de 6 luni de la emiterea biletului sau de la data incasarii creantei in valoare de x lei impotriva lui B. Este valabil biletul la ordin emis? Motivati raspunsul. Raspuns1: nu este valabil deoarece conform Legii 58/1934 actualizata, trebuia sa arate scadenta. 219. Intr-o cambie s-a prevazut ca locul de plata sa fie la Bucuresti. Intre posesorul cambiei si emitentul acesteia s-a incheiat o conversatie prin care s-a stab ca plata sa se faca la Brasov. Ulterior posesorul a girat cambia. Unde va cere girantul plata cambiei la Bucuresti, la Brasov sau in oricare loc? Motivati raspunsul. Girantul va cere plata cambiei la Bucuresti ART. 42 Legea 58/1934 Cambia trebuie sa fie prezentat spre plata la locul i adresa indicat n cambie. In lipsa aratarii unei adrese cambia trebuie sa fie prezentat pentru plata: 1. La domiciliul trasului sau al persoanei desemnat n cambie sa plteasc pentru el. 2. La domiciliul acceptantului prin interventiune sau al persoanei desemnate n cambie sa plteasc pentru acesta. 3. La domiciliul celui indicat la nevoie. 44

220. Diferenta dintre o intreprindere civila si o intreprindere comerciala consta in: a) gradul de organizare a activitatii X b) activitatea desfasurata c) asumarea riscului de catre intreprinzator d) numarul de angajati Indicati raspunsul corect. Raspuns : b) 221. Cum interpretati si aplicati dispozitiile cuprinse in art 182 din Legea 31/1990 privind intocmirea si verificarea situatiilor financiare anuale? Nu se prevede un raspuns expres in lege. ART. 182 Legea 31/1990 (1) Situatiile financiare anuale se vor intocmi in conditiile prevazute de lege. (2) Situatiile financiare anuale ale societatilor comerciale vor fi verificate sau auditate, potrivit legii. 222. Numitii FG si NO au fost desemnati cenzori de catre AGA. Cu ocazia verificarilor efectuate in contabilitatea societatii au constatat inreg in evidentele contabile a unui calculator care fusese achizitionat de catre actionarul X pe numele acestuia, fara sa existe un transfer de proprietate sau de folosinta fata de societate. Cenzorul NO intalnindu-se intamplator cu actionarul X ii relateaza acestuia ceea ce a observat in evidentele contabile ale societatii. Cenzorul a procedat corect comunicand actionarului in cauza situatia operatiunilor inregistrate in contabilitatea societatii? Raspuns: Nu . Conf ART. 164 Legea 31/1990 este interzis cenzorilor s comunice acionarilor n particular sau terilor datele referitoare la operaiunile societii, constatate cu ocazia exercitrii mandatului lor 223. Actionarii IMPAX SA reprezentand impreuna 5% din K soc au hotarat sa reclame cenzorilor societatii anumite operatiuni juridice incheiate de directorul general, existand suspiciuni cu privire la seriozitatea si la valabilitatea pretului stipulat in continutul lor. Care este obligatia cenzorilor in situatia in care sunt sesizati de actionarii minoritari despre fapte care trebuie verificate? (1) Orice actionar are dreptul sa reclame cenzorilor faptele despre care crede ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre adunarea generala. (2) In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca actul constitutiv prevede astfel, cenzorii sunt obligati sa o verifice. Daca vor aprecia ca reclamatia este intemeiata si urgenta, sunt obligati sa convoace imediat adunarea generala si sa prezinte acesteia observatiile lor. In caz contrar, ei trebuie sa puna in discutie reclamatia la prima adunare. Adunarea generala trebuie sa ia o hotarare asupra celor reclamate. 224. In cazul unei fuziuni transfrontaliere, reglem de Lg 31/1990 daca societatile care fuzioneaza prin absorbtie sunt societati in comandita pe actiuni actionarii societatii absorbite vor fi intotdeauna actionari comanditari? Raspuns; da in cazul in care nu se prevede altfel in hotararea proiectului de fuziune. ART. 251^2 Legea 31/1990 (4) n cazul n care societatea absorbant este o societate n comandit pe aciuni, nfiinat i funcionnd potrivit legii romne, acionarii societii absorbite vor fi ntotdeauna acionari comanditari ai societii n comandit pe aciuni absorbante, dac nu se prevede altfel n hotrrea de aprobare a proiectului de fuziune. 225. O SRL are trei asociati: A, B si C. Asociatul A infiinteaza o noua societate cu acelasi obiect ca si societatea in care s-a asociat cu B si C si unde avea si calitatea de administrator. 45

Inainte de sesizarea instantei de judecata pt pronuntarea unei hotarari de excludere a asociatului administrator A, acesta se retrage din cealalta societate concurenta. Asociatul A poate fi exclus din societate, chiar daca s-a retras din cea de-a doua societate concurenta cu prima? Motivati raspunsul. Nu. Nu poate fi exclus deoarece nu-si mai gaseste ratiunea excluderea deoarece acesta se retrasese inainte de a fi sesizata instanta cu actiune in excludere. Daca ar fi fosst o hotarare irevocabila si el ar fi fost inca in societatea concurenta atunci ar fi putut fi exclus. 226. Asociatul administrator la o SRL a retras din contul societatii o suma de bani pt achizitionarea din strainatate de utilaje si aparatura electr fara a evidentia in ctb soc aceste op. Aparatura electr a fost cump pt interesul propriu, iar utilajele pt nevoile societatii. Fapta administratorului poate constitui motiv temeinic pentru excluderea din societate? ART. 222 Legea 31/1990 (1) Poate fi exclus din societatea in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata: d) asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora. ART. 80 Legea 31/1990 Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate. 227. Potrivit art 225 alin 1 din Lg 31/1990 asociatul exclus ramane obligat fata de terti pt operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. In situatia existentei unor operatiuni in curs de executare, cum isi poate exercita asociatul exculs drepturile cuvenite asupra patrimoniului societatii? ART. 225 Legea 31/1990 (1) Asociatul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere. (2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, asociatul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acelor operatiuni. 228. Fapta administartorului asociat al unei SC care consta in refuzul repetat de a convoca adunarea generala a asociatilor constituie motiv intemeiat de excludere a acestuia din societate ? Raspuns: Nu exista nici o prevedere legala in care sa se prevada excluderea administratorului din societate din pe motivul refuzului de a convoca AGA, el poate fi cel mult revocat. 229 .Este obligatoriu ca in cazul unei SA sa se prevada in actul constitutiv ca unul dintre membrii CA sa fie administrator independent ? Nu este obligatoriu. Conf. ART. 138^2 Legea 31/1990 prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti. 230.Cei 3 cenzori ai SCFLORIX SA au refuzat depunerea raportului cu privire la sit.fin. a soc. , motivand ca au nevoie de timp pentru verificarea amanuntita a tuturor documentelor aflate in posesia administaratorilor soc. CA,intrunindu-se de urgenta , a hotarat suspendarea din functie a cenzorilor pentru refuzul de a depune raportul. CA are posibilitatea suspendarii din functie a cenzorilor ? CA nu poate suspenda din functie cenzorii. Aceasta este o prerogativa a AGA, cenzorii fiind in subordinea acesteia.

