Sunteți pe pagina 1din 17

239

7. Bazele geometriei descriptive


7.1 No iuni fundamentale
Geometria descriptiv este o tiin preponderent grafic . Ea i propune s reprezinte obiectele din spa iu, tridimensionale cu ajutorul figurilor plane, bidimensionale. Pentru aceasta sunt folosite o serie de metode ce vor fi prezentate n continuare. Aceste metode se bazeaz n principiu pe proiectarea obiectelor pe diferite plane. Pentru nceput se va prezenta ob inerea proiec iilor unui punct, a unei drepte i a unui plan.

7.1.1 Alegerea planelor de proiec ie


Pentru reprezentare se aleg n general dou plane: unul orizontal , [H] i unul vertical , [V] Aceste dou plane sunt perpendiculare ntre ele. Dreapta de intersec ie dintre ele se nume te LINIE DE P MNT . Un exemplu practic al acestor dou plane poate fi realizat prin ndoirea unei foi de hrtie. NOT :
Planul vertical Z [V] 900

p m n

[H]

Li ni a

de
Planul orizontal
Fig.7.1-1 Z Al doilea diedru [V] Primul diedru O [H] Y

Un plan este definit ca o suprafa X nelimitat , cele dou plane, orizontal, [H] i vertical, [V] mp r ind practic spa iul n patru zone numite diedre. Din motive practice, majoritatea obiectelor ce se proiecteaz vor fi situate, conven ional, n primul diedru.

7.2 Proiec iile ortogonale ale unui punct


Proiec ia ortogonal a a punctului A pe planul orizontal, [H] este piciorul perpendicularei coborte din punctul A pe planul [H] . - a se nume te PROIEC IA ORIZONTAL a punctului A
X Al treilea diedru

Al patrulea diedru Fig.7.1-2

240 Proiec ia ortogonal a a unui punct A pe planul vertical [V] este piciorul Z perpendicularei duse din punctul A pe planul [V] .
[V]

a se nume te PROIEC IA VERTICAL a punctului A . Dreptele Aa i Aa se PROIECTANTELE punctului A numesc

Proiecia vertical a punctului A A O a Y

a'

[H]

7.2.1 Epura unui punct


Pentru a ob ine epura unui punct A , deci reprezentarea lui cu ajutorul dublei proiec ii ortogonale pe o foaie plan de hrtie, planul [H] va fi rotit n jurul axei OX pn se va suprapune peste planul [V] (fig. 7.2-2 ) . Linia ce une te cele dou proiec ii ale punctului A se nume te LINIE DE ORDINE.
Z [V] Deprtarea A a' Cota O Y [H] ax X a X a a' Deprtarea Cota ax O Linie de ordine a [H] Y [V] Z

Proiecia orizontal a punctului A


Fig. 7.2-1

Fig. 7.2-2

NOTE: Dac punctele a i a reprezint proiec iile orizontal i vertical a aceluia i punct A, atunci n epur , ele vor fi pe aceia i linie de ordine. Distan a Aa, de la punctul A la planul orizontal se nume te COT , iar distan a Aa, de la punctul A la planul vertical, se nume te DEP RTARE. Exist cazuri n care nu toate punctele studiate sunt situate n primul diedru. n acest caz cota i dep rtarea acelor puncte va fi considerat n valori algebrice n raport cu

241 un sistem fictiv de axe ce sunt perpendiculare pe linia de p mnt i trec prin proiec iile punctului. EXEMPLE Un punct A 1 situat n primul diedru are cota i dep rtarea pozitive. Un punct A 2 situat n al doilea diedru are cota negativ i dep rtarea pozitiv . Un punct A 3 situat n al treilea diedru are cota i dep rtarea negative. Un punct A 4 situat n al patrulea diedru are cota pozitiv i dep rtarea negativ . Semnele cotei i ale dep rt rii punctelor n func ie de diedrul n care se afl sunt prezentate sintetic n tabelul de mai jos: Diedrul Cota Dep rtarea I + + II + III IV +
Al doilea diedru A2 a'1 a3 a2 X A3 Al treilea diedru a'3 a'2 A4 Al patrulea diedru Z a'2 O O a4 A1 a1 Y Primul diedru

Fig. 7.2-3
Diedrul 1 Diedrul 2 Diedrul 3 Diedrul 4 z z z z a'1 X O a1 y y y X a'2 a2 O X a'3 a3 O X a4 a'4 y O

7.2.2 Conven ii de reprezentare a epurelor


La reprezentarea epurelor se vor respecta regulile desenului tehnic. Spre deosebire de acesta ns , nu se vor terge liniile ajut toare i de construc ie cum ar fi liniile de ordine. Acestea vor fi trasate cu linie sub ire.

