Sunteți pe pagina 1din 2

Tez la matematic

Clasa a VIII-a, semestrul I


Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Se acord 10 puncte din oficiu
SUBIECTUL I (50 puncte) Pe foaia de tez se trec numai rezultatele.
4p 1. a)Dintre numerele
( ) 123 0, a
i
( ) 3 12 0, b
mai mic este numrul
3p b)Media aritmetic a numerelor
75 3, a
i
47 2, b
este
3p c) Rezultatul calculului 12 27 este egal cu .
4p 2. a) Partea ntreag a numrului
7 2, x
este .
3p
b) Valoare de adevr a propoziiei
( ) [ ] 7 3 7 5 4 ; ; ,
este
3p
c) Raionaliznd
2 3
7

se obine numrul real


3. Prin descompunerea expresiei
4p a) 9
2
x se obine..
3p b) 25 10
2
+ x x se obine .
3p c) 10 7
2
+ + x x se obine .
4. Fie prisma dreapt ABCABC cu bazele triunghiuri echilaterale cu AB = AA= 8 cm.
4p a) Numrul vrfurilor prismei este
3p b) Perimetrul triunghiul ABC este cm
3p c) Aria desfurrii laterale este cm
2
5. Fie ABCDABCD cub cu muchia cm AB 12 . Atunci
4p a) lungimea segmentului AB este ..cm
3p b) lungimea segmentului AC este .cm
3p c) msura unghiului determinat de dreptele AB i CD este egal cu ..
0
.
SUBIECTUL II (40 puncte) Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete
1. Fie 15 2 8 15 2 8 + + a
5p a) Artai c 20
2
a
5p
b) Calculai ( )
2007
5 2 a
2.
Fie
( ) ( ) ( ) ( )( )
,
_

+ + + 15
2
3 1 1
2
2
2
1 2 x x x x x x E
5p a) Artai c ( ) 41 8
2
+ x x x E
2p b) Calculai valoarea expresiei
( ) x E
pentru 5 x
3p
c) Artai c
( ) 5 x E
pentru orice x numr real.
3. Fie ABCD un tetraedru regulat cu AB = 12 cm. Punctele
M, N i P sunt mijloacele muchiilor BC, CD respectiv, AC
i G1, respectiv G2 centrele de greutate ale triunghiurilor
ABC i ACD.
5p a) Completai pe foaia de tez desenul cu triunghiul MNP
5p b) Aflai msura unghiului determinat de dreptele AB i
MN
5p
c) Artai c ( ) MNP G G ||
2 1
5p d) Aflaii lungimea segmentului G1G2.
Barem de corectare:
Subiectul I
A
D
B
C
1.a 1.b 1.c 2.
a
2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.
a
4.b 4.c 5.a 5.b 5.c
( ) 123 0, a
3,1
1
3 - 3 A 3+ 2 ( )( ) 3 3 + x x ( )
2
5 x
( )( ) 5 2 + + x x 6 24
19
2
12
2
12
3
45
Subiectul II.
1
.
a)
Scrie
2
15 2 8 15 2 8
2

,
_

+ + a
i aplic formula pentru ptratul binomului
Restrnge termenii asemenea i finalizare
3
p
2p
b) Scrie 5 2 20 a 3p
nlocuiete i finalizeaz 2p
2
.
a) Dezvolt fiecare formul
( ) 1 4
2
4
2
1 2 + x x x
1p
( ) 4 4
2 2
2 + + + x x x
1p
( )( ) 1
2
1 1 + x x x 1p
Restrnge termenii i finalizeaz 2p
b) nlocuiete x=5 i obine E(5)=26 2p
c)
Scrie ( ) ( ) 25
2
4 25 16 8
2
+ + + x x x x E
2p
Finalizeaz ( ) ( ) 5
2
5
2
4 + x x E
0
1p
3
.
a) Reproduce pe foaie desenul 1p
Completeaz desenul cu punctele M, N i P 3p
Deseneaz triunghiul MNP 1p
b) MN linie mijlocie n triunghiul BCD
BD MN ||
1p
( ) ( ) AB BD m AB MN m , , 2p
ABD = echilateral. Finalizare 2p
c)
G1 = centru de greutate n triunghiul ABC
3
2
1

AM
AG 1p
G2 = centru de greutate n triunghiul ABD
3
2
2

AN
AG 1p
MN G G
RTTh
||
2 1

2P
Finalizare 1p
d)
AMN G AG
TFA
MN G G ~ ||
2 1 2 1

AM
AG
1
3
2
2 1 2

MN
G G
AN
AG 2p
cm G G
MN G G
BD MN
4
2 1
3
2
2 1
2
1

3p

S-ar putea să vă placă și