Sunteți pe pagina 1din 17

Tabelul 2.5 De la punctul la punctul 17 18 19 20 g 61 112 217 343 Orientarea 16. j c 51 43 51 61 cc 00 00 00 00 Distana orizontal D16.

. j 112,51 81,32 125,45 61,52

16

3. Probleme rezolvate pe planuri i hri topografice 3.1. Aplicaii rezolvate Figura nr.3.1 prezint un plan topografic la scara 1:1000 (echidistana curbelor de nivel

A m) la care relieful a fost

evideniat prin metoda curbelor de nivel de echidistan E = 1 m. Referitor la punctele A, B, C, D, E figurate pe plan se cere s se rezolve o serie de probleme planimetrice i nivelitice. 3.1.a. Probleme planimetrice 3.1.a.1. S se determine n sistemul rectangular XOY al planului, coordonatele punctelor A, B, C, D. Soluie. Din punctul A se duc perpendicularele AA ' O X ,

X
y = 2600

A'

YMA

A
X MA

AA '' O Y

spre

( M)

cel pe

mai plan

apropiat col al caroiajului (fig. 3.2) msurndu-se valorile:

xMA = 34,8 mm

x = 1800 Y A ''
24

yMA = 27,9 mm

Se

calculeaz

coordonatele

rectangulare relative ale punctului A n raport cu M:

X MA = xMA N
Fig. 3.2

(3.1) (3.2)

YMA = yMA N

(N = 1000), aflndu-se valorile: X MA = 34,80 m; YMA = 27,90 m. Se determin coordonatele rectangulare absolute ale punctului A cu relaiile:

X A = X N + X MA YA = YM + YMA
deci:

(3.3) (3.4)

X A = 1800,00 + 34,80 = 1834,80 m YA = 2600,00 + 27,90 = 2627,90 m


Similar se determin coordonatele punctelor B, C, D prezentate n tabelul 3.1. Tabelul 3.1.
A B C D X [m] 1834,80 1930,50 1840,90 1970,90 Y [m] 2627,90 2788,90 2753,20 2730,80

3.1.a.2. Prin metoda grafic s se determine distana orizontal DAB dintre punctele extreme ale aliniamentului AB. Soluie. Se msoar pe plan, cu rigla, distana d AB = 187, 4 mm, aplicndu-se relaia:

DAB = d AB N

(3.5)

25

se gsete valoarea corespunztoare din teren: DAB = 187, 40 m. 3.1.a.3. Prin metoda grafic s se determine orientarea AB a direciei AB. Soluie. Se msoar pe plan, cu raportorul centesimal,

AB = 65g 80c .
Observaie. precizia de preluare grafic a elementelor de pe plan va fi: - 0,1 mm pentru distane; - 0,1g pentru unghiuri. 3.1.a.4. Printr-o metod grafic s se determine aria S ABCD a suprafeei ABCD. Soluie. Fiind o suprafa poligonal, o mprim n elemente geometrice simple, respectiv triunghiurile ABC i BDA. Calculm aria acestora printr-o metod trigonometric (geometric) i nsumnd cele dou arii obinem aria cerut:

AB AC sin S BAC 2 AB AD sin S BAD S BDA = 2 187, 40 125,50 sin 31g 05c S ACB = = 5510,71 m2 2 187, 40 170,60 sin 24 g 60c S BDA = = 6024,37 m2 2 S ACBD = S ACB + S BDA S ACBD = 5510,71 + 6024,37 = 11535,08 m2. S ACB =

(3.6) (3.7)

(3.8)

3.1.a.5. S se calculeze prin metoda analitic distana DAB dintre punctele A i B. Soluie. Se aplic relaia (1.19) obinndu-se: 26

DAB = (1930,50 1834,90) 2 + (2788,90 2627,90) 2 = 187, 295 m


Observaie. Soluiile problemelor 3.1.a.2 i 3.1.a.5 ndeplinesc condiiile:
grafic analitic DAB DAB TD

(3.9)

unde TD = 2 m i reprezint tolerana la preluarea grafo analitic a distanelor de pe planul topografic la scara 1:1000. Astfel:

187, 400 187, 295 = 0,105 < 0, 200 .


3.1.a.6. S se calculeze prin metoda analitic orientarea

AB a direciei AB.
Soluie. Aplicndu-se relaia (1.17) sau (1.18), cu datele din tabelul 3.1 va rezulta

AB = arctg

2788,90 2627,90 = 65 g 85c81cc . 1930,50 1834,80


(3.10)

Observaie. Condiia
grafic analitic AB AB T

unde T = 0 g , 2 reprezint tolerana la preluarea grafo analitic a orientrilor pe planul topografic, este ndeplinit de soluiile problemelor 3.1.a.3 i 3.1.a.6:

65 g 80c 00cc 65 g 85c81cc = 0 g 0581 < 0 g , 2 .


3.1.a.7. S se determine prin metoda analitic aria S ABCD a suprafeei ABCD. Soluie. Se va aplica una din relaiile:
D

2 S ACBD = X i (Yi 1 Yi +1 )
i= A

(3.11)

27

2 S ACBD = Yi ( X i +1 X i 1 )
i= A

(3.12)

Deci:

S ACBD =

1834,90(2753, 20 2730,80) + 1840,90(2788,90 2627,90) + 2 1930,50(2730,80 2753, 20) + 1970,90(2627,90 2788,90) + = 2 = 11.535,72 m2.

Observaie. rezultatele problemelor 3.1.a.4 i 3.1.a.7 ndeplinesc condiia


grafic analitic S ACBD S ACBD TS

(3.13)

unde TS este tolerana la calculul grafo analitic al suprafeelor pe planul topografic la scara 1:1000.

TS = 0,02 S

(3.14)

unde S este suprafaa determinat. n acest caz rezult TS = 2,15 m2 i va rezulta

11.535,08 11.535,72 = 0,64 m2 < 2,15 m2.


3.1.b. Probleme de rezolvat 3.1.b.1. S se determine cotele punctelor A, B, E pe planul cu curbe de nivel cu echidistana E = 1 m (fig. 3.1). Soluie. Punctul A se gsete pe curba de nivel de cot 826 m, deci, evident, Z A = 826 m, similar punctul E fiind pe curba de cot 822 m va avea cota Z E = 822 m. Punctul B fiind ntre curbele de nivel de cote 818 m i 819 m va avea o cot de valoare intermediar pe care o aflm adunnd la cota de valoare inferioar o cretere h care se deduce din relaia:

28

h =
B 820 D 818 d

d E D

(3.15)

unde d, D sunt distanele precizate de figura 3.3, msurate cu rigla i fiind: d = 7,9 mm, D = 9,8 mm, rezultnd:

819

h =
deci

7,9 1 m = 0,81 m, 9,8

Fig. 3.3

Z B = 818,00 + 0,81 = 818,81 m.

3.1.b.2. Care este declivitatea distanei nclinate ce unete punctele A i B? Soluie. Relaia general a declivitii unei direcii este:

pij =
rezultnd

Z ij Dij

Z j Zi Dij

(3.16)

p AB =
n procente

Z B Z A 818,81 826,00 = = 0,0384 , DAB 187, 295

PAB % = 100 p AB = 3,84% .


3.1.b.3. S se stabileasc declivitile caracteristice ale aliniamentului AB. Soluie. Se observ c punctele de schimbare a declivitii de-a lungul aliniamentului sunt M, respectiv N. Vor rezulta:

p AM = pMN

Z M Z A 817,50 826 = = 0,1211 , respectiv p AM % = 12,11% DAM 70, 20 Z Z M 827,50 817,50 = N = = 0,1996 , respectiv pMN % = 19,96% DMN 50,10
29

pNB =

Z B Z N 818,81 827,50 = = 0,1297 , respectiv pNB % = 12,97% DNB 67,00 3.1.b.4. S se stabileasc declivitatea minim p ABmin % ,

respectiv maxim p ABmax % a aliniamentului AB. Soluie. Fiind n discuie decliviti extreme n valoare absolut, din relaia 3.16 rezult c ntre declivitate i distana orizontal dintre punctele ntre care se opereaz exist un raport de invers proporionalitate.

PABmin % = PABmax % =
(3.16)

100 E Dijmax 100 E Dijmin

(3.16)

Se observ c n zona punctelor 17 18 declivitatea este practic nul, cele dou puncte fiind situate pe linia de cot 827 m. Considerm, ns, punctul N de cot 827,50 m rezult declivitatea segmentului 17.N:

p ABmin % = p17. N % = 100

Z N Z17 827,50 827,00 50 = 100 = = 5,95% D17. N 8, 4 1000 103 8, 4

care reprezint declivitatea minim a aliniamentului AB. Distana minim dintre dou curbe de nivel succesive de-a lungul aliniamentului AB este

d15.16 = 1,9

mm,

va

rezulta

declivitatea maxim

p ABmax % = p15.16 % =

100 1 m 100 = = 52,63% . 3 1,9 10 1000 1,9

30

3.1.b.5.

Se

cere

se

traseze

ntre

extremele

aliniamentului AB, linia de pant impus p0 % = 8% . Soluie. Se calculeaz distana orizontal d 0 ce corespunde pantei p0 % , din relaia (3.16):

d0 =
(3.16)

100 E p0 % 1000

Pentru E = 1 m, N = 1000, p0 % = 8% va rezulta d 0 = 12,5 mm. Cu aceast distan n compas se va parcurge din aproape n aproape traseul, plecnd din A ctre B, intersectnd succesiv curbele de nivel pe care le strbate aliniamentul. 3.1.b.6. S se redacteze la scara distanelor 1:1000 i a cotelor 1:100 profilul longitudinal al aliniamentului AB. Soluie. Se preiau datele prin msurare direct pe plan i se redacteaz la scara cerut profilul longitudinal (fig. 3.4). dA1 = 8,9 m d12 = 7,8 m d23 = 8,3 m d34 = 15,4 m 823 m d45 = 5,8 m d56 = 11,8 m 821 m d67 = 4,3 m d78 = 6,5 m d8M = 2,8 m D67 = 4,3 m D78 = 6,5 m D8.M = 2,8 m Z6 = 820 m Z7 = 819 m Z8 = 818 m D45 = 5,8 m Z4 = 822 m Z5 = D56 = 11,8 m DA1 = 8,9 m D12 = 7,8 m D23 = 8,3 m ZA = 826 m Z1 = 925 m Z2 = 824 m Z3 =

D34 = 15,4 m

31

dM9 = 2,1 m m d9.10 = 6,6 m 818 m d10.11 = 5,6 m 819 m d11.12 = 5,5 m 820 m d12.E = 3,2 m 821 m dE.13 = 2,1 m 822 m d13.14 = 2,8 m 823 m d14.15 = 3,1 m 824 m d15.16 = 1,9 m 825 m d16.17 = 7,9 m 826 m d17.N = 8,4 m 827 m dN.18 = 7,2 m 827,50 m d18.19 = 8,5 m 827 m d19.20 = 5,5 m 826 m

DM9 = 2,1 m D9.10 = 6,6 m D10.11 = 5,6 m D11.12 = 5,5 m D12.E = 3,2 m DE.13 = 2,1 m D13.14 = 2,8 m D14.15 = 3,1 m D15.16 = 1,9 m D16.17 = 7,9 m D17.N = 8,4 m DN.18 = 7,2 m D18.19 = 8,5 m D19.20 = 5,5 m

ZM = 817,50 Z9 = Z10 = Z11 = Z12 = ZE = Z13 = Z14 = Z15 = Z16 = Z17 = ZN = Z18 = Z19 =

32

d20.21 = 6,5 m 825 m d21.22 = 7,9 m 824 m d22.23 = 5,8 m 823 m d23.24 = 6,5 m 822 m d24.25 = 7,5 m 821 m d25.26 = 9,3 m 820 m d26.B = 1,9 m 819 m

D20.21 = 6,5 m D21.22 = 7,9 m D22.23 = 5,8 m D23.24 = 6,5 m D24.25 = 7,5 m D25.26 = 9,3 m D26.B = 1,9 m

Z20 = Z21 = Z22 = Z23 = Z24 = Z25 = Z26 =

ZB = 818,81 m 3.1.b.7. S se redacteze la scara lungimilor egal cu scara cotelor egal cu 1:100 profilul transversal la aliniamentul AB n punctul E, 10 m de o parte i de alta a aliniamentului. Soluie. Redactarea profilului transversal se va face similar cu operaia de ntocmire a profilului longitudinal primele trei rubrici (fig. 3.5)

33

Fig. 3.4.

34

Fig. 3.5.

35

Fig. 3.1.

36

Fig. 3.6. 37

3.2. Aplicaii propuse Fiind date pe planul cu curbe de nivel (fig. 3.7) punctele A, B, C, D, E se cere s se rezolve problemele de planimetrie i nivelment urmtoarele: n sistemul rectangular XOY s se stabileasc, prin procedeul menionat urmtoarele mrimi: 3.2.a.1. Coordonatele punctelor A, B, C, D.

38

Fig. 3.7. 3.2.a.2. Distanele orizontale DAB , DAC , DAD prin metoda grafic. 3.2.a.3. Orientarea direciilor AB , AC , AD grafic. 3.2.a.4. Aria suprafeei S ABCD printr-o metod grafic. 3.2.a.5. Distanele orizontale DAB , DAC , DAD prin metoda analitic. 3.2.a.6. Orientarea direciilor AB , AC , AD analitic. 3.2.a.7. Aria suprafeei S ABCD prin metoda analitic. n raport cu relieful reprezentat prin curbe de nivel s se stabileasc urmtoarele mrimi: 3.2.b.1. Cotele punctelor A, B, E. 3.2.b.2. Declivitatea direciei AB. 3.2.b.3. Declivitile caracteristice ale aliniamentului AB. 3.2.b.4. Declivitile minim p ABmin % i maxim p ABmax % a aliniamentului AB. 3.2.b.5. S se traseze ntre punctele A, B linia de pant impus p0 % = 10% . S se redacteze profilele: 3.2.b.6. Longitudinal AB, scara distanelor 1:2000, a cotelor 1:200. prin metoda prin metoda

39

3.2.b.7. Transversal E, scara distanelor egal cu cea a cotelor egal cu 1:200, cte 15 m stnga, respectiv dreapta aliniamentului AB.

40