46

231. In caz de insolventa a societatii, creditorii pot solicita tragerea la raspundere a cenzorilor? Daca raspunsul este afirmativ, aratati temeiul legal si forma sau formele de raspundere aplicabile. Da. Creditorii pot solicita tragerea la raspundere a cenzorilor. Raspunderea este contractuala deoarece intre societate si cenzor se stabileste un raport juridic ce are natura contractului de mandat. Pe de alta parte , raspunderea este penala daca cenzorii se fac vinovati de infractiuni economice care privesc activitatea lor exclusiva: uz de fals, fals intelectual, daca intocmeste nelegal raporte etc. 232. I.J. , administrator si reprezentant al SC ULPIA SRL , urmeaza sa vanda un teren aflat in proprietatea societatii. Stiut fiind ca instarinarea terenurilor este supusa reglementarilor speciale , care prevad necesitatea intocmirii contractului de vanz.-cumparare in forma autentica, este necesara o procura in forma autentica din partea soc. pentru administartorul IJ care va semna contractul? (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv. Deci, nu este necesara o procura in forma autentica din partea soc., vanzarea putandu-se incheia in temeiul puterilor conferite reprezentantilor legali ai societatii. Actele de dispoziie asupra bunurilor unei societi comerciale pot fi ncheiate n temeiul puterilor conferite reprezentanilor legali ai societii, dup caz, prin lege, actul constitutiv sau hotrrile organelor statutare ale societii adoptate n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale actului constitutiv al societii, nefiind necesar o procur special i n form autentic n acest scop, chiar dac actele de dispoziie trebuie ncheiate n form autentic. 233. O soc. europeana cu sediul social in Romania si inmatriculata in registrul com. Bucuresti a hotarit sa-si transfere sediul intr-un alt stat membru al UE. Creditorii acestei soc., ale caror creante sunt anterioare datei publicarii proiectului de transfer si care nu sunt scadente la data publicarii, pot face opozitie ? (1) Creditorii societilor europene ale cror creane sunt anterioare datei publicrii proiectului de transfer i care nu sunt scadente la data publicrii pot face opoziie n condiiile art. 62. (2) Opoziia prevzut la alin. (1) suspend executarea operaiunii pn la data la care hotrrea judectoreasc devine irevocabil, n afar de cazul n care societatea debitoare face dovada plii datoriilor sau ofer garanii acceptate de creditori ori ncheie cu acetia un acord pentru plata datoriilor. 234. Care sunt categoriile de pers.fizice care pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei ? Aratati temeiul legal. ART. 3 OUG 44/2008 (2) Activitile economice pot fi desfurate n toate domeniile, meseriile, ocupaiile sau profesiile pe care legea nu le interzice n mod expres pentru libera iniiativ. (3) Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru activitile prevzute de Codul CAEN a cror desfurare n una dintre formele prevzute de art. 4 nu este reglementat exclusiv potrivit unei legi speciale. ART. 4 OUG 44/2008 Persoanele fizice prevzute la art. 3 alin. (1) pot desfura activitile economice dup cum urmeaz: a) individual i independent, ca persoane fizice autorizate; b) ca ntreprinztori titulari ai unei ntreprinderi individuale; c) ca membri ai unei ntreprinderi familiale. 235. Banca Comerciala XY a solicitat tribunalului deschiderea procedurii falimentului impotriva SC A SA deoarece aceasta are calitatea de garant in contractul de imprumut bancar incheiat intre intrprinderile familiale MA , BM si MI si creditoare. 47

Debitorii principali nu au restituit imprumutul si dupa expirarea termenului de 30 de zile de la scadenta banca a formulat cerere introductiva de faliment impotriva garantului. Totodata, creditoarea a aratat ca debitoarea, in calitate de garant, a semnat in favoarea bancii 3 contracte de gaj fara deposedare, avand ca obiect doua tractoare si un atelier mecanic. In termen legal, debitorul garant a formulat contestatie impotriva cererii introductive de faliment formulate de creditor. Ce va decide instanta ? motivati solutia. Va decide executarea silita a celor doua tractoare si a atelierului mecanic deoarece ele fac obiectul garantiei (contractului de gaj). 236. Actionarii unei soc.pe actiuni au hotarat dizolvarea acesteia , respectandu-se majoritatea voturilor prevazuta de lege pentru modificarea actului constitutiv. Pe ordinea de zi a sedintei AGA s-a prevazut numirea a doi lichidatori. Cu ocazia inventarierii activului si pasivului patrimonial lichidatorii constata ca soc.se afla in insolventa. Ce obligatie legala au lichidatorii potrivit art.270 din L 31/1990, republic.si modificata ? ART. 270^1 Legea 31/1990 In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. 237. Care sunt reglementarile legale aplicabile unei soc.europene inmatriculate in Romania ? ART. 270^2 a) Legea 31/1990 Societilor europene cu sediul n Romnia le sunt aplicabile: - prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societii europene, - Legii 31/1990 actualizata - cele privitoare la societile pe aciuni, n msura compatibilitii lor cu dispoziiile regulamentului comunitar. - H 187/2007 si H 188/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare a angajatilor in activitatea societatilor eurpoene. 238. Care sunt conditiile prevazute de lege ptr. ca o soc.europeana sa fie inmatriculata in Romania si sa dobandeasca personalitate juridica ? ART. 270^2 b) Legea 31/1990 (1) Societile europene cu sediul social n Romnia au personalitate juridic de la data nmatriculrii n registrul comerului. (2) O societate european nu poate fi nmatriculat n registrul comerului dect dup ncheierea unui acord privind implicarea angajailor n activitatea societii, n condiiile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 187/2007. 239. Ce obligatii are lichidatorul patrimoniului unei S.C. potrivit L31/1990, repub si modif ? Creditorii pot face opozitie in cazul in care nu sunt de acord cu sit.fin. intocmita de lichidator ? Obligatii ale lichidatorului patrimoniului unei SC: - Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorilor financiari (ART. 268 Legea 31/1990) - Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. - In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare. Orice creditor poate face opozitie,in cond prevazute de Legea 31/1990 48

