Sunteți pe pagina 1din 3

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA STATULUI DE DREPT Statul este dimensiunea specifica si esentiala a societatii politice,societate care a rezultat

din fixarea unui teritoriu determinat al unei colectivitati umane intruchipand natiunea care este guvernata de o putere institutionala,avand capacitatea si mijloacele de a exprima si de a realiza vointa unei parti din colectivitate ca vointa generala.(Ion Deleanu) Statul de drept reflecta inderdependenta dintre cele doua fenomene sociale,fiecare avand tendintele opuse:statul(puterea)si supunere,dreptul de ordonare si franare. Teoria generala a dreptului este o stiinta sociala,politica si juridica care se bazeaza pe un ansamblu de teorii si conceptii ce tin de aparitia,evolutia si functionarea sistemului de drept sau la general care se bazeaza pe un ansamblu de conceptii,teorii si ideii cu privire la stat si drept. In teoria dreptului se face distinctie intre principiile fundamentale ale dreptului si principiile aplicabile unor ramuri:dreptul civil,dreptul administrativ,dreptul penal.Un rol in definirea principiilor fundamentale ii revine disciplinei''Teoria generale ale dreptului'',ea avand ca obiect principal de studiu principiile determinate prin generalizarea unor idei continute in normele particulare ale diferitelor ramuri ale dreptului.Prin principii se desemneaza acele''idei prin care se redau trasaturile comune generale,propriu unui fenomen sau unui grup de fenomene''.Sunt astfel individualizate principiile raspunderii juridice:principiul raspunderii pentru fapte savarsite cu vinovatie,principiul raspunderii personale,principiul justitiei sanctiunii si principiul celeritatii tragerii la raspundere,ele sintetizand esenta''fenomenului''raspunderii juridice.In schimb,principiile dreptului au fost definite in felul urmator:''Prin principii in domeniul dreptului intelegem atat un fumdament al sistemului de drept,cat si o modalitate de coordonare a normelor juridice in jurul unor idei calauzitoare.''Definitia este urmata de distinctia dintre principiile fundamentale,care reflecta ceea ce este esential si profund in cadrul unui tip de drept si principiul valabile numai anumitor ramuri ale dreptului. Cele mai importante principii ale statului de drept sunt:

1.Asigurarea bazelor legale de functionare a statului; 2.Garantarea libertatii si egalitatii indivizilor; 3.Principiul responsabilitatii sociale a indivizilor; 4.Principiul echitatii si justitiei. 1.Asigurarea bazelor legale de functionare a statului-constituie o premisa a existentei statului de drept fiind principiul cheie al oricarui stat.Intr-o societate democratica puterea nu poate sa apartina poporului.Acesta trebuie sa isi gaseasca formele juridice potrivite si structuri organizatorice oportune care i-ar permite un cuvant hotarator in solutionarea problemelor principale ale statului.Actiunea acestui principiu constituie premisa existentei statului de drept,deoarece caranteristica fundamentala a unui stat de drept o constiutuie cucerirea pe calea legala a puterii si apoi exercitarea sa in conformitate cu cerintlee legalitatii. 2.Garantarea libertatii si egalitatii indivizilor-libertatea si egalitatea sunt doua categorii al caror continut formeaza continutul principiilor fundamentale ale libertatii si egalitatii.Acesta,ca pricipiu fundamental consta in consacrarea in drept a celor doua fundamente,libertatea si egalitatea ale vietii sociale.Nu poate exista egalitate decat intre oameni liberi,iar libertatea nu poate exista decat intre oameni a caror egalitate consfitita juridic.Libertatea este una singura insa caile si formele de manifestare sunt numeroase si le corespund diverse drepturi ale individului prevazute in Constitutie,cum ar fi:libertatea de opinie,libertatea religioasa,libertatea de exprimare etc. 3.Principiul responsabilitatii sociale a indivizilor-responsabilitatea se infatiseaza ca un fenomen social intrucat exprima un act de angajare a individului in contextul relatiilor sociale,deasemenea determina un anumit comportament al individului fata de alti indivizi,al individului fata de societate si al societatii fata de individ.Ca principiu fundamental al statului de drept,responsabilitatea apare ca un raport costient al individului la valorile si normele sociale. 4. Principiul echitatii si justitiei-actiunea acestui principiu trebuie sa priveasca atat

activitatea legiuitorului(in elaborarea actelor normative)cat si activitatea de interpretare si aplicare a dreptului de catre organele care aplica legea.Justitia reprezita acea stare generala a societatii care se realizeaza prin asigurarea pentru fiecare individ in parte si pentru toti impreuna a satisfacerii drepturilor si intereselor legitime.Prin finalitatea sa,justitia se situeaza printre principalii factoride consolidare a celor mai importante relatii sociale,deoarece ea intruchipeaza virtutea morala fundamentala ,menita sa asigure armoniasi pacea sociala,la a caror realizare contribuie deopotriva regulile religioase,morale si juridice.

Bibliografie 1.Universitatea de stat ''Bogdan Petriceicu Hasdeu-Blosenco Magda ''Teoria generala a dreptului'' Note de curs 2.Ceterchi Ioan-''Introducere in studiul dreptului'',Bucuresti ALL 1995 3.Bobos Gheorghe -''Teoria generala a dreptului'',Bucuresti Editura Didactica si Pedagigica 1994

Baciu Cristina-Ioana

AMS Grupa 4484 Anul 2012