Sunteți pe pagina 1din 21

207

5. Scheme cinematice, simboluri grafice


(SR EN ISO 3952-1,2,3,4)
Standardul interna ional SR EN ISO 3952 specific simbolurile grafice pentru elementele schemelor cinematice, ce nglobeaz produse din toate ramurile industriei. Trebuie utilizate simbolurile specificate la executarea schemelor n documente tehnice precum i n literatura tehnic i pedagogic . Prin folosirea acestui sistem se va facilita realizarea schemelor cinematice i n elegerea schemelor de c tre speciali ti din diferite ri.

5.1 Partea I
5.1.1 Mi carea p r ilor solide ale mecanismelor
Nr. crt. Defini ie Simbol Observa ii
Mi care rectilinie Mi care circular

1.1.

Traiectorie de mi care

1.2.

Sens de mi care Oprire instantanee n pozi ie intermediar (f r schimbarea sensului mi c rii) Oprire prelungit n pozi ie intermediar (f r schimbarea sensului de mi care) Oprire prelungit n pozi ie extrem (cu schimbarea sensului de mi care) Mi care invers par ial (mi carea piesei n aceea i direc ie, ntrerupt par ial de o mi care invers ) Oprirea mi c rii
Rectilinie De rota ie Mi care rectilinie Mi care circular

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

208 Nr. crt.


1.8. 1.8.1

Defini ie Exemple Mi care n sens constant


Mi care n sens constant cu oprire instantanee Mi care n sens unic cu oprire prelungit Mi care n sens unic par ial inversat

Simbol

Observa ii
De rota ie Rectilinie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie De rota ie Rectilinie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie Rectilinie De rota ie

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

Mi care oscilatorie

1.8.6.

Mi care oscilatorie cu oprire prelungit ntr-o pozi ie extrem Mi care oscilatorie cu opriri prelungite n pozi iile extreme Mi care oscilatorie cu opriri prelungite n pozi ie intermediar Mi care n sens unic par ial inversat , cu oprire prelungit

1.8.7.

1.8.8.

1.8.9.

1.8.10

Sfr itul mi c rii

209

5.1.2 Cuple cinematice


Nr. crt. Defini ie Simbol Observa ii/ Simboluri tolerate

2.1.

Cuple cu un grad de libertate . a) mecanisme plane b)mecanisme spa iale

2.1.1.

Cupl de rota ie (leg tur ntre dou corpuri, ce permite mi carea de rota ie a unuia n raport cu cel lalt)

2.1.2.

Cupl de transla ie (leg tura ntre dou corpuri, ce permite mi carea rectilinie a unuia fa de cel lalt)

2.1.3.

Cupl elicoidal (leg tur ntre dou corpuri care permite mi carea elicoidal , cu pas constant, a unui corp n raport cu cel lalt)

2.2.

Cuple cu dou grade de libertate

2.2.1.

Cupl de roto-transla ie (leg tura ntre dou corpuri, care permite mi carea de rota ie i de transla ie de la un corp la altul) Cupl sferic cu mner (leg tur ntre dou corpuri care permite mi carea de rota ie n jurul a dou axe concurente).

2.2.2.

210 Observa ii/ Simboluri tolerate

Nr. crt.

Defini ie

Simbol

2.3.

Cuple cu trei grade de libertate Cupl sferic (leg tura ntre dou corpuri permi nd mi carea sferic a unuia n raport cu cel lalt) Cupl plan (leg tura a dou corpuri care permite mi carea plan a unuia n raport cu cel lalt) Cuple cu patru grade de libertate

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

Cupl sfer -cilindru

2.5.

Cuple cu cinci grade de libertate

2.5.1.

Cupl sfer -plan

5.1.3 Solide i componentele lor


Nr. crt. Defini ie Simbol Observa ii/ Simboluri tolerate

3,1 3.2.

Baz Ax ; tij

3.3.

Leg tur fix a componentelor unui corp

211 Nr. crt.


3.4.

Defini ie

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

Leg tur fix a componentului corpului cu axa Leg tur ce permite reglajul componentelor corpului

3.5.

5.1.4 Mecanisme articulate i componentele lor


Nr. crt.
4.1.

Defini ie
Mecanisme ale c ror piese nu formeaz dect cuple inferioare Corp cu un singur element (corp ce face parte dintr-o cupl ) Corp ce face parte dintr-o cupl de rota ie a) mecanism plan b) mecanism n spa iu

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate


Linia sub ire reprezint al doilea solid

4.2. 4.2.1.

