CAVITATEA BUCALĂ (CAVITATEA ORALĂ

)

 I. Definiţie

 II. Situaţie, formă, dimensiuni

 III. Orificii de comunicare, subdiviziuni

.

.

gingivolabial • frâul buzei • plica pterigomandibulară  Explorare clinică • inspecţie • palpare  Aplicaţii clinice • anestezie • trepanare sinus maxilar • spaţiul retromolar V. Vestibulul bucal • şanţ vestibular . Pereţii. Cavitatea bucală propriu-zisă. .IV.

ANATOMIA ARTISTICĂ  fizionomie  MIMICĂ .VI.BUZELE  Definiţie  Formaţiuni musculo-membranoase  Rol  estetic . Peretele ANTERIOR .

TUBERCUL • depresiune mediană  faţă posterioară MUCOASĂ MARGINE ADERENTĂ ŞANŢ MENTOLABIAL MARGINE LIBERĂ . Conformaţie exterioară  faţă anterioară CUTANATĂ • şanţ MEDIAN PHILTRUM.ROŞUL BUZELOR COMISURILE LABIALE .UNGHIUL BUCAL ORIFICIUL BUCAL (macrostomie. microstomie) 5 cm .

glande sebacee. pterigoidiană dura mater . oftalmică  v. Structură • piele (peri. labiale  arcuri arteriale SUTURA PLĂGILOR  Vene: v.meningite  Limfatice • reţea .cutanată .anastomoze . sudoripare) • strat muscular • strat glandular • strat mucos  Artere: a.v. facială . facială  a.mucoasă .

mentonier .evidare TOTALĂ BILATERALĂ  NERVI  VII . NODURI LIMFATICE  SUBMENTALE  SUBMANDIBULARE  PREAURICULARE CANCER .n.suborbitar  n.

OBRAJII (Regiunea GENIANĂ)  FAŢA  externă (cutanată)  internă (mucoasă)  MARGINE  superioară  inferioară  posterioară  anterioară . Pereţii LATERALI .VII.

buccinator) • glande . m. STRUCTURA  straturi • pielea • strat celulo-grăsos • strat muscular • mucoasa (legată INTIM.

facială • v. transversă a feţei . transversă a feţei (temporală superficială)  Venele • v. Artere • a. bucală (maxilară) • a.

 Limfatice • noduri parotidiene • noduri submandibulare • noduri geniene  Nervii • VII . mandibular)  n. infraorbitar (n. maxilar) .paralizie • Sensibilitate  n. bucal (n.

Perete SUPERIOR .VIII.PALATUL DUR BOLTA PALATINĂ  Conformaţie exterioară  RAFEU  TORUS PALATINUS  PAPILA INCISIVĂ  CRESTE TRANSVERSARE  PAPILE .FOVEOLE PALATINE .

aderent de periost  ROL  deglutiţie  fonaţie . STRUCTURA  strat osos + periost rezistent.rezistent . foarte aderent  strat glandular  strat mucos .

nazopalatin (canal incisiv) . sfenopalatină  Vene . palatin mare (canal palatin mare) • n.noduri jugulare  Nervi • n. Artere • a. palatină descendentă a. maxilară • a.canal incisiv  Limfatice .

.

.

milohioidieni) • + m. geniohioidieni • m.IX. Perete INFERIOR PLANŞEUL CAVITĂŢII BUCALE  corpul mandibulei  os hioid  limba  regiunea sublinguală  diafragma gurii • (m. digastrici .

.

.

.

