Sunteți pe pagina 1din 2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Procesul de aderare la Uniunea Europeana. Statele candidate.

Fazele de implementare a monedei unice EURO Tratatul de la Amsterdam si modificarile aduse Tratatului asupra UE Tratatul de la Nissa Tratatul instituind o Costitutie pentru Europa Aplicarea in tipm, spatiu, fond si asupra persoanei a Tratatului cu privire la instituirea unei Costitutii pentru Europa 7. Notiunile de institutie , si organ in dreptul Uniunii Europene 8. Principiile structurale comunitare, caracteristica generala a acestora 9. Sistemul institutional al Comunitatii Europene prezentare generala 10. Presedintia Uniunii Europene 11. Parlamentul European : statutul parlamentarilor europeni, organizarea functionarea 12. Atributiile Parlamentului European 13. Competenta bugetara a Parlamentului European 14. Mediatorul Uniunii Europene 15. Gruparile politice majoritare din cadrul Parlamentului European. Organizare si functionare. 16. Componenta, constituirea si atributiile Consiliului UE 17. Consiliul Uniunii Europene veritabilul legislativ al UE 18. Organele auxiliare ale Consiliului UE 19. Rolul Consiliului European in evolutia constructiei comunitare 20. Statutul juridic al comisiei UE 21. Dreptul de initiativa legislativa din cadrul UE 22. Functia de supraveghere a Comisiei Europene 23. Functia de control a Comisiei Europene 24. Curtea de Justitie a UE : structura, organizarea, functionarea, competenta 25. Tribunalul de Prima Instanta: structura, organizarea, functionarea si competenta 26. Privire comparativa asupra competentelor CJCE si TPI 27. Curtea de Conturi a UE : componenta, atributii, proceduri si forme de activitate 28. Subiectele creatoare de drept comunitar 29. Procedurile de adoptare a actelor dreptului comunitar 30. Izvoarele primare ale dreptului comunitar 31. Regulamentul si directiva, caracteristica generala 32. Caracterul deciziei in dreptul UE 33. Caracterele izvoarelor izvoarelor comunitare obligatorii 34. Relatiile dintre dreptul international si dreptul european 35. Relatiile dintre dreptul european si dreptul national 36. Consiliul Economic si Social : componenta, forma de activitate 37. Comitetul Regiunilor : componenta, forma de activitate 38. Sistemul bancar comunitar

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Relatiile dintre BCE si moneda unica EURO B.E.I. si B.E.R.D Planul de actiuni RM-UE Conceptul Politicii Europene de Vecinatate Uniunea Europeana si Republica Moldova : cai si probleme de integrare Mecanismele integrarii Republicii Moldova in structurile comunitare Protectia drepturilor fundamentale in dreptul comunitar Organele consultative al UE Comisia europeana, componenta, forma de activitate