Sunteți pe pagina 1din 29

_____________________________________________________________________________

Ctre: Bursa de Valori Bucureti Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Data raportului: 13 Martie 2013 Denumirea entitii emitente: S.C. Fondul Proprietatea S.A. Sediul social: Str. Buzeti nr. 78-80, etaj 7, sector 1, Bucureti, 011017 Numrul de telefon/fax: Tel: + 40 21 200 9600 Fax: + 40 21 200 9631 Codul unic de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului: 18253260 Numr de ordine n Registrul Comerului: J40/21901/2005 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Piaa reglementat pe care se tranzacioneaz valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureti

Raportul curent conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. b) din Regulamentul Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenii i operaiunile cu valori mobiliare, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureti, Titlul II, Emiteni i Instrumente Financiare Evenimente importante de raportat:

Convocator al Adunrii Generale Extraordinare i Ordinare a Acionarilor convocate pentru data de 25 Aprilie 2013 Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureti n calitate de administrator unic i societate de administrare a investiiilor Fondului Proprietatea SA, prin prezenta, public Convocatorul Adunrii Generale Extraordinare i Ordinare a Acionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. convocate pentru data de 25 Aprilie 2013, aprobat de Comitetul Reprezentanilor n edina care a avut loc n data de 13 Martie 2013, astfel cum se regsete n Anex.
Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureti, n calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. Pentru reprezentantul legal Valeria Nistor Manager departament juridic mputernicit prin Decizia administratorului unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom Sucursala Bucureti nr. 5/11.02.2013

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
CONVOCATOR AL ADUNRII GENERALE EXTRAORDINARE I ORDINARE A ACIONARILOR S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureti, cu sediul social n Bucureti, Strada Buzeti, nr. 78-80, etajele 7 i 8, sector 1, nscris la Registrul Comerului sub numrul J40/8587/2009, avnd CUI RO 25851096, nscris n Registrul Public al Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare (CNVM) sub numrul PJM05SSAM/400001 ca sucursal a unei societi de administrare a investiiilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene, n calitate de Administrator Unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate comercial pe aciuni organizata ca societate de investitii de tip inchis, cu sediul social n Bucureti, Strada Buzeti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, nregistrat la Registrul Comerului sub numrul J40/21901/2005, CUI 18253260, avnd capitalul social subscris n cuantum de 13.778.392.208 RON i capitalul social vrsat n cuantum de 13.412.803.666 RON (Societatea), Avnd n vedere Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societii in vigoare, astfel cum a fost a probat de catre actionarii SC Fondul Proprietatea SA; Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare (Legea 31/1990); Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare (Legea 297/2004); Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare i societile de administrare a investiiilor, precum i pentru modificarea i completarea Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital; Prevederile art. 147-158 ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea i funcionarea societilor de administrare a investiiilor, a organismelor de plasament colectiv i a depozitarilor, cu modificrile i completrile ulterioare; Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acionarilor n cadrul adunrilor generale ale societilor comerciale, cu modificrile i completrile ulterioare (Regulamentul 6/2009); Prevederile art. 21 ale Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind nregistrarea la CNVM i funcionarea Societii Comerciale Fondul Proprietatea SA, precum i tranzacionarea aciunilor emise de aceasta; Dispunerea de masuri a CNVM nr. 26/20 decembrie 2012. CONVOAC: Adunarea General Extraordinar a Acionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 25 aprilie 2013, ora 10:00 (ora Romniei), la Hotel JW Marriott Sala Constana, Bucureti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGEA). II. Adunarea General Ordinar a Acionarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. pentru data de 25 aprilie 2013, ora 11.00 (ora Romniei), la Hotel JW Marriott Sala Constana, Bucureti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, (AGOA). I. Doar persoanele care sunt nregistrate ca acionari ai Societii la data de 4 aprilie 2013 (data de referin) n registrul acionarilor inut de S.C. Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa i vota n cadrul AGEA i AGOA.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
III. Ordinea de zi a AGEA este urmtoarea: Aprobarea ordinii de zi AGEA. 2. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza: 2.1. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ART. 7 - Capitalul social (1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este n valoare de 13.538.087.407 lei, mprit n 13.538.087.407 de aciuni nominative, ordinare, cu o valoare nominal de 1 leu fiecare. Calitatea de acionar al Fondului Proprietatea se atest prin extras de cont emis de ctre Depozitarul Central. (2) Datele de identificare ale fiecrui acionar, aportul fiecruia la capitalul social, numrul de aciuni la care are dreptul i cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse n Registrul acionarilor inut n sistem computerizat de ctre Depozitarul central. 2.2. Alineatul (2) al Articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Aciunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare aciune da dreptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15. 2.3. Alineatul (2) Litera j) a Articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: j) stabilete bugetul anual de venituri i cheltuieli pe exerciiul financiar urmtor; 2.4. Alineatul (6) al Articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (6) Convocatorul, orice alt punct adugat pe ordinea de zi la cererea acionarilor, si/ sau la cererea SAI, si/sau a Comitetului reprezentanilor, situaiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanilor, precum i propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziia acionarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocrii adunrii generale, i se public i pe pagina de internet, pentru liberul acces la informaie al acionarilor. La cerere, acionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. 2.5. Alineatul (10) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezen a acionarilor. 2.6. Alineatul (19) al Articolului 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (19) Voturile acionarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, ntr-o form clar i precis, coninnd meniunea "pentru", "mpotriv" ori "abinere" la fiecare problem supus aprobrii, pentru care actionarul intentioneaza sa isi exprime dreptul de vot. 2.7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ART. 15 - Organizare (1) Adunarea general ordinara a acionarilor va numi un Comitet al reprezentanilor, alctuit din 5 membri, i le va stabili remuneraia, folosind metoda de votare mentionata n acest articol, in scopul promovarii unei reprezentari mai efective a actionarilor minoritari. (2) Orice acionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanilor. Membrii Comitetului reprezentanilor pot fi acionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acionari i trebuie s aib experiena i cunotinele corespunztoare pentru a primi rapoartele S.A.I. i ale consultanilor i de a emite judeci pe baza informaiilor primite n legtur cu administrarea Fondului Proprietatea, n limitele obiectivelor i ale principiilor stabilite de politica de investiii, precum i de legile i regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanilor trebuie s aib calificarea corespunztoare pentru a decide (dac este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dac tranzaciile propuse de S.A.I., care necesit aprobarea Comitetului reprezentanilor, sunt realizate n avantajul acionarilor. Materialele cuprinzand abilitatile personale si calificarile profesionale ale candidatilor si indicarea, dupa caz, a eligibilitatii acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea. 1.

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(3) Cel putin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii, b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii, c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje, cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii, d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea, e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei, f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta, g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani, h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus. (4) Acionarii care dein mpreun sau separat cel puin 10% din capitalul social vrsat pot solicita cel mult o dat ntr-un an calendaristic, convocarea unei adunri generale a acionarilor avnd pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. (5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acionar are dreptul de a-i atribui voturile cumulate (voturile obinute n urma nmulirii voturilor deinute de ctre orice acionar, potrivit participrii la capitalul social, cu numrul membrilor ce urmeaz s formeze Comitetul Reprezentanilor) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese n Comitetul Reprezentanilor. (6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea ntregului Comitet al Reprezentanilor n cadrul aceleiai AGA. (7) n exercitarea votului cumulativ acionarii pot s acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau ctre doi sau mai muli candidai. n dreptul fiecrui candidat acionarii menioneaz numrul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor. (8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade. (9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avui n vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor. (10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor. 2.8. Alineatul (2) al Articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) Preedintele Comitetului reprezentanilor sau, n cazul absenei acestuia, un membru al Comitetului reprezentanilor desemnat prin vot de ceilali membri pentru conducerea edinei asigur buna desfurare a edinelor acestuia. edinele Comitetului reprezentanilor vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor. 2.9. Alineatele (4) si (5) ale Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (4) Primete de la S.A.I. spre analiz raportul anual si politica de management ale Fondului Proprietatea i prezint S.A.I. i adunrii generale a acionarilor un punct de vedere cu privire la acesta. (5) Primete de la S.A.I. spre analiz bugetul de venituri i cheltuieli anual nainte de a fi supus spre aprobarea adunrii generale a acionarilor i prezint S.A.I. i adunrii generale un punct de vedere cu privire la acestea. 2.10. Alineatul (11) al Articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (11) Monitorizeaz, pe baza informaiilor i rapoartelor primite de la S.A.I., urmtoarele: - lista coninnd investiiile de portofoliu i procentajul aferent fiecrui tip de investiii; - lista cu tranzaciile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuit; - profitul total al portofoliului i compararea profitului cu reperul din pia adecvat; - compararea profitului obinut cu obiectivul iniial; - gradul de ndeplinire cu politica de investiii, precum i cu orice modificri i aciuni care s duc la rezultatele corecte; - raportul de evaluare a ndeplinirii activitii. Comitetului reprezentanilor va ntocmi i prezenta adunrii generale a acionarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfurat sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea generala a actionarilor. 2.11. Alineatul (3) al Articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (3) Suplimentar atribuiilor S.A.I. prevzute de legea aplicabil, aceasta va fi obligat: (i) s stabileasc o dat de referin pentru acionarii care au drept la vot n cadrul adunrii generale, conform legii, i s stabileasc textul ntiinrii de convocare a adunrii generale, dup notificarea Comitetului reprezentanilor cu privire la coninutul acesteia i dup ce a adugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de ctre Comitetul reprezentanilor; (ii) la cererea scris a oricrui acionar, depus anterior datei adunrii generale a acionarilor, s ofere rspunsuri, dup notificarea Comitetului reprezentanilor, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; (iii) s se asigure c, n cazul n care acest lucru este solicitat din partea oricrui acionar, s fie pus la dispoziia acestuia o copie a procesului-verbal al adunrii generale i, de asemenea, dup ce convocarea edinei adunrii generale ordinare anuale a acionarilor este publicat, s pun la dispoziia acionarilor situaiile financiare ale societii i rapoartele auditorilor i al S.A.I; (iv) s pregteasc situaiile financiare anuale, s ntocmeasc raportul privitor la activitatea anual, s verifice raportul auditorilor, s le prezinte Comitetului reprezentanil or nainte de a fi transmise mai departe adunrii generale a acionarilor spre aprobare i s propun repartizarea profitului, dup ce a obinut aprobarea prealabil a Comitetului reprezentanilor; (v) s gestioneze relaia cu Depozitarul central cu privire la funciile Registrului acionarilor; (vi) s pregteasc un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanilor pentru a fi aprobat nainte de a fi trimis adunrii generale a acionarilor; (vii) s propun aprobrii prealabile a Comitetului reprezentanilor i, ulterior acesteia, aprobrii adunrii generale a acionarilor bugetul anual de venituri i cheltuieli; (viii) s propuna aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor si ulterior acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia generala conform politicii de investitii a Fondului Proprietatea; sa fie responsabil pentru implementarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru corespunzator intre profiturile si riscurile portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie sa
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
informeze periodic Comitetul reprezentantilor despre schimbarile semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului acestuia; (ix) s aprobe externalizarea unor anumite activiti, n limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitrii unor anumite atribuii, sub condiia avizrii prealabile de ctre C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislatia aplicabila; (x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanilor, s supun aprobrii adunrii generale extraordinare a acionarilor orice contract/document care poate crea obligaii legale Fondului Proprietatea, fr a se limita la cumprarea, vnzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a cror valoare depete, individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele; (xi) sa incheie orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Fondului Proprietatea (cumpararea, vanzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a cror valoare nu depete, individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele, fara aprobarea adunarii extraordinare a actionarilor; (xii) s propun adunrii generale ordinare a acionarilor ncheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale n vigoare, dup obinerea aprobrii prealabile a Comitetului reprezentanilor, precum i s aprobe procedura de audit intern i planul de audit; (xiii) s decid mutarea sediului social, cu condiia ca sediul social s fie n oricare moment nregistrat pe teritoriul Romniei; (xiv) s pun la dispoziia Comitetului reprezentanilor rapoartele, precum i orice alte documente necesare exercitrii de ctre acesta a activitii de monitorizare, n conformitate cu art. 17 alin. (11); (xv) s informeze de ndat Comitetul reprezentanilor despre orice litigiu sau nclcare a legislaiei privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operaiune care poate constitui nclcare a politicii de investiii i despre planurile/msurile corective pentru abordarea acestor chestiuni; (xvi) s solicite convocarea adunrii generale extraordinare a acionarilor pentru ca aceasta din urm s decid ori de cte ori apare o situaie n care exist o divergen de opinii ntre Comi tetul reprezentanilor i S.A.I., care nu poate fi rezolvat ca urmare a dialogului dintre cele dou organe statutare; (xvii) sa propune Comitetului Reprezentantilor recomandarea adunrii generale extraordinare a acionarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum i remuneraia acestuia, la momentul la care va fi necesar numirea unei astfel de societi n legtur cu admiterea la tranzacionare a Fondului Proprietatea. 2.12. Aprobarea noului Act Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, in forma atasata ca Anexa 1 care este parte inregranta din acest convocator. Reducerea capitalului social subscris mentionata la Articolul 7 va deveni efectiva dupa doua luni calculate din ziua in care hotararea este publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, cu conditia avizarii de catre CNVM a modificarilor aprobate de actionari. 3. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingsom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013, inclusiv administrarea Societatii in sistem unitar. 4. Prelungirea pana la data de 31 decembrie 2013 a autorizarii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureti in vederea demararii activitatilor prevazute in hotrrile adunrilor generale extraordinare ale actionarilor nr. 11/27 iunie 2012 si 12/23 noiembrie 2012, referitoare la listarea secundar a Societii pe Bursa de Valori din Varovia. 5. Aprobarea mandatrii, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire Dnei. Oana Valentina Truta s semneze hotrrile actionarilor precum i orice alte documente aferente acestora i s efectueze toate procedurile i formalitile prevzute de lege n scopul ndeplinirii hotrrilor actionarilor, inclusiv formalitile de publicare i nregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerului sau la orice alte instituii publice. 6. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca dat de nregistrare, n conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
IV. Ordinea de zi a AGOA este urmtoarea: 1. Aprobarea ordinii de zi a AGOA. 2. Aprobarea raportului anual de activitate al Administratorului unic al Societatii pentru anul financiar 2012, inclusiv a situatiilor financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012, pregatite in conformitate cu Reglementarile Contebile Romanesti, aprobarea raportului auditorului si descarcarea de gestiune a Administratorului unic. In cadrul acestui punct se va prezenta, spre informarea actionarilor, raportul anual al Comitetului Reprezentantilor. 3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul financiar 2012 si aprobarea valorii brute a dividendului de 0,04089lei/actiune. Societatea va demara plata dividendelor incepand cu data de 28 iunie 2013. 4. Aprobarea Actului aditional numarul 3 la Contractul de administrare. 5. Alegerea a doi membri ai Comitetului Reprezentantilor ca urmare a expirarii a doua mandate in data de 29 septembrie 2013. Mandatul noilor membri alesi isi va produce efectele incepand cu data de 30 septembrie 2013. Propunerile actionarilor pentru cele doua mandate care urmeaza sa expire pot fi depuse pana la data de 3 aprilie 2013 la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017 sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro. Candidatii pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale curente, certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau declaratia pe proprie raspundere, daca acesta nu este cetatean roman. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar pentru fiecare candidat va fi publicata pe pagina oficiala de internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite. 6. Cresterea remuneratiei brute lunare a fiecarui membru al Comitetului Reprezentantilor la suma de 15.000 lei, incepand cu data adoptarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor. Contractele de mandat vor fi modificate in mod corespunzator. Se imputerniceste dl. Grzegorz Maciej Konieczny pentru a semna contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentantilor din partea si pentru SC Fondul Proprietatea SA. 7. Ratificarea si aprobarea tuturor hotararilor adunarilor generale ordinare ale actionarilor si a tuturor actelor legale (inclusiv a deciziilor si contractelor) incheiate, adoptate si emise in numele SC Fondul Proprietatea SA de catre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, cat si a oricaror masuri de administrare si management adoptate si/ sau implementate de aceasta din urma in perioada 6 septembrie 2010 si 24 aprilie 2013. 8. Ratificarea si aprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA si ca societate de administrare a investitiilor in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in conformitate cu prevederile Contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte n conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expir pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul rennoirii n conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA. Lista coninnd informaiile referitoare la Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucureti (incluznd numele, sediul, calificarea profesional, dovada c este nregistrat la Registrul Comerului, dovada c este nregistrat n Registrul Public al CNVM, Contractul de Administrare a Investiiilor avizat de ctre CNVM potrivit legislaiei n vigoare) este publicat pe pagina de Internet a Societii i poate fi consultat i completat de acionari potrivit legii. 9. Aprobarea Actului aditional nr. 1 la contractul de audit incheiat intre Societate si Deloitte Audit SRL, pentru auditarea situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele IFRS, pentru memorandumul de listare.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
10. Aprobarea mandatarii, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, Dnei. OanaValentina Truta sa semneze hotararile actionarilor, precum si orice alte documente aferente acestora si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alte institutii publice. Aprobarea datei de 15 mai 2013 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

11.