 Regiunea sublinguală  explorare  frâul limbii  plica sublinguală  caruncula sublinguală . genioglos m. hioglos  loja sublinguală • glanda sublinguală • vase • nervi .orificii  m.

ovoidală  .3-5 gr 3 cm .cea mai mică.GLANDA SUBLINGUALĂ  .porţiune principală şi 15-20 lobuli accesori  .

marginea sup.perete lateral – foseta sublinguală . milohioidian .perete medial – m.marginea inf.RAPORTURI  loja sublinguală . – m.  plica sublinguală  extremitatea ant.perete sup.  faţa med. . + ductul Wharton .prelungirea glandei submandib.n. subling. . – mucoasa – reg.  spina mandibulei  extremitatea post. – m.  milohioidian .perete inf. lingual .vasele sublinguale . milohioidian  faţa lat. genio şi hioglos .

ducte accesorii. ducte subling.STRUCTURA  .  caruncula subling.  . mici – plica sublinguală .duct sublingual mare  + duct submandib.

lingual simpatic . coarda timpanului  n. şi subling. ling.VASCULARIZAŢIA şi INERVAŢIA  A. .  V. limbii  Limfatice – noduri submandibulare  Nervii – n.venele prof. .a.

.

RANULE ANGINA LUDWIG .Anatomie clinică tumori .

LIMBA Definiţie Rol gust masticaţie deglutiţie sugere FONATOR .

 Conformaţie exterioară  A). Corp  şanţ terminal .gaura chioară  B). Rădăcina limbii • segment faringian • 3 plice glosoepiglotice  valecule  fosete glosoepiglotice • tonsilă linguală .

.

.

.

.

Corpul limbii  Segment BUCAL • faţă superioară – şanţ median şanţuri congenitale şanţuri fiziologice – tip scalariform ( 40 ani) • faţă inferioară – frâul limbii plice fimbriate • marginile • vârful • baza . A.

 STRUCTURA  SCHELET osteo-fibros • • • • hioid septul lingual membrana hioglosiană aponevroza limbii  MUŞCHII LIMBII • EXTRINSECI (DEPLASAREA)         M. palato şi faringoglos M. longitudinal inferior M. stiloglos tonsilo. longitudinal superior M. hioglos M. genioglos M. vertical • INTRINSECI (FORMA)  MUCOASA LINGUALĂ  frâul limbii  plicile GLOSOEPIGLOTICE epiteliu pavimentos necheratinizat corion dens – aponevroza limbii PAPILE GLANDE FOLICULI LIMFATICI . transvers M.

.

.

.

foliate – partea posterioară a limbii  GLANDE LINGUALE  tip seros şi mucos  grupe • posterior • marginal • anterior  FOLICULII LINGUALI – ţesut limfoid TONSILA – AMIGDALA LINGUALĂ  Inelul limfatic al faringelui .papile . PAPILE  rol • mecanic – p.valate (caliciforme) . fuziforme • tactil • gust – muguri gustativi .

linguală – v. laringeu superior) • sensib GUSTATIVĂ  n. coarda timpanului  n. VASE şi NERVI  Artere • A. palatină ascendentă • a. VII (stilo şi palatoglos) • sensib. jugulară internă  Limfatice • mucoasă Anastomoze • musculară • noduri submentale submandibulare cervicale profunde  NERVII • XII. V.n. faringiană ascendentă  Vene: v. profundă a limbii Anastomoze! slabe • a. X (n. lingual.VII bis – n. IX. linguală – a. lingual . gen.IX – n.

.

palatofaringian . palatoglos A.VĂLUL PALATULUI  Conformaţie exterioară .patrulater 3/4/1 cm  faţa BUCALĂ rafeu median orificiile glandelor palatine  faţa NAZALĂ – faringiană – relief longitudinal  marginea ADERENTĂ  margini LATERALE  marginea LIBERĂ • UVULA • ARCURILE PALATINE A.Peretele posterior .

Istmul buco faringian Istmul faringo nazal Fosa tonsilară .

 Structura  Mucoasă Aponevroză Muşchi strat glandular  m. palatofaringian . palatoglos  m. ridicător al vălului palatului peristafilin intern  m. sfenosalpingostafilin  m. tensor al vălului palatului m. uvulei – palatostafilin  m.

mandibular  vag ramuri faringiene  plex faringian n. carotida externă)  Vene • superior + v.n. nasale  plex pterigoidian • inferior + v. facială) • faringiană ascendentă (a.IX . linguale  Limfatice . Artere • palatină descendentă (a. maxilară) • palatină ascendentă (a. pterigopalatin + nervii palatini mici • motori  tensor . cervicale laterale profunde  Nervi • senzitivi  gg.n.

