Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

LEGEA REDEVENTEI GAZELOR

I. Expunerea de motive: a) In Romania, din cauza unei politici energetice defectuoase si a unui management incorect aplicat in domeniul extractiei, transportului si valorificarii gazelor naturale, piata energiei a cunoscut distorsiuni grave, care au dus la majorarea necontrolata a pretului energiei, ceea ce a avut ca rezultat imediat si direct cresterea generala a costurilor de productie si a marfurilor interne, scaderea drastica a nivelului de trai al populatiei; b) In domeniul energetic, s-a creat un monopol ce apartine unor grupuri de interese asociate Puterii si incurajate, sprijinite si folosite de catre unii politicieni corupti, in detrimentul populatiei si al economiei nationale; c) Coruptia generalizata din Romania, mai ales in sfera energetica, afecteaza grav procesul de privatizare in domeniu, organizarea licitatiilor si achizitiilor publice, managementul resurselor, inclusiv umane, raporturile structurilor energetice cu celelalte institutii, cu consecinta imediata a fraudarii intregii functionari si exploatari din cadrul domeniului energetic; d) Din cauza unor contracte si alte intelegeri nefavorabile, publice sau secretizate, statul a pierdut parghiile de control, coordonare si dirijare in interesul national a resurselor energetice ale Romaniei; e) Experientele negative si neajunsurile din domeniul energetic afecteaza grav securitatea nationala, siguranta cetatenilor, dezvoltarea social-economica, nivelul de trai si sanatatea populatiei. II. Dispozitivul: Avand in vedere motivele expuse mai sus, complexitatea social-economica si politica interna, necesitatea unei reglementari corecte si judicioase a valorificarii resurselor nationale de gaze naturale, ameliorarea preturilor la energie si nevoile zilnice ale cetatenilor privind utilizarea gazului, prezentam in continuare dispozitivul prezentului proiect de lege:

Art. 1. Redeventa se defineste ca fiind o plata efectuata de un concesionar, catre un concedent. Marimea redeventei este determinata de valoarea produsului asupra caruia concesionarul obtine dreptul de folosinta, iar plata redeventei este rezultatul unei negocieri de natura comerciala. Plata redeventei se face la nivelul convenit de concedent cu concesionarul si este supusa evolutiei, potrivit clauzelor din contractul de concesiune. Art. 2. Valoarea redeventei se stabileste de ANRM (Autoritatea Nationala pentru Adminisrtrarea Resurselor Minerale), la un nivel in functie de raportul intre costurile de productie, transport, distributie si furnizare pe de o parte si pretul prezumat al pietei pe care va fi comercializat gazul (piata de gaze a Romaniei). Art. 3. Gazele naturale extrase pe teritoriul Romaniei constituie proprietatea de drept a poporului roman, se administraza si gestioneaza de Guvernul Romaniei, potrivit legislatiei romanesti in vigoare si conforme dreptului comunitar. Art. 4. Proprietatea asupra zacamintelor nationale de gaze nu poate face obiectul unui act de comert sau instrainare, decat cu acordul populatiei exprimat prin referendum. Art. 5. Extragerea gazelor naturale din subsolul Romaniei poate fi facuta de agentii economici aflati in subordinea si coordonarea ministerului de resort sau de catre entitati tehnico-administrative terte,numai pe baza contractelor de concesiune. Activitatile mentionate in acest articol sunt supuse obligatiei de licentiere si de control sub aspectul respectarii conditiilor impuse de licentiator. In Romania, licentierea operatorilor procedurilor aplicate de acestia si operationalizarea campurilor gazeifere se efectueaza de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Energiei (ANRE) sau de organizatiile asupra carora Guvernul Romaniei transfera imputernicirea privind competenta licentierii in domeniu. Art. 6. Organizatia care efectueaza extractia gazelor naturale din subsolul Romaniei dispune de cantitatile extrase conform propriilor sale decizii si numai cu respectarea legislatiei in vigoare privind extractia, transportul, distributia si comercializarea gazelor naturale. Art. 7. Piata de gaze a Romaniei se liberalizeaza complet, in termen de maximum 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial. In termen de 30 de zile, de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ANRE va initia un proiect de lege prin care se vor anula celelalte reglementari privind liberalizarea a pietei gazelor. Art. 8. Guvernul Romaniei va notifica Comisiei Europene si altor entitati din spatiul european, competente in materie, despre elaborarea si dezbaterea proiectului prezentei legi.

Art. 9. Proprietatea asupra gazelor extrase devine efectiva numai dupa aplicarea redeventei, care presupune transferul in contul proprietarului gazelor a contravalorii convenite de acesta cu operatorul licentiat pentru respectiva exploatare. Art. 10. Redeventa se transfera in contul trezoreriei Ministerului Finantelor Publice sau se transfera ca obligatie de depunere transportatorului si in continuare distribuitorului si furnizorului individual, dupa caz, pentru fiecare cantitate de gaze pusa in circulatie. Obligatia platii redeventei, in cazul vanzarii unei cantitati de gaze, se mentioneaza explicit pe factura fiscala specifica actului de comert si se notifica oficiului trezoreriei, conform sistemului de zonare si locatie. Art. 11. Consumatorii de gaze rezidenti pe teritoriul Romaniei, avand calitatea de proprietari asupra zacamintelor de gaze din subsolul tarii, vor primi o alocatie de gaze scutita de plata redeventei. In aceasta categorie de persoane scutite de plata redeventei, se includ toti consumatorii casnici rezidenti in Romania, identificati prin rolul fiscal detinut care vizeaza o unitate locativa concreta, precum si agentii economici inregistrati in Romania care beneficiaza de ajutor de stat. Art. 12. Pentru consumatorii casnici, scutirea de plata a redeventei pentru gaze se acorda de catre autoritatile teritoriale fiscale, concomitent cu transmiterea declaratiei de impozitare, la nivelul a 100 Nmc lunar, pentru sase luni de iarna si 1 Nmc de gaze pentru prepararea hranei, in fiecare luna calendaristica. Dovada dreptului de scutire a platii redeventei pentru rezidentii romani se face prin inregistrare electronica, in baza de date a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Beneficiarul scutirii de plata a redeventei preia de la ANAF, impreuna cu documentele privind obligatiile fiscale, doua vouchere cu cod de bare, prin care acesta dovedeste dreptul sau de scutire a platii redeventei pentru cota de gaze aferenta anului urmator. Baza de date referitoare la urmarirea calitatii de scutit de plata a redeventei ramane in evidenta electronica privind beneficiarii respectivi. Codul de bare va fi utilizat de ANAF pentru identificarea in baza de date a beneficiarilor. Art. 13. Beneficiarii scutirii de plata a redeventelor vor depune dovada respectiva de scutire, odata cu plata facturii de gaze aferenta lunii ianuarie a anului in curs, la casieria incasatorului contravalorii gazelor consumate in luna ianuarie a acelui an, agentului de incasari pe teren a acestui cost sau la casieria asociatiei de locatari in cadrul platii intretinerii. In cazul asociatiilor de locatari, bonurile cu cod de bare pentru identificare se vor depune de administratorii asociatilor de blocuri la ghiseele prestatorului serviciului de incalzire si furnizare de apa calda menajera. Beneficiarii care intra in posesia bonurilor de scutire in timpul anului in care beneficiaza de aceasta, vor depune personal dovada scutirii de plata a redeventei la sediul organizatiei furnizorului serviciilor respective. Scutirea se acorda incepand cu luna urmatoare celei instituirii dreptului de scutire de plata a redeventei. Art. 14. Agentii economici care poseda autorizatie pentru consumul de gaze in scopul incalzirii spatiilor de productie, precum si pentru utilizarea gazelor in diverse

