Sunteți pe pagina 1din 4

TEST ALCANI

COMPLEMENT SIMPLU: 1. Este adevarat: A. Alcanii reactioneaza cu Cl prin incalzire la 300-400 grade Celsius B. Din clorurarea fotochimica nu se obtine cloroform C. Fluorurarea are loc in mod direct D. Indiferent de numarul de atomi de carbon, prin clorurarea se obtine un singur derivat monoclorurat 2. Alcanii: A. Sunt hidrocarburi aciclice saturate B. Au numai legaturi simple, de tip sigma, C-C C. Nu pot fi denumiti conform regulilor IUPAC D. Cei cu catene ramificate se numesc r-alcani, iar cei cu catene liniare n-alcani 3. Despre alcani: A. Au molecule polare si se dizolva in solventi nepolari B. Se dizolva in apa C. Densitatea alcanilor lichizi este mai mica decat a apei D. Cei superiori sunt inodori, iar cei inferiori au miros caracteristic 4. Nu sunt catalizatori pentru reactia de izomerizare: A. AlCl3 B. AlBr3 C. Silicati de aluminiu D. Lumina 5. Nu este adevarat: A. Descompunerea termica la peste 650 grade se numeste cracare B. la cracarea se obtine un amestec de alcani si alchene inferioare C. Descompunerea termica la peste 650 grade se numeste piroliza D. Metanul este stabil pana la 900 grade 6. Este adevarat: A. Pentru a forma legaturi chimice stabile, atomul de carbon nu trece din starea fundamentala in starea de valenta B. Atomul de carbon aflat in stare de valenta are geometrie tetraedrica C. Unghiul dintre doua valente ale carbonului in molecula de CH4 este de 108 grade 28 D. Lungimea legaturii simple C-C este de 1,45 A 7. Este fals: A. Arderea are loc cu scindarea legaturii C-C B. Oxidarea are loc cu scindarea legaturii C-H C. Reactii cu scindarea legaturii C-C sunt si cracarea si izomerizarea D. Izomerizarea si substitutia sunt reactii ce au loc cu scindarea legaturii C-H

8. Nu este o etapa a denumirii alcanilor cu structura ramificata: A. Stabilirea celei mai lungi catene de atomi d ecarbon B. Adaugarea denumirilor ramificatiilor la numele alcanului conform catenei de baza, in ordine alfabetica C. Numerotarea atomilor de carbon din catena de baza D. Scrierea formulei sale brute 9. Despre mercaptani: A. Se utilizeaza pentru a depista scrugerile de gaz B. Au miros placut C. Nu contin sulf D. Pot fi cu greu depistati 10. Despre izomerizare este fals: A. Este reversibila B. Cea mai importanta aplicatie a sa este obtinerea benzinelor de calitate inferioara C. Este importanta pentru obtinerea izooctanului care are C.O.=100 D. Cea a butanului a fost studiata de C .D. Nenitescu 11. Nu este adevarat: A. Punctele de fierbere si de topire cresc cu scaderea numarului de atomi de carbon din molecula B. Izoalcanii au puncte de fierbere mai scazute decat n-alcanii C. Punctual de fierbere scade cu ramificarea catenei D. Cresterea punctului de topire cu cresterea numarului de atomi de carbon este mai putin uniforma decat cea a punctelor de fierbere 12. Referitor la carbon este fals: A. Este situat in tabelul periodic in grupa 14 B. Pe ultimul strat are 4 e C. In toti compusii sai organic are valenta 4 D. Are doi atomi situati in orbitalii de tip s si au spin paralel 13. Referitor la starea de agregare a alcanilor: A. In conditii standard (25 grade si 0 atm)metanul este gaz B. Alcanul cu 17 atomi de carbon este solid C. In conditii standard neopentanul este gaz D. Alcanii superiori sunt lichizi si volatile 14. Despre piroliza metanului este adevarat: A. Are loc la 1000 grade B. La peste 1200 grade C2H2 este stabila C. Ca produs secundar se obtine negru de fum D.Pentru impiedicarea descompunerii acetilenei temperature amestecului se scade pana la -100 grade 15. Este fals: A. Radicalul hidrocarbonat se obtine prin indepartarea unuia sau a mai multor atomi de hydrogen B. Radicalii monovalenti se numesc radicali alichil C. Radicalii trivalenti se numesc alchilen D. Daca s-au indepartat doi atomi de hydrogen se inlocuieste sufixul an cu iliden

