Sunteți pe pagina 1din 2

Dezvoltarea gindirii politice in perioada renasterii si a iluminismului I.

Gindirea politica in epoca renasterii

In occident, din secolul XIV pina in secolul XVI, apar noi gindiri despre pozitia omului in lume. Astfel se face o trimitere la Antichitate, si omul se plaseaza in centru, ocupind locul principal in toate actiunile. Deci ginditorii care talmacesc aceste idei sunt numiti, incepind cu sec. XIX, umanisti. Cel care a pus inceputul stiintei politice in sensul modern al cuvintului,a fost filosoful si sociologul italian Niccolo Machiavelli(1469-1527). Participarea sa directa la viata politica i-a intarit convingerea ca stiinta politica constituie o stiinta practica, avind drept scop solutionarea unor problem vitale ale societatii. Teza conform careia Machiavelli a separat politica de morala, descoperind autonomia politicii, sta la baza unei logici a rupturii care strabate literatura critica moderna consacrata lui Machiavelli. In cazul lui Machiavelli, nu este vorba doar de o ruptura de detaliu, de introducerea unor elemente noi, de contributia, intr-un anumit sens si alaturi de alti factori, la erodarea unei traditii ce urmeaza sa fie treptat inlocuita, pe cind este vorba de o ruptura radicala, care da nastere unui nou domeniu al cunoasterii si actiunii umane : politica moderna, obiect al unei noi stiinte politice bazate pe metoda inductiva. Contributia lui Machiavelli la constituirea si dezvoltarea stiintei politice moderne poate fi rezumata la urmatoarele momente esentiale : 1. El a argumentat caracterul independent al domeniului politic si a sferei politice, caracterul lor relativ autonom fata de celelalte domenii ale vietii sociale ( domeniul economic, domeniul vietii culturale, domeniul vietii religioase). Machiavelli considera ca politica se desfasoara conform unei logici aparte, determinate de puterea politica. Anume puterea constituie obiectul stiintei politice. 2. Machiavelli a studiat politica in calitate de realitate social obiectiva, ci nu ca pe o lume socialobiectiva,ideala. El a transferat, in acest mod, politica din domeniul imaginar in cel obiectiv. Machiavelli este autorul metodei realismului politic, prin care stiinta politica a fost detasata definitiv de orice character religios. 3. Machiavelli a facut distinctie intre notiunile de societate si stat Prin termenul de stat el intelegea forma politica de organizare a societatii. In lucrarile sale, Machiavelli a formulat conceptul dezvoltarii ciclice a formelor statale, la baza caruia a pus ideea rotatie, a conditionarii reciproce a binelui si a raului. In conceptia lui Machiavelli, cea mai buna forma de stat o constituie republica mixta, care imbina prioritatile monarhiei, aristocratiei si democratiei. 4. Machiavelli a fost primul autor care a trasat o linie clara de demarcare intre politica si morala, ceea ce stirneste un sir de critici. El considera ca politica nu trebuie sa se bazeze pe principii morale, ci pe cele ale rationalitatii. Maniera rece a lui Machiavelli, detasata de orice sentimentalism, presupunea utilizarea unei diversitati de mijloace pentru realizarea unui scop politic ( forta, viclenia, crima ), care a si fost denumita machiavelism sau lipsa de scrupule in politica. Unul dintre primii care a inceput sa studieze in mod sistematic in epoca moderna fenomenul politic, politica statelor si a pus in circulatie expresia stiinta politica a fost juristul si economistul francez Jean Bodin (1530-1596).Principala sa lucrare , in care si-a dezvaluit conceptiile politice, este : Despre republica . Bodin este considerat fondatorul stiintei politice moderne in Franta. Bodin este cel care a proclamat principiul suveranitatii statului, a sustinut monarhia ca forma de guvernamint si s-a pronuntat impotriva faramitarii statelor feudale si suprematiei papale asupra puterii laice.

II.

Gindirea politica in perioada iluminismului

Scriitorii iluministi reprezinta ganditori de exceptie care s-au preocupat de c e l e m a i d i v e r s e p r o b l e m e a l e e p o c i i l o r , i n c l u s i v d e a l c a t u i r e a r a t i o n a l a a institutiilor politice in concordanta cu interesele burgheziei aflata in ascensiune.R e f l e c t i a a s u p r a s t a t u l u i s i a s o c i e t a t i i s e a f l a i n c e n t r u l f i l o s o f i e i i l u m i n i s t e . Teoriile politice engleze apartinand lui Hobbes, Locke patrund acum pe continent,in special prin intermediul operelor tiparite in Olanda care sunt traduse in diferite limbi, deoarece Olanda reprezinta cel mai tolerant stat al vremii. Ideea contractului natural ajunge acum sa inspire intreaga gandire politica europeana. Ganditorii pun sub semnul intrebarii fundamentele statului absolut care se voia urmas al lui Dumnezeu pe Pamant, pentru eternitate si incontestabil. De o deosebita importanta se bucura opera lui Montesquieu (1689-1775)care provenind dintr-o mica familie de nobili intra in politica si reuseste sa devina presedintele Parlamentului din Bordeaux. Sustine progresul cunoasterii stiintifice bazate pe ratiune si manifesta scepticism fata de explicatiile de tip religios oferite pentru explicarea unor fenomene din natura sau din societate. In 1721 a publicat S c r i s o r i l e persane, in care doua personaje imaginare, persani calatoresc in Europa si c r i t i c a r e a l i t a t i l e p e c a r e l e v a d p e c o n t i n e n t u l n o s t r u : i n t o l e r a n t a religioasa, institutiile culturale si de stat, inclusiv monarhia absoluta. Incearca sa dea o definitie libertatii, analizand libertatea politica in raport cu legea.Reprezentantul cel mai de seama al iluminismului, simbolul secolului XVIIIeste Voltaire(1694-1778). Membru al Academiei Franceze si istoriograful oficialal lui Ludovic al XV-lea, Voltaire era nascut exact pentru a int riga, a ironiza si ada de gandit. Opera sa extrem de vasta, cuprinde nuvele, satire, poezii, piese de teatru, lucrari de istorie, filosofie etc., toate acestea indreptandu-se impotriva inechitatilor sociale, superstitiilor, intolerantei religioase. A devenit faimos pentru campaniile sale de reabilitare a unor victime condamnate pe nedrept datorita abuzurilor si intolerantei. Opunandu -se puterii, bogatiei si privilegiilor Bisericii c a t o l i c e , a m i l i t a t p e n t r u l i b e r t a t e a c u v a n t u l u i s i a g a n d i r i i s i e g a l i t a t e a cetatenilor in fata legii. A sustinut ideea unei monarhii puternice, sprijinite de o e l i t a d e n o b i l i e d u c a t i . I n t r - o a s t f e l d e g u v e r n a r e , m o n a r h u l a r f i c o n d u s c u intelepciune, cu toleranta, puterea bisericilor si a clericilor fiind controlata. Presa libera, desfiintarea institutilor feudale si egalitatea in fata legilor ar fi incununat un astfel de regim politic, ce seamana foarte mult cu cel al despotilor luminati. In timpul exilarii sale scrie Scrisori filosofice in care ataca absolutismul, clerul si fiscalitatea, opunand regimului despotismului francez regimul parlamentar englez. O p e r a p o l i t i c a a l u i Jean-Jacques-Rousseau ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 ) a r e o m a r e influenta si raspandire, desi multe din ideile sale sunt lipsite de originalitate. Prin m o d u l c u m l e interpreteaza, Rouseau devine precursorul direct al Revolutiei Franceze si al d o c t r i n e l o r d e s t a n g a d i n e p o c a m o d e r n a . G a n d i r e a i l u m i n i s t a priveste omul ca prototip (,,omul universal al lui Pascal) si societatea ca intreg,ca un corp. Rezulta din aceasta un interes larg pentru toate tipurile de societate,cum reiese din lucrarea lui Voltaire , Eseu asupra Spiritului popoarelor. F u n d a m e n t e l e e c o n o m i c e a l e a c e s t e i a s u n t d e f i n i t e d e f i z i o c r a t u l F r a n c o i s Quesnay in Tabloul Economic (1758), care face o analiza coerenta a notiunii de c l a s a s o c i a l a c e p l e a c a d e l a i m p o r t a n t a s o c i a l a a m u n c i i a g r i c o l e . C u r e n t u l fiziocrat aplica astfel, in cadrul societatii ideile filozofiei naturale. Noua viziune asupra societatii se regaseste si in studiile de teoria dreptului ale lui Beccaria.

S-ar putea să vă placă și