Sunteți pe pagina 1din 208
Redactr: Carmen TARANU Cope: ‘Adviana POPESCU Mihai Toma Felicia Alexandru FINANTE SI GESTIUNE FINANCIARA DE {NTREPRINDERE " se ity, Pome ISBN 973.590.771.2 Copyright © ra Economics, 2003 # EDITURA ECONOMICA ‘7H, BUCUREST scarf, Gea Givers Vt ale: S35 7725388 EDITURA ECONOMICA DISTRIBUTIE ale Desai a 3123 waar setter 21075, aps oaeesmoneoncom Pros (caprrobut + ‘CACUITE FIMANCIARE 11 Notinea de eecut fa 1LLI Paricipapi la ciel foanciare 1.1.2 Foxur de ihn cara ercuitelor xanciare 1.13. Roll eruitelo rancor 1.2 1eatfcarea actal nani 1.21. Meode de idence a stl finance 1.3, Clasiieareaelreultelorfiaanciare 1.2, Crete fnanlae prima... 13.11 nana ect 1.3.1.2. Finanaren indirect 1.32 Creuiefnaeiareseeundre 1.4 Fnante public gl inane private... 1A inane PUBL nn ALL Fungia de reparite 14.12. Funtia de cnt serene 1413. Coneepi despre final pblice 1A. inane private CUPRINS 1.42.1 Desai de pits fascia ale ieeprinderi -pgaproLwuL2 SSTRUCTURA FINANCIARA A INTREPRIADERLL 2.1, Contnutu lanteor fatreprinderit 2.2 Iterpretaresfinanclar abana eontabi 22, Active mba nn 22.14. Evalue atvelor mobile 19 one 24 26 27 27 eeeee rd 39 38 7 nal 2 « Fin enn franc se trends 222/Aatvciolane 2 223 Pol bile “a 22.31. Copal pep . a 2232 Reznele bene “ 22.3. Povsoae ssa lor as 2234 Pantego o 24, Angin na nl o 2.3. Sturn aca arene a 23. ciel eatin spor vis ee o 232 Chil ein recarinsloguea se francine 83 2.33 Chins deed est YEasrouns EVALUARERSIRESVALUAREA NREPRONGERI wr 34. Bvaluareslreevaluare 32, Etapele eva 133. Metode de evalua. 133.1. Metode de evaluae rditiogle 33.11. Metoda matematic eontabild ne — 33.12. Metoda still net corectat rn 4 33.13. Metoda valor substan ~ sen 33.14. Meta copa permanent 65 323.15. Metads valor de Hehiare omnes 65 3.3.2. Metode de evan inamice onan 6s 33.21, Metods farunr de iki 6 33.22, Metode bunieve de evatoue es 33.23. Meda valor derandament _ ° 1333. Metadetitrige, Goodwill n 3331. Metodaindiees : B 33.32. Metta exgetlor ontabil eoopent nnn 33.33. Mods anlosaxond / 35 ps -RCAPTTOLUL POUTICADE INVESTIRE 44d. lnvestre, deci naneiard strategies 4.11, Politica de intervene satel ecanomie 7 414. Obiccive ae terveatel statu in economic 441.12. Tehnici de intervene stato economie 42, Alegreaveriantel optim invest 4.2.1. Ctrl renabiia 42.1, Metada consis 42.1.2. Meta fnneiars 42.13. Indice de proftabie 422. Criteria init 423, Cater reat - 43. Surse de fnamtarea investor 43.1, Suse ce fnanarea investor pst socieai comercile slregii autonome 432 Eshilibrarea tablet de fnatare-