Sunteți pe pagina 1din 4

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Legea finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale ________________________________________________________


Capitolul II PRINCIPII, REGULI I RESPONSABILITI Seciunea 3. Competene i responsabiliti n domeniul bugetar-fiscal Articolul 16. Rolul Parlamentului

n domeniul bugetar-fiscal, Parlamentul are urmtoarele competene i responsabiliti de baz: a) adopt acte legislative n domeniul finanelor publice; b) adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, modificrile i completrile la legislaie, ce rezult din politica bugetar-fiscal; c) adopt legile bugetare anuale i legile privind rectificarea bugetelor; d) examineaz raportul semianual privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia; e) aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical; f) examineaz i aprob raportul Curii de Conturi privind administrarea i utilizarea resurselor financiare publice i a patrimoniului public.
Capitolul IV PROCESUL BUGETAR Articolul 44. Calendarul bugetar

(1) Principalele activiti i termene limit ale calendarului bugetar snt urmtoarele: a) Guvernul aprob cadrul bugetar pe termen mediu, pn la 1 mai; b) Guvernul prezint Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, pn la 1 iunie; c) Guvernul prezint Parlamentului rapoartele anuale privind executarea

bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical pe anul precedent, pn la 1 iunie a anului urmtor anului bugetar ncheiat; d) autoritile bugetare independente prezint proiectele bugetelor acestora pe anul viitor spre examinare Parlamentului, pn la 1 iulie; e) Parlamentul aprob rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrilor obligatorii de asisten medical, pn la 15 iulie a anului urmtor anului bugetar ncheiat; f) Parlamentul adopt legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, n caz de necesitate, modificri i completri la legislaie, care rezult din politica bugetar-fiscal pe anul urmtor, pn la 15 iulie; g) Parlamentul adopt bugetele autoritilor bugetare independente, pn la 20 iulie; h) Guvernul prezint Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului consolidat central i a componentelor acestuia, pn la 15 august a anului bugetar n curs; i) Ministerul Finanelor, autoritile publice centrale n domeniul proteciei sociale i n domeniul ocrotirii sntii, prezint Guvernului proiectele legilor bugetare anuale, pn la 15 septembrie; j) Guvernul aprob i prezint Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, pn la 1 noiembrie; k) autoritile executive locale de nivelul al doilea elaboreaz i prezint consiliilor locale proiectele bugetelor locale respective, pn la 15 noiembrie, iar autoritile executive locale de nivelul nti, pn la 20 noiembrie; l) Parlamentul adopt legile bugetare anuale, pn la 1 decembrie; m) consiliile locale de nivelul al doilea adopt bugetele locale respective pn la 5 decembrie, iar consiliile locale de nivelul nti adopt bugetele respective, pn la 10 decembrie; n) consiliile locale aprob rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale, pn la 15 februarie a anului urmtor anului bugetar ncheiat. (2) Activitile intermediare ale calendarului bugetar i termenele de realizare ale acestora se stabilesc de ctre Ministerul Finanelor.

Articolul 46. Limitele macrobugetare

(1) Guvernul, n termenul prevzut de calendarul bugetar, prezint Parlamentului spre aprobare proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu, exprimate n valoare nominal i ca pondere n Produsul Intern Brut, care cuprind: a) veniturile totale ale bugetului public naional; b) cheltuielile totale ale bugetului public naional; c) cheltuielile de personal ale bugetului public naional; d) soldul bugetului public naional. (2) Dup aprobare de ctre Parlament, limitele specificate la alin.(1) lit.b)- d) ale prezentului articol, exprimate n valoare nominal i ca pondere n Produsul Intern Brut pentru anul bugetar urmtor i cele exprimate ca pondere n Produsul Intern Brut pentru urmtorii doi ani bugetari, nu pot fi depite. (3) n caz dac politica bugetar-fiscal cuprins n cadrul bugetar pe termen mediu implic modificarea i/sau completarea legislaiei, Guvernul prezint Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea i/sau completarea unor acte legislative. (4) Proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu i, dup caz, proiectul legii privind modificarea i/sau completarea unor acte legislative, se examineaz i se adopt de Parlament nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar.
Articolul 50. Bugetele autoritilor bugetare independente

(1) Autoritile bugetare independente elaboreaz proiectele de bugete n conformitate cu prevederile art.48 alin.(5) din prezenta lege. (2) Proiectele bugetelor autoritilor bugetare independente, cu avizul Guvernului, se prezint Parlamentului spre examinare n termenul prevzut de calendarul bugetar. (3) Parlamentul examineaz proiectele bugetelor autoritilor bugetare independente i le aprob nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar. (4) Bugetele autoritilor bugetare independente, aprobate n condiiile alin.(3) al prezentului articol, se includ n proiectul bugetului de stat.

Articolul 52. Examinarea i adoptarea legilor bugetare anuale

(1) Parlamentul examineaz i adopt legile bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical pe anul respectiv, nu mai trziu de termenul prevzut de calendarul bugetar. (2) Comisia permanent a Parlamentului, sesizat n fond, pentru examinarea proiectelor legilor bugetare anuale este comisia responsabil de buget i finane. (3) Legile bugetare anuale se examineaz i se adopt n dou lecturi: a) n prima lectur se audiaz raportul privind proiectul bugetului, se examineaz i se aprob indicatorii generali ai bugetului veniturile, cheltuielile i soldul bugetului; b) n a doua lectur proiectul legii se examineaz i se voteaz pe articole sau, dup caz, n ansamblu. (4) n cazul n care Parlamentul propune modificri la proiectele legilor bugetare anuale, acestea trebuie s fie conforme principiilor i regulilor bugetarfiscale prevzute de prezenta lege.

S-ar putea să vă placă și