Fig. 7.2-4

7.3 Proiec iile ortogonale ale unei drepte


O dreapt este definit dac se cunosc dou puncte ale ei. Astfel, pentru ob inerea Z Z proiec iilor ortogonale ale dreptei: se proiecteaz dou puncte A i B ce apar in dreptei pe planele de proiec ie orizontal i vertical. se unesc printr-un segment proiec iile de acela i fel ob inndu-se proiec iile dreptei, orizontal ab i vertical ab.
[V] b' a' X
Fig. 7.3-1

b' B 0 A a b [H] Y a' X [V] [H] a b 0

242

7.3.1 Pozi ii particulare ale dreptei


7.3.1.1 Dreapta vertical
O dreapt vertical este perpendicular pe planul orizontal i deci, paralel cu planul vertical. NOTE
[V] b' 0 a' B A [H] a=b Y X [V] [H] a' 0 Z b' Z

o dreapt vertical se a=b X Y proiecteaz n adev rat m rime pe planul vertical [V] . Fig. 7.3-2 proiec ia orizontal a dreptei verticale este un punct. proiec ia vertical a unei drepte verticale este perpendicular pe linia de p mnt.
Z [V] a'=b' A 0 a [H] B b Y X [V] [H] a'=b' Z

7.3.1.2 Dreapta de cap t


O dreapt de cap t este perpendicular pe planul vertical i deci, paralel cu planul orizontal. NOTE

b dreapt de cap t se X Y proiecteaz n adev rat m rime Fig. 7.3-3 pe planul orizontal [H] . proiec ia vertical a dreptei de cap t este un punct. proiec ia orizontal a unei drepte de cap t este perpendicular pe linia de p mnt.

7.3.1.3 Dreapta orizontal


O dreapt orizontal este paralel cu planul orizontal. Unghiul d m sura real a unghiului f cut de dreapt cu Z Z planul vertical [V] i se [V] b' a' proiecteaz n adev rat m rime pe planul orizontal [H] . b' NOTE a' o dreapt orizontal se proiecteaz n adev rat m rime pe planul orizontal [H] . X proiec ia vertical ab a dreptei orizontale este paralel cu linia de p mnt.
0

A a [H]

X [V] [H] a

Fig. 7.3-4

243

7.3.1.4 Dreapta frontal


O dreapt frontal este paralel cu planul vertical. Unghiul d m sura real a unghiului f cut de dreapt cu planul orizontal i se proiecteaz n adev rat m rime pe planul vertical.
Z [V] b' Z

B
0
[H]

b'
Y X [V] a' [H] 0

a'

a a NOTE X o dreapt frontal se Fig. 7.3-5 proiecteaz n adev rat m rime pe planul vertical [V] . proiec ia orizontal ab a dreptei frontale este paralel cu linia de p mnt.

7.3.1.5 Dreapta fronto-orizontal


O dreapt fronto-orizontal este paralel i cu planul vertical i cu cel orizontal i deci, paralel cu linia de p mnt Ox. NOTE
a'
Z [V] b' 0 Z

B A b
[H]

a'
Y X [V] [H]

b'
0

o dreapt fronto-orizontal se a a proiecteaz n adev rat X m rime pe cele dou plane de Fig. 7.3-6 proiec ie orizontal [H] i vertical [V] . Proieciile vertical ab precum i orizontal ab sunt paralele cu linia de pmnt Ox.

7.3.1.6 Dreapta de profil


O dreapt de profil este, n epur , perpendicular pe linia de p mnt.
Z [V] Z

a' A b'

NOTE 0 0 Y X [V] [H] B dreapt de profil nu se a b' b a proiecteaz n adevrat mrime [H] X pe planul orizontal sau vertical. b Y dreapt de profil este complet Fig. 7.3-7 definit numai dac se cunosc proiec iile (a,b i a,b) ale dou puncte A,B ce apar in dreptei. Completa reprezentare a dreptei de profil necesit cuno tin ele de la capitolul de metode de transformare a proiec iilor.

a'

244

7.3.1.7 Urmele dreptei


Urmele unei drepte sunt punctele sale de intersec ie cu planele de proiec ie orizontal i vertical. Punctele V i H sunt numite respectiv URMA VERTICAL i URMA ORIZONTAL a dreptei date.
Z [V] Z

Urma vertical
0

v' v h' 0 h
Y

V=v' h'
X

H=h
[H]

X [V] [H]

Urma orizontal

Fig. 7.3-8

Urma orizontal a unei drepte date prin proiec iile sale este punctul de cot nul . Urma vertical este dat de punctul ce are dep rtarea nul .

7.3.2 Pozi ii particulare a dou drepte


7.3.2.1 Drepte paralele
Dou drepte ale aceluia i plan sunt paralele dac nu au nici un punct comun.
Z [V] b' d' c' a' C c X 0 d a [H] a d b
Fig. 7.3-9

Z d' b' D A B b c' Y X [V] [H] a' 0 c

NOT Dou drepte paralele n spa iu au proiec iile pe acela i plan paralele.

7.3.2.2 Drepte perpendiculare


Unghiul format de dou drepte perpendiculare se proiecteaz n adev rat m rime (90 0 ) dac cel pu in una din drepte este paralel cu planul de proiec ie. n figura 7.3-10 dreapta CD este paralel cu planul orizontal.

245
Z [V] b' d' c' A a X
Fig.7.3-10

Z B D a' C c [H] c Y b X [V] [H] a b' c' d' 0 d . b Y

a'

7.3.2.3 Drepte concurente


Dou drepte sunt concurente dac au un punct comun.
Z [V] b' c' m' a' d' 0 A a X
Fig. 7.3-11

Z c' B C M D d m c [H] c Y Y b X [V] [H] a' a m b m' b' d'

NOT Punctul de intersec ie al proiec iilor orizontale i punctul de intersec ie al proiec iilor verticale se afl pe aceia i linie de ordine. Dac nu este respectat aceast condi ie atunci dreptele nu sunt concurente n spa iu.

246

7.4 Proiec iile ortogonale ale unui plan


7.4.1 Reprezentarea planului n epur
Un plan este determinat de : trei puncte necoliniare dreapt i un punct exterior dou drepte paralele dou drepte concurente

i n epur planul poate fi determinat prin una din cele trei metode de mai sus fiind reprezentat prin urmele sale.

7.4.2 Urmele planului


Urmele planului sunt dreptele de intersec ie dintre el i planele de proiec ie orizontal i vertical (fig. 7.4-1). Urma vertical NOTE Cele dou urme, orizontal P [V] i vertical P se intersecteaz pe linia de p mnt n punctul P x . Proiec iile, vertical a urmei Px orizontale i orizontal a urmei verticale se suprapun X peste linia de p mnt. Pentru a nu nc rca figura ele, de obicei, nu se reprezint .
Z P 0 Y [V] X [H] Px P Urma orizontal
Fig. 7.4-1

Z P' 0

[H]

7.4.3 Plane particulare


7.4.3.1 Planul proiectant vertical
Planul vertical este perpendicular pe planul orizontal [H] ; unghiul dintre planul P i planul vertical [V] este dat de . NOTE Toate punctele planului vertical se proiecteaz pe planul orizontal
X
0

Z [V] a' 90 Px 0 ax

Urma vertical P A Y a Z P' [V] X [H] Px 90


0

a' ax a Y 0

[H] Urma orizontal


Fig. 7.4-2

247 dup urma orizontal a planului. Urma vertical P a planului vertical este perpendicular pe linia de p mnt Ox.

7.4.3.2 Planul de cap t


Planul de capt este perpendicular pe planul vertical [V]; unghiul dintre planul P i planul orizontal [H] este dat de .
Z a' [V] Urma vertical A P Y [V] Px X [H] P Z P' a'
0

NOTE 0 Toate punctele planului de ax0 cap t se proiecteaz pe planul 90 vertical dup urma vertical a Px planului. X Urma orizontal P a planului de cap t este perpendicular pe linia de p mnt Ox.

[H]

ax 0 a

90

Urma orizontal
Fig. 7.4-3

7.4.3.3 Planul de nivel


Planul de nivel este paralel cu planul orizontal [H] i deci, perpendicular pe planul vertical [V] .
Urma vertical a planului N
Z Z

N' c'

a'

NOTE 0 [V] Y Planul de nivel nu are urm X [H] orizontal . c Toate punctele planului de nivel Adev rata m rime se proiecteaz pe planul vertical [V] a triunghiului ABC X dup urma vertical a planului. Fig. 7.4-4 Toate figurile plane con inute n planul de nivel se proiecteaz n adev rat m rime pe planul orizontal [H] (fig. 7.4-4 ) .

a
Y

7.4.3.4 Planul frontal


Planul frontal este paralel cu planul vertical [V] i deci, perpendicular pe planul orizontal [H].
a' [V] c'

Adevrata mrime F a triunghiului ABC

a' c'

0 a [H]

NOTE Planul frontal nu are urm vertical . Toate punctele planului X frontal se proiecteaz pe planul orizontal [H] dup urma orizontal a planului.

[V] X [H] F a c

Urma orizontal a planului F


Fig. 7.4-5

248 Toate figurile plane con inute n planul frontal se proiecteaz n adev rat m rime pe planul vertical [V] (fig. 7.4-5).

7.4.3.5 Plan paralel cu linia de p mnt


Un plan paralel cu linia de p mnt are ambele urme paralele cu linia de p mnt. NOT Proiec iile a i a ale unui punct A ce apar ine planului nu se reg sesc, de regul , n epur , pe urmele planului.
Z [V]

Q' A
0 Y [V] X [H]

a'
0

Q' a'

a [H]
X

Q Q

a
Y

5.1.1.1 Plan de profil


Un plan de profil este perpendicular, n epur , pe linia de p mnt; el este deci perpendicular i pe planul orizontal [H] ct i pe cel vertical [V] . Poate fi considerat ca o pozi ie particular a unui plan vertical sau de cap t.
Z [V]

Fig. 7.4-6
Z

a' Q'
0

[Q] Y [H] [V] X [H]

Q'

a'
0

a Q Q

a
Y

X NOT Fig. 7.4-7 Toate punctele planului au proiec ia orizontal pe urma orizontal a planului respectiv proiec ia vertical pe urma vertical a planului.

7.4.4 Drepte particulare ale planului


7.4.4.1 Orizontalele planului
O orizontal a planului Q este o dreapt ce apar ine acelui plan i este paralel cu planul orizontal [H] . Z CONSECIN Q' a' Toate orizontalele unui plan d' sunt paralele ntre ele. v' 0 NOTE Toate punctele unei d v orizontale au aceia i cot . Urma orizontal a planului [H] Q este o orizontal de cot X nul . Proiec iile pe planul
[V] [Q] Q' Z

A
Y
[V]

v'

d'

a'
0

X [H]

v d
Q

a Y

Fig. 7.4-8

249 orizontal [H] ale orizontalelor unui plan Q sunt paralele ntre ele i n particular, cu urma orizontal a planului. Proiec iile pe planul vertical [V] ale orizontalelor unui plan Q sunt paralele ntre ele i n particular cu linia de p mnt Ox . Exemplu 1 Se cere construirea unei Z Q' [Q] orizontale D(d,d) care s [V] Z apar in unui plan Q dat v' d' a' Q' a' prin urme (Q,Q). Se mai d d' D cota a. v' [V] 0 0 Y Construc ia orizontalei se v [H] X face astfel: a d d 1 se traseaz proiec ia v Q Q vertical d prin a paralel a [H] Y cu linia de p mnt Ox; X urmele planului date 2 punctul v de intersec ie cu Q este urma vertical a Fig.7.4-9 orizontalei; 3 proiec ia orizontal a punctului V, v se afl pe linia de p mnt; 4 prin v se traseaz o paralel d la Q care va constitui proiec ia orizontal a lui D. Exemplu 2 Se cere construirea orizontalei D(d,d) unui plan dat prin dou drepte concurente ( , ), 1 ( 1, 1 ). Cota orizontalei este dat . Construc ia orizontalei se face astfel: 1 Se construie te proiec ia vertical X d la cota dat . Aceasta se intersecteaz cu dreptele , 1 n punctele1 respectiv 2; 2 proiec ia orizontal d se ob ine unind punctele 1, 2 care se ob in prin coborrea de linii de ordine din 1 i 2 pn se intersecteaz cu respectiv 1.
[V] [H]

1' 2' Cota dat d' m' 1'

'

m 1 2 d 1
Y

Fig. 7.4-10

7.4.4.2 Frontalele unui plan


O frontal a planului Q este o dreapt ce apar ine acelui plan i este paralel cu planul vertical [V] . CONSECIN Toate frontalele unui plan sunt paralele ntre ele.

cot dat
0

250 NOTE Z A a' Toate punctele unei frontale [Q] au aceia i dep rtare. Urma vertical a planului Q d' este o frontal de dep rtare [V] 0 [V] Y nul . Q' X [H] a Proiec iile pe planul vertical d h' V ale frontalelor unui plan Q h Q sunt paralele ntre ele i n [H] particular, cu urma vertical a X planului. Fig.7.4-11 Proiec iile pe planul orizontal [H] ale frontalelor unui plan Q sunt paralele ntre ele i n particular cu linia de p mnt Ox . Exemplu 1 Se cere construirea unei frontale D(d,d) care s apar in unui plan Q dat prin urme (Q,Q). Se mai d dep rtarea a. 1 se traseaz proiec ia orizontal d prin a paralel cu linia de p mnt Ox; 2 punctul h de intersec ie cu Q este urma orizontal a frontalei; 3 proiec ia vertical a punctului H, h se afl pe linia de p mnt; 4 prin h se traseaz o paralel d la Q care va constitui proiec ia vertical a lui D. Exemplu 2 Se cere construirea frontalei D(d,d) unui plan dat prin dou drepte X concurente (, ), 1 ( 1, 1 ). Dep rtarea frontalei este dat . Construc ia frontalei se face astfel: 1 Se construie te proiec ia orizontal d la dep rtarea dat . Aceasta se
[V]

a' d'

h' Deprtare

a
Y

Fig. 7.4-12

' 1' 2' d' m' 1'

0 Deprt. dat

[H]

m d 1 2 1
Y

Fig.7.4-13

251 intersecteaz cu dreptele , 1 n punctele1 respectiv 2; 2 proiec ia vertical d se ob ine unind punctele 1, 2 care se ob in prin urcarea de linii de ordine din 1 i 2 pn se intersecteaz cu respectiv 1 .

7.4.5 Linii de cea mai mare pant


7.4.5.1 Defini ia unghiului diedru
Dac dintr-un punct oarecare H(h,h) al urmei orizontale Q se duc n planul [Q] i orizontal [H] perpendiculare pe Q unghiul format de aceste perpendiculare se nume te UNGHI DIEDRU al planelor [Q] i [H] . NOT Punctul H(h,h) fiind luat arbitrar rezult c pe urma orizontal Q pot fi trasate o infinitate de unghiuri diedre ntre [Q] i [H] . n mod analog se define te unghiul diedru dintre un plan oarecare Q i planul vertical [V], unghi format de perpendicularele duse n planul [Q] i vertical [V] printrun punct de pe urma vertical a lui [Q] pe aceast urm .

7.4.5.2 Defini ia liniei de cea mai mare pant a unui plan


Linia de cea mai mare pant a unui plan [Q] fa de planele de proiec ie [H] sau [V] este latura unghiului diedru format cu acele plane ce apar ine planului [Q]. De exemplu n fig. 7.4-14, stnga, unghiul < Bhb este unghiul diedru format de planul [Q] cu planul orizontal [H]. Latura Bh este linia de cea mai mare pant a planului Q fa de planul [H].

7.4.5.3 Construc ia unei linii de cea mai mare pant fa de [H]


Se d planul [Q] prin urmele sale Q i Q (fig.7.4-14). Linia de cea mai mare pant a planului [Q] fa de [H] este perpendiculara dus pe urma orizontal Q. Aceast urm este o orizontal a lui [Q]. NOT O linie de cea mai mare pant a unui plan [Q] fa de [H] este perpendicular pe toate orizontalele planului [Q]. n epur construc ia se face n modul urm tor (fig.7.4-14): 1 Se alege un punct oarecare H(h,h) pe urma orizontal a planului [Q] i se construie te o perpendicular pe ea. Ea va constitui proiec ia orizontal d a liniei de cea mai mare pant .

252 2 Se traseaz o orizontal F(f,f) ce apar ine planului [Q] . 3 Proiec ia vertical a liniei de cea mai mare pant se ob ine unind pe h cu m. Punctul h este proiec ia vertical a lui h . Punctul m se ob ine ridicnd o linie de ordine din m care este punctul de intersec ie dintre d i f pn se intersecteaz cu f.
Z [V]

b' Q' B [Q] F M b m a h A


Y [V] X [H]

d' f' m'

b' a' m' v' Q' h' [H] X Q 0

v'

v f

h' d b Q m h

urmele planului date Linia de cea mai mare pant fa de [H]

Fig. 7.4-14

7.4.5.4 Construc ia unei linii de cea mai mare pant fa de [V]


Se d planul [Q] prin urmele sale Q i Q (fig.7.4-15). Linia de cea mai mare pant a planului [Q] fa de [V] este perpendiculara dus pe urma vertical Q. Aceast urm este o frontal a lui [Q]. NOT O linie de cea mai mare pant a unui plan [Q] fa de [V] este perpendicular pe toate frontalele planului [Q]. n epur construc ia se face n modul urm tor (fig.7.4-15): 1 Se alege un punct oarecare V(v,v) pe urma vertical a planului [Q] i se construie te o perpendicular pe ea. Ea va constitui proiec ia vertical d a liniei de cea mai mare pant . 2 Se traseaz o frontal F(f,f) ce apar ine planului [Q] .

253 3 Proiec ia orizontal a liniei de cea mai mare pant se ob ine unind pe v cu m. Punctul v este proiec ia orizontal a lui v . Punctul m se ob ine cobornd o linie de ordine din m care este punctul de intersec ie dintre d i f pn se intersecteaz cu f

a'

[V]

Q' A F [Q] Linia de cea mai mare pant fa de [V]


Y [V]

f' a' b' h' m a' b h


Y

v' d' m'

v' m' Q' f' v h1'

M b' h' f h1 m Q [H] 0 a

X b

[H]

h'1

v f Q

h1

urmele planului date

Fig. 7.4-15

NOT IMPORTANT Un plan este complet definit de una din liniile sale de cea mai mare pant .

De exemplu (fig.7.4-16) se d o dreapt D(d,d) care este o linie de cea mai mare pant fa de planul orizontal a unui plan [P] . Se cere s se determine urmele planului [P] . tiind c linia de cea mai mare pant fa de planul orizontal [H] este perpendicular pe toate orizontalele planului, n particular i pe urma orizontal a planului, pentru aflarea urmelor planului [P] se traseaz prin urma orizontal h a dreptei D o perpendicular ce va t ia linia de p mnt n P x . Aceasta este urma orizontal a planului [P] . Urma vertical P se ob ine unind P x cu V.
Fig. 7.4-16

254

7.5 Intersec ia a dou plane


Intersec ia a dou plane este o dreapt . Aceast dreapt poate fi determinat dac se cunosc dou puncte ale sale. n continuare se va prezenta construc ia n epur a acestei drepte de intersec ie.
Z [P]
v'

[V]

v' [Q] 0 v h' Y

Proieciile dreptei de intersecie


[V]

P' d' h' v d h

Q'
Z

O Q
Y

[H] P

h [H] dreapta de intersecie dintre [P] i [Q]


Fig. 7.5-1

Fie dou plane oarecare [P] i [Q] date prin urmele lor (P,P) i (Q,Q). Urmele lor verticale P i Q sunt dou frontale coplanare cu planul vertical [V] . Punctul lor de intersec ie v este real n proiec ie vertical i apar ine ambelor plane deci apr ine i dreptei de intersec ie. n mod analog urmele orizontale P i Q sunt dou orizontale coplanare cu planul orizontal [H] . Punctul lor de intersec ie h este real n proiec ie orizontal i apar ine ambelor plane deci apr ine i dreptei de intersec ie. Proiec ia sa vertical h este pe linia de p mnt Ox. Unind proiec iile de acela i fel, h cu v i h cu v se ob in proiec iile dreptei de intersec ie a planelor [P] i [Q], d i d .

255

7. Bazele geometriei descriptive ...................................... 239


7.1 No iuni fundamentale ................................................................. 239
7.1.1 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 Alegerea planelor de proiec ie ..................................................... 239 Epura unui punct ......................................................................... 240 Conven ii de reprezentare a epurelor............................................ 241 Pozi ii particulare ale dreptei...................................................... 242 Pozi ii particulare a dou drepte .................................................. 244 Reprezentarea planului n epur ................................................... 246 Urmele planului .......................................................................... 246 Plane particulare ......................................................................... 246 Drepte particulare ale planului..................................................... 248 Linii de cea mai mare pant ......................................................... 251

7.2 Proiec iile ortogonale ale unui punct ......................................... 239 7.3 Proiec iile ortogonale ale unei drepte......................................... 241 7.4 Proiec iile ortogonale ale unui plan ........................................... 246

7.5 Intersec ia a dou plane ............................................................. 254