n situaia nendeplinirii condiiilor legale pentru inerea AGEA sau AGOA la data primei convocri, se convoac o nou AGEA si/sau AGOA, dupa caz, pentru data 26 aprilie 2013, ora 10AM (ora Romniei) pentru AGEA si ora 11AM (ora Romniei) pentru AGOA, avnd aceeai ordine de zi. n eventualitatea unei noi convocri, data de referinta stabilit pentru identificarea acionarilor ndreptii s participe i s voteze n cadrul AGEA si AGOA este aceeasi. edinele AGEA si AGOA vor avea loc la sediul social al Societii. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunrii n conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 i cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul constitutiv al Societii, unul sau mai multi actionari, reprezentnd individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Administratorului Unic al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotrre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA i/sau AGOA. Aceste propuneri trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiii: a) n cazul persoanelor fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, iar n cazul persoanelor juridice copia actului de identitate a reprezentantului legal, mpreun cu certificatul constatator, n original sau copie conform cu originalul, eliberat de Registrul Comerului sau orice alt document, n original sau n copie conform cu originalul, emis de ctre o autoritate competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal care s ateste numele reprezentantului su lega l, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicrii convocatorului adunrii generale; documentele care atest calitatea de reprezentant legal ntocmite ntr-o limb strin, alta dect limba englez, vor fi nsoite de o traducere, realizat de un traductor autorizat, n limba romn sau n limba englez; b) s fie nsoite de o justificare si/sau de un proiect de hotrre propus spre adoptare, i c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Societatii mentionat anterior prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 1 aprilie 2013 ora 6 PM (ora Romniei). Materiale informative i ntrebri privind ordinea de zi Fiecare acionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social, are dreptul s adreseze ntrebri privind punctele de pe ordinea de zi a adunrilor generale. ntrebrile vor fi transmise la sediul social al Societii menionat anterior sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro pana la data de 23 aprilie 2013, ora 10 am (ora Romaniei). Societatea va rspunde ntrebrilor adresate de ctre acionari n timpul adunrilor, urmand ca ulterior sa le posteze, impreuna cu raspunsurile, pe pagina de Internet a Societii: www.fondulproprietatea.ro. ncepand cu data de 25 martie 2013, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA i AGOA, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunrilor generale si procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant i procedura care permite votul prin coresponden) vor fi disponibile in zilele lucrtoare la sediul social al Societatii mentionat anterior, ntre orele 09AM-5PM, (ora Romniei) precum i pe pagina
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
oficial de internet a Societii: www.fondulproprietatea.ro. Acionarii Societii pot obine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA. Participarea la edina Adunrii Generale Acionarii nscrii n registrul acionarilor la data de referin pot participa la AGEA i/sau AGOA si vota personal, prin reprezentant sau prin coresponden. Procedura detaliat referitoare la desfurarea adunrilor generale ale acionarilor este disponibil pe pagina de Internet a Societii www.fondulproprietatea.ro i include procedura de vot prin procur special i procedura care permite votul prin coresponden. Accesul acionarilor ndreptii s participe la AGEA i/sau AGOA este permis prin simpla prob a identitii acestora dup cum urmeaz: a) n cazul acionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate; b) n cazul persoanelor juridice, pe baza prezentrii unei copii a certificatului constatator sau echivalent i a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dup caz, a documentelor care atest calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (n cazul n care nu particip la AGEA i/sau AGOA reprezentantul legal al acionarului instituional); c) n cazul participrii prin reprezentant, documentele prevzute la lit. a) sau b) la care se adaug procura special. Calitatea de reprezentant legal (aplicabila tuturor formelor de exercitare a votului) se dovedete prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului (sau de ctre alt instituie avand o autoritate similara din tara de rezidenta a actionarului persoana juridica strina), n original sau copie conform cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicrii convocatorului adunrii generale; documentele care atest calitatea de reprezentant legal ntocmite ntr -o limb strin, alta dect limba englez, vor fi nsoite de o traducere, realizat de un traductor autorizat, n limba romn sau n limba englez n cazul persoanelor fizice acionari colectivi, se va prezenta o procura speciala prin care s-a desemnat un reprezentant unic i copii ale actelor de identitate ale acionarilor.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale Reprezentarea acionarilor n AGEA i/sau AGOA se poate face doar prin completarea si semnarea corespunztoare a formularului procurii speciale. Procura special va fi transmis la sediul social al Societatii menionat anterior, in original, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire sau prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa: office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 23 aprilie 2013, ora 10AM (ora Romniei). Procurile speciale vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la sediul social al Societatii pana la data de 23 aprilie 2013, ora 10AM (ora Romniei), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGEA si/sau AGOA. Reprezentarea se va putea face att prin ali acionari, ct i prin tere persoane. Acionarii fr capacitate de exerciiu pot acorda procura special altor persoane. Reprezentanii Societii nu pot primi procura n vederea reprezentrii acionarilor n AGEA si/sau AGOA. In cadrul procedurii referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestei proceduri, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGEA si/sau AGOA. Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru tinerea AGEA si / sau AGOA la data primei convocari, termenul limita pentru trimiterea de noi procuri speciale pentru noua AGEA si/sau AGOA, daca este cazul, este 23 aprilie 2013, 10AM (ora Romniei).
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
Formularul procurii speciale: a) va fi pus la dispozitia actionarilor de Societate incepand cu data de 15 martie 2013 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative; b) va fi redactat de Societate intr-o forma clara si precisa, in conformitate cu legislatia aplicabila, si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot pentru sau impotriva sau abtinere a fiecarei probleme supuse aprobarii; c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA; d) va fi completat de actionar n trei exemplare: unul pentru acionar, unul pentru reprezentant i unul pentru Societate; e) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul persoanelor fizice, sau copia actului de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice. Votul prin coresponden prin utilizarea formularelor de vot prin coresponden Votarea actionarilor in cadrul AGEA si/sau AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise, in original, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii mentionat anterior, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@fondulproprietatea.ro, pana la data de 23 aprilie 2013 ora 10AM (ora Romniei). Buletinele de vot prin corespondenta vor fi luate n considerare dac sunt nregistrate la sediul social al Societatii pn la data de 23 aprilie 2013, ora 10AM (ora Romniei), sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. In cadrul procedurii generale privind organizarea adunarilor generale se va detalia procedura care permite votul prin corespondenta, acionarii avnd obligaia de a respecta aceast procedur, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin corespondenta in AGEA si/sau AGOA. Daca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru tinerea AGEA si / sau AGOA la data primei convocari, termenul limita pentru trimiterea de noi buletine de vot prin corespondenta pentru noua AGEA si/sau AGOA, daca este cazul, este acelasi, respectiv 23 aprilie 2013, 10AM (ora Romniei). Formularul buletinului de vot prin coresponden: a) va fi pus la dispoziia acionarilor de Societate ncepnd cu data de 15 martie 2013 la aceleai coordonate i n aceleai condiii ca i materialele informative i formularele procurilor speciale; b) va fi redactat ntr-o forma clar i precis, in conformitate cu legislatia aplicabila, si va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si meniunea de vot pentru, mpotriv sau abinere la fiecare problem supus aprobrii; c) va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA si/sau AGOA; d) va fi transmis de actionar impreuna cu copia actului de identitate a actionarului, in cazul persoanelor fizice, sau copia actului de identitate a reprezentantului legal, in cazul persoanelor juridice. Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea i evidenta voturilor prin coresponden se va face de ctre o comisie stabilit n cadrul Societii, membrii acestei comisii urmnd a pstra n siguran nscrisurile precum i confidenialitatea voturilor astfel exprimate. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionariatul la numarul de telefon 021-200 96 28 si pe pagina de internet a Societatii: www.fondulproprietatea.ro. ADMINISTRATOR UNIC: Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureti Prin: __________________________ Oana Valentina Trua,

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
Reprezentant legal

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
Anexa 1 Actul Constitutiv

CAP. I Denumirea societii comerciale, forma juridic, sediul i durata

ART. 1 Denumirea societii comerciale (1) Denumirea societii este Societatea Comercial "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) n orice factur, ofert, comand, tarif, prospect i alte documente ntrebuinate n comer, emannd de la societate, se vor meniona denumirea, forma juridic, sediul social, numrul din registrul comerului, codul unic de nregistrare i att capitalul social subscris, ct i cel vrsat, precum i meniunea "societate de investiii de tip nchis". ART. 2 Forma juridic a societii comerciale (1) Societatea Comercial "Fondul Proprietatea" - S.A., denumit n continuare Fondul Proprietatea, este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate comercial pe aciuni. (2) Fondul Proprietatea se organizeaz, funcioneaz i i nceteaz activitatea conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, cu modificrile i completrile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Fondul Proprietatea este nfiinat ca alt organism de plasament colectiv (A.O.P.C.), societate de investiii de tip nchis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 3 Sediul societii comerciale (1) Sediul social al Fondului Proprietatea este n municipiul Bucureti, str. Buzeti nr. 78-80, etaj 7, sectorul 1. Sediul social poate fi schimbat n alt locaie din Romnia, pe baza unei decizii a societii de administrare (S.A.I.), n condiiile art. 21 alin. (3) pct. (xii). (2) Societatea comercial poate nfiina sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanelor, punctelor de lucru sau altor uniti fr personalitate juridic, n condiiile prevzute de lege. ART. 4 Durata societii comerciale Durata de funcionare a Fondului Proprietatea nelimitat.

CAP. II Scopul i obiectul de activitate ale societii comerciale ART. 5 Scopul societii comerciale Scopul Fondului Proprietatea const n administrarea i gestionarea portofoliului.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
ART. 6 Obiectul de activitate (1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea i gestionarea portofoliului. (2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de codul CAEN 643 fonduri mutuale i alte entiti financiare similare, iar activitatea principal este efectuarea de investiii financiare - CAEN 6430. (3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea const n: a) administrarea i gestionarea portofoliului; b) alte activiti auxiliare i adiacente, n conformitate cu reglementrile n vigoare.

CAP. III Capitalul social, aciunile ART. 7 Capitalul social (1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este n valoare de 13.538.087.407 lei, mprit n 13.538.087.407 de aciuni nominative, ordinare, cu o valoare nominal de 1 leu fiecare. Calitatea de acionar al Fondului Proprietatea se atest prin extras de cont emis de ctre Depozitarul Central. (2) Datele de identificare ale fiecrui acionar, aportul fiecruia la capitalul social, numrul de aciuni la care are dreptul i cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse n Registrul acionarilor inut n sistem computerizat de ctre Depozitarul central.

ART. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social (1) Adunarea general extraordinar a acionarilor va decide, n condiiile legii, cu privire la majorarea i reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. b) i c). (2) Capitalul social va putea fi majorat, n condiiile legii, prin: a) prin emisiunea de aciuni noi in schimbul unor aporturi in numerar; b) ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale i a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune. (3) Majorrile de capital prevzute la alin. (2) vor fi nregistrate la oficiul registrului comerului, n baza hotrrii adunrii generale a acionarilor a Fondului Proprietatea. (4) Orice reducere a capitalului social se face n condiiile prevzute de lege. (5) Capitalul social poate fi redus prin: a) reducerea numrului de aciuni; b) reducerea valorii nominale a aciunilor; i c) alte procedee prevzute de lege. (6) n cazul n care S.A.I. constat c n urma pierderilor valoarea activului net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i datoriile Fondului Proprietatea, reprezint mai puin de jumtate din valoarea capitalului social subscris, acesta are obligaia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor, care va hotr dac Fondul Proprietatea trebuie s fie dizolvat. Dac adunarea general extraordinar a acionarilor nu decide dizolvarea Fondului Proprietatea, atunci Fondul Proprietatea este obligat ca, cel trziu pn la ncheierea exerciiului financiar ulterior celui n care au fost constatate pierderile, s procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dac n acest interval activul net al Fondului Proprietatea nu a fost reconstituit pn la nivelul unei valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(7) Reducerea capitalului social se va realiza numai dup trecerea unui termen de dou luni de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, a hotrrii adunrii generale extraordinare a acionarilor. ART. 9 Aciunile (1) Aciunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise n form dematerializat, evideniate prin nscriere n cont, i acord drepturi egale titularilor lor n condiiile prevzute la art. 11. (2) Valoarea nominal a unei aciuni este de 1 leu. (3) Aciunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoate dect un proprietar pentru fiecare aciune. n cazul n care o aciune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul central nu este obligat s nscrie transmiterea att timp ct acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultnd din aciune. (4) Cesiunea parial sau total a aciunilor ntre acionari sau teri se face n condiiile i cu procedura prevzute de lege. (5) Fondul Proprietatea poate s dobndeasc propriile aciuni, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare. (6) Dreptul la dividende l dein acionarii nscrii n Registrul acionarilor, n conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i conform reglementrilor emise n aplicarea acesteia.

ART. 10 Obligaiuni Fondul Proprietatea este autorizat s emit obligaiuni n condiiile legii. Fondul Proprietatea nu se poate mprumuta in scopuri investitionale.

ART. 11 Drepturi i obligaii decurgnd din aciuni (1) Fiecare aciune pltit de acionari, potrivit legii, confer acestora dreptul la vot n adunarea general a acionarilor, n conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege i de a fi alei n organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv i dispoziiilor legale, respectiv alte drepturi prevzute de actul constitutiv. (2) Aciunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, astfel: fiecare aciune da dr eptul la un vot. Prin derogare de la acest principiu, pentru numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor se aplica regula votului cumulativ reglementata la articolul 15. (3) Deinerea unei aciuni implic adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. (4) Drepturile i obligaiile legate de aciuni urmeaz aciunile n cazul trecerii lor n proprietatea altor persoane.

CAP. IV Adunarea general a acionarilor ART. 12 Adunrile generale ale acionarilor (1) Adunrile generale ale acionarilor sunt ordinare i extraordinare.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(2) Adunarea general ordinar a acionarilor are urmtoarele competene, atribuii i funcii: a) discut, aprob sau modific situaiile financiare anuale dup analizarea rapoartelor S.A.I. si ale auditorului financiar; b) stabilete repartizarea profitului net i stabilete dividendele; c) numete membrii Comitetului reprezentanilor (CR) i i revoc din funcie; d) numete S.A.I. pe baza rezultatelor seleciei efectuate n urma unei licitaii pentru desemnarea S.A.I. i revoc mandatul acordat acesteia; e) numete i revoc auditorul financiar i fixeaz durata minim a contractului de audit financiar; f) stabilete nivelul remuneraiei membrilor Comitetului reprezentanilor, a S.A.I. i a auditorului financiar pentru exerciiul financiar curent; g) se pronun asupra gestiunii S.A.I. i i evalueaz performanele i o descarc de gestiune; h) hotrte cu privire la acionarea n justiie a S.A.I. i a auditorului financiar, dup caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea; i) aproba strategia i politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea; j) stabilete bugetul anual de venituri i cheltuieli pe exerciiul financiar urmtor; k) hotrte cu privire la gajarea, nchirierea sau constituirea de garanii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea; l) hotrte n orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuiilor legale. (3) Adunarea general extraordinar a acionarilor are dreptul de a hotr cu privire la: a) nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic; b) majorarea capitalului social; c) reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni; d) conversia aciunilor dintr-o categorie n alta; e) conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni; f) emisiunea de obligaiuni; g) aprobarea admiterii la tranzacionare i desemnarea pieei reglementate pe care vor fi tranzacionate aciunile Fondului Proprietatea; h) ncheierea oricrui contract/document care poate crea obligaii legale Fondului Proprietatea, fr a se limita la cumprarea, vnzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a cror valoare depete, individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele; i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea; j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferin al acionarilor; k) aprobarea Declaraiei de Politic Investiional; l) oricare alt modificare a actului constitutiv sau oricare alt hotrre pentru care este cerut, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunrii generale extraordinare a acionarilor.

ART. 13 Convocarea adunrii generale a acionarilor (1) Adunarea general a acionarilor se convoac de ctre S.A.I. ori de cte ori este necesar. Anterior convocrii adunrii generale a acionarilor, S.A.I. va comunica Comitetului reprezentanilor intenia de convocare a adunrii generale i va introduce pe ordinea de zi toate punctele solicitate de Comitetul reprezentanilor. (2) Adunarea general ordinar a acionarilor se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult 4 luni de la ncheierea exerciiului financiar. (3) Termenul de ntrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicrii convocrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. (4) Adunarea general a acionarilor, fie ordinar, fie extraordinar, va fi convocat ori de cte ori va fi nevoie, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i cu dispoziiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a, i ntr-un cotidian de
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
circulaie naional sau ntr-un ziar de larg circulaie din localitatea n care se afl sediul societii cu cel puin 30 de zile nainte de data stabilit. (5) Unul sau mai muli acionari, reprezentnd individual sau mpreun cel puin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita, printr-o cerere scris adresat S.A.I., introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, n termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocrii. (6) Convocatorul, orice alt punct adugat pe ordinea de zi la cererea acionarilor, si/ sau la cererea SAI, si/sau a Comitetului reprezentanilor, situaiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentanilor, precum i propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziia acionarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocrii adunrii generale, i se public i pe pagina de internet, pentru liberul acces la informaie al acionarilor. La cerere, acionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. (7) Convocatorul va cuprinde locul, ora i data inerii adunrii generale a acionarilor, precum i ordinea de zi, cu menionarea explicit a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea adunrii generale a acionarilor se vor respecta prevederile art. 147 - 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea i funcionarea societilor de administrare a investiiilor, a organismelor de plasament colectiv i a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preedintelui Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificrile ulterioare. (8) Cnd pe ordinea de zi figureaz propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui s cuprind textul integral al propunerilor. Cnd pe ordinea de zi figureaz numirea membrilor Comitetului reprezentanilor, n convocare se va meniona c lista cuprinznd informaii cu privire la numele, localitatea de domiciliu i calificarea profesional ale persoanelor propuse pentru funcia de membru al Comitetului reprezentanilor se afl la dispoziia acionarilor, putnd fi consultat i completat de actionari. (9) n ntiinarea pentru prima adunare general a acionarilor se vor fixa ziua i ora pentru cea de -a doua adunare, avnd aceeai ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situaia n care cea dinti nu s-ar putea ine din cauza nentrunirii cvorumului de prezen. (10) Adunarea general a acionarilor se ntrunete la sediul Fondului Proprietatea sau n alt loc indicat n convocare. (11) Comitetul reprezentanilor poate cere S.A.I. convocarea adunrii generale, iar dac aceasta nu public convocarea adunrii generale n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea solicitrii, Comitetul reprezentanilor poate convoca adunarea general a acionarilor, n condiiile stabilite prin prezentul articol. (12) Preedintele Comitetului reprezentanilor poate cere S.A.I. convocarea adunrii generale, n condiiile prevzute de art. 16 alin. (4) , teza a doua. (13) S.A.I. convoac de ndat adunarea general a acionarilor, la cererea scris acionarilor reprezentnd, individual sau mpreun, cel puin 5% din capitalul social, dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n atribuiile adunrii generale a acionarilor. (14) n cazul menionat la alin. (13) adunarea general a acionarilor va fi convocat n termen de cel mult 30 de zile calendaristice i se va ntruni n termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care S.A.I. a primit cererea acionarilor. (15) n cazul n care, n situaia prevzut la alin. (13) i (14), S.A.I. nu convoac adunarea general a acionarilor, acionarii care au formulat solicitarea adresat S.A.I. pot solicita Comitetului reprezentanilor convocarea adunrii generale. Dac nici Comitetul reprezentanilor nu convoac adunarea general, n termen de 10 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii, instana de judecat de la sediul Fondului Proprietatea, cu citarea S.A.I., va putea autoriza convocarea adunrii generale de ctre acionarii care au formulat cererea.

ART. 14 Organizarea adunrii generale a acionarilor I. Cvorum i drepturi de vot

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberrilor adunrii generale ordinare a acionarilor este necesar prezena acionarilor care s reprezinte cel puin o ptrime din totalul actiunilor care dau drept de vot. Hotrrile adunrii generale ordinare a acionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotrrea adunrii generale ordinare a acionarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentantilor si a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel puin dou treimi din numarul voturilor acionarilor prezeni sau reprezentai. (2) Dac adunarea general ordinar a acionarilor nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin. (1), adunarea ce se va ntruni la o a doua convocare poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri, indiferent de cvorumul ntrunit, lund hotrri cu majoritatea voturilor exprimate. (3) Pentru validitatea deliberrilor adunrii generale extraordinare a acionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezena acionarilor reprezentnd cel puin o ptrime din totalul actiunilor cu drept de vot, iar hotrrile s fie luate cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai; b) la a doua convocare, adunarea general a acionarilor poate s delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti adunri, n prezena acionarilor reprezentnd cel puin o cincime din numrul total de actiuni cu drept de vot, lund hotrri cu majoritatea voturilor deinute de acionarii prezeni sau reprezentai. (4) Prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din totalul drepturilor de vot, atat la prima cat si la cea de-a doua convocare, este ceruta pentru validitatea deliberrilor adunrii generale extraordinare a acionarilor pentru adoptarea unei hotrri privind: (i) majorarea capitalului social, (ii) reducerea capitalului social, mai putin cea privind reducerea capitalului social ca urmare a dobandirii propriilor actiuni, urmata de anularea lor sau a scutirii actionarilor care nu au facut toate varsamintele pentru achitarea actiunilor neplatite sau (iii) dizolvarea anticipat a Fondului Proprietatea, efectuate n condiiile legii. (5) Pentru validitatea deliberarii adunarii generale extraordinare a actionarilor privind reducerea capitalului social ca urmare a dobandirii propriilor actiuni urmata de anularea lor sau a scutirii actionarilor care nu au facut toate varsamintele pentru achitarea actiunilor neplatite, este necesara prezenta actionarilor reprezentand: (i) cel putin din drepturile de vot la prima convocare si (ii) cel putin 1/5 din totalul numarului de actiuni dand drept de vot, la cea de-a doua convocare. (6) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puin dou treimi din voturile aferente aciunilor cu drept de vot deinute de acionarii prezeni sau reprezentai.

II. Desfurarea adunrilor (7) n ziua i la ora stabilite n convocare, edina adunrii generale a acionarilor va fi deschis de reprezentantul permanent al S.A.I. sau, n lipsa acestuia, de cel care i ine locul. Reprezentantul legal al S.A.I. sau o persoan desemnat de acesta va fi presedintele adunarii. La adunarea general vor participa i membrii Comitetului reprezentanilor. (8) Adunarea general va alege dintre acionarii prezeni 1 pn la 3 secretari, care vor verifica lista de prezen a acionarilor, indicnd capitalul social pe care l reprezint fiecare, procesul-verbal ntocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numrului aciunilor depuse i ndeplinirea tuturor formalitilor cerute de lege i de actul constitutiv pentru inerea adunrii generale a acionarilor. (9) Un proces-verbal, semnat de preedinte i secretar, va constata ndeplinirea formalitilor de convocare, data i locul adunrii generale a acionarilor, acionarii prezeni, membrii Comitetului reprezentanilor prezeni, numrul aciunilor, dezbaterile n rezumat, hotrrile luate, iar la cererea acionarilor, declaraiile fcute de acetia n edin.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare si listele de prezen a acionarilor. (11) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea desemna, dintre angajaii S.A.I., unul sau mai muli secretari tehnici, care s ndeplineasc atribuiile ce le revin n conformitate cu prevederile legale. (12) Hotrrile adunrii generale a acionarilor se redacteaz pe baza procesului-verbal i se semneaz de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o persoan desemnat de acesta. Procesul-verbal va fi trecut n registrul adunrilor generale a acionarilor. (13) innd seama de numrul extrem de mare al acionarilor Fondului Proprietatea, mprejurare care, practic, face imposibil ntrunirea tuturor acestora la adunarea general a acionarilor, ca organ suprem de conducere, acionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procur special sau i vor putea exprima votul prin coresponden sau electronic; procedura si formularele pentru procura, votul prin corespondenta si votul electronic vor fi stabilite de S.A.I. in conformitate cu prevederile legale n vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Fondului Proprietatea cel tarziu la data publicarii convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor. (14) Avnd n vedere instituirea dreptului de vot prin coresponden, drept pe care l poate exercita i care este recomandabil s fie exercitat de ctre oricare dintre acionari, cvorumul statutar ce trebuie ndeplinit pentru valabila desfurare a oricrui tip de adunare general a acionarilor se calculeaz cu includerea voturilor considerate valide transmise prin coresponden. (15) i n cazul votului prin coresponden, fiecare acionar este n drept s se pronune, n scris, cu privire la toate problemele nscrise pe ordinea de zi, votnd "pentru", "mpotriv" sau "abinere". Voturile exprimate i neanulate pentru vicii de procedur sunt luate n calcul. (16) Au dreptul s participe la adunrile generale toi acionarii care, la data de referin, sunt nscrii n Registrul acionarilor, inut n condiiile legii. (17) n vederea asigurrii posibilitii efective i reale a tuturor acionarilor de a lua cunotin despre coninutul documentelor i propunerilor celor care solicit organizarea adunrilor generale ale acionarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune la dispoziie, la sediul Fondului Proprietatea, precum i pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel puin 30 de zile nainte de data prevzut pentru inerea adunrii. n cazul convocrii adunrii generale de ctre Comitetul reprezentanilor, S.A.I. are obligaia de a realiza toate formalitile de mai sus la solicitarea Comitetului reprezentanilor. n caz de imposibilitate obiectiv de realizare a acestei modaliti de comunicare cu acionarii, Comitetul reprezentanilor va anuna n convocator o alt adres dect cea a Fondului Proprietatea, la care vor putea fi puse la dispoziia acionarilor documentele mai sus artate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (18) n anunurile prin care se aduce la cunotin convocarea adunrii generale a acionarilor Fondului Proprietatea se va indica de ctre S.A.I. data de referin n raport cu care vor fi ndreptii s participe i s voteze acionarii. De asemenea, se va stabili data pn la care acionarii i pot trimite voturile, precum i procedura votului prin coresponden, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobrii. n cazul n care convocarea adunrii generale se va face de ctre Comitetul reprezentanilor, atribuiile mai sus artate vor fi exercitate de Comitetul reprezentanilor. Data-limit pn la care pot fi nregistrate voturile prin coresponden este ulterioar cu cel puin 5 zile lucrtoare datei de publicare a materialelor informative i este anterioar datei primei convocri a adunrii generale a acionarilor cu cel puin 48 de ore. (19) Voturile acionarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare la sediul Fondului Proprietatea, ntro form clar i precis, coninnd meniunea "pentru", "mpotriv" ori "abinere" la fiecare problem supus aprobrii, pentru care actionarul intentioneaza sa isi exprime dreptul de vot. (20) Voturile transmise electronic sau prin coresponden vor fi anulate dac nu respect procedura stabilit de S.A.I., elaborat n conformitate cu reglementrile Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare, neputnd fi luate n considerare la calculul cvorumului de prezen. III. Exercitarea dreptului de vot n adunarea general a acionarilor (21) Acionarii pot fi reprezentai n cadrul oricrei adunri generale de ctre ali acionari sau de ctre tere persoane delegate expres de ctre acionar pentru respectiva adunare generala.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(22) Hotrrile adunrilor generale ale acionarilor se iau prin vot deschis, cu excepia situaiilor n care legea sau prezentul act constitutiv nu dispune altfel. (23) Doar acionarii nregistrai n Registrul acionarilor societii la data de referin stabilit de S.A.I. sau, n cazul convocrii adunrii generale de ctre Comitetul reprezentanilor, de ctre acesta, n momentul convocrii adunrii generale a acionarilor vor fi ndreptii s participe la adunare i s voteze dup ce i dovedesc identitatea. (24) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea i revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanilor, a auditorilor financiari i pentru luarea msurilor/hotrrilor referitoare la rspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanilor i a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea. (25) Procedura referitoare la votul secret, n cazurile n care este aplicabil, va fi aprobata de S.A.I. si va fi facuta publica pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cel tarziu la data publicarii convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor. (26) Hotrrile adunrii generale a acionarilor sunt obligatorii pentru toi acionarii, inclusiv pentru acionarii abseni, nereprezentai, care s-au abinut sau care au votat mpotriv. (27) Acionarii care nu au capacitate de exerciiu, precum i persoanele juridice pot fi reprezentai/reprezentate prin reprezentanii lor legali care, la rndul lor, pot da altor persoane mputernicire pentru respectiva adunare general a acionarilor.

