Sunteți pe pagina 1din 3

SC NIROS EXPERT CONSULT SRL TEL:0727617736/0740285682/0749535887 ANEXA LA CONTRACT NR. ....................................

PENTRU NUNTA
-Husescaune -Fete de masa -Naproane -Arcadaintrare cu baloane/fierforjat -Stalpisori cu decoratiunifloralesivoal -Covorrosu -Aranjamentesub forma de inima din baloane/fierforjat/voal -Balon Jumbo -Lumanaripesuport/plutitoare -Aranjamentefloripesuportmetalic/sticla -Aranjamentemasanasilor -Aranjamentemasaprimire -Aranjamentemasini cu voalsiflori -Pampoanemasini -Perdealumini -Artificii de tort/Vulcani ring dans -Tunuri de confetti -Marturii -Paharespecialepentrumirisinasi -Casa bani -Perniteverighete -Cocarde(flori de pus in piept) -Lumanarinunta -Buchetmireasasinasa -Torturispecialesiprajituri -Formatie/DJ/FotoVideo/SonorizariEvenimente/Animatori/Bucatari/Ospatari/Porumbei/Caleasca cu cai/Transport invitati/Jocuri de artificii interior si exterior/Inchiriericorturievenimente.

CONTRACT PRESTARI SERVICII NR. .................................


Prezentul contract s-a incheiat astazi, ............................ intre Agentia organizatoare de evenimente festive apartinand SC Niros Expert Consult SRL, cu sediul in Curtea de Arges, str. Elena Cuza, bl. C3, sc. C, ap. 42, parter, judetul Arges, tel. 0727617736/0740285682/0749535887 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J03/27/2008, avand codul fiscal RO 23290400, cont deschis la Banca Romaneasca din Curtea de Arges, reprezentata prin Barbulescu Mihaela, in calitate de administrator, numita in continuare Agentia si domnul/doamna/societatea ....................................................................... cu cnp/cod fiscal ...................................., domiciliul/sediul in localitatea ..........................................., str. ........................................................., nr. ........, bl. ........., sc. ........, etaj. ........, ap. ........, judet ................, legitimate cu ..........., serie ........, nr. ..............., eliberata de ..........................................., la data de ....................., tel./fax ......................, mail ......................................................., numit in continuare Client. Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Agentie in favoarea Clientului a serviciilor de organizare a evenimentului .................................................................. programat in data de ..................... in locatia ................................................................................... . Valoarea prezentului contract este de .................................. corespunzand unui numar de aproximativ ...................... persoane, clientul achitand la semnarea prezentului contract suma de ...................... lei, restul de plata din valoarea totala a contractului se achita in termen de 24 de ore de la data stabilita a evenimentului. Agentia se obliga sa presteze serviciile mentionate in Anexa, sa puna la dispozitia clientului personal calificat si sa depuna toate eforturile pentru a multumi clientul, demonstrand punctualitate, profesionalism, corectitudine. Clientul se obliga sa informeze corect, complet si exact agentia asupra solicitarilor sale si sa instiinteze cu promtitudine in cazul schimbarilor optiunilor sau preferintelor sale, sa achite contravaloarea avansului la data semnarii prezentului contract si diferenta pana la concurenta sumei mentionate in contract in termen de 24 de ore de la consumarea evenimentului. In cazul in care Agentia nu i-si respecta obligatiunile contractuale, ea va restitui Clientului valoarea serviciului neonorat corespunzator si platit anterior, de comun acord cu Clientul. In cazul in care Clientul renunta la contract, pierde avansul din valoarea totala a contractului. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti si inceteaza de drept odata cu prestarea serviciilor prevazute in prezentul contract. Litigiile aparute intre parti sub imperiul prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila intre parti, se supun spre solutionare instantelor judecatoresti competente. Prezentul contract, negociat potrivit vointei libere a partilor, a fost redactat in doua exemplare semnate olograf, cate unul pentru fiecare parte. CLIENT, AGENTIE,

_________________

____________________