Sunteți pe pagina 1din 1

Data Recovery SRL

PLAN DE EVACUARE IN CAZ DE INCENDIU


INSTRUCTIUNI
Este interzis folosirea focului deschis in interiorul imobilului fara obtinerea permisului de lucru cu foc. Fumatul este interzis in alte locuri decat cele special amenajate pentru fumat. Este interzisa blocarea cailor de acces si de evacuare, precum si accesul la mijloacele tehnice de prevenire si stingere a incendiilor. Folosirea mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost proiectate precum si deteriorarea acestora este strict interzisa. Se interzice colectarea si depozitarea deseurilor in alte locuri decat cele prevazute special pentru acest scop. Se interzice introducerea in imobil a substantelor periculoase clasificate conform legii. Nu se vor folosi improvizatii electrice la alimentarea consumatorilor electrici. In caz de incendiu Se vor lua urmatoarele masuri: - se va actiona butonul de alarma din zona cea mai apropiata; - se va scoate de sub tensiune instalatia electrica de iluminat si forta; - se vor proteja aparatele si materialele; -se va actiona pentru localizare si stingere cu pulbere stingatoare sau apa in functie de natura materialelor care ard; -nu se va folosi apa sau spuma la instalatiile electrice sub tensiune; - se va actiona conform organizarii interventiei! ATENTIE! Nu se va interveni pentru stingere decat dupa intreruperea curentului electric.

Organizarea interventiei
Mijloacele de alarmare, alertare 1.Telefon 112Stan Cristian Asigura interventia 1.stingatoare ...Stan Cristian. 2.intrerupe energia electrica .Stan Cristian Evacuare de persoane si bunuri 1. Evacuare persoane ..Stan Cristian....... 2.alte obiecte de valoare Ionescu Madalina NOTA: In lipsa persoanei nominalizate mai sus inlocuitorul va prelua automat si functia din organizarea interventiei!

Birou

Toaleta Camera Raft

LOC ADUNARE: PARCARE!