SC NIROS EXPERT CONSULT SRL TEL:0727617736/0740285682/0749535887 ANEXA LA CONTRACT NR. ....................................

PENTRU NUNTA
-Husescaune– -Fete de masa – -Naproane – -Arcadaintrare cu baloane/fierforjat – -Stalpisori cu decoratiunifloralesivoal– -Covorrosu – -Aranjamentesub forma de inima din baloane/fierforjat/voal – -Balon Jumbo – -Lumanaripesuport/plutitoare – -Aranjamentefloripesuportmetalic/sticla – -Aranjamentemasanasilor – -Aranjamentemasaprimire – -Aranjamentemasini cu voalsiflori– -Pampoanemasini – -Perdealumini – -Artificii de tort/Vulcani ring dans – -Tunuri de confetti – -Marturii – -Paharespecialepentrumirisinasi – -Casa bani – -Perniteverighete – -Cocarde(flori de pus in piept) – -Lumanarinunta – -Buchetmireasasinasa – -Torturispecialesiprajituri – -Formatie/DJ/FotoVideo/SonorizariEvenimente/Animatori/Bucatari/Ospatari/Porumbei/Caleasca cu cai/Transport invitati/Jocuri de artificii interior si exterior/Inchiriericorturievenimente.

.. cu cnp/cod fiscal ................... etaj... Prezentul contract................... Agentia se obliga sa presteze serviciile mentionate in Anexa......./fax .. ....... ................... ........ ap...... corespunzand unui numar de aproximativ . in calitate de administrator................ avand codul fiscal RO 23290400.............. corectitudine....CONTRACT PRESTARI SERVICII NR................. demonstrand punctualitate...................... Prezentul contract s-a incheiat astazi................ In cazul in care Agentia nu i-si respecta obligatiunile contractuale.. tel...... de comun acord cu Clientul... bl................ . eliberata de ......... AGENTIE.. ea va restitui Clientului valoarea serviciului neonorat corespunzator si platit anterior........... str... lei... numita in continuare „Agentia” si domnul/doamna/societatea .......... Obiectul contractului il constituie prestarea de catre Agentie in favoarea Clientului a serviciilor de organizare a evenimentului . in locatia .................. J03/27/2008......... reprezentata prin Barbulescu Mihaela. CLIENT............................ Clientul se obliga sa informeze corect...... tel................................................................ se supun spre solutionare instantelor judecatoresti competente...... nr.................... .. ..... programat in data de ... intre Agentia organizatoare de evenimente festive apartinand SC Niros Expert Consult SRL................... sa puna la dispozitia clientului personal calificat si sa depuna toate eforturile pentru a multumi clientul................. 42.................................................... profesionalism....................... ................................ sc..... .... nerezolvate pe cale amiabila intre parti. cont deschis la Banca Romaneasca din Curtea de Arges... judetul Arges. sc........ negociat potrivit vointei libere a partilor... In cazul in care Clientul renunta la contract..... ..................... a fost redactat in doua exemplare semnate olograf... C........... restul de plata din valoarea totala a contractului se achita in termen de 24 de ore de la data stabilita a evenimentului. 0727617736/0740285682/0749535887 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr........ Elena Cuza. complet si exact agentia asupra solicitarilor sale si sa instiinteze cu promtitudine in cazul schimbarilor optiunilor sau preferintelor sale..................... parter. pierde avansul din valoarea totala a contractului.......... judet .. domiciliul/sediul in localitatea ................ str.. cu sediul in Curtea de Arges............................ Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale de catre parti si inceteaza de drept odata cu prestarea serviciilor prevazute in prezentul contract........ Valoarea prezentului contract este de . nr.. Litigiile aparute intre parti sub imperiul prezentului contract........... clientul achitand la semnarea prezentului contract suma de .... serie .............. cate unul pentru fiecare parte.. .. mail ...... numit in continuare „Client”............ persoane.. sa achite contravaloarea avansului la data semnarii prezentului contract si diferenta pana la concurenta sumei mentionate in contract in termen de 24 de ore de la consumarea evenimentului... bl............. ......... legitimate cu ......... ap. C3....... la data de .......

_________________ ____________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful