Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.

1 din 4 STI 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII

EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII Cod MC-IL-01, Revizia 0 LISTA DE SEMNATURI ELABORAT
Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.2 din 4 STI 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII 1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza lucrarile de fundatii de orice tip ( continue, izolate, radiere, directe pe piloti) 2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea lucrarilor de fundatii executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ P 10/1986 , proiectare si executie fundatiilor de suprafata cu solutii performante. 5. INSTRUCTIUNEA 1 5.1 Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele; - asigurarea documentelor de executie; - verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare; - verificarea conditiilor speciale, pamanturi sensibile la umezire, pamanturi contractile; - instruirea personalului in executarea lucrarilor - dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii; - racorduri de energie , apa si alte utilitati - trasarea lucrarilor; - existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese metalice conform planurilor de executie; - trasarea pozitiei cofrajelor; - inchiderea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor; 5.2. Descrierea instructiunii

Fundatiile directe pot fi: continue, izolate, pe grinzi continue sau pe reazeme izolate si grinzi, pe radier. SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.3 din 4 STI 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII Fundatiile se alcatuiesc din: zidarie de piatra, beton simplu, beton armat, beton ciclopian Fundatiile se executa pe baza unui proiect tehnologic de executie, care trebuie sa cuprinda toate detaliile, otelul beton folosit si marca betonului. Inainte de inceperea executarii lucrarilor de fundatii trebuie sa fie terminate lucrarile pregatitoare si anume: trasarea axelor fundatiilor si executarea sapaturilor; protectia constructiilor vecine si a instalatiilor existente in pamant; coborarea nivelului apelor subterane, pentru a permite executarea corpului de fundatiilor in uscat, atunci cind procedeele de executie adoptate nu permit executarea sub apa; asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utilajului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor; verificarea axelor fundatiilor; verificarea corespunzatoare dintre situatia reala si proiect in ceea ce priveste calitatile terenului, dimensiunile si pozitiile, in limitele admise tolerantelor prescrise. Incheierea procesului verbal de receptie a terenului de fundare. Se vor respecta rosturile de tasare si dilatare din proiect. Betonarea trebuie sa se faca continuu fara intreruperi, in cazul cand nu este posibil aceasta din cauze organizatorice sau din cauza formei si a dimensiunilor se vor respecta rosturile de lucru stabilite de proiectant. In cazul fundarii in apa cu sau fara epuismente se va verifica in mod special ca nu s-au produs afuieri, ebulmente, prabusiri, sau ca efectele acestora au fost inlaturate astfel incat fundatia sa se execute corect conform proiectului In cazul fundarii constructiilor pe terenuri slabe de tipul argilelor moi, nisipuri afanate, umpluturi, se vor respecta toate masurile prevazute de normativ si proiectul tehnic. In cazul fundatiilor pentru stalpi metalici si a celor pentru utilaje se va verifica calitatea pieselor metalice de prindere si pozitiile lor precum si a mortarului sau betonului pentru incastrare, subbetonare. In cazul fundatiilor de tip pahar pentru incastrarea stalpilor prefabricati, se va verifica dimensiunile golului ( sectiuni orizontale si verticale) impanarea, precum si incastrarea definitiva prin betonare. Se vor lua masuri suplimentare de mentinere a echilibrului stalpilor in timpul montarii. La executarea lucrarilor de fundatii se vor respecta Normele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si

Normele generale de protectie constructiilor si instalatiilor.

impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-01 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCURE Pag.4 din 4 STI 1. EXECUTAREA LUCRARILOR DE FUNDATII DIRECTE LA CONSTRUCTII 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a sefului de santier. Verificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute. Acesta va face inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: - proces verbal de lucrari ascunse - proces verbal de trasare a lucrarilor - proces verbal la recoltarea probelor de pamant 8. ANEXE Specifice nu sunt