Sunteți pe pagina 1din 2

BISON SILICONE SEALANT ETANSEIZANT SILICONIC

DESCRIEREA PRODUSULUI Etan[eizant permanent-flexibil bazat pe cauciuc siliconic. DOMENIU DE UTILIZARE Tipuri: - Sticla: Special pentru lipirea [i asamblarea sticlei, plexiglasului, materialelor emailate, plasticului, metalelor, terariilor, bazinelor de ap\, vitrinelor, fa]adelor de sticl\. Tipul Glass-Transparent este special conceput pentru ^mbin\rile aluminiu-sticl\. Pentru acvarii folosi]i doar Silicone Sealant GlassClear. - Sanitar/Universal: Formulat special pentru aplica]ii sanitare [i ceramice, lipirea ^mbin\rilor ^ntre pl\ci (faian]\) [i cad\, du[, bazin, etc. Tipurile Bath con]in fungicide. Riscul de formare a mucegaiului este mare datorit\ resturilor de s\pun, ^ntunericului [i umezelii. A nu se folosi acest tip pentru etan[area acvariilor deoarece este nociv pentru pe[ti. - Constructii: Proiectat special pentru etan[area ^mbin\rilor [i cr\p\turilor la construc]ii, precum ^mbin\rile dintre structurile de beton, spa]iile dintre pere]i [i pervazul ferestrelor, cr\p\turilor din piatr\, lemn, metal, aplica]iilor pe elementele de beton celular. Tipul Construction-Black este foarte potrivit pentru etan[area podelelor la b\rcile de lemn [i a cauciucurilor de etan[are auto. PROPRIET|}I Solubilitate: a nu se dilua. Rezisten]\ la temperatur\: de la -50C pn\ la +150C. Rezisten]\ la ^nghe]: foarte bun\ Rezisten]\ la umezeal\: foarte bun\. Rezisten]\ la chimicale: foarte bun\. Comportare la acoperire cu vopsea:nu poate fi vopsit. Vopseaua nu ader\ la cauciucul siliconic. UTILIZARE Preg\tirea suprafe]elor: ~mbin\rile trebuie s\ fie complet uscate, curate [i lipsite de praf, rugin\ [i gr\sime. Scule: Tuburi: aplicator [i cheie de presare (livrat\). Cartu[e: Pistol Bison Sealant Gun. Temperatura de aplicare: a nu se aplica la temperaturi sub +5C [I peste +40C. Consum specific:
L\]ime fisur\ 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm Adncime fisur\ 5 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 20 mm Tub 80 ml 3,2 m 1,2 m 0,8 m Cartu[ 310 ml 12,3 m 4,8 m 3,1 m 2,1 m 1,4 m 0,8 m

Instruc]iuni de utilizare: Tuburi: de[uruba]i capacul tubului [i ^n[uruba]i aplicatorul. Dac\ orificiul tubului este astupat cu un dop de adeziv uscat, ^ndep\rta]i dopul cu un cu]it sau cu o [urubelni]\. Decupa]i un orificiu de cel pu]in 5 mm ^n aplicator. Fixa]i cheia de presare ^n cap\tul tubului. ~nvrti]i cheia ^ncet [i constant pentru a evita spargerea tubului. Cartu[e: T\ia]i cap\tul cartu[ului lng\ filet pentru a ob]ine un orificiu de 10 mm. ~n[uruba]I aplicatorul de plastic ferm [I t\ia]i-l pentru a ob]ine un orificiu de 5 mm. ~nc\rca]i cartu[ul ^n pistolul Bison Sealant Gun. Introduce]i etan[eizantul ^n spa]iul respectiv. Nu etan[a]i arii prea mari simultan. ~n acest caz netezirea etan[eizantului poate ridica probleme datorit\ vitezei mari de uscare a adezivului. ~ntinde]i adezivul cu degetul umed sau cu un cu]it umed. Ad\uga]i pu]in detergent ^n ap\ pentru a u[ura opera]iunea. Aplicarea unei benzi de protec]ie pe marginile zonei de etan[at ajut\ la dozarea constant\ a adezivului. Dup\ terminarea opera]iunii, ^ndep\rta]i banda. ~n cazul mi[c\rii ^mbin\rii, etan[eizantul trebuie s\ adere numai la cele dou\ p\r]i ale ^mbin\rii, dar niciodat\ la fa]a care este orientat\ ^n jos. Proteja]i aceast\ parte cu band\ sau cu o pelicul\ de polietilen\. Umple]i ^mbin\rile de dimensiuni mari cu panglic\ circular\. Pentru a evita riscul coroziunii, tipul GlassTransparent nu se va folosi pentru a lipi metale precum cupru sau alam\. Bison Silicone Sealant nu este adecvat pentru placarea exterioar\ cu ceramic\, email a pere]ilor de dimensiuni mici. Att materialul ct [i etan[eizantul se pot ^negri. Suprafe]ele gudronate [i bituminoase ca [i benzile profilate din cauciuc negru decoloreaz\ siliconul. Cnd etan[a]i materiale poroase, sintetice, metale, lemn [i piatr\, aplica]i mai ^nti un strat sub]ire de Bison Universal Silicone Primer.

