Sunteți pe pagina 1din 7

d) Alegerea bazei de trasare si a metodei de trasare a acesteia; Metoda coordonatelor polare

Metoda se recomanda in situatiile cand lucrarile se executa in zone in care sunt posibile atat masuratori unghiulare cat si cele liniare,iar baza de trasare este alcatuita dintr-o drumuire poligonometrica sau retea topografica de constructii. Trasarea pe teren a punctului C se face prin aplicarea,din punctul A al retelei de trasare,a unghiului orizontal din proiect P (unghi polar),fata de latura retelei (directie de referinta) si a distantei D din proiect (raza vectoare).

Trasarea prin metoda coordonatelor polare


Se cunosc coordonatele punctelor A (XA,YA) sj B (XB,YB), ale retelei de trasare (aceste puncte exista deja pe teren si pe planul de executie) iar coordonatele punctului C sunt indicate in proiect. Principiul metodei: Metoda coordonatelor polare de trasare a punctelor proiectate ale constructiei consta in trasarea unui unghi orizontal si a unei distante orizontale, pentru fiecare punct din proiect.

Calculul elementelor de trasare Valoarea elementelor topografice ce urmeaza a fi trasate (P,D) se determina in faza de pregatire topografica cu relatiile:

Trasarea pe teren a punctelor Punctele i ale constructiei se pozitioneaza pe teren prin trasare unghiurilor orizontale i si a distantelor orizontale Di ; (conform schitei de trasare) din punctele retelei de trasare. Trasarea pe teren a unghiurilor orizontale se executa cu ajutorul teodolitelor, iar a distantelor orizontale cu ruleta topografica (unde se recomanda ca distantele Di sa nu depaseasca dimensiunea nominala a dispozitivului de masurare, deci densitatea punctelor retelei topografice de trasare sa fie suficient de mare pentru a indeplini aceasta conditie, situatie de care se tine seama la pregatirea topografica a proiectului pentru trasare) sau cu aparatura electrono-optica de masurare a distantelor, din punctele retelei de trasare. Controlul trasarii prin trasarea punctului constructiei si din alt punct al retelei de sprijin; prin trasarea punctului i printr-o alta metoda de trasare,de exemplu metoda intersectiei unghiulare inainte. prin compararea unghiurilor si a distantelor dintre punctele trasate, obtinute prin masurarea pe teren cu cele indicate in proiect.

Trasarea bazei retelei 110-111

d a a1

d1 1

Date cunoscute : Punct/Coordonate A B C 110 111

X 360.7596 185.5035 379.6195 758.0000 758.0000

Y 2050.0100 3488.7237 4642.6549 4594.0000 2164.0000

Calculul elementelor de trasare : Orientari : AB=arctg A111=arctg B111=arctg BC=arctg B110=arctg C110=arctg Unghiuri: = AB- A111=107.7169-17.7901=89.9268 = B111- BA=325.9691-(200+107.7169)=18.2522 = 111A- 111B=(200+17.7901)+(325.9691-200)=91.8210 Verificare : ++=200 89.9268+18.2522+91.8210=200 1= BC- B110=89.3900-69.5748=19.8152 1= C110- CB=391.8585-(200+89.3900)=102.4685 1= 110B- 110C=(200+69.5748)+(391.8585-200)=77.7163 Verificare : 1+1+1=200 19.8152+102.4685+77.7163=200 =arctg -8.209207=107.7169 =arctg 0.286954=17.7901 =arctg -2.313942=325.9691 =arctg 5.944544=89.3900 =arctg 1.930625=69.5748 =arctg -0.128587=391.8585

Distante : DA111= DAB= DB111= DBC= DB110= DC110= =413.2719 =1149.3487 =1443.1372 =1170.1446 =1144.7441 =381.4959

Verificarea coordonatelor punctelor 110,111: X110=XC+ DC110*cos C110=379.6195+381.4959*cos391.8585=758.0000 Y110=YC+ DC110*sinC111=4642.6549+381.4959*sin391.8585=4594.0000 X111=XA+ DA111*cos A111=360.7596+413.2719*cos17.7901=758.0000 Y111=YA+ DA111*sinA111=2050.0100+413.2719*sin17.7901=2164.0000

Trasarea pe teren: Pentru punctul 111: -se stationeaza in A si cu directia de referinta AB, se traseaza unghiul -pe directia obtinuta se va aplica distanta DA111 la capatul careia se va materializa punctul matematic 111 -pentru control se poate trasa punctual 111 si din alt punct al retelei de sprijin , adica din B astfel: se stationeaza in B si cu directia de referinta BA, se traseaza unghiul pe directia obtinuta se va aplica distanta DB111 la capatul careia se va materializa punctul matematic 111. Pentru punctul 110: -se stationeaza in B si cu directia de referinta BC, se traseaza unghiul 1 -pe directia obtinuta se va aplica distanta DB110 la capatul careia se va materializa punctul matematic 110 -pentru control se poate trasa punctul 110 si din alt punct al retelei de sprijin , adica din C astfel: se stationeaza in C si cu directia de referinta CB, se traseaza unghiul 1 pe directia obtinuta se va aplica distanta DC110 la capatul careia se va materializa punctul matematic 110.