Sunteți pe pagina 1din 3

ATESTAREA SI INREGISTRAREA PRODUSELOR ALIMENTARE ROMANESTI CADRUL LEGISLATIV Ordinul nr. 690 din 28.09.

2004 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionle. TERMENI UTILIZATI Produs traditional - produsul care trebuie sa fie obtinut din materii prime traditionale, sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare care reflecta un procedeu tehnologic de productie si/sau de prelucrare traditional si care se distinge n mod clar de alte produse similare apartinnd aceleiasi categorii; Traditionalitate : - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge n mod clar de alte produse similare apartinnd aceleiasi categorii; - traditionalitatea nu poate sa se limiteze la o compozitie calitativa sau cantitativa ori la un mod de productie stabilit printr-o reglementare comunitara sau nationala ori prin standarde voluntare; totusi aceasta regula nu se aplica daca reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit n vederea definirii traditionalitatii unui produs; Atestarea produselor traditionale - recunoasterea traditionalitatii unui produs prin intermediul nregistrarii sale n Registrul de atestare a produselor traditionale. CONDITII NECESARE PENTRU ATESTARE sa fie fabricat din materii prime traditionale, sa prezinte o compozitie traditionala sau un mod de productie si/sau de prelucrare care reflecta un tip traditional de productie si/sau de prelucrare. sa fie traditional n sine; sau sa exprime traditionalitatea.

nregistrarea nu este permisa n cazul unui produs a carui traditionalitate se datoreaza: provenientei sau originii sale geografice; aplicarii unei inovatii tehnologice. SCOPUL ATESTARII Favorizeaza diversificarea productiei agricole; Aduce beneficii considerabile economiei rurale, in special in zonele mai putin favorizate sau indepartate; Sporirea veniturilor producatorilor agricoli;

Retinerea populatiei rurale in zonele respective; Asigura buna functionare a pietei interne in sectorul produselor alimentare; Cresterea valorii adaugate a produselor alimentare; Garantarea corectitudinii tranzactiilor comerciale; Faciliteaza micilor producatori acordarea de derogari unitatilor care realizeaza produse alimentare ce prezinta caracteristici traditionale ( Ordinul ANSVSA 34/2008 ); Consumatorii dispun de informatii clare si succinte privind originea produselor si caracteristicile specifice ale produselor traditionale;

APLICANTI Producatori individuali; Grup de producatori ( orice asociere indiferent de forma sau componenta sa juridica) care realizeaza acelasi tip de produs alimentar.

ETAPELE PRIVIND ATESTAREA PRODUSELOR TRADITIONALE Pregatirea documentatiei Depunerea documentatiei Verificarea documentatiei Atestarea

CONTINUTUL DOCUMENTATIEI Cererea de inregistrare Caietul de sarcini care va cuprinde cel putin elementele urmatoare: - numele produsului ; - descrierea metodei de productie, inclusiv a naturii si caracteristicilor materiei prime si/sau ale ingredientelor utilizate si/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la traditionalitatea acesteia; - elemente care sa prezinte evaluarea caracterului traditional; - descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice si/sau organoleptice care se raporteaza la traditionalitate; - cerintele minime si procedurile de verificare si control ale traditionalitatii. VERIFICAREA DOCUMENTATIEI Reprezentantii MADR din cadrul DADR judetene , analizeaza daca : - cererea si caietul de sarcini corespund prevederilor Ordinul MAPDR 690/2004 - verifica la fata locului realitatea datelor nscrise n caietul de sarcini. - rezultatul verificarilor faptice se nscrie ntr-un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul mputernicit constatator si de solicitant sau de mputernicitul acestuia,

redactat n doua exemplare, dintre care un exemplar ramne la solicitant si unul la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. - n situatia n care se constata ca datele nscrise n caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct n procesul-verbal si constituie motivatia nenscrierii produsului n Registrul de atestare a produselor traditionale. - n situatia n care se constata ca datele nscrise n caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza n procesul-verbal, care constituie actul n baza caruia se nscrie produsul n Registrul de atestare a produselor traditionale. Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana va nainta Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale o copie a procesului-verbal si a caietului de sarcini n baza carora produsul se nscrie n Registrul de atestare a produselor traditionale. DADR verifica si controleaza periodic respectarea elementelor de traditionalitate