4.2.2.

Corp fix f cnd parte dintr-o cupl de rota ie a) n mecanism plan b)n mecanism spa ial

4.2.3

Corp f cnd parte dintr-o cupl de transla ie Corp f cnd parte dintr-o cupl de transla ie-rota ie

4.2.4.

212 Observa ii/ Simboluri tolerate

Nr. crt.

Defini ie

Simbol

4.2.5.

Corp f cnd parte dintr-o cupl sferic

Biel
a) pentru mecanisme plane

4.3.1.1.

b)

pentru mecanisme n spa iu

Manivel
a) 4.3.1.2. b) pentru mecanisme n spa iu pentru me canisme plane

4.3.1.3.

Excentric (corp avnd forma unui disc al c rui centru nu coincide cu centrul cuplei din care face parte) Element de leg tur ntre dou cuple de transla ie Caz general

4.3.2.

4.3.2.1.

213 Observa ii/ Simboluri tolerate

Nr. crt.

Defini ie

Simbol

4.3.2.2.

Glisier
Unghiul este arbitrar

4.3.3. 4.3.3.1.

Element de leg tur ntre o cupl de rota ie i una de transla ie


Caz general

4.3.3.2 .

Mecanism culis (corp f cnd parte dintr-o cupl de rota ie i o cupl de transla ie care are un element mobil)

4.3.3.3

Corp f cnd parte dintr-o cupl de transla ie care are o baz fix

4.4.

Corp cu trei elemente leg tur . Leg tur ternar

de

214 Observa ii/ Simboluri tolerate


Simbolurile sunt construite la fel ca i n cazul corpurilor cu dou i trei elemente de legtur.

Nr. crt.

Defini ie

Simbol

4.5.

Corp cu elemente multiple de leg tur .

4.6.

Exemple

215

5.2 Partea II
5.2.1

Mecanisme cu fric iune i cu dantur

Observa ii generale
1. Este permis reprezentarea jocului la contactul ro ilor, dac ele sunt reprezentate cu o linie. Exemple:

1. La reprezentarea transmisiilor prin fric iune, simbolul cuplei mobile roat arbore se reprezint doar la o singur roat . 2. Diferen a dintre simbolul ro ilor din ate i a ro ilor de fric iune const n pozi ia diferit a liniei ce reprezint coroana din at sau suprafa a de fric iune n raport cu planul ro ii Exemple:

5.2.2 Mecanisme cu fric iune


Nr. crt.
5.1.1.

Defini ie Ro i de fric iune

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

a)

Cilindrice

216 Nr. crt. Observa ii/ Simboluri tolerate

Defini ie

Simbol

b)

Conice

c) Curbilinii d) Coroane din ate

e) Flexibil
5.1.2 .

Transmisii prin fric iune

Cu ro i cilindrice

Cu ro i conice

Cu roat hiperboloidal

cu corp intermediar Cu ro i conice, reglabile

217 Nr. crt. Observa ii/ Simboluri tolerate cu ro i reglabile

Defini ie

Simbol

Cu roat sferic reglabil Roat frontal reglabil

5.2.3 Mecanisme din ate


Observa ii/ Simboluri tolerate

Nr. crt.
5.2.1

Defini ie

Simbol

Roat din at (f r indicarea tipului de dinte)


cilindric

conic

flexibil

218
5.2.2.

Precizarea tipului de dinte


a) roat cilindric

i)

dreapt

ii) elicoidal

iii) dublu elicoidal b) roat conic

dreapt n spiral circular

5.2.3.

Angrenaje (f r indicarea tipului de dinte)


a) cilindric cu ro i circulare

b)

cu ro i necirculare

c) conic

219

d) hipoide

e) melc-roat melcat cu melc cilindric

f) melc-roat melcat cu melc globoidal

g) dantur elicoidal ncruci at

5.2.4.

Transmisie cu cremalier

reprezentare general
melc - melc

cremalier - melc

5.2.5.

Transmisie cu sector din at

220

5.2.4 Mecanisme cu came


Nr. crt.
6.

Defini ie
Mecanisme cu came

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

Came cu caneluri
6.1.

Came rotative

6.2.

Came mobile rectiliniu Este permis reglajul

6.3.

Leg tur fix ntre cam i arbore

6.4.

Cam spa ial rotativ a) b) c) cilindric conic globoidal

6.5.

Tachet (elementul receptor a mecanismului cu cam )


a)Tachet ascu it

221
b)Tachet n arc de cerc c)Tachet cu rol

d)Tachet plan

5.3 Partea III


5.3.1 Mecanisme cu cruce de malta i clichet
Nr. crt.
7.1.

Defini ie Cruce de Malta


- Simbol general

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

Cu dantur extern

cu dantur intern 7,2. Mecanisme cu clichet a) cu dantur extern

b) cu dantu r intern

a) cu cremalier

222

5.3.2 Cuplaje ambreiaje i frne


Nr. crt.
8.1.

Defini ie Cuplaje Simbol general (f r precizarea tipului)


Cuplaj rigid (nu permite deplasarea relativ a arborilor) Cuplaj compensator de dilata ie Cuplaj elastic Ambreiaje

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4. 8.2.

8.2.1.

Ambreiaje din ate

Ambreiaje la care comanda se efectueaz atunci cnd nu exist diferen de vitez ntre cele dou p r i i nici nu permite varia ii de vitez ntre ele

a) cu un sens de mi care b) cu dou sensuri de mi care

223 Nr. crt.


8.2.2.

Defini ie Ambreiaj cu fric iune


cu un sens de mi care

Simbol

Observa ii/ Simboluri tolerate

cu dou sensuri de mi care Cuplaje hidraulice Simbol general Cuplaje electrice Cuplaje automate Simbol general Ambreiaj cu fric iune centrifug
Roat liber (unisens) a) 8.3.3. b) cu element nedestructibil 8.4. cu element destructibil

8.2.3.

8.2.4.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

Frne Simbol
general

Tipul suprafe ei de frnare nu este determinat

224
Observa ii la 8.2., 8.3. i 8.4. n cazul n care este necesar indicarea tipului de comand , este recomandat s se utilizeze urm toarele simboluri: M mecanic; H hidraulic;

P pneumatic; E electric (de exemplu, electromagnetic) Exemplu: Cuplajul de fric iune cu un sens de mi care cu comand pneumatic .

5.4 Partea IV
5.4.1 Mecanisme diverse i componentele lor
Nr. crt. Defini ie Simbol Observa ii/ Simboluri tolerate
Dac este necesar indicarea tipului de curea la modul urm tor: Curea trapezoidal : Transmisie prin curea, simbol general f r precizarea tipului de curea Curea rotund : Curea din at : sau Curea plat : Exemplu: Transmisii prin curea trapezoidal

9.1.

9.2.

Roat n trepte montat pe arbore

225
Dac este necesar , indicarea tipurilor de lan prin simbolurile urm toare: Lan cu verig : Lan cu role: Lan cu din i:

9.3.

Transmisie cu lan , simbol general f r precizarea tipului de lan

Eroare! Obiectele nu se creeaz din editarea codurilor de cmp.

9.4.

Cuplarea elementelor cu piuli a elicoidal .debreiabil Arbore flexibil pentru transmiterea momentului de rotaie

Lan cu din i

9.5.

9.6.

Volant pe arbore

n
n
9.7. Divizor n = num r de diviziuni 9.8. 9.8.1.

Lag re
Lag r radial cu alunecare

cu rostogolire (rulment radial) 9.8.2. Lag r axial

226
cu alunecare cu simplu efect cu dublu efect

cu rostogolire (cu rulment axial) 9.8.3. Lag r combinat cu alunecare cu rostogolire (rulment cu role conice) Arcuri (simbolurile arcurilor trebuie s fie conforme cu cele din ISO 2162) cu simplu efect cu dublu efect

9.9.

227

5. Scheme cinematice, simboluri grafice (SR EN ISO 3952-1,2,3,4) .................. 207

5.1 Partea I ....................................................................................... 207


5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.3.1 5.3.2 5.4.1 Mi carea p r ilor solide ale mecanismelor.................................... 207 Cuple cinematice ........................................................................ 209 Solide i componentele lor .......................................................... 210 Mecanisme articulate i componentele lor .................................... 211 Mecanisme Mecanisme Mecanisme Mecanisme cu fric iune i cu dantur ........................................... 215 cu fric iune ............................................................... 215 din ate ...................................................................... 217 cu came .................................................................... 220

5.2 Partea II ..................................................................................... 215

5.3 Partea III .................................................................................... 221


Mecanisme cu cruce de malta i clichet........................................ 221 Cuplaje ambreiaje i frne ........................................................... 222 Mecanisme diverse i componentele lor ....................................... 224

5.4 Partea IV .................................................................................... 224