240. In situatia financiara intocmita de lichidatori s-a prevazut partea ce se cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului soc., respectandu-se dispozitia cuprinsa in art.268 alin.(1) din L31/1990, republicata si modificata. In ipoteza in care actionarii nu-si incaseaza sumele de bani cuvenite si repartizate potrivit actiunilor pe care le detin, ce regim juridic au acestea ? ART. 270 Legea 31/1990 (1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator. 241. Avand in vedere regula prevazuta in art.106 alin.(1) din L31/1990, republicata si modificata , potrivit careia o soc. nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert, este posibil ca, totusi, sa se incheie o tranzactie in vederea dobandirii de actiuni sau pentru salariatii societatii? Raspuns: ART. 106 Legea 31/1990 (1) O societate nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert. (2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica tranzactiilor efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare, nici tranzactiilor efectuate in vederea dobandirii de actiuni de catre sau pentru salariatii societatii, cu conditia ca aceste tranzactii sa nu determine diminuarea activelor nete sub valoarea cumulata a capitalului social subscris si a rezervelor care nu pot fi distribuite conform legii sau actului constitutiv. 242. In art. 166 alin.(2) din L31/1990, republic.si modificata, legiuitorul prevede ca revocarea cenzorilor se va putea face numai de adun. gen., cu votul cerut de adun extraordinare. Este posibil ca in actul constitutiv sa se prevada ca numirea si revocarea cenzorilor este atributul adun.gen. extraordinare ? Daca raspunsul este afirmativ, exista posibilitatea delegarii de atributii privind numirea si revocarea cenzorilor de catre ad.gen. extraordinara catre cons.de adm.al societatii? Nu. Art. 166 Legea 31/1990 (2) Revocarea lor cenzorilor- se va putea face numai de adunarea generala ordinara, cu votul cerut la adunarile extraordinare. ART 111 Legea 31/1990 (2) adunarea generala ordinara este obligata: b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii; 243.? Administratorul unei s.c. a decis ipotecarea unui bun imobil din patrimoniul soc., cu scopul de a garanta o oblig contractata pentru redresarea finanaciara a soc. Contractul de ipoteca a fost incheiat fara sa fi fost cerut acordul ad.gen.extraordinare a actionarilor. Contractul de ipoteca este valabil incheiat ? DA - ART. 70^1 Legea 31/1990 Actele de dispoziie asupra bunurilor unei societi comerciale pot fi ncheiate n temeiul puterilor conferite reprezentanilor legali ai societii, dup caz, prin lege, actul constitutiv sau hotrrile organelor statutare ale societii adoptate n conformitate cu prevederile prezentei legi i ale actului constitutiv al societii, nefiind necesar o procur special i n form autentic n acest scop, chiar dac actele de dispoziie trebuie ncheiate n form autentic. 244. Reclamanta AFP sect 1 a formulat opozitie impotriva hotararrii AG a actionarilor soc. SC SE SRL prin care s-a decis dizolvarea soc. si numirea unui lichidator, cu motivarea ca nu 49

s-a stabilit modalitatea de achitare a debitelor sau nu au fost oferite garantii pentru plata acestora. Fata de motivele invocate de creditori, cererea de opozitie este intemeita ? Nu este intemeiata cererea de opozitie pentru ca, la dizolvare urmata de lichidare, indiferent ca este potrivit L 31/1991 sau L 85/2006, debitele trebuie achitate. Nu trebuie sa se prevada o modalitate de achitare a acestora deoarece avem procedura de drept comun de achitare a debitelor. Se incaseaza activul si, cu sumele obtinute se platesc salariatii si debitorii in ordinea vechimii creantelor. 245. Creditoarea SC E SA a formulat cererea de deschidere a procedurii insolventei dovedind ca are o creanta certa , lichida si exigibila impotriva debitorului SC S SRL si ca debitoarea nu a platit datoria de peste 30 de zile. Debitoarea a formulat contestatie impotriva cererii introductive formulate de creditoare , aratand ca ea insasi are o creanta impotriva creditoarei , solicitand astfel compensarea creantelor reciproce. Creditoarea , in aparare , invedereaza instantei de judecata faptul ca debitoarea nu a solicitat acest lucru (compensarea ) in procedura de lichidare a patrimoniului creditoarei insesi. Avand in vedere dispozitiile art.3,31, si 52 din L85/2006 ,se poate opera compensarea intre creantele reciproce ale celor doua parti? Raspuns: Opozitia nu este fondata avand in vedere faptul ca Lg 85/2006 nu prevede nici o conditie cu privire la limitarea dreptului de compensare. ART. 52 Legea 85/2006 Deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cand conditiile prevazute de lege in materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii. 246. Creanta reprezentand chirie ca urmare a tacitei relocatiuni si contravaloarea lipsei de folosinta asupra imobilului este o creanta certa pentru a se declansa procedura falimentului? Nu, creanele constnd n chirie ca urmare a tacitei relocaiuni i contravaloarea lipsei de folosin nu sunt creane certe lichide i exigibile deoarece ntinderea acestora trebuie constatate pe cale judiciar, ele neavnd un cuntum clar i nefiind exigibile i nici lichide. 247. Ce se intelege prin capital autorizat si care sunt reglementarile legale privitoare la acesta ? Capital autorizat reprezinta majorarea de catre AGA/CA/Directorat a capitalului subscris pana la o valoare nominala determinata, intr-o perioada ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii. Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii. 248. Actionarii soc.SC AF SA au hotarat majorarea capitalului social prin cesiune de noi actiuni cu prima de emisiune , stabilindu-se ca la data subscrierii sa fie achitate actiunile in proportie de cel putin 30% din val. lor nominala, iar diferenta in termen de doi ani de la data publicarii in M.O. a hot. AGA. Prima de emisiune se poate achita tot in procent de 30% in momentul subscrierii actiunilor ? Nu, cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie platita integral in momentul subscrierii 249. Actionarii, cu majoritatea prevazuta de lege, au hotarat majorarea cap.soc. al SC MN SA prin emisiune de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor. Totodata , actionarii au hotarat ca in momentul subscrierii noilor actiuni acestia sa achite 30% din valoarea lor nominala, iar diferenta in termen de trei ani de la data publicarii in MO a hotararii adunarii generale. Pana la implinirea termenului de trei ani actionarul X.Y. a instrainat actiunile numitului S.B. Prin vanzarea actiunilor cine va raspunde in caz de neachitare a acestora in termenul de trei ani ? 50

Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor. 250. Asociatul AB s-a retras din SC ML SRL , avand dreptul sa incaseza de la societate o suma de bani reprezentand valoarea partii ce i se cuvine din patrimoniul societatii. Chemata in judecat , societatea a refuzat achitarea sumei datorate asociatului retra, mai cu seama ca acesta a solicitat si dobanda legala aferenta sumei pretinse de la data cand societatea trebuia sa-i plateasca. Asociatul retras are dereptul sa pretinda societatii atat suma datorata, cat si dobanda legala, sau numai suma reprezentand debit cert pentru societate ? Da, asociatul are dreptul ca pe langa suma datorata sa solicite si dobanda legala, deoarece aceasta curge de drept din momentul in care debitul devine exigibil

51

S-ar putea să vă placă și