Instruc]iunile noastre se bazeaz\ pe investiga]ii am\nun]ite [I pe exerien]a practic\. Avnd in vedere diversitatea larg\ a materialelor [I a condi]iilor ^n care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor ob]inute [i/sau pagubelor produse de utilizarea produselor . Totu[I, Departamentul Service v\ st\ la dispozi]ie pentru informa]ii suplimentare legate de folosirea produselor.

Dup\ o uscare de 15 minute pute]i aplica etan[eizantul. Materialele sintetice trebuiesc [mirgheluite ^nti. PETE: ~ndep\rta]i petele proaspete cu diluant. Deoarece petele uscate de Silicon Sealant nu mai sunt solubile, ^nmuia]i-le cu decapant sau spirt alb [i ^ndep\rta]i-le apoi mecanic cu un cu]it ascu]it. DEPOZITARE: Termenul de depozitare este de aproximativ 18 luni ^n condi]iile p\str\rii ^n locuri uscate [i r\coroase, ^n ambalajele originale sigilate. Tuburile [i cartu[ele deschise se vor depozita astfel: Tuburi: de[uruba]i aplicatorul, stoarce]I pu]in\ past\ [i ^n[uruba]i capacul peste pasta umed\.

Cartu[ul: de[uruba]i aplicatorul, acoperi]i cap\tul perforat al cartu[ului cu o folie de plastic [i ^n[uruba]i din nou aplicatorul. ATEN}IE! Bison Universal Silicone Primer: Foarte inflamabil! A nu se inspira! A se feri de copii! A se feri de surse de foc! Fumatul interzis! A se folosi doar in spatii bine ventilate! Con]ine xilen (amestec de izomeri). Bison Silicon Sealant: Iritant pentru ochi [i piele! A se feri de copii! Evita]I contactul cu ochii [i pielea! Folosi]I doar ^n spa]ii bine ventilate. ~n timpul aplic\rii se observ\ un miros iritant specific, de aceea se recomnad\ o ventilare adecvat\. Dup\ ^nt\rire, mirosul dispare. ~n cazul contactului cu ochii, sp\la]i imediat cu ap\ [I apela]i la ajutor medical.

DATE TEHNICE Tip Constructii gri Constructii negru Constructii transparent Material de baz\ Consisten]\ Greutate specific\ Duritate Shore A DIN 53505 Rezisten]\ la trac]iune DIN 53504 Viteza de ^nt\rire la 23C/ Elonga]ie la rupere Formarea peliculei dup\ deformarea admisibil\ Silicon elastomer 100% Gri/negru: 1,4 g/cm3 Transparent: 1 g/cm3 Gri/negru: 20+/-3 Transparent: 15 +/-3 > 0,9 Mpa Tip Sticla-aluminiu Sticla-transparent Sticla-alb Silicon elastomer 100% 1 g/cm3 15 +/-4 >1,0 MPa Tip Sanitar/Universal-gri Sanitar/Universalbej Sanitar/Universaltransparent Silicon elastomer 100% 1 g/cm3 15 +/-3 >1,0 MPa

2 mm/24 de ore Gri/negru >400% Transparent 500% Aprox. 10 minute la 23C Max. 25%

3 mm/24 de ore > 600% Aprox. 10 minute la 23C Max. 25%

3 mm/24 de ore >500% Aprox. 10 minute la 23C Max. 25%

Instruc]iunile noastre se bazeaz\ pe investiga]ii am\nun]ite [I pe exerien]a practic\. Avnd in vedere diversitatea larg\ a materialelor [I a condi]iilor ^n care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor ob]inute [i/sau pagubelor produse de utilizarea produselor . Totu[I, Departamentul Service v\ st\ la dispozi]ie pentru informa]ii suplimentare legate de folosirea produselor.