procese tehnologice, se supun dispozitiilor art. 107 si 108 din Tratatul Uniunii Europene. Conform solicitarilor autoritatilor Romaniei, Comisia Europeana a avizat ajustarea treptata, in sensul majorarii tarifului stabilit de Guvernul Romaniei la gaze, in cazul agentilor economici, pe perioada pana in anul 2017. In consecinta, in anul 2013, agentii economici beneficiaza de vouchere pentru diferenta de tarif intre pretul prezumat al pietei gazelor naturale si tariful reglementat, platit la data de 01.01.2013. Pentru anul 2013, se prezuma un pret al gazului pe piata libera la nivelul a 460 USD /1000 mc. Art. 15. Pentru perioada 2014 2017, agentiile de colectare fiscala vor emite vouchere cu valori diminuate, pe etape, potrivit planurilor de conformare elaborate de agentii economici, pe fiecare an distinct. Art. 16. Planurile de conformare emise de agentii economici vor fundamenta reducerea progresiva a platii redeventei, pe baza planurilor de rationalizare si modernizare a liniilor de consum a gazelor. Planurile tehnice, precum si programele de realizare a modernizarilor se vor supune aprobarii Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, structura care isi va relua, incepand cu 31 martie 2013, statutul detinut pana la absorbtia in structurile ANRE, din anul 2009 . ANRE va elabora, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proiectul unei legi sau a unei ordonante de guvern, care sa elimine din continutul Legii gazelor nr. 123 / 2012 toate dispozitiile contrare prezentei legi. Art. 17. De asemenea, in dispozitivul Legii nr. 51 / 2006 se va modifica art. 1, paragraf. 2, prin adaugarea aliniatului: i) alimentarea consumatorilor casnici rezidenti cu gaze naturale. III. Sanctiuni: In scopul implementarii ferme si corecte a prezentei legi, se instituie urmatoarele sanctiuni penale sau civile, dupa caz, prevederi care vor asigura respectarea stricta a dispozitiilor in materie si alinierea intregii legislatii privind energia la prezenta lege. Art. 18. Persoanele decidente care din intentie sau culpa proprie intarzie, cu mai mult de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, implementarea acesteia, raspund penal si vor fi condamnate la pedeapsa privativa de libertate intre 2 si 7 ani. De asemenea, aceeasi pedeapsa se va aplica si persoanelor dovedite a fi realizat foloase personale din aplicarea incompleta, incorecta sau intarziata a prezentei legi. In cazul institutiilor publice, pedeapsa respectiva revine conducatorului institutiei, in solidar cu membrii consiliului de administratie a respectivei institutii, in functie de vina fiecaruia. Instanta de judecata care va pronunta sentinta definitiva privativa de libertate, conform acestui articol, va dispune concomitent si executarea judecatoreasca a

averii condamnatului, urmand ca in termen de sase luni de la pronuntarea instantei, executorul autorizat respectiv sa depuna dovada indeplinirii procedurilor de executare, impreuna cu propunerile catre instanta privind cuantumul si modalitatea executarii bunurilor respective. Art. 19. In cazul intarzierii sau neexecutarii procedurilor dispuse de instanta, din diferite cauze, inclusiv reaua-credinta, se prevede penalizarea cu 10% din cifra de afaceri a organizatiei sau persoanei vinovate. Art. 20. Persoanele sau institutiile interesate pot sesiza structurile Ministerului Public, in cazuri justificate, pentru intocmirea dosarului de constituire ca parte civila, privata sau a statului, pentru recuperarea pagubelor in diferite cazuri de coruptie. Organele de urmarire penala sesizate vor cerceta si identifica eventuale pagube sau cazuri de coruptie, mergand pana la rudele de gradul IV ale paratilor sau condamnatilor penal si civil, in termen de un an de la data pronuntarii hotararii instantei in cazul respectiv. Averile constatate ca nu au provenienta legala si aflate in posesia rudelor condamnatilor sau paratilor respectivi, vor fi confiscate si valorificate, in beneficiul statului sau a persoanelor pagubite. Art. 21. Persoanele condamnate si sanctionate in baza art. 18 din prezenta lege vor suporta confiscarea propriei averi, in limitele dispuse de instanta, in raport cu gradul de vinovatie a faptuitorului. Contravaloarea averilor confiscate va fi utilizata si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de instanta si executorul judecatoresc in cazurile respective, in proportie de pana la 5% si, respectiv 10% din suma obtinuta.

PS: Definitia Redeventei, in acceptiunea juridica si economico-comerciala din alte tari: Orice sum ce trebuie pltit, n bani sau n natur, pentru cedarea catre o alta persoana sau institutie a exercitarii dreptului de folosin a unor active corporale sau necorporale. Redeventa se pltete pentru cedarea dreptului de folosin, in baza unui contract de concesiune a bunurilor din proprietatea public sau privat a statului, judeului, ora ului sau comunei, precum i a activitilor i serviciilor publice de interes na ional sau local.