CAP. V Comitetul reprezentanilor ART. 15 Organizare (1) Adunarea general ordinara a acionarilor va numi un Comitet al reprezentanilor, alctuit din 5 membri, i le va stabili remuneraia, folosind metoda de votare mentionata n acest articol, in scopul promovarii unei reprezentari mai efective a actionarilor minoritari. (2) Orice acionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanilor. Membrii Comitetului reprezentanilor pot fi acionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane propuse pentru a fi desemnate de acionari i trebuie s aib experiena i cunotinele corespunztoare pentru a primi rapoartele S.A.I. i ale consultanilor i de a emite judeci pe baza informaiilor primite n legtur cu administrarea Fondului Proprietatea, n limitele obiectivelor i ale principiilor stabilite de politica de investiii, precum i de legile i regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanilor trebuie s aib calificarea corespunztoare pentru a decide (dac este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dac tranzaciile propuse de S.A.I., care necesit aprobarea Comitetului reprezentanilor, sunt realizate n avantajul acionarilor. Materialele cuprinzand abilitatile personale si calificarile profesionale ale candidatilor si indicarea, dupa caz, a eligibilitatii acestora pentru calificarea drept membru independent (astfel cum sunt definite de alineatul 3 de mai jos) vor fi depuse la registratura Fondului Proprietatea pana la data de inregistrare; listele continand candidatii si actionarii care au propus fiecare candidat va fi publicate de catre SAI, in termen, pe site-ul Fondului Proprietatea. (3) Cel putin 2 (doi) membri ai Comitetului reprezentantilor trebuie sa fie independenti. Pentru a se califica drept membru independent, o persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sa nu fie director sau membru al unui organ de administrare sau conducere al Fondului Proprietatea (alta calitate decat cea de membru al Comitetului Reprezentantilor) sau al altei companii controlate de acesta, si sa nu fi detinut o astfel de pozitie in ultimii 5 (cinci) ani calculati de la data formularii propunerii, b) sa nu fi fost angajat al Fondului Proprietatea sau al altei companii controlate de acesta sau sa nu fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii, c) sa nu primeasca sau sa nu fi primit de la Fondul Proprietatea sau de la o companie controlata de acesta orice remuneratie suplimentara sau alte avantaje, cu exceptia celor decurgand din calitatea de membru al Comitetului Reprezentantilor in ultimii 5 ani calculati de la data formularii propunerii,
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
d) sa nu fie sau sa nu reprezinte un actionar semnificativ al Fondului Proprietatea, e) sa nu aiba sau sa nu fi avut in ultimul an calculat de la data formularii propunerii o relatie de afaceri cu Fondul Proprietatea sau cu o companie controlata de acesta, fie ca persoana, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau angajat al companiei care are o astfel de relatie cu Fondul Proprietatea, in cazul in care prin natura sa aceasta relatie poate afecta obiectivitatea persoanei, f) sa nu fie sau sa nu fi fost in ultimii trei ani calculati de la data formularii propunerii auditor financiar sau un angajat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei companii controlate de acesta, g) sa nu fi fost membru al Comitetului Reprezentantilor pentru mai mult de 9 ani, h) sa nu aiba relatii de familie (sot, sotie sau ruda pana la gradul 4 inclusiv) cu o persoana care se afla in una dintre situatiile mentionate la a) sau d) de mai sus. (4) Acionarii care dein mpreun sau separat cel puin 10% din capitalul social vrsat pot solicita cel mult o dat ntr-un an calendaristic, convocarea unei adunri generale a acionarilor avnd pe ordinea de zi alegerea Comitetului Reprezentanilor cu aplicarea metodei votului cumulativ. (5) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acionar are dreptul de a-i atribui voturile cumulate (voturile obinute n urma nmulirii voturilor deinute de ctre orice acionar, potrivit participrii la capitalul social, cu numrul membrilor ce urmeaz s formeze Comitetul Reprezentanilor) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese n Comitetul Reprezentanilor. (6) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea ntregului Comitet al Reprezentanilor n cadrul aceleiai AGA. (7) n exercitarea votului cumulativ acionarii pot s acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau ctre doi sau mai muli candidai. n dreptul fiecrui candidat acionarii menioneaz numrul de voturi acordate. Candidatii care vor cumula cele mai multe voturi in timpul adunarii generale a actionarilor vor forma Comitetul Reprezentantilor. Cand doi sau mai multi candidati propusi sa fie numiti membri ai Comitetului Reprezentantilor vor cumula acelasi numar de voturi, persoana care a fost votata de un numar cat mai mare de actionari va fi numita membru al Comitetului Reprezentantilor. (8) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor dureaza 3 ani, perioada ce urmeaza a fi prelungita de drept, pana la prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, ulterior expirarii acestei perioade. (9) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor la care se aplica metoda votului cumulative in conditiile prezentului articol sunt inclusi automat in lista candidatilor pentru noul Comitet al Reprezentantilor, cu exceptia cazului in care acestia notifica SAI, in scris, despre refuzul pentru a fi avui n vedere pentru realegerea lor, inainte de data limita pentru transmiterea de propuneri de candidate pentru Comitetul Reprezentantilor. (10) Membrii Comitetului Reprezentantilor in functie la data adunarii generale a actionarilor care nu sunt realesi in Comitetul Reprezentantilor prin metoda votului cumulativ sunt considerati revocati. (11) Comitetul reprezentantilor alege din cadrul membrilor sai un presedinte al Comitetului reprezentantilor. ART. 16 Funcionare (1) edinele Comitetului reprezentanilor au loc cel puin o dat pe trimestru, putnd ns fi convocate ori de cte ori este necesar. Convocarea Comitetului reprezentanilor se face de preedinte, oricare membru al acestuia sau de ctre S.A.I. Comitetul reprezentailor se va ntruni in cel mult 7 zile de la convocare. (2) Preedintele Comitetului reprezentanilor sau, n cazul absenei acestuia, un membru al Comitetului reprezentanilor desemnat prin vot de ceilali membri pentru conducerea edinei asigur buna desfurare a edinelor acestuia. edinele Comitetului reprezentanilor vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea sau in alte locatii astfel cum se agreaza de catre membrii Comitetului Reprezentantilor. (3) Comitetul reprezentanilor ia decizii valabile n prezena majoritii absolute a membrilor acestuia. Membrii Comitetului reprezentanilor vor putea fi reprezentai la edinele Comitetului reprezentanilor numai de ali membri ai Comitetului reprezentanilor pe baz de procur special scris, prezentat n original la nceperea edinei. Un membru al Comitetului reprezentanilor poate reprezenta doar un singur membru absent. Deciziile Comitetului reprezentanilor se vor lua cu majoritatea absolut a voturilor
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
membrilor acestuia i se semneaz de toi membrii care au participat la edin. Dac unii membrii ai Comitetului reprezentanilor au fost reprezentai, procura de reprezentare va fi anexat la procesul -verbal. (4) Dac nu se poate ndeplini cerina majoritii absolute pentru cvorum si astfel este imposibila luarea unei decizii, Comitetul reprezentanilor va fi convocat pentru o noua edina pentru a se delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dinti edine. Dac nu se poate ndeplini cerina majoritii absolute necesare pentru cvorum pentru luarea de decizii in trei edine consecutive, preedintele Comitetului reprezentanilor va solicita SAI convocarea adunrii generale a acionarilor pentru a hotr cu privire la situaia existenta; n cazul n care SAI nu procedeaz la convocare, oricare dintre membrii Comitetului reprezentanilor va putea convoca adunarea general. (5) n caz de vacan a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului reprezentanilor, adunarea general a acionarilor se va convoca de urgen pentru numirea de noi membri. Pentru perioada de pn la decizia adunrii generale, ceilali membri ai Comitetului reprezentanilor vor desemna membrii interimari pentru completarea locurilor vacante. Decizia Comitetului reprezentanilor cu privire la numirea membrilor interimari se va comunica S.A.I., auditorului i se va depune la registrul comerului. ART. 17 Atribuiile Comitetului reprezentanilor Comitetul reprezentanilor are, n principal, urmtoarele atribuii: (1) Ca urmare a informrii primite de la S.A.I. cu privire la convocarea adunrii generale ordinare i/sau extraordinare, solicit, n cazul n care consider necesar, adugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmeaz a fi cuprins n textul convocatorului adunrii generale a acionarilor. (2) Primete de la S.A.I. informrile n ceea ce privete rspunsul la solicitrile scrise depuse nainte de data adunrii generale a acionarilor de ctre acionari cu privire la ordinea de zi ce implic activitatea Fondului Proprietatea. (3) Primete de la S.A.I. situaiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de S.A.I. i raportul financiar al auditorilor, nainte de a fi puse la dispoziia acionarilor, i le analizeaz, putnd formula un punct de vedere n cazul n care are obieciuni, pe care l prezint S.A.I. i adunrii generale. (4) Primete de la S.A.I. spre analiz raportul anual si politica de management ale Fondului Proprietatea i prezint S.A.I. i adunrii generale a acionarilor un punct de vedere cu privire la acesta. (5) Primete de la S.A.I. spre analiz bugetul de venituri i cheltuieli anual nainte de a fi supus spre aprobarea adunrii generale a acionarilor i prezint S.A.I. i adunrii generale un punct de vedere cu privire la acestea. (6) Primete de la S.A.I. spre analiz strategia si politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, inainte de a fi supusa spre aprobarea adunarii generale a actionarilor si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la aceasta. (7) Primete de la S.A.I. spre analiza si aproba cadrul de desfurare a operaiunilor Fondului Proprietatea, precum i orice alt regulament emis de S.A.I. aplicabil Fondului Proprietatea, n conformitate cu prevederile legale n vigoare i regulile i regulamentele pieei de capital. (8) Primete i analizeaz informarea S.A.I. cu privire la propunerea adresat adunrii generale ordinare a acionarilor pentru ncheierea contractului de audit financiar i prezint S.A.I. i adunrii generale un punct de vedere cu privire la aceasta. (9) Analizeaz n mod regulat politica de investiii a Fondului Proprietatea i prezint S.A.I. i adunrii generale un punct de vedere oricnd consider util, ns cel puin o dat pe an, cu prilejul adunrii generale ordinare. (10) Primete rapoartele auditorilor interni i prezint S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la acestea. (11) Monitorizeaz, pe baza informaiilor i rapoartelor primite de la S.A.I., urmtoarele: - lista coninnd investiiile de portofoliu i procentajul aferent fiecrui tip de investiii; - lista cu tranzaciile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuit; - profitul total al portofoliului i compararea profitului cu reperul din pia adecvat; - compararea profitului obinut cu obiectivul iniial; - gradul de ndeplinire cu politica de investiii, precum i cu orice modificri i aciuni care s duc la rezultatele corecte;
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
- raportul de evaluare a ndeplinirii activitii. Comitetului reprezentanilor va ntocmi i prezenta adunrii generale a acionarilor un raport anual privind activitatea de monitorizare desfurat sau un raport referitor la o alta perioada stabilita de catre adunarea generala a actionarilor. (12) Reprezint adunarea general a acionarilor n relaia cu S.A.I. din punctul de vedere al tuturor comunicrilor dintre cele dou organe, cu excepia situaiilor reglementate expres n prezentul act constitutiv ca urmnd o modalitate de comunicare direct ntre adunarea general i S.A.I. (13) Verific raportul S.A.I. i exercit monitorizarea permanent asupra conducerii Fondului Proprietatea de ctre S.A.I.; n acest sens, verific dac operaiunile efectuate de ctre S.A.I. sunt compatibile cu legea aflat n vigoare, cu actul constitutiv sau cu orice decizie relevant a adunrii generale a acionarilor. (14) n condiiile art. 13 alin. (11) i (14), convoac adunarea general a acionarilor. (15) Particip la edinele adunrilor generale ale acionarilor i prezint rapoarte n toate situaiile menionate n prezentul act constitutiv ori cu privire la orice problem despre care consider c este util a fi informat adunarea general. (16) Propune adunrii generale a acionarilor aprobarea prealabila sau respingerea oricrui contract/document care poate crea obligaii legale Fondului Proprietatea, fr a se limita la cumprarea, vnzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele. (17) Recomand adunrii generale a acionarilor ncetarea contractului de administrare n cazul n care consider c este spre avantajul acionarilor. (18) Recomand adunrii generale a acionarilor orice alte aspecte pe care le consider importante pentru acionari. (19) Recomand adunrii generale extraordinare a acionarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum i remuneraia acestuia, la momentul la care va fi necesar numirea unei astfel de societi n legtur cu admiterea la tranzacionare a Fondului Proprietatea. (20) Aproba delegarea de catre S.A.I. a anumitor activitati. Delegarea i va produce efectele numai dup avizarea prealabil a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, unde acesta este cerut de prevederile legale. (21) Este responsabil de monitorizarea performanei SAI potrivit contractului de administrare a investiiilor.

ART. 18 Obligaiile membrilor Comitetului reprezentanilor (1) Membrii Comitetului reprezentanilor au ndatoriri de diligen i loialitate fa de acionarii Fondului Proprietatea. (2) Membrii Comitetului reprezentanilor sunt rspunztori fa de adunarea general a acionarilor Fondului Proprietatea, potrivit regulilor mandatului. Deciziile membrilor Comitetului reprezentanilor vor fi luate dup o informare diligent asupra circumstanelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. (3) Membrii Comitetului reprezentanilor nu vor divulga informaiile confideniale i secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care au acces. Aceast obligaie le revine i dup ncetarea mandatului. (4) n cazul n care un membru al Comitetului reprezentanilor are ntr-o anumit operaiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie s i ntiineze despre aceasta pe ceilali membri i pe auditorii interni i s nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceast operaiune. (5) Aceeai obligaie o are membrul Comitetului reprezentanilor n cazul n care, ntr -o anumit operaiune, tie c sunt interesate soul sau soia sa, rudele ori afinii si pn la gradul al IV-lea inclusiv. (6) Interdiciile stabilite la alin. (4) i (5), referitoare la participarea, la deliberarea i la votul membrilor Comitetului reprezentanilor, nu sunt aplicabile n cazul n care obiectul votului l constituie:
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
a) oferirea spre subscriere ctre un membru al Comitetului reprezentanilor sau ctre persoanele menionate la alin. (5) de aciuni sau obligaiuni ale Fondului Proprietatea; b) acordarea de ctre un membru al Comitetului reprezentanilor sau de persoanele menionate la alin. (5) a unui mprumut ori constituirea unei garanii n favoarea Fondului Proprietatea. (7) Membrul Comitetului reprezentanilor care nu a respectat prevederile alin. (4) i (5) rspunde pentru daunele care au rezultat pentru Fondul Proprietatea. (8) Este interzis creditarea de ctre Fondul Proprietatea a membrilor Comitetului reprezentanilor, prin intermediul unor operaiuni, precum: a) acordarea de mprumuturi; b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior ncheierii de ctre Fondul Proprietatea cu acetia de operaiuni de livrare de bunuri, prestri de servicii sau executare de lucrri; c) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a oricror mprumuturi acordate membrilor Comitetului reprezentanilor, concomitent ori ulterioar acordrii mprumutului; d) garantarea direct ori indirect, n tot sau n parte, a executrii de ctre membri a oricror alte obligaii personale ale acestora fa de tere persoane; e) dobndirea cu titlu oneros ori plata, n tot sau n parte, a unei creane ce are drept obiect un mprumut acordat de o ter persoan membrilor Comitetului reprezentanilor ori o alt prestaie personal a acestora. (9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile i operaiunilor n care sunt interesai soul sau soia, rudele ori afinii pn la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Comitetului reprezentanilor; de asemenea, dac operaiunea privete o societate civil sau comercial la care una dintre persoanele anterior menionate este administrator ori deine, singur sau mpreun cu una dintre persoanele sus-menionate, o cot de cel puin 20% din valoarea capitalului social subscris. (10) Prevederile alin. (8) nu se aplic n cazul n care operaiunea este ncheiat de Fondul Proprietatea n condiiile exercitrii curente a activitii sale, iar clauzele operaiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevzute la alin. (8) i (9) dect cele pe care n mod obinuit Fondul Proprietatea le practic fa de tere persoane. (11) Comitetul reprezentanilor va decide cu privire la orice cerere formulat de ctre S.A.I. ntr -o perioad de timp rezonabil astfel nct s i permit S.A.I. ndeplinirea obligaiilor sale.

CAP. VI Despre administrarea societii ART. 19 Organizare (1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din Romnia, cu sediul n Bucureti, str. Buzeti nr. 78-80, et. 7 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comerului J40/8587/2009 reprezentat legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetean polonez, nscut la data de 22.11.1970 n Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat n Polonia, identificat cu carte de identitate eliberat de Autoritile polone la data de 14.05.2009, valabil pn la data de 14.05.2019, avnd nr. personal 7011220001, de dl. Adrian Cighi, cetean romn, domiciliat n Mun. Bucuresti, str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu carte de identitate RT numar 768358 emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 18.05.2011, valabila pana la data de 10.08.2021, avand CNP 1830810314000 si de Oana - Valentina Trua, cetean romn, domiciliat n Mun.Cluj-Napoca, Str. Iuliu Moldovan nr. 18, ap.13, judeul Cluj, identificat cu carte de identitate KX numar 361489 emisa de Mun. ClujNapoca la data de 08.06.2004, valabila pana la data de 20.08.2014, avand CNP 2800820260032, n baza contractului de administrare semnat n data de 25 februarie 2010, care ndeplinete att funcia de administrator unic, ct i cea de societate de administrare a investiiilor, numit n ntregul act constitutiv S.A.I. (2) S.A.I. este aleas de ctre adunarea general a acionarilor, cu respectarea prevederilor legale i a prevederilor prezentului act constitutiv.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioad de 4 ani, care se rennoiete automat, n lipsa unei decizii contrare a adunrii generale a acionarilor, care va putea decide asupra ncetrii mandatului i nainte de expirarea duratei acestuia. S.A.I. va convoca adunarea generala ordinara a actionarilor, cu cel putin 3 luni anterior terminarii contractului de administrare, avand pe ordinea de zi prelungirea mandatului S.A.I. sau alegerea unei noi S.A.I.. S.A.I. va organiza adunarea generala ordinara a actionarilor anterior terminarii contractului de administrare. (4) Societatea numit S.A.I. a Fondului Proprietatea trebuie s accepte n mod expres aceast calitate, semnnd contractul de administrare, i trebuie s fie asigurat pentru rspundere profesional. (5) Contractul de administrare a investiiilor poate fi modificat sau nlocuit n condiiile articolelor 12 i 14, cu aprobarea acionarilor. Orice modificare sau nlocuire a contractului de administrare a investiiilor va fi semnat n numele Fondului Proprietatea de ctre preedintele Comitetului Reprezentanilor sau de ctre un membru al Comitetului Reprezentanilor mputernicit de ctre preedinte. ART. 20 Funcionare S.A.I. va numi o persoan fizic n calitate de reprezentant permanent al su. S.A.I. poate schimba reprezentantii legali (reprezentanii permaneni care au i calitatea de conductori ai SAI) cu autorizarea prealabila a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Toate schimbarile vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

ART. 21 Atribuiile S.A.I. (1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care ndeplinete actele necesare i utile pentru realizarea obiectului de activitate al societii, cu excepia celor rezervate de lege n sarcina adunrii generale a acionarilor, i are toate atribuiile conferite n sarcina sa i de prevederile legale aplicabile i se presupune c trebuie s ndeplineasc toate cerinele prevzute de prevederile legale respective. (2) S.A.I. i exercit atribuiile sub controlul adunrii generale a acionarilor i monitorizarea Comitetului reprezentanilor, potrivit art. 17. (3) Suplimentar atribuiilor S.A.I. prevzute de legea aplicabil, aceasta va fi obligat: (i) s stabileasc o dat de referin pentru acionarii care au drept la vot n cadrul adunrii generale, conform legii, i s stabileasc textul ntiinrii de convocare a adunrii generale, dup notificarea Comitetului reprezentanilor cu privire la coninutul acesteia i dup ce a adugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de ctre Comitetul reprezentanilor; (ii) la cererea scris a oricrui acionar, depus anterior datei adunrii generale a acionarilor, s ofere rspunsuri, dup notificarea Comitetului reprezentanilor, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; (iii) s se asigure c, n cazul n care acest lucru este solicitat din partea oricrui acionar, s fie pus la dispoziia acestuia o copie a procesului-verbal al adunrii generale i, de asemenea, dup ce convocarea edinei adunrii generale ordinare anuale a acionarilor este publicat, s pun la dispoziia acionarilor situaiile financiare ale societii i rapoartele auditorilor i al S.A.I; (iv) s pregteasc situaiile financiare anuale, s ntocmeasc raportul privitor la activitatea anual, s verifice raportul auditorilor, s le prezinte Comitetului reprezentanilor nainte de a fi transmise mai departe adunrii generale a acionarilor spre aprobare i s propun repartizarea profitului, dup ce a obinut aprobarea prealabil a Comitetului reprezentanilor; (v) s gestioneze relaia cu Depozitarul central cu privire la funciile Registrului acionarilor; (vi) s pregteasc un raport anual privitor la administrarea Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentanilor pentru a fi aprobat nainte de a fi trimis adunrii generale a acionarilor; (vii) s propun aprobrii prealabile a Comitetului reprezentanilor i, ulterior acesteia, aprobrii adunrii generale a acionarilor bugetul anual de venituri i cheltuieli;
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(viii) s propuna aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor si ulterior acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia generala conform politicii de investitii a Fondului Proprietatea; sa fie responsabil pentru implementarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru corespunzator intre profiturile si riscurile portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie sa informeze periodic Comitetul reprezentantilor despre schimbarile semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului acestuia; (ix) s aprobe externalizarea unor anumite activiti, n limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitrii unor anumite atribuii, sub condiia avizrii prealabile de ctre C.N.V.M., unde acest aviz este cerut de legislatia aplicabila; (x) pe baza propunerii Comitetului reprezentanilor, s supun aprobrii adunrii generale extraordinare a acionarilor orice contract/document care poate crea obligaii legale Fondului Proprietatea, fr a se limita la cumprarea, vnzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor necurente ale Fondului Proprietatea a cror valoare depete, individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele; (xi) sa incheie orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Fondului Proprietatea (cumpararea, vanzarea, conversia sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea) a cror valoare nu depete, individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele, fara aprobarea adunarii extraordinare a actionarilor; (xii) s propun adunrii generale ordinare a acionarilor ncheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale n vigoare, dup obinerea aprobrii prealabile a Comitetului reprezentanilor, precum i s aprobe procedura de audit intern i planul de audit; (xiii) s decid mutarea sediului social, cu condiia ca sediul social s fie n oricare moment nregistrat pe teritoriul Romniei; (xiv) s pun la dispoziia Comitetului reprezentanilor rapoartele, precum i orice alte documente necesare exercitrii de ctre acesta a activitii de monitorizare, n conformitate cu art. 17 alin. (11); (xv) s informeze de ndat Comitetul reprezentanilor despre orice litigiu sau nclcare a legislaiei privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operaiune care poate constitui nclcare a politicii de investiii i despre planurile/msurile corective pentru abordarea acestor chestiuni; (xvi) s solicite convocarea adunrii generale extraordinare a acionarilor pentru ca aceasta din urm s decid ori de cte ori apare o situaie n care exist o divergen de opinii ntre Comitetul reprezentanilor i S.A.I., care nu poate fi rezolvat ca urmare a dialogului dintre cele dou organe statutare; (xvii) sa propune Comitetului Reprezentantilor recomandarea adunrii generale extraordinare a acionarilor pentru numirea intermediarului ofertei publice, precum i remuneraia acestuia, la momentul la care va fi necesar numirea unei astfel de societi n legtur cu admiterea la tranzacionare a Fondului Proprietatea.

ART. 22 Obligaiile S.A.I. (1) S.A.I. are o ndatorire de diligen i loialitate fa de Fondul Proprietatea. Exercitarea acestei ndatoriri se face avndu-se n vedere interesele acionarilor n general, i nu ale unor anumii acionari. (2) S.A.I. este rspunztoare fa de Fondul Proprietatea, n condiiile legii. Deciziile S.A.I. vor fi luate dup o informare diligent asupra circumstanelor relevante existente la momentul lurii deciziilor. (3) S.A.I. nu va divulga informaiile confideniale i secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care are acces. Aceast obligaie i revine i dup ncetarea mandatului. (4) n cazul n care S.A.I., respectiv reprezentantul su permanent sau angajaii si au ntr -o anumit operaiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie s i ntiineze despre aceasta pe auditorii interni i Comitetul Reprezentanilor i s nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceast operaiune. (5) Aceeai obligaie o are S.A.I., respectiv reprezentantul su permanent sau angajaii si n cazul n care, ntr-o anumit operaiune, tie c sunt interesai afiliai ai S.A.I. sau soul ori soia sa, rudele sau afinii si pn la gradul al IV-lea, inclusiv ai reprezentantului sau ai angajailor si.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
ART. 23 Reprezentarea Fondului Proprietatea (1) n relaiile cu terii, Fondul Proprietatea este reprezentat prin S.A.I., respectiv prin reprezentantul permanent al acesteia. (2) S.A.I. va putea delega atribuiile sale numai n conformitate cu prevederile legale i cu respectarea regulamentelor C.N.V.M..

CAP. VII Auditul Fondului Proprietatea ART. 24 Auditorii interni i auditul financiar (1) Situatiile financiare ale Fondului Proprietatea sunt supuse auditului financiar. Totodat, Fondul Proprietatea i va organiza auditul intern n conformitate cu prevederile legale n vigoare. (2) n cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atribuii de examinare obiectiv a ansamblului activitilor societii, n scopul furnizrii unei evaluri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de conducere ale acesteia. S.A.I. poate decide ca activitatea de audit intern s fie externalizat, caz n care aceasta se va desfura n baza unui contract, avnd n vedere prevederile art. 3 din Hotrrea Camerei Auditorilor nr. 88/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Auditul intern va fi independent de managementul Fondului Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi n exercitarea acestei activiti. (4) Auditul intern va evalua i va propune mbuntirea managementul riscurilor, controlul i procesele de conducere din cadrul Fondului Proprietatea. (5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferen n determinarea scopului auditului intern i n exercitarea activitii. (6) Auditorii interni vor avea o atitudine imparial, corect i vor evita conflictele de interese. (7) Auditul intern va comunica planurile activitii de audit intern i resursele necesare, inclusiv schimbrile interimare semnificative, Comitetului reprezentanilor, pentru informare, precum i ctre S.A.I., pentru aprobare n limita atribuiilor acesteia. (8) Auditul intern va stabili politicile i procedurile pentru exercitarea activitii de audit intern n cadrul Fondului Proprietatea, cuprinznd, printre altele, analiza deciziilor managementului societii i controlul consecvenei acestora cu cerinele statutare i/sau cu alte documente aprobate de ctre adunarea general a acionarilor. (9) Auditul intern i va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura ndeplinirea corespunztoare a obiectivelor de audit i pentru a minimiza suprapunerea. (10) Auditul intern va raporta trimestrial Comitetului reprezentanilor i S.A.I. despre scopul activitii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea i execuia conform planului su. Raportrile vor include, de asemenea, riscurile semnificative i aspecte ale controlului i conducerii, precum i alte probleme necesare sau solicitate de ctre Comitetul reprezentanilor i S.A.I. (11) Auditul intern va verifica dac au fost luate n mod corespunztor msuri n legtur cu riscurile semnificative raportate sau dac S.A.I. a acceptat riscul de a nu lua nicio msur i va informa Comitetul reprezentanilor i adunarea general a acionarilor n cazul n care S.A.I. a decis s accepte riscurile semnificative raportate. (12) Auditul intern va stabili procedurile de monitorizare a implementrii msurilor luate de managementul Fondului Proprietatea. (13) Auditorii interni vor aduce la cunotina Comitetului reprezentanilor i ai S.A. I. neregulile n administraie i nclcrile dispoziiilor legale i ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunotina adunrii generale a acionarilor.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(14) Auditorii interni vor avea n vedere plngerile fcute de acionari la ntocmirea rapoartelor ctre adunarea general a acionarilor. (15) Atribuiile, ndatoririle i modul de funcionare ale auditorilor interni, precum i drepturile i obligaiile acestora se completeaz cu dispoziiile legale n acest domeniu.

CAP. VIII Activitatea Fondului Proprietatea ART. 25 Finanarea activitii proprii Pentru ndeplinirea obiectului de activitate i n conformitate cu atribuiile stabilite, Fondul Proprietatea utilizeaz sursele de finanare constituite n conformitate cu legea, credite bancare i alte surse financiare. Fondul Proprietatea nu se poate mprumuta n scopuri investiionale. ART. 26 Exerciiul financiar Exerciiul financiar ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie ale fiecrui an. ART. 27 Evidena contabil i situaiile financiare anuale (1) Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional. (2) Fondul Proprietatea are obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale n conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

ART. 28 Calculul i repartizarea profitului (1) Rezultatul exerciiului financiar se determina la sfarsitul anului i reprezint soldul final al contului de profit i pierdere. (2) Profitul Fondului Proprietatea rmas dup plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotrrii adunrii generale a acionarilor i dispoziiilor legale n vigoare. (3) Fondul Proprietatea constituie rezerve legale i alte rezerve, n condiiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acionarilor se face de ctre Fondul Proprietatea, n condiiile legii. (5) Dividendele se repartizeaz ntre acionari proporional cu numrul de aciuni deinute. (6) Dac se constat o pierdere a activului net, adunarea general a acionarilor va analiza cauzele i va hotr n consecin, potrivit legii. ART. 29 Registrele Fondul Proprietatea va ine, prin grija S.A.I. i a auditorilor interni, toate registrele prevzute de lege. Registrul acionarilor este inut de Depozitarul central.

CAP.IX Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea i lichidarea, litigii ART. 30


__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
Asocierea (1) Fondul Proprietatea poate constitui, singur ori mpreun cu alte persoane juridice sau fizice, romne ori strine, alte societi comerciale sau alte persoane juridice, n condiiile prevzute de lege i de prezentul act constitutiv. (2) Condiiile de participare a Fondului Proprietatea la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive, care vor fi aprobate de adunarea general a acionarilor. ART. 31 Dizolvarea (1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc n urmtoarele situaii: a) imposibilitatea realizrii obiectului su de activitate; b) declararea nulitii societii; c) prin hotrrea adunrii generale extraordinare a acionarilor, in conformitate cu prevederile art. 14 alineatele (4) si (5); d) n urma pierderilor, dac valoarea activului net, determinat ca diferen ntre totalul activelor i datoriile societii, ajunge s reprezinte mai puin de jumtate din valoarea capitalului social subscris i dac, cel trziu pn la ncheierea exerciiului financiar ulterior celui n care au fost constatate pierderile, adunarea general a acionarilor nu procedeaz la reducerea capitalului social cu o sum cel puin egal cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societii pn la nivelul unei valori cel puin egale cu jumtate din capitalul social subscris; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) cnd numrul acionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevzute de lege sau de prezentul act constitutiv. (2) Dizolvarea Fondului Proprietatea nu poate avea loc nainte de finalizarea procedurilor de acordare a despgubirilor persoanelor ndreptite. (3) Hotrrea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie s fie nscris la oficiul registrului comerului i publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a IV-a. ART. 32 Lichidarea (1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea Fondului Proprietatea i repartizarea patrimoniului se fac n condiiile legii. ART. 33 Modalitatea de calcul al activului net Modalitatea de calcul al activului net se realizeaza n conformitate cu prevederile legale n vigoare. ART. 34 Reguli prudeniale privind politica de investiii (1) Politica de investiii este stabilit de ctre S.A.I., cu respectarea limitrii investiionale prevzute de prevederile legale n vigoare i ale prezentului act constitutiv. (2) Politica de investitii a Fondului Proprietatea va respecta restrictiile prevzute de Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte reglementari aplicabile. (3) Sub rezerva restrictiilor impuse de prezentul Act constitutiv, a contractului de administrare si a legislatiei in vigoare aplicabile, toate deciziile pricind achizitionarea, eliminarea si exercitarea tuturor drepturilor si obligatiilor in raport cu activele Fondului Proprietatea vor fi la discretia S.A.I.
__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro

_____________________________________________________________________________
(4) Normele prudentiale referitoare la politica de investitii vor fi aprobate de actionari prin Declaratia de Politica Investitionala. ART. 35 Condiii de nlocuire a Depozitarului (1) Fondul Proprietatea va ncheia un contract de depozitare cu un Depozitar persoan juridic autorizat i supravegheat de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, care efectueaz operaiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum i orice operaiuni n legtur cu acestea. Activitile pe care le va desfura Depozitarul i condiiile de nlocuire a acestuia vor fi prevzute n contractul de depozitare. (2) Contractul de depozitare va include n mod obligatoriu clauze referitoare la nlocuirea Depozitarului i reguli de asigurare a proteciei acionarilor n astfel de situaii. ART. 36 Identitatea, cerinele privind calificarea, experiena profesional i integritatea membrilor organelor de conducere (1) S.A.I., respectiv reprezentantul su permanent vor ndeplini n mod cumulativ cerinele minime privind integritatea, calificarea i experiena profesional prevzute n legislaie i alte reglementri specifice; identitatea S.A.I. este cea nscris la Oficiul Naional al Registrului Comerului, n baza hotrrii adunrii generale a acionarilor de alegere a acesteia. (2) S.A.I. nseamn societatea de administrare a investiiilor, persoan juridic, nfiinat ca societate pe aciuni i care funcioneaz sau care va fi nfiinat i va funciona pe baza autorizaiei emise de C.N.V.M., inclusiv societatea de administrare a investiiilor, persoan juridic strin, autorizat de autoritatea competent din statul membru de origine i care va nfiina o sucursal pe teritoriul Romniei, pe baza autorizaiei emise de C.N.V.M., i va nscrie aceast sucursal n Registrul C.N.V.M.. ART. 37 Litigii Litigiile de orice fel vor fi rezolvate n mod amiabil, iar n cazul n care aceasta nu este posibil, de instanele judectoreti sau arbitrale competente.

CAP. IX Dispoziii finale ART. 38 Dispoziii finale Prevederile prezentului act constitutiv se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i alte prevederi legale aplicabile n vigoare, precum i cu legislaia pieei de capital care guverneaz emitenii ale cror aciuni sunt admise la tranzacionare.

__________________________________________________________________________________________________________________________ S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., societate de investiii de tip nchis administrat n sistem unitar Cu sediul in Strada Buzesti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, Bucureti, cod potal 011017, Romnia Cod de Identificare Fiscal (CIF): 18253260, nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J40/21901/2005 Inregistrat la Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 18668 Capital social subscris: 13.778.392.208 RON, Capital social vrsat: 13.412.803.666 RON Tel.: + 40 21 200 9600; Fax: +40 21 200 9631; Email: office@fondulproprietatea.ro, Internet: www.fondulproprietatea.ro