Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 1:Geneza si evolutia stiintei economice 1.Continutul si etapele de evolutie a stiintei economice 2.Ideile economice din antichitate 3.

Gindirea economica din evul mediu. TEMA 2: Doctrina mercantelista 1.Conditiile de aparitie si continutul doctrinei. 2.Particularitatile nationale ale mercantelismului. TEMA 3: Doctrina fiziocrata 1.Continutul doctrinei fiziocrate 2.Conceptii economice a lui William Petty,Francois Quesnay,A.R.Turgot TEMA 4:Doctrina liberalismului economic classic 1.Esenta si trasaturile liberalismului economic classic 2. Teoriile si conceptele lui Thomas Malthus 3.Teoriile si conceptele lui Adam Smith 4. Teoriile si conceptele lui David Ricardo 5. Teoriile si conceptele lui Jean Baptiste Say 6.Conceptele lui J.S.Mill TEMA 5: Doctrina nationalismului economic 1.Continutul doctrinei nationalismului economic si conceptele lui F.List 2.Particularitatile scolii istorice germane. TEMA 6:Doctrina socialista 1.Scoala socialismului utopic. 2.Scoala socialismului mic burghez sau anarhismul. 3.Scoala marxista. 4.Scoala post marxista. TEMA 7:Doctrina neoclasica 1.Esenta si trasaturile neoclasicismului. 2.Scoala de la Viena si conceptele economice a lui Karl Henger si Eugen Bohm-Bowerk 3.Scoala de la Laussune si conceptele economice a lui Leon Walgas si V.Paretto 4.Scoala de la C ambridge si conceptele economice a lui W.St.Jevons,J.B.Clark si Alfred Marshall. TEMA 8:Doctrina institutionalista. 1.Aparitia si trasaturile doctrinei instutionaliste. 2.Etapele de evolutie a institutionalismului. 3.Scoala sociologica franceza si conceptele lui Fr.Perroux TEMA 9:Doctrina economica keynisiana.Neokeynesianismul si postkeynisianismul. 1.Aparitia si trasaturile doctrinei keynisiene. 2.Modelul economic keynisian si elementele lui. 3.Politica economica dirijista a lui J.M.Keynes. 4.Neokeynisianismul si postkeynisianismul. TEMA 10: Doctrina neolliberala. 1.Esenta si trasaturile doctrinei neoliberale. 2.Scoala de la Fraiburg si conceptele economice ale lui W.Eucken 3.Scoala ultraliberala austriaka si conceptele lui Fr.von Hayek 4.Scoala de la Chicago si conceptele lui Milton Fridman.