COMPLEMENT GRUPAT 16. Despre caldura de ardere si puterea calorica este fals: 1. Caldura de ardere se masoara in KJ sua in kcal 2. Puterea calorica a lemnului este mai midca decat a cocsului 3. Puterea calorica a antracitului este mai mica decat a benzinei 4. Gazul natural are o putere calorica mai mica decat a carbunelui brun 17. Reactia de obtinere a metanalului 1. Are loc la 400-600 grade 2. Are loc in prezenta oxizilor de azot 3. Nu se produce la temperaturi sub 400 grade sau in lipsa catalizatorului 4. Nu este o reactie de oxidare 18. Referitor la gradul de oxidare al compusilor organici 1. Al acizlor carboxilici este mai mic decat al hidrocarburilor 2. Al compusilor carbonilici este mai mare decat al acizilor carboxilici 3. Al hidrocarburilor este mai mare decat al compusilor carboxilici 4. Al compusilor hidroxilici este mai mic decat al compusilor carbonilici 19. Referitor la oxidare si ardere 1. La oxidarea incompleta rezulta compusi cu grupe functionale ce contin oxigen 2. In urma arderii nu se degaja caldura 3. In urma arderii rezulta CO2 si H2O 4. Alcanii nu pot fi utilizati drept combustibili 20. Referitor la chimizarea metanului este adevarat: 1. Prin arderea incompleta a metanului se obtine negru de fum 2. Gazul de sinteza este folosit in sinteza alcanilor inferiori 3. Gazul de sinteza nu este folosit pentru sinteza metanolului 4. Negrul de fum este folosirt la fabricarea vopselelor si a anvelopelor 21. Referitor la numarul de oxidare al atomilor de carbon: 1. Creste de la compusi hidroxilici la acizii carboxilici 2. Creste de la acizii carboxilici la compusi hidroxilici 3. Scade de la hidfrocarburi la acizi carboxilici 4. Scade de la compusi carbonilici la hidrocarburi 22. Este fals: 1. Metanul a fost numit de catre Volta gaz de balta in 1770 2. Metanul se formeaza prin actiunea naeroba a bacteriilor asupra resturilor vegetale si animale de pe fundul lacurilor 3. Metanul este compusul principal din gazele naturale 4. In gazele de sonda, pe ;amga metan se mai gaseste si etan, propan, n-butan si izo-butan

23. Reactia de amonoxidare 1. Are loc la 1000 grade 2. Catalizatorul este Cl2 3. Catalizatorul este Pt 4. Se obtine HCN si CO2 24. Este fals: 1. Metanul trecut cu vapori de apa peste Ni la 600 grade sufera o reactie de oxidare incompleta 2. Metanul se foloseste la fabricarea HCN 3. HCN nu se foloseste in sinteza polimerilor 4. Metanalul se mai numeste si aldehida formica 25. Alegeti ordinea corecta a cresterii puterii calorice: 1. Lemn, antracit, gaz natural 2. Lemn, cocs, benzina 3. Antracit, cocs, gaz natural Antracit, lemn, cocs 26. Este fals: 1. Degajarea mare de caldura la arderea alcanilor a determinat utilizarea lor drept combustibili 2. Gazul metan nu a fost folosit pentru iluminatul public 3. Gazul metan se mai numeste si aragaz 4. Benzinele se utilizeaza pentur punerea in miscare a motoarelor cu combustie interna 27. Este fals: 1. Alchenele rezultate la descompunerea termica a alcanilor decoloreaza solutia de Br2 in CCl4 2. Izomerizarea nu are nevoie de catalizator 3. Izomerizarea butanului are loc la 50-100 grade 4. N-heptanul are 3.O.=80 28. Este adevarat: 1. Reactiile de oxido-reducere au loc cu modificarea numarului de oxidare 2. La oxidare N.O. creste 3. La reducere N.O. scade 4. Alcanii sunt stabili la actiunea agentilor oxidanti 29. Este adevarat: 1. Alcanii sunt stabili la actiunea agentilor oxidanti 2. In prezenta unor catalizatori, alcanii inferiori se oxideaza, formand acizi carboxilici superiori 3. Acizii carboxilici superiori sunt folositi la fabricarea sapunurilor 4. Alcanii superiori nu se oxideaza in prezenta unor catalizatori 30. In cazul reactiilor de oxidare: 1. Creste continutul de oxigen al unei molecule 2. Creste numarul de lagaturi chimice prin care xoigenul se leaga de molecula 3. Scaderea continutului de hidrogen al moleculei 4. Are loc izomerizarea

S-ar putea să vă placă și