.

Anexele cavităţii bucale GINGIILE  Definiţie  porţiunea modificată a mucoasei bucale  acoperă procesele alveolare Papila INTERDENTARĂ Porţiunea .vestibulară .bucală .intermediară – inele gingivale .

 STRUCTURA  groasă  aderentă la PERIOST  lipsită de glande limb gingival – margine gingivală epiteliul marginal intern – porţiunea reflectată şanţul gingival (1.5 mm) .

submentală  a. Artere • arcada arterială gingivală • arcada superioară     artere alveolare infraorbitare palatine descendente sfenopalatine • arcada inferioară  a. mandibular . facială v. n. n. alveolar inferior. sublinguală  Vene • • • • plex alveolar plex pterigoidian v. linguală  Nervii • ramuri alveolare superioare. alveolară inferioară  a. maxilar • n.

Gasser  etaj mijlociu endobază  gaura rotundă  fosa pterigopalatină (a. maxilară)  fisura orbitară inferioară  orbită  şanţ. canal. sfenopalatin Meckel  Traiect  gg.Nervul maxilar  Senzitiv  Anexat gg. foramen infraorbital .

drept lateral ramura lacrimopalpebrală filet palpebral (gg.Distribuţie  R. meningee medie  2. n. zigomatic – ramura orbitară m. zigomaticofacial  n. zigomaticotemporal . colaterale  1. pterigopalatin) ramura temporomalară  n. r.

orbitari  5. nervul alveolar superior mijlociu  7. nazali mediali posterosuperiori n. nazali laterali posterosuperiori n. nervul alveolar superior şi anterior . n. 3. palatin  anterior  mijlociu  posterior  4. nervii alveolari superiori şi posteriori  6. pterigopalatin n. n. nazopalatin SCARPA canal incisiv n.

nazale . ascendente. descendente. labiale • r. R. mediale. palpebrale • r. terminale  buchetul infraorbitar • r.

.

pterigopalatin fibre somatomotorii (n.IX n. timpanic Jacobson n. pericarotidian) glande I LMN (n. vidian (n. canalului pterigoidian) n. pietros profund (simpatic. pterigopalatin n.Gg.VII) muşchii vălului palatului lacrimale glandele mucoasei nazale . n.VII. marele nerv pietros n. sfenopalatin Meckel  Sit. – fosa pterigopalatină  Aferente      colaterale ale n.VII) II gg.

VII) . zigomatic – glanda lacrimală  n. palatin posterior (nucleul motor n. nazali posterosuperiori  n. Eferente  n.

terminală a carot.Artera maxilară  R.  Limite  colul mandibulei – glanda parotidă  fosa pterigopalatină . ext.

– mandibulară • B. . ascendent şi medial  fosa infratemporală – m.pterigopalatină . Traiect  flexuos. pterigoidian lat m. SATELIT  fosa pterigopalatină  3 porţiuni • A. – pterigoidiană • C.

pterigoidieni . ATM a. alveolară inferioară (+ nervul omonim) canalul mandibulei  r. gingivale  r. meningee mijlocie a. milohioidiană  r.m. Gasser a. colaterale • A. dentare  r. mentală . auriculară profundă – artic. timpanică anterioară a. meningee mică .gaura ovală – gg. (mandibula + dinţii arcadei inferioare) a. Distribuţie  I. osoase  r. temporo-mandib. R.

şi post. şi post. pterigoidiene a. temporale profunde (ant. palatine mici . a. gaura infraorbitară a. palatină descendentă – a.) r. a. palatină mare a. alveolară sup. molari a. maseterină aa. infraorbitală – fisura orbitară inf. alveolare superioare şi anterioare a. bucală • C.• B. (sinus maxilar) mucoasa geninaă periost. canalului pterigoidian – a.

sfenopalatină • fosele nazale  a. nazală post. terminală • a.II. R. a septului . (sinusuri)  a. nazală post. şi lat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful