CAVITATEA BUCALĂ (CAVITATEA ORALĂ

)

 I. Definiţie

 II. Situaţie, formă, dimensiuni

 III. Orificii de comunicare, subdiviziuni

.

.

gingivolabial • frâul buzei • plica pterigomandibulară  Explorare clinică • inspecţie • palpare  Aplicaţii clinice • anestezie • trepanare sinus maxilar • spaţiul retromolar V. Cavitatea bucală propriu-zisă. . Pereţii.IV. Vestibulul bucal • şanţ vestibular .

VI.BUZELE  Definiţie  Formaţiuni musculo-membranoase  Rol  estetic .ANATOMIA ARTISTICĂ  fizionomie  MIMICĂ . Peretele ANTERIOR .

microstomie) 5 cm . TUBERCUL • depresiune mediană  faţă posterioară MUCOASĂ MARGINE ADERENTĂ ŞANŢ MENTOLABIAL MARGINE LIBERĂ . Conformaţie exterioară  faţă anterioară CUTANATĂ • şanţ MEDIAN PHILTRUM.UNGHIUL BUCAL ORIFICIUL BUCAL (macrostomie.ROŞUL BUZELOR COMISURILE LABIALE .

 Structură • piele (peri. pterigoidiană dura mater . oftalmică  v.meningite  Limfatice • reţea .mucoasă .anastomoze . sudoripare) • strat muscular • strat glandular • strat mucos  Artere: a. glande sebacee.cutanată . labiale  arcuri arteriale SUTURA PLĂGILOR  Vene: v.v. facială . facială  a.

mentonier .suborbitar  n.evidare TOTALĂ BILATERALĂ  NERVI  VII . NODURI LIMFATICE  SUBMENTALE  SUBMANDIBULARE  PREAURICULARE CANCER .n.

VII.OBRAJII (Regiunea GENIANĂ)  FAŢA  externă (cutanată)  internă (mucoasă)  MARGINE  superioară  inferioară  posterioară  anterioară . Pereţii LATERALI .

buccinator) • glande . m. STRUCTURA  straturi • pielea • strat celulo-grăsos • strat muscular • mucoasa (legată INTIM.

 Artere • a. bucală (maxilară) • a. facială • v. transversă a feţei . transversă a feţei (temporală superficială)  Venele • v.

infraorbitar (n. mandibular)  n. Limfatice • noduri parotidiene • noduri submandibulare • noduri geniene  Nervii • VII . bucal (n.paralizie • Sensibilitate  n. maxilar) .

Perete SUPERIOR .VIII.PALATUL DUR BOLTA PALATINĂ  Conformaţie exterioară  RAFEU  TORUS PALATINUS  PAPILA INCISIVĂ  CRESTE TRANSVERSARE  PAPILE .FOVEOLE PALATINE .

 STRUCTURA  strat osos + periost rezistent.rezistent . foarte aderent  strat glandular  strat mucos .aderent de periost  ROL  deglutiţie  fonaţie .

nazopalatin (canal incisiv) . maxilară • a. sfenopalatină  Vene . Artere • a. palatin mare (canal palatin mare) • n.noduri jugulare  Nervi • n. palatină descendentă a.canal incisiv  Limfatice .

.

.

Perete INFERIOR PLANŞEUL CAVITĂŢII BUCALE  corpul mandibulei  os hioid  limba  regiunea sublinguală  diafragma gurii • (m. milohioidieni) • + m. digastrici . geniohioidieni • m.IX.

.

.

.

hioglos  loja sublinguală • glanda sublinguală • vase • nervi . Regiunea sublinguală  explorare  frâul limbii  plica sublinguală  caruncula sublinguală . genioglos m.orificii  m.

GLANDA SUBLINGUALĂ  .3-5 gr 3 cm . ovoidală  .porţiune principală şi 15-20 lobuli accesori  .cea mai mică.

