Sunteți pe pagina 1din 2

Operaiunile Bncii Centrale: active i pasive.

Toate funciile sale banca central le realizeaz prin operaiunile sale pasive i active. Operatiuni active ale bancilor centrale. In sinteza, se pot grupa in 3 categorii: 1. 2. 3. Operatiuni de creditare; Operatiuni de vanzari-cumparari de aur si devize; Operatiuni de decontari interbancare.

Operatiuni de creditare detin in activul bilantului bancii centrale ponderea cea mai mare. Ele se concretizeaza in acordarea de credite celorlalte banci din sistem (banci comerciale si alte institutii financiare), si statului. Rescontarea = banca centrala accepta titlurile de credit pe care le detin bancile in portofoliul lor si care provin din vanzarile pe credit comercial. Operatiuni de vanzari-cumparari de aur si devize prin aceste operatiuni, banca centrala isi consolideaza rezervele valutare si influenteaza cursul de schimb al monedei nationale in raport cu principalele valute in functie de obiectivele politicii monetare si valutare practicate de tara respectiva. Operatiuni de decontari interbancare si intrabancare prezinta importanta datorita rolului pe care il are banca centrala alaturi de bancile comerciale in cadrul compensarilor multilaterale de plati. Operatiuni pasive aici avem 3 categorii: 1) Capital propriu. 2) Sursele atrase. 3) Emisiunea monetara. Capitalul propriu are in general o pondere redusa in totalul pasiv comparativ cu nivelul inregistrat de acesta la bancile comerciale. In structura lui includem: Fondul statutar; Fondul de rezerva. Sursele atrase depozitele unor organisme financiar-monetare internationale sau ale altor banci centrale straine. Aici intra: Imprumuturile de la bancile centrale straine; Cumparari de drepturi speciale de tragere de la FMI. Precizare: Acestea sunt surse externe, la care adaugam sursele interne si formate din depozitele bancilor comerciale si a altor institutii financiare constituite si evidentiate in conturi la banca centrala. In structura lor, cele mai importante sunt: 1

Depozitele constituite sub forma rezervelor minime obligatorii si care in pasivul bancilor centrale detin o pondere importanta; Disponibilitatile trezoreriei statului pastrate in conturi la banca centrala. Emisiunea monetara, de bancnote, care este cea mai importanta operatiune pasiva a bancii centrale.