Sunteți pe pagina 1din 2

BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI DE AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ANTIER - REGLEMENTRI TEHNICE Indicativ reglementare tehnica I 5-1998 I 18/1-2001 Coduri

domenii de autorizare 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Nr. crt

Denumire reglementare tehnica Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de ventilare i climatizare Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor interioare de cureni slabi aferente cladirilor civile i de producie Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efracei din cladiri Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a incendiilor Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de nclzire central Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor termice mici Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni de pn la 1000V c.a i 1500V c.c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor Normativ de sigurana la foc a construciilor Instruciuni tehnice pentru executarea i recepionarea termoizolaiilor la elemente de instalaii Normativ de proiectare, executie i exploatare pentru reele termice cu conducte preizolate Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea instalaiilor de nclzire prin radiaie de pardoseal

33 34

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

35 36 37 38 45 46 53 57 58 61 72 73

I 18/2-2002 I 9-1994 NP 086-2005 I 13-2002 GP 051-2000 GP 052-2000 C 16-1984 C 56-2002 P 118-1999 C 142-1985 NP 029-2002 NP 031-1999

Nr. crt

Indicativ reglementare tehnica NP 058-2002 NP I 7-2002 NTE 007/2008 GT-063-04

Denumire reglementare tehnica Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic-reele i puncte termice Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiuni pn la 1000V c.a i 1500V c.c Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de cabluri electrice Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de calitate conform legii nr.10/1995 privind calitatea n construcii, pentru instalaii sanitare Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea construciilor, instalaiilor i panourilor publicitare n zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte i tuneluri rutiere. 1 2 3 4 5

Coduri domenii de autorizare 6 7 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

76 82 83 108

x x x x x x x x x x x

113

O.M.T. nr. 571/19.12.1997

S-ar putea să vă placă și