Sunteți pe pagina 1din 13

Pagganyak

Basahin at Pag-isipan Mag-aaral 1: Ibang klase talaga ang tagsindi ng ilaw. Kahit hindi niya nauunawaan kung bakit kailangang gawin ng paulit-ulit ang kanyang ginagawa ay tapat pa rin siya. Mag-aaral 2: Ang Munting Prinsipe at ang piloto ay nagtiyaga rin sa paglalakbay upang masagot at matugunan lamang ang hinahanap nila sa buhay.

Suriin ang mga nakadiing salita

1. Sumusunod ang ang

sa nag-iisang pangngalang pambalana. 2. Ang si ay sumusunod sa pangngalang

Mga Pananda
Ang pananda ay nagsisilbing tanda ng gamit na pambalarila ng isang salita sa loob ng pangungusap o ayos ng mga bahagi ng pangungusap. Pantukoy ito ay nangunguna sa pangngalan. Pantukoy sa pantanging ngalan ng tao. Si- pantukoy sa pangngalang pantanging nagiisa Sina- pantukoy sa pantanging maramihan

Pantukoy sa pangngalang pambalana

Ang pantukoy sa pangngalang pambalanang nag-iisa Ang mga pantukoy sa pambalanang maramihan Hal: Ang simbahan ay malaki

Pang-ukol
1. ng/ng mga- pananda ng pangngalang ginagamit na layon ng pandiwa, panuring sa paari, o tagaganap ng pandiwa 2. sa/sa mga- pananda ng pangngalang ginagamit na layon ng pandiwa o sa panuring. 3. ni/nina, kay/kina pananda ng pangngalang ginagamit sa tanging ngalan ng tao.

Ay ang ay bilang pananda ng ayos ng


pangungusap ang pangawing o

*Pagbibigay halimbawa ng mga mag aaral *Paghahambing ng mga pananda *Ipasuri ang

Pagsasanay: Isulat kung pantukoy, pang-ukol o ay ang panandang may salungguhit sa pangungusap. _____1. Si Bebs ay pasipag sa kanyang gawain. _____2. Matitiyaga naman sina Meg, Lynn, Vangie at John. _____3. Lumalampas sa oras ang kanilang pagtratrabaho.

______4. Para kina Rizza, Cecille at Adelle ang sipag at tiyaga sa gawain ay natural lamang sa kanilang buhay.
_____5. Ang dedikasyon sa pag-aaral at trabaho

Paglalapat: Anu-ano ang mga pananda? Paglalapat Pangkatang Gawain Ipangkat ang klase sa limang grupo. Sumulat ng limang pangungusap

Pagtataya: Kilalanin kung ang nakasulat nang madiing salita o pananda ay pantukoy, pang-ukol o ay. Isulat ang sagot sa patlang. ____1. Si Joshua ay masigasig na mag-aaral.

____2. Batid nina Tatay Pete at Nanay Jovie na ang ginagawang pagsisikap ay para sa kanila.
____3. Namana niya kina Ate Evelyn at Ate Amy

____4. Sa paaralan ay ginagabayan siya nina Gng. Dionido at Bb. Tesalona. ____5. Ang mga magulang ni Joshua ay lubos na nagpapasalamat

Takdang Aralin Sumulat ng tatlong pangungusap gamit ang mga panandang pantukoy, pang-ukol o ay.Salungguhitan ang pananda.