– m.perete sup. subling. milohioidian  faţa lat. – m.  milohioidian .perete inf.  spina mandibulei  extremitatea post.perete medial – m.marginea inf.RAPORTURI  loja sublinguală . genio şi hioglos . . + ductul Wharton . milohioidian .  plica sublinguală  extremitatea ant. .prelungirea glandei submandib.  faţa med.n. – mucoasa – reg.vasele sublinguale .marginea sup.perete lateral – foseta sublinguală . lingual .

mici – plica sublinguală .duct sublingual mare  + duct submandib.  caruncula subling.STRUCTURA  .  . ducte subling.ducte accesorii.

venele prof.a. . limbii  Limfatice – noduri submandibulare  Nervii – n. coarda timpanului  n. lingual simpatic .VASCULARIZAŢIA şi INERVAŢIA  A. şi subling. .  V. ling.

.

Anatomie clinică tumori .RANULE ANGINA LUDWIG .

LIMBA Definiţie Rol gust masticaţie deglutiţie sugere FONATOR .

Rădăcina limbii • segment faringian • 3 plice glosoepiglotice  valecule  fosete glosoepiglotice • tonsilă linguală . Conformaţie exterioară  A).gaura chioară  B). Corp  şanţ terminal .

.

.

.

.

Corpul limbii  Segment BUCAL • faţă superioară – şanţ median şanţuri congenitale şanţuri fiziologice – tip scalariform ( 40 ani) • faţă inferioară – frâul limbii plice fimbriate • marginile • vârful • baza . A.

transvers M. longitudinal superior M. vertical • INTRINSECI (FORMA)  MUCOASA LINGUALĂ  frâul limbii  plicile GLOSOEPIGLOTICE epiteliu pavimentos necheratinizat corion dens – aponevroza limbii PAPILE GLANDE FOLICULI LIMFATICI . palato şi faringoglos M. genioglos M. longitudinal inferior M. hioglos M. stiloglos tonsilo. STRUCTURA  SCHELET osteo-fibros • • • • hioid septul lingual membrana hioglosiană aponevroza limbii  MUŞCHII LIMBII • EXTRINSECI (DEPLASAREA)         M.

.

.

.

foliate – partea posterioară a limbii  GLANDE LINGUALE  tip seros şi mucos  grupe • posterior • marginal • anterior  FOLICULII LINGUALI – ţesut limfoid TONSILA – AMIGDALA LINGUALĂ  Inelul limfatic al faringelui .valate (caliciforme) . PAPILE  rol • mecanic – p.papile . fuziforme • tactil • gust – muguri gustativi .

IX – n. VII (stilo şi palatoglos) • sensib. laringeu superior) • sensib GUSTATIVĂ  n. lingual .VII bis – n. faringiană ascendentă  Vene: v. lingual. profundă a limbii Anastomoze! slabe • a. gen. palatină ascendentă • a. VASE şi NERVI  Artere • A. jugulară internă  Limfatice • mucoasă Anastomoze • musculară • noduri submentale submandibulare cervicale profunde  NERVII • XII. IX. linguală – v. V. linguală – a. coarda timpanului  n.n. X (n.

.

patrulater 3/4/1 cm  faţa BUCALĂ rafeu median orificiile glandelor palatine  faţa NAZALĂ – faringiană – relief longitudinal  marginea ADERENTĂ  margini LATERALE  marginea LIBERĂ • UVULA • ARCURILE PALATINE A. palatofaringian . palatoglos A.Peretele posterior .VĂLUL PALATULUI  Conformaţie exterioară .

Istmul buco faringian Istmul faringo nazal Fosa tonsilară .

 Structura  Mucoasă Aponevroză Muşchi strat glandular  m. uvulei – palatostafilin  m. sfenosalpingostafilin  m. tensor al vălului palatului m. ridicător al vălului palatului peristafilin intern  m. palatofaringian . palatoglos  m.

IX . linguale  Limfatice .n.n. maxilară) • palatină ascendentă (a. cervicale laterale profunde  Nervi • senzitivi  gg. facială) • faringiană ascendentă (a. nasale  plex pterigoidian • inferior + v. Artere • palatină descendentă (a. mandibular  vag ramuri faringiene  plex faringian n. pterigopalatin + nervii palatini mici • motori  tensor . carotida externă)  Vene • superior + v.

.

vestibulară .Anexele cavităţii bucale GINGIILE  Definiţie  porţiunea modificată a mucoasei bucale  acoperă procesele alveolare Papila INTERDENTARĂ Porţiunea .bucală .intermediară – inele gingivale .

5 mm) . STRUCTURA  groasă  aderentă la PERIOST  lipsită de glande limb gingival – margine gingivală epiteliul marginal intern – porţiunea reflectată şanţul gingival (1.

sublinguală  Vene • • • • plex alveolar plex pterigoidian v. alveolar inferior. n. maxilar • n. facială v. mandibular . alveolară inferioară  a. submentală  a. Artere • arcada arterială gingivală • arcada superioară     artere alveolare infraorbitare palatine descendente sfenopalatine • arcada inferioară  a. linguală  Nervii • ramuri alveolare superioare. n.

Gasser  etaj mijlociu endobază  gaura rotundă  fosa pterigopalatină (a. maxilară)  fisura orbitară inferioară  orbită  şanţ. sfenopalatin Meckel  Traiect  gg.Nervul maxilar  Senzitiv  Anexat gg. foramen infraorbital . canal.

colaterale  1. meningee medie  2.Distribuţie  R. zigomaticotemporal . zigomatic – ramura orbitară m. drept lateral ramura lacrimopalpebrală filet palpebral (gg. n. r. pterigopalatin) ramura temporomalară  n. zigomaticofacial  n.

n. n. nazali mediali posterosuperiori n. 3. orbitari  5. nervul alveolar superior şi anterior . nazali laterali posterosuperiori n. nazopalatin SCARPA canal incisiv n. palatin  anterior  mijlociu  posterior  4. pterigopalatin n. nervul alveolar superior mijlociu  7. nervii alveolari superiori şi posteriori  6.

palpebrale • r. nazale . descendente. R. ascendente. terminale  buchetul infraorbitar • r. mediale. labiale • r.

.

pterigopalatin fibre somatomotorii (n.VII) II gg.VII. n. marele nerv pietros n. timpanic Jacobson n. pietros profund (simpatic. sfenopalatin Meckel  Sit. pterigopalatin n.IX n.VII) muşchii vălului palatului lacrimale glandele mucoasei nazale . vidian (n. pericarotidian) glande I LMN (n. canalului pterigoidian) n. – fosa pterigopalatină  Aferente      colaterale ale n.Gg.

nazali posterosuperiori  n. palatin posterior (nucleul motor n. Eferente  n.VII) . zigomatic – glanda lacrimală  n.

ext.Artera maxilară  R.  Limite  colul mandibulei – glanda parotidă  fosa pterigopalatină . terminală a carot.

SATELIT  fosa pterigopalatină  3 porţiuni • A. . Traiect  flexuos. ascendent şi medial  fosa infratemporală – m. – pterigoidiană • C.pterigopalatină . – mandibulară • B. pterigoidian lat m.

auriculară profundă – artic.m. Gasser a. Distribuţie  I. dentare  r. gingivale  r. mentală . milohioidiană  r. meningee mică .gaura ovală – gg. (mandibula + dinţii arcadei inferioare) a. ATM a. alveolară inferioară (+ nervul omonim) canalul mandibulei  r. pterigoidieni . osoase  r. temporo-mandib. R. meningee mijlocie a. colaterale • A. timpanică anterioară a.

infraorbitală – fisura orbitară inf. palatine mici . a. a. temporale profunde (ant. gaura infraorbitară a. şi post. bucală • C. palatină descendentă – a. alveolară sup. molari a. canalului pterigoidian – a.) r. pterigoidiene a.• B. şi post. maseterină aa. alveolare superioare şi anterioare a. (sinus maxilar) mucoasa geninaă periost. palatină mare a.

şi lat. R. nazală post.II. (sinusuri)  a. terminală • a. a septului . sfenopalatină • fosele nazale  a. nazală post.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful