P. 1
Acta Moldaviae Septentrionalis I 1999

Acta Moldaviae Septentrionalis I 1999

|Views: 79|Likes:
Published by mihail

More info:

Published by: mihail on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

www.muzeubt.ro / www.cimec.

ro

Redactor coordonator: Ionel Bejenaru

Volumul de faţă include teme de ISTORIE, MEMORIALISTJCĂ, CIVILIZAŢIE, ARTĂ, CUlTURĂ, vechiul anuar al Muzeului Judeţean Botoşani "Hierasus "fiind rezervat exclusiv ARHEOLOGIE!

ISBN: 973-8053-04-8

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

Editura "AXA" Botoşani 1999 Director Coriolan CHIRICHEŞ Consilier editorial Gellu DORIAN Tel. ·031 519967; Fax 031 532584
-

Muzeul Judeţean Botoşani 1 ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

MUZEUL JUDEŢEAN BOTOŞANI

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS
I 1999
Redactor coordonator Ionel BEJENARU

Volumul de faţă include teme de ISTORIE, MEMORIALISTICĂ, CIVILIZAŢIE-CULTURĂ, NOTE. COMENTARII. IDEI, vechiul anuar al Muzeului Judeţean Botoşani, .Hierasus", fiind rezervat exclusiv ARHEOLOGIE!

Editura AXA Botoşani

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

I.ISTORIE

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

Preocupări de orientalistică-turcologie în România în perioada c. 1875 c. 1950. Consideratii introductive
,

Dr. Dan PRODAN Tn prezenta contribuţie îmi propun să analizez cauzele, caracterul, motivaţiile, evoluţia şi finalităţile preocupărilor şi studiilor de turcologie din România, în perioada 1875-1950, cu privire specială la activitatea didactico-ştiinţifică a turcologului german Franz Babinger în ţara noastră (1935-1943), şi să formulez concluziile ce se impun. Tnsă trei precizări trebuiesc făcute de la început. Tn primul rând, o astfel de abordare nu poate fi concepută şi realizată fără analiza aceleiaşi categorii de preocupări istorice din perioada anterioară, 1878-1918, adică de la cucerirea cu arma în mână şi recunoaşterea oficială europeană a independenţei de stat a României până la realizarea Marii U niri. Această conduită a fost impusă de faptul că majoritatea categoriilor de preocupări de orientalistică­ turcologie din perioada 1918-1948 au debutat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul celui următor, că unii orientalişti-turco/ogi români şi-au desfăşurat activitatea ştiinţifică-didactică în ambele perioade, că au existat unele proiecte didactice universitare orientalistico-turcologice vehiculate mereu post 1878, că anumite cerinţe şi norme ale cercetării istorice orientalistico-turcologice s-au impus la finele secolului al XIX-lea, că unele instituţii ştiinţifice de cercetare a istoriei Europei central-sudice (Institutul pentru studiul Europei sud-orientale) au fost înfiinţate în ajunul (1913-1914) declanşării Primului război mondial, că anumite idei şi concepţii, favorabile sau opuse unor realităţi sau deziderate, odată intrate în mentalul individual şi/sau colectiv, se schimbă greu sau deloc etc. Tn a/ doilea rând, nu pot fi studiate preocupările româneşti de turcologie din perioada 1875-1950 fără a face referiri la contribuţiile de arabistică, iranistică, ebraistică, sino/ogie, mongolistică etc., elaborate de cercetătorii noştri în intervalul temporal amintit şi aflate în strânsă legătură cu cele de turcologie. Am considerat deci necesar să subliniez existenţa în România, în perioada 1878-1948, şi a preocupărilor de arabistică, iranistică, ebraistică, sinologie, mongolistică etc.. a raporturilor acestora cu cele de turcologie, în cadrul sferei cuprinzătoare a orienlalisticii. Pentru a preciza locul şi rolul turcologiei în orientalistica românească în intervalul temporal anterior amintit, a ilustra conexiunile ştiinţifice-de cercetare şi didactice-formative dintre orientalistică şi turcologie, a argumenta atenţia deosebită pe care am acordat-o ultimei dintre ele, am introdus şi am folosit binomul relaţional orientalistică-turcologie.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

7

ro .www.ro / www.muzeubt.cimec.

vor permite conturarea şi fixarea unui termen istoriografic universal de comparaţie în legătură cu originea. comerciale etc. pp. pag. E.1/1964.1-29.ro / www. Hiver 1963. profundele transformări politico-militaro-colonialiste pe plan mondial (mai ales după 1 945). semnificaţiile termenului orientalistică (studii orientale) au suferit importante redimensionări. în special după Primul război mondial.R. Ed�ura Univers Enciclopedic.revoluţionară" din 1 791 . 1997.1-49.N.muzeubt. L'orientalisme en crise. Histoire des orientalistes de /'Europe du X/1-e au Xtxe siedes. în funcţie de: nivelul dezvoltării istoriei ca ştiinţă. Andre Mirambel4 sau Edward W. Crts/s. Permanenta raportare a istoriografiei orientalistico-tureologice româneşti la cea universală permite atât sublinierea influenţelor reciproce dintre cele două entităţi. 5 www.ro 9 . Gustave Dugat. Paris.243. numit de către istoricii acestei categorii de preocupări şi "secolul orientalisticii". motivaţiile.. pp. Orientalisticl.L.ACTA IIOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS * * * Definirea termenilor orientalistică şi turcologie şi punctare� principalelor momente din evoluţia acestor discipline istorice vor contribui.Revue de I'Ecole Nationale des Langues Orientales" (lnfra abreviat: .Orientului. Jules Mohl.p. Orienta/isme d'hier el d'aujourd'hu/."). pp. în ediţia . de prezentare şi reprezentare a acestui spaţiu geografica-istoric în mediul academic şi livresc. no.W. New York. Mijlociu şi Tndepărtat) . Tn seccilul al XX-lea. subcap. reorganizarea şi redimensionarea activităţii ştiinţifico-didactice de studiere a "Orientului". 1 879-1880. să afirme că în anii 1 950-1 970 orientalismul (studiile orientale) trăversa(u) o perioadă de 1 Yves Thoraval. In . Paris. caracterul.E. la o rapidă şi precisă familiarizare cu problematica prezentei contribuţii. de evoluţia situaţiei politico­ diplomatice internaţionale etc. Aceste noi evoluţii i-au determinat pe cercetătorii fenomenului orientalistic. Termenul orientalisticli a fost inclus oficial în Dicţionarul Academiei franceze. Relnward. op. Ed. obiectivele. cât şi. precizarea locului şi rolului primeia în evoluţia celei de-a doua. ediţia 1-a.D. preocupărilor româneşti de orientalisticli-turcologie. 'Anwar Abdel Malek.cimec. sau de popularizare în mass-media. anumite aspecte devenind inadecvate iar unele conotaţii fiind amendate de trecerea timpului.P. passim. militare.O. Conotaţiile şi semnificaţiile academice (didactice şi ştiinţifice). pentru a denumi studiul. 44. Anwar Abdel Malek3 . nr.. in Dicţionar de civilizaţie musulmani. Vingt-sept ans d'hlstolre des tjtudes orientales: Raports fa/les il/a Soc/tj/6 asiatique de Paris de 1840 il 1867. Paris. literara­ mentala-filosofice şi politico-militaro-"colonialiste" din secolele XVII-XVI I I se vor amplifica. finalităţile etc.c/1.92-1 10. Said5 . în cadrul mentalului colectiv etc. Sald. Accepţiunea geografica-istorică dată termenilor sinonimi orientalistică (studii orientale) sau orientalism a evoluat în ultimele patru secole. diplomatice. al Orientului 1 (Apropiat.Today [anll 1970) an Ortentallst is'tess likefy to caii himseff an Oriental/si than he waa almost any time up to Wortd War 11 [compl. pp.) " . din acel stat. Pantheon Books. Galllmard. dar deschise interdisciplinarităVi.Diogene". traducere. Tn .2 voi. 103-104. 2 voi. Adrien Malsonneuve. în Europa. pe de o parte. 1 868-1870. autorul a mal afirmat el: . şi subi. . OrientaHsm. Ed. Ed.' passlm. Westem conceptions of a Orient. Bucureşti. Paris. Pe de altă parte. Said. ' Andn!J Mlrambel. · 1978 (370 p). diversifica şi individualiza în veacul următo�. de statul unde apăreau şi se dezvoltau preocupările de cercetare a . 'Edward W. 53. de interesele ştiinţifico-didactice u niversitare şi poJitice. evoluţia. Această redefinire a identităţii orientalisticii a fost impusă de: dezvoltarea continuă şi afirmarea plenară a ramurilor orientalisticii (studiilor orientale) ca discipline de sine stătătoare. adaptare şi completlri de Nadia Anghelescu.

sciences soc/ales el colonisation. de reper.. Paris. 1 984.A. 1 949.A. amintesc doar un singur exemplu.Muzeul Judeţean Botoşani "criză" a identităţii. lnterrogations". Paris. religia etc. indigene din "Orient". 1978.1 49-162). caucazologia. XXVII. sinologia. Oriantalist tourism (pp. XXXI . caracteristici determinate de însăşi evoluţia orientalisticii ca disciplină istorică. Jarnes Eddine Bencheickh. Mijlociu şi Extrem). Dessaprendre l'oriantalisme. istoria. în secolele XIX-XX. nemijlocită.23/ianuarie religious studies. numeroase populaţii şi popoare şi aceste realităţi şi evoluţii etnice concrete au impus. Maxime Rodnison. L'orientalisme d6soriant6. Critlque de la raison islamique.1971 .Lewis.". Le Fescination de /'Islam. dlscours oriantalistes el pens6e sc/entiflques. lslamlsm (pp. idem.'a. Said. Paris. Mohammed Arkoun. Aria geografică s-a extins direct • E.S.A.A . Vatin (ed.I. a inclus 1 2 articole şi studii despre acea�tă disciplină istorică: trecut-prezent-viitor. ca fiind un complex de cercetări şi studii. L'oriantalisme est-H theoretiquement speciffque? A propos des interpretetion sur la revo/ution iraniene (pp. Case eds..1/mars 1 984. subintitulat sugestiv "L'Orientalisme. in .-C.M. .41198 1981 (in arabA). cultura. Discussions sur l'object de l'oriantatisme. Gilbert Grandguillaurne. .32/octombrie 1 981 (in arabA). De l'oriantallsme {J l'occidentalisme (pp. nr. cit. bazate pe folosirea direc­ tă. mai ales. Postface. Sicilia. nr.3-6). XXV. Presentation (pp. • Acest numAr special cuprinde urrnA1oarele studii şi articole: Femard Khosrokhavar. civilizaţia. "Orientul" era intinsa regiune aflată geografic la estul acesteia: imensul continent asiatic (Orientul Apropiat. East and West.Comparative Civillsation Revlew". Tn . Abdolrahman Mahdjoub. p.L. a izvoarelor istorice locale. The arliculation of oriantallsm. hamitologia. Discours islamiques.A.Bucarest. Portugalia. ideologico-religioase. pe o arie geografică atât de întinsă au trăit. [Mohammed] Arlcoun and authanticlty (pp. Du neo-orianta/isme de [Bertand} Badie: enjeux et m6thQdes (pp. E.411981.41-58). Connalsance du Maghreb. Ghassan Salame. in . iranistica. in . Langages arabes du presant. Le pur et l'impur (pp. www. Pa1ai. n-le 2. mongolistica. Conditions d'une reflection sur /'islam arabe (pp. Nous el l'oriantalisme. The Arab Mlnd. S. Paul Vieille. 1 21-148). Lee.". • M. literatura. pp.. Abdei-Kebir Khatibi. 92. 00 · · · · · · . ce poate constitui şi obiectul unui veritabil "studiu de caz": nr. Evident. Galal ai-'Azm Sadeq. Robert tl. VIII. Alain Roussillon. 'Abd an-Nabi lstlf. Mohammed Arkoun.· · Ibidem. turcologia (despre populaţiile şi popoarele turcice).W. L'at1iculation de l'orientalisme. 1 984. 1973.'a. Maisonneuve et Larousse. Paris.221 -228.7-40). din lumea islamică etc8 .nr. Nadia Anghelescu.M. pens6e islamique. culturale. 1 71-176).".ro 10 . L'Europe el 1'/slem. Conotaţia şi. ln acest context.M. referitoare la limba. ldem . Islam. sudul Italiei.pp.1 1 0.".O. iamatologia 1 0• O astfel de clasificare este însă relativă şi incompletă.".S. 1 63-170). in .Maghreb pluriel". op.A. Oriantalisme et contre-orientalisme.1 77-180). in . in . In E. dimensiunea "geografică" a termenului "Orient" au variat de-a lungul ultimelor trei-patru secole. idem.56/octombrie 1983 (in arabA). 7 'Aziz ai-Azmeh. la care se adăugau arealurile europene şi africane aflate sub stăpânire şi/sau influenţă directii orientalo-islamică: Spania.cimec. arabistica (islamistica). de-a lungul ultimelor 1 01 2 milenii. Percy Kemp. J. Orianla//stes 6condults? Oriantalistes reconduits. The discurs/ve formation of orientalism (pp. economice. Mutuals perceptions. 537 . Hlsham Dja�. n-le . nr. Gordon Pruett. p. 1 983.50/ ianuarie-martie 1 990 al periodicului "Peuples Mediterraneens 1 Mediteranean Peoples".'a. Europa Occidentală fiind zona de referinţă. Le debat sur l'orientaltste dans le champs inte/lectuel arabe: l'aporia des sciences soc/ales (pp. La tangage del'oriantallsme (pp. Beirut. idem.107-1 1 4).". 1 974. Paris. semitistica. J. n-rs 13-1411 985-1986. The escape from the seraglio: aniHJrientalisic trends in modem -a. Ed cA. in . Muhammed Arkoun. găzduite în paginile unor volume de sine stătătoare6 sau ale unor prestigi­ 7 oase periodice de orientalisticii . Hassan Hanafl. demografice etc. New York. ebraistica. in . Ali Behdad. 1 980. 1 1 5-1 20).L'orianla//sme tel qu'en lui m11me. S.ro / www. 538.Q. berberistica. Orientalistul italian Michelangello Guidi a definit orientalistica în anii '40 ai se­ colului al XX-lea. sociale. indianistica (indologia).Q. Guidl. in B. Le�es. nordul Africii de la Oceanul Atlantic la Marea Roşie9. 75-1 06). R.59-74).muzeubt. 1981 (in limba arabA).2/juin 1980. militare. compartimentări şi specializări în cadrul orientalisticii: egiptologia. Discuţiile şi analizele generate de acest "bilanţ provizoriu" s-âi:J amplificat.". popoarelor şi populaţiilor din amintitul spaţiu geografic. nr.). orientalistica şi noile evoluţii politice. M.". voi. Oriantalismo. forme de manifestare şi modalităţi de comunicare. In . Berque. Roma. As others see us. Paris.

exegetul fenomenului orientalistic european şi american în secolele XVI II-XX.V. Prima accepţiune pe �re o incumbă · acest termen este �O�t'T!ică. delegatul României. indologia etc. 722. Pour histo/re du premier Institut des atucles sud-est europ6enne. economia.. voi.un concept [geografico-istoric] integrator: Europa sud-orientală"1 2.l. "I. p.". Bucarest (21 p. 1 1-1211991 . autorul unei recente monografi. sinologia. Braghlnski. In . ţara de la "Porţile Orientului". Moskva. monumentele culturii materiale şi spirituale ale Orientului. geografic şi istoric. filosofia. Pippidi. La începutul secolului al XX-lea. capitala României. pp. Constantinescu. religia. · • " B.cimec. "N. Haşdeu. mongolistica. s. arheologice.P. desfăşurat la Viena în octombrie 1 886.389. Zub. 233-244.n. "N. aceeaşi. pp. "Orientului". . instrumentarul ştiinţifico-didactic ar orientalisticii şi extinzând sfera geografico-istorică de manifestare a acesteia.l. Edward W. arabistica. adică "occidentalizata". Braghinski 1 5 au definit orientalistica în termeni aproximativ identici: disciplina istorică ce studiază. entre Viemne et Bucarest oscille une zone de fluctuation" 11 . Tn Bo/'şaia Sovet:ska/a Enţildopedlja. In . Limita vestică a "Orientului" in Europa Centrală a fost împinsă către estul continentului pe măsură ce zonele din centrul acestuia erau "europenizate". III. tânărul orientalist sui-generis român Nicolae Iorga a lansat . Said. (secolele XI-XIX). Sur les �6ments tun:s dans la /angue roumaine. Bucureşti.R.muzeubt. 1 985. nr. în contrapondere. voi. Notice /u6 au VIl-e Congres des bnentalistes 11 Vi6nne. P. Andrei . în general. de "occidentalizare". semitologia. 641 -M9. respectiv activitatea ştiinţifice-didactică desfăşurată în cadrul academiilor. 1 211931. Astfel. noi "ramuri regionale" Tmbogăţind. 1 1 55. Astfel. istoria. între Viena şi Bucureşti (mai precis cursul Dunării inferioare) exista o zonă . literatura. . nr. criticată de alţii. 1.). 1 971 . având asentimentul tacit al orientaliştilor europeni participanţi la această reuniune ştiinţifică internaţională: "( .211986. Institutul pentru studiul Europei sud-orientale ( 1 9 1 3. a precizâţ că termenul "orientalism" implică mai multe conotaţii şi s�rnni��ţi( interdepi:tndente î':ltre ele. Regiunile de la sudul Dunării inferioare aparţineau încă. istoricul şi filologul B.1 79/C. col. in . Mureş. mais c'est ă Bucarest que debute !'Orient. geografice. la cele 'din vestq/ sau "Occidentul" bătrânului continent. pp.vatra•. Vostokoveden/e. Peste trei decenii. limba. A doua perloadl a studiilor sud-est europene Tn Romania.I. asirologia. A. 12 Al.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS proporţional cu numărul şi "viteza de înaintare" în "Orient" ale expediţi!lor militare. De /a istoria crltlcl /a crlticlsm. 1 963. \•� iversităţilor. www. i �nsacrate acestui subiect. p. idem. etnografia. pag.ro / www. turcologia. a precizat. Această clasificare este totuşi relativă şi incompletă. în mod complex. a înfiinţat la Bucureşti. Raforml sau declin. Din această zonă în curs de "europenizare". la a/ VII-lea Congres al orientaliştilor. zonele sau regiunile din estul sau "Orientul" acesteia trebuiesc raportate. an XVl. 11.. poziţia geografică "orientalistică" a Europei central-sudice de astăzi a rămas.1 9 1 4)13. Vostolcoveden/11.S. cu dublă finalitate: politico-naţională şi istorica-ştiinţifică.) !'Occident finit ă Viemne. Bucureşti. geografico-istorică cu statut "orientalistic" încă imprecis. Moakva. nr. Institutul sud-european. Acest spaţiu geografica-istoric cuprindea ţările din Asia şi din Africa de Nord. 11. Orientaliştii sovietici N. făcea parte şi tânărul regat al României. geologice etc. "Ramurile naţionale" ale orientalisticii contribuie la dezvoltarea acestei categorii de studii: . Haşdeu. iranistica. Tg.ro 11 . apreciată de unii orientalişti. şi vor mai trece câteva decenii până când limita vestică a spaţiului oriental va fi "axa oblică" Marea Neagră-Bosfor-Dardanele-Marea Egee. col.S. In Sovet:ska/a /storlceska/a Enţlldoped/ja. arta.S. le 2 octobre 1886. Konrad1 4 şi I. începând cu secolul al XX-lea.Boabe de grau•.SOS-514. Konrad. Luând ca sistem sau element de referinţă Europa. egiptologia.

i ntre "Vest" şi "Est". pe care a anâlizat-o E. obiceiurile. un mare număr de intelectuali (poeţi. Pornind de la această disjuncţie teoretico-filosofică. modalitatea sau sistemul de gândire. astfel că i n anii '50-'60 conceptul a trecut. economişti. cercetarea. gnoseologică-epistemologică şi axiologică făcută intre "Orienr şi "Occident".2-3. dar mai ales după 1 945.ro 12 . studierea.]" . A treia semnificaţie a termenului "orientalism" este mult mai istoric şi materialist definită decât celelalte două. economic. militare. gândirea. cercetare Tn domeniu.. Said. fiă in cele �enerale. "orientalismul" poate fi analizat. este un orien­ talist. social. W.ro / www. Profundele evolu�i şi mutaţii politice. "orientalismul" a fost o modalitate şi un instrument de stăpânire. "pendulare" fi literaţilor şi gânditorilor europeni intre cele două forme de manifestare a "orientahsmului"1 9 . favorizarea cuceririi. Edward W. cultural-ideologic etc. sau avea în centrul atenţiei sale Orientul: descrierea.şi aceasta este valabil dacă persoana este antropolog. concepţiile. a completat autorul. ca origine. 1 6 . fundaţiilor culturale. pp. elaborarea de materiale informative şi intocmirea politicii oficiale statale referitoare la. teoreticieni politici. denotă atitudinea executivă samavolnică şi tiranică a colonialismului european din secolul al XIX-lea şi de la inceputul celui următor"21 . dominare. istoric sau filolog -fie in aspectele sale specifice. P.cit. ştiinţifico­ didactică şi cea literare-filosofică ale termenului Orient au fost şi sunt încă constante ale orientalisticii (studiilor orientale). bibliotecilor etc. op. 1 920. 20 Ibidem. religios. menţinere şi consolidare a autorităţii "Occidentului" asupra "Orientului"20. 21 Ibidem. militar. nuvele şi romane. ca punct de plecare sau ca motivaţie pentru teorii literare-filosofice. coloniale etc. filosofi. amintite anterior.cimec. au pus sub semnul întrebării . evoluţiile complexe din "Orient"1 8 . Said a precizat că. şi reprezentare bazat(ă) pe distincţia ontologică. Tn concluzie. Muzeul Judeţean Boto1anl •• Edward. •• Ibidem. scriitori.2. " Ibidem. printr-o criză de identitate. •• Ibidem. referitoare la populaţiile şi popoarele. colonizării şi stăpânirii acestui întins spaţiu geografico-istoric. survenite îrfsecolul al XX-lea. Interacţiunea şi intercomplementalitatea intre conotaţiile academică. este adevărat că termenul este astăzi mai puţin preferat de către specialişti. şi au amendat unele conotaţii ale termenului de "orientalism" (orientalistică). tradiţiile. sociolog.W. "Oricine care se documentează şi scrie despre sau cer­ cetează Orientul . este maniera. Din a doua jumătate a secolului al XVII I-lea se poate identifica o considerabilă �i permanentă. Said. apreciere. www. poeme in versuri. şi ceea ce el sau ea face este orientalism [subl.institutelor de. cum am mai amintit. economice. dintr-o dublă cauză: este atât de vag şi general. interpretat şi caracterizat ca o "instituţie corporativă" ce se ocupă cu. sugerată sau poate chiar impusă de autorităţile statale. p. "in comparaţie cu sintagma studii orientale. o primă consecinţă fiind demonetizarea acestuia. descrieri de călătorie.3. reorganizare.) au acceptat această bipolaritate fundamentală pentru secolele XVI-c. p. D. p. 2.muzeubt. expuneri şi rapoarte cu caracter politic. A doua accepţiune a termenului "orientalism". guvernatori imperiali sau regali etc. · Sesizând corect aceste transforămări. Din a doua jumătate a secolului al XVI I I-lea. asociaţii lor nonguvema­ mentale. 1 978.

a 11-a. influenţele şi similitudinile descoperite. cultural etc. cu un anumit grad de autonomie proprie. pp. lângă dorinţa firească de cunoaştere a propriului trecut istoric. ediţia franceză: La decouverte de I'Asie: Histoire de l'orientalisme en Europe et en Rusie.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS dezvoltat şi s-a constituit într-un ansamblu unitar de discipline istorice şi de concepţii geografico-politice. Paris. NikHine.începutul lui XX. 23 V. Bucureşti. Centrală şi de Est.muzeubt. .ro 13 .l. militar.V. din secolul al XVI-lea până în 1 91 7. Mustata Kemal Ataturk et la turcologie francaise. 258 p. Autorii au lăsat să se înţeleagă că orientalistica academică ştiinţifico-didactică rusească (universităţi.V. 1997. urm�rile acestora pe plan istoric. 191 1 . o posibilă soluţie a acesteia: orientalistica să devină o pagină a (orientalistică) a subliniat Louis Bazin în ceea ce priveşte orientalistica franceză. Les Turks des Mots. istorico-filosofic. erau totuşi interdependente între ele22 . V. iar pe de altă parte. turcologia (studiile turce şi otomane). Nakamura s ă susţină existenţa unei comunităţi d e gândire ş i d e simţire a oamenilor de pretutindeni de-a lungul istoriei. din "raţiuni istorice şi politice-statale". Moskva . Orientalam. 1948. explicitând însă conotaţia "colonialistă" a "orientalismului" expansionist imperial rus în Asia de S. 3 trad. Barthold23 şi M. religios. 547 p. Wien. tradul:ere din limba englează de Dinu Luca.ro / www. omenirea. vechea dihotomie "Orient Occident" ar trebui abandonată în favoarea unei deschideri integratoare. 1938. Fiecare categorie zonală de idei religioase-filosofice reprezenta "cartea de vizită" sau matricea. asociaţii ştiinţifice non-guvernamentale. Voloşin. a oferit Alfred Kurela în sinteza sa25 apărută la începutul perioadei "războiului rece".. a fost urmarea directă. ed. arabistica (studiile arabe şi islamistica). lstorija aucenija Vostoka v Evrope 1 v Rosi/. Moskva. religios. 19 7.Die Brucke" Ver1ag. pe plan politic. Savantul japonez Hajime Nakamura a comparat ideile religioase şi filosofice apărute de-a lungul istoriei în "Orient" cu cele răspândite în "Occident". Voloşin24 au insistat asupra aceloraŞi trei accepţiuni date termenului "orientalism". autorul a afirmat că. 25 Alfred Kurela. în "Orient".cimec. 1994. ed. institute de specialitate. gnoseologico­ spirituală a spaţiului geografice-istoric respectiv: "Orient" (Est) sau "Occident" ( Vest).şi multidisciplinare etc.Leningrad. des Hommes. pe . Ost und West. identificănd influenţele reciproce şi posibilele similitudini26 . fundamental. facultăţi. Tn concluzie. 23 2 p. "' Hajime Nakamura. O imagine de ansamblu asupra relaţiilor complexe. Akademiai Kiad6. . militar. a 111-a. pe de o parte. 1 947. pe plan politic. expansiunea colonială franceză în nordul Africii şi în Orientul Apropiat. indiferent de epoca istorică sau de spaţiul geografic de locuire (în Est sau în Vest). o altă "recunoaştere" a existenţei crizei de identitate a orientalisticii din anii 1 950-1 970. 1925. această încheiere este. aceeaşi . Autorul a precizat că în secolele XIX . Leningrad. 24 M. 22 www. Moskva. I-au determinat pe H . Minuţioasa şi critica analiză efectuată. Orient şi Occident: o istorie comparati a ideHor. ed. comercial. Budapest. filosofic. In idem. umanitatea este. cultural-ideologic. al cunoaşterii "celuilalt" etc. între Est şi Vest. a colonialismului şi expansionismului agresiv rusesc. cultural ideologic etc. 2. poate cea mai puternică şi cea mai dezvoltată în Europa la începutul secolului al XX-lea. a unei comuniuni universale. astfel că. Indirect.414-42 1 . Ed. V. religios. Payot. B. individualizându-se trei direcţii de evoluţie: 1.). Aceste "domenii orientalistice". EdHura Human«as. 3. Barthold. orientalistica franceză s-a Accepţiuni şi conotaţii relativ asemănătoare ale termenului "orientalism" Louis Bazin. campanii şi expediţii de cercetări inter.

Tn prima etapă a istoriei sale (secolele IX î. Asiei Mici (zona Troia-llion) şi bazinul estic şi central mediteranean la cumpăna secolelor XIII-XI I î.e. a Romei în Orientul Apropiat şi în Africa de Nord.1 7-22.e. Afanasie Nikitin etc.Braghlnski. pp.. op. relaţiile complexe.. ulterior. a arabilor şi mongolilor-tătarilor în Europa. coloana 1 1 56. Giovanni da Pian del Carpine. V. pp. cu eforturile şi consecinţele de rigoare. Hellanicos din Mitilene.Jmea orientală şi despre expansiunea politică.cit.W.. op. M.).V e. în universităţile apusene s-a introdus studiul limbilor orientale ebraica şi araba.cit.cit.c. filologica-universitară şi culţural-ştiinţifică. Atrag însă atenţia asupra criteriilor. IX î. N. Flavius Josephus. desfăşurarea cruciadelor statelor feudale occidentale în Orientul Apropiat şi Africa nordică. Muzeul Judeţean Botoşani "'Vezi fi E. Yves Thoraval. op. obiective şi subiective. ale culturilor şi civilizaţiilor ebraică şi arabă. Arrian etc. .e.390. Suetonius. apoi stăpâna Orientului Apropiat). Plutarh. culturale etc. Pe plan politic-militar această etapă s-a caracterizat prin derularea invaziilor populaţiilor venite din Asia Centrală. Tucidide. iar în lumea romană Sallustius. Xenofon.). aşezarea geografica-strategică a Atenei şi. în lumea greacă. I. a versificat magistral despre evenimentele şi conflictele politica-militare derulate în N.58-65. comercială etc.l. loc. iar în plan cultural-ştiinţific s-au difuzat elementele fundamentale.c.cimec.. op. O primii etapă în istoria acestei discipline a fost orientalistica anticii greco­ elenistico-romanli.243-244.538. politica-militare. Tn perioada medievală (medie) a istoriei sale. în 1/iada şi Odiseea.ro / www.). novatoare. toate cele trei aspecte fiind interdependente intre ele iar ultimul avînd la bază un 7 accentuat. 1-a urmat. religioase etc.. care au relatat despre relaţiile complexe ale po/is-urilor greceşti şi a Regatului macedonean cu lt. Barthold. în istoria acestei discipline istorice se pot distinge . Marca Polo. culturale.ro 14 . Polibios. S-au concretizat primele iniţiative şi încercări de cercetare şi cunoaştere nemijlocită a Orientului feudal (Guillaume de Rubruck. care. Titus Livius.cit. formulată şi conceptualizată la cumpăna secolelor XIX-XX. p. ce au stat la baza periodizărilor întocmite de diferiţi istorici ai orientalisticii. politice. Roma şi apropierea Africii de Nord via Marea Mediterană. să se facă trecerea. Hecataios din Milet. Amiannus Marcellinus etc. pp. de diferite categorii (istorice. www. orientalistica (orientalismul) europeană s-a manifestat sub formă politica-militară. via Marea Egee şi Strâmtorile Bosfor şi Dardanele. ale Romei cu Orientul etc. la Mondial. a Romei (veritabile centre de putere ale lumii europene în raport cu "Orientul") în vecinătatea "lumii orientale" (Atena în apropierea Asiei Mici. coloana 723. Am avut în vedere următoarele criterii: periodizarea clasică a istoriei universale. cu o cronologie mai mult sau mai puţin riguroasă. op. Pornind de la definiţia orientalisticii (studiilor orientale. . de la Orient la Universal. Said.. necesar şi justificat descriptivism geografic2 . militară. op.. militare. Pe plan didactic-universitar.S.muzeubt. orientalistica (în varianta greco-elenistico-romană) a fost literaro­ istorico-descriptivă. ulterior. în şens invers.c.) şi de stabilire a relaţiilor comerciale între Europa mediteraneană şi estică şi întinsul spaţiu oriental.c.V.. cit. comerciale. orientalismului) amintită anterior. Valenţele şi finalităţile orientalistice ale acestor opere l iterara-istorica-geografice nu au fost însă receptate în epoca respectivă. m ai mwlte etape. începutul 1-a făcut însuşi legendarul şi genialul poet grec Homer (sec. Herodot. ale Atenei şi. Astfel.. Konrad.clt. pp.istoriei gândirii şi reflecţiei umane.V. A doua etapă în istoria orientalisticii a fost segmentul temporal medieval (secolele V-XV). Guldl. cit.

. op. studii orientale): academică (didactico-ştiiinţifică). editarea de cronici. p. unor ediţii de cronici şi opere ştiinţifice orientale. Din 1873.. a majorităţii formelor şi modalităţilor de manifestare ale popoarelor şi populaţiilor din Orient30.70. V..cit. op. op. cultura şi civilizaţia popoarelor şi populaţiilor din Orient în epocile antică.390. 244.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS A treia şi cea mai importantă etapă din istoria orientalisticii a fost cea modernă (secolul al XVI-lea .cimec. coloana 723. Ea a reprezentat epoca de glorie. 53 9. Sald.392 . ceea ce a sporit amploarea "sistemului triunghiular" al orientalisticii. Au fost editate descrierile şi relatările de călătorie ale unor călători europeni în Orient. 244-245. pp. geografic.. 538.Konrad. calitatea şi cantitatea contribuţiilor publicate în ele fiind în continuă creştere. op. Prima perioadă (sec.. de profundă şi temeinică manifestare multidirecţională a orientalisticii (studiilor orientale. a sporit numărul periodicelor de orientalistică. Tn a treia perioadă a evoluţiei moderne a orientalisticii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea . gnoseologic-epistemologic.l. 1 1 3-122. "'N. Yves Thoraval.197. distincte. folclorului. S-au organizat primele expediţii ştiinţifice.muzeubt. op. "instituţie corporativă. 245. 1 157. Aceste trei conotaţii s-au manifestat relativ simultan şi interdependent. 25-45. pe lângă înfiinţarea altor instituţii şi societăţi orientale sub patronaj statal. institute şi biblioteci orientale. concomitent. filologic. pp. medie şi la inceputul celei moderne29.cit. op.. op. V.cit. Pe baza acumulărilor ştiinţifice orientalistice cantitative şi calitative. orientalismului) mondiale. Barthold. Konrad. fundamentală pe studierea organizată... cit. coloana 723.W..ro / www. în Orient: Egipt şi Orientul Apropiat. descrieri de călătorie şi manuscrise orientale au fost formele de manifestare ale orientalisticii în acest interval tempora(8.cit.cit. filologia. cit. Konrad. cit.46-.ro 15 . Pe lângă acestea.Sald. deja iniţiate şi cunoscute din perioadele anterioare.I. p. modalitate optimă de comunicare şi de schimb de informaţii ştiinţifice. s-au înfiinţat societăţi. bazată doar pe studierea limbilor.. Tn această etapă s-au manifestat plenar toate cele trei accepţiuni de referinţă pe care le incumba termenul orientalism (orientalistică. op.539. GUidl.metodologice în domeniu. col.cit.cit. etnografic. E. plurivalentă. . 723-725. M. pp. Bragh1nskl.. p. Braghinskl.premiselor cercetării ştiinţifice a Orientului: studiul limbilor orientale în Europa. riguroasă. Y�es �raval. I. 1 66. cit. întocmirea şi editarea dicţionarelor unor limbi orientale. op.cit. s-au amplificat principalele sale tendinţe şi direcţii de dezvoltare. www.l. Tn etapa modernă a evoluţiei sale. XVI II) s-a caracterizat prin crearea. col. orientalistica a cunoscut trei perioade succesive. p.cit.. lingvistica sau lexicografia orientală..49-71 . p. N. şi configuraţiei geografice a ţărilor Orientului. la orientalistica ştiinţifică. Prin urmare. op. pp. cataloagelor manuscriselor orientale din diferite biblioteci şi colecţii publice şi/sau particulare.S. V. Guldl. pp. cu o periodicitate de 3-4 ani.1 1 57. Tn această perioadă s-a făcut trecerea de la orientalistica practică. Yves Thoraval. M. op. cu caracter arheologic.. fn a doua perioadă (a doua jumătate a secolului al XVI I I-lea-mijlocul secolului al XIX-lea) a acestei etape s-au pus bazele orientalisticii ştiinţifice în Europa: s-a organizat ori s-a reorganizat învăţământul superior universitar orieritalistic.cit. sistem filosofico­ literar de gfmdire şi reprezentare (pe plan ontologic.mijlocul secolului al XX-lea). A fost întocmită şi editată 28 gp . N. XVI-mijlocul sec. op. s-au amplificat preocupările complexe de orientalistică iniţiate în perioada premergătoare şi amintite anterior. Vezi şi I.V.1 23-148. axiologic). dominare şi exploatare a "Orientului". coloanele 1 156. op.S.colonialistă" de stăpânire. W.mijlocul celui următor) s-a extins obiectul de studiu al acestei discipline istorice şi. op. Ba�hold. au fost elaborate lucrări fundamentale referitoare la istoria. E. topografic etc. de dezvoltare. s-au organizat congrese internaţionale ale orientaliştilor.

Leiden. 1961.. ed.) "'A. D. (Volum editat cu ocazia celui " O. "' Jean Sauvaget. pp. 1 41 :l!l Barthold3 . Franz Babinger . Paris. . pp. orientalismului) au fost· întreprinse şi elaborate în secolul al XIX-lea. V.201-282. indologia.P.cit.. Cambridge de-al XXIII-lea Congres internaţional al orientaliştilor. op. sinologia.. Jean Sauvaget4 0 . Yves Toraval. Tn această perioadă şi-au afirmat individualitatea proprie în cadrul orientalisticii . direcţiile de evoluţie.V. arlleologico-epigrafic. 1883.539.. postbelică. Lewis-P.. Vezi analiza acestor cercetări şi contribuţii la Dan Prodan.. .J. în 3 limbi europene. semitistica. 3 University Press. Tn epoca modernă a evoluţiei sale. B. Ele au fost continuate şi amplificate în veacul următor. Primele cercetări. 1 999. suplimentar. op. turcologia.W. James Darmesteter. Arberry. Barthold. M. op. de orientalistică din Europa. Payot.cimec. S. + 1 voi.. orientalistica s-a manifestat. etc.V.. 2 Arberry4 .V. începând cu anii 1 945-1 950. 1978. Tn concluzie. Historians ofthe Middla East.. în · " I. . 1911. london. Holt4 3 . 1925. Sinor (and others).Sald. Jules Mohl. col. .cit. Said44 au elaborat noi studii şi sinteze referitoare la originile. N.au provocat o "criză de identitate" a orientalisticii. " Gustave Ougat. O redimensionare a sferei geografico-istorice şi o redefinire a studiilor orientale. Lewis. Said.725-727. Această importantă contribuţie a fost completată ulterior cu cele semnate de Raymond Schwab34 Jules Mohl35 si James Darmesteter36. desfăşurat la Cambridge. . A.390-392. Sinor (editor) . "' B. cit. M. Gustave Dugat a elaborat un dicţionar al celor mai importante figuri de orientalişti francezi şi europeni. în ordinea cronologică şi a importanţei realizărilor. în această epocă de aur a orientalist�cii.cit. Braghlnlki. op..M. E. www. secolul al XIX-lea a fost secolul orientalisticii.. 1-a. conform noilor realităţi concrete contemporane.A. �. op. Levy. ale cărei cauze au fost analizate32 deja de istorici ai acestei discipline istorice.cit. 1938. Orientalism and Hlstory. scopurile.). sau Edward W. Iea. 1950. Profundele mutaţii survenite în·evoluţia politico-militaro­ "colonialistă" a lumii post 1945.S. cu privire specia/li la activitatea lui Franz Babinger (1935-1943}. 1947. Bucureşti. Oxford University Press.. Oriental Essays: Portraits of Seven Scholars... Paris. cit. 1869-1870. cit.muzeubt. finalităţile. Paris. studii şi contribuţii referitoare la istoria orientalisticii (studiilor orientale. Paris. op.U.M. 2 voi.ro / www. mongolistica.cit. pe următoarele planuri: filologic­ lingvistic-lexicografic. in august 1954. 4 voi. . Oxford.. Preocupllri de turcologie Tn Romania Tn perioada lntertJe/icll.cit. cit. Essals Orientaux.S. din secolul al Xli-lea până prin anul 1 86833 . "'V. pp. ebraistica. •. ·Astfel.Macmillan & Co.R. 1962 . Voloşin39. 1954. etno-folclorice etc. Tn secolul al XX-lea V. A.cit. Voloşln.ro 16 . Vezi supra contribuţiile şi analizele citate la notele 1 -7 . 1937. A patra etapă în istoria orientalisticii este cea contemporană. g. Ed. op. Rusia (U. istoric-evenimenţiaf .J. Paris. op. Raymond Schwab. Din acest punct de vedere. teză de doctorat. Elements de bibliographie. Paris. Guidi.. E. Milion refondue et completee par Claude Cahen. orientaliştii au afirmat şi au impus individualitatea şi statutul propriu ale acestei discipline istorica-filologice.245-246.W. coloanele 1157-1163. Konrad op. Tn acest context s-a subliniat ideea că această căutare şi restabilire a identităţii orientalisticii poate şi trebuie să fie realizată. op. Barthold. 2 voi. /ntroduction a /'Histoire de /'Orient musulman. etc. . 1960.. în cadrul activităţilor şi mentalităţilor politico-academico-filosofice pe plan mondial. ' constituie primii paşi în această direcţie. 194 . Ed. iamatologia. arabistica.Muzeul Judeţean Botoşani monumentala lucrare colectivă Enciclopedia lslamului. majoritatea ramurilor acestei discipline istorice: egiptologia.1995.. La Renaissance orientale {1765-1850]. Ed. New York.S.232-260. M. 1. 1' 908-1 938. pp. . HoH. şcolile şi contribuţiile. Ea a reprezentat suma cunoştinţelor ştiihţifice despre Orientul islamic în prima jumătate a secolului al XX. 1879-1880. op. etnografico-folcloricj literaro-filosofico-geografico-descriptiv.71-226. iranistica.

în • A . O . Praga. pp.O. lzdaWilvo "Naulla".O. Mc�Uva.Gibb (Oriental Studles In the United Kingdom.111957. Tn Italia.7-29 etc. 40. pp. Bucurettl . O.'. pp.S.S.A. Istoria (cauzele. 1993. în 'A . nr. L'Orlenta Preislamlco.R. Bucarest. pp. V. 1 1 9--125).1895.muzeubt.P.S. en Y0Uf1061avle.1-211952. anul VIII. Henry Laurens (Les Orlg/nas lntallectuels de l'axpedition d'Egypta. G. M._. nr. ln MelangM L. no. /.523-629).. Borovkov (VOifOI!oVIIdMie v S.I. Praga. la contribuţiile citate la notele 2. 'C. 1958. 36 şi 40. 1912) etc.e z djlej()w Po/skiey orlentalistylci. XXXVII-a annee . Warsurwa. 5 capitole.1927-'XVII. W8fSZIIW8. Lewis .'.41octornbrie-Oecembrie 1956. 1895 etc. pp.R. 23.'. Cvetltova (La. 1-211952. XX. pp. 23. 23. "Cccrruulc:trr fi conferlnle. 1962.).S. în 'A. pe IAngA lucrArile citate la notele 2. dans les Pays Roumaines. Ed�ions lsls.'. Maason-Oursel (La Connalssance scientifiqua de I'Asie an France.E.821�28). Munchen.cimec. pp. pp. pp.R. Nalllno'.' . faac. faac. Paris. . Akademlai Klâdo. Jahmunderts. Moskva.) etc. The Near East and the Great Powers. O . Praga. 19611.1/1957. Agulelll (Asupnt tn68lflfllltiţM studiilor orientale. 1 79f>-.369-378) etc. 38. pe IAngA Studiile �ate la notele n-le 2.211969. 23. Mihail Guboglu (Orlentalistica romanii. Leipzig. 11. 1876. 1971. S. idem. Emllilln Vullescu (Orlentallstica romanii. A. 14. complementar contribuţiilor c�ate la notele n­ le 2. pp.20-27). Heyne (Otientalisches Datenbuch. 184 p.E. an· acaclemlc 1947-1848. Halevy (Notes bio-bi bl iographiques concemant l'histolre des �tudlls otientales en Rouma. Roma) etc. nr. Paris. W8J'IZ8WII. şi pe cele semnate de P. pp. [cap�olul Orlentalistica]. Gottafschen Vertag. no. S.S . ln "P.'. sm in Czechoslovakia. W8J'IZ8WII. 1n "R. caracteristicile .ofM Mauignon. + 437 p.HOrleta/ Studles in the sixty years of Independent Po/and (1918-1939. nr. Tn Ga""an/a. 1n 'lzvesti ja Akademlj Nalk S . nr. L'Orlentalisme islam/sant en France {1698-1 798). articolele lui Victor Korosee (Les 6ludN orientala. 1967. în "O. în 'Acta Orienlllil l l Acedemlae Sclentlarum Hungaricae' . 1. 1965 [capi1olul Orlentalistica]. 1975-1985.161-164).111969. XXXVII-a ann6e. nr. 1985 [cap�olul Orlentallstica] etc. 40. Berlin). EdH.. XVI.li". in RomSnia. Leipzig. /1. 1955-1965. Dan Prodan.164-201) etc. Praga. Beograd. pp. 1913-1927. Ronl*ll fi studiile orientale.. Bucarea1.' .�. anul 11. 1-211955. 40. pri�ţipalii reprezentanţi cu contribuţiile lor) orientalisticii (studiilor orientale. pp. P. Budapest. pp. n-os 7-9/Julllet-5eptembre 1953. (lnlroducere.R.I. Otto Harrassowitz Ver1ag. 1n "S. Mass. A. în "S. 1869). 1897. 22 p. edllal ele lndllul da lludl �. 194f>-1983J. M. L'Orlente lslamlco.395-405). !n fos1a Cahos/ovacie studiile lui Oldrich Fris (Orlentali XXIII.M.. dapuls 1900 at las vati�tt!s da I'Orlenta/lsme. in 'Terra' . 3 (19}-1 956. u {posladnle} trtdţar lef (1917-1947].S. 1928. pp.96-107). op. Consideraţiuni generale istorlco-linguistice esupnt 1/mblor arabil. In 'Revue Phllosophlque'. Praga. 81 p. Popet<»-Spinenl (Orientul asiatic in l iteratura geografici romaneasc/1. Cu privire specia/li /a rom4nl.146-155). 1954 !amplu � de N. Ion Matei (Notes concemant l'enu/gnement dea /angues orientala. V. In voi. în 'S. pp. Roma. Ed�. 23.1-211955. mal vezi fi pe cea semnată de H.O.522 p. Theodor Benfey (Geschlchte der Sprachwissenschaft und otientalischen Philo/ogle in Deutschland.L. Panorrltna de 1'/slamo/of/1!1 en U.31�. IIIOrle-ftlologill". 1 5. de Gubematis (Mat�tiaux pour servir 8 l'hlstolre des "udas orlentales an Italie. 1.S. EdHor In Chief Oragostav YankoviC. Gabriel! (G// Studl Orlentali a gli Ordini Religtosi in Italia. K.R.O. in Rusia şi 1n foita U. 143.'.P. 081111Q (/zucenle 81/jnego Vostoka v Rosal ()a)C ­ Midalo XX VIIQI). 9. 1 1 -44.O. �old Tyloch (ed�. pp. în B.211970. Harvard University Press.23-78D. ldem. Mayer A. 11.R. Bucurettl. in "RomAnia Jun. !n fos1a Iugoslavie. pp. Paris. . nr. O . F� Otdet'. K. cit. V. Beograd.4(20}-1 956. Cent ens d'enseignement de la Philo/ogie turqua 8 I'Universitt! de Budapeste.SD-02). In voi. lnst�uto per I'Or1ente ·c. Jan Rypka (L'Orlentalisme an Tch�ovaqule.'. 470 p.V.306-315). idem. Gli studi otiantali in Italia negi/ ultimi cinquant'anni (1 8771927i. în 'A. Budapestini. ls1anbui-Paris. 34. 1993. nr.'. nr. 1951. per I'Or. O. idem.1-25). Bucurettl.. U. 1971.2f>-30) etc. pp.. XXV. în 'P . 40 p. Buanfll. Paris. 40. Islam as an Hlstorlcal Problem In European Historlography since 1800. Hlstorlographle Yougos/ave.). Hislorlography af JllgN/avle. Theodor Menzel (Des 11eut1ge Russlahd unii dle � In "1. Mihail Guboglu . 1956. Pa ris . Bue&nfll. a lui Jan Kabrda (0rlental/6tylca Bulgarstca. 23.Band. mai vezi fi pe cele l8l1'l'lllle de A. 1n 'C. Beograd. In Bulgaria.'.211953. 1971.S. Cambridge. pp. XXIV. Mari•Matilda Alexandrescu-Oersca Bulgaru (Les �tudits lslamlques en Roumanle. Josef Kllma (L'�tat actuel des �tudes concemant /'Orient ancien en Tchfcoşlovaqule {l'activiM scientifique de /a pramiere section de /'Institut Oriental da Pragua). orientalismulw) in ţările lumii cu vechi tradiţii in această disciplină istorică a fost studiată de către cercetători interesaţi de trecutul amintitului domeniu didactico-ştiinţific45. Roma. în "A. P. 511947.' .S. S. în "Studia Turclca".311956. Insi. pp. 1901.. 1931). Molkva. nr. A.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRJONALIS secolele X\t ii-XX. 1965-1975.'. Bucuref1i.ro 17 .\fl. 212 p. ed. Edltln "Cartea Rusii" . Richard N.S. Seclill ele illorle-llolog l le. XIX.A.A. R .S. se adaugă cele elaborate de Francesco Gabrieli {Otiantalisti del Novecento. Contrlbutions roumaines aux �tudes orlentales.'. Praga. Jan Kabrda (Les �tudes orlentales en Y0Uf1061avle {L'BCIMM de /'Institut Oriental 8 Sarajevo).. 24. în 'R . mai vezi şi pe cele semnate de Johann FOck (Die arablschen Studlen In Europa bis In dan Anfang des 20. Nallino'. pp.O. Collection 'Varia Turclca'.8.-454-<t75). 1968. studiile lui Th.51-165. XX. EliiMMifl' in limba francezj. 0.ro / www. Avr. Franz Beb/ngllr p /Mtitutul de Turco/ogie de la l at/ {1�1945). 1975. In Polonia. pp.351-361) . Bucun!fll.. (Din tradlţlle odenta/isticii rom4neşti. pe lingi conlribuţlile IITIInllle la notele n-111 2. · www.O . Smlmov (Ocerld 1atottJ 1zucenfe lslama v S. V-VI. HoH.B4-97) etc.'. in 'A. ldem. pe lângă contribuţiile citate la notele n-le 2. în 'R. perssnll fi turcii.I. '. studiul S� Kakuk.R. Roma. Bucureşti. Petra6ek (Les �tudes arabes et islamiques et la �mitologie en Tch�ovaquie. '" Pentru evoluţia orlentallsticii In Franţa vezi. 1955. 11. nr. Szkk. Tn Anglia. Wai'SZIIWII.�. t. i:tudea /stamlques en Bu/gal1e.A. idem.344-356). pp. 1987) sau monografia omagială Centenaire de L'i:cole des Langues Orientales Vlvantes en France.'. in Ungaria. 1900. contribuţiile Bistrei A.16-26). 198 1 . Gli Studl sul Vicino Orienta In Italia da/ 1921 al 1970. fi concJuzll]) . 40. 1948.1-21 1 949 . (Odllltallllca ". Jan Reychman (Par( sJow o Rumunskiej Orlentalystica. nr. pp. 1959. ' . în 'P. ldem .O.Band. în •p .A. 1960. Histotiography of Jugos/evle.lt$. mai vezi şi pe cele semnate de Jan Reychman (Osiqgn�cia radzleckiej orlentalistyki w dzledzinle 8/iskiego Wschodu. Paria. evoluţia. Frye.93118).

A.A. O. M. Kononov. în "Review". 1972) etc. pp. ce constituiau rezultatele concrete ale acestor cercetări complexe. Sarcinile actuale ale istoricilor sovietici ai Orientului. 1960.111969.1/1982.I. Do oktiabr'skii period. Kuzneţova-L. Tn această tânără republică. Impact of the "Annales· School on Ottoman Studies and New Findings (intra abreviat: Impac().U. Speiser (Near Eastem Studies in America. Brief reviews (1917. 1939-1945. Istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakaltesi Yayinlari Bibliyografyasi (1973-1978). CCXXXIV. XVI. ideologice etc dintre Europa şi Orient in ultimele trei secole au fost analizate de Georges Corm. A fost editată publicaţia de specialitate "Şarkiyât Mecmua'si" ("Revista de orientalistică"). tomul XXXV. diplomatice. nr.şi pluridisciplinare. 2). 69-96). cu�urale. Bakla. Orhon. Imperiul Otoman. nr. Fifty years of Soviet Oriental Studies. înfiinţată în 1 935] era menită să pregătească tineri învăţaţi. Enver Koray.7-9. pp. 1965. eaedem. Impact. în "R. A. 1985.Muzeul Judeţean Botoşani O referire specială trebuie însă să fac în cazul Turciei republicane.". N. pp.1/1948. Paris. Kulaghina (Iz istorii sovetkogo vostokovedenija. Sub impulsul concepţiilor şi eforturilor doctrinar-organizatorice în domeniul istoriei turcilor ale lui Mustata Kemâl Atati. în "R. San. 4311923.Annales" în istoriografia turcă modernă49. Ankara. Washington. articolelor. 38. l/1 957.O. religioase. după punerea bazelor istoriografiei turceşti moderne. a se mai consulta şi contribuţiile semnate de Nathaniel Smith (Early Oriental Studies In Europe and the Work of the American Oriental Society.S. 1958. Istanbul. Istanbul Oniversitesi Yayinlari Bibliyografyasi (1933-1963). In S. G. Cluj-Napoca. pp. Leningrad. Halil lnalcik.. · 50 TUrkiye Bibllyografyasi.. 1.S0-57). "" "Era extraordinar că Ataturk. Istanbul. 1958.S. care sll producă lucrări de manieră şi nivel european(compl. în "Ucijonîe Zapiski instituta Vostokovedenija Akademij Nauk S.". în "Sovetskoe Vostokovedenie". Menachem Mansoor (Present State of Arabic Studies in the United States. Manfred Halpem ( editorH Middle East Studies Network in the United States. rark Tarih Yayinlari 8/b/iyogrefyasi. Titlurile studiilor./oc. 1960. Gafurov (0 perspektivah razvitija sovetkogo vostokovedenija. cu populaţiile şi popoarele ce le-au locuit în ultimele 4-5 milenii. 95-100. în primul deceniu al preşedenţiei lui Mustata Kemâl46 . t.Decanur osmanisticii mondiale: Profesorul Halil lnalcik (infra abreviat: "Decanur). Editura Dacia.R. această ţară fiind "borna geografică de referinţă". pe lângă sin1eza elaborati! de Edward W. 1957. 47 Robert Man1ran. Moskva). Moskva). Ataturk şi Inceputurile istoriografiei turceşti moderne.69-96. vol . V. anul III. a precizat profesorul Halil lnalcik. 1999. 1. editor Kethleen H.irk48 şi sub impactul şcolii franceze de la . Reports". Moskva). 1927-1996. idem. pp. În centrul acestor investigaţii cu caracter istoric. Moskow. nr. A. 1967.H.R. L'orientation des (!tudes historiques en Turqu/e.". ca un corolar.şi subl. s-au situat Orientul Apropiat. aflat în estul Turciei sau în Orient4 7 . 1842-1922. Istoria unei modemitilţi neimplinite. prefaţll de Claude Kamoouh. El voia s/1 gilseascil turcilor o identitate diferitil de cea otoman/! şi islamicil.19 6 7). traducere in limba română de Ioana Rotundu. inter. lstorija izucenija tiurskih yazlkov v Rossii. N. 1978. a organizat congrese internaţionale şi a invitat savanţi europeni să discute problemele istoriei turceşti. voi. ) Aşa încât a fondat Societatea [Turcă] de istorie în 1931 şi apoi.A. religios etc . G. nr.E. nr.3/1957.7-a). 1971. . cărţilor etc . U. în "S.R. Middle East Institute. A. Moskva.2-22).". una din direcţiile fundamentale ale cercetării istorice turceşti a fost orientată către spaţiul geografica-istoric asiatic. in Halil lnaleik. 1. pp. .". Said (vezi supra nota nr. folcloric. au fost 50 incluse în bibliografia istorică turcă . pp. militare. ln Pakistan. nr. pp. Praga. istanbul. LXXXIX-e annee. se interesa într-un mod atât de pasionat de istorie. London. etnografic .A. 1 . I: www. în ·voprosî lazikoznanija". în "Joumal of the American Orien1al Society".105-113. cit. Istanbul Oniversitesi Edebiyat Fâkaltesi Yayinlari Bibliyografyasi (1924-1972).ro / www. Mijlociu şi Tndepărtat. 70 fascicole (anuale). în "M. pp. loc.ro 18 . 1970. Europa şi Orientul .R. pp. I. pp. în "Analele româno-sovietice. în "Rapport on Current Research 1 958". Quarante ans d'6tudes orientales en U. Facu�atea (de Filologie şi Istorie-Geografie de la Ankara. Konrad (O putijah razvltija sovetskogo vostokovedenija.E.muzeubt. pp.S.. Seria Istorie-Filosofie". idem. '" Mihai Maxim. XXXVII-e annee. N.. 1969. Halil lnalcik.S. Brown. June 1975. Studies in Ottoman Social and Economic History.P.5/1956. Variorum Reprin1s. vezi sinteza întocmită de Muhammad Hamidullăh (Les 6tudes lslamiques â Haiderabad-Decan. studiile orientale sau orientalistica în Turcia după 1930 au cunoscut o dezvoltare rapidă şi multidirecţională.De �a balcanizare /a liban/zare. Washington. pp.O. 1957.]"­ PUd Mihai Maxim. 1-15) etc.. Struve (Sovetskoe vostokovedenie za 40 lat (1919-1959).2/aprilie-lunie 1950. în "A.S. 1 729-1955.cimec. 1. Bucureşti. . 1968-1978. Ankara. B. 11-ci Ci�. 1979. Paris. Bucureşti. P. in . unul din "beneficiarii" direcţi ai noii orientări conceptualo-organizatorice în domeniul istoriei a preşedintelui turc. economice. 111-cO Ciit. filologic.cit.".dl.165-166) etc. Evolu�ile şi influenţele politice. pp.261-315). Istanbul. 1917-1967. ( . 340 p. "Decanul". Ankara.76-88). idem. 1955-1968. XXV. 1974. Binghampton. I-ci Ci�.M. V. istanbul-Ankara. Bucarest.311-323.69-96 (reeditat în idem.

Asia.S. Turkic Studies in Turlcey.543. Univ.ircice din Orient. 53 Robert Mantran. este disciplina istorică ce se ocupă cu studiul limbii. asupra turcilor (preponderent asupra turcilor otomani) din ZOI")8 geografico-istorică anterior amintită. în diferite ţări ale lumii. "TOrk KO�Orii" (Ankara-Istanbul. "Joumal of Economic History" (New York. şi Â. din 1 957). din Bucureşti. prin termenul turcologie (Wrl<oloji 1 Wrl<iyât 1 Wrl<liik) se înţelegea în această ţară doar studiul limbii turce şi.3 1 1 -323. Ed.1 96 1 ). "Przegl11.S (ediţia a 11-a. se identifică aceeaşi concepţie şi în programele şi sumarele unor publicaţii interne sau internaţionale editate în diferite ţări ale lumii şi auto. de "lingvistică turcă". economică şi socială turcă". din 1 968). reprezentanţi. www.muzeubt. interesaţi " Tennenul este de origine greacâ. contribuţii etc. din 1843). Umba turco-osmanll. Turcologia. Rexue des Etudes Turques· (Paris-Strasbourg-Louvaln. civilizaţiei etc.ircic" se regăseşte în programele. p. 26 voi. din 1 983). un rol important în cadrul acestor etnii avându-1 poporul turc (otoman)52 .K. "Joumal of Economic and Social History of the Orient" (Leiden. cercetare. a "fenomenului ti. "Studia Turcica" (Budapesta). din 1 953).din cuvintele: Tup. din 1897). de "folclor turc" etc. "Turcica. "Studia Orientalia" (Helsinki. in voce Orientallsmo. Mihai Maxim. provenind . din 1 970). 195 5-1977) . "Cultura Turclca" (Ankara-Istanbul.cimec. de "artă turcă". desfăşurate în ultimul secol şi jumătate. voi. "Joumal of the American Oriental Society" (Columbia University-New York. din 1 847). din 1 948). Nâdir Devlet.l-a. "TOrk KO�Orii Araştinnalari" (Ankara-Istanbul.S.ro / www. Mihai Maxim. 1 993). . parere. pp. desfăşurate în ultimile şapte decenii. "Sovetskaja Tiurkologhija" (Baku.HAnkara. Istanbul.nal of islamic Studies".. 52 Ettore Rossi. din 1 989) etc. "' "Turkiyât Mecmua'si" (Istanbul. această conotaţie extinsă acordată termenului turcologie a fost acceptată şi însuşită abia în ultimii 30--40 de ani. "Anatolia Modema• (Ankara. "Amiv Orientaini" (Praha. "Tiurkologhiceschij Sbomik" (Moskva. în activitatea didactico-ştiinţifică cu caracter istoric desfăşurată în institutele de profil şi în universităţile din Turcia. "TOrkiOk Araştinnalari" (Istanbul. din 1 92 1 ). din 1 907). "Joumal of Turkish Studies· (Cambridge. "Dergi" (MUnchen. din 1 947). din 1941). La această accepţiune dată termenului turcologie s-a ajuns în urma studiilor şi cercetărilor inter. din 1 929). "Oriente Modemo" (Roma.) turcologiei s-a situat în centrul preocupărilor unor cercetători în domeniu. Articole şi studii de turco/ogie sunt publicate şi in a�e periodice de istorie cu un orizont geografice-temporal mai larg: "Joumal Asiatique· (Paris. "Acta Orier\talia" (Copenhagen-Leiden. "Joumal of the Near Eastem Studies" (UniversHy of Chicago. din 1925). al culturii turceşti. "Narodi Azii i Afriki" (Moskva. "Der Islam• (Berlin. eventual. Roma. în institutele orientale şi în universit�ţile din Europa. "Bulletin of Schooi of Oriental and African Studies· (London. t 949.I. din 1 964).). 1987. Deci. din 1 976). din 1 948). . din . opinie. "lntemational Joumal of Middle East Studies" (Los Angeles. inter. "TOrkische Bibliothek" (Berlin. 1 955-1 958).-or = turci. istoriei.d Orientalistyczny" (Warszawa. Umba turco-osmanll. din 1 975). "Belleten· (T. Curs practic. "Mitteilungen des Seminars fOr Orientalischen Sprachen• (Berlin. din 1 9 1 0). "Sovetskoe vostokovedenie" (Moskva.XXV. 1 984.A.OJO( = cuvânt. p. din 1 973). De asemenea.41 . Până prin anii 1 960.T. din 1822). din 1 969). din 1 985). intre 1 904-1 926). culturii. in E.ACTA MOLDAYlAE SEPTENTRIONAUS * * * Turcologia5\ ramură a orientalisticii. doar aspectele lingvistico-culturale ale trecutului turcilor53 . in voi. Abordarea globală. p. "Studia et Acta Orientalia" (Bucarest. tematica şi rezoluţiile unor congrese de specialitate (de "turcologie". din 191 7). evoluţia (caracteristici. "Materialia Turcica" (MUnchen. Mass.sau subintitulate de turcologie54. "Die Weit des lslams· (Berlin. Turkic Stud/es in the World and Turlcey.ro 19 . de "istorie politică. . din 1 942). "Jour. "Studia Islamica" (Paris. din 1 970).cit. "Rivista degli Studi Orientali" (Roma.şi pluridisciplinare. popoarelor şi populaţiilor ti. "Problemi vostokovedenija" (Moskva. comparatistă. Europa estică şi central-sudică. în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. "Middle East Joumai" (Washington. din 1 922). "TOrk Dunyasi Araştinnalari Dergisi" (Ankara. din 1 957).L. din 1 963). După afirmarea propriei sale identităţi în cadrul orientalisticii.Tip. expunere despre . "ZeHschrift der Deutschen Morgenlăndischen Gesselschaft" (Leipzig. Tn schimb. Illinois. op.. din 1 9 1 3). "Oriens· (Leiden. America de Nord etc. p. studiu. 1959-1961). din 1 937).şi pluridisciplinară.. din 1 925).

au . a prilejuit interesante discuţii referitoare la Tnsăşi denumirea acestei discipline istorice. de _.2). �.1-78. . obiectivele. cupo� IZilooo . metodele de investigare ftiinţiftcă.muzeubt.• pp. "domeniul (sfera) turc(A) Tn toate fonnele sale de manifestare". 17 Teodor Mena!. obiectivele şi finalită�le. In Ballu. Fr. 8erfln. 11119. sfera geografico.nd. Tn oraşul azerbaidjan Baku. pe plan european. > �2:. Leipzig. Un sinonim Tncă uzitat era: "studiile turcologice" (turlcologische Studien).7.a. in secolele XV-XVIII. 192fl: ln "l. . 2fl.". programele de .I.iiMia . 1�228) ct. medie sau lungă duratA formulate in aecolul 81 XX-lea. 58 Unele consideraţii asupra trecutului turcologiei şi a starii ei actuale • Autorul a considerat cA "bazele turcologiei ştiinţifice" au fost puse Tn Imperiul ţarist rus Tn a • .". . Cel care efectua "studii turcologice" (turlco/oglsche Studien) se numea "turcolog" (Turlcolog}..::enzat studiile. simpozioane de turcologie etc.�. . se · numeşte "turcolog" (Turlcolog)57• Faptul cA binomul tenninologic­ rela�onal turcologie-turcolog(i) s-a impus in ştiinţa istorică mondialA Tn primii ani după rizboi_ul din 1 91 4-1 9 1 8 este dovedit de insăşi denumirea congresului (turlcologische Kongress).ll bla 8.dt.de trecutul acestei discipline istorice. pe scurt: "ştiinţa domeniului turc" (Kunde der Turlcentums). epud Th. ·pp. Theodor Menzel a sintetizat rezultatele discu�ilor purtate in cadrul congresului in legătură cu insăşi denumirea disciplinei istorice şi cu statutul istoricului care intreprinde aceste studii şi cercetări. Vezi fi F. Franz Babinger a analizat caracterul. institute. 1918 (nr.B.directA a turcologilor prezenţi. Ei au unnărit să definească sfera geografioo­ istorică de cercetare a acestei discipline istorice. a pennis fonnularea unui bilanţ provizoriu al realizărilor şi contribu�ilor ştiin�ce Tn această ramurA a orientalisticii · pAnA Tn 1 925.osmanische Studien).. până la activitatea ştiin�că Tn domeniu a lui Joseph von Hammer-Purgstall55• Acelaşi temeinic analist a insistat şi asuPra importanţei $i perspectivelor de viitor ale abordării interdisciplinare blzantinlstJci§.lropa.1�129.Z. 01e lurldachen Sludlen In EIJI'OINI blz zum .-. raporturile cu disciplinele istorice conexe etc.85-87. conferinţe. • �ctem.411-415. -. apoi .nd.. şi publicat un program de perspectivă.". ElnlgN . Tntre 26 februarie-6 martie 1 926. au analizat . Aşmarin a fOnnulat.osmiJnisticA (byzantinisch .. Astfel. N.. toc.nd. p. La sfArşitul lucrărilor congresului a fost redactat. •Tu� � Ober � � UtWI Ober lllten � www.Au1rn11en Jo-' 11011 � tn "W.. Afn*tn. a trecutului statului otoman58 • Deşi a preferat denumirile: "studii turceşti" (Wrldsche Studien) şi "studii otomane• (osmanische Studien). centre universitare de studii tutrologice. • FIWlZ · 88binger. Turcologul rus A. piedicile subiective şi/sau obiective ce stAteau in calea dezvoltării acest� ramuri a orlentalisticii.a. catedre.ro 20 . 1927. XXX.. publica1ii de specialitate.pr�� lucrirllor c:ongr-*'1 (pp. cu participarea . cărţile de turcologie publicate. Muzeul Judeţean Botopni Vll. ·' .. � G1111. Desfăşurarea primului Congres internaţional de turcologie. Cel care intreprinde astfel de studii şi cercetAri . Babinger a acceptat in cele din urmA şi tennenul "turcologie" (Turlco/ogie). der T� A.111. Der 1. să enumere şi să desaie componentele suprastructurii statale in domeniu: facultăţi. XVI.N. congrese.cimec.. articolele. _ ". Majoritatea istoricilor care au organizat şi au participat la acest congres au acceptat tennenul de "turcologie" cu semnifica�a de disciplină istorică ce studiază popula�ile şi popoarele turceşti.istoricl şi principalele contribu�i in 'domeniul "studiilor turceşti" (tarldsche Stucl/en) . 1DfldM In "B.ro / www. pp.turcologiei Tn El. Ac.. op. in cadrul lucrărilor congresului. Turcologul gennan .S.a. De �. 1929. al activită�lor universitare didactico-fonnative şi ştiin�ce-de cercetare şi sfera turci:Jiogiei. a impus analiza principalelor momente din istoria turcologiei.cercetări turcologice de scurtă.

versific�Jtiei li "muril R'P" dialectelor şi limbilor "turc:efli" (toi'Cice).O...Rejclwl&laz._ Louis Bazin.....SQ.._ ballogill .311 981 ..bgen Komrum. . p let de cercetări de perspeclivl ln domeniu. 11 M..... lk*MtaM. XXV. � ""DDI.UA. pcvau ClOIII.". tn•'pe ele..iat .." pad .-.V...-...121-1-Q.enţia sa ·m cadrul lucririlor congres&Jui . 11121.$ • · a. a...... A..zln.. 1974. � ""....._ + 983 p._ Tua:..� � "W....n Konwunpf.. Ettore Louis Bazin83. Kalanov etc.illlfJtwdH ilbir:e a ha:lt'*ii popu�ilor ti popoarelor tun:etti (tiftke)..... . Raclov. � .. fonetici . W.. Z dDn:lllliu ". p. Olt . DotWe�c � ".. Tlftlllllogll llr S. . N.2. PU Wiltlk.:.ll. IW"A/1983. IIDwtt t* r'IMWI �. ._. w..2411 168. i1Z � z ".t 7 ·u....ACTIt IIOLDAVIA. pp2D-214....� ... ..AM-421... Molkv8.........iat Sladiul actual şi problemele de vifor ale ceroelilti ialotice a pt1pOIM8Ior �..... lexia*i..IMerv. ._ · " • • v.•.... Sland unt1 ct.V. . prin activitatea cldac:tică-d e cercetare şi operele fllit'lk:e ale tm:alogilol RlfÎ fi germani:: Bcdtlingk.."..JCI.. �. program complex de perspectivă al oe�cetlrilor iiiiJDrioe faAungille pe pllm nudal Tn deceniile urmAtoare..._ DlnJ. ... . lllnl" 19 aaJinl 1933...... E.. .. ....o: ...... rezultatele oe�cetlrilor fliitflke ln ac r 11 dielte IBillilllicl s-au concretizat ln temeinice c:onlributi refetieoae la . .N.F. � E.W. .on. atalz... • M5W u.._ • E. lllll:llllln � d6rjWdilllbWdlow 6a .311168. caadieluF._.. H V.... � · · · � � Zaja:.. 7!Si p.-m-.. Reydlnwl... W. obieciNeFe.. . . Malow.. sintaxei ..) a..F..E SEPTENTRlONAUS doua jurnllale a secoll*i al XIX�.. .. . ������..."."... �..". T 'A' 19M.. b 'P.."....311154..O. 7 7 7 7 7 b�l)dl w �.. . 8u1:ant1.... JVil dlgll illl.. lrene Melikoffl'. . i acestei ramuri Babi nger din 1 91 9. � "Z. C11111t11m W.. Je8n llenV"'. de{JI IUn:hl "' .cMIII .r ".. ... .-a • Loull a. Dnre . asupr.... T"_.. pp. Ed....M.. publicaM &Awior..... w. -. Activitatea clidacliico-tti i nţifică şi contri buţi ile fundawnentale Tn domeniu ale dMezlU W. a1 bou•• "'biianpi provizorir a1e realizărilor istolioglafiei ucctogice egapene li __. 'P. \Y ' te\ 1958 (XXI + 113 p.. ce trebuiltu aibl tn wdele sttderea: rTlOrfologiei.....lldl -. D q il ..ro / www.. -. Berezi n ....". Barthold......-. � . IIfiK--......IMn 0. ..... u � blllln PfUiil(lailr. Lazarev. � . IIIII..""..muzeubt.._....-... • Blbllotl. XILBind. 8aliL • �rtne . 8arthokt a atalz. .t.. VIII (UOOCII. T. pp.w. FfnflllnMfll. Mllai Maxim• ele. .. ODa ..-. v.-a • www.api otientalislice In epoca modernA. Bar1hold. ln lnlliza sa 1Ji1antien1 (1958) a COl 7 7 7 el.. � "C.LSLA. 1-. 1 s AJI..-.. . Iggn8" ..LS..-.Atnuf. ..".1&-17119'B-1t134. � 'P.... iiiiDricl a SI F • li etniilor torcice din Asia Centrală ti de Vest...2t1155.Do ".. lurool ogia a fost preponderent Hngvislico-le:dcoglltlico-epignlffcă Pornind de la 8CII!IIIe malităţi concrete tun:ologul-ling ti lexicogtaful rus a fonnlâll . Sfida btdllgtzl• w s...-.. In deceniile �. .cimec..I. a1 marcat o nouă etapă ln istoria lutcologiei monciale... Hans .. bnmga iil perioadele interbelică ti poslbelic:ă Tn diferle tiri ale lumii . .thold. la sftrtilul secolulli al XIX-Ma Ji laJncepulul celui urmllar. IAiplig. 1tiii5. Hlnl . la mijlocul secolului al XX-lea. Blddl a . "' J.... Tbomsen li ale francezului Jean Deny... ... o plalificae generalA a priolili� de vitor ce slilllaJ ln .ro 21 . . �._.tn. .-. Marele savant lm::lq rus V..-. ". RsvW".. b:..... � -s ....G.. V. 'Analiza lui Afnain a continuai li a COII'I*ISt studiul l u i Fr.� � "''IW'.. . .alti ln aDU� ac::eSiui domeniu orientalistic..flnu w .".... oferind o imagine de ..... t pldclll � "Yenl lllrk ...U 19218 ti. IW". • Elbw � .O...v..__ . ZlljKzlr.. In paioadele . o.. p._ � 'P.......).. 9&-Uit � ". .... .._. . . T�." .. ... a lepiezettlat prna anabi de bilarJI a realizărilor turcologic:e moodiale pAnA ln . .. T� In .O... 04 .... 1984. ....dm..".. W." In *' 8iondlllll . de exemplu._".. flM8. ... � H11111 Sdlll" Zeci Velldl ToOM. . o. --. KMIIII AafGit « . Piecand de la aceste COilllidenllli.a::eSb comuniliţi ti etnii turceşti (tiii'Cice) oc::upA o pazilie ...V.......

din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe a Universităţii "Marmara" din Istanbul. se poate pune semnul · 70 _ · 70 Alexandre Benningsen. Emin Gursoy-Naskali. cit. iar cel de turcic gurcic) tuturor neamurilor turceşti. pentru a desemna disciplina istorică ce studiază trecutul populaţiilor şi popoarelor torcice. Tn limba turcă se folosesc termenii Tiirl<liik. civilizaţiei etc. organizat de "Turkiyât Araştirma ve Uygulama Merkezi" (Centrul de studii şi aplicaţii turcologice). Benningsen a precizat că studiile turcofogice (turcologia) reprezintă un "câmp dificil" de cercetări istorice inter. literaturii. Europa de Est şi Central-sudică. în plină expansiune ştiinţifică". importanţa studiilor turcologice rezidă în abordarea istorică a evoluţiei şi dezvoltării culturii.Muzeul Judeţean Botoşani turcologice pe plan mondial erau Tncă preponderent lingvistice. Bucureşti. 1984. Tn al treilea rând. � "această disciplină istorică relativ nouă. religiei. metodele şi rezultatele investigăr!i acestuia vor contribui la conturarea tot mai pregnantă a propriei identităţi turcologice i n cadrul orientalisticil0 . populaţiilor şi popoarelor torcice din Asia de Nord şi Centrală. Unitatea Tn diversitate a popoarelor turceşti. pp. ln faţa turcologiei. Un sinonim al acestei expresii este "turcologie" (turcology în engleză). (Tn limba română. Turkic Studies in the World and Tuf1(ey. Raportând rezultatele concrete ale cercetărilor şi studiilor turcologice din ultima sută de ani la imensitatea geografică şi bogata şi tumultuoasa istorie a populaţiilor şi pqpoarelor turceşti. Louis Bazin. vorbitorul limbii turce. p. stătea un vast domeniu geografico-istoric de cercetare. din Europa de Est şi central-sudică. ln al doilea rând. filologice şi lexicografice. din arealul lor geografice-istoric de locuire . iar proiectele. Tn concluzie. cât şi pe orice persoană din lume care aparţine "rasei turceşti" (turl<ish race).SB-1 30. Turrologul Nâdir Devlet a făcut precizările şi clarificările terminologice­ metodologice necesare: termenul "tork" (în limba turcă cu echivalentul "turk" în engleză) are o dublă semnificaţie: desemnează atât pe cetăţeanul turc din Republica Turcia (Tiirl<iye Ciimhiiriyeti). Bazin a apreciat că bilanţul investigaţii lor turcologice este modest.) "Studiile torcice" (Turl<ic studies. în cel mai inalt grad pe turcologi şi formează obiectul de studiu a numeroase cercetări turcologice. Istanbul. sau turl<ic area studies) se ocupă cu cercetarea istoriei.ro 22 . Inel Englnun. Wl!y Tuf1(ic Studies are impoltant?. limbii. Turcologii trebuiau să depăşească dificultăţi de specializare de ordin lingvistic. Tiirl<iyat şi Tiirl<oloji. in voi.muzeubt. NAdir Devlet.1 3-27. Turcologul Alexandra Benningsen a răspuns la intrebarea: de ce studiile turcologice sunt imporlantei 1 Autorul a demonstrat şi argumentat că importanţa acestora se manifestă tn primul rând pe plan academic. de accesul restrictiv la unele izvoare istorice primare etc. pp. Ghid practic. apoi pe cele create de imensitatea şi diversitatea etno-istorică a spaţiului geografic turcic. culturii şi civilizaţiei lor. Astfel. limbii. termenul de turc (turcesc) se aplică numai turcilor din Turcia.şi pluridisciplinare. culturii. Este vorba despre simpozionul Turl<ic Studies in the World and Turl<ey (1987). www.23. Peste trei decenii.. evoluţia demografică a acestor comunităţi umane preocupă . A.cimec. ideologiei şi formelor de organizare politică a etniilor torcice. editors: n Mihai Maxim. bazată pe identitatea lingvistică. Limba turr:o-osmanl. în domeniul cercetării istorice a trecutului popula�ilor şi' popoarelor tOrcice din Asia. determină unitatea studiilor turcologice.ro / www. o altă analiză bilanţieră făcea importante precizări şi clasificări de ordin teoretico-terminologico-metodologic şi trecea in revistă contribuţiile şi proiectele instituţionale in domeniul turcologiei începând cu primii ani interbelici. loc. L. 1987. La turcclogie: bilan provisoire.

Turldc Studies in Europe. între 29-31 mai 1 995.c. putându-se vorbi încă de "preistoria studiilor torcice"74 .d6but du XVI-e siecle r 5:: � lcfiel f (: ' 48).O. cit. Hasan Eren a trecut în revistă75 studiile turcologice (turl<ic studies) din ţările Peninsulei Balcanice şi din Ungaria (în ceea ce priveşte România. L 'emp/o/ du grec comme langue dip/omatique par les Ottomans (fin du XV-e . 2 voi..oise Blechet.A.ACTA MOLDA'lt'J. Tn grupajul următor (La naissance d'un savoir) s-au urmărit cauzele.9-12).O.'? . L'�co/e Normale Sup6rieure et l'art d'einseigner (pp. a fost amintită doar contribuţia de referinţă a lui Lazăr Şăineanu. . /.3-8).C. www. 29-31 mai 1995. 75 Hasan Eren. politice. A propos de YOnus Beg.muzeubt.L..A.. au căutat modalităţi şi canale de comunicare cu "celălalt": creştinii au început să-şi însuşească şi să = = 73 Nadir Devlel.4 de " � retien Balivel. pp.F. Aceste contribuţii publicate în 1 987. .L. în anul 1 79577 . pp. ce au contribuit la înfiinţarea Şcolii franceze de limbi orientale vii. Bacque-Grammonl.L. Istanbul.c. . 541 p. Este regretabil faptul că nici un turcolog român nu a realizat. Concluzia acestor cercetări este că atât "lumea creştină". Turldc Studies In the Balkan Countries and Hungary. 1987. pp. ştiinţifice etc. le-au completat pe cele amintite anterior. Autoarea a apreciat. f:. o trecere în revistă a dezvoltării turcologiei româneşti după 1 900 (sau 1 9 1 8). Edlte par Frederic Hitzel et publies par I'I. -4. în voi. · 88). Les interpretes orientatistes de la Bibliotheque du Roi (pp.. P ierre Caspar.ro 23 ' .41-56.O.29-39. Nâdir Devlet a trecut în revistă instituţiile şi institutele academice universitare din Turcia în care se desfăşoară o intensă şi bogată activitate de cercetare în domeniul TOrl<IOk Araştirmalarl. militare.. cât şi cea "turca-orientală".N. exagerat însă. . cu caracter bilanţier.. 1 900). .N. caracterul. că în deceniul IX al amintitului secol cercetarea europeană în imensul domeniu al turcologiei este abia în stadiul preliminar. desfăşurat în oraşul de pe Bosfor. Baş TercDmln de Soliman le Magnifique (pp.N.67-78). diplomatice. Bucureşti. Fran.. el I'I.A. Istanbul et les langues orientales.. Le dictionnaire de /'Ha 'tot (pp.. modalităţile de însuşire şi modul de folosire al "limbilor turce" sau "orientale" de către europeni între secolele VI-XVI I 78. Slephane Yerasimos.23-':4(l).69-80. în voi. 1 987. � �· • .(. 30 martie 1 795) a fost marcat prin organizarea unui colocviu. Prin tematica abordată şi prin subiectele inedite studiate.89-1 03). cu participare internaţională. Elienne Guyon. / . La Convention et les �coles de /'an III (pp. 1 997. cit. istorică. \. • "' J. Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române.als Richard. a l'occasion du bicenlenalre de I'Ecole des Langues Or ientales. Frarn. Autorul a analizat critic � rincipalele contribuţii turcologice ale noii şcoli istorice republicane turceşti post 1923 3 . Bicentenarul înfiinţării Şcolii franceze de limbi orientale vii (L'Ecole des Langues Orientales Vivantes . Istanbul .F. cu tema "Istanbul şi limbile orientale" .-L..cimec.y .AE SEPTENTRIONAUS echivalenţei între TOrl<liik Araştirmalari TOrl<o/oji Turl<ic Studies. 1 91 4.Paris. Volumul a fost structurat tematic în 7 capitole..( 1 9-99 \.C.ro / www. 77 Andre Bourgey. actes du colloque organise par I'I. cit. 1�' . Turldc Stud/es In Turlcey. Pornind de la factorii pereni ai unităţii tarcice (geografică. Chantal Lemercier-Quelquejay a analizat caracteristicile generale şi evoluţia preocupărilor de turcologie (studiile tarcice) în Europa în secolul al XX-lea.1 3-22). Nicol s . . lingvistică. Chanlal Lemercier-Quelquejay... d'lslanbul el I'I. h< ®. în voi.E.> . Avant les )eunes de /angue: coup d'oeil sur /'apprentissage des tangues turques an moRd f Byzance Il Gu/1/aume Postei (Vr-xvr siec/es)-{pp.: � Valin. De l'�cole des Jeunes de Langues â 1'/. . Comunicările celor 38 de participanţi au fost reunite în volumul publicat în 1 99776 . etnică. comerciale.1=. cu această ocazie. Les voyageurs et la connaisance de la langue ·turque an Europe (pp. culturală şi religioasă). amintitul volum se dovedeşte a fi o contribuţie majoră la istoria orientalisticii şi turco/ogiei filo/ogico-lingvistico-lexicografice din Europa şi Imperiul otoman între secolul al VI-lea e. Tn primul capitol (Les Eco/es de /'An III) au fost studiate condiţiile obiective şi subiective..C. � J! . .A. conştienţi fiind de faptul că această categorie de preocupări a existat în istoriografia naţională.. hommage des 'Langues Orienta/es• â Istanbul (pp. ..A. iar pe de altă parte au oferit o imagine de ansamblu asupra evoluţiei turcologiei în secolul al XX-lea.

.. interpretul a contribuit...sikhf (pp..iiiiD . Davi1011.. • Anll*1e GaWer... Tn Austria şi Franţa.......427-432).27 -311).... La lnlductbl.. ... Nora Şeni.l.257-270).. ... Calher1ne Bopp&­ ... ... ... .. �• • • r-\111 .. Deux grandN dynaşiJes • c1rogn1ana: 1eş ..'Gnllt._ (p1 . * France (Jip..... La "..lli p....".. in Imperiul i H otoman şi/sau Levant (L'intetpf8te et le voyageur _ Pe de altă parte... ....31e-332). Thierry Zarcone... folosească "limbile turce" încă din sec. .....131-140). .ptlf/T . (pp. .. eu X\111-it IMI*: "_. . traducător oficial in cadrul reprezentanţelor diplomatice sau consulatelor marilor puteri europene la Istanbul... ..lllnl . (pp._ ". .. www. secolele armeni. Gnvrrnl... De "cealaltă parte".. La tnJdilion phanatfole et . U :u n ...__ .23>256)..ro 2A ...".... marile puteri europene au înfiinţat la Istanbul les ecoles orientales: au fost studiate "cazurile": francez. elef da hJ diplomatie f'Wolutlonnalta ' c s a •• (pp'D3-311D). . . Roderic H. lllapiiMa « .1o1w1n Slrauu..... în relaţiile cu statele creştine ortodoxe şi catolice din Europa Centrală şi de Vest.. ". (pp..-. Una din mişcările acestei activităţi didactice a fost apariţia instituţiei dragomanului._ diiW I"'rrent du XIX• � (pp.. « .105-108).._ .181-174). Pentru aceasta._. ctognwn frllnfaiiJ (1�1 793). (1".mia _......... Urw arlstoc:nltJt "lnclauabla": leş drogmana (llltlaxlona ..tBntinople au XVI". Fcnlal « .. • tiU :dl Bln Hlddll" . L&... llll.451-t77). 1111*11." .X\111-it IMI* (Jip. hJ ptoplll(1tlllde (pp.. la promovarea politicii colonialiste "orientale" a marilor puteri " � ) ..r • .. tercOmân-1) in cadrul relaţiilor diplomatice cu marile puteri europen � recrutaţi dintre etnicii greci.. o._ . Christian Wlndler. T ..... "._ o... l m i: des drogmans")....373-«<2).21>234). în a 1 1-a jumătate a secolului al XVII-lea. . intre secolele XIV-XVI . Dynulieş da drogmanş et • ... T �? L.. cea mai eficientă însuşire a limbilor otomano-orientale se putea realiza "la faţa locului": la Istanbul. ...Muzeul Judeţean Botoşani -A. in perioada amintită8 1 • Ultimele două grupaje reunesc sludii referitoare la două ipostaze in care s-a aflat interpretul sau translatorul pentru limbile orientale intre secolele XVII-XIX: călător în Orient sau sfătuitor ori in&o1ifor al călatorilor europeni. lllllw llllrle TOIIZMI. ..123-129)... Trw dlll*e al the c1ragomenş (pp.-403-410)..283-318).(pp.... Contexte et appllcaiJon de /a .109-122).._".. indirect. . sultanii otomani au folosit traducători oficiali (dragomani. veneţian şi polonez78.. l. devenite clasice... Gllles Veinlaein.1�188). � (pp.... lsabetla Palwnbo Fossati c-... s-au întemeiat adevărate dinastii de dragomani ("dynasties de drogmans") care au format o aristocraţie otoman� "în afara claselor" ("une aristocratie «inclassable» )80• Deosebit d e interesante sunt contribu�ile grupate în capitol�! al V-lea (Traduclion). in Imperiul otoman.". M8rlelle � "_� da � da PiiiiiJ « . d'apiN /a collecllon da -. în această eră a dragomanilor ("L' XVII-XIX. otomanii au folosit greaca şi latina......... (pp. .."_ ._...... daM un 0t1ent Mrangement pmche (ppAD-415111).... .... T .411-t18)._ * CDIIM (pp. Tadeusz Mazda.. Rulat ..... "... drr . ofblwne ....._.......muzeubt.. Meninski şi d'Herbelot au elaborat dicţionare....... arabi nord-africani etc. La jeune da lanfiW$ L-. *· fa1918: le France * eon. Du . . AniNde T• . � .. 1111r1e de r._ . llllr � .. cât şi a "politicii orienlale" a marilor puteri europene._ bque (Jip.. . G*wd Gnlc:... The french cltogmanate In Yigna._ _. ... ..._...... L'tcole polonlllşe des /angueş � ". Aceste domenii ale orientalisticii­ tun:ologiei s-au aliat atat in slujba academismului dldactico-ştiinţific... . . ...._ * � ...".. Conşulş .VI. iijlllt dia . Loula ...351�)..de l. * hcb:Di dla lanfiW$ au XVIkl ll«<e.. • 11 ....llal � "_ --.._. LM "Atrnlt*nş" du rol de France (pp...... • Aln.153-180). . referitoare la evoluţia orientalisticii-turcologiei lingvistico-filologico­ lexicogralice din Europa intre secolele XVII-XX.. Md ... .. /&PII otbnlwiHJIP._. publicate in 1688 şi 1 697.. dia . X\111-it IMI* (Jip...cimec...417-425)... Pentru europeni. . Un ctugman tniRiicien: coup d'Ofll $Uf hJ Ilie et leş 0C1CMN * CIIMiw FCIIIIbl (pp.. ca "limbi diplomatice".. Allllandlr H.."... ale limbilor otomană-arabă-persană." roumaln (pp......" � (Jip�72). in Orientul musulman...." . .. . • � Plpjii.141-15Z).1117-214).. du llll* (Jip. dia "Qfflwwwi cf 1/nglM" (pp.. italieni etc... '*il da � ._ .. Pe de altă parte..uliiJw1.. "_ .... când bizantinii au Y 11it pentru prima dată in contact cu turcii in zona Eufratului.ro / www.. L&.

de organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice--ştiinţifice în acest domeniu istoric etc. Ei a" activat ca translatori şi Tn cadrul unor acţiuni diplomatice franceze . Memlekelimizde TUrk Dillnin Ogranilmesi (Unele cerctatlri raferitoara /a turcologla romSneascl şi /a cuvi�J. idem. se încadrează mărturiile istorice ale autorilor de cronici. " Mihail Guboglu. . cit. având o veche tradiţie. Amintesc în acest context cronicile şi analele persane.B. din Asia vestică. Romanya TUrkolojisi ve Roman Dillnde Tari( SfJz/ari hakklnda Bazi Araştlrmalar. condiţiile obiective şi subiectiVI! de elaborare.M. Cluj-Napoca. din ce în ce mai importantă.. passim. era destinat celor peste 70 de şcoli române-otomane din l �eriul otoman.479-484).cimec. "' Dan Prodan. idem. Studiul limbii turce in ţara noastr/l). in "R. · turcologia a parcurs mai multe etape. maghiare.E.E. passim. pp. Henry Laurans. 00 Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru. 1 59-162.. ruseşti. Tn evoluţia sa multiseculară.406. 1968. Studii da turcologia in Romania. La premiera grammaira ottomane en roumain.ro 25 ..muzeubt. Rum/lnlsche Beitrage zur Geschichte des osmanischen Re/ches. ACTIt MOLDitVlJtE SEPTENTRIONitUS · europene in epoca modernă. a legăturilor şi activităţilor · comerciale transcontinentala. op.S. polone. La pramiilra grammaira ottomane en roumain. XIX.3-0/martie -iunie · 1 944. L'orlentalista transytvain dr. op. cit. /a turco/ogie avant la lettre. Cotula şi publicată în 1 905. M. ·.131-140. cit. La acest simpozion intema�onal au participat şi doi istorici români. Craiova.28�288.ro / www. pp. germane etc. • "" Sinim Kuneralp. R. idem. XXI.E.. pp.265272 . Diplomatie el orientalisme. Mayer A. in "T . Fran<. Cercetările şi studiile de turcologie din România au fost analizate de Dimitrie lmbrescu86 .und Landeskunde". Alexandrescu ­ 1 Dersca Bulgaru90. 02 Mihai Maxim. Mihai Maxim92 sau Dan Prodan93. nr.a XIXo.'-). anale etc.. . pp. cit. passim.18-2 1 .K. îşi aduc contribuţia lor. determinate cronologic de derularea evenimentelor politico--d iplomatico--m ilitare .1 15-120. Andrei Antelfry. cu circa 5000 de elevi care trebuiau să înveţe limba turco-osmană . idem.E. XVI+-XV/11-e siac/es. Mihai Maxim şi Andrei Pippidi. Der Beitrag der rumllnlscher turkologischer Forschungen zur basseran Kenntnls des osmanlschen Reiches. '" Andrei Pippidi..ols Georgeon. .e sJecle (pp. Halevy88. secolele VII-XII.". Ma �er A. no. Massignon. Le Chate/ier.485-496). in "Forschungen zur Volks.tele turceşti in limba romSnl. Mihail Guboglu87 .S0100. Haievy. 1/Spring. in "Ramuri.497-531 ). Carol GOIIner .V. pp. in "R. întocmită de Adam V. Referirile la populaţile torcice au un cara. Drogmans el enfants de /angue: /a France da Constantlnople au XV/l-e sJecle. pp. passim. Bucarest. Montagne. folosibil încă şi astăzi. Ion Matei89 . op.533-538). Umba turco-osmanl. structura şi finalită�le "primei gramatici otomane in limba română".:!er preponderent evenimenţial-factologic. Europa estică şi centtc:l­ sudică. TOrk Dil Kuru�yinda Okunan Bilim�fldirillerden Ayrilbaslm". devenit o raritate bibliografică. nr. vot. Turcologul Mihai Maxim a analizat motivaţiile. pp. Bucarest. Astfel. Contributlons aux dSbuts des studes da turcologle an Roumanie. Polltlque musulmana et orienla/isme (pp. Unii · dragomani erau francezi. alţii greci. Concluziile acestor analize critice au subliniat adevăruri istoriografice de necontestat: preocupările româneşti de turcologie au existat. loc.2/1988. XXVI-e annee. în prima etapă.S. •• Carol GOIIner.T . nr. T . . op.2/1 981.E. la cunoaşterea originalei şi interesantei lumi torcice. Medievistul universalist Andrei Pippidi a analizat activitatea dragomanilor şi învăţăceilor de limbă turco-otomană în cadrul ambasadei franceze (le_ la Istanbul în secolul al XVII-lea. pp. no.2/1978. in "XI. Sibiu. vezi şi Annexe: Uste alphab6tique des drogmans da France s Istanbul du XVI-e sJecle a 1914 (pp. www. ele fac parte integrantă din cele pe plan mondial. '" Dlm�rie lmbrescu. pp. bizantine.E.". referitoare la Ţările Române85. passim.40�10. 1996. arabe. Mihai Maxim. . Contributlons roumaines. întinse teritorii. Orientallsica romSn/l. p. referitoare la invaziile populaţiilor tOrcice asiatice peste aceste. Evolulion de /a chafT/8 da drogman du Divan Imperial durant -. cit. Unii orientalişti au desfăşurat şi o activitate diplomatică 83 in Orientul musulman (L'interprete et la diplomatle) . Istanbul. Acest manual. anul XL. ldem. Recherches sur Mathurin-Joseph Cor (1805-1854}-(pp.99-1 1 1 . Revistll l�eraril". "" Ion Matei.

bizantine. Smirnov. Uzun�arşili etc. turcologii O. N . Boehtlingk. Katanov. A. W. Angiolello. A. Megiser. Mordtmann.I. S-au pus bazele mongo/isticii (tataristicil). D.S. Louis Bazin. şi prin informaţiile foarte preţioase inserate in cronici şi anale persana. V. arabe. Barthold. G.L. Deguignes. in sensul că s-a concentrat in special asupra mongoli/or-tatarilor şi turcilor­ otomani. G. pentru că turcii otomani au ajuns să-i simbolizeze. italiene etc. Tavetnier. prin urmare. Giese. in centrul cercetărilor de specialitate situându-se· acum şi alte populaţii şi popoare tOroice din Asia. Deny. ln această etapă preocupările de turcologie (-osmanistica) au avut un caracter istoric-evenimenţial-instituţional (prin contribu�ile cronicarilor otomani. Geza Kuun. Muzeul Judeţean Boto. JOrg von NOremberg. Joseph von Hammer-Purgstall. von Gabain.S. I. In voce Orlentall&mo. Cambini. in mentalul european intelectual şi popular. Kraelitz. preotul Gheorghe transilvăneanul. germane.414-421. 1949. Prin contribuţiile lor cu caracter lingvistic. N. 1961-1968.E. au apărut primele fnsemnări şi relatări despre turcii otomani şi. limbii şi literaturii lor.49-84. Guillaume de Rubruck sau Marco Polo. L. nu i se poate aplica matricea defini�ei conceptului. Fr. Mehmed Fuad KOprOIO.ro / www.W. relaţional. Primele preocupari osmanistice au avut un caracter cronistic. Roma. Jahttlunderts. Astfel. general acceptată astăzi. embrionul turcologiei-osmanisticii. lncepând cu secolul al XIX-lea. din intreaga evoluţie a acestei discipline istorice94• 14 Pentru detelil vezi Ettore Roaai . odată cu intrarea furtunoasă şi brutală pe scena istoriei Asiei şi Europei estice şi central­ sudice a mongolilor (tătarilor) şi turcilor otomani. idem. Mouradja d'Ohsson. Fr.I. Turoica. p. Maggio.W. Dimitrijev.. lexicografic. Th. Nemeth. La turcologie avant la lettre din secolele VII-XVIII poate fi caracterizată ca fiind o "turcologie restrictivă" geografica­ istorică. Bro�kelmann. maghiare.ani www. Thompsen etc.). pe to� tOrcicii din Asia de Nord şi Centrală. Carol G611ner.A doua etapa a preocuparilor turcologice a inceput in secolele XII I-XIV. prin relatările de călătorie ale lui Giovanni da Pian del Carpine. J . Menavino etc. Paul Ricaut.J. cultural. V.K. in "A. Fr. A. Turr:olg/a. ruseşti. F'ramleres ltudes en Ocddent sur /'origine et /a pulssance des Turr:s. Mustafa Kemll Atatarlc et la turcologle hl!faise. istoric.. Bulletln". polone. Dle europlischen TOrlcendruke des XVI. II.ro 26 . T. J . H . F . dar mai ales din a doua sa jumătate. I . no 1/1 972. Du Ryer. pp.E. orizontul preocupărilor turcologice europene s-a extins. BUCIII'Ht. Vambery. Gibb. religios etc. Feraguti. voi. La turr:o/Of}ie: bllan ptOIIIsc/re. pp. P. H. turcologia a fost preponderent osmanistica. ln aceste prime două etape. J . XXV. d'Herbelot. Radlov.E. Kowalski. 1. etapa cuprinsă intre mijlocul secolului al XIX-lea şi mijlocul celui următor a fost cea mai bogată in realizări din istoria turcologiei. Agostlno Penusi. V.cimec.543.. M. Bonelli. Sauvaget. Ritter. calitativ şi cantitativ. P. N..98-130. E. pp. Marsigli. Tncepând cu secolul al XVI-lea şi până pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Bukareat-Ber11n. L. Meninski.Band:1501-1550. doar asupra istoriei evenimenţiale. Toderini etc. Wittek. Paulo delia Valle. de la inceputul secolului al XV-lea. dublat. Babinger. H. turcologia nu a existat ca disciplină istorică in accepţiunea actuală a termenului şi. instituţiilor statale. Rypka. V. La inceputul secolului al XIV-lea. au pus bazele turcologiei moderne şi au individualizat această disciplină in cadrul orientalisticii. poppe.Band: 1551-1600. căt. social. de cel descriptiv-memorialistic: Schiltberger. H . Menzel. ale lui Hans LOwenklau. in E. iar referitor la aceştia. la care se adaugă cei afirmaţi in prima jumătate a secolului al XX-lea: C.V. Fekete. Zinkeisen etc) sau lingvistico­ filologico-lexicografic (prin gramaticile şi dicţionarele elaborate de Molino.muzeubt. cel mai reprezentativ secol. X-e ann6e. 8. Guer. d'Abbaville.A. J .

www. * * * Tabloul general.cimec. relaţiile bilaterale. conjuncturilor politico-militare. Viorel Panaite. de mongoli 1 tătari şi de . asupra istoriei medii şi moderne a înaintaşilor noştri. veritabil centru de putere bi. complexe. "plătitoare de tribut" (harâţgOzâtr.ro 27 . aşternute pe hârtie şi ajunse până la noi. Rlzboi şi pace in Islam. şi această vecinătate a conferit un caracter aparte. evoluţia şi finalităţile complexe ale interesului manifestat de români faţă de populaţiile torcice. ldem. româna-otomane in p�rioada amintită. româna. ţlrlle Rom•ne şi dreptul otoman al popoarelor (sece/ele XV-XVIII). Bucul"efti. Voi sublinia. al evoluţiei orientalisticii şi turcologiei mondiale ar fi incomplet dacă nu aş prezenta sumar originea. rezumatul tezei de doctorat. Observaţiile. sui-generis relaţiilor complexe. pe multiple planuri. spaţii geografice şi perioade istorice bine precizate. lntre secolul al X-lea şi sfârşitul secolului al XIV-lea românii sedentari din spaţiul geografica-istoric carpato-nistriano-danubiano pontic au coabitat vremelnic cu populaţii seminomade tOrcico-mongole: pecenegi. devenind deja disciplină istorică de sine stătătoare. Acestea au ca obiect de investigaţie ştiinţifică teme. atât conflictele militare cât şi convieţuirea paşnică româno-tOrcică 1 mongolă (secolele X-XVII I) şi-au pus amprenta.şi tricontinental. dovedesc varietatea gradelor şi nivelelor de percepere a "celuilalt".muzeubt. 00 Mihai Maxim.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS A patra etapll din istoria turcologiei a fost cea postbelicll.XV-XVII). Raporturile de suzeranitate 1 protecţie­ vasalitate intre Imperiul otoman. tOrcico-mongolo-otomane de-a lungul veacurilor. 1998. de stare materială. a mentalului colectiv. 76-266. de-a lungul secolelor. hidronimiei. au fost percepute ca atare de către români. tătari. Vecinătatea. dezavantajoase pentru români. a "turcului păgân şi asupritor". de limbă. putându-se vorbi chiar despre apariţia unor subramuri ale turcologiei. particular. cu o inhmsitate mai mare sau mai mică. turcologia a continuat să evalueze in diferite direcţii de cercetare istorică. schiţat anterior. mărturiile şi însemnările lor. Editura Ali.ro / www. Cu o individualitate bine conturată in cadrul orientalisticii. uzi.otomanii in epocile medie şi modernă. pp. toponimiei. pe aceşti parteneri seculari de convieţuire. şi Ţările Române. motivaţiile. pe "turci". Relaţiile româno-tOrcice au o tradiţie de unsprezece secole. datorată deosebirilor de religie. dorinţa păstrării entităţii şi identităţii statale româneşti cât şi curiozitatea nativă s-au aflat la originea încercărilor unor reprezentanţi ai claselor conducătoare şi de mijloc româneşti de a-i cerceta şi cunoaşte mai indeaproape pe otomani. . Otomanii şi românii au fost vecini pe cursul Dunării inferioare aproape cinci secole (sfârşitul veacului al XIV-lea -1 878).. locuitorii din cele trei ţări româneşti s-au mai confruntat pasager. 576 p. Cu l'lltiJrll'll speciali /a relaţii/a rom4no-otomaoe (sec. să aibă intensitatea şi urmările celor din secolele X I II-XIV. Evident. de asemenea. r4zbo/ şi cometţ In ISlam. culturii şi civilizaţiei medievale şi moderne româneşti. 24 p. Bucurefli. a antroponimiei. Pace. 1995. Cu ultimii d intre aceştia. şi in perioada următoare (secolele XV­ XVI II). evoluţia situaţiei politico-militare internaţionale in Europa Centrală şi de Est. perioadelor diferite când au fost conştientizate etc. ţlrile Rom•ne şi Inalta Poartl. de educaţie şi culturA. caracteristicile generale ale relaţiilor seculare. fără ca aceste "contacte bilaterale".

Muzeul Judeţean Bototani
La mijlocul secolului al XV-lea s-a derulat "experienţa personală turcologică" a preotului Gheorghe transilvăneanul din Ramoş (Rumeş) in Imperiul otoman. Acest "islamist transilvănean din secolul al XV-lea", potrivit aprecierii lui Alexandru Stan96, şi-a expus propriile observaţii, trăiri, sentimente şi experienţe despre şi in legătură cu turcii otomani in celebrul său Tractatus de Moribus, Condicionibus et Nequicia Turcorom, ed.l-a, Roma, 1 480- 1 481 . Contribuţia turcologică a preotului Gheorghe transilvăneanul, considerat a fi un precursor sui-generis al lui Dimitrie Cantemir, este deosebit de valoroasă, atât ca izvor istoric, cât şi ca operă literară reprezentativă a culturii transilvănene timpurii in limba latină. Tractatus este o sursă istorică inestimabilă in legătură cu relaţiile interreligioase intre creştinism şi islamism intr-o perioadă de ultimă confruntare intre Imperiul bizantin şi Imperiul otoman, către mijlocul secolului al XV-lea. Contribuţia turcologică a preotului Gheorghe transilvăneanul, i nsuficient cunoscută şi puţin folosită in istoriografie, este o dovadă in plus a faptului că preocupările româneştii de turco/ogie îşi au originea in secolul al XV-lea. Relaţiile politice, diplomatice, militare, economice româno-oJomane au constituit baza interesului manifestat de români faţă de istoria şi limba turcilor otomani. Procupările româneşti de turcologie din secolele XV-XVI I I s-au manifestat pe mai multe planuri: referiri la istorie, limbă, instituţiile statale, obiceiurile, tradiţiile, folclorul etc otomanilor în istoriografia moldo-munteano-transilvană; primele cursuri de limbă şi scriere turco-osmană organizate la "academiile princiara" de la Bucureşti şi laşi sau la V/âh Sarây-ul din capitala sultanală de pe Bosfor; elaborarea unui mare număr de lucrări filologico-lexicografice de turcologie de interes didactic; primele iniţiative de organizare a unor "arhive" sau depozite cu documente otomane în Principatele Române; activitatea istoriografică orientalisto-turcologică a lui Dimitrie Cantemir, lenăchiţă Văcărescu sau Dionisie Fotino97 . Primele menţiuni "oficiale" despre otomani, Imperiul otoman şi relaţiile româno-otomane se întâlnesc în istoriografia moldavă din secolele XV-XVI . Tn veacul următor, umaniştii Grigore Ureche şi Miron Costin au continuat aceste tendinţe şi preocupări, în conformitate cu realităţile concrete, complexe, politico­ militare, economice, sociale, religioase etc şi cu spiritul epocii lor. Proiecţia imaginii otomanilor, a istoriei lor şi a relaţiilor cu românii în mentalul cult moldav din secolele XV-XVI a cynoscut o evolu e graduală, complexă, determinată de un ansamblu de factori subiectivi şi obiectivi . Tn secolul al XVI-lea, irnaginea otomanilor şi a Imperiului otoman in cronistica oficială moldavă (Macarie, Eftimie, Azarie) denotă o percepţie evolutivă, impusă de penetrarea militară a armatelor sultanului în Europa central-sudică. Dacă până in 1 538 viziunea "oficială" faţă de otomani nu a depăşit sfera interpretărilor cronicarilor, anonimi din epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, după acest an preocupările autorilor moldavi anterior amintiţi faţă de fenomenul otoman au evoluat gradual. Otomanii

'" Alexandru 1. Stan, Preotul Gheorr�he, islamist transi/vlnean din secolul al XV-lea, în ·s.T.", anul XXII, nr.3-411 970, BucureŞti, pp.291-298. 111 Ion Matei, Contributions aux d6but des 6tudes de turr:ologie en Roumanie, XVI-e-XV/11-e siecles, loc. cit., pp.991 1 1 ; Mihail Guboglu, Orientalistica romlnl, pp.315-318; idem, Contributions roumaines, pp.455-457; Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Les 6tudes islamiques en Roumanie, pp.351-353. '" Mihai Berza, Turcs, E'.mp/le ot1oman et relations rouflllino.rques ...tu dans l'historiographie mo/dave des XV-e-XV/1-e siecles, în "R . E.S. E . E.", X-e lllln6e, no.311972, Bucarest, pp.59�27. Reeditat în idem, Pentru o istorie a vechii culturi romlneşti, culegere de studii edltat6; cu o Introducere ti note de Andrei Pippldl, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 985 (XLVIII + 265 p.), pp.7&-103.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

28

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

erau observaţi şi caracterizaţi in funcţie de evol4ţia evenimentelor politica-militare internaţionale în care au fost implicaţi, evenimente ce influenţau, într-o măsură tot mai mare, şi Ţările Române99. ln secolele XVI I-XVI I I , istoriografia românească, oficială sau promovând interesele unor grupări boiereşti sau nobiliare, a reflectat şi realităţile complexe din societatea otomanli, ceea ce însemna extinderea orizontului "observaţiilor şi analizelor şi asupra unor "segmente" ale experienţei otomane ignorate până atunci: activitatea economică, conflictele sociale, manifestările cultural-religioase, viaţa cotidiană, aspecte financiar-monetare etc. 1 00 . "Imaginea celuilalt, a turcului, reprezentat simbolic prin realitatea societăţii otomane, a traversat secolele [XV-XVI II-compi. D. P.], constituindu-se treptat, pe măsura amplificării informaţiei istorice modelate de o serie de factori reflectând fidel mentalul colectiv şi opţiunile culturale-religioase şi politice ale generaţiilor" 1 0 1 . O altă forr"(lă de manifestare a preocuplirilor româneşti de orientalisticli­ turcologie în secolul al XVI I I-lea a fost explorarea unor regiuni geografice din Asia Centrală, nestrăbătute până atunci de europeni, unde au locuit, sau mai locuiau încă popoare şi populaţii de origine torcicli. Astfel, în timpul călătoriei sale către capitala Imperiului chinez, Nicolae Spătarui-"Milescu" a trecut, în iulie 1 675, prin localitatea siberiană Enisensk, aşezată pe fluviul Enisei. l nteresându-se despre relieful şi cursurile de apă din regiunea Eniseiului superior, a aflat de la autorităţile locale ruseşti şi de la călăuzele băştina.şe că pe malurile acestui fluviu în amonte de târgui Krasnoiarsk, înainte de "pragul cel mare", în masivul muntos Saianul de Vest, se găsea o stâncă pe care era dăltuit un text în vechiul alfabet "runic" torcic. Această scriere era însoţită de sculpturi murale, reprezentând scene din istoria timpurie a turcilor din Asia Centrală. Nicolae Spătarul nu a văzut personal inscripţiile turcice din zona Eniseiului superior, ci a aflat despre ele doar din relatările localnicilor. Fin şi conştiincios observator al regiunilor pe care le străbătea, globetrotter-ul moldav a 0 inclus aceste informaţii inedite în Jurnalul său de călătorie in China 1 2 . Însemnăr'ile sale, editate însă în Rusia abia în 1 882, constituie prima menţiune a unui călător 10 european prin Asia Centrală despre inscripţiile torcice de pe Eniseiul superior 3 . Şi
Imaginea Imperiului- otoman in cronistica moldoveanl a secolului al XVI-lea. în "Tribuna", s.n., anul IV. nr.23 (2032)/ 1 1 - 1 7 iunie 1 992, Cluj-Napoca, p.B. 00 1 ldem, Societatea otomani in istoriografia romaneascl a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, în "C.L.S.O.", nr. 1 , 1989, Bucureşti. pp.1 65-179. Vezi ş i încercarea de sinteză a aceluiaşi autor, Imaginea societlţii otomane in istoriografia romaneasca in secolele al XV-lea - al XIX-lea, în voi. Cuffurll şi societate Tn epoca modeml, îngrijit de Nicolae Bocşan, Nicolae Edroiu, Aurei,Răduţ iu, Ed�ura Dacia, Cluj-Napoca, 1990 (304 p.), pp.159-167. 101 Călin Felezeu, Imaginea societlţii otomane, p.167. , 102 Nicolae Spătarui-Milescu, Juma/ de cllllltorie in China, traducere, cuvânt înainte, indicaţîi bibliografice de Corneliu Bărbulescu, Ed�ura Eminescu, Bucureşti, 1 974 (337 p.), pp.57-58. 103 Am parcurs cu mare aten�e însemnările din jurnalul de călătorie al lui Nicolae Spălarul şi am marcat pe hartă traseul deplasării. Călătorul moldav nu a traversat nici regiunea Enlseiului superior şi a maslvelor muntoase Saianul de Vest - Tannu-Oia, şi nici cea a rAului Orhon şi a mun�lor Hangai de Est. Prin urmare, nu putea să vadă şi să cerceteze personal inscripţiile tOrcice eniseiCO-{)rhonice. Le-a descris indirect, dupl relatlrile localnicilor, cum acelaşi lucru a făcut şi în legătură cu întinsele regiuni ale Eniseiului superior şi Orhonului. Această real�ate, pe care trebuie si o acceptllm, nu diminuează însă cu nimic întâietatea şi importanţa Informaţiilor furnizate de erud�ul călător şi sol moldav. Cu atăl mal muH cu căi călătorii ruşi în Asia Centrală, anteriori lui Nicolae Spătarul (Vasili Tiumeneţ [1615], lvan Petlin [1618-1619) şi Feodor lsaacovici Baikov [1 653-1656)) au urmat trasee exterioare regiunilor anterior amintite, unde se găseau inscripţii torcice (vezi 1. P. Magtiidovici, Istoria descoperirilor geografice, EdHura ştiinţifică, Bucureşti, 1 959 (970 p.), pp.538-539; Atlas Geografic şcolar, E.D.P., Bucureşti, 1 997, pp.12-13, 23, 26). Pentru a îndepărta şi uHimele incert�udini, obiecţii sau nedumeriri, redau relatările lui Nicolae SpAtarul despre inscrip�ile tOrcice eniseice, in contextul ma/ larg al insemnlri/or despre regiunea Eniseiulul superior. Astfel, călătorul moldav a precizat: "Descrierea rAului Enisei nu o vom face mai departe, pentru că pe rAul Enisei până la Enisensk am navigat doar două zile. După aceea am navigat pe rAul Tungusk [în real�ate rAul Angara) până la Baikal. Nu scriem despre Enisei şi pentru că izvoarele lui sunt necunoscute; nu se ştie nici de unde pornesc. Se spune doar că izvoarele lui nu sunt departe de cele ale lui Obi. Blştinaşii mai spun că de la izvoarele lui Enisei se
90 Călin Felezeu,

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

29

cu atât mai mult se cuvine a fi cunoscute aceste originale preocupări de orientalistică-turcologice cu caracter geografica-istoric, cu cât ele aparţin unui erudit moldav! Tncepând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea, umaniştii români au manifestat un interes deosebit pentru lucrările de geografie (sau cosmografiile) elaborate şi tipărite în Europa Vestică şi Centrală. Pentru savan�i umanişti, prezentarea "cosmosului" (a organizării Lumii, în care Pământului/Terrei Ti revenea un loc bine precizat) era complementară descrierii faptelor întâmplate pe Pământ, întregind astfel relatarea istorică. Astfel, istoria (prezentarea faptelor petrecute pe glob) şi cosmografia (descrierea regiunilor unde ele s-au petrecut) înfăţişau în maniere relativ diferite, însă complementare unitatea Lumii create de Divinitate. Ambele moduri de prezentare erau concepute şi realizate tipologie, în funcţie de sfera de preocupări descriptivismul factologic împletindu-se cu cel geografic. Tn perioada în care Nicolae Spătarui-"Milescu· călătorea în Asia Centrală şi în China de Nord-Est, elaborând ulterior opere geogr�fico-descriptive originale de o mare valoare ştiinţifică, alţi învăţaţi români au manifestat, de asemenea, un interes deosebit pentru lucrările geografice sau cosmografiile europene în care descrierea Asiei, a Orientului, ocupau un loc important. Pe de o parte, în mediile culte din Transilvania circulau deja ediţiile occidentale în latineşte ale unor astfel de cosmografii. Pe de altă parte, la sfârşitul s.ecolului al XVII-lea s-au tradus în limba română şi s-au răspândit, prin copii manuscrise geografii descriptive ale Asiei, ale Orientului. Amintesc în acest context doar copiile realizate, între 1 693-1 703, de Costea Dascălul de la Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului 1 04, sau de Ion Cojocarul sîn Dobre (Ioan Dobrescu, în 1 81 3), ţârcovnic la Biserica Batişte din Bucureşti. Ambele au titluri sugestive pentru interesul manifestat de intelectualii şi cititorii români faţă de Asia, de Orient Povestea ţărilor şi împărăţiilor c§te-s in 5 păm§ntul Asiei10 . Care au fost cauzele acestui interes orientalistic cu caracter geografica-istoric? Pornind de la arhicunoscuta curiozitate umană, subliniez faptul că Asia (Orientul) era considerată de către români ca fiind locul de origine al tătarilor şi al turcilor otomani, cu care înaintaşii noştri au avut legături complexe, pe diferite
aud lebede {Sif;.0 pAnA la cele ale lui Obi. ( . . . ) De la Krasnoiarsk mai departe se mai merge inel in sus pe raul Enisei. ( ... ) Cei din Krasnoiarsk umblA pe Enisei dupA hamei, care creşte din belfUQ în ostroave" [Nicolae Spltarui-Milescu, op. cit., pp.57-58.]. Despre inscripţiile tOrclce eniseice, acesta ,a relatat: "PAnA a nu se ajunge la pragul cel mare, este o stlncii pe malul Eniseiului. Pe aceastA stlncii este silpat în piatrA ca un fel de scriere necunoscutli; sunt silpate şi cruci, de asemenea sunt silpate şi chipuri de oameni care �n în miini ghioaga şi mutte astfel de lucruri. Dupil cum se spune, asemenea pietre cioplite sunt în locurile pustii, dar nimeni nu ştie ce este scris şi de cAtre cine. in locurile acelea începe o cataractă de temut pe rAul Enlsel [compl. şi subl. D.P.]"-{/bidem, p.58). Nicolae SpAtarul a fost foarte atent şi receptiv la relatArile localnicilor, dovedindu-se încii o datA un spirit curios, cu ;preocuplri diverse. A menţionat în mod special "runele" tOrcice în formA de cruce, uşor de identificat în textul in 5qQp�el , datoritA identitAţii grafice cu simbolul suprem al religiei creştine. SA nu ignorăm faptul el atAI băştinaşii (lll puşi ruşi, cAl şi însuşi Nicolae SpAtarul, erau creştini ortodocşi. A mal amintit şi de sculpturile murale, scene reprezentative ale trecutului eroic tOrcic, ce completau textul propriu-zis al inscripţiilor. In felul acesta, mesajul ideatic al inscripţiilor tQrclce eniseice, transmis peste generaţii şi veacuri, avea şansa sil fie rnutt mai bine înţeles şi pe deplin recepJat. Referitor la Inscripţiile tOrcice eniselco-orhonice, vezi ediţia criticA reallzatâ de prof. Muharem Ergin, Omun Abideleri (Monumentele de pe Omon). Istanbul, 1973, 189 p. (texte şi traduceri), şi comentariile lui Mustefa Ali Mehmed, Istoria turr;ilor, E.Ş.E., Bucureşti, 1976, pp.46-55, sau Aurel Decel, Istoria Imperiului otoman piinii /a 1656, E.Ş.E.. , Bucureşti, 1978, p.12. 1 04 Povestea ţilrllor Asiel. Cosmografle veche romaneascil, ediţie de Clitillna Velculescu şi V.Gurulanu, Ilustraţii de Mihaela Dumitriu, dupA desene de epoc.ii, Editura Vestala, Buc:ureştl , 1997(143 p.), pp.9-42. 1 05 ldem, pp.66-142.

Muzeu � Judeţean Botoşani

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

30

ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS

planuri, încă din secolul al Xli i-lea. Această realitate de facto şi de jure nu putea fi ignorată de români ci, dimpotrivă, studiată de aceştia, pentru a-i înţelege originea, evoluţia, formele de manifestare etc. Pe de altă parte, Asia (Orientul), deşi era o "lume veche" sub raportul existenţei istorice in sine, apărea în ochii românilor ca o "lume nouă" în ceea ce priveşte explorarea geografică directii, nemijlocitli. Interesul orientalistic-geografic s-a completat, în această situaţie, cu cel istoric. La începutul secolului al XVIII-lea a fost realizată prima analiză "din interior" a vieţii politica-militare, de curte, economica-sociale, culturii, civilizaţiei etc. din Imperiul Otoman de către un român, cărturarul umanist Dimitrie Cantemir. La mijlocul aceluiaşi secol, a apărut în Europa apuseană, în traducere engleză, franceză şi germană originala şi fundamentala sintezli otomanli a orientalistului­ turcolog moldav, cu titlul iniţial în limba latină: Historia incrementorum atque 1 6 decrementorum Aulae Othomanicae 0 • ln această contribuţie de un real şi permanent interes ştiinţific, autorul a expus concepţia proprie despre evoluţia istorică a statului otoman. Aceasta a cunoscut, în viziunea lui Cantemir, două faze distincte: incrementa: fondarea, expansiunea teritorială, mărirea şi gloria politico-diplomatică, militară, culturală etc; şi decrementa: regres şi decădere generală, sesizabile încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Foarte valoroase din punct de vedere istoric sunt notele şi observaţiile personale ale lui D. Cantemir referitoare la multiplele aspecte şi forme de manifestare ale acestei experienţe istorice unice ce a fost Imperiul otoman. Toate aceste însemnări personale trasau contururile "ima� nii turculţ�i", în percepţia savantă românească, de la începutul secolului al XVII I-lea 7 . La sfârşitul aceluiaşi secol, boierul muntean Enăchiţă Văcărescu a elaborat o Istorie otomijniceascij a prea putemicilor şi marilor impijraţi, acordând atenţie şi legăturilor multiple şi complexe româno-otomane şi a modului cum acestea erau percepute şi caracterizate în societatea românească, în general, în cea munteană în particular. Cărturarul român a mai întocmit şi un dicţionar/vocabular bilingv, otomano-român şi româno-otoman, cu caractere chirilice (rămas încă în manuscris), ceea ce denotă, pe lângă intenţia şi finalitatea strict lexicografica-filologică, şi dorinţa de a-1 cunoaşte mai bine pe "celălalt", pe "turc", şi din punct de vedere lingvistic. La începutul secolului al XIX-lea, Dionisie Fotino a scris Vieţile sultanilor, de la 'Osmân 1 până la Mahmud al 1 1-lea, o încercare de istorie otomană centrată pe biografiile padişahilor de la Istanbul. A identificat, poate influenţat de concepţia lui Dimitrie Cantemir, două etape distincte în evoluţia istorică a Imperiului otoman: una de mMre şi alta de decijdere. Această scriere oferă interesante informaţii despre percepţia turcului sud-dunărean în societatea românească în contextul noilor evoluţii şi mutaţii politico-militare din imperiu şi din Europa central-sudică în primele decenii ale acelui veac. La mijlocul aceluiaşi secol, Anton Pann şi lanache Pashal au întocmit alte dicţionare/vocabulare . româno-otomane şi otomano-române, tipărite de astă dată atât în scopuri didactico-filologice cât mai ales practice: negustorii români trebuiau
100 Dimitrie Cantemir, Creşterile şi descreşterile Imperiului Otoman. Textul original latin fn forma finalA revizuitA de autor, facaimll al manuacrlsului LAT-1 24 de la Biblioteca Houghton, Harvard University, Cambridge, Mass., publicat cu o introducere de Virgil CAndea, membru al Academiei RomAne, Editura Roza VAnturilor, Bucur841i, 1999, CIV+1 064 p. 107 O abOn!are a percepţiei .imaginii turcului" de cAtre cArturarii romAni din secolele XVI-XVIII a realizat Dan Horia Mazllu, Noi despre ceilalţi. Fals tratet de umanologie, Editura Polirom, laşi, 1999 (262 p.), pp.71-100.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

31

să-şi însuşească limba "turcă", la nivel colocvial , pentru a-şi putea conduce afacerile comerciale în sudul Dunării, în Imperiul otoman. Indirect, se percepe deja o mutaţie în mentalul colectiv şi individual românesc: "turcul" devenise şi "partener de .afaceri" , trebuia deci să-i cunoşti şi să�i vorbeşti limba pentru a putea colabora cu el. Mai mult decât atât, aromânii din 1mperiul otoman trebuiau să vorbească limba turco-osmană pentru a putea să-şi revendice şi să-şi apere drepturile istorice în faţa autorităţilor locale şi centrale otomane. începând cu ultimul sfert al secolului al XVI-lea, dar mai ales după 1 829, Imperiul otoman şi zona Levantului au devenit o profitabilă piaţă de desfacere pentru materiile prime, cerealele, animalele etc. româneşti. Ori, pentru a face alîş-veriş în aceste spaţii geogra�co-comerciale turco-osmanofone, românii trebuiau să vorbească această limbă şi să ştie să folosească alfabetul arab în actele oficiale sau particulare întocmite cu această ocazie. Vremurile se Schimbau, oamenii evoluau, iar mentalită�le se transformau odată cu ei. Dacă până în 1 878 a existat, între I mperiul otoman şi Ţările Române/România o deosebire şi o diferenţă de statut politica-juridic internaţional (statul otoman fiind "subiect de drept internaţional" iar entităţile (entitatea) statale româneşti "plătitoare de harâ9" [harâ9giizâi) şi autonome pe plan intern, tânăra Românie afirmându-şi chiar iniţiativele şi veleităţile de politică externă independentă), după tratatul de la Berlin ( 1 /1 3 iulie 1 878) această realitate de jure şi de facto a fost depăşită. României i s-a recunoscut Independenţa de stat pe plan european, devenind "subiect de drept internaţional" şi intrând astfel în "concertul european". Prin urmare, România independentii a obţinut un statut juridic echivalent cu cel al Imperiului otoman, din punct de vedere al dreptului internaţional. Statul otoman nu mai era "imperiul asupritor, dominator", ci devenea un "partener egal de dialog", un "celălalt" cu care se putea trata şi colabora "pe picior de egalitate". "Turcul" anonim1 08 devenea un sud-dunărean ca oricare altul, cu care se putea vorbi, se putea colabora, se puteau încheia afaceri comerciale etc. în mod amical, "de la egal la egal". Această nouă epocă şi aceste noi realităţi trebuiau analizate şi apreciate conform principiilor internaţionale moderne de colaborare şi cooperare între state independente. Despre acel "prezent" româno-otoman trebuiau să se pronunţe oamenii politici şi diplomaţii. Trecutul aparţinea istoricilor şi ei erau cei mai în măsură să-I cerceteze, să stabilească coordonatele generale şi particulare ale evoluţiei sale, să emită judecăţi de valoare, sine ira et studio, în legătură cu aceasta. Anexarea Dobrogei (fostă otomană timp de patru secole şi jumătate) cu 1,1rmări concrete şi perceptibile pe plan economic, social, cultural, ideologic, religios, mental, demografic, etnografic etc.) la România, în 1 878, şi instituirea, într-o primă etapă, a administraţiei româneşti în această provincie au fost alte cauze ale sporirii interesului românilor pentru amintita regiune şi ale intensificării în consecinţă a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie În perioada 1878-1918. Popula�ile turco-tătare musulmana şi turco-găgăuză creştin ortodoxă, tradiţiile, obiceiurile, folclorul etc. aces­ tora, aspecte ale istoriei politice, economice, sociale, militare etc. , antroponimia, topo­ nimia, hidronimia de origine turca-orientală, arhitectura islamică, regimul juridic al pământurilor din Dobrogea au fost tot atâtea subiecte de interes şi de cercetare
Vezi şi studiul lui Laurenţiu Vlad, Turcul. Un persooaj 81 imaginarului popular, pp.144-163.
100

Muzeul Judeţean Botoşani

in "C.L.S.O.". nr.2,

1993, Bucureşti,

32/ www.cimec.ro www.muzeubt.ro

ACTIt MOLDitVlAE SEPTENTRIONitUS

orientalisticcrturcologic;�. asupra cărora istoricii, juriştii, lingXiştii, etnografii sau ' folcloriştii români s-au oprit cu înţelegere şi preocupare. După 1 9 1 8, cănd visul se.;;u lar al României Mari a devenit un fapt politic împlinit, şi o realitate economică, socială, culturală etc. concretă, cercetarea istorică românească şi-a reierarhizat priorităţile. Astfel, studiul relaţiilor româno-torcice (secolele X-XIII), româno-tătare (secolele XII I-XVIII), româno-otomane (secolele XIV-XIX), a istoriei Imperiului otoman şi a Europei central-sudice otomane (sec.XIV­ începutul sec.XX) a sporit în importanţă, preocup�rile de orientalistică-turcologie căpătând o nouă valoare istoriografică. Problematica lucrării de faţă o constituie, aşadar, analiza critic� a preocup�rilor româneşti de orientalistică-turcologie, în diferite direcţii de cercetare, în perioada 1 878-1 948, sublinierea caracteristicilor generale şi particulare, ştiinţifico-­ metodologice, ale acestora, conturarea unei imagini generale de ansamblu a evoluţiei acestei categorii de cercetare istorică, precizarea locului şi rolului ei în dezvoltarea istoriografiei româneşti în intervalul precizat. De asemenea, stabilirea ponderii acestor preocupări istoriografice naţionale în orientalistica-turcologia mondială, a gradului de încadrare tematică şi conceptuală, a valorii ştiinţifico-­ metodologice a contribuţiilor româneşti în raport cu cele europene, a influenţei reciproce dintre cele două istoriografii turcologice, cea naţională şi cea internaţio­ nală. Şi nu în ultimul rând, am urmărit s� stabilesc în ce mod, cu ce intensitate şi cu ce urmări concrete a influenţat sfera politică românească direcţiile de cercetare istorică orientalistico-turcologic� din ţara noastră: motivaţii, finalităţi, contribuţii publicate etc. Am urmărit şi conexiunea inversă, adică posibilitatea ca cercetările şi studiile româneşti de orientalistică-turcologie să fi influenţat hotărârile şi deciziile din sfera politică naţională. Tn situaţiile în care această posibilitate s-a materializat, am precizat modul şi intensitatea cu care respectiva influenţă s-a produs. Evident, am specificat şi urmările imediate şi în timp ale acestei interdependenţe. "Studiul de caz" al acestei lucrări îl reprezintă analiza activităţii didactico­ ştiinţifico-de conducere a turcologului german Franz Babinger la Bucureşti, ca invitat oficial şi angajat cu contract al Institutului pentru studiul Europei Sud-Estice (1 9351 937), prin persoana directorului acestei instituţii, marele istoric român Nicolae Iorga. Ulterior, Franz Babinger a funcţionat în calitate de conferenţiar şi profesor universitar suplinitor, cu contract, pentru cursurile de limbă turcă şi de istorie a Imperiului otoman, la Universitatea din laşi, Facultatea de Litere şi Filosofie (1 9371 943). În perioada 1 940--1 943 a fost directorul de studii al Institutului de Turcologie din capitala culturală a Moldovei, la a cărui înfiinţare a avut un rol important. Turcologul german a luat ca exemplu organizarea şi activitatea didactico-ştiinţifică din cadrul institutului ieşean atunci când a înfiinţat (în 1 948) la Munchen şi a condus Institut fur Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie Turl<ologie, în cadrul Universităţii din capitala Bavariei. în istoriografia românească nu a fost studiată înc� în mod global istoria preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate al celui următor, mai exact de la recunoaşterea europeană a independenţei de stat a României (1 878) până la preluarea totală a puterii politice de câtre comunişti (30 decembrie 1 947) şi la urmările acesteia în domeniul orgaizării învăţământului superior, a instituţiilor statale de cercetări istorice, a publicaţiilor de specialitate etc. Aşadar, acest interval este doar un segment temporal al lungii perioade (secolele XV-XX) în care preocup�rile româneşti de orientalistică33 www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

turcologie s-au manifestat continuu şi ascendent. lumina tiparului. contribuie la clarificarea şi individualizarea unui capitol important din istoria istoriografiei româneşti. şi promisiunea de a continua şi a aprofunda propriile mele cercetări in acest domeniu şi a oferi. A continuat acţiunea. au fost finalizate de Mihail Guboglu (1 960-1 965). Lnll sau mai mulţi Mecena dezinteresaţi fl pasionaţi de Istorie ti. S-a lansat şi ideea intensificării cercetArilor turcologice româneşti în arhivele. Ea mai reprezintă. importanţei. Dj.ro 34 . măcar în parte. Alexandresru-Oersc:a Buigaru ti Mustata Ali Mehmed au publicat variantele In limba romAni ale rei&Uirilor de cilătorie ale sirianului Paul din Alep ti turcului EvliyA Celebi (secolul ai XVII-lea) prin sp&11u l romAnesc nord-dunilrean. M. ale acestor izvoare istorice 09. ce deţineau fonduri cu izvoare istorice otomana-orientale referitoare la istoria românilor. Dj. au tradus fl editat volume de documente ti cronicl otomano-orientale privitoare la ţjrile RomAne. în ultimii ani.M. Siruni.ro / www. începută în anii celui de-al doilea război mondial de către H. conform normelor în domeniu. bibliotecile şi muzeele din Turcia (în special din Istanbul) din ţările europene şi din Orientul Apropiat. au continuat fl extins aceaatj categorie de cercetiiri. M. de istoricul Alexandru Zub. o solidă şi temeinică "bază de plecare" pentru unele dire�i şi proiecte de cercetare turcologicA trasate. ceea ce-i va permite. Aurel Decei. #Să-şi asume responsabilitatea unei "restitu�i cantitative· a "ofertelor istoriografice" din perioada amintită anterior1 1 0 . a calită�i acestora. firesc. iniţrate şi derulate în perioada 1 948-2000. Aurel Decei. Mihail Guboglu. Editura Academiei. cât şi in cele conexe: preocupările româneşti de orientalistică-arabistică. cantită�i şi. lăudabilă şi utilă. atteaptili Inci. că analiza preocupărilor româneşti de orientalistică­ turcologie din perioada amintită.M. Valeriu Veliman. şi străini de a fi mereu curioşi şi de a continua cercetările in acest domeniu. integral sau în regeste. sub forma conştientizării propriei lor existenţa şi identităţi. interforetarea critică şi editarea. a utilităţii. -iranistică. Sper. Prin aceste investiga�i s-au urmărit descoperirea şi traducerea documentelor cronicilor. Cristina Feneşan etc. Consider. 1 985 . Tn perioada interbelică s-au iniţiat şi perfe�onat in domeniul turcologiei unii specialişti români. De /a istoria critici /a critlclsm (Istoriografia romln/1 /a finele secolului XIX fi inceputul secolului XX}. a anumitor categorii de preocupări tematice ce au caracterizat istoriografia românească in perioada 1 878-1 948 a fost subliniată cu insistenţă. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. în istoriografie. analitic şi sintetic. Lucrarea mea se constituie şi intr-o invita�e adresată istoricilor români. pp. Mihai Maxim. indirect. totodată. Siruni. Necesitatea studierii diferitelor dir�i de evolu�e.muzeubt. Ele au constituit.cimec. 8-9. in anii următori. Noi volume conţinAnd "piese" din aceleati categorii de izvoare istorice Olomano-orientale. aşadar. Muzeu� Judeţean Botoşani www. care îşi vor desfăşura activitatea didactico-ştiin�fică in deceniile postbelice: H. Cercetările şi studiile româneşti de orientalistică-turcologie din perioada 1 878-1948 au fost rezultatul acumulărilor cantitative şi calitative în acest domeniu din secolele anterioare (XV-XX). că prezenta contribuţie va acoperi. de asemenea. Urmau apoi studierea. Realizarea acestor analize istoriografice "fragmentare" (şi doresc ca prezenta contribuţie să fie una dintre ele!) va contribui la imbogă�rea instrumentarului istoricului cu noi "unelte de lucru". Bucuretti . mai ales. de inventariere-catalogare a documentelor otomane de la Arhivele Statului din Bucureşti. relatărilor de călătorie etc otomana-orientale referitoare la ţările Române in evul mediu şi în epoca modernă. Traducerea (începută de acelaşi turcolog) şi editarea acestor documente. mongolistică (-tataristică). specialiştilor şi cititorilor români şi străini. în anii următori acea sinteză de istorie a '"' Abia In deceniile postbelice turcologil Mihail Guboglu. -ebraistică etc. in ITI8I1UIIais. Mustata Ali Mehmed. "" Alexandru Zub. acest segment istoriografic neabordat încă. Tahsin Gemil.

a proiectelor de cercetare ştiinţifică-turcologică sau a indatoririlor şi obligaţiilor de serviciu în funcţia de director de studii al Institutului de Turcologie de la laşi (1 9401 945). unilateralitate sau eroare de interpretare critică. fond arhivistic aflat in marea arhivă a Centrului de Cercetări Istorice şi Documentare a juristului­ istoric Ertogrul Zekâi Okte din lstanbul 1 1 1 .I.1 944. Pe de altă parte. ulterior profesor universitar). Această conduită a fost impusă însă de bogăţia informaţională. intre activitatea didactică universitară (conferenţiar.A. O situaţie oarecum similară se întâlneşte şi in cazurile activităţii didactice­ ştiinţifice-de conducere desfăşurată de turcologul german Franz Babinger in România (1 935-1 943). in custodia domnului Andrei Pippidi. precizez că analiza sumară. având câteodată dubii in ceea ce priveşte oportunitatea inglobării in prezenta contribuţie a unor preocup�ri de orientalistică-turcologie sau renunţarea la ele. cea de cercetător ştiinţific în domeniul turcologiei şi cea de director de studii al amintitului institut. De asemenea.XXV/2. De exemplu: arhiva Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti. laşi. să genereze controverse.ro www. de varietatea şi polivalenţa ideilor şi concluziilor formulate in aceste contribuţii. ale unor contribuţii turco/ogice au făcut ca incadrarea lor tipologică să comporte abordări diferenţiate şi. Tn timpul cercetărilor întreprinse pentru adunarea şi sistematiza rea tematică a materialului informativ necesar elaborării sintezei de faţă am întâmpinat unele greutăţi generate de imposibilitatea cercetării anumitor fonduri arhivistice păstrate in instituţii de stat sau in custodie particulară. precisă. 35/ www. finalitatea şi valenţele intersegmenţiale.I. '" lnforma11e oferltj de Mihail Guboglu. un cercetător turcolog de valoare europeană.".X. posibil.ro . in "A.I. Primele două ipostaze au determinat-o pe a treia. nu înseamnă neînţelegerea de către autor a tematicii lucrării. Astfel.muzeubt. Evident. ca unul din cei mai mari turcologi ai generaţiei sale. dintr-un anumit punct de vedere.noiembrie 1 940).615. voi. 1988. perioadă in care ministru şi ambasador in România a fost Hamdullâh Suphî Tanriover. Plecând de la această realitate concretă. travaliul savantului german poate fi abordat prin prisma obiectivelor şi finalităţilor activităţii universitare didactico-formative. Ulterior aceste probleme de identitate orientalistico-turcologică au fost rezolvate. nu putea fi un profesor universitar de înaltă ţinută fără a se dovedi. sau arhiva şi corespondenţa lui Nicolae Iorga (in special dintre anii 1 938 . iar ultima le-a împlinit pe cele anterioare. şi nu ar fi fost numit director de studii al Institutului de Turcologie din laşi dacă nu s-ar fi impus. în Europa şi în România. nepotul marelui istoric. aflată la Bucureşti. nu se poate face o delimitare clară. şi citarea unor astfel de studii în două sau chiar trei direcţii de evoluţie ale cercetării turcologice româneşti. "de frontieră". criteriile teoretica­ metodologice de apreciere şi incadrare ale contribuţiilor istoriografice. cu o bogată experienţă didactică în acest domeniu la Universitatea din Berlin. in special intre anii 1 93 1 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS preocup�rilor româneşti de orientalistic�-turcologie din secolul al XV-lea până in zilele noastre. nepierzând însă ocazia de a reflecta la "capcanele" pe care trebuie să le evite istoricul în acţiunea de selectare şi sistematizare a izvoarelor şi informaţiilor primare necesare abordării actului complex şi responsabil de analiză a unor realităţi şi evoluţii istorice sau istoriografice şi de formulare a concluziilor ce se impun. nu au fost operabile in unele cazuri.cimec. p. Mai ales în cazul lui Franz Babinger. în acelaşi timp.

la general. Timişoara. Marea majoritate a acestora işi au originea in deceniile anterioare şi. Papacostea). De asemenea. de turcologie (la laşi. 1940-1 945). religioase.. şi vicerversa.cimec. au ca scop atât argumentarea unor afirmaţii şi demonstraţii pe care le-am făcut in cursul analizelor intreprinsa in acest "studiu de caz". in diferitele domenii ale ştiinţei. Revenirile şi reluările informativo-analitice impuse de strânsele interdependente anterior amintite. culturale. atunci când am analizat activitatea universitară didactico­ formativă a profesorului german in România. istoricii români au abordat şi alte domenii geografico-temporale ale investigaţiilor istorice printre aceste numărându-se şi preocupările de orientalistică-turcologie. economice.ro / www.ro 36 . iar transpunerea in fapt a programului de activitate de la 3 mai 1 939 ar fi rămas literă moartă. turcii şi tătării musulmani şi găgăuzii www. înfiinţarea altora noi la Cluj. cât şi permanenta raportare la intreg. condus de Franz Babinger. obiectivelor. netrunchiată. al Marii Uniri. luând ca reper cronologic un alt an politic. Cernăuţi. Printre ele s-au numărat şi cele de istorie a românilor (istorie naţională) sau universală. Oradea). 1 948) ale perioadei avute in vedere in prezenta lucrare.şi multidisciplinare a devenit o "modă interbelică". ştiinţei şi culturii.�uze'!l Judeţean Bototani Prin urmare. Chişinău. pe plan european. O dezvoltare apreciabilă a cunoscut-o invăţământul superior. a evoluţiei acestor preocupări. de bizantinologie (N. de trinomul relaţional babingerian: profesor­ cercetător-director de studii. Pe de altă parte. a trebuit să "cobor în timp" incă patru:. * * * Umitele cronologice (1 878. pentru a oferi o imagine de ansamblu. cercetarea istorică românească şi-a reevahiat. Ultimul act politic a însemnat introducerea administraţiei româneşti în această provincie. a trebuit să fac referiri sumare şi să o raportez şi la cea de cercetare turcologică. artr făcut trimiterile necesare la activitatea universitară didactică şi de cercetare turcologică desfăşurate de acesta. sociale. 1 9 18. cât şi prin redimensionarea şi reformularea scopurilor. Limita cronologică mediană. necesită unele explicaţii şi argumentări. fără de care institutul in sine nu şi-ar fi avut rostul. Iorga) sau de balcanologie 0/. pe diferite paliere de cercetare. atât prin innoirea şi extinderea organizatorico-instituţională (reprganizarea vechilor universităţi de la laşi şi Bucureşti. cu toate urmările şi implicaţifte imediate şi de durată asupra vie�i politice. româneşti. În urma unor iniţiative private au fost organizate institute de istorie a Europei sud-estice. Institutul ca formă de organizare a activităţii ştiinţifice şi de polarizare a muncii unei echipe inter. când am trecut in revistă istoria Institutului de Turcologie de la laşi. redimensionat şi reierarhizat priorităţile. unde această ştiinţă era predată de figuri ilustre ale şcolii istorice româneşti. au fost infiinţate şi au activat institute de cercetare ştiinţifică.Cinci decenii. În majoritatea universităţilor existau secţii de istorie a românilor şi universală. didactico-formative universitare. În 1 878 României Mici i s-au recunoscut. programelor. o constantă a cercetării istorice româneşti. independenţa de stat şi incorporarea Dobrogei. etc. după 19 18. finalităţilor. a fost anul desăvârşirii formării statului na�onal unitar român. Importante progrese s-au obţinut in domeniul invăţământului.muzeubt. 1 878. 1 91 8. Tn cadrul universităţilor sau facultăţilor. structurilor etc. Odată idealul naţional suprem realizat.

a reorganizat activitatea didactico-formativă. pp. anul XXX I .43.88. 1944-1960. p. �le secolului al XIX-lea a fost complexă şi pluridirecţională. unele dintre ele create şi impuse artificial. '" Andrei Cllpuşan. anul VI. de reierarhizare a direcţiilor şi segmentelor de cercetare ştiinţifică turcologică. pe toate treptele sale.. ştiinţei şi culturii româneşti. Cele subordonate universităţilor au fost fie desfiinţate. cercetarea istorică românească a fost "reorientată" politico-ideologic către alte teme de studiu. Însă evoluţia tematică ulterioară a istoriografiei româneşti a fost deosebit de interesantă. p.I. Limita cronologică superioară. a fost anul în care regimul comunisto-stalinist a . Preocupările de orfentalistică-turcologie. noua lege din 3 august 1 948. etnice şi demografice. Tn aceste condiţii. totuşi anumite repere conceptuale şi direcţii tematice pot fi individualizate. ln domeniu� învăţământului. Bucureşti·. Ibidem. nr. prin respingerea istoriografiei "burgheze" şi a istoricilor nemarxişti.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS ortodocşi devenind supuşi ai statului român. (1 948. 1948 (plus 1 -7 ani. centralizare excesivă. cât şi ştiinţific. ce au cunoscut noi motivaţii şi finalităţi. scopurilor şi finalităţilor demersului cognitiv. s-a materializat în preocupi1ri de orientalistică-turcologie în perioada 1878-1918.muzeubt. sociale.ro 37 . 113 1 1• 112 Al.cimec. p. Vezi "M. Pe plan istoriografic 1878. istoricul ieşean Alexandru Zub 1 1 2 . după criterii comunista-staliniste: unificare la nivel naţional. pentru finalizarea unor proiecte editoriale orientalistico-turcologice concepute şi demarate anterior acestei date). au trecut printr-o perioadă de redefinire şi de reevaluare a motivaţiilor. atât din punct de vedere didactico-formativ. "oferta istoriografică" din ultimele două decenii-. cultural­ religioase. fie incluse (cele din Bucureşti) în cadrul nou înfiinţatului Institut de Istorie şi Filosofie. prin acceptarea materialismului istoric marxist-leninist şi formarea unui val de istorici marxişti. una dintre acestea fiind preocupi1rile de orientalistică-turco/ogie. cu peste un deceniu în urmă. a realităţilor economice. ideologizare şi îndoctrinare forţată etc. nr. hidronimice. Sovietizarea istoriografiei rom6neşti. . p. a fost un an obişnuit. fără a dispare cu totul. Şi Academia Română a fost epurată de vechii membri indezirabili şi reorganizată după criterii politica-ideologice comunista-staliniste ( 1 948) . interesul pentru studierea evoluţiei politice a Dobrogei otomane.ro / www. în totală contradicţie cu tradiţiile cercetării istorice româneşti interbelice. s. Aşa cum a precizat. Aceeaşi soartă au avut-o şi cele cu statut juridic propriu. cit. www. -ca şi 1918. nr.. Bucureşti. un câmp mai vast de investigaţii şi o augmentare a spiritului critic după 1 878.8. majoritatea istoricilor "burghezi" din perioada interbelică au fost eliminaţi din învăţământul universitar1 14 .S (363)-iunie 1 997. Deşi "peisajul istoriografic" din "treimea de veac care a precedat întâia conflagraţie mondială e deconcertant". Noul regim comunisto-stalinist a impus rescrierea istoriei românilor. laicizare.devenit unicul diriguitor al învăţământului. Ca urmare. Toate acestea în funcţie de politica internă a statului comunist faţă de op. Nici institutele de cercetări istorice nu au scăpat reorganizării comuniste. istoria şi istoricii au avut foarte mult de suferit.de cercetare. unii dintre ei fiind ulterior întemniţaţi. subordonat Academiei Republicii Populare Române. scrisul istoric românesc a avut de suferit1 1 5 . Tn consecinţă. Zub.9.10 (367}-octombrie 1 997. pe de altă parte.n. pe de o parte. Din rândul acestor categorii de "propuneri istoriografice" prezentate societăţii româneşti au făcut parte şi preocupi1rile de orientalistică-turcologie. in "Lumea Magazin". cu filiale la laşi şi Cluj). toponimice etc. Tn urma impactului comunist asupra învăţământului şi ştiinţei. Tn 1 947-1 948.52-55. după cum a afirmat acelaşi exeget1 1 3.2 (58)­ februarie 1998.".

Aurel Deoai (1905-1976). pp.". Vll"gil Cioc:Aial.E. islamică (1 955-1 968). Hagop Dj. a fost ales membru al unor societă� istorice europene de profil.ro / www. Mi�a il Guboglu.O. S-a transferat şi a activat ca cercetător principal la nou infiinţatul Institut de Studii Sud-Este Europene din Bucureşti (1 963-1 968). Valul comunist loveşte Mini&terol de Externe.Ş.2/1970. Aurel Decei. arestat in aprilie 1 945 de agenţii sovietici şi trimis in "Gulagul roşu". şi de politica externă promovată de România in raport cu Turcia şi cu ţările islamice din Orientul Apropiat şi Mijlociu. A participat.nlfti .". interesante de urmărit sunt destinele orientaliştllor-turco/ogilor români care şi-au inceput carierea didactică-formativă şi/sau ştiinţifică de cercetare in perioada interbelică. dictate de Moscova. Bucureşti. H. a lucrat ca cercetător ştiinţific la Institutul de istorie . Tn ALnll o-i.XXXI I. 111 Mihail Guboglu. s."na�onalită�le conlocuitoare" turcă. pp. 1978.E. Istoria Imperiului OtomMI plnl la 1656.32�. ldem. anul XLVII. În paralel. Bucharest. evident. tt.. rv. Astfel. Ştefan Ştefinesal. 1947. ulterior. prol. a fost angajat arhivist-turcolog la Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi. după incetarea activităţii didactica-ştiinţifice desfăşurate in cadrul Institutului de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (1 945-1 948).muzeubt.spionaj in favoarea puterilor imperialiste". pp. a preferat să rămână in străinătate.2(359}-februarie www.n.cimec. eu comunicări ştiinţifice de orientalistică-turcologie la congresele internaţionale de orientalistică (1 948. odată aceste clasificări conceptuale şi metodologice realizate. p. Au trebuit să treacă ani până când. Andrei �. E. Tn acest context politico-ideologico-cultural nefavorabil. pe motive politice. in "M. Sitvnila BOde ani. dr. Iorga" din Bucureşti 1 18. Tn următorii doi ani ( 1 968-1 970) a fost . Direcţiile principale ale activită�i de cercetare orientalistico-turcologică au fost: istoria Imperiului otoman. in E. 1 977..A.ro 38 .I. turco-osmană.19. in ciuda vârstei înaintate (născut in 1 890) o 1 bogată activitate de cercetare şi publicistică in domeniile turcologiei şi armenisticii 1 6 . in "R. după ce a fost îndepărtat de către comunişti. a fost eliberat abia in 1 954. consilier ştiin�fic şi cercetător ştiinţific principal la Institutul de I storie . tătară şi găgăuză. a fost angajat cu jumatate de normă la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti.N.A.I. din func�a de secretar de presă şi consilier cultural al Le9aţiei ( de la 1 martie 1 946. Iorga" (1 949-1963). Dj.N.S. univ. rv. tătară.N.Iorga" din acelaşi oraş (1 949-1 975)."... sigilografie. a desfăşurat. contribu�ile orientalistico-turcologice să revină.7-10. 1 957). E. la 31 iulie 1 94i 1 .654-655. a devenit şef de lucrări. Siruni. in . Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice din Bucureşti (1 943-1 948) şi la Institutul de Istorie . coord.conferenţiar titular" la Facultatea de Istorie-Filosofie a 110 Muzeul Judeţean Bototani 1 17 1997. modest ca la orice (nou) inceput. După eliberarea din penitenciar. istoria relaţiilor româna-otomane intre secolele XV-XIX. Ambasadei) României de la Ankara. diplomatică. anul XXXI . 111 Florin Conslantiniu. A fost adus cu forţa in România şi arestat o perioadă de timp (1 957-1 964) de către regimul comunist pentru pretinsa vină de . Elucl. ulterior. în perioada 1 947-1 952 a fost asistent universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii bucureştene. ca arhivist principal specialitatea paleografie.170-171. pp.R. 1978. Cuvint Tnalnte. IX. numismatică etc.Ş. Ulterior. 1 954. voi. istoria preocupărilor româneşti in acest domeniu (secolele XV-XX) 1 1 9 . 1 951 . in peisajul istoriografic românesc la sfârşitul anilor '50. � Alexandreşeu-()ersca Butgaru. Buanfti. Tn 1 955 a fost reangajat la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti. inventariind cea mai mare parte a arhivei otomane a insulei Ada-Kale şi actele armeneşti provenind din arhivele regionale din Transilvania. Bucurefli. ambele politici fiind.

caracteristicile şi urmările penetra�ei otomane in Europa. sinteze etc. de istoria Imperiului otoman şi a rela�ilor româno-otomane120. Buanfti.U. 1. COI1IUbl ru penniaiulea cto.turceşti" asupra Ţărilor Române. care şi-au desfăşurat activitatea didactico-ştiinţifică in acest interval la instit�ile de învăţământ superior sau la institutele de cercetare in domeniul istoriei. 1 989. Sesizând. 121 ln 1 944 Dumitru lmbrescu a atras şi el aten�a istoricilor români şi opiniei publice din ţara noastră asupra necesită�i şi importanţei "studiilor de turcologie in România". Istoricul turcolog şi arhivistul H.ro 39 .A. . elabo!ârea lucrării de faţă ar fi intămpiant serioase şi reale greută�. pp.ro / www.B.muzeubt. rY. Gh. la orientaliştii­ turcologi români sau străini (mă refer aici la savantul german Franz Babinger) . in "A. XIX. au fost elaborate articole. cu formularea concluziilor ce se impuneau.f06-108. valorificănd in studiile sale unele documente otomane aflate la Arhivele Statului din Bucureşti. Conduzia analizei sale este realistă şi deosebit de actuală. pp.Jn-382. D. "unul dintre pu�nii cunoscători ai limbii turce" din România.anul LVIII. www.taJreşti. Cum am mai amintit.311981 . Dj. voi. tema precizată in titlu nu a constituit. in istoriogr:afia orientalistico-turcologică românească şi străină. loniţl.I. Anca Radu Popesru. pp. altele cu informa�i amendate de cercetarea ştiin�fică ulterioară in domeniu. unele dintre ele cu idei şi conduzii interesante şi valabile încă şi astăzi.compl.. l. Contrib�ile turcologice ale lui H.275-2n. dr.J.] 1 românească" 22 .ACTIt IIOLDAV'IAE SEPI'ENTIUOMAUS Universită�i din Bt.-. membnJ corespondent III Soclatllţi Tun:e de latDde. referitoare la anumite momente. inaugurau o serie de cercetări de specialitate fundamentate pe izvoarele documentare otomane păstrate in România. in "A.s. Iri/.L.I. Milai Maxim.X. monografii. pp. Fără aceste analize "fragmentare" şi restituiri "parţiale"_ pe tărâm istoriografic orientalistico-turcologic. lonlţl fi lec:l lriv. ru bibliografia setectivl a c:ontribuliilor regretaluk. Dj. Siruni a făcut primii paşi in această direcţie. cauzele. 1. unde a predat cursurile de limba şi pa�rafia turco­ osmană. * * * Istoriografia temei. MihBi Gubo(Jiu (1911-1989).I. loc. Buanfti. in "R. Cu toate acestea.P. in cadrul cărora s-au �nut cursuri şi seminarii de turcologie etc.".i twcolog I'DI'I*t. Valorificarea lor ştiinţifică se impunea cu necesitate şi de indată. cit.cimec. segmente sau direcţii de evolu�e ale preocupărilor româneşti de orientalistico-turcologie in perioada 1 878-1948. Milai Maxim. pp. Gh.279-286. IY. Răspunsurile la unele probleme neelucidate ale rela�ilor româna-otomane se găseau in "documentele turceşti" aflate din belşug in amive/e otomane şi in număr de câteva mii la Artlivele Statului din România.o:. iniDCmitA de Cristina Codarcea.pp. MIII/li Guboglu.923-924.". după jumătate de secol: "semnalăm importanţa studiilor de turcologie pentru cunoaşterea evolu�ei noastre [istorice] şi ne mărturisim credinţa că o stimulare a lor ar duce la rezultate dintre cele mai îmbucurătoare pentru cultura [şi istoria . Mlh/11 Gubo(lu (191 1-1989). lafi. biografii. 1989.I. coordonalori : pret. 1982. in general corect. obiectul unor cercetări şi analize sistematice. dr. in ·c. Bucurefli . 1990. anul XXXVIII. p.15&-162.mei Ecallerina Glb:lglu.XLIII. Siruni. · "" "Carnetul de nud" al lui Mihail Guboglu. Studii de turoologie In Romlnia. 122 /b/dem. autorul a subliniat caracterul particular al rela�ilor româna-otomane şi formele de exercitare a domina�ei . 121 Dumitru lmbresa. Elena Gheorghe. studii.162.A. Profe$IJtlJ/ Mihail GuboţJu la 70 de ani. până acum.

Dacă concepţia metodologică de abordare a subiectului este originală şi încă actuală. lectorate. devenit cetăţean român. Plecând de la premisa că in cadrul orientalisticii române "un loc important il ocupă cercetările turcologice cu privire specială la elucidarea raporturilor turco-române sub raport istoric şi lingvistic".c. Autorul a amintit şi a caracterizat sumar principalele contribuţii româneşti in aceste -direcţii ale cercetării turcologice. Mihai Guboglu a propus: . adică ale ţărilor Asiei şi Africii septentrionale" 1 24 . Guboglu a clasificat preocupările româneşti de orientalistică-turcologie in contribuţii cu caracter istoric (istoria otomanilor şi a relaţiilor româno-otomane).Trecând peste discrepanţa dintre titlul şi conţinutiAI · articolului (la prima vedere� personal m-am aşteptat la o analiză istoriografică mai cuprinzătoare. studiind limba. contribuţia neturcologului D. Moskva. catedre.cercetarea. cu implicarea materială şi morală a statului "democratic" român. autorul a lăsat să se inţeleagă că din onentalistică făcea parte şi turcologia. O primă imagine de ansamblu a caracteristicilor evoluţiei şi a direcţiilor tematice de manifestare a turco/ogiei româneşti in cadrul orientalisticii române�ti (secolul al XVII-lea . unele note şi trimiteri bibliografice sunt eronate sau incomplete.cimec. hidronimic. lmbrescu. un modest "studiu de caz". ceea ce impune ca aparatul critic al sumarei contribuţii elaborată de M. filologico-lingvistic.1 93-202). pp. lexical-didactic. toponimie.muzeubt. precum şi reviste [ştiinţifice] de orientalistică). folcloric. in special istorici şi lingvişti. Fără a preciza in mod explicit. institute şi diverse societăţi [ştiinţifice] orientale. . începând cu predarea limbilor orientale şi terminând cu desăvârşirea pregătirilor [lor] ştiinţifice". Orientalistica romSn/1. '2• Muzeul. formarea unor "cadre tinere de orientalişti.. nenumăratele culturi materiale şi spirituale ale Orientului. Siruni. A dovedit existenţa unor preocupări de turcologie in istoriografia românească. www.Orientalistica ..ro 40 .IX. etnografic. "înfiinţarea unor instituţii cu caracter didactic şi ştiinţific (facultăţi. 1 955) a oferit turcologul româj'l Mihail Guboglu in 1 9561 3. H. Guboglu să fie privit şi folosit cu circumspecţia de rigoare. etnografia.. voi. Autorul a definit orientalistica. La sfârşitul articolului său . pp. A atras atenţia asupra specificului studiilor acestuia: valorificarea critică a documentelor otomane de la Arhivele Statului din Bucureşti. ) bogatelor fonduri orientale de la noi şi din străinătate". de editare a izvoarelor istorice otomane referitoare la români şi de valorificare ştiinţifică a acestora.314. M. economia. inspirându-se din Bo/'�aia Sovetskaia Enţiklopediia (art. care să grupeze puţinele forţe orientaliste (orientalişti] şi să valorifice prin publicare lucrările bune care '23 Mihail Guboglu. ca fiind "un ansamblu de discipline ştiinţifice ajutătoare istoriei. Vostokovedenie . care s-a format in mod istoric. pronunţându-se pentru sprijinirea de către forurile tutelare româneşti a acestei iniţiative benefice. atât cantitativ cât şi tematic).314--350. publicarea şi valorificarea ( . legate de numele orientalistului-turcolog. Judeţean Botoşani Ibidem. . şi a formulat concluzii pertinente referitoare la evoluţia acestor preocupări. Dj.. arta. de popularizare a cercetărilor istorice în domeniu in România. autorul a propus un program concret şi eficient de activitate didactico-formativă şi ştiinţifică-de cercetare. p. cit. 1 951 . literatura.ro / www. loc. începând cu secolul al XVII-lea până in 1 955. este însă importantă din mai multe puncte de vedere: a folosit in deplină cunoştinţă de cauză termenul de "turcologie" pentru ramura orientalisticii ce studia istoria "turcilor" şi a relaţiilor "turco"-române.

1 7-20.454-475. epigrafice etc. Contrlbutions roumaines. muzeele [din România] se găseşte un bogat material [istoric otoman. din Bucureşti.6. a fost studiată amănunţit. D. enumera în fapt ceea ce s-a propus în această direcţie în intervalul amintit şi nu sa realizat concret. P . index. sau a existat doar un început modest de activitate.. 304. cit.P.cimec. D.]" 1 3 . ldem. care. 349 p. Mihail Guboglu a subliniat încă o dată importanţa izvoarelor istorice otomane (documentare şi cronistice) pentru scrierea istoriei relaţiilor multiple şi complexe româna-otomane în perioada: secolul al XVI-Iea-1 91 3.349-350.N. Tn lucrarea sa. 287. bibliotecile. 296. Iniţiativa lui Nicolae Iorga de a forma tineri turcologi români sub directa îndrumare didactico-ştiinţifică a unor specialişti străini în domeniu (cazul lui Franz Babinger13\ nu s-a soldat cu rezultatele pozitive atât de mult aşteptate 1 34 Ibidem. .. respectiv cercetarea. '34 1bidem. de asemenea.} orientale cu privire la ţara noastră. Vezi infrs.I. devenită clasică.+40 de fotocopll de documente). Mihail Guboglu a analizat sumar evoluţia unei direcţii a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. ce mă interesează în mod deosebit. Ed�ura Academiei R. se impune o atenţie mult mai mare studiilor de orientalistică. 1 30 Ibidem.l al Catalogului documentelor turceşti păstrate la A.A. . 1"' Ibidem. . editarea şi valorificarea ştiinţifică a izvoarelor istorice otomane. ' istorico-lingvistice 3 1 1 Tn introducerea la vol. pp. 1"' Ibidem. Am insistat în amănunt asupra acestui proiect de program al activităţii didactico-ştiinţifice turcologice din România din două motive: era o prelungire şi o reluare în timp a programelor teoretice sinonime din perioada interbelică. Aceasta deoarece nu existau în România destui istorici şi filologi orientalişti-turcologi care să traducă. pp. ceea ce a facilitat popularizarea preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie în istoriografia străină. la mijlocul anilor 150: "în arhivele. preocuparea a fost foarte slabă [compl. cercetarea şi valorificarea izvoarelor [istorice. traducerea. p. Perioada 1 878-1948. ignorate în trecut. pp.ro 41 . fiind considerată de autor drept cea mai importantă din întreaga evoluţie a acestei categorii de preocupări 1 29 . Concluzia acestei treceri în revistă ilustra în fapt nivelul de dezvoltare al acestei categorii de preocupări şi al orientalisticii-turcologiei româneşti în general. pp. 310. 312. documentaro-cronistic] şi de o preţioasă calitate.5-26. documentare. Romane. să editeze. D. 288. Tn această privinţă.16-20. P. 127 1"' 125 www.R. Bucuretti (683 p. de la începutul secolului al XVII I-lea până în 1 95i28 . 299. p. cronistice. ) în ceea ce priveşte cercetarea şi valorificarea documentelor !şi cronicilor] turco-orientale. 31 1 . 131 Voi. şi subl. +IV plan� + 1 1 p. notele n-le 285. Tn intervalul 1 878-1 948 în "vechea istoriografie română. în special celor de turcologie. A demonstrat.C.P. reflectă relaţiile noastre cu Orientul Apropiat şi în special cu Imperiul Otoman.20. pp. 7 Studiu şi album12 .]"1 30 . 1958. este o sarcină măreaţă a ştiintei din România [compl. Paleografia şi diplomatica turco-osmană. "o cercetare serioasă a problemelor orientale legate de" populaţiile turco-tătaro-găgăuze din România [completări D .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS aşteaptă cu anii lumina tiparului". cerceteze şi valorifice ştiinţific aceste izvoare istorice otomana-orientale.] 125 .muzeubt.. în cea mai mare parte. Ca atare. şi subl.ro / www. 132 Ibidem. intocmit de Mihail Guboglu. existenţa interesului pentru cercetarea evoluţiei istoriografiei turcologice româneşti în ţara noastră. Acest studiu a avut şi o variantă abreviată în limba franceză 1 26 . loc. documentare şi cronistice. 1 [1556-1913).. ( .

Introducere. ••• Ibidem. cu informaţii istorice atât de preţioase pentru istoria românilor şi a relaţiilor româno-otomane. Emlllan Vasllescu. E. au fost reiterate de Mihail Gubo�u in introducerea unei alte culegeri de . S. prezentate însă mai sintetic. Completările de care am amintit au fost făcute la autori şi contribuţii din ramurile arabisticii. '"" Diac. în principal de limbă turcă. încă din 1 928. vol. ' ldem. lenăchiţă Văcărescu). Bucuretti. pp. a subliniat necesitatea întocmirii căt mai rapide a unui corpus al cronicilor otomane referitoare la istoria românilor. intesrale sau parţiale. . M. www. in . până la mijlocul anilor '60 acest deziderat al istoriografiei turcologice româneşti nu a fost realizat1 35 . Emilian Vasilescu a recenzat critic şi a completat1 40 studiul lui M.269. Izvoare narative privind Istoria Europei Orientale şi Centrale (1263-1683).). cerceta şi valorifica ştiinţific izvoarele istorice documentare şi cronistice otomana-orientale şi elabora "studii originale in domeniul turcologiei din România" 1 38. ' "' Ibidem.ro 42 .cimec. publicat in 1 956.15-20.l. Deşi Nicolae Iorga.muzeubt. loc. După 1 900. Prima parte a acestei contribuţii este un rezumat actualizat şi mai bine structurat al articolului aceluiaşi autor.622�23. Orientalistica romlnl..P. unele fragmente referitoare la istoria românilor. sec.. . pp.265-272.Muzeul Judeţean Botoşani in ceea ce priveşte izvoarele cronistice otomana-orientale.ro / www. Aceleaşi idei. 1 31 Ibidem. prof. 1977 (900 p. cit.izvoare narative turceşti". d upă manuscrise originale sau după traduceri. Guboglu ( . loc. in intervalul c. marele istoric Nicolae Iorga a subliniat in repetate rânduri necesitatea înfiinţării unei catedre de limbi orientale. celelalte nu interesează in mod direct aici. începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. in limbile de largă circulaţie europeană.1 950-1 96i 39 .. şi compl. 1 9671 37 .. ebraisticii.XV-mljl. referitor la evoluţia orientalisticii româneşti. contribuind la o mai bună şi realistă cunoaştere a acestora in lumea ştiinţifică turcofonă. ""' Mihail Guboglu.14-22. Din aceste ultime ediţii s-au tradus şi publicat in limba română. '"" Ibidem. Crestomaţie tun::il. deşi nu ne interesează aici. sec. Această contribuţie a lui M . iranisticii şi armenisticii. Romlnia. Romanya TOrl<olojlsl ve Romen Dlllnde Tari< StJzlerl hakklnda Bazl Araştinnalar. 562 p. Vasilescu a acceptat şi - T �rafia Universit4�1 din Bucurefll. Recenzorul a apreciat că "prezentarea orientalisticii române făcută de d.c. '31 Ibidem. Guboglu despre Orientalistica română apărut in 1 956.621�28. cit. Diac. Guboglu a prezentat turcologilor şi istoriografiei din Turcia. Ed"ura Academiei R. extrase. pp. ) vădeşte din partea d-sale o 'bogată informaţie. caracteristicile generale ale evoluţiei acestei categorii de preocupări turcologice din spaţiul românesc in intervalul precizat anterior.]" 1 42 • Cu excepţia completărilor1 la activitatea şi opera arabistică ale lui Silvestru Octavian lsopescu şi Vasile Radu. in invăţământul universitar românesc. Doar aşa se puteau forma filologic viitorii turcologi români. p. O atenţie deosebită a fost acordată perioadei 1 878-1 948.gilor români [orientalişti] [subl. prof. 1966. respectiv contribuţiile filologico-lingvistico-lexicale şi studiul limbilor turco-osmană şi turcă modernă in perioada: secolul al XVII-lea . conţine analiza succintă a acestei categorii de preocupări turcologice româneşti. Partea a doua a articolului.legătură cu studiul religiilor orientale sau cu lucrările teolo . pp. p.269-272. Turcologul român a studiat şi altă direcţie a preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. XVII. D.)" 1 4 1 .P. indianisticii. publicată in 1 97i . D. pp. pp. acelaşi Mihail Guboglu a precizat faptul că asemenea izvoare au fost folosite in istoriografia românească încă din secolul al XVII I-lea (Dimitrie Cantemir. volum intocm" de Mihail Guboglu şi Mustata Ali Mehmed. mai ales in turcologie (subl. "" Cronici turceşti privind Ţlrile Romlne.622.

351-358. . Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru a trecut sumar in revistă u nele direcţii ale evoluţiei preocupărilor de orientalistică-turcologie in Ţările Române şi in România in perioada: secolul al XVI-Iea-1 968. 147 l!f· 1 1 9-1 25) . anterior analizat. cit. unde s-au tipărit mai multe cărţi religioase in limba arabă. Guboglu din 1 956. '" Ibidem.cimec. pp. arabă. www. "cartea de vizită" a studiilor turcologice in România in epocile medie. loc. motivaţiile subiectiva-obiective şi evoluţia studiului limbilor orientale (cu specială privire la turco-osmană. Mayer A. Contribuţia autoarei amintite. pp.Au cours du dernier quart du siecle precedent (XIX-e siecle) commencent a paraitre . aspecte ce mă interesează in mod direct1 46 . dar mai ales in cel următor. caracterul şi evoluţia studiului "limbilor islamice" (turca osmanli. Constantin Petrescu Perioadelor antebelică şi interbelică. Guboglu din 1 956. p. Mari•Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru. loc. au fost elaborate primele dicţionare româna-otomane şi otomana-române. in Moldova şi in Ţara Românească.93-1 16. Astfel. 123-12"'. intregind şi articolul lui M.122. studiul limbilor orientale şi a continuat. 1. 1 5 0. araba. Autorul a cercetat iniţiativele şi realizările pe plan didactic in acest domeniu al orientalisticii-turcologiei: in secolul al XVII-lea a inceput. o importanţă deosebită prezintă subcapitolul referitor la "activităţile de cercetări islamice". M.sfârşitul celui de-al XIX-lea.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS sprijinit moral programul propus anterior de M. La sfârşitul acestui secol. persana) in spaţiul istoric românesc. loc. principalele direcţii ale preocupărilor român�ti didactica-ştiinţifice de orisntalistică-turcologie de-a lungul ultimelor trei secole 1 . Alexandrescu-Dersca Bulgaru a prezentat. cu alfabet arab. in secolele XVII I-XIX. cit •• 1on Matei. manuale de conversaţie şi gramatică elementară ale limbii turce de către lenăchiţă Văcărescu . pe care a apreciat-o ca fiind "un aper9u tres erudit des etudes orientales en langue roumaine" 1 47 . fără a insista in mod special asupra intervalului 1 878-1 948. in care M . ''" Ibidem.93-107.351-361. lanache Pashal. autoarea a lămurit orjginile.. Pentru ultimul sfert al secolului al XIX-lea. publicată in limba franceză. in istoriografie. '"' Ibidem. Guboglu pentru impulsionarea dezvoltării orientalisticii-turcologiei in România. turcă modernă. Les ltudes islamiques en Roumanle. Halevy. pp. precizând numărul acestora şi titlurile principalelor "piese" 1 45 . 125. modernă şi contemporană.ro 43 . Orientalistul Mayer A.ro / www.. Tn secolul al XVII I-lea in Ţara Românească şi Moldova au existat "tipografii arabe". Halevy a adus "quelque supph�ments d'information et quelques rectifications d'ordre bio-bibliographique" la contribuţia lui M. persană) in Ţările Române şi in România in perioada: secolul al XVI-Iea-1 966 1 49 . Ibidem. printre altele. Aceste completări şi rectificări bie-bibliografice s-au referit la studiile de orientalistică in spaţiul românesc in perioada: sfârşitul secolului al XVI-lea . a completat. Notes concemant l'enseignement des /angues ottenla/es dans fes Pays Roumalns. in cadrul mai larg al "studiilor islamice" in spaţiul geografica-istoric precizat1 44 . Turcologul Ion Matei a studiat originea. pp. . Din punctul meu de vedere.359-361. autorul a oferit interesante informaţii despre activitatea ştiinţifică orientalistică a fraţilor Lazăr şi Constantin Şăineanu. Notes bicrbibliographiques concemant l'hlstoira des ltudes ottentales en Roumanle. pp. a enumerat bibliotecile şi arhivele din România ce deţineau importante fonduri de izvoare scrise "islamice". cu intreruperi şi cu unele reorganizări.. cit. pp. .muzeubt. Matei le-a acordat o atenţie deosebită. pentru arabii creştini ortodocşi din Orientul Apropiat. Anton Pann.119.

Muzeul Judeţean Botoşani des conditions favorables pour le developpement des etudes orientales et pour un enseignement des langues orientales.). '57 Ibidem.7-3. neinteresându-mă î n mod direct i n prezenta lucrare. despre Dimitrie Cantemir. no. la laşi a existat un Institut de Turcologie. Apres 1 878. temeinică "bază de plecare" pentru preocupările româneşti de turcologie din secolele XIX-XX. culturii.1 14. totuşi.E.S. pp.. 1 .211 988. www. Iorga. XXVI-e 11/lnc!le. Trebuie însă subliniat faptul că această sumară trecere în n!'\tistă a fost realizată în contextul mai larg al cercetării "studiului limbii turce în Europa şi în Turcia".E. XVI-e . Gh. 10-1 1 .ro / www. "'' 1bldem. Continuându-şi cercetările în domeniul istoriei turcologiei româneşti.XVI/l-e siecles. într-un cadru instituţional-didactic patronat moral şi material de instituţia domniei. Concepţia şi metoda ştiinţifică originală de abordare a subiectului au permis conturarea unei clare imagini de ansamblu asupra evoluţiei interesului românesc faţă de otomani. Vezi "R. p. crearea unor conferinţe sau catedre de limbi orientale (in special turcă) în învăţământul universitar românesc (N.S. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. 1 . pe planul studierii istoriei şi limbii acestora. Limba turco-osmanl.. "R. Ibidem. a cărui activitate nu a fost. Brătianu.13-23.E.cimec. din secolul al XVI-lea până prin 1 9801 57 .". 1 8-22. S-au obţinut unele rezultate demne de amintit in ceea ce priveşte elaborarea unor gramatici şi dicţionare române-turc şi turco-român 152. pp. Această abordare relaţională a preocupărilor europene şi româneşti de turcologie filologico-lingvistică şi lexicală a permis sublinierea existenţei unor influenţe reciproce Intre cele două "zone" cu "interese turcologice" şi a faptului că lucrările . Bucarest. '52 1bldem.". totuşi e a este importantă d i n cel puţin două puncte de vedere: clarifică şi motivează "originile" interesului manifestat de români faţă de studierea istoriei. pp.E. De asemenea. epoca şi opera sa istorică turcologică etc. pe măsura aşteptărilor1 53 . Dans cette region vivait une population tatare et turque" 151 . XXVI-e 1111nc!le. a doua. iniţierea şi specializarea lor în centrele universitare europene cu "vechi tradiţii" in acest domeniu. Ion Matei a elaborat "une ample etude sur l'evolution et le developpement des etudes de turcologie en Roumanie" 154 .. începând cu secolul al XVII I-lea şi până la începutul anilor '80 1 56 . Conltibutions aux d6but des 6tudes de turcologie en Roumanie. "" Mihai Maxim. Acest important studiu al lui Ion Matei a completat contribuţiile anterior analizate ale lui M. pp.ro 44 .muzeubt. Guboglu.211988. no. Bucarest. Halevy şi M. p.1 1 2. A.M. a prezentat istoriografiei străine principalele momente şi direcţii ale evoluţiei acestui domeniu al orientalisticii-turcologiei româneşti în perioada precizată. civilizaţiei turcilor otomani şi tătarilor in secolele amintite. Curs ptactlc. la Dobroudja devient une province de I'Etat roumain independent. din care a sintetizat câteva capitole şi a publicat un studiu în 1 988 155 .99. limbii. Tntre 1 940-1945. . Deşi această contribuţie se referă doar la secolele XVI-XVI I I . 1 1 2-113. Tu rcologul Mihai Maxim a particularizat şi a caracterizat succint principalele momente şi direcţii ale evoluţiei preocupărilor româneşti de turcologie. '"" Ion Matei. autorul a oferit interesate informaţii despre iniţiativa organizării unor arhive unde să fie păstrate în condiţii optime "actele turceşti".E.. Fiiind publicat în limba franceză. p.99-1 1 1 . M. Iordan etc.E. Tn perioada interbelică s-au manifestat două tendinţe în ceea ce priveşte pregătirea didactice-ştiinţifică a viitorilor specialişti români orientalişti-turcologi filologi şi istorici: prima.

641-049.n. . pentru prima oară în istoriografia universală.1 948] . De curând. A doua per/oad/1 a studiilor sud-est europene In Romania. La premiere gremmaJre ottomane en roumain. Bucurefti. ibidem. Editura Eneiclopedicii. elaborate şi tipărite în intervalul 1 878-1 948 1 60 . Halil lnaleik. Acelaşi autor a analizat succint.. biblioteca. în acest context. Turcologul Mihai Maxim a enumerat şi a comentat iniţiativele româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea de înfiinţare a unei suprastructuri universitare didactico-formative şi ştiinţifice-<:le cercetare în domeniul orientalisticii-turcologiei din �ara noastră. Cotula se adresa în primul rând celor circa 5000 de elevi români din peste 70 de şcoli româna-otomane din imperiul semilunii 1 64 .[compi. în secolul al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor. t. cu o prefaţa de prof. "Principala slăbiciune a Institutului". Iorga referitoare la acest areal istoric.. ocupaţii. ibidem. într-o paradigmatică contribuţie158 .L. 1 989.. p. . '"" Ibidem. Raportarea permanentă a evoluţiei turcologiei româneşti la cea mondială sporeşte valoarea ştiinţifică a acestor contribuţii. fundamentală pe "o abordare interdisciplinară şi comparatistă a relaţiilor româno­ otomane" 1 59 .muzeubt..35.".O. in . De asemenea. lămurind anumite aspecte necunoscut� încă din istoria amintitelor preocupări istoriografice.. sumar analizate anterior..]" 1 61 .26.ro 45 .P.1 1-12-1991 . Pentru o abordare interdiscipllnarll şi comparatistll a relaţiilor romllno-otomane. 1990. Ţllrile Romane şi Inalta Poartll. Iorga [compi. istoriografia românească a incitantei probleme a tratatelor ("capitulaţiilor") acordate de Imperiul otoman Ţărilor Române în perioada: sfârşitul secolului al XIV-lea . pp.. loc. proteică. s. pp. despre "primele sondaje (româneşti] în arhivele turceşti" din Istanbul. Caracterul juridic al relaţiilor romllno-otomane In evul mediu. stare materială etc.D. 1.sfârşitul secolului al XVI I I-lea. p. S-a amintit. de diferite vârste. "" ldem. .I.. Istoricul Andrei Pippidi a analizat caracteristicile şi direcţiile de cercetare. despre editarea tratatelor ("capitulaţiilor") anterior menţionate.. . "Prima gramatică otomană în româneşte" a lui Adam V. Bucurefti. efectuate în 1 898-1 899 şi finalizate prin copierea a 2 1 5 documente turco-osmane din secolul al XVI-lea. 1993.". cit. contribuie la o mai bună cunoaştere a evoluţiei unor categorii de preocupări turcologice româneşti în perioada 1 878-1 948. rămase în manuscris sau tipărite.cimec.403-410. tânărul [pe atunci!] istoric N. Cotula în învăţarea acestei limbi de către românii.D. . principalele repere cronologica. '"' ldem.C.. au fost comparabîle sau competitive ştiinţifico-metodologic cu cele europene. concepţia istorică a lui N. autentice sau apocrife. publicaţiile şi cursurile de specialitate din cadrul Institutului pentru studiul Europei sud-estice. nr. Studiile profesorului şi cercetătorului Mihai Maxim. ubicuă.ll. In "R. . asupra importanţei căreia atrăgea atenţia. Bucureşti.406. în istoriografia românească.. unele dintre ele materializata. pp. amintitul autor a fixat locul în cadrul preocupărilor româneşti de turcologie lingvistică şi a stabilit rolul Gramaticii limbei otomane (1 905) a lui Adam V.ACTA MOI. din Imperiul otoman 1 63 .P. Ibidem..DAVIAE SEPTENTRIONAUS româneşti în domeniu. a fost că "s-a identificat tot mai mult cu persoana directorului său [N. www. Iorga].S-30.. iar altele rămase doar în faza de proiect 1 6 .ro / www. editoriale şi de colaborare ştiinţifică internaţională ale celei de-a "doua perioade a studiilor sud-est europene în România [1 9 1 9. Atenţia cuvenită s-a acordat studiilor turcologice referitoare la această chestiune. Andrei Plppldl.]"1 65 . p. pp.din colecţia MOhimme Defterleri (Condicile afacerilor importante).S. 299 p. . Refonnll sau declin. ldem.25-36. a afirmat autorul. .

actele oficiale otomane din 1 6491 Referiri sumare la istoriografia turcologică românească referitoare la problema complexă a întemeierii Principatului autonom al Transilvaniei în raporturile cu lmperFul otoman (mijlocul secolului al XVI-lea). contribuţii ştiinţifice sau periodice de specialitate. passlm. social. caracteristicile şi evoluţia statutului politicosLuridico-militar etc. Bucurefti . 220. aceste contribuţii au subliniat caracteristicile generale ale statutului individualizat al Transilvaniei în raport cu Imperiul otoman în perioada 1 541-1 688. 1996 (383 p. bibliotecile sau muzeele din Turcia. ConallluitN Principatului autonom al T ranalvaniei. pp. al Transilvaniei în raporturile cu Imperiul otoman (1 541-1 688) 1 .1 1-45. o vitalitate nouă. -� 1• Ibidem. documentare. cronistice.97. Călin Felezeu a trecut în revistă izvoarele istorice otomane. Puţine documente şi cronici otomane fuseseră descoperite direct în arhivele.muzeubt. şi subl.]" 67 . .Institutului [pentru studiul Europei sud-estice]. publicate între 1 878-1948. economic. Ibidem. unde fuseseră editate în diferite limbi europene. . publicate în România în intervalul temporal amintit. ). publicate în România în perioada 1 978-1948. . 347 passim Pr. . .ro . 171 Cristina F-f811. 1• Clllin Felezeu. Turcologul român a precizat că numărul şi semnificaţia istorică ale acestora sunt modeste în comparaţie cu caracterul. . Ungaria.cimec. ale faptului istoric derulat gradual între anii 1 538-1 571 172 .ro / www. Călin Felezeu a amintit şi de contribuţia ştiinţifică a turcologului german Franz Babin9ter la studierea statutului Transilvaniei reflectat în 0. D. a făcut Cristina Feneşan 171 . autoarea a enumerat şi izvoarele istorice otomane. când însăşi influenţa culturală a lui Iorga era diminuat�. 1 997.)" 1 66 . Pippidi a precizat că . Etapa studiilor noastre ( . Elementele de continuitate faţă de imul Institut sunt mai importante decât factorii de ruptură W [compl. . referitoare la tema menţionată.644 . Analizând istoriografia problemei pe care o studia. Este ceea ce reiese şi din parcurgerea publicaţiilor Institutului [subl. prin Institutul [de Studii şi Cercetări Balcanice] condus de Victor Papacostea şi prin revista sa «Balcania». ).S. şi Muzeu� Judeţean Botoşani www. religios ideologic etc. pp. 1• Ibidem. pp. epigrafice. Presa Unlwnltlri Clujeanll. passim. referitoare la originea.�9. nu s-a epuizat înainte de a fi cunoscut. Istoricul clujean a ajuns la concluzia că în România. 1 70 Ibidem.1 1 8. p. care i-a oferit [lui N. în intervalul 1 878-1 948.. a dat unele semne de oboseai� în anii '30. . autorul a enumerat principalele contribuţii ale orientaliştilor-turcologi din România. documentare şi narative.H. Iorga] o tribună şi mijloace de difuzare a ideilor sale. deşi nu a încetat să activeze în direcţia ce-i fusese imprimată iniţial. Istoriografia turcologică românească referitoare la amintita temă a fost modestă. A. Revista ["R. calitativ şi cantitativ. Editura Enciclopedlcll . a doua după cea de început. numismatice etc. importanţa şi urmările pe plan politic.209-215. Tn concluzie. au fost publicate unele izvoare istorice otomane referitoare la tema sa de studiu.).P.E."] îşi lărgise domeniul de preocupări ( . Totuşi. E . preluate din anumite culegeri de documente. şi compl. 46-64. neputând să fie folosite direct izvoarele istorice otomane. Cluj-Napoca.. D. Germania sau România. pp. Statutul Principatului Trasilvaniei In rapoltur/le cu Poarta Otomani (1541-1688). i se poate însă obiecta că. şi aici criza istorismului s-a făcut simţită ( . pp. 1 87 Ibidem. Indirect. ).P. referitoare la tema amintită 169 . apărută în perioada 1 878-1 948. Austria.totuşi unică. Tangenţial.

36 p. Kellogg a subliniat.R. Ciachir. 1 948-1 989". discutabile la o analiză mai atentă.52-06. Pentru perioada ce constituie obiectul analizei mele. Ibidem. 1 32 p. pp. 1 859.130-167.E.1923) 178. de autenticitate şi de credibilitate finalităţilor şi ecourilor demersului istoriografic intreprins. Marea Unire infăptuită gradual (aprilie-decembrie 1 9 1 8). Tncepând cu 1 947-1 948 debuta o nouă perioadă in evoluţia istoriografiei române. nr. de cercetătorii români şi străini ai acestui subiect.ro / www.83-106.. Buletin de studii fi referate". este acceptată. de pe care a abordat problematica studiată. Poziţia sa de outsider. 1 91 8-1 944".1 9 1 8 au fost analizate fie in cadrul unor lucrări de sinteză referitoare la politica externă a României in epoca modernă. Bakersfield. O lstotte a lstotiogratfei romane. Fr. "vârsta de argint.ro 47 . In "A. tangenţial însă.66-74. a oferit un plus de obiectivitate. autorul a identificat două etape ale evoluţiei scrisului istoric românesc.I. fie intr-o contribuţie specială consacrată acestui subiect1 79 .878-1 9 1 8 . passlm. * * * Raporturile complexe române-otomane in perioada 1 878. ". numite de el "vârste". fie in articole speciale consacrate acestui subiect. se cuvine menţionat faptul că etapizarea scrisului istoric românesc. pp. căreia Fr. 189 p. Bucut8fli. 711 1 E. Dicţionar cronologic • Istoricul Nicolae Ciachir a analizat evoluţia amintitelor raporturi in intervalul 1.muzeubt. Iar analizele pertinente. fie in cadrul general al Istoriei popoarelor din sud-estul Europei in epoca modemli (1 789. m Coordonatori Ion Calllfeteanu ti Cristian Popişteanu.I.1 9 1 8" 174 .Ş. Un eveniment politic fundamental. "vârsta de mercur. Astfel. Kellogg i-a reliefat principalele coordonate de manifestare 176 . principalele repere cronologice ale evoluţiei acestor raporturi in perioada amintită au fost particularizata şi explicate in lucrarea colectivă Politica extemli a 177 României. 170 N. extru. 1" Ibidem. Astfel. Kellogg este un bun şi lucid cunoscător al scrisului istoric românesc din ultimel. "" Ibidem.Ş. pp. 1897.cimec.193-371. 75-79. 79-81 .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Românistul american Frederick Kellogg a elaborat şi publicat de curând A History of Romanian Historical Writing. pp. echilibrate şi obiective ale caracteristicilor evoluţiei istoriografiei româneşti in perioada 1 878-1 948 dovedesc faptul că Fr. California. date unor etape ale conturării identităţii şi evoluţiei istoriografiei româneşti. Editura lnstitu1Uiui European. Acelaşi autor a studiat. tradusă în 1 996 şi în limba română1 73. 1 990. Zub.). de "celălalt". concis şi pertinent principalele caracteristici ale evoluţiei istoriografiei române in "vârsta de aur. 1996.E.e cinci secole.. raporturile române-otomane in această perioadă şi in alte contribuţii ştiinţifice Fredertck Kellogg. pe care autorul a caracterizat-o succint1 75 . lafl. a marcat trecerea la o nouă etapă a evoluţiei istoriografiei româneşti. Activitatea ştiinţifice­ didactică şi producţia istoriografică ale orientaliştilor români din cele două "vârste metalice" au fost amintite in contextul mai larg al evoluţiei scrisului istoric românesc in perioada 1 859-1 948. propusă de românistul american..D. 173 www. 1986. Contrlbuţil la studiul relaţiilor romano-turce (1878-1914). Bucuretti (405 p. E. pp. in general. Trecând peste denumirile "metalice".. Bucureşti. traducere de Laura Cuţitaru.S (23)11970. prefaţa de Al.

XXXIII. Hamdullâh Suph1 Tannover (1 931-1 944). N. r.1 7-23. intre 1 878-1912.1 45-1 51. Bucureşti. pp. 1 938-1 939(relaţiile bilaterale in ajunul celei de-a doua conflagraţii mondiale) 1 93. cuvAnt inainte de Demeny Lajos. Mai amintesc şi interesantele contribuţii ale lui Mihai Maxim. pp. pp. pp. 1 . PP. 1 982. nr. 1 928-1 934("colaborarea româno-turcă pentru securitate colectivă" în sud-estul Europei) 1 91 . ldem. Bucureşti. Constantin Velichi. 1977.211978. Romlnia In sud-estul Europei (1848-1886). 1 La diplomatie roumaine dans les Balkans entre 1878-1900. Bucureşti.96-136. 1977.9/1978. 968 (237 p. pp. izvoare 1 00 ldem. in "Muzeul Na�onal". in "R.muzeubt. Asociaţia din Romlnia a "Junllor Turci". 1"' Ibidem. in "R.A. Ekrem nu a cercetat Arhiva Legaţiei sau Ambasadei Republicii Turcia la Bucureşti (perioada interbelică) şi nici arhiva personală a ministrului.I. Implicaţiile pe plan european ale revoluţiei turca din 1908. Tahsin Gemil. sociale şi etnice a turcilor dobrogeni între 1 878 şi primul război mondial" 1 84 • Autorul a ajuns la concluzia că problema populaţiei de origine turco-tătară nu a fost o chestiune în litigiu între România şi Imperiul otoman. Editura Kriterion. Din istoria turcilor dobrogeni. in "R. 1 970. nr. Bucureşti. Contribuţii /a istoricul relaţiHor romlne>-turce (1923-1938). Bucureşti.ro 48 . EdHura Ştiinţifică. VI. Mehmed Ali Ekrem a analizat succint relaţiile româno-otomane în perioada 1 878-1 9 1 4 în contex1ul studierii "situaţiei economice. care a abordat relaţiile dintre statele balcanice. pp. extras. Imperiul otoman şi statele din Balcani Intre 1878-1912. Ultimul istoric amintit a cercetat caracteristicile şi evoluţia relaţiilor bilaterale româno-turce de-a lungul etapelor pe care le-a delimitat in cadrul perioadei interbelice: 1 9 1 8-1 923(prăbuşirea unui imperiu multinaţional anacronic şi întemeierea Turciei moderne) 1 89 . Romlnia şi ţllrile balcanice In perioada 1878-1900. pp. Relaţiile romlne>-turce Intre cele doull rtzboaie mondiale (1918-1944).303-309. In "A.SO-M. de pe poziţia Imperiului otoman 1 82 sau Tahsin Gemil. pp. VII.. 1 934-1 940(colaborarea bilaterală în cadrul Tnţelegerii Balcanice) 1 92 . Bucureşti.e· 1 28-135.A. 1 1 0 Mihai Maxim. 6 p. 1983. Rolul Romlnlel In sud-estul Europei Intre anii 190G-1912. 1 994 !255 p. Ekrem. pp.�27-352.1 68-250. idem. Bucureşti.34-49. in recenta monografie elaborată de Mehmed Ali Ekrem 188 .".XV._. 1. 1 • Ibidem. pp. VII.1625-1647.cimec.ro / www.". 114 Ibidem. pp. Ekrem. A. 100 Ibidem. ulterior ambasadorului turc in România. Acţiunile diplomaţiei romlneşti pe plan balcanic In perioada 1878-1900.I.dl. 1 939-1 944(relaţiile româno-turce in primul an de război şi în timpul guvernării lui Ion Antonescu) 1 94 . 1 923-1 928(stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale pe baze noi) 190. pp. 1 73-195 (cu o bibliografie selectivi despre Junii tura). voi. mai ales. pp.I.1 8G-235.). passim. idem.211980. nr. XL.2�.X. M. A. in "A. idem. Bucureşti. XXVI.XLVII-XLVIII. Raporturile româno-turce in perioada interbelică in anii celui de-al doilea război mondial şi în primii ani postbelici au fost studiate în dicţionarul cronologic deja amintit1 85.37s-385.).dl. care a analizat condiţiile interne din imperiul semilunii în 1 8771 81 . Muzeu' Judeţean Botoşani www. laşi.".". 101 Ibidem. pp. nr.72-106. 102 Constantin Velichi.1 71-198. nu a devenit un impediment major în calea dezvoltării relaţiilor dintre cele două state. 102 Ibidem.I. 152 p.. 1970. 107 ldem. Belgrad. M.. în sinteza 1 86 şi articolul special 187 ale lui Nicolae Ciachir şi. XXXI. pp. Istoria.B.ale sale1 80. care a studiat relaţiile dintre revoluţia "Junilor turci" şi populaţia musulmană din România 183 . idem. in "SAI. nr. Editura Pomlcă. cu unele trimiteri şi note incomplete. Autorul a folosit însă o bibliografie selectivă pentru elaborarea contribuţiei sale.27-34. p g.".". anul LV.U. .67-95. In "SAI.". 1993. Situaţia intemll a Imperiului otoman la 1877. Bucureşti. în "Balcanla". Clachir. Bucureşti. M. 85 Politica extem/l.A.

Din istoria. sociale. 202 T. demografice religioase etc. In "R. Atitudinea României este reflectată şi în alte izvoare istorice sau memorialistice. Osmanlt-Rus hart>mm sebepleri (Cauzele razboiului ruso-tun. "" E. nr. Oztuna. Moisil. Resimlerle 1293 H.ro 49 . evoluţia şi conţinutul ideilor lor politice. perioadă în care ambasador al României în Turcia a fost matematicianul Grigore C. pp. desfăşurarea. Vllf"" Cilt: Birlnd Meşrutiyet ve lstibdat Devirleri. '"'' Y. Aceste studii au fost elaborate fie pe baza valorificării informaţiilor oferite de izvoare istorice inedite. tratatele de pace şi urmările războiului ruso/româno-otoman din 1 877-1 878 au fost analizate de Y. Kurat. Bucarest. Ankara. XX. pp. Y. din 1877-1878). reed itat in revista "Renkler". G . Kriterion Yayinevi.BB3-898. Karal. ministrul de Externe ş i şeful delegaţiei române la acea · conferinţă internaţională. 1876-1907 (Istoria otomanll. Oztuna202 sau E. Kurae01 . T. culturale. T. Y. pp. economice. 105 1dem. Ekrem a analizat influenţa relaţiilor române-otomane în perioada interbelică asupra situaţiei juridice. 1962.311 981.Cm.H. 1877-1878. '90 Mihai Maxim. XX. T.4 1 1 -434. a turcilor 00 dobrogeni în deceniile dintre cele două războiaie mondiale 1 .H. 1995 (333 s.R. desfăşurarea revoluţiei Junilor turci şi ecourile acesteia în România. voi.1 07-1 98.".ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS istorice fundamentale pentru studiul acestei teme. Z. Ekrem rămâne deocamdată cea mai importantă monografie consacrată relaţiilor româno-turce în perioada 1 91 8-1 944. politice. Bucarest. 1969. XXVI-nci yili. ' '" ldem. Tn ciuda acestor neajunsuri şi neîmpliniri. în primul rând pe baza valorificării informaţiilor inedite din jurnalul lui 1. 70.298-299. Un om ca oricare altul. 1994. ''" Mircea N. Situaţia internă a imperiului semilunii în timpul "perioadei absolutiste" (1 876-1 907). ambele fonduri aflate la Istanbul.". z. în perioada 1 878-1 948.753-760. 1979. nr. ""' Viorica Moisil. "" Eliza Campus.". Astfel. Bucureşti. Quelques aspects des relations roumaino-turques pendant /'entr&-deux-guerres mondiales. a oferit succinte informaţii Viorica Moisil200. Karal203 . Popa 1 98 . Ankara. In "R.R. Ed�ura Albatros. 1976-1907). IV. Bucureşti. pe multiple planuri. XXXIV. lbrahim Themo şi retragerea sa în România. originea mişcării Junilor turci. nr. Harl>/. Hustrat. Despre r�laţiile cordiale româno-turce în intervalul martie 1 946-septembrie 1 948. participarea României. româno-otomano/turce. Alte imagini de ansamblu asupra evoluţiei rela}iilor dintre Turcia kemalistă şi România între 1 923-1 939 au mai oferit Eliza Campus 97 şi Mircea N. activitatea dr. Romen Kaynaklan ve Tarih�i§i'nin lşt{jl altmda Romanya'nm Lozan Konferansma Kattltşt in vot. M . Ankara.d 1. Istanbul. Referitor la evoluţia şi caracteristicile raporturilor complexe. YtldiJnOmOnde Lozan ve lsmet lniJnO. (Partici perea RomAniei la Conferinţa de la Lausanne renectatll ln contribuţiile istoriografiei şi In izvoarele romlneşti) . cauzele. fie prin sistematizarea istoriografiei unei probleme până într-o anumită perioadă.cimec. am consultat şi unele contribuţii de specialitate ale istoricilor turci.). Biikreş. 1 962. Tn "R. Les relations entre Turque kfjmaliste et la Roumanie pendant /'entr&-deux-guerres. caracterul. pp. contribuţia lui M .567-592. pp. In "Belleten".31 6-324.A. TUrle-Rus Savaşt (Rilzboiul din 1293 H. căt şi în istoriografia românească a temei. Grigore C. Duca. Relaţiile romlno-turce (1928-1934).41198 1 .S/198 1 . Osmanlt Tarihi. Mihai Maxim 1 99 a studiat participarea României la Conferinţa de la Lausanne (noiembrie 1 922-iulie 1 923) şi poziţia ţării noastre faţă de revendicările legitime ale delegaţiei turce. Cu această ocazie. Moisil.ro / www. Popa. Luptele tu�ruseşti din 1877-1878).A. 1877-1878. ss. pp.muzeubt. VIII: Prima perioadll constituţionalll şi perioada absolutist/J. Acelaşi autor a mai studiat anterior caracteristicile şi evoluţia raporturilor româno-turce în segmentul temporal 1 928-1 9341 95 . www.

1971-1972. 221 S. Ankara. 211 A. dr. Tarih Dairesi22 .. Lozan (LauS/Inne). B1y1khoQiu. 1 987. A. necunoscute sau puţin folosite in istoriografia românească. Tutanaklar ve Belgeter (Conf8rinţa de pece de la Lausanne. I. 217 S. beligeranţa româno--otomană sau prevederile şi urmările armistiţiilor de la Mudros �i Mudanya au fost cercetate de Mihdat Sertoglu210 . 6 voi. ecourile acestora in presa turcă şi română etc. The Young Turl<s: The Committee of Union and Progress in Turl<ish Politics.. E. 1918-1923. 1 962. 1 987). 1 969. Peker. Sina Akşin206.H. Kâzim Ozalp21 9 . 210 Mihdat Sertoglu. 1919-1922 (Lupta de eliberare naţiona//1.B. Yalman. www. Birinci Cihan Harbmda TOrl< Harbt (Rizboiu/ turc In cadrul Primului rllzboi mondial). 1 969. TOrkgeldi. 1964. 1343 H. B. ""' Şerif Mardin. The Young Turl<s: Prelude to the Revolution of 1908. pp. 1 959. Ankara. Hariciye Vekâleti224 sau de S. despre desfăşurarea războiului turc pentru eliberare şi independenţă ( 1 9 1 8-1923). Istanbul. Celal Baya� 16 . Procese­ verbale şi documente).muzeubt. Ankara. N. ""' Sina Akşin. 1930. 21° Celal Bayar.cimec. Informaţii interesante. Ankara. 1957. 1939 (ediţia a 11-a. evoluţia tratativelor diplomatice şi prevederile tratatului de pace incheiat in această localitate (iulie 1 923) au fost studiate de Cemil Bilsel222 sau A. lttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekk0/0 (Intemeierea societlţii "Uniune şi Progres"). Istanbul. . 2 voi.B. Meral25 . idem. Kuran. Conneticut and London. 1968-1971.nkara . New York. 5 voi.ozan Konf8ranst. 1908-1914. noul curs al relaţiilor bilaterale româno-turce. m Dr. Seirul. S. �romovarea intereselor româneşti şi convergenţa acestora la cele turceşti. Istanbul. idem. Atatarl< Anadoluda. Ramsaur. Oxford. 210 Mahmut Gologlu. in "Belgelerte TOrk Tarlhi Dergisi". Ankara. 1895-1908 (Ideile politice ale Junilor turci. 1943. sprijinul acordat de Muzeul Judeţean Botoşani � "" E./stiklS/ Savaşmm vesika ve resimleri (Documente şi fotografii din rllzboiul pentru independenţi..XV. C.p1u21 8. Mflff MOcedete. L. 1971. 1895-1908). lstanbul.K. 224 T. 1940-1967. Y. in 10 fascicole. Lozan Konf8ranst ve lsmet Paşa (Conf8rinţa de la Lausanne şi lsmet p/lş/1). 1919-1922). 3 voi. L. Mecidye. F. E. 213 A. Mahmut Go1o.. 2 voi. Cauzele şi caracterul participării Imperiului otoman la Primul război mondial.. Turl<ey in the World War. Mllff MOCIIdele Tarihi {Istoria luptei de eliberare naţtona//1). Kuran208 sau Ahmed Feroz 09 . S. . 1 965.ro / www. B. TOrl< lnki/Sbt Tarlhi (Istoria revoluţiei turceşti 221 G. 1 955.. Biylklloglu21 4 . ascensiunea politică a lui Mustafa Kemâl.H.K. 220 Y. 1967.relaţiile româno--ot omane până in 1 91 4 au fost studiate de E. Lozan (LauS/Inne). "}. F. Participarea şi activitatea delegaţiei turce la Conferinţa interrnaţională de la Lausanne (1 922-1 923). J(jn TOrlderinin Siyasl Fikirleri. C. lbrahim Themo207. New Haven. L. 1965-1972. in alfabet arab. 5 voi. Peke� 1 5 . lmki/lp Tarihimiz ve lttihat ve Terakki (Istoria revoluţiei noastre şi "Uniune şi Progres"). Istanbul. TOrkgeldi21 3 . Bayur. Ankara. H. ( 1 924--1 925). 1968. N. Istanbul. 222 Cemll Bllsel. Yalman21 1 . Ramsau�04• erif Mardin205 . Lozan Banş Konf8ranst. Ankara. E.ro 50 . TOrl< /stikJSI Harbt. 21 4 T. Fahri Belen2 2 sau A. 8 voi. Annistiţiul de la Mudros şi aplicarea sa) . ""' Ahmed Feroz. 1918-1923). 1919-1921 (Atatarl< In Anatolia. !Jif udros MOtarekesi ve Tatbikati (Rizboiul turc pentru independenţi. Ankara. Tarih Dairesi. 1 962-1 968. Birinci C/han Savaşma girişimizln gervek sebepleri {Adevlrate/e cauze ale intrllrii noastre In Primul r/lzboi mondial). /. N. Karacan. Karacan223 . H. ""' A. Istanbul. ) . Ankara. 1 933. Princeton. lstiklM Mocadelesi ve Enver Paşa (Lupta pentru independenţi şi Enver p/lş/1). 2 voi. Ben de Yazdtm: MHff MOcadeleye Giriş (Şi eu am scris: Introducere In studiul luptei de eliberare naţiona//1). Mudros ve Mudanya Matarekelerinln Tarihi (Istoria armistiţiilor de la Mudros şi Mudanya). Tari< lstlklM Harbt (RIIzboiul turc de independenţi). 1948. Meray. reed�are. pe baza documentelor acestui for european editate sub patronajul T. Istanbul. 1919-1921). Istanbul. 1922-1923). Tn aceste contribuţii au fost evidenţiate şi participarea delegaţiei române la amintita conferinţă. S. voi. Romanya. oferă contribuţiile istorice elaborate de T. Istanbul. 1948. E.. Hariclye VekAieti. Ankara. Karaman21 7. lbrahim Themo. Karaman. A. 210 KAzim Ozalp. 21 5 N. 1922-1923 (Conf8rinţa de la Lausanne. Bayu�20 sau sub auspiciile G. 1 963-1967. 212 Fahri Belen. 223 A. J6n TOrl<leri ve lttihat ve Terakk/ (Junii turci şi "Uniune şi Progres")..3-13.

pp. politicii externe turceşti în timpul lui Mustata Kemâl AtatOrk. a p. 1-a jucat diplomatul şi literatul turc Hamdullâh Suphî TanriOver.". Viaţa şi operele sale). Istanbul. Band. Giurescu. Bucurefti. curentele de gândire.C. Prietenia şi colaborarea turca­ română in perioada interbelică sau dovedit a fi factori politica-diplomatici constanţi de stabilitate in Europa central-sudică şi în zona Mării Negre. Hamdulllh Suphl TanniJver'ln Romanya'daki �/Işma/an (Activitatea lui H. laşi. 98 p. ��� A. R . Vl-nc1 y1 1 i . T. s-au făcut referiri şi la relaţiile politica­ diplomatice româno-otomano/turce în acelaşi interval temporal. 233 Ioan Bogdan.XXVII.cimec. laşi. 1946. 231 Ulrich Trumpener. TUrle Kurtu/uş Savaşt 118 Dtş Polltl kast {Rizboiul de eliberare turc: şi politica exteml). caracteristicile. ""' Dr. "din afară". concepţiile şi "şcolile" istorice. principalii reprezentanţi. Ştiinţa istorici romlnlf In ultimii 25 de ani {192{}-1945}. 232 E. R. acestuia au fost cercetate de Mustata Bayda. Ioan Bogdan233 . Menteş Matbaasi. a_supra opţiunilor politice externe otomane sau turce în perioada 1 91 4-1 948.369-380. 1 947. reeditat în "Studii şi cercetAri istorice". Tn "R. Ankara.204-232. XII.1-211943. împlinirile şi nerealizările etc. P.. !. N. S. T. Akşin227 sau S. 220 S. Gennany and the Ottoman Emp/re. 1974.. VIII. Bayur. 1914-. Istanbul . sau in următoarele trei decenii.F. Boldu�36• în cercetările lor asupra evoluţiei istoriografiei româneşti in intervale temporale strict delimitate. pp. ministru şi ambasador al ţării sale în România ( 1 931-1 944). 1 905. 1 950.-229 sau de dr. Constat/fri şi remedH. Discursuri de recep�une·. lstoliografia romlnlf şi problemele el actuale. Sonyel. Hamdulllh Suphl Tannover (1885-1966). 1. pe diferite planuri. atenţie in mod special preocupările de · "" Y. S. nu au avut in . voi. R. Boldur. autorii au oferit o imagine de ansamblu veridică.". ldem. Ataturlc'Un dtş pol/lika Hkeleri 118 dip/omasisi (Principiile şi diplomaţia polllicii exteme a lui Ataturlc). P...ro / www. Ha att ve Eserieri (H. nr. pp. fascicolele 1-11. 220 Mustata Baydar. motivaţiile. Folosind izvoare istorice inedite sau reanalizându-le pe cele edite. etapele etc. Bucuretti. in "J. de asemenea.US. C. Fethi Tevetoglu. Vere-Hodge232 . şi amintirile sale).. pp. in •Academia RomAnă. V. H. . nr. au fost studiate in contribu�i cu tematică segmenţială sau în încercări de sinteză a dezvoltării scrisului istoric românesc. Princeton. 49 p. 234 C. Hamdulllh Suphl TanniJver ve am/ari (H.1-50. Viaţa. şi contribu�ile referitoare la evoluţia politicii externe otomane în timpul primului război mondial. pp. 1968. direcţiile de evolu�e.muzeubt. * * * Originile. întărirea colaborării româno-turce în sud-estul Europei etc. 1968. 1 938.O. say1 6/Temmuz 1967. Sonyer28 au analizat catacteristicile generale. Panaitescu. C. pp. In RomSnia).1 918. memoriile etc. Akşln.". dire�ile geografice de manifestare. Ankara. S. 191&-1942. Ankara. Turlcish Forelgn Policy. şi extras. y Sevin� Matbaasi. 1962.S. tendinţele şi programele de cercetare. TUrlciye Dellletinin Dtş Siyasl (Politica exteml a statului turc:). Ambllly Annemase. T. elaborată d e E . in "S. 1 986. Ţerek. 1964-1966.1-95. Istanbul. Giurescu234. A.153-16 1 . www.H. in revista "TUrii YurdU". Tangenţial. .A. activitatea diplomatică în România. opera literară.3-28. Fethi Tevetoglu230. Tipografia A. MUnchen. Considerţii asupra Istoriografiei romlneşti In ultimii dou/fzeci de an/ {1905-1925]. Vere-Hodge. Un rol important in promovarea cooperării zonale româno-turce. XX. istoriografiei româneşti din perioada 1 8781 948. 235 P. Rum/fnische Geschichtsschreibung.7-91iuli-ptembrie 1 926. U.ro 51 . Panaitescu235 sau Alexandru V. R.I. semnată de Ulrich Trumpene�31 . ldem. H. Am consultat. 227 A.P. Bayu. Turlcey's Entry into Worid War 1: an Assesment of Responsabil/lies.E. 191&-1948.J. Y.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS diploma�i români cererilor legitime ale părţii turce.XXXIV.

230 Lucian Boia. Pentru deceniul 1 9�1 946. zonă geografica-istorică căreia i s-a acordat accep�unea spa�o­ temporală cea mai largă.1 250. NicoarA Beldiceanu.ro / www. XL-L. www. istoriografiei române în ultimul sfert al secolului al secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următo�40. aşa cum am mai 243 subliniat. Gotha. 435-477. Evoluţia gindir i i istorice romăneşti. O. De exemplu. Autorul a studiat caracteristicile generale şi liniile de evoluţie. prezentându-le istoriografiei mondiale şi fiind singura încercare de acest gen din România în prima jumătate a secolului al XX-lea. Bucureşti. Printre ele. multidirecţionale de la începutul secolului al XX-lea. pp.".140-144. Editura Dacia. 1 976. . pp.7/198 1 . pp. anul XXXIV. metodologice. ci au trasat doar coordonatele generale conceptuale.V-XII. istoricii turcologi Aurel Decei şi Nicoară Beldiceanu au întocmit o bibliografie selectivă a contribuţiilor istorice româneşti referitoare la "Orienr. Cluj. generoase.333-346. 1970 (L+478 p. O sintetică trecere în revistă a evoluţiei istoriografiei româneşti ân cele opt decenii de care mă ocup a realizat istoricul Pompiliu Teodor în 1 970238. 24' Ibidem. Evoluţia istoriografiei romane.).1233-. a particularizat în cadrul ei preocupările de turcologie. fără a nominaliza în mod deosebit preocupările de ooontalistică-turcologie. Tipografia Universită�i din Bucureşti. in "R.ro 52 . Kitap/ar ve Mecmua'lar. fără o restrângere doar la Orientul islamic237. Lucian Boia a amintit şi a analizat sumar şi preocupările de orientalistică-turcologie ale unor istorici care şi-au desfăşurat activitatea de cercetare ştiinţifică în perioada amintită anterior. Evoluţia ştiinţei istorice romăneşti. De la istoria critici la critidsm (Istoriografia romSneasci!! la finele secolului XIX şi la inceputul secolului XX).ln sinteza lui Lucian Boia se observă deja tendinţa de a individualiza direcţiile şi domeniile de cercetare istorică apărute în istoriografia românească începând cu ultimul sfert al secolului al XIX-lea. . După ce a conturat o imagine de 237 Aurel Oecei. 5 voi . Exegetul ieşean a oferit o primă şi completabilă sinteză. 1 9081 9 1 3242 . in "Oriens". Bucureşti. Fragmentarea cronologică a "duratei lungi" a evoluţiei istoriografiei româneşti de către aceşti istorici i-a împiedicat astfel să individualizeze noile direcţii şi domeniile de cercetare istorică apărute în ştiinţa istorică românească începând cu ultimul sfert al veacului al XIX-lea. 1 07434. ale cercetării şi scrisului istoric în spa�ul românesc. Printre ele. Ed�ura Academiei. 238 Pomplllu Teodor. '"' Alexandru Zub. Leiden. pp. Romanya (Bibilographie 1936-1946 des publications roumaines sur i'Otient). d 1. şi cele de orientalistică-turcologie.cimec.240-268. 1949. pp. Această bibliografie sumar adnotată a trecut în revistă 1 09 contribu�i istorice româneşti în domeniul orientalisticii-turcologiei. Dar cercetătorul per excellentiam al fenomenului istoriografic românesc în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor este Alexandru Zub. 312 p. 377 p. 11.259-260. G.Muzeul Judeţean Botoşani orientalistică-turcologie. căt şi viaţa şi opera ştiinţifică ale marilor "corifei" ai scrisului istoric românesc. fiind analizate atât tendinţele. domeniile şi "şcolile" de cercetare istorică. '"' Ibidem.muzeubt. organizatorice etc. Lucian Boia a elaborat prima imagine de ansamblu asupra evoluţiei istoriografiei rom§ne de la origini până la începutul anilor 1 970239. "ofertele" şi realizările. şt cele de orientalistică-turcologie . pp. orientările. Ulterior.R. 1 985. căutările şi neîmplinirile etc. nr. 231-238. analizând succint celebra sinteză a istoriei otomane. după cum el însuşi a caracterizat-o. direcţiile. studiind uriaşa operă 1 istorică a lui Nicolae lorga24 . ce se "pierdeau" astfel în şuvoiul "ofertei istoriografice" complexe. . '"" Vezi şi idem. a evoluţiei istoriografiei române în ultimul sfert al secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale celui următo�44. ""' Ibidem.

I . Zub a continuat studierea evoluţiei istoriografiei româneşti şi a elaborat o temeinică contribuţie referitoare la scrisul istoric românesc în perioada interbelică255 . . practică.141.1 69-185. 326.cimec. Zub)"24 .Bulletin de !'Institut pour l'�tude de I'Europe Sud-Orientale" .1 09. la Bucureşti)261 • ln perioada interbelică.. pp. culturale. O.103-153 . laşi. pp. 233-244. iar ansamblul institutelor' create sau numai propuse la noi [în România] trebuia să � . a Imperiului otoman în ultimă instanţă: Institutul �entro studiul Europei sud-orientale/sud-estice ( 1 9 1 4-1 948.ro 53 . ale Institutului pentru studiul Europei sud­ orientale (Bucureşti)254. Al. pp. Institutul de Turcologie (1 940-1 945. întemeierea.1 97-251.O. teoretizat şi introdus în circuitul istoriografic de N. 1 9 1 . p. . Ibidem. pp.. instituţională-de cercetare. "imQiicaţiile teoretice şi de metodă" ale programului şcolii critice asupra scrisului ist� c din epoca respectivă249 . ''" Ibidem. 2 sau patronate de 1 acest polihisto�5 ) . 250 Ibidem. 252 . la laşi)260 sau Institutul de studii şi cercetăn. ·balcanice (1 943-1 948. Iorga. pp.182 . 250 Ibidem.muzeubt. 255 ldem. 208. Al. 296. revista de specialitate (. documentologice sau evenimenţiale ale perioadei şi istoriografiei interbelice256. 141. pp.ro / www. 258 Ibidem. 237. 250 Ibidem. a cercetării istorice a "Europei sud-estice". '" Ibidem. 41 2 p. direc�ilor şi domeniilor de cercetare istorică. la Bucure i)2 9. elaborării şi ecourilor istoriografice ale sintezei G. 233-2 37. Ibidem. 1 95."). pp.2 . de istorie a lumii. ''" Ibidem.abreviat : "B. în strânsă legătură cu dimensiunea geografice­ istorică şi istoriografică europeană258. S. 25 7 Ibidem. pp. prezentat la 24 ianuarie 1 91 4. R. 268. 2 1-1 68. statală sau privată. . 203-2 1 1 . pp. a 57 "şcolilor" istorice şi a programelor acestora . EdHura Junimea. 188--189 .. E.. 1 95. lstorie şi istorici In RomSnia interbelici. Ibidem.1 2-1 3. pp. programul activităţii ştiin�fice-de cercetare şi didactico­ formative. pp..1 62. exegetul ieşean a "radiografiat" şi concretizarea efectivă. Zub a amintit de preocupările de orientalistic�-turcologie ale lui Nicolae Iorga Ja insistat asupra genezei.150.. 253 Ibidem. După conturarea orizonturilor şi perspectivelor bibliografice.. '"" Ibidem. autorul a insistat asupra tendinţelor. pp. Gândind şi procedând astfel. 252 www. Iorga dorea să particularizeze locul şi rolul românilor în istoria acestei zone de intersecţie şi interdependenţă a două continente (Europa central-sudică şi Asia vestică J şi "încerca să reconcilieze perspectiva locală cu cea mai largă. "programul şi etapele" cercetării istorice promovate de aceasta248. evidenţiind predispoziţiile pentru zona balcanică. colaborările interne şi interna�onale în domeniu etc. Ibidem. 254 1bidem.154-196.1 63 . 49-102 . Al. Zub a enumerat rezultatele concrete ale proiectelor de organizare instituţională. 1 989 . autorul a studiat "geneza şcolii critice"2 ("Deceniul ultim al secolului al XIX-lea e răstimpul în care . 239-242 .1 34. p.� . Ibidem. pentru lumea otoman�. "institutul devenise pretutindeni [în lume] un mod de organizare a activităţii ştiinţifice. De asemenea.. a acestui original "concept integrator": temeiurile. p. A analizat "un concept integrator: Europa sud-orientală"252 . 7 s-a infiripat şcoala critic� (subl. 326 . 2 77. 326 . a "Europei balcanice". pp. 156 . 239-240.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS ansamblu asupra "sfâr�tului de veac [al XIX-lea] îa istoriografie"245. Al.

121-122 (voce de Damasc:hin Mloc).263. pp. E . '"' ldem. pp.182. in "Forschungen zur Volks.şi pluridisciplinare în Dobrogea (1 93�1 937). lenăchiţă Văcărescu.)"262 .. '"' ldem. '"" Vezi infrll . a concluzionat autorul. ldem. nr.21198 1 . Turcologul german Franz Babinger a fost invitat oficial la Bucureşti de către Nicolae Iorga.I. XXI. lucrarea citată la nota nr. pentru a pune bazele unei iniţieri în turcologie la nivel universitar şi a organiza investigaţii turcologice inter.amănunt. Atitudinea şi demersurile lui Gh. fără a aminti sau a insista în mod special asupra preocup�rilor de orientalistică-turcologie. 1.E. autorul a subliniat principalele caracteristici.7·20. pp. unlv. Dionisie Fotino şi Nicolae Iorga.răspundă unei tendinţe de etnopedagogie şi progres [subl. Nicolae Andrei Antal M r. ln monografiile anterior amintite. ai fenomenului istoriografic românesc în perioada 1 878-1 948268 . totul raportat la şi explicat prin dezvoltarea generală a scrisului istoric românesc în perioada anterior precizată. ca introducere la Enciclopedia istoriografiei româneştf6 • ln această sumară trecere în revistă a evoluţiei scrisului istoric românesc din secolul al XVII-lea până la zi. 1978. Der Beitrag der rumiJnlscher turlfO/og/scher Forschungen zur besseren Kenntnis des osmsnischen Reiches.164-165 (voce de Damaschln Mioc).53 (voce de Dan Berindei) pp. Bucarest. www. o imagine de ansamblu a evoluţiei şi realizărilor acestei categorii de preocupări istorice. în cadrul turcologiei europene din ultimele trei secole264 • A analizat sumar contextul istoric sud-est european (secolul XVII I-începutul secolului XX) şi reflectarea sa în istoriile otomane scrise de Dimitrie Cantemir. Carol GOIIner a individualizat contribuţia românească la scrierea istoriei Imperiului otoman. 773 /dem. E. 471 p. .142. pp. şi compl. M .und Landeskunde". Ştefan ŞtefAnescu. in "R. "şcoli" istorice. ldem. pp. în succinte medalioane bie-bibliografice. pp. Brătianu l a U niversitatea din laşi.cimec. elaborate de Alexandru Zub. Ştefan Ştefănescu a realizat o Scurtă privire asupra istoriografiei 7 româneştf66 . 1 . 326.2/1978. Acelaşi autor a reluat şi a explicitat problema contribu�ei studiilor turcologice româneşti la o mai bună şi obiectivă . cunoaştere a Imperiului otoman şi a istoriei sale265. a fost invitat de medievistul universalist Gh. Buculllf1i. generoase şi multidirec�onale de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a celui următor.1�eut Judeţean Botoşani ffy270 . U lterior. p. Brătianu în această direcţie se înscriau pe linia convingerii sale ferme că orie(ltalistica-turcologia �utea şi trebuia să aducă un real folos şi mari avantaje scrisului istoric românesc263 • .".36 (voce de L. pentru care îi lipseau însă abordările strict domeniale şi "studiile de caz�: exegetul ieşean a oferit. Alexandrescu-Dersca Bulgaru269 . Dem6ny) p. direc�i şi domenii de cercetare.E. >61 "" E. promotori etc.. Tn a doua parte a acestui enciclopedii. dr... Aurel Decei272 . Ibidem.S. au fost prezentate principalele repere ale vieţii şi activităţii didactico-formative şi ştiinţifice de cercetare ale orientaliştilor­ turcologi din intervalul 1 878-1 948/1 955: M .P. 203 Ibidem. RumiJnische Beitrage zur Geschichte des osmsnischen Reiches. pentru prima dată în istoriografia românească. Fără a coborî la analiza de . Nicoară Beldiceanu27 1 . preocupările româneşti de orientalistică-turcologie au fost particularizata în cadrul "ofertei istoriografice" complexe. unde a profesat în domeniul său (1 937-1 943) ş i a fost directorul de studii al amintitului Institut de Turcologie. pp. p. nr.1 1-18. D.R.32-33 (voce de Florin Constantiniu).ro / www. Sibiu. 1 1 5-120. ""' Carol GOIIner.muzeubt.Ş.283-288. Mihail Guboglu273 .ro 54 . XIX.E. Jdem. 770 77' m Coordonator ttilnţllic: prof.

]"283 . instrument istoric de lucru. ) ca şi în organizarea şi funcţionarea. fără ca aceste realizări didactice turcologice să fie amintite. In aceste instituţii s-au organizat şi desfăşurat. autorul a amintit "contribuţia deosebită [pe care] a avut-o istoricul-turcolog Franz Babinger ( . laşi. t � )'� . sporadic sau cu o anumită continuitate. ldem. Hagop Djolonian Siruni276. . a secţiei de Turcologie [Institutul de Turcologie] de pe lângă Universitatea din laşi [compl._ � 282 Jan Reychman. Ibidem.".213-214 (voce de Damaschln Mioc)..1 9 1 8279 şi 1 9 1 8-1 944280 . Această afirmaţie este doar parţial exactă. pp.466). pp. Institutului pentru studiul Euro�ei �st-orientale (sau Europei sud-estice) şi I nstitutului de studii şi cercetări balcanice 77 . 279 /bidem. . 528. condus de acelaşi turcolog german. i � . --. 215 /dem. Istoria la Universitatea din laşi. XXVI. P. . neuitând să amintească şi de cele două volume-"publicaţiuni ale Institutului de Turcologie" (1 942-1 943).)> .523-530 Ibidem.366. Par{ slow o Rumunskiej Orientalistyce (CIIteva cuvinte despra orientalistica ro(ri �l . . racordată evident la pulsul celei româneşti şi europene. Tn acest context.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS lorga274.O . ". istorie a Imperiului otoman sau a relaţiilor complexe şi multiple române-otomane. p. Pentru perioada interbelică281 . loc. în timpul războiului german. I(Jem.R. . cursuri şi seminarii de limbă şi paleografie turco-osmană. modem şi Tncă adual (realizată de Adolf Armbruster.U. Tn această sinteză a evoluţiei istoriografiei ieşene. "..O. pp. Ion Matei275 . 700 Ibidem.299 (voce de Georgeta Penelea). insistând în mod special asupra perioadei 1 860.Ş.� 1 . �3/1956.:= . in "P. ( . .muzeubt. pp. Referindu-se în mod special la preocupările româneşti de orientalistică­ turcologie din perioada interbelică. .". Istoricul ieşean Vasile Cristian a studiat activitatea didactice-ştiinţifică în domeniul istoriei la Universitatea din laşi278 .I. m Vasile Cristian.]" 84.compl.. .. limbă turcă modernă.� ' " . despre Institutul de Turcologie (1 940-1 943). warazawa.. "neglijarea domeniului orientalisticii [în România] este o moştenire tristă a vechilor guverne burghezo-moşiereşti [din perioada interbelică]. pp. mai ales. cu importanţa lor istoriografică.ro / www. Istoriografia ieşeanl interbelici. m telem. nu s-a pomenit nimic nici despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1 945).525. pp. care nu au.82-1 19. şi în contradicţie cu aserţiunile făcute de autor în cadrul aceluiaşi articol. programul şi activitatea didactico-ştiinţifică ale Facultăţilor de Litere şi Filosofie ale Universităţilor din Bucureşti şi laşi. 1 72 p. depus nici un efort faentru dezvoltarea acestei ramuri a ştiinţei [istorice româneşti .9-24. La sfârşitul enciclopediei s-au oferit date generale despre înfiinţarea. laşi. autorul a analizat viaţa şi opera marilor istorici ieşeni care s-au afirmat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a celui următor. O sumară trecere în revistă a evoluţiei orientalisticii române în epocile modernă şi contemporană a efectuat orientalistul-turcolog polon Jan Reychman în 1 956282 . ) [la] dezvoltarea studiilor istorice de turcologie în România.. Jan Reychman a apreciat că la începutul anilor 1 950. pp.ro 55 � . Vezi şi succinta analiză a G.cimec. cit. P. www. . D.I. într-o anumită perioadă [1 940-1 945]..525. in "A. 1 '? . . în perioada 1 920-1948. D . p. � 'C ! z '"' Vezi şi idem. nu a amintit însă nimic despre cursurile şi seminariile de limbă turco-osmană şi de istorie a Imperiului otoman ţinute de Franz Babinger la Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi (1 9371 943) şi. din capitala culturală a Moldovei. Orientalistul polon a mai enumerat şi principalele contribuţii turcologice ale lui Franz Babinger în perioada "românească" a activităţii sale didactico-ştiinţifice. pp. • • 'il ' ' . 368. p.:. 1 980.183-184 (voce de Ştefan Ştefănescu). 1985.

Duda288 . " 2110 XXXI edition.. 1. O enigml şi un mirarol istoric: poporul roman. s-a materializat iniţiativa.+IV planşe+1 1 p. în mai multe volume. II. în medalionul inserat în acest dicţionar au fost prezentate principalele repere � • � • '"" Franz Babinger.31 7-323.. fără a aminti însă nimic din institu�a propriu-zisă. studiu şi note de Stelian Brezeanu.1 955-1 95629 Mihail Guboglu nu a amintit nimic despre activitatea didactica-ştiinţifică a lui Franz Babinger în România (1 935-1 943) sau despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1945).. Brătianu într-o lucrare fundamentală despre originea poporului român2 După moartea intempestivă a turcologului german (23 iunie 1 967). Wien. includeau (şi includ) medalioane consacrate vieţii şi activită�i didactico-ştiin�fice a marelui turcolog german. 1 2 1 . O laconică referire la activitatea didactica-ştiinţifică a turcologului german.+48 plante.M:JZeL' Judeţean Botoşani * * * Referitor la orientaliştii-turcologii sau -arabişti români sau străini (în cazul nostru. Franz Babinger (1891-1967).'. London. 1 966.375-379. Bucurefli. in "Aimanach der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften". 1962. 202 Editura Academiei R. www. 1 951 . MOnchen. Studiu şi albud9 turcologul român 1-a apreciat pe savantul german ca fiind unul dintre . Voi aminti doar The International Who's Who. "" H. 1 938. 1 966. l a Munchen. W. Band. p.Band.ro / www.turcologii Siidosteuropas und der Levante289. 1 1 8. marile enciclopedii generale. ""' Gh. orientalistico-turcologică. 1951. nota 1 .Band. pp. 310 p. 124. ln contribuţiile publicate în . Kissling. Wurzburg. cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani şi a jumătate de secol de activitate ştiinţifică-publicistică ( 1 961). P.67. MOnchen.Band. au evocat personalitatea şi opera complexă. 1 966.ro 56 .Band. 1968. cu titlul general: Aufsiitze und Abhandlungen zur Geschichte • cronologiCa şi publicistice ale vieţii şi activităţii didactica-ştiinţifice ale turcologului german. Hans Joachim 27 Kissling 8 şi Herbert W. !reducere de Mariana RAdulescu. 1967. 1968 (postum). în Albania). ""' I. în masiva i temeinica lucrare Paleografia şi diplomatica turco-osmană. Tncă din timpul vieţii . din anul mo�i lui Franz Babinger. 1 957. index. XXVI. d e a reuni şi reedita cele mai importante articole şi studii elaborate de Franz Babinger. ceea ce a permis cunoaşterea permanentă şi îndeaproape a bogatei sale activităţi de cercetare şi publicistice în domeniul anterior amintit. 1. edi�e îngrijită. BrA1ianu. III. 1 967-196fi290. De asemenea. pe când era director de studii al Institutului de Turcologie de la laşi. printre care şi perioada "românească" 1 935-1 943). 1 968.Ş. editate în ţările lumii cu vechi tradi�i în acest domeniu. . Ulterior însă. MOnchen. a marelui dispărut. foştii colaboratori pe plan didactic şi ştiinţific. în ceea ce-l priveşte pe Franz Babinger (1891-1967). Bucureşti. 1 962. H.cimec. există în istoriografie unele contribuţii bio­ bibliografice ce permit formarea unei imagini de ansamblu ·asupra vieţii şi activităţii didactica-ştiinţifice ale acestora. prefaţ!l. Franz Babinger. Schriltenverzeichnis.E. J . Duda. acesta a publicat periodic (1 938.O. la DOrres 1 Durazzo. 1962. pp.F. 1 958. 1 988.1 83.+72 planşe. 1 957. E. "" Vezi supra notele numerele 45. 349 p. 1 968)285 bibliografia contribuţiilor sale ştiin�fice orientalistico-turcologice. Astfel. p. 1968. In "S. deşi o cunoşte� a făcut Gh. 437 p. RomAne. benefică d i n toate punctele d e vedere.muzeubt. savantul german Franz Babinger) care şi-au desfăşurat activitatea în România în perioada 1 878-1948.

D. catalogul citat la nota numărul 1 29. .37�374. a afirmat. p.muzeubt.ro 57 . de-a lungul anilor. Vezi supra. A amintit iniţativele şi eforturile depuse de Nicolae Iorga pentru a suplini lipsa de orientalişti­ turcologi români. prin Franz Babinger. 28. Bucureşti. insistând asupra perioadei "româneşti" a acesteia (1 935-1 943)296.6. invitaţi în România pe bază de contract. şi subl. Franz Babinger: ein deutscher Beitrag zur rumSnischen Osmanistik.X. cunoscutul turcolog german Franz Babinger.314-31 7.L. 1 985. 300 Ibidem. 1968. 1 1 8. Bucarest. Editura Eminescu.O.. in "A. 1. assim).despre iniţiativa de a forma tineri turcologi. XXII/1 . op. Ulterior. pp. Autoarea a prezentat direcţiile principale ale activităţii ştiinţifico-didactice ale turcologului german în întreaga sa carieră ( 1 9 1 0-1 967). pp.compi. a savantului german. Din arhiva Universitilţii Mihililene din laşi. 23. VII. . pentru perioada 1 935-1 937 .D.". E . 1982. Tn 1 960. ştiinţificâ şi didactică. trebuiau să pună bazele unui învăţământ universitar formativ în domeniul turcologiei (osmanisticii).15. cu sprijinul savanţilor străini.A. Nu a pomenit însă nimic despre Institutul de Turcologie. Iorga) . de asemenea. la propunerea lui N. insistând în mod special asupra perioadei "româneşti" ( 1 935-1 943) din fecundul său travaliu. Guboglu le-a făcut. pp. laşi. ""' Cristina Feneşan. Franz Bablnger. contribuţiilor turcologice ale lui Franz Babinger. 207 Lucian Năstas. 24. 1 1 9. nr. fiind angajat cu contract de statul român. pp. pp. Iorga. n. I-au invitat pe turcologul german la laşi.]"29 .S.ACTA MOI. A enumerat. Franz Babinger. cit. vezi intra.23�235. unde a fost publicată cererea Decanatului F. "" Ibidem.A. istorici şi filologi.". corecte. în general. Bucarest. că "de exemplu. nu a făcut nimic în acest sens [compl. După moartea lui Franz Babinger.F. P.31 �322. a precizat condiţiile juridico-financiare în care a fost angajat cu contract Franz Babinger la Universitarea din laşi (1 938). (Tn legătură cu recenziile pe care M.] pentru cercetările lor orientale"293 . 1 3 contribuţii turcologice babingeriene cu referire specială la relaţiiile româna-otomane între secolele XIV-XVI I . cu nuanţe de subiectivism şi exagerare.. Urmarea firească a acestor demersuri. Brătianu şi lorgu Iordan.". din laşi. www. 126. pp. a folosit.P. Informaţiile "cronologice" oferite de M. unde a ţinut cursuri şi seminarii de turcologie (1 9371 943) şi a fost directorul de studii al Institutului de Turcologie (1 940-1 943) din acest g Ibidem. Valeriu Mangu2 . scriind . universitarii ieşeni Gh. Cristina Feneşan a analizat contribuţia germană.ro / www.I.. XXXII-e annee. Lucian Năstasă 97 a publicat unele documente inedite despre invitarea lui Franz Babinger la laşi (1 937) şi găsirea resurselor financiare�entru plata activităţii didactice universitare a savantului german. nr. Mihail Guboglu a evocat viaţa şi activitatea turcologică.I. in "S. a citat şi a introdus în bibliografia generală a contribuţiei saleJ>rincipalele studii şi articole ale lui Franz Babinger referitoare la tematica abordată2 . a fost angajarea cu contract a lui Franz Babinger la Institutul pentru studiul Eur�ei sud-estice din Bucureşti (condus de N.cimec. "" Valeriu Mangu. in "R. în dialog cu lorgu Iordan.14. p.�/1 994.S. trecând peste resentimente şi atitudini subiective.I. privind rezolvarea "chestiunii" prof.E. 312.37�374. cu rezoluţiile ministeriale aferente.. la dezvoltarea osmanisticii române. 203 16 şi 1 7.DAv'lAE SEPTENTRIONALIS cunoscuţi [pe plan mondial . Guboglu în legătură cu fostul său director de studii de la laşi erau. doc. la nota nr. între 1 934-1 944 [mai exac\ pentru perioada 1 935-1 947].. prin apelul la specialiştii europeni în domeniu care. în România în perioada interbelică. în deceniile I I I-V ale secolului al XX-Iea299 . De vorbi! cu lorgu Iordan. 1 968. Mihail Guboglu.il.E.

după ce am cercetat (1 989-1 991 ) fondurile arhivistice Universitatea din laşi-Rectorat şi -Facultatea de Litere şi Filosofie (conservata la A.J. Din tradiţiile orientalisticii prezentat în cadrul şedinţei lunare a Laboratorului de Studii Otomane de la Facultatea de Istorie din Bucureşti. Siruni sau A. www.)"303 . ""' Ibidem. Cristina Feneşan a sesizat corect dualitatea terminologică302 folosită de Franz Babinger pentru a denumi domeniul istoric de cercetare în care îşi desfăşura activitatea: "turcologie" (expresie folosită mai ales pentru studiile filologica­ lingvistice) . vol.193-195. Tn concluzie.N. Facultatea de Litere şi Filosofie305• Turcologul german a avut o contribuţie importantă la înfiinţarea Institutului de Turcologie de la laşi (1 aprilie 1 940). Franz Babinger şi Institutul de Turcologie de la laşi (1940-1945). a cercetării ştiinţifice în domeniu (Institutul de Turcologie de la laş1).319.L. Antalffy. din 5 şi respectiv 27 decembrie 1 930 păstrate în Arhiva de familie N. condiţiile în care turcologul german Franz Ba6inger a fost invitat în România (1 935) şi angajat cu contract de N.319-320. pentru a fi lămurite unele aspecte încă puţin sau deloc cunoscute ale activităţii de orientalist­ sui generis a lui N . Iorga. R.P. şi "studii turceşti" (folosită cu caracter global. preocupările şi scrisul istoric turcologic în România în deceniile I I I-V. . Iorga. Am amintit şi de iniţierea unui demers universitar privind transferarea Institutului de Turcologie de la 301 Ibidem. ""' Ibidem. timpul activităţii complexe a lui Franz Babinger în ţara noastră şi amintesc doar numele lui N. pp.".muzeubt.D. Cristina Feneşan a publicat două scrisori ale lui Franz Babinger către N. la 21 ianuarie 1 992. Iorga. Decei.ll. ln anexa studiului său.O. Tn ceea ce mă priveşte. 1993. sub patronaj statal. Tn această contribuţie am lămurit. Acest important şi inedit fond epistolar şi documentar trebuie cercetat cât mai repede cu putinţă şi valorificat informaţional. am precizat condiţiile în care a fost organizată şi dotată şi· a funcţionat Biblioteca de turcologie a acestui institut307. A. parţial exagerate.. Dj. De asemenea. :m lbldem. cât şi în . căt şi organizarea instituţională. Orientalişti-turcologi şi preocupări ştiinţifice de turcologie au existat în România atât anterior. "" Ibidem. laş1) . pp.S. pe plan didactic. 304 Tn "C. Aceste concluzii. pp.179-193. H.. şi a "influenţat" benefic atât cercetarea. trebuiesc însă nuanţate.cimec.oraş301 . pp. şi publicat un an mai târziu304 . .ro / www. autoarea a afirmat că germanul Franz Babinger a avut o importantă contribuţie la organizarea. la I nstitutul pentru studiul Europei sud-estice din Bucureşti. D. Iorga.317-319.. . pp. în sensul că turcologul german Franz Babinger a semnat "actul de naştere" doar al osmanisticii didactice universitare româneşti. Această dublă activitate "a câştigat un loc de onoare în istoriografia românească.164-201. a osmanisticii moderne şi la impulsionarea "studiilor turceşti" în ţara noastră. al cărui director de studii a fost 306 ( 1 940-1 943) . din 1 937 şi-a continuat activitatea didactice-ştiinţifică la Universitatea din laşi. am elaborat un studiu. ( . pentru toate categoriile de preocupări de turcologie). Ulterior. ) Este deci. p. o realitate de netăgăduit că activitatea desfăşurată de Franz Babinger în România între 1 934-1 943 a constituit actul de naştere al osmanisticii româneşti şi că a influenţat-o in timp (subl. pp. Iorga.19S-197. Muzeul Judeţean Botoşani româneşti. Bucurefli. Ibidem. a completat Cristina F. pe baza documentelor inedite descoperite în amintitele fonduri arhivistice.eneşan.ro 58 .

. Dintre aceste contribuţii. Activitatea sa de . ar constitui «cheia de boltă» a oricărei [viitoare] intenţii serioase in domeniul turcologiei româneşti [compl.R.182. p.]"309. 1 71-179. (5 masive volume. Am comentat şi am publicat originalele scrisorilor trimise de Franz Babinger lui Nicolae Iorga in perioada 1 920-1 937. pp. anul 1931 (nr. 2001. cu titlul: Leglturl/e culturale Intre Germania şi Romlnia. Botoşani.". el există de jure! De ce nu ar fi revitalizat? O bună conlucrare intre facultăţile de profil [de istorie. In "M.n. Studiile lui Franz Babinger referitoare la istoria romlnilor şi a relaţiilor romlno-otomane In evul mediu Secolele XIV XVII ) . la 3 decembrie 1 93 1 .s. sub patronajul moral şi material al statului român. referitoare la relaţiile politice româno-transilvane in 1 64931 3 .R." . s. Dan Prodan. 2000 .". a ob�nut doctoratul In Istorie la Universitatea din Leipzig (1893). Deci. anul XXXIV.. 1 1 9-1 70.S. subliniind caracteristicile generale ale activităţii didactice-ştiinţifice desfăşurate de turcologul 30 german la Bucureşti (1 935-1 937) şi laşi (1 937-1 943) 1 . complexe. nefinalizat insă308. In "T. A se vedea şi textul conferinţei radiofonice ţinută de Franz Babinger la postul gennan de radio "Deutsche Welle" din Berlin.P. de asemenea.56316 Dezember 1931 . am insistat in mod deosebit asupra celei din 1 920. fără a fi desfiinţat prin decizia oficială a forurilor ierarhic superioare. oferind astfel noi informaţii despre colaborarea ştiinţifică dintre cei doi _a�� interbelică31 1 .• anul XXVIII. pp. Clu}-Napoca. O. 13 ldem.2/Summer 1994. Am revenit asupra vieţii şi operei turcologice ale lui Franz Babinger. a rolului important şi al locului central pe care le ocupa savantul român in cultura şi orientalistica-turcologia românească.cimec.ro 59 . 310 300 Ibidem. pp.UXI. Berlin.iorgolog" (cum el însuşi s-a autocaracterizat). laşi (sub tipar). no.24. Astfel. contribuţiile turcologice istorici in per � ale lui Franz � ger referitoare la istoria medie a românilor şi a relaţiilor multiple. idem. Tn ceea ce priveşte viaţa şi opera istorică a orientalistului sui-generis Nicolae Iorga (1871-1 940). preocupat de cerr:etlrl otienatlistice etc.". Corespondenţa Franz Babinger . D. a devenit biobibliograful . realistă. a debutat cu 300 Ibidem. Jahrg. On a Bemt and an 'Ahdnlme Handed to Prlnce GheoiT/he Rlk6cz/ Il in 1649. au constituit obiectul unor preocupări bie-bibliografice încă din timpul vieţii Magistrului de la Vălenii de Munte. in "M. mi-am exprimat speranţa că intr-un viitor nu prea îndepărtat "un Institut de Turcologie ar reuni toate aceste forţe creatoare [ale turcologiei româneşti] şi ar urmări finalizarea complexă a unui program de studii şi cercetări in domeniu. Barbu Theodorescu. In partea finală a acestei conferinţe turcologul german a evocat marea personalitate şi vaSUl operă ştiinţifică. nr. nr. "' ldem. 2000. Am analizat. . Anul 1649 In cadrul relaţiHor otomantrtransi/vane.n . româno-otomane. 1996. idem. (B.4 (325)/aprille 1994. .B. Iorga cu ocazia implinirii vârstei de 60 de ani şi a sărbătorii zilei numelui3 4 . Iorga. p. Leipzig. autor al sintezei de istorie otomană G.1 27-134. pp. X.IXI. program bine gândit. Franz Babinger-turco/og celebru şi agent secret?. �courile acestor contribuţii în istoriografia românească in ultimele trei sferturi d'e veac31 2 . 3'4 Franz Babinger. 1 908-1 91 3).I.lll. culturală şi artistică a lui Nicolae Iorga: discipol al lui Karl Lamprecht. Geburtstag.muzeubt.". www.. şi am urmărit influenţele şi . însuşi Franz Babinger 1-a omagiat ee N. 312 ldem. vol. acest] Institut şi ministerul de r�sort. laşi (sub tipar). fostul secretar particular al lui N. judicios şi precis formulat. Institutul de Turcologie de la laşi şi-a incetat de facto activitatea in 1 945. Bucureşti (sub tipar). Vezi F. Şi aceasta nu din curtoazie sau cu intenţie măgulitoare.oficial" şi de necontestat al marelui său profesor şi mentor.393 (1932). LXX.26-38). in "Hierasus·. XXXV III. Nicolae IOITia zum 60. Franz Babinger : "doresc foarte mult si pun turco/ogia la Bucureşti pe o bazl solidl". M id -1 1" Century Transyfvania and Franz Babinger.. IOIT/a.49-51. XXXV II. A R. In "A.ro / www.I. vol.I.". ci ca o recunoaştere obiectivă.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS laşi la Bucureşti. mai · ales plnl la rlzboiul mondial. Tn incheiere. ( ff. Corespondenţi N. in "DAZ. Bucureşti. 13).Nicolae /Ofrla (192()-1937) in "A.

'1 5 Barbu Theqdorescu. idem. 1 935. 1 3-55. "consacrat referinţelor critice din publicaţiile româneşti şi străine" . 1890-1934. li (1902-1912). lorga315 .ro 60 . permiţând încadrarea fiecărui titlu de carte într-un context biografic mai larg. :Rrecum şi datelor biografice care explică formarea şi 1 evoluţia personalităţii sale" 9. ' ldem. 324 1dem.. Documente literare. 1988 . Bucureşti.1 901 325. BIJCIAfll .l (18�1901)..+83 fotografii. amintita bibliografie este un bine întocmit şi indispensabil instrument de lucru pentru cercetătorul care studiază preocupările de orientalistică-turcologie ale polihistorului Nicolae Iorga. concursului universitar din anul 1 894-1 895. modernă şi contemporană" la Universitatea din Bucureşti324.!. In "Academie Roumaine.. Iorga (Studiu şi documente). un instrument la îndemâna cercetătorilor. Tipografia Căt1ilor bisericeşti. XXXIX+150 p. de al doilea. literară. Iorga Tn anul şcolar 1929-1930. acelaşi autor a "radiografiat" condiţiile de desfăşurare.189-175. Scrisori cltre Nicolae Iorga..+facs. concepţia istorică. 1871-1840. Barbu Theodorescu a elaborat lucrarea biografică Nicolae lorga323 . Vll+208 p. p. Bucarest. Tn selecţia datelor. Bibliografia şcolartJ 1 lul N. Bibliografia operelor lui Nicolae Iorga. p. voi. Iorga.P. 1937. . ldem. X+630 p. surprinzând ecoul operei [lui Nicolae Iorga . Din aclMtatea ştiinţifici a d-/ui Profesor N. tipărite în intervalul 1 934-1 94 1 : 41 1 titluri de cărţi. 1929-1930.S-14. 848 p. Acest volum va fi completat. Bucureşti.D. ediţie IngrijitA de Barbu Theodorescu.Ş. 1941 (ă la memoire de N. studii. vol. în urma căruia genialul candidat a devenit titularul "catedrei de istorie medie. in "Floarea soarelui". Theodorescu în 1 935-1937. 321 lbidem. Theodorescu. . t. Iorga. pp.14. 1 979.cimec.compl. pp. principalele direcţii ale activităţii sale didactica­ ştiinţifice plurivalente. cronologie şi bibliografie.E. Tn bibliografia editată în 1 976 3 preocupările de orientalistică-turcologie 1 şi de istorie a relaţiilor român(}-()tomane 322 în epocile medie şi modernă ale lui Nicolae Iorga au fost particularizata. sociali şi economici a lui Nicolae Iorga. in Anuarul Universitlţii din Bucureşti. a publicat catalogul contribuţiilor marelui istoric român. Bucureşti. voi. pp.Muzeul Judeţean Botoşani întocmirea. pp. XXIV+381 p. Un concurs universltar celebtu (Nicolae Iorga).] în epocă şi în posteritate"320 . Editurii Mlnerv8.1 2>520). ActMtatea lui Nicolae Iorga pe anul 1928. idem. urmările etc. tematică şi analitică a întregii opere a lui Nicolae lor� a 37 3 (1 890-1 940)3 1 6 . E. 1 7 Ibidem. comentate sumar şi reunite în subcapitole speciale. Despre viaţa lui N. edi�e ingrijitA de de Barbu Theodorescu. 1 930. am urmărit să acordăm o atenţie principală activităţii ştiinţifice a marelui savant.ll: Bibliografia politici. Buc:urettl . Nicolae Iorga. { www. Prin urmare... 022 Ibidem. voi.+10 pl. Bucureşti. Dar acest volum atât de necesar şi folositor nu a fost încă �ublicat. ' Aurelian Sacerdoţeanu. Bucureşti.276-350. P. Bulletin de la section historique•. periodică a bibliografiei contribuţiilor lui N. idem.. 1 979.� . '" Ibidem. Editura Tineretului. Bibliografia Istorici şi literartJ a lui Nicolae Iorga. Tn 1 976 acelaşi autor a publicat bibliografia critică.XXII. Ed�ura ·cartea romAneascA". Bucureşti. r.5-14. Nicolae lorg1. Iorga).. ldem.+fig. Barbu Theodorescu a pregătit pentru tipar şi a editat scrisorile primite de N. politică etc. E... 1 . 1 928 . enumerate. Anterior.ro / www. 320 Ibidem.muzeubt. 1944. D. importanţa. Iorga întocmită de B.. rezultatul . 1 972.15-123. = ldem. Studii fi documente. Ibidem. m . în perioada 1 890. Bibliografia a fost precedată de o prefaţă 1 şi o cronologie 8 . şi care "va rotunji profilul bibliografiei noastre. l!uanfti. BUCUI'efli . în completarea bibliografiei operei lui N. Editura Minerva. 1931. 382 p.!. miza.SS-100. 3 1 1 p. pp. 576 p. pp. 1976.12.+planşe bibliografii la pp. din ţară şi din străinătate. Vll1+370 p. 8/bliograph/e des travaux de Nicolae Iorga en fangues �trangeres. vol. 1890-1934. ultima "concepută ca un auxiliar al bibliografiei . în intenţia lui B. passim.

N.O.". Tn concluziile332 acestui studiu. Iorga.410437. 1943. Iorga se refusa ă tracer une nouvelle collection documentee de biographies comme l'avait fait en son temps Hammer ou une histoire de la culture comme Zinkeisen. Contribuţii bibliografice. formarea statelor naţionale în Peninsula Balcanică şi în Orientul Apropiat şi naşterea Turciei moderne.cimec. 1941 . www. După ce a prezentat carcteristicile generale şi originalitatea concepţiei istorice şi a metodei de cercetare ştiinţifică ale lui N. 11 entendit faire oeuvre d'histoire universelle. m ldem.Nicolae lorga's Geschichte des omanischen Reiches is a work of great value in which the scholar's encyclopedic "" Autelian Sacerdoţeanu. Iorga.144-149. Contribuţia fundamentală şi încă actuală a lui N. 1 01-122. cu Ţările Române în evul mediu şi în epoca modernă. Bucureşti. finances. pp. multilaterale. Tn centrul analizei autoarei s-a aflat amintita G. 332 Ibidem. la începutul anilor 1 970. Par lă. studentă. 1 972. de asemenea. Cu ocazia centenarului naşterii lui N. republicane. acestui subiect.121. kemaliste331 . avându-se în vedere. c'est-ă-dire etudier la vie de cette importante fraction de l'humanite du Sud-Est europeen sous tous ces aspects en insistant sut les facteurs qui concoururent ă l'organisation et au maintien de I'Empire: dynastie.R.". (5 masive volume. 331 Ibidem. pp.70-143. M.ACTA MOl.R. Bucarest. a abordat pentru prima dată în istoriografie preocupările marelui savant român pentru studierea istoriei Imperiului otoman şi a relaţiilor româno--otomane327 . Ibidem. Tn 1 943 autoarea. aflată în relaţii complexe. Nicolae /orgii-li Romenian Historian of the Ottoman Empira. renouvela presque completement l'historire de I'Empire Ottoman en introduisant dans son «architecture» toute une suite de chapitres consacres ă la vie sociale. pp. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a analizat "tezele fundamentale" ale marelui istoric român privitoare la originea etnică a otomanilor şi politică a statului otoman. autoarea a afirmat: . 1941 . Bucureşti. ce reflecta nivelul dezvoltării istoriografiei turcologice în legătură cu tema amintită. p. cu un caracter aparte. M . "" Ibidem. colaboratoare şi discipolă a lui N. Tn legătură cu această sinteză. 192 p. Iorga. Depassant ses predecesseurs par l'envergure de sa conception historique. ti extras. conferinţe etc. Gotha. şi alte contribuţii ale lui N.M. in "R. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a întreprins o nouă cercetare a contribuţiei savantului român la studierea şi scrierea istoriei Imperiului otoman329 . anui iVI2. 1 1 �9. autoarea a concluzionat: "cette ouvre si riche de savoir et de reflection occupe une place importante dans la developpement de l'historiographie de I'Empire Ottoman.A.326. N. Iorga referitoare l a Imperiul otoman ş i contribuţia marelui istoric român l a cercetarea şi scrierea istoriei acestei formaţiuni statale tricontinentale. Iorga (1934-1941). lorga. Alexandrescu-Dersca Bulgaru a analizat concepţia istorică a lui N . VI. M. Iorga consacrate.+1 map. et qui favoriserent la survivance des nations conquises.R.R. histolien de I'Empira Ottoman. O. armee. declinul şi prăbuşirea Imperiului otoman.M. Bucarest. classe dominante. Iorga în domeniul orientalisticii-turcologiei a fost monumentala G. economique et spirituelle des provinces"328 . Iorga referitoare la istoria Imperiului otoman330. �.ro 61 .DAVlAE SEPTENTRIONAUS articole. pp. Opera lui N. fondarea. 327 Maria-Matilda Alexandrescu-Oersca Bulgaru. de-a lungul întregii sale cariere ştiinţifice.ro / www. 39 p.muzeubt. stagnarea. în care cele cu conţinut istoric (inclusiv cu tematică turcologică) ocupau un loc important. 1 908-1 91 3). Iorga. Pubishing house of the Academy of the S. in "B. N. Bibliografie. .. N. M . ascensiunea. idem.

Oeuvre de vaste anvergura. 1 naşterea Turciei moderne.critică a fost realizată segmenţial. pp.R. fără studierea evoluţiei Orientului Apropiat. .ro 62 .200. 45-47.. Iorga referitoare la istoria Europei de Sud-Est. pp. 342 Ibidem. realizată de autoare. pp.U. is not on a work of erudition( . cum era şi firesc. derularea particularităţile.1 87-250. analizând global contribu�ile marelui savant român referitoare la istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomano/turce339.R. la relaţiile româno-otomane şi la Turcia kemalistă (65 de titluri)338. este cea mai minuţioasă şi mai cuprinzătoare din câte s-au intreprins până acum in istoriografie. . a Imperiului otoman.211973. . 1972. 340 Ibidem.1 75-186. Iorga: istoria Imperiului otoman (cu accent pe G. Nico/es Iorga. autorul a insistat. N. historien de /'Europe du Su�st. . ) [G. 148. . 34' Ibidem. D.35-44. . lorge el l'h/storie de /'Empire Ottoman. Un rezumat al acestei temeinice şi pătrunzătoare analize a fost publicat tot in 1 972334 . kemaliste34 . Bucarest. in volumul omagial Nico/as Iorga. . ln anexa studiului său. Abordarea . ). "" Ibidem. . ""' Ibidem. multiple. Iorga. Iorga. in op. ln analiza sa. Mihail Guboglu a extins studiul sferei preocupărilor de orientalistică­ turcologie ale lui N . R.cimec.compl.25-48. O.muzeubt. .. pp. Iorga. Iorga ca fiind "istoric al Imperiului otoman" ("historien de I'Empire Ottoman". 330 Mihail Guboglu.". originea. autorul a publicat bibliografia contribu�ilor lui N . ldem. ( . anul XXII. Analiza preocupărilor de orientalistică-turcologie ale lui N. Pornind de la concepţia istorică proprie a lui N.P. Bucurefti. Guboglu a cercetat contribuţiile de istorie otomană ale savantului român.B. but a work of interpretation.I. în universalitatea ei. cit. l'homme el l'oeuvre . O. ( . pp. in strânsă legătură cu cele ale relaţiilor multiple şi complexe româno-otomano/turce. O. subliniindu-se şi interconexiunile obiective între domeniile de cercetare istorică circumscrise anterior amintitelor 340 preocupări ale lui N. a precizat Virgil Cândea. româno-otomane-turce342 • Toate aceste contribuţii istorice ale lui N . Virgil Cândea a studiat activitatea şi contribuţia ştiinţifică ale lui N.] exprime les conceptions de Iorga touchant toute la peninsule balkanique sous la domination turque"337 . p. M .M. 334 333 Ibidem. Iorga au fost elaborate pe baza studierii şi � pp. conform căreia. şi asupra lucrărilor marelui savant referitoare la istoria Imperiului otoman şi a Peninsulei Balcanice sub stăpânirea sultanilor336. nr. M. Tn toate contribuţiile sale amintite anterior. consecinţele etc. ) The G. .M�e u l � udeţean Botoşani knowledge and the erudite precision combine with the novelty and boldness of the history of the Ottoman Empire as an integrant part of world history. grounded on profound thinking" .243-246. Nicolas Iorga inaugurait une optique nouvelle ă la fois objective et irlmique dans l'etude des ecoles nationales d'historiographie de !'Europe du Sud-Est. in special. relaţiilor complexe.200-201 .44--<45 . in general.30-35. pp. Nicolae Iorga-i storic a/ Imperiului otoman şi al relaţiHor romlno-turce. In "A. www. "a Romanian Historian of the Ottoman Empire"). 337 Ibidem. pp.) .146. istoria medie şi modernă a românilor nu poate fi înţeleasă pe deplin. ""' Virgil CAndea. pp. un loc important I-au ocupat cele privitoare la Imperiul otoman. The originality of there interpretations opened new vistas for the historical research. Iorga in calitate de istoric al Europei de Sud-Ese35. la nota 330. Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1-a apreciat pe N. "Avec I'Histoire de I'Empire Ottoman.ro / www.

După observaţiile generale. occidentale şi orientala-otomane.41/ Mart 1966 . Beş cilttik Osman/1 Tarihl yazan profew Nilcolaye Yorga (Profesorul N. Iorga privitoare la istoria Imperiului otoman. pp. Succinta. dans un esprit de parfaite objectivite. ale acestei experienţe istorice unice.cimec. historien pragmatique. Istoricul turc Tayyib Gokbilgin a subliniat elementele fundamentale ale concepţiei ştiinţifice a lui N. pp. cunoscător de limbă turcească. Ahmed Temir. Despre pregătirea de specialitate a savantului român in acest domeniu. dr. multe dintre ele descoperite şi publicate de însuşi marele istoric român. Iorga despre originea istorică. tous les faits et evenements etudies ă leur cadre historique. cu toate bucuriile şi durerile ei"344 . D. IV-ncO yili. şi operei sale orientalistico-turcologice. nr. la ccentenarul naşterii sale. w Tayylb GOkbllgin. O. autorul Istoriei Otomane Tn 5 volume).ro 63 .R.E. in "A. ) obiectivul principal al sintezei sale a fost de a desprinde liniile fundamentale ale evoluţiei statului otoman şi ale politicii sale interne şi externe"3o48 . epigrafice etc.O. X-ncu ylll.ro / www. autorul a precizat: "Nu se poate spune că N .I. sinteza fundamentală a lui N. 1 1 315 Mart 1 972. ""' Ibidem. dar el a pătruns adânc in domeniul orientaliştilor. Bucarest. islamistică sau turcologie-subl. pp. cu măreţia şi decadenţa popoarelor. ""' Ibidem. in perioada 1 8931 9403<13 . Ankara. in revista "TOrk KOitOiil".R. pertinente. pp. n-os 1-2/1971 . . făcută de unul dintre cei mai mari istorici turci contemporani. in legătură cu preocupfJrile de orientalistică-turcologie ale marelui polihistor român. pp.318326 (cu un elogios Cuvllnl Introductiv de prof. In revista "TOrk KOitOiil".29-33. Tn concluzie. istoricul turc a concluzionat: N . documentare. fiind citat frecvent [in lucrările �i enciclopediile de orientalistică.29. 340 Ibidem.493-496. . 340 /bidem. p. Nazimiye TOI)an. dar temeinica analiză a concepţiei istorice novatoare a lui N. www.E. M . Iorga. ( . făcute asupra surselor istorice. Iorga referitoare la istoria I mperiului otoman3o47 . Ankans.27-33. folosite de savantul român în elaborarea vastei sinteze otomane. 343 Turcologul Bekir Sitki Baykal a formulat câteva consideraţii referitoare la """ Mihail Guboglu.33. p. în istoriografia românească şi străină346. G. "marele istoric român" a aplicat "o nouă concepţie despre istoria otomană.. numită Imperiul otoman. Les exceptionelles qualites et la profondeur de sa conception historique imposent le respect ă tous les historiens qui lui ont succede" 3o49 . Ibidem. În celebra sa contribuţie G. in frunte cu Geschichte des osmanischen Reiches.muzeubt. Iorga schiţează in linii mari toată evoluţia istoriei Orientului şi Occidentului. a demonstrat receptarea şi folosirea sintezei otomane amintite in istoriografia turcă şi a reprezentat un omagiu al ştiinţei istorice turce adus savantului român. N. Iorga ar fi fost un orientalist­ turcolog in adevăratul sens al cuvântului. Istoricul turc a citit G. p.. Iorga. La conception de Nicolas Iorga suri'Empire Ottoman.ACTA MOLDA'lllAE SEPTENTRIONALIS valorificării ştiinţifice a unui important număr de izvoare istorice central şi vest­ europene.318-319). Iorga. Nikolaye Yorga'nm Do{Jumunun yazonco y1/1 dolayswle (Cu ocazia aniversllrii a 100 de ani de /a naşterea lui Nicolae Iorga). IX-e annee. cât şi "orientale"-otomane: cronistice. Bulletin". încă din perioada interbelică. cu urcuşurile şi coborâşurile ei. care alcătuiesc viaţa intregii omeniri. s'est efforce de rapporter.E. Guboglu a sistematizat şi a completat informaţiile despre şi analiza activităţii ştiinţifice de orientalist sui-generis a lui N .R. Contribuţia lui M. Nazimiye TOI)an. dane " du sens de realites. nr. O. evoluţia pe multiple planuri. Guboglu a afirmat: "ln măreaţa sa operă istorică. şi compl.P.47.]"3o4 .S. caracteristicile generale etc.

Simpozionul romlno-turc de istorie.1 878. iar religia islamică. Baykal. la Ankara. socio-economice. 1 99 1 .V. Bucureşti. cu un deceniu inaintea lui Mustata Kemâl. cosmopolit al statului otoman. comunicare prezentată în cadrul Slmpozionului romăno-turc de istorie.. Aceasta deoarece statul otoman a fost o piedică în calea dezvoltării spiritului naţional turc.statul otoman in Anatolia. produs al timpului său şi "bun comun al culturii mondiale" .bey/ik-urile turceşti . Luca Vornea i-a consacrat filologului orientalist Laz�r Ş�ineanu (1 859-1934) o lucrare bio-bibliografică încă din 1 928. in conformitate cu cercetările istorice ţn acest domeniu din perioada 1 91 3-1 978 350• Analiza intreprinsă de 8. . faptul că doar un stat naţional turc. a insistat asupra continuităţii istorice: Imperiul seldjukid . "Decanu/". precizând că nu trebuie făcută eroarea. p. putea să le redea turcilor adevărata identitate şi personalitate şi să le ofere posibilitatea unei autentice dezvoltări moderne. europene. r'1 volumele 1 1 . a subliniat gradul de receptare a acesteia in istoriografia turcă din anii '40-'70 ai secolului al XX-lea. principalele contribuţii istoriografice ale lui N. 1. român şi turc.Muzeul Judeţean Botoşani când era student în Germania. loc. Turcologul român Tahsin Gemil a oferit o imagine istoriografică de ansamblu asupra activităţii lui N. nr. ' Tahsin Gemil. Iorga de "cercetător al istoriei otomane". 27 noiembrie 1990.cimec. Nicolae Iorga a atras deseori atenţia asupra caracterului eclectic. apud Mihai Maxim.44-47. pp. laic şi democratic. Bucureşti. culturale etc. universal. Sesiunea omagiala Nicolae Iorga-Virgil Madgearu. instituţionale. 267. dar are nevoie de o necesară "aducere la zi" informaţionalo­ istoriografică. diacronică şi integratoare. I I I şi IV ale G. Ţlrile Romilne şi Inalta Poartll. Bucureşti. Yorga'nin Osmanli Tarihiye dair Fikirleri (Consideraţii asupra /storlel lmperlulul oiOIINin a lui N. conceptual şi informaţional. la accesul marelui istoric romAn la izvoarele osmano-orientale etc. subliniind principalele caracteristici şi coordonate ale concepţiei istorice novatoare a marelui savant român referitoare la � neza. Parlamentul Romaniei. Despre opiniile a�or Istorici turci referitoare la sinteza otomană a lui N. evoluţia. 1 877-1878. S. Nicolae Iorga a fost primul istoric european care a prezentat istoria otomană in contextul mai larg. Pornind de la aceste realităţi istorice şi considerente conceptual­ metodologice. S. N. de asemenea. pp. are la bază o originală concepţie istorică sincronică. 428. ep. decăderea. vechile sinteze ale lui Hammer-Purgstall şi Zinkeisen fiind depăşite metodologie. N. Au fost amintite. Vezi şi considera�ile generale ale "decanulul" osmanisticii mondiale actuale. în voi. Introducerea şi voi. vezi ibidem.. a preluării şi a ideologizării de către conducătorii otomani a moştenirii imperiale romano-bizantine şi a celei islamico-califale. V (1 774-1 9 1 2) al vastei sinteze otomane. O.42 1 . a fost o punte cultural-istorică de apropiere şi de legătură intre cele două popoare. 25-28 mal 1 978. pe de o parte. prăbuşirea şi urmările 1 existenţei I mperiului otoman . 10/1 978. în "R. Imprimeria Coresl. cănd savantul de origine română trăia şi îşi 350 B.muzeubt.". militare. De asemenea. de a pune semnul egalităţii între statul otoman şi cel (naţional) turc. în Prefaţa savantului turc la contribuţia lui Mihai Maxim. Iorga. in domeniul orientalisticii-turcologiei.9. generată de cunoaşterea superficială a trecutului otoman şi de neînţelegerea specificităţii acestuia.ro 64 . abundă in sugestii interesante. Halîl lnalcik. Iorga. a frânat innoirea şi europenizarea structurilor politice.31 .ro / www. referitoare la contribuţia lui N. prof.cit. Contribuţia orientalistico-turcologic� a lui Nicolae Iorga. pp. Nicolae lorga-cercetltor al istoriei otomane. A tradus ulterior în limba turcă şi a publicat in 1 948. Iorga). neadaptată timpurilor moderne.dl. Şi nu in ultimul rând. www. Iorga la scrierea istoriei Imperiului otoman şi a rela�llor romAno-otomane. Primul merit al lucrării lui Iorga a fost acela că a răspuns exigenţelor ştiinţifice ale inceputului secolului al XX-lea. Iorga. otomane perimate. in voi.9. R. Baykal a reliefat noutatea şi modernitatea operei turcologice a lui N . 1 993. în Mihai Maxim. Iorga a prevăzut. pe de altă parte.

Constantin orientalistice ale lui Lazăr Şăineanu. Tn partea a doua. Vlll+152 p. fn prima parte a contribuţiei sale. Sa vie el son oeuvre. ldem. "" Ibidem. a fost prima trecere i n revistă a intregii opere filologice a fratelui său. Paris. apărută ş i in limba franceză 357 .ACTA M. cărţi. O carieriJ filologiei (1885-1900). "" Ibidem.VI. fratele mai mic al lui Lazăr. contribuţia lui C . in idem. 1 62-183. t. predate de Tn anexe Lazăr Şăineanu la Bucureşti şi Paris.1 27-150. Cluj­ Napoca. 1901 . Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei romlneşti. după 1 947) nu au stârnit interesul nici unui cercetător român al studiilor orientale în România la cumpăna dintre secole. Larousse. articole. in "Memoriile Secţiei de Ştiinţe filologice.A.NTRIONALIS desfăşura activitatea ştiinţifică la Paris352 . 355 autorul a grupat sumarele a două cursuri universitare. in-8'..1 8-19. 61-62. a doua publicată) impotriva detractorilor săi. Amintiri. . Tn Amintirile Şăineanu a făcut referiri şi la studiile şi activitatea filologică-orientalistică a fratelui său Lazăr. Lazlr Şlineanu (1859-1934). torne 111-e: Recherches complllmentaires. 1 928. Paris. Prin urmare. Lazlr Ş4ineanu. Lazlr Şllneanu (1859-1934) cltre Moses Gaster. 362 D . la Paris şi Leipzig (1 887-1 889) şi la Bucureşti ( 1 885-1 900). cu un portret şi patru anexe. 303 Ibidem. . Les sources indigenes de /'etyrno/og/8 franraise. "" Vlrglullu Florea. Macrea. cu ocazia implinirii vârstei de 70 de ani şi a 50 de ani de activitate publicistico-ştiinţifică (în 1 929). ldem.43-5 1 . in "Anuarul de Folclor". Ed�ura "AdevArul" S.ro 65 . Lazlr Ş/fineanu . pp. 3-4/1 983. 1978 (456 p. 359 Lazllr Şllineanu. Vlll+56 p. nr.OLDAVIAE.266-319.41-125 (Bibl iografie critici)..E. "bărbăţia" şi "maturitatea".1 90 1 ) ale lui Constantin Şăineanu (1869-m. pp. 352 www.. cu excepţia volumului autobiografic Amintiri. "" Constantin Şllineanu.muzeubt. Şăineanu. Bucureşti. . Une camere philologique en Roumaine.. a evocat viaţa şi opera ştiinţifico-filologică a fratelui său dispărut in plină putere creatoare356. SE. traduceri etc.. Trebuiesc amintite ş i contribuţiile autobiografice359 ale l u i Lazăr Şăineanu. autorul a prezentat principalele repere cronologice ale vieţii lui Lazăr Şăineanu353 : "copilăria". Bucureşti. "juneţea". nu dispunem in prezent nici măcar de un modest articol despre viaţa şi primele încercări de filologie orientală ale lui Constantin Şăineanu. /. A precizat motivele. in care acesta a oferit numeroase detalii inedite şi interesante despre activitatea sa orientalistică. Histoire de mes ouvrages. Macrea362 . 1901 . Bucarest. Luca Vornea a enumerat 61 de contribuţii ale filologului orientalist român (până i n 1 928 inclusiv): studii. Constantin Şăineanu. 1 947. Bucureşti. 1 52-153. accentul punându-se pe preocupările ştiinţifice 358 sale. ce I-au determinat pe fratele său mai mare să se stabilească la Paris ( 1 901). avec 5 annexes. Les pllrp i eties d'une natura/isation. Le grande phHologue (1859-1934). pp. Editura ·universul" S. subiective şi obiective..cimec. pp. Lucia Wald361 sau D. schiţ4 biografiei urmat! de o bibliografie critici. Ed.Istoricul unei Tmplmlnteniri. pp. Memoriu autobiografic.). Noi informaţii despre viaţa şi opera lui Lazăr Şăineanu conţin şi contribuţiile semnate de Virgiliu Florea360. Vlll+96 p. lucrarea lui Luca Vornea a fost singura contribuţie românească consacrată vieţii şi operei lui Lazăr Şăineanu. O actMtate de jumltate de secol in serviciul ştiinţei. pp. E. 47 p. deja menţionat anterior. 68-69. "" ldem.PTE. pp. Lucia Wald. Memoire autobiographique. 67 p... 1 984. Lazlr Ş/fineanu. idem.. Preocupările filologice orientalistice de tinereţe ( 1 889.omul şi ope111 . şi două luări de poziţie (prima rămasă in manuscris. in idem. Lazare Sarnllan. Trecând peste accentele subiective fireşti in cadrul acestei categorii de evocări. cu scurte observaţii critice şi cu prezentarea recenzii lor româneşti şi străine făcute acestora354. Autorul a precizat condiţiile in care a studiat la Luca Vomea.A.Ş. Deşi conţine unele inexactităţi şi aprecieri subiective. 1-39 (Schlţl biogratrc4). Bucureşti. Bucurefll. literaturA şi arte a Academiei". 1935. mort la Paris.ro / www. 1 929. Bucureşti.

unde studiile orientaliste evocă un zâmbet de ironie la intelectualii noştri. pp.". Folosind cu circumspecţia de rigoare afirmaţiile memorialistului. Tn 1 901 a fost respins.ro / www. ) Noi nu suntem încă pregătiţi pentru asemenea studii. D. Simache . L'activite d'historien-orientaliste (turcologue) n'a donc represente qu'un aspect de ses preocupations dans la domaine de l'orientalistique.. . în Ioan Chlorean. ) în ţara noastră.344-347. une composante de l'activite d'orientaliste. vol.Muzeul Judeţean Botoşani Paris (1 888-1891) şi Leipzig ( 1 89 1 -1 892) filologia orientală. 1 958. ee. în legătură cu gradul de receptare a importanţei studiilor orientalistice în România: era foarte greu.]"364• Viaţa şi opera ştiinţifică ale orientalistului transilvănean dr.). prin 1 895-1 896. a renunţat la preocupările sale de orientalistică. au analizat sumar procupările de orientalistică (istorie şi filologie) ale acestuia.muzeubt. vol. Târgu-Mureş. în E. Valeriu Niţu.".O. la relaţiile de colaborare ştiinţifică cu N .Săineanu.R.P. ( . am precizat: "Les contributions turcologiques d'Andrei Antalffy sont le resultat de son activite scientitique d'historien-orientaliste. cu o puternică încărcătură subiectivă. . dacă nu imposibil. poate peste câteva decenii să le simţim nevoia [compl. la evoluţia preocupărilor româneşti de orientalistică (cărora contribuţiile savantului transilvănean li s-au integrat organic) . Andrei Antalffy.36.l (308 p. 'Jtfl ludovic Demeny. Valeriu Niţu.97. Tn ceea ce mă priveşte.cimec.e.A. 1 1 8-66. în "S. . Ibidem. Valeriu Niţu366 sau Ludovic Demlmy367 • Aceşti autori au amintit principalele momente şi etape cronologica ale vieţii . să tie editată o "revistă semitică [de orientalistică-semitologie] ( . En guise de conclusions. Andrei Antaltry. 1957. p.9(). 300 Dan Prodan. . p. nu putem totuşi ignora observaţia pe care acest "modest soldat de jertfă". 1 52-153. Andrei Antalffy (1877. A devenit doctor în filologia orientală al Universităţii din Leipzig în 1 892. pp.276. pentru care avea totuşi pregătirea universitară de specialitate363 .27(). pe baza informaţiilor inedite ale corespondenţei dintre cei doi istorici366• Tn concluzie. Bucarest. filolog orientalist nerealizat. de la concursul pentru obţinerea unei burse pentru studiul limbii turco-osmane. locul şi rolul lor în dezvoltarea orientalisticii interbelice româneşti. de către Ioan Bogdan. şi subl. în "T. Ibidem.. Antaltry Endre. Ladislau Koczlăny. Tn anii următori a elaborat şi publicat modeste contribuţii în domeniul său de iniţiere. Cluj-Napoca. volume V. L'orientallste trensytvain dr.48. unele dintre ele pătimaşe. ale ploieşteanului Gheorghe Popescu-Ciocănel(1869-1929) au fost studiate de 1 . raportându-le. D. 1 /Spring 1996. iar pe de altă parte. e. studiilor şi carierei orientalistice ale savantului târgmureşan. car elles connaissent une interpenetration et une complementarite determinees justement par l'evolution historique objective de l'orientalistique"369 • Viaţa şi opera ştiinţifică. "" C. no . . nous pouvons affirmer que le dr. · ""' Dorothăe Sasu. tout en faisant la remarque que les deux categories d'activite ne peuvent pas etre bien delimitees. Profiluri mureşene.100. pe de o parte. Andrei Antalffy a ete un orientaliste roumain transylvain ayant des preocupations solides et fructueuses dans la domaine de l'arabistique-iranistique (l'activite de philologue-traducteut') et de la turcologie (l'activite d'historien) . a făcut-o. 1978.. 1 97 1 .I. Deziluzionat şi resemnat. de orientalist-arabist şi -iranist. Amintiri. Iorga (unul dintre promotorii dezvoltării orientalisticii româneşti din perioada interbelică).ro 66 . am reluat studiul vieţii şi activităţii ştiinţifice ale dr.l.R. www. Andm Antaltry et les �tudes orientales en Roumanie. Andrei Antaltry.1958) au fost studiate de Doroteea Sasu365. p. P.

. + IX pl.muzeubt. primul traducător al Kur'ân-ului din limba arabă în româneşte372 . Gheorghe Speranţă3 0 . deşi nu s-a ocupat în mod special de activitatea filologică arabistică a lui S. Mircea Păcurariu. Ştefănescu37 . au subliniat coordonatele activităţii didactica-ştiinţifice ale profesorului ploieştean. Gheorghe Speranţă. drd.P.M. D. 380 Drd. " ' Pr.". 5-6/1 938.cimec. anul LVIII. Bucarest. Pr. O. V. univ. 379 1. in Moldova şi in Valahia [1653-1658]. a fost studiată de dr. nr. 372 O a�â traducere a fost realizatA şi editată de curând: Coranul cel Sfant. cum este cazul tălmăcirii româneşti a Coranului.".B. Nicolae Neaga. ediţia 1. Radu Vasile. Gheorghe Speranţă. pp. nerealizat însă. 3n Dr. Pllrintele profesor Vasile Radu. I .T. pp.· . Pr. nr..35 �).R. voi. Bucureşti. Un orientalist p/oieştean. lsopescu.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS Popescu370 şi de Viorel Bagiacu37 1 . al Antiohiei in Orient. 375 Pr. dr.D. pp. Mircea Păcurariu376 . anul XIX. pe modesta mea garanţie. . . cit. III. Giurescu37 . pe măsura pregătirii universitare de specialitate. 71 Viorel Bagiacu. VI.363-366.359-374). 9-1 01septembrie-octombrie 1972. extras. Silvestru Octavian.371-374. Cleric/ romani orientalişti. in "S.Ş. dr. Editura Islam. a particularităţilor chiar şi stilistice ale originalului. ) [compl. D.ro / www. 1996 (503 p.491 -493. O. Toţi aceşti autori.cit. . Targu-Mureş (pp. pp. . in "G. Nicolae Neaga373 . 21 -307 (Cllllltoria patriarllului Macarie al Antiohiei in Moldova şi Tara Romaneascll). 1971. Bucureşti. pp. 8 8 M. seria a 1 1-a. 382 Pr. Bucureşti. pp. 1 969. Un orientalist roman-S. loc. Bucureşti.". Traducerea sensurilor şi comentarii. uneori până la minuţiozitate. laşi. in "S. prefaţând şi publicând Coranul în limba română (Cernăuţi. in Cllllltori strlfini.O. dr. Ploieşti. Şi activitatea unui alt orientalist-arabist român Vasile Radu (1 887-1940). Atanasie Negoiţă. 1912. primul orientalist roman.I. au enumerat şi analizat sumar contribuţiile de orientalistică ale acestui inimos şi entuziast orientalist român.". Aceşti cercetători au amintit de cursurile şi specializarea lui V. ) ) Simach&-P. Mircea Păcurariu3 2 . anul l .R. Andrei Antalffy. şi subl.S. passim. a 9 8 8 fost cercetată de C. in idem. dr. ale Coranului ( . pp. . 5-67/mai-iunl&-iulie 1 957. 1 940. cit. i n idem. in "M. 374 Drd. 538 p. a precizat în legătură cu prima traducere în româneşte a "Cărţii sfinte islamice": "Veţi crede. 1927-1949: VI + 99 p.ro 67 . citându-se succesiv. Gheorghe Speranţă374.S-6/mal-iunie 1967. Muzeul de Istorie al 18 p. text arab şi traducere franceză. prof. Ştetiinescu. + 441 p. D. la Universitatea din Viena (1900-1908). o astfel de operă presupune din partea traducătorului o cunoaştere mai mult decât mediocră a limbii arabe ( . prof.M.278-279. făcută de lsopescu . in "B. şi la Ecole des Hautes Etudes ( 1 921 -1927) din Paris. această unică ediţie critică (până acum) a . că ea [traducerea] rezistă comparaţiei cu cele ma bune tălmăciri. (. el însuşi traducător al Kur'ân-ului din arabă în maghiară. pp. dr. Sistemul religios al isJamului. Vasile Radu şi-a demonstrat competenţa în sfera filologiei arabe prin traducerea. . lsopescu . univ. X. drd. p. Activitatea de orientalist-arabist a lui Silvestru Octavian lsopescu(18781922) . Atanasie Negoiţă375 şi dr. pp. Dicţionarul teo/ogilor romani. vechi şi moderne.).).214-215. O traducerea a cărei notă caracteristică este respectarea. Bucureşti (pp. 50 de ani de la moartea lui Silvestru Octavian lsopescu. Alexandrescu-Dersca Bulgaru3 1 sau dr. 2252 p..O. !udeţului Prahova.716-718.C. VIII. Mircea Piicurariu. prof. anul XXX I II. în "R. 6: 6 www. S. 373 Pr. 370 1. au amintit de studiile de specializare din domeniul limbilor semitice (inclusiv araba) ale acestui geniu filologic bucovinean.O. după originalul arab. Glurescu. 1976. Vasile Radu (1887-1940). 1998.1036-104 1 . în revista "Scanteieri". nr. Deşi incompletă. Autorii au amintit principalele repere cronologice ale vieţii. traduclftor din siriacll. lraducere şi ed�are: Asociaţia Studenţilor musulmani din România. Dr. 3" M.". op.A. E.. 468-472.]"377 . Gheorghe Popescu-Cioc/Inel. Popescu. Silvestru Octavian lsopescu(1878-1922). didactic şi ştiinţific.E. 1 940. Andrei Antalffy. lsopescu (1878-1922).375. Radu în domeniul limbilor orientale (inclusiv araba) la Institutul Catolic (diplomat în limba şi literatura arabă). loc. Timişoara. Ed�ura "Univers Enciclopedic". Preotul Vasile Radu. Bucureşti. Paul din Alep. Gheorghe Popescu-Cioc/Inel. M. nr. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. lsopescu şi-a dovedit erudiţia în sfera filologiei arabe traducând după originalul arab.1 6-20. prefaţarea şi publicarea ediţiei critice a Călătoriei patriarhului Macarie.". anul XXXI .

Dj .A. nota nr. Siruni. pp. publicate în perioada 1 940. Mihail Guboglu 1-a omagiat387 pe H . "a desfăşurat o bogată activitate didactică în domeniul orientalisticii· române. Siruni a fost . Siruni. 91 Nicolae Ghinea. Dj. Siruni (1890-1973). . Dj. in "R. ) Timp de o jumătate de veac ( . Vezi supra. Siruni la împlinirea vârstei de 80 de ani.. Dj. '"" Ibidem. a contribuit la o mai profundă cunoaştere a trecutului nostru istoric ( .cit. Concomitent. ) a inaugurat publicarea documentelor turceşti din arhivele româneşti. Dumitru lmbrescu a recenzat385 trei "studii de turcologie" ale lui H. Dj. H . in "R. p.".. Siruni la 80 de ani. pp. P .414.211973..R. prin predarea limbilor clasice şi moderne. a reiterat principalele coordonate ale activităţii ştiinţifico-didactice în domeniul turcologiei şi armenisticii ale neobositului şi harnicului cercetător H . lncă din 1 944 .211 970.cit. P . 367 Mihail Guboglu. In concluzie. 380 1bidem. '"" D(an) S(luşanschl]. anul XLVII. p.. O. .)"386 şi a atras atenţia istoricilor români asupra turcologului H. ). In "S.}".413-414. depăşeşte cifra de 200. Bucureşti. scoţând în evidenţă preocupările constante şi enumerând principalele contribuţii de orientalistică-turcologie ale acestui savant de origine armeană. 376. www. Sironi (1890-1973}. 301 Nicolae M.A. anul L. şi subl. . Ghinea.XXXII. D .ro 68 . Siruni.299. Siruni şi a "interesantelor sale studii" de turcologie. Mihail Guboglu a afirmat că "H . "unul din cei mai importanţi reprezentanţi ai orientalisticii româneşti din ultimii cincizeci de ani. Dan Sluşanschi393 şi Georgeta Penelea394 au prezentat sumar viaţa şi opera ştiinţifico-didactică ale lui H . edite şi inedite. p. . care.O.Dj. 1 978.. ).textului arab383 a fost folosită ca ediţie de bază pentru traducerile ulterioare în alte limbi europene (printre care şi în româneşte. nr. op. Vezi şi observaţiile pertinente ale lui Andrei Antalffy. ( . Studile orientale in România au avut in persoana sa un neobosit animator [subl. .cit. Siruni ( . . turcă şi armeană"389 .P.P. op. Bucureşti..nr.muzeubt. Bibliografia contribuţiilor de turcologie şi armenistică ale lui H . . prin cercetările sale şi vastele cunoştinţe în domeniul turcologiei şi armenologiei. loc.)"390 . Bucarest. . H. orientate pe materialul documentar turcesc aflat în arhivele noastre [din România-compl.ro / www. Dj.Dj.162. voi. stabilit în România. . Siruni. recenzorul a precizat că "toate aceste trei lucrări inaugurează o serie de cercetări [de turcologie). . Dj. 1 977. ) a îmbogăţit orientalistica în ramurile ei cele mai reprezentative: armenistica şi turcologia.". ceea ce demonstrează. .654. Autorul a amintit principalele momente şi etape ale vieţii şi direcţii ale activităţii didactica-ştiinţifice în domeniile turcologiei şi annenisticii ale octogenarului Siruni. cu multe lucrări preţioase.1 941 .S-6: "să atrag atenţia asupra unui caz{traducerea amintitS) de reimprospStare a interesului la noi pentru astfel de studii (de orientalisticll-arabistlcâ-compl. D..I.P. Vezi supra.168-169. XXXV. IX. Siruni Hagop D jolonlan.. încă o dată. "" Georgeta Penelea.. H. pp. în necrologuf publicat la moartea lui H. Aproape toate traducerile sale din preţioasele izvoare turceşti din arhivele noastre sunt însoţite de facsimile şi de textul original"386 . nota nr. în 1 976384) .". voi. '"" D. "" Ibidem. 302 1bidem. în 1 973.Dj. H.)"392 .A. Acesta "este primul învăţat din România care ( .D j. D. lmbrescu. 1 1 9.cimec. p.652-655. In E. . Dj. . valoarea ştiinţifică europeană a acestei contribuţii româneşti de Muzeul Judeţean Botoşani orientalistică-arabistică. Siruni a desfăşurat o febrilă activitate pentru dezvoltarea orientalisticii române [subl.655. pp. în concluzie.

Ş.A. L 'll6ritege scientifique d'un grend orientaliste roumain (Aurel Decei). i se potriveşte profunda semnificaţie a hadîs-ului muhhamedan: "moartea unui om de ştiinţă înseamnă dispariţia unei lumi". pp. unde a descoperit. 1 989.L. bogată şi temeinică.U. pp.61-71 . Decei Aurel.". lect. pp.ro 69 .N. XV. Toate aceste studii au condus la concluzia că savantul a fost unul din cei mai mari orientalişti­ turcologi români din secolul al XX-lea şi că opera sa istoriografică. in "Transilvania".429-43 1 . in "A. copia contemporană a unui 'ahidnâme acordat de sultanul Mehmed 11 lui Ştefan cel Mare. in Aurel Decei. XV. 66.Berciu3 7 .I. 1 990.X. cronistice.".377-362. dr. o analiză a contribuţiilor turcologice ale lui Aurel Decei in diferite direcţii de cercetare istorică. cât şi contribuţiile istoriografice turcologice elaborate şi publicate de-a lungul amintitei jumătăţi de veac.279396 Vasile Netea.. printre altele. pp. pp.lS - J Aurel Decei (1905-1976). despre Institutul de Turcologie de la laşi (1 940-1 945) şi primii ani ai activităţii sale ştiinţifico-didactice turcologice (1 938-1 946). că Aurel Decei a efectuat cercetări în arhivele turceşti din Istanbul.ro / www.H. Mihai Maxim. Autorii au precizat etapele formării ştiinţifico-didactice ca orientalist­ turcolog ale lui Aurel Decei la Istanbul (1 932. XIX-e annee. române-otomane în evul mediu. Aurel Decei (1905-1976). pp. militare etc. in "R. Mihai 406 Maxim403 . 36. XIX. nr.). 1 993. cu ediţii de documente şi cronici otomane referitoare la relaţiile române-otomane. pp. Cu temeinice studii şi articole. pp.769-772. cu care am discutat. "" Anca Radu. "" Mihai Maxim. XXXVIII.S. de asemenea. întreruptă brusc la dispariţia intempestivă a savantului aflat încă in plină putere creatoare.".OLDAVlAE SEPTENTRIONA L. 402 Damaschin Mioc. In "Apulum". în domeniul orientalisticii ale lui Aurel 96 Decei . "" Damaschin Mioc. E.411976. in E.R.275-277 (şi bibliografie selectivl întocmită de Cristina Codarcea. 1 976. Damaschin Mioc399. de asemenea. no.I. Mihail Guboglu. a concluzionat in acest caz turcologul Mihai Maxim. 1.35-36. loniţă4 . Virgil Ciocâltan398 . ""' Mihai Maxim. tradusă în româneşte şi publicată în 1 945. după cum. Viaţa şi activitatea ştiinţifice-didactică.106-106. Aurel Decei. Alba-Iulia. dr. a raporturilor politice-diplomatice. idem. nr. XIX. Anca Radu405 şi Elena Gheorghe . Aceşti cercetători au trecut în revistă atât activitatea profesională. epigrafice etc.I.I. ""' Mihail Diaconescu. in E. Bucureşti.92$-924. 1976 (412 p. loniţă. Bucarest. 1. fundamentală pe izvoare istorice otomane-orientale inedite sau edite.A. însă nevalorificate ştiinţific. in "A. 79. S-a întreprins.1 933.. XLIII. in "S. 269. Ţlrile Romane şi Tnalta Poarll. t . Turcologul român a folosit direct izvoarele istorice orientale-otomane.H. LVIII..1 905-1976) au fost studiate de Pompiliu Teodor395.R. Aurel Decei. 1. pp. pp. la 1 5 februarie 1 989. cu lucrări fundamentale în diferite direcţiii de cercetare turcologică. Mihail Guboglu (191 1-1989). pp. loniţă.7-10.3/1961 ./. juridice. univ. 1 . "'" Elena Gheorghe. 1 977. I nformaţiile. va trece cu succes examenul Timpului. membru corespondent a/ Societlţii turce de istorie. Ion ACTA M.I. Gubogtu Mihail.. Profesorul MihaH Gubogfu la 70 de ani.E. 1976. Bucureşti.". Mihail Guboglu 1 9 1 1-1989) au fost studiate de Damaschin Mioc402.cimec.A. 1 969.C. Bucarest.7B1 -765.muzeubt. voi.1 64-1 65. inspirat. Mihai Maxim400 şi Mihail Diaconescu40 1 . nr. Bucureşti. 273. pp. pp. 111960. pp. 1962. Sibiu. pe baza acestora oferind o nouă viziune asupra caracteristicilor şi evoluţiei vieţii culturale din Imperiul otoman. operei turcologice a lui Mihail Guboglu. nr.711969. Supremul Judecător.A.1 70-172. In memoriem Aureli Decei. idem. Bucarest./. 1 940-1 947) Paris şi Berlin (1 9331 935) şi principalele repere ale activităţii sale istoriografice turcologice în ţară sau in străinătate (1 935-1 976). documentare. Gh. S-a subliniat.". ştiinţific�idactică a turcologului român ( 1 938-1 989). R. in "R.". 1 976. laşi.".45-47. Vasile Netea3 . L-am cunoscut personal pe regretatul turcolog Mihail Guboglu. IX. Mihail Guboglu (191 1-1989). pp. in "A. 395 [Pompiliu Teodorj.I. 1977. Cuvint Inainte. Viaţa şi opera ştiinţifice-didactică orientalistico-turcologică ale altui turcolog român. www. Cluj-Napoca.O. in "R. ""' Gh.121-122. 266). 397 Ion Berciu.O. XVIII. coordonatori: prof. in "C.R.".B. 398 Virgil Ciocăltan. Bucureşti. univ. Istoria Imperiului otoman panl le 1656. Gh.

www. Tannover i-a cunoscut personal şi a colaborat ştiinţific cu turcologul german Franz Babinger şi cu marele istoric român N. Acesta a amintit de specializarea la Paris. angajarea cu per­ sonal de specialitate. Universitarul. a cercetătoarei bucureştene. I niţierea.R. editarea de izvoare cronistice europene şi orientale (relatările de călătorie ale lui Paul din Alep prin Ţările Române) referitoare la istoria românilor. FI. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. cu care am discutat (la 1 5 februarie 1 989) şi am corespondat (în 1 990) despre activitatea ştiinţifico-turcologică a lui Franz Babinger în România (1 935-1 943). români şi străini. dotarea cu cărţi şi hărţi istorice şi susţinerea morală a activităţii didactico-ştiinţifice din cadrul Institutului de Turcologie de la laşi (1940-1945).M.S. evoluţia relaţiilor româno-otomane (secolele XIV-XIX) .1 944) ale lui Hamdullâh Supht Tanrtover (1885-1966). "'" Florin ConS1antinlu.M. ministrul Educaţiei Naţionale. fiindu-le studentă şi. aspectele colaborării ştiinţifice N. religios. Deosebit de interesante s-ar dovedi Amintirile sau Memoriile acestei "surse istorice şi istoriografice vii" care este d-na M.S. pe care distinsul amfitrion mi le-a oferit cu generozitate.cimec. care au activat in România în perioada 1 878-1 948. econo­ mic. am descoperit mai multe invitaţii • Muzeul Judeţean Botoşani "'' Dan Prodan. pp.interesante şi inedite. studii de istoriografie orientalistico­ turcologică românească în epocile modernă şi contemporană. Iorga. dezvoltarea presei în limba turcă etc. pp.32-33. A sprijinit minorităţile turcă şi tătară (musulmane) şi găgăuză (turci creştini) din România. . Nu pot încheia această sumară trecere în revistă a bio-bibliografiilor analitice consacrate orientaliştilor-turcologilor. 181-191 . Constantiniu a precizat şi principalele direcţii de cercetare istorică în acest domeniu abordate de M . începând cu anul 1 935. cu tematică istorico-culturală. Tanriover a fost ministru şi ambasador al Republicii Turcia în România (1 931 -1 944). Tn bogatul fond epistolar Corespondenţă N. De asemenea. specializarea şi activitatea ştiinţifico-didactică orientalistico­ turcologică ale Mariei-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru (născută în 1912) au fost studiate de Florin Constantiniu408 .I. Alexandrescu-Dersca Bulgaru: istoria Imperiului otoman. in E. înfiinţarea. organizarea sau modernizarea învăţământului confesional.A/exandrescu-Dersca Bulgaru. discipolă). în legătură cu evoluţia preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. 197-198. fără a aminti de personalitatea şi activitatea diplomatico­ culturală în România ( 1 93 1 . pe plan politic. Institutului de Turcologie de la laşi. patriotul. realizată la Bucureşti (1 935-1 937) sub conducerea lui Franz Babinger. omul de cultură şi diplomatul turc H. Marla-Matilda. H. le-am valorificat într-un prim studiu despre activitatea ştiinţifico­ didactică turcologică a lui Franz Babinger la laşi (1 937-1 943)407 .ro / www. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. dar a ars aceste scrisori inainte de intrarea Armatei Roşii în Bucureşti (30 august 1 944). Tanriover a avut un rol important în înfiinţarea. în continuarea iniţierii în acest domeniu. M . ulterior. studiile de orientalistică­ turcologie în România. Tn această calitate oficială a avut o contribuţie decisivă la organizarea unor cicluri de conferinţe. H. 1978. la �cole des Langues Orientales Vivantes (1 937-1 938).S. cu această ocazie.muzeubt. Iorga de la B A R . organizarea. . în domeniul orientalisticii filologico-istorice. cultural. Din tradlţiHe.ro 70 . O cunosc personal pe d-na M. lorga-Franz Babinger (pe cei doi savanţi d-sa i-a cunoscut personal. O-sa a corespondat cu Franz Babinger în perioada 1 9351 944. funcţionarea etc. despre Republica Turcia şi relaţiile româno-otomane în epocile medie şi modernă. Din punctul de vedere al temei mele de cercetare.

229. ''9 Jan Reychman.cimec. idem.X.M . în legătură cu unele chestiuni de ordin istorice-filologic legate d e trecutul comun româno-otoman409 . pp. XXXVII. Acaroglu . Umba turco-osmanll. "" 1939-1959.S. Die V Samauna. Franz Babinger. Editura Univers�ăţii Mihăilene. (vezi şi nota bibliograficll semnată de Mihail Guboglu. T.XXIII/2. . . în ţară şi peste hotare. 40. Mihail Guboglu421 .. cu referiri şi informaţii interesante şi pitoreşti şi despre România (cu populaţiile turcă. Bucarest. Acaro!)lu . s-a scris puţin şi sporadic. Institutul de Turcologie de la la . redactor responsabil: conf. sau conferinţelor originalului literat turc415 . 1987. 1960. VI-nei yili. În primul rând.I. 334. nota nr. Corespondenţll N. 1 968 . pp. Ankara. Date succinte.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTlUONAUS oficiale din partea Legaţiei Republicii Turcia la Bucureşti adresate soţilor Iorga. passim. tătară şi găgăuză de aici). S. 1pp. prin publicaţiile editate sub egida sa41 .220-221 . Rela�ile Ţllrilor Romllne cu Poalta Otomanll in documente turceşti (1601-1 712). Ekrem. in "P. 34. "' Vezi supra. "" Aurel Decei -Nicoară Beldiceanu. 1986.M.+5 hăf1i.A. amintirilor. Editura Otto Harrassowitz. Cuza" din laşi pe anul academic . ita (Menllkibnllme) des Schejch Bedr ed-Din MahmOd. S. Ankara.". Tannover. '" Voi. "' M. legând această instituţie de numele şi activitatea lui Franz Babinger4 1 .". 233. * * * Referitor la Institutul de Turcologie de la laşi (1940-1 943) şi la biblioteca sa de specialitate. D. p. H. A.21Şubat 1967. 1 938-1 939 . S . 1931 (cu "noile caractere turceşti"-in alfabet latin).". şi gllglluzii). in "A. 276.G. in "A. lbn Qlldi Bucureşti. Rela�ile romllno-turce. "" Mihai Maxim.. ed. in "S. vol. nr. 2000. Leipzig. Turker41 1 .idem. K. Fethi Teveto!)lu.415 (1935). in "A.R. Iorga. Mihai Maxim422 . ) şi la Institutul de Turcologie de la lati (1 940-1 945)". laşi. 1929.".I. unde s-au ofem date generale despre institut. . von Chalil bin lsmă'il . Mihail Guboglu. la monografia c�ată supra. La Campagne de TimOr en Anatolie(1402).S. Gafiţanu. Nu trebuiesc uitate nici editarea sau reeditarea operelor literare. 18. Imprimeria Naţională. p.O. idem. Din istoria. dr.X. M. Iorga. 410 Vezi supra.I. ff. Tahsin Gemil423 . [voi. Despre viaţa şi opera politico-di� lomatică culturale-literară etc. ale lui H .7. Da� Yolu (Calea clltre munte). nota nr.A. 21. in "TOrk YOrdO". Bucureşti. S.A. VII. Fethi Tevetoglu41 2. Vlll+180 p. nota nr. ediţia 1-a. 1942. TanriOver ve Gagauzlar (H.M. . Notll bibliograficll. Warszawa. Pal'fl sJow o Rumunskiaj Orientalistyce. Mihail Guboglu41 3 sau Mehmed Ali Ekrem41 4. D. cursuri de limbă turcă s-au mai ţinut ( .passim. 528. pp. gen. sau pentru perioada 1 9391 94s41 6.I. laşi (sub tipar).X.Teil: Ultext. XXVI2. ed.311956. adresată lui N .A.A. Ankara. Tannover au scris: Mustata Baydar41 .I.42-137. p. Pe marginea lucr4rii lui Franz Babingerdespra istoriografii otomani. 230.ro / www.". i s-a făcut cunoscut. 1 984. p. 30. Am descoperit şi scrisoarea de răspuns a lui H.I. laşi.616-617). au oferit Anuarele Universitătii Mihăilene 417 "Aiex. XXIV. cu caracter statistic. herausgegeben von Franz Babinger. la nota nr.ro 71 . "'Maria-Matilda Alexandrescu-Dersca Bulgaru. 1949. 1 943. 2. ldem. 1. 525.I. p.I. XXV]. IstanbUl. Anca Radu424 sau Constantin Şerban425 au făcut sumare referiri la ""' B. subliniindu-se faptul că "Institutul de www.853-854. Aurel Decei . 124 p. 1 7. pp. Gonebakan (Floarea soarelui). a III-a.R. nr. "' Mihail Guboglu.Nicoară Beldiceanu420 . TannOver. ed�ata de Dan Prodan in Corespondenţa Franz Babinger .Nicolae Iorga (1920-1937). 1 928 (cu caractere arabe).I. Orientalistul polon Jan Reychman a amintit de organizarea şi funcţionarea Institutul de Turcolo� ie de la laşi. editată de dr.98. 1988. 1 943. 42. Bucureşti. 5. nota nr. 1 "'H. I . . publicat de Mihai David. 1 1 bis: "sporadic.1 1 5. "' M. 205 p. laşi. a 11-a. p. lzmir.. pp.muzeubt. din 1 7 septembrie 1 935. "' Tahsin Gemll. TOrker. fără ca istoria acestei instituţii să fi constituit obiectul unor preocupări şi cercetări sistematice până în 1 993. la manifestările culturale şi la dineurile organizate cu diferite ocazii. "' Mihail Guboglu. 1 2.O.

F. p. 1 987. 43' ldem. nr. Înzestrată cu lucrări şi periodice de referinţă in domeniul său [al turcologiei . Bucureşti (pp. 424 Vezi supra. laşi. laşi. am realizat o analiză şi o repartizare tematică ale acestora. fostul decan al F. 428 torgu Iordan.I. pe baza inventarelor inedite ale cărţilor de orientalistică­ turcologie ce i-au apartinut. .I. Ştefan S. Botoşani. din laşi la sfârşitul anilor 1 930. 326.I. împreună cu H.N. Din tradiţiile .1 948). izvoarele istorice folosite la elaborarea ei se clasifică în trei categorii: documentare. nr. 425 Constantin Şerban. 1 977. izvoarele istorice documentare folosite se împart în edite şi inedite. lorgu Iordan.muzeubt.Muzeul Judeţean Botoşani organizarea şi funcţionarea de scurtă durată a acestei instituţii. Mlrturii documentare (1). 181-182.ll.85-97).405.P. pp. doc. a reamintit împrejurările în care.3A. 1 989. p. in "Mentor XXI".164-201 . * * * Datorită tematicii istoriografice a prezentei lucrări. în care a fost organizat şi a funcţionat Institutul de Turcologie din capitala Moldovei. D. ln legălură cu biblioteca de specialitate a institutului. vol. D. Alexandru Zub a analizat condiţiile.I.". Zub. www.S.R. •şcoala noul" de istorie.cimec.. p. în 1 939-1 940..B(9). 432 ldem.".J. şi compl. în aprilie 1 939. . Biblioteca savantului Nicolae Iorga (1). in "A. pp. Bucureşti. Gorovei. folosind documente inedite. ca o etapă firească a procesului de fundamentare instituţional-statală a cercetării şi activităţii ştiinţifice in ţara noastră429 . R. 4211 Al.I.Facultatea de Litere şi Filosofie ( 1 937.n . Biblioteca Institutului de Turco/ogie de la laşi. Gorovet. an 11.11.J. p. 1985. narative şi memorialistice.293-294. •şcoala noul" de istorie.]"432 . conducerea Rectoratului ieşean a perfectat. in "A.923-924. Lucian Năstasă şi Petre Ţurlea4 au publicat unele documente oficiale inedite despre institutul ieşean. in "R. Tn Memoriile sale.L.339. am analizat şi am stabilit rolul şi locul documentelor otomane publicate în Principatele Române/România. pp. păstrate la A. ""' Dan Prodan. 342. Mlrturii documentare (III). nota nr. obiective şi subiective.subt. pregătind înt �egul material pentru tipar43 1 . martie-mai 2000. 1-2/ianuarie-februarie 1991.ro / www. Ed"ura Eminescu. Pe baza cercetării fondurilor arhivistice Universitatea din laşi . ""' Ştefan S.I. TanriC>ver şi Franz Babinger. 477 Ştefan S. nr.86.S. 1. 195. praf. ) o bibliotecă bine dotată. caracteristicilor şi realizărilor activităţii universitare didactica­ ştiinţifice desfăşurate în cadrul acestei instituţii etc. Memorii. Am insistat.429-430.A. Istorie şi istorici in Romlnia Interbelici. laşi.X.". Biblioteca.X.I. am elaborat şi am publicat in 1 993 un studiu despre Institutul de Turcologie de la laşi şi Franz Babinger430 . pp.A. Dintre cele edite. . s. idem. 428 descoperite la A.ro 72 . Tn concluzie am precizat că acest fond de carte de specialitate a constituit "( . unele repere cronolosice menţionate fiind eronate. Din tradiţiile . Gorovei426. D.Rectorat şi Universitatea din laşi . laşi. în perioada Turcologie din laşi a creat o bază moralA şi materială (şi·a constituit o bibliotecA de specialitate deoseb" de vatoroasA) importantă pentru activităţile uHerioare in domeniu".141-143. Lucian NAstasA.N. am folosit. asupra principalelor momente cronologice ale "preistoriei" şi "istoriei" acestui institut unic în felul său. La' rândul lor. XXIV/li. pp. XXII/1. Petre Ţurlea. condiţiile şi detaliile înfiinţării Institutul de Turcologie de la laşi.

pp. Buanfli. in C L anul XXI. in cadrul preocup�rilor romaneşti de orientalisticl-turcologie.". In "B. A.Z. Ultimii patru istorici aminti� au fost specialişti turcologi.". lnf'nl.".XXIII.M. Bucurefll. 1945.G.8. XIIU1984.A. 1940. Opt sctlsorl turceşti Ilie lui Mihnee Il "Turcitul"._. rY. 1.R.. s. Alte documente otomane referitoare la Ţările Române şi la rela�ile româno­ otomane au fost descoperite în urma unor cercetări.M. O nlvlllre necunoscutii e bendelor tutceşli rn Ţllfe RomMe le 1 769 ( dupl documente llJrcefll din Alt!lvele Stelului). 124 p. Bănescu. documentarele otomane originale fuseseră anterior traduse în limbile latină. 385.8-23. Documente prlvltoare /a lstotfa Arrleu XI. 580-591 . C. sârbă sau maghiară. Bucurefll. Mano. s.13f1811U1e-m 1ri artle 1934.2 (paginile refetitoa-e la Nicolae Iorga). 445.. //!t-In "8.". 376.A.I.25&-283. in "R. Omtlglu Tnlllt Prea Stlnţtel SMI Dr.M. Furnlc4. el /u/. ACTA IIOLDA\t'lAE SEPI'ENTIUONALIS www. MOldovei şi Ţltil Romlneşli.. ca Izvor pentru Istoria tOmlnlor. Bucurefll . Mari&-Matllde Alexendresc:u-OerKe. ori a parcurgerii fondurilor otomano-orientale din arhivele de la Bucureşti (H. G. .lboie 1931. Zece documente tutceşli din vremea lui Alezendru Ghlce Vodll. Bucureftl pp. Bucurefll. Bucurettl. Bucunlfti. Filitti. idem. poz. 1 850-c. Z. Andrei Antalffy) .2. pp. vezi Barbu 111eodorescu. In "R. română.I. pasşinl. C. 1931. rY. Aceste izvoare istorice au fost preluate fie din unele culegeri de documente. Ghenadle Petrescu şi C. Lllhovary. 386. BIJCUI'8f1i . Romlnla faţ/1 de cap/tu/aliile Turciei. Andre! Veress..7-8fiUii. dr. din Biblioteca Academiei Române (M. pp. nr.". 1. in "T. autorii anterior pomeni« nu au putut consulta direct documentele otomane în original. P . Sirunl. Tllm/lcirea pre&-lnllltului hati-§erlf ce s-a trimis de cllnJ Sublima Poartll lui Grlgor&-Vod/1 Ghica /a anul 1826 (sic!) dupl Tncheierea lrlltatului de pace de la Alcennan. passim.307-315. 1944. passim. ulnla din voi. N/1 . voi. Tratatul de pac»-suuhn. 1 950-m . N. 405. Fllltti . lucrări ştiin�fice sau periodice.S. 400. Anafore şi 8lt8 Acte. Acte şi documente relative la istoria renaşlerii Romlniei..lll. 1941.R. domnul Moldovei. Citeva scrisori şi documete tutceşli ptfvltoare la ţlltle noeatte.303-310.".lll.S/1887.. 236-287.R. idem. lorga-ed�or de documente otomane. Bucurefll . 398. despre N. Mihai Regleanu.R. suplimentare. fasc.M. voi.I­ Bucurefti. Radu Rosetti. Iorga. pp. Sturza. 1907. 356. 1863. în arhive. .363-391+1 pl. A propo& d'un flnnln du sulten """.".". pasşinl. ceea ce le-a permis accesul direct la documentele originale otomane. Bucurefli.". an XX. Verslunee turceascl a coniNiuni paltlerllutul Ghenlldle Il Scholafloş. Andrei Veress.". 1876-1942.VI I/2. Tn ambele cazuri. Bucureşti. Doull documente din Biblioteca Egipteenll de le Cairo despre cucerlree Chiliei şi Cettţii Albe In 1484. Tn "A. publicate de O. ldem. Concepţia.l/1-2.48&-508.a XIX-8. Furnică. 585. voi.A.M. In "R.A. voi. s. Nicolae 81/an. Tipografia "Buclumul RomAnesc". passim.w R.. D. IV'. Dj. 1942. seria tura'! .XXXVIII. Acte tutceşli ptfvltoare le hotarele dunllrene MI Ţllti Romlneşti.17-25. in "A. m.I.IV. Bucureftl pp. gen. Haşdeu. nr. Andrei Antalfl'y. 188&-1909.VI. P. . ROMIII . polonă. 1 17. 1915.I:R.7.173. Eudoxiu de Hurmuzaki şi colaboratorii. 1 92&-1939. B.ll. 324-327. In "R. In "A. G. m.cimec. pp.I. 444. Alexandrescu-Dersca) sau Biblioteca egipteană de la Cairo (Andrei Antallfy). R. slavă.nchelat TnlnJ sultanul Mahmed 111 11-lea şi Ştefan cel Mere le 1479. Mlhlll Regleenu. fasc. I. 1939-1940.muzeubt. m. Ghenadie Petrescu şi C. pp.ll-m. 438. anul XVII. 1976. Siruni}.I. Hafdeu. Bucurefli. voi.A.R. Documente turceşli referltoare le evenlmetele din 1821-1822._.". . scrls/1 /e cereree sultanului Mehmed 11. e�tevlrl (pomenit şi supt numele de Ahmfld Ferldun Bel nlfangl). Sibiu.319-330. Sturza. Bucarest. Culegere de facsimlle pentru Şcoala de Arlllvlstlcll. Bucureftl pp. pp. pp._plei. Bucureftl pp. vol. voi.ll. 39 p. Bucureşti. OJ. ci mijlocit. V/ 194 1 . Nicolae /ofT/a2. de asemenea.181-183. 374. 1865. fn lumina documentelor turceşti din Arfllvele StetuJul.. 494. In prezenta contribuţie.R. Al. pp.S.1-28). o c:ornpondenţll necunoscut! rn l1mbiJ turceascl e lui Scariat C/1/imach/. subcap. pp.�94+4 taca. pp.l {IY. t. Papiu-llarian).S. 439. 10 voi. nr.1n-185. Acte şi scrisori (1527-1690).R. Documente privitoare la istoria rotrllnilor. idem. O .ro 73 . 1199-1836. greacă. Nefiind turcologi (istorici sau filologi).R.ll. Bucurefll. voi. voi . MOnŞII'at el-Se/elin el lui Rukhsllnzecle Ahmed Ferldun. din sutele a XIV-a. In "B.".ro / www. N. idem. Colescu-Vartic. fie din fondurile documentare ale unor arhive. 11. In total 45 de vot. C. Bucureftl pp. 351-357. lafl. 587.3-14. voi. . . Aurel Decel . In "A. V/1. 1943. In "A. Mano. . idem.I-XXI. MII10polltul ArdH/ulul. 1852-1895.". IV/1940. Colescu-Vartlc.A.".C. EudoXiu de Hunnuzakl (şi colaboratorii). cu caracter de pionierat. B . Alex. XV. 361.I-XXV. Bucurefli.33-42. t. 1 926.172-173. 318-319. idem.2 fi 111.Uricariul cuprlnzlltorlu de Hrisoave. cu 1-3 pAI1i ti 10 voi. 8 p. pp. italiană. 1940.I. 399. germană. . prin intermediul amintitelor traduceri. biblioteci sau muzee de stat ori particulare din Europa sau ţara noastră (N. Tipografia "Rominl. O. Bănescu). pp. biblioteci sau muzee din Istanbul (Aurel Decei. metoda şi condiţiile tehnice de editare ale documentelor originale otomane reflectau in fapt cerinţele şi exigenţele ştiinţifice şi nivelul de dezvoltare ale """ 111eodor Codrescu.+28 pl81lf8.a Nouli". 432.+XXI plenfe.C.". editate in diferite ţări europene sau chiar Tn România (cum au procedat Theodor Codrescu. In "A. 1473-1868.1n-191+8 fotocopll.". in "R. Bucurefli. Documente din secolele el XVI-lea . " : . idem. PapiiHiarian. Domni romlnl le Poarte Otomen/1. 1940. Doul beiudele de le Cenghei-ChiDI. Documente prlvitoere /a cometţul romlnesc. H.".c. gen. t. . 6-88+4' taca. le doullzeci de en/ de arlllplslorle. !.I. franceză.1 2&-165. poz.al X/X-lea privitoare la familia Mano.I.

ale cercetării istorice a trecutului Imperiului otoman şi ale rela�ilor româno­ osmane au sporit. acordat familiei sale.sute de Qosare. www.R.Muzeul Judeţean Bototani cercetării istorice din acei ani. Iorga. iar dintr-al doilea este abia la Tnceput436. cât şi a celei româneşti. Iorga sunt Fondul corespondenţii N. in 1 907. critice.71. Britiaflu. Mano a publicat un bemt din 1 1 90 H. R. T n perioada interbelică cerinţele ş i exigenţele editării izvoarelor istorice otomane. din anii 1 937. studiu şi documente.A.Rectorat şi U. Elucuretti . Relaţiile rorn4no-turce. Publicarea selectivă a unor documente epistolare cu caracter orientalistico-turcologic din primul fond a · debutat cu un sfert de secol în urmă435. l. fondul nr. Aurel Decei (1 9401 945). Turcia.dupA cum am precizat deja. X+630 p. despre posibilul tr$1lsfer al I nstitutului de Turcologie de la laşi la Bucureşti ( 1 941 .. Ed�ura Minerva.M. de către N.D. Andrei Antalffy (1 933-1 834). cu citarea surselor de preluare. in special volumele dintre anii 1 920-1 938. Tar\fiOYer.R (431 voi.S. Athiva Facultiiţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti se găseşte la A. conservata la A. con�n informa�i interesante. C.N. fără varianta in limba turco-otomană. Grupate in. Bucureşti.. Am precizat.R. in sensul că traducerile in româneşte ale originale lor otomane erau inso�te de textul in osmană cu alfabet arab şi/sau cu alfabet latin. culturalA şi ştiinţifică a ministrului şi ambasadorului Republicii Turcia in România (1931-1 944) . H. 1993.N.cimec. 152 p.G. Iorga in mediile universitar şi academic bucureştean. "' Tn Athiva Ministerului Afacerilor Exteme.ll (1902-1912).1 948. M.A. despre invitarea şi angajarea cu contract a lui F� Babinger la Bucureşti ( 1 935-1 937). edille Tngrijită de Barbu Theodorescu. a textului.. pa�al utilizate .. şi la laşi (1 937-1 938) de· către Gh. D. dosarele nr. laşi. şi Athiva de familie N.muzeubt. . că de o importanţă deosebită pentru studierea şi darificarea rela�ilor de colaborare ştiin�fico-didactică dintre Franz Babinger şi N. Din categoria izvoarelor documentare inedite fac parte miile de piese aflate. aceste importante documente oferă informa�i indispensabile despre: activitatea didactico-fliin�că a lui Franz Babinger (1 9371 943) şi a lui Mihail Gu�lu ( 1 940-1 945) la laşi. • . c:ontervate la A. in fondurile: Universitatea din laşi . Bănescu (1 926). Atitudinea faţă de izvorul istoric otoman şi de editarea acestuia. documentelor otomane. in marea mtijoritate inedite. colaborarea cultural-ştiin�fică intre A/ma Mater Jassensis şi Ambasada Republicii Turcia din Bucureşti etc.M.). Iorga. C. inso�tă de o fotocopie bine realizată tehnic.1 943) etc. intr-un alt context. Siruni ( 1 93 1 -1 943).ro / www. Institutul de Turcologie. Dosarele din anii ·1 935-'t 938 ale fondurilor Ministerul Educaţiei Naţionale şi Savel RIJdulescu.D. s-a modificat "in bine". Iorga de la B. sau de o fotocopie bine realizată tehnic. . Dj.N. in traducere franceză inso�tă de o fotocopie a originalului documentului ot9man . condi�ile obiective şi subi�ctive ale incetării activită�i acestuia. fără realizarea criticii inteme. 434 58-64/1 923-1944 cori�rf infurmaţii foarte interesante. Aşa au procedat N. vol. H . Doar o singură şi lăudabilă excep�e: inainte de primul război mondial.l . !)ocumenl8 literare. voU (189G-1901). Dosarele referitoare la anii 1940-1945 con�n informa�i inedite despre ecourile asasinării lui N. Alexandrescu-Dersca ( 1 943). 1972.Facultatea de Litere şi Filosofie. edille lngrijită de Barbu Theodorescu. istorice şi filolofice. Bucureşti. atât la nivelul turcologiei europene. 74 . aflată în custodia d-lui Andrei Pippidi./1 776. Se publicau doar traducerile in diferite limbi alt.ro . despre relaţiile I'Cifllflno-turce tn1 perioada interbelică şi despre activitatea diplomatică. Mehmed Ali Ekrem.. .Scrlsorl cln Nicolae /orpa. fără intocmirea unei ediţi.J.I.

. la Istanbul.". Aurel Golimas. de bibliotecA sau particulare amintite anterior s-au publicat deja ·unele "�piese•.ro / www..I.. 1991.. Buanftl. mai mult sau mai puţin . P. sau desflturatl Tn cadrul InStitutUlui de Turcologie de ta lati (1940-1945). .I.4 (325)/eprille 1994. . lt*nlle _. aucur.. Am preflll. Eluanftl . Tn perioada 1�1995.S.. doc. �... pp. 434-4311. in Nicoară Beldiceanu. 01 cn. www. voi. In "Rorlw»-Turclce". publicat Tn 1 971443• Doresc sA precizez cA izvoarele documentare şi epistolare. Tn "M.. Din ". in "R. e publlaM doul � . Tn legAturi cu activitatea didactic:o-ttiinţi ·turcologic:f a lui Nicolae Iorga.. . ale tinerilor (pe atunci !) cercetAtori Nicoară Beldiceanu şi Ion Matei. Buc:uretti . IUb tlf*: 'ldem. Franz Babinger sau Mihail Guboglu.". Dan Prodan442. 1998. ldem.. ldem. puţin folositA in trecut: Tn Turcia. ·Ecaterina Vaum441 .. Nicoari Beldiceanu438. "VINil d epz IUn:oloflle It 8ucurefll pe un lwltl IOiid".I. �. 2000. IUb tii*". Bucunlftl . deosebit de interesante şi de importante. lefl.E. a.lui Nlcolee !orgii. lll tredua in llmbe frwloezj .. Anton "Niţu.1 . ca martori ocUlari sau ca cercetAtori. Mi-au mai fost de un real folos informa1iile inedite. �. XXVII p. IUb III*": mei vezi fi · conlrlbuţllle � supn� le na4ele nr.lll (1913-1914)... Tn "R.311971. Cornelie P�. despre o nouA o�une de spedalizare Tn turcologie. pe cele semnate de: 'lucian 'Nir5tasl440.atHgul llfiQtfl de doliu 1n llllniOifl lul N. . ldem. 1993.297. mentorului său.. Tn marea m•joritate · EdiUII MlneMI. lorge..X. P._. � I1Rolog N� Beldlc:eMu: vezi o..E. Edllln MlneMI.. 441 N. dac. � fl . pllfl � � e lul Frenz Bebklger).. edllle TngrijiiA de Petre Ţurtea.IV (�91>1918). . 40 • • • Din llieţl fi iCIMtei.373-374.. Bucere11 (�.blngw per repport • Nlcoetl 8eldlceenu. UM81er el lrwliUulul de Tl... �. D4n Prodlln. lefl. voi. IT. 1'1018.. 19118. sau grupajul documentar referitor la 'N.n Prodlln. �· 4511-485 ti extra. ec1111e fngrljiiA •de Pin Ţurtea. Mihai Splnu şi Petre Ţur1811 .Din Arhiva de familie Victor Papacostea.1. P...I. Frenz s... preptll penlru ti!*" cele pelru ICrilorl pe -. pp. CorNpondenţi.. IT. lldJIIe. eu Prol. in "inima osmanismului• . vol. Documente . /otpl. "M.lefl le Buclnfll. XXXI I. prof.. Jntr. ln ':M.".E. ldem.".. .. 2000.lallogle de le . "'Feplul -. "*''ltNuul de E*me .. Toate aceste persoane au fost.lnlrocludlv de Anchi Plppldl. lndld de Ec:elerlne Van. Edllln Mlnenre. 1995. tumelar de t. 1 umplut de ct. PenllltNcu.... penlru 8COI"d-. pp.n.In 1937-1938). 409 fi 431.31 �).48-61. con�nute Tn co�pondenţa pe care am purtat-o ctJ M. fQofŞ-28 . Pe li• 'COntribuţiile pomer'!lte deja438.. IT.• en XXVIII.". Viorica Balan.". 427... din Alti/ve de � Nlcolee lot(Je.429-430. � . din 30 nolen'ibrle 1935. Tn fosta capitalA otomanA. Mai suntem informa�. biblioteci şi muzee cu zeci de milioane de documente şi manuscrise otomane. Frenz � celfDu fi egent aecm?.XXXIII. 45-48. mai amintesc. a comentat şi a pregătit pentru tipar437 saisorile trimise de ICtor Papacostea.lll.. Din fondurile documentare şi/sau epistOlare de artlivl.n. Eluanftl.. 288 p. unde puteau fi cercetate şi fabuloasele arhive. ·P. In ltudiUI 1111 Frenz s. din Istanbul. TlluleKu. Din aceste epistole inedite aflăm cum se derula stagiul de perfecţionare Tn turcologle (istorie şi filologie). a.ul XLVIII./1994. Dr. 8ucurefll . EdiUII Minerva. rv:.I.. N1ooett � ·Mutles 1 lltanbul. 1Ha}.N.. la lămurirea subiectelor cercetate. d-na Comelia Papacostea­ Danielopolu a selectat. ·edllle tngrijlli ·de rPtn Ţurtea. 440 Vezl IIUpf8 note IT. R. IUb IIJ*..-.muzeubt. Edllln MlneMI. IT. 2000. 1979.tl. suprll note IT. n-oa s-.. Buanftl. ori deţin informa1ii .A. XLVI + 402 p.ro 75 .. Tahsin GemH. 281 p._ primii de .IT.upre notele IT. fiind deulacller 8ellrag zur IIMnll*'­ oam..N lui NicoiN iot(Je. en XXIX. t. XXXIHI ann6e.ql /1 /efi fi � le mottfN lut N. Alexandrescu-Oersca Bulgaru. ·ce au c:oritribuit. lui FrwR Bebinger ciR Nlcolee � din 5 fi 27 decembrie 1930. rn "Ronw»­ Turclce". � .320-322. IT..cimec. voi. In voi.164-201 .. pji.tlne F.6 (despre un _. Frenz ·Bab/ngflr. a..I.300-30 1 (-. . lludlu . lllctDr PepacoltN (14 oct.Vezi . vol. •Tn ocDnbrte 1 141 ). 2000.V (191&-1918)... Cele 1 8 saisori se gAsesc acum Tn Athiva personali Dan Prodan. 111111 XXXIV...o anumitA mAsuri.. de asemenea. 8ucurefll. In "M. 648 p.441-<473 (34 de documente din perioade 189>1939).".nt -. V perioada 1 4 octombrie 1 946-28 septembrie 1948. /otpl. 16 fi 17 (despre invllllree lul Frenz Bebinger le lefl fi gislrM anelor flnenclere penlru piele ectlvillllt dldec:tlcll 8 --.blnger.n.1 1 (344)/nolembiie 1995.. despre temele de studiu enurnerlde anterior... Buanftl.nlslllf.. Iorga. Tn "A. Alexandru AndroniC. Bucunlfli ..

I. Bucurefll. ln consecinţă. 1 24: p. 1.454.C. pendant les annlfes 1652-1659. pp. germană.}(jiTI von NOrenbafTI. pe diferite planuri. cit.Muzeul Judeţean Botoşani inedit6 şi numai în număr mic edite. I. Va/aur des manuscrits et des treductions. 1/1942. nr. pp. Ion Ursu. Evtia Celebi. in "R.19-194. pp.201-364. O. www. 444 publicate în România în perioada c. idem. A m folosit.XXVI. Bucureşti. dr. idem Toc.I. lsopescu.LR. 1906. Paris. 1912. V. In "B. Traducere din ungureşte. despre ocuparea cetlfţH Oredea de clftre turci. · greacă. C . Iorga. 1 953. Bucurefli. anale.+IX pl. Un "Fetihnlfme-1 Karabo{1dlfn" (1538) de Nasuh Malre/4:1. Th. 1 933. an VIII. voi. 400. 1 24 p. N. 99 p.. Haşdeu.4. tmpreunlf cu o Introducere de dr. 1 909. Istanbul. l . Unele izvoare narative au fost preluate din diferite culegeri de cronici. relatări de călătorie etc. TnsoţltA de o Introducere. in "B. Poema lui Michel Behelm despre cruciadele Impotriva turcilor din anii 1443 şi 1444.". am analizat ş i a m subliniat importanţa izvoarelor istorice narative. adnotatlf. nu puteau citi. datorită faptului că nu cunoşteau limba turcă-osmană sau alte limbi orientale (araba sau persana). . lbn Qlfdi Samauna.O. maghiară sau bulgară. pp. Bucurefti. Al. Historia Turchesca.1 080. Vasile Radu).390. les Pays de Cosaques el a Moscou. p.muzeubt. an IV. Bucurefti.ro 76 .Isopescu. Firu. clfllftor turc. traducere şi publicare mediat� a textelor diferitelor izvoare narative otomana-orientale. Tezlf pentru lic11nţa In Istorie.173-175. t. Er:nilia Cioran. ldem. Va/schia. nr. pp. Th. an XXIX. 237-302. 1. 1909. Popescu-Ciocănel. au constituit "osatura informaţională" a capitolelor acestei contribuţi i . 1 943. Paris. Oonado da Lezze.XXIV. (reednare Tn "A. August 1940.802-805 du British Museum de Londres. Tn "B. nr. posesori ai unui .M. Leipzig.9-10/mai-iunie 1 923. vol.1/1. 32 p. Dia V"lta (Menlfkibnlfme) des Schejch Bedr ed-Din MahmOd. Clf/lflotii/e patrfattlului Macatie In Moldova.M.. Emilla Cioren..Teil: Ulfaxt. La traductlon franţais du pr6cedent manuscrit. p. Constanţi!. 1 927. fasc. pp. In voi.247-2111 . pp. translitera şi traduce astfel de înscrisuri cu alfabet arab.. idem. pp. Karadja.303.". 1 863. Silvestru Octavian lsopescu.P. Editura Otto Harrassowllz. Goran 1. 1. L+304 p.I. Trflpcea. Bucurettl. referitoare la istoria Imperiului otoman şi la relaţiile complexe. Intre anii 1652-1659. de dr.1 �202.264-265.374.603-720 (traducere incort'!pletli insi.R. t. idem loc.259-276.I.Y.. extras. Voyage du patrfarche Macarie d'Antioche. Trâpcea.5. Papiu-llarian in "T.I. 1653-1658. 11.1027. 12 p.. IV.3-56.R.: Goran 1. In "B. 1. Editorii respectivelor izvoare otomana­ orientale nu au folosit textele manuscrise sau ediţiile critice ale acestora.399. Spre deosebire de această cunoaştere. Constantin Moisil. Firu.3-56. 1900 . Cronica lui .. pp. Clfllftoria lui Evi/a Ce/abi prin Moldova In anu/ 1659 (traducere din textul turcesc). Bucurllfll . Zerva. 11. colatlonne avec le manuscrlt no. 1 1 3-1 24. fasc. Nicolae Iorga'. herausgegeben von Franz Bablnger. biblioteci sau muzee publice ori private. 1 939. 1912.XXV/1 936. Bucurefll. pp. (13�1514). Ţare Cazacllor şi Moscova. 60 1 6 de la Bibllolh6que Nationale de Paris. Cernăuţi. Oradea.".R. plină la descrierea oretului Kiev (Ucraina) Inclusiv. pentru Nicolae Iorga vezi Barbu Theodorescu.". anul XXIII. 1919.33-103 ti an XXXII. . ca Izvor pentru Jltoria Romlfnilor (traduse din limba turceasclf). Vechea cronicii otomanlf editatlf de dr. pp. pp. /a Va/achie. B. N . orientaliştii romani Gh. Paris. 1 943. nr.400.G. in voi. Clfllftoria lui Evtia Celebi-Efendi.N. Vasile Radu sau Andrei Antalffy. otomana-orientale şi europene. P. Aurel Oecei. idem. publicatA. S. nr.cimec. în q:�drul evoluţiei preocup�rilor romaneşti de orientalistic�-turcologie. Gh. Vl+271 p.". traducere duplf originalul arab. Clf/ltoriile Patrtattlului Macarie de Antiohia In Ţlfrile Romlfne. nr.&-7/februarl&-martle 1 923. Altele au fost descoperite în fondurile turca-orientale ale unor arhive. Cialicoff. pp. Popescu-Ciocănel. Tn "Dobrogea Jună". Spicuiri din cronicarii turci. 1865. Karadja. pp. passim. von Chalil bln lsmli'il bln Schejch Bedr ed-Oin MahmOd. Urau. Voyage du patrfarche Macarie d'Antioche. franceză. 459. ln ambele cazuri.. Omagiu lui Ioan Lupaş.O. . N. pp. pp. 1 976. Vasile Radu. 1 1 9-1 2 1 : 1 23. la Implinirea vlfrstei de 60 de ani. an IV. Corenul. nr.7�1912. 1 1 2.". Bucurefll. pp. . nr. Bucurefll. d'apres le manuscrlt no. Papiu-llarian. 1 930. 538 p. gen. in "B. fasc.R.C. nr. amintite în paginile antedoare."..112. Friedrich Giese. nr. pp. Andrei Antallfy. cit:. 1 .ro / www.217-235. 1 1 5. Din cronica rimatlf a lu/ Sini Caleb/.2. t. 109. voi.433-434. �Iuda pre/lmlnaire.ll.1-3/ianuarie-martie 1 923. Bucureştl. C. p. izvoarele istorice narative otomana-orientale identificate fuseseră traduse în limbile latină. Bucurefll.".R. Paris. Bucureştl. Bucureşti. Tn "Patrologla Orientalis". Popescu-Ciocănel. traducerea acestora în româneşte şi publicarea lor în ţara noastră s-a făcut după aceste variante intermediare. Les Voyages de Patriarche Macarie dans la Mo/davie. Cjalicolf. Gh. Paris.253-254. Edi�unea Academiei ROITlâne. an 11. Gh. Fuad KOpr0/0 Arrnagm (MMenges Fuad KDptfJ/0).398-409+14 pagini fotocopll.674. voi. an IX. O. nr. In "Revista Societăţii <<Tinerimea Română>>". 1. Andrei Antalffy). Texte arabe el traduction fran�aise par. Hafdeu. datorită decesului neafleplal al arabistulul romAn): Gh.1 860-c. 1.247. pp. pp. Constantin Molsil.11. din Europa sau chiar din România de căre (N. Tn "R. 1 949.S. in "A.XVV1937-1938.". Un istoric turc despre noi. contribuţii ştiin�fice sau periodice (de către B. româna-otomane în eppcile medie şi modernă. 1�146).".1 950 . III.XII/1 933. Zerva.13/lanuarie-Martie 1 937. texte arabe. 458. Al. nr. voi. italiană.C. ldem.XXII. Bucurettl.I.31-95.92-93. S.

Bucureşti.ed iţia a III-a. EdHura Machiavell i. în particular. totul centrat pe binomul relaţional formativo-informativo . Tnsemnlri zilnice (decembrie 1918-decembrie 1919). 1 . Karadja). 1.muzeubt. de un martor ocular. români sau turci. ale Kur'�n-ului. Această unitate În diversitate a activităţii de căutare. in limbile în care au fost scrise. publicate in Europa occidentală. Povestea 11/eţii me/e. analiză şi publicare a izvoarelor istorice narative otomane-orientale sau europene a impulsionat atât cercetarea istorică şi produc�a istoriografică românească în general. Haşdeu. voi.. de analiză şi de publicare a acestora. 425 p.l-lV. Iorga).CTA MOLDAVIAE SEPTENTIUONALIS impresionant instrumentar filologic şi istoric · otomana-oriental. ed i�a a 1 1-a. de cultură etc. realizată de anterior smintiţii orientalişti-arabişti şi turcologi români. consemnate de sirianul Paul din Alep. Firu). fie ediţii critice bilingve (arabo-franceză Nasile Radu.P. Însemn�rile SjU memoriile unor personalităţi politice.Tntre datorie şi pawne. Karadja) sau în diferite periodice de specialitate (N. 1996. din 1 538 (de către Aurel Decei). Iorga. Cialicoff. o diversitate a surselor de preluare. editate in ultimele şapte-opt decenii445. 1 994. tradus. N . turcologi sau arabişti. Zerva) . prefaţl'i şi indice de Stelian Neagoe. 11 (1939- www. voi. în ediţii critice ( 1 . lucrând direct cu respectiva categorie de surse istorice. care îşi desfăşurau activitatea didactica-ştiinţifică în domeniu în România (Franz Babinger). regina RomAniei. oameni de ştiinţă. Ursu.1 4 1 6]. Din categoria izvoarelor memorialistice scrise am folosit amintirile. a oferit cercetătorilor din ţara noastră surse istorice fundamentale pentru studiul istoriei Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane intre secolele XV-XVII . diplomaţi. Bucureşti. Aceştia. juma/ele. de către Franz Babinger) sau cronici (a lui Nasuh Matrak�i) despre expediţia sultanală otomană în Moldova. a u publicat fie numai traducerea românească sau franceză a surselor primare. Elementul de noutate referitor la cercetarea şi publicarea izvoarelor narative otomano�orientale 1-a reprezentat primele sondaje în arhivele. cronicilor anonime otomane ori relatărilor de călătorie ale "patriarhului itinerant" Macarie de Antiohia. Trâpcea. Al. în culegeri de izvoare istorice (N. efectuate de turcologi români (Andrei Antalffy.ro n · .ro / www.deontologie nespecialist-specialist (orientalist-arabist 1 turcolog). ale unor izvoare narative osmano-orientate. comentarii şi note critice (Gh. Moisil.l. oferind o solidă bază de plecare şi un temeinic element de referinţă pentru contribuţiile ulterioare in domeniu. Izvoarele narative vest şi central-europene despre istoria otomanilor şi a relaţiilor române-otomane au fost publicate.Tnsemnlri zln/ce. in alfabet arab. i-111. cu introduceri. descoperire. C. Emilia Cioran. Unii ""' Memoriile regelui Carol / al Romlnlei. au descoperit. Papiu-llarian. Iorga. bibliotecile sau muzeele din Turcia. Referitor la normele şi tehnicile de editare a textelor izvoarelor narative otomane-orientale. turco-franceză /Aurel Decei sau osmano-turcă 1 Franz Babinger) . Maria . uneori însoţite de scurte introduceri sau succinte note explicative (B. Observăm. a · modalităţi lor de abordare. Editura lllbatros. l8fi. vol. Popescu-Ciocănel.cimec. 186�1881. idem. Carol al ll-iea.lt. 1 (1904-1939). aşadar. N. Andrei Antalffy sau Gh. a depozitelor de conservare şi a fondurilor narative otomano-orientale cercetate. Această abordare direct� a textelor originale. voi . C. T h . au folosit manuscrisele originale. Aurel Decei) sau străini. C. Specialiştii orientalişti. cât şi preocup�rile de orientalistic�-turcologie din ţara noastră. analizat şi editat ulterior biografii ale unor importante personaje istorice otomane (şeyh-ul Bedr ed-dîn Mahmud [1 359. EdHura Moldova. nespecialiştii În orientalistic� au publicat doar traducerile româneşti ale acestora. a contribuit la impulsionarea preocup�ri/or rom�neşti de orientalistic�-turcologie. 1990-1991. Pe de altă parte.l. copille sau ediţiile critice.

In "R.F. omul fi opeta.U XXXI. s.I-II.. odiDmOife 11123-31 dtcembtle 11131.<411935. Duca._. .. Dotmule Btllienu[me#-lulle 11U7]. 111110. C.n.II-III. 550-689. s. Simionelcu.1-N. (361 )--eprilie 11197.G. Buc:lnfli. " de oamenf lfll llmpul "*'· lncepu�te .. Rotnlnul nu poate tril fiii zvonuri [rnet1»-eptffl 1e43 }.A. · 19112-1994.alisticl­ turcologie ln ir:rtefvalul precizat anterior (N.ro 78 .8 (383)-iunie 11197.". 1101. 111118.. Buanfli. "* ti CIIII*Urll de Vllleriu � fi Sende �. edl1le lngri jili .memctialifti au lAsat posteritA�i infonna1il deosebit de interesante. aucur.VII. iclem. ediţie B. cufiOŞQJf. � ". edllle. . preocuplrllor rotnlneşti de orient.22-26.ll . ecfi1ie de � Cluei fi l'arcla Oortn Ion. Editurii ·p-.I.. Bucurettl. 19113-1 9115.. Tn "M. Ecllluni Sport-Turilm..e.i. pp. nr. Darurilor". Buclnfti.n.. Potnte fi emlnl*t. Penlru 1:. 1981. VOI. edllle de Stllllen NNgoe. 1�111118. 11122. Bucurettl. . Buc:lnfli. Bucuetti­ Timlfe*li. Giureacu. Velerie eo. VldDr Sllvelcu.. ecfi1ie Tngrijlti. Tn "M. 11197. Armend ctlinelcu.• . Victor Sllvelcu. 19111-111117. New Yc1111. 11185. aucur. ediţie TngrljiUI. pp. Edllurlle �1.C. � llll. GMdull (memorii).. evoluţia ti.".. }.. 11113--1122).. Gll. Alexandrescu-De Bulgllru Tn CUf'IUI diacu1iilor P* care le-am avut cu cei doi bJrcologi Tn februarie 1 989. Hlbrtt.. 1 .1111. }. 19n. C&mAI pff'.. Mltlnelcu.. Bucurettl .. llnlanl uneori.. Editurii �. ld1lţjl blogrlftc:t . voU-111 .C.nlin Şiineeoo.L". Valeria CoatAchel). NlcdN /otDI. Buclnfti. Roll*l. ir1lrocllare de Dinu C. 258 p. editia a V-e. Crlstofor 1. C1M11 a ât. <t32 p. pp. HamduiiAh Suphi TanriOver). C..52-68. p.R.1.+22 fl*lgr8fti . 1 p. }. Amintiti. 11184.ll. Armand CAlinescu. 111'. MemoriN oi Turldsh Stetesman... de ". Iorga.. RevlziMe fi ecMugHie pe cani expMenţe celor 75 enl lmpllnlfi mi-e Impus . 1671-19». I. 1838. Tn VOI. 1113-. In ptagul nJglmulu/ dlctaforlal {febluetle-lrlettle 11U7].... Bucurettl.II.. ... VOI.. 1. Amlnllti [11181-11UŞJ. 1113-. � de dr.eiMMry._.. Amintiti �. Aleandru Melghllon••· NI* polltJce. 311935.. s. Cemel .R._.n.. le rlztioelele blltc:eiM:e " Cedtfeletul. 1 M7.I. s. edllle de Dinl C. 21 . ldem. Simionescu). VOI. eon. Giureacu. Gknlcu (coonloiiiiiDr). IV... � ti indice de Stlliln NNgoe. C1M11 .. Edllunl MIMrve. VOI. G... Edllln Encidopedidi. .2P32.". poetf811 fl Indice de St111en NNgoe. 1101.U XXXI . Gknlcu. www. 11178. Editurii M8c:hlevelll. COCIIdorielori : Gh.. CollltMfiiGpot (1902-1901}. 111Q8. 1111�111311.fi indice de Lia io. aucur. In wwrruri de tNtrl§te {dec:emblfe 11Uf-labnlerie 11U7]. lorgu Iordan.5 (362)-mlll 11197. Editurile Explee-Helicxln-Mec:hieve.11. VOI..ne CipiN. Istanbul.ro / www. lorgu Iordan.I. 1840).. . al cercetArii Istorice ti activitAţil istoriografice etc. Tn "M.vu. prin calvarul cirora a fost silitA si treaci societatea romAneascA la lfArtlbJI celei de-a doua conflagra�i mondiale (C.muzeubt.t. Alexandru Marghiloman.". 1120-11144. C. mi-au foat ti prec:izjrile cu Cllr8Cter memoriaJatlc pe care le-au fAcut Mihail Gubogiu ti M. Llli Ioane CipiN· fi Gebriete Oumilnlscu. li Bucurettl. culisele rela�ilor politic:o-diplomatice româno-otomano 1 bJrce ln perioada 1 875-1948 (regii Carol 1 şi Carol al 1 1-le&. Buclnfti. nr. Nu au lipsit nici referirile ti reflecţiile despre condiţia intelectualului universitar rotnln ln deceniul "profundelor transformAri" (1945-1 955) pe plan politic.U XXXI.cimec.iclem. Cinci ani fi doul lunl tn penllencienJI de le SIQh« (7 me/ 111� Iulie 11155)."". ldem..318-337. (183� 1938). Edibn F"'*�Jei Cultlnle Romane. Editura Eminaa..23G-285.. 230. ". C. regina Maria. Edllunl �. 1�1938.... 11. polltJce.u XXXI . Crlatofor 1. Edllurtle "Silex"-OŞ... cele pu� " ". De un real tola. mai ales. Bucurettl . 157 p.. 1Q81. Tn "M. Constantin ŞAineanu._. Gh.". despre trasAturile. 1914-1919.. Buclnfti.. 3311 p.1CI-13. pp. Note fi "'-"# zilnoll». Nlt:dee Tot.n. V15 1'ebtuerie 1e43. ldem.. cultural. Buc:lnfli . Beciu. 11122. Al�i au oferit detaliile ti lAmuririle necesare pentru trasarea evoluţiei. Edltull "Univefsuu" S. Gknlcu. nr... 1959. cudnl Tnelnle ti indice de Geargele Penelee-Filllli..lorde letl.. sinuoasA alteori.1-V. pp. Memotf. IIOI. Bucurettl .1122 (Memotl. pp. 15-t p. indice ednolel de Stellen NNgoe. 11191-1924. Bucurettl .II0-103. Buulu ti C. Hetlraler (Memotf). edille lngrttA. 111'.).M. 1101.tJchel. Al..I. CemAI 114f'. 1101. 415.le 0 llilfl de om . 1e43.7 (3&4)-iulle 1 1197. Editurii "Plumb". ediiJe englezi: Djemll Pahe. pp.".". social. educaţional.1 de IIIMie."_. economic. s. ldem.I. dialoguri despre care am amintit deja Tn paginile anterioare. le fac . ldem. Ideologic. Constantin Riduleacu-Motru. .. Tllu . ediţie. . multe dintre ele cu caracter de noutate. ElMIIU8I A'-"dru l.. Edllurli Eucicklpedk:i. vezi supra fl lucrtrlle rnenţ1one1e III notele 229. NlcoiM Iorga. T rtu Maiorescu.l:. 111&4 (295 p. S. ecfi1ie. Edlllni M8chillvel. SUntem n1f1W llcllofl.1-VIII. Buclnfti. Emanuel Alexandru Lahovary.. nr.. Amlnt/tl lfll -. Rodlcll Bichis. nlllditere. Istanbul. Duca.... Conltenlln �• . RAdui-u-Molru.

I. Bucarest.A. "A. Cuza» ." "A. Bucureşti.I.A." "Arhiva RomâneasCă".A.X. 1 964-1 989.C. Leiden." "B.Q.C.C. Bulletin" : "Association Internationale d'Etudes Sud-Est Europeen." circa.I.O.J. "Cahiers des Etudes sur la Mediteranee Orientale et le Monde Turco­ lranien". 'Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice'." 'Analele Dobrogei".R.Z.I.O.O.G.I.I.N. . Bucureşti.Br "A." A. .R.Ş. laşi-Bucureşti. "A." "B. .D. 'Cerectliri Istorice. .U.I.U. ar. laşi. laşi." "Arab Studies Quarterly".R.N. U.A." 'Armee-Zeitung Jildirim'.C." "B. "An.R.T.ro 79 .N. 'Buletinul Comisiunii Istorice a. Bucureşti. "Analele Academiei Române.S.S." B." "A. Bucarest.I .laşi. Damasc. www.M.E.E. D. Bucureşti. 'Bulletin de rlnstitut pour rEtude de fEurope Sud-Orientale'.T. I. D.S. A. "Arhiva Dobrogei". Bucureşti.G. 1 .M. "A.' "C. Bucureşti. I. Arhivele Naţionale ale Românîei. "Byzantinische Zeitschrift'.U. Istorie'. Bulletin".I.M." "A. Arhivele Nationale ale României.N. . "A. Xenopol» din laşi." "B.N.R.muzeubt. "Buletinul SocietAtii Numismatice Române". Leipzig. arab. Bucureşti. I .' "A. Biblioteca Centrală UniversitarA.Z.S. Constanţ." "C.I." "Archiv Orientalni".E.I . României'. c." 'Balcania'. "Analele Brăilei". "A.A. 'Caietele Laboratorului de Studii Otomane".. "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie cA. 'Buletinul Societăţii Geografice Române'.' "A.Cemliuţi.N.L. "A. "A. Bucureşti.E. Cluj.I. "Anuar de Geografie şi Antropologie". Bucureşti. "Biserica Ortodoxa Romana·.S. "Archiv fOr Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik". "Anuarul Institutului de lstorîe NationalA din Cluj"..".' "B. "A. "A.M.S.laşi.G..X.R. RevistA de istorie româneasCă". 0. Leipzig. O. DireCţia Arhivelor Istorice Centrale. Paris. "Convorbiri Literare". 'Analele Universităţii din Bucureşti.ro / www.R. "C. Bucureşti." B. laşi. Constanta-Bucureşti. Praga. "Arhiva IstoriCă a României".E." "C. Xenopol» din laşi.. I .cimec. laşi. B.B." "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie cA. "A." "Analele Ştiinţifice ale UniversitAtii cAl. BrAila. Biblioteca Academiei Române. O. A..R. DireCţia Municipiului Bucureşti.S. I. Memoriile Sectiunii Istorice".C.R.A.S. .R. Istorie".' "B." 1 990 .. "A. Directia JudeţeanA iaşi.B. I. Arhivele Naţionale ale României. Bucureşti. "B.R.O. "B.L. D. O.I.�. Bucureşti.G. Bucureşti.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Abrevieri "Arabica". Bucureşti.M.I.I.

Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. ·�utsche Rundschau fOr Geographie"." "Lebenslaufe aus Franken".T. e.G. "G." . F.F." "Euph. Jugoslovenski Turizam". "J. filele. m. "Frankfurter Zeitung"." "H. D.V. Ministerul Afacerilor StrAine (din România).E. H./mem. . Cluj. New York. 1-11. "Hessische Biographien". Cairo." F.A. Wien und Leipzig. "Jugoslavija. Frankfurt am Ma in. .T. "L. Bucureşti. . f.f. wa an. Hamburg. Berlin. Berlin.R:" "D." memoriul. E.A. "Die Erde".Muzeul Judeţean Bolofanl d. Zagreb. www. Enciclopedia Italiana di Scienze. fascicolalfascicolele.C. f. "Hrisovur.S." • Joumal Asiatique".A. "Morgenblatt". .S. 1 929. Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi. "Mitteilungen der Deutsch-TOrkischen Vereinigung".c. "M. "Der Islam". Encyc/opedia of the Social Sciences.F. "M. 1 930 .T. S. Berlin. Istanbul-Ankara. Split. Zeitschrift fOr Literaturgeschichte. "Jahrbuch der asiatischen Kunst". Paris. Leipzig.Z. "M. I.B.R. Wien-Leipzig. "Dacoromania". "Hamburgischer Correspondent". "E." "J. "1. Editura ŞtiinţifiCă şi EnciclopediCă.muzeubt. "D.L. Bucureşti." era creştina.K. .A. Split.F.'a. illustrierte Mo. MOnchen und Leipzig. fasc. "Forschungen und Fortschritte".a.Z. E.F." Hegira (Hicre). "H. Lettere ed Arle. Dresden. "F." "J." "Glasul Bisericii". f.ro 80 . /.A.A. . "Deutsche Allgemeine Zeitung".L. "AI-Mustaqbal al-'arabi".natsschrift fOr Ulnder und Volkerkunde. "Euphoron"." dosar (arhivistic). Darmstadt." "D.ro / www. Bucureşti.I.Ş. "F." fila. III. Bucureşti.S.B." "J. Weltverkehr und Kulturpolltik.B. .cimec.L.J. . Berlin. E. M. Roma." "H. /memoriile . "Jugoslovenski Turizam". ." " lslâm Ansiklopedisi.

' "Manuscrlptum". Augsburg.M. "Revista· de Istorie şi Teorie LiterarA". român. "P. "Revista de Istorie".S." "R. ' Abteilungen.". "R." s. Bucureşti. �. Bucureşti. "Der Sammler".cimec.E. laşi. "Revue des �tudes Sud-Est Europeen". românesc.ACTA MOLDAVlAE SEPl'ENTIUONitLIS Ministerul Educaţiei Naţionale. Bucarest.G. "Revue Roumaine d'Histoire·.A.A. Bucureşti.S. .R." "Mitropolie Moldovei şi Sucevei".O.A. p." "S. Arheologie şi Filologie". "Sudostforschungen". Giessen." "R.I.R. Westasiatischen Studieri". "Revista Fundaţiilor Regale". Bucureşti. MUnchen." "O. Bucarest.O.A. "Oriente Modemo"." "N. Bucarest. "Studia et Acta Orientalia".O.M. MOnchen. Warszawa.R.S.L.�. .S.O." "R. Berlin.R.R.I. "M.M. "Revista IstoriCA RomanA"." notă. Revista Patriarhiei Române"." "R.O. Bucureşti.E. serie nouA .I. Bucureşti.muzeubt. Paris." "R. Wien-Hannover." rom." "R.H." "R." "S. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Bucarest.I.I.F.P. .H." "Magazin Istoric". seria . · .T. "M. şi s.G. "S.R. "0 .v. "R. "N.I.O. · "Die Neue Orienr.F." "R. "Revista pentru Istorie." "S.E. "Studii şi Articole de Istorie". Paris. "S. "Revue Historique".E. "Monatschrift zur Geschichte und Wissenschaft der Judentums". "Ms. ." "R.E.S." "R. M." "Die Oberpfalz". MOnchen. "Studii şi Materiale de Istorie Medie". Roma. "Przegllt(l Orientalistyczny".W.N. pagina. .N.I.n. ·. .ro 81 ." "R.u·." "Mitteilungen zur Omanischen Geschichte". Berlin.I. s.W.S. "N." "MOnchener Neusten Nachrichten". 11. "Ortodoxia.J." n. KallmOnz. "M.N. Bucureşti." "M.O.I. "Revue Historique du Sud-Est Europeen". . · paginile.F. "Revista IstoriCA"." www. "M. Bucureşti. "Noua Revistă RomânA".n. "M." pp." "O.S.G.ro / www. "M. . "Nachrichten der Giessener Hochschulgessellschaft". beletristische Beilage zur "Augsburger Abendzeitung". "Revue des �tudes lslamiques".S. Roma.Ab. Bucureşti." "Memoriile· Secţiei de Ştiinţe Istorice" ale Actademiei Român� Bucureşti.H. "Revista degli Studi Orienta.M. Bucureşti.R.S . Bucureşti.dl. II." "Revista Arhivelor"." : "Mitteilungen des Seminars «Jr orientali!Schen Sprachen. s. .H.

" voi. te.R. www. . "Tezauru de Monumente Istorice pentru RomAnia". Bucureşti. Leipzig.l." s.R.I.v. t.R.I. Universitatea din Bucureşti." "S.Muzeul Judeţean Bototanl "S. Bucureşti.B. U.T. subliniere/sublinieri.-Rectoratul. Bucureşti.dl. Berlin. . Leipzig. U.M." tomul . "Transylvanian Review".R. .R. laşi. subl.B. "Viata RomAneasca· .I. Berlin. . 'W.-Rectoratul." "Z.B. 1 "Studii.G. "Viaţa Basarabiei"." "Die Welt des lslams". U. Cluj-Napoca. ChişinAu.cimec. "T." "T.muzeubt. . turcesc.ro / www. volum/volume. Universitatea din laşi. turc.D. "Zeitschrift der deutschen morgenlldischen Gesellschaft". U. "V. "Studii Teologice". RevistA de Istorie". U.I . serie veche . "Z. .R. U." "Zentralblatt fOr Bibliothekswessen". M. "Der Tag•.ro 82 .B." "V.B.

1. A doua zi.. 11187. � (1878-1914) .Ş. Memorllle regelui C. E.. Dan PRODAN Pentru a inţelege mai bl:i..I.R.... care nu mai au ra�une de a fi.. nr. iu. www. 1986...289. Bucunlfll. 1.A.. � .D.187k.a-149. � introducllve. Bucuretti. Edltunl MactUvetll. suntem na�une de sine stătătoare" şi a formulat unul din principiile viitoarei politici externe româneşti. Conslderafll asupra evoluţiei istDrlogndlel rotr*Jeftl la sflrşltul secolului al XIX-lea fl lncepuiUI celui urmMtol' Tn cadrul evenimentelor politica-militare determinate de reizbualirea .. conform căruia ..suntem independen1i .t 1an c . Raporlurlle I"'mfno-otomane In perioada 1877-1918.. 11150.U ... declar!nd că .".)..independenţei absolute a ţirir. In . = . ldem.ro / www..... Camera Deputa�lor şi Senatul României au votat mo�uni referitoare la ruperea rela�ilor cu Imperiul otoman şi la . E.. vol. .1tin Vellchi... şi cu Turcia vom face legături nouă. M . ..rono1og1c (lnh 8brevl8t: PoMicll exfllml).it. p. ediţie fl indice de Stelian Neagoe.cimec..E.. 3 Polllb exteml. pp. Buclnfll. pp. 2 Apud Nicolae Clmllr. Crill*! P�.«>.. Tn petlt»da c.aractaristicile şi evoluţia preocuplrilor de orienta­ 1 listică-turcologie Tn cadrul dezvottArirgenerale a istoriografiei romAneşti Tn perioada 1 878-1 9 1 8. Politica exteml • Romlnlel.. Bullllln de atudll fl l1lfenlte" . nr.) şi chiar cu Turcia.(Mih llllnMIIt Confrlll..8. Bucuretti.muzeubt. lmperlu/ otomM fi statele din 8McMI Tntre 1878-1912.u.. ... p. la 9 mai 1 877 ministrul de EXterne Mihail Kogălniceanu a răspuns interpelării deputatului N. 1.S (23)11970. ' Vezl Dan Prodan. aoq.".".. D1cf10t1N c. 1 999. iar nu ca să rarnanem Tn acele legături ca până astăzi.Ş..lll (1876-1877). Contribufii le latotlcu/ 181. EdltLn Axa. Fleva. wzl fi eonat. XV/1970. domnitorul Carol 1 şi cele două corpuri legiuitoare au proclamat oficial independenţa de stat a României�..s.. AC'l . Preocupări de orientalistid şi turcologie in România intre Inde�ndenţl şi Marea Unire (1878-1918) dr. ..... V. o scurti trecere Tn revistă a derulArii raporturilor pe multiple planuri Tntre RomAnia independentJ şi Imperiul otoman Tn acest interval..1. CXXIIdal-... p. 1s1ot1a . la Tncept.E. la 1 0 mai 1 887.. din � estul Europei In epocii modeml (1 7811-1923} (lnh 8brevl8t: latott.aizei orientale" (1 875-1 878). completată cu o privire de ansamblu asupra fenomenului istoriografic romAnesc la cumpăna dintre secole.SA. ·-' .". ..noi vrem să fim bine cu t98te popoarele (. ..fl).consacrarea oficială" a .171198..«<rr.nl.I. Prflocuplrl de orlenteli:IIJcl. pp. Tn aceeaşi zi.132. 1994. de un INI10r oculllr (lnlnl 8brevi81: MM�cde).ologle Tn Romtt-. In .I. ). p..Adll MoldftiM SeptenlriciMIII".ro 83 ._ _ _ _ _ = !'VIUl. se impune. lluanfti (eldras.ro/ 1 el Romlnlel...132.. In . 36 p.

1 997 (277 p.T. încă din februarie 1878. vezi Y. an in care au inceput să emigreze di.35-48. iar in imperiu numeroşi aromâni creştini. Conform tratatului de pace de la Berlin (iulie 1 878). p. prin care s-a recunoscut pe plan european. Istoria. autonom al Bulgariei. T. alteţa regală Carol 1 a stabilit rela�i diplomatice cu noul principat bulgar. ilustrat. Harbi. Aceeaşi atitudine au manifestat-o oficialităţile româneşti şi după 1 88 1 . şi dând dovadă de luciditate diplomatică şi de adaptare la noile realităţi geo-politice. Bucure�i 1 986. Romania şi crizele internaţionale. . ceea ce demonstrează faptul că şeful statului român era pe deplin conştient de faptul că Imperiul otoman nu mai avea frontieră pe linia Dunării5 . Bucureşti. relaţiile diplomatice fiind stabilite la nivelul legaţiilor (februarie in anii următori s-au reorganizat ori s-au înfiinţat noi consulate româneşti in Imperiul otoman sau otomane în România. Ciachir. 1877-1878. Politica extemil. www. Primul ministru extraordinar şi plenipotenţiar român la Istanbul a fost Dumitru Brătianu. p.12. fără să anunţe in prealabil sau să aştepte confirmarea . Conven�a romano-otomana de repatriere a acestora s-a incheiat la 5 decembrie acelaşi an (Politica extemil. laşi. p. idem. 1877-1878.A. Istoria.Războiul ruso-româno-turc4 (1 877-1 878) s-a incheiat cu tratatele de pace de la San-Stefano (YeşilkOy). in . Contribuţii.269. independenţa de stat a României şi alipirea Dobrogei la tânărul stat românesc. inclusiv de către Imperiul otoman. pp. V: Independenţa Romaniei: . 1 0 Tn deceniul al IX-lea al secolului trecut relaţiile româna-otomane au fost cordiale Ji paşnice.S. ' Politica externi. idem. 567-592. Bucureşti. Dintre aceştia făceau parte cei care s-au refugiat vremelnic in Bulgaria de Est in perioada 1 877-1 878. Ed. sub .mama crlzil orientalil" şi defecţiunea .247.279-291 . Sultanul Abdulhamid al 1 1-lea a apreciat comportarea corectă a guvernului şi autorităţilor locale româneşti faţă de populaţia musulmană din Dobrogea şi de bunurile mobile şi imobile ale acestora. pp. Ciachir. reveniţi intre timp la casele lor.137-138. anul XXVI. au recunoscut independenţa României şi au creat astfel posibilităţi de colaborare pentru viitor pe baze juridice noi.311977.Belleten"._ 1 879)9. in septembrie­ decembrie 1 878 cele două state au efectuat primul schimb de diplomaţi. lângă Istanbul (februarie 1 878). EdHura Kri1erion.ro 84 . 1962.1 913. pp. • N. Bucure�i.R. De facto. s-a organizat Principatul . in . iar primul său omolog otoman s-a numit SOieymân Bel .138. Resimlerie 1293 H. Din Istoria turcilor dobrogeni (infra abreviat: Din istoria).Y. in noua situaţie politica-juridică existentă.. 1 994. ţinând cont de această realitate şi luând in considerare faptul că nu existau litigii româna-otomane de ordin teritorial6 sau de altă natură7 . Politica extemil. Politica extemil.Axis" .). idem.A. Turle-Rus Savaş1 (Rizboiul din 1293 H. Ca urmare a atitudinilor favorabile reciproce. Oz1una. Academiei.141. nr. Istanbul. in . pp.cimec.concertului european• (1875-1878). Gheorghe Cliveti. Ciachir. Mustata Ali Ekrem. cap.protectorului" otoman. 137). 400 p.". nr. Contribuţii. p. anul LIV.137.. 2 1 1 -248. p. Bibliografia turcâ privind acelaşi subiect a fost studiată de Mihail Guboglu. Tn timpul evenimentelor din 1 885-1 886 din Balcani. Istoria.9-10. guvernul ' Din bogata bibliografie romAnească referitoare la acest război amintesc doar Nichita AdAniloaiei. pp.Kurat. că in Dobrogea locuiau numeroşi musulmani. Bibliografia turci mferltoam la rlzboiul din 1877-1878.protecţie" otomană.269-270.protecţia" sultanului otoman.000 de prizonieri de război otomani. pp.'. pp.n Dobrogea in Imperiul otoman unii musulmani dobrogeni. p.ro / www.muzeubt. Ankara. 1969. să-i elibereze şi să-i repatrieze pe cei 6. Independenţa naţionali a Romlniel.I. De jure. Muzeul Judeţean Bototanl '· .73-75. ' Partea romana s-a aratat dispusă. Luptele turco-ruseşti din 1877-1878). 1853-. Osmani1-Rus harbmm sebepleri (Cauzele rilzboiului ruso-turc din 1877-1878). p. Editura Fundaţiei . ' Tn urma alipirii Dobrogei şi a Insulei Şerpilor la RomAnia (1878). şi de la Berlin (iulie 1 878). Cucerima Independenţei de stat a Romlniel şi Tnsemnltatea ei istorici. Factorii de decizie otomani. ' N. 33-34/1 976. România se invecina pe lil)ia Dunării cu o formaţiune statală aflată sub . 10 N. pp. cât şi alţii care rămăseseră atunci pe loc.

Nicolae Iorga. Documente noi despre rilzboiul moido-otoman din 1574. Bucureşti. idem.144. ceea ce ar fi periclitat statu-quo-ul şi echilibrul de forţe în zonă şi ar fi provocat suspiciuni marilor puteri europene.reciprocităţii de tratament faţă de musulmanii din România şi nu în schimbul unei alianţe politice-militare. Istoria. au propus de mai multe ori României încheierea unei alianţe politice. " N. 1 3-16. 274-284. VIII "" Ci/t: Bitinci Meşrutiyet ve lstibdat Devirleti. 550. p. p. relaţiile române-otomane au continuat să rămână paşnice.31 8-337. România a refuzat încheierea unei astfel de alianţe 1 2 .1S.26. 292-293.ro 85 . mediind conflictul şi încheierea păcii de la Bucureşti (februarie-martie 1 886) pe principiul respectării statu-quo-ante teritorial. pp. Politica extem/1. "Vezi Mihai Maxim. R. 35. in voi. V-VI. Ciachir. pp.284.pp.". VIII : Prima petioad/1 constituţiona/11 şi perioada absolutist/1. conducătorii otomani. Constantinopol (1902-1906). reprezentarea în consiliile reprezentative ale vilaietelor.R. Diplomaţii otomani au recunoscut. Bucureşti. nr. 1876-1907 (Istoria otoman/1. Studiu şi album (intra abreviat: Pa/eogrefia).muzeubt. 294-295. partea otomană fiind favorabilă creşterii teritoriale a statului român peste Carpaţi şi fiind dispusă să recunoască mitropolitul ortodox şi drepturile legitime ale aromânilor din Imperiul otoman. neafectând schimbul de vizite ale unor oficialităţi româneşti în imperiu 1 3 . sangiacurilor şi cazalelor.1 74. primul în istorio� rafia universală. Viitorul istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor române-otomane. presaţi de criza complexă în care se afla imperiul şi de numeroasele pretenţii teritoriale ale vecinilor creştini. în . p. Contribuţii. Pa/eografla şi diplomatica tumrosman/1. Cadrul juridic al relaţiilor romiJno-otomane In evul mediu. Osmanlt Tatihi. pp. Ţlltile Romllne şi Inalta Poart/1. 1876-1907). cultural. voi. 1977. Ciachir. Dar oamenii politici români doreau satisfacerea acestor demersuri în schimbul . Politica extem/1. Amintiti diplomatice. p.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS roman . 1' N.4/1935. alegerea unor muhtari proprii. destinată aromânilor din - 11 N. n N. 1900 (extras din . a intuit încă din 1 900. cu o prefaţă de prof. cereri formulate anterior şi de partea română. pp.". 1 958.cimec. militar. Bucureşti 1993.18-19. pp.553. pp.R.drepturi egale cu cele ale celorlalte comunităţi naţionale nemusulmane din Macedonia şi Epir. 1.Economia Naţională"). Emanuel Alexandru Lahovary. (intra abreviat: Ţlltile RomiJne şi Tnalta Poart/1). idem. După două decenii de insistente demersuri diplomatice româneşti . au încercat să găsească un aliat puternic în zona Dunării. www. idem. 15 N.18. la 9 mai 1 905 sultanul Abdulhamîd al 1 1-lea a promulgat irâde-aua prin care s-a recunoscut aromânilor din Imperiul otoman . Tn consecinţă. p.3/1935. F. Editura Academiei. voi. Contribuţii. anul li.65-71 : infonnaţii despre această importantă arhivă şi despre anterior amintita monumentală colecţie de documente otomane. Politica extem/1. a adoptat o atitudine neutră şi cor�ctă faţă de beligeranţi. Relaţiile · bilaterale s-au consolidat. p. fosta arhivă a marilor viziri otomani şi s-au copiat şi tradus în limba franceză 2 1 5 documente otomane din MOhimme Defterleri-Condica Afacerilor Importante). valoarea şi importanţa excepţională a acestor izvoare documentare 5. Documente şi cercetiJti asupra istoriei financiare şi economice -a Principatelor RomiJne.12-13. Astfel. Ciachir. Politica extem/1. Contribuţii.149-150. Ankara. Karal. Mihail Guboglu. 1962. coordonator: Ioan Scurtu. R.18. cordiale pe plan politic.80-103. 289-292.. libera folosinţă a limbii române în şcoli şi biserici" 1 6 • Legată de acest eveniment este şi publicarea primei gramatici otomane in limba română. Tipografia Universităţii din Bucureşti. notă bibliograficâ in: . autorităţile române solicitând ca aromânilor din im �eriu să li se protejeze drepturile legitime. Editura EnciclopedicA. pp. ldem. Lupta poporului romlln pentru independenţ/1. idem. ln acest context s-au realizat primele sondaje româneşti în arhivele otomane din Istanbul (la Başbakanlzk Arşivi Arhiva Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Istoria. pentru Academia Română1 4 . Z. Contribuţii. pp.pentru intreaga perioadă 1 875-1907 vezi E.569. pp. 1 ln deceniul următor. Tn ciuda acestor nepotriviri de interese şi eşecuri. /stotia. Halil lnalcik. p. pp.151 . Ciachir. apreciat şi mulţumit României pentru rolul Constructiv jucat în cursul tratativelor de pace.149. /storia.ro / www. pp. ceea ce conducătorii otomani au acceptat. 1935-1936. nr. Iorga.

8 (317) 1 august 1993. AnWtrllrl din vremea celor de ierl. 29 septembrie 1 9 1 3)..ro 86 . aR XXVII.muzeubt. ldem. J(Jn Torlclerln S/yasl F/kltterl. rnef1\lrd pe ..O. nr.. •Medierea" •• aokl8t cu un deplin auc::ces rorntneac. lbnlhlm Temo. TOrlc lnkillbi Tarlhi (Istoria revoluţiei turceşti).<:uJturalo. eonst.l de rAzboaiele blliclll'llce. In vot Istanbul et IN LMiguN Orlentales.7 1101. 189�1908 (Ideile politice ele Jurrllor tura 189�1908). Vilenli de Munte. CIIIChir. latl.) • Tn anii unnltori. pp.P.tl <august 1913.13-18. 249-266.ti In 8CIIIIIfl � o lneali mal .23-24. CIIIChlr. cirlllll i-11 !n111ee � politic real: . Edltlona I'Harmattan . deoarece RomAnia era adepta luptei de eliberare naţională a popoarelor asuprite de marile imperii istorice multin&1iOOaJe şi a desivArşirii formării statelor naţionale unitare.n.A. 1 7 Vezi ti Mihai M. unde se hotărau modificări teritoriale doar intre statele creştine balcanice (diferendul otomana-bulgar s-a rezolvat prin tratatul de la Istanbul.o103-<109.. Oemenll politici � au oon1rtt a. 1 73-195 (cu o bibliografie aelectlvi despre Junii turci). pp. Tn luna mai 1 91 422• pentru incheierea unei alianţe politica-militare otomano-romAno-bulgare.a pus lr'llrela'ell d8Cil lillll11 8f8 de nUl la Muaul Judepan Bototanl www. Relaţiile cordiale ale RomAniei a. 22 Vezi apreclerite kJi N.". voi. cap VI: Romlnia fi crlzele din sud-estul Europei (1878-. In . penttu plirlirea ti edmlnlat�WN lnaulelor din Marea Egee. pp. sporind ti pe aceaatA cale preatlglul moral ti dlplorn8tic III ţArii noastre In aud-estul Ewopel). pp.n. ldem. Ankara. Şerlf Mardln. tatonările emisarilor universitari otomani au continuat. In 1 0 pArţi. ce s-a prelungit şi Tn perioada primului război balcanic (1 912-1913)19• Tn timpul celui de-al doilea război balcanic (191 3)20. 1908-1914. La pramifre grmmai re ot1omane en roumaln. Yusut Hlkmet Bayur.cimec. 1948.. ambele state fiind interesate să tempereze elenul cuceritor nejustificat al bulgarilor şi să păstreze echilibrul de forţe in Balcani.7-42.. Asoci8ţM din Romlnll a . 101111 Bulel. 1 965. 238 p. Ankara. Aksln Sine. 458 p. Romlnll.ntlnopole. in capitala RomAniei. RomAnia şi Imperiul otoman s-au situat Tn aceeaşi tabără politico-militară. coordonate d8 cordialitate ti corectiludine. 1964. pp. Acţiunea militarii a RomlnJel. 1970. 1957. lstorla. pentru o noul eborc/ere. ed iţie fi Indice ednotat de Stellan Neagoe.13. relrnprii1\IIIJ la Belrut. " E. Ramuur. Deşi Imperiul otoman a fost refuzat politicos de către diploma�a romAneascA să participe la tratativele de pace de la Bucureşti. • cArei garant moral era RomAnia . 87-97. Edilura Hurnanit8s.t.n. Editura Machlawlll.Uniune fi Progres"). 21 N. op. han:tndiHni lll lllzitll tiiCMICi (din mal 1914 . 1939 (ed.1 913): atVUment.. Romlnlll Şi rilzboalele balcanice. Contribuţii.C. Istanbul. /slorla. 1940-1987. Pe de altă parte.). totu?i rela�ile romAna­ otomane au rămas paşnice şi cordiale până in vara anului 191s2 . reJati11a � . 334-335. pp.Imperiul otoman (Cotula V. vezi 18 Gheorghe Zbuc::Ma. Iorga. cit. 1914.Jurr/lor Turti". pp. 88/kan Harbi Tarlh/ (lslorla rtzbolulul balcanlc) .Uniune fi Progres"). 17 190S.A. J*11 ci clelc:lll* � el .. 1 987). lnkllp Tarlhlm/z 1111 lttthat 1111 Teral<ki (lstorla revoluţiei noasl18 fi .. rtlzboaiele balcanice fi Cldrfalelll.I. ni ." . 1989. . New York. Tltu Maiorescu. an XXIX. pp. Gheo!Vhe Cllveti.. P. 1999.xim.. BUCUI'8fti. In JOc. Această poziţie a determinat pAstrarea unei stricte neutralităţi. Dr.) mJ. Gramatica 1/mbei otomane.lorga In legillri a.mediator intemaţlonal. Editura Alblltroa. a. atll nou>.r . In . nelnţelegeri ce emenlnţau JIU'18fN In pracllci • prevederilor pAcii de la Bucure. 328-334. rv. 1912-1913. 84.ro / www. partee a IV-• (1913-1916). pp. Acţiunea militarii a romlnHor .ig rel ioaae. nr. BIJCUI'IIftl .. The Young Turlcs: The Commltte of Upion and Progress In Turlclsh Pol/tic$.1 nae atenţie 8ll8flimentele ce ' s-au derulat Th ' imperiu 1h perto. aprec:iind-o ca pe un �iment progresist ti aperAnd ci va aduce ai'OI'llânilor din Balcani noi drepturi şi libertiţi politico-sociaJo. O Imagine de ansamblu referitoare la poziţia RomAniei faţ. Harb Tarihi Dalresl. 258 p.n . din octombrie-noiembrie 19.. Bucuretti . 20 T. Rornanya. Ei au salutat revoluţia Junilor turci18. O lllaţl de om. 5 (338) 1 rnal 1995. Gnkur. ldem.. Feroz Ahmad. • 11-a. N. 1997.a1nd IrU di1re oaapeţ1 (<1> ILrc:l .1 Imperiul otoman. 1913.7880. 1987. Pagini de /storle S!Jd. int8relaţi Tn primul rtnd Tn men'nerea pAcii şi a echilibrului politic balcanic.8 (339) / lunill 1995. Oxtord. Bucurettl .D. The Young Turlcs: Prelude to tfHI Revolutlon of 1908.D.1 ·Junii turci nu au fost totuşi umbrite de refuzul constant al plrţii romAne de a incheia o alianţă poltico-mllitarA a. Istanbul-Ankara. Romlnla fi rtlzbolllele bllc8nice.7 (318) / Iulie 1 993. cit. lttthat 1111 Teral<ki Cem/yellnin TeplckUIU (Tntemelerea societtţl .da 1�1909. 1 5>156. 3 voi..ll. Iorga. Adam.48-52 (In dlferendul grec:o-turc. " N. ti mal oompleli In care ae c:iiiAa a ne prinde .-ti vtzlll. Tahsln Gemll.. Istanbul. J(Jn TUrle/eri 1111 Jttthat 1111 reral<k/ (Junii tura fi . Btk. Atvned Bedelll Kuran.esl europeanl.. Princeton. Conatanlln Argetolanu.E. 1991 . pp.20-23. 19381 965. a. Editura Socec. 1�1908. Bucuntttl. 31 7-320. Pentru cel de miine. pp. pp.M.. Vezi mal recent ti Dumitru Preda. Politicii externi. lllanbul. N.. nr.P.I. 1995.X.-Montreal. pp._.. vol.Uniune fi Progres"). pp.I. pp. 308. Mecldlye.l 11011111 editat de Stellan Neagoe.47-53. . In Bulgaria cu ostlfi/ I!Oflll. Take Ionescu . Politica externi. Contrlbuţ/1.OW. indreptata impotriva unui stat balcanic. 1 52-155.VII.

E. a vorbit frumos şi obiectiv despre RomAnia. Vezi ti nota blbliograflcl la aceastA carte. 1965. lstalbul.M. din august 1 9 1 6. în conferinţele sale publice (din 1 9 1 9 .3e9-380. 285-291 . lldnc/ Kitep (Calea cl118 munte.161-162. Poli/lea extetn4. 430-451 (bibliognllie la pp. 1�. ediţie B. llltll'lbul . In . n-oa 1 -2 / 1971. retrăgAndu-se abia în toamna . Buc:aest (pp. E. Pollllca extarnl a Roln*iei. 187&-1914. Cartea a doua). Last but not /east.. � www. editatA de dr.34). 191�1922 (Memoli.E.E. '" N. ediţie englezii.I. pp.145. ln primul război mondial cele două state s-au situat în blocuri militare adverse: Imperiul otoman în tabăra Puterilor Centrale din noiembrie 1 914. Ali Fuat Ttngeldl. voi.617. 8mdulllh Suphl TannOvar.1 920) sau editate in volume25. pp. vezi fi Barbu Thaodonllcu. Şi tAnărul lector universitar (la Universitatea din Istanbul) Hamdullăh Suphî Bey (viitorul Hamdullăh Suphi TannOver.560-651). 180.J. In . o dor8ll al tDid pUillnla. l!ucu'efti. �. pp.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Cu acest prilej N.I.62. IX• nl6a. IDtr/ti). toleranţa religioasă practicată de statul romAn. BUielln".XXXIV (1962). De fapt. Mudros 118 Mudanya MIJ� Tartr (Istoria 8frl'lisli/iiOr dt la Mudros §i Mudanya).muzeubt. New Yak. 368. Ahmed Emln YalrNWI.24. ldem. le 6/19 mal 1914. 1948.A.ro 87 . 1930. 3-13. New �. noasl18 tn pt1mU rbbol monclal). Tn. 1 57. 1976. in ... populaţia musulmană de aici. Fathl Tevetojjlu. Istoria. 61 6 . pp.). Bucarest. ln concluzie. aprilie 1 897 şi august 1 901 . pp.A.momentele bune" şle relaţiilor romAno-otomane din trecur3. HIIHt. lll . � dt /a Mudtos §i Bp/icate8 sa). voi. Vezi fi Carnal P. Comerţul românesc în Imperiu şi în Levant. Guboglu. In nijtocul lar Bll*1du-se Nicolae larga. au fost la un pas de a fi finalizate în intervalul 1 908-191427. U. Carnal.E.ro / www..cimec. 191�1922).. XXV / 2. E. 1 5 1 . TOrlc lsti/dtll HarlJt. Turlcey In /ha World War. Hatualar. 1 931 . 1963-1967. pp.110-1 1 1 .A. La concep­ /ion de N/cdas /org8 Sll fEnpe Oltoman. 165-166. 1922. Connec:licU end London. pp. MlcllM SertoOiu. pp.D. 24 Vezi foeoiJlllla !JUPUui de prolasori fi Sludenţl Ud.I. ca urmare a capitulării imperiului la Mudros (octombrie 1 9 1 8)26. p. Trupele otomane. IntocmitA de M. /.E. 1968. Bmci Cl!an SaVliŞina girişinizin � $8bebleri (Adevhlllle CIIUZII IJie IntiM. la Tayylb GOkbllgln. Cont� faite aux hOtes unlversitalrea turca • runlversit6 de Bucarest. Clactk.Iorga. 111 . voi. cap. S-au încheiat conven�i comerciale in noiembrie 1 877. 195.S.149. Quelquea mots sur le flllalions enl18 le Roumalns et /e peup/e tutt:. Tnsă alte conven�i comerciale şi consulare.CJa10iogle fl lllbllcV'alle (Hhl llllnlvla N.mpenar. Istoria modeml a Roln*iei. lniUIU din l!ucu'efti.Belgeler1e Tirt Tlrill Derglsl". . 1914. Turlcey'& Entry i1!c World War 1: An Assessement d Responsa/Ji/ili. 24 p. Ankara. pp. DaQ Yolu. Djemal Pasha. ldarn. au fost paşnice."._. pp.. ciudo8IA peniiU adU din 8UgUit 1913. III doree o � a noaaln!l al �� fi tu'dl In vedelea Lnei zdrobiri a . 362-363. 1913-1919. Cont11buţil. lzmlr. iar RomAnia in tabăra Antantei. a1 gAndU la 8CIIII � � pe an Aullro-Ungaia. 1962. l!ucu'efti. " N. .. Imperiul otoman stăpân pe strAmtori.24-29. 5 voi. cordiale. "' N. derulate conform conven�ilor men�nate anterior şi contractelor comerciale specifice incheiata intre negustori şi/sau grupuri de negustori din · cele două state.. căt şi cel otomano-levantin în ţara noastră erau realită� concrete. se poate afirma că in perioada 1 878. au atacat şi ocupat Oobrogea (toamna 1 91 6). E. Ş. Ankara..a. Clachlr. Istoria. voi.l .".anului 1 91 8. Bmci Cl!an Hlllblnda Ţ/Jrl( HarlJt (Rilzbo/IJ tutt: In C8dnJ pr/rnlili ltzboi monclal). 1967 (205 p.lorga a evocat . General FaiYi Belen. 29 .1 944) a făcut parte din delegaţia cadrelor didactice universitare şi a studenţilor turci ce a vizitat RomAnia în mai 1 91 424• Ulterior. pe multiple planuri. ministru şi ambasador al Republicii Turcia în RomAnia. rela�ile economice romano-otomane s-au caracterizat prin nor­ malitate şi. Anka'a. alături de cele germano-bulgare. llltll'lbul. Mudros MOtat8ktJsi 118 Tlllblkab (Rilzbo/IJ tutt: pentru kldependenţl. XV / 1968.1 9 1 4 între RomAnia şi Imperiul otoman relaţiile complexe. 1. g.. p.. pp.P. Tevllk Blylkho01u. Memohls d a Turldsh Stalesm8n. Sertlil Miri' (N. completate cu un acord bilateral de despăgubire a musulmanilor emigra� din Dobrogea după 1 878-1 881 .I.H. reeditare: Carnal Pllfll. lql. riveran la intinse spa�i maritime şi cu deschidere către Asia Centrală.X. Gheorghe Platon. dorinţă de cooperare între două state aşezate în zone economice primordiale: RomAnia in bazinul Dunării inferioare cu ieşire la Marea Neagră. O *'fi dt om. 1922. Nicclae /org8 (1871-1940). Iorga. palpabile. Politica extemll.

/stona. Clachlr. devine o profesiune. Ciachi(29}. Istoria. la fel ca in oricare altă . iar istoricul un profesionist care cunoaşte şi foloseşte creator metode. Ciachlr. şi dezvoltarea ştiinţelor.ldru Zub. pentru că trecutul otoman al acestui teritoriu romAnesc:. Acestă . vezi fi Mihai Maxim. pp. atitudinea şi comportarea realistă a autoritjţilor româneşti. Buanştl. precum şi interesul şi hArnicia locuitorilor provinciei au contribuit la refacerea şi dezvoltarea agriculturii. XX). 31 Pentru detalii vezi M. transporturilor (prin intrarea Tn funcţiune a vestitului pod peste DunAre (Feteşti Cemavodi).o remarcabilă evolu�e in ultimele decenir ale secolului trecut şi in primii ani ai secolului nostru. A. O privire retrospectivă asupra evolu�ei istoriografiei romAneşti la cumpăna dintre secole va ajuta la conturarea locului şi rolului preocupărilor româneşti de orientalistică -turcologie in cadrul activită�lor ştiinţifice patronate de Muza Clio. Ajunşi Tn acest punct al expunerii.5 . cu modificările ulterioare şi regulamentele aferente pentru transpunerea ei Tn practică. EIIOIIJ!ia istorlogt8flai romlne. subcap.8. creşterea populaţiei (de la 1 06. Din i$torla. şi populaţia musulmani de aici au constituit unele din rnotiva�ile anumitor preocupări româneşti de orientalistică . Tn perioada anterioară declanşirii primului război mondial. romAn rorntno lsiorla Eluanftl hri cr/llci$m www. Legea de organizare a Dobrogei din 2 martie 1880 ro adevărată cons�· . rela�onal.296 .conform aprecierii istoricului N. Ankara. /storloţJratla. improprietArirea unor categorii de popula�i etc. Istoriei i se recunoaşte �tatutul de ştiinţă. tehnici şi reguli precise de muncă.vieţi istoriografice". aşa cum exista o viaţă politică.943 locuitori Tn 1 879 la 381 . opera Tn fier şi beton a inginerului romAn Anghel Saligny).297. culturală sau literară. 256 p. Ca urmare.turcologie în perioada pe care o am Tn vedere. ediţia l-a.muzeubt. abia Tn ti�ul primului rAzboi mondial cele două state s-au situat Tn · tabere mUitare adverse Dobrogea şi popula�a musulmană de aici. regimul proprietăţii imQbillare. Contribuţii.�27.ro 88 . pp. nivelul de dezvoltare econornico­ sociali a Dobrogei era comparabil cu cel al RomAniei de la stănga Duniri�1 . /ntroducet8. p. Astfel.1 90033. turismului. pp. Ţltfle Romlne şi Inalta Poatfl. cea din 1903. Din i$torla. Progresul general al societă�i româneşti a insemnat. .306 locuitori Tn 191 �. p. legea din 1882.29-30.n-106. economică. precum şi aromAnii din Reninsula BalcanicA nu au constituit catlZe ale unor litigii ireconciliabile . Eknlm. industriei. · - Muzeul Judeţean Bototanl * * * .priet�ti. 1976. Editura Academiei . pp. dar "' N. DobnJca 11e Torlder (Dobrogea §/ turcii ).296-297 fl M. micile diferende şi incidente fiind deplşite cu Tnţelegere şi bunăvoinţA de ambele pArţi. activitatea istorică românească a inregistrat . pp. este necesar şi util si conturez tabloul general al integrării Dobrogei in cadrul statului roman duPA 1878. pp.cimec. cap. Moatedb Olkoul.140. Toate aceste legi.106 21 N . Eknlm. 1. 32 Alex. + 1 (ediţia a 11-a.meserie" res�ată.ro / www. comerţului.profesionalizare" şi inzestrare cu metode s-a incheiat către anul . "' Lucian Boia. 30 Ibidem.1 . Toate preocupările istorice şi rezultatele lor concrete dovedeau existenţa unei . 1966. A. 1985. 296.. despre locul fl rolul Dobrogei In cadrul statului ti a relaţiilor otomane vezi idem. p. 1987). Iar istoria nu putea rămâne in afara acumulărilor cantitative şi calitative realizate de acestea32. De /a Ctltkl /a (lstorloţJraffa romlnl la finele secolului XIX şi /a Inceputul stiCOiu/ui . au reglernentat organizarea administrativ-teritorialA. Tntre cele două state.

273. . vezi fi interesantele observa�i ale romlnistului american Fredrick Kellog fAcute Tn legaturi a.istorice.Ioan Bogdan . studierea toponimiei româneşti de origine orientală.varsta de aur.MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS nu trebuie să înţelegem şi să folosim această limită temporală. Ea corespunde. 311 Ibidem. Apare astfel pe deplin întemeiată constatarea exegetului acestei probleme.partenerul de dialog". care trebuia re-studiat. univ.C. factorul coagulant al direcţiei critice ce s-a conturat in istoriografia română la finele secolului XIX. Departe de a fi disonante in campul istoriografic. in cadrul acestei pluralităţi inscrii�u-se. ilustrată magistral prin . aceste noi preocupări sunt. ghidurilor de conversaţie $i a dicţionarelor necesare insuşirii limbii turco· - 34 L. Dintre cei trei istorici amintiţi. in evoluţia istoriografiei române.p. cercetări istorice prop. sine era benefic şi pentru re-definirea propriei identităţi româneşti 9. Tn . rigoare a criticii. 37 Ibidem. fructul influenţelor programului. . 1859-1918". in sinteza acestuia. Un personaj al imaginarului popular. prelungindu-se şi in primele decenii ale secolului nostru"37 . intens efort pentru analiza şi valorificarea surselor documentare. preocupări cu dorite finalităţi instiuţional . p. Iorga.Dimitrie Onciul. in noile condiţii şi realităţi obiective interne şi externe. p. in mod rigid şi exclusivist. cat şi al lărgirii orizontului cercetării catre noi spaţii etno . Corifeii şi discipolii ei .şeoala critică". Bogdan Murgescu. lărgirea orizontului cercetării prin aplecarea asupra unor zone geografice (de exemplu .. pp.Europa Est­ Orientală". Zub. Turcul. ci . nr.au pus accent pe document. prefaţA de Alex. popoare (cum ar fi turco-osmanii) şi civilizaţii uitate sau ignorate până atunci.turcologie din această perioadă se deosebesc mai multe direcţii de activitate: descoperirea.S. Editura . metodei şi spiritului .turcul" C'musulmanul") de la sudul Dunării nu mai era duşmanul secular. Ibidem. fie şi in dauna sintezei cuprinzătoare.1 evoluţia istoriografiei romAneşti Tn . 30 www. desigur. politic şi religios.lingvistice. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor tur. pentru a-1 re-cunoaşte şi a-1 inţel�e cat mai bine.îşi trăia deci un crepuscul nu lipsit de grandoare. .O. p. momentul maturită�i depline. op.Institutului European". Zub. Burureştl pp.ro / www. cit. Iorga a fost.". preocupări lexical .celălalf'.triada critică": Nicolae Iorga . şi a construcţiei. al perfectei omologări cu istoriografia europeană"36. prin publicarea şi interpretarea lor critică. după formula lui N.otomane. devenită de altfe: clasică.Revue Historique" şi reprezintă. op.ro 89 . dată fiind personalitatea lui Haşdeu"35 .şcolii critice". istoricul Alexandru Zub: .istorica . . p. actul in . Asia Mică sau Orientul Apropiat). elaborarea manualelor. încă modest şi timid.peisajul isto�rafic din treimea de veac ce a precedat întâia conflagraţie mondială e deconcertanf .N. Boia. O istorie a Istoriografiei ramine. univ.273. .144-163. traducere de laura Cuţitaru. Mihai Maxim şi asist. 1996.culturale: pentru un român. Vezi o lncen:are de tipologizare la Laurenţiu Vlad.9. Monod pe lângă . cercetări etnografice .co . . in cadrul preocupărilor de orientalistic� .L.34 Tn ultimul deceniu al secolului trecut.ACTA . preocupările de orientalis� turcologie. continuată firesc cu folosirea lor in lucrări de specialitate.cimec.2 1 1 993. _ 35 Al.didactice. A fost doar un reper cronologic in cadrul une1 evoluţii de-a lungul mai multor decenii. in timp ce direcţia romantică in istoriografie . in marea lor majoritate.9. studierea civilizaţiei materiale şi spirituale a unui anumit popor etc. autenticitate.riu-zise. filosofia istoriei. coordonatori: conf. dr. in linii mari. cu şcoala creată de G.52�. cit.23.muzeubt. lafi. Noi deschideri s-au realizat in mai multe direcţii de cercetare istorică: problematica evoluţiei omenirii. s-a afirmat plenar .

www. 1853. Numeroase piese din această categorie de izvoare şi-au găsit locul în ediţii de documente şi cronici. hâtt-i hiimâyOn-uri (rescripte imperiale) mektOb-uri (scrisori).l.tAtar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică.468-482. Mihail Sturza Vomic.otomane ca izvoare istorice indispensabile pentru înţelegerea raporturilor politice. Uricariul cuprinziJtoriu de Hrisoave.cimec. 1 4 Ed. Anafore şi alte Acte. a XIX-a (Intra abreviat: Uricariul). 1875. T(heodor) C(odrescu)"43 .244-269.n.246.1 776. Tn voi.P. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor turco . economice. .n. din cuprinsul său se vede că din vechime nu două tratate s-au încheiat cu Turcia. citatul la p. în publica�i . Tn privinţa provenienţei acestora. D.P. studierea literaturii populare şi a folclorului turco . laşi. IV: 7 traduceri de documente din intervalul 1 546-1 822. "' Theodor Codrescu.) 1 1 8 şi până aice (p.. 1 852-1895. oficiale. 1887. etc. laşi.ll. Principelui Mihai G. Tn"'volumul VI: 1 1 traduceri de documente din perioada 1 774-1 842. prima după originalul aflat în posesia lui Th. hotărâri judecător�şti etc. mai toate actele acestea poartă la capătul fiecăruia (apostila . Tn voi XIII : 2 traduceri de documente din 1 856. a publicat numeroase acte otomane doar în traducere românească: astfel în vol. pentru care garantez autenticitatea lor. laşi. în lucrări cu caracter lingvistic etc. 1892. Ed. laşi. la ultimul document. P.. 1889. "' Ibidem.225-243. în bogata sa colecţie de documente40. "' Ed. celelalte două preluate din periodicele vremii46 . 1-18. D.Toate actele.D. după copii ale acestora47 . berât-e.81-82. Tn voi. 1 857.XVI: traduceri de documente diplomatice austriece şi otomane referitoare la răpirea Bucovinei. Tipografia Buciumul RomAn. făcut cesta din urmă în timpul domnului Vasile Lupul Albanezul. . capitolul Acte diplomatice.n. pp. surse istorice europene referitoare la istoria Imperiului otoman şi/sau la relaţiile româna-otomane intre secolele XIV .l. scris de însăşi mâna sa. unele fără indicarea depozitului.ro / www. juridice. Tn voi IX: 3 traduceri de documente din perioada 1 856-1 866. Codrescu. traducerea şi editarea izvoarelor istorice Muzeul Judeţean Bototani documentare şi cronistice otomane.): Posleduindu-se şi fiind Întocma cu originalul s-au Încredinţat. in aceeaşi perioadă. I-XXV. 246 . ed. 1 77 1 . . laşi. din perioada 1 780-1 822. unele volume au fost reeditate ulterior.S.D.. 1. a menţionat sursa: .n .231 .231 . · <> Ibidem. PP-221-224.1 1 5-1 34. 44 Ed. .) le­ am tipărit din o condică manuscriptă în număr de 1 50 feţe. militare. P.2.243.osmane. sociale. Sturza.) le-am scos dintr-o condică a mea scrisă pe la 1 826. româno otomane în evul niediu şi în epoca modernă. iar altele din diferite publicaţii ale epocii45.3�50. .433-460.. culturale. din sutele a XIV-a. dară trei.l. Ed.Această condică se află în biblioteca I. pp.ro 90 . Sau: . p.muzeubt. fermanuri tipărite de la faţa 231 şi până aici (p. pp.1 18-231 . Theodor Codrescu. Descoperirea.l. voi. p. editorul a menţionat: "Toate actele diplomatice de la faţa (pagina . T(heodor) C(odrescu)"44 . beraturi.Articolul acesta l-am publicat după textul unui manuscris vechi. laşi. Autonomia Moldovei (faţ� de Poarta otoman�).l. T(heodor) C(odrescu)"42 . pp.421 -424.lll 41 au văzut lumina tiparului 23 de traduceri de fennân-e (ordine sultanale).XIX Tn a 11-a jumătate a secolului al XIX-lea a sporit preocuparea istoricilor şi oamenilor de cultură români pentru descoperire<\. în monografii.

preluate din edi�a tipAritA de Mihail Kogălniceanu, 1 875<48. Tn voi. XX: traducerea 50 t mui fenn'n din 1 79249, iar in voi XXI I : traducerea unui benU din 1 8 1 0 , dupA copii din anii emiterii. Majoritatea documentelor otomane editate in Uricariu cuprinz�tor de diverse 1cte care pot servi la istoria rom,Rilor nu au men�onate depozitul de păstrare, nici c,;�r dacă traducerea s-a făcut după original sau după copii fidele; in unele cazuri srăcut menţiuni despre izvoarele primare folosite; alte traduceri au fost preluate din ,_,.Jriodicele vremii. S-a precizat de cătrt:t şditor, şi este necesar să menţionez faptul, că la inceputul secolului al XIX-lea existau , la unii boieri progresişti moldoveni, preocupări de a grupa şi inventaria documente otomane in condici sau colecţii, în scop politic, economic, social, juridic, fără intenţia editării lor. Această primă colecţie importantă de documente din istoriografia românească, alcătuită de un entuziast, nu de un istoric sau filolog, a fost produsul perioadei romantice a istoriografiei noastre, când atitudinea critică faţă de document şi de scrisul istoric abia de întrezărea, iar referitor la principiile moc;leme de editare a izvoarelor istorice în general, a celor documentare în special, se manifestau poziţii şi se purtau încă discuţii contradictorii. De aceea, valoarea istorico-documentară a acestui Uricariu trebuie apreciată prin prisma acestor consideraţii: pentru secolul trecut a fost o_ realizare importantă, însă ea nu mai corespunde principiilor şi cerinţelor actuale de.editare a documentelor. Unele documente otomane au fost editate În voluminoasa colec�e de Documente privitoare la istoria românilol'1 , ina!Jgurată de Eudoxiu de Hurmuzaki, continuatA şi completată de al� istorici şi filologi, apărutA, în marea majoritate a volumelor (40 din 45), în perioada de care ne ocupăm. Nici un document otoman nu a fost editat în limba originală sau nu a stat la baza unei traduceri în limba română, şi această realitate datorită faptului că editorii nu posedau cunoştinţele necesare de filologia şi paleografia turCCK>tomană. Au văzut lumina tiparului doar traduceri (efectuate în anul emiterii documentului otoman sau ulterior) în limbile latină, germană, franceză, italiană, polonă, maghiară, slavă ale acestor acte istorice aflate în arhivele şi bibliotecile Europei apusene şi Centrale. Rămasă încă cea mai importantă col�e de documente externe privind istoria României, numeroase volume fiind emana�a .şcolii " critice istorice româneşti de la cumpăna secolelor XIX-XX, totuşi criteriile de traducere şi editare ale documentelor sunt departe de cerinţele actuale în domeniu. Multe documente otomane au fost editate în cunoscuta colecţie 52 coordonată de D.A. Sturza, Gheorghe Petrescu şi C. Colescu-Vartic, mai omogenă şi mai judicios structurată decât cele analizate anterior. Astfel, în voi. 1 ( 1 391 - 1 84 1 ) , cap. 1: Tratatele dintre Principatele Române şi Turcia, sunt prezentate .tractatele" româno'" Ed.l, 1891 , l&fi, pp.S0-127. "" Ed.l, 1892, lafi, pp.308-31 1 . "' Ed.l, 1893, lafi, pp.417-418. 50 Eudaxlu de 1-UmJlaki (fi colaboralorti), DoaJmenl8 pdvltoate l/l isiotta I'OI'IIInlor, 1 199-1836, 110I.I-XXI , ru 1-3 pjlr1i fi 10 \101. sup�it'tle�We, In 10181 45 de \101., Eluc;u"efti, 1876-1942. Tn leglillri ru această co1ec:11e fi documenlllle 01001ane pe an le c:onţtne, tLn:ologiJ Mihail Glmglu a predat că ,mai ales 1DITU XXI c:onţtne 1.11 rT1Ift IUTlilr llrTTwle, aaisori vizirale fi 8118 cloc:unerte 1!sc:efti � din artlivele din Vtena, Budapeeta fi LW17N. Se poale pt'8SUpl.ll8 că l.ll8le aJ lest emile de � SlM!ilor tn linbi Slnline, dar cele mai nUle aJ fost � dupii originaiiJ tm::esc. Ata. l:ulbd, documenlllle din arhivele polone, reprodus�� In poieni Ql traducel1 In flwlcezii fi regeslll ranllnetti (\101. 1. supl. 11), aJ fost tradule direct din �- In 1786, de IL.nlologil (sic!) poieni, ca clragclmlrU CnAia" (Mihail Glmglu, Paleogtafla şi dPfomatlce �­ Studii şi 11/bum (nta llbrevlat : f'rt/eotplfa), Edilln Academiei, Eluc;u"efti , 1958, p.18). Vezi ti preziiiUrea glll1lll1lli fllDd de Florin Consllnlnlu In E.I.R., 1978, p. -410. Vezi fi ptezettlaea glll1lll1lli fllDd de Florin Ca1llll1i1lu In E /. R, 1978, p. 410 ' 152 Acte şi documente relatiile /a istoria renaşterii Rom,niei, publicate de D. A. Sturza, Ghenadie Petrescu ti C. Colescu-Vartlc, 10 voi., Bucureşti, 1 889-1909.

ACTIt IIOLDitlr'lltE SEPTENTIUONitLIS

·

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

91

otomane din 1 391 ; 1 460; 1 5 1 1 şi 1 634, cu indicarea sursei de preluare53. 33 de traduceri de documente otomane din perioada 1 774- 1 841 au completat acest volum. Este de apreciat faptul că după fiecare traducere eragrecizată sursa arhivistică sau documentară de preluare a documentului54. ln voi. 11 , 1 1 156, 1\f7 , VSS , Vl/1 1 59 şi Vll60 alte zeci de traduceri de documente otomane au fost editate conform aceleiaşi concepţii. Tn total, aproximativ 1 30 de documente otomane au fbst editate în paginie colecţiei; traducerile româneşti ale documentelor otomane, îmbogăţirea surselor documentare ale istoriei românilor, menţionarea pentru fiecare piesă documentară a sursei de preluare sau a depozitului de păstrare, folosirea marilor colecţii europene şi româneşti de documente şi a periodicelor vremii, autohtone şi străine etc. sunt elementele pozitive ale acestei restituţii documentare. Au rămas vizibile totuşi carenţele de concepţie şi de metodă ale actului editării de documente istorice. Traducerile româneşti ale unor documente otomane au fost editate de istoricul şi filologul B.P. Haşdeu în publicaţia .Arhiva Istorică a României " : corespondenţă otomano-polonă referitoare la Tările Române în sec. XV-XVI I , du �ă 1 inventarul oficial al documentelor depuse în arhiva castelului regal din Cracovia , scrisoarea din 28 iulie 1 574 a marelui vizir otoman Sokollu Mehmed pâşâ adresată starostelui Podoliei, Gheorghe Jazlowiecki, referitoare la războiul antiotoman declanşat de Ion Vodă al Moldovei62. O analiză detaliată şi o traducere în limba română a hâtt-i şerif-u lui din aprilie 1 827 acordat lui Grigore-Vodă Ghica a realizat George 1. Lahovary63. După câteva consideraţii generale istorica-juridice despre această categorie de acte, traducătorul a insistat asupra documentului emis în 1 827, însoţind traducerea cu expicaţii marginale şi completând-o cu un mic glosar al termenilor turco-otomani, preluat din lucrarea lui Lazăr Şăineanu, Elemente turceşti in limba română, Bucureşti, 1 885, 1 46 p. Alexandru Papiu-llarian a publicat traducerile româneşti a 9 documente otomane de la începutul secolului al XIX-lea din Condicile lui Constantin Alexandru Ypsilanti Ji Ioan Gheorghe Caragea, printre care şi a cunoscutului hâtt-i şerif din octombrie 1802 . Asupra ultimului document s-a oprit şi Lazăr Şăineanu, oferind o traducere mai bine realizată şi adnotată65 .
.. Ibidem, vol.f (1391-1841), B�l. 1889, pp.1-8. .. Ibidem, paS$ÎITI, Intre pp.1 39-1080. ,. lbldem,vol.ll, Bucureşti, 1 889, passim,41 de documente, '" lbidem,voU I I, Bucureşti, 1 889, pass/m, 16 de documente. "' lbldem,voi. IV, Bucureşti, 1 889, p!lssim,10 documente . .. lbldem,voi.V, Bucurefli, 1890, passim, 8 documente. 50 lbidem,voi .VI / 11, Bucureşti, 1896, passim,4 documente. "' Ibidem,voi.VII, Bucureşti, 1 892, passim,5 documente. " B. P. Haşdeu, in ,.Arhiva lstoncll a RomAniei" (intra abreviat: .,A.I.R."), ·t. 11, Bucureşti, 1865, pp.6G-63, grupaj nr.14 / antlotoman al Ţărilor RomAne (1595), in .,A.I.R." t. 11, 1865, Bucureşti, nr. 3, pp.18-21 , fi documente privind relaţiile romAno - otomane Tn context pol�lc sud - est - european: in .,A.I.R.", t. 1 / 1 , Bucureşti, 1 865, nr. 43; 64; 90; 1 1 2; 145; 148; 149; 150; 1 5 1 ; 152; t. 1 / 2, 1865, nr. 1 60. "' Ibidem, t. 1 / 1 , Bucureşti, 1 865, pp. 43-46. 153 George 1. Lahovary, Tllmllcirea prea�rnattului hati-şerif ce s-a trimis de ciltre Sublima Poartil lui Grigore-Vodll Ghica la anul 1826 (sic!) dupll Tncheierea tratatului de pace de la Akerman, in . Convorbiri L�erare" (infra abreviat .C .L .j, anul XXI, nr. 6 1 1887, Bucureşti, pp.483-508; 58G-591 . 04 ,A.I. Papiu-llarian, in .Tezauru d e monumente istorice pentru România" (infra abreviat : .T.M.I.R.", voi . 11, Bucureşti,
05

Muzeul Judeţean Bototani

11. Istoricul a mai publicat rapoartele ambasadorilor moscovi� in Imperiul Habsburgic despre inceputul războiului

1863, pp.307-315; 318-319; 324-327; 351-354. Lazlir ŞAineanu, Influenţa orientalll asupra limbei şi cu/turei romane (intra abreviat: Influenţa orienta15), voi. Introducere. Umba. Cultura. Resultate. Concluziune. Bibliografie, Bucureşti, 1 900, pp. CCXCIII - CCCX).

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

92

ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS

Şi Nicolae Iorga a publicat unele documente descoperite in arhivele unor state din Europa apuseană şi Centrală sau aflate la Biblioteca Academiei Române ori la Arhivele Statului - Bucureşti. Astfel, in Arhivele Imperiale din Viena, fondul "Turcica" , a descoperit 22 de documente inedite, din perioada 1 564-1 587 referitoare la Petru Şchiopul al Moldovei, dintre care 6 documente in limba turco-otomană, traduse in româneşte de 1. B. Seni, "interpret jurat la Ministerul de Externe"86. ln perioada 1 898-1 899, din iniţiativa Academiei Române, au fost copiate şi traduse in limba franceză 2 1 5 documente otomane de diferite categorii din registrele şi condicile păstrate in Arhivele marelui vezirat din Istanbul. Aceste documente, din intervalul 1 558/966 H .-1 788/1 202 H. se referă la relaţiile româno-otomane pe plan politico-economic, precum şi la legăturile Ţărilor Române cu statele vecine. Copierea şi traducerea acestui valoros fond documentar (păstrat azi la B.A. R . ) s-au datorat strădaniilor lui Nişan Djivanian, Caracaş efendi şi francezului A. Lahaille,, dragomanul ministrului României in capitala otomană. Supravegherea · intregii activităţi a efectuat-o însuşi ministrul ţării noastre la Istanbul, Trandafir Djuvara (1 896-1 900), ajutat fiind de celebrul jurist şi editor de tratate ale Inaltei Porţi, Gabriel efendi Noradounghian67 . Nicolae Iorga a fost primul istoric român care a înţeles şi a semnalat importanţa deosebită a acestui fond doctrmentar pentru studierea şi prezentarea adevăratelor rela�i românCH>tomane in sec. XVI-XVIII; el a parcurs intreagul fond, a dasificat tematic şi a rezumat 95 din aceste documente 68. De asemenea, aşa cum s-a precizat deja 69 , "N. Iorga a intuit primul, in istoriografia mondială, valoarea excep�onală a ·acestor izvoare documentare" extrase din volumele 3-5 ale marii col�i de "Condici ale afacerilor importante" (MOhimme Defterlen). Tn introducerea subcapitolului, tânărul istoric a subliniat că aceste documente se refereau la .( . . . ) fapte mărunte, de toate zilele, din acelea care, adunându-şi la un loc neinsemnătatea, alcătuesc o istorie de o mai mare însemnătate şi de un interes mai puternic decât cronologia stăpânirilor sau tastele luptelor''. Documentele aveau o deosebită importanţă istorică: .Prin aceste izvoare, scoase de curând la lumină, se lămuresc multe puncte esenţiale din situaţia noastră faţă de Putera suzerană şi se îndreaptă o sumă de păreri greşite cu privire la purtarea �e care au avut-o cârmuitorii turci, fără deosebire de timp, faţă de ţările tributare" . N. Iorga a înţeles şi a regretat realitatea tristă că " la tipărirea in intregime a acestor piese, încărcate de greoaia şi inflorita retorică orientală, nu e de gândit nici aici, nici, dacă se va proceda cu măsură şi pricepere, in altă parte. Prefacerea lor in scurte regeste, resumate se impune"7 1 . Harnicul descoperitor şi editor de documente a rezumat 36 de acte referitoare la "hotare şi afaceri de hotare", 29 legate de afaceri de negoţ şi furnituri " " şi alte 30 despre .afaceri mai mult politice"72 • Ulterior a mai publicat încă "două

66 N. Iorga, Documente noi, Tn cea mai mare parte romane, relative la Petru Şchiopul şi Mlhill Vleazul, in .AAR.M.S.I.", s.ll, t. XX, 1897-1898, rO, Bucureşti, dac. III-IV-V 1 pp.438-44 1 ; dac. VIIVp.445; dac. X 1 p.446; dac. XIVf p.450. " Mihail Guboglu, Paleografia, p.18. ,. Ibidem; N. Iorga, Porunci turceşti din veacul al XVI-lea c4tre Domnii noştri, in idem, Documente şi cercetari asupra istoriei financiare şi economice a Principatelor Romane, Bucureşti, 1 900 (-1 902), extras din revista .Economia Naţională", pp. 174-183. '"Mihai Maxim, Documente noi despre r.§zboiul moldo-otoman din 1574, in voi. cit., 1977, p.68. 70 N. Iorga, Porunci turceşti... , p. 1 74.

" Ibidem. n Ibidem, p. 1 74-183.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

93

porunci' turceşti catre domnul Moldovei"73, precum şi .halul" (hatt-i hOmdyOn-ul) acordat Ţării RomAneşti Tn .1 826" (cor� la 1 8-27 aprilie 1 8277\ doar Tn traducere romAneascl75• Tn prelungirea aceloraşi statornice preocupări, N. Iorga a editat, de asemenea, originalele şi traducerile altor documente otomane im�rtante (scrisori, privilegii şi tratate politice), dar redactate iniţial in limba greacă76, slavăn sau variantele latineşti78. Se adaugă la acestea varianta in limba italiană a unei scrisori sultanale din 1 533, adresată regelui polon in legătură cu un incident de frontieră la Akkerman79. Referitoare la aceeaşi zonă geografice - istorică (Chilia - Cetatea Albă) sunt şi cele 4 documehte otomane din anii 1 489; 1 576 şi 1 859 descoperite in eo arhivele din Cracovia şi publicate in traduceri latineşti sau italieneşti . Din .depozitele de manuscrise ale Apusului" a adunat şi publicat81 sute de documente in limbi europene dţ5pre războaiele otomano-polone (1 620-1621 )82 sau oto­ mano - germane 0 638-1 699)83, ce completează informa�ile documentare şi cronistice otomane referitoare la amintitele conflagra�i. De asemenea, informa�i romaneşti despre luptele otomano - polone şi otomano - germane din perioada 1671-168984 sau .din ra­ poartele capuchehaiei muntene subt Alexandru-vodă Ghica"(1 834-1 842), numeroase documente greceşti, considerate de neobositul cercetător, editor şi istoric ca fiind .aproape un unicuni', referitoare la problemele tarifului vamal ce trebuia să se aplice, conform prevederilor Regulamentului Organic, negustorilor care intrau in Imperiul otoman prin Ţara Romanească85•
ldem, CAteva manuscrlpte şi documente din ţarl şi din strlllnltate relalive la Istoria ro!MnMor (11) , In .A.A.R.M.S.I.", a. 11, 1. 190S-1906, nr.6, Bucureftl, pp.51 1 -513: capHolul V: destinatarul a fost Mihai Racovlli, documentele datata: sflrlHul anului 1 722-lnceputul anulul 1 723; edHorul a publicat variantele In limba latinA ale -stor ,porunci", realizate anterior duP' originalul In limba turco-oaman4, de traducători germani; depozHul de conservare: Biblioteca Arhivelor Imperiale din Viena. ,. Vezi datarea corectii la Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, vol.l, 1 558-1913, Bucurefli, 1 960, doc. 2353, p. 472. '" N. Studl şi documente cu ptMra /a Istoria RomAnilor (lnfnl abreviat: Studii şi documente), voi.XXI. Documente interne. Miscel/anea, Bucureftl, pp.36-60. " ldem, Prlvfleglul lul Mohamed al 11-lea pentru Para (1 Iunie 1453), In .A.A.R.M.S.I.", s.ll, t. XXXVI , 1913, nr.3, Bueurefti, pp.69-92 (actul din titlu, In limbile greacll şi Haliri, la pp.69-76; tratatul otornano - venellan din tebruarie 1 446, In gre<:efle, pp.76-80). n S<:riaoaraa auHanulul Mehmed 11 cAtre Petru Aron, din 5 octombrie 1 455, In limba slavii, In ibidem, pp.80-82. eronatA afirmaţia Istoricului eli .originalul turcesc 1-a gAsit de cunllnd d-1 1. Bogdan" pentru simplul motiv eli varianta .turceascll" a actului invocat nu a exlstet. 70 Ale tratatelor otomano - genovez din 1387, otornano - bizantin 1 state creştine (1403) şi otornano - ungar (1451), pp.82-91; ale scrisorilor marelui vizir Sokollu Mehmed plşS şi ale auHanului Selim 11 c11tre TmP'retul german pentru extriidarea lui Bogdan Uipupanu, din ianuar1e 1 573, In ldem, Acte şi fragmente, vot.l, Bueureftl, 1895, pp.16-17; 18-20; 23; 24; alte documente ti traduceri de relatAri de cllllitorie: pp.82-83 (De la Crolx); 1 14; 147; 185-186; 193194; 245-247; 322-323. " ldem, Une lettre du Su/tan au Rol de Po/ogne sur un confllt de fron!ifr11 ' Akkerman (Moricastro, Cetatea Alb!); In ann6e, IHII 3-5 / Mars-Mai 1916, Bucureşti, pp.103-104. ldem, Studll /storlce asupra ChMIIII şi Cetlţil Albe, Editura Academiei RomAne, Bucurefti, 1899, 419p. + 5 pl., in Apendice de documente,pp.296-300 . •• Pentru a 11-a jumlitate a secolului al XIX-lea a ae vedea şi idem, Despre adunarea şi liplrlraa izvoarelor relative /a istoria romAnilor, In voi. omagial Prinos lui D. A. Sturza /a tmpllnlraa celor şaptezeci de ani, Bucureşti, 1 903, pp. 1127 fi idem, Note critice asupra culegerilor de documente interne ro!Mneşli, Bucuretti . 1 903, 34 p., In care N. Iorga a realizat o expunere analiticA şi criticii a evoluţiei istoriografiei romAne In secolul al XIX-lea prin studii, cercetAri folclorice, culegeri ti ediţii de documente Interne ti externe referitoare la istoria 1'0111An ilor. 12 ldem, Studii şi documente. voi.XX, Bucurefli, 191 1 , cap.lll: .Ade polone privitoare la nlzboiul cu turcii din 1621}. 1 82 1 . Dintr-o culegere de scrisori a regelui Slglamund al 11-lea şi alte Izvoare": pp. 147-159: 20 de documente in limbile latinA, Haliri, germanA, din biblioteca oraşului Leipzig. 13 Ibidem, cap. II:"Scriaoara fi rapoarte privHoare la nlzbolul lur'c»germen din 1 683-1 699", pp.59-145: 182 de piese documentare In limbile latinA, Halianll, germanii, francezii din diferite amlve vest ti central-europene. 14 Ibidem, voi.XI, Cercetlri şi regeste documentera, Bucureşti, 1906, pp.131-178. ' .. Ibidem, pp. 3-43; vezi ti Barbu Theodorescu, Nicolae torgr. p. 248.
73

Muzeul Juc:tepan Botopnl

XXVIII,

Iorga,

Este

;.B.I.E.E.S.O.", III'

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

94

ACTA MOLDAVIAE SEPTE.NTRIONALIS

Documente otomane a folosit şi publicat în masiva sa lucrare 86 şi V. A. Urechia. Constantin George Mano, publicând documentele familiei sale, a introdus în culegere şi 3 documente otomane: un berât din mai 1 776, cu facsimilul originalului 7 şi o traducere în limba franceză8 ; un alt berât din aprilie - mai 1 8 1 1 , cu traduceri în 88 limbile română şi neogreacă ; un fermân din octombrie 1 856, cu varianta în limba română89 . Conform surselor bibliografice studiate până acum, este primul caz în istoriografia românească în care o traducere a unui document otoman a fost însoţită de un facsimil bine realizat din punct de vedere tehnic. Dar această atitudine nu a fost impusă de criteriile ştiinţifice de editare a documentelor otomane (autorul nu era editor de documente şi era puţin probabil să fi avut cunoştinţele necesare de limbă şi paleografie turco - otomană), ci mai degrabă pentru a dovedi existenţa documentului, a drepturilor ce le-a conferit, a rolului şi a poziţiei social - politice, economice etc. a familiei. Finalitatea istorico - filologică a acestei noutăţi tehnica­ editoriale cred că îi era străină lui C.G. Mano. Traducerea în limba franceză a unui extras din fermân-ul sultanului MahmOd al 1 1-lea din mai 1 834, acordat lui Dimitrie Ghica, domnitorul Ţării Româneşti a fost � introdusă de Ioan C. Filitti în anexa VI a studiului său din 1 9 1 590 . Mitilineu 9 şi Th. 2 Djuvara9 au alcătuit culegeri de "tratate şi convenţiuni internaţionale ale României", în care au introdus şi acte bilaterale otomano - române sau otomano - ungare, otomano - habsburgice, otomano - polone, otomano - ruseşti, cu articole sau menţiuni referitoare expres la Ţările Române. Aceste acte diplomatice au fost preluate necritic din marile colecţii europene de documente diplomatice şi din ediţia internă Hurmuzaki, fără să fi fost însă studiate şi editate originalele acestor izvoare istorice. Din scurta trecere în revistă a activită�i de descoperire, traducere şi editare a docu­ mentelor otomane se observă că în perioada 1878 - 1918 au fost introduse în circuitul isto­ riografic românesc şi european câteva sute de acte otomane de diverse categorii, descoperite şi preluate din bibliotecile statelor din apusul şi din centrul Europei şi, în premieră, din depozitele similare din Istanbul. Au fost publicate doar traducerile sau rezumatele în limbile latină, franceză (de exemplu, ale celor 215 documente otomane copiate din marea colecţie Miihimme Defterleri şi depuse la BAR.), germană, italiană, polonă, slavă, greacă, română ale originalelor otomane. Nu s-au tradus direct În limba română originalele otomane pentru că nu existau istorici şi filologi români cu temeinice cunoştinţe de limbă, paleografie, diplomatică etc. turc:o - otomană care să se angajeze conştient şi cu perseverenţă în această pe cât de grea şi migăloasă, pe atât de necesară activitate. Din acest motiv şi traducerile efectuate prezentau unele greşeli de c:on�nut şi de
.. V. A. Urechia. Istoria Romanilor. voi. I-XIII. Bucureşti, 1891-1902, voi. 1, pp. 1 -16; 18-19; 476-478; voi. 11, p.139; 465; voi. IV, pp.2-4; voi.V, pp.291-330; voi . XI, p.70 etc. In legătură cu această operă N.lorga a menţionat că .ştiri in ce priveşte administra�a epocei fanariote In orice domeniu, cu mu�e amănunte, se pot găsi, numeroase şi exacte, in marea col�e de documente a răposetului Urechia, int�ulată .Istoria romAnilor". Dacă ar avea şi o tablă de materie, ar fi încă şi mal pre�oasă lucrarea• (in N. Iorga, Istoria romanilor prin c4/lltori, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu, Ed�ura Eminescu, Bucureşti, 1 98 1 , p.408, n.1 ). "' Constantin G. Mano, Documente din secolele al XVI-lea - al XIX-lea privitoare la familia Mana, Bucureşti, 1 907. 662 p. + 1 o planşe; doc. la pp. 1 72-173. 88 Ibidem, pp. 250-252. 00 Ibidem. p. 625. "' Ioan C. Filitti, Romania faţ4 cu capifulaţiile Turciei, in .A.A.R.M.S.I.", s. 11. t. XXXV III, 1 9 1 5, nr. 7, Bucureşti, pp. 1811 83; ed. a 11-a In idem, Opere alese, cuvAnt Inainte, text stabil�. bibliografie, tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea, Editura Eminescu, Bucureşti, 1 985, pp. 42-43. · •• M�ilineu, Tratatele şi convenţiunile Romaniei, Bucureşti, 1 874. 112 Th. Djuvara, Tratate, Convenţluni şi Tnvoiri internaţionale ale Romaniei, Bucureşti, 1888.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

95

stil. Foarte puţinele persoane din România care cunoşteau şi foloseau limba turcă şi alfabetul arab nu erau interesate în această activitate de traducere şi editare, având alte ocupaţii şi preocupări. De altfel, activitatea de editare a documentelor turco - osmane era, pe plan european, la primii paşi, o metodă ştiinţifică, critică, unitară în domeniu aistalizân­ du-se abia spre sfârşitul perioadei interbelice: tipărirea textului original otoman în alfabet arab, însoţit de facsimilul bine realizat tehnic, cu translitera�a în alfabetul latin, traducerea, analiza critică a textului, note şi bibliografia respective93. Tn ceea ce priveşte Imperiul otoman, trebuie men�onat dezinteresul autorită�lor otomane faţă soarta documentelor de arhivă şi faţă de arhive în general94. Se cuvine să reamintesc şi două premiere în domeniu: primele cercetări în arhivele otomane atat de bogate în izvoare istorice scrise, explorări patronate de diplomaţii români (1 898 - 1 899) şi prima realizare a unui facsimil după un document otoman, ce a însoţit traducerea actului în limba franceză (1 907). Adăugand şi sutele de documente otomane editate şi utilizabile în cercetarea istorică, pot spune că toate acestea au constituit un modest început (dar, totuşi, un început!) în domeniul explorării directe a arhivelor otomane şi al editării izvoarelor scrise descoperite aici; micii paşi pe aceste cărări neumblate încă îşi vor spori ritmul şi eficacitatea în deceniile următoare.
* * *

Muzeul Judeţean Bototani

Tn a 11-a jumătate a secolului al XIX-lea s-au manifestat primele preocupări pentru traducerea în limba română a unor izvoare narative otomane. Astfel, B.P. Haşdeu a publicat, după o ediţie Tn limba poiană, jurnalul călătoriei solului otoman Resmi Ahmed efendi prin Moldova (august 1 763)95, o mărturie despre Despot­ vodă96, amintirile ienicerului Constantin din Ostroviţa despre campania lui Mehmed al li-lea impotriva lui Vlad Te�ş97 , relaţia turcă despre Mtălia de la Valea AIM intre Mehmet 11 şi Stefan cel Mare 8• La acestea s-au adăugat mărturia florentinlui Andrea Cambini despre asediul şi cucerirea Cetăţii Albe de către Bâyezîd al li-lea în 1 48499 şi Jurnalul călătoriei lui Paul din Alep prin Moldova şi Ţara Românească, însoţindu-1 pe Macarie, patriarhul Antiohiei100 . Lazăr Şăineanu a comentat şi a editat fragmente semnificative din .memoriile" sau insemnările geografico-istorico-militaro-economico-sociale ale unui
Vezi Lajos Fekele, L'llcfiJbn des Chattes turques et ses ptO/IIM!es, in .KOrosi Csoma - Atr:i'Min", 1, Budapesla, 1939, pp.SQ3.514; lricol tradus şi In limba tl.n:A de T. GOkbilgin, Tarie vesikB/an neştf w bu /fin arzettiţj meseleler, in "Beele,een" V, no. 2G'1941, ISialbul, pp. 607-616 (apud M. GOOoglu, Paleogntdla, p. 20); vezi şi M. GOOoglu, Otiantaislb roman.t, in .SAI.", IY. 1/1956, Elucu'eştl, p. 325; idem, ContTbJiions ffiUfl'l8lines aux ltudes OtleniBI$s (illta abnMal: Conl1flutions ff1Ufl'181ines), In ,.ArciW Clriertlllni", 1W1 XXN, IY. 311956, P!Wla, pp.461-462. Despre stadiU indpieli al dezvoMrii tl.f'Cologiei euopene ln]l.ni anJki 1900 vezi şi Mihai Maxim, TMa Romane şi T nalta Poattl, pp. 33-34. "' Mihai M�m, op. dt.,p. 33. 00 De la GalliJ, pri'l lafi, la Hc*l, I!Ddras di1 atnc:a <*lmn1l a u Va61end, t1 "A.I.R.", T. V1, 1865, 8.nnJtti, IY. 274, p.183. '" Prelua1A din Johannes LOwenklau, Annales Suttanorum OsmanicMJm, Francoforti , 1591, pp. 56-59, In .A.I.R.", t. U1, 1665, Bucure,ti, nr. 269, pp. 179-1 80. '" Preluate dupil edi�a In limba polonă din Zblor pisarzow polskich, sec1iunea 11, t. V, Warsz1Ni8, 1828, pp. 1 82-193, in .A.I.R.", 1. 112, 1 865, Bucure,ti, nr. 282, pp. 8-1 1 . '" Prelua1A din cronica lui Saed-ed Din, tradus.t In limba ItalianA de V. Bratutti, Chronlca del'ot1glne a progressJ delia casa olhomana, t. 11, in - 4•, Madrid, 1652, pp.297-303, in .A.I.R.", t. il2, 1 865, Bucure,ti, nr. 304, pp.31 -35. '" Prelua1A din Ubaro delia origini da Turchl el imperlo de/li Ottomani, Firenze, 1 537, in - 8", pp.49-51, in .A.I.R.", T. 112, 1 665, Bucurefti, nr. 310, pp. 55-59. 100 Preluat dupil edi�a Belfour, The travels of Macarius, Patriarch ofAnliochia, London, 1 836, In - 4•, In .A.I.R.", t. il2, 1 865, Bucure,tl, nr. 310 (bis), pp. 59-1 1 1 .
113

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

96

nr. însă puţin cunoscute. comentat şi publicat în original trei izvoare istorice cronistice şi documentare inedite sau edite. 100 ldem.2. aflat la Biblioteca Academiei Ungare din Budapesta. pp. pp. nr. Iorga. Moldova (Bogdân) .A. t. Iorga. voi. Bucureşti. Barbu Theodorescu a greşit afirmând că această cronică a fost . Manuscripte din biblioteci strlline relative la istoria romanilor. p. III. XXI. 1 639. 1 07 Emilia Cioran. 1.ro 97 . 101 www. 104 . 35-60. de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi de la începutul celui următor referitoare la Imperiul otoman: 1) Leunclavius. Acte şi fragmente cu privire fa istoria romanilor. Roma. Lazăr Şăinaanu. Tezlf pentru licenţa Tn istorie. pp. 1 02 Traducerea aflată la Bibliotheque Nationale . au fost descrise evenimentele din Moldova din 162 1 . VI + 271 p. Belfour.". 1 00 Lucreţla 1. 228: descrierea curţii şi organizării interne a statului otoman pe la 1 586-1 588 în timpul lui Murâd al I I I-lea. 1 899. prefaţat. poziţia 399). Nu trebuie slf ne mire aceast/f atitudine de acum un secol in urmA. Frankfurt.I. pp. Cu această ocazie tânărul istoric român şi-a exprimat pentru prima dată părerea despre valoarea cronicilor otomane ca izvoare 104 narative despre istoria românilor .b Tarsia . vezi N. c i intr-o expunere umflată.tradusă in româneşte (sic!) de Iacob Tarsia" (vezi B. 3) ms. Nicolae Iorga'.I. Iorga 9 . 644 din Manoscritti Gesuitici aflat la Biblioteca "Vittorio Emanuelle". după ediţia engleză realizată de 107 F.55-63. Cilf!toriHe Patriarhului Macarie de Antiochia Tn Ţlfrile Romlne. 53-62. Bucak. cetatea 09akov (Ozii) etc. în care era descrisă curtea şi administraţia otomană la începutul sultanatului lui Murâd al 1 1 1-lea. Historiae Musulmanae Turcorum. pp. datat 1 606. 11. Lucreţia 1 . foarte interesante. inedit. t. Un c/1/iltor italian Tn Tun. în primele decenii ale secolului al XVI II­ lea. R. 1 740 . Studii şi documente. s. Bucureşti. Acest ultim manuscris fusese descoperit de tânărul şi harnicul 10 cercetător şi descoperitor de revelaţii documentare N . Bucureşti.A. Trei relaJiunl asupra Imperiului Turcesc fa finele secolului al XVI-lea. 1 899. a tradus î n limba română călătoriile patriarhului Macarie a l Antiohiei prin Ţările Române (după jurnalul completat de Paul din Alep) . 100 In .Revista Nouă". după traducerea în 103 limba italiană a lui laco. Starea Ţ4rtfor Romane Tn prima jumlltate a secolului al XV/If-fea. in . 11. 1653-1658. val. Nicolae Iorga a publicat în limba română fragmente din cronica lui Mustata Na'ima referitoare la Ţările Române.N. XI-XII şi XXX-XXXI. 1 900. 254. insuşite şi aplicate in RomAnia.1 9-30. cap. jurnalul şi descrierea călătoriei italianului Cornelie Magni prin Imperiul otoman şi Moldova în 1 672106 . XXXIII. nr. C. cap. datate c. Traducerea a fost 106 apreciată pozitiv. ţinând cont de faptul că principiile moderne de realizare a unei edi�i critice traducere de texte erau puţin sau de loc cunoscute.1 1 ianuarie 1 690. În această foarte importantă operă istorica-geografică (în 3 volume.".ACTA MOLDAY'IAE SEPTENTRIONALIS 101 funcţionar anonim otoman de la Hotin. şi nu după manuscrisul arab aflat la Londra . 53. 11.Un izvor de informaţiune cari nu trebuia neglijat in studiul istoriei noastre sunt cronicile turceşti. 1 1 9-120 (nesemnată).M. m. 1 00 Au fost descrise evenirnetele politice referitoare la Ţările Române in intervalul 1 639-1659. cu titlul: Oei principi scolari et eclesiastici di tutte Europe.cimec. a adunat.M.ia şi Moldova Tn timpul razboiului cu Polonia. 1 2. extrase din cronica otomană a lui Hassan Vegihi. 1 90 1 . adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului (infra abreviat: Acte şi fragmente).muzeubt.R. ms. dar ele cuprind o sumă de lucruri noi.Paris. in . Iorga. la îndemnul lui N .). Manuscripte. III. 1 652-1653 (evenimentele din cele două state româneşti extracarpatice) in N. Iorga . anul III. Bucurefti. Iorga. Bucureşti. 1910. ""' N. 1 649-1 650. Tesll de Ucenţll Tn Utere.". s. apoi cele referitoare la anii 1632-1637. 1 5/1 August 1 900. dezordonată şi naivă. 1 97 şi publicată in 1 700. 1 590. 2. Iorga. 1 895. Apolodor. autorul rămas încă anonim a descris într-o manieră detaliată Ţara Românească (lflâk). in N. Bucureşti. Emilia Cioran. Bucureşti.ro / www. Aceste cronici nu dau faptele in legătură strânsă. R. 327 p. 64 p. p.A. de care trebuie să �nem seama"•. o altă fostă studentă a lui N. Al doilea memoriu. în fondul de manuscrise Szamoskozi. pp.S. Bucureşti. alte fragmente din Tevârih-i âl-i 'Osmân şi 105 cronica lui Mehmed Neşrî . in . după traducerea în limba franceză a lui Antoine 102 Galland . voi. beneficiind de o recenzie favorabilă .S.A. Dupll un cronicar turc contemporan fui Dimitrie Cantemir. 2) raportul maghiar în limba latină despre organizarea internă şi marii dregători ai Imperiului otoman. Apolodor. anno (15) 78. Theodorescu.R.

despre "însemnătatea cronicei pentru istoria 11 noastră" şi informaţiile istorice inedite pe care le conţinea 8 . deipre cucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe de către otomani /1484 şi incercarea voievodulul moldav de a le elibera (pp. Acelaşi istoric a mai publicat şi extrase în limba franceză din cronica lui Sa'adeddîn. o versiune românească aproape completă: Cllltoriile. 18 p. despre alianţa dintre Ştefan cel Mare şi otomani şi expedi� lui Baii beg In Polonia (pp.. p. 1909. Gh. Valachia.B. inalte foruri de invăţămănt in 1906. vezi şi aprecierea iranlstului Viorel Bagiacu: . dar nu corespunzătoare ca fond istoric.autorul 117 întregii opere" . Gh. francez 120 nr.". Ţara cazacilor şi Moscova. 6016 de la Bibllotheque Nationale de Paris. reuşită. decăt pe originalul arab (sic!)".t/1475 şi Mehmed al li-lea / 1476 impotriva lui Ştefan cel Mare (pp. t. 111 ldem. Orientalistica romani. V-L. 1912. 11 3 Ibidem. '" N. cum insuşi prof. pp. Acesta a constituit prima încercare . Bucureşti. Bucureşti. 1 ' 2 Licen�at al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1897). ulterior şi alţi specialişti urmând. Popescu-Ciocânel scrie in prefaţă. 1909. prin traducerea în limbile franceză1 1 şi română a textului original în limba arabă al călătoriilor anterior amintitului patriarh. despre izvoarele şi valoarea istorică a cronicii şi. Popescu-Ciocânel. tradus in «dulcea limbă românească». despre acesta şi Giovanni Maria Angiolello. după ms. 1 98 1 . despre cronicarii preluaţi de Donado. p. Belfour şi Emilia Cloranu. speclal�atea istorie-geografie.Nuovo Archivo Veneto". de aplicare a criteriilor moderne în adul traducerii: explorarea şi analiza manusaisului original (cola�onat cu diferite copii contemporane sau ulterioare elaborării textului de bază) şi nu ale unor traduceri în alte limb� oricât de fidele ar 11 fi fost acestea. Simache. 208-213). d'apres manuscrit no.6074 aflat la Bibliotheque Nationale-Paris . texte arabe. Gh. 1/2. 21 p. 1914: despre expedi�a lui·Mehmed al l i-lea impotriva lui Vlad Ţepeş / 1 462 (pp. P. C. după textul arab. la . licenţiat al ambelor ii Asiatice din Paris (1905). voi. în istoria preocupărilor de orientalistică-turcologie din ţara noastră. calea deschisă la începutul secolului de orientalistul ploieştean. apreciat ca fiind .cimec. 11. (1909) şi alta franceză după manuscrisele arabe ( . S. 6-7.traducerea eXjl ctă ca formă. p . specializarea In 110 orientalistică. ) din Britlsh Museum. Popescu-Ciocllnel.F:cole des Hautes Etudes" şi . Prahova. t.. Intre anii 1652-1659. Tn introducere editorul a oferit date generale despre această compilaţie. membru al Societăţ Un orientalist p/oieştean: Gh. Medievistul Ion U rsu a descoperit la Biblioteca Naţională din Paris codicele­ manuscris italian nr. Bucureşti. an XXIX. D. R.muzeubt. Vezi 1. Popescu-Ciocănel. fiind bazate mai mult pe traducerile lui F. împreună cu o introducere de dr. 236. Ediţiunea Academiei Romane. Venezia. intercalăndu-le in cuprinsul lucrării sale". Popescu-Ciocânel.Muzeul Judeţean Botoşani Un important pas înainte în acest domeniu a realizat orientalistul ploieştean Gh. 110 Ibidem. Deşi peste jumătate de secol turcologul Mihail Guboglu s-a exprimat aitic adresa calită�i acestei traduceri. 1969. 1 . te Pays des Cosaques et a Moscou. "" Ion Ursu. Popescu. Ursu. 1 238 şi a publicat la Bucureşti Historia Turchesca (1300-1514) 1 16 a lui Donado da Lezze .Go/estanul. p . a folosit manusaisul arab al juma/ului călătoriei lui 114 Macarie. unii cu mai mult succes (preotul Vasile Radu). este prima carte din literatura persanA tradusă in ţara noastră integral şi din original".ro 98 . 110 Donaldo da Lezze. G. 1 909. 115 Mihail Guboglu. "' Ibidem.Ecole des Langues Orientales Vivantes". adnotată. La traduction fran�ls du precedent manuscr�.ro / www. 1906. IX: . Les Voyages de Patriarche Macarie dans la Moldavie. www. perte 1. 802-805 du Britlsh Museum de Londres. n. estratto. ta Valachie. Paris. 1 . totuşi ea a marcat un moment de referinţă în domeniul la respectiv. Bucureşti. Bucureşti.Gh. 202-207). că autorul intregii opere e veneţianul Donado da Lezze. 6-7 şi @urile ştiinţifice ale autorului amintite in diferitele sale lucrări. pp. XIX. Ulterior. începută de d.. 1 7 .. 296 . după textul arab". 33-103 şi an XXXII. p. Ambele sunt destul de defectuoase. in . după ce tradusese anterior capodopera persană Golestan . Historia Turchesca (1300-1514}. 191-195).. collationne avec le manuscrit no. pp. 1969. Uno sconosciuto istorica veneziano de/ seco/o XVI (Donado da Lezze}. 342: . Iorga a amin!� de . specialist în 112 limbi orientale . Nuova Serie. introducere. la Paris.201). Muzeul de istorie al jud. pendant les annas 1652-1 659. mai ales. ibidem. introducere. "" In anexl la contribuţia Ştefan cel Mare şi turcii. L + 304 p. pe care le-a folosij Donado. Popescu-Ciocânel a fabricat. pentru aceste informaţii vezi pp. in . 1. Ursu a reluat 11 aceste concluzii într-un studiu publicat în limba italiană 9 . Ploieşti. despre expediţille lui SUieymAn pSş.Grădina 113 florilor după originalul persan . Cllltoriile patriarhului Macarie Tn Moldova. in ca 11 ea sa Istoria romanilor prin cititori. 31-95.Din cercetările făcute rezultă. Po­ 0 111 pescu-Ciocănel. iar Angiolello nu e decăt autor de memorii. publicată. fără umbră de IndoialA.

adunatA şi alcituită pe scurtu de dumnealui lannache Vilcâresculu. 91 - � 98). . 190 1 ) . Sllvestru Octavian lsopescu. 7-8/1 912. Constanţa. Tot in prefaţă traducătorul a mai precizat că introducerea l a traducere s e compunea de fapt din prelucrarea sau rezumarea in limba română a introduceriier la ediţiile germane anterior amintite şi a capitolului consacrat Profetului Muhammad din monografia orientalistului Theodor Noldeke. de Alexandru Amira. Tânărul universitar bucureştean a descoperit. text reeditat In :"A. clţi au fost din Inceputul lmpllraţlei lor piinii astllzi. Guboglu. Iorga. 1 9 1 3. 1919. 127 Cronica expediţie/ turcilor In Moreea. in timpul expedi�el In Moreea. dr. central şi sud-est europene.:elebi: astfel. IX. Conlributions roumaines. pp. En grekisk Kron/ka am Karl XII: S.39-124. Gottingen.Senm III (pAnA in 1 794). 247-274). XIV +228 p. redactatA Intre 1 788-1 793 şi terminatA in şewal 1 208/1 794. 120.. D. p. două cronici despre 12 şederea in Bender a lui Carol al Xli-lea. 12 p. a fost membru al corpului expedi�onar muntean. "" Cronica şederii In Bender a lui Carol a/ X/1-/ea. pe baza celor 3 mss.c ătorul. iar maiorul lonescu-Dobrogeanu 122 o altă traducere in aceeaşi limbă. 1 715. 1 912. grec stanbullot.R.". 210-213. scrisori şi cronici. voi. când redactarea manuscrisului s-a o t brusc (pp. Bucureşti.. pp. Cemtuţl. 51 1 p. 1 877) şi Max Henning (la Leipzig. In . prima scrisă de Alexandru Amira 5 . Studii şi documente.1 773). 1'" Dr. www. 123 Care a editat Istoria preaputemici/or lmpliraţl othomani. redactatA dupA martie 1656.muzeubt. (pp. vezi şi M.1 83-207. 1905. Stockholm. o nouA ediţie la Ed�ra ETA.77). orientale. cap. an XXXIV. 1 715.. Coranul. recensuit . ln această situaţie. 463. tradus ş i editat. an 11. Gadjanoff. 1 9 1 2. 9 .B. Llpsiae.". o compilaţie in limba rorNIN!i de scurte biografii ale sultanllor şi ale faptelor lor de arme. . 1 860.Svensk Tidscrift Sartryck". 1905. Bucureşti. Geschichte des Qorâns. cap. Papiu llarian .T. vezi şi M. Iorga. cronica expediţiei turcilor in Moreea . a fost editat manuscrisul lui 1. IV: Tncll dou/1 povestiri istorice romlneşti.302).205 (cronica in limba greacâ). S. visle/se i Bender (Afenduli). den multe letopiseţe izbranil/1. aflate la B. Kur'ln şi domniile emirilor şi su�ilor 'OsrN!in 1 . O. Bucureflj. Bucureşti. pp. "" N. la care se adaugă activitatea laborioasă a lui N . VAcârescu.Oobrogea JuNi". pp. Bucarest. traducere dupA originalul arab insoţltil de o Introducere. Iorga.. scrlto dai suo primo interprete Alessandro Amira e publicata da N. Autorul. atribuilli lui Constantin Diichiti. Intru care se aratll toţi lmp/lraţii turceşti. trimis de Ştefan Cantacuzino in sprijinul otornanilor. an VIII.ro / www. 1/1913.Biblia" turco-osmanilor. condus de marele paharnic State Leurdeanu. ln acelaşi domeniu al traducerii şi editării izvoarelor narative referitoare la istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane. care a tratat in volumul ! despre Muhammad. 192 .3-8).327. l a inceputul secolului al XX-lea. Povestiri.Milescu" 124 . u�ima redactatA in limba italianA şi având titlul original Autentica istoria di Carlo XII.cimec. Cluj-Napoca.. publlcaUI de Nicolae Iorga. S. a doua 127 126 de Afenduli . voi. . Iar In voi. a precizat că a efectuat traducerea după textul arab original editat de Gustav Fluegel129 . in .Ahmed III inclusiv (pp. 237-302.. 120 Coran textus arab/cus. 98 p. . Storia de/ Saggiomo di Carlo X/l in Turchia. R. in N. 78 . DupA citeva cuvinte introductive ale ed�orului despre autor (pp. Guboglu. G. cu referiri la relaţiile lor cu romAnii.I.M..ro 99 . idem. 11. unele cronici redactate in alte limbi decât turco-osmană: Istorie aleasă pe scurt . . Orlentallstica romlnli. Rege/a Suediei. voi. p. 1 995.134146. Nu putem incheia trecerea in revistă a acestor traduceri de izvoare narative otomane. un apendice documentar (pp. IX. având in vedere şi traducerile in limba germană realizate de Boysen (la Halle. ne/ tempo delia sua dimora in Turchia . 1 869. Iorga. urma textul acesteia (pp.275 . 538 p.237-247).R. Bucurefli. attribule Il Constantin Diichiti. 1 • Istorie a/easli pre scurt. in ibidem. 11 despre MahmOd 1 . sli se ştie. lase. Gustavus Fluegel. Ullman (la Bielefeld-Leipzig.ACTit MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS Mici fragmente referitoare la Dobrogea au fost traduse din interesantele relatări de călătorie (Seyahâtnâme) ale globetrotter-ului otoman Evliyâ <. Rl di Suedia. atribuită lui Constantin Diichiti. pp. articole citate la n. cartea religioasă fundamentală a lslâm­ ului. Cronica a tost elaboratA In limba romAnă. Chronique de l'expldilion des Turcs en MonJe. trebuie să amintesc şi 123 contribuţia lui Al. G. după o Introducere cu date generale despre autor şi cronicii . 11. 121 1n . nr. lsopescu a afirmat că nu avea pretenţii de . Silvestru Octavian lsopescu.90) şi un indice de nume (pp. 121 Goran Cialicoff a folosit o traducere in limba bulgară a lui D. fiiril prefaţa traducitorului). dr.. pp. 1 863. fără a aminti de realizarea şi 28 editarea versiunii româneşti a Kur'ân-ului 1 . atribuită lui N icolae Spătarul . Tradu. 122 1n .".A..

Contributions roumaines. 342-343. . în limba franceză şi ( . volume V. 90 . p. BucureŞ1i. pp. o astfel de operă presupune din partea traducătorului o cunoaştere mai mult decât mediocră a limbii arabe. ei au fost unanimi în a aprecia îndrăzneala şi originalitatea traducerii. Valeriu Niţu. 1 1 -27).1922). dr. in revista . Unul dintre ele ar fi: 1-a cunoscut personal pe S.1922). Coranul (pp. Tn ultimele patru decenii.veţi crede . în legătură cu care dr. Nu punem la îndoială pregătirea filologică şi calităţile de arabist-traducător ale dr. anul XIX. 2 1 4 . Istoria roabei Tavaddud (pp. anul XXXI II. vechi şi moderne. 5 . Tn continuare urmează textul traducerii131 . dar faptul că nu oferă mai multe . Speranţa. R. Atanasie Negoiţă1 38 sau Mircea Păcurariu13!). ).ro 1 00 . 1.detalii tehnice" sau termeni de comparaţie pentru o justă şi o obiectivă apreciere ridică unele mici semne de întrebare. O. Continuând analiza traducerii româneşti din 1 9 1 2 . seria 11.7 1 mai ­ iunie . Silvestru Octavian. BucureŞ1i. prof. ) italiană ( .1041 .347. Antalffy Endre. rn . 50 de ani de ta moartea lui Silvestru Octavian lsopescu.". nr. "'"Dr. 61 . şi al� cercetători au analizat viaţa şi opera de traducător ale lui Silvestru Octavian lsopescu (Nicolae Neaga136. p.ro / www. a particularităţilor chiar şi stilistice ale originalului. 5-611938.472. in . laşi. p. nr. făcută de lsopescu. Un orientalist roman: S.muzeubt. 1 958.privită în ansamblu.100.s.).5.386. rn . idem. in . 137 Gh. lsopescu . lsopescu. 9 . 1971 . Dan Prodan. Spring 1996. univ.6 . nr. A.6 1 mal . iar traducerea lui va fi de mare folos pentru toţi aceia cari îşi vor căuta primul contact cu limba arabă clasică prin ajutorul unei bune traduceri româneşti a Coranului"133.Scânteieri". III.". TArgu Mureş. Mircea Păcurariu. . Mohammed (pp. Andrei Antalffy. putându-se astfel informa despre caracteristicile traducerii? De ce nu le-a făcut publice? Dacă nu. Preot Silvestru Octavian lsopescu (1878 . în 1 929" 1 32 .538. 27-49). că ea rezistă comparaţiei cu cele mai bune tălmăciri.1 0 1 septembrie . '"' M. aşa încât într-o viitoare istorie a studiilor orientalistice în România. 52-60). 49-52). Andrei Antalffy. dr.215. . Andrei Antalffy (el însuşi a tradus 34 din limba arabă în limba maghiară Kur'ân-ul şi O mie şi una de nopţi1 ). .M. . .cimec. pp. 5 . /sopescu (1878 . Bucarest. Sistemul religios a/ islamului. Silvestru lsopescu va trebui să figureze ca primul arabist de seamă la noi. traduclltor din slriacll. nr. Andm Antalffy et les 6tudes orientales en Roumanie. O. C/erici romani orientalişti.". orientalist-arabist cu studii şi specializare la Cairo (1 903-1 905). EdHura Univers Enciclopedic".Ceea ce ne poate interesa în momentul de faţă este faptul că o traducere a cărei notă caracteristică este respectarea. pp.. Tn aşa-zisa introducere traducătorul a oferit informaţii despre Arabii inainte de Mohammed (pp. Orientalistica romanii. . lslamul (pp.Napoca. ale Coranului. Muzeul Judeţean Botoşani 130/bidem.iulie 1 957. "" Nicolae Neaga. Cluj .Iunie 1 967. '"' Ibidem. Andrei Antattry. pp. 471 . "'Ibidem. orientalistul transilvănean a concluzionat: .S. www.". in .". No.S.T. anul l. . primul orientalist roman. Andrei Antalffy traducerea românească din 1 9 1 2 cu ediţia Kur'ân-ului în alfabet arab din 1 869? A ţinut cont şi de traducerile germane anterior amintite? Tn 1 956 turcologul Mihail Guboglu a apreciat că această traducere .pe modesta mea garanţie .§n-ului. traducerea oficială în limba turcească. 363 . 1 30 Pr.B. Profiluri mureşene.T.originalitate în concluziile formulate 130. poate fi considerată ca una din cele mai reuşite până atunci"1 35 fără să precizeze însă ce informaţii şi ce termeni de comparaţie au stat la baza acestei afirmaţii. voi.468 . Speranţă137. 272. O. pp. Tărgu Mureş. 1 . calităţile filologice şi valoarea istoriografică a edi�ei româneşti din 1 9 1 2 a Kur'. L'Ori6ntalist transylvain. pp. p. 1036 . "" Atanasie Negoiţa.M.V / 1957. uneori până la minuţiozitate.. cum este cazul tălmăcirii româneşti a Coranului. Guboglu.G. cum sunt cele germane ( . Bucureşti. a afirmat: . a comparat dr. . pp.) englezeşti ( . in voi. DorotMe Sasu. rn Dicţionarul teolog/lor romani. 1. anul XXXI.octombrie 1 972. 1996..5. 9-1 1 ) . pp. 3 . Gh.

religios şi didactic. 224 • 225. De asemenea. filologic. s-a publicat doar epitaful în limba turco-otomană. Prima traducere a Kur'ân-ului în limba română . greceşti) despre relaţiile româno . dar şi accesul. evoluţie: 1 ) mediu şi in lor statale în o delimitare '"' S.după originalul arab" a reprezentat un moment important în evoluţia arabisticii româneşti. ci după traduceri (mai mult sau mai puţin fidele textului original) în unele limbi europene. Tn ceea ce priveşte traducerile unor jurnale de călătorie. italieneşti. Popescu-Ciocănel. putând fi folosită de românii care trăiau în vecinătatea comunităţilor de turco-tătari musulmani. 3. alte preluări după ediţii în limba engleză şi bulgară.ro 101 . profesor de limbile turcă. Neazi. s-au folosit manuscrisele originale. cu caractere arabe. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul istoriei Tn cadrul acestor preocupări s-au conturat două direcţii de studierea caracterului complex al relaţiilor româno-otomane in evul epoca modernă.dorinţa mea este ca scrierea mea de faţă sil dea impuls la o studlere mal temeinica a Orientului din partea clerului nostru şi ca acesta să cunoasca mai cu temelu Mahomedanlsmul.otomane în evul mediu şi despre trecutul statului otoman. menţionez activitatea orientalistului ploieştean Gh. de popularizare şi informare. o finalitate religioasă­ didactică.turc" înmormântat în zona re'âyâ-lei (kazli-lei) Giurgiu. pp. 1 / lanuarie 1908. religie adoptată oficial de turcii otomani.începutul secolului XX. de către musulmanii din România.sursă primară" a lslâm-ului. ••• In . Dâmboviţa. filologic şi lingvistic.cimec. a unei religii. publice şi private. aflate în depozitele din ţară sau străinătate. Tn concluzie. www.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS Această traducere. pe care cercetările viitoare istorico-filologice în domeniul arabisticii sper să le elucideze. I nscripţia de pe piatra funerară. Această situaţie s-a datorat: inexistenţei unor specialişti orientalişti-turcologi români. Prefaţ/1. culturi şi civilizaţii universale 140 . Referitor la izvoarele narative redactate în alte limbi decât turco-osmana. jud. ce ridică încă unele mici semne de întrebare.S). necercetării arhivelor şi bibliotecilor otomane. pot afirma că traducerile fragmentelor din izvoarele cronistice otomane nu s-au realizat după manuscrisele sau ediţiile otomane. O. nr. pentru analiza şi înţelegerea unei mentalităţi. ce să reflecte stadiul cercetărilor în domeniu la sfârşitul secolului al XX-lea. Importanţa şi valoarea acestei cărţi fundamentale în istoria omenirii justifică necesitatea unei ediţii critice în limba română. 141 • persană la Şcoala Musulmană din Constanţa /. ca o alternativă la Kur'ân-ul în limba arabă sau turcă. a avut în primul rând o finalitate ştiinţifică. fiind studiată ca izvor istoric. din punct de vedere istoric. Tn al doilea rând. lsopescu a precizat ca . atât în ritualurile religioase cotidiene cât şi ca obiect de studiu în şcolile mahomedane din ţara noastră. Evident. Toate aceste realizări au contribuit la mărirea numărului de izvoare narative otomane (dar şi româneşti. de pe monumentul funerar al unui .".muzeubt. arabă. anul XLII. care a folosit manuscrisul arab original (1 906) . L.c. în ultimă Instanţă. 2) cerecetarea istoriei turcilor otomani şi a formaţiunii perioada: începutul secolului XIV . Tn ceea ce priveşte izvoarele epigrafice otomane. după care să se fi realizat traduceri. descoperită în comuna Finta. la această . p. numărului destul de mic de ediţii otomane de izvoare narative. care să fi tradus manuscrisele şi/sau ediţiile otomane de cronici. de către specialişti români. a fost tradusă de filologul orientalist parizian Barbier de Meynard şi de M. Bucureşti. care a adus ataia dauni bisericii noastre" (Coranul.ro / www.

altele au avut drept motivaţie necesitatea solu�onării unor probleme practice apărute în evoluţia tânărului stat independent român.1821). scrisă in limba greacă (1 888) 147• a lui Constantin Erbiceanu. moştenire. bazat pe lucrările lui Belin şi pe Codul de legi otomane (in limba franceză). Rlspuns D-lui B. 3) bunurile de mână moartă (vakuf-uri). 228 p.muzeubt. " " Ibidem. care a prelucrat in limba română lucrarea lui Abram Vaporide. Otientallslica romlnl. Otientallslica romlnlf. .28. a fost studiat de juristul George Filitti . 1900. C. mulţi dintre ei devenind în secolul fanariot domni în Principatele Române. Guboglu. Bucarest. cu o anumită doză de prevalenţă a uneia sau alteia dintre direcţii. Djuvara referitoare la relaţiile şi tratativle cu caracter comercial româno-otomane la sfârşitul secolului al XIX-Iea146. vezi şi M. conculzionând că. după edi�a originalA In limba greacA. care a tradus din greceşte corpus-ul de biografii 48 al marilor dragomani greci intocmit de Epaminodas 1. Asppcte ale istoriei statului otoman şi ale Europei de Sud-Est s-au situat in atenţia lui D. După ce a expus scopul lucrării (de a explica juriştilor şi magistraţilor caracteristicile proprietă�i funciare in Dobrogea. '"" Ibidem. Atena 1865. în cadrul primei direcţii de cercetare I-au jucat studiile cu caracter istorica-juridic. . Nicolaescu. Un rol important . 5) beneficiile militare (t1m�r şi zi�met) 143• G. drept de preempţiune. '"' D.ro 1 02 . 328. pp. 1898. 1 10 p. vezi şi M. de 1 700 a 182 1 . . putând fi obţinut de persoane particulare prin: concesiune acordată de stat. totalitatea proprietăţilor rurale in Dobrogea era pământ miriye şi aparţinea domeniului public. este o primă caracteristică a acestei categorii de preocupări. pp. 4) pământurile neproductive. destinate recultivării (mev�t). Bucurefli. Stamatiades. pp. Filitti. www. 45 . 1 881. Conflictul vamal cu Turcia. Djuvara.. p. G. întrepătrunderea şi caracterul lor de complementaritate. . Bucurefli. pentru a găsi soluţii viabile acestei probleme şi a grăbi integrarea amintitei provincii in statul român). şi a lui 1. La proprieM fon�re dans la Dobrogea d'apres les lois ottomanes. Unele contribuţii au fost rezultatul preocupărilor autorilor de a E!lucid� istoria relaţiilor româno-otomane in secolele XIV-XIX şi de a lămuri aspectele fundamentale ale trecutului statului otoman.cimec. Se mai poate aminti aici şi prezentarea lui T. '"" Constantin Erbiceanu.45.cla� r re cele două direcţii de cercetare nu se putea şi nici nu se poate face. 2) proprietate publică (mevkaffiye. Nicolaescu. 37 p. care a studiat R61e diplomatique des Phanariotes. 322. 8 . haffid jiye). Filitti a analizat în amănunt hatt-i hOm�yCm-ul din 1 856 şi Codul otoman al proprietăţii funciare1 44. Bucurefli. Retrocedarea şi reintegrarea Dobrogei în cadrul statului român (1 878) au implicat o cercetare şi o cunoaştere profundă a realită�lor complexe din această provincie românească aflată patru secole şi jumătate sub ocupa�e şi administraţie otomană. potrivit legilor otomane in vigoare prin 1 880. in contextul istorice-diplomatic sud-est european din · · MP te�l � '� Bototani '42 Georges Filitti. Guboglu.47. Istoria sultannor a Imperiului otoman. autorul a analizat cele cinci categorii de pământuri aflate in cadrul statului otoman: 1) proprietatea privată (uhriye.Eroblemă de ordin teoretic­ i ştiinţific şi practic. pământuri mev�t. conform legilor otomane. 47 p. BiografiUe marilor dragomani greci din Imperiul otoman (1661 . Assan. Regimul proprietă�i musulmana din Dobrogea . contract cu sau fără obligaţii. 1899.. a contribuit la clarificarea problemei pe plan teoretice-juridic. p.29 . G. lbidfHn. transformată in vakuf-uri). G. drept de preeminenţă prin colonizare 1 45 • Acest studiu. '"" T..ro / www.

1904. XII +541 p.( .. deschise către modernitate.). 8uc:u'eşli. pp. apoi perioada ostilităţilor cu sultanii otomani MeiYned 11 Flltih şi Blryezid 11 Veti (1473 . 11. 10 1 Octombrie 1902. 372 p. XIV-XIX). cuvAnt inainte de acad.. Xenopol. Buareşti. 52 ldem. "' A.capitulaţiune" cu Imperiul otoman. 294 . "' Scrisori de la Constantin Hunnuzachi clltre Ion Maiorescu. I n primul volum a analizat războaiele ruse-otomane din secolul al XVIII-lea şi de ta inceputul celui unmător (21 8 p. passim). idem. Emest Lavisse el Alfred Rambaud. 224 p. Dlmit'IJ Preda. 383 (ediţia a 11-a. 1909.). 798 . Iniţ ial lucrare de licenţA. 1908. vot. 1. L.D. pe care et însuşi a editat-o intr-o ediţie aitică 1 Buareşti . D. 16 p. 1 1 1 Noiembrie 1902. 1. formulând concluzii în general confirmate de cercetarea istorică ulterioară 1 49.tractatelor dintre români şi turci". bucovineanul Constantin Hurmuzachi s-a interesat de . Ultimul deceniu din dormia marelui voievod şi dorm moldav s--a C3'8delizal prin relaţii normale cu atomanii. 1 880. Vezi şi Andrei Radulescu. pp. El a ajuns la concluzia că prima . Edua Dada. complicata. Editura Albatros.capitulaţiunilor'' acordate de Poarta otomană românilor în Evul Mediu. La po/itique ori8ntale de FraflliOis r' (1515 1547). Rilzboaiele dintre ruşi şi turci şi Tnrduririle lor asupra ţllrl i or romlne. Scopul pezentei analize fiind bine precizat. ) nu trebuie să uităm un lucru: cil legilturile noastre cu Tmpllrdţia lor (a otomanilor . cea a începutului suzeranităţii otomane asupra Moldovei şi cea a re'âyâ-lelor (kazâ-lelor) otomane organizate pe pământ românesc.. 1 16 p. Geschichte des rumtJnischen Volkes in Rahmen seiner Staatsbildungen. MOLD/t. popularA.c. Tncă în timpul perioadei unioniste. in concluzie. Ursu a studiat relaţiile paşnice ale lui Ştefan cel MIR cu llreii intre anii 1457 .827.ro 1 03 . Buareşti.)" . 8 / August 1907. în care s-a insistat această perioadă şi semnate de A. Tn primul act de acest fel s-au inclus condiţii avantajoase pentru Moldova: conservarea autonomiei şi statalităţii. pp. Luptele lui Ştefan cel Mare cu turci Tn anu/ 1475 şi 1476. 869 893. nu pot decât să le amintesc. Gotha. Buareşti. 372 p. bazată pe o educaţie şi cultură superioare.:ntru curajul autorului de a aborda o problematică vastă pe orizontala spaVului şi pe verticala timpului.muzeubt. iar in volumul al i l-lea cele dintre anii 1 827-1878 inclusiv (378 p.P. www. 1904.CT/t.1 9 1 4. XIV + 402 p. fără să menţioneze ceva despre vreun tratat de pace moldo-otoman. sau asupra monografi ilor 152 consacrate unor mari voievozi şi domni care au luptat împotriva otomanilor . vot. Existenţa mai multor ediţii ale . V lllţa şi domnia lui Constantin-Vodil Br/Jncoveanu. Nu intenţionez să insist asupra sintezelor de istorie a românilor apărute în 151 150 sau N. Ştefan Pascu. 2. la nordul Dunării. 1 845). 204 p. timp de peste un secol au ocupat trenurile Principatelor Române. 1905. ed.378-392) a afinmat că .Arhiva Românească". 1 1 27 . · ''" Paris.+fotggrali l . 1 896.1489). cu o bazA documentară la nivelul anului 1 900 . ei au jucat un important rol diplomatle de lntenmedlari intre Imperiul otoman . Xenopol şi asupra relaţiilor româno-otomane (sec. 1 -V. 1 9 1 3 .capitulaţiunile" acordate de Poarta Otomană Ţărilor Române în evul 153 mediu . conservlind.compl. 180 p.. 8ucu'eşti . Les Roumalns el leurs luttes contre les Turcs. 1 997. voi. Ursu a sesizat corect şi a argLmentat ştiinţifio-qitic principalele etape ale politicii externe a marelui voievod şi ale relaţiilor cu atomanii. XXVIII+221 p. an 1 1 . scrisori din august-septembrie 1856. Buareşti. pp. Istoria lui Şt9fan cel Mare povestitil nearrxJui rom4nesc. p. 1 . Die Buswerlif/e Politik des Peler Rareş..1538). 1914. 1914. contrinuVa a meritat să fie amintită p. ldem. ldem.Ioan Ursu. an XLII. . 1 888 . V. nici Petru Rareş şi nici fiul său Ştefan Rareş nu au mai încheiat o nouă . Paris.). voi. laşi.". Paris.1 18. (in care lucrare autorul a folosit izvoare narative otorTla1e in traducerile lui Antoine Galllwld / 1 700 şi Josef nuy / 1893.X. Scutli istorie a lui Mhai V Iteazul. menţionând faptul că nu au fost rezultatul unor preocupări speciale de orientalistică-turcologie.1473. precun şi f-Is/Dira Turchesca a lui Donado da Lezze.. 1. 1901 ..ro / www. in special.) au pilstrat şi scllpat de pierire naţionalitatea noastra (sub!. şireata şi duală.lt. in . voi. D. A. ed.997.VI. 1 908.US această perioadă. ti nr. 205 220). laşi. Istoria romanilor din Dacia Traianll. idem. statalitatea şi autonomia acestora (pp. laşi. voi. 830 . sous la direction de M.. nr.1 1 30.-scrisoare din 4 / 16 octombrie 1856. '" N. 12 vot.Vllt. III. Bucureşti. Pentru ultimele trei oontribuţii vezi şi Ioana Ursu. Fiirst 'o'On Mo/dau (1527 . 213 p. Ulterior. pp. ci făceau parte din proiecte vaste de prezentare a trecutului istoric românesc. 8iogalfa unei ClOflŞii'l!e .p. Wlell. 1 894.romAni 1 puteri europene. laşi.. 1.E SEPTENTRION/t. 1 987. XVIII+405 p. 1. şi. voi.1 893. In concluzie (pp. lassy. ldem. precum şi descoperirea şi editarea a sute de documente otomane au permis cercetarea unor aspecte importante ale relaţiilor româno-otomane: problema .832.994 .. Istoria lui Mhai VIteazul pentru poporul rom4nesc. Autorul a apreciat că fanarioţll şi-au conservat Identitatea printr-o pol�ică versatlla. nr. prin acţiunile lor. ed. O.M. vezi supra notele 1 1 5 . Cluj-Napoca. autorul a susţinut că Ştefan cel Mare a plâtit tribUt otomanilor in perioadele de colaborare cu aceştia. Iorga .capitulaţiune" a Moldovei acordată de Bâyezîd 11 datează din 1 51 1 (după textul publicat de Mihail Kogălniceanu în . 1 900. an XXXVI. 11. in Histoire �njjrale du IV • sjjjcle 8 nous jours.. Şt9fan cel Mare şi turci.cimec. Bucureşti. Ursu. idem. Iorga.

4 '"' Ibidem. loc. p. pp. Constantin Giurescu a cunoscut.( . 55 (ed. Aşadar. 25. p. 1 2 / Decembrie 1907. pp. nr.muzeubt.G . 1993. . în condiţii . 1 54 . ). . C . nu se adevereşte deci prin documente. al IV-lea. că tradiţia istorică. 4 102 Ibidem. p." 1 64 Retrospectiv. al lucrări. 87.64 . ) plata tributului nu insemna alipirea ţării la imperiul turcesc.capitulaţiunile sunt tractate de protecţiune. Acesta este caracterul pe care 1-a avut haraciui şi astfel trebuie. pp. şi ea trebuie definitiv înlăturată dintre faptele istorice. 65 (ed.. de care vorbeşte tradiţiunea.. 1993.51 (ed. scrisoare din 30 septembrie 1 856. (. în schimb. . şi tot pentru motive politice.închinare a ţărei n-a fost" 1 6 . 157 Ibidem. Ed�ura Eminescu. 31 (ed. Supunerea ţării a trebuit să se facă numai după moartea lui ( . C. vezi supra n. p. ). incitanta problemă a Capitulaţiilor Moldovei cu 156 a fost studiată. p. p.. 1993. 58 (ed.. scrisă în 7 vara anului 1 772 1 5 . 1 993. a cerut celor două deputaţiuni să-i arate care erau vechile lor privilegii.65 (ed. cănd contele Or1ov.. Cantemir şi diferitele versiuni ale . închinarea Moldovei la turci sub Bogdan (al I I I-lea) . opera istorică a lui D.498). pp.49 . an. 504). pp. p. 503). )". i�rijire de ediţie şi introducere de Dlnu C. 493-494 şi n. 910 . independent de o eventuală influenţă a Poarta Otomană evenimentelor politice. istorică 1 59 . că tribului .însemnări" ale lui Constantin Hurmuzachi 1 55 Peste o jumătate de secol. 1993. 1 01 3 . scrierea ( . Formarea acestei tradiţiuni este de altfel explicabilă. ''" Ibidem. 10 1 Octombrie 1907. Astfel. le-ar fi plătit tribut. s-a recunostituit apoi în 1 772 cuprinsul acestui hatişerif. care învinsese pe turci în atâtea rânduri. p. 501): .domnii Moldovei dobândiseră prietenia turcilor prin daruri (subl. pp. . Bucureşti. antologie. ele au fost arme ' 54 ldem. XLI. Astfel s-a format povestea închinării la turci sub Bogdan (al I I I-lea)..tractatelor" nu aveau nici o valoare documentară 158 . lzvorâte din preocupările politice ale epocei în cari s-au produs. 56 (ed. nici nu au vreun amestec cu integritatea ei ( . 1908. Pe temeiul spuselor lui. '" Constantin Giurescu. plăzmuind ( . cât şi între sine pentru unire" 1 . in vederea propunerii pe care avea s-o facă cu privire la independenţa Principatelor. 98). p. 104 1bidem. Glurescu. p. Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomanil. nr. www.. de istoricul Constantin Giurescu.)" 161 .. 1 242 -1247. p. 1993. Tributul care se plătise neîntrerupt de la 1 489 se continuă şi mai departe. Principatele nu fac parte întregitoare a Turciei. Cantemir i-a adăugat în urmă elemente noi. cred . pp. o realitate de fond. '00 1bidem. . Bucureşti.A doua capitulaţiune a Moldovei " a fost acordată de energicul sultan Murâd IV lui Vasile Lupu în 1 634. introdusă în Cronica lui Ureche de Simion Dascălul..924 . 496 .. muntenii au redactat actele ( ..22. 9 1 Septembrie 1907. 21 . 1993.. iar moldovenii au alcătu�. Acesta a ajuns la concluzia că . ) pot afirma cu toată siguranţa că in timpul Congresului de la Focşani. in idem. Studii de istorie. . echivala 2 cu un tratat de pace. Giurescu a subliniat că: .ro / www. pp. 158 Ibidem. pe temeiul lui Cantemir şi in vederea năzuinţelor lor. .reedltare in 1 993. cit.ro 1 04 . 99). ) condiţiile închinării consfinţite printr-un hatişerif al sultanului. 487): .Muzeui Judeţean Botoşani . aşa cum s-a stabilit în 1 456. 65 p. 1993.tractatul" dintre Bogdan (al I I I-lea) şi Soliman Magnificul.. iar în 1 839 . nr. dar exprimau. 1993.. au dreptul de a încheia tractate atât cu puteri 54 străine. p. Principatele fiind suverane. folosit şi citat aceste . ) . "" Ibidem. 1 . autorul a făcut .de astă dată mai grele" pentru Ştefan cel Mare1 6 şi că )a începutul domniei lui Bogdan (al I I I-lea) situaţia Moldovei faţă de turci era bine definită. . 504). Tn subcapitolul ultim. Studiu istoric. 63 (ed. ci era o simplă dajdle pe care o plătea turcilor un vecin mai slab pentru menţinerea păcii. ' Ed. că în 1 489 s-a încheiat 3 pacea moldo-otomană. apreciind că în perioada 1 420-1 456 .1015. .. lnţeleasă pretinsa Inchinare a Moldovei".o scurtă expunere a împrejurărilor în cari s-a făcut închinarea Moldovei către turci şi a relaţiunilor următoare până in domnia lui Bogdan (al l l l­ 0 lea)" 1 6 .cimec.tractaturile" erau o compilaţie apocrifă a unor boieri români necunoscuţi. că o . Cărturarii din secolul al XVII (-lea) nu puteau admite că Ştefan cel Mare.

Giurescu) 1 1 908 in aceastA problemă. (XLV + «3 p. pp.trablteklr" le pp. 170 Ibidem. �III lnalclk. ) o expunere luminoasA fi documentatA" l i. . pp. implicit. 3 aplicarea privilegiilor capitulare • Tn ultimul capitol. 1 . In . an XLII. XVI .P. 25 . de la 1 879 (noi.A.474: .R. religioasă şi de a face negoţ a străinilor7 dar Ti şi sustrăgea pe aceştia de sub imperiul legilor statului in care locuiau"1 0 .. XXXV III. Glurescu.Faptele pe care le stabllette d.Neamul RomhiC".otomane Tn intervalul 1 878. fără contesta�e din partea Po�i"174. de-a lungul timpului. an IV.1 914. 101 Dlnu C. nr. 173 Ibidem. C. Conlltbuţii la problema aMIVIti Moldovei f8ţl de Imperiul otoman (fnţe/egefN dlnl18 Bogdan cel Orb fi SIJ/Tm din anul 1512).convorbiri aitlce". In . Giurescu Tn acest studiu sunt de un interes fi o Importanţi cu totul deosebite"/ Em (11) P(ana�escu) /. op.textelor unor presupuse capitulaţll pe care vechii domni (romAni ­ compl.76).7 / 1 .aşa numite de la capitolele in care erau Tmpă�te .I. p. reeditat In idem.XIX171 . pp.M.Viaţa Nouj". ".cimec. Filitti a reluat problema . C. El a precizat că . pp. Bucurefti. "' Ibidem. Introducere la C. lucrarea paradigmatică pentru etapa antitezei" 166 ( a negării. an III. Iorga 1 1 902 şi C. s-a bucurat de consemnări şi recenzii favorabile 1 6� şi . admiţând afirmaţiile lui N. 1. ln capitolul al 11-lea autorul a analizat incercArile Imperiului otomari şi. nr.". 1 9 1 5. Giurescu. nr. 7.A. Filitti a trecut apoi in revistă . s. 67. trlmiterile se fac la aceastA u�imA ediţie. t. Filitti a negat existenţa . 23 .se Tnţeleg actele Tncheiate Tntre Poarta Otomană şi statele creştine pentru a regula situaţia străinilor Tn imperiul turcesc. Acest .ro 1 05 .ro / www. p. 3 1 1 - www. diplomatul şi istoricul ! .1 6.capitulaţiilor". bibliografie. cuvAnt Inainte. ale Principatelor RomAne. analizAnd modul cum acestea s-au aplicat.. pp. nr.muzeubt. este pentru că autonomia pe care voiau s-o dovedească. 63 p. 0 1 . Edltunl Enciclopedici. 1985.59.( . poate prea tranşante.) le-ar fi încheiat cu Poarta" (p..". însă intr-un cadru mult mai larg: RomAnia in raport cu tratatele Imperiului otoman cu puterile europene 169. vezi ti �le lut Manole Neagoe. 11.C. autorul a analizat . 3 . 1 908: . P(eretz) ..de fapt. 4 1 6 aprilie 1908.4.anume cănd s-a produs «inchinarea" Moldovei către Poartă şi cum a fost ea consemnată in mărturiile feluritelor etape" 168.) ne-am bucurat de aproape toate imunită�le de care se bucurau şi ceilal� supuşi străini in Turcia.S .. vezi stadiul lldulll al Istoriografiei problemej .. 5).actele" incheiata de statul otoman cu puterile europene Tn sec. pe teritoriul otoman şi in Principatele RomAne172 .prin capitula�i . p. pp. 167: . C. Ţlffe ROIMne fi Inalta Poattl. pp.a acţionat ca un catalizator şi a îndreptat cercetările in două direcţii: a) autenticitatea ca atare a actelor prezentate de boierii munteni şi moldoveni la tratativele de pace de la Focşani din 1 772. 1.L. de a n rotesta impotriva şi de a limita. Tn primul capitol al lucrArii. cit. 69 (analiza Intregului studiu la pp. Fllittl.ACTA MOLDAYlAE SEPTENTRlONAUS putemice în lupta patriotică pentru emancipare. .privilegiile capitulare erau de trei feluri: judiciare. C.. conduzionAnd că . nr. Bucureşti. 8 / 1 7 iunie 1908. căci nu se mArginea la a garanta libertatea individuală. dl . O. Filitti a schiţat istoria rela�ilor comerciale şi consulare romano . 4 . Cadrul jurldlc al 181aţillor romlno-otomane In evul mediu.6 . 29. P. Ed�ura Eminescu.23. Opere alese.33. 1• Ibidem. p. şi a unor înţelegeri bilaterale scrise). Toate aceste constatări a u fost intregile cu afirma�a că . .2 / 25 februarie 1909. . etc. on Ibidem. 7 . 1.". an XVII. an III. Regimul capitular era alcătuit din excep�i la regulile dreptului intema�onal. C. şi a cărei amintire se păstrase fără întrerupere. romAnii . D.celebru studiu. 111 Mlhlll Maxlm. text stabil�. 17 . existase într­ adevăr'' 1 65.un foarte frumos studiu Independent . Juristul. administrative şi fiscale" şi cu o 31 2. reale.. 2 1 19&4. pAnă la anihilare. 1993. Bucureftl. R. 1. 174 Ibidem.capitula�ile" din punct de vedere istorica-juridic.S. a unor circumstanţe concret-istorice. nr.). tabel cronologic şi note de Georgeta Penelea. bl fondul problemei . Şi dacă s-a crezut atâta vreme şi cu atâta convingere în autenticitatea lor. BU<Ueftl.compl.55. Romlnla faţl de capitulaţHie Turciei. "' Vezl . cu o prefa1il de Prof.

21 Janvler . '" Ibidem. recenzorul a evidenţiat refuzul autorului de a accepta ideea existenţei reale a . completând-o intr-un fel pe cea a lui Constantin Giurescu din 1 908 şi invitându-i pe istoricii şi juriştii români să aprofundeze cercetarea aspectelor problemei. - George1a EESO ann6e www.. Filitti.64. Filitti încă actual după opt decenii. Giurescu in 1 908. 67 . . corelate cu evoluţia situaţiei politice europene la inceputul primei conflagraţii mondiale. pp. cit.. . Zagoritz. Ibidem. I. vezi. nr. 1.. se cuvine menţionat faptul că ea a fost cercetată şi .Muzeul Judeţean Bototani anexă documenta ră ce cuprindea 1 4 documente in limba franceză. A. Ibidem.XVI . s. cu excepţia perioadei ostilităţilor 1J1ilitare. A.ro 1 06 . 11 . Constantinescu sau de Gh. u• . în timpul lui Alexandru-vodă. 34 .. 20 . m P-lea. Conatantinesc::u . de N . . 184 Ibidem. 1914.model de analiză sobră şi 77 competentă a subiectului" 1 . "" N. şi idem.". Revenind la chestiunea suzeranităţii otomane asupra Moldovei.compilaţie patriotică" din 1 77 1 1 772. a fost o contribuţie importantă in domeniu. prin pacea încheiată probabil în 1489.tractatelor" româno-otomane şr analiza temeinică a 17 condiţiei juridice a supuşilor străini pe pământ românesc (sec. pp. autorul a afirmat în că în 1 538 boierii au inchinat condiţionat Moldova otomanilor. apreciind că problema începuturilor suzeranităţii otomane a cuprins intervalul din istoria Moldovei între prjmele legături tributare şi stabilirea vasalităţii statale 1 79 • Alexandru cel Bun nu a plătit tribut otomanilor. Constantinescu. dar plata tributului nu implica închinarea ţării. L . XVII I-XIX) 6 . .19. pp. 26 .49. an XXIX. cu certitudine Petru Aron a plătit în 1 456 un 18 tribut în valoare de 2. XIV. p. deci 6 nu vasal 1 3 . ţara devenind vasală acestora.studiu precis 65 (1 538) 1 .ro / www.n. apoi. . porlret de istwic.oc:tombrie 1995. pp. . rezultat al preocupărilor istorice-juridice ale autorului.1 12. 1 1 3 -1 14. Bucureşti. d a r nu supus. "' N.. Cuvint Inainte.M. Iorga a recenzat această contribuţie.cimec. "'Bucureşti. 89 . 35 . Tn concluzie.C. 45 . tribut otomanilor. N. 10 1 343 .46. Studiul lui 1 . ci doar răscumpărarea păcii. Inchinarea şi stabilirea suzeranităţii otomanilor asupra Moldovei au fost consecinţele expediţiei sultanului SOieymân 1 la Est de Carpaţi şi înfrângerii lui Petru 64 Rareş 1 . ''" Ibidem. dar 62 Moldova nu ajunsese încă ţară vasală otomanilor1 .tractatul" moldo-otoman o . A. pp. 1 833-1 8501 75. C. op. Fililli. din perioada şi meritoriu" şi subliniind noutatea şi importanţa europeană a problemei tratate. a trecut în revistă principalele momente ale relaţiilor româno-otomane în secolele XV. pp.B . op.muzeubt. iar semnificaţia tributului a evoluat de la bir de răcumpărare a păcii (1 456) la cea de bir al ascultării şi supunerii Am insistat în amănunt asupra acestui studiu din două motive: pentru a prezenta stadiul cercetărilor şi viziunea istorică asupra problemei în 1 9 1 4.Fevrier 1916. pp. nefiind socotit un lucru înjositor pentru 6 plătitor1 1 . n-os 1 . N. obligaţi fiind. poate daruri ocazionale. pp.8. analizând inceputurile şi stabilirea suzemităţii turceşti 78 in Moldova 1 . cit. la L C. 113 Ibidem. era independent. 2 . 182 Ibidem.. Ştefan cel Mare a plătit regulat tributul. Bucarest.86. pp.". in .închinarea" lui Bogdan al I I I­ lea era o legendă. Iorga Tn . apreciind-o ca fiind un .28. pp. analizată sumar de C. Domnul �oldovei era tributar otomanilor. Ştefan a reluat plata tributului. Tn ceea ce priveşte Ţările Române. .23.000 de galbeni ungureşti 0 . 1 1 4 p. recent. a fost posibil ca după 1 453 moldovenii să fi plătit. iar .

al uriei anumite baze dQCJ. Bucureşti.. 419 .. tome Lll.S.problema orientală" prin prisma proiectelor teoretice ale adversarilor europeni ai Imperiului otoman de a-1 impă� intre el1 92. pentru care nu venise încă vremea concluziilor definitive. pp. Iorga a respins concluziile lui Gh. pp. Avril . an XLVIII. iar conducătorii creştini (şi unii gazetari . 7 .494. '"' Ibidem. 1 930. Djuvara.�mentar-cronistice. 1 "7 Gh.229. 5 1 Mal 1914.Solia .cimec. �. r • annee. N. ce-ar părea puerile astăzi. IV+180 p. Vezi interesantele sale memorii: T. 205 . Mes mlssions dlplomatlques.modeşti solda� de jertfă". T. www. susţinând că începutul vasalităţii otomane asupra Moldovei a coincis cu plata tributului în 1 456 şi că stabilirea efectivă a suzeranităţii sultanului s-a realizat în iulie 1497.183.B. Tn . al unei anumite concepţii istorice. In . Tnsuşindu-şi ideea exprimată anterior de Albert Sorei că . extras.recenzie la recenzie". Giurescu ( 1 908). actul din 1497 fiind o dovadă în acest sens. O.Bruxelles . Iorga in . pp. Capitulaţiile" române-otomane au existat în realitate.AoOt 1914. economice etc. 181 . 107 . . sunt un produs al timpului lor. L". idem.ACTA MOLDAVlAE SEI"''ENTO TU NAUS pentru a stabili filiaţia şi ecourile istoriografice. Ibidem. Iorga In . 21 p. 6 . ' 00 N. pp. 1914. de la sfârşitul secolului al Xli i-lea şi până la războaiele balcanice inclusiv193. Belgrad . pp. Gh. E. cel mult a fost reinnoit cel din anul 1 4561 90.Constantlnopole .Juln 1 929. susţinând că sultanul nu a acordat Moldovei un nou privilegiu în 1 497. După ce a schiţat istoriografia problemei până în vara anului 1 9 1 4. Contribu�ile acestor doi nespecialişti in turcologie. Zagoritz.08.ro / www. Bucarest. datorită intereselor politico-startegice. Constantinescu. Cu arr�umente el prima capitulaţifl atribuitif lui Bogdan III a fost fifcutif de Ştefan cel Mare Tn 1497.des qu'il y a eu des Turcs en Europe. după trecerea a peste opt decenii. N.E. dar poate fi considerată şi articol independent. Marile puteri europene s-au considerat ele însele îndreptă�te să revendice • '01 N.B. 7 . Iorga. 9 . Llbralrie Felix Alcan. dar au fost arse de Ioan Sobiecki în 1 686189. autorul a respins concluziile formulate de N. a studiat · . divergente între statele creştine. n-os 7 . .I. no.21. Studiile acestor .c. ti y a eu une question d'Orient".7. Paris. cănd i s-a acordat lui Ştefan cel Mare un hatt-i şerif ce conţinea drepturi şi obligaţii reciproce .Revue des Sciences Polltlques". Constantinescu 1 88. Zagoritz. Nu a existat însă un front comun antiotoman. T. X + 648 p.Le Havre .t Constantlnop/e (1896 1900). Felix Alcan. Stabilirea suzeranitifţH turceşti Tn Moldova.ro 1 07 . nr. fostul ministru al RomAniei la Istanbul (1 896-1 900) 1 91 . Bucarest. Zagoritz a reluat studiul problemei intr-o contribuţie1 87 ce era de fapt o amplă recenzie critică a lucrării lui N. Tn ce priveşte al doilea aspect. Paris.".1925. . '"' ldem. A. Tn concluzie.. 1. 1" annee .8 11914. Souvenirs dlp/omatlques. 44' IIIV16e. G.uri ale opiniei publice) au elaborat proiecte de impărţire ale acestui stat musulman.Luxembourrl Athenes. Iorga a recenzat studiul. militare. ''" Ibidem.�. subliniind că dreptul otoman cunoştea o singură legătură între imperiu şi o provincie supusă paşnic: tribului cu tot ce implica acesta pentru ambele pă� aflate în relaţie şi declarându-se de acord cu opinia că in 1 538 Moldova a devenit vasală statului otoman 1 86. Cents pro )llts de partage de /a Turqute (1281-1913).Ga/atz .A. G. In . Ma mlssion . Paris.muzeubt. G.442. S. + 1 8 hărţi.8 1 Juillet .". autorul a enumerat şi analizat 1 00 de proiecte de împărţire a statului otoman. după expresia lui N.O. Djuvara a afirmat că timp de şase secole popoarele creştine au asaltat Imperiul otoman. 1887 . au fost etape obligatorii in procesul cercetării acestei probleme istorice. este evidentă preluarea şi dezvoltarea unor idei din contribu�a lui C . pp. Ojuvara.eco.

pp.. 1910-191 1 . istoric. 23-86.S. in . 495 .E.R. '"' Ibidem.o sută de proiecte de împărţire a Turciei". Lucrarea lui T. După ce a definit re'âyâ-ua (kazâ-ua)ca fiind teritoriul dependent de o cetate otomană de margine. Acelaşi N . Djuvara. Această contribuţie stâmeşte interesul istoricil6r. 305). ''" N. din punctul de vedere al subiectului tratat. depozit de alimente în caz de � ''" N. Ibidem. Constantinescu a apreciat că otomanii au urmărit să stăpânească ambele maluri ale Dunării. istoricul român a afirmat că aceste re'âyâ-le (kazâ-le) au avut o motivaţie politico-militară strategică (cap de pod otoman.Anuar de Geografie şi Antropogeografie" (infra abreviat: . A.lorga Tn . a fost o importantă contribuţie românească în domeniul turcologiei mondiale la începutul secolului al XX-lea. Constantinescu a realizat primul studiu istorico-geografic asupra re'âyâ-lelor kazâ-lelor) otomane pe pământ românesc. cu hărţi întocmite corect şi precis istorico-geografic.514 .B. pentru a se elimina unele greşeli de documentare 196 şi de concepţie . recenzorul a regretat însă faptul că opera nu a fost revizuită de un istoric de profesie.3 1 Mart 1914. Din acest motiv. religios etc. in timp ce numărul acestor .E.) şi una economică (zonă de aprovizionare a garnizoanei şi trupelor din cetate. www.". originală.G.de măna a doua· de a ieşi din anonimat şi de a cointeresa. despre aceste . A.capete de pod" otomane la nordul Dunării. referinţele şi hărţile necesare.Muzeul J udeţean Botoşani zone de influenţă în statul otoman. in perspectiva celor trei decenii de la apariţia lucrătrii. n-os 3-4 1 1994. publicată într-o limbă de circulaţie internaţională şi într-o conjunctură politica-diplomatică favorabilă. studiul poate fi folosit şi astăzi pentru bogă�a informa�ilor 1 7 oferite 9 şi cred că nu este o exagerare afirmând că a reprezentat în epocă o completare a sintezei otomane (1 908-1 9 1 3) semnată de N. '07 Vezi. Trecând peste erorile inerente tratării unui subiect atât de vast in spaţiu şi timp. cu explicaţiile. Marea majoritate a acestor proiecte . economic. de unde se procurau mijloacele de aprovizionare pentru apărătorii acesteia. Bucarest. A.E..ro / www. triplu. guverne şi particulari in realizarea unor planuri utopice (idem. G. jurnaliştilor şi diplomaţilor europeni. 1 .planuri teoretice" era. şi consideraţiile lui Andrei Pippidi: o carte neobişnuită. Iorga.E.+1 hartă. 65 .E. 1 Imperiul otoman nu a colapsat brusc. o reuşită întâlnire între un diplomat ce cunoştea bine fenomenul otoman din interior şi viaţa politica-diplomatică apuseană şi o temă de cercetare stringentă şi incitantă in condi�ile complexe de atunci.I.X. tome XXX I I.66. pp. Lucrarea era o sursă de valoare pentru cercetările ulterioare în domeniu. fără îndoială.nu erau decât exerci�i de pură retorică ale unor diplomaţi amatori sau tentative ale unor agenţi diplomatici . 1• annee. bază de atac. Iorga a recenzat favorabil această contribuţie. pe baza pretinsului lor drept creştin civilizator. oferind o bază documentaro-cartografică unor discuţii politico­ 1 juridico-teoretice ce durează de mai mulţi ani 95 .muzeubt. in concluzie. insistând asupra celei de la Giurgiu 98. ce era atât hotarul natural româna­ otoman. ci treptat.S. Bucureşti.ro 1 08 . bază logistică etc. pp. Tntinderea raialelor . ce conţinea doar . pierzând provincii după provincii 94 . afirmând că autorul a realizat o analiză conştiincioasă a proiectelor de împărţire a statului otoman. Şi N. Cu deosebitll privire la raiaua Giurgiului in . Louis Renault a apreciat efortul autorului de a aduna şi a încadra organic proiectele în miezul evenimentelor politico-militare şi în mentalitatea conducătorilor.") anul li. material şi moral.cimec. N .A.". pp. 191 1 . dar şi o importantă arteră fluvială comercială şi de transport. Formes de la paix dans le Sud-Est de /'Europe aux XIV-XV/f siecles. cetăţile nord-dunărene cucerite de otomani erau aşezate în vaduri ale Dunării sau în locuri prielnice întemeierii unor porturi. Bucarest. p. Constantinescu . no. autorul a enumerat şi oferit informaţii de ordin geografic.O. A. jurnaliştilor şi a opiniei publice. Tn prefaţa lucrării.

a contribuţiilor fenomenului intelectual-ştiinţific Nicolae Iorga. Raiaua Brlilei. Perianu. cartografice etc. p.". Subliniind că în timpul războiului civil dintre Ioan V Paleologul şi uzurpatorul Ioan VI Cantacuzino. N. a stabilit configuraţia hotarului re'âyâ-lei (kazâ-lei) până în 1 829. 4 Zub. cu toate formele sale de manifestare. in .. des Bulgares et des Latins.) . ' autorul a stabilit cui a aparţinut responsabilitatea penetrării otomanilor în Peninsula Balcanică: " Ce n'est pas l'ambition turque qui etablit un empire musulman ă la place des)3recs. bulgari.A. Deşi nu au folosit documente şi hărţi otomane. · N. Lor le revine meritul de a fi atras atenţia istoricilor şi geografilor români asupra acestor . Perianu a insistat asupra re'âyâ-lei (kazâ-lei) Brăila 1 . etc. folosind izvoare documentare.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS război.prezenţe" otomane pe pământ românesc. A. Le resultat de la guerre du Levant et du conflit 202 dinastique ă Constantinople fut leur etablissement en Europe" .". Iorga a analizat în detaliu situaţia politică internă din Imperiul bizantin la mijlocul secolului al XIV-lea. G. 1 91 0-191 1 .singur e un latifundiu. comme les Arabes. 201 www. aceste studii au deschis o nouă direcţie de cercetare a relaţiilor complexe române-otomane.ro / www. La faute est en ă Cantacuzene et.cimec. 21 4 200 Al . iar ca aliaţi pe genovezi.aspect" al relaţiilor române-otomane în evul mediu şi la începutul epocii moderne. par l'irresistible passion de proJjsger contre les ghiaours la vraie loi de l'lslâm. Tn concluzie. edite şi inedite. 202 Ibidem. in .muzeubt..1362)..125-143 + hărţi. des Serbes. au reprezentat una din direcţiile principale de cercetare istorică. Latins et Grecs d'Orient et l'�tablissement des Turr:s en Europe (1312 . Studiile sale de orientalistic�-turcologie. Zub)" • Am amintit în paginile anterioare contribuţia lui Iorga in domeniul descoperirii şi editării izvoarelor istorice documentare şi narative otomane sau central-sud-est europene referitoare la statul otoman. sârbi. qui n'avaient pas cependant un plan de conquştes durables et n'etaient pas aiguillonnes. veneţieni. O trecere în revistă a preocupărilor româneşti de turcologie în perioada 1 8781 9 1 8 nu ar fi fost completă fără o sumară analiză. pp. Apoi. Incomplete şi perfectibile.222. no. 1 79 .grecii " din sud-estul Europei şi 2 1 condiţiile stabilirii otomanilor în Tracia 0 .B. organizarea militar-administrativă a acesteia. ă ces representants en Orient du commerce et de la civilisation ''" Radu 1 .ro 1 09 . toţi aceştia smulgând importante teritorii şi privilegii Imperiului bizantin. XV. Al.ceux qui gagnerent ă ce jeu furent les Turcs. rela�ile dintre . 99 Radu 1 . narative. Hărţile ce însoţeau amintitele contribuţii ofereau detalii suplimentare asupra acestui . întregesc astfel sfera preocup�rilor de turcologie ale polihistorului pentru care trecutul şi prezentul statului otoman. care . Leipzig. urmarea logică a fost că .latinii " şi . 9. ambii protagonişti au folosit ca mercenari trupele bey-lor turcomani din Asia Mică. op. segment de cale comercială etc. anul li. la care se adaugă articolele din presa vremii despre evoluţiile politico-militaro-sociale din Imperiul otoman. traseul drumurilor comerciale ce o străbăteau etc. pp. p. susţinând c ă a fost cucerită şi organizată de otomani în perioada 1 540-1 544 . antrepozit pentru bunurile trimise din Ţările Române în I mperiul otoman. au mşme degre. fiind totodată şi o invitaţie la dezvoltarea acesteia. 1-2 / 1906. cit. pe care nu-l poţi 200 străbate într-o viaţ� de om (subl. Iorga. totuşi cei doi autori au elaborat contribu�i ce reprezentau stadiul cercetărilor în această direcţie la începutul secolului al XX-lea. Z.

XX + o486 p.ldrnru-Oersca Bulgaru. Iorga. 252). 487. concepţia autorului despre această experienţă istorică unică in felul ei. In . IOifla. Sinteza de istorie otomană şi. manquerent ă leur devoir"203. 1986. cu slabi leglturl teritoriafl (subl. Bulletin". p. pp. După aceste sonda�e nereuşite.S. N. Scrisori cltre N.E. Edlnborugh. 1908. voi. Această contribuţie a elucidat aspectele necunoscute ale subiectului studiat."(N. www. e gllla ti va li trimis deja In Iulie ca manuscris" (N. "'" Apud Barbu Theodorescu. 11. D. In voi. la 21 mal 1907. 253). 1907. N.A. N. Nicolae /orpa. unde e de operlll cu factori mal puternici. păstrată la B. p. p. In . p. .1.n. hlslorien) . Scrisori din corespondenla bllllleralii N. p. 222 ""' ldem.MIIfi&. pour des mesquins buts de suprematie. Iorga a rAspuns lui Kar1 Lamprecht: . La 6 mai 1903. p. Aceste studii VOf ti acum contlnullle . 11.. .2 1 1971 . voi aminti doar ideile generale ale operei. Vechiul stat otoman pe temelii naţionale. de istoricii romAni206 şi străini207 .) vii place. voi. Bucurefll. N. /Oifla. Iorga). voi. Corespondenţi. pp.. Iorga. 25-48. 1972. Mihail Guboglu. El conţine mal multe capitole de Istorie politicii . dar intAmpina greută� in găsirea unui editor occidental care să-şi asume responsabilitatea tipăririi unui . Tn acest context. fi unde se polite ti realiza ceva mal bun. 201 .Dacii � li mulţumit cu Istoria romlnHor (ce va apare in 1905 1n limba germanii . p. 243).. /orpa istoric).. BU98rest. Iorga a adAugat un post-'scrtptum: .R .P. Nicolae /Oif/8 .A.". N. M.cimec. Editura Minerva Bucurettl (X + 630 p. Iorga. /orpa. cum era şi firesc. 240. a Roman/an historian).In pofida tuturor piedicllor pe care le-am lntiimplnllt In acest an extraordinar. Iorga · Kar1 Lamprecht au :m M�eu�_:Judeţe•n Botopnl gJ. 29-33. anunţand in istoriografia europeană pe viitorul autor de sinteze ale istoriei lmperiilor bizantin204 şi otoman205.tl. Parlamentul Romlnlei. 1 Erater Banci (Bis 1451). structura. mii ofer pentru deja discutata Istorie a otomanilor. La conception de Nicolas /Oif/8 sur /'�mp/re Ottoman. IOifla. corespondenţi. 27 noiembrie 1990. Tncă de la sfârşitul anului 1 900 Iorga proiectase viitoarea sa vastă sinteză otomană in 4-6 volume. pp. Iorga sii elaboreze o nouii Istorie a Imperiului otoman şi cii a Intervenit deja la celebra editurii F. Scrisori cltre N.U. edi�e. Sesiune omag/ali Nicolae /olf/a • VllfiÎI Madgearu. 1991. Iorga. • ldem. 1943. sii se explice formarea imperiului In perimelrul siiu terl1orlai"(N. eadern. in . 251). p. etc. numită Imperiul otoman. In voi. voi. sunt gllla cu primul volum din Istoria Imperiului otoman. Peste plllru ani. pe baza studierii corespondenţei dintre cei doi savan� (1 899-1 9 1 2).B. locul lui Iorga Tn panteonul istoriografic naţional şi universal etc. 10. Editura Minerva. 101-122. subliniindu-se locul şi rolul operei in cadrul preocupărilor româneşti şi mondiale de turcologie. Ale�resco-Oeraca Bulgaru. l ni�ativa elaborării unei istorii a Imperiului otoman a _!parţinut lui Nicolae Iorga.cercetltor a/ Istoriei otomane. In scrisoarea din 3 martie 1901 catre Kar1 Lamprecht. deoarece mal Tntiil este neces. D. 1. savantul german venind Tn TntAmpianrea proiectului grandios al fostului său Ibidem. ldern. mai exacţi. 11f vrea sii vii adresez o mere rugAminte. noută�le şi neimplinirie ei. 11. 11. Gasehichte des oşmani$Chen Rleches nech den Quel/en daffJIIste/1.I. 190 p.A.ro 1 10 .E. voi. Buc:arest.B. N. Perthes In acest sens (Barbu Theodorescu.istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor romlno-turce ( intre abreviat: N. 44-47. VIII + 236 p. n-os J. Kar1 Lamprecht n va rAspunde la 12 martie 1901. pp. 172. lolf/8 et l'hlstoire). Buc:arest. In scrisoarea catre aceleti din 6 iulie 1907 aducea alte precizAri: . Imprimeria Coresl. 2 1 1973. o nou. /orpa. 'll17 Tayylb GOkbilgin. Golha. an XXII. De multii vreme studiez rel�lle Imperiului turcesc cu puterile europene fi am publlclll deja trei votuma de documente ti studii privitoare la secolul al XV-lea.ro / www.occidentale qui.ouvrage de cette importance"209. tanărul istoric roman s-a adresat lui Karl Lamprecht. Bucuref11. implicit. Bucurefli.compl. modernitatea. 467-469). a Roman/an hfstorian. The Byzantine emplre. /orpa. aşa cum s-a afirmat anterior""". nr. IX" annee. M. n comunica cu Slllisfacţle savantului german: .). ariitAnd cii acceptA bucuros ca N.A. Bucure. eadern. 11. N. au fost analizate. pp. in locul celei foarte Invechite a lui Zlnkelsen?" (N. şi nu lui Karl Lamprecht.MIIIIIda Alex. a Roman/an historian of the Ottomen Emplre (lnfre abnlvllll: N. r11omme et roeuvre. Iorga. 1972. insistAnd asupra noutăţilor de informare şi interpretare introduse de autor şi subliniind aspectele discutabile ale vastei sinteze. n.Dacii ceea ce am fiicut acum (se referea la Istoria poporului romln / 1905 .P.lntiilul volum al Istoriei otomanUor.ll lstorle turceascA. corespondenţi. Nicolae lolfla'.t: N. In col�a dumneavoastrA.I. lolfla at l'llisto/re de I'Emp/re Ottomen (intre abreviat: N. corespondenţi. note ti Indici de Eclllerlna Vaum. Ar ti cumva de sperlll lii politii apArea In cursul vremii. Tahlin Gemil. voi. .. Iorga. originalitatea viziunii generale asupra fenomenului istoric otoman.�. Corespondenţi. pp." VI.muzeubt. Iorga. hlstorlen de I'Ernplre Ottomen (/nfre abrevl. 175186. rn martie 1 901 2 0.

occidentale. cit.R.unitatea monarhică. ordinul unui singur stăpân": sultanul. cartograflce etc.muzeubt. 214 M. pe care-I considera ca fiind cel mai indicat istoric al generaţiei şi timpului său capabil să ducă la bun sfârşit o astfel de sinteză. pp. distrugători şi fanatici._ Jnsetaţi de sânge.Manuscriptum". 72-84. Alexandrescu . la care s-au adăugat ultimele contribuţii în domeniu ale turcologilor şi orientaliştilor din diferite ţări 2 ale lumii 14. a roman/an histortan. bizantine. 202 . voi. elocventă expresie a caracterului peren al imperiului politic -fondat pentru a concretiza aspiraţia omenirii către unitate şi universalitate. cum au procedat autorii de sinteze otomane din sec. lnsi. XVII + 453 p. edificarea unui stat turc naţional. 1 91 1 . (precizând aceasta chiar în titlu: .. 1. . Iorga a subliniat contradicţia dintre concepţia otomană feudală a unităţii indivizibile a statului sultanilor şi tendinţa modernă a statelor balcanice către unitate şi independenţă naţională. ·a Romanian h/stortan. Iorga a criticat şi concepţia unilaterală şi puerilă potrivit căreia turcii ar fi fost cruzi. în Asia Mică şi în Orientul Apropiat . ci un produs natural al vieţii şi civilizaţiei torcice din Anatolia. www. istoricul român a propus organizarea unei comisii internaţionale de experţi în domeniu ce să se ocupe cu fost publicate fi de: Barbu Theodorescu. �9. 1.:: 'canice sub stăpânirea otomanică. N. pp.M. XX + 633 p. Iorga a înţeles că istoria otomană nu putea fi cercetată decât în contextul ecoluţiei generale a triburilor şi popoarelor turcice. a elaborat o era sa în cinci volume. In . numismatice. op. /OI'f/a..democraţi". i l l . cronistice. pp. XX +479 p. Iorga a apreciat că statul otoman nu a fost o prelungire a I mperiului seldjukid. voi. voi. 213 Ibidem. Astfel. tenace editor de documente ·şi cronici otomane şi europene referitoare la istoria statului otoamn.Dersca Bulgaru. istoricul român a considerat de o importanţă deosebită cercetarea originilor acestor grupuri etnice. pp. voi.34. XVIII + 512 p. liniştea sistemului absolutist. Tayyib GOkbilgin. 1913. 1908. modern 13 .1 91 3 1 La originea redactării acestei contribuţii a stat o nouă şi originală interpretare şi concepţie asupra istoriei statului otoman. româneşti. N. otomanii au fundamentat în sud­ estul Europei. Istoria Imperiului otoman era . Tn ceea ce priveşte izvoarele istorice otomane. savantul român. toleranţi. 1 1 . îndrăzneţ autor de studii pregătitoare 2 pentru o sintreză otomană 1 1 . otomane (în diferite traduceri). arătând şi demonstrând că aceştia erau . Considerând că invazia turcilor în Asia Mică şi apoi în sud-estul Europei a fost un episod în migraţia populaţiilor torcice către Orientul Apropiat şi Peninsula Balcanică. Alexandrescu . lol'f/a. /ol'f/a. 1. în mod critic şi obiectiv. receptivi la realităţile şi influenţele locale..42-59. nr. padişahul. 11. Iorga a folosit şi a analizat critic numeroase izvoare istorice documentare. IV. epigraflce. Nicoale Iorga. Soluţia depăşirii acestui anacronism era acordarea libertăţii popoarelor pe care nu · le mai puteau stăpâni şi 2 . pp. era moştenitorul marii civilizaţii romana-bizantine şi păstrătorul tradiţiei mongolo-asiatice a monarhiei universale. Gesch/chte des osmanischaQ Relchas nach elen Quelten dal'f18Stellt (/nfra abreviat: G. Ca urmare. cit. op. ) . 2&-33.M. lol'f/a corespondenţ• cu Kart Lamprecht.ro 111 . Tn elaborarea sintezei sale N.Dersca Bulgaru.. provincie ce va constitui baza puterii otomane..ro / www. pass/m: M. 1909. sud şi est-slave etc. Imperiul otoman. XX + 486 p. XVIII-XIX. Alexandrescu . cu o atitudine şi o politică bine stabilite şi consecvente. 3 / 1982. Bucureşti. voi.M.cimec. i.nach den Quellen dargestellt"). apărute într-o :R2 cadenţă impresionantă între anii 1 908. biografle sau poetic..Dersca Bulgaru. Golha.. 2" Vezi In detaliu M. an XIII. . voi. Opripn.prea serioasă" pentru a mai fi tratată anecdotic. Lărgind sfera cercetării în timp şi spaţiu.O. N Iorga. N.35-42.ACTA MOLDA\flAE SEPTENTRIONAUS student. sălbatici. 191 0. V. Sct1sort cltre N. pp.stând asupra condiţiilor diferite de dezvoltare ale popoarelor t:. a considerat. voi.

1 46). O. 222 /bidem. G.97. M.. Iorga a încercat să treacă de la izvoarele istorice la faptele istorice. vezi şi M. Asiei Mici. N.M. când au intemeiat primele forma�uni statale in Asia Centrală . ajungAild la conduzia că tribunle tOrcice au intrat in istorie Tncă de pe la �locul mileniului 1 e.V. p.. luptelor interne din Imperiul bizantin şi a celor pentru suprema�e politico-militaro-economică in Levanf21 . 71. 1910. cit. stabilirea prin forţă şi cuceririle otomanilor in Peninsula Balcanică. Istoria statului otoman a fost cercetată nu doar Tn limitele unei evolu�i na�onale ci in cadrul mult mai vast universal . G. 1. X e. pentru a realiza un contact direct cu realităţile trecutului. I-XX. originalitate pentru perioada in care au fost formulate. intemeierea şi expansiunea teritorială a beylik-ulul condus de 'OsmAn 1 şi Orhan. Tn prefaţa volumului 1 (de la originile triburilor tOrcice pAnă in 1 451) autorul a insistat asupra sintezelor anterioare elaborate de Josef von Hammer-Purgstall şi J. 91 . "" Şi pp. 218 Ibidem.o explicare integrală" a rolului factorilor permanen� şi determinanţi in evolu�a istorică a unei entităţi politice: condi�ile cadrului natural. G.Dersca Bulgaru. într-un binom fundamentat pe relaţii cauzale de filiaţie. Tn sinteza istoriei otomane.59-69.R. N . cit. op. titlul că1îi 1 este sugestiv in acest sens. p.Dersca Bulgaru. �"-� abia după OJCerirea seldjukidă Tn Asia Cenlralii şi Micli (sec. www. Istoricul român a urmărit să prezinte trecutul statului otoman în mod imparţial. a formulat Iorga analizând rela�ile complexe dintre otomanii cuceritori şi creştinii supuşi din Peninsula Balcanică şi stabilind locul şi rolul românilor in lupta antiotomană până la jumătatea secolului al XV-Iea222 . viaţa spirituală ("ideeaj21 6. 1. similitudinilor şi paralelismelor intre fapte şi împrejurări istorice.. 3 1 . VII.M. izvoare istorice folosite.Dersca Bulgaru.81 . concepţie istorica-filosofică. Iorga a realizat expunerea evenimentelor şi faptelor istorice pe baza unui număr de teze fundamentale cu un mare grad de . 215 M ·reu: �udeţean Botoşan i 21 1 M. 221 N. pp.).c.muzeubt. Al�xandrescu . 3 . 59. Iorga.. Zinkeisen. 2 1 5-324. pp. depăşite ca plan de expunere. N . Prin a/ treilea pas. Iorga. vitalită�i şi preponderenţei politica-militare a beylik-ului otoman in N. M.rasa" ("poporul").Dersca Bulgaru. 1. insemnat şi glorios al acestuia 17 • După ce a insistat in detaliu asupra originii triburilor tOrcice şi a inceputului istoriei acestora (pAnă Tn sec. 210 /bidem. încercând să descopere intenţiile reale ale celor implica� şi să stabilească gradul de . savantul romAn a urmărit să realizeze . cit. şi metodic. Iorga.1 46. voi. Alexandrescu . cit. . pp. Iorga a analizat rolul şi locul Imperiului marilor seldjukizi şi a Imperiului Seldjukid din Asia Mică Tn cadrul lumii islamice21 9. XI e.M. fără resentimente. . De altfel. Primul pas în metoda de cercetare istorică aplicată în investigaţiile sale a fost analiza surselor istorice. A criticat şi abandonat tratarea anecdotică şi conform legendelor a trecutului Imperiului otoman. folosind intr-un mod original metoda compara�ilor. Idei interesante şi pertinente. Prin a/ doilea pas.30. 1 47-2 14. voi.R.O.cimec. pp.sinceritate" al documentelor şi cronicilor. III. p. pp.publicarea documentelor ş i cronicilor otomane �i cu traducerea lor într-o limbă europeană. A/le Geschichle cler turldschen Statmle und Staslbldungsn (pp. influenţată de cadrul natural..R. multe dintre· ele valabile şi astăzi. în conexiune cu metoda indu�ei istorice. op. Alexandrescu . fiind un capitol 2 . Alexandrescu . 217 N. op. pentru a putea fi accesibile istoricilo�1 .ro / www.O. cun se � in lstoliografia mondială a subieclului . W. Savantul romAn a urmărit apoi inaintarea otomană in Anatolia. demonstrând că aceste realită� istorice au fost posibile datorită pozi�ei geografica-strategice..c. la inceputul secolului al XX-lea. interdependenţă şi simultaneitate între evenimentele şi fenomenele istorice.M..c. voi.)21 6. pp.ro 112 . op.

Cuceritprul Constantinopolului. politica otomană de cucerire a ţărmurilor şi insulelor Mărilor Neagră şi Mediterana (de Est) a fost transpunerea în fapt a concepţiei milenara romano-bizantine ce susţinea necesitatea dominării mărilor vecine posesiunilor terestre. Iorga a studiat decăderea dinastiei otomane şi guvernarea clasei renegaţilor în perioada 1 566- :Ji 223 N.). Autorul a calificat Imperiul otoman restaurat de sultanul cuceritor ca fiind prima monarhie absolutistă din lume. N.. împotriva lui Petru Rareş. 107 .182. M. Alexandrescu . personalităţii şi epocii lui SOieymân 1 Magnificul şi Legiuitorul. "'" N. pp. M. Alexandrescu-Oersca Bulgaru. Mediterana de Est şi Centrală . pp.Jzii în general valabile şi astăzi în istoriografia mondială a problemei223 . a organizării politice. islamica şi romano-bizantine. voi.O. urmărind să cucerească noi teritorii şi să consolideze frontierele imperiului pe importante cursuri de apă (Dunărea Mijlocie. volumul terminându-se dealtfel cu subcapitolul despre expediţia otomană în Moldova din anul 1 538. N . 105 . 225 Ibidem. 227 N. Sava. pp. G. Iorga.Deraca Bulgaru.R. Acest imperiu unitar cu triplă origine (romano-bizantină. voi. Iorga a considerat că. Eufrat etc. Egee. Orientului Apropiat şi a Europei de Sud-Est sub conducerea unui stăpân inContestabil: sultanul autocrat.). însuşindu-şi titlul de calif. pp. ln cartea a 11-a autorul a studiat politica internă şi externă a sultanilor Bâyezîd 1 1 . prezenţa şi manifestările religiei şi ideologiei islamica sunnite. militare. turceşti. hislorian. passim.. 3 -230. La baza acestui imperiu savantul român a identificat elemente şi instituţii preluate din tradiţia turca-mongolă.cimec. ""' N. N.ACTA IIOLDAVlAE SEPTENTIUONAUS Analiza crizei statului feudal otoman de la inceputul secolului al XV-lea. 325-486. creând astfel prototipul suveranului otoman. op.. Tn cartea 1 din volumul al 11-lea (1451-1 538). cit. 1909 (XVII + 453 p. /Of!lll. /Of!la. în cadrul politicii maritime a as urat thalassocraţia otomană în Mările Neagră.R. vot. o puternică influenţă romana-bizantină. N. pp.134.M. Iorga.Dersca Bulgaru. Tn volumul al I I I-lea (perioada 1 538-1 640) s-a continuat analiza politicii. pp. a subliniat autorul. www. III. G. vot. Mehmed al 1 1-lea. a unit în propria sa persoană tradiţiile moharhice oriental-mongolice. a Romanian historian.R. 1 1�120. op.). 231-453.ro 113 . G. culturale etc. Iorga.O. 11. 37 . a Romenlan hislorian. 1910 (XX + 479 p. Imperiul otoman a atins apogeul evoluţiei sale şi un prestigiu incontestabil în lumea musulmană227 . Ndem . M. religioase.109. N. Tn cartea a 1 1-a a volumului. Acest sultan a asigurat perpetuarea im�eriului şi tradiţiilor b(zantine in cadrul originalei sinteze otomane înfăptuite de el2 5.ro / www. torr��� et l'histoim. Salim 1 şi SOieymân 1 (primii 1 8 ani ai sultanatului său . 11. pp. turco­ mongolică şi islamo-sunnită) a fost apreciat de N .M.muzeubt. în urma cuceririi Egiptului mamelucilor. pp. cit. Drava. Guboglu. G.. /Of!lll. economice. SOieymân 1 a revenit la politica terestră europeană şi iraniană a înaintaşilor săi. Selîm 1 a asigurat tricontinentalitatea imperiului.39. relaţiile complexe romano-otomane găsindu-şi locul cuvenit in cadrul expunerii. Ndem. N . /Of!la . 3 . 104-105. 177 .R. pp. sociale. şi urmările sale). M.. pp. 98-105.lstorlc. Iorga ca fiind forma de unificare a Asiei Mici. 1.O. a imperiului bicontinental a permis autorului conturarea direcţiilor şi caracteristicilor generale ale evoluţiei acestei formaţiuni politice prin formularea unor conch. Alexandresru . a refacerii acestuia in deceniile următoare. Iorga. pp. N.O.. în timpul căruia.M. lorga a studiat Bildung des osmanischen Kaiserreiches durch Moharomed 11. analizând toate aspectele politicii interne şi externe a sultanului considerat de istoricul român ca fiind adevăratul �eriului otoman (pe emirul Orhan 1-a apreciat ca fiind intemeietorul intemeietor al lm statului otoman) 4 . eadem.1 12. N.

3 . cit.1 10. N.ili. religios-ideologic etc. corupţia. "" Ibidem.512. N. 1 35-404: Verfa// des osmenischen Hauses und der leitenden Renegaten Klasse.R. voi. schismele religioase in islamismul sunnit şi scleroza ideologiei 22 oficiale. 1 30 .M. 273 . M.479 .O.1 595. savantul român a studiat politica internă şi externă a statului otoman in intervalul 1 595. Iorga. fenomenele demografice. mita. semne vizibile ale declinului Imperiului otoman228 • Savantul român a investigat aspectele şi cauzele declinului. lorgiiJ.M.Dersca Bulgaru.Dersca Bulgaru. Iorga.ro 1 14 .: expediţii costisitoare şi insuccese militare (de exemplu victoriile decisive şi politica unificatoare ale lui Mihai Viteazul [1 5931 601 ]). al regimului fanariot in Moldova şi Ţara 22 Românească 3 • Al cincilea şi ultimul volum al sintezei (perioada 1 774-1912) a inceput cu analiza . analizate sistematic din punct de vedere militar. Alexandrescu . ""' Ibidem. N. IV. pp. competitorii fiind aus­ triecii şi ruşii. Autorul a insistat şi asupra urmărilor nefaste pentru români ale acestor războaie: 2 pierderi teritoriale şi de popula�e 33 . schimbarea destinaţiei seculare a unor posesiuni funciare etc. op. voi. goana după imbogăţire şi ranguri. M. III. Alexandrescu .Dersca Bulgaru. şi a primelor încercări de reformare a statului otoman in timpul lui Selim al I II-lea..125.1 30.M.). cit.39 . tulburările interne. G. M. Alexandrescu . 38 .M. /orpa el l'histoire. pe de altă parte. 3 . concomitent. aadem. 405 . pp. Iorga a continuat analiza politicii ofensive otomane in timpul dinastiei marilor viziri Kopri.1 640 şi încercările sultanilor de a opri decăderea 2 imperiului prin reluarea politicii de cuceriri teritoriale 30• Tn prima parte a volumului al IV-lea (perioada 1 640-1 774). eadem. la cumpăna dintre secolele XVI I şi XVI I I a apărut . 125 . 2211 Muzeul J udeţean Botoşani Ibidem. 231 N. (1 808-1 839). subliniind rolul dragomanilor fanarioţi şi a noii clase de funcţionari erudiţi a efendi-ilor in cadrul statului otoman. autonomizarea unor provincii periferice ale imperiului.i�i. Alexandrescu . inceputul modernizării (după model occidental) a secularelor structuri 23ll feudale otomane .. pp. 1 1 3.bolnav" stat feudal. pp. adică chestiunea moştenirii acestui mare dar .ik Kaynarca (1 774) inclusiv. decăderea armatei şi a spiritului războinic. pe care austriecii şi ruşii incercau prin toate mijloacele să o rezolve in favoarea lo�31 . . lupta pentru putere intre renegaţi.problema orientală". pp. in anumite momE nte critice. înşelăciunea. Autorul a considerat că imperiul a alunecat definitiv pe panta declinului implacabil. M. passim. marele şi decisivul eşec de sub zidurile Vienei (1 683). G. 213 . . concluzionând că statul otoman şi-a prelungit exisfenţa.1 83. crizele financiar-economice. V..402: Kampfe fîlr Reform und Einheit des Relches. da­ torită unor evenimete politica-militare europene majore şi politicii constante a anumitor mari puteri europene de a men�ne statalitatea otomană ca o condi�e sine qua non a e­ chilibrului european. 1 09 . a Roman/an historian.).272. 230 N. /orpa. pp.muzeubt. op..212: Krlege um die Teilung des osmaniscf!en Retches: 9 ""' Ibidem.cimec. Epoca re�elor. pp. 120 . economic.istoric. M. Tn ultima Carte a volumului. pp. a Romanian historian. pp.războaielor pentru împărţirea Imperiului otoman" intre 1 774-1812. pp. 1 9 1 1 (XVIII + 512 p. 9 . contraofensiva habsburgică in zona Dunării mijlocii şi pacea de la Karlowitz (1 699). IV.O. a insemnat declinul ireversibil al celei mai vechi monarhii absolutiste şi. pe de o parte. politic.i. inaugurată (1 839) de măsurile inovatoare ale lui MahmOd al li-lea..ro / www. pp.R. 232 N. N. Iorga.Dersca Bulgaru. până la pacea de la Ki. op.128. 1 82 . . voi. www. pp. Tn Cartea a 11-a autorul a studiat caracteristicile şi formele de manifestare ale involuţiei Imperiului otoman. intre aceştia şi otomanii nativi. Iorga . (XX + 633p.. 1 26 . Guboglu. N. N. N. cit.135. Iorga. voi. h/storian. personalitatea ştearsă a sultanilor şi dispariţia veleităţilor combative ale acestora. Iorga a studiat in continuare lupta pentru reforme şi pentru păstrarea unităţii imperiului in timpul sultanului MahmOd al l i-le. pp.

N. România. iar întreaga operă a fost reeditată în 1 962 în Occident. IOfV& . considera şi cerceta realităţile otomane şi din acest punct de vedere. Deşi a fost o Geschichte preponderent politică. Bulgaria. cit.Dersca Bi.184.un concept integrator: Europa sud-orientală" (conform aprecierii lui Alexandru � Zub)236• . din care au rezultat cauzele. Guboglu. 183 . N.. încercărilor anterioare ale lui J. M. 403 .llgaru.40.. contradicţiile între . O altă consecinţă a fost aceea că N . Zinkeisen (1 8401 863) .muzeubt. Zub. la bază o singură naţiune. multinaţional: Grecia. în care evoluţia statului otoman şi-a avut un loc şi un rol pe căt de importante pe atât de bine stabilite. nach den Quellen dargestellt a fost lucrarea de referinţă în domeniu timp de jumătate de secol. apreciat-o şi citat-o în perioada interbelică şi postbelică. /orpa . sociale.(faptul că în Turcia voi. N. pp. historlan. Coroborata cu celelalte izvoare istorice N. · nu au lipsit totuşi din structura ei subcapitolele sau analizele referitoare la realităţile economice.ro 1 15 . Albania etc.O.M. fiind · cu mult superioară. pp. bizantinologi şi orientalişti au folosit­ o. · La sfârşitul acestei succinte prezentări se impune formularea unor concluzii. sunt alte dovezi în acest sens).ro / www. Cartea a 111-a.R. Cele două războaie balcanice au constituit penultima lovitură dată idealurilor perimate ale obtuzilor Juni turci şi unui imperiu muribund. revoluţia Junilor turci (1 908). 7311 Al. Vasta sinteză semnată de istoricul român mai este importantă şi valoroasă şi prin folosirea exhaustivă a izvoarelor documentare şi cronistice descoperite in ţară şi/sau în străinătate şi editate de el insuşi. culturale. M.a Roman/an hlstottiJn. ceea ce a avut ca rezultat formarel:l unor state inde'pendente în Peninsula Balcanică şi în Orientul Apropiat şi grăbirea colapsului bătrânului imperiu . 233 .cimec. toate punctele de vedere. 39 . marea sa valoarea constând în deplina îmbinare a unei cunoaşteri Ştiinţifice enciclopedica şi a unei erudite precizii istorice cu noutatea şi cutezanta concepţiilor şi concluziilor formulate. Serbia.143. cea turcă235. pp. formulând con�luzii veridice şi durabile.633. 1 13 . pp. s-a dorit a fi şi o i nvitaţie adresată istoricilor şi turcologilor de a privi. N. !orpa at l'histolra.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Tn secolul al XIX-lea şi la inceputul secolului al XX-lea conducerea otomană s-a confruntat cu lupta de eliberare naţională şi socială a popoarelor subjugate din cadrul imperiului. Tratarea istoriei universale ca un tot unitar. 135 . ideologice. Alexandrescu . religioase etc. savantul român a înţeles că turcii trebuiau să renunţe la naţionalităţile pe care nu le mai puteau domina şi la visuri deşarte şi să creeze o Turcie modernă. caracterul şi urmările viitoarelor războaie balcanice (1912-1 9 1 3) . www.istoric. Muntenegru. 230 G.vechile moravuri". pp. /orpa. von Hammer-Purgstall (1 827-1 835) şi J. op. Iorga a analizat cu minuţiozitate prevederile şi urmările tratatului de la Berlin (1 878). W. militare. Studierea şi integrarea istoriei otomanilor în cadrul mai larg evoluţiei universale au constituit rezultatul firesc al aplicării concepţiilor înnoitoare istorico­ filosofice profesate de savantul român de reputaţie internaţională. Privită fn perspectiva celor nouă decenii de la publicarea primului volum (1 908) al · sintezei. A reliefat cu claritate contradicţia ireconciabilă între tendinţa anacronică a regimului politic al Junilor turci de a restăbili Imperiul otoman în limitele teritoriale ale secolelor XVI-XVII şi de a introduce un centralism excesiv şi existenţa concretă a statelor naţionale independente în Peninsula Balcanică.244. Geschichte des osmanischen Reiches.V a fost tipărit în 1 948. Iorga a definit şi lansat . având. Cu formidabila sa intuiţie. N.1 1 7. că mari turcologi. eadem. pp. din . Iorga.noile timpuri" şi . eadem.

a reuşrt să întrtngă fllzislen1B aut0fită1ilor otomane şi să pătrundâ în arhivele sultanilor din Istanbul. 1909. 109.1 899.47. datorită faptului că turcologul ungur lr!Y'e Klricson. Sturza au lost cercetate arhivele otomane de catre persoane r In limba frw1cezA 2 15 documente). folosire etc. 60. 817. pp. Z. pp. a fondurilor documentare. N. pp. conservare. Prlleografla. in care. 546. paleografie. N. fiind totodată şi primul studiu sistematic al relaţiilor complexe româna-otomane intre secolul XIV inceputul secolului XX din istoriografia românească modernă.ro 116 . 1 8. 1 9 1 2. trecând . al XVIII. Iorga . adoptată de N.). In perioada dintre anii 191 2 . 578 .ilerai. 323.. depozitelor etc. Gunnar Jahring. p.Dersca Bulgaru. D. 29 (in 1905 . 2 Iorga.586. idem.M.1 14. şi sistemului politica-administrativ otoman.1922 . 9 ("In Turcia. pp. nici pAnii astAzi (1973 . 148 . Se poate spune el c::ercebna lor esw abia In faza ini1i&IA"). Activitatea rnodestj In acast domeniu.. Guboglu. fapt subliniat şi. savantul român s-a confruntat cu piedici obiective: penetrarea şi cercetarea arhivelor. Kamcson. 503 . In 1 898 . Alei (. Problematica primului volum s-a oprit la anul 1 451 (al morţii lui Murâd al 1 1-lea). Ger1and. ""' Vezi şi consideraţiile lui M. Guboglu. 463 . p. 58. 20. Dar această neimplinire nu trebuie exagerată sau absolutizată. historian. A. tvrco-otomană. lnwrajAnd şi adAncind cercetârile istorice"). 1 19.ileraichlls Zer1rablal. 1913. este discutabilă240 . 801. Djwara şi D. Iorga nu avea cunoştinţele necesare de filologie.lerallnl!iU1g. dupA o luptă dllrzil.. 76 .ro / www. In "Delische l. p.muzeubt. 186. responsabilitatea acestor imperfecţiuni nu trebuie atribuită exclusiv lui Iorga ci. pp. păstrare. E. criticat de recenzorii europeni.1 1 ('Perioada dintre anii 1907 . se Incepe in 1910 organizarea bogatelor arhive. N.eeste cauze subiective (lipsa de pregătire a lui Iorga in domeniul anterior amintit}. N. In "8. 43. 231 Vezi M. bibliotecilor. otomane. de bibliotecă etc. pentru că.inceputul 237 C. G.548. divizând astfel domnia celui mai mare sultan otoman). Brod<ehlam. 230 M. p.R. pătnJndea pentru prima daUI In lrilivele lurcefti din Istanbul.un lnvlţat european de origine suedezA. spre a strange dorumente tot pentru şederea lui Carol al Xli-lea In Imperiul otonwlj. P. pAnă atunci. Tn . Dacă limitele cronologice superioare ale volumelor 1 şi V ar putea fi înţelese şi acceptate (1451. Iorga a cercetat şi precizat cu claritate şi obiectivitate (sine ira et studio) locul şi rolul românilor in cadrul istoriei globale otomane. in special ai volumelor 1-1 1 1 (1 908-1910).Orienlallsche l.) a ajutat efectiv la organizarea arhivelor turceşti.ln )111cr1Khe \llel1eljlhachlll". eadem. Iorga. a celui de-al IV-lea in 1 774 (anul păcii de la Ku�uk Kaynarca).cimec. .. numismatică etc. califtcate fi 8bllitale. specialişti in domeniu237 . din îndemnul turcologului ungur 1. N.ltnct 1914 . ai operei savantului român.584.n. 819.191 1 marcheazj un Inceput de activrtate intensă In orientalistică." al XVI. in mai mare măsură. 1 1 2 . capitolelor şi subcapitolelor in tomuri a revenit exclusiv autorului. Eli­ minând din analiză posibilitatea ca autorul să fi fost constrâns de cerinţe de ordin tehnic-tipografic să fi procedat astfel (diversitatea numărului de pagini ale volumelor ar elimina această prezumţie). al XXX. 1 . 30 (la iniţiativa lui T. ele fiind Sortrte ingherita de riizboaiele distrugerii (. a celui de-al V-lea in 1 91 2 (anul declanşării primului război balcanic).. datorită faptului că N.Ln:ei al XIII.464. otomane cu diferite izvoare istorice erau la primii lor paşi. De aceea. 1!01. 41. cronistice. otomane. 460. 15. p. a celui de-al 1 1-lea in 1 538 (anul campaniei sultanale impotriva lui Petru Rareş al Moldovei. această concepţie şi metodă istorică au ilustrat şi onorat linia de conduită anunţată încă din titlu (nach den Quellen dargestellt).Muzeul Judeţean Botoşani editate deja până in 1 91 2 . concepţiei şi metodelor de organizare. 583 .505. când lstanbulul a fost OOJpat de forţele străine"). eadem. 1910. Şi periodizarea istoriei otomane. p. p. domnea haosul. pp. pp. in J. www. Alexandrescu . idem in "Hisbisct1e \llel1eljl. 191 1.O.istoric. diplomatică.istoric. p. el l'histolf!l. In frunte OJ arhivele otomane. p. Sinteza de istorie otomană a fost însă deficitarA din punctul de vedere al folosirii. 1909. L Mlrgold. 546 . Contribufions roumaines. Guboglu.". idem. 1909. 1909.1915. Orientallstica romllnll. pp. copiind�rse şi trllducAndLse izvoarete lurcefti.. M. nivelului de dezvoltare şi direcţiilor de evolu�e ale istoriografiei otomane şi ale preocupărilor mondiale de turcologie in epocă etc. pp. 101f1B .77. 42 \'De fapt. Ji'ellek. p. p. este st balcanice şi mai OJ seană de prirrul rAzboi mondial. lorgll. pp. a celui de-al al I II-lea in 1 640 (anul morţii lui Murâd al IV­ lea). mai ales. modeşti şi nesiguri ca orice incepuf39 . C. al XXVI. integrării şi interpretării izvoarelor documentare.l" al XFN. p. K SOsshein.) nu sunt cercetate în măsura dorintă. epigrafice etc. atunci responsabilitatea repartizării cărţilor.

E. al unei anumite concepţii istorice (abordarea critica-documentară a realităţilor şi devenirii istorice) 243 .muzeubt. M. era imens.marele orientalist şi istoric al romAnilor" etc. Tn Anglia a tost. care au mulţumH şl l-au felicitat pe istoricul român pentru sinteza elaborată.149. pp. astfel prezentarea domniei lui Suleymân 1 Magnificul şi Legiuitorul a fost fragmentată. XLVII. de a da un mare prilej de cntică şi de Indreptare celor care după el vin si adAncească amAnu�mile. adevăratul întemeitor al Imperiului otoman.. ziarul . de asemenea. sinteza otomană).Dersca Bulgaru. Iorga . ale unor clarificări şi conceptualizări în curs de elaborare. 243 A se vedea şi considera�ile generale formulate de M. 40 . un tratat de pace etc. Weigand a apreciat.48. anecdotice şi/sau biografice a istoriei otomane. apud A. sărbă atc. fenomene şi procese istorice seculare? Au fost toate aceste abordări rezultatul unor carenţe de concep�e şi metodă istorică. anul unor mari campanii şi victorii militare terestre şi navale. realizare cu mult peste nivelul preocupărilor şi contribuţiilor contemporane europene in domeniu.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS sultanatului tânărului şi energicului Mehmed al 1 1-lea. in voi. etc. 38 (traducere efectuată de istoricul romAn).. Belmont i-a solicitat colaborarea. 1. op. 35. francezâ. Istoria Romlnilor din Dacia Traiana. 244 Prestigiul d e care se bucura N. cele ale volumelor 1 1 . 24' . a unor indici de nume de persoană.ro / www. Nu este mai puţin adevArat că ei au pus cele dintal îndrumări care asigură mersul succesorilor lor şi că au statornicit marile linii ale tabloului pe care alţii n vor indeplini şi aduce la desăvArşire". 1 774. a unor hărţi strict necesare înţelegerii geografice pe orizontala spaţială a evoluţiilor istorice pe verticala cronologică. a unui glosar de temeni turco-osmani amintiţi în sinteză. in . N. i-a mulţumH personal (mai www. Bucureşti. otomani. Astfel. 1 9 1 2-anul în care autorul a terminat de elaborat.cimec. In Franţa. 1 1 7 . Xenopol 24 în România sau Gabriel Monod 42 în Franţa. 1-a apreciat pe N. 1 640. ""' . Timpurile din urmă IndreaptA neconten� cele ce se afiă gref�e in expunerile de mai inainte şi ( . p. faţă de . cit. ) crefte şi se dezvoltă şi arborele Istoriei sale. al unui anumit nivel de evoluţie şi dezvoltare al istoriografiei româneşti ("şcoala critică de istorie"}. IO/fla. W. pp. mal 1 9 1 4). p. Pemice i-a propus să tipărească la Editura .D.. 2CJ0. O. cănd el nu a lef� IncA din faşele povettllor". practicată anterior de Cantemir. Brăhler a publicat o recenzie favorabilă In . Dar. iar dupA apari�a voi. 1-IV. 1. ediţia a IV­ a. eadem. Oacă ar fi să aşteptăm ca tot materialul Istoric al unul popor să fie descoperit. Fiecare timp este deci In drept să aibă istoria lui. prof. Virgil CAndea. Paris. 1 976.1116. cunoftlnţele se Intind şi se adAncesc. prof. Iorga al l'hlstolra. voi. O. Bucuretti.KOinische Zeitung"(19 septembrie 1912) a inserat un articol favorabil despre ainlwa otomanA. referitoare la G. pot afirma că G. .M.. pp.R. 1972.Ş. conferindu-le autorului şi şcolii istorice româneşti un loc de cinste in panteonul turcologiei mondiale244 . In august 1 909 decanul Facu�ă�i de Filosofie din Leipzig.20 1 . 1985. Iorga ca fiind .. a Romanian hlstorlan. Alexandrescu . /'homme et l'oauvra. mărind fără incetare orizontul Istoriei.Hoelpi" o istorie a Imperiului otoman (1914). unde a prezentat două importante şi apreciate comunicări. p. pp.122. a fost un produs al epocii sale. palide reminiscenţe ale tratării cronicăreşti. engleza. de unde inten�a de a prezenta unitar domnia Cuceritorului. 1 . ImpreunA cu Karl Lamprecht. sinteza otomană. pp. L. D. Tn Germania era elogiat de specialiştii In domeniul turcologiei şi orientalisticii. cunottinţa de atunci a poporului asupra trecutului său. Dar ce relevanţă pot avea succesiunile de sultani pe tronul otoman. Nicolas Iorga. n-am mai ajunge niciodată să expunem cursul vieţii sale. dar nu decisiv. Lucian Boia. punct de reper fiind un an important. N.Revue Historique". In A. Iorga In lumea ştiin�că germarVI. N.R. A. Iorga. historlan. Guboglu. 347.ro 117 . Xenopol. anul unei succesiuni de sultani. o victorie militară. încheierea păcii după un război desfăşurat pe un front de luptă.Istoric. G. ) este soarta acelor care Intreprind cei dintai de a schiţa o mare perioadă istorică.. subiectiv şi obiectiv.260. in lucrările Istorice ce le lnfă�şează. Xenopol. plecând de la marile adevăruri formulate spre sfârşitul secolului al XIX­ 1 2 lea de celebrii istorici A. Din Imperiul otoman a primit vizitele unor meri grupuri de profesori şi studen� turci (august 1910. IV insuti sultanul Mehmed al V-lea ReşAd. Nicolas Iorga. Fiecare timp oglindefte. N. 1900 . al sultanatului acestuia. Evoluţia istoriografiei romana. centrul atenţiei Congresului internaţional de studii istorice (martie 1 9 1 3).Istoria unui timp se clădeşte Intotdeauna cu materialul adunat pAnă atunci. căci descoperirile se fac neTncatat. Seeliger. Hammer sau Zinkeisen? S-ar mai putea adăuga lipsa unei bibliografii generale şi speciale. ItalianA. I I I şi IV ridică mari semne de întrebare: 1 538. 185 . 259 . In Italia. voi. căruia i s-au ofent in semn de omagiu voi. de locuri. lncepAnd chiar de la acela al copilăriei unui neam.durata lungă" a unor fa pte..( . 144 .Revue Historique"/ 1 908.E. Bucarest. pp. historlan da /'Europa du sud�st.O. eadem.

Iar In RomAnia. X. 1 73. 3 . Europei (noiembrie 1913). Tn 1 9 1 3-1914 a existat o ini�ativă turcă de a se traduce voi. cum mărturisea.un volum de descriere a provinciilor şi oamenilor nu l-am putut da. descoperind şi punând in valoare noi izvoare istorice şi bibliografice referitoare la istoria otomană. cit. O. Iorga a fost invitat si conferen�eze despre Istoria popoarelor din S. realizata da Nuzhet Kudret. Studii şi documente 1/terate. nach den QIJe/len daryestellt. . T�u. p. Iorga .V al sintezei otomane in limba turcă. Bucureşti. p. pp..4. 63. biblioteci.156: M.1 9 1 3 era perfectibilă: ei însuşi a mărturisit că . Nicolae lorga2. p. Bucarest. Barbu Theodorescu .1 10. in 1 948. �lren: B. nici N. lorga248. Baykal. O viaţl d4 om. . 25' N.99. Să fi existat această inten�e. Iorga. Nicolae /orga2. N. in ochii lumii intelectuale otomane. Chakry (Şakrl). Tn Selbia. Şi exemplele ar putea continua.Hoepli" un compendiu de istorie otomană. N. Pemice i-a propus lui N. al Insuti autorul unei sinteza de istoria otomanA.) in domeniul turr:ologiel (vezi Barbu Theodorescu.A.cimec. aşa curti a declarat însuşi N. dar primul război mondial să o fi. nu a amintit nimic despre existenţa unei traduceri ti ediţii anterioare Tn limba turcA. III.R. vizita şi contactele ştlinţlfico . V 1 1948. Al. istoricul B. op.. In a doua expunere a analizat Cauzele prlbuşlrll lmperiulul otoman. 250 Barbu Theodorescu. 1 18 www. 1940. Iorga şi nici secretarul şi.O. Tn iulie 1 914 editorul italian A. voi. indirect. Savantul român se gâQdea la o nouă ediţie. ""' Afirma�a lui M. a apreciat G. ca fiind un lmpunAtor monument ridicat adavirulul Istoric referitor la geneza şi evol�a statului ti IOCietiţli otomana atc.46. amânat sine die? Să fi proiectat Iorga o nouă edi�e in (sau şi in ) limba română spre sfârşitul anilor 191 1). Dar ea nu a mai ajuns să fie finalizată pe plan editorial.culturale s-au bucurat de un Imens succes. N. in 1 938247..1912). şi chiar s-a lucrat ia realizarea ei (poate de către Nuzhet Kudret). Nicolae lorga2. prestigiul şi valoarea ei ştiin�fică ar fi impus-o cu necesitate şi ar fi dat. • francezA (1912). In Cuvint Tnelnte (OnstJz) la traducerea voi. Osman/1 Tarih/.M. Baykal.Istoric. dar nici această ini�ativă nu s-a materializat printr-o apari�e editorială250 .R.ro . 1914. revăzută. dar şi unul de inaugurare"24 . Guboglu (N.aproape zece ani de zile. XVI + 890 s. Tn perioada interbelică a continuat cercetările in arhive.ro / www. voi. a G. unde pot li lntAinite şi aprecierile Istoricilor turci la adresa lui Iorga ti a sintezei sale) cA ar exista o traducere ti o edl�e In perioada InterbelicA a sintezei otomane. passim.. Iorga era pe deplin conştient de faptul că sinteza otomană din 1 908. Ankara. Baykal a tradus acelaşi volum V in limba turcă şi 1-a editat la Ankara251 • Este interesant de ştiut dacă intre ini�ativa traducerii pa�ale din 1 9 1 3-1914 şi cea din 1 947-1 948 a existat o rela�e de continuitate sau nu. . V-nci Cllt (1 774 . S. Imprim Minerva". biograful sAu.politlco . 1948. După al 11-ea război mondial. "'' Barbu Theodorescu. 2112 1. urmărit de ideea că nu voi trăi s-o duc la capăt"246 . ceea ce cred cA nu s-ac fi intAmplat dacA ea ar fi existat In realitate. Iorga să tipărească in editura .� uzeul Judeţean Bototani Dar. pp.G. a contribuţiei fundamentale Geschichte des osmanisch.muzeubt.. după un lung p�oces de elaborare de . nici atunci şi nici in perioada interbelică249 . augmentată şi adusă la zi. Iorga . G. pp. p. S. Zub..T. S. O. Iorga in Istoriografia mondialA la Inceputul sacolului al )()(:olea au fost formate din cele cinci masive ti temeinice volume ale operei sale capitale (c. Barbu Theodorescu nu au pomenit nimic despre aceastA controversatA ediţia. le 619 mal 1914. pp. Barbu Theodorescu. y> rin natura ei. un important impuls dezvoltării turcologiei româneşti in perioada interbelică. Nu s-au finalizat nici alte două încercări de traducere. E. muzee etc. 1 75.. . Nicolae Iorga'.en Reiches. G. p. savantul romAn era cel mal mare Istoric strtin care a scris cea mal valoroasi sinteză otomanA de pAnA atunci. Nicolae targa'.. sunt sigur de aceasta. 45 . p. ulterior. Quelques mots sur les 181aliones entre les Roumains el /e peuple tun:. asta inexactA. Nu este o exagerare cAnd afirm cA treptele consacrArii definitive a lui N.. pp. probabil integrale. deşi trecutul istoric româna­ otoman. Iorga.78. 20. sinteza e un punct terrninus. 156 . 109 . 2650 p. �. in limbile franceză252 sau greacă253• E curios faptul că nu s-a realizat o traducere in limba română a acestei opere. Confnnce falia aux Mtes universitalres turca i I'Unlversite de Bucarest. editorii oferindu-mi doar obişnuita plată pe coală". E. ti a dlapus In conaec1n11 traducerea el Tn limba . 2'" N.

lmpr.celebre" de turcizaţi: Ilie Rareş . în continuare. cea din urmă fiind chiar mai periculoasă decât celelalte".. 20. ''" Jdem. 1 898. formulând consideraţii generale257 .50. Astfel. . "" ldem. ldem. · ' Bucarest. in . Bucureşti. Cu/ture romllnll supt fenarioţi. p.) se îneacă în dispreţul public. '"" N. no. popor". şi deci pe neaşteptate sarcina a căzut asupra mea.A. 962-999. t. la ei acasă. 1938.".B. Iorga concluzionat că .I. DoulJ conferinţe. Dumba. 1 898. D .. '"' I n legiiturll cu aceastll vizită N.la u n popor (român .R. subliniind că . 257 1dem.I. de asemenea. 1914. •Datina Românească". ei au învăţat limba română şi unii dintre ei au fost asimilaţi de către români. de naţie şi de ideal.Neamul RomAnesc. 140 . 188 / august 1 9 1 8 . s.S." s. Studiul a fost recenzat favorabil in . Bucureşti. 1 75. A insistat asupra renegaţilor în evul mediu românesc. · idem. extras (71 p. Un episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de turci. Serbarea de la CIJ/ugllreni. ţinută la Ja Ateneul RomAn la 1 februarie 1 898.A. Cu privire la luptele lui Mircea cu turcii.1 400). pp.P.806 '+ 3 pl.M.S. 11.". n . 1914. 1. Ţările Române şi-au păstrat autonomia şi fiinţa statală în evul mediu. XXXVI . Iorga relata.compl.A. Bucureşti. Doul conferinţe.muzeubt. 3. t. în şcoli s-au predat limbile greacă. Luptele romAnilor cu turcii de la Miahi V iteazul Incoace. a enumerat cazuri .. ocupate de I mperiul otoman. număr de volume etc. peste decenii de la efectuarea ei. � . Bucureşti. nu sunt incl1 cunoscute. pp. 1 . N. nu i-au prigonit pe boierii autohtoni şi nu au înstrăinat averea ţării noastre. Barbu Theodorescu.48 p. cu 59 de documente latineşti Tn anexă ( 1 384 . 1900. Istoricul român a studiat caracteristicile culturii româneşti în timpul regimului fanariot.. Biruinţa de la Clllugllreni. Bucureşti.ACTA MOI. 6 / Juin 1914. cuprins.A. pe care o www. in . prezenţa Veneţiei în Marea Neagră şi legăturile acesteia cu otomanii şi creştinii la sfârşitul secolului al XIV-Iea256. renegaţii se puteau realiza doar prin otomani şi doar în cadrul structurilor statale otomane. Toma Cozliceanu.rvind altora ca un exemplu"2 . propunând o reconsiderare şi o reabilitare a fanarioţilor: nu toţi au fost de origine greacă. pp. in . 58 p. 1901 . stabilind locul şi rolul victoriei de la Călugăreni259 în cadrul acestora . Lupta pentru stllpSnirea Vidinului Tn 1365-1369 şi politica lui VIa/cu Vodll faţll de unguri.141 . se. Sina. că . 1914.L. savantul român a rezumat raporturile româno-otomane între secolele XIV254 N. Iorga..compl. Alexandru Movilă.I. în biserica ortodoxă s-a slujit preponderent în limba română. "" pp. P . 11. D. Nici unul. A cercetat. in . Entre /a turquie moderne et les Empires chretiens de recuperation. Bucureşti.C. însă amănunte de Qrdin conceptual.DAVIAE SEPTENTRIONAUS '30? Răspunsul pare a fi: da254. iar românii s-au realizat doar prin ei înşişi.c. p.ro 119 . în faţa oaspe�lor turci veniţi să-I felicite pentru elaborarea sintezei otomane262 . Dacă în teritoriile d� la sudul Dunării. 30.E. slavonă şi română. Bucureşti. tehnic-editorial. s-a dezvoltat cultura română261 . Veneţia Tn Marea Neagrll.( . de la lupta de la Cosovo pSnlJ la cea de la Nicopole (1389 .. 645 . Iorga. Nicolae Iorga . Sinan Celbi. Tn . a lămurit Un episod din cucerirea Peninsulei Balcanice de turcf55. ldem. Hrisant Cămăraşul. creştineşte. . 16 p. Ştefan Bogdan. ""' ldem.". . 1 1 .. ţinută la Ateneul Român la 1 februarie 1 898. ei genegaţii .ro / www. pp. 11. A analizat.R. 473 . La gară era ministrul. nr.S. august 1 9 1 2. in . Moralmente toate trei au acelaşi caracter moral. annee.476. rectorui. Renegaţi Tn trecutul ţerilor noa�tre şi al neamului romanesc. an XXXI V. nici altul n-au găs� ee să le spunA.O.M. 1. pp. m. Erau culţi şi deschişi către modernitate. Bucarest. Vălenii de Munte.). 1. . profesori de drept şi de medicinA. Bucureşti. extras (variantă augmentată). an XXXV. cercetând o pagină tumultuoasă din istoria cetăţii Vidin în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Mihnea Turcitul. XXXV II. Iorga a studiat trecutul istoric româna-otoman şi aspecte particulare ale istoriei otomane în contribuţii de mai mică întindere şi importanţă. nr.647. Tn mai 1 914.renegaţia poate fi de trei feluri: de lege. ) ne-am trez� cu o curioasll vizită a colegilor turci din Constantinopol.. Nu eram acolo ca să fac diplomaţie şi deci le-am spus ceea ce se cuprindea in chiar uHimul cap�ol din Istoria Imperiului otoman.cimec. conflictele militare româno-otomane începând cu eroicul mome!1t Mihai Viteazul256. N . sau de maghiarizaţi (mai puţini la număr): Napcea. A trecut în revistă şi luptele lui Mircea cel Bătrân cu otomanii. 798 . pentru . ) pe care succesul nu 1-a uimit niciodată şi trufia nu 1-a înspăimânatat.1395). L.Neamul RomAnesc". Legllturile cu turcii şi cu creştinii din Balcani.".

www...fi ce fanatica realllilil nu pllceau. A publicat noi iapriveam atunci.Gibbaona. popoarele român şi turc au interese comune în zona Dunării . Europei insemnând de fapt reintoarcerea unor renegaţi greci la locurile lor de obârşie. Sturu la tmplinlrea celor pptezecl da an/.. pretinzând o inrudire prin femei cu sultanii otomani. pp. Dumitraki Varlaam. Iorga a reluat analiza problemei originii politico-institu�onale a emiratului osman şi ale altor aspecte legate de evoluţia otomană in secolul al XIV­ lea.. Recenzorul român a apreciat lucrarea ca având o deosebită importanţă pentru limpezi rea laturilor obscure ale subiectului. N. A. raporturile intre otomani şi români au fost ca intre suzeran şi vasal. a emis preten�i absurde la tronul sultanal266 . intr-o amplă recenzie la lucrarea istoricului englez H. o istorie adevărată a celor două popoare şi a legăturilor dintre ele nu se putea scrie fără investigaţii serioase şi de durată in arhivele. Iorga. In .16. energie războinică. pp. A sistematizat câteva informa�i disparate despre aventurierul Mihail Cigala (a trăit in secolul al XVII-lea). • 1c1em.muzeubt. 1 . In an am Iritat cll lll(le (Nil. Note cu ptMte /a Ioan 111/hell C/gllla. ) : c4.nt. 1 9 1 6).au disanlrie de la blnctll!ll" (N.ro 1 20 .. 100. muzeele etc. strid nllllonalll. s.ro / www. 1903. . mai ales.Mării Negre Strâmtorilor. lqrga a analizat cauzele.·. O 111aţ1 de om. N. contribu�e redactată pe baza cercetării şi folosirii izvoarelor istorice europene şi.iLrr*lle de � Allr8l de lllleW!wi. euc. 167 . ldem. Prinos lui D. devotament faţă de divinitate şi de conducătorul temporal. 1914. precizând locul şi rolul acesteia in istoria otomană şi a estului mediteraneean265 . III.a de Uit In AIIIIUII .. RezuiiiiU a foii cii la o:rlerlr1l& mea de la lkolwnilllle despre relaiiHe 1nlre noi fi tud.Muzeul Judeţean Bototanl XIX: au existat momente de confruntare violentă.B . nu aveau dreptul să posede pământuri şi/sau alte proprietă�. BucurettJ . 24 p. alf'l8rFtll1l an . Iorga propunând corectarea lor prin sporirea aten�ei şi a spiritului critic in analiza izvoarelor istorice şi in formularea concluziilor. caracterul şi urmările luptei navale de la Lepanto ( 1 57 1 ).Drum drepl". . Lupta da /a Lepanto.1403).I . 290 . dupi aproape zece ani de zlle ( . bibliotecile. • ldem. partenerului de colaborare263 .nt. s-au exercitat puternice influenţe reciproce in cultură şi civiliza�e. 0111P1J111 au zibovit l'l1li rrUt de o . Dichiiti. otomanii nu au qcupat şi colonizat Ţările Române. Gibbons referitoare la primul secol de istorie otomană (Oxford.175. cuceririle otomane fiind posibile datorită faptului că aceştia nu mai aveau conştiinţa identităţii de religie şi de rasă cu cei cuceriţi. .cimec. A. . pp. Autorul şi-a exprimat op�unea şi încrederea în dezvoltarea constitu�onală. le­ nache Văcărescu. In voi. prin folosirea ultimelor descoperiri in cercetarea istorică in domeniu264. 1916.F6vrier 1916. stabilirea osmanlâilor in S. pp. Mal agreabile . conform cărora Orhan nu ar fi succedat lui 'Osmân prin dreptul de moştenire sau că emiratul otoman ar fi fost de origine greacă. unii boieri şi cărturari români au scris istorii otomane sau au lăsat Tnsemnări despre diferite momente impor­ tante din trecutul statului ·otoman: Dimitrie Cantemir. care. ldem. Capitolul despre Bâyezid 1 conţinea numeroase inexactităţi.. cele două popoare aveau calită� comune: viaţă simplă.au • se prafacll . otomanii plăteau fumiturile achizi�onate din ţara noastră. n-os 1 . Quelques mots sur les 18/allones entre les Roumalnes et /e peuple turc. fi pOOicll ln limba fnn:ezil. ur ann6e.l.) ca llln nu fi-eu 111111 nldodalll � fali! In fali!. an . deşi au organizat re'�y�-le (kazâ-le) la nordul Dunării. C. trebuie si aparll ln locul acelui Imperiu otoman a cllrul perpetuare nu putea si fie decllt un anacronism. ·aucurettl. 1101. Tn ceea ce priveşte trecutul statului otoman. In . Oxford. Savantul român a respins insă unele afirma�i ale lui Gibbons.300. conf6reuce falte aux h6tes unlversltalru turca 11 runlveralt6 de euc. orientale in original sau in ediţii critice. recenzie la H. a h/story of tiHJ Osmanlls up to tiHJ daath of Bayezid 1 (1300 . să ridice moschei.. Nicolae Iorga etc.o . Bucarelt. le 6 / 19 mal 1914. e. � .2 1 J-'« . The foundallon of tiHJ Ottoman Emplre. ClltBctanJI " utmlrlle ei. modernă-burgheză şi na�onală a poporului turc in viitor. dar şi de colaborare avantajoasă. CI� Presa.E. adeci.110). se supuneau jurisdicţiei domnului român.A. 1914. o Turcle nouă. N.

ldem.5 decembrie 1913.muzeubt. în secolul al XIX-lea s-a manifestat contrdicţia dintre imobilismul oriental al societăţii otomane şi încercările de reformare şi modernizare. rasele supuse (renegaţii) au guvernat. dupA traducerea tranc:ez4 a lui 1.. llldnl8 din . Golte. XI (Cercetllri şi regeste documentara).1().. otomanii au fost obligaţi să fondeze un imperiu pe ruinele statelor cucerite. RecenzaU "1.Tn aceste condiţii parazitul turanic murea inevitabil de sărăcie congenitală şi de disperare. s-a întrebat retoric autorul. Vilenil de Mine.).. in . Iorga (colecţia .262.rile. în cele din urmă.1� Poponlor". · Analizând derularea evenimentelor interne şi externe posterioara "revoluţiei Junilor turci" (1 908). 131 . 20 p.11).1/Janvler 1915. Buanfti.). Tntr-o altă conferinţă a explicat ce erau popoarele turanice parasitare.B. pp. pp. 191 1 (540 p. la trezirea conştiinţei naţionale a poporului supus. A analizat cauzele iminentei prăbuşiri a Imperiului otoman: mica în­ tindere teritorială a emiratului lui 'Osmân a asigurat otomanilor succese surprinzătoare şi uluitoare în acţiunea de stabilire în Tracia. energia.. Vllenli de Munte. Europei270 . 271 ldem. c::anfenlll llnAI'I la Aleneul � la 7 decembrie 1914. cu capitala la Constantinopol.-E.".ro / www. publicate de N. administrat şi apărat Imperiul otoman de-a lungul secolelor.O. renunţând la deşarte iluzii imperiale otomane? 27 1 ..ro 121 . 1913. Ştiri noi despm /upte/e turro-polone şi turco-germane din anul 1671 şi urmlltorll.+1 h. voi. 36 p.Svenak Tidlkrift Slrtryck".E." e ILtllinlal fepU cii N. 1915. � le dullllln'U OJ Aulrle). spiritul oriental contemplativ . constrânşi să penetreze în Europa de Sud-Est. 270 ldem.german din 1863-1699. In Studii şi documente.Giobus". 4 . Această contradicţie specifică unei populaţii seminomade cuceritoare i-a obligat pe noii stăpâni să acapareze puterile de viaţă ale tuturor supuşilor şi să creeze iluzia deşartă a unei puteri naţionale. 1). . Acestă atitudine a dus la pervertirea renegaţilor în sfera conducerii şi administraţiei şi la exploatarea supuşilor autohtoni. .cimec. p. In StudH şi documente. Popt»re Ulri:e peteZ/tal8. să creeze o cultură şi o civilizaţie materială şi spirituală. "" ldem. 4p. Iorga e pus ln luninA panllelilrrl. rY. n-o. pp.IIIo­ nall e lmperW aiDrnan fi e IIIIUui � (rega!U ildepeuded . 1913. a oferit o viziune de ansamblu asupra ascensiuniii şi decăderii puterii otomane în S. Bucureftl. www. conf6rence fa�e le 1 1 novembre 1913 A Belgrade.S.A: Orsakeme III/ det ottomanska Rlkets Uttrlngende ur Europa. In .I.LIX/1913. 1906 (307 p. XX. . 1910. vezi aprecieri In Calenl:llwU � Romhlac". Stockholm.. dar renegaţii s-au uzat. Buanll. Scrisori şi rapoarte privitoare la rllzboiul turc. conducători capabili să înţeleagă şi să realizeze acest deziderat.. e eprec:ial nW111ea fi � ccncluziiiOr -*Ai fi fll*laiUui � (In . pentru că le lipseau tradiţia şi experienţa politica­ administrativă: au recurs la inteligenţa. Les causes de le catastrophe de I'Empira Ottoman. Se găseau oare.145. N.ll evident ce IDCIIIa trn dezllolllnii iiDico .iniiiiJ.meditativ. Dec:olnlemln:he. lr"' ft16e. dar foarte greu să organizeze şi să conducă un stat. 772 ldem. Dar noii stăpâni nu puteau conduce singuri noua formaţiune politică. în lungul exerciţiu al funcţiunii. 1908. La această cauză s-au adăugat decăderea instituţiilor statului. Prin aceasta. Bucurettl sau auedez.E.178.. Bucurettl. la paralizarea propriilor forţe etnice turanice. 97. IY. pp. vezi ti varianta romAneascA: Cauzele catastrofei Imperiului otoman. Iorga a sublinait necesitatea abandonării de către clasa conducătoare otomană a popoarelor ce nu mai puteau fi dominate şi a formării unei Turcii naţionale. VAienil de Ml.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS informaţii documentare despre conflictele militare otomano-polone şi otomana­ austriece din perioada 1 67 1 . 200 Zicale turceşti. datorită pierderii fostei sale puteri acaparatoare"272 . 59 . A tradus 1 9 1 de zicale turceşti în limba română269 .1 689267 şi despre războiul otomano-austriac de la sfârşitul secolului al XVII-Iea268 .A. Auf.. insistând asupra turcilor otomani şi maghiarilor şi concluzionând că a fost foarte uşor pentru turanici să cucerească teritorii şi popoare. und Niedetpang des tiiJ1dschen Herrsc1111fts1Q in Europa. ce devin parazitare şi domină brutal. abandonarea politicii de cuceriri. care-şi revendică drepturile naţionale.o. voi. Minerva" . experienţa şi interesele imediate ale supuşilor de alte rase (renegaţi). 29 p. 253 .

N. mai multă omenie. in loc cit. idem. Ce Tnseamn/1 popoare balcanice. pp.134 ( despre drepturile istorice milenara ale romAnilor asupra Dobrogei. Politica . pp. pp.R.1 908). 200 Ibidem. vezi şi textul din .B.R. vecinii săi şi chestiunea Orientu­ luim. Jassy. ca urmaşi al celui mai vechi popor (daco .1909.1907.N. pe o solidă bază materială şi morală.O.N. 21 27. 203 Ibidem. reunite ulterior (1912) într-un volum sugestiv intitulat: România.o nouă legătură a popoarelor. cit.1 74. 100 . Vizita studenţilor turcl85.63 (despre adul fundamental din 1908 promulgat de Junii Turci: . aceleaşi numere. 42 .S. pp. savantul român prevedea pentru viitor .E. .04.otomane şi o prognoză politică: . pp. Sub ocu�a otomanA elementul romAnesc 273 77' www. Tulburările din Constantino po1e282. cultural-morală a acestui conglomerat multina�onal. n-o 4 1 1917. pp. In loc. 2 . 538). La Dobrogea. in . 1 1 .286. Cuvântul domnului dr.4 1 1916 -1917. pp.07. pp."I 20. redactând numeroase articole publicate în presa vremii.ro / www. împărtăşind clipă de clipă vicisitudinile aceleiaşi vieţi". -ul feudal Dobrogea şi Includerea sa in Ţara Romăneascl. este o culegere de articole din ziarele . 2to< Ibidem. 2 4 1 1 5 Decembrie 1900. vecinfi sili şi chestiunea Orientului. Tinerilor Turci'."I 28. Ce înseamnă popoare balcanice273 . pp.4 1 1916. Locuitorii s-au cntflinat ti nu au pArAsit pAmântul lor sub lmpadul mlgraţiilor.08. conferinţă ţinută la Ateneul RomAn in ziua de 1 3 decembrie 1915. Deşi ultimele patru contribuţii au fost la origine conferinţe ocazionale de evoluţiile politica-diplomatice şi ştiinţifice din ţară şi din Europa în intervalul 1 9 1 31 9 1 5 şi susţinute în faţa unui auditoriu eterogen din punct de vedere intelectual.") 1 1906 . p.96 (cuvăntarea primului şi singurului deputat arornAn in parlamentul de la Istanbul pentru g. pp. Cu firea sa vizionară. Mişea în Parlamentul Otoman281. valoarea ştiinţifică a imaginii de ansamblu nu s-au diminuat cu nimic.1 909).1 607). voi. profunzimea analizei şi a concluziilor. politică. Ibidem." 1 05. Bucureşti. 770 Ibidem.07. Turcia de astllzi cu prilejul a dou/1 cifrţi recente. ldem." I 22. 64 ."). 97 . idem. 1 1 . m ldem. pentru a oferi sultanului Abdolhamld o decora�e romAneascA: preluat din ..E.46 (despre vizita lui Alexandru Averescu in capitala oto­ manA.N. nr. 46 p. Turci şi Greci. firul roşu al adevărului istoric a fost mai intens trasat. 770 Ibidem.1 00. pp. idem. pays de synthese.07. 353 .N.131 8).cimec.R. 94 . 97 . Tmprejurările din Constatinopole283 Ce reprezentăm în Dobrogea28 .secole întregi am stat unii lângă alţii.Neamul RomAnesc". 1605 .. in loc. 770 ldem. ce au constituit baza evoluţiei istorice a acestei zone. no. pp.1907. in . m TipArit la Vălenii de Munte.04. de asemenea. Apoi a analizat şi a scris despre: Generalul Averescu la Stanbuf77. pp. bizantină şi otomană. ţinând cont de publicul căruia genialul orator i s-a adresat.ro 1 22 . p.R.I. 1 19 .1908.99 (despre mişcările populare determinate de opoziţia reformatori . susţinând că în Peninsula Balcanică s-au succedat civilizaţiile romană. ce păstrează viitoruP8.N. Tinerii Turci şi mişcarea din Macedonia279. pp.. 166 . pp. Vălenii de Munte.conservatori: .R.452. Istoricul-ziarist N.muzeubt.". R. Intrarea trupelor germano-bulgaro-otomane în Dobrogea în toamna anului 1 91 6 1-a determinat pe savantul şi patriotul român să elaboreze scurte articole referitoare la străvechiul teritoriu românesc dintre Dunărea de Jos şi Marea Neagră274 . 21o• Ibidem.61 7 . 1916.619).Semănătorul"l 1 904 şi .R. Iorga a urmărit cu atel)ţie evolu�ile din Imperiul otoman la înce­ putul secolului al XX-lea.Muzeul J udeţean Botoşani A lămurit. n-os 3 . Romlnii. Marele vizir la ldem. aceleaşi numere..romanii) care a locuit aici.Noua Revistă RomănA"(infra abreviat: . că . Tntr-o succintă trecere în revistă a situa�ei complexe din Imperiul " otoman la sfârşitul secolului al XIX-Iea276 . Constituţia turcească280." / 1 7.103 (despre lnlibuşirea tulburArilor desaise In articolul precedent şi scăderea increderii populare In Junii Turci: . 56 .355). cit.R. a eviden�at starea de decădere economică. La population de la Dobrogea vers la · moiM du XIX-e siecle d'apn!s un manuscrit n!cement dkouvert. Comment nous sommes entn!s dans la Dobrogea." I 16."l 08. Dimpotrivă.1909. mai multă umanitate". sus�nând ideea necesită�i restructurării imperiului şi transformării sale într-un stat na�onal turc. Bucureşti. 1 31 7 .Neamul RomAnesc" (infra abreviat: . 191 2.N. militară. Sur l'kole et l'flg/ise roumaines en Dobrogea avant l'annexion roumaine.N.67 (despre rel�ile greco . 59 .R.1912. 448 .17. pp.02. în care se va amesteca din ce în ce mai mult dreptatea .R. V + 254 p.58 (despre atitudinea Junilor turci In problema Macedoniei:"N. rezentarea şi sus�nerea intereselor aromAnilor din Imperiul semilunii: . Jassy.

3.34.09.05 .402. pp.N. 248 .10. 31 0 I n .R. pp." 1 07.198 (despre s�uaţla ulterioară războiului ltalo . Iorga de a se informa şi de a inform. 1915. "'" I n ." 1 nr." 1 nr.lstot1c.N.de stăpânire in Dobrogea.157 /1919.M.N. pp." 1 15. pp.N.I.N.J1 .79 / 1 2. lafi.01 . Românii şi noua stare de lucruri in Orienf96. lql."/ nr.R. pp. pp.1 72 (despre vizita lul lusu1 1zzeddin in România: . lql.03." 1 nr.muzeubt." 1 20. "" I n . Succesele armatei otomane30 .N. 1 429 1430. 221 . Noua aventură a Junilor Turd18. t. strategic.1 730...) 285 Ibidem. 152 . pentru popor" 1 noiembrie 1914.R." 1 nr." 1 nr. 1 0." 1 nr. R.151 (despre caracteristicile politic ii lor interne şi externe : . "" I n .Lumina Nouil"/ nr.R." 1 nr. /orpa .domnului Enver'. 185 . pp. 787.R.R.R. "" Ibidem.N. 1 914.ll. 1 9 1 3." / 19.R.43-44.N. 303 In . 1910. 1329 .1913. Invierea . Dreptul Turciei şi Italiei in Tripolis.07. 286 Ibidem. pp. lnvăţături din Turcia293. cultural. Distrugerea armenilor din Turcia308. Guboglu. 154 . "" I n . Constantinopolul fără sultan316. 8 ." 1 nr.83 / 1 6. 288 Ibidem. 1 9 1 2.N. 143 . »> I n .153 (despre vizita lui Hakki .otoman şi neces�atea regenerăril statale prin forţele na�onale turceşti: .3°3 Războiul islamului304. Stanbul şi Fanar11. Siluirea unui popor şi răspunderile':i91. Iorga a mil�at pentru o alianţă trainică cu Imperiul otoman. '" I n .1 330)." 1 07. 1 9 1 7..N. 158 . 1 0 .ro / www. 1 0 . românii: stăpâni in Dobrogea prin dreptul etno .R. (preluat din .1 729 . pp. "" I n . 191 1 . 10.5 / 1 9 1 2). 705 . 302 In . "' I n . "" Ibidem.N.62 1 martie 1 9 1 7. pp.R.223 (despre inaintarea armatei bulgare spre capitala otomană şi iriteresele României: . pp.culturali'." 1 nr. 1 9 1 7.ro 1 23 . Lămuriri istorice292.• 1 nr. pentru articolele citate la notele 273 . www. pp.R.N. 19 p. "" Villenii de Murite. Enver15.2 1 9 / 1 2.. Biblia turanică a Turcilor12." 1 09. 1573 .1913. . "" I n . 196 .N. 1 9 1 6.42 / 26.08. ''" Ibidem.1 565). pp.paşii in România : .N. R.S. trebuie să observăm însă constanta preocupare a lui N.4.1 77 (despre pierderea Tripolitaniei de către Imperiul otoman şi ocuparea ei de Italia).64 / 1919. 1 71 ."/30. pp. Bulgarii . ""' I n .271 / 1918.R.Junilor turci'029 � Sfârşitul Adrianopolei otomane298. 1 912.N. Intre Greci şi Turc1. ".09 . ISfÎ. 1910. "" I n .R.1910.N.1 1 .250 (armata bulgarii a atins aceastil localitate in marşul el spre Istanbul: everitualele consecinţe: . "" Ibidem. "" I n ." 1 nr. 315 1" . 148 . Desfiinţarea capitulaţiilor0 Războiul . 191 1 . "" Ibidem. Moştenitorul turcesc 2 la Sinaia 90.A." / nr. pp. păstoritul transhumat al mocanilor români.N. ""' I n .1 267). articolul a fost un răspuns la pretenţiile bulgare.R. 33 . 1 96 / 1919.R. 301 In . I n .159 (N.01. care sâ fi fost resimţ�ă de duşmanii de atunci ai României). 1912. 45 .643." 1 nr. 1 0 . pp.1 538).R. "" Ibidem.31 6 vezi ti M." / 20.R." 1 nr.1 265 .R. La unele din evenimentele relatate � � a continuat sâ existe.43 / 02." 1 nr." 1 nr.R.R. lncă un asasinat politic la Constantinopof99. 1 8 / mai 1914. 1 9 1 0.R.N.N.155 (despre intâlnlrea delega�ei studenţilor turci cu oficial�ăţile din Bucureşti: . anexarea Dobrogei la România: necesitate v�ală pentru ţara şi neamul românesc. ""' Ibidem. XXXV II.1912).706).cimec.3°9. pp. s. 1 914. lafi.N.A. Amintiri istorice307.L.R. Deşi pare lungă.9 1 ianuarie 1910.44 1 09.N. Bucureşti. 1 75 .R.273 / 1918."/08.R. pp.R.144 (un semn al prieteniei Tritre tinerii şi popoarele român şi turc• • N.1 / 13. Ultima glorie a Osmanlâilor10.141 / 26.1914. pp. N. 2117 Ibidem. Războiul Turcilor cu Ruşii. Starea actuală in Turcia300." 1 nr. Dardanelele. p. Oaspeţi turcP01.N. 401 . acest articol şi urmiltoarele nu au fost cuprinse in culegerea din 1 9 1 2. 1 916. pp. 641 ." 1 29.R.07.188 ("N.N.07.R.09.N. pp. Califul la moartea lui Abdui-Hamiif1 fn Turcia nouă314. pp.46 / 25. "' I n . 300 In .06.Jo6.istoric.N. Turcii .N. 29 p.spre Constantinopo/'0294 Ceatalgea295.N.35 / 07. lafi.N.1914.R. '1 2 l n . p.R.".N.R.1914. 1 745-1 747)." / 14." 1 nr.a cititorii în legătură cu agonia unui imperiu şi cu viitoarea naştere a Turciei moderne.33 1 1918.08. plicticoasă şi enervantă acestă enumerare a articolelor despre Imperiul otoman.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Sinaia287 Primirea Oaspeţilor Turcf88. na�onal.08. Convent ie cu Turcia'/89.

1987. unde savantul român s-a deplasat în 1 906 pentru a se documenta în vederea elaborării viitoarei sinteze otomane. accentul căzând asupra capitalei otomane. ) cu totul altfel decât (au făcut-o . Nicolae lorga2. cu Ilustraţii de pidorul Stoica. nu stăpânea suficiente cunoştinţe de paleografie.51. 227 . studiu. Chakry (Şakri) 1-a apreciat pe Iorga ca fiind . 158. diplomatică etc. pe baza celor două monumentale sinteze de istorie publicate în limba germană. compara şi judeca faptele şi oamenii. pp. Ed�ura Minerva. 1907. Aceste . când se punea. X.pentru a expune. Studii fi documente literare. turcologia. voi. Tn 1 9 1 2 generalul turc M. Sinteza otomană. La începutul secolului al XX-lea. Bucureşti. Iorga..350. 1940. Iorga. 45 .) istoricii otomani sau străini" 321 .. ci trebuiesc considerate ţinând cont de progresele realizate în domeniul turcologiei în ultimele nouă decenii. multe din previziunile formulate de savantul-gazetar român se vor împlini parţial sau total. Guboglu. neputând aşadar să folosească izvoarele istorice scrise otomane în original sau în copii demne de încreder� (ceea ce era strict necesar pentru un "" N. Iorga. p.cimec. decanul Facultăţii de Filosofie din Leipzig. semnul egalităţii între Turcia şi Orient.Romanya'nin meşhur tarih�isi" ("celebrul istoric al României").compl. D. deci mare cercetător al istoriei Orientului sau mare orientalist. fără discernământ.ro 1 24 . Seeliger. Magistrul nu şi-a consacrat întreaga viaţă şi creaţie studierii lumii otomane. Peste ani. Se impune o precizare: N. www.muzeubt. autorul unor contribuţii fundamentale în domeniul istoriei otomane322 . '( . 322 Apud M. Tn 1 909. ediţie IngrijitA. pp. se impune formularea răspunsurilor la întrebările: a fost savantul român turr:olog? Şi cu ce criterii de apreciere vom opera? Cu cele de la inceputul sau de la sfârşitul secolului al XX-lea? Evident. 1890 . Iorga . Pe drumuri deplrtate. Iorga nu cunoştea şi nu vorbea limba turcă decât colocvial (ceea ce era prea puţin). Iorga. fără o delimitare prea clară. 282 + 11 pl. ""Apud Berbu Theodorescu. Prin Bulgaria la Constantinopol. cu o accentuată tentă de vizionarism. Bucureşti. P. dar nu trebuie să ignorăm ecourile post-scriptum ale operei acestuia. la sfârşitul succintei treceri în revistă a preocupărilor de turr:ologie ale lui N. note fi comentarii de Valeriu RApeanu.note de drum" con�n şi numeroase date şi interpretări istorice despre locurile vizitate şi oamenii care. Toronţlu. dar realiste. a meditat şi a redactat comentarii fie neutre. şi-au legat existenţa de acestea. în care finul observator Nicoale Iorga a făcut o radiografie complexă a vie�i cotidiene din localită�le prin care a trecut. Peste câteva decenii istoricii şi cercetătorii turci I-au apreciat pe savantul român ca fiind . când orientalistica îngloba. operă fundamentală timp de o jumătate de veac. selecţia textelor. apreciindu-i în mod deosebit talentul de cercetător. 1-a numit .ro / www. N. a reprezentat punctul culminant al preocupărilor sale de turcologie. . N.istoric. Iorga era apreciat în Europa ca fiind marele istoric al Imperiului otoman. Cercetarea trecutului Imperiului otoman a fost doar una din direcţiile prioritare ale fecundei activităţi ştiinţifice ale lui N. "'' I. aprecierea activităţii turcologice a lui Iorga trebuie să se facă în coordonatele epocii sale. scrisoare din 5 iulie 1912. profesorul german W. 1. Ed�ura Minerva. munca remarcabilă depusă şi imparţialitatea desăvârşită dovedită .1926.marele orientalist şi istoric al românilor''320 .Muzeul Judeţean Botoşani a fost martor ocular. despre altele a adunat informaţii. voi. fie partizane. Bucureşti. vezi ti selecţia de pagini din N.le vrai historien de I'Empire Ottoman".E. în trecut. Se cuvine să amintesc şi impresiile de călătorie adunate în volumul Prin Bulgaria la Constantinopof1 9. p.46. turco-osmană.

Cifrele sub imprimerie. Editorii acestor cărţi religioase destinate creştinilor ortodocşi din Orientul Apropiat otoman au fost: Atanasie şi Silvestru. ad-hoc şi sui-generis.cimec. Bogdan-Serai.muzeubt. pentru a păstra credinţa. epud M. în perioada publicării sintezei otomane. )"325.3.". 3301asa ai-Mualuf.istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor româno­ turce"324. n. Teoria formaţiunei cifrelor. mai multe nume şi hramuri: Sfântul Ioan Botezătorul. Al. Iorga nu putea fi considerat turcolog. cu alfabet grec sau arab. ca fiind un mare orientalist. 320AI. Tn concluzie. Contrb i utions. a concluzionat că traducerile greco-turco-arabe ale Cărţilor Sfinte creştine erau folosite de ortodocşii din Imperiul otoman. 1 35 . pot afirma că N.56. Aeeastă realitate a fost subliniată şi de analiştii români (ei înşişi turcologi) ai preocupărilor de turcologie ale lui Iorga: M. Orientallstlca romlnl. caracterizările ulterioare fiind mai explicite şi mai apropiate de adevăr: genial istoric al Imperiului otoman şi al relaţiilor româna-otomane. C. Un episod din istoria tipografiei In Romlnia. în special din Istanbul. pp. dar şi de turco-arabii converti� la creştinism prin sec. s. care au refăcut-o şi au ridicat reşedinţa propriu-zisă. bisericuţâ a avut. Cifrele arabe. Din acest punct de vedere. Ultimul a afirmat în acest sens: . 11.O. Guboglu.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS orientalist-turcolog). 1. ""' M.S. Alexandrescu-Dersca Bulgaru 1-a " numit . Bucarest.Nu se poate spune că Iorga ar fi fost un orientalist turcolog în adevăratul sens al cuvântului.152. M. 34 1 .ro 1 25 . situat pe o colină lângă Cornul de Aur. 47. in vecinătate se afla Vlâh-Sarây.ÂI . Titlul contribuţiei citate la nota 205. Cu atât mai puţin poate fi considerat Iorga turcolog conform criteriilor de apreciere în domeniu de la sfârşitul secolului al XX-lea. p. care a descris aceste valoroase "produse tipografice". 327Gheorghe Balş. ldem. Istoricul şi originea lor. 1 91 1 . Iorga .. acest studiu arheologic a reprezentat o noutate în domeniu: cercetarea monumentelor creştine româneşti din lmPE!riul otoman. 44 . care s-a ocupat succint cu istoricul şi originea adevăratelor cifre arabe (nu a celor de origine indiană. Serafim din Pisidia şi al�i.M. de-a lungul timpului. Papadopoi-Callmachi.B. 1 22. In . arabă sau turcă.Numa' •• an III. 1895 . răspândite de arabi în Europa). iar în cele din urmă Sfântul Nicolae. N. Bucurefli. Gheorghe Balş a cercetat Bogdân-Serây-ul din Istanbul. legea şi riturile ortodoxe în Orientul Apropiat otoman.E. Papadopoi-Calimachi. La începutul secolului al XX-lea clădirea era în ruină. iar Mihail Guboglu .B. Domcontribuţiilor citate la nota 205. in . n-o 9 / Septembre 1916. Tipografia arabi a Romlniei ortodoxe. cunoscător de limbă turcească.A. reşedinţa reprezentan�lor munteni.istoric. 32• 323 Titlurile www. 30 p. 470. in secolul al XVI-lea a intrat în posesia moldovenilor.A. 1 1 p. p.".M. .. aceasta din urmă fusese zidită în stil bizantin în vremea Comnenilor.1 896. apoi Sfânta Născătoare de Dumnezeu. cu bisericuţa cu numele �i hramul Sfintei Născătoare de Dumnezeu327 . ""George Baflureanu. iar bisericuţa ."'· ""In . Tn .historien de I'Empire Ottoman sau . Guboglu.R.". Alexandru Papadopoi-Calimachi329 şi lssa ai-Mualuf30 au studiat un aspect inedit şi interesant al evolu�ei tipografiei în Principatele Române în secolul al XVI II-lea: tipărirea de că� religioase creştin-ortodoxe în limbile greacă. 1 79.I. Preocupări tangen�ale de orientalistică-turcologie a avut şi George Baştureanu. Recenzat favorabil în chiar anul apari�ei3 8.S.c. dar el a pătruns adânc în domeniul orientaliştilor ( . în secolul Xli-lea. p.în relativă stare arheologică". Bucurefli. In revista .I. n. t. preluate şi de otomani odată cu alfabetul arab326 . Iorga a fost apreciat. arsă însă în 1 784. . 1916. 1901 .E. 111• annee.a Romanian historian of the Ottoman Empire"323. 1 74 (nesemnatA). X e. m. fusese reşedinţa domnilor şi voievozilor moldoveni şi a reprezentanţilor lor la inalta Poartă (kapukehâyâ-le). Bucurefli. p. . patriarhi ai Antiohiei. XVII. pp. .ro / www.

Acest interes a existat. necesitatea înfiinţării unor noi consulate şi lega�i. dacă tânăra licen�ată cunoştea şi folosea limba turco-osmană etc. 1967. prof. XXXV II. Emilian Vasilescu. "'Mehmed Ali Ekrem. Alexandrescu . în acelaşi an. diferite. nu ştim. Prin articolul 20 al Legii de organizare a Dobrogei din 1 880. a Dobrogei la statul român. 4 / octombrie-decembrie 1956. 99 .VI. ce . înfiinţarea unui seminar musulman la Babadag.a doua jumătate a secolului al XIX-lea).protector" în partener de discu�i şi colaborare (cele două entită� statale devenind subiecte egale de drept intema�onal). ldem.S A I . în general.0. Bucarest. Astfel. Notes bio-bibliographiques concemant l'histolre des ltudes orienta/es an Rourn��nie (infnl abreviat: Notes bio-bibliographiques). O lliaţl de om.". 454 . pentru instruirea tinerilor turco-tătari.R. R. pp. 351-353. contribuţiile: Mayer A. 8 1 . no. Bucarest. pp.ro 1 26 . M. dictate de derularea rela�ilor complexe româno-otomane.E. dar motiva�ile şi finalită�le au fost. Halevy. 621-628.E. conform cu noile realită� politica-diplomatice. Orientallstica romiJniJ. 11.460. în paralel cu reorganizarea celor deja existente în Imperiul otoman şi în alte state musulmane. IW". in . pentru acest interval de timp. 21 al amintitei legi. statul român a acordat şi .I. prin urmare. p. cu condiţia ca respectivele şcoli să intre sub controlul Ministerului Instrucţiunii Publice şi cu precizarea că în fiecare din aceste şcoli. au contribuit hotărâtor la acţiunea de păstrare şi întărire a credinţei creştin-ortodoxe în Orientul Apropiat otoman şi de consolidare a legăturilor cultural-religioase dintre acest spa�u politica-religios şi Principatele Române dunărene. la sfârşitul secolului al XIX-lea. diac.Muzeul .".E. pp.1 1 1956. reorganizat 331 N. în paralel cu limba turcă. transformarea Imperiului otoman din stat suzeran şi . fie liniare. 2/1 969. Preocupări de orientalistică-turcologie cu caracter instituţional-didactic Recunoaşterea europeană a independenţei de stat a României (1 878) şi anexarea. V . Contributions BUX dlbuts des ltudes de turcologie en Roumanie.S.324.M.78 .1 1 6. Din istoria. anul VIII. Les �tudes /s/amiques en Roum11nie (lnfnl abreviat: Les �tudes). XVf .muzeubt. no.cimec.aşezăminte turceşti" au fost avute în vedere. P. voi. autorită�le române au hotărât. O . in . ş i în secolele anterioare (sfârşitul secolului al XIV-lea . pentru promovarea şi apărarea intereselor politco-diplomatico-comerciale româneşti în lumea otomană şi în Levant. au sporit interesul românilor pentru studiul limbilor şi civiliza�ilor islamice în perioada de timp de care ne ocupăm (1 878-1 918).Dersca Bulgaru. existenţa unei popula�i turco-tătare în provincia dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră. www. fie sinuoase332. Iorga. Istoricul român nu ne-a oferit detalii. In .A.o teză de licenţă despre aşezămintele turceşti"331 .". '""Vezi. Lucre�a Gane. •• nr. apoi a fost transferat la Medgidia. Paris. Orleni/IJ/sticll romiJniJ. R. 93 . Bucureftl. pp. 'Udeţean Botoşani nii români. in . 314 . pp.S .ro / www.garantat libertatea învăţământului comunităţii musulmane. a elaborat . Bucurettl. tânărul pe atunci conducător ştiin�c al acestei lucrări de licenţă. predarea limbii române să fie obligatorie333 . Contributions roumllines. 1. prin art.1 1 1 . 4. pentru formarea imâm-ilor moscheilor şi pentru predarea principiilor legisla�ei religioase musulmane. XXVI' annee . conform informa�ilor oferite de N. Guboglu. cu m e ra ş i firesc. absolventă a Facultă�i de Litere şi Filosofie din Bucureşti. In . prin acţiunea de finanţare a acestor activită� tipografice.XV/If sifk:les (infra abreviat: Contributions). p.2 / 1988. pp. Iorga. A fiinţat în perioada 1 889-1901 la Babadag.R. M.E. Autorul a mai amintit şi inalta pregătire filologică a prela�lor ortodocşi care au tradus Că�le Sfinte creştine în limbile arabă şi turcă.".

Cairo etc. in idem. care nu a datat cronologic perioada de studii a filologului romAn in capHala Franţei. Activitatea didactică în această şcoală era finanţată de statul român. Cu un portret şi patr. nr. de asemenea. _ 1 . Lazăr Şăineanu. in perioada octombrie 1 888 . S-a hotărât. Contribuţii /a istoria lingyistlcii şi filologiei romlne�.. E. Astfel. vezi şi Ion Matei. Barbier de Meynard (limba turcă. 1 1 2. in paralel. 1928.M. Abdurrahman. 353. Constanţa. pp. ţară ce avusese timp de secole puternice legături cu lumea otomana-orientală: a sporit interesul pentru studiul limbilor orientale.9 . D.M.ACTIt MOLDitVI. nu puteau rămâne fără ecou în România. o menţiune aparte merită şi prof. Th. 1 1 2. cursuri la l!co/e des Hautes l!tudes (cu ilustrul romanist Gaston Paris) şi la College de France (cu Michel Breal). p. Lazllr Şllineanu. Bucureşti (456 p. Viena.Oersca Bulgaru. Alexandrescu . Istoricul seminarului musulman din Medgidia. 1934.octombrie 1 888. conform art. Les l!tudes. tipărirea unui anuar. unde a audiat prelegerile profesorilor universitari Dozon (limbile bulgară şi albaneză).1 . cu noţiuni introductive de arabă şi persană). Aguletti . anii 1903 .E. 1907 .181 . 330 M. ceea ce i-a permis ulterior să elaboreze temeinice studii de filoloa comparată şi de folclor balcanic. Cernăuţi. ale influenţelor interculturale sud-est europe�7 . a urmat la Paris. Europei şi în Orientul Apropiat ie musulman. Lazllr Şlllneanu. Legrand (greaca modernă). p. \(ezi şi Luca Vomea. P. între octombrie 1 887 . Avr. Leger (limbile sârbă şi rusă). a diplomaţilor de carieră (recrutaţi dintre tinerii aromâni din Balcani şi înscrişi ca elevi la diferite şcoli cu predare în limba turcă din Imperiul otoman)336.f www. ca delegat al României). O carierll filologicll (1885 1900). Mempriu auto . Istanbul. Din categoria specialiştilor filologi amintesc pe fraţii Lazăr şi Constantin Şăineanu şi pe Silvestru Octavian lsopescu. Alexandrescu . 20."). absolven�i trebuind să sus�nă examen de diplomă pentru a ocupa ulterior posturile vacante în învăţământul şi ierarhia confesională musulmană.An.biografic.). 2 1 1921!. pp.". din cea a istoricilor cu preocupări filologice pe Gh. Dintre profesorii de limbi orientale care au predat aici amintesc pe Gh. Popescu-Ciocănel (1907-1916)335 şi Mustata H. Popescu-Ciocllnel. 1969.sic!) sosirea lui lazăr Şăineanu la Paris.muzeubt.187. p. Alexandru Alecu.M. p. Ploieşti. în cursul secolului al XIX-lea. Popescu-Ciocănel şi pe Andrei Antalffy. EdHura . Ş. Pe de altă parte. /.Dersca Bulgaru. 164-165. Istoricul unei tmpllmdnteniri. tHiul de doctor in filologie 1-a obţinut la Universitatea din Leipzig (1 martie 1 889) cu o teză despre IHeratură populară (folclor) intHulată: Babele lui Martie.1916. pp. Schiţll biograficll umratll de o bibliografie criticii. Notes. Ion Matei. (infra abreviat: Lazllr Şllineanu). filologul român şi-a însuşit elementele fundamentale ale principalelor limbi vorbite în S. mai veche. 253. Un orientalist ploieştean: Gh. Noul statut juridic al României în raport cu Imperiul otoman a impus ridicarea reprezentanţei diplomatice româneşti de la Istanbul la rangul de legaţie ( 1 4 februarie 1 879}. 1 9 1 din Regulamentul şcolilor secundare din România. pp.cimec.M.ItE SEPTENTRIONALIS în 1 904 în şcoală-liceu cu 8 clase. Popescu. M. Din 1 908 a fun�onat ca seminar­ intemae34. 1 901 (VIII + 96 p. p. organizarea unor noi consulate şi agenţii comerciale în alte oraşe din Levant şi încadrarea acestora cu diplomaţi care să cunoască şi să folosească limba turcă şi alte limbi orientale. Ion Matei. licenţiat al Facultăţii de Litere şi F ilosofie din Bucureşti (1 887).). susţinea necesitatea formării în străinătate (la Paris. 337 A mai urmat. D. p. Bucureşti. Notes. 335 1.A.1 0.u anexe. P. in . Les l!tudes. Simache. cursurile prestigioasei �cole des Langues Orientales Vivantes.iunie 1 889 şi-a continuat specializarea în orientalistică ""''Anuarul Seminarului Musulman din Medgidia" (infra abreviat:"A. Macrea. 1928 1933. care biograf a datat greşit (1888 . Două direcţii de evoluţie s-au conturat în acest domeniu: prima. Haşdeu.) a specialiştilor în limbi islamice (în special a filologilor şi istoricilor) sau a interpreţilor şi funcţionarilor din consulate. dezvoltarea orientalisticii ca disciplină istorică cu statut propriu şi organizarea primelor congrese de orientalistică pe plan european (la al VI I-lea congres desfăşurat la Viena în octombrie 1 886 a participat şi B.1904.6. O. E.ro 1 27 . Notes. Vezi lazăr Şăineanu. 1 1 2. Bucureşti.ro / www.S. an IX.Adevărul' S.

angajându-se chiar să-I întreţină material în perioada studiilor. din fondul Adamachi al Academiei Române. Ch. Odobescu nu s-au arătat interesaţi de ea. membru al . A fost singurul candidat înscris.) Noi nu suntem încă pregătiţi pentru asemenea studii. având pregătirea adecvată în domeniu şi lucrări publicate. 1 947. Amintiri. 63 • 66. P. ( . Autorul s-a consacrat aprofundării limbii turco-osmane339.). www.cimec. pp. 75 p. Ultimul i-a declarat candidatului surprins şi deprimat că bursa cu această finalitate era inutilă şi că va cere ministerului tutelar desfiinţarea ei342. să-şi însuşească limbile orientale .. pare de neînţeles atitudinea lui Ioan Bogdan. A. ebraică şi etiopiană 0 . persană).. "' ldem. 48 . Tn iunie 1 901 s­ a ivit o ocazie favorabilă: s-a organizat la Universitatea din Bucureşti primul concurs pentru obţinerea primei burse din România acordată pentru studiul limbii turco­ osmane. Halevy (limba etiopiană). 49 p. Astfel. Derenbourg (limba arabă literară). Avr. Haşdeu şi Al. College de France (a aprofundat limba turcă). siriană. 1-a respins. în intervalul octombrie 1 888 . Tn perspectiva timpului. pp. Amintiri.18 • 38.49. A elaborat un studiu de filologie comparată a limbilor semitice. pp.triadei critice" şi promotor 1 892. "" Ibidem. 1 . Scheffer (limba persană). la 28 iunie 1 892.P.muzeubt. destinat special acestui scop.ro 1 28 . B . Bucutettl . in frunte cu slavistul Ion Bogdan. După tipărire.. cu teza L'Abyssinnie dans la seconde moitie du XVI-e 338 siecle . unde a obţinut şi titlul de doctor în filologie-folclor sud-est european (1 martie 1 889) Lazăr Şăineanu 1-a sfătuit şi pe fratele său mai mic. O. Limbile semllice. Tn .mai 1 891 . Houdas (limba arabă vulgară). .Muzel'l Judeţean Botoşani (filologie şi folclor balcanic) la Universitatea din Leipzig. datorită indiferenţei cu care erau privite preocupările de orientalistică in România: . în care a tradus şi valorificat ştiinţific o cronică inedită abisiniană păstrată la Bibliotheque Nationale din Paris. 1 895. arabă literară. O. cu diploma de absolvire datată mai 1 891 . D. poate peste câteva decenii să le sim�m nevoiaoo341 . în care a expus idei generale despre originea şi sistemul acestei familii de limbi. feniciană. "' Constantln Şllineanu. Tipografie . A.in ţara noastră.Universul" S. s-a exprimat deplina convingere a semnatarilor că studiile tânărului licenţiat vor fi apreciate în România şi vor aduce servicii reale orientalisticii. Constantin. Barbier de Meynard (limba turcă). Tn ţară însă. unde studiile orientaliste evocă un zâmbet de ironie la intelectualii noştri (subl. dar comisia de examinare. turcă. lucrarea a fost primită cu un deosebit interes în cercul orientaliştilor europeni.perioada 1 892-1 901 condiţii obiective potrivnice I-au impiedicat să se consacre exclusiv cercetărilor şi studiilor de orientalistică-turcologie. despre înrudirile lin� vistice între limbile arabă. specializare strict necesară pentru studierea relaţiilor pe multiple planuri româno-otomane în evul mediu. aramaică. Tn scrisorile de recomandare ale foştilor şi prestigioşilor săi profesori de la aceste înalte instituţii franceze de învăţământ. tânărul Constantin Şăineanu a urmat cursurile prestigioaselor instituţii de învăţământ superior din Paris: /'�cote des Langues Orientales Vivantes (a studiat limbile arabă vulgară. Aguletti de a edita o . Constantin Şăineanu s-a arătat circumspect faţă de ini�ativa lui Th. 331 Leipzig • Bucurefll. Bucurefll. a devenit doctor în filologie orientală al Universităţii din Leipzig. Un an mai târziu. "" ldem. cu certificat de frecventare a respectivelor cursuri. in 1 895-1 896.ro / www. asiriană.Revistă de semitologie" la Bucureşti. /'�cote des Hautes �tudes (a studiat limba etiopiană).

se pot preciza cauzele obiective şi subiective ale acestei conduita.cimec. Existau alte priorităţi.". aramaica. Ord. nu devenise încă evidentă actualitatea studiilor de orientalistic�-turcologie pentru istoriografia românească. aramaică. V.1922). A fost apoi profesor de limba şi literatura greacă la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii din laşi (1 9 1 8 . cu o contribuţie hotărâtoare la popularizarea literaturilor religioase orientale în spaţiul românesc şi la impulsionarea preocupărilor româneşti de orientalistic�. Deşi a tradus în limba română doar Kur'ân-ul după textul arab. 468 . la Viena şi. Mircea PAcurariu. a fost numit docent pentru Hmbile orientale (araM. Matei. obţinând licenţa în 1 906. fără să mai elaboreze . dr. o mentalitate refractară şi obtuză. Atanasie Negolţă. Nicolae Neaga. ebraica. in . www. Slavistul Ioan Bogdan s-a arătat neincrezAtor în viitorul cercetă_rilor de orientalistic�-turcologie în România acelor ani. a devenit un orientalist-semitolog de· renume european. la 44 de ani. pp. 5 . S. pe marginea lucrării Influenţa orientală . pp. III.muzeubt. Silvestru Octavian lsopescu s-a impus ca unul din marii savanţi filologi orientalişti români din perioada antebelică. Pr.6 / mai . 214 . Dr.. respingerea lui C. prietenul şi cumnatul lui 1 . Gh. . pregătirea şi specializarea de filolog orientalisf44 . alte direcţii de cercetare istorică. o tradi�e în acest domeniu istoric. Gh.T. cu accente şovine. vii sau moarte". fiind consultat ca autoritate în domeniu în disputele filologico-teologice dintre savanţii epocii. Şăineanu de la nominalizarea pentru bursă era ultima poliţă plătită indirect lui Lazăr Şăineanu. care se stabilise definitiv în Franţa încă din martie 1 901 . la Leipzig şi Berlin ( 1 900-1 908). . Bucurefti.iunie 1967. preot prof.iulie 1957. Prof.1041. colegul. Notes. Speranţă. însuşindu-şi şi solide cunoştinţe de limbă coptă. in . . Săineanu era fratele mai mic al evreului Lazăr Şăineanu. Silvestru Octavian lsopescu. 1 1 2. dupA o analizA atentA. anul XXXI.Iunie . Sllvestru Octavian lsopescu(1878 . a urmat studii de specializare în istoria Vechiului Testament şi limbi semite (araba. 5 . Bogdan nu a ezitat să le sprijine. 50 de ani de /a moartea lui Sllvestru Octavian lsopescu. prin alte lucrări de specialitate. Acest veritabil geniu filologic. B. despre care voi insista în paginile următoare. 9 .ucuretti. anul XIX. 1. iar 1.ro 1 29 . 152 . armeană şi chiar turcă. araba şi persana) la Ecole des Langues Orientales Vivantes de la Paris (1 902-1 906). O. 1 996. Nu trebuie ignorată latura subiectivă: Umărul C. lsopescu. licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1 897). Un oriental/si romln: S.1922). seria 11. Tn felul acesta. Dar. nr.şcolii critice" în istoriografia românească la cumpAna dintre secolele XIX-XX..S. laşi.368. care cunoştea şi folosea 1 0 limbi străine . Pr. In ldem. primul orlentallst romln. Ori.Univers EnciClopedic". . p.alte studii filologice de specialitate în domeniul orientalisticii­ arabisticii.S. dr.363 . Dicţionarul teologHor romlnl.G . a urmat în paralel şi cursurile la Ecole des "" Ibidem. armeană. fără să fi avut posibilitatea să-şi dovedească plenar. Cleric/ romlnl oriental/şti. . Facultatea de Teologie Ortodoxă (1 908).Ultima relfecţle". pp. activând până în 1 91 8. pp. Iorga. lsopescu (1878 . 1036 . Revenit în Bucovina natală. Bucurefll. . probabil. o atitudine subiectivă extraştiinţifică. siriană. siriana). Editura .octombrie 1 972. A murit în august 1 922. unde nu exista o instituţie de învăţământ superior care să-i pregătească pe viitorii orientalişti. pp. iar numărul orientaliştilor forma� în străinătate era jenant de mic: în 1 901 doar fraţii Şăineanu. absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Viena (1 900). ebraică) şi istoria Vechiului Testament la Universitatea din Cemăuţi.al . nr. nr. Popescu-Cioc�nel.ro / www. unlv. in .10 1 septembrie . au distrus o posibilă carieră orientalistică-turcologic� a unui tânăr cu specializare la Paris343. 0. a studiat limbile orientale (turco­ osmana. ""' Pr.M. B.s.1 922).153. cel cu care a polemizat virulent N.472.215. anul XXXIII. Bogdan. traducltor din " sirianl.6 7 1 mal .". doctor în teologie la aceeaşi instituţie de învăţământ superior religios. specializările istorie şi geografie.

studierea vieţii şi faptelor profetului şi legislatorului Mohamed. D. La 1 1 noiembrie 1906. 1 907-1 91 5) şi apoi in catedră �entru aceeaşi disciplină.Dersca Bulgaru.cimec. profesorul şi mentorul său Balint Gabor. pp. 391.Cultura N�onaiA". an XLI.inaltei şcoli d� teologie" Medreset-ul-giarftiat-ui-Azhar ("Universitatea florilor'') din Cairo. i-a cultivat interesul pentru studiul istoriei. 1909. onorată de bizantinologul Demosthene Russo (191 5-1 938)346 .4. impotrivirii conducerilor Facultăţii şi Universităţii şi criticilor nemeritate. persană) la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. 1971 . Tn felul acesta. p.P.44. Viorel Baglacu.ro / www. Les ttudes. nr. licenţa. �i. p. postul a fost transformat in conferinţă pentru filologie bizantină (conferenţiar Constantin Litzica. care călătorise el însuşi prin Orientul asiatic. conferinţA ţlnutA la Ateneul din Bucureşti in ziua de 12 martie 1909. 27 noiembrie 1907. unde a fost profesor de limbi orientale ( 1 907. la . Bucureftl .C. 353. 4 / Aprilie 1907. membru al Societă�i Asiatice din Paris (1 905). persanll) .279. obţinând. forul tutelar superior a aprobat propunerea (confere�ar Constantin Lltzlca) .In bugetul Ministerului Instrucţiunii şi al Cu�elor era prevăzut pentru anul financiar in curs (1906 . . nr. 1 1 . pp.. lingvistic. A primit. In . Dar Gh. de asemenea. cunoaşterea Peninsulei Arabice. tânărul Antalffy. Facultatea de Filosofle şi Litere din Bucureşti. a apreciat conferenţiarul. an IV. VIII. nr.C. prifnind o bursă de la Universitatea din Budapesta. Andrei Antalffi a studiat la Institutul Teologic din Alba Iulia şi la Universitatea din Cluj (1 896-1 902). LXXI . Gheorphe Popescu-Ciodnel. a locuitorilor de aici şi a condiţiilor lor de viaţă. p. Notes. dar nu s-a declarat invins: s-a transferat la Seminarul Musulman din Medgidia. care au protestat impotriva practicii ministrului de resort de atunci de a propune şi de a susţine candidatura unui specialist orientalist.1938) zum Gedachtnis.7. M.muzeubt. vezJ fi lon Matei.ll . idem. Cu sprijinul protectorului său.:. Gh. voi.ro 1 30 . . Demosthenes Russo (1869 . A prezentat şi explicat pe înţelesul auditoriului simbolurile noii culturi şi civilizaţii islamice. Mohamed şi opera sa. culturilor şi civilizaţiilor orientale. Contribuţiuni la istoria TnvifţlmSntului superior. Bucureşti. pentru anul financiar 1 906-1 907.L.•AiexandresaJ . 45 p.434. Tn acelaşi an financiar. Primul pas in cunoaşterea Orientului il reprezenta.O. 1036.. O carte rari. Facultatea a cerut schimbarea acestui post intr-un post de conferen�ar de filologia bizantină". un post de conferenţiar pentru limbile orientale (turcă.L. 6 . arabă. 1 1 2.S.(Marin Popescu-Spinenl.".33 .Muzeul Judeţean Botoşani Hautes ttudes. BUCUI'efti. Popescu-Ciocinel. pp.1 0 1 Octombrie 1907. Tn memoria lui Demosthenes Russo. lordicheacu. ln . "'" Franz Bablnger.1907 .singurul orientalist român.1 9 1 6). bun cunoscător al Orientului şi al graiurilor locuitorilor lui". 1928. In . Popescu­ Ciocănel nu a obţinut numirea oficială. Consiliul Facu�ăţii amint�e a propus Ministerului transformarea controversatei conferinţe intr-una de filologie bizantinA. arabii. voi. fără recomandarea şi aprobarea Decanatului şi Rectoratului345. A plasat data Hegirei la 1 9 iulie 622 e.). Iar peste un an. cu tema Mohamed şi opera sa348. cursurile . tendenţioase şi răuvoitoare ale unor pseudo-specialişti in domeniul orientalisticii. Bucureşti. un post pentru un conferen�ar de limbile orientale (turc. la Facultatea de Litere şi Filologie..c . publicând in paralel alte contribuţii importante in domeniu347• El a incercat să sensibilizeze opinia publică bucureşteană in favoarea studiilor de orientalistică-turcologie şi de cunoaştere a Orientului geografice istorico . la 12 martie 1 909. a călătorit in Orientul musulman şi a urmat doi ani (1 903-1 905) .". datorită intrigilor de culise ale reprezentanţilor opoziţiei politice. susţinând o confertinţă de popularizare la Ateneul Român din Bucureşti. ca .student tolerat". Popescu­ CiocănE!I s-a autocaracterizat ca fiind .12 1 1938. s-a precizat: . pe baza specializării sale la Paris şi a lucrărilor publicate in Franţa şi in Romania până in anul 1 906 inclusiv. "" Gheorghe.1 / 1 939. o diplomă elogioasă de atestare a frecventării cursurilor de la ""' Th. orientalistul ploieştean şi-a văzut visul spulberat. p. 389. In . IX. extras. Pentru proaspAtul licenţiat a fost prevăzut in bugetul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. www.InsemnAri leşene". ln nr. limbilor şi literaturilor.compl. pp.M . la 8 noiembrie 1 904.A. 278 .

. cu prlvlre /li speciali a romlnl. comerciale etc. . a dezvoltării . filOlogicA.) date termenului de orientalism. şi-a însuşit limbile persanA şi turco-osmanA..O. 302 Ibidem. cii. In . MIRt. Asupra lnsemnlllfil studiilor orientale. ori locuiesc incA jumătatea esticA a Asiei şi colţul nord-estic al Africii.reat. ) vorba despre: ( . tătară. L'orlent. Avr.160. Va fi ( . a fost preocupat de studiile orientale incA de pe băncile facultă�i.904 a făcut o altă incercare. un important rol in conştientizarea acestei op�uni avAndu-1 studentul pe atunci Constantin C. Tn continuare profesorul Aguletti a schiţat un scurt istoric al orientalisticii în Franţa. anul l. . 6 .344 345. R. lingvisţice. cu toate ale lor triburi (. f '"' Th. solicitAndu-i decanului Ioan �an sprij inul pentru ob�nerea bursei . 40 p. să se prezinte la concursul pentru ob�nerea ei. autorul a formulat o defini�e genericA: . Cluj-Napoca. ZUb. religioase. . 1097. dr. insă acesta din urmă i-a răspuns. 1958. fun�ona şi prestigiosul College de • . Aguleltl. Nu a avut insA norocul. elaborănd şi publicAnd · numeroase studi � articole ştiin�ce şi de popularizare in periodicele romaneşti şi străine ale vremii . Deşi discipol al lui Iorga. Analizănd sumar diferitele accep�uni (geograficA. Un caz particular 1-a reprezentat profesorul Th. V.ro / www.) Arabi. istoricA.prin orientalism noi înţelegem: studiile istorice generale asupra tuturor popoarelor foste sau existănd în Orient. politica­ diplomatice..ScAnteieri". nr. Bucurefti . www. Andrei An1allfy. 90-93. In . pp. Tn 1. premiata ulterior (1 896). A aprofundat limbile arabA şi ebraicA. In . Aguletti. în paralel.ro 1 31 .. turcA. · necesare (limbile latină şi greacA)350. Doroth6e Saau. pp. adevărată campanie de popularizare a necesita�i şi importanţei ini�erii studiului limbilor orientale în învăţămăntul superior romAnesc.". A pundat principalele momente ale evolu�ei noii disCipline: 1 795-1 796. voi.euc. Student al lui Iorga (1 893-1 895). portdrapelul preocupărilor didactica­ ştiinţifice de orientalisticA pe plan mondial. . pp.. Avr.licen�at în litere" (1 895) al Universită�i bucureştene.9. muffT-ul Egiptului din acea perioadA. Moisil. · . pp. infiinţarea şi începerea adivită�i institu�ei �cote Speciale des Langues Orientales Vivantes (Paris): unde se studiau. culturale. pp. Abia în perioada interbelicA dr.Jiste transylvain dr.Hillel". inzestrat cu toate cunoştinţelor .studiilor orientale" şi a insistat asupra impOrtanţei acestora pentru istoriografia romAneasci351 • Tn prima parte a contribu�ei a răspuns la intrebarea: . 1 59 . De câteva ori. atat de rriult legat de Asia. fiind prefera� mereu al� candidaţi. Persani şi Turci. intre anii 1 906-1908.cimec. artisti�. a cAlAtorit prin Imperiul otoman. Sistemul religios al 1$/emulu/. 1 /Spring 1998. în arhivele şi bibliotecile capitalei otomane a studiat documente şi cronici otomane. Andrei Anta/ffy.. ţară ce era.)"�2 . Andrei Antalffy şi-a valorificat în mare măsură pregătirea ştiin�ficA de orientalist-turcolog. persanA. · găsirii unui protector înţelegător la ministerul de resort sau la Universitatea bucureşteană. no. ""' Al. Tătari.ACTA IIOLDAVlAE SEPTENTIUONALIS însuşi Mohamed Abdu. profesorul Aguletti a dus o . printre altele. culturală etc.A. nu a ob�nut o bursA pentru specializarea in străinătate în 'domeniul orientalisticii.Ce inţelegem prin studii orientale sau orientalism?". extrăgănd pasajele referitoare la rela�ile romAno-otomane în evul mediu. deşi şi-a declarat adeziunea la şcoala criticii patronata ştiin�c de vestita triadă: lorga-Bogdan-Onciul. 5 . op."..T.. And. cu o teză despre Originea Heteenilor. Anta/ffy el � lludes orlentales en Roumanie. neutru.6 / 1938. limbile arabă. .muzeubt. La cumpăna dintre secolele XIX-XX. Sub rubrica de studii orientale se vor cuprinde tot felul de cercetări istorice (pragmatice. 5 -9. Tg. v�And marile centre cultural-istorice Ierusalim şi Istanbul. 1957..S.. 1.) care au locuit din cele mai vechi timpuri.) ce trebuiesc făcute asupra acelor popoare ( . . în concep�a autorului. Dan Prodan.

• Trebuie să subliniez faptul că Th. efectuate de turcologi.studiile turceşti sau . autorul a publicat un articol-rezumat {al ideilor a ne da cheia documentelor turco-arabe. autorul a înţeles necesitatea compartimentării sferei orientalisticii. .cimec. Avr. " prioritate avea . depistării. ce va fi făcut in anii următori. P. cu privire la prin atete noastre.turco-arabe". 27 -40.ro 1 32 . A mai atras atenţia asupra numeroaselor . a profilului moral etc.studii turceşti sau " . A subliniat necesitatea efectuării de cercetări i n arhivele otomane.vom fi in măsură să explorăm acea avuţie de izvoare care. in cadrul sferei " studiilor orientale.studiile turceşti sau . Şi de ce mare interes ne-ar fi!(subl. subliniind următoarele aspecte: studiile orientale pot contribui la cercetarea şi scrierea istoriei poporului român şi a relaţiilor cu populaţiile şi popoarele venite din sau aflate in Orient. această intensă activitate a asigurat primatul Franţei in pregătirea didactico-ştiinţificâ a cursanţilor veniţi din numeroase ţări europene. datorită extensiunii acesteia in decursul anilor şi a apariţiei necesită�i specializării in studiul diferitelor spaţii geo-etno-istorice. I storia religiilor ce şi-au avut originea in Orient nu poate fi studiată şi înţeleasă fără aportul cercetărilor de orientalistică. ce putea fi investigată prin .studiile turco-arabe". unde se studiau limbile orientale . . 1 883). prin care studii . poate.)" . diplomatice.Muzeul Judeţean Bototanl France. ne sunt necunoscute. documente de tot felul.-V. www.lumea otomană". a poporului român Numai studiile orientale au putinţa de . Această sumară trecere Tn revistă a evoluţiei orientalisticii franceze in secolul al XIX-lea a fost prima incercare de acest fel din istoriografia românească.25.ro / www. Numeroase au fost momentele de bilanţ (1 833. .Ibidem.acte. analizei critice şi folosirii documentelor otomane in scrierea istoriei românilor şi a relaţiilor române-otomane. precum şi a tuturor izvoarelor de informaţii de această natură. intereselor militare-strategice şi comerţului Franţei in S. pp. va arunca lumină asupra trecutului nostru". de aici şi până la . La sfârşitul studiului său. pp. Asiei şi in N.un reviriment s-a operat in opinia intelectuală a ţării". dar şi de trasare a coordonaleor viitoarei activităţi: studierea limbilor orientale vii era deosebit de necesară politicii . sporirea numărului catedrelor de specialitate ·şi diversificarea acestora. � • Ibidem. comerciale ale României in Orient. nu era decât un pas (o problemă de terminologie). şi pe calea studiilor orientale naţiunea română va intra in concertul naţiunilor europene". studiile orientale pot contribui la aflarea identităţii de sine. de nimeni cercetate. D . Pentru români. 1 854-1 855. in cursuri savante. autorul a insistat . 38 • 37.Ibidem. . Aguletti a particularizat. Africii. D. P. E. (ce) zac sub colbul archivelor turce. Considerând că prin broşura de popularizare din 1 896 .asupra insemnătăţii speciale (pentru români) a orientalismului". culturale.turcologie". hatişerifuri. cu celebrul periodic .cu extindere la toate fracţiunile etnice musulmana". 1 3 .muzeubt. . transformarea lecţiilor practice de la �cote Spttciale .)"354 . Tntregi dosare politico-diplomatice.moarte şi savante". 1 841 . pp. Mai mult decât atât. . studiile orientale slujesc intereselor politice.turcologie".studii turcologice" sau . traducerii. realizate sub raport lingvistic sau istoric. Deşi nu a folosit in mod explicit formula . hatihumaiunuri. un inalt nivel al travaliului ştiinţific orientalistic. La 1 aprilie 1 822 orientaliştii francezi au intemeiat Sociftt{t asiatique. privitoare la istoria noastră naţională(subl. cât şi onorarea orgoliului naţional francez353. insemnând o modestă deschidere spre un domeniu ce va interesa in anii următori şi pe alţi istorici şi filologi români.Journal asiatique".

dar şi al nereuşitei atingerii acestui deziderat ştiinţifico-didactic.14. 302 Ibidem. 1 1 .P. Popescu-Ciocănel. bibliografice etc. în ce măsură profesorul Aguletti. Nici de data aceasta nu a folosit termenii de . din punct de vedere gramatical. Ulterior. Ibidem. De altfel. scrierea cu alfabet arab.ro 1 33 . . Influenţa orientall asupra limbei şi cultul8/ romlne. însă. mai ales. In . aşa cum procedase şi cu studentele Lucreţia Gane şi Emilia Cioran. Nu a folosit. 1 7 . arab a constituie baza familiei linguistice musulmane")359. crearea şi ocuparea unei cariere universitare de profil). acest . Bucureşti.n/1 şi stud/He orientale.turcolog". memorialistice. Aguletti .muzeubt. 20 . Avr. '"' Ibidem. autor şi al unor manuale de istorie pentru dasele secundare. .cimec. asupra limbilor amintite: araba ("dintre cele trei limbi [ . Autodidact în studiul celor . www. pentru elaborarea ultimei contribuţii a folosit diferite manuale de gramatică ale acestor limbi şi. preluările şi influenţele reciproce în domeniul vocabularului362.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS exprimate anterior) in ziarul .studiile orientale •356. fără referiri documentare. după expresia lui N. După câteva consideraţii istorica-filologice generale despre cele trei limbi . '"' Lazir Şllnnnu . 357 BUQ. persana ("al doilea rol de frunte in cercul limbilor musulmana il joacă persana modem�. 3 voi.modest soldat de jertfă". prin contribuţiile sale de popularizare (1 896. ei înşişi cu temeinice stagii de pregătire în lumea ştiinţifică germana-franceză. pp.Jrefli. persan�. lucrarea in trei volume elaborată de Lazăr Şăineanu şi publicată în 1 900363. ""' Ibidem. să studieze limbile. 1901. 1 90 1 ) . � ""' ldem. 22 p. . după cum el însuşi a pretins.. despre care. E greu de precizat.in pătura noastră intelectuală un curent favorabil preocupărilor şi studiilor de orientalistic�-turco/ogie. nici de data aceasta. Nicolae Iorga şi Lazăr Şăinenau. 1 900. pp. ].studiilor orientale pentru români" şi popularizarea acestei stări de fapt. 5 . profesor la Universitatea din Cluj. Aguletti să fi avut o anumită influenţă. a insistat. culturile şi civilizaţiile Orientului musulman. Tânărul şi entuziastul Andrei Antalffy a fost îndrumat şi sprijinit de savantul Balint Gabor.RomAnia Junii". N u trebuie eliminată nici posibilitatea ca însuşi N . Th. este edificator in ceea ce priveşte înţelegerea necesită�i şi importanţei . E posibil ca asupra lui Gh. in lucrările lor de licenţă. Avr. pe care le indrumase să trateze.. Rom. turc� 7 .19. D. pp.]")361 . Popescu-Ciocănel studiile lui Th..trei limbi numite musulmana". de astfel d� "îndemnuri".turcologie" sau de . Iorga. nu au avut nevoie. mentorul său. pp. in care a încercat să prezinte unele noţiuni introductive la studiul acestor limbi vitale pentru progresul turco iei. la sfârşitul secolului trecut. Avr. Deşi nu a reuşit să-şi vadă visul cu ochii (specializarea la Paris in domeniul orientalisticii. exemplul profesorului Th. subiecte referitoare la istoria relaţiilor româna-otomane in evul mediu.România Jună".. ramificaţie a grupei arice iraniene")360 şi turco-osmana ("grupa principalelor limbi numite musulmana se completează desăvârşit numai prin limba turc� [subl.ro / www. nu a amintit nimic. 1 5 .1 1 . Bucureşti. Iorga să-i fi sugerat studentului G h . insistând asupra interesului practic pe care ar trebui să-I manifeste românii pentru . " 1 900. ln concluzie a subliniat elementele comune ale acestor trei limbi diferite prin origine lingvistică: un trecut comun politica-literara-religios. a reuşit să creeze . pp.turcolog".17. 350 Ibidem. Aguletti a revenit cu CiJteva consideraţii generale istorico­ 35 linguistice asupra limbilor arabă. 1 900. evident. termenii de "turcologie" sau de .22.

in parte şi de instit�i orientale. 47 . • * * * Muzeul Judeţean Botopnl A doua direcţie de evolu�e. op. Abdurrahman. cari ne aflăm la hotarul civiliza�ilor asiatice şi cari am stat veacuri întregi în legătură cu Osmanlâii.". cari am găzduit de la întemeierea Principatelor pe armeni..muzeubt. • Al.A. Eluanfll. . "'" Ibidem. p. şi compi. cultural etc. dacă nu chiar ruşinoasă: . impreunA cu alţii.1 . 10 1 Oc:tombrle 1907. 37. de limbă.P. p. 1913. o revistă de semitologie la Bucureşti364 Din categoria interpreţilor şi funcţionarilor din Ministerul de Exteme al României.. răposatul Grigore Buiucliu s-a gAndit . p.ro 1 34 . Teofil LObel. p.-D. Popescu-Ciocănel a inqtrcat să ocupe această catedră. a diplomaţilor şi oamenilor de ·cultură români forma� in şcolile din statul otoman.P. Cotula.48. vezl fi Barbu Theodorescu. 1.Oersca Bulgaru.L. VIII.A. "" Ion Matei. • N. .M. Batzaria. 1 1 2. pp. pentru studiul acestui areal geo-politic. logu. că orientaliştii ne lipsesc in aşa grad. din consulatele româneşti din lmperiut otoman. Siruni. a � şi in incercarea de a intemeia. Nicolae Mişu. 215.cimec. Zub. cari mi se pare foarle indtept�ţitii. ). Notes.un concept integrator: Europa Sud-Orientală"368. XXXVI. an XLI. B.. Nlcclae iorga•. m. ����. Iorga a formulat şi propus . N. � n-avem nici o catedm in inv�ţ�m�ntul superior pentru studii Olientale.367 . susţinea necesitatea Tnfiinţării de catedre şi de cursuri universitare pentru studiul limbilor islamica in universită�le româneşti.ca din venituri. să capteze interesul şi bunăvoinţa unor rnecena pentru înfiinţarea unor burse in străi�e destinate studiului limbilor orientale. 11. p.I. Bucurefti. pp. Les �tudes. Ion Matei.. că nu putem publica materialul turcesc aflător chiar în biblioteca noastră [a Academiei Româ�subl. istoric. p. Constantin Şiineanu. H . 38. lbrahim Themo. 1. Papahagi. Alexandrescu .244. 9.233 . ) . Mustata H. ·112. Iorga a încercat să sensibilizeze opinia publică romaneascA in ceea ce priveşte pen::epera utilită�i şi necesită�i infiinţării unor catedre pentru studiul limbilor orientale in ţara noastră..lnchei cu o dorinţă. Dar declanşarea primei conftagra�i mondiale a impiedicat materializarea. dar şi C011'1pAtimit. Gh. (. amintim pe: Constantin Petrescu. "" M.. pentru noi cari am avut aşa de mult a face cu tătarii. cit.366 .R. Dj. aubcap. Şi sublinia cu regret o realitate cel Mn jenantă.].� . 353. dr. nr. www.S. extras. 1. E în adevăr o ruşine pentru noi . a lăudabilelor prevederi testamentare ale răposatului Grigore Buiudiu. in folosul unor bursieri români. persană. E o paguM real� că nu puteam Întrebuinţa o sum� de izvoare scrise in aceste limbi ( . n cel mai scurt timp va trebui � căut�m Tncheia cu formularea unui imperativ stringent: .ro / www.. de origine.". 338.M.T a recAştiga şi aici terenul pierdut [subl. dar nu a reuşit. N. De acest studiu avem azi cea mai mare nevoie.1 907 a fost introdus un post de conferen�ar pentru studiul limbilor islamica: arabă. nr.D. Orientalistul Gh. � � creeze burse pentru studiu/ limbilor orientale. .. încât trebuie să recurgem pentru traduceri de ade turceşti la evreii din Minister (.a spus-o expres in testament . Am amintit anterior qă in bugetul Universită�i din Bucureşti pe anul financiar 1 906.) lăsăndu-ne toată averea sa de un milion [de lei]. Preocupat să clarifice rolul şi locul istoriei românilor in spa�ul istoric înconjurător şi in istoria universală.C. Seni. 1036. p. patronată de unii intelectuali români cu funcţii de conducere in ministerul de resort. Amintiri. ulterior a fost transformată in catedră de filologie Şi N. turcă. AITII8nil şi romlnii: o paraleli Istorici In .]'. cap. Notes. Adam V. Iorga.

179 1 C. Al. realizată doar de statele din această regiune. 11. bulgare. româneşti etc. Buzatu şi C. A fost o pace zonală. in voi. înţelegere şi echilibru. să-i acorde patronajul lor pur nominal. Pacea încheiată la Bucureşti in acest an a consacrat poziţia dominantă a României in regiune şi faptul că diferendele politice-teritoriale sud-dunărene s-au aplanat prin eforturile proprii ale statelor din zonă. ""' Ibidem. Duca. omul şi opera . 11.46. www. p. Bucarest. Iorga mai urmărea s ă intensifice popularizarea cauzei naţionale româneşti ş i să câştige înţelegerea şi simpatia popoarelor şi statelor din sudul Dunării372. Iorga (24 Janvier n.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS infiinţând. annee. pp. partea a 11-a (1915 . a avut la origine o idee şi o dimensiune politică. şi subl. deoarece situaţia tensionată din Europa putea să se răsfrângă negativ şi dramatic asupra Europei Sud-Orientale. Iorga. N . 236: bă1rânul suveran a văzut in insol�ul institut un nepermis amestec in pol�ica externă a ţării a unei persoane particulare. solidarizante. G. Rosturile.cimec. Am ven� cu legea in Cameră. in . otomane.). o clădire ce Ti convenea. N. pe care il socotea drept o mare operă a lui . 236. m Andrei Pippidi. acceptând cu greu. Micile diferende teritorial-naţionale trebuiau conciliate şi aplanate. deşi o considera totuşi interesantă37C). Iorga aşa cum l-am cunoscut. economică.E. împreună cu guvernul liberal condus de 1. subliniindu-se interesele comune. ministrul Culturii şi Instrucţiunii Publice de atunci. nr. Iorga. nicidecum financiar369 .Plumb". III. Gh.. Rosturile primului nostru institut de studii sud-est europene (Intra abreviat: Rosturile). pe baza realităţii politice sud-dunărene din vara şi toamna anului 1 91 3. Tg. voi. Ed�ura . ce se impuneau a fi studiate metodic. Brătianu. Prin înfiinţarea institutului şi prin activitatea desfăşurată în cadrul său. Valeria Costăchel. pe Calea Moşilor. după numeroase şi insisitente demersuri. p. Duca. op.I.P. Memorii. voi.] lnauguration de /'Institut. Bacâu. an XVI. iar 1.24: . conceptualizându-1: necesitatea întăririi solidarităţii politice sud-est europene.S. sârbe. fără imixtiunea marilor puteri europene .[Nicoale Iorga) infiinlase un lnst�ut Sud .ro / www.D. chiar dacâ aceasta era marele istoric N." nctis�"[compl. p. să i-o dau. diminuarea tensiunilor naţionale din acest spaţiu prin conştientizarea apartenenţei lor la o civilizaţie cu rădăcini comune.şi ii venise in minte să-i asigure un local şi o bibliotecâ. Ministerul avea undeva departe. 1994. in .Est European. peste care s-au suprapus structuri greceşti. politicâ a cârei conducere Carol 1 in1elegea să o exer�e singur.ro 1 35 .. Trecutul şi ineresele comune zonale trebuiau să se situeze deasupra micilor neînţelegeri şi duşmănii locale. . 1.muzeubt. 3 70 I. N. no.2 1 1 9 1 4. Timişoara.Vatra". un Institut pentru studiul Europei Sud-Est Orientale (10 noiembrie 1 91 3).de fapt ideea nu era rea .atât de mult exploatate anterior de marile puteri europene.O. Ed�ura Helicon. voi. neapărat şi imediati Şi l-am dat-o. coordonatori Gh. nemancat şi r.B. O viaţil de om. cu pesimism. se cuvenea să devină un factor de dialog. 236 239. Mureş. vezi şi N. pp. 1 79 1 C. intemeietorul a încercat să obţină de la inceput sprijinul moral şi material al guvernelor din zonă). Andrei Pippldi. Savantul " român a dorit şi a militat ca " Europa Sud-Orientală să aparţină şi în această zonă să aibă puterea de decizie politice-diplomatică. Zub. Fiind o iniţiativă personală a marelui savant român (regele Carol 1 a privit cu suspiciune noua şi originala instituţie. 1. 1 993. p. Iorga. 2 1 1 986. l-am asistat şi la Inaugurare. p. ·"doar europenii sud-orientali".1916).. Discours du professeur N.". Neutralitatea. cit. N . cum s-a întâmplat de multe ori în trecue7 1 . primind variate adeziuni şi promisiuni de colaborare. st. pentru a rezista · marilor imperii vecine şi presiunilor exercitate de ele (din acest motiv. C. militară etc. 42 . edl1le şi indice adnotat de Stelian Neagoe.103. p. Fundamentul traco-illiric al zonei. slave. Să i-o dau. trecând peste multiple piedici şi animozităţi. Iorga a înţeles valoarea geografico-istorico-diplomatică a acestui precedent.E. seara pe la 9.G. Marinescu. romane-bizantine.

prefigurând o nouă etapă în studierea sud-estului european.4. pp. xv1• ann6e.236 . raporturile personale ale lui N. Zub op. 1 39 . geografie. dar nu s­ au ţinut lecţii nici în semestrul februarie-iunie 1 91 4. fondatorul a conturat vasta perspectivă inter.. 373 N. mai vastă. fn discursul inaugural.S. finalizat parţial prin propriile sinteze de istorie bizantină. Condiţii subiective şi obiective nefavorabile au făcut ca activtiatea ştiinţifică­ didactică în cadrul institutului în primii 5-6 ani de la înfiinţarea sa să fie modestă. Pentru curs_ul practic de limbă turcă s-au oferit orientalistul Gh. Iorga fată de sud-estul Europei. ci ocazia instituţionalizării şi oficializării acestora în România în lunile premergătoare declanşării primei conflagraţii mondiale. Trebuia pregătit întâi climatul ştiinţific. otomană.) Muzeul Judepan Bototanl să provoace. apusene şi estice pentru zona aud . Constantinescu. Gândind şi acţionând astfel.. Sarmanioti. pp.". Iorga nu a reuşit să adune şi să organizeze în cadrul institutului o echipă de specialişti care să efectieze cercetările ştiinţifice inter.E. folclor.politice din statele Europei Centrale. predarea practică a . Popescu-Ciocănel şi studentul macedonean 1 . a popoarelor balcanice etc. .. www. să Tndrumeze. greacă.limbilor europene sud-orientale": bulgară. a corespondenţi lor de presă etc . 1926. menire şi chezăşie de durată a institutului. Iorga cu savanţii europeni fi. . ţinând sema de tradiţiile şi i nteresele actuale româneşti". . era primul şi singurul de acest fel din Rom�nia şi unul din cele mai importante din zona ce constitutia obiectul său de studiu37".ro 1 36 . caracterizată prin instituţionalizarea activităţii în echipă. nBulletin de !'Institut pour I'Etude de I'Europe Sud-Orientale". Acest institut. maghiară. 375 Nivelul şi intensitatea preocuplrilor ştiinţifico .237. Iorga. A.muzeubt. Tn afara influenţei factorului politic.1 / 197B. no.E. Bucureftj. Bucarest. ea reducăndu-se treptat doar la eforturile şi realizările lui N. zonă fostă otomană timp de peste jumătate de mileniu. să ajute şi să organizeze cercetările privitoare la toate ţările şi na�unile din regiunea carpatică şi din cea balcanică. apoi formată îndelung o echipă de specialişti.1 9 1 6) . Scopul fondării sale era:"( . Pentru aceasta vor fi organizate cursuri. sârbă. albaneză. au fost analizate de Andrei Pippidi In studiul alu Pour /'hl&tolre du premier Institut des t=tudes Sud-Est Euro/)Hnnes en Roumanie (1). de istorie a lumii374 .cimec. posterioară etapei travaliului său individual. . nici în perioada neutralităţii (anii universitari 1 91 4. Activitatea institutului va consta in pregătirea practică a reprezentanţilor oficiali ai României şi ai altor ţări din zonă. Editura I. savantul român a încercat să reconcilieze şi să integreze perspectiva istorică locală.E. Dar nu venise încă vremea pentru această nobilă misiune şi dorită finalitate.. cultural şi moral necesar. însăşi principala funcţie .şi pluridisciplinare pe care el însuşi le proiectase şi anunţase anterior. mal ales.n actul de Tntemeiere s-a stabilit: institutul nou creat era liber.şi pluridisciplinară a programului său de cercetare. Şi prin această întreprindere apar clar conturata preocupările lui N. Oare de saaml asupre Tntemeierii şi activitlţii Institutului pentru studiul Europa/ Sud Estice. 374 Vezi şi consideraţiile lui Al . 3 . Se vor elabora comunicări. aud­ dunAreni etc. a specialiştilor în istorie. sud-est europeană cu şi în aceea mai largă.R.1 9 1 9 73.156. literatură. lucrări şi eventuale monografii ştiinţifice publicate în anuarul institutului.Bulletin"-ul instituţiei. I nstitutul nu a fost cauza acestor preocupări.E. In .1 9 1 5 şi 1 9 1 5. pp. ce a adus faimă şi preţuire ilustrului întemeietor şi ţării sale.S. indiferent de rang.O. etnografie.ro / www. seminarii şi conferinţe de istorie. cit. care elabora în cea mai mare parte şi .E. neguvemamental.estlci a bAITAnului continent. sau ale altor savanţi sud-dunăreni. passim. cu atât mai puţin în anii :Barticipării României la primul război mondial şi la campania din Ungaria: 1 9 1 6. turcă.

binefăcătoare timp de mai multe secole. aşteptănd momentul. Tot mai mulţi intelectuali au înţeles necesitatea şi importanţa studierii limbilor islamica pentru romAni şi a înfiinţării unor catedre universitare in România pentru punerea in practică a acestui deziderat. Imi asoclasem pe Murgocl ( . Singur regele Carol s-a �nut In cea mal absolutA rezervA: doar ceea ce făcusem era un amestec obraznic In acel domeniu al politicii externe romAneştl a cărei cărmA înţelegea s-o plllstreze el însuşi şi el singur.35).1 9 1 4). Monografia a foat structuratA In urmatoarele aubcapltole: Originea romAnilor din Turcia (pp. fiind de fală toţi reprezenta�! acelor lări care cu căteva săptămâni In urma se sfAşlaserA cu atata ură. s-a făcut cu solemnitate. Fara venituri altele decat ce dAdea. peste două decenii. Institutul. III. şi etnografie ( . geografie. 47 . O lliaţl de om... N. care avea in program cursuri de limbA. nici un orientalist român nereuşind să o onoreze. este fi astAzi. n-au lipsit nici cola�l sărbeştl" (N. însă fără o finalitate practică în următorii 5-6 ani. pentru tipArirea unui buletin in limba francezA. Inaugurarea.cimec. Telegramele către Suveranil de peste DunAre au provocat rAspunsuri pline de flllglllduieli pentru viitor. mult mai tarziu. Bucarest. Publica�a noastră. ) că prestigiul incontestabil pe care RomAnia n căştigase prin pacea de la Bucurefli şi prin men�nerea tratatului ( . social.22 . demografic. pe care nici pAnA astAzi. In căteva odAI din rindul de aua al unei pArAsita case a Ministerului Instrucţiunii.30 . Numai pe urma am cApital curtea pustie şi plllrăglnitA a acestei propri�.46). conferinţe de istorie. 5. cultural. intenţia şi înţelegerea. s-a aşezat foarte modest. dupA rAzboi. rlmprimerie .ACTA MOLDAVIAE SEPTENI'IUONAUS Am constatat că in intervalul dintre Independenţă (1 878) şi Marea Unire (191 8) unii titraţi români s-au ini�at in studiul limbilor islamica in diferite centre universitare de tradiţie (Paris.. pp. .. pe care o exercttas8răm asupra coreliglonarilor noştri căzuţi in robie turcească.20). 102 . n-am putut-o retace. iar numeroşi români sud-dunăreni au absolvit şcoli medii şi superioare cu predare in limba turco-osmană din Istanbul şi 1 sau din alte centre ale imperiului. în Imperiul otoman. Privilegiile RomAnilor din Pind (pp. a stârnit interesul oamenilor de cultură români.. ) ar putea servi ca să refacem acea mare şi continuă lnlluenlă.ro / www. Vedeam Inainte o bună conlucrare Intre vecini.104). Rămânea valabilă doar ideea.. ) şi pe Părvan ( .ro 1 37 . 1&4 p. cea mai sincerA a regelui Serbiei. apoi crearea unei biblioteci care. Influenţa elenismului asupra romAnilor din Macedonia (pp.. 1. Iorga împrejurările lnfiinl4rii lnstitutului:"MI se părea ( . la Fundaţia Carol. care se va transforma. locul şi rolul lor în cadrul social-economic. cu stagii de perfecţionare şi documentare la Istanbul şi Leipzig.. Les Roumains de Turqu/e. Cairo).36 . cu un evident lată cum caracteriza. ).53). materializarea şi finalizarea sau lăsat aşteptate însă căţiva ani376. Deşi in 1 907 a eşuat incercarea de a se înfiinţa o astfel de catedră la Universitatea din Bucureşti. urmărind finalităţi ştiin�fice şi /sau naţional-propagandistice.muzeubt. au efectuat cercetări şi au elaborat studii despre trecutul şi prezentul acestor populaţii. Pentru aceasta am intemeiat la noi. politic: cultural-lingvistic al statului în care locuiau. ). Intr-o revista. care. Nicolae Papahagi i-a prezentat ca pe românii din Imperiul otoman377din punct de vedere istoric. RomAnii din Plnd (pp. 1905. necercetatA. N. statul. Renaflerea conştiinţei 3711 www. ). unde am făcut să se ridice maghemiţele care ne-au dat un buget atat de Important. ca fi eventuale excursii. Principatele valahe din Pind (pp. Institutul pentru studiul Europei sud-orientale. a cApAtat InsA destul de repede o vazA de care puteam fi mândru. . Viena. Preocupări de orlentalistică-turco/ogie in domeniul etnografico-lstorlc Existenţa unei populatii turco-tătaro-găgăuze în România (în special în Dobrogea) şi a unei etnii româneşti la sudul Dunării. 1 4 . m Nicolas Papahagi. economic. Monografia. La Inceput. unde lipsea orice interes pentru problemele cele mai Insemnata şi interesele noastre cele mai vizibile in vecinătatea noastră imediatA. Moştenitorul grecesc a trimis căteva cuvinte bune.21). Mlreţla romAnilor fa1ă de elenism (pp. In lndlferenţa guvernelor ce s-au succedat.. ) ar impiedica toate nenorocirile pe care le adusese In decursul secolului al XIX-lea Invecinat& rivalitate dintre ruşi şi austrieci ( . cănd am putut adAugi cltidlrea însăşi... voi.Eminesco".. imbogA�ndu-se necontenit. cea mal caldă fiind a regelui Bulgariei. Iorga a i11trodus cursul practic de limM turcă in cadrul programului activităţii didactica-ştiinţifice al institutului intemeiat de el ( 1 9 1 3. in acea toamnA de mari prefacert a anului 1913. 9 .13).. care ( . Iorga.

Muzeul Judeţean Botoşani
caracter propagandistic, era adresată străinătă�i şi reprezenta o adevărată .carte de vizită" a conaţionalilor noştri sud-dunăreni in faţa lumii întregi, într-un moment în care imperiile multinationale mai existau încă, iar problemele naţionale din statul sultanilor îşi aşteptau de sute de ani rezolvarea. Orientalistul ploieştean Gh. Popescu-Ciocănel a oferit o imagine de ansamblu asupra populaţiilor musulmane din Dobrogea378 la începutul secolului al XX-lea, în mijlocul cărora avea să-şi desfăşoare activitatea didactica-ştiinţifică, edilitară, aproape un deceniu. Elaborată în perioada studiilor de orientalistică din capitala Franţei şi publicată într-o prestigioasă revistă franceză de specialitate, contribuţia sa a fost prima de acest gen în istoriografia românească a problemei, cercurile ştiinţifice europene având posibilitatea să se informeze în legătură cu acest subiect de la o sursă competentă şi autorizată. Deşi lucrare de popularizare, a fost elaborată in spirit ştiinţific, orientalistul român efectuând călătorii de studii în mijlocul acestor grupuri minoritare musulmane din Dobrogea. După cum a precizat editorul francez al revistei, Gh. Popescu-Ciocănel pregătea în acea perioadă o importanţa lucrare despre limba, literatura şi obiceiurile musulmanilor din România, din care vedea lumina tiparului, deocamdată, această prezentare generală, ce oferea o imagine de ansamblu, clară şi precisă, a problemei studiate. Existau în România supuşi musulmani: turci, tătari, arabi, găgăuzi, aşezaţi în majoritatea covârşitoare în Dobrogea; în secolul al Xli i-lea s-a organizat prima colonie musulmană in această provincie; începând cu secolul al XV-lea, s-au întemeiat numeroase aşezări-colonii de musulmani pe teritoriul dintre Dunărea inferioară şi Marea Neagră. Cei mai numeroşi dintre musulmani, turcii, ocupau locul al IV-lea între minorităţile etnice din Dobrogea, aproximativ 1 2.000 de locuitori după anul 1 900. Ei au fost mult mai numeroşi, dar au imigrat treptat, după 1 878, în Imperiul otoman; în continuarea acestor consideraţii :ffe nerale, autorul a realizat o succintă trecere in revistă a istoriei Dobrogei otomane 9. Gh. Popescu-Ciocănel a insistat asupra principalelor grupuri etnice musulmane, oferind sumare descrieri ale: turcilor. aspect fizic general, ocupaţii, aşezări şi condiţii de viaţă, ceremonii la na ere, căsătorie, moarte380 ; tătarilor. 1 privire generală, aşezări, obiceiuri şi cutume ; găgăuzilor. se cunoşteau puţine lucruri despre ei; numele acestui grup etnic a căpătat conotaţie peiorativă de .proşti"; erau cei mai puţin inteligenţi dintre locuitorii Dobrogei; vorbesc limba turcă populară, dar sunt de religie creştină ortodoxă382�rabilor : 1 45 de familii s-au stabilit în sudul Dobrogei la mijlocul secolului al XIX-lea Este discutabilă includerea găgăuzilor în categoria populaţiilor de origine musulmană din Dobrogea; de asemenea, în lipsa unor informaţii şi izvoare ştiinţifice

fJ

na�onale (pp.54 - 65); Elenismul (grecismul - n. O. P.) In Turcia (pp.66 - 76); O nouă afinnare a cauzei române in Turcia (pp.78 - 88); lntoleranţa elenismulul (pp.89 - 1 02); Progresele propagandei româneşti (pp.103 - 1 14); ProblerTI!I religioasă a romAnilor din Turcia (pp. 1 1 5 - 1 28); Drepturile istorice (pp.129 - 1 38); Statistica românilor din Turcia (pp.139 - 152: in anul 1894 existau c. 1 .057.000 de aromAni); Viaţa economică, socială şi intelectuală a romAnilor din Turcia (pp.153 - 1 66); RomAnii din Thessalia (pp.167 - 1 71 ); Privire de ansamblu (pp. 1 72 - 184). 378 Gh. Popescu-Ciocănel, Populations musutmanes de ta Roumanie, in .Revue du Monde Musulman", 1• annee, volume 1, no.2 / Decembre 1906, Paris, pp. 1 83 - 197. 3711 Ibidem, pp. 183 - 189. 300 Ibidem, pp. 1 90 - 193. '"" Ibidem, pp. 1 93 - 196. 382 Ibidem, pp. 1 96 - 1 97. 3113 /bidem, p. 197

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 38

ACTA IIOLDAVIAE SEP'I'ENTIUONALIS

despre găgăuzi, autorul a redat ecourile tradi�ei populare romAneşti, ce-i prezenta pe aceştia intr-o ipostază total nefavorabilă. Prin contriblJlia sa, mai mult o luaare de popularizare, Gh. Popescu-CiocAnel a propus in ţara noastră un subiect de cercetare ştiin1ifică ce va runoaşte noi şi variate abordări in perioada interbelică şi asupra căruia aten1ia istoricilor romAni şi străini nu a incetat să se indrepte nici in ziua de astăzi. Bazându-se pe experienţa directă a cinci ani de activitate didactico-ştiinţifică in mijlocul popula�ilor torcice din · centrul şi sudul Dobrogei, orientalistul Gh. Popescu­ Ciocănel a revenit asupra grupului etnic gă uz din această zonă geografică, elaborând in 1912 o monografie istorico-etnografică . Tn această contrib�e autorul a adunat mărturii doa.lmentare şi narative referitoare la originea acestei vechi popula�i turceşti; la acestea s-au adăugat observa�ile personale asupra vie�i cotidiene a găgăuzilor. Deşi unele identificări etno-toponimice au fost forţate iar altele amendate de cercetarea istorică ulterioară, deşi s-au reluat unele idei false, preconcepute, despre găgăuzi, incercarea de monografie a orientalistului romAn a fost prima de acest gen din istoriografia i'omânească a problemei, a.1 erorile, dar şi cu meritele inerente oricărui inceput. Unele informa�i cuprinse in aceste contrib�i au fost folosite de orientalistul german Theodor Menzel385. Concep�a şi maniera generală de prezentarea a popula�ei găgăuze şi a trecutului ei au provocat, peste patru decenii, indignarea turcologului român găgăuz Mihail Guboglu, care le-a respins ca fiind subiective şi nefondate, cu inform�i eronate386. Georgescu a revenit asupra problemei controversate a găgăuzilor şi a originii 10?" , trecand in revistă, la inceputul studiului său, principalele izvoare istorice referitoare la aceştia şi ipotezele despre originea lor etno-istorică, declarându-se adeptul ipotezei originii pecenego-cumane a găgăuzii(?'B. După �nctarea principalelor momente " ', autorul a precizat arealul de din istoria migra�ilor şi luptelor pecenegilor şi cumanilol" " locuire al g�uzilor: sudul Basarabiei, Dobrogea, nord-estul Bulgariei până in regiunea Vama indu�90. Şt. Georgescu a lăsat o descriere in rulori sumbre a portretului fizico­ moral al găgăuzilor; deşi vorbeau limba turcă populară şi aveau obiceiurile, tradiţiile, portul etc. asemănătoare cu ale turcilor, erau creştini ortodocşi, uneori până la fanatism391 . Upsa alfabetului, a literaturii şi istoriei scrise ingreunau foarte mult cercetarea treaJtului acestei popula�i de origine mongolico-pecenego-cumană, a conchis autoru�92. Contribuţia lui Ştefan Georgescu, superioară, prin concep�e. metodă de cercetare ştiinţifică şi concluzii, celor elaborate de Gh. Popescu-Ciocănel, a fost folosită şi citată in istoriografia românească interbelică a problemei, exemplele cele mai elocvente fiind preotul Mihai Ciachir (care a studiat modul de viaţă al găgăuzilor din sudul Basarabiei393) şi tânărul licenţiat pe atunci Mihail Guboglu (el însuşi

i!

Şt�

'"' ldem, G/lg/lulii, Bucurefli , 1912. "" Th. Menzel, Gagauzes, In I'Encyclop6dle de rlslam, voi. 11, 1927, La Haye, pp. 1 34 - 135. ,.. M. Guboglu, Orlenta/islica I'DIIIfn/1, p. 333; idem, Contrlbulions roumaJnes, p.468. '"' Ştefan Georgescu, G/Jglluzil şi originea lor, In .v . R.", an VIII, voi. XXIX, nr. 6 1 1unie 1913, 18fl, pp. 366 -377. ,.. Ibidem, pp. 366 - 367. "' Ibidem, pp. 367 - 371. 300 Ibidem, pp. 371 - 373. '"' Ibidem, pp. 374 - 376. ,.. Ibidem, pp. 376 - 3n. ,.. Mihai Ciachir, Originea G/lg/Juzilor, 11, In .V. B.", an III, nr.S 1 mai 1934, Chifinlu, pp. 3 - 4 (259 - 260), Intreg artlc:olul la pp. 3 - 20 (259 - 276).

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 39

găgăuz din Ceadâr-Lunga ) cu o teză de licenţă despre Găgăuzii in lumina istoriei, 3 1 Cernăuţi, octombrie 1 938 '"} . B. P. Haşdeu, studiind originile localităţii Craiova, a analizat şi mărturiile istorice despre cumanii şi pecenegii aşezaţi in Ţara Românească, susţinând că aceştia erau .neamuri turanice" din grupul turco-tătar, că vorbea4 un dialect inrudit cu cel al otomanilor, oferind şi 1 1 exemple de cuvinte româneşti cu corespondentele lor in cumană şi turcă. A identificat şi unele toponime de origine cumană din zona extracarpatică şi a descris ce·remonialul asiatic al inmormantării la cumani395 . Ilie Gherghel, modestul contracandidat al dr. Ioan Nistor la nominalizarea pentru calitatea. de titular al catedrei de .Istorie a Europei sud-estice, cu deosebită considera�e asupra istoriei românilor" de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universită�i din Cemău� ( 1 9 1 2)396 , a studiat timp de peste un deceniu ecourile, in izvoarele istorice ale epocii, ale locuirii temporare a cumanilor in spaţiul carpatic. El a dovedit cu mărturii documentare şi cronistice că această populaţie turanică a fost menţionată, in secolele XI-XI I I , sub diferite nume: .Valwen", .Khardesh", .Parthi", 397 . .Kedar", .Kapceak" Deşi mult mai modeste decât in alte domenii ale orientalisticii-turcologiei româneşti, preocupările etnografice-istorice au atras atenţia asupra locuitorilor de origine torcică a României, musulmani (turci şi tătari) sau creştini ortodocşi (găgăuzi). S-a deschis astfel un promiţător câmp de cercetare inter- şi pluridisciplinară, ce-şi va lărgi orizontul in perioada interbelică, când Basarabia şi sudul Dobrogei, unde locuiau grupuri compacte ale acestor minorităţi, vor reintra in componenţa statului naţional unitar roman.

Muzeul Judeţean �totani

/.

6.

Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniu/ lexical-lingvistic

Vecinătatea şi legăturile complexe, pe multiple planuri, româno-otomane in evul mediu şi in epoca modernă au determinat influenţe. lexicale otomane-orientale in vocabularul românesc şi imprumuturi româneşti in limba turco-osmană. Aceste imprumuturi bilaterale de cuvinte, mai numeroase din limba turco-osmană in limba română şi p1ai reduse numeric viceversa, au făcut ca in vechile documente şi texte istorice-literare româneşti, precum şi in literatura noastră populară, să existe un număr relativ numeros de cuvinte şi expresii de origine osmano-orientală. Cu trecerea timpului, sensul şi echivalenţa unora dintre ele s-au uitat, ajungând să fie folosite ad litteram intr-un context literar-gramatical neadecvat. A apărut astfel necesitatea identificării, studierii şi catalogării acestor imprumuturi lexicale, o etapă obligatorie in cercetarea influenţelor orientale asupra limbii, culturii şi societăţii româneşti.
304

""' B.P. Haşdeu. OriginUe Craio'IBi, 1230 - 1400, in voi. Oltenescele, Editura Librărie! S. Samitca, Craiova. 1884 (155

M. Guboglu, Orientalistica romllnil, p. 331 : idem. Contributions roumaines, p.469.

Al. Zub, op. cit .. p. 1 6 1 : Ion Nistor, Istoria Basarabiei, ediţie şi studiu bie-bibliografic de Stelian Neagoe, Editura . Humani1as, Bucureşti, 1991, pp. X - XI. "" Ilie Gherghel, Cercetilri privitoare la nomenclatura comanilor. părţile 1 - li, in .Tinerimea RomAnă", Bucureşti, 1899, pp. 263 - 264; 1900, pp.387 - 388; III - IV. in ,.Arhiva", iaşi, 1905, pp. 357 - 359; 1910, pp. 124 - 126; V - VI ­ VII, in .R. 1. A. F.", voi. XVI. 1915-1 922. Bucureşti, pp.187 - 194 (vezi şi . D . R.", III, 1922 - 1923, Cluj, p.1 070).

eJ· pp. 51 - 76; 91 - 104.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 40

. . ACTA MOLDAVIAE SEPTEHTRJONALIS

lncepând cu mijlocul secolului al XIX-lea, lingviştii români, care au studiat neologismele intrate in limba romană, au acordat aten�a cuvenită şi cuvintelor de origine otomano-orientală. Aşa au procedat Ion Heliade Rădulescu398 şi, peste trei decenii, A. Cihac399. Lazăr Şăineanu 1-a apreciat pe revoluţionarul-omul de cultură paşoptist ca fiind primul filolog care a amintit de elementele turceşti in limba română, atrăgând astfel ateo�a asupra lor400. Despre a doua contribuţie acelaşi Lazăr Şăineanu a afirmat: .Lucrarea răposatului Cihac, cuprinsă in al său Dicţionar etimologic, con�ne deja un material relativ insemnat, dar nu încă îndestulător. Despre această parte a operei sale s­ ar .putea zice că ea con�ne-prea mult şi prea puţin: prea mult intrucat, mărginindu-se a in�istra numai limba vie, a admis şi un număr de vorbe de mult ieşite din uz; prea puţin, deoarece n-a inregistrat nici măcar o treime din turcismele aflătoare in literatura noastră istorică, in special in Cronicile din Muntenia şi din Moldova, care, ca scrieri origi­ nale ce reproduc cu fidelitate limba e�i merită o considera�une egală cu celelalte { mooumente ale vechii noastre literaturi'.40 . Acelaşi recenzor a considerat, pe bună dreptate, că A. Cihac a fost ajutat de orientalistul maghiar Armin Vambery să elaboreze subcapitolul referitor la .elementele turceşti" intrate in limba română, din volumul al 1 1-lea al Dicţionarului său. Unii oameni de cultură români s-au ocupat in mod special cu cercetarea imprumu­ turilor otomano-orientale in limba română, însă numai din punct de vedere lexical. Astfel, George Bariţiu, intr-un articol"02 publicat in periodicul .Transilvania", a considerat că era o batjocură pentru limba daco-românească să fie alterată prin folosirea cuvintelor şi expresi­ ilor din limba turcă, ce era, la rândul ei, un amestec intre .dialectele" turcoman, persan şi arab. Cuvintele turceşti in limba română erau insulte şi "atentate" la individualitatea şi caracterul romanic al limbii române, criticul autor declarându-se impotriva folosirii exagerate a turcismelor in limba română403 . Tn continuare G. Bariţiu a reluat 1 06 termeni turco­ orientali din Vocabularul lui 1. H. Rădulescu, pe care i-a redat ad litteram sau cu mici completăn404 . Prin articolul său, gazetarul transilvănean a atras aten�a asupra necesită�i purificării limbii române de .barbarisme" (turcisme) - oferind chiar o listă a acestor termeni ce trebuiau elimina� - şi a introducerii unor sinonime româneşti. Un pas inainte I-au făcut Petre lspirescu şi G. Polyzu, care au studiat imprumuturile turco-orientale in limba română405, in special in cea populară. Petre lspirescu, harnicul culegător, prelucrător şi editor al Basmelor populare româneşti, a adunat şi explicat termeni şi expresii otomano-orientale pătrunse in irecut in graiul comun, întâlnite apoi in poveştile populare româneşti. Eruditul 8. P. Haşdeu, reprezentantul României la al VII-lea Congres al orientaliştilor, desfăşurat la Viena in octombrie fBB6, a prezentat comunicarea Sur 406 les elements turcs dans la langue romaine . La inceputul intervenţiei sale, autorul a precizat că .!'Occident finit a Vienne, mais c'est a Bucarest que debute !'Orient; entre Vienne et Bucarest oscille une zone de fluctuation", reamintind astfel
398 1. H. RMMscu, VocabUBrde liOibe s/rlWie In limba 1011'18n4, 8dcll slavone, UflţJI.Jf8Ş6, tun:eş5. .. , Bua.reşti. 1847, XLII+50p.

""' Al. Cihac, Dictionnaire d'etymolog/e Daco - Roma/ne, voi. 11, El�ments slaves, magyars, turcso - greco - moderne et albanais, Franctort am Main, 1879, pp. 541 - 631 . """ Lazăr Şăineanu, lnnuenţa orientalll asupra limbei şi cu/turei romllne (infra abreviat: lnnuenţa oriental�. vol.l, Introducere. Umba. Cultura. Resultate. Conclusiune. Bibliografie, Bucureşti , 1 900, p. CCXLII. Ibidem, pp. CCXLII - CCXLIII. 402 G. Blliţiu, Culinlla turoeş# ln/imba daco - IDIII, IltJeaSclj in .Transilvalia", a1 VI, nr. 3 1 1 Februarie 1873, Braşov, pp. 21 - 24. 403 Ibidem, pp. 21 - 22. ""' Ibidem, pp. 22 -24. 405 P. lspirescu, G. Polyzu, Elemente turceşti In limba romllnll, Bucureşti, 1885. Tlpăritll in broşuri'! la Bucureşti, 1886, 21 p.
40' 400

1 41 www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

particij:ttan�lor accep�unea geograficA a no�uhii .Orienr, admisă de majoritatea savan�lor orientalişti; apoi a respins cu vehemenţă falsurile vehiculate de autorităţile ungare prin intermediul teoriei lui ROsler neadeviruri istorice pe care istoricul ungar � Hunfalvy le-a reiterat in comunicarea sa 7. "Elementele turceşti" sau .cuvintele turceşti" nu au exercitat absolut nici o influenţă asupra limbii romane, din punct de vedere fonetic, morfologic, sintactic şi semantic, cu excep�a catorva sufixe, cum ar fi: -giu (-ci), -lâc (-llk) etc., a apreciat Haşdeu. Toate lucrările savan�lor romani şi străini, care au studiat problema imprumuturilor otomano-orientale in limbile română şi sud-est europene, aveau 408 lipsuri mai mari sau mai mici in raport cu metoda filologico-lingvisticA folosită , a adăugat autorul. 8. P. Haşdeu a sus�nut necesitatea studierii, identificării şi fixării .cronologiei şi geografiei" unui astfel de imprumut, adică epqca istorică şi zona geografică in care a pătruns în limba română. Apoi să se stabilească gradul de circu�e al respectivului cuvânt şi, în cele din urmă, modificările de sens Tn timp şi spaţiu . La sfârşitul secolului al XIX-lea existau circa 1 500 de .cuvinte turceşti" in limba română; marea lor majoritate a fost folosită de clasa dominantă din societatea românească, clasă ce a fost cea dintâi supusă influenţelor otomano-orientale. Existau şi numeroase cuvinte intrebuinţate in graiul popular. Carenţei fundamentală a tuturor lucrărilor amintite a fost că in ele autorii nu au făcut distin�a necesară, logico-istorico-geografică etc. . între turcii preotomani şi turcii osmanlâi. Unele .cuvinte turceşti" au pătruns în limba română in epoca reotomană (cioban etc.), 41 altele după inceputul secolului al XV-lea (cocioaM etc.) . Convieţuirea pecenego-cumană (secolele X - XIII) a lăsat urme în . vocabularul românesc? s-a intrebat, retoric, pe bună dreptate, 8. P. Haşdeu. Răspunsul era pozitiv şi filologul român a dat ca exemplu cuvântul as/am �camătă), 4 1 pe care 1-a identificat in mai multe texte româneşti din secolele XVI - XVII . La sfârşitul intervenţiei sale, 8. P. Haşdeu a subliniat necesitatea de a supune unui nou şi temeinic studiu, bazat pe principiile metodologice pe care el insuşi le-a formulat, .les elements turcs dans la langue roumaine". Acest viitor studiu cu adevărat ştiinţific asupra imprumuturilor lexicale turceşti in limba română va trebui să fie independent de orice influenţă diplomatică şi 1 sau de orice tendinţă patriotică, pentru că numai aşa se vor lămuri multe aspecte necunoscute sau controversate ale istoriei românilor şi se vor inţelege caracteristicile generale ale 41 psihologiei populare a .latinilor din Orient" 2 . Lazăr Şaineanu a cunoscut comunicarea lui Haşdeu şi a amintit noile principii metodologice propuse de acesta (principiul stratificării in abordarea istorică a influenţei orientale, potrivit căruia limba română poseda cuvinte de origine avară, pecenegă, cumană mongolo-tătară, intrate in lexic anterior cuceririi sudului Dunării 4 3 de către otomani 1 ; şi, mai ales, .teoria turanică" formulată în acest context: orice termen arhaic românesc de provenienţă orientală işi avea originea nu neapărat in
"" Ibidem, pp. 5 - 8. "'" Ibidem. pp. 8 - 10. 0 Ibidem, pp. 1 0 - 1 1 . 4'0 Ibidem, pp. 1 1 - 14. 411 Ibidem, pp. 14 - 18. 412 Ibidem, p.18. ••• Lazir ŞtinNnU, lntluenfa orlenta/1, vot 1, p. CCLVlt

Muzeul JudeJ!an Bototanl

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

142

ACTA MOLDAVIAE SEPTOORIONAUS

limba turco-osmană ci, mai sigur in dialectele turanice din secolele VIII - XIII: avar, i peceneg, cuman, mongolo-tătar4 4) in opera sa apărută in 1 900. Deşi in anii următori 8. P. Haşdeu nu a mai revenit asupra acestui subiect, consideraţiile şi principiile metodologice formulate in 1 886 au avut o deosebită importanţă in fundamentarea teoretică ulterioară a studierii interdisciplianre a imprumuturilor turco-osmane in limba românŞ. Lazăr Şăineanu, in sinteza sa din 1 900, şi-a însuşit şi a aplicat principiile formulate de filologul comparatist român, " atunci când "condiţiile obiective i-au permis, chiar dacă nu a recunoscut in mod explicit această preluare. fmprumuturile turco-orientale in limba română au fost studiate de dr. Theophil L()bel4 1 5 , român care a activat ca funcţionar otoman in diferite provincii ale " imperiului, având astfel posibilitatea să cunoască la faţa locului " limba otomană vorbită in acest stat multinaţional. Cunoscând bine, cum era şi firesc, şi limba maternă, a intocmit un vocabular etimologic al " elementelor turceşti , arăbeşti şi persane in limba română", insumând 1 266 de cuvinte. Tn prefaţă autorul a explicat titlul studiului său: " Dacă am ales ca titlu al lucrării prezente «Elemente turceşti, arăbeşti şi persane in limba română» şi nu «Elemente turceşti in limba română», cum au făcut predecesorii mei, am făcut-o fiindcă sunt de opiniune că, cât priveşte limba osmanli ( . . . ) un cuvânt trebuie să fie considerat ca turcesc numai atunci când e numai turcesc; însă, dacă cuvântul e un imprumut arăbesc sau persan, acel cuvânt trebuie, după circumstanţă, să fie considerat ca arăbesc sau persan şi nu turcesc. O altă cauză pentru adoptarea titlului menţionat este împrejurarea că găsim in limba română, ca şi în celelalte limbi neo-latine, cuvinte cari, cu toate că luate din limba latină, sunt de origine arabă ( . . . ) ; un alt număr de cuvinte de origine orientală, care, cu toate că există şi in limba osmanli, au trecut in limba română prin intermediul altor limbi (greacă, neogreacă, slavă, albaneză, ş.a.) ( . . . ), şi, in fine, o altă categorie de cuvinte ( . . . ), de asemenea de origine orientală, nu sunt întrebuinţate in limba turcească"4 1 6. Prezenta contribuţie era varianta, mult augmentată, a unui prim studiu, din aprilie 1 892, asupra a 87 de împrumuturi turco-orientale. Noile contribuţii româneşti şi străine in domeniu, la care s-a adăugat mărirea numărului izvoarelor filologico­ istorice folosite (20 de titluri), au dat o nouă dimensiune lucrării din 1 894, ce "ar putea contribui câtu � i de puţin la stabilirea adevăratei origini orientale a cuvintelor conţinute intrânsa"4 1 , după cum îşi dorea autorul. Filologul ieşean V. M . Burlă, cel care a semnat prefaţa şi totodată primul recenzor al studiului, a apreciat valoarea contribuţiei şi faptul că aceasta va intra in bibliografia obligatorie a subiectului, şi a adus unele precizări şi rectificări la anumite etimologii discutabile propuse de Th. Lobel. De asemenea a atras atenţia asupra imprumuturilor româneşti în " limba turcească", aspect pe care autorul studiului nici măcar nu 1-a amintit, oferind chiar câteva exemple de astfel de cuvinte4 1 8 .

414

Ibidem, p. CCLVIII. "' Dr. Theophil LObel. Elemente turceşti, arllbeşti şi persane Tn limba românii, Constantinopole - Lipsea, 1894, XXIV + 04 p. 1 "' Ibidem. pp. XVII - XVIII. "' Ibidem, pp. XII - XVII, XVIII - XX. "' Ibidem, pp. VII - XI.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

1 43

Influenţa orienta/1. con�nea totuşi elemente interesante: necesitatea stabilirii exacte a originii unui . specialist care făcea parte din grupul mai numeros al . Observaţlunl relativa /a opera . care a apreciat că ea nu con�nea şi nu oferea nimic în plus faţă de voi.). 40 p. D .7.CCXLVII. P. vol. 1 s-a reproşat lui Th. in special de orientalistul L. Leipzig. Theophil LObel.A.3. <H Ibidem. nici turcolog (subl.R.Influenţa orientall asupra limbii şi culturii romana· de Lazlr Şlinaanu.nu sunt nici orientalist. Th. realitate recunoscută de el insuşi. Th. p. care a acordat neologismului . Şăineanu. pp. A reproşat l sa notelor . In .originii orientale a unor cuvinte româneşti".ro 1 44 . persană. ce s-a dovedit a fi un răspuns polemic la afirmaţiile formulate anterior de L. 11 al lucrării lui A.37. Peste 1 4 ani. L. pe nedrept insă. LObel a identificat etimologii în general corecte sub raport istorico-filologic. a trimiterilor 1 bibliografice şi sărăcia bibliografiei folosite de Th. Contribuţii la stabilirea originii orientala a unor cuvinte romSnaşli. m Ibidem. Teoria prezenţei . Şăineanu . LObel a perceput şi şi-a insuşit semnificaţia reală a termenilor . !.•• a. Tn ultima parte a acestei lucrări cu caracter polemic. Şăineanu. pp.imprumut oriental": otomană.muzeubt.cimec.l.cuvinte de bază cu derivatele lor423• Contribuţiile lui Th.A.a imbogăţit literatura filologică românească cu o operă preţioasă. doQândită in urma studiilor de specialitate la Bucureşti. www. 1 . Lobel a publicat o nouă contribuţie asupra acestui subiect420. li. 7 .Muzeul Judeţean Botoşani Mult mai critic la adresa acestei contribu�i a fost L. arăbeşti şi persane in limba română". prin intermediul . Th. folosindu-i in contextul adecvat.XXX. iar autorul nu părea a bănui valoarea istorice-culturală a elementului turcesc în limba română. CCXLVII . Th. deşi doar pa�al confirmată de cercetarea filologică comparatistă ulterioară.ro / www. pe baza noilor studii şi ipoteze intrate in circuitul istoriografico-filologic la cumpăna dintre secole. culturii şi civilizaţiei turco­ osmane. "' Dr. istoriei. ci indirect. LObel 9 .turcolog" conotaţie de specialist in studiul limbii. calitatea de filolog orientalist. căruia autorul i-a contestat. Lobel a fost al doilea cercetător (după Lazăr Şăineanu în 1 900). LObel au reprezentat două din paginile de inceput ale cercetării filologice comparatiste româneşti in domeniul imprumuturilor . o recenzie a sintezei acestuia din 1 900 şi o reluare a analizei . nr.422. 2 . erorile inerente fiind semnalizate de recenzorii operei sale.M. LObel . Cihac. Şăineanu. · "' Lazăr Şilineanu. că nu a ţinut cont de faptul că in limba română au pătruns elemente pecenego-cumano-tătare anterior influenţei !p. subiective şi gratuite. autoapreciindu-se că .osmanli". "' Ibidem. LObel a analizat şi comentat critic-comparatist 1 73 de împrumuturi orientale . Fără a fi un orientalist (sic!) d-sa a procedat cu un succes demn de multă laudă la examinarea imprumuturilor turceşti in limba românească"42 1 • Tn continuare. Th.orientale" in limba română. pp. autorul a răspuns unor consideraţii şi afirma�i formulate de L. Şăineanu. apreciindu-le ca nefondate. posibilitatea ca unele .orientaliştilor". dr.elemente orientale" să fi pătruns in limba noastră nu prin filiera directă turco-osmană. era necritic elaborată. Bucureşti. extras. Paris. LObel a apreciat că. deşi fără pregătire filologică de specialitate.S. dar la nivel academic. Bun cunoscător al limbilor română şi .limbilor neo-latine" sau sud-est europene.turcolog". pe bună dreptate. 1908. prin lucrarea sa.orientalist" şi . indiferent de filiera prin care a intrat in limba română. in acest domeniu al pr�ocupărilor de orientalistică­ turcologie de la inceputul secolulului al XX-lea.elementelor turceşti. arabă.F .

Litteraturblatt tur romanische und germanische Philologie". Contribu�a de tinereţe a lui Lazăr Şăineanu a fost apreciată pozitiv şi recenzată favorabil în ţară şi în străinătate: astfel. Bucureşti. vot.Magyar NyelvOr". în total 1 . pp. Tânărul filolog a apreciat că "acest element (turco-osman-compl. subliniindu-i atât calitătile. "' Fr. asupra subiectului cercetat. . 19&-284. 1885. Bucu'eşll. op. F. pp. la Bucureşti (1 882-1 887). A. p. că n-au existat contacte directe între români. www. Elemente turceşti. 1889 . devenind astfel o proprietate 1 inalienabilă a limbii noastre"42 .540 de "elemente turceşti în limba română". Elemente turceşti Tn limba romanii (intra abreviat: Elemente turceşti). "' Ibidem.arabe . Wien. Haşdeu43 1 şi Fr. "' Vezi şi O. Dictionnaire turco .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS turco-osmane.ildschen Elemente in den si. MikloSidl.R. Lazllr ŞAineanu. Leipzig. Die tUrlcischen Elemente in den sUdest.1 876. apud ibidem. 1 72. Miklosich425 şi bazată pe parcurgerea şi studierea cronicilor medievale şi a vechii literaturi româneşti. cari nu figurează la Cihac şi dintre cari negreşit numai o infimă parte a fost sau este de o întrebuinţare generală. 1868 .IV. 407 . mai ales. W1811. loc. L. El utilizează în cunoştinţă de cauză datele şi faptele'r429. p. 1 . rareori s-ar putea face vreo obiecţiune'r430.und est-europSischen Sprachen. 1886.ro / www. 2 '" in . 1886. Oie ti. Tn continuare. Tn anii următori.'. Şăineanu a oferit prima imagine de ansamblu. 1 885. Bucureşti. Dar opera de referinţă în domeniul studierii împrumuturilor în şi a influenţei turco­ orientale asupra limbii şi culturii române a elaborat-o filologul comparatist Lazăr Şăineanu. Haşdeu. XIX. pre�oasă mai ales prin multele vorbe extrase din cronici şi alte scrieri.. cu pregătire de specialitate. Sup/flnwlfe. Încă din timpul studiilor la Facultatea de Litere din Bucureşti (1 885) a publicat un prim studiu asupra împrumuturilor turco-osmane în limba română424. extras din . pe de altă parte etc. Miklosich. faptul că nu a studiat temeinic limbile osmană-arabă persană. contribuţia de tinereţe a lui L.. 59. cit.445 de împrumuturi turco-osmane şi 95 de derivate ale acestora.persan. Tiktin a caracterizat-o ca "foarte merituoasă lucrarea acestui june temeinic cercetător. în cel macedo-român se găseau un număr considerabil de 'turcisme. 2. 146 p. p.646-701 şi an III. "' Fr. "' B. t. Continuând analiza. Cât priveşte etimologiile sale. 1884. "' in . pp. Sur.41 .P. voi. I nspirată de lucrarea lui Fr. aşa cum am mai amintit. pp. 9 -10. 1928. şi-a lărgit orizontul investigaţiei prin definitivarea unor cercetări inter. apvd Luca Vomea. în mare parte. un reprezentant al criticii filologice maghiare a considerat că "scrierea d-lui Şăineanu e animată de un spirit critic. pe de o parte. în dialectul istro-român nu a pătruns nici un turcism .1890.şi pluri-disciplinare "' Lazăr Şăineanu. D. iar cel daco-român nord-dunărean era destul de bogat în astfel de elemente428 . H. 1885.) n-a avut numai o existenţă trecătoare sau o influenţă mărginită ci. Paris şi LeipZig (1 887-1 889). a dicţionarului turco-arabo-persan elaborat de Theodor Zenker426. P. Bucarest. voi.V. P. 1 . Pe autor nu-l subjugă sentimentul na�onal. el a ştiut să pătrundă adânc în viata şi în sufletul poporului. Miklosich432 au folosit şi citat contribu�a tânărului filolog român. Şăineanu a constatat că doar 5-6 verbe turceşti au putut să pătrundă în limba română. 1 . an III. Budapesta.Mest.ro 145 .les t!lt!ments turcs dans la Jangue roumaine.11. . cit. 59. "' Theodor Zenker.cimec. i se poate reproşa lui Lazăr Şăineanu lipsa metodei ştiinţifice filologico-comparatiste şi a experienţei în tratarea unui subiect atât de complex şi. Berlin. temeinice a subiectului anterior amintit433. 1890. ' În perspectiva timpului.muzeubt. "" Lazăr Şăineanu. meticulosul filolog a depăşit toate neîmplinirile contribuţiei din 1 885: şi-a însuşit o metodă adecvată de analiză istorico-filologico-comparatistă. Fără această specializare filologica-istorică nu se putea concepe o abordare cu rezultate concrete. arabi şi persani. p . în cadru filologiei comparate româneşti. căt şi lipsurile. p. Macrea.und est-europaischen Sprachen. autorul a identificat 1 . B.

autorul şi-a propus de a prezenta. pp. Toate acestea i-au permis să pătrundă în intimitatea culturilor şi civilizaţiilor orientale. D.muzeubt. După sumare "considera�uni etnologice" asupra familiei de limbi uralo-altaice. s-au materializat în opera filologico-istorică fundamentală elaborată de Lazăr Şăineanu şi intitulată Influenţa orientall1 asupra limbei şi culturei române. XXXV II. www.conclusiunea cercetărilor şi a " întocmit " bibliografia subiectului studiat.H-mak sau -mek). autorul a analizat "influenţa osmanlâiei asupra limbii române437 . datele cele mai importante ale acestei influenţe seculare"435. LXXI I . voi. 1 434 . în prelungirea şi prin amplificarea istorico-lingvistică a studiului lexicologie din 1 885. "rezultatele" acesteia. 1 . 439 ale limbii Trecând în revistă elementele fonetice.LXXXV II. '" Ibidem.. se pot fixa două perioade succesive şi anume: un prim strat de turcisme din secolele XV-XVI I şi altul din epoca fanariotă. prin contact direct intre turci şi români. "' Ibidem.ro 146 . Tn voi. ). respectiv asupra limbii şi culturii române. p. LXV. lucru remarcabil.ro / www. Tn ceea ce priveşte elementul lexical şi influenţa sa441 . "' Ibidem. şi care îşi găseşte poate explica�unea in finala infinitivului [verbului otoman . secolele XVII-XVIII.. Lazăr Şăineanu a ajuns la concluzia că "turcismele introduse în limba română nu provin toate din aceeaşi epocă. "' Ibidem. a studiat limbile turcă. Bucureşti. "' Ibidem.LXXI I.� uzeul Judeţean Botoşani şi. să înţeleagă din interior caracteristicile generale şi particulare ale acestor existenţe şi experienţe istorice complexe şi să conştientizeze influenţele exercitate asupra realităţilor culturale învecinate.Introducere. a formulat . morfo/ogice şi semantice turco-osmane. CCCXXXV p.CXXXI I. pp. 1 900. "' Bucureşti. Pornind de la substratul lingvistic şi ajutat de fântânile istorice corespunzătoare. referitor la verbele osmanlâi. filologul român a apreciat.cimec. 5. care nu e susceptibilă de a fi românizată'M0. " ' Ibidem. autorul a analizat influenţa orientală asupra limbii şi " culturii române. Tn afară de influenţa cumană anterioară stabilizării turcilor in Europa (. arabă şi persană la �cote des Langues Orientales Vivantes din Paris (1 887-1 888) şi la Universitatea din Leipzig (1 8881 889). "' Ibidem. XXXVII . că "pe cale directă limba română n-a dobândit din turceşte nici un singu.r verb. Astfel. în răstimp de peste trei secole. 1 900 . cu " referire specială la "limba osmanlâie'"'36.XXXVI . "' Ibidem. 1-11 / 1 -2. p. El a precizat de la început în ce a constat "importanţa imprumuturilor: a�unile mutuale între limbile învecinate sunt o necesitate etnică şi rezultatele lor sunt de cea mai mare importanţă pentru istoricul progresului popoarelor: adeseori cu vorba străină se împrumută şi no�unea corespunzătoare şi atunci cemerea şi clasificarea acestor elemente exotice pot da indica�uni pre�oase relative la momentele culturale introduse din afară'"'38 . in acest lung interval. LXXI I. 1 5 ani de acumulări calitative şi cantitative. fast but nof least. într-un tablou general. pp. Caracterul lor distinctiv e gradul de circula�une al stratului corespunzător şi mai ales starea provizorie sau permanentă a elementelor sale'M2 . introducerea elementului oriental s-a făcut. XLI . P.studiul acesta este o incercare de a sistematiza rezultatele acţiunii elementului oriental (in special osmano-tătar) asupra limbei şi culturei române. pp. pp.compl. p. Tn prefaţă Lazăr Şăineanu a precizat că .

ro 1 47 . pp. ce au urmat intr-un interval de peste patru secole ( 1 39 1 .CCXXXIX..CLIV.1 802).CLXXXVII. "' Ibidem. CCXLI .CCXVIII. turcismele sunt ca şi necunoscute şi in locul lor figurează echivalentele maghiare. se găseau in arhivele sultanale din Istanbul: .CXCVI. Cât priveşte Ardealul. comerţ şi industrie 7 . '" Ibidem. CXXXIX . . după părerea noastră. CXXXII . Moldova. p.ro / www. a im­ prumuturilor lexicale turco-otomane: . pe orizontala spa�ului. pp. CCXXIV . "' Ibidem. ale căror originale. J ej 462 461 imbrăcăminte • domeniile naturii (fauna. pp. CLIV.CCXXVI. pp. p. "' Ibidem. din contră. "' Ibidem. nedescoperite încă. "' Ibidem. "' Ibidem. CLXXXVII .CCXVIII. şi anume in Muntenia. n-au venit de la turci. CCXXV .CCXXXVI. ln sfera polticii. mai rar săseşti ori nemţeşti443 ..CCXXIV. pp. pp.CCXI. pp. LXXIX '" Ibidem. Bucovina şi (mai puţin in) Basarabia. ci direct de la sârbii din acele pă�'"'44.muzeubt. o serie turcisme care însă. CCXIX . CXXXII. "' Ibidem. analizând relaţiile româno-otomane.cimec. a subliniat importanţa literaturii "' Ibidem. pp. pp. 450 452 454 451 45 curţi1 . lnvestigând influenţa oriental� asupra culturii române. pp. pp.CCXXVI.. pp. LXXX. după originalele conservata in arhiva imperială din Constantinopole"448 . "' Ibidem. Tn domeniul comerţului şi industriei. justiţie1 şi dărilor . CXCVII .CCXL.. '" Ibidem. m Ibidem. Textul primelor tratate ne este cunoscut după copii posterioara făcute.) Tn graiul românilor din Banat întâlnim. epitete şi generalizări (Însuşiri fizice şi morale.CLXXXI.sociabilit�ţif (fumatul. "' Ibidem.CCXXXIV. negoţul şi 464 463 profesiunile . direct sau indirect. CCXXXIX . pp. traiului la curte .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Autorul a stabilit in continuare răpândirea geografică.CXCVI. pp. afară de oraşele limitrofe cu Muntenia..conclusiunilor""65 filologul român a trecut in revistă isto­ riografia românească şi străină a subiectului studiat. influenţa oriental� şi-a pus amprenta asupra costumului boieresc ... CCXIX . "' Ibidem. "' Ibidem.CCLXXXVIII. "Rezultatele" influenţei orientale sau categoriile imprumuturilor (lexical 46 existente s-au concretizat in termeni referitori la locuinţă şi alimentaţiune . "' Ibidem. CCXXVII . CCXI . noţiuni abstracte) Tn capitolul rezervat . CCXV . negoţuf şi meseriile45 au stat in centrul analizei efectuate de Lazăr Şăineanu. (. pp. nora. parfumurile vizite şi 9 58 distracţiuni)'"'57 . armate1 . "' Ibidem.nutri­ 456 mentului" (mâncăruri şi băuturi) şi . Lazăr Şăineanu a 446 45 44 studiat manifestarea acesteia in politic:f' • societate . fn ceea ce priveşte societatea 455 românească. CLXIV . pp. "' Ibidem. CLXXXI .CCXV. pp. pp. CCXXX . autorul a apreciat că acestea aveau la bază acte scrise. CCXXXVI .sub raportul circula�unii cel mai mare număr de elemente turceşti il posedă graiul daco-român. 449 fn continuare au fost analizate influen ele orientale asupra instituţiei domnie1 . "' Ibidem. CXCVII . mineralele) .CCXXX. m Ibidem. '" Ibidem. pp.CLXXVIII.CLXIV. pp. CLXXVIII .Raporturile politice intre Ţările Române şi Turcia se află stipulate intr-o serie de atişerifuri şi firmane. www. pp. '" Ibidem.

muzeubt.] . pentru o apreciere mai raţionalA a influenţei străine. p. p. in acest caz.consideraţiunea finală" Lazăr Şăineanu a apreciat că in evul mediu s-au exercitat influenţe slave şi greceşti in viaţa religioasă.Izvorul principal pentru turcisme in vechea noastra l�eraturA il constituie cronografia. deci 1 . un popor străin prin religie.CCCXI. Circula�unea elementului oriental se face doar in cuprinsul următor: in Bucovina. dar �unea el se prelungi incA aproape un deceniu.izvor principal" pentru investigarea problemei enunţate in titlu466. Vocabularul. "' Ibidem.CCCXXVII. culturii şi civilizaţiei române.. ) mai sus cii Imprumuturile turceşti lipsesc cu desAvArşire romAnilor din Ardeal. şi .(doar câteva sufixe sau particule). CCLXXIX:"Se impune dar. Se observA la aceşti cronicari o progresiune constantA de inliitrare a elemantului osmaniAu (şl tătilresc) şi e interesant de a urmAri de aproape aceastA continuA sporire a materialului oriental. răspândită in sud­ estul Europei.vechi româneşti ca .vorbele populare"..ro 1 48 . "" Ibidem. intelectuală a românilor. corpul omului şi sufletul său. a precizat condiţiile istorice in care s-a produs diminuarea .căntecele istorice": aceste imprumuturi au fost numite .in toate acestea nu se află nici o urmă.:Jele istorice. Vortle populare. CCCXXVIII . p..V... o demarcaţie ri�uroasă intre aceste două categorii lexicale nu era intotdeauna uşor de realizat 4 . părţile 1-a şi a 1 1-a. p. D. care circulă şi astăzi". judiciarA şi miiMrA.1 834). pp.:Jele istorice. Lumea. '" Ibidem. Dar . pp. www. pAnA la ocupaţia rusă a Principatelor (1828 . socială. "' Ibidem. străin prin aspiraţii. Lazăr Şăineanu a analizat şi ordonat alfabetic aceste două categorii lexicale in voi.P." '" Ibidem. Influenţa orientală asupra lexicului românesc. trebuiesc avute in vedere atât . Regulamentul Organic desfiinţA o sumA de elemente ale trecutului. andotată şi superioară celor anterioare. sugerând o colaborare şi o cercetare interdisciplinară in analiza • Muzeul Judeţean Botoşani '" Ibidem.pe plan lingvistic". odatA cu epoca fanariotă. III . 1 1 . ). CCLXIX: . iar in partea a 1 1-a Vorl. "' Ibidem. pp. Filologul român a analizat şi clasificat alfabetic 1 . Banat şi Istria. Filologul român a oferit o nouă traducere românească. Lazăr Şăineanu a amintit greutăţile intâmpinate in documentarea referitoare la Vorl. in aprecierea influenţei orientale asupra limbii. nici un reflex al elementului turcesc"470 . in limbajul documentelor şi in .vorbele istorice dispărute " cât şi .Influenţa turceascA directă.714 imprumuturi-cuvinte d e bază ş i derivatele lor ş i 41 d e cuvinte .Am stabil� ( . In special cea din Moldova ( .influenţei turceşti" după revoluţia de la 1 82 1 468 şi a avertizat că.ro / www.observaţiuni suplimentare"47 3 Lazăr Şăineanu a rezervat voi. Vocabularul. CCXCIII . suprafaţa pământului.406. Ce ordine de idei s-a putut imprumuta in asemenea împrejurări. a hatişerifului din 1 80247 1 . 1 900.o influenţă de altă natură a suferit limba noastră in curs de secole din partea turcilor. nici un verb originar [otoman . 755 de vorbe populare'o475 . aceastA dublă considera�une: a vorbelor istorice sau dispArute şi a vorbelor populare. in fondul limbii populare.compl. rezultând .cimec. pp. CCLXXXVI. partea 1-a. apoi in Muntenia.imprumuturi locale".imprumuturilor turceşti" in teritoriile locuite de români467 . de ordine politicii. CCLXXVIII: . Influenţa orienta/4. 1 . viaţa de familie . Limba este.:Jele populare. voi.CCCXXXII. p.vorbe istorice". De asemenea. Bucureşti. a apreciat autorul. pp. Dobrogea şi la romAnii din Macedonia. sub administra�unea lui Kiselef. 1 1 al operei sale Vocabularului: in partea 1-a a analizat Vorl. s-a manifestat in două d irecţii : .. administrativA. De altfel. oglinda ce amai credincioasă: ea nu are de inregistrat nici o noţiune religioasă sau intelectuală propriu-zisă. in vechea literatură română. însă numitorul comun a fost religia creştină ortodoxă. Moldova (prea puţin in Basara�a). cilnd. incetA efectiv la 182 1 . "' Ibidem.pe plan cultural". a conturat harta răspândirii . in . a intocmit bibliografia subiectului studiat472 şi a formulat câteva . CCXLIX: . sub raportul pol�ic." "' Ibidem. care se resimţeau incA de influenţa secularA otomanA". CCCXII . "' Lazăr Şălneanu. 11.vorbele populare care circulă şi astăzi"469.

( . Cercetătorul poate găsi într-însa informa�ile cele mai instructive.cuvinte de bază şi derivatele lor şi 353 de împrumuturi literare" . L'lntruence orientale sur la langue et la civilisation roumaines. maghiari şi romanici"478 amintiţi în opera sa. asupra acestei părţi a lucrării"476 ..vorbe istorice" .împrumuturi orientale în limba română".. www. tomes XXX . V +281 p. Ea con�ne bogate materiale. et quiconque s'occupe de la langue roumaine en particulier et des langues balkaniques en general. Autorul a analizat şi clasificat alfabetic 857 de . 1 69 . Autorul a publicat în limba franceză un rezumat479 al voi. 11.) un număr însemnat de împrumuturi osmanlâi. D. Opera fundamentală al lui Lazăr Şăineanu în domeniul terminologiei româneşti de influenţă orientală a fost obiectul a numeroase recenzii în ţară şi în străinătate din partea unor specialişti sau ignoranţi în domeniu. albanezi.480 . 135 . op. citatul la p. 1 . op. pp. recenzorul s--a exprimat şi in studiul său din 1908. neo-greceşti. indicele general al termenilor româneşti. Vorbe istorice. Voi reveni.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONAUS acestei categorii lexicale: . o dată în plus.000 de elemente .turcolog " într-un context adecvat filologico-istoric în literatura românească de specialitate.. mai ales în această parte a Vorbelor istorice. 32 p.1 3 1 . li .Le Mon�eur Oriental". orientali. Dr. pentru o mai uşoară utilizare şi orientare în această mină de informaţii filologico-istorice ce a fost. 1 72-1 74. Macrea. lipsesc în toate operele lexicale ce mi-au fost accesibile. 1902. cit. cit.La civilisation. Les 6/tlments orientaux en roumaine.vorbe populare. asupra semnificaţiei folosirii acestui termen.1821). în paginile următoare..). Cet ouvrage a enrichi la litterature roumaine d'une oeuvre de haute valeur. Theophil Lăbel.lată o operă concepută pe un plan vast. Paris. V. partea a 11-a.Nicolae Iorga. Aceasta este. "' Ibidem. 1 . . "' ldem. vezi şi consideraţiile generale in legatură cu această operă formulate de D. pp.Revue Internationale de Sociologie".1 65. Influenţa orientalll. Şăineanu d'avoir mis a sa disposition une chritique sai ne et propre a servir de guide. Însumând cele două cifre relative. . conform informaţiilor pe care le deţin.ro 1 49 . Bucureşti. buna primire şi rapida receptare de care s-a bucurat în străinătate Influenţa orientală. apud Luca Vomea. slavi. p. 79-80. Constantinople.2 1 0 . este şi va fi Influenţa orientală. Imprumuturi literare. istorice şi literare". La Langue. prima folosire a termenului . Lazăr Şăineanu a întocmit şi ·.1 . 1 902.muzeubt. ceea ce a demonstrat. voi.elemente turceşti " cu caracter istorico-literar 477 . extras din . Paris.ro / www. Vocabularul.. " fond les secrets de la langue osmanli. extras din . a apreciat că Şăineanu fait preuve d'une grande erudition en general et montre qu'il possede a M. . 78 p. Le l'tlglme de la socleM en Roumaine pendant le mgne des Phanariotes (1711 . si difficile pour les etrangers qui n'en font pas leur etude speciale. obţinem un total de 2. pp.P. la Bucureşti ajungându-se chiar la polemica Lazăr Şăineanu . Am crezut interesant de a releva aceste lacune în indicele consacrat osmanlâiei. deci aproximativ 3. cit. foarte bun cunoscător al limbii turccrotomane. loc.965 . pp.Romania". . "' Ibidem. "' in . 1 (Introducere) . şi-mi iau libertatea de a atrage atenţiunea orientaliştilor.cuvinte de bază şi derivatele " lor. 1901 . 1 900. şi in special turcologilor (subl. Opera "' ldem.cimec.XXXI . Indice general. Se cuvine să relevăm cu laudă stăruinţa ce a depus autorul şi întinsele sale cunoştinţe în domeniul filologiei româno-turce. pe care autorul le-a elaborat din toate punctele de vedere. deci un total de 1 .278. sera reconnaissant a M. In acelati sens. Şi filologul romanist Gustave Weigand a avut cuvinte de laudă la adresa lucrării lui Lazăr Şăineanu: .

25 p. 1 . . în " realitate.369. 9 -1 8.228. "' In ..80. extras din revista . Recenzorul a mai susţinut.cimec. propuse în ultimul timp. n.261. preluate din lucrările lui G. . Pagini istorica .] rămâne opera d-lui Şăineanu: Influenţa orientală .ro / www. '" Ibidem. XXVII. 1 . 1900. in idam. an XI. Spre . 1 . apud Luca Vomea. pp. Iosif Popovici şi-a propus "( . Popovici a analizat sumar împrumuturile lexicale turca-orientale în limbile balcanice.că sunt departe de gândul că monografia d-lui Şăineanu ar fi epuizat subiectul" 82. p. "' Ibidem. sunt. Papahagi486 . Şi ţin să adaug . 1 . ). P. s-au exprimat şi păreri contrare. Studiile d-lui Laz/lr Ş/lineanu despra influenţele orientale asupra limbii romlne. pp.specializare" în domeniu. metoda de investigaţie lingvistică folosită de L. 18 -22. Fanteziile ura/o-a/ta/ce a/e d-lui Lazllr Şllinaanu. "' Alexandru Brliescu de la Scurta. că împrumuturile lexicale orientale în dialectul bănăţean s-au produs în urma contactului direct dintre otomani şi români şi nu prin mijlocirea limbii sârbe487 • fn concluzie. Ulterior. pp. Popovici a susţinut că lucrarea lui L.Zeitschrift tor romanische Philologie". din partea unor nespecialişti în domeniu.bulgară.spre a înlătura orice neînţele�ere . "' Vasile Bogrea. ) numai să îndrepteze erori strecurate în lucrarea d-lui Lazăr Şăineanu şi să stabilească adevărul după priceperea mea"484 . 22 .Muzeul J udeţean Botoşani aceasta e menită a aduce cel mai mare folos celor care se ocupă cu studiul ştiinţific al limbii române'. Cluj. . Contribuţie /a studiul elementelor orientale din limba romlln/1. Constantin Daicoviciu. Şăineanu şi P.25. teoria pătrunderii elementelor turca-orientale în dialectul bănăţean prin filiera sârbo/Cfa falsă.. Sibiu. cit. '" Ibidem. studiu Introductiv şi indice de Mircea Borcllii şi Ion Mării. ce au depăşit uneori cadrul strict ştiinţific-filologic. 1907. . iar rezultatele cercetării au fost pe măsura acesteia. deosebire de aceste recenzii favorabile. caracterul "recenziei" lui Alexandru Brăescu de la Scurta a reieşit din 3 însuşi titlul ei48 .ro 1 50 . '" Iosif Popovici. pregătire de specialitate indis­ pensabilă în cercetarea influenţelor orientale în Balcani485. extraştiinţific şi de atac la persoană ale acestei . Nesocotirea acestei lucrări fundamen­ tale a dus la rezultatul că zeci de etimologii turceşti. ediţie lngrijit6. op. citatul la p. nişte . contrar opiniei lui L.muzeubt.. subliniind. 1971 . " ' Ibidem. de altfel. diferenţa de valoare intelectual-ştiinţifică între cei doi preopinenţi este prea mare pentru a-i mai aşeza pe talerele balanţei dreptăţii. a unui studiu veritabil asupra subiectului anunţat în titlu. 1904. în literatura filologică românească. Evident. criticul recenzor a corectat mici erori şi inexactităţi din apa­ ratul critic şi din bibliografia operei. Şăineanu nu a reuşit să suplinească marea lispsă. L.9.Arhiva Societllţii Ştiinţifice şi Literare". 363 .227 . www. pp. cum era şi firesc. in . reproşând şi pretinsa necunoaştere de către cel recenzat a limbilor medio . pp. cu o prefaţll de acad. inexactităţi sau scăpări inerente. pp. Şăineanu era incompletă. polemica Iorga . unei lucrări cu astfel de orizont tematic şi proporţii. maghiară şi turcă. 1 .plagiate involuntare: ele erau deja publicate într-însa ( . 1 . . dând şi 75 de exemple de astfel de " elemente". unilaterală şi inexactă.48 1 • Filologul român Vasile Bogrea a fost mai sintetic şi mai expresiv în aprecierea sa: . obiectivităţii şi competenţei. t. Astfel. Leipzig. propriu însă fabulaţiilor acestui pseudorecenzor. Şăineanu488 . Caracterul subiectiv.Şăineanu a dovedit lipsa de pregătire istorică a filologului român. . Weigand.260 . În virtutea acestui scop. Bucureşti.filologice. Şi pentru a dovedi propria sa . Editura Dacia. ce au scos în evidenţă valoarea operei. O. şi micile erori. Şăineanu.Transilvania". pp.Biblia elementelor orientale din româneşte [subl. Popovici s-a pronunţat împotriva acestei opere filologica-istorice el�6orată de L.

26 / 1 5 1anuarie 1901 . 1 52 . apud Luca Vomea.153.84. Tn mod deliberat am lăsat la sfârşit trecerea in revistă a episoadelor" " polemicii N . pp. foarte bogată şi foarte documentată prin exemple literare şi istorice"492 . 59 -60. din punct de vedere teoretic. declanşată in urma apariţiei operei filologului român. Budapesta.inceputul secolului XIX)490. intervenţiile făcându-se la 90 de . . . nr. Tn recenzia făcută cărţii lui L. Apoi. Istoricul român s-a declarat de acord cu titlul şi cu spiritul lucrării. istoricul român a analizat in continuare opera recenzată din punct de vedere " lexicografic" . influenţa turca-orientală s-a exercitat asupra limbii şi culturii române.ro / www. ) .ro 1 51 . de ton pretenţios. Gh. "' Ibidem.63. a caracterizat astfel " recenzia" lui Popovici: E un articol " prolix. 60. cit. "' Ibidem. C unoştinţele filologice maghiare de care face paradă nu par a fi mai serioase"489 . Revenind la subiectul recenziei sale. 60 .elemente turceşti" printr-o propozitie şi nu prin echivalentul sau echivalenţele lor româneşti sau într-o limbă europeană era un procedeu incomplet.59. . şi-a propus să trateze influenţa turcească. pp. Bucureşti. D. Alteori. la fel I-au perceput şi contemporanii. "' Ibidem. ) Pretutindeni lista e foarte lungă. . cunoscut invăţaţilor noştri serioşi prin foarte frumoase lucrări de filologie ( . Iorga a considerat că se puteau fixa patru perioade in evoluţia acestei influenţe: prima: secolul XV ..vorbe populare şi istorice"494 . afară de cel pur istoric: din acel filologic prin urmare şi din acela al istoriei culturale. Acesta din urmă " e mai complet decât al oricui şi utilitatea lui pentru filologul şi istoricul român e incontestabilă. . voi. următoarea: a doua jumătate a secolului XVI .61 . Ti lipsea acestui critic improvizat.Luceafărul". de formă şi fond incorect. pentru că autorul nu a definit de la început aceste categorii lexicale în mod clar şi precis. ) Opera poate fi privită supt raportul filologic curat. mai mult. clasifi­ carea împrumuturilor lexicale în .N. pp. In . rectificarea va veni de la istoricul ce sunt"493. Lazăr Şăineanu. Şăineanu. lorga . ceea ce s-a şi întâmplat în unele cazuri. supt acela al lexicografiei şi supt acela al istoriei culturale". N . "' Ibidem. a treia: de la Mihai Viteazul inclusiv la fanarioţi. tânărul istoric şi-a propus .R. . ce putea genera imprecizie sau ambiguitate. orice pregătire specială pentru a aborda un subiect a cărui concepţie şi execuţie ii scapă cu desăvârşire. apreciind metoda ştiinţifică de împărţire a împrumuturilor orientale în "vorbe populare" şi vorbe istorice/literare/provincialisme" şi . pp.mijlocul secolului XVI. p. 1 904.] îndeosebi.P. a patra: epoca fanariotă (sec. dar nu şi asupra civilizaţiei propriu-zise. Studiile d-lui Ş/lineanu despre Influenţele orientale exercitate asupra noastrl. Pentru depăşirea acestor neajunsuri. Recunoscând că " parte filologică nu e cea mai puţin importantă. Iorga a precizat că " 0 . pp."). 61 . Iorga.compl. Gheorghe Alexici. www. Tn unele cazuri.cimec. dar ea nu e de competenţa mea" 9 1 . desigur. pp.vorbe populare" şi "vorbe istorice-literare" era discutabilă.muzeubt. in . "' N. influenţa orientală asupra noastră din toate punctele de vedere.R.să îndrept sau să întregesc cele spuse de d-1 Şăineanu relativ la unele elemente turceşti din limba noastră a tuturora şi din dialec­ tul meu [moldovenesc .L. a consultat superficial unele lucrări de specialitate. 58 .Noua RevistA RomAnă" (intra abreviat . ( . Tn ceea ce priveşte observaţiile pe care le-a formulat. Alexici. III.multa " osteneală" depusă pentru întocmirea vocabularului.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS pretinse critici obiective este evident. Unul dintre ei. "' Dr. Şăineanu. ( . dr. XVI I I . op. definirea acestor . 83 . Iorga a susţinut că Lazăr Şăineanu nu a parcurs toate izvoarele cronistice-documentare ce i-au stat la îndemână.

după ce acelaşi recunoscuse că . in . '" Ibidem. III... atacuri subiective la persoană. care e mare şi după judecata mea ( . A atras atenţia. 1 34.)"498 . L. era o operă merituoasă şi il onora pe autorul ei. dar cred că nu-i drept să i se arunce in spinare pretinse " rectificări şi intregiri" .ro 1 52 .Să mă provoace pe mine să-i arăt greşeli de istorie? Dar il pot strivi oricând! Îl cruţasem întâi. N.R.N. degenerând in imputări extraştiinţifice. 27 / 1 Februlwie 1901.imputări absurde".compl. ca şi părţi bune.R.135. Făcăndu-le. Nu am intenţionat să pun la incercare răbdarea cititorilor prin enumerarea recenziilor asupra operei lui Lazăr Şăineanu. desigur. Cum raspunde d. aluzii naţionaliste etc. Iorga a avut posibilitatea să citească . la provocare"500.explozie in lanţ" a răspunsurilor" şi a " . . să-i stabilesc locul şi rolul in evolutia şi dezvoltarea filologiei comparatiste orientale din ţara noastră. R4spunsul meu cJ. Ş. a respins toate acuzaţiile formulate de Lazăr Şăineanu pe un ton ironic.indreptările şi intregirile". p. partea 1. . in . Am urmărit doar să scot in evidenţă cum a fost receptată opera in ţară şi in străinătate.. Tânărul universitar bucureştean a rectificat unele date şi afirmaţii istorice inexacte susţinute de autor in volumul amintit. 1 30. părţi slabe. Tn concluzie. Bucurefti. mai ales. Drept urmare. 1 3 1 .muzeubt. "' Lazk ŞAinearu. rr. ce credit ştiinţific i s-a acordat şi. in ceea ce priveşte polemica Iorga . recunoscănd şi autocondamnându-se pentru faptul că ecenzia din 1 5 ianuarie 1 901 a avut u n ton critic incurajator-laudativ. 27 1 1 Februarie 1 90 1 .Şăineanu . p . dar «nemulţumitului i se ia darul». Iorga.cimec. s-a depăşit conduita ştiinţifică. intr-un viitor articol. şi voi răspunde. asupra cărora nu avea nici un motiv să mai insiste . nu pretind să scad valoarea cărţii . in ciuda acestor căderi.. Bucueşti.Muzeul Judeţean Botoşani "Cât despre observaţiile la partea istorică. 63 . ripostat" in scris la rândul său.partea filologică" a operei recenzate nu e de competenţa sa497 . 131 .129.". Lazăr Şăineanu a răspuns recenziei lui Nicolae Iorga : . Lazăr Şăineanu i-a reproşat lui N. începând cu repriza a doua" a răspunsurilor. 65. pp. citatul l a p . Ar fi regretabil dacă Academia Română ar respinge-o de la premierea meritată496 . p . Iorga că i-a citit opera in mod superficial şi că s-a aventurat in domenii ale ştiinţei in care era incompetent.N. )"495 . Şllineanu cand TI lauzi. astfel că a .. ci numai şi numai de dragul eului: Le moi est toujour haisable (subl. ele vor fi mai puţine.ro / www. a apreciat Iorga. pp. toate imputările şi erorile pe care le-a formulat şi le-a scos in evidenţă tânărul istoric referitoare la Influenţa orientală. I I I . 128.observa�i": .răspunsul" lui Lazăr Şăineanu din 1 februarie 1 901 inainte ca textul să vadă lumina tiparului. asupra caracterului subiectiv al acestor . voi. nr.65. recenzorul a considerat că lucrarea ar fi fost mai valoroasă dacă autorul ar fi abordat cu mai mare atenţie partea istorică şi lexic()grafică. "' N.R. cu vădite accente de brutalitate verbală: . academică a analizei şi " criticii aprecierilor..făcute nu pentru folosul ştiinţei. Iorga.] .".surprins că mai mult de jumătate din recenziunea d-lui Iorga se ocupă cu deserta�uni pur filologice".aserţiuni in exacte" şi . .afirmaţiuni gratuite". Ca urmare a acestor neajunsuri a formulat . pp. la Introducere. La rândul său. din acest moment urmând o . D.contrară§punsurilor" celor doi preopinenţi. Respingând cu fermitatea-i caracteristică afirmaţia lui Lazăr Şăineanu conform căreia ar fi scris recenzia din 1 5 "' Ibidem. filologul orientalist a respins toate . a hotărât să-şi schimbe atitudinea: .P. '" Ibidem.R.Pe un personagiu aşa de supărăcios [Lazăr Şăineanu .Opera mea are. când i l lauzi trebuie să-I loveşti fără cruţare ca să-ţi mulţumească"499 . . totuşi. voi. www. . '" Ibidem..Iui /orpa.

R. voi. partea a 11-a. necunoaşterea fenomenului istoric sau lingvistic analizat confuzii.cimec.R. A urmat. Ar fi fost mai bine dacă ai fi ascultat de mine şi i-ai fi dat pace jidanului. nr. Toronţlu. pp. Şăineanu lucrează după foarte puţine izvoare şi înşeală lumea lăsând să se creadă că e in deplina stăpânire a informaţiei necesare. "' Ibidem. între un răspuns tranşant şi ignorarea atitudinii lui Şăineanu: . Bucurefti. Deşi neonest. care a respins observaţiile anterioare ale lui Nicolae Iorga. Tn .muzeubt. partea a III-a I II . a 11-a fi a III-a.R. pp.78. cu un spirit . · Ultimul răspuns al lui Lazăr Şăineanu 1-a deranjat vizibil pe Nicolae Iorga şi pe apropiaţii săi. Ioan Bogdan.triada critică" şi-au dat sema că divergenţele de idei dintre cei doi au depăşit sfera unei obişnuite recenzii de carte şi a răspunsului celui recenzat. p. VII.nu pentru folosul ştiinţei. care e un om de talent şi un om harnic şi care a făcut multe lucruri bune şi frumoase.ACTA MOLDAVIAE st:PTE.Iar articolul l-am scris de dragul ştiinţei. refuzându-i totodată competenţa de filolog şi declarând că nu va mai polemiza pe viitor cu Iorga. cit. III. Cum rlspunde d.E. "' I. Astfel. Va rămânea cu cererea. Tn concluzie. oscila.76.E. Iorga a dorit să aibă şi in această polemică ultimul cuvânt.111 . Nu �-1 trimit însă ca să-ţi mai fac sânge rău.R.32 1 1 5 Aprilie 1 90 1 . III.NTRIONAUS ianuarie 1 901 . '" I. Şi colegii universitari . in . care. a respins cu vehemenţă toate criticile formulate de tânărul istoric. 29 1 1 Martie 1901 . partea a III-a 1 1. Iorga a ajuns la concluzia: "a) că d. partea 1-a. pp. Ş/llneanu ciJnd " lauzi.noduri în papură" din punct de vedere istoric. voi. in . tot ce va mai scrie acesta din egoism bolnăvicios. : de natură istorică şi filologico-lexicală508• Tn urma acestei . 506 Ibidem.R. in . '" LazN ŞAineanu.N.radiografii" istorico­ lexicale. L­ a acuzat pe causticul recenzor că a inventat erori în paginile cărţii sale. '" N.lll. datată 1 5. cu toate lipsurile ei"501 .187. pp.N. considerate ca neîntemeiate. foarte importantă. 369 .1 6 februarie 1 901 . ci numai şi numai de dragul eului ". care poate să-ţi facă rău. a făcut însă · mare efect şi aşteptă să·l reproducă toate gazetele lui U reche. replldi structuratli Tn 7 puncte.. Iorga.Şăineanu mi-a scris că critica ta este insolentă şi mi-a cerut să dezmint nişte afirma�i ale tale. în privinţa polemicii . Tocilescu et : C(ompan)-ie. apoi a recitit volumele în cauză. îi va fi indiferent. cum ne-am obişnuit deja. 1935. te vei necăji destul când il · vei ceti aci"504 • Şi cum N.380. '" Ibidem. dar ca să-i fac bine unui om prigonit. în prezenta dispută. A dat duşmanilor tăi cea mai pute�nică armă şi se vor servi de dânsa la orice ocazie. căutând . Bucur'ef1i .332.Apoi atacurile ce ţi le aduee cu multă dibăcie şi perfidie in «Noua Revistă [Română]» nu pot rămâne fără răspuns.IV. E singurul articol contra ta. ne aduce mari foloase tuturora şi prin această scriere. nr. 28 1 ' 15 Februarie 1901.136. · Bucurettl. într-o altă scrisoare către noul său cumnat. · � 501 Ibidem. replica503 lui Lazăr Şăineanu. mai ales asupra celor de la Ştiinţe"502 . voi. Ursu mi-a declarat că nu 1-a citit şi că a rămas încremenit după ce 1-a văzut în revistă.332. Iorga a afirmat răspicat: . 29 1 1 Aprilie 1901. inconsecven 7 etc. www. voi. tu însă e bine să te astamperi. . Acelaşi Ioan Bogdan.R. în fine. căci e scris cu multă perfidie.R. întâi a respins afirmaţiile lui Lazăr Şăineanu din 1 5 februarie 1 901 505.". ai lui Iorga din .N. 228. p. p. 180 . p. nr. şi a relevat506 două categorii de erori.".R. 324 . colegul şi cumnatul lui Iorga îi scria acestuia la 1 O februarie 1 901 : .". Studii şi documente literare. 325 . vol. Toronţlu.ro 1 53 . nr.ro / www.hipercritic" de analiză. da. op. căci critica lui Şăineanu a făcut rea impresie asupra multor prieteni ai tăi. Al doilea şi ultimul meu rlspuns d-lui Iorga.N. Bucurefli.". III.

A susţinut. .. )" 10. c) că-i lipseşte autorului noţiunea dezvoltării istorice a unei vieţi politice sau culturale.hipercritic" lucrarea. d) că se contrazice de la un volum la altul. parcurgând . scăderile şi erorile" concepţiei despre şi tratării is. P.. şi această convingere lăuntrică trebuie avută in vedere .. la Luca Vomea. pot afirma că abordarea istorică din Introducere este partea slabă a lucrării. tratări superficiale. singurul istoric competent care a recenzat . Ibidem. p.- b) că aceste izvoare sunt întrebuinţate fără nici o critică. Tmprumuturi literare".�uzel'. Vocabularul.379. fireşte. şi la explicaţiile date de autor unor . . ) m-a făcut să-mi calc pe inimă �i iertând. pp. Dar cum se explică totuşi diferenţa diametral opusă de atitudine din recenziile semnate de N. P. şi ştim ce e"5 2 Atunci.vorbe istorice " şi . din volumul consacrat Vocabularului. . completări. omisiuni. op. Acesta a mai recunoscut faptul că monografia lui Lazăr Şăineanu nu a epuizat subiectul studiat.R.. extraştiinţific şi neacademic 1 este şi atacul la persoană: . a formulat in general obiecţii pertinente referitoare la .. intre aprecierea superlativă a lui Vasile Bogrea (care nu era istoric!) şi critica negativistă a lui Nicolae Iorga (care nu era filolog orientalist!). 378. ezitări şi imprecizii in incadrarea lexicologică a unor . 375.. în perspectiva timpului. . care este adevărul despre valoarea Influenţei orientale? Adevărul se află undeva la mijloc. Vorbe populare" şi partea a 1 1-a:"Vorbe istorice.. nu e d-1 Lazăr Şăineanu un învăţat foarte slab şi un om foarte necuviincios?"51 1 . pentru a da un conglomerat inform de cele mai multe ori.ro / www. le constituie voi. ) mi-a fost milă [de L. Observăm in această mărturisire o anumită doză de exagerare. pp. p. (1 908-1 9 1 3).].O. Şăineanu­ compl. de asemenea. "Părţile bune". 81 .torice a relaţiilor româna-otomane in evul mediu. Tn special aceste două părţi merită aprecierea filologului Vasile Bogrea: . D. Ibidem. Tnsuşi Lazăr Şăineanu a recunoscut că . Tn analiza lexicală a .. partea 1-a: .vorbe populare" din Vocabular. Eliminând atitudinile şi afirmaţiile subiective şi extraştiinţifice.Sincer spunând ( . oferind o imagine generală. atacurile la persoană etc.Biblia elementelor orientale din româneşte". 378 . concluziile ce se impun. autorul: . vezi şi atrtudinea pro-Şăineanu in cazul acestei polemici. amestecându-se ori­ ce. Deplasat. respectiv.imprumuturilo r turca-orientale" Lazăr Şăineanu şi-a însuşit şi a aplicat . .l Judeţean Bototanl . cit.ro 1 54 . el intră in contrazicere cu exemplele ce dă şi cu dicţionarele ce copie"5o9. viitorul autor de prestigiu al G. . Lazăr Şăineanu nu era istoric şi această realitate s-a resimţit în intreaga operă..cimec. ce rămânea în continuare deschis eventualelor şi necesarelor rectificări. de oriunde. Şi mila aceasta ( .Ştim cu toţii că d-1 Şăineanu nu e român. mai ales. in orice chip.. confuzii şi preluări necritice ale unor informaţii şi izvoare istorico-literare. nuantări şi. uitând multe. Haşdeu. Ibidem. că marea majoritate a "' '" "' "' Ibidem.principiul stratificării" şi . p. . părţile 1-a şi a 11-a. 1 1 . Subiectivism şi exagerare desprindem şi din întrebarea retorică a aceluiaşi: . la care se adaugă numeroase erori şi exprimări prolixe de factură istorică.83. din recenziile pe care sumar le-am trecut in revistă. un călduros articol de laude ( . 379. mult mai valoroase ale operei.opera mea are desigur părţi slabe ca şi părţi bune".sine ira et studio" opera în discuţie şi formulând.teoria turanică" formulate de 8. N. Iorga la 1 5 ianuarie şi. www. de ansamblu. nemultumit cu atâta.muzeubt. la 1 şi 1 5 aprilie 1 90 1 ? Ne lămureşte. să fac un articol de laude. Iorga. de la un rând la altul şi că..imprumuturi" etc. asupra influenţei orientale asupra limbii şi culturii române.

poate şi ca . a fost publicat în limba franceză (1 1 0 p. seculare. Nici un filolog serios. în evoluţia ştiinţei istoriei.turcologiei " ca disciplină istorică..turcolog­ turcologie" şi al . Popescu­ Ciocănel 1 1 907. se delimita tot mai clar noua ramură numită turcologie. indirect. Lazăr Şăineanu a înţeles că se impunea o delimitare mai precisă a subdomeniului turcologiei.secol al orientalisticii") şi a începutului studiului istoriei relaţiilor complexe. asupra acestor împrumuturi lingvistice. D. Lobel 1 1 908. nota 478. Subliniez că aceasta este prima folosire în literatura filologică de specialitate din România a noţiunii de .imprumuturilor lexicale istorice" ce lipseau . P. pe specialiştii în domeniu să o completeze. sistemul de referinţă al tuturor cercetătorilor. pătrunzând astfel în circuitul ştiinţific istorico-orientalistic mondial. la Bucureşti. indiferent de faptul dacă această realitate obiectivă este recunoscută sau nu de lingviştii orientalişti români sau străini. ln prefaţa la voi.muzeubt. Un rezumat5 1 3 al volumului 1.ro / www. că a elaborat o contribuţie importantă la cunoaşterea variilor aspecte ale subiectului investigat.împrumuturile turca-orientale" în limba română. în acelaşi timp. nu şi cu arabii sau persanii. Introducere. cât şi prin faptul că nict un alt filoiQg orientalist român nu s-a mai încumetat să abordeze global acest domeniu.cimec. atât în istoriografia europeană. opera fiind de două ori premiată la Paris de prestigioase foruri ştiinţifice: Institutul Franţei şi Societatea de Lingvistică. Trecând peste semnalarea in sine. 11/2. atât de vast. totodată. a dezvoltării orientalisticii în general (ce cunoscuse o acumulare cantitativă şi calitativă continuă de peste un secol. Lobel. nu-şi poate permite să ignore sinteza ·din 1 900 şi să aibă pretenţia. ce dovedea câ însuşi autorul era conştient de faptul că opera sa era perfectibilă.. cu semnificaţia de filolog-orientalist care se ocupa cu studiile despre limba . preocupat să studieze . Tn schimb. din toate punctele de vedere. savanţii străini au apreciat-o pozitiv. in special a turcologilor [subl.turcă" şi. şi ca .orientalist român a semnat. româno-turco/otomane în ţara noastră. ci doar să ofere " contribuţiuni" mai mult sau mai puţin modeste (Gh .in toate operele lexicale ce mi-au fost accesibile". O particularizare benefică in sfera orientalisticii începea să devină tot mai vizibilă. consacrat "vorbelor istorice". cultura şi civilizaţia . Această individualizare a turcologiei în cadrul orientalisticii (şi a turcologilor în rândul orientaliştilo() a devenit o necesitate obiectivă.]". actul de naştere al binomului noţional . Influenţa orientală este punctul de plecare şi. contrar deci teoriei susţinute de Th. Vladimir Drimba /1 9481 950). ce studia. prin extensiune. despre istoria.DAVIAE SEPTENTRIONAUS www. Vezi supra.elementelor orientale" a pătruns in limba română prin filiera turco-osmanlâe. în România. Th. Deci. singulară în domeniul orientalisticii­ turcologiei atât prin valoarea sa intrinsecă.turcilor". Lazăr Şăineanu a atras atenţia . " deoarece poporul român a intrat in contact direct in evul mediu doar cu otomanii. ACTA MOI. Comisia Academiei Române a respins opera de la premierea meritată. populaţiile şi popoarele de origine turco­ asiatică. cum trebuie receptată Influenţa orientală? O operă a timpului său.orientalişilor. Filologul .turcolog". invitând chiar.părţi slabe" " amendate de critica istorică încă de la apariţie. cât şi în cea românească.). cu părţi bune" ce rezistă încă şi astăzi criticii filologice comparatiste. asupra . secolul al XIX-lea putând fi calificat.ro 1 55 . Vasile Bogrea 1 1 92 1 . Tn urma propriilor sale studii de specialitate. cu . determinată de însăşi dezvoltarea orientalisticii ca domeniu al cercetării şi a istoriei ca ştiinţă.

prin notele critice. cit. llterlllurt ti arte a Ac8demlel". realizarea acestei ediţii critice ar echivala cu o rescriere parţială. :l-<C/1983.Vocabularul şi pentru anumite aspecte . 1 Introducere şi pentru (re)definirea ştiinţifică-istorică a unor . 515 Vezi ti lAzk Şilneanu. turcă. Tn anul 2000 se vor implini 1 00 de ani de la apari�a edi�ei-princeps a Influenţei orientale. pentru că. 511Gh. pătrundere. In . conform expresiei514 unui contemporan. Cuvintele de origine ebraică au pătruns în limba română ca urmare a locuirii pe teritoriul Ţărilor Române a comunită�lor de evrei. Ln1r ŞMr»anu (1BS . 162-183. A fost . prin intermediul limbii turco-osmane. Vwgillu Florea. Quelques mots roumalnes d'orlglna arabe.t. + 49 p. 11 / 1 +2 . eare au venit în contact direct cu românii.AI.. care a studiat şi ordonat alfabetic peste 1 50 de astfel de . lată de ce orientalistica-turcologia românească şi europeană merită o edi�e critică a Influenţei orientale până in anul 2000 inclusiv! Preocupări in domeniul cercetării . cu un fiiolog orientalist.zdrobitoare" semnată de N. 47 p. Popesc»Cicdnel. unele cuvinte . Bucurefti . Consl8ntln �.vorbe istorice" . persană şi ebraică intrate in limba română. cerinţă impusă de noile realizări şi acumulări în domeniu din ultima sută de ani. persanne et hebtaique. op.Lazaltl Şa/IIHn.orientale" fiind imprumutate astfel de către strămoşii noştri. în perspectiva timpului şi sine ira et studio.pur şi simplu un simptom al timpului .elemente. M8aea. apoi persoane de aceeaşi origine au indeplinit misiuni diplomatice in Ţările Române şi Tn zona Dunării inferioare. la relizarea căreia să colaboreze fructuos un istoric turco/og. locul şi rolul lui Lazăr Şăineanu şi al Influenţei orientale în evoluţia şi dezvoltarea orientalisticii-turcologiei româneşti şi europene la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-Iea515• Ar fi de dorit şi o traducere a edi�ei a 1 1-a într-o limbă de circula�e intema�onală. în anumite cazuri. I. O. Iorga.vec 5 -. Paris. cit. lfl. pentru voi. 80-81. Bucurefti . Sa W. pentru voi.-8'. 288-319. . Buc:urettl.populare". fie prin intermediul limbii turco-osmane. şi. euc.ro / www.muzeubt.urmare a recenziei . 1900. ti V8rianta In limba fnlnc:ezA.compatrio�·. a identificat un anumit număr de cuvinte de origine arabă. Lucla W81d. IV 514 LUCII Vomea.. 1907. O actMbltll de o }umflate de secd tn sarv1c1u1 flllnfel. evident cu reactualizarea limbajului şi grafiei. a operei. Lazlr ŞI/Manu. competenţă şi obiectivitate şi �nând seama de toate recenziile făcute edi�ei 1 900 în anii următori. 1900. cat timp a urmat cursurile de ini�ere la Ecole Speciale des Langues Orientales Vivantes.re. �1. Tn urma cercetărilor efectuate la Paris. Tntr-un anumit sens. Acestora i s-au adăugat negustorii şi comercian�i . . Popescu-Ciocănel. IY. a fost rezultatul firesc al indelungatelor rela�i complexe romAna-otomane in evul mediu Tous ces motifs. at son oeuvnl. Dar nu o simplă reeditare.ro 1 56 . O carlett flolog/cl. www. pp. VI. 87 p. 1984.. Edilln Stock.s16.Mouale. elaborând ediţia cu maximă atenţie. me decident a soutenir que quelquesuns des mots d'origine arabe et persane sont passes dans la langue roumaine. pp. solda� de origine arabă sau persană din armata otomană aşeza� Tn aceleaşi locuri. pp. pp. Lnlr ŞI/Manu (1859-1934) cMie MosN Gaater.. fie direct din limbile amintite. ldem. LazlrŞllnunu-omul fi opera. Această aniversare jubiliară ar trebui întămpinată şi cu publicarea unei noi ediţii a acestei opere. O introducere la această operă ar stabili.cimec.. le grande phllologue (1BS . .imprumuturilor orientale" in limba română a avut şi orientalistul ploieştean Gh.filologice" din Introducere. se poate păstra titlul original al autorului.1934).. 1935. 1948.Memoriile 5ec1lel de ftilnţe lllologic:e. turque. In . Nu trebuie să ne fie frică de aceste cerinţe. Cluj-N8poca.1934). non seulement par . Prima modalitate de pătrundere autorul a explicat-o prin colonizările civile cu popula�e arabă in Dobrogea sau pe malul sudic al Dunării.-ul de Folclor". ". • Muzeu� Judeţean Botoşani . latorlcul unel tUJtunJizlll. a apreciat in continuare autorul. loc. ci o ediţie critică. Paris. A doua modalitate de . Celui 1 qul on n'a pas vendu }u4tlce .

elemenSe oaienltade'" rdecăt un mic dicţionar acestor tenneni. · subiectul şi că unele definiti şi explicati ale unor �turi. � 1 1882. · · .origine arabă. persană şi ebraică. orizont mai vast ale filologilor orientalişti din sud-estul Europei de a stucia �le lexicale turco­ onentale in limbile sud-est europene: bulgan1. ploieştean la postul de oonfelenţiar pentru Imbie bel.stului . B. ·. : Orientalistul pklieşlean a ordonat alfabetic.. definiţiile şi explicaţiile ' unor termeni şi contestand. Şăineanu / 1885. � m pretenţii de. Th. filri!l ca numilul caddal � aibă :rec6m�ndarea şi . a .aJel (1894).in 1Ju9e1u1 ministerului tutelar în anul bugetar 1906-1907. · · · · · · . 47 . lntrodudlon. www.subslan propriii şi comune. este un sumar glosar de .an am mai amirilil .IIpilit special cu cercetări filologice in domeniul orientalisticii. contribuţies1s_ _ mai degrabă etimologic al ştiinţific orientalistic european.. RădulesaJ (1 847) şi A. Uibel / 1 894. a pătruns.noscut că rm avea IP. autorul a rea. � ObsaJrul prof. persană la Faa. .ro 1 57 . PreocupMile de otienlalistic4. a r e c e u za f9 CXW11riJu1ia Ollliâr'ltalistului ploieştean�. ppJ .. sludii ndu-le in contextul istoric-Cultural-filologic respectiv şi elabodnd CXJn1ri1u1i valoroase în domeniu (L. � a.lui Lazăr Şăi neanu .1 . Bariţiu. an xu. 511 "'Ibidem.Jm. mmpletand. pe nedrept. sărbo-aoali. penbu că el nu s-a OCI.il dontenid �l-ling�lstic.împrumuturilor lexicale• turco-orientale Tn limba română.:m tel" treDJJ mat. m lh.fi epuizat .au fost activităţi fireşti In spa�ul geografico-isto romanesc.orientale in limba şi · Cultura romana. M. dar respinsa de l. criticAnd sever metoda ştiinţifică folosită de aua. unele dintre ele actuale Tncl ti azi. Publicat in limba iarlcez:ă . Ibidem.CL". tidnd �ma de veetiimea semimilenanl a re1a1fi1or romclno-otomane şi de iniiJentele IIJR:o. lexicale" sunt posibile · de Tmbogă�n şi complelări.muzeubt. 1 888-1 890. pp. ooii dinb. .1 peteu)i ne.�ltatea de litere şi Filosofie din BuaM'eşti. PopesaJ-Ciocănel Atacu1 Ja peiSOiall1ă a devenit evident . a mai precîz:at Gh. Haşdeu 1 1 886...e ei orientalişti) s-au apropiat aJ in1elegere şi competenţa profesională de ele. Prezentul studiu .a:z'ă" Şăini!amu ( 1 900). posibilitate avansată de Th. lordănescu. 8uc:lnP. Gh.icate · . de către minislrul de resod" a caddat1Jrii orientali. . . . 1b. feSIJii iP . · .jliistif. încheia această' J: _ . inlr. auitorUJ. originalitate.48. O Atit . PopesaJ-Ciocănel / 1 907}. . Fr. P.ro / www.. Popescu-Ciocănel.IV.cimec.. .. ·arabă şi . prin protestul neacademic. II.. în . glourul la PP. .46. tura\. ·.4•.barbarisme•_ Aqi (in special filologi. 1902. împotriva susţineri. Rudow 1 1 8s..rintennec:fiaire de la langue uque. 1 900.. !I1W le-ar fi _gă. 1 873) le-au respins aJ vehemenli. L. Ci1ac (1879) au alras aten�a asupra . Mildosic:h -1 1884. de . nr. circuitul . 1.de 'speCialist in domeniul filologiei orientale.... Aceste conbibuţii s-au inscris In aau preoaiplrilor eu .· . pregMiea li cfi*Ji'na de. a..i oameni de cultură (Gh. specializare în acest domeniu a lui Gh.434. �. a analizat şi expiicat mai mult sau mai ­ puţin etimologic 1 59 de aJVinte. O bibliografie modestă" doar 0111 ·n 9 titluri.430 .• � ai recerizorului de. · Modesta lucrare a lui Gh. albaneză. lonMnelcu.retenţla.. ·. · · · ' . nu era o luaare de filologie. aprobarea conduceri lJniversitl1ii bucureştene. . H. Merita să fie subliniată li ineesaa teorie a pătrul)derii unor· cuvinte arabe şi persane in limba romană direct din lirriJa :de 'origine.. ocazie ' ...4 / apilie 1907. pe care. -.u l (1 902)operei . propunând plfticarea limbii române de astfel de ._ fn .sit menţionate în · luaările româneşti străine in domeniu1 1tiogiei şi llexicologiei orientale apărute · · până în 1 905-1 9lJ65 In conc:luzie. pp. de a . 1 908. maghiară �­ (Roesler 1 1 865. mais aussi dinedtement de langue ă langue".

. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul toponimiei " orientale " din România "Influenţa orientală" în România s-a manifestat. Editura Librăriei S. P. Opera filologico-lexicografică a lui Lazăr Şăineanu ("cercetătorul per excellentiam al elementelor orientale la noi". doar . V-X I I .împrumuturile turco-orientale" în limbile sud-est europe­ ne. Samitca.76. 1. de a elucida unele pagini nescrise ale istoriei convieţuirii româno-turcice în evul mediu.muzeubt. Craiova. loc.P. pp. influenţe ce au fost desigur sesizate. concomitent cu cele privitoare la împrumuturile lexicale . a năvălirilor populaţiilor fino-ugro-turcice.. Necesitatea practică de a explica unele denumiri toponimice de origine . In voi.". m B. "' Ibidem. Unele dintre aceste contribuţii româneşti. Trecând apoi la analiza subiectului enunţat în titlu. tătară din România. cum era şi firesc. cele terminate in -ui (CăiiJlăţui. au fost publicate în limba franceză. pentru a nu se produce confuzii de localizare şi orientare geografică52 .4 1 . reprezentând cartea de vizită a filologiei orientalistice româneşti în ultima sută de ani. 74 . 1230 .29.) 521 . ' " Ibidem.turceşti " în limba română. ceea ce a asigurat circulaţia lor în sfera ştiinţifică europeană şi locul cuvenit filologiei orientalistice româneşti în domeniul orientalisticii mondiale. . adică .2 Bucureşti. dar nu şi apreciate la adevărata lor valoare istorico­ culturalo-lingvistică.. au provenit denumirile: � P. 7.). Orientalistul român a insistat şi asupra necesităţii conceperii unor toponime corecte şi exacte.B. potrivit aprecierii lui Vasile Bogrea) stă la loc de cinste în cadrul preocupărilor româneşti şi europene în domeniu. şi prin interesul filologic. "' Gh. nebună"520. Haşdeu. Oltenescele. . 2 2 . şi asupra toponimiei. pp. 21 . iscoditor şi prolific.ro / www. s-au situat cercetările şi contribuţia522 orientalistului �h. Covurlui. Haşdeu. nepătrunsă. nu şi influenţele lexicale sud-est europene în limba turca-otomană. 79. R.Muzeul Judeţean Botoşani 1 895).Teleorman".pădure". pp. cum ar fi . cit. 2 3 . autorul a identificat 3 etape ale pătrunderii toponimelor de origine orientală în limba română: din prima etapă.nebun" şi .23 .teli-deli " . integral sau în rezumat. persană. sălbatică.orientală" din ţara noastră s-a completat cu preocupările ştiinţifice ale unor filologi de a studia şi identifica originea lingvistică a acestora.57 . cu nimic mai prejos decât lucrările de pionierat ale autorilor europeni menţionaţi anterior. 1 884 ( 1 55 1 191 0. Popescu­ Ciocănel. Popescu-Ciocănel.orman " ­ . www. Originile Craiovei. pp. pe care a explicat-o şi tradus-o prin . într-o contribuţie referitoare la Originile Craiovei. Desnăţui etc. sec. cu rezultate notabile. Peceneaga. G. amenin­ ţată cu uitarea sau cu introducerea unor noi denumiri române ti. Primele preocupări în acest domeniu le-a manifestat istoricul şi filologul 8. Mai trebuie subliniat un aspect al evoluţiei acestor preocupări: s-au studiat. S.58. sau . nr. geografic şi isto�c al acestor preocupări 5 3. Influenţa orientalll In toponimia romllneasc4. Astfel. contemporane. an XXXI . turcă. 77 . a atras atenţia asupra unor interesante forme toponimice turcice (cumano-pecenege).cimec. şi fixarea lor pe hărţi topo� rafice adecvate. Autorul a motivat scopul demersului său prin necesitatea obiectivă de a studia vectîea toponimie de origine arabă.pădure deasă... pp. in .ro 1 58 . Ulterior acestor preocupări tangenţiale ale marelui spirit filologic neliniştit. ce să reflecte realităţile geografice locale· concrete. ' " Ibidem.1400.

au oferit noi informaţii referitoare la · " geografia istorică românească şi au prefaţat studiul unui nou capitol al relaţiilor româno . fiind cu succes precedate de . 38 4 1 .torcico 1 otomane: cel reprezentat de toponimie. 55 Teleorman 2 . 30 de toponime analizate erau răspândite in Oltenia. valabilă şi astăzi. operele unor cărturari buni cunoscători ai limbii şi gramaticii turco-otomane: lenăchiţă Văcărescu. epoca dominaţiei otomane. critic. mai ales. Ele au adus noi argumente la dovedirea continuităţii poporului român la nordul Dunării în mijlocul migraţiilor''. unele explicaţii şi etimologii fiind amendate însă de rezultatele cercetărilor filologico-geografice ulterioare. să recenzeze obiectiv. Anton Pann şi lanache Pashal. actuale încă şi astăzi. cursul ascendent al relaţiilor române­ otomane şi interesele comerciale ale oamenilor de afaceri români în statul otoman şi in Levant. evident. 36 37 Ibidem. unele dintre ele valabile şi. Aceste cercetări au atras atenţia asupra unor denumiri existente de sute de ani ce. unde. Tn etapa a I I I-a. mai ales după 1 878. Siriu. Primul dintre ei a intocmit un "' Ibidem. Studiul toponimiei de origine orientală din România. existând tendinţa administrativă de a fi înlocuite cu nume româneşti. in general. Comana. păreau condamnate la uitare.muzeubt. 30 36. cu un început destul de modest în perioada pe care o am in vedere. a unor ghiduri de conversaţie şi dicţionare român-turc şi turc-român cu caracter civil şi chiar militar. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul lexicografiei Necesităţi de ordin practic (însuşirea corectă a limbii turco-osmane de către aromânii din Imperiul otoman şi a limbii române de către minorităţile turco-tătaro­ găgăuze din România. cu motivaţii practice. Bucegi. sec. Burnaz.ro 1 59 .ro / www. Ţara Românească. Aceste preocupări nu erau noutăţi in domeniu. 41 .1 9 1 4 . s-au impus 5 alte 10 toponime şi hidronime 26 . . sec. din care Gh. p . pp. Schema cronologică propusă este. Tn etapa a 1 1-a . Peceneaga. să nu interfereze sfere � tiinţifice străine pregătirii şi perceperii sale. mai ales. La sfârşitul contribuţiei. "' Ibidem. XIII-XIV. Popescu-Ciocănel a 5 analizat 1 0 denumiri 27 . perioada dominaţiei tătare. in perioada c. pp. m - . 1 890. Caracal. autorul a insistat asupra insuşirii şi respectării unei conduite deontologice in activitatea de cercetare ştiinţifică: fiecare om de ştiinţă să scrie şi. www. au devenit uzuale alte toponime.) au impus elaborarea unor gramatici şi abecedare ale limbii turco-osmane. in Dobrogea. evenimentele politice-militare din sud-estul Europei în care a fost implicată România în perioada 1 877-1 878. contemporane. 1. XV-XIX. in special.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Bărăgan. administrative etc. s-ar dovedi un ignorant 8 . Caraiman. pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor consulatelor româneşti din imperiul semilunii şi zonele adiacente etc. "' Ibidem.8. Finalitatea preponderent didactico-lexicografică a acestor lucrări nu a insemnat însă ignorarea caracterului şi spiritului teoretico-ştiinţific ale amintitelor contribuţii. ştiinţifice. Moldova şi.cimec. pp.. Cele aprox. a deschis o nouă direcţie de cercetare in cadrul preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie. nepărtinitor doar în domeniul său de specialitate.

Acum tntllu cu/as cfn .. Andrei Pi ppidi .pe foi". anunţată deja.171 . Tiparit in tipografia lui losef Kopainig. astfel că astăzi nu cui"IOSŞtem nici un . ghidul propriu-zis de conversaţie. toate acestea ordonate pe trei coloane: ruseşte. 18 -32. Vladimir Drimba. sau legat şi de la tipografie cu . 1962.. nw. liplrile Tn Moscva. Surse � pedlu dlillllctolovfa istDricl tuld: Scrisorile turceşti ale lui Anton Pann. 93 . şase decenii mai târziu .242. probabil in tiraj redus. .100 . Orillntalsllca IOOI.ce. in . a se coosulta: Cornet ctmoiu.cs. formule de adresare in cadrul relaţiilor cu autorităţile superioare etc. Guboglu.. Culegere de cele mai trebuincioase cuvinte in vorbire.ro 1 60 . 164 p.dialog"534.L".1 89. s-au pierdut cu timpul. care a ajuns la concluzia că era graiul turc vorbit in regiunea Sliven din Bulgaria de Est.". 297-306. /anac/le VlcJINcu (viaţa şi opefll) . un ghid de conversaţie ruso-româno-turc53 1 .99.155. româneşte. In legilldcl � fi opaa a&D\IIui.. pp. pp. ce aparţinea grupului lingvistic turc de Est. vezi şi considllfatile lui Il. cunoscut folclorist şi traducător.. cuprinzând expresii din toate formele de manifestare ale vieţii cotidiene.Inl p. Bul:uretti . nu a putut fi dusă la bun sfârşit.pe foi. � şt lutl:e§ce. Caracteristicile dialectului turco­ osman folosit in acest ghid de conversaţie au fost studiate cu peste trei decenii in urmă de prof.a.. Anton Pann. 1949. Paris. pitarul lanake Pashal a publicat un nou ghid de conversaţie român<HUSO-turc in alfabet chirilic de tranziţie. f. 1393.trei sfanţi". câte opt pe Săptămână. vezi şi v.. pp. sau datorită unor probleme financiare (Anton Pann i-a invitat pe eventualii intereşaţi să plătească anticipat . Tipografia lui Anton Pann.. lucrare concepută şi realiUită in trei .337.înştiinţare" că acest . Bucuresd. Tn . turceşte533. Tipărirea . 848.. Dialog Tn trei limbi AdiQJ ptfn lliJM. deşi conţinea numeroase elemente ale graiurilor din vestul Rumeliei535 . 1 790).pe foi" sau cu anticipaţie. Material documentar. a redactat şi publicat. U n an mai tarziu.zl fi lon Mlllli. am dedus că ultimul ar fi trebuit să aibă c.exemplar" din acest Vocabular. in 1 849. Bucure. 1849. pp.Fonetică şi Dialectologie". Doritorii il puteau procura . p. + fotD. tipărit in alfabet chirilic de tranziţie. 9 . m Anton Pann. 100 p. IV. Anton Pann a anunţat. începută şi. "' Ibidem. U rmează. in partea a 1 1-a. p.I şi limba fO/Mnl d Tnveţe ffecine amlndoul limbile.prefaţa• pă�i 1538.i. Dialog tn ftl lmlll: . pp.+ t. "' Vladimir Drimba. T "' ldem. 287 p. w. op. 3-o411987. w. 3 .Revue de lingvistique".. Foile deja tipărite._ oara acun la UYri de Pitartil 1-u Plllhal .. Dat la luminA de Pitanul .Am insistat asupra acestor .1 00 . 100. ce a fost elaborat deja şi s-a inceput tipărirea sa . '" Anton Pann. Deşpt8 lenlchlfl VlcJINcu.detalii tehnice" pentru a lămuri două aspecte neelucidate ale acestei iniţiative lexicografice: comparând preţul Dialogului cu cel al anunţatului Vocabular. cit. pp.. 11. pe hârtie velină". Editura Milaw. "' Biblioteca Academiei Ramine.Muzeul Judeţean Botoşani Dicţionar româno-turc 529 şi un Dicţionar turco-român 530(c. ambele rămase până azi in manuscris. in ..şase sfanţi�. lb:lnfli. ostaş. "' Ibidem. Tn partea 1 . wzerenl fi protectriţl otomaniceşti şi ". 106.285 r. Palllel. "' Ibidem.. 80.189v. Bul:uretti. Bul:uretti. plătind . nu posed:\ nici un exemplar din Vocabular.dialog" era necesar a fi completat cu un vocabular al cuvintelor acestor limbi.T. 3 / 1 963 . completat cu un vocabular53�. Traducerea . cu traducerea lor in ..pentru trebuinţele omului privat şi omului !pilrit in tipografia lui losef Kopainig. Ruafce şi Turcep. 1 "' Ibidem.._ dMiogutf IUiefCI. 36. BAR.ianta in limba francezA in ..Credo"-ului creştin in cele trei limbi şi o înşiruire a celor mai uzuale numerale cardinale şi ordinale incheiau acest .tu'rceşce" ordonaţi pe trei coloane532 . F ie ct�re Tntocmitl Tn VOtDire dupl Jdiotlşmuf (sic!) ei.RI. poate din cauza revolu�ei din Ţara Românească (iunie-septembrie 1 848)..costul" foilor sau volumului legat!).ro / www. .muzeubt. no . Noltls.. a inclus termeni uzuali din limba română. "' Dialoguri şi vocabular Tn lnli lfmbi RW•i6fC6'. deoarece acesta nu a mai apărut sub formă de volum legat.părţi".cimec. 1974.ruseşce" şi ..1 7. lluanfc. in . www.

. 79 p. prin respectivul manual. pp. "' Ion Matei. 3 . a precizat în continuare pitarul. '" ldem. le-a învăţat pe amândouă.104. a recunoscut lanake Pashal. din Imperiul otoman. ruseşce şi turce�e" cu exemple din toate domeniile şi formele de " manifestare ale vieţii cotidiene (propoziţii simple. "' Ibidem. apoi şi în lucruri civile şi ale războiului şi în cele de negoţ". in ceea ce priveşte partea a I I I-a întocmită de pitar. Dat acum la lumiNi de . Tipilrit in tipografia lui losef Kopainig. 52 p. Vocabular In trei limbi. Bucureşci. ruseşce.9. 1 874. poate un dicţionar bilingv ruso-turc. turceşce. Dialoguri Intinsa. completat cu un vocabular in trei limbi. lnstitutorul �co�­ 5 lei Române din Rusciuk". cu un grad 54 mai mare de dificultate. datorită învecinării cu Imperiul otoman şi Rusia şi necesităţii obiective de a promova afaceri profitabile la sud de Dunăre şi la nord-est de Prut. 1 849. prin particularităţile sale fonetice şi lexicale.107. apoi compuse. modestul d a r conştiinciosul dascăl a mărturisit c ă dorea.ro 161 . 5 Bulgaria şi Serbia 39 .muzeubt..Dialogurile in trei limbi au fost ordonate pe trei coloane. 1 849. Limba turco-osmană folosită în acest Dialog. Dacă da. învăţătorul Constantin Petrescu. Caracterul practic al contribuţiei acoperă o necesitate resimţită în noile condiţiii politice din Ţara Românească din anii 1 848-1 84�. ca românii să ştie limbile rusă şi turcă. La începutul secolului al XIX-lea. . "' ldem. a alcătuit un ghid de conversaţie cu dialogurile necesare . atunci care ar fi aceasta? A preluat acesta din urmă fragmente din lucrarea primului şi le-a introdus în Vocabularul din 1 849? Răspunsurile la aceste întrebări vor putea fi formulate după descoperirea . româneşce"..cimec. . a elaborat şi publicat un Abecedaru Turco-Românu . Partea a III-a 2 cuprinde un vocabular în trei limbi. să facă un serviciu românilor de la sudul Dunării. Cele două Dialoguri au fost folosite şi în teritoriile vecine Ţării Româneşti. 1 05-1 12). româneşce. Autorul spera ca dialogurile şi vocabularul să fie acceptate şi folosite în Moldova. Bucureşci. Numeroase pasaje din Dialogurile lui lanake Pashal sunt 5 asemănătoare sau identice cu unele paragrafe din Dialogul lui Anton Pann 44 . mă întreb dacă există vreo legătură între vocabularul alcătuit şi anunţat (în 1 848) de Anton Pann (dar necunoscut până acum?) şi cel realizat şi publicat (în 1 849) de lanake Pashal. cu termenii lexicali aranjaţi tot pe trei coloane.ro / www. 54 Tn partea a 11-a 1 autorul a introdus dialoguri sub forma frazelor. 1 1 -164.foilor" (sau a volumului legat!) din Vocabularul lui Anton Pann şi după o temeinică analiză comparatist-lexicologică a celor două contribuţii. ceea ce dovedeşte fie folosirea unor surse lexicografice comune. cu o eraU! g�lil a celor 3 pilrţi (pp. Serbia şi Bulgaria. In introducere.ACTIt MOLDitVlltE SEPTENTRIONitUS autorul a precizat că întreaga lucrare a fost tipărită cu aprobarea caimacamului Constantin Cantacuzino şi că includea peste 30. Tipografia lui losef Kopainig. "' Ibidem. în ordine alfabetică rusească. Dobrogea. Era necesar. Un sfert de secol mai târziu. 3 .. ceea ce denotă faptul că pitarul lanake Pashal s-a inspirat dintr-o sursă lexicografică rusească.în toate felurile de împrejurări. Notes.000 de cuvinte din limbile rusă şi turcă.. "' Ibidem.. . www. Transilvania. cu grad crescând de dificultate gramaticalo-lexicală). fiind folosit ca dragoman în anii 1 806 şi 1 828-1829. unde se vorbea mai mult sau mai puţin limba română: Moldqva. Având la bază această experienţă folositoare. pp. fie posibilitatea ca pitarul să fi preluat anumite părţi din compilaţia celebrului folclorist şi traducător. înglobase unele influenţe lingvistice din partea dialectelor turceşti din 5 Peninsula Balcanică 43 . '" Rusciuk. pp. p.

Cotula nu a . 9 -37. se poate concluziona că acest Abecedaru bilingv era mai mult decât arăta titlul. 551 Ibidem. partea a I I I-a: o lecţie despre . In . cu elementele colocviale necesare susţinerii unui dialog simplu în această limbă. Cartojan a otertt apoi Noi infDrmaţll deşpt8 C. Tnsuşindu-şi această limbă. 238 p.•. bulgarii au dea11111181 fCOIIIII In 1 878. 11.70. 1905. pp. Faptul că fusese imprimat atât cu caractere tipografice arabe. 68 .76:C.părţile" gramaticale de bază prezentate în succesiune logică. 37 . pe de o parte. o. voi.de alei dupA Introducerea �lor I'Oil'ltnefll. 550 Ibidem. Adică Adam V.67. ce era limba oficială a statului sultanilor.studentul" străin (în acest caz român) să constate singur deosebirile dintre gramatica limbii sale materne şi şi "" gramatica otomană. încadrate la începutul secolului al XX-lea cu tineri dascăli aromâni absolvenţi ai unor şcoli superioare otomane. Ibidem.2 1 aprilie . exerciţii de silabisire şi citire cu grad 54 crescând de dificultate 7 . 1 1 1919.65. p. partea a V-a: lecturi 55 literare pentru consolidarea cititului şi scrisului . Cotula554 . superior. declinări 54 şi conjugări548 ..1 878). "' Vezi şi considera�ile lui Nicolae Cartojan. românii puteau convieţui paşnic cu turcii. Buc:urettl .. luaarea fiind bine lntocmM.ro / www. In . 71 . Peste trei decenii. dar titlul nu reflecta structura InternA fi con�nutul contrfbuţiei. Adam V.europenizat". cum era însuşi Adam V. 11. "' Conslantinopole. 1 62 www. şi pentru a-1 putea. pp. voi. N.A. unde a activat ca avoc:at tn problema llchldlrii proprietj1llor Olol'n. Ibidem. consoane. nivelul didactic al procesului de predare-învăţare a limbii turca-otomane în rândul românilor sud-dunăreni . prezentînd-o aşa cum era şi lăsându-1 pe .72 ..A.. pentru . gramatica otomană.VIII. Abecedaru a fost prima carte I'OI'I1ineasci publicatA la Slllstra. nr.iunie 1919.ro . era folosibilă în special în şcolile româneşti din statul otoman (în ciclurile primar. alfabet. Ibidem. '" "' "' "' Ibidem. Petrescu fusese Institutor fÎ director. pp. Petrescu era de origine ardeleanA. puteau �ă-şi apere drepturile social-politice economice-culturale şi era o condiţie obligatorie a reuşitei în afacerile comerciale .cimec. Manualul era destinat românilor din Imperiul otoman pentru însuşirea şi folosirea limbii oficiale în acest stat. încercând Muzeui . fiind în fapt o gramatică elementară a limbii turce.părţile invariabile" ale propoziţiei 9. Autorul a grupat cele 21 de lecţii în 5 . 111r fostul dlnlclor s-a refugiat III Conatanţa. aşa cum procedaseră anterior unii autori europeni. Ibidem. directorul şcoalei IO/nlne§li din Siliştra. Din cele prezentate până acum. .părţile cuvântului". compara pe viitor cu alte manuale de acest gen şi cu aceeaşi finalitate didactica-pedagogică.pentru a-i ajuta să-şi însuşească limba turcă..prima gramatică otomană în limba română". cicl tl tldjJ lui C. nr.8. III . 550 partea a IV-a: zilele săptămânii. Cotula a elaborat şi publicat Gramatica limbei 55 otomane 3. partea a 1 1-a: 7 lecţii despre .·. pp. apreciată de autor ca fiind . cât şi cu cele latine sporea eficacitatea 55 practică a acestui Abecedaru Turco-Românu 2 . o. pp.muzeubt. cu . 65 . Lucrarea. pe de altă parte.Judeţean Botoşani _ Jl · · pp. gimnazial şi liceal). Autorul a detaliat metoda pe care a urmat-o în elaborarea lucrării: a ţinut seama pe deplin de părţile originale şi de caracteristicile generale ale gramaticii otomane. BUCIRfti. pp. vocale.părţi" tematice: Partea 1: 1 3 lecţii despre litere.79.elevii" români de orice vârstă şi stare socială din sudul Dunării. aş adăuga eu. Am insistat în detaliu asupra acestui Abecedaru Turco-Românu biligv pentru a cunoaşte. 148: fCOIIIII rornlneaaci de aici era mal veche. Petrescu. i-a urmat apoi ftul ln aceleafi funclll (1861 . pp. Un document (sJc!) privitor la Istoria culturii romlneşli Tn Dobtogea Tnaklte de anex818. 5 . lunile şi anotimp urile anului .

conjuncţia564.67. Deşi are unele impreciziuni şi căteva greşeli. "' Ibidem.238.ro 1 63· . D. după cum el însuşi a apreciat-o. "' Ibidem. cunoscând nivelul didactice-pedagogic al pregătirii elevilor în şcolile româneşti de la sud de Dunăre şi cerinţele obiective ale vieţii social-politice şi cultural-economice din I mperiul otoman. 61 . pp. dar predarea selectivă a temelor şi lecţiilor în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor. pp. 1 1 .337. .43. acest . 1 92 1 .cu un cuvânt. . p. totuşi. 7 . '" Ibidem. am orânduit o gramatică cu cât ne-a fost mai metodic posibil. Tn partea finală a gramaticii s-au explicat regulile generale ale derivării de cuvinte şi ale compunerii de texte. pronumele560. prin repartizarea logică a materialului lexicografic şi gramatical poate fi folosită şi astăzi cu succes. Astfel. Autorul. pp. de " pe poziţia . "' Ibidem. 193 . pp. adjectivul 558 . dar accesibilă şi folositoare celor din ciclurile secundar şi liceal şi autodidacţilor. contribuţia pe care am analizat-o şi pe autorul ei. "' Ibidem.compl. verbul56\ adverbul562. 201 . pp. 23 . pp. pp. Mihail Guboglu a considerat-o a fi o . Bogăţia de informaţii oferite o făceau greoaie pentru elevii din clasele primare.P. "' Ibidem.121 b. . '" Ibidem. cu mentalitatea unui turc" şi nu a unui . Editions I'Harmatlan. să o trateze şi să o explice prin structura gramaticii româneşti. Jun Dtmy (1879-1963). a precizat autorul. "' Ibidem. Gramatica lui Adam V. "' Ibidem. cea mai bună gramaţică a limbii turceşti" .muzeubt.prima gramatică otomană în limba română". prepoziţia563. precum şi reluarea ciclică a materiei de studiu în clasele superioare contribuiau la depăşirea acestei false bariere mental­ didactice. ci sublinierea obiectivă a unei priorităţi în domeniu. 1 85 . pp.189. 68 .] . "' Ibidem. p. Dialecte Osmanlis aris.).ro / www. 44 . mnovateur de la l/nguislique turque. ) .23. Deny onorează. www.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS astfel să o ordoneze. fără a ne atinge de părţile ei originale"555.cimec. XXX + 1 21 6 p. Mai trebuie subliniată originalitatea metodei didactice-ştiinţifice de abordare a subiectului:prezentarea gramaticii otomane din interiorul" acesteia. idem. fie el mulţi " ani trăitor în Imperiul otoman. Felul în care sunt prezentate formele neregulate ale substantivelor arabe nu se întâlneşte nici în opera lui Jean Deny [Grammaire de la langue turque. '" M.469. . .200. în perspectiva timpului. Paris-Montreal . O imagine de ansamblu asupra vielii ti operei turcologlce ale lui Jean Deny a oferit de curtnd Louis Bazin. numeralul559 . substantivul 557 .Jean Deny al românilor". edit6 per Fr6d6ric Hitzel. a fost apreciată pozitiv de specialiştii români în domeniu. cu numeroase aplicaţii la părţile de vorbire studiate565• Folosirea alfabetului arab pentru cuvintele. a elaborat şi publicat. Această autoapreciere şi autoevaluare nu însemna lipsă de modestie sau exces de grandomanie. tn voi. pp.83. pp. Tn perspectiva timpului. autorul a prezentat şi analizat detaliat alfabetul arab556. Orlentallslica �n•. pp. pp.192. Cotula. Contribulions roumaines. exemplele şi aplicaţiile gramaticale .operă interesantă şi originală ( . Tn continuare. 189 .9. Amploarea lucrării părea a fi un impediment în folosirea acesteia. Istanbul et les Langues Orlenta/es.60. � "' Ibidem. Guboglu.european". 4 1 1 -4 1 6. n. Comparaţia cu celebra Grammaire a lui J. român din Imperiul otoman. 1997 (541 p.otomane" a sporit caracterul aplicativ şi valoarea ştiinţifică a acestei contribuţii.celuilalt". 84 -184.

Memfeketimlzde tarie difinin OQrenilmesi (Intra abreviat: Romanya Turieolojlsl). Popescu-CiocAnel. fran9ais russe et turc.turc. Munţii Rodopi. având o finalitate militară expres precizată.ro / www.cimec. arabe şi persane şi .269. a 11-a. .turcească".T.B.Demoaatul". fiind accesibil îndeosebi elevilor din ciclurile primar şi gimnazial de învăţământ.1 13.sa elaborată de Nicolae Papahagi. 1 877. Notes.B.( . M. Bucarest.. compilaţia a reprezentat totuşi prima manifestare europeană în acest domeniu al lexicologiei româneşti. .singurul dicţionar complect al limbii turceşti" apărut în România. La pre�re grammalre ottomane en roumain. influenţată într-o anumită măsură de Gramatica lui Adam V. fa Tndem•na ·tuturor. Cotula. Notes. Cotula. Turcologul roman a precizat că Gramatica lui Adam V. Bucureşti. apărută în anul începerii Războiului pentru I ndependeţa României.). a rămas lucrarea de referinţă în domeniul său. a impus alcătuirea. pp. Editions I'Harmattan . 1993. 406). 1968. p. deci în total c. Popescu-Ciocănel a elaborat şi tipărit un prim dic�onar româno-turc în 1 90857 1 .muzeubt. 1897. cuprindea c. şi toate acestea doar în 1 6 pagini! Tn realitate.ro 1 64 . a unui dicţionar bilingv570.. Destinată românilor din Imperiul otoman care doreau să înveţe limba . 500 de cuvinte de bază cu derivatele lor. Dicţionarul. '" Thessalonic. In caractere turceşti şi latineşti. necesar unui număr tot mai mare de persoane oficiale şi particulare.folosind alfabetul arab pentru cuvintele şi exemplele turceşti". vezi şi Ion Matei. idem. Umba turco . T. cuprinzând cuvintele turceşti. această modestă contribuţie a avut un caracter mai degrabă colocvial. Terentiev în acelaşi an la Sankt Petersburg (Voenii perevodciklkazennoe izdanielrussko-ruminsko-bulgarsko-tureţkii. '" Ali Cadir lzzet.un foarte mare număr de cuvinte noi şi tehnice" folositoare în toate domeniile de activitate. Referitor la dicţionare bilingve şi ghiduri de conversaţie. autorul a pretins. 1 6 p. existente in primul deceniu al secolului al XX-lea (p. caracter practic. p.otomani!. anterioară căştigării Independenţei de stat a României.275 de cuvinte-titlu turceşti cu aproximativ 230 de derivate. n. în care urma să fie folosit: L'interprete militaire en Orient. Istanbul et fes fangues orientafes. ) destul de bine întocmită. exagerat totuşi. Guboglu. Bucureşti. 1 997. Notes.1 13. a locului şi rolului limbii române în sud-estul Europei. vezi şi Ion Matei. mai exact putând fi numit Vocabular. Cotula era destinata celor cei 5. p.000 de elevi din cele peste 70 de şcoli romano-otomane din Imperiul otoman. '" Ion Matei.Muzeul Judeţean Botoşani Timp de aproape opt decenii. Orientalistul Gh. Noul caracter al relaţiilor româno-turceşti. TOfk Oii Kurultaymda Okunan Bilimsel. Ploieşti. cu numeroase elemente ce pot fi şi astăzi utile celor care doresc să studieze limba turco-osmană şi pe nedrept negl �tă (datorită limbii de redactare) în cercetarea turcologică internaţională" 7 . Dicţionar turc. cu pronunţarea flguratil. Pe pagina de titlu. m Gh.XI. p. Istanbul. Dialog rom•no . între state independente. 239 p. manualul lui N. ed. peste două decenii. Turcologul Mihai Maxim a apreciat-o ca fiind . Lipsa caracterelor tipografice arabe 1-a determinat pe autor să scrie cu peniţa transliteraţia în alfabet arab.K. Romanya Turieo/ojisi 1111 rumen dilinde tarie stJzleri hakkmda bazt araştmnafar.. Deşi 9 alcătuită după un model francez56 şi inspirată dintr-o lucrare asemănătoare publicată de M. In . 1 984 (272 p. A. 1 877. Bildirillerden Aynbas1m".). publicată în limba română. 78 b. Gramatica lui Adam V. . 403-409.1 13. 1 91 1 . www. + 4 pl. . că acestă modestă contribuţie ar fi fost . I nferioară ca valoare ştiinţifică şi caracter aplicativ s-a prezentat Gramatica limbei turceştl. Tipografia . ln exemplarul pe care l-am consultat la Biblioteca Academiei Române "' Mihai Maxim. . Bucureşti. Papahagi a fost răspândit şi folosit mai ales în zona Salonic. p. Curs practic. 1908. roumain. Vl+363 p. in voi. Cum indică şi titlul. Macedonia. amintesc o lucrare bine întocmită şi cu un pronunţat . Paris­ Montreal.

9 . pp.muzeubt. cu caractere tipografice arabe şi latineşti. iar cunoaşterea limbii române era necesară musulmanilor din · România. Pornind de la aceste realităţi obiective. se cuvine subliniată metoda imprimării termenilor . a fost ghidul de conversaţie bilingv 72 elaborat de acelaşi G h . Se impune deci cu necesitate elaborarea de către filologii şi istoricii din cele două ţări prietene a acestor atât de necesare punţi lexicografice între limbile şi popoa-rele român şi turc. conjuncţii. lucrării i s-a imprimat un pronunţat caracter practic: s-a simplificat subcapitolul destinat gramaticii. int��ecţii etc. s-au realizat traduceri cât mai fidele ale expresiilor uzuale din cele două limbi573 . 1915.84. "' Ibidem. pronume. Ghidul de conversaţie mai conţinea şi un tabel unitar al conjugării verbului olmak (a fi) la cinci timpuri principale. mai ales. În pagină. urmau 21 de dialoguri pe teme variate. liste cu substantive. · "' ldem. Tipografia . ce şă cuprindă atât . "' Ibidem.cimec. intervi:m�a armatei române la sudul Dunării în 1 9 1 3 au impus elaborarea unor vocabulare ce conţineau 'doar cuvinte uzuale. in 1 9 1 5. 3 . lbrahim Themo din Medgidia. 1 1 0 cuvinte-titlu turceşti cu variantele lor. iar . Mai bine întocmit. interogativă şi interogativ-negativă la mqdurile şi timpurile verbale principale. Conducltorul conversaţiunel Tn 10/Mnefle şi tun:eşte. Declanşarea celor două războaie balcanice şi. în două volume. elaborat de acelaşi autor. cu transliteraţia necesară în alfabet arab. in centru cele turceşti in alfabet arab. În prefaţă. turistică etc.ltik". în Imperiul otoman şi in Levant.6. comercială. având la bază o experienţă îndelungată în ceea ce �riveşte tehnica realizării dialogului româno-turc.vorbele istorice" cât şi . călătorilor români în Orient şi celor din Orient în România. formulele arhicunoscuta ale lui Lazăr Şăineanu). "' Ibidem. Pe pagina de titlu autorii au precizat că acest ghid de conversaţie era destini:it românilor şi musulmanilor din Dobrogea. Dar. 128 p. schemă ce se întâlnea rar in lucrările analoge ale timpului şi ce lipseşte în cele elaborate in ultimele decenii în România575. Popescu-Ciocănel.vorbele populare" . numerale. nLt avem o mare pereche de dicţionare rom/in-turc şi turc-rom/in. lbrahim Themo din Medgidia. lărgind astfel sfera de utilitate ştiinţifică şi practică a modestului dicţionar-vocabular. După prezentarea literelor alfabetului arab şi a echivalentelor în cel latin. iar in dreapta aceleaşi în alfabet latin. Trecând peste inconvenientele acestei munci de Sisif. colaborator şi editor fiind tot dr. din viaţa coticfiană. aprox.turceşti" atât în alfabet arab cât şi în cel latin. autorul a transliterat cu tuş negru c. pp. 81 . adverbe. din anumite motive. cu o finalitate practică precizată. negativă. (după . orientalistul român a reamintit faptul că însuşirea limbii turceşti era necesară românilor în activitatea diplomatică. www.ACTA MOLDAV'IAE SEPTENTRIONAUS Bucureşti. liste cu expresii la formele pozitivă.ro / www.80. . s-au redus lungimea şi amploarea propoziţiilor.ro 1 65 . textul era ordonat pe trei coloane verticale: în stânga cuvintele şi expresiile româneşti. prepoziţii. pp.1 9 1 6 primul volum nu a văzut lumina tiparului. Medgidla.574 . Nici până astăzi. în colaborare cu dr. Pe coperta a IV-a se anunţa viitoarea editare a unui Dicţionşr turc-rom/in. după opt decenii. 700-800 p . comportamentul in diferite locuri şi situaţii . necesare realizării unor conversaţii simple şi rapide cu · . adjective. declanşarea luptelor pe frontul din Dobrogea în toamna anului 1 9 1 6 a amânat sine die realizarea acestui grandios proiect lexicografic.

existenţa unei minorităţi turco-tătaro-găgăuze .bulgaro . Astfel. obţine şi apăra drepturile lor politice. Abcll. germani. c. Vocabularele. "' Mustafll H. Vocabular Tn limbile 1Dtn4nl. Notes.tica limbei otomane de Adam V. rela�ile cordiale de colaborare şi prietenie Româno-turce post 1 878 etc. au oferit românilor din Imperiul otoman (dar şi autodidacWor de pretutindeni!) mijlocul de a-şi însuşi corect şi sistematic limba oficială a statului otoman. contribulii. sn Abdurrahmân sunt autorii a două modeste contribuţii ad-hoc. Dicţionar tDm4n . S. să manifeste preocupări şi să întreprindă cercetări în sfera literaturii populare şi a folclorului turco-tătar din România şi din Peninsula Balcanică. ce pregăteau şi anunţau un mare dicţionar turc-român in două volume. francezi. 700-800 p.Iute. cât şi musulamnilor din aceleaşi state. Bucureşti. CoAM11e. pentru ultimele trei ti M. Aceste contribuţii. anexată de România în 1 878. "' C.muzeubt. sub�ctiv şi 1 sau obiectiv pe unii oameni de cultură Români.S. Bucureşti. Muzeul Judeţean Botoşani 1. turci. elaborate in limba română. literaturii populare şi folclorului turcesc din estul Peninsulei Balcanice. şi folosibilă încă şi astăzi.popula�a turcofonă din Peninsula Balcanică. originar din Sliven (Bulgaria de Est). culturale. Cotula. 1 66 modeste . 1913.9. Buantti. 11 p. nu con�neau translitera�a in alfabet arab a cuvintelor turceşti. ulterior. modeste prin tematica abordată. Reprezentanta clasică. 57 8 Constante a avut preocupări in acest sens. ceea ce reprezenta deja o lărgire a sferei de folosinţă. Vocabular fOITIIno .ro . Matei. complementare in fapt gramaticilor anterior amintite. cu un pronunţat caracter practic. Aceste ultime trei vocabulare. aspect tipografic şi paginaţie. Anton Pann. în Dobrogea. dicţionare şi ghiduri de conversaţie româno-turce şi turco-române.. 1.mlhrnAn. Necesităţi de ordin practic şi didactica-educativ au impus elaborarea unor manuale pentru studiul limbii turco-osmane. se adresau atât românilor din România şi Turcia. gruei şi bulgatt. comparabilă şi chiar superioară la unele capitole Gramaticii lui Jean Deny. Astfel. ' ed . după nouă decenii de la apariţie.uacov. naţionale etc. Otfentlll/istica IOINnl. rămas doar în stadiul de grandios proiect. destina�a ad-hoc. p. • 11-a. 1916. a adul')at şi tradus în limba română numeroase povestiri cu subiecte pur turceşti"' Ştefan L. bun cunoscător al dialectului. 32 p. 1915. a acestei prime direcţii de evoluţie a preocupărilor de orientalistică-turcologie in domeniul didactico-lexicografic a fost Grama. Ştefan Luscov576 şi Mustata H. datorită intrării României în primul război mondial ( 1 9 1 6) şi nerealizat nici până astăzi. 1913. prin intermediul căreia conaţionalii noştri sud-dunăreni îşi puteau revendica. şi promova relaţii de afaceri in imperiu şi in Levant. 1 13. dicţionarele şi ghidurile de conversaţie româno-turce şi turco-române a doua direcţie de evoluţie a preocupărilor de orientalistică-turcologie in amintitul domeniu. Abecedarul şi gramaticile limbii turco-osmane.ro / www. şi C. i-au influenţat. nu erau decât promiţătoare inceputuri. Preocupări de orientalistică-turcologie in domeniul literaturii populare şi al folclorului turco-tătar "Vecinătatea imediată" cu Imperiul otoman pe linia Dunării inferioare ante 1 878. buni cunoscători ai limbii turco-osmane. adresându-se unor necunoscători ai limbii turco-osmane.cimec. Guboglu. vezi www. 337. o punte lexicografică intre cele două limbi vii. p..Iute.

1 1 / 1 Iunie 1900. satirizarea moravurilor epocii.339. Tn continuare autorul a analizat comparativ cele două forme de manifestare ale mentalului ţărănesc românesc şi turcesc în timpul carnavalului ocazionat de mari sărbători religioase.muzeubt. s" lazk Şilneanu. Craiova. "' M.ro / www.281 . în Anatolia. Anecdotele lui Nasr ed­ mn Hoca era. p. Bucureftl . fiind urmată de numeroase altele. Ion Creangă. completatA fi Ilustratii . www. 282 .N. ş� din care năzdrăvănii se desprindeau proverbe şi . Bucuretti . Provetburi sau Povestea VOibei.. după Kur'ăn. Guboglu. conaţionalii noştri savurând realmente întâmplările ce-l aveau ca erou pe popularul Nastratin Hogea. 1 853. 25 Febtuatie 1900.".ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS orientale579 . acest . Omagiu. 1900. 287. naiv. ed . ediţie cu alfabet arab. manifestare colectivă ce admitea excentricitate. Lazăr Şăineanu a mai analizat şi Jocul păpuşilor şi raporturile sale cu farsa 585 Kargoz : asemănarea dintre jocul profan al păpuşilor şi datina religioasă a Vicleimului sau a irozilor era doar o simplă coincidenţă. cea mai răspândită şi mai citită carte turcească . p. sas In voi. Această primă ediţie românească s-a bucurat la noi de un imens succes şi de o largă circulaţie. Bucureşti. 1 68 p. Masea Gaater. Elementele caracteristice ale acestei alegorii erau: cinismul dialogului. vol. pp.ro 1 67 . Şi Lazăr Şăineanu a studiat58'1 personalitatea acestui arhetip al literaturii populare turceşti. trivialitatea personajelor. 1943.cimec. su In traducere: Anecdotele lui Nasr ed-DTn Hod ja. ghinionist.283.R. culese de Anton Pann. Cu atât mai mult se cuvenea să fie amintit meritul de excepţie al lui Anton Pann . constituia rezultatul unei amalgamări cu o veche datină populară românească: irozii586.504. cu o Introducere d e dr. pp. iar introducerea de subiecte profane şi triviale într-o reprezentare religioasă era de factură modernă şi se explica prin caracterul popular al carnavalului organizat cu ocazia · acestor sărbători. era tipul legendar al spiritului oriental. Lui Tllu Mlllotescu. Aceste povestiri şi proverbe îi erau cunoscute folcloristului încă din copilărie. Anton Pann a fost primul folclorist şi traducător european care a adaptat şi versificat în limba română savuroasa culegere de anecdote otomane 581 Letăyif-i Nasr ed-DÎn Hoca (ce a fost . prima carte populară turcească [în 583 58 caractere arabe)" 2) sub titlul Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea ... Istanbul. care a tradus-o şi versificat-o în limba română. Buc:urettJ . 1837. prezentat în timpul carnavalului de Ramazan: · avea două personaje "' Povestea arabiei. au influenţat glumele populare româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi contribuţiile în acest domeniu ale lui Petre lspirescu. deoarece circulau pe cale orală în întreaga zonă balcanică şi.Păcală sau Pepelea al turcilor''.R. Tn . Nastratin ("ajutorul sau sprijinul credinţei islamice") Hogea. sinonimul lui Pepelea sau al lui Păcală din literatura populară românească. su Ibidem. Guboglu. 1 853. Poeziile populare turceşti ce-l aveau ca erou pe acest personaj comic au circulat pe cale orală şi apoi (din 1 837) prin intermediul anterior amintitei culegeri.morale" ce reprezentau chintesenţe ale experienţei şi filosofiei populare turca-orientale. Orientallslica rom4nl. 1837. Farsa Karagoz era un spectacol al teatrului popular turc de păpuşi din evul mediu. IY. subliniind realitatea că amintita culegere. Jocul păpuşilor apăruse la români la sfârşitul secolului al XVIII­ / lea şi la începutul celui următor. pp. Povestea VOibei.503 . uşor influenţabil.lelor creştine (supuşilor creştini)580.287. intercalarea în limbajul românesc a cuvintelor şi frazelor străine. · soo M.. bucurându-se de respectul şi preţuirect ţăranilor turci şi ale re'ăyă. SOl Bucunlfll . Vasile Alecsandri etc. comicul de limbaj al acestora. cuprindea doar 125 de anecdote. Versificate în limba română (1 853). a III-a.l. Orientalistlca rom4nl. Nastralln HoţJea.339.

'" Otto Sples.268.. pp. moravurile etc. '" fdem. înfăţişarea.III . p. Bilgl Yayi. de comun acord. portului.419. S-au adăugat la acestea alte proverbe şi zicători ce reflectau imaginea .v. trăiri. 1 900. a reflectat.. "' Ibidem. Georg Iacob. '" Cornelie CAlin. .6 1 1unie 1914. 1 987. la nivelul mentalului colectiv597 . passim. p. Decourdemanche596. a ci:lncluzionat Ion Peretz. 1878. folosit şi· citat de reputaţi speciali�i străini şi români în domeniul teatrului de marionete şi de umbre turc: Georg lacob5 Otto Spies591 . Ion Peretz a dat exemple · de proverbe şi zicători româneşti şi turceşti ce reflectau aceleaşi comportamente.-. de asemenea.. BuciJret!i .Kafri(Jz oyunu".Revue des traditions popula ires" . S-au răspândit. relaţii paşnice şi de colaborare între cele două state şi popoare.muzeubt.167. a ceremonialului de la curţile domneşti. www. a reprezentat o nouă şi importantă fereastră deschisă către mirificul univers al paremiologiei turco­ orientale. experienţe de viaţă etc. Popotvl turceşc şi fok:lorul 1'0171Mesc. ·comic.bakanlik Basimevl. .409 . substantivul propriu Karag6z s-a transformat in timp. "' Metin And..XVI. Ankara. OecoorOemanche. 1 969.144. turcului in folclorul românesc.paiaţa (turcul din popor) şi Hagi A/(!at � u'ncheşul (turcul efendi cult).33 1 1 90 1 .140 .turcului" in mentalul colectiv românesc. scrisă cu ocazia vizitei profesorilor şi studenţilor . 1982. Tradiţia populară româneâseă. pp.Ăt la popularizarea in spaţiul românesc a bogatei zestre de înţelepciune populară turca-orientală. Acest studiu a cunoscut şi o variantă in limba franceză588 . ea. Autorul a amintit Şi influenţa orientală asupra limbii române. stabil indu-se raporturi de suzeranitate­ vasalitate între cele două părţi. 1 850. anecdote despre Nastratin Hogea. lql. Ion Peretz a analizat succint maniera de reflectare a imaginii . la ·nordul Dunării. fără însă să citeze sau să . Aspect$ comparatifs entnJ le spectade des marlonettas roumains at la . . in . totuşi ediţia sa a contribl. voi..22. Metin And592 . A. burlesc. Ankara. După 1 878 s-au stabilit. firea. autorul a folosit. anul IX. In .Revue orientale pour les 6tudes ouralo-altaiques". Lechte Vertag .· principale: Karag6z .ro / www. Budapest. Raporturile româno-otomane în evul mediu au avut la bază. Nicolae Iorga a tradus din limba franceză 1 9 1 de Zicale turceşti 595 . Genelcse/ Turle T tyatrosu. · Muzeul Judeţean Botoşani . satirizarea moravurilor .. Das Schattentheater in seiner Wanderong 11011 Mol'fiBnland wm Abendland. Deşi i.turci în România în mai 1 91 4 . EdHLKa Meridi-.nco Mllletl«wui TQI1( Fotklor Kongresl Bildlrtleri". no. ele având în comun unele trăsături şi caracteristici ale evoluţiei geografice-istorice. A fost apreciat. Emsdetten.hatişerifurile acordate de împăraţii otomani voievozilor Ţărilor Române". pp. Tn această contribuţie. Les m11rlonnettN en Roumanie at an Turquie. Anterioară in timp jocului românesc de păpuşi. · " MIIle et un provetbs turcs. iar lgnăcz Kunos 1-a tradus în limba germană589 . Viorica Dinescu593 .285. Tirldsches Puppantheater._i. Perioada · fanariotă a reprezentat un secol de exploata re crâncenă a Principatelor Române. !on Peratz. Paris. 1 90 1 . nr.stc:>ricul român nu le-a tradus direct din limba turcă. turcilor. Teatrul de umbnl tun:. 1 700 c. R. .144. •. aprecierile fiind ·realiste şi obiective. pp. 222. A. "' Vlorica Olnescu. caracteristice erau: comicul de limbaj şi de situaţie. după edi�a franceză a lui J. caracterul. '" In .ş r indivizilor din epocă. 1959.ro 1 68 . printr-o bogată producţie . Westfalen. bufon. regimului alimentar etc. Tn felul acesta s-a conservat statalitatea românească medievală. Berlin. Farsa · populară turcească Karag6z s-a bucurat de o· mare răspândire în Moldova şi Ţara Românească ' între c. pp..68. paremiologică. traduit et mis en ordre pw 1. 2114 . VII + 122 p. pp. Elementele. intr-unul comun: caraghios.277-283. "' Vezl supra nota nr. racueillis.cimec.57 . passim. Paris. in . psihice-temperamentale etc. 1 66 . a apreCiat autorul. farsa Karag6z a influenţat ·intr-o măsură importantă evoluţia şi tematica spectacolelor marionetelor autohtone587 . vieţii cotidiene. Cornelia Călin594.

Tnvăţătorul Ion Dumitrescu şi-a desfăşurat activitatea didactică mai mulţi ani în satul Pervelia. teatrul de marionete şi 1 sau de umbre turc . " partenerul de dialog". altor popoare din S. Privire de ansamblu asupra preocupărilor româneşti de orientalistică-turcologie in perioada 1 878-1918 Noul statut politica-juridic internaţional al României începând cu anii 1 877stat independent şi suveran. Constanţa).. strângând o bogată colecţie de folclor tătăresc şi turcesc.R.Lazăr Şăineanu). op. cordiale cu statul şi poporul turc.ACTA MOLDAVllt. traducerea şi editarea documentelor şi cronicilor turco-osmane referitoare la trecutul istoric al românilor.cimec. Tatlâgeac Oud. op. re-studiat. anecdote turca-orientale (Anton Pann.49-228. Lucian Boia. cit. 52-56. Zub. otomanilor.ro / www.-E.muzeubt. . pe care o va publica abia în primii ani după terminarea războiului reîntregirii naţionale.711981 . primul traduc�tor european al anecdotelor lui Nasr ed-Din Hoca..şi pluridisciplinar al acestor manifestări istoriografice. finalizate prin traduceri în limba română ale unor proverbe. 1 233-1250. vorbitori cursiv sau colocvial ai limbii turco­ osmano-tătare. cit. favorabilă unei relaţii normale. 231 -234. pp. completând contribuţiile din sfere conexe şi reconfirmând caracterul unitar. nr. re-cunoscut şi înţeles cât mai bine şi mai obiectiv. "turcul" nu mai era duşmanul secular. apreciat. prin considerarea unor consideraţii teoretice (Ion Peretz) sau prin debutul acţiunii de culegere de folclor turco-tătar din Dobrogea (Ion Dumitrescu). In vecinătatea " imediată" de la sudul Dunării. În cadrul acestor preocupări s-au conturat mai multe direcţii de activitate: descoperirea. necesară dimensiune şi manifestare mentală-ideatică pentru un nou model de convieţuire. preocupări lexical1 878 - In '" Al. Europei în epocile medie şi modernă. reconsiderarea relaţiilor pe multiple planuri cu Imperiul otoman. paşnice. sau Lazăr Şăineanu cu studiul comparatist anterior amintit. . folosit şi 'citat în operele unor mari cercetători · români şi străini ai subiectului . cit. cercetări etnografice-istorice. · 1. Sfera literaturii populare şi a folclorului turco-tătar nu putea lipsi din cadrul domeniului vast al preocupărilor de orientalistică-turcologie în perioada c. Acest efort intelectual era benefic şi pentru o deplină cunoaştere şi înţelegere a propriei identităţi româneşti. Articolul era o expresie elocventă a stării de spirit a opiniei publice româneşti. ci devenea "celălalt paşnic". op. 140-144. Evoluţia ştiinţei istorice romllneşti. anul XXXIV.E SEPTENTRIONALIS amintească lucrarea Influenţa oriental�. prin abordarea comparatistă a unor reprezenta�i populare de carnaval Oocul păpuşilor. Nicolae Iorga). au manifestat preocupări în domeniul studierii literaturii populare şi al folclorului turco-tătar din Dobrogea şi Peninsula Balcanică. corn. politic şi cultural­ religios. zicători. locuit de minoritatea tătară. inter. pp.a impus. cercetări istorice propriu-zise. fără prejudecăţi şi resentimente. 1 850-1 916. preocupări cu dorite finalităţi instituţional-didactice. obiectiv şi subiectiv. În acest context preocupările de orientalistică-turcologie sunt rezultate fireşti ale interogaţiei intelectuale anterior amintite. fiind parte integrantă a procesului complex de evolutie şi dezvoltare a istoriografiei româneşti în intervalul 1 8781 9 1 8598. Frederick Kellogg. pp.ro 1 69 .. pe baza noilor re:_alităţi concrete existente după încheierea Războiului pentru Independenţa ţării.. www. idem. 1 0. Bucureşti. a lui Lazăr Şăinenau (1 900).d 1. pp. Unii oameni de cultură români. Pot consemna şi priorităţi în domeniu: Anton Pann. care trebuia.".

precum şi. arhivişti. G. au introdus în circuitul istoriografic românesc şi european câteva sute de acte otomane de diferite categorii.ro 1 70 . Avr. studierea literaturii populare şi a folclorului turco-tătar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică. istorici. ghidurilor de conversaţie şi a dicţionarelor necesare însuşirii limbii turco­ osmane.lumea otomană" şi a formării de specialişti orientalişti-turcologi. Au fost publicate doar traducerile sau rezumatele în limbi europene ale originalelor otomane. studierea toponimiei româneşti de ongme . cu stagii de cercetare şi documentare la Leipzig şi Istanbul): Lazăr Şăineanu. R. ln perioada pe care o am în vedere. al relaţiilor române- www. cu informaţii şi concluzii valabile încă şi astăzi. organizării şi evoluţiei re'âyâ-lelor (kazâ-lelor) otomane de la nordul Dunării inferioare. depozitele etc..1 9 1 8 unii licenţiaţi români convinşi pe deplin de utilitatea cercetărilor orientalistice-turcologice pentru istoriografia românească. Aguletti şi Nicolae Iorga au dus o continuă campanie de popularizare în România a necesităţii studiilor de orientalistică-turcologie pentru cunoaşterea istoriei relaţiilor româno-otomane.) şi T. Cu precise şi precizate finalităţi politico-strategico-ştiinţifico­ didactice. Trecând peste aceste deficienţe de concepţie şi de metodă. s-au specializat în studiul limbilor şi civilizaţiilor islamice în diferite centre universitare de tradiţie . Constantin Şăineanu. fără ca o delimitare clară şi precisă între cele două direcţii să se poată realiza.orientală". sutele de izvoare documentare-cronistice otomane au oferit noi şi valoroase informaţii istorice despre evoluţia sud-estului european şi a popoarelor care au locuit aici. datorită unor împrejurări obiective nefavorabile. analiza originii.ro / www. Tn cadrul preocupărilor de orientalistică-turcologie cu conţinut istoric au fost trasate trei direcţii de cercetare: studierea caracterului complex al relaţiilor române­ otomane în evul mediu şi în epoca modernă. Totuşi. Acelaşi inconvenient a caracterizat şi editarea fragmentelor de cronici otomane referitoare la amintitul spaţiu geografic şi timp istoric: traducerile au avut la bază ediţii în limbi europene ale manuscriselor otomane. XX. Popescu-Ciocănel. iar Th. (Paris. elaborarea manualelor. ln intervalul 1 878. deşi au existat iniţiative în acest sens (Universitatea din Bucureşti. din instituţiile similare din Istanbul. lucrări de referinţă timp de peste o jumătate de secol. Pe de altă parte.muzeubt. nici unul dintre aceşti specialişti români în orientalistică-turcologie nu a reuşit să obţină Înfiinţarea unei catedre universitare de profil în România şi onorarea ei cu o activitate didactica­ ştiinţifică prestigioasă.cimec. Gh. Tn ce priveşte a doua direcţie de investigaţie ştiinţifică. pentru că nu existau-încă filologi şi istorici români care să le fi realizat.începutul sec. cercetarea istoriei turcilor otomani şi a statului otoman în intervalul: sec. şi nu traducerile directe în limba română ale acestora. Andrei Antalffy. Djuvara (Cents projects de partage de la Turquie). descoperite şi preluate din arhivele. pe lângă consulatele româneşti din statul sultanilor sau pe lângă Ministerul român al Afacerilor Străine. anul universitar 1 906-1 907). se cuvin a fi amintite contribuţiile de valoare europeană ale lui Nicolae Iorga (G. Silvestru Octavian lsopescu. bibliotecile. pentru prima dată. desfăşurându-şi apoi activitatea în aparatul administrativ otoman. O. statelor din apusul şi centrul Europei. numeroşi români sud­ dunăreni au absolvit şcoli medii şi superioare cu predare în limba turco-osmană din Imperiul otoman. întrepătrunderea şi complementaritatea acestora au caracterizat evoluţia preocupărilor istorice de orientalistică-turcologie. Cairo. XIV . istoricul per excellentiam al Imperiului otoman. diplomaţi etc. traducători şi editori de documente. Viena. a popoarelor din .Muzeul Judeţean Botoşani lingvistice.

cea mai valoroasă şi mai renumită contribuţie internaţională in domeniu. Th. a fost nevoit. Bariţiu. condamnate indirect la uitare Tn epoca modernă. zicători. Gh. fără consultarea căreia nu se poate elabora un studiu temeinic şi serios in acest domeniu. să renunţe la o carieră orientalistică-turcologică incă inainte de 1 91 4. a celebrei sinteze. completând. O. unde locuiau grupuri compacte ale acestor minorităţi: vor reintra in componenţa statului na�onal unitar român. Rădulescu. Anton Pann a fost primul traducător european (1 853) al celebrelor anecdote ale lui Nasr ed-Din Hoca (in limba română). ţinând seama·· de · vechimea semimilenară a relaţilor· româna­ otomane şi de influenţele turco-orientale in limba şi cultura română. Necesităţi de ordin practic şi didactica-educativ au impus elaborarea unor manuale pentru studiul limbii turco-osmane. dicţionare şi ghiduri de conversaţie româno-turce şi turca-române. Nicoale Iorga a continuat să studieze istoria Imperiului otoman şi a relaţiilor româno-otomane. Lucrarea clasică rămâne incă şi astăzi Gramatica limbei otomane (1 905). L6bel. realizându-se traduceri in limba română ale unor proverbe. debutul acţiunii de culegere de folclor turco-tătar din Dobrogea. Lazăr Şăineanu. de asemenea. Haşdeu. Activitatea ştiinţifică din perioada interbelică a orientaliştilor-turcologi formaţi şi/sau afirmaţi ca oameni de ştiinţă in perioada antebelică s-a caracterizat prin diversitatea evoluţiilor. când Basarabia şi sudul Dobrogei.muzeubt. şi au prefaţat studiul unui nou aspect al relaţiilor româno-tOrcico/orientale: cel reprezentat de toponimie.şi pluridisciplinară. in care institu�e fondatorul a introdus un curs practic de limba turcă. musulmani (turci şi tătari) sau creştini ortodocşi (găgăuzi). B. P. Fratele său.ro / www. lucrarea de referinţă fiind Influenţa orientală asupra limbei şi cu/turei române(1 900). pentru care avea totuşi pregătirea necesară de specialitate. dar nereuşind elaboreze şi să editeze o nouă ediţie. Oameni de cultură şi filologi au atras atenţia şi au studiat aceste elemente şi influenţe orientale (1. Constantin Şăineanu. R. Lazăr Şăineanu s-a stabilit Tn 1 901 in Franţa şi nu s-a mai preocupat apoi de continuarea cercetărilor referitoare la influenţa orientală şi nu a mai elaborat şi publicat o nouă ediţie a operei sale din 1900. Cihac. anecdote turco-orientale. cu o activitate concretă abia in perioada interbelică. Nicolae Iorga. Au fost studiate.ro 1 71 . Mai menţionez: abordarea comparatistă a unor reprezentaţii populare româno-orientale de carnaval uocul păpuşilor.ACTit MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS otomane şi al popoarelor balcanice. Popescu-Ciocănel). a lui Lazăr Şăineanu. A.1 9 1 4) . comparabilă şi chiar superioară la anumite capitolul Gramaticii similare a lui Jean Deny. masiva G. a infiinţat un Institut pentru studiul Europei Est-Orientale ( 1 9 1 3. teatrul de marionete şi/sau de umbre turc). valoroasă şi actuală incă după aproape un secol de la apariţie. Popescu-Ciocănel nu a mai scris şi publicat · · www. Preocupările lexical-lingvistice au fost activităţi fireşti in spaţiul geografica­ istoric românesc.1 9 1 3). H. Gh.cimec. obiectiv. destinate românilor şi turcilor de pe cele două maluri ale Dunării. preocupările etnografico-istorice au atras atenţia asupra locuitorilor de origine tOrcică Mult mai modeste decât in alte domenii ale orientalisticii-turcologiei. prin contribuţii de mai mică Tntindere. G. (1 908. Cotula intr-o manieră originală. ce-şi va lărgi orizontul in perioada interbelică. Modestele investigaţii ştiinţifice asupra toponimiei de origine orientală din România au readus in actualitate denumiri vechi de sute de ani. literatura populară şi folclorul turco-tătar din Dobrogea şi din Peninsula Balcanică. din România. deschizând şi anticipând un promiţător câmp de cercetare inter. elaborată de Adam V. revizuită şi augmentată.

importanţă şi intindere inegala. coordonatA de A. Preocupările româneşti au fost reprezentate in cadrul preocupărilor internaţionale in domeniu de Nicolae Iorga {G. ce ignoră analiza şi inglobarea preocupărilor de orienta/i. realită� obiective şi necesare in cadrul procesului general. Preocupările româneşti in domeniu au reprezentat una din cele mai interesante şi mai incitante pagini ale istoriografiei româneşti. la individualizarea acestei ramuri şi discipline istorice. · www. Contribu�ile româneşti au reprezentat.ro 1 72 . von Giesebrecht şi de K. au fost benefice ambelor pă�. Lamprecht. Iorga de a elabora G. H. Iorga cu G./1 908.1 9 1 8 nu se poate scrie fără a analiza contribu�ile româneşti de orientalistic4-turco/ogie. fără a preciza locul şi rolul acest�ra in evoluţia şi dezvoltarea generală a anterior amintitelor manifestări istoriografice. unele dintre ele depăşind chiar cu succes acest prag valoric: N.1 9 1 3). de altfel. fără a preciza rolul şi locul acestora Tn dezvoltarea generală a fenomenului istoriografic naţional.cimec.. orientalistica-turcologia mondială este suma diferitelor preocupări naţionale in acest domeniu istoric. Iar preocupările româneşti şi-au adus contribuţia lor.R. W. cu influenţele şi interferenţele reciproce respective. O. in general. O lăudabilă excep�e trebuie insă subliniată: iniţiativa personal� a lui N. Tn fapt. T. de afirmare şi impunere a istoriei ca ştiinţă. o dovadă a deschiderii spiritului romanesc către universalitate. nu se poate scrie istoria orientalisticii-turcologiei mondiale Tn aceeaşi perioadă fără a insista asupra preocup�rilor romiJneşti in domeniu. o incercare de stabilire şi clarificare a locului şi rolului românilor in istoria universală. materializatA abia in cadrul colecţiei germane .O.Geschichte der europtischen Staaten". in majoritate.O. să se situeze la nivelul celor intema�onale Tn domeniu. reflectarea Tn istoriografia na�onală a direcţiilor şi tendinţelor tematice de cercetare in domeniu pe plan intema�onal. Tn perioada 1 878-1 9 1 8 in istoriografia românească s-au manifestat deci reale preocup�ri de orientalistică-turcologie in diferite direcţii de cercetare. Orice sinteză a evoluţiei istoriografiei româneşti Tn perioada anterior amintită. o manifestare concretă a implinirii na�onalului prin universal şi a universalului prin naţional.1 853). G.ro / www. Influenţele şi interferenţele reciproce. se dovedeşte a fi unilaterală şi incompletă. Cum.stic�-turcologie in cadrul general. Andrey Antalffy a redactat cele mai importante contribuţii ale sale in deceniile interbelice.R.muzeubt. L.. F. Cotula (Gramatica limbei otomane/1 905) şi de Anton Pann (N�zd�v�niile lui Nastratin Hogea / traducere in limba română . pe plan mondial. mai mult sau mai pu�n semnificativă. Lazăr Şăineanu {lnnuenţa oriental� asupra /imbei şi cu/turei române/1 900). Likert.R. cu valoare. A. Heeren. Djuvara (Cents pro jects de parlage de la Turquie/1 914). Preocupările româneşti de orientalistic�-turcologie au incercat şi au reuşit. Preocupările autohtone nu se puteau situa in afara procesului firesc şi obiectiv de dezvoltare a preocupArilor intema�onale de orientalistică-turcologie.Muzeul Judeţean Botoşani nimic până la moartea sa prematură { 1 929). dar nu de neglijat şi/sau de ironizat. Adam V. Istoria istoriografiei romane in perioada 1 878.

B. Leipzig. Bucarest. Xenopol» din laşi. "A. N. "Cahiers des Etudes sur la Mediteranee Orientale et le Monde Turco­ l ranien". "Analele UniversitAtii din Bucureşti..I.Ş." B. "Arhiva Dobrogei". Cluj." B.N. .laşi. "Anuar de Geografie şi Antropologie". arab. Bulletin". O.A. "Buletinul Comisiunii Istorice a României". "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.M." "Armee-Zeitung Jildirim".N.O. Memoriile SeCţiunii Istorice". Constanta-CernAuti. "C. D. I. "Buletinul SocietAtii Numismatice Române". Bucureşti. "B. A. Damasc.X. Bucureşti. DireCţia Arhivelor Istorice Centrale. RevistA de istorie romaneasca".R. "Arhiva Istorica a Romaniei". "A." ar. "A. "A..M.M.B. Direeţia Municipiului Bucureşti. Bucureşti. U. U.S. "Analele BrAilei". . Bucureşti. Leipzig." "B." "A.X.Z. Constanta-Bucureşti.S.Q." "Analele Ştiintifice ale UniversitAtii «Al.O.R.S. Biblioteca CentralA UniversitarA. "A. Leiden.E. "Archiv fOr Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik". .S." "A. D. "An. "A.I. O.R.laşi." "A.M." "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A.S. Bucureşti.G.N. 1 964-1 989. Cuza» . O. Bucureşti." "B. "Caietele Laboratorului de Studii Otomane".C.R." "C. U.C." ·Analele Dobrogei". Arhivele Nationale ale României." Arhivele Nationale ale RomAniei.L. "Analele Academiei Române. " "C. I ." "A." "A. S. Bucureşti.R.E.A.O. laşi. Bucureşti.ro 1 73 .O. Bucureşti.A.U.I. "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice". O.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Abrevieri "Arabica". Bucureşti. A." "Balcania".R.C.G. . "A. "Convorbiri Literare".I. Bucureşti.. Bucureşti.B.R.I." "B. "Anuarul Institutului de Istorie NationalA din Cluj".". BrAila. "CerectAri Istorice. Bulletin" : "Association Internationale d'Etudes Sud-Est European. laşi.I. I .C.I. I.I." circa .I.T.M.. www.I.A." "Arab Studies Quarterly". Istorie". D. A. Praga.T.L.S. I.E. "B. .N. I.I. "Bulletin de l'lnstitut pour I'Etude de I'Europe Sud-Orientale"." "Arhiva Româneasca". Arhivele Nationale ale RomAniei.B." "A.E. "Archiv Orientălni"." "B.S. R. Biblioteca Academiei Române.ro / www.E. DireCţia JudeteanA laşi.G.J." "B. R.R. "A. Xenopol» din laşi.cimec. Paris. "Byzantinische Zeitschrift". O .N.R." "C.E.I. Bucureşti.A.I. I.muzeubt.C." "B. "Buletinul SocietAtii Geografice Române".Z. 1. Istorie". "A. Bucarest. "A. "A. laşi-Bucureşti. laşi. "Biserica Ortodoxă Română". I.G.A. c. . Bucureşti." 1 990 . laşi.I.

. Wien-Leipzig. III.Z. "H. Bucureşti. "Jahrbuch der asiatischen Kunst"./mem. Berlin." "M. "Die Erde". Cluj.'a. ." dosar (arhivistic). www. Bucureşti.F. /. Zeitschrift fOr Literaturgeschichte." memoriul. "F. .J." "H. "Jugoslovenski Turizam".A.cimec. "D. Paris. fărll an. J." F.T. "M. "Morgenblatt". "Frankfurter Zeitung". "G. "AI-Mustaqbal al-'arabi". . "M.Muzeul Jwdeţean Bototanl d. filele. Istanbul-Ankara. Cairo. "E." M.I.D.c.A. ·oer Islam".A. Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti." "J. " Jugoslavija. Editura Ştiintifieă şi EnciclopediCă. "Hrisovul".F. Ministerul Afacerilor Străine (din România). "1. Dresden. fascicola/fascicolele. lslâm Ansik/opedisi. Bertin. "Deutsche Rundschau fOr Geographie".R.E. illustrierte Monatsschrift fOr Ulnder und Volkerkunde." "D. Bucureşti.C." • /. Bertin. . Ber:tin.B. Split. Jugoslovenski Turizam"." "J.T. Leipzig. "Dacoromania". m. "Hamburgischer Correspondent"." "Journal Asiatique".F.T.L. f. E. 1-1 1 . 1 930 . Lettere ed Arte. .S. Weltverkehr und Kulturpolitik. "Mitteilungen der Deutsch-TOrkischen Vereinigung". Facultatea de Litere şi Filosofie din laşi. E.a. Darmstadt. Frankfurt am Main.Ş. Encyclopedia of the Social Sciences. "Lebenslaufe aus Franken". "Hessische Biographien". New York. "F.F." "J.A. "Deutsche Allgemeine Zeitung".L." Hegira (Hicre).A./memoriile . e." "Glasul Bisericii"." "D.R. f. .A. 1 929. Roma.S. H. Zagreb.K." "H. f.L. F.B." fila.muzeubt. E.B. Wien und Leipzig. "Forschungen und Fortschritte".ro / www. fasc." " L.Z. MUnchen und Leipzig. "Euphoron"." "Euph." era creştină.G. Hamburg.S. Split. Enciclopedia Italiana di Scienze.f.S.V.ro 1 74 . Bucureşti.

I.G.Ab. R. "Noua Revistă Română"." "R. "O." "MOnchener Neusten Nachrichten".R." rom." "R. "Revista Fundatiilor Regale". şi s." "R.N.n. p.O.I.R. "Revue Historique".W. românesc. Bucureşti. .H. "Revista de Istorie şi Teorie Literară". Bucureşti. "Man uscriptum". Bucureşti." "N." "Mitropolia Moldovei şi Sucevei". "M. www. "M.S. Bucureşti. "Revue Historique du Sud-Est Europeen".S. Paris. "M." "Revista Arhivelor".A.E. Bucureşti. Bucureşti.W. Bucureşti. Bucarest. "S.P.M. Bucureşti. s. "Studii şi Materiale de Istorie Medie".v. Berlin. Bucureşti.R. pagina. M. E." "S. "Sudostforschungen". .muzeubt.M. 1 1 .I.M.F.O.H. "M.S. Westasiatischen Studien".A.M. Bucarest.F.F." "Die Oberpfalz". Bucarest. "Revue Roumaine d'Histoire". "Ms. Bucureşti.cimec." n. Roma. Bucarest.R." pp.O. . Paris. "Monatschrift zur Geschichte und Wissenschaft der Judentums".O. . "Revista Istorică Romană". "Revue des Etudes Sud-Est Europeen". "M." Bucureşti. Revista Patriarhiei Române". beletristische Beilage zur "Augsburger Abendzeitung".H." : "Mitteilungen des Seminars fOr orientalischen Sprachen . Bucureşti.S. .I.O.ro 1 75 . "Revista de Istorie"." "O.E. "Revista degli Studi Orientali".S. Arheologie şi Filologie".ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Ministerul Educatiei Nationale.A. laşi. "Studii şi Articole de Istorie"." "Magazin Istoric". s.T.J. "Memoriile Sectiei de Ştiinţe Istorice" ale Academiei Române.O. "Ortodoxia.R.G." "R. . Roma. Warszawa. "Der Sammler".dl. "Die Neue Orient".I.E. Bucureşti." "N." "S. "Revista pentru Istorie.S." "R.. "Studia et Acta Orientalia"." . Abteilungen." "R.L." "R." "R. MUnchen. "S. "Oriente Moderno"." s. "Revista Istorică". Berlin. serie nouă ." "M. "Nachrichten der Giessener Hochschulgessellschaft"." seria ." "R." "R. Bucureşti.n.H.S.0 .G. paginile.ro / www. . Wien-Hannover.S. Augsburg. "M." "R. "P." notă. I .N. KallmOnz. "N." "S A I . Giessen. "R. E." "Mitteilungen zur Oman ischen Geschichte". "R.II .S.E.E. român.N. "Przegl!!_d Orientalistyczny". MUnchen. MUnchen. Bucureşti. I. R.I. "Revue des Etudes lslamiques".O.

sub!. R. Universitatea din Bucureşti. "Studii. volum/volume.l. . subliniere/sublinieri. Leipzig. " "Die Welt des lslams".Muzeul Judeţean Bototani "S. .ro 1 76 . " "V. laşi. Cet effort intellectuel etait benefique aussi pour une parfaite connaisance et intelligence de notre propre identite roumaine.muzeubt." "T. Dans . " : tomul . vu les nouvelles realites concretes existentes apres la fin de la Guerre pour l'lndependance du pays. "Viaţa Basarabiei". . Considerations sur les preocupations roumaines d' orientalistique-turcologie entre 1878-1918 (Resume) Le nouveau statut politico-juridique international de la Roumanie des 1 8771 878 Etat independant et souverain ." s. : turc.I .l'autre " " paisible .M. Berlin. "Zeitschrift der deutschen morgenlădischen Gesellschaft". U . : "Der Tag". avec I'Empire Ottoman.R. "Viata Româneasca". Bucureşti.cimec.R. I. d'une maniere objective et subjective.I . qui. t. U.e partenaire de dialogue ." te. I. "Tezauru de Monumente Istorice pentru RomAnia".T. "V. "Transylvanian Review". serie veche .. Bucureşti.dl. re-connu et compris le mieux possible et plus objectivement.D." voi. turcesc. Berlin. devait etre " etudie de nouveau . B.R.-Rectoratul. la reconsideration des relations. Chişinău. U. B. U . c'etait une dimension et une manifestation mentale et d'idees necessaires pour un nouveau modele de cohabitation.-Rectoratul.v. .a exige. Universitatea din laşi.R.G. sur des multiples plans. Cluj-Napoca. les preocupations d'orientalistique-turcologie sant les resultats normaux de l'interrogation intellectuelle dant on a parle. Dans ce contexte. " W. .M. Bucureşti. Leipzig." "S. mais .B. .le voisinage immediat" du sud du Danube. "T. elles font partie du - www.ro / www." "Zentralblatt fOr Bibliothekswessen". U .R. politique et culturel-religieux. "Studii Teologice". . B. "T. le " Turc" n'etait plus l'ennemi seculaire." "Z. B. Revistă de Istorie". "Z. U. sans prejuges ni ressentiments.

G. Aguletti et N.ro / www. Iorga.monde ottoman" et pour former des specialistes dans ce domaine. Caire. ont introduit dans le circuit historiographique roumain et european quelques centaines d'actes ottomans de differentes categories.generis N.debut du XX-e siecle. Iorga ont introduit en Roumanie l'idee de la necessite des etudes d'orientalistique-turcologie pour connaitre l'histoire des relations roumaino-turques des peuples du . S. Popescu-Ciocănel. des preoccupations voulant avoir les buts institutionnels et didactiques. la recherche de l'histoire des Turcs ottomane et de I'Etat ottoman dans !'intervalle: XIV-e siecle . musulmans (Turcs et Tatars) ou sur les chretiens orthodoxes (gagaouzes). Leur interpenetration et leur complementarite ont caracterise l'evolution des preoccupations historiques.cimec. En ce qui concerne cette deuxieme direction il faut rappeler les contributions de valeur europeenne de Nicolae Iorga (G. l'orientaliste sui . On a trace trois directions de recherche dans le cadre des preoccupations d'orientalistique-turcologie: l'etude du caractere complexe des relations roumaino­ turques au Moyen-Age et ă l'epoque moderne. des guides de conversation et des dictionnaires necessaires ă l'acquisition de la langue turque-ottomane. on a ouvert la voie ă la recherche inter. des Ottomans et d'autres peuples du Sud-Est de I'Europe ă l'epoqe medievale et moderne.orientale". des institutions ou les traductions directes en roumain car il n'y avait pas encore de philologues et d'historiens capables de les faire. les preoccupations ethnographico-historiques ont attire l'attention sur les habitants d'origine turque de Roumanie. l'analyse de !'origine. des depots etc. Djuvara (Cents projets de partage de la Turqu/e).Q. www. actes decouverts et pris des archives.. Th. des bibliotheques. les traducteurs et les.et pluridisciplinaire qui deviendra plus importante pendant l'entre deux guerres.) et de T. Leipzig et Istanbul. ou il a introduit un cours pratlque de langue turque. Avr. l'etude de la litterature et du folklore turcs et tatars de Dobrogea et de la Peninsule Balcanique. a mis les bases d'un Institut pour I'Etude de I'Europe Est-Orientale (1 9 1 31 9 1 4). ouvrages actuels aujourd'hui ancore. editeurs de documenta. Beaucoup plus modestes. lsopescu. les historiens. la traduction et la publication des documentes et des chroniques turc-ottomans relatifs au passe historique des Roumains. quand la Dobrogea et la Bassarabie entreront dans l'espace roumain. Plusieurs directions se sont mises en evidence: la decouverte.. • L'historien per excellentlam de I'Empire ottoman. Entre 1 878-1 9 1 8 certains intellectuels roumains convaincus par l'utilite de ces recherches pour l'historiographie roumaine se sont specialises dans l'etude des langues et des civilisations islamiques ă Paris. . La publication des fragments des chroniques relatives au mAme espace geographique et historique ont eu ă la base des documenta rediges dans des langues europeennes des manuscrits ottomans. Les archivistes. Constantin Şăineanu. l'eboration des manuels. Vienne.R.muzeubt. les diplomates etc. Lazăr Şăineanu. des preoccupations lexicales et linguistiques. des recherches historiques proprement dites. O. Andrei Antalffy.1 91 8. Gh. sans une limite claire entre les deux directions. de l'organisation et de l'evolution des kazts ottomans du nord du Danube inferieur. des Etats de I'Ouest et du Centre de I'Europe ainsi que pour la premiere fois. des recherches ethnographiques et historiques. l'etude de la toponymie roumaine d'origine .ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS proces complexe d'evolution et de developpement de l'historiographie roumaine entre 1 878.ro 1 77 .

Cihac. A.Muzeul Judeţean Bototani Les preocupations lexico-linguistiques ont ete importantes: 1 . Des besoins d'ordre pratique et didactico-educatif ont exige l'elaboration des manuels pour l'etude de la langue turco-osmane. on a traduit en roumain des proverbes. www. De la ml!me maniere on ne peut pas ecrire l'histoire de l'orientalistique­ turcologie . Şăineanu est le livre le plus important. Iorga avec son G. ă valeur. B.cimec. P.muzeubt. Bariţiu. Paris. Dialecte osmanlis. de certains points de vue. G.O. Gh.mondiale pour la ml!me periode sans insister sur les preoccupations roumaines dans ce domaine.. Popescu­ Ciocanel ont etudie les elements et les influences orientales dans la culture et la langue roumaine: Influenţa orlentall asupra 1/mbei şi cu/turei romlne (1 900) de L. on a commence ă recueillir le folklore turco-tatar de Dobrogea.ro / www. LObel. Cotula est superieure.en roumain). sans preciser leur rOie et leur place dans le developpement general du phenomene historiographique national. le theâtre des marionnettes et/ou celui d'ombre turc). Lazăr Şăineanu. depassant ce niveau. H. ă celle de Jean Deny (Grammaire de la /angue turque. des dictionnaires et des guides de conversation destines aux Roumains et aux Turcs des deux c:Otes du Danube. En general. Anton Pann a ete le premier traducteur european (1 853) des celebres anecdotes de Nasr ed-Din Hoca (Nastratin Hogea . Haşdeu. Entre 1 878. Th. Les modestes investigations scientifiques sur la toponymie d'origine orientale de Roumanie ont remis en actualite des noms vieux depuis des centaines d'annees et ont mis les bases de l'etude d'un nouveau aspect des relations roumaino­ turques/orientales: la toponymie. valable aujourd'hui encore. importance et grandeur inegales. On ne peut pas ecrire l'histoire de l'historiographie roumaine pour 1 878-1 9 1 8 sans analyser les contributions roumaines d'orientalistique-tucologie. des anecdotes turco-orientales.1 91 8. Rădulescu. On a aussi etudie la litterature populaire et le folklore turco-tatar de Dobrogea et de la Peninsule · Balkanique. sans preciser leur place et leur rOie dans l'evolution et le developpement general des manifestations histor. on a aborde d'une maniere comparative des representations populaires roumaino-orientales de carnaval (le jeu des poupees. Gramatica limbei romlne (1 905) ecrite par Adam V. N. 1 921).ro 1 78 . ces preoccupations ont essaye et ont reussi se situer au niveau international du domaine.R.iographiques deja evoquees. dans l'historiographie roumaine se sont manifestees de reelles preoccupations d'orientalistique-turcologie dans divers domaines.

ca oraş. contribuind. Gala�. A nu se inţelege aceasta în sens rigid. trăită de amândouă na�ile. Una din destina�ile lor.ltCTit IIOLDitV'lltE SEPTENTRIONitUS Armenii botoşăneni şi rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei Muzeograf Ionel BE�ENARU Dacă Botoşanii sunt atesta� documentar la 1 439. Bucur'efti . unul din argumentele noastre in a-i proba existenţa cu mult timp inainte.ro 1 79 . BUCtJnlfll . făcându-şi sim� prezenţa. Tn limba armeană. laşi . ruseşti. creşterea vitelor. ca trăire. Editura Ştiinţifică. făcându-se utili ţării de adop�une. ' Gr. Domnul Moldovei. dată Tnscrisă in Letopiseţul lui Grigore Ureche. la propăşirea ei. intre care cele legate de alegerea unor conducători proprii . Armflnll ca tmameletorl de oraşe In parfN de ttslrit • Europei. Aici. www.odiseea" unui neam intreg. Sigur.intr-un fel. este pisania. afinită�le dintre români şi armeni au la bază tocmai o atare istorie zbuciumată. la descălecatele lui Dragoş şi Bogdan.muzeubt. armenii sunt deja stabiliţi in Moldova. aici. dar şi in cultură. i-a desţărat. poate şi de litera unor izvoare documentare incă neidentificata. Cert este. implicit a unei colonii armeneşti la Botoşani. la 1 41 8. ii oblăduieşte in Ţara Moldovei şi iată-i stabili� in şapte oraşe ale ţării: Suceava. datată 1 350.n G1'8Qorian. deci acum de ani.gleba". până la jumătatea secolului al XIV-lea. pe când cei săraci şi ţăranii au rămas lipsi� de . inscrip�a aflătoare pe o veche piatră. ca târg. Aşezarea armenilor la Botoşani trebuie abordată şi înţeleasă in contextul zbuciumatei istorii a poporului arm�an . multă autonomie. s-au bucurat şi de protecţie. un zbucium care i-a pus pe drumuri. Departe de a avea un regim de izolare. pusă la Tndoială de descoperiri arheologice ale feudalismului timpuriu. chiar din interiorul coloniilor armeneşti pornind un spirit cooperant.a. din perimetrul său din preajmă.cimec. inregistrându-se cinci mari emigrări din ANI. Dorohoi. Hotin. dat fiind faptul că rela�ile armenilor cu popu� românească au un curs neconflictual. mai cu seamă. generând . 1993.ro / www. armenii ajung rapid la o convieţuire armonioasă cu românii. in 1 065. a fost ţările române. Sigur. Deci. iată-i pe armeni intr-un nou val de emigrare. de largheţe.care să asigure bunul mers al sloboziilor (coloniilor) lor. Vaslui. 3 Botoşani. noiembrie 28. mai ales in economie-comerţ. au emigrat incoace şi armenii instări� mai cu dare de mână". lşforla fi cultura popotUiul ann. 2 bun cunoscător al istoriei armenilor (botoşănean de origine) • Năpâstui�. Gollav.n. de marele cutremur din 1 1 3 1 9 ş. turceşti). unde aveau mănăstire şi episcopat.şoltuzi . inchis. probat în practica unor interese comune. la cele poloneze. la rându-le. le intinde mâna.dt. ' Grlgora Gollav. şi de o serie întreagă de înlesniri. cum avea să saie Grigore Goilav. in Moldova. alunga� şi prigoni� in permanenţă. Alexandru cel Bun. fericit alese şi fericite. 1909. luată conven�onal. op. acordate de Domnie. la 560 • • ' Tlgr. capitala Armeniei regale. din cine ştie ce fonduri arhivistice (ne gândim. agricultură. consfinţind existenţa unei biserici armeneşti la Botoşani. cauzate de prăbuşirea regatului armean.

precum şi cele ce duc în partea de est.statut păstrat o lungă istorie. in vreme ce. ale căror cirezi acopereau din primăvară pănă in toamnă . au fost şi obstrucţii. relaţii pe care se întemeiază insăşi dezvoltarea urbei Botoşanilor. constatare: Jn adevăr. în acest sens. tradiţionale. însăşi istoria sa. date.căt şi cu diversele straturi sociale ale populaţiei. Botoşanii s-au afirmat dintru început ca un centru comercial de marcă al ţării . tirgul vitelor din împrejurul catedralei ortodoxe Uspenia. Gheorghe şi Uspenia.cimec. Muzeul Judeţean Bototani www. cu motivaţia corespunzătoare. Iar.ro 1 80 . armeneşte şi româneşte. incluzând aici şi comerţul exterior. Petru Şchiopul restabilind vechea situaţie şi reînfiinţănd vechea vamă a Sepenicului. moldovenii făceau negoţ cu boii.n. Astăzi. Tn calea unor drumuri comerciale vechi. data publ�rii studiului lui Gr. sud şi vest. legate de alte bresle negustoreşti. Privilegiile domneşti acordate. in apropierea Botoşanilor. Tn timp ce Elenei Rareş Doamna. acelaşi Gr.ro / www. acordarea lor fiind nu altfel decât în interesul ţării.răcire" a relaţiilor. străzile dintre Piaţa Carol şi Piaţa Ferdinand. la 1 535. ctitorite de Elena Rareş Doamna. a unei Cancelarii Domneşti. actul restabilind autoritatea Botoşanilor. virtuţi comerciale. în limba armeană sau bilingvă. în condiţii de schimbare. unde armenii îşi aveau locuinţele lor. de-a lungul vremii . botoşăneană. din alte centre. titulatura de . erau numai magazii armeneşti. faptul fiind determinat de o poziţie geografică optimă. ctitorită. Boierii chemaţi de Domn şi negustorii obiectează. Goilav). pentru cine vrea să meargă mai departe. spre a ne păstra vie memoria acelor vremuri. o placă de marmoră sau piatră de tuf de Basarabia. de capacitarea către comerţ a unei Tnsemnate părţi a populaţiei. mult timp. şi altor Doamne ale Moldovei. formată din români şi armeni.Botoşani. de bună condiţie. doamna lui Petru voievod.cum vor fi. de Mateiaş. Iorga.largul Doamnei" tocmai de aici provenind. zidită la 1 552 de Elena. in municipiul Botoşani. in acest sens. arătând că dintru inceput iarmaroacele fuseseră la Botoşani. pentru a împiedica comerţul cu Polonia. de situaţii conjuncturale. Alexandru Lăpuşneanu şi Ion Vodă mutaseră iarmaroacele de la Sepenic la Hotin. într-o vreme de . mereu în creştere in secolele următoare. Să spunem că Petru Rareş Voievod scria de la Botoşani Tntru negustorie bistriţenilor din Transilvania şi avem deja un fapt atestător de viaţă economică a târgului. din care s-a zămislit o negustorime activă. asigura Botoşanilor o prezenţă comercială activă in viaţa ţării.muzeubt. al dezvoltării ei! Sigur.lnainte de toate. fata lui Despot. în slove cirilice. unele. atât in planul raporturilor cu administraţia locală . dăinuie mănăstirea. uneori. colo. oraşului n-au venit de la sine. moşiile lui Miron Costin). Astfel. a forţat Domnia in acordarea lor. o negustorime locală. de diferiţi voievozi ai ţării . mai târziu mutându-se la Sepenic şi Lenţeşti (n. . Cum să nu le capete. la Coşula. Aşadar. Cu ce se făcea comerţ? Aşa cum scrie N. de domnia lui Petru Rareş poate fi legată şi existenţa unei Curţi Domneşti la Botoşani. primejduiau activitatea economică a Botoşanilor. Secole şi-au pus amprenta pe aceasta. vistiemicul lui Petru Rareş. care. Botoşanii ii erau apanaj domnesc . printr-un şir de demersuri. au venit ca o recunoaştere a rolului negustorimii botoşănene. Goilav ajungând la fireasca apreciere. dAinuie Bisericile Sf. Ici.să spunem că armenii înşişi au făcut parte din ea. Nici o umbră pe aceste relaţii. Botoşanii işi afirmă. din secolul al XV-lea. prin legăturile aflate în uz cu Botoşanii. o intreagă istorie stă mărturie acestei convieţuiri armonioase. după cum s-au resimţit de către negustorii locali unele acte ale Domniei. de facilităţile acordate. care.n la 1909. arată încă şi astăzi cine au fost cei ce au durat aceste dădiri" (n.

Bucureşti. urmare a plângerilor lor." Acelaşi consemnează: .in picioare". ei se implicaseră in arendăşia de moşii in Moldova.La bâlciul din Lemberg soseau astfel cu boi de vânzare. tom. Notlţl lstorlci c/e$pre oreful Botopnl.muzeubt.XXV. ' ldem. Şi Dionisie Fotino. Puţin mai târziu . in măsură să confere vechiului targ al Botoşanilor o condiţie urbanistică modernă. intr-un fel . cu virt� arhitectonice. . Paris. cu sărăcirea populaţiei. ceară şi tutun. pe la 1 81 0 : . 1 942-1934. . lsforia llfiiHI11 I'8 • Dac/el.cimec. viile tres commerc. fără ostentaţie şi rigiditate. dispunerea reţelei de căi ferate aruncănd Botoşanii intr-o postură laterală. lână. croat de origine. blănuri ruseşti.niciodată vânzarea de porci n-a fost o ramură însemnată a negoţului moldovenesc [.există • N.ante" . Oraşul omonim in care este şi rezidenţa isprăvniciilor este al doilea după laşi şi are mişcare comercială după Galaţi"8 .Callmachu. Interesant este că armenii nu se rezumau la un ror intermediar in comerţul ţării. Nu e de neglijat . manufacturi săseşti. scoate in evidenţă insemnătatea economică a Botoşanilor: . primind ordin să alcătuiască o descriere topografică şi statistică a Moldovei şi Ţării Româneşti. la Botoşani.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS intinsele şi grasele păşuni ale poienilor şi văilor"4 . men�onează existenţa. mai ales.Botochani. 1853. E o constatare care nu scapă nici călătorilor străini. banii rezu� folosindu-se la construirea de poduri şi şosele (1828). Memoriile Secţiunii Istorice. . din statul-major de la Viena. Bucureşti. Gqrephle UnlverHI/e.Aceasta este un mic ţinut al cărui venit este destinat pentru Doamna. Bucureşti. unde ingrăşau boi pentru export şi intre�neau herghelii de cai."5 .ro 1 81 . negustorii moldoveni Andreico. totuşi. in a sa Istorie generală a Dac/ei. Şi dă ca exemplu: . Şi. Astfel. folosindu-se de materialul adunat.]. referitoare la Botoşani.faptul că. Alexandru Papadopoi-Calimachu. . până spre sfârşitul său. s. Radisits. Unul din ei. 1 887. Negoţurlle fl tneff81ugurlle tn trecutul rom•nesc. III. unde făceau negoţ şi aveau sinagogile pretutindeni. · sfârşitul secolului al XIX-lea a adus decăderea economică a Botoşanilor. 1943. ' Ion Nlator. Botoşanii îşi păstrează rolul economic deosebit. Repercusiuni care se soldează. www. ' Malle Brun. de oi. In "Analele Academiei RomAne·. fapt regAsit şi la �eograful Malte-Brun.invocam mai la inceput calitatea de buni cooperan� a armenilor cu autorită�le locale . acelaşi N. " Alexandru Papadopoi. O dacrl«e a Principatelor Romfne din 1822. in vederea comerţului. in speţă. la armeni sunt valabile pentru anul 1 822 7 .s." Datele de mai sus. poduri. Toma Stigleţ Romaşcu şi Manea din Suceava. care scrie.ro / www. Comerţul consta in coloniale. piei. lorga. Iorga menţionând că .Botoşanii erau după Galaţi şi Roman localitatea cea mai însemnată in Moldova. in secolul al XIX­ lea. exportul. in 1 789. Bucureşti. Acolo armenii şi jidovii făceau comerţ până la Brody şi Lipsea. Acum. o serie de privilegii legate de incasarea unor dări speciale de la negustori. Domnul loniţă Sandu Sturdza acordă edililor Botoşal')ilor. Jidovii păstrau costumele lor orientale turceşti.. membru al Academiei Române.Armenii erau arendaşi de moşii in Moldova. ' Dionisie Fotlno. Minerva. in primul rând. cu repercursiuni neintârziate in viaţa aşezării. de comisiunile topometrice. 1 859. o îmbinare a etnicului cu profesionalul. 1 906. HAGIADUR ARMEANUL din Botoşani. ' ldem. au putut sus�ne o sumă de proiecte edilitare ­ dădiri. şosele. mai mult formală. armenii botoşăneni. la 1 557. ei erau numeroşi la oraşe. multe şi astăzi . tocmai in scopul obţinerii unei producţii animaliere. Se mai adaugă comerţul. ca şi alţi negustori. marginalizată. consemnează in lucrarea sa: . a breslei armenilor1 0. urmare a veniturilor dobandite prin negustorie.

Demografic.Botoşanii. chiar . 1 5242 de evrei (micul comerţ. a devenit sărac şi pustiu. specifică recensămintelor. care !'!Părea la Botoşani. şi demografică.." 1 1 Mărire şi decădere. în pace. la Botoşani). de a-i regăsi pe mul� armeni in rAndul romAnilor. asigurăndu-le o pondere. ruşilor (47).Independenţa". fiindu-le acestora extrem de favorabili. Botoşani. la viaţa aşezării. www. . .Muzeul Judeţean Bototanl multe mărturii. în Strada Armeană. polonezilor (69). austriecilor (62).muzeubt. intre care 1 44 1 5 evrei şi 1 910 armeni. nu cu mult timp mai incolo. care aşezare are 550 de ani de atestare documentară.cimec. pregnant acum. existent şi astăzi. rămas in locul marelui comerţ. totuşi. care.Independenţa'..ro 1 82 . cum ne indică o structură a popula�ei Botoşanilor. in numărul său din 8 septembrie 1 921 : . Tn ooncluzie. la 1 895. intr-un mic cartier al oraşului. din 1 926. americanilor (1). participAnd. la 1 07. Fără a exclude posibilitatea. perşilor (4) şi.ro / www. italienilor (27). fiind părăsit de to�. altădată. şi-au pus amprenta pe dezvoltarea lor. E drept. erau factorul economic principal al aşezării. discret. armenii botoşăneni şi-au confundat istoria cu istoria Botoşanilor. 11 . şi la bine şi la greu. fiind o sta�une de drum de fier laterală şi finală. a rămas izolat şi. al unei istorii despre care vom scrie intotdeauna cu respect şi mândrie. spre a se retrage. numărul armenilor scade vertiginos. Botoşanii au 31 024 de locuitori. scăderea vertiginoasă a numărului lor are. in primul rând. ucrainenilor (1 2}. 1 07 armeni. 575 lipoveni Şi. inaintea germanilor (71). avea să rezume. fără a supăra pe nimeni. cănd Botoşanii au 1 7350 de romAni. in acest sens: un noian. ca motiv declinul economic al Botoşanilor. ei. in perioadele antebelică şi interbelică. deosebită. Ca un segment al istoriei care a fost. 8 septembrie 1 92 1 .ziarul . sArbilor (44).

laşi (Kara-Cheptea. Trei Ierarhi (Ibidem. fără să constituie obiectul unui studiu în sine. ln ceea ce ne priveşte. Sf. au permis includerea şi a altor inscripţii în lucrări cu caracter repertografic. p. iar decorul în stilul . mai mult sau mai puţin întâmplătoare.muzeubt. Iorga.meplat" (Boescu-Oproiu.22-24). epitaful fiind găsit într-unul din depozitele Muzeului Judeţean Botoşani. Textul cuprinde şase rânduri din care cinci sunt lizibile. 1 994) şi judeţul Argeş (Bălan. Publicarea şi interpretarea lor a permis autorului conturarea unor aspecte particulare şi o mai bună cunoaştere a istoriei locale. Spiridon (Ibidem. în care a fost săpată inscripţia. cu litere chilirice: www. dorim ca lucrarea de faţă să fie începutul unui (posibil) viitor corpus al inscripţiilor judeţului actual Botoşani. Gheorghe {Ibidem. 300). Deşi într-o măsură prea mică în raport cu doleanţele noastre. 1 6-1 7). inscripţiile medievale şi moderne au fost adunat publicate în corpus-uri aparte. I lie. Sf. cercetare şi valorificare a inscripţiilor· medievale şi moderne botoşănene.în adâncime". Sf.prin amploare şi metodă de studiu . 1 . 74. p. 1 976. (Boescu-Oproiu. 1 3. (Zaharia. p. Sf. 1 905.aruncare în faţă" a tuturor elementelor. 240. (Iorga. 262). 90. 239. De altfel.cimec. p. credem că provine de la Biserica Roset.1 9).231 . lntreaga compoziţie a fost mai bine pusă în evidenţă prin înlăturarea marginii drepte a pietrei.21). lucrările sale . 1 994) sau cele de mai mică întindere care tratează aspecte oarecum particulare ale epigrafiei particulare şi moderne din România. 1 965). ce încadrează o cruce plasată deasupra capului de mort. Epitaful a fost scris în limba română.rămân singulare în peisajul istoriografic local. p. Roset (Ibidem. 236. Semnal Muzeograf Eduard SETNIC Numeroasele epigrafe existente pe cuprinsul Botoşanilor au captat atenţia istoricilor încă de la începutul veacului XX. creându-se astfel impresia de . 1 905). fragmentată în trei bucăţi. p. Locul de descoperire nu este cunoscut. Piatră de mormânt. la care a adăugat şi inscripţii din câteva localităţi din judeţ. Atenţia lui Iorga s-a îndreptat îndeosebi către epigrafele existente atunci la bisericii oraşului: Uspenia (Iorga. de culoare denuşie deschisă. Notabile în acest sens sunt lucrările care privesc oraşele Bucureşti (Eiian. Ulterior. ea îşi poate ating scopul fie şi numai dacă le scoate din anonimat. în puţine cazuri. După numele defunctului. descoperiri. iniţiatorul demersurilor de colectare.295).ro 1 83 . 1 970. ctitoria familiei cu acelaşi nume. RAJB. are astăzi forma unui patrulater neregulat. Dumitru. Sunt cunQscute eforturile şi lucrările distinsului profesor N. p. executată dintr-o rocă calcaroasă. Registrul superior este compus dintr-un decor vegetal. Nicolae. Din punct de vedere tehnic.44. inscripţia propriu-zisă a fost dăltuită . p. Partea centrală. Deşi dorinţa istoricului a fost de a da un imbold cercetărilor viitoare.1 5). 1 03.ro / www.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Inscripţii din Botoşani. 200. 1 70. Sf. 1 976).

oraşul /aşi. 1 976. 4. 0. A. 0.Archiva Valahia. 1 905. Piatră de mormânt întreagă cu dimensiunile 1 .20m. 1 994. P. Zaharia.Supt aceast� peatm odihneşte robu<l> lui Dumnezeu Sp�taru<l> lorri<achex?xcare> s-au s�v§rşit din viaţ� la let 1846.20m.1. Zaharia. 1 965 . Textul: . Boescu. Dificultă�le legate de citirea textului (in parte foarte deteriorat) precum şi ipotezele incă neconfirmate ne impiedică să pronunţăm o concluzie definitivă. 1. 3. 1 976. Inscripţii boto�nene. ln partea inferioară. M. Oproiu ·1 994 . 0. BAlan. de culoare galben-cenuşie.Ce<l> ce mevede morm§ntul Mie<U> s� va rugat<U><lui> <Du>mnezeu Sf§ntul<:pentru?> Sufletul mie<U>. 1 994 . Elian (coordonator). " 2.cuprinde 1 6 rânduri şi vădeşte in opinia noastră o foarte bună siguranţă a sculptorului şi profesionalismul său. s-a deteriorat in cea mai mare parte. Piatră de mormânt. Inscripţiile medievale ale RomfJniei. Iorga.50m. 1 03. judeţu/ istoric Argeş (sec. dar. 1 994. textul este delimitat de un alt registru in care sunt figurate două ramuri vegetale (viţa-de-vie?) ieşind dintr-un vas. vol. executatA dintr-o rocă calcaroasă. Textul este săpat şi are la partea superioară un registru format din decora�uni vegetale (flori de crin?) care pornesc de la baza unei cruci. S. Textul ­ realizat in tehnica . TArgovişte. care au mposat la anul 185(3).N. 1 965.50m. Bucureşti.N. Inscripţii medievale şi din epoca modem� a RomfJniei. de o parte şi de alta a ei.BArsăneşti (RAJB. 1 905 . Semnalăm aici o inscripţie care provine de la Biserica Sf.ro / www. Boescu. Abrevieri bibliografice: BAlan .meplar ..l. Bucureşti. 1 970. Inscripţii ebraice.Muzeul Judeţean Bototani . Chirica. Aceasta este aşezată pe un postament care adăposteşte un cap de mort. 1848). Oraşul Bucuraşti (1395.40m.M.C. Bucureşti. 1830 Fev<TUarie><'l>" A fost adusă de la Dumeşti . Aşez�ri din Moldova. Dece<m>vri<e>13 1 <N>VRASTA DE 75 ani<?> Dumnezeu s�-1 odihneasc�". Bucureşti. Un aspect inedit al sculpturii medievale romfJneşti: crucile de piaW Tn . Repertoriu/ arheologic al judeţului Botoşani. De la paleolitic pfJn� in secolul al XVIII-lea. Se pot citi ultimele patru rânduri: . V. boerulu Aga Nicolae Ros�t. 0. XIV.muzeubt. Inscripţii medievale şi din epoca modem� a RomfJniei. 1 970 .. Dorohoi. A fost scris in limba romAnă. Bucureşti.Al. Al. Elian Iorga Kara-Cheptea RAJB Zaharia www. p. M.Supt aciast� piatm odihneşte trupul robului lui Dumnezeu. Tn timp. XXII I . Este scrisă in limba slavonă şi este un epitaf pus pentru a marca mormAntul unei anume Irina. Petrescu-Dâmboviţa şi I. Kara. Are dimensiunile 1 .ro 1 84 .cimec. cu litere chirilice. Studii materiale şi de istoria culturii•. Oproiu. Şadurschi. Cheptea. 3A)..1800). laşi. Totul este incadrat de un chenar format tot din motive vegetale.1 5m. spartă Tn trei bucă�. Nicolae din Locul de provenienţă este necunoscut. PAunescu.

o. Ştie să folosească pana scriitoricească întru adevăr. p. în care ni-l redă pe Rallet . ". 1 926. alături de C.. cât şi aceea care i-a urmat. dreptate.Magazin Istoric".ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS BOTOŞĂNENII ÎN REVOLUŢIA DE LA 1848 Muzeograf Ionel BEJENARU Marile momente ale istoriei moderne a ţării au antrenat în desfăşurarea lor. Cernăuţi. în condiţiile unui areal mai restrâns şi. Anul revoluţionar 1 848. pregătirii Unirii.muzeubt. Mhll.37. S-a făcut ecoul valului general de nemulţumire din ţară împotriva regimului de abuzuri şi nedreptă� al domnitorului Mihail Sturdza. cu oamenii lor. succint.13. receptivi în cuget şi în faptă la arzătoarele idealuri ale naţiunii noastre.o întreagă literatură"1 . ale unităţii şi independenţei naţionale� Ne vom opri. în Bucovina. Cuza. activează în Comitetul revolu�onarilor de la Cemău�. Negri). Mihail Kogălniceanu2 ... la câteva figuri de revoluţionari patruzecioptişti botoşăneni. în anii premergători revolu�ei. . în general. p._". animaţi de idealurile scumpe ale democraţiei şi libertăţii. prigoana autorită�lor după reprimarea mişcării revolu�onare din Moldova. Suportă. P. împreună cu . i-a realizat un admirabil portret.. . Negri. Mavrogheni.Propăşirea". contimporan şi părtaş la lucru al ' Kogllulc•IU. vomicul Dimitrie Rallet exprimă idealurile patriotice ale unei genera�i de revolu�onari.ro 1 85 .q. ca şi ceilal� revol�onari moldoveni. şi aceste meleaguri botoşănene. 1 . Al. aprilie 1 978. Se ştie că acest Comitet i-a încredinţat lui Mihail Kogălniceanu sarcina de a redacta . publicat în . www. Dimitrie Rallet se va bucura de încrederea noului domn Grigore Alexandru Ghica.Istoria l�eraturii romAne din Bucovina". Kogălniceanu. V. pentru dezrobirea �ganilor. Vasile Alecsandri.cimec. întruchipând prin titlu viziunea revolu�onarilor moldoveni. dragoste de ţară.35. ' Ibidem. p. revistă apărută în 1 844. Russo. Când va reveni in Moldova. de fiecare dată. Botoşăneanul Dimitrie Rallet (181 7-1 858) este unul din cei mai reprezentativi revolu�onari paşoptişti. a unor dimensiuni mai limitate ale acţiunilor revoluţionarilor moldoveni. C. M.iubit şi apreciat de to� contimporanii săi prin cunoştinţele sale întinse şi mai cu seamă prin patriotismul său neadormit. lfWriiiiW pt1vlleglllorbolet'efll. în acest sens. p. ca atâ�a al� revolu�onari. cu toate că activitatea lor av�� să se resimtă mai mult în alte locuri. 1891. em.. Tn Ţară sau în misiuni diplomatice.ztobltw flgtln/lor. . Tn pribegie.ro / www. Alecsandri..Convorbiri literare". punctându-le contribuţia la revoluţia română de la 1 848. scriind. la Cemău� sau la casa familiei Hurmuzaki de la Cemauca. Militează.vechi prieteni de gânduri şi idei" (V. . ' . autentic act programatic al revolu�ei rofliânilo?. Costache Rolla. Loghin. &lcu'efll. A.15-16. om cu vederi progresiste şi îşi va consacra întreaga-i capacitate. au consacrat numeroşi luptători revoluţionari. C. perioada sa premergătoare.". .Dorinţele partidei na�onale în Moldova". Vechiul său tovarăş de luptă. mânuind condeiul sau abordând problema emancipării ţăranilor. Alecsandri. TI găsim semnând în .

se pune .in capul nemulţămiţilor". Leonld. in aprilie 1 848. Junimea. Grigore Alexandru Ghica {1 804-1 857). " Ibidem.) O lucrare remarcabilă consacrA Leonld Boicu lui Grigore Alex. Bucureşti. fiind cel care 1-a propus pe Cuza domn in memorabila şi dramatica intrunire a partidei naţionale din 3/1 5 ianuarie 1 859 de la sala .muzeubt. mai tarziu al �nutului laşi.. prelucrează . postelnicul Nicolae Pisoski participă la mişcarea revoluţionară din Moldova. Acte şi scrisori. se găseşte. ln ultimii ani ai vieţii se retrage la Botoşani. că . ajutându-şi tovarăşul să scape de urmărire.181. 5 Cuza. Participă la activitatea Comitetului revoluţionarilor români de la Cernăuţi. 1 decembrie 1 882..Elefant" din laşi8 . Cuza. activând apoi in rtmdul revolu�onarilor afla� in emigra�e. p. .e.alături de Al. Magazin istoric.c�. Locotenent-colonel adjutant şi prieten apropiat al lui Cuza Vodă. p. N. Costllche Negri. Nicolae Iorga amintindu-şi-1 din vremea copilăriei sale. dar evidenţiem eforturile sale de a înnoi climatul politic. social-economic şi cultural al societăţii moldoveneşti. p. ianuarie 1 976. ca un aprig susţinător al alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domn. www. ii imbrăţoşă cu căldură şi le dădu servicii de ale . Ed. " (n. Botoşăneanul Nicolae Pisoski {?-1 888) dovedeşte. afirmă Leonid Boicu ln lucrarea pe care i-o consacră. in anii premergători revoluţiei. cel ce avea să fie ultimul domn al Moldovei {1 849-1 856). asupra domniei lui Mihail Sturdza 1 2 • TI găzduieşte pe Mihail Kogălniceanu. Reintors in ţară. Leonld. 1 973. cu alese trăsături patriotice. Pericle. Sameş al �nutului Botoşani. ispravnic al acestui ·�nut şi. nu era altul decât unchiul său 10 • Instruit. chiar dacă cel pe care trebuia să-I infrunte. " Bolcu. Ghica şi dramaticei sale domnii . vizând stabilirea legăturilor cu revolu�onarii rămaşi in ţară ln anii de după revoluţie.Bolcu. surghiunul la o mănăstire5 . in fapt un rechizitoriu. domnitorul Mihail Sturdza.ro 1 86 . se va afirma ca un luptător înflăcărat pentru Unire. De numele său este legată şi intemeierea targului Bucecea. ' Ibidem. stabileşte legături cu revoluţionarii din emigraţie. Minerva. in fruntea opoziţiei din Moldova. laşi. O vlaţj de om ap cum • fost.331.răsărind arare cu marţialul lui barbişon alb pe terasă"9. devine un aprig adversar al domnitorului. in perioada premergătoare revoluţiei. ' M•rtlnesc:u.9.adună pe to� tinerii cu vederi înaintate. Ed. Nu ne propunem acum să o abordăm. Junimea. Tineretului. • p. 1 976. ' Iorga. Pisoski îşi va onora exemplar misiunile încredinţate. începând o zbuciumată domnie. p. redactând in vara acestui an un memoriu. N. lo•n Aleundru.12-13.150. Tn şedinţele Comitetului revoluţionarilor români. p.generaţiei ce a pregatit traducerea marilor reforme sociale şi politice in ţară. Adevfrol despre un destin politic.33.cimec. din ordinul domnitorului Mihail Sturdza. op. Vântul de libertate stârnit de inceputul revoluţiei franceze il atrage ii pe Grigore Ghica aflat la Paris. predecesoi). p. " Ibidem. Grigore Alexandru Ghica era instalat în tronul Moldovei. Bucureşti.13.constituţii politice după cele de la Paris"1 3 • Cu temei. Nicolae Pisoski s-a remarcat prin propuneri 7 constructive. 1. 1 965. p. o atitudine care-i va aduce. din judeţul Botoşani. 151-152. urmărit de agenţii lui Sturdza.JI său Grigore Ghica a fost singurul voievod al epocii moderne cu disponibilităţi pentru a deveni «un domnitor revoluţionar» " 14 . Ed.ro / www. La 22 iunie 1 849. El . primind misiuni importante cum ar fi străngerea de .n.12. p.agiutoruri băneşti de la binevoitorii români din Moldova· şi a le trimite la Casa de bani injghebată la Cemău� . Grigore Ghica s-a apropiat cu uşurinţă de revoluţionarii paşoptişti . • Convorbiri literare. laşi. Ed.pentru neapărate patriotice trebuin�. " Ibidem. Muzeul Judeţean Bototani ' Ibidem.4. 1973. prinţul mergând braţ la braţ cu socialiştii 1 1 .

1892. Ed. dar păstrându-şi cu fermitate convingerile. 1973. Se. Artur. expunându-se riscurilor. acordându-i toată increderea. p. " Ibidem. i-au asigurat o cultură temeinică şi o conduită patriotică remarcabilă. .Banul Vasile Vârnav cu Tăutul şi cu Alexandru Beldiman sunt singurii moldoveni care s-au indeletnicit cu literatura şi istoria na�onală. Din convingere."28 - 15 Codreacu. SIIVWIII'W conlimpui'Wne. 1925. D. BUCUI'ef11. ca autor de piese de teatru. T. Dacă nu prin locul naşterii. Miclescu un . Mihail Kogălniceanu scria: . (n. p. p. Cuza îl va numi ministru în mai mult� rânduri. p. Avea să moară în condiţii tragice. p�rsonaliţat�a . 1 '.muzeubt. în preajma revoluţiei de la 1 848.de stima chiar a multora din inamicii săi şi a întregului tineret". decan al baroului de avocaţi din localitate1 9. Ap�eciindu-i. în Franţa. Ca fruntaş al partidei naţionale din Moldova va activa laborios pentru Unire. 21 iunie 1887. A reuşit însă să se refugieze la Hoceni (Fălciu). Miclescu fac şi obiectul comunicării noastre). p.ro 1 87 . p. " Ibidem. într-o vreme când aceste studii erau cu totul părăsite. " Ibidem. lqi. manifestată şi in articolele din presa pe care o conducea îl va pene mereu în conflict cu autorităţile. 1. studiile la Academia Mihăileană23 . renunţă la boierescul său nume. pe pământ străin.1 1 5.puse la posturi înalte tineri care nu aveau ranguri şi încă din aceia cari treceau de revoluţionari" 1 6 . şi nu degeaba i s-a spus . Aici. Se va distinge şi in domeniul literar. canţonete. fiii banului Vasile Vâmav din Hilişeul Dorohoiului.1 1 0. o figură care va sta şi în istorie"22 .1. BOI0f811i . . " Rosetti. Opei'W 11. Laurian"1 7 . preşedinte al Ligii Moldovei20 . la Mee. Beldiman25 . p.XX.1-2. .2-3. Mihail. 1. Participarea la mişcarea revolujionară din Moldova nu-l va scuti de urmărirea autorităţilor. Viitorul domn Al . în 1 857. membru fondator al Ateneului din Botoşani 1 889 18 . cum se exprimase Dimitrie Rallet.1 887)2 1 .. " Sion. S-a achitat onorabil de fun�a de comisar pentru explicarea Legii rurale sătenilor. UrlCIIrlu/. încredinţată de Mihail Kogălniceanu. îşi va redobândi funcţiile sub domnia lui Grigore Alexandru Ghica.amicul ţăranilor". După revolu�e. unii din ei. luându-1 pe cel de Dumitru Din Scarlat şi se îmbracă ţărăneşte26.durerea cea mare a vieţii sale politice"27 • Atitudinea sa revoluţionară. Bot0f811l .ro / www. p. voi.n. " Prutul. răsturnarea lui Cuza Vodă va fi . 1 . D. Monografia oraşului Botopnl. " Ibidem. Nevoit să părăsească ţara. 28 noiembrie 1896. Evenimentele anului 1 848 evidenţiază o bogată activitate revoluţionară a fraţilor Scarlat şi Costache Vârnav. • " UbertaiN. " Prutul. Mihail Kogălniceanu avea să-I considere pe Dimitrie Se. Academiei.169. " Gorovel. consacrându-şi forţele luptei pentru Unire. o serie de funcţii judecătoreşti. Rallet. Ed. De altfel. 1976.om care a jucat un rol însemnat în ţara aceasta care a purtat un nume din cele mai mari din Moldova .A. " KogAlniceanu. 31 1anuarie 1891. 28 noiembrie 1896. Scrferf lsforfce. Radu. de pierderea funcţiilorz4.426. Amintiri din coplllrle. Pentru el. BucurettJ.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Statului" 1 5 .412. Mine!Va. Poull.. la unchiul său. s-au infiripat primele lor sentimente patriotice. . Anii de şcoală cu poetul Skavinski şi francezul Malgouverne.1-2. vicepreşedinte al Comitetului pentru sprijinirea incendiaţilor din oraşuJ no�!rl! . www. Deţine. " Vocea Botoşannor. 9 noiembrie 1669. Bucurefli. 1926. mai t�rzl4.cimec. Bototanl. George. în casa părintească. " Ubertatea. Dimitrie Scarlat Miclescu (1 820-1 896) poate fi socotit botoşănean prin anii îndelungaţi de activitate desfăşurată la Botoşani (profesor de istorie şi filosofie la Liceul . avea să fie însoţit la plecare . p. Th.

Tn Revista istorici. Bucureş!i. Vasile Alecsandri. luând parte la acţiuni revoluţionare. activist pe tArim social cultu111l fi colecţionar de arUl. C.. fraţii Golescu.cimec. Tipografia D. '44 fi 147. Zane. p. el fiind.n _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ·' ' Ibidem. p. după adunarea de la hotelul Petersburg din laşi. '46. Costachi şi A. Depăşindu-şi atribuţiile funcţiei. figurau Vasile Alecsandri. Vlmav. Dimitrie Bolintineanu.a34• Activitatea lui Scarlat Vârnav este legată şi de înfiinţarea Capelei române din Paris.D. c-un salon minunat. în organizarea serviciului sanitar al Moldovei. munteni şi moldoveni. xxx 18U (11 Romlnta. Alexandru Ioan Cuza. după reprimarea căreia se va reintoarce la Paris.:>reze" Petiţia-proclamaţiune. merite în care includea şi activitatea sa de medic practician şi educator sanitar pentru combaterea epidemiei de holeră care a afectat ţara în 1 848.1111t V. A. Le dovedeşte . un cabinet de cetire. � www. având ca sarcină să elai" . în februarie 1 848. " xxx. p. Scarlat Vârnav se va dovedi principalul animator al societăţii. Va reveni el însuşi. de altfel. " lo . Pol�ici. Preşedinte al societăţu a fost ales Ion Ghica. A ::i. Biserica ortodoxl romlnl. Domnitorul Mihai Sturdza dădu poruncă ispravnicilor ţinuturilor Moldovei să oprească intrarea în ţară a revoluţionarilor Scarlat Vârnav. Botoşani. trăsăturile sal1 de patriot şi revoluţionar constituindu-se într-un exemplu pentru toţi. fraţii Brătianu. Nicolae.154. iar casier Scarlat Vâma-19 . p. t �ş a :. patronată de poetul Lamartine. Vârnav pe tărâmul medicinii. Edi�e de G. Cantacuzino. cu deschiderea Bibliotecii române din Paris.. C. 1898. M. " YYlC Revoluţia romlnl din 18U. �' Bl "cu. 1950. Rosetti. februarie-martie 1931. C. A sprijinit plecarea spre patrie a unui grup de revoluţionari români. Mavrocordat35 . Coresponden�.76. tot în casele închiriate de el30. Alături de el.41-57. Scriindu-i lui Ion Ghica. " VA av. în 1 846. romlneascl. M. Anastasie Panu.75. făcut de Vârnav. organizând la sediul Bibliotecii un punct sanitar33. Sc. plecat pe la 1 832-1 833 la Paris. p. La locuin1 3 sa..Societatea stl denţilor români" din Paris.170-187. Toader Răşcanu. ca şi foştii săi colegi de şcoală. a Pinacotecii ieşene şi. în primul rând. din 27 martie 1 848.Din trecutul 1. BUQJtefti. aprilie 1931 . lorgu Sturdza. ce -1 va face ţinta aceloraşi măsuri represive iniţiate de domnitorul Mihail Sturdza. Ed. Paris.re de seaml de lucrlrlle Comitetului Socletilţll studenţilor romlnl din Paris pe enii 11U6- · 'a111dala."31 Din listele incluse în Darea de seamă despre mersul societăţii pe 1 845. fiul cel mare al banului Vasile Vârnav. Sc.Anul revoluţionar 18U Tn Moldova. de pregătirea şi realizarea Unirii ţărilor române. primul moldovean doctor în medicină s. remarcăndu-se în mişcarea revoluţionară din Moldova. la 3 februarie 1 847.. '47 . p. se dovedeşte. u cum îi plăcea să se exprime . nr-8-10.t·JellJiul Botoşani'.. Opere IV. 1 969.3. ia fiinţă la 2/14 decembrie 1 845 . Gh. Ed.muzeubt. Fain fi Thunot. C.245-272. la propăşirea ţării. secretar C. Rolul frllţllor Vlmav Tn ren•". •• N. Sion. visând deopotrivă la viitoarea revoluţie. Kogălniceanu.Scarlat Vâmav '1 8 1 3-1 868). Gh. se remarcă în capitala Franţei printr activitate laborioasă în rândul tinerimii române venită la studii. îl găseşte pe Scarlat Vârnav înrolat în garda naţională. 1964. din Paris. Vasile Mălinescu ş. 1 848. in . Bucureşti.cel mai vechi doftor pământean nu numai cu Muzeul Judeţean Bc. Acesta este " un centru de adunare al românilor.ro 1 88 . . Doctorul Costache Vârnav (1 806-1 877). de Stat. Intre ei se aflau Nicolae Bălcescu. în Place de Sorbonne nr.ro / www. O. Să Consemnăm totodată merit�le deosebite ale dr. participând la mişcarea revoluţionară din Moldova. 1 974. Ve av făcuse parte din acel comitet de şapte persoane.. dr.dare de seamă semnată de Scarlat Vârnav ­ reiese şi activitatea sa de principal susţinător material al societăţii32 .pe viu".r1at. Claudiu. Zelul depus de Scarlat Vârnav se soldează. Izbucnirea revoluţiei la Paris. Negri. purtător al unor trăsături patriotice şi revoluţionare au�entice. 1919. Nicolae Bălcescu făcea frumoase referiri: Avem acum . apreciat în mod deosebit de revoluţionarii români. Bucureşti.

Rosetti" . " Iorga.18. www. curaj şi perseverenţă. Bucureşti. . constituindu-se într-o generaţie de făurari ai României moderne. Ed. In Clopotul. câştigată încă la anul 1 836. pentru legăturile sale de strânsă prietenie cu Vasile Alecsandri. Pe mulţi dintre ei îi vom întâlni acţionând energic în lupta pentru realizarea unităţii naţionale. angajarea sa de mai târziu în partida naţională. Transilvania şi Moldova. şi fratele doctorului.cimec. De aici.a cum a fost.1·2. Gheo� he Hasnaş. dr. copia botoşăneană a lui C.ro / www. Minerva. a Unirii Principatelor. Alecu Russo. revoluţionari din Muntenia. 1976. se cuvine să amintim prezenţa şi a altor botoşăneni la revoluţia de la 1 848. în lupta pentru Unire . de a face practică ca doctor în medicină în toate staturile Austriei") da� mai ales.ro 1 89 . N. dar totodată cu · . Costache Negri. 2 iunie 1978. Tntre ei.muzeubt. A. în timpul revoluţiei de la 1 848. Ionel. fapt care în prezenta comunicare s-a rezumat a fi doar o remarcă. poetul Mihai Cuciureanu (mort încă de tânăr. gânduri şi fapte. * * * Chiar dacă nu o facem prin mai multe date. p. O v/aţi de om a. p. DIMITRIE RALET GRIGORE ALEXANDRU GHICA (1817-1 858) (1 804-1857) " Bejenaru. Cu toţii. George Cuciureanu şi.. v•mav/1 din H/1/feu. . cum îl definea Nicolae " Iorga.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS diploma de doctor în rr "'dicină de la Universitatea din Praga. în 1 844). au probat atunci. Botoşani. conturul viitoarei teme Botoşănenii şi Unirea " Principatelor".

SCARLAT VÂRNAV COSTACHE VÂRNAV (1813-1868) (1806-1877) GEORGE CUCIUREANU (1814-1 886) www.muzeubt.ro / www.Muzeul : ludeţean Botoşani .ro 1 90 .cimec.

I.filozofie in istorie". p. Botoşenl hlmeslţl şi deznldl batonu/ul de Tort. Cal/mach/ (Studii fi documente.. Papadopoi-Calimach4 . Ed. Documente botoşlnene. preşedin­ tele Comisiei lnterimare din Botoşani. T. nr. Inscripţii botoşlnene. Constanţa. vom face un excurs de argumentare la afirmaţia de mai sus. Bucureşti. 53 p. Simion Labin5 1e lipsea ţinuta compactă pe care avea s-o realizeze A. laşi.C. dacă cunoaştem viaţa documentelor din perioada medievală şi rostul lor in soluţionarea unor probleme din epocile ulterioare. Un oraş tomlnesc: Botoşani. v. Al. de pildă. vomicii de Botoşani). Câmpulung. Bogdan . Documente blrildene.: §-le Rllzboiul din 1877. 1-3. O monografie a Botoşanl/or. V iaţa Românească.Dobrogea n u .muzeubt. unele dosare s-au pierdut iremediabil. 191 1-1915.supra rostu/ul fi cuprinsulul monografie/ judeţului fi a celor &3 de comune. p. LI + 342 www. Schiţll monografiei. Ghibănescu. V. jdulţl. p. Scurti! privire asupra Botoşanilor de dupll Unire ş. şi Vu/ulul. in Revista Moldovei. r· ş. 1 36 p.3-13. prezentul fi viitorul slu. Lucrările apar intr­ o epocă de grabnice sinteze. lorga3. precum avea s-o caracterizeze Gh. 1 36 p. studii şi documente existente la acea dată semnate de N. Suc.migăloasă şi obositoare" asupra istoriei urbei de la origini până la Unirea Principatelor. despre şcoli. Meritul lor nu poate fi contestat. Bâriad: Peiu.1 83-220 şi in volumul Botoşani/ In 1932. 1 905.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS Monografia oraşului Botoşani după un cronicar fălticenean. Monografia cu planul orafulul. de până la 1 848. 88 p.2. 1 905. S. documente. in "Analele Academiei Române". in Istoria tomlnllor tn chipuri ş/ /coane. laşi.a... Artur Gorovei Praf. Numeroaselor capitole din cărţi.cimec. 1921 . precum paleologul Traian lchim şi a unor cetăţeni din localitate.a. De la bun început se impune o precizare pentru a defini o stare de spirit a vremii şi implicit al specificului cercetărilor monografice de atunci. biserici. ' N. autorul finaliza acum 73 de ani munca .. Vole u.IX. Studiu fi documente. Papadopoi-Calllmach.13-19. naţ. 1928. de . Hot/ţi Istorici despre oraşul Botoşani (despre numele oraşului.ll. Iorga. 1926. iniţiază la 1 924 un proiect de elaborare a monografiei oraşului. Constanţa. Antonovlcl . Gorovei din Arhiva Primăriei pot fi cunoscute astăzi numai din cartea sa. seria 11-a. Dobrogea Jună.. tom. fără a se cunoaşte domeniul şi realitatea in profunzime. Dotoholul. Pagini strlvechl. VII I .208 286). 1 924. Cu sprijinul direct al unor persoane avizate. Oraful /afl. laşi. 522 p.6 1 N. istoricul său. Multe aspecte din viaţa oraşului Botoşani. desprinse de A. p. Carenţele evidente îşi găseau atunci şi acum o scuză in salvarea tezaurului documentar struc­ turat in aceste monografii după o logică internă mai mult sau mai puţin de o ţinută ştiinţifică. Dimitrie O. dar şi a celor din Ţară2 . Rldulescu . vol. Tipogr.1-16. Trecutul. ' Mai mu�e evenimente descrise depăşesc această dată anunţată de au1or in prefaţa lucrării.ro / www.. Hangan. Monografie Istorici fi sociali 1/ustnltl. Gorovei prin volumul său. XXXVI + 130 p. Monografia orafulul Tulcea. publicate cu o prefaţă despre istoria Botoşanilor. A. fn timp. Umuriri . . Labln. p. • Al. Ghlblnescu. Loretta HANDRABURA Monografia oraşului Botoşani (1 926) şi cea despre Folticenii: Cercetări istorice asupra oraşului (1 937) complinesc printr-o abordare originală numărul de biografii ale oraşelor Moldovei 1 . Ionescu . Ed. Conştientizând această stare de lucruri. Musce/u/ nostru. Descrieru ' S. 1. 1931 .Codln. 1913. 1 922. CI. Anticipând comentariul nostru la monografia despre Botoşani. M. Gh. Vlăsescu. Tom/ Constanţll.ro 1 91 . Documente relative mal ales /a Botoşani şi Impre jurimi din colecţia d-lul Al. Studii şi C. Tribunalul Judeclltoresc.

clt. " Dintre oraşele nou apArute. Iorga propunea în recenzia amintită1 2 să fie reluată pe un alt plan şi dezvoltată. PAcurariu In lucrarea iatorla b/aerlc/1 ortodoxe romlne. • N. an XII.12-14). El a dat doar în continuare o lungă listă de documente botoşănene nefolosite de folclorist şi aflate în volumele V. In Hierasus.muzeubt. 1. Botoşani. In sec. temeinic şi documentat. cu argumente plauzibile în majoritatea cazurilor. Iorga. apoi alte documente aflate în colecţia Uricariul.pe alt plan" . vol. Nicolae din Popăuţi. Chiar dacă munca la această carte a reclamat mai puţine eforturi şi timp decât la cea despre Fălticeni. p.41 0-413. iar în botaş pe ultima 10 . p.. şi XIX. Asupra ui'Danonlmu/ui Botoşanl. Iorga ar fi vrut să vadă un Codice botoşănean. in recenzie O carte despre Botoşani in Revista istoricii.Meritul este. Istoricul botoşănean nu arată însă cum trebuie să se prezinte monografia . Ed. VI.: Eug. monografia oraşului Botoşani. Greceanu. 1921. /atorla romlnllor. p.2-3. Se presupune că pe la 1 550 Petru Rareş ar fi ' Acestea au fost sesizate imediat de exegetul in materie.pusă pe alt plan". Tudose. " CI. Axa . partea a 11-a. Monografia oraşului Botoşani. N. Gorovei adoptă ipoteza lui Al. Edit. p. 1978. puse în ordine cronologică. în colecţiile lui Gh.Târgui Doamnei . textul nu este scutit nici de erori sau inadvertenţe7 pe care le vom semnala la momentul potrivit.6. Iorga. vol.362. Ghibănescu in recenzie Monografia oraşului Botoşani din . Ştefan Clubotaru.450. Iorga. Greşite sunt afirma�lle lui lorgu Iordan din Nume şi locuri romlneşti Tn Republica Populari Romlnia. nr. ' CI. 11 CI. Acte de domnie din timpul lui Petru Rareş. în Arhiva istorică a lui B. B. C. in recenzie Monografia oraşului Botoşani din . Clurncu. Pop/Juţi . in recenzie O carte despre Botoşani in Revista istoricii. Muzeul Judeţean Botoşani www.cimec. p. destul de bogate. zidită la 1 496 . Numele oraşului a suscitat interpretări controversate. autorul Monografiei oraşului Botoşani (edit. Ungureanu.1 86-193 şi de Gh. op. autorul s-a angajat într-o elaborare calitativă şi a scrutat materialul documentar dintr-o perspectivă proprie. 1905. Bot. trece in revistA toate opiniile emise pAn/1 astazi fArA a ajunge la o concluzie proprie in problema urbanonimului Bototani aşa cum era de aşteptat. Ansamblul ui'Dan medieval Botoşani. a lui Teodor Codrescu. Problema discutată lasă loc interpretărilor până în anii 80-90 când mai mulţi cercetători emit ipoteza provenienţei urbanonimului Botoşani din numele de persoană Botăş (Botoş).reşedlnţll domneascll. nr.l. p. Craiova. Numai după elaborarea acestei lucrări se poate scrie. A.Botăş vine deci de la Batea sau 8 Botuf • C. Botoşani.Ioan Neculce". Academiei Bucureşti.Ioan Neculce". Denumirea de Târgui Doamnei este justificată do. Istoricul precizează că în Botăş accentul cade pe prima silabă. " N. p.7-9. valorizându-le într--'l variantă definitivă şi personală. atestat documentar chiar sub această formă 1 1 . Ştefan Clubotaru.17-20. p. PrimAriei. p.l. 1926. BUCIJI'eftl . N. cel care ajunge in timpul scurt la o mare Inflorire este . Dar înainte de acea istorie a Botoşanilor .. Gorovei a adunat rezultatele investigaţiilor de până la el. Alexandru Lăpuşneanu V. colectiv. 1980.S şi Istoria romlnllor Tn chipuri fi Icoane. cum a rAmas plini la secularlzarea din 1 863". îl conduc pe Gorovei spre aserţiunea i4 din titlul capitolului III intitulat Botoşanii reşedinţă domnească.cumentar şi certificată de cercetările recente1 5. Botoşani a fost reşedinţă domnească. Ghibănescu. Edit. Gorovel. Cum era şi firesc. considera el.125 sau cele ale lui N.7-9. Papadopoi-Callimach şi susţine că . Inscripţii botoşlnene. V.BotOfllni" CI. p. care să cuprindă toate documentele acestui oraş. al XVIII-lea biserica a devenit minAstire. p. 1926.168. Oraşele din Moldova. 1° C. 1926-1927. vol. Dicţionar onomastic romlnesc. fasc. 1981. botoşAneanul N. ce poartă semnătura locului.2. 1926. cap.1 86-193 şi Gh. VII. inau�urată de Ştefan cel Mare în curtea bisericii Sf. P. 1997.. Ghibănescu. •se pAstreazj şi tumul-clopotni!A de la Ştefan cel Mare. Giurescu infirmă demonstraţia lui Gorovei cu privire la originea lui Botăş din botaş (butaşl. an XII.311-317. Botoşani.ro 1 92 . 1 926-1927.10-413. Constantinescu. Partea istorică a lucrării este relativ mică. " In cursul veacurilor biserica a suferit mai multe transformAri . C.6. 1952. 1963. Ramuri. faac.ro / www. 1981. Haşdeu şi în colecţia de documente de la Academia Română. aşadar. A. aerle M. din colecţia sa de Studii şi documente. Lupu. p. Al. p.

1929.170. soţia lui Mihai Racoviţă. 68 2 . Maria. op. bătălia de la Botoşani din 21 martie 1 788 dintre armata colonelului Fabry şi turci._u. Teişor. Bolofanl. cu o pret� despre Istoria Botof81lilor. Ulterior 1.n.. Ele sunt reconstituite de A.ro / www. la acea dată un act în limba slavonă consemnează pe . Buanfti. voi. G. " Vezl Gh.. Creiova. p. 18fl. Iorga. p.confirmă vechimea ei din 1 381 şi nu de la 1 552 cum s-a crezut mult timp. Tulbureni şi mai îndepărtate Costeşti pe Siret. de lingi Bompnl. 1971. rapoartele inedite din arhiva statului din laşi25. autorul fălticenean greşeşte afirmând că numele primului vomic de Botoşani la 1 552 este Cristea Ghenovici. " A. 23 Din lipsă de izvoare interne botoşănene. p.muzeubt.401 . Măscăteni pe Jijia şi Dracşani pe Sitna).31-45. p. Gorowl. Elena Rareş doar a refăcut bisericile care erau complet distruse după ce Petru a revenit în Moldova cu a doua domnie: . p. al XIV-M: MlnUtJIN DoeiMel. FAiticeni. Gorovei nu s-au precizat aşezările din ocolul Botoşani.ro 193 . lnscrlpţll bofoPnene. . " N. 1921 ."20 .97-1 1 1 . Fostul prefect al judeţului Suceava va numi trei dintre ele: Popăuţi. Dedll. Iorga. 1982. Documente alaiiO-I'Omlne Intra f/Ue-fA7.5.Mihail vornic de Botoşani"?4 Luptele lui Ştefan cel Mare cu turcii la 1 495 şi cu polonezii la 1 500. listele de alegători din Divanul ad-hoc. Ruşi. Ca apanaj al Doamnelor Moldovei.2. Bucurefli.76.l. Sompnl. In Hlerasus. IROricui MinUtlrll RlfcJI. Stăuceni. scriso _rile comitetului unionist din Botoşani către cel din laşi şi rapoartele lor. p. Până la A..28-30. 1905. fi lzvoade. scris din .16 iar ierodiaconul loanichie Bălan ne dă cu certitudine anul 1 5521 9.Poate că (subl. lstorla Romlnllor tn chipuri f/ /c:o. In Arlllvele Basarabiei.) va fi zidit-o. Chltiniu. " Al. Or. Slmlonncu. Voievod (Mavrocordat) dăruleşte târgui Botoşani şi Focşani fiicei sale Ralu. eteria din 1 821 . anul 1 848. soţia lui Ştefan cel Mare. Studii fi documente. fi �. a emis ipoteza: . " Arhlm. Marin In studiul O ctitorle • Ţlrll Romlneffl fn lloldova din Ne. A.cit. p. Vetre de alhbtrle romlneesc. Gorovei şi alţi istorici. Narcis Cretuteecu. 22 La 1 725 lăcaşele Sf. p. ca mai târziu iconomul Al. 1927. 1903. " 1._"".. H. " Ibidem. Elena Doamna"1 6 .26 acestea din urmă fiind extrase din Acte şi documente relative la Istoria Renaşterii Romlnlei de Dim. Simionescu s-o considere corectă. 1986.9. Bătrâneşti. cu diferite ocazii. Sturdza. cap. la anul 1 552.XIX. lllarln. p. N. " O demonstns�e judk:lou. p. Cristeşti. Marin aduce mărturii încă pentru treisprezece (Mănăstireni. oraşul şi moşiile din împrejurimi asigurau venituri proprietarilor. p. p. A. Gheorghe şi Uspenia au fost reparate de Ana. op. ocupaţia rusească. Gorovei a propagat această presupunere1 7 .apanaj al doamnelor Moldovei. Cristeşti.293 fi 649. Citeva Jtlrl dNpl'e MlnUtltN Doemnal de lingi Bompnl.. Până la ea biserica avea deja o vechime de 1 71 de ani şi documentul de la începutul pereplisului publicat la Chişinău în 1 930 . leromonah loank:hle Blllln.tl ln aceastA problemi ne propune 1. MlnUtltN Agafton.228-239. Goroval. H. 19 www. unirea principatelor la 1 859 sunt cele mai semnificative evenimente istorice ce au marcat evoluţia sau involuţia aşezării. " Vezl T. Gorovei după mai multe surse: cronica lui Ion Neculce. &Xopn/ . ldem. " A.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONALIS dăruit târgui soţiei sale Elena. Bisericile Sf. voi. Bulat. Ed. Buc:urefli . Botoşeni. 1 90 1 ..cimec. Tătăraşi şi Curteşti. D. S. Ghl.V. D.Doamna Elena Răreşoaia a innoit de iznoavă şi biserica de la Mănăstirea Doamnei.7-8. Prin hrisovul inedit din 20 septembrie 1 784 Alexandru Const. D.�na. 1111 VI. Gheorghe sau Domnească ( 1 55 1 ) şi Uspenia sau Doamnei (1 552) nu sunt ctitoriile ei cum presupunea A. Nicşeni. ldem.lspisoc sârbesc vechi. 1931.clt. Elena lui Petru Rareş şi Ana lui Mihai Racoviţă. Bucureftl..

nepot de frate al Mitropolitului Sofronie.ro / www. vol. Istorie. şi In cartea Din trecutul JCOIII boloflnene.Muzeul Judeţean Botoşani Aspectul oraşului din trecut este schiţat în paginile călătorilor străini şi din ţară începând cu 1 683 şi până la 1 854 şi autorul le citează fragmentar. Gorovei. 207 p. BOIOf&ni. lumea botoşăneană. mlrtur/1. medicul Gh. Bun1da. 1974 şi Botopnl. Datele ce relevă starea şcolilor străine din târg sunt o frumoasă contributie la istoria învăţământului din Moldova de Sus. Cărţile româneşti. iar materialul factologic lipseşte. Botoşani. 1111. Ciubotaru . Ciubotaru In monogran. Sufletul vechi al Botoşanilor se mai proiectează în moravurile sociale de la 1 853 cum ar fi certurile de bal mascat. 1980. născută Beldiman. . locuri. p. www. după încetarea studiilor şi reprezentanţilor de la Conservatorul din laşi. comedia Plumper sau Amestecătorul in toate de 1. numită de Şt. nerespectarea ordinei publice. pictura sunt acceptate abia din a doua jumătate a secolului amintit. pentru teatru. istoricul N.l. Temelia pusă de A. " Vezi Jeodor T.. Monografie.Mesa lui Gheorghe Asachi Ştefan cel Mare. armeni. Menta­ litatea societăţii de la început de veac XVI I era tributară culturii greceşti. reprezentate de poeţii Gh.muzeubt. 1915. Bucurefli.30 . Coordonator: Andrei Cardaş. s-au urcat boierii şi cucoanele lor pe scena improvizată a unui teatru. acesta din urmă fiind reprezentat de moldoveni. Mitropolit al Moldovei între 1 865-1 875. Mitropolit al Moldovei între 1 85 1 -1 860 şi Calinie Mic/eseu. . Bucureşti. fiul logofătului Scarlat Miclescu şi al Mariei. Aceleaşi carenţe semnalăm şi în tratarea subiectului despre ..ani. Cu această stagiune a trupei din Botoşani a reinceput activitatea culturală a teatrului din Moldova care. Junger tradusă din limba germană. 207 p.205.cit. M. op.tocmeli" de căsătorie etc. Şi dacă sinteza despre Fălticeni a repurtat un succes mai mare. de aceea nu vom insista şi noi. "29 Acesta a fost înfiinţat la 1 838 de directorul şcolii domneşti. Coordonator: Ana Hancea. tabloul personalului judec6toresc din anii 1832-1866 sunt preluate integral de Şt. Trupa de actori moldoveni joacă . . oameni. cea a breslelor din 1832. Clubotaru. Editura Sport-Turism. · . " Subiectul a fost dezvoltat ulterior In Pagini din istoM tnvl�mtntulul boloflnNn 1759-1IUIJ. Cuciureanu. cele despre monografia Fălticeni. Editura Litera. " A.moşia târgului" . muzica. precum şi lista vomlcilor de Botopnl din perioada 1592-1846. Cuciureanu.uceniciei" probate la Monografia oraşului Botoşani.ro 1 94 . magistratul Ioan Vrânceanul şi alte nume evocate de A. despre care s-a amintit în alte surse2a . se mai evidenţiază înaltele feţe biseri�şti Sofronie Mic/eseu. care pare să fi avut aşa de mare influenţă asupra boierimii locale. 1997. Printre personalită�le locului.Letopiseţul oraşului Botoşani". explicaţia este simplă. având sprijinul actorului Costache Caragiale. Tăutu. dar şi din alte considerente pe ca�e le vom reliefa în alte pagini. a stagnat o perioadă Tndelungată. 1987.cimec. Gorovei prin această lucrare monografică. Fapte curioase sunt semnate sub titlul Inceputurile culturale. F. p. Nicolini. Profesori. tstoM TNtrulul tn Moldova. ţigani şi evrei. Constatăm că ştirile sunt disparate şi incomplete. 27 pe care o comentează în paragrafele Tagma boierească şi Glasul de mai jos. Ea succede înainte de toate . Boto. ambele lucriri semnate de Şt.. Pentru populaţia urbei Gorovei ne dă o statistică amănunţită. compara�e pu�n preten�oasă după noi. pe(Spect/ve. iafi.410. a asigurat �rcetărilor ulterioare31 o pistă de decolare relativ temeinică. M. situaţia neguatodlor specializa1i şi audlţl. Gorovel. " Aceasta. încât cu vremea. Eminescu. Iorga. Editura Axa.Mai mult interes a pus.

MEMORIALISTICĂ www.11.cimec.ro .ro / www.muzeubt.

ro .ro / www.muzeubt. .cimec... www.

ceva mai Tnalnte." Mai Tnalnte. 1 �. CU SCIPIONE BĂDESCU Muzeograf Ionel BEJENARU Fiu al Tranailvaniei... Curierul romln fiind. p. a cArei cauzA. ministrul O. Tntr-o inten�e de a fi cAt mai mult o foaie personali şi nepolitici. Sperase Bidescu.Uga 1*111'11 unllllell culllnlt 1 romlnllor". duburile comerciale. ' Cutfwvl �. Bototani) a dat .. ceva mai circumspect. Curierul romln. organ politic. adiel tn tot restul vie�i lui Scipione Bidescu. mindri. mare. o publicisticA viguroasA.. 15 dec::embrle 1115. Formarea unei sectiuni a Ligii Culturale mi se impune imperios ca cea mai de cApetenie ti mai urgentA datorie. Bldescu a pledat pentru ridicarea condi�ei culturale a Bototanilor -: .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS LA BOTOŞANI.ro / www. . un ziar de atitudine.4 octombrie 1 904. pusi tn slujba cauzei neamului romAnesc. fusese redador şi publicist la laşi şi Bucureşti. A. www. se va fonda Ateneul RomAn din Botoşani.. Cu experienţa cAştigatA..) Unde ne sunt duburile de leduri.le-a exprimat ti apArat cu zel.La lucru dar cu to�i.ro 197 . dar.unde a adivat tn anii din urmA. VOCN Botopnllor. la Bototani. Rlflolţ-Silaj . Sturdza dind curs celor puse la cale de mai marii locului. funcţie onoratA pAnA la 1 octombrie 1 885 c:And. afirmind. Nu scrisese el.aceastA tndeletnicire de gladiator politic. Prezenţa se la Bototani tncepe ca revizor şcolar pentru judeţele Botoşani şi Dorohoi (8 ianuarie 1 882).. si fie de azi deviza noastrA. si scape de . 10 oc:tamllrie 1115./ Uniti.. inten� rAmasi .. Scipione BAdescu (2 mai 1 847. .Un Ateneu RomAn Tn Bototani-2. cu t�i. Ceva mai tirziu. tot la ziaristicA s-a Tntors. Intreprinderile teatrale de diletan�.. Scipione Bldescu fiind printre fondatorii aii.Un dor pe to� Ti poarti/ SI-şi vadi iar moşia. lni�atorilor! A voastrA va fi onoarea!"3.un stilp al regimului din Dorohoi". optind pentru revizoratul şcolar. . de curaj politic.la Bototani . . prefectul Henri Cortazzi . Numai ci. BoeotMI.3. de atitudine.cimec. La lucru..tle 1888 • Cutfwvlromln. fapt surprins şi de presa de aici Tot jocul de culise al politicienilor vremii a produs schimbarea. la 4 noiembrie 1 889. int�.3.. Tn acelati sena. versurile fiind ecoul idealului comun? . ... dar cu aceeaşi vervA gazetAreascA. peste 20 la numAr.) din marile chor al Ligii culturale na�nale. comercial agricol ti literar. nevoit si lupte adesea pentru cauze opuse vederilor sale"./ TrAiascA RomAnia!. in urma unui raport al ministrului Cultelor şi lns�unii Publice va fi destituit şi tnlocuit cu N. p.• . aici.aceleati cu ale tuturor romAnilor .. societiţile de arme şi gimnasticA. Om de inl1iatlvl culturali.. tnscrisi pe drapelul noii instituţii .. 1891 . pledeazA pentru o secţiune a Ligii Culturale . idealuri . scoate la 2 martie 1 886. 12 rn. cum remarca un confrate Tntr-ale publicisticii (Vladimir Şardin). Ţara de Sus nu poate lipai (. •Trompetele risuni . proba aceluiati curaj politic.. Avea si apari pe durata 1 886-1904. cercurile literare?. Filotti.(. tn fapt.muzeubt.

Emlgrlrl """'tlef11 din Transl/wnla In aec.". cu unele excepţii. Ştilnţlflc:A fi EnciclopedicA. Scipione Bădescu este preze11t la Cluj. s"a cântat . 4 aprilie 1891. Ed.Guvernele ungureşti ti mi� memorandlatA din Ardeal'.R. pana-i aşterne poezie patriotică şi gândul ne duce iar la . .R. mereu cu gând.Cronica localA.R. Râmnicul Sărat. D. la Botoşani. Botoşanii s-au dovedit un centru propice activităţii _multor transilvănl]lni6 . PAclif811U.1-2 . intru ridicarea. Erau anii dramatici din finalul vieţii poetului. ca delegat al Li_gii Culturale.. prin numeroase inserări cu privire la starea sănătăţii poetului.este desigur cel mai monstruos prqces" s-a bucurat. ' . cu ocazia Congresului studen�lor universitari. ei (1 887). Delavrancea . îl susţine pe Mihai Eminescu.C. " .La 1 0 ani de la proclamarea independenţei ţării. M�zeul . de -soluţii :băneşti.C. in coloanele .".spre fraţii de peste Carpaţi. · . a primului bust Eminescu din ţară. căzârid în ..ul şi fapta .. din Botoşapj şi Dorohoi. A făcut tot ce i-a stat in putinţă. dat de · servirea unei cauze mari. chiar şi când ilustrul său fiu avea să fie oaspetele. dincolo de. Spre Ion Raţiu au plecat şi de aici.d�_susţinere. L-a sus�nut. la nevoia de ajutor. de solidaritate. 1 887-1 889. · . Da� urbea natală a . a unităţii noastre româneşti l�a marcat curentul de opil')ie întru sprijinirea Memor�ndumului. în martie 1 891 . la Botoşa�i. mâi'"!ile aut9rită�lor.3 . Aşadar. avea să activeze laborios. Scipi.O excurslune la lpolefll'. Nu şi vechiul său prieten şi coredactor de la . Bucureşti. (iunie 1 887) După cum. vernisaj care a avut loc la 1 1 septembrie 1 890. Şt. in 1 890.. Ştefan Stâncă.Trompetele răsună . Călărl. 14 februarie 1889. Fălticeni. Se implică în viaţa cetăţii.rămas.asprimi şi oprelişti. www. secţia Botoş�ni. de la Drept şi N.ro / www. pus in slujba triumfului idealurilor scumpe ale na�unii.1 0 mai 1 887. ' Curleru/ romln. de un ecou· . în faţa vechii Şcoli Primare . Giurescu de la · Litere şi Filosofie).�. apărut în foiletonul . Brăila. când refacerea avea nevqie. îr:l care Scipione Bădescu şi . fiind veritabile luări· de atitudine. Tony Bacalbaşa. 1 iunie 1934 . ca un strigăt. IV. şcoli primare la lpoteşti .Marchian". cronicele trimise acasă. A fost evocată figura marelui nostru poet. alături de Grigote Ventura.. 1977. Procesul Memorandumului. intre care şi a unei delegaţii studenţeşti bucureştene (C. Buză!. intre vorbitori aflându-se şi Scipione Bădescu. · ' Curlerul romln. · . XIII-XX. operă a sculptorului Ion Georgescu. 7 chiar dClcă n-aveau să ajungă ja' destinatar.Timpul". Zimnicea. . tn timpul propesului memorandiştilor. B. Craiova.. la fel ca şi din alte centre ale vechii Românii (Galaţi.Sănătatea poetului Eminescu.sub acelaşi nobil semn· Eminescu. .muzeubt. p.R.. in prim'u l rând. După cum.Cântul Gintei Latine" . venită la Botoşani şi lpoteşti. după cum ni se comunică din Bucureşti. p. Alexandria. ideea înfiinţării unei. Turnu-Severin) tE �Iegrame . Z. graţie IIJi Se. ca un apel. Roman. entuziasmându-se atunci când se illea vreun semn încurajator .'. Un moment deosebit." botoşăneari s-au implicat.. A susţinut.or� Bădescu.R.a.C .F. de parte de a se complace intr-un exil fără probleme.ro 1 98 . pentru a tatona terenul5. Bădescu dedică un poem . definind gazetarul patriot. puţin mai târziu.V.' care . vizând binele. Vasiliu. încercând să spargă indiferenţa administraţiei. demersul său publicistic este mai intotdeauna convingător. ca atunci când oraşul Botoşani avea să fie victima unui cumplit incendiu . �poi. fiind de partea oricăror iniţiative in acest sens. merge din zi in zi mai spre bine"4 .Martirilor independenţei " .Judeţean Botoşani ' Vezi fi Ştefan Metef. Bacău. Bădescll. Curtea de Argeş.lşi. ş. Tecuci.cimec.. rece.la zi" in coloanele CurierpluJ rom�n.

Gazeta română.Odă la Transilvania" . de o ţinută elevată.1 ). lordi!chescu. pentru care Bădescu este . prin reconstituirea acelor scumpe timpuri trecute de la . Jurnalul român./ Un Scipione brav general.Eroilor martiri " . aşa de mult! . rodnic. . Dar. personal. Scipione Bădescu dă curs. înlesnindu-i pătrunderea în cercuri largi. www. ce n-a permis nici ciocnirea unui pahar. 1. " Curierul rom/In. Comerciul român. Rostul român. C. Farul român. ' Curierul rom/In. 24 mal 1894. Călătorul român.Timpul".muzeubt. Buciumul român.Infamie de la Cluj". ducând mesajul solidar al fraţilor de peste munţi. • român. 14 Iunie 1894. ca altădată.3-4-5/1924. acuzatoare 10 . Cronica română." (scrisoare expediată din Bucureşti. mesajul său patriotic.Cuţitul la os• . Bădescu în procesul Memorandumului rămâne un act distinct. Toate acestea au făcut din Curierul român o publicaţie indezirabilă în Transilvania.ro 1 99 . . Botoşani.1 . cultural. La fel. împreună. . Pactul .Un Scipione aveau Romanii. nr.când gândeam. la 1 3125 februarie 1 899. Dorul român. relevându-le. p. Vorba românului. demascatoare.este procesul întregului neam românesc. invocând trecute şi frumoase vremuri . Bădescu . p. deloc de interes mărunt. lnfonnatorul român.Moş Pantazi". Şi-a adus contribuţia la întocmirea Dicţionarului Larousse. Caragiale. definitorie pentru gazetăria ca şi pentru poezia sa. Curierul român a continuat să pătrundă la românii transilvăneni.. Şcoala română. fapt anunţat oficial şi numeroşilor săi cititori 1 2 . Botoşani. informaţia diversă. Cauza este a întregului neam românesc Procesul de la Cluj .. gata mereu să cuprindă o nouă . Economul român. înscriindu-se ca un valoros titlu în presa românească. p. " Ibidem. V. Un bătrân botoşănean işi amintea următorul catren: . Curierul român botoşănean s-a bucurat. înşelând vigilenţa autorităţilor maghiare. 8 mal 1894. nu o dată unor asemenea relaţii. Patriotul român. Nicicum uitat de tovarăşii de idei şi acţiune. Rând pe rând.20 .Ne-am fi întinerit unul pe altul cu aproape un sfert de veac. L. el a devenit Alergătorul român. verdictul constituie cea mai brutală lovitură adusă sentimentului general de patriotism şi solidaritate a Românilor de pretutindeni"9.cimec. 1 2 aprilie 1930.. L. schimbându-şi mereu titulatura. al lui 1. datorită lui Scipione Bădescu. Curentul român.IS Suplimentul acestuia (nr. în timp ce foiletonul aceluiaşi număr reproducea din Gazeta săteanului din Râmnicu Sărat poezia lui Alexandru Vlahuţă . Ziarul român. ln tot ce face este laborios.când strălucea pe scena tineretului bucureştean celebrul trio Eminescu-Bădescu-Caragiale . de bună condiţie.. publicată de Bădescu în Curierul român din 1 8 februarie 1 899.1 . Progresul român.In opressores·. a fost membru corespondent al Academiei Franceze14. Atitudinea politică de curaj a lui Se. însoţind portretul .1 . Şi foarte popular." 1 3 . " Vestea. Anul Nou român. Mişcarea română. speram şi râdeam. într-un spaţiu şi de vibraţie coşbuciană 1 1 . făcându-le publice.pentru trăinicia dulcilor noastrl'l amintiri din tinereţei". 1 6) publică discursul dr. prietenia cu Miron Pompiliu. p. omniprezent. Catanza română. Presentul român.vechiul meu dascăl în publicistică" îi scrie cu gustul uşor amar dat de o prea scurtă revedere.. de peste 1 8 ani de apariţie (până în august 1 904).ro / www. . de referinţă. Caragiale. substanţial. " Curierul rom/In. Cuvântul român. Pledoaria sa publicistică este argumentată. ' Curieflll rom/In.ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAI. Lucaciu8 .scria Se. Rolul român./ Un Scipione au Botoşani/ Şi stă călare pe un antal. p. " Revisia Moldovei. Guvernul de la Budapesta barându-i accesul. in mărime de cabinet. 17 iulie 1 894.

Eternitatea" i s-a dezvelit un monument lucrat de Alberto Pelegrinetti. Pilduitor. a unităţii naţionale a poporului nostru.ro / www. . La 25 mai 1 930. unde este şi înmormântat. I-au omagiat. viaţa şi opera.cimec.! �. cu care ocazie personalităţi ale vieţii publice şi culturale de aici i-au evocat personalitatea. la Cimitirul .ro 200 . la Botoşani. : • www.muzeubt. Scipione Bădescu şi Curierul român din Botoşani au mers pe acelaşi făgaş al cauzei comune.Muzeul Scipione Bădescu a încetat din viaţă la 4 octombrie 1 904.1deţean Bototani . Consecvent.

funcţii îndeplinite exemplar în perioada interbelică.N. 1 . De asemenea. Mitoc. strict necesare pentru refacerea gospodăriilor ruinate în timpul războiului. Cu o conduită ireproşabilă. Pillat a desfăşurat . talentatul poet . La 7 mai 1 925. ce erau considerate .ACTIt MOLDitVlltE SEPTDITRIONitUS ION PILLAT ŞI DOROHOIUL Prof.o susţinută activitate politică şi . şi-a concentrat atenţia asupra greutăţilor din agricultură. Tnrudit cu familia 1. a luat măsuri ferme împotriva elementelor corupte. ce a fost foarte impresionat de cele văzute aici.L. a cerut în Parlament crearea de bănci care să acorde împrumuturi avantajoase sătenilor. a susţinut transformarea gimnaziului in liceu. îndrăgitul poet 1.administrativă .1 938). La inaugurarea expoziţiilor din 1 7 octombrie 1 924. de care era strâns legat prin părinţii săi ce locuiau la Miorcani. care erau foarte apreciate de vizitatori. Cristeşti. edilitar şi social. Gh. precum şi cumpărarea pădurilor din comunele Văculeşti şi Zamostea de către săteni.ro / www. AMARANDEI Creator de autentice valori spirituale. Pillat a fost ales preşedinte activ al Organizaţiei judeţene Dorohoi a P. Graţie intervenţiilor făcute la organele centrale. Drăguşeni. Pillat 1-a invitat la Dorohoi pe ministrul Agriculturii şi Domeniilor. Tn scopul stimulării activităţilor din agricultură. Ca deputat de Dorohoi în Parlamentul României timp de 16 ani (1 922. a sprijinit înfiinţarea izlazurilor comunale în localităţile Bălineşti. a obţinut sume însemnate din excedentele bugetare ale diferitelor ministere . cultivarea raţională a ogoarelor şi cumpărarea de loturi pe veci din moşiile scoase la vânzare. a declanşat o muncă fără răgaz pentru măsurătoarea şi lotizarea definitivă a ţarinelor şi vetrelor de sat. Tot în sprijinul populaţiei din mediul rural. care a devenit preşedinte de onoare. Din documentele vremii rezultă că. a stăruit ca organele administraţiei locale să manifeste corectitudine. O atenţie deosebită a acordat-o ·şcolilor. Brătianu. Astfel. mai multă înţelegere pentru doleanţele populaţiei şi să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţeneşti prevăzute în Constituţia ţării. în rezolvarea tuturor problemelor ce le ridica acest ţinut subdezvoltat şi izolat al Moldovei de Nord.a sprijinit cu pasiune şi dăruire autorităţile locale. De aceea. a unui www. concetăţenii săi.pentru satisfa�rea nevoilor de ordin cultural. înlocuindu-1 pe Gh. Burghele. 1. învăţământ. acţiune încheiată cu punerea în posesie a fiecărui ţăran cu lotul obţinut în urma reformei agrare din 1 92 1 .în cadrul fostului judeţ Dorohoi . Zamostea. C.adevărate focare de cultură şi lumină". Alexandru Constantinescu. preşedinte al Organizaţiei Partidului Naţional Liberal şi al Consiliului Judeţean.. Gh.ro 201 . cultură şi alte sectoare deficitare.cimec. înfiinţarea unei şcoli normale de fete.muzeubt. a iniţiat organizarea de expoziţii zootehnice. ca parlamentar. agricole şi de industrie casnică.în funcţiile încredinţate . de la începutul vieţii de parlamentar. foarte apreciat în rândul politicienilor şi oamenilor de cultură din Bucureşti.

Regina Maria". rezultă · că 1 . pe animatorul de fiecare minut a muncii fără preget şi a cinstei incamate. d-1 1.Pimen Mitropolitul" şi Şcoala Normală de Băieţi . Urmărea ca 1 Gazeta Dorohoiului. După război. societăţi cultural­ ştiinţifice. Noi vedem in domnia sa. alegerea Biroului. a stimulat creaţia literară locală şi pe principalii şi animator!. aşa cum rezultă dintr-o cuvântare ţinută in 1 925.in Delegaţia Judeţeană să domnească cea mai frumoasă şi deplină armonie şi să se lucreze cu toată râvna şi cu toată stăruinta . Seminarul ." Tn aceeaşi şedinţă. alegerea raportorllor care formau Delega�a Judeţeană etc. sprljinindu-ne toată activitatea noastră de aici. 1. impotriva consilierilor inoportuni lua atitudine hotărâtă. precum şi a unor şcoli profesionale. condus de dr.. Angelescu".. ce a vizitat Dorohoiul de mai multe ori. ministrul Lucrărilor Publice. Lecca Moraru ş. in care aprecia: Tnainte de război. Din lectura proceselor-verbale de şedinţe ale Consiliului Judeţean.Consiliul Judeţean este parlamentul judeţului şi. 1. Pillat s-a afirmat şi ca preşedinte al Consiliului Judeţean Dorohoi. pe lângă persoana de înalţă �nută morală şi intelectuală. Pillat sublinia: . repartizarea membrilor pe comisii. documente ce se păstrează la Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor Na�onale. 1. artistice şi sportive. Vlahuţă" s-au realizat la insistenţele sale către Ministerul Instrucţiunii Publice. referindu-se la rolul acestui for in viaţa economică şi social-culturală a judeţului. a incurajat înfiinţarea de ziare. Pillat. care au avut loc in anii 1 934-1938.Să ne bucurăm de cinstea că avem in mijlocul nostru pe domnul vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. d-1 general Traian Moşoiu. Munteanu-Murgoci. spre deosebire de Parlamentul ţării. Angelescu. să-i mulţumim din suflet pentru dragostea cu care ne vine in ajutor la fiecare pas." 1 Pe plan cultural.cimec.. Pillat acorda o mare aten�e problemelor organizatorice: efectuarea apelului nominal. a invitat să conferenţieze la Ateneul Român de aici personalităţi ca: Gh. nu-şi au locul". Gala Galaction. Şcoala Normală de Fete . Cezar Papacostea. Miniştrii nu prea reluat vechea splendoare. s-a străduit să fie cât mai obiectiv şi imparţial in conducerea dezbaterilor.ro 202 .Muzeul Judeţean Botoşani seminar teologic. Dorohoiul era uitat de " il vizitau. sublinia: . Să-mi daţi voie ca.a.muzeubt. Savin.ro / www. pe preaonoratul nostru preşedinte. Alexapdru Lapedatu. recomanda consilierilor ca . fiind vizitat rând pe rând de domnii miniştri dr. Dorohoiul şi-a Dumnezeu şi de oameni... 1. Angelescu. alegerea preşedintelui de vârstă. C." În tot timpul exercitării acestei importante funcţii.Dr. Alexandru Constantinescu. rv. C. ln şedinţa de constituire a acestui organism. www.Aiex. in numele dv. George Mârzescu şi acum ne onorează cu vizita strălucitului reprezentant al Ardealului. iar marele artist să fie declarat Cetăţean de Onoare al Dorohoiului etc. lmpunătoarele localuri pentru Liceul de Fete . in perioada 1 934-1 938. reviste. De aceea. C. a sprijinit ideea ca numele lui George Enescu să fie atribuit unei străzi importante din oraş. verificarea titlurilor consilierilor aleşi. cerând mereu consilierilor să se ocupe cu simţ de răspundere de problemele majore ale judeţului. discuţiile cu caracter de înăsprire a situaţiilor . I nvitarea periodică a miniştrilor pentru a cunoaşte realităţile la faţa locului a constituit o practică permanentă in activitatea lui 1. din 20 septembrie 1 934. consilier. Nedelcu. Pillat.3411925. pentru binele şi propăşirea judeţului Dorohoi. Napoleon Popovici. G.

şi in această perioadă . vă 4 rog să primiţi asigurarea sentimentelor mele cele mai distinse şi devotate". N .la zi" privind cultivarea raţională a părnAntului. frecvenţa elevilor pe judeţ a ajuns la 86-90%. conferen�ind in oraş şi la Şcoala Normală Şendriceni despre George Coşbuc. viu să vă exprim aici. a sprijinit acţiunile pentru combaterea bolilor epidemice şi sociii�le prin infiinţarea de dispensare. 1 . Pe agenda de lucru au stat . Tmbunătă�rea căilor de comunica�e.ro 203 . . prefectul judeţului.ACTA MOLDAVIAE SEPTErmuONAUS ordinea de zi a sesiunilor să se respecte cu stricteţe. Pillat a intervenit la forurile centrale pentru trecerea Spitalului din Dorohoi pe seama statului. C. UrAnd prosperitate iubitului nostru judeţ.550 lei. · CU' 1 1 Q săli de clasă. cu suma de 1 . Furtună. ci exprimarea unor deziderate de program.insemnări". C. care avea printre colaboratori pe D. a susţinut activitatea socletăţilor cultural­ ştiinţifice. pe 29 iulie 1 934. apariţia ziarelor şi revistelor. un Comitet al Doamnelor. Liviu Rebreanu cu soţia vizitează Dorohoiul.ro / www. pentru indrumările practice.mama poetului . Ojog. ds.23. Oorohoi. iar propunerile constructive ale consilierilor să fie onorate. Angelescu. ' Ibidem. artistice. Astfel. toată cinstea şi devotamentul său pentru activizarea vie�i economice şi social­ culturale din �nut. Ca preşedinte al Comisiei cultelor şi invăţământului din cadrul CI. bucurandu-se de o primire deosebită. Valerian Petrovici. Broscăuceanu.cimec. a depus toată puterea de muncă. 1. intr-un cadru festiv.problemele privind invăţămAntul de stat. 1. Pillat a dispus infiinţarea pe judeţ a 5 centre. ' Arhivele Naţionale Bolofani. înfiinţarea de biblioteci publice.000 lei. p. construirea unui spital nou şi dotarea lui cu aparatura necesară. Pillat a propus sesiunii Consiliului Judeţean din 1 aprilie 1 936 trimiterea unei adrese de omagiu lui George Enescu. urmărind ca promisiunile electorale să nu fie numai simple vorbe de capta�une. acţiune cu un ecou deosebit in tot judeţul Dorohoi ? Recunoscătoa�:e pentru ajutorul substan�al acordat şcolii dorohoiene de către ministrul dr. Marele Enescu mulţumeşte Consiliului prin scrisoarea din 30 aprilie 1 936. a invitat diferite personalităţi care să conferen�eze la Dorohoi. nr. indrumarea agricultorilor. Pentru noul local al Grădiniţei de copii din Miorcani. De asemenea.a donat suma de 6. Pillat . · • Cuvintul TIO$/TU. cu următoarele cuvinte: Viu mişcat de mo�unea Consiliului Judeţean al Dorohoiului. 1. la Paris. a dotat căminele culturale cu aparate de radio. p. fel. farmacii şi băi populare. Ca urmare. 7211936. conduse de agroriomi şi 1 1 ateliere.250. O atenţie deosebită a acordat revistei literare locale . 1.7-911934. 1a sala Teatrului din Dorohoi ? Deoarece sătenii aveau nevoie de informa�i . cadrele didactice din zona Darabani I-au sărbătorit. Prefectura jud. viaţa culturală etc. La 21 mai 1 935. Natalia Leontescu ş.care prin opera sa Oedip a inscris in cartea de aut a lumii un nume românesc·. precum şi Domnilor membri ai susmen�onatului Consiliu. A obţinut însemnate investiţii de la Ministerul Construcţiilor pentru imbunătăţirea căilor de comunica�e din judeţ. conduse de maiştri. a reuşit să se dea in folosinţă 26 localuri de şcoli cu 86 săli de clasă şi să inoeapă lucrările la Tncă 52. condus de Maria 1.a.343.muzeubt. ocrotirea sănătă�l. iad . sportive. Râncă. 2 www. ob�nută de la Ministerul Instrucţiunii. 1.24. Tn perioada grea de după criza economică de supraproducţie din 1 929-1 933. Ţugui. Tmpreună cu dr.rocentul promova�lor a crescut la 75-80%. George D. Enescu. H. toată recunoştinţa mea pentru cinstea ce mi s-a adus cu acest prilej.

IY. dorohoienii sunt informaţi că distinsul nostru poet.).Poeme într-un vers". monumentelor în oraşe şi păstrarea elementelor tradi1ionale de arhitectură. Tntr-o cuvântare din 1 936. .3311926. 1. nu poate fi vorba de o crea�e artistică. sus�nând că .cimec. . în octombrie 1 926. 1. Apreciem că. în cea mai mare parte neasigurate. Astfel.poezia lui 1. a monumentelor naturale.muzeubt. decorarea claselor. insistând pe necesitatea îngrijirii tehnice şi ilustrative a că�lor. Pillat sublinia: . muzeelor şi expoziţiilor Tn educa�a populaţiei de la oraşe şi sate. în urma secetei din 1 937.Comisia pentru organizarea mişcării" şi a prezidat . . Recunoscători faţă de .Cu puţin timp în urmă am vizitat judeţul împreună cu prietenul..ro / www.în periodicele locale . . care dă o îmbogăţire şi o lărgire spirituală. bine cunoscut de participanţii din Germania."6 Cu privire la rolul culturii. Pillat era împotriva vulgarizării artei. dorohoienii i-au popularizat .. www. îşi schimbă însă pictura sau coloritul la fiecare volum. 1. educa�ei fizice şi altor discipline. Cehoslovacia. Franţa. a localurilor de şcoli. educaţie şi creaţia artistică. Italia. păstrându-şi aceeaşi ramă. puterea socială a artei şi faptul că ea este un instrument de educaţie socială de prim ordin". căci frumosul nu poate decât să ne înalţe şi să ne purifice.. misiunile îndeplinite peste hotare. au avut urmări pozitive în toate domeniile de activitate.. ' lbklem. caselor. participând la Viena. . precum şi sinistraţilor din Darabani. la cea de a treia adunare generală a Asociaţiei pentru conlucrarea culturală.a. S-a mirat grozav de schimbarea făcută numai în doi ani.la sate. a fost ales în . cu oameni de rând. loviţi de un incendiu ce a mistuit 25 case..succesele pe planul creaţiei literare. bogata activitate în domeniul administraţiei de stat coincide cu perioada cea mai rodnică pe tărâmul creaţiei literare. De aici. Mircea Străinul. Pillat. mobilier. Satul meu".Limpezimi". îngrijirea străzilor." După marele poet . cu Miorcanii din apropierea Prutului au avut un puternic ecou în operele sale (.Comisia financiară". pentru educa�a artistică în general." De aceea . pieţelor. Pillat recomanda ca mijloace: păstrarea înfă�şării originale a pământului nostru. • ' Gazeta Doroholului.Muzeul Judeţean Bototani Măsurile energice luate de Consiliul Judeţean. îngrijirea grădinilor şi organizarea excursiilor Dacă nu se dezvoltă o educa�e artistică propriu-zisă şi nici nu se formează o atmosferă estetică în opinia publică. arăta contrib$ deosebită a teatrului.Biserica de altădată". instrumente casnice. poetul remarca: . când 1.poetul desăvârşit şi în administraţie"..c/1928. înnoindu-se şi creând aspecte noi.o politică culturală este singura în stare să dea o personalitate stabilă unui stat şi cultura unui stat se judecă după gradul artistic la care a ajuns. De asemenea.ro 204 .numai arta veritabilă purifică !1i innobilează"." De neuitat rămâne intervenţia lui 1. grădinilor.Pe Argeş în sus". port naţional . Pillat. ideile înaintate despre cultură. .. fapt ce dovedeşte că legăturile permanente cu viaţa. Pillat îşi afirmă răspicat personalitatea. cinematografului. Polonia şi alte ţări. Poetul aprecia rolul şcolii în realizarea educa�ei artistice prin predarea muzicii.sentimentul estetic este o plăcere sufletească dezinteresată. subliniind că . condus de 1.5 Radu Gyr elogiază succesele poetului pe planul creaţiei literare. desenului.fmplinire" ş. Pillat la Preşedinţia Consiliului de Miniştri pentru acordarea unui ajutor populaţiei din judeţ. rY. care nu mai fusese pe aici de doi ani.

portretele. Pillat de acum 70 de ani sunt valabile şi azi. comune din apropierea Miorcanilor.ro 205 . în presa locală şi la adresa pictoriţei Maria 1 . ca şi a culturii lor.B/1928.9 După 1 989. peste coarnele Carpaţilor. în martie 1 928.2. până la molcomele ape ale Argeşului sclipitor de soare. în general."7 Considerăm că ideile despre cultură. 1. La 'telegrama trimisă . prin preciziunea desenului. IY. care şi-a expus lucrările sale l a Paris. prin fericita dispoziţiune a umbrelor. "Avem multe de învăţat de la organizarea estetică a minoritarilor.cu acest prilej. care să amintească generaţiilor viitoare despre bogata activitate desfăşurată de acesta ca parlamentar şi preşedinte al Consiliului Judeţean. www. care prin capodoperele sale a căutat să ducă mai departe zvonul fermecător al unei poezii pornite din ţarinele bogate ale Miorcanilor. intelectualii din Bivol şi Păltiniş. 5 mal 1928. Ca semn de adâncă recunoştinţă pentru bogata sa activitate social-culturală pe meleagurile Dorohoiului.cimec. ' Ibidem. Pillat" Cercului cultural.muzeubt. peisajele Doamnei Pillat dovedesc talentul de excepţional al acestei artiste ale cărei opere merită să fie îndelung admirate"8 . educa�e şi crea�e artistică ale lui 1. Prezenta comunicare constituie un omagiu adus OMULUI şi Poetului. soţia poetului. din 1 9 aprilie 1 928. ' Ibidem.11. Aprecieri elogioase întâlnim. florile. " asigurând că voi sprijini frumoasa operă culturală".1928. reproducând Portretul unei ţărance" menţiona: Prin " " " strălucirea coloritului. educaţia estetică. impunându-se valorificarea lor de către factorii în drept. p.ro / www. Ziarul Figaro" . să o avem cu sfinţenie. 1 . ' Gazeta Dotoholului. nu exclude interesul estetic al populaţiilor minoritare. 1. IY. în perioada 1 922-1938. în faţa Palatului Culturii din Dorohoi s-a dezvelit un bust al poetului.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Interesantă este şi ideea că. gest onorabil al organelor judeţene şi municipale ale administraţiei de stat.4914. Pillat a răspuns astfel: Mulţumesc din suflet pentru mărire şi cinste. au atribuit numele de " 1 . Pillat. Respectarea artei lor proprii.

www.muzeubt.ro / www.ro .cimec.

urmând. Darie. in anul 1 891 absolv� cursurile liceului. dar şi de documente de arhivă şi de presă din prima jumătate a acestui secol pe care l-am studiat în anii din urmă. iar familia. s-a adăugat faptul că. Principatelor Unite". nu s-a putut multă vreme nici scrie. Cauza o constituie fie lipsa informaţiilor fie o cercetare mai puţin aprofundată a perioadei în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea. nu avea posibilitatea să-I trimită la studii într-o altă localitate. iar în ani de liceu se întreţine din meditaţii. La terminarea Facultăţii de Litere şi Ştiinţe.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONALIS PERSONALITĂŢI BOTOŞĂNENE ­ IOAN P. Peste acestea. P. Conştient de imposibilitatea familiei de a-1 susţine. Despre omul. in urma cercetărilor întreprinse în ultima vreme. ca fiu al lui Panait şi Marandei Darie. Din anul 1 896 . Darie. pe nedrept. se stabileşte definitiv la Botoşani. în perioada 1 89 1 . de profesie agricultori. DARlE (1869-1954) Muzeograf G�eorghe MEDIAN Printre personalităţile care de-a lungul timpului şi-a legat viaţa de cea a Botoşanilor se înscrie şi Ioan P.1 896 cursurile a două facultăţi: Litere şi Ştiinţe . In toamna aceluiaşi an se înscrie la Universitatea . intelectualul de mare valoare şi caracter care a fost 1. Darie s-a născut la 16 septembrie 1 869 în satul Plopeni.când îşi ia licenţa în Drept . la 12 iunie susţinându-şi cu succes examenul de bacalaureat. oaspeţi la Botoşani. dar hotărât să-şi facă o carieră. P. politicianul. suntem în măsură să oferim celor interesaţi de trecutul botoşănean o mai cuprinzătoare imagine a vieţii şi activităţii întinse pe câteva decenii a lui 1 . despre personalitatea care constituie subiectul acestei lucrări. cercetările specialiştilor botoşăneni concentrându-se spre subiecte intrate în conştiinta locuitorilor şi prin urmare mai lesne de abordat.se înscrie la www. drumul de la Huşi la laşi îl parcurge pe jos. tânărul de numai 14 ani decide să plece la laşi. Din lipsă de bani. Calităţile relevate în anii de seminar (ultimele două clase le absolvă cu media generală 1 0) îl recomandau ca pe un tânăr de mare perspectivă. în anul 1 894. ca şi despre alţi oameni importanţi ai oraşului s-a scris.profilul istorie­ filosofie şi Ştiinţe Juridice.cimec.ro 207 . Datele ne-au fost relevate de un important număr de documente originale privind activitatea acestuia. Ioan P. concomitent. Continuarea studiilor liceale era însă problematică. in anii studiilor universitare îi cunoaşte pe Nicolae Iorga.muzeubt. puţin. din două motive: la Huşi nu exista un liceu de băieţi. la Liceul . Darie. distinsa profesoară nonagenară Ileana Turuşancu.ro / www. Şcoala primară o urmează la Huşi.Alexandru Ioan Cuza" . unde se înscrie. din împrejurări pe care le vom aminti mai jos.. şi tot aici frecventează cursurile Seminarului cu 4 clase.. ca extern. aparţinând de oraşul Huşi. Ion Simionescu şi Emil Severin cu care va întreţine strânse relaţii de prietenie şi colaborare de-a lungul timpului şi care-i vor fi. nici vorbi. nu odată. intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie din Botoşani prin amabilitatea fiicei acestuia. ale cărei venituri erau mult prea modeste.

Muzeul Judeţean Bototani Baroul avocaţilor. claritatea mesajului. fiind . n-a incetat nici un moment să-şi exercite profesia de avocat. unde a predat istoria intre anii 1 894-1 902. editor de ziare şi ziarist.38 din 5 februarie a Casei de Asigurări a Avocaţilor este pensionat. pentru a www. P. succedându-i lui Demostene Vizanti. prezentând in rubrici permanente cele mai semnificative evenimente petrecute în judeţ. Din sumarul fiecărui număr se detaşează editorialele semnate de I. manifestări huliganice" şi de a fi indeplinit demnitatea de decan al Baroului Botoşani. A fost preocupat şi de scrierea de manuale şcolare. Ca profesor. prin urmare. a făcut parte din colectivul Liceului . când. afirmându-se ca unul din cei mai reputaţi avocaţi botoşăneni.ro / www.ziar politic. Vârsta înaintată 1-a scăpat de alte pedepse pe care elita perioadei din anii anteriori instalării comunismului a trebuit să le suporte. îi este sistată pensia..P. ziarul. între 1 932-1 939 este numit Decan al Baroului Botoşani. indiferent de nivelul intelectual al acestuia. fac accesibile aceste articole oricărui cititor.profesor. lipsit de răsplata cuvenită unei munci cinstite.Evul Mediu " din care se păstrează ediţia a 1 1-a din anul 1 927. Darie s-a afirmat in mod deosebit este cel al gazetăriei.Gazetei Botoşanilor" . Motivul invocat in privinţa sa era de a fi avut . în lucrarea de faţă. P. Un element care iese cu pregnanţă in evidenţă din articolele sale. economic şi literar" al cărui director şi proprietar a fost. Această din urmă calitate. ne-am propus să nuanţăm doar câteva dintre faţet�le personalităţii sale . până la sfârşitul vieţii. Conciziunea frazei. mai ales. limbajul lipsit de preţiozitate. la nr.muzeubt. La 4 iulie 1 927 iese la pensie.36 . il punea in rândul duşmanilor poporului. P. La doar trei ani de la ieşirea la pensie. asupra căreia se impune o atentie deosebită.. 1 . Ca o recunoaştere a meritelor sale. în cele ce urmează ne vom opri la activitatea de ziarist reflectată in paginile . prin Decizia nr. Laurian" din Botoşani. n constituie echidistanţa cu care analizează fenomenele politice şi sociale contemporane.Gazeta Botoşanilor" din 1 907 şi . cel mai cunoscut manual al cărui autor este.apare săptămânal între anii 1 907-1 91 1 .. in temeiul Articolului 32 din Decretul 39/1 950. ziare în paginile cărora a publicat numeroase editoriale şi diverse alte articole. Darie a fost o personalitate complexă. cu o pensie de 4000 lei lunar. duse de-a lungul intregii sale vieţi şi a avut tăria de caracter şi demnitatea de a nu se umili cerând să fie repus in drepturile sale fireşti.cimec. om politic. De altfel. Ca om politic se remarcă din anul 1 908 când pentru un an intră in rândurile Partidului Conservator Democrat.Elemente de Istorie Universală . A fost căsătorit cu institutoarea Paraschiva Teodoru şi a avut trei copii Electra. Între 1 aprilie 1 920 şi 1 ianuarie 1922 îndeplineşte funcţia de primar al Botoşanilor iar de la 31 martie 1 926 până la sfârşitul anului 1927 ocupă funcţia de prefect. conform moralei comuniste. prin Decizia nr. dar continuă să activeze în cadrul Baroului Botoşani până in anul 1 948. Oglindă a vieţii Botoşanilor. care. R. Un domeniu în care 1 . trebuiau lichidaţi. a cărui redacţie şi tipografie se aflau pe strada Dragoş Vodă.ro 208 . Cezar şi Ileana. Demn de subliniat este faptul că.. Drapelul Botoşanilor" din 1 921 . A trăit. Darie.279 din 21 august 1 951 a Casei de Asigurări a Avocaţilor din R. Din 1 920 devine membru al Partidului Poporului şi şef al Secţiunii Botoşani a acestuia. in ciuda numeroaselor probleme pe care cele două funcţii administrative i le-au pus. El a editat la Botoşani două ziare: .

. III. ' Ibidem. 1. ' Ibidem. ..GuvwNrea In dernocnllle" . 8 rnert1e 1910. Acestei lumi constată el. Darie considerând că . politicienii. unul liberal şi altul conservator. .r� lll. 27 febru8rie 1908.vrea să-şi aibă partidul său. . Un fapt concret. nr.Clasa noastră dirigentă . .. Darie lumii oraşului şi problemelor acesteia. demisia din Partidul Conservator Democrat.A deştepta pe ţăran.aceia dintre guvernanţi. deoarece . in bună parte făuritorii bogă�ilor din această ţară Ji care singuri indură greutăţile armatei şi suportă birurile cele multe şi apăsătoare .. Tn aceeaşi ordine de idei el constată că şi la Botoşani .. petrecut chiar in Botoşani ­ greva lucrătorilor Fabricii de bastoane . Tn susţinerea celor afirmate. I . . când e vorba de interesul lor de clasă.lndrtgirea utelor". nr. meseriaşi şi muncitori. P.şi de aceea caută să le controleze mai de aproape actele lor politice şi să se fncredinţeze prin sine insuşi dacă în administraţia şi guvernarea lor s-au atins maximum de bine pentru societate"3.19.nu mai crede că oamenii aşa zişi ai timpului. .dintre to� primarii de la 1 860 pAnă astăzi. .muzeubt. el afirmă..i-a ajuns cu�tul la os" şi nemaiavAnd incredere în politicienii care au abuzat de mandatul lor . Cea mai bună dovadă în această privinţă este că la 1 907. 1. partidul poporului. care vor lua pozi�e de luptă contra cluburilor partidelor istorice. . 8 *"-ie 1910. e foarte natural să se întâmple o reacţiune a clasei de jos dacă ea a ajuns la 1 maturitate şi e conştientă de drepturile ca şi de puterea ei. Darie este un fin observator al vieţii politice româneşti bulversată de evenimentele din primăvara anului 1 907. ar fi scoborâţi cu hArzobul din cer". nr.. numai doi au rămas in inima poporului: Hasnaş şi Boian. ' ldem. Aşa se explică guvernele lungi ale lui Ion Brătianu şi Lascăr Catargi.. Fără a încerca să justifice maniera în care ţărănimea a reacţionat. 1 www.odată ce au devenit conştiente (ele) vor alunga autoritarismul şi minciuna din guvernământ" Poporul ­ afirmă el . fapt pe care nu se sfieşte să�l afirme: .ro 209 . a-1 reda vieţii publice ar fi o operă şi democrată . el fşi dă. lume .ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS avea o asemenea detaşare. • Gmlta Botopnlor. cu denumirea de partidul social-democrat. Emanciparea politică a maselor devine. şi politică"2. el arată că . 1 1 . au format guverne durabile şi administraţii de li s-a dus pomina de urmaşi. .are trei feţe: liberală. ' Gmlta Botopn/lor. pentru că ei singuri au catadixit să asculte dorinţa maselor şi să o urmeze"5. cu cluburile sale in fiecare oraş. O atenţie deosebită acordă 1. care au fnţeles curentul vremii şi n-au repugnat masele. ' ldem. 1 1 . Evitarea unor situa�i asemănătoare impunea o nouă atitudine a guvernanţilor faţă de ţărănime. in faţa pericolului şi-au dat mâna şi s-au sărutat! " .. . nr. P.Pe 8devinU Cllle". in anul 1 909.cimec.il face să constate necesitatea organizării .nota el .. 5 Ibidem.19.Pe adevlrata cale". adevărate cuiburi de tirani"7 .ro / www.P. în opinia ziaristului o necesitate a bunei fun�onări a mecanismului democratic. chiar inaintea noastră. in aceeaşi ordine de idei. conservatoare şi conservator-democrată .alcătuită din micii funcţionari. 8 Ianuarie 1910. că atunci când libertăţile publice dintr-un stat sunt sugrumate de către pătura conducătoare. . III. .dar toate trei una sunt. El constată că la originea acestora se află ruptura dintre pătura conducătoare şi marea masă a locuitorilor ţării.

Prin ea vom putea lumina opinia publică şi in acest caz vom impune şi partidelor politice . 1 . Multe din articolele publicate in Gazeta Botoşani/ar ni-l relevă pe 1. calitatea Rroastă a pâinii 10.E timpul să ne trezim.15. • ' Gazeta Botoşani/ar. . El sesizează procesul de emancipare politică a popoarelor aflate încă.este arma cea mai puternică contra modernei hidre cu multe capete. Un loc aparte in publicistica lui 1. pe această coordonată.nu are un plan tehnic. 5 decembrie 1909. Darie se ocupă de problemele cu care se confruntă Botoşanii şi locuitorii său . se creează premisele favorabile realizării idealului naţional al românilor unirea tuturor intr-un stat naţional. P. 1 noiembrie 1908.Muzeul Judeţean Botoşani muncitorilor in faţa ofensivei patronale Sindicalismul . nr.sunt doar câteva aspecte asupra cărora se va apleca in repetate rânduri. Basarabia şi Bucovina. P. . 13 " Ibidem. Tn acest sens. • .Locuinţele sAracilor salvate". Tn primul rând. de a se inscrie in Liga Culturală. . ' Gazeta Botoşani/ar. " ldem. 31 octombrie 1909. . fapt ce a favorizat o dezvoltare haotică. Darie merită a fi reconsiderat şi pus pe locul . " ldem. am credinţa că prin Liga Culturală vom face pe guvernanţii prezen\i şi viitori să toarcă şi mai departe scumpul fir de mătase al reinvierii na�onale" 4.ro 210 . 6 februarie 1909. asupra cărora nu ne-am propus să ne oprim.7. ldem. mai ales pe noi românii din nordul Moldovei.18. abstracţie făcând de consideraţii politice. .apreciind că. nr. an 1 . el se situează pe aceeaşi linie cu Nicolae Iorga şi cu alţi intelectuali români care.in special cele din zona Balcanilor . uniţi in Liga Culturală vor da un nou impuls luptei de eliberare naţională a românilor din Transilvania. zisă capitalizare"8 . Războiul de Independenţă) sau unor personalităţi proeminente ale ţării (M. Ea merită studiată in intregul ei cuprinzând şi colaborările la alte publicaţii pe care le-a condus sau la care a colaborat şi avem convingerea că cel puţin. ldem.Sii ne trezim".notează el . demolările abuzive ale căror victime erau indeosebi cei săraci 1 . an III. de la care odată aprobat să nu mai poată nimeni devia" . . Darie nu se poate reduce doar la cele câteva consideraţii făcute aici. .P. la inceputul secolului sub dominaţie străină . .ro / www. asfaltul. lipsa preocupării pentru asistenţa socială1 2 . socot de datoria fiecărui român adevărat. nr.Greva din Botoşani". . nr.) in care talentul gazetarului se îmbină cu erudiţia istoricului.aprovizionarea cu alimente9. apoi iluminatul şi toate comodităţile . P. P.cimec. an III. nr. in acest context. lntre alte aspecte care privesc Botoşanii. . ingineresc. I. Carol 1 etc. cum a vrut şi cum i-a venit prin minte şi apoi. an III. . Eminescu. 11 www. Iorga. a presat prin toate mijloacele şi mai ales prin cele electorale de i s-a prelungit şoseaua. Activitatea de gazetar a lui 1. Darie il constituie articolele dedicate unor momente din istoria naţională (Unirea Principatelor. Darie ca pe un competent analist al evenimentelor politice internaţionale. .muzeubt.Oraşul lips� de flori".oraşul s-a intins fără noimă fiecare cetăţean şi-a clădit casa.2. ale cărei consecinţe le resimt din plin cei ce-l administrează Oraşul Botoşani . nr.notează el . N.PAinea sAracilor". Tn numeroase articole. an 11. 27 februarie 1910. să ne strângem rândurile pentru trezirea şi dezvoltarea simţului conştiinţei naţionale din amorţirea ce ne cuprinde de o bună bucată de vreme. el remarcă lipsa unui plan arhitectural al oraşului.Asistenţa publicA". 24 mai 1908. A venit vremea ca fiecare român şi româncă. an 11. pe care-i vor susţine pe plan politic şi cultural.31 . Din cauza aceasta. iar astăzi ne găsim in trista situaţie că resursele bugetare ale comunei sunt foarte departe de a face faţă cheltuielilor de intreţinere"1 3 .3.

Les articles aux quels nous faison appel le presentent comme un homme profundement attache aux interl!ts et aux besoins de sa viile.ACTA KOLDAVIAE. journaliste. presque inconnue aux habitants de Botoşani. P. C'est une premiere etude sur cette personnalite.ro / www.ro 21 1 .muzeubt. et elle se refere a son activite en tout qu'editorialiste du joumal qui portait le nom . Darie.PTE. editeur de joumaux et importante homme politique de Botoşani. Cette etude presente quelques aspects de la vie et de l'activite de l'avocat I . apres quelque temps il est devenu le maire de Botoşani et puis le prefect de Botoşani.cimec.NTRIONAUS ce i se cuvine.Gazeta de Botoşani " entre 1 907-1 91 1 . Tn rAndul celor ce au contribuit la făurirea profilului spiritual al Botoşanilor. Ce dignites ainsi que celle d'l!tre le decan du Bareau de Botoşani l'ont rendu victime des autorites communistes apres l'instauration de communisme en Roumanie. SE. professeur. Resume www. Voila pourquoi.

reprezentan� ai unor vechi şi mândre familii moldovene: Iorga.mama savantului: • . Scrisori cltre Catlnca 1900-1939. 1-a făcut pe Nicolae Iorga să ia atitudine.ro 21 2 . adică la modul in care ţări civilizate din apusul Europei îşi cinstesc înaintaşii. Colecţia . art. Memorii. . vol.Neamul RomAnesc• din care citea intAi articolul de fond semnat de Nicolae lorna·. nr.>r. următoarea intrebare: dintre to� aceşti inaintaşi .cimec. autori fiind cunoscuţii editori de documente ca: Hurmuzachi. vol. Cum unele din aceste teorii aveau drept ţintă calomnia.şi expus într-un muzeu. 1934. Dar să nu ne pierdem cu firea şi să revenim la realităţile noastre româneşti: ce s-a făcut şi ce propunem a se face în viitor pentru valorificarea moştenirii ştiinţifice şi culturale a operei marelui savant român. Bucureşti. la mai tot pasul.muzeubt. i se aducea ziatul . foarte greu să-ţi propui o călătorie pe urmele strămoşilor lui Nicolae Iorga folosindu-te de imaginea Botoşanilor de ieri şi aşteptând să găseşti în Botoşanii de azi. vom restrânge cercetarea noastră numai asupra neamului Iorga. Atunci când calomniatorii săi au întrecut măsura. 286. O altă serie de teorii false privind originea neamului din care se trăgea. urme ale trecerii lor prin viaţă. editate de Andrei Pippidi. p.Neamul RomAnesc·.SemANitorul". în scris şi documentae . armean. să luăm exemplul Germaniei. dupA micul dejun. reacţia de răspuns a fost hotărârea de a-şi publica autobiografia la îndemnul mamei sale2 . Arghiropol inrudite cu alţi Costeşti. inegalabila operă memorialistică a cărui autor a fost.5. Greu. Iorga. In fiecare dimineaţA. dinspre mamă. S-au emis mai multe teorii asupra originii sud-dunărene a acestei familii. 272. N. era foarte respectată in familia noastrA. p. Editura Minerva. Micleşti . Nicolae Iorga ar fi de origine iudaică. Torouţiu şi al�i. unde găsim 1 28 de locuri memoriale pentru o singură personalitate. www. p 230. distinsa şi regretata fiicll a lui Nicolae Iorga pe care am avut onoarea de a cunoaşte personal şi a-mi incredlnţa o parte din amintirile copilAriei sale legate de Zulnia Iorga . Bucureşti. (cf. 199� . 1 N. 190.. mai găseşti oare o urmă cat de vagă in Botoşanii de azi? Gândul te duce la o cruce pe un mormânt. afirmându-se în presa vremii că.132. 1 33. Pentru a uşura dificila misiune pe care mi-am asumat-o benevol. cu timpul Nicolae Iorga nu mai reacţiona vehement când era etichetat drept grec. cat şi după moartea istoricului. in . despre originea căruia s-a scris mult.43. 1939. Bucureşti. bulgar. ' Din relatările d-nei Liliana Iorga Pippidi. Că doar sunt înaintaşii lui Nicolae Iorga ce au vieţuit intr-o veche aşezare urbană ce se situa între primele 5 oraşe din Moldova dinaintea Unirii Principatelc. atât în timpul vie�i.Muzeul Judeţean Botoşani · · --- ------- Pe urmele strămoşilor lui Nicolae Iorga în Botoşanii de ieri şi de azi Muzeograf Violeta DAMASCHIN Privind increngAtura bogată a arborelui genealogie al lui Nicolae Iorga se iveşte.7.care au vieţuit pe meleaguri botoşănene. Studii Ji documente cu privire la /stor/a Ro""nilor. combătându-i în modul ce îi era caracteristic. Năculeşti.150. o placă de marmură pe o clădire sau un document mai vechi publicat într-o carte sau extras din vreo arhivă .. trecand de mult in lumea drep�lor. O /lmurire.ro / www. Aşa s-a născut ideea cărţii O viaţă de om aşa cum a fost. p15G 154). in mod firesc. Drăghici. Ghibănescu. Dacă vrem să fim pretenţioşi şi să ne raportăm la alţii. Iorga.

De aceea se căsătoreau intre ei. alături de care practica negustoria.ltCTit MOLDitVlltE SEPTENTRIONitLIS OcupAndu-se de familiile Iorga din trecutul românesc. îşi păstrau limba şi toate obiceiurile. iar în variantă franţuzească devine Jean. 1 932. zis . 7 document pe care Nicolae Iorga 1-a păstrat în arhiva de la Văleni până la ocupa�a germană din timpul primului război mondial când acesta a dispărut.6 Iorga . Era folosit ca nume de familie şi mai rar ca nume de botez. construindu-şi casă cu temelie de piatră în mahalaua Vrăbienilo. considerându-le demne de a fi redate în rândurile ce urmează. Pentru a uşura înţelegerea acestui fenomen.61. I. . p.Cupeţul" era mândru de originea sa românească. închinată Maicii Domnului. iar copiii · p. lnforma�ile despre Iorga Cupeţul. Inscripţia se poate vedea şi astăzi pe icoana îmbrăcată in argint.cimec. www. Manole Avram.ro / www.1 76. extras din . care s-a dovedit a fi primul strămoş al lui Nicolae lorga.Buzatul" . transmisă din generaţie în generaţie la to� urmaşii pe linie masculină până la Mircea Iorga.7. Editura Tineretului. AtJAmblul urtJIIn medieval Botoşani. Tom XXXIV. Studii fi documente . de unde derivă Iorga. Nlcolae lorge. După cum se ştia. Blusla Bllnartlor din Botopnl. lsfl)rta comerţului romlnesc.254. intervin argumente de ordin logic. cu precădere în Moldova faţă de Muntenia. 1925. p. ' Bllrbu Theodornc:u. sunt greu de cules. din secolul al XVI II-lea.Analele Academiei Române". lnsuşi istoricul citează cu precauţie unele izvoare documentare. fie la noi. Ion. 1981. • NleoiH iorga. p.. BuaJreştl. p. care in variantă englezească devine John. Drept dovadă semnează cu litere greceşti pe icoana de familie cu numele de Gheorghiu în loc de Iorga. fie la ei acasă. 1921. p. ' Nicolae Iorga. să luăm exemplul altui nume pur românesc. Craiova.cit.E. ' ldem. Şi fiul lui Manolache Iorga. din Chefalonia. Tot aşa romAnii purtători ai numelui de Gheorghe venind in contact cu grecii. prezentate de Barbu Teodorescu. Tip. unde sperau să se întoarcă. botezându-şi pe fiul său Manole după numele naşului acestuia. priveau continuu spre ţara lor.2-3.muzeubt.. Barbu Theodorescu3 cunoscutul biograf al lui Nicolae Iorga . în opera citată. 1948. ' ldem. BuaJreşti. grecii din Principate erau o comunitate foarte solidară.ajunge la concluzia că numele de Iorga era des întâlnit. potrivit cărora obiceiul· negustorilor botoşăneni. bogatul negustor grec. 8 Acolo unde mărturiile documentare sunt ambigue. zis . H s-a căsătorit cu o româncă.ro 213 .era comun membrilor acestei bresle. fie ei români sau greci.Cupeţul". zis .Torouţiu. ultimul dintre fiii lui Nicolae Iorga care a deţinut-o până la moartea sa. NlcoiH lorge. iscălea pe un act de cetăţenie: Costache Gheorghiu natif de Chefalonia. cum ar fi Tnsemnările unui călător englez. Bucurefti . şi la care aderăm şi noi. Bucovina. p. Pe la 1 760 se stabileşte la Botoşani Iorga. op.a. Din lungul şir al numelor de Iorga purtate de familii ce n-au avut nici o legătură de rudenie cu Nicolae Iorga. încă de la 1 600. Bucweşti. Costache Iorga. reiese clar că numele de Iorga este varianta numelui pur românesc Gheorghe în exprimare grecească. ' Eugenia Greeeanu. folosite de Barbu Theodorescu în mai multe studii elaborate pe această temă. editat de Muzeul Na�onal de Istorie. El se căsătoreşte cu romAnca Ecaterina. .38. de a sta pe prichiciul ferestrei cu picioarele încrucişate şi a trage din ciubuc . După care trece la fiica Liliana care o las� moştenire fiului ei Andrei Pippidi. Deşi a adoptat stilul de viaţă al negustorilor greci.Galeongiul" {soldat pe galere). Editura Ramuri.1968.4 Acesta era un roman macedonean şi venea din sudul Dunării. Contribuţii /a cunoeJterN ştr�moşi lor lui NicoiH /orge. Despre Iorga Galeongiul nu se putea spune că s-a confO(Jllat acestor tradiţii. de a purta haine greceşti. lsfl)rfa romlnllor tn Chlpurt fi Icoane. erau numi� lorgu. în posesia căruia se află in prezent.răstrăbunul meu" .-5. f.7. numit de Nicolae Iorga .

propune infiinţarea unui spital şi a unei pieţe in mijlocul oraşului.. .Bătrânul Iorga era un om voinic. . părăsind negustoria şi imbrA�şând avocatura.sfătos. cum • ro. la 1 8 decembrie 1 842. Pentru a nu fi acaparată de străini.muzeubt. O fiică a sa devine so�a lui loniţă BrAnişteanu. de unde işi ia mAturAtori şi reparatori de poduri. lucru rar in Botoşani. de unde aflăm că acesta s-a stins din viaţă bătrân. incredinţându-i-se spre păstrare arhiva botoşăneană. transmis peste generaţii strănepotului său. această indeletnicire nu era organizată. la 1 829. S-a născut la Botoşani. O placă comemorativA redA citatul din O vlaţj de om. Avea prăvălie de piatră. Alte case. gospodar de frunte. so�a şi cei 4 copii: Costache. apoi Ioan Sandu Sturdza au luat unele măsuri severe in ce privea acea indeletnicire. Elucunlfti. Costache . Oupă studiile din oraşul natal pleacă in străinătate. Muzeu de Etnografie. Gheorghe". lntrând în grija sa. p. După moartea sa.acestuia s-au casatorit tot cu români.ro / www.) aşezată in mahalaua Avrămeni. . . casa fiind cu două caturi. devenind un cinstit negustor ales in consiliul comunal al Botoşanilor pe la 1 827.valoare . Strolli.t. in anul 1 789. ca prim efor. la 20 iulie 1 839. cinstit. Mihai Sturdza dă legea de organizare a avocaturii.. astăzi. 1934. domnii Scar1at Callimah. include in oraş satul Băiceni.8.contrar temerilor lui Nicolae Iorga . [. lăsând in urma sa o familie numeroasă. unde urmează studii juridice.lada cu documentele risipite ale oraşului "9 . dar abia in anul 1 839. Dacă imaginea lui Iorga Galeongiul se pierde in negura vremurilor. cu grijă pentru urbea sa. un nume stimat şi iubit în tot oraşul: .cimec. Primul care depune cerere pentru trecerea examenului ce-i dădea dreptul legal de a practica avocatura era Costache Iorga. Despre activitatea edilitară a lui Manolachi Iorga se ştiu multe lucruri. unde s-au stabilit români macedoneni şi aromâni. date cu chirie se aflau in mahalaua Sf. Păstrată până in zilele noastre . Acesta continuă afacerea inceputA de tatăl său. o avere frumoasă. ci şi in Austria şi Ungaria.ro 214 . atât Ma·nolachi Iorga. unde este numit cinovnic la Divan. la conducerea căreia a luat parte către sfârşitul vie�i sale. Manole. Astfel. edificator pentru dubla sa semnifica�e . face o nouă organizare administrativă interioară.. lată pe scurt realizările consiliului comunal din care făcea parte inaintaşul lui Iorga: eumpărA tulumbe pentru stins incendii. www. O vtaţl de om . dar şi harului de tălmăcitor de vechi hrisoave. Edllln N. se căsatoreşte cu Maria Bucur şi practică avocatura pe lângă tribunalul judecătoresc abia infiinţat. probabil la Viena. astăzi proprietatea doamnei Saint-Georges. ne indreptăţeşte să afirmăm ca· acest străbun al lui Nicolae Iorga este ctitorul arhivei orăşeneşti.bunicul lui Nicolae Iorga schimbă tradi�a familiei.rtistică şi memorială . el ' ldem. iar Manole o ia in căsătorie pe Zoe Costea. Primul copil al lui Manole Iorga. cat şi ceilal� efori nu primeau salar.casa este un splendid monument de arhitectură moldovenească şi adăposteşte. Revine tn Botoşani pe la 1 833. Portretul lui Manole Iorga este bine conturat in paginile memorialistice. Datorită felului lor de viaţă erau lua� drept greci nu numai la noi. se stabileşte la laşi. Şi e firesc să fie aşa gra�e misiunii sale de păstrAtor de arhivă. Până la acea dată. după trecerea examenului. Elena. După moartea tatălui său. Alecu şi Iancu. moşia din Capul Dealului şi o sumă mare de bani. Pentru munca depusa.pe care o de� ne. mai aproape de noi şi cu mai multe urme vizibile şi azi este fiul Galeongiului. moştenesc casele părinteşti din Botoşani.nota istoricul în aufobiografia sa .

la îndemnul fratelui Manole. cu drept de a face şcoli şi datoria de a prinde hoţii.ro 215 . Constandln Sion. p. Nicu Iorga câştiga mult. După câteva luni părăseşte magistratura şi intră în rândul avocaţilor. Obosit de nopţile pierdute se îmbolnăveşte subit. Curând. 1' www. cu uniformă de general de administraţie. Alecu.ro / www. Zinca şi Olga. Căsătoria s-a făcut pe ascuns. după numele dat de naşul său. 11 Scrisoare facsimil Zulnia Iorga câtre Maria Tassu. La 3 februarie 1 868 este · trecut între alegătorii colegiului al treilea pentru deputaţi.tatăl lui Nicolae Iorga . ..mama lui Nicolae Iorga şi nora lui Costache Iorga. Vogoride il înalţă la rangul de căminar. Urmează studii la şcoala publică şi privată. inv. 197). Boier moldovean de origine polonă. deţinător Casa Memorială . norul nenorocirii s-a întors repede asupra casei cu ceardac" .acela e ceasul naşterii mele.1 1 În anul 1 866. Nicu Iorga se stabileşte la Botoşani. se căsătoreşte cu Zulnia Arghiropol. luând ca pedagog pe Petre Poni. făcându-le nuntă mare la Mitropolie. După o aparentă însănătoşire. Iacob. în corespondenţa purtată de Zulnia Iorga cu Maria Tasu.scria Iorga . Nicu . care se mândrea cu faptul de a avea redacţia revistelor sale. 1 994. făcut stolnic de domnul Alexandru Calimah (cf.cimec. devenit revoluţionar paşoptist (cf. În 1 869 soţii Iorga călătoresc în Austria şi Germania. plimbări prin Copou şi jocuri de noroc. de 1 7 ani. voinic. în noaptea de 5 spre 6 iunie 1 871 . În 1 857 se mută din nou la laşi. Din căsătoria cu Maria Bucur au rezultat 5 băieţi şi 2 fete: Emanoil. are un fiu Nicolae. Arhondologla Moldovei.Nicolae Iorga" Botoşani. se naşte la 5 octombrie 1 837. . p. . Trăindu-şi din plin viaţa. laşi. . Au urmat câţiva ani buni în care tânăra familie a dus o viaţă lipsită de griji.muzeubt.ACTA MOLDAYIAE SEPTENTRIONAUS devenea primul avocat cu diplomă din Moldova. Peste numai un an devine medelnicer. pentru un tratament la băi. Gheorghe. baluri. zis Buzatu ­ il descria ca fiind un om înalt de statură. unde face o carieră frumoasă şi o avere de invidiat.. iar la 6 octombrie 1 858. Pentru faima sa avem mărturia lui Haşdeu. avându-1 ca naş pe însuşi mitropolitul Calinic Miclescu. Bucureşti. La 1 854 era scriitor în sămişia de vistier. Cartea de avocatură poartă data de 1 6 august 1 868. il primeşte în casa sa. bunul părinte il iartă. Zulnia Iorga . era o slujbă importantă. Moare la 29 martie 1 876 şi este înmormântat în cimitirul din curtea bisericii Sfânta Parascheva din Botoşani.pentru ca la retragere să fie rugat în scris să mai rămână până se va găsi altul tot aşa de vrednic". Costachi Pisoschi1 0 . apoi de laşi. în 1 860. cu privirea iute. în petreceri.206). Mai târziu. prima sa noră. îndeplinind funcţia de portărel la tribunalul din localitate. . Dicţionarul Botoşjnenllor. mergând chiar până la brutalitate. La vârsta de 23 ani. Editura Moldova. Ionel BejenaN. paralizându-i mâna dreaptă. Nicu Iorga. zaiafeturi. îşi amintea cu nostalgie de această perioadă a vieţii sale. Despre importanţa funcţiei deţinute cităm din însemnările memorialistice ale lui Nicolae Iorga: . La toţi le-a dat educaţie aleasă. sameş şi ispravnic de Dorohoi.. Face politică liberală şi ajunge subprefect al plasei Târgului. mânios. înrudit cu mireasa. trei trăsuri la scară şi escortă de călăraşi cu petliţe albastre pe cămaşa albă.după o undă de soare cald .lângă casele conului Costache Iorga". 1 07. 1 973. . dar şi cheltuia mult la jocurile de noroc. împotriva voinţei tatălui său.. iar în acelaşi an este numit judecător de pace al plasei Coşula. Tatăl lui Nicolae Iorga.

Andrei Pippidi . nepoată care a rezultat din prima căsătorie a lui Nicolae Iorga.ro / www. Muzeul Judeţean Bototanl " Alina Dldl.ro 216 . Nepotul lui Iorga deapte BofoiMI.Astăzi neamul Iorga .322. nr. 10 septembrie 1998.Tn opinia nepotului savantului. articol din .cimec.1 2 Tntre urmaşii direcţi ai marelui istoric mai sunt in ţară doar două persoane: Andrei Pippidi şi Graţiela Ioachim. www.lumMII de Bolofanl fi Dotohol.este o familie care se stinge.muzeubt.

participă in 1 926 şi 1 927 la colonia. Verona. cu prilejul . Asachi" din Dorohoi.Semicentenarului neatârnării" şi al Societăţii .muzeubt.) face parte şi Ioan Cârdei. SCULPTOR ŞI GRAFICIAN DOROHOIAN Prof.ro 217 . Popovici­ Lespezi şi 1. Urmează primele patru clase la Şcoala Primară nr. 1 . Petre Achiţenie. 1. licenţiat al Academiei de Belle-Arte din Veneţia (1 937). Radu Giur. comuna Suharău. Iancu. profesor remarcabil in învăţământul liceal şi superior din Bucureşti.Tinerimea Română". AMARANDEI Din galeria artiştilor plastici dorohoieni (Arthur .Tinerimea Română".a. organizate anual de profesorul N . Manoliu. Dumitru Chipăruş.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS IOAN CÂRDEI PICTOR. N. Constantinescu ş.Autoportret. localitate apropiată de Livenii lui George Enescu. Furtună. Tncă din primii ani ai gimnaziului se îndrăgosteşte de artele plastice. viitor artist plastic. Alexandru lstrate. urmează cursurile Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti .a. sculptor şi grafician.Gh. giuveanu .de vară a picturii din Baia Mare. Marcel Olinescu. Crudu. Gh. Tn 1 927. pictor. Sub indrumarea acestora a ob�nut succese deosebite la concursurile de pictură şi desen in cadrul Societă�i . 1 968 cursurile acestui prestigios ca liceu a avut ca dascăli pe renumiţii profesori: C.294 din 24 iunie 1 91 8.ro / www.a. Vasile Cornescu ş. M. . Popovici-Lespezi ajutat de elevul său Ioan Cârdei. Fiind un student eminent. Gheorghiu ş.. www. Grumăzescu. Iulia Oniţă. Gheorghe Tomaziu. S-a născut la 12 septembrie 1 906 in satul Smârdan. 1 . T. fapt pentru care primeşte din partea Academiei premiul .cimec. Gazeta Dorohoiului şi alte publicaţii popularizează in această perioadă (1 9 1 8-1 926) reuşita expozi�ilor de pictură şi desen ale elevilor din liceu. D.se�a pictură. primind Certificatul nr. organizează prima expoziţie personală de desen şi pictură la Dorohoi. Ion Mu­ rariu. Florin Niculiu. impresionat fiind de lucrările de pictură şi desen ale profesorilor săi. instituţie de învăţământ de prestigiu in care işi desfăşurau activitatea in acei ani institutori remarcabili ca Anton Popescu.Lecomte du Nouy" (1 926). Tntre anii 1 926-1 930. Tot in acest oraş urmează IOAN cARDEI . Val. dar şi pe plan local. Constantin Radinschi. Tncă din aceşti ani lucrările sale de pictură şi desen sunt apreciate elogios. Botezatu. Spiru Huian.

muzeubt.ro 218 . lucrare din două volume. stu­ diu aproape finalizat.Aspecte din Capitală" . in plină putere de muncă. Ca membru fondator al Cenaclului de artă plastică .Muzeul Judeţean Botoşani După absolvirea Şcolii de Arte Frumoase se dedică picturii..Polivalenţa unui artist". N-a reuşit să le publice deoarece a incetat din viaţă.Imagini din Bucureşti" (1 963) şi . fiind regretat de to� cei ce 1-a�unoscut. A pregătit pentru tipar . la 7 qecembrie 1 970. sculptură.ro / www. lucrări ştiinţifice. monografia oraşului Solca (text şi ilustraţii) şi alte studii importante. in cadrul aceluiaşi cenaclu. a indeplinit in Capitală diferite munci de răspundere: metodist la desen pentru Sectorul !. Fiind un cadru didactic competent şi conştiincios.Mişcarea artistică din Ţinutul Dorohoiului" . cu scenariul .expoziţie de grup împreună cu Vera Ceslovschi-Niţescu şi Jean Niţescu (1 966). Pentru omagierea activităţii artistului. stimat de studen� şi colegi.Bucureşti 500" (1 959). in Muzeul din Suceava ş. la diferite licee militare şi de cultură generală ( I .Societă�i pentru cultură şi literatură română din Bucovina" (1 943). Salonul de toamnă (1 937). cu foştii săi profesori. pictură. rămas in păstrarea familiei pentru a fi valorificat ulterior. După al doilea război mondial. Cârdei. Salonul de artă al Bucovinei (1 942). şeful Cenaclului literar .a. Ca sculptor.Ciprian Porumbescu" din Suceava (1 933) şi desfăşoară o prodigioasă activitate in cadrul .cimec.3 din 24 ianuarie 1 976 a inchinat o pagină întreagă lui 1 . ca membru fondator.Flacăra" nr. Astfel. Salonul Moldovei (laşi.Bucureşti in viziunea unui artist". poezie. timp de 22 ani. in spe­ cial cu oamenii de cultură din Dorohoi. Reuniunea . Televiziunea Română a organizat o emisiune specială de 20 minute despre . fotografii etc. se stabileşte in Bucureşti unde desfăşoară o susţinută activitate didactică şi social-culturală. Fiind un mare patriot sprijină. Lucrări semnate de Ioan Cârdei se găsesc răspândite prin diferite colecţii particulare din ţară şi din afara ei: Franţa (Chamben).L. Televiziunea a filmat la casa artistului lucrări de grafică.a. Tn tot timpul vie�i. www. semnat de Ion Potopin. Ca profesor de desen. revista . referent pentru unele lucrări de desen şi caligrafie.1 5 ani). A adunat un material bogat pentru studiul intitulat . coautor al manualului de desen pentru clasa a VIII-a (1 964) ş. Salonul de artă plastică al artiştilor din învăţământ (1 937).Coroana României" in grad de cavaler (1 934). in Muzeul de Istorie al Capitalei (80 de desene cu aspecte din toate sectoarele).George Călinescu" din cadrul Academiei Române. paralel cu activitatea la catedră. participă cu lucrări de desen şi pictură la: Salonul de toamnă (1 931). . artistul a �nut o strânsă legătură cu meleagurile natale. bucurăndu-se din tot sufletul de avântul mişcării spirituale din această localitate urbană din Nordul Moldovei. lucrări apreciate pozitiv de criticii de artă români şi străini. trei expoziţii personale: . Caragiale" .. acte. responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de desen. Tn acest scop. De asemenea. membru activ al Secţiei pentru educa� estetică din Ministerul Tnvăţământului. apoi ca lector universitar la Institutul Pedagogic de 3 " 967) a realizat o colecţie de peste 5000 de lucrări cu aspecte din Capitală şi ani (1962-1 din alte localită�. este distins cu ordinul .Desenul copilului mic". apoi diferite reliefuri şi capete răspândite din ţară şi peste hotare. Cehia (Praga) etc.a. sculpturii şi graficii. execută Monumentul lui Ciprian Porumbescu din Suceava (1 933) şi bustul lui Mihai Eminescu din Cernăuţi (1 940). Ca o recunoaştere a succeselor sale artistice. a expus permanent la toate expoziţiile colective şi a organizat.Ion Andreescu" al profesorilor de desen din Capitală. bust dispărut in cel de-al doilea război mondial. 1 943) ş.

pe care o reproducem în întregime pentru conţinutul şi frumuseţea ei: . . ieşit din frământarea gândului şi mâinilor mele. Dacă dorohoienii I-au nesocotit pe-un Chipăruş.C!drul obişnuit. şi a generaţiilor viitoare. pentru a-1 putea crea pe Cârdei . Nistor . . Tafrali de la laşi) nu rămâne decât să mi se ceară şi să se pună la contribuţie priceperea mea.e ridicarea bustului lui 1. cei ce nu vor înţelege nobila Sf. şi vă rog să mi le susţineţi cu mult suflet .aşa cum vă ştiu . dar. cel ce-aţi fost duhovnicul şi sprijinitorul gânguririlor mele de artă. căruia . iarăşi.cimec. pentru care Dorohoiul trebuie să se mândrească. să facă comparaţie . www.s-au pus pe roate.îi va veni uşor să renunţe la un fleac de 80. Pillat. Tn al doilea rând vine vestea în legătură cu marele nostru Enescu: teatru Enescu. Am dat dovadă cu prisosinţă că ştiu a face artă: (s-au pronunţat esteţii noştri: d-1 Al.în hotar cu Cracalia -. Furtună . . : .s-a convenit ca D-1 fost ministru. urmărea mişcarea culturală de aici şi că dorea să-I înnobileze cu o operă de artă deosebită. «Universul». Suceava m-a legat de dânsa şi se mândreşte cu chipul în bronz al lui Porumbescu. Brătianu pentru care fapt D-1 Pillat a fost însărcinat să i a contact cu sculptorii bucureşteni şi spune D-sa .ACTA MOLDAV'IAE SEPTENTRJONAUS �ă Ioan Cârdei era foarte legat de Dorohoi. Numai un singur lucru trebuie de-ngrijit: intervenţia Sfinţiei Voastre la care apelez şi-m pun toată nădejdea să fie cât mai rapidă. Tn primul rând lacrime sufleteşti pentru pierderea patriarhului nostru şi părintele copilăriei noastre Constantin Ciocoiu . şi starea materială a D-lui Dv. Aceste gânduri le încredinţez întâi Sf. Brătianu. Brătianu la Dorohoi. V-tre.000 mii în favoarea mea. Urmează a treia veste. Ş-apoi tot D-sa . Lucrările poate vor părea greu de abătut dată ce . să execute acest bust cu suma de 80. Dumitrescu-Brăila. Ardei. rezultă şi din scrisoarea datată 7 aprilie 1 936. Prima pe tapet . Astfel. Tzigara-Samurcaş de la Bucureşti şi d-1 O. în sfârşit. cât mai discretă şi mai ales să se ridice deasupra oricărei preocupări de politică. iar retribuţia pentru bustul în cauză ar constitui pentru noi un început de suport. în care întotdeauna urmăresc cu interes activitatea spirituală a dorohoienilor. Şi.muzeubt.artist pictor şi sculptor.Dumnezeu să-I ierte şi fie-i ţărâna uşoară. bust Enescu. atât cemăuţenii cât şi dorohoienii.angajat de D-1 ministru 1.din moment ce se spune că are şi suflet de artist .în cele ce veţi întreprinde pentru sprij inirea lui Cârdei . pentru a face şi mai · valoroasă trecerea noastră printre concetăţenii lui Enescu. Suceava . ci şi prin o mai înaltă înfăptuire ce m-ar reprezenta în faţa Dv. distincţia cu premiul naţional de poezie acordată Domnului 1. V­ tre acţiune.adresată scriitorului D. Chipăruş şi-a făcut renume în Italia şi la Paris. pe lângă motivele de ordin sentimental enumerate mai sus.ridică la Cernăuţi taman acelaşi bust al lui 1. Ne bucurăm că şi la noi se recunosc şi se cinstesc merite ce se întâlnesc aşa de rar.000 lei.ro 219 . prin şcolăreştile isprăvi sau prin dragostea de mormintele părinţilor. fost ministru. . . a patra noutate: bustul lui 1. Ar fi timpul ca . Pledează însă pentru cauza mea. Fie. Dumitrescu-Brăila.spun D-lor că . După cum vedeţi am dreptate să vă scriu mai mult chiar dacă n-ar fi vorba de rugămintea ce urmează. să nu repete faptul c-un. comuna Enescu.Artistul Pictor şi Sculptor. care să-i poarte nu­ mele.să fiu eu alesul dorohoienilor. Vor avea deci ocazia. aduce astăzi ştiri ce ies din (.după cât înţeleg . ca această marţi din săptămâna Patimilor s ă fi e un început. îi vor da coloratură de partid şi atunci toate visurile noastre se spulberă .Prea Cucernice Părinte.dacă lucrez eu bustul de la Dorohoi.ţinând seama de darurile cu care m-a înzestrat Dumnezeu . de pe care să ne putem avânta spre mult visatele cetă� de artă apuseană.ro / www. Ar putea deci şi Dorohoiul să mă recheme nu numai prin amintirile din satul copilăriei .

datorită restricţiilor şi greută�lor materiale cunoscute . Doamna Adelina 1. Brătianu ar fi meritat un bust in oraşul Dorohoi. După moartea pictorului. Doamna Adelina 1.Desenul copilului mic" . după modelul . bust a cărui fotografle o anexăm la prezenta comunicare spre publicare. executat de I .Muzeul Judeţean Bototanl Să trăiţi Prea Cucernice Părinte şi să vă dea Dumnezeu toate cele bune. cele cuvenite de la so�a mea (distinsă pe ziua de 31 . Aceste dorinţe nu s-au putut realiza inainte de 1 989..ro / www. Furtună la forurile superi­ oare.executat de soţul său in 1 958. so�a sa. 1 936 de către Academia din Chambery cu Diploma .muzeubt. in special cu prilejul pregătirii şi sărbătoririi Centenarului Liceului .Crucea Albă de Savoia" in gradul de Cigole pentru volumul . a insistat pentru ridicarea unul bust al lui Mihai Eminescu in judeţul nostru. dorinţa artistului nu s-a infăptuit. insă. primul studiu de acest fel in limba română.Grigore Ghica" in 1 979. cu prilejul aniversării dându-i numele unei străzi sau instituţii de cultură şi dezvelindu-i un bust intr-un loc corespunzător spre fi pildă generaţiilor tinere. precum şi a monografiei oraşului Solca. in 1 940.Suceava . CĂRDEI IOAN. BUSTUL LUI MIHAI EMINESCU executat la Bucureftl. 1 . a men�onat legătura cu Dorohoiul.voivodală"). Cu succese şi mii de mulţumiri. Cu sărutări de mână la Doamna." Cu toată intervenţia folcloristului şi istoriografului D. sunt condiţii mai prielnice pentru reluarea şi finaliza�a acestor acţiuni de către entuziaştii reprezentan� ai culturii din judeţul Botoşani. pierdut in timpul războiului. in două volume. Cârdei.cimec. Tn prezent.. Acesta va realiza. De asemenea.ro 220 .un bust al lui Mihai Eminescu la Cernăuţi. Cârdei a solicitat ajutor in publicarea lucrării . Se cuvine ca şi autorităţile administrative din municipiul Dorohoi şi comuna Suharău să omagieze personalitatea artistului.lucrat in lut . a cărui fotografie o publicăm. . 1958 BUSTUL LUI EMINESCU (GHIPS) ramas tn sala Primariei din Cemauţl.Cârdei. deşi 1. 1940 www.aşa cum am mai menţionat anterior .

ale lui Rădulescu-Metru" şi ale " profesorului C �co Dumitrescu laşi. română. din toate clasele Seminarului participă la expoziţii de pictură. apoi sub semnătură. prin jertfelnicia dragostei faţă de Biserica neamului.Şcoală de Stat" în Roman. " colaborează sfios" . nota mitropolitul Visarion. . membru al Academiei Române (1 870). după absolvirea Seminarului Veniamin. pe Calistrat Hogaş. luând cărţi cu împrumut de la librarul Şaraga şi de la anticarul Kupperman . nu numai prin inalta sa situaţie ierarhică în biserică. . ca pe cineva superior prin sine însuşi. ambii născuţi la Paşcani. istoric.Sf. s-a născut în Paşcanii-gării (partea de jos a oraşului). De la laşi. 1-a avut la lb.muzeubt. la teatru. Iar când era Parlamentul deschis.ro 221 . Figura acestui vlădică.care îşi împărţea leafa.Şcoala nemţească particulară" din Paşcani. era cople­ " şitoare. care şi-au înscris numele în panteonul nemuririi. părăsea " www.cimec. despre care mitropolitul amintea în însemnările sale: . care funcţiona "în marele palat al prinţului Mihail Sturdza. la concerte. ln toamna anului 1 891 . de la Mrea Neamţ (coleg de Seminar). precum şi cu foi locale din " laşi.ro / www. Melchidisec.". ia contact cu marile personalităţi ale vremii. după care urmează o . se înscrie la Facultatea de teologie-Bucureşti (toamna anului 1 899) . Tn capitală. a fost episcopul Melchidisec Ştefănescu (1 823-1 892). Studiile elementare le face la .Sever şi exigent.Seminarul Veniamin Costachi" din laşi (Seminar superior cu 5 clase). editor şi autor de manuale. i se trezeşte gustul pentru lectură. Lui îi datorez primele compuneri stilistice bunişoare şi primele îndemnări de a citi literatură română şi străină. Gheorghe" . ale lui Titu Maiorescu. la 27 februarie 1 879." Cel care i-a acordat binecuvântarea pentru a urma Seminarul din Roman. Victor. în familia conductorului de tren Ioan Puiu. Florin ŢUSCANU nedreptăţit al istoriei · lntre marile personalităţi ale Bisericii Ortodoxe Române. Printre profesori. Cu sprijinul bănesc al unui călugăr-ierodiaconul Varlaam Arghirescu. mare cărturar. cu unele reviste literare din Bucureşti.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS MITROPOLITUL VISARION PUIU (1879-1964) ­ Pr.Roman. mai întâi sub anonimat. Tn clasa a VIl-a de Seminar. ajutând fără trâmbiţare zeci de elevi sărmani. este transferat la . " Tn toamna anului 1 894. Aici la laşi.. la Seminarul . coleg de generaţie cu Mihail Sadoveanu. cu sprijinul directorului loanichie Fior Băcăuanul (Arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului}. se înscrie şi mitropolitul Visarion Puiu. asistând la strălucitele lectii-conferintă. Pe numele de botez. dar drept. ci prin complexul de lucruri ce-l înconjurau. fost domn al Moldovei". este înscris în anul 1.

nota în lucrarea autobiografică: . din Lavra Pecers îşi aminteşte mitropolitul în Tndemnările sale: . a avut prilejul să facă o călătorie de studii şi la Moscova. ca şi al Academiei Kievului. a învăţat uimitor de bine lb.1 904. 1 905. Sunt lângă mormântul vestitului ierarh. ctitor al acestei mari aşezări monahale. având un frumos caracter academic" . 222 Muzeul Judeţean Botoşani www. fiul lui Simeon Movilă." Tn toate aceste posturi de răspundere.cursuril�:: . se putea arunca în aer în câteva clipe. Andrei din Galaţi (1 909-1 9 1 8). Parhomovici. mitropolitul Visarion nota că au fost . fiind numit vicar al Eparhiei Dunării de Jos şi director al Seminarului Sf.cei mai frumoşi ani ai călugăriei mele" (hirotonit diacon: 25 dec. va fi transferat de a Seminarul din Galaţi. La 1 7 martie 1 921 ." fn perioada studiilor (un an şi jumătate) la Kiev. este hirotonit ieromonah. îl lăsase într-o stare de plâns. cu sobele pline de cartuşe şi grenade. primind numele VISARION. unde în ian. ministrul instrucţiunilor publice. adăpostise pe rând câleva regimente. recent înfiinţată. citesc scrise cuvintele: mitropolit PETRU MOVI LĂ.îşi aminteşte mitropolitul. paşii săi se vor îndrepta spre Kiev.1 9 1 8. la cel din Chişinău .ro / www. 1 905). care la vârsta de 72 de ani. La Kiev. director al Şcolii Normale de Tnvăţători şi al Casei Bisericii intră funcţionar la această instituţie. Din Bucureşti revine la Roman.Acest Seminar ." 1 907. având sediul la Curtea de Argeş. Tot la Chişinău. la Academia Teologică întemeiată de Petru Movilă in sec. domnul Moldovei.ro . pe atunci discuţiile parlamentare. Iosif M. . 1 944 .mitropolitul Visarion Puiu. După examenul de licenţă . să fie hirotonit arhimandrit. pus apoi la îndemâna Facultăţii de Teologie.cimec. în prezenţa episcopului Gherasim Safirin. lucrând mai bine de un an. urmând ca. unde într-o dimineaţă geroasă de iarnă. După unirea Basarabiei cu România . plin de energie şi iniţiativă. primind totodată şi distincţia de protosinghel. mitropolitul Visarion Puiu. la propunerea lui Petre Garboviceanu. bun administrator şi slujitor al Bisericii. în preajma lui Spiru Haret.fnsemnări din viaţa mea". la patru până la cinci sute de săraci. incât un chibrit. în catedrala episcopală. După ce a restaurat Seminarul din Chişinău. · când la Cameră. este ales episcop al Argeşului. 1 908. când la Senat. dar care în vremea Revoluţiei ruse. De aici. avea un foarte bun local. apoi va conduce Societatea lstorico­ Arheologică din Chişinău. Visarion Puiu s-a arătat a fi un bun gospodar. română şi a fost mult apreciat şi de Nicolae Iorga când i-a vizitat Muzeul Bisericesc". Despre anii petrecuţi la Roman. . care va deveni Ministerul Cultelor. pe atunci doar arhimandrit. va pleca să-şi desăvârşească studiile.muzeubt. care la plecarea lor. fugind să audă oratori politici. în care se împărţea hrana zilnic. Visarion este numit inspector Eparhial al Mănăstirilor din Basarabia. 1 909. La 6 dec. iar jurisdicţie asupra judeţelor Argeş şi Olt.organizată de un eminent profesor rus. în ziua de 1 ian. în biserica Adormirii Maicii Domnului. Bucureşti.pe unul dintre stâlpii enormi ai bisericii. la 21 dec. Visarion a condus şi Societatea Culturală a Clerului şi aceea de binefacere a oraşului. XVI I. este tuns în monahism.

Sf. Şi aici.arată Visarion.muzeubt. 1 9 1 8). s-au înfiinţat două noi Eparhii.O. într-o pe care nu o înlătură nici Sinodul.1 924. ale Curţii Regale. Având în vedere activitatea.cimec. energia. la 10 martie 1 923: . am dobândit . După revenirea Basarabiei la patria mumă (28 mart. cu reşedinţa la lsmail. că voi intra în palat cu forţa ţăranilor din satele vecine". episcopul Visarion a avut o activitate deosebit de fructuoasă. cămin�l preoţesc. egali de neplăcută se pune Curtea săvârşind asemenea lucruri". este numit locţiitor de mitropolit al Basarabiei.1 929. Banca Clerului. ca director al Seminarului. iar instalarea şi scaunul episcopal de la Argeş. Ateliere. Pimen). Pentru episcopi. O situaţie stranie. cu slabă pregătire Evanghelică şi cu multe elemente prea puţin disciplinata. . cu reşedinţa la Bălţi. deoarece pe atunci clerul ei (ca şi al multora) era robit politicianismului. pentru recuperarea palatului episcopal: "Am vorbit regelui.Cetatea Albă. ctitorii şi restaurări de biserici etc. cea mai frumoasă biserică a Ţării. iar reşedinţa episcopală era mereu închisă sub cuvânt că este locuinţă regală. locuind pentru început în gazdă la un evreu şi la un Neamţ. episcop de Huşi (viitorul patriarh al României). perioada petrecută la Chişinău. ca şi la Argeş.ro 223 . a ridicat palatul episcopal. a patriarhului lerusalimului-Damianos. că avea drept catedrală. . va lucra în condiţii improprii. Sf. Sinod al B. Tn corespondenţa Mitropolitului Visarion Puiu se păstrează câteva scrisori inedite primite de la N. Mi s-a obiectat că aşa a fost de la început şi că Ghenadie a stat în căsuţa din dos.Hotin. 1-a ales la 29 martie 1 923 episcop al Hotinului. datată 21 iul. studiile la Kiev. a ctitorit o impunătoare catedrală (piatra de temelie a fost aşezată la 28 sept. Din nenorocire n-am putut face ca părerea mea să fie primită. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. 1 921 . ca Exarh al mănăstirilor din Basarabia. la 27 martie. Cancelariile erau în nişte locuinţe sărace din acest târg. Iorga.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS Hirotonia sa în arhiereu are loc de Buna Vestire. De la început nu mi-a plăcut. cunoaşterea limbii ruse. în prezenţa principelui Carol. despre evidentele drepturi pe care P. iar împrejurarea . care nu venea prin Curtea de Argeş decât vreo 2-3 zile pe an. Locuinţa în Palatul Regal (Episcopal). nu înlătura neplăcerea lipsei de locuinţă pentru episcop . se lăsase locuinţă maestrului grajdurilor pustii. Pe lângă această realizare.S. ţară constituţională şi cu o religie dominată în a arăta regelui ce greşeli se fac şi în ce lumină nici miniştrii de Culte.ro / www. Casa de Ajutor. . că grăjdarul e născut la ţară" .R. Instalarea sa a avut loc pe 13 mai 1 923. inexplicabilă şi profund jignitoare pentru episcopat. Aici la Bălţi. Şcoli pentru Băieţi şi pentru fete. a mitropolitului Dositei al Sevastiei precum şi a mitropolitului primat al României. Astfel Nicodim Munteanu. Una dintre ele. Seminarul Teologic. • ••• ••• • www. fabrica de lumânări. procedează la reorganizarea vieţii bisericeşti de aici. le are asupra palatului şi curţii dimprejurul lui. având studii la Kiev. fiind bun cunoscător al limbii ruse şi al realită�lor din Basarabia. între 1 92 1 . Totodată. după multe frământări şi numai după ce am ameninţat pe administratorii palatişti. ne prezintă răspunsul lui Iorga la demersurile făcute de Visarion. noi schituri şi mănăstiri.

8/1 928). de la Băi� (Episcopia Hotinului).a. www. Brătianu. nu s-a bucurat de acelaşi succes în activitatea sa şi nici nu a avut ambianţa spirituală. ministere de externe şi legaţii. Cu ocazia instalării.işi amintea Visarion Puiu. cei 1 2 ani de păstorie in Episcopia Hotinulul. de răceala şi amorţeala în care se mişca Biserica. Ocna. scaunul mitropolitan de la Cernăuţi. având frumoase calită� cărturăreşti. 1. ales în Consiliul Eiparhial la Hotin.4/1 931 ). face pasul hotărâtor şi incearcă printr-o scrisoare." Episcopul Visarion s-a arătat a fi un .Sprijinit de un popor cu drag de Biserică . a organizat o excursie pe ruta: Cemău�.. 1 935. de un mare patriotism.ro / www. Activitatea depusă la Episcopia Hotinului a fost apreciată în mod deosebit de regele Carol al 11-lea. reportaje. prin care-şi exprima nemulţumirea generată de apatia preoţilor. dar şi Biserica Ortodoxă. mitr. in Tnsemnările sale. reţinem şi căteva titluri: Documente din Basarabia. din cele aproximativ 40 de lucrări scrise de dânsul. Perioada petrecută de Visarion Puiu la Băi� (1 923-1 935) a insemnat foarte mult şi în activitatea sa tipografică.ro 224 . pastorala. autori de manuale. Ierarh energic. 14 sept.1 933. Scrisoarea aceasta este un act de mare curaj.mai mult de jumătate au fost scrise la Bălţi. el vede drama. Tn vara anului 1 935. iar în urma acestui eveniment Visarion Puiu este ales mitropolit al Bucovinei. lucru dovedit încă din primele veacuri creştine. Const. Sinaia. poate că răsplată a muncii puse in slujba sa în această latură a ţării. cunoscută prin profesorii săi. cănd are loc un cutremur cu urmări grave (revista B. mitropolitul Visarion a avut o bogată activitate editorială.cimec. au trecut producăndu-mi bucurii sufleteşti · pe care numai bunul Dumnezeu mi le-a dat. dar cu toate acestea nu s-au ocupat de formarea unui grup de teologi din rândurile monahilor. devine vacant.O. până în 1 944 . cu o credinţă arzândă. iar pentru o mai bună cunoaştere a României Mari. era nemulţumit şi de Facultatea de Teologie (Cernăuţi). ea poartă pecetea personalităţii WJarelui mitropolit. peste Nistru. Anul 1 939 devine un an crucial în viaţa mitropolitului Visarion..lucrări de conjuncturA" cum le numeşte acad. a ajutat studen�i dornici de invăţătură� a făcut dona�i in ian . Cluj. Visarion. Astfel. ce era aproape.samarinean milostiv": a făcut dona�i. a rostit un cuvânt. laşi..Muzeul Judeţean Bototani .O. . Chişinău.Cernăuţi. cu ochii minţii şi ai sufletului. Chestiuni bisericeşti . nr. Oradea. Tg. aici în Bucovina existând o stare de secularizare. Mănăstirile din Basarabia.R. mitropolitul Visarion. Pe lângă activităţile administrativ-gospodăreşti. prin decesul mitropolitului Nectarie Cotlarciuc. Adevăruri crude. de marele istoric Nicolae Iorga şi de Gh. fără teama vecinătă�i haosului şi primejdiei bolşevice. să-I determine pe acesta să mediteze profund asupra acestei forţe care din totdeauna a fost Biseri� sentimentul religios nu poate fi distrus prin nici un fel de persecuţii. Gala�.1 938 ş. datată Cernăuţi. . este un unicat. patriot. La . cu povăţuiri pentru tineri. adresată direct lui Stalin. Ciopraga. 1 939. Brăila. Pe lângă o serie de broşuri. nr. cum e ramura românească a moldovenilor dintre Prut şi Nistru. la 1 7 oct. persecuţia şi nedreptatea la care era supus marele popor al Rusiei. Mitropolitul Visarion.muzeubt. Pentru a fi sigur că scrisoarea va ajunge pe biroul lui Stalin.R.. lsmail (revista B. Monahismul ortodox din România de astăzi . lucru mărturisit de dânsul în mor deosebit. dincolo de interesele inguste ale unui biserici naţionale. o trimite simultan (tradusă) la diferite consulate. Braşov.buni şi ascultători. 1 931 . Arad. fiind instalat la 1 0 noiembrie. a făcut colecta şi pentru bisericile din Grecia şi Bulgaria.

a fost extrem de anevoioasă. vine in sprij inul populaţiei ortodoxe din Transnistria. urmată de înlăturarea sa din funcţie. scaunul mitropolitan de la Cernăuţi fiind ocupat de urmaşul său la Băi�. sub falsul motiv că ar fi populat cu ucraineni şi odată cu acesta cere şi cedarea părţii nordice a Bucovinei.provocatoare" de răzvrătire. având reşedinţa la Odessa. tipărirea de cărţi de rugăciuni.cruciadă spirituală" . La jumătatea lunii august 1 944. Tn aceste împrejurări. Trebuie să amintim câteva din realizările mitr. iar mai apoi a fost încredinţată mitr. a părăsit ţara fără autoriza�e şi incuviinţare.cimec. fiind in disponibilitate. imputandu-i-se faptul că la data părăsirii ţării. profitând de un moment favorabil. plină de dăruire. Iuliu Scriban.sub orice preţ". n condamnă . episcopul Tit Simedrea. care avea o experienţă vastă. tânărul arhim. Fiind trimis in fruntea unei delega�i. s-a finalizat prin inaintarea demisiei in ziua de 9 mai 1 940. mitropolitul Visarion. la fel de mult ca şi Biserica neamului. faptul că ar fi participat la acţiuni . o . a deranjat foarte mult propaganda comunistă. deschiderea unui Seminar la Dubăsari. dar şi-a continuat drumul. cu cererea inapoierii Basarabiei .Visarion n-a fost indignat de lipsa răspunsului din partea lui Stalin.ro 225 . a ierarhilor şi personalităţilor care ar fi putut să creeze o opinie internaţională.De la moarte la viaţă" . se stabileşte in Franţa. ca o despăgubire pentru stăpânirea 22 de ani a României. 1 997 dat fiind faptul că in tinereţea sa a activat in aceeaşi misiune. La 21 februarie 1 946. Elveţia iar din 1 946. Dr. Visarion in Transnistria: redeschiderea şi revigorarea unor biserici. şi prin aprobarea regelui asupra demisiei. condusă iniţial de Arhim. să participe la hirotonirea unui ierarh. - www. moarte. mitropolitul Visarion Puiu. este de scurtă durată. la Zagreb.duşman" al poporului. Şederea mitropolitului Visarion Puiu. menţinând persecuţiile indreptate asupra poporului rus. Drumul exilului a fost lung şi anevoios: Austria. La scurtă vreme după retragerea sa. Se pare că mitr. căt de lipsa reacţiilor din partea Bisericilor Ortodoxe.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Stalin cu siguranţă a primit scrisoarea.ro / www. Munca pe care a depus-o aici. la 1 iunie 1 940.. refacerea vieţii monahale. hirotonii de preoţi etc. este numit şeful Misiunii Ortodoxe din Transnistria. mitropolitul Visarion Puiu părăseşte ţara. intr-un cuvAnt. pentru a evita persecu�ile comuniste ce-l aşteptau. Tribunalul Poporului.muzeubt. După retrocedarea Basarabiei. aceasta fiind prezentată deosebit de clar de părintele Paulin Lecca. infiinţând o eparhie misionară. din Bucureşti. faţă de abuzurile unor reprezentanţi ai autorităţilor.Visarion. la Vovidenia-Neamţ. Atitudinea fermă şi intransigentă. Italia. Uniunea Sovietică adresează României un ultimatum. a studiat-o. Antim Nica}. nu avea sferă de jurisdicţie. in contumacie (lipsă). Activitatea mitropolitului Visarion Puiu in Transnistria. nu se va mai intoarce niciodată in ţara sa. a fost caracterizat . in urma activită� din Transnistria. iar el se retrage la Bucureşti. fiindcă in vara anului 1 942. motiv pentru care este inlocuit din funcţie. dar eficientă. se retrage .la frumosul schit Vcwidenia al Mănăstirii Neamţ". asupra clerului. in noaptea de 26-27 iunie 1 940. (cu vicarul său. in cartea sa . asupra bisericii. pe care a iubit-o atât de mult. Biserica Ortodoxă Română. unde işi va afla şi sfArşitul.

766-768. Mitropolitul Visarion Puiu. A. întru nemurire. Pentru istoria monahismului din Moldova. Din 1 949 până în 1 958.ro / www. aplicându-i cea mai gravă pedeapsă bisericească . Nicolae Cotos. nr. cu dorul de ţară. 8. 6.ro 226 .dr. unde la 10 august 1 964. consideră justificată hotărârea luată de Tribunal. investirea şi instalarea P. cu mult patriotism şi credinţă statornică şi I-ar fi săpat. in revista Teologie şi Viaţă. rev. în 28 februarie 1 950. 1 0.Mihal Mocanu. drept catedrală servind biserica română de aici. 2.R. in revista Teologie şi Viaţti. 5.O. S. Excursia P. Constantin Tomescu. Istoria Basarabiei.R. 1 944. Boldur.O. pân' la Tisa..loan lvan. pag.1 2/1 99 1 . 1 2/1 99 1 . pentru pătimirea şi moartea sa printre străini: "Cum voi cânta cântarea Domnului în pământ străin" (fragment din Psalmul: La râul Vavilonului). 10 ani de la reinfiinţarea Episcopie/ Hotinului. Inscripţia de pe mormântul său este sugestivă. Tnsemnări din viaţa mea. Mitropolitul Visarion Puiu. După Revoluţia din 1 989. 7. fiind înmormântat în localitatea Viels-Maison (nordul Franţei). Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Basarabia. Pr.cimec. Mircea Păcurarlu. nr. Candela. dezbrăcându-1 de demnitatea arhierească. vol . mitropolitul Visarion Puiu a fost reabilitat. Vlsarlon Puiu. îşi va găsi sfârşitul. l . Chişinău. Chişinău. Episcop Tit Slmedrea al Hotinului. 1 993. 1 2/1 936. Mircea Păcurariu. 3. 1 933. Bibliografie: 1 . Credinţa Neamului. 1 937. 9. Pr. Basarabia. Sinod al B.prof. Diac. Pr. prof. a condus Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală. in revista B. Revista B. nr. 4.CATERISIREA. pentru motive formale. Ulterior a fost reînhumat în cimitirul Montpamasse. nr. este condamnat şi de Biserică.B/1928. De la Nistru. 9. www. din Paris.Muzeul Judeţean Botoşani Mai târziu. de poporul său (asemeni lui Dosoftei). Vlsarlon Puiu. nr. ocupând în Istoria Bisericii noastre locul pe care cu nemăsurată dragoste. Bucureşti. nr.R. 1 -4/1 994.O. Alegerea.S.dr. Sf. laşi. Visarion Puiu. 1 / 1 931 . A trăit într-o Mre catolică a trapiştilor. cu sediul la Paris. rămânând doar monah.muzeubt.

în aula Academiei Române.muzeubt. pentru înlăturarea efectelor negative ale poluării. a chipului său. au o importanţă vitală pentru menţinerea purităţii mediului ambiant.ro / www. Referindu-se la importanţa acestor insecte. acolo unde tatăl meu . Gheorghe Ionescu Siseşti. Olănescu. cu ajutorul insectelor entomofage. Borcea. Theodor Speranţia. mai mult ca oricând. D. 1 896.ACTA IIOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS Despre Profesor Doctor Petru ŞUSTER Elena Florica ŞUSTER La 9 martie 1 974. Astfel. Petru Şuster afirma următoarele: . cu mare putere de penetraţie sfredeleau sufletul şi stârneau curiozitatea. prima Jntâlnire a urmaşilor foştilor membri ai Academiei". spre dreapta. Cezar Petrescu şi Cornel Mendrea. îşi purta părul negru într­ o buclă lăsată pe frunte. Petru Şuster face parte din galeria oamenilor de seamă pe care i-a creat pentru eternitate această zonă a Moldovei. robust. 1-a urmărit toată viaţa. Petru Şuster şi-a prezentat de-a lungul vieţii lucrările ştiinţifice. îmbogăţind literatura de specialitate cu o serie de date ştiinţifice valoroase. a avut loc la Academia Română . putând fi întrebuinţate în lupta biologică împotriva insectelor dăunătoare. Ştefan Fălcoianu. plini de tensiune. Petru Şuster poate fi considerat drept promotor al unui domeniu de cercetare de cea mai mare însemnătate practică: lupta biologică împotriva dăunătorilor din agricultură. decât aspectul unor insecte comune şi dacă ele nu impresionează prin nuanţele de culoare în raport cu musca domestică.ro 227 . în satul Costeşti. Implicit. Expresia reţinută. alături de experimente şi lucrări practice. de unele influenţe negative ale metodelor chimice de combatere a dăunătorilor. Ideea de luptă contra dăunătorilor agriculturii. Rădulescu Metru. comuna Răchiţi. ochii său verzi. Format la şcoala ilustrului zoolog Profesor 1. când le privim în colecţie. de la Facultatea de Ştiinţele Naturii din laşi. importanţa acestor Diptere www. Era un om plăcut la chip. judeţul Botoşani. Totodată. Aşa se explică faptul că şi-a consacrat viaţa studierii biologice a unor grupe de insecte entomofage (în special Tachinidae şi Sirphidae). mijlociu de statură.cimec. atât de utile omului în agricultură. Născut la 1 5 mai. probleme care azi. ascundea de fapt un imens univers spiritual.Profesor dr. Cu această ocazie s-a mai vorbit despre: Vicenţiu Babeş. deloc banală. elaborând în această direcţie un însemnat număr de lucrări ştiinţifice. Lucrările asupra insectelor folositoare în agricultură prezintă o importanţă deosebită prin aceea că au demonstrat că Tiachinidele formează un mijloc de luptă natural contra insectelor dăunătoare agriculturii. binecuvântată de Dumnezeu. privind cunoaşterea aprofundată a biologiei entomofagilor. prin spiritul său practic şi anticipativ şi-a dat seama de necesitatea imperioasă de menţinere a echilibrului biologic din natură.Dacă Tiachinidele nu oferă. Petru Şuster şi-a adus o contribuţie esenţială în sprijinul protecţiei plantelor de cultură prin mărirea gamei mijloacelor de luptă contra duşmanilor naturii. Victor Babeş. Petru Şuster. am vorbit de această dată eu despre personalitatea regretatului meu tată.

Museum fur Naturkunde". bazat pe importanţa şi rolul Tachinidelor in mediul înconjurător prin parazitismul lor larvar. ci şi ecologic. caută să-şi agonisească din nou bani pentru a putea să meargă de această dată in Franţa. unde studiază colecţia de Tachinidae de la . in 1 924.Muzeul Judeţean Bototani creşte considerabil când ne gfmdim la dezvoltarea lor larvară parazitară. teoretică şi practică. Cererea sa a rămas. Pe baza materialului colectat şi studiat îşi întocmeşte lucrarea de doctorat . impunându-se prin autoritatea sa de bun cercetător şi naturalist. care a constituit subiectul pentru teza sa de doctorat.Institutului de biologie experimentală" a lăsat o impresie frumoasă. Datorită calităţilor sale de bun naturalist şi cercetător. era o pădurice de stejar care a fost invadată de Limantria Dispar L. comuna Gropniţa. in diferite centre universitare pentru materiale de documentare.Naturhistorisches Museum". pleacă la Berlin unde a studiat colecţia de Tachinide de la .ro 228 . lucrare care il consacră deja ca entomolog. Pe pământul ce il poseda soţia sa. alcătuind o valoroasă colecţie. profesor dr. făcând schimb de material biologic www. Studiul acestor insecte. atât a paraziţilor cât şi a gazdelor. arătând importanţa practică a acestor Diptere in agricultură prin aceea că paralizează insectele dăunătoare. judeţul laşi. adusă dezvoltării entomologiei. Hans Przibram.cimec. cu care a publicat in colaborare. va contribui. din Paris. a găsit sprijin şi înţelegere pentru a putea pleca in străinătate. Astfel. fără rezolvare. reuşeşte să capete prin concurs o bursă de stat pentru a merge la Viena să lucreze in laboratoarele de biologie experimentală a profesorului dr. totodată lucrând şi in . A vizitat toate centrele universitare din ţară. lucru care se înfăptuieşte in anul 1 932. Tn acest timp a reuşit să lucreze chiar cu directorul institutului. precum şi pentru a studia colecţiile de Tachinide din unele institute de prestigiu . studiază biotipurile acestora şi sugerează unele păreri asupra modului cum pot fi atrase insectele folositoare prin cultivarea Umbeliferelor. Profund cunoscător al fenomenelor din natură. studiind diferite colecţii din centre universitare europene. pleacă la Viena.ro / www. După patru ani. Tn sprijinul aplicării in practică a ideilor sale in această direcţie. pe moşia din satul Sângeri. a luat legătura cu specialişti români şi străini. " Pe lângă cele 60 de lucrări publicate. Reintors in ţară. a cerut in repetate rânduri forurilor in drept să aprobe înfiinţarea in România a unui Institut de Entomologie. Cu această ocazie studiază colecţia de Diptere de la Museum National d'Histoire Naturelle". ajungând la rezultate interesante. pe lângă valoarea ştiinţifică. Această lucrare nu a fost numai cu un caracter sistematic. Pentru a avea material biologic cât mai bogat şi variat. sub imboldul marelui zoolog 1. Astfel. cercetează sistematic toate zonele ţării. cât timp a trăit. nu putem să nu arătăm şi felul cum a căutat să aplice in practică probleme de combatere biologică a insectelor dăunătoare.Contribution ă l'etude des Tachinaires en Roumanie". adică in 1 928. pe care a susţinut-o la 1 8 iulie 1 929. Petru Şuster îşi dedică întreaga sa pasiune şi viguroasa sa forţă de muncă studiufui Tachinidelor. au fost efectuate prin culturi in laborator.Staţiunea de protecţie a plantelor" (Pflanzenschutzstation). mai ales când s-a aplicat metoda biologică de luptă contra insectelor vătămătoare agriculturii".ale Europei. Tn cele 20 de luni cât a lucrat in laboratoarele . la alcătuirea celei mai complete colecţii de Tachinidae din ţară. Borcea. pe care le-a folosit in elaborarea lucrărilor de combatere biologică.muzeubt. Colectând un imens material entomologic din toate colţurile ţării. Importante lucrări privind interrelaţiile dintre Tachinidae şi gazdele lor.

vor rămâne memorabile cursurile de Histologie şi Embriologie din perioada 1 940-1 948 şi apoi. Petru Ş_uster.Scurmans Stekhoven iar secretar profesor Dr. Berlin und Paris bbacheftigt. In Memoriam" . spre satisfacţia sa şi mândria naţională. dies Jahr. Tachinidae.ro 229 . Dr. casa din satul natal a devenit Casa memorială .ro / www.Familien. La prima şedinţă a secţiei de Entomologie şi răspândire geografică a insectelor.Profesor Doctor Petru Şuster".cimec. Dr.. ins Costeşti wurde das Jahrhundert gefeiert. Kolbe (din Berlin). als Petru Şuster geboren wurde. Embrilogie-.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONAUS cu diverşi specialişti. Allgermeinebilogie. Lindner (din Stuttgart). in Costeşti vorbereitet. veniţi din 49 de ţări. al cărei preşedinte era Dr. putem spune că abia zece dintre ei au prezentat mai mult de o lucrare.Răchiţi. fiind precedat la cuvânt de marele entomolog E. Geboren in 1 5 mai 1 898. Din activitatea didactică a Prof. care a avut loc la Berlin.Moldavian ist der Geburtort des Prof. * * * A plecat spre a nu se mai întoarce în lumea noastră în seara zilei de 1 1 octombrie 1 954. spezialisiert in Anthomidae-. sehr beruehmte Entomolog. Tn ziua de 1 9 august 1 938 a prez:entat lucrarea . ist auch ein Simposion: . A doua zi. Ca o recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice. Petru Şuster hat die Naturwiessenschaft-Fachhoschule in lassy abgeschlossen. a prezentat o lucrare de zoologie experimentală: " Fuehler und Beinregeration nach Ganglienextirpation bei der Egyptischen Gotte". Petru Şuster. Petru Şuster. Dass Dorf Costeşti . practic. am 21 mai. la Universitatea din laşi.und Bilogischegeschihte. Tn urma sa. Landkreiss Botoşani. Petru Şuster a fost ales. Prof. iar şcoala din sat i-a luat numele..J.. lnzwieschen.H.Studien unterrichtet. cursurile de Biologie pe care le-a ţinut până la 24 sept 1 954. in lassy und. după zeci de ani. în perioada 1 8-20 august 1 939. Er ist lange mit Diptarae in Wien. este ales la 21 decembrie 1 935 membru al Academiei de Ştiinţe din România. Iar bustul care străjuie intrarea în şcoală este atât de reuşit că numai nu vorbeşte. Uber due Raupenfliege (Tacchiniden) Rumaeniens" . Dor hat die Histologie-. www. am 1 5 mai. vicepreşedinte al acestei secţiuni. Dr.und Sulphidae.muzeubt. Am 1 1 october 1 954 starb voile Arbeitsucht. a îmbogăţit inventarul faunistic nu numai al ţării dar şi al întregii lumi. in Nord . Dr. Lucrările sale au fost onorate prin aceea că două au fost prezentate la cel de-al VI I-lea Congres I nternaţional de Entomologie. Hat ueber 60 Drucklagen in seine Spezialitaet publiziert. Dacă facem o analiză de ansamblu asupra celor 254 de referenţi ai Congresului. Als Achtung und Erinerung fuer den bekante Wiessentschaftler. wo Wienssenschatler und Bekante und Verwante vom Patru Şuster teilgennomen haben. printre aceştia numărându-se şi profesor Dr.

Pleacă la Berlin. al optulea copil al familiei Şuster: Petru.muzeubt. binecuvântată de Dumnezeu.In Memoriam " . Este încadrat asistent provizoriu la catedra prof. Teodorescu.dr. judeţul Botoşani. Ion Nădejde. am considerat-o întotdeauna o sfântă datorie de suflet. cu gradul de sergent. comuna Răchiţi. Este numit asistent suplinitor la Laboratorul de Zoologie descriptivă. Laurian din Botoşani.ro / www. Nicolae Iorga şi alţii. 1 923-1 927.cimec. în ziua de 1 5 mai 1 996. unde studiată colecţia de Tachinidae de la . Este numit asistent definitiv. Implicarea mea. Borcea. Petru Şuster.Prof. La 21 mai 1 996. embriologie şi hidrobiologie. 1 9 1 8. Muzeul Judeţean Bototanl Centenar Profesor Doctor Petru Şuster www. 1 909. în paralel cu activitatea de asistent. în ce priveşte cinstirea memoriei părintelui meu. Astfel. inaugurată la 29 iunie 1 993 şi au continuat la Şcoala generală Costeşti. a avut loc momentul aniversar: 1 00 de ani de la naşterea savantului Petru Şuster . 1 925. Se naşte în satul Costeşti. judeţul Botoşani.dr. posteritatea a sărbătorit centenarul naşterii marelui biolog. Mihai Ciucă. Satisface stagiul militar la compania a 4-a sanitară Roman. a fost evocată viaţa şi opera savantului. T. prof.Insecte dăunătoare agriculturii " . la specialitatea zoologie sistematică. 1 921 . ca profesor secundar la Liceul M. 1 aprilie. Petru Şuster. la Academia Română . 1 923.ro 230 . 1 martie. Simpozionul a fost organizat de catedra de biologie a şcolii. 25 februarie.La 1 5 mai 1 996 s-a împlini un veac de la naşterea Prof. Popovici Bâznoşeanu. Petru Şuster" . Pleacă la Viena unde studiază colecţia de Tachinidae de la "Naturhistorisches Museum " . obţinând calificativul: .Dr. Tabel cronologic 1 896. fiind încă student.3 de băieţi din Botoşani. 15 mai. având ca învăţătoare pe domnişoara Petrescu. cu o foarte documentată teză: . Lucrările Simpozionului au început prin vizitarea Casei Memoriale . E.dr. unde are profesori de valoare ca lorgu Iordan şi Roiu Luchian. Petru Şuster face parte din galeria oamenilor de seamă pe care i-a creat această zonă a Moldovei. şcoală care poartă numele savantului. la Şcoala Normală din Botoşani a avut loc un Simpozion de omagiere a Prof. Urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe Naturale din cadrul Universităţii din laşi. Petru Şuster urmează cursurile anului întâi al Liceului A. de la a cărui naştere s-au împlinit 1 00 de ani. Urmează Seminarul .. 1 924. fiind apoi repartizat la Spitalul nr.Museum fuer Naturkunde" . 1 noiembrie. specialitate zoologie. 1. 1 91'8-1 923. Funcţionează. 1 91 6. 1 928. Pentru că înţelege rostul faptelor în lume.1 9 1 8 .filiala laşi. în satul Costeşti.Veniamin Costache" din laşi. 1 908. Tşi susţine examenul de licenţă în ştiinţe naturale. La 17 mai 1 996. 1 47 din Botoşani. Născut în satul Costeşti. Kogălniceanu din laşi. Absolvă Şcoala urbană nr. 1 91 0-191 7. în calitate de fiică a savantului. în băncile căruia au învăţat şi alţi mari oameni de ştiinţă: A.Foarte bine şi laude " .

lşi susţine teza de doctorat cu titlul . Este conferenţiar suplinitor la conferinţa de Zoologie. 1 939. 21 martie. Prof. V. 30 aprilie. Pleacă in Franţa unde studiază colecţia de Dipterae de la Museum " National d'Histoire Naturelle" din Paris. Motaş.200 pagini.dr. putem spune că abia 1 O dintre ei au prezentat mai mult de o lucrare. lucrează in laboratoarele Institutului experimental de biologie al Academiei de Ştiinţe (Biologische Versuchanstalt der Akademie der Wissenschaften. activitate didactică pe care a desfăşurat-o ani de zile fără să primească indemnizaţie de laborator. Horia Hulubei. 1 931 . 1 935. Tn ziua de 1 9 august a prezentat lucrarea: " Ueber de Raupenfliegenffachiniden/Rumaeniens" . deşi funcţiona de 1 8 ani in Universitate şi avea 1 O ani de când obţinuse Doctoratul.ro / www. Legea Învăţământului Superior.ro .Foarte bine şi distincţie" . directorul institutului. Radu şi alţii. Se naşte fiica Elena Florica. Este denumit conferenţiar definitiv la aceeaşi conferinţă. 1 5-20 august. 1 935. Octavian Mayer. D. fiind numit vicepreşedintele secţiei de Entomologie sistematică şi Zoogeografie. 1 932. cu care a publicat in colaborare. 1 930. Miron Niculescu. Bâznoşanu. 1 8 iulie. fiind precedat la cuvânt de renumitul dipterolog: Lindner. martie. P. alături de alţi oameni de seamă ca: G.muzeubt. Bădărău. intre aceştia fiind inclus şi Prof. 21 decembrie. Petru Şuster. Se căsătoreşte cu Eufrosina Tăbăcaru (de origine armeană). judeţul Botoşani.dr.Petru Şuster este cooptat in comisia pentru problemele agriculturii a Consiliului Naţional de cercetări ştiinţifice de pe lângă Academia Română. 1 941 . A. la biserica din satul Costeşti. 1 947.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRlONAUS 1 929. prof. David. Moisil. singurul copil pe care il va avea familia savantului. tatăl lui Petru Şuster. 1 936. 1 februarie. Comisia de examinare este formată din profesorii: 1. Petru Şuster ţine şi cursuri de Histologie şi Embriologie. C. Este ales membru al Academiei de Ştiinţe din România. Popovici şi M. Hurmuzescu. E. În ziua de 20 august a prezentat o lucrare de zoologie experimentală: . 1 938. Procopiu. C. Mihai Şuster. 1 938. Este numit şef de lucrări. Şt. este luat de fui său la Viena timp de o lună de zile. Hans Przibram. emisă in acest an de către Ministerul Învăţământului: Anghelescu. Popovici. Cere sprijinul lui Nicolae Iorga dar acesta nu il ajută cu nimic. vine să il înlăture pe savant de la concursul pentru ocuparea celor două catedre de Zoolo'gie (la Cluj şi Cernăuţi) pe motivul că era deja asistent. Ion Atanasiu. Obţinând prin concurs o bursă de stat pentru a merge la Viena. 1 943.Contribution ă l'etude des Tachinaires en Roumanie" (Contribuţii la studiul Tachinidelor din România). Dacă facem o privire generală asupra celor 254 referenţi ai Congresului. A. Wen) sub directa conducere a marelui specialist in biologie experimentală şi anatomie microscopică. 231 www. Lucrarea de doctorat a publicat-o in Analele Ştiinţifice ale Universităţii din laşi unde i se rezervă cca. 1 aprilie. obţinând titlul de doctor in Ştiinţe Naturale cu menţiunea . Borcea. 1 februarie. 1 940-1 948. aprilie-noiembrie 1 931 . Participă la al 7-lea Congres I nternaţional de Entomologie de la Berlin.cimec.Fuehler und Beinregeneration nach Ganglienextirpation bei der aegyptischen gotte".

Familia Syrphidae" .Şuster predă Biologie generală. Bazele darvinismului şi introducere in biologie. publică articolul: .P. Şuster predă la secţia pedagogie cursuri şi lucrări de biologie generală şi genetică (an IV). 1 871 90/1 949). Profesor Doctor Petru Şuster este inmormantat joi. 1 954. 1 948-1 949. 1 950. Prof. la Academia " Română. Trimite spre publicare în volumul Faună" . Predă pentru scurt timp aceleaşi specialităţi. · filiala laşi . Se stinge din viaţă la laşi.Şuster predă şi cursuri restructurate de biologie generală pentru studenţii din anul IV .muzeubt. Conferenţiar dr. 1 952-1 953.Apariţia şi dezvoltarea cunoştinţelor biologice în antichitate". Este ales membru al Colegiului naturaliştilor la secţiunea B .00. - Bibliografie: www. 1 948. 1 948. Predă Introducere in biologie şi Bazele darvinismului şi miciurismului. 1 954. Tn revista . la cimitirul Eternitatea din laşi.Ştiinţe naturale cât şi la cei de la Filozofie anul 1 . 1 951 . Predă Istoria biologiei şi bazele darvinismului. 1 950-1 951 .Muzeul Judeţean Botoşani 1 947-1948. Tncepand cu acest an. Predă Istoria biologiei. Marin Zvincă. alcătuind un curs de peste 1 000 de pagini. Este numit titularul catedrei de Biologie Generală (Decizia nr. precum ş i cursuri de capitole alese din zoologie ş i ecologie l a studenţii din anul I V Ştiinţe naturale. articol care se bucură de o deosebită apreciere. in 1 959.Natura" nr. 1 953-1 954. Institutul central pentru perfecţionarea personalului didactic.P. cursuri şi lucrări de histologie şi embriologie (an I I I). " Valorificarea instructiv-educativă a cercetArilor privind cunoaşterea operei didactice şi ştiinţifice a Profesorului Dr.1 952. 4 decembrie.1 978. 14 octombrie.ro / www.dr. 1 954.ro 232 . . 1 949-1 950. la ora 22. Predă Biologie generală. Această monografie a fost publicată postum. P.cimec.4. corp didactic ca entomolog (înscris la nr. monografia: . Petru Şuster'' lucrare pentru gradul 1. 1 949. 1 1 octombrie. 239 pagini. plus Anexa. îşi continuă activitatea ştiinţifică în cadrul Academiei în calitate de colaborator ştiinţific. iar la secţia biologică predă cursuri şi lucrări de histologie şi embriologie (an I I I).420).

V. Dimitrescu şi D. expune in vitrina magazinului Şaraga (azi hotel Traian). Oscar Han.acorda o bursă in străinătate.un ţalent superior pentru arta sculpturii" . Richard H�e. estetică. fiu al lui Haralambie şi Saveta Chipăruşu. Studiind m�tricola.Grigore Ghica V. anatomie. directorul şcolii. · · · · www. Chipăruş a fost remarcat ca unul dintre cei mai talentaţi studenţi . pentru a i se . D. certificat de absolvire a gimnaziului. bilet. se inscrie la .ro / www. Otto Briese. in 1 909. Acest concurs se ţinea cu deosebită seriozitate. Bust " de fetiţă" . Alex. şi i-au intocmit un referat de recomandare adresat Ministerului. Certificatul de absolvire a anului V etala toate acestea. Bardasare. in Dorohoi. pictură. Chipăruş . Tn anul 1908.cimec. A participat in cadrul şcolii la concursurile Lecomte du NoOy.PĂRUŞ (1886-1947) Studii în România 1904-1909 la " " Şcoala Belle-Arte din Iaşi lvona CERNA T Sculptorul Dimitrie Chipăruş s-a născut in anul 1 886. După absolvirea gimnaziului . Chipăruş obţine rezultate deