SC NIROS EXPERT CONSULT SRL TEL:0727617736/0740285682/0749535887 ANEXA LA CONTRACT NR. ....................................

PENTRU NUNTA
-Husescaune– -Fete de masa – -Naproane – -Arcadaintrare cu baloane/fierforjat – -Stalpisori cu decoratiunifloralesivoal– -Covorrosu – -Aranjamentesub forma de inima din baloane/fierforjat/voal – -Balon Jumbo – -Lumanaripesuport/plutitoare – -Aranjamentefloripesuportmetalic/sticla – -Aranjamentemasanasilor – -Aranjamentemasaprimire – -Aranjamentemasini cu voalsiflori– -Pampoanemasini – -Perdealumini – -Artificii de tort/Vulcani ring dans – -Tunuri de confetti – -Marturii – -Paharespecialepentrumirisinasi – -Casa bani – -Perniteverighete – -Cocarde(flori de pus in piept) – -Lumanarinunta – -Buchetmireasasinasa – -Torturispecialesiprajituri – -Formatie/DJ/FotoVideo/SonorizariEvenimente/Animatori/Bucatari/Ospatari/Porumbei/Caleasca cu cai/Transport invitati/Jocuri de artificii interior si exterior/Inchiriericorturievenimente.

.. .. J03/27/2008. .......... .. Prezentul contract........................ corespunzand unui numar de aproximativ ................. profesionalism............ .......... negociat potrivit vointei libere a partilor.. pierde avansul din valoarea totala a contractului........... tel.......... legitimate cu ............................. lei...... bl......... nr.......... clientul achitand la semnarea prezentului contract suma de ....... .......... se supun spre solutionare instantelor judecatoresti competente.... ap......... judet ...... persoane....... cont deschis la Banca Romaneasca din Curtea de Arges....................... sa puna la dispozitia clientului personal calificat si sa depuna toate eforturile pentru a multumi clientul........ reprezentata prin Barbulescu Mihaela....... .. avand codul fiscal RO 23290400... ....... Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti si inceteaza de drept odata cu prestarea serviciilor prevazute in prezentul contract. Agentia se obliga sa presteze serviciile mentionate in Anexa.................... programat in data de . intre Agentia organizatoare de evenimente festive apartinand SC Niros Expert Consult SRL.. numit in continuare „Client”.............. mail ... 0727617736/0740285682/0749535887 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.... sc........ ea va restitui Clientului valoarea serviciului neonorat corespunzator si platit anterior......../fax ... CLIENT....... str....................... Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Agentie in favoarea Clientului a serviciilor de organizare a evenimentului .............. AGENTIE.................................... a fost redactat in doua exemplare semnate olograf.... nerezolvate pe cale amiabila intre parti.. tel....... In cazul in care Clientul renunta la contract.. ap.......... ................ cate unul pentru fiecare parte............................................. complet si exact agentia asupra solicitarilor sale si sa instiinteze cu promtitudine in cazul schimbarilor optiunilor sau preferintelor sale......... Clientul se obliga sa informeze corect.... demonstrand punctualitate....... serie ..... Valoarea prezentului contract este de ......... str.......................... restul de plata din valoarea totala a contractului se achita in termen de 24 de ore de la data stabilita a evenimentului. corectitudine................. bl....... cu sediul in Curtea de Arges.................................. . sc............ Elena Cuza....................... in calitate de administrator......... Prezentul contract s-a incheiat astazi......... de comun acord cu Clientul..... nr... cu cnp/cod fiscal ..... parter.................. In cazul in care Agentia nu i-si respecta obligatiunile contractuale...... Litigiile aparute intre parti sub imperiul prezentului contract. judetul Arges..................... in locatia . domiciliul/sediul in localitatea ... etaj... .......... numita in continuare „Agentia” si domnul/doamna/societatea ..... eliberata de .......... ..... 42..... la data de ........... C.......................CONTRACT PRESTARI SERVICII NR..... C3............................ sa achite contravaloarea avansului la data semnarii prezentului contract si diferenta pana la concurenta sumei mentionate in contract in termen de 24 de ore de la consumarea evenimentului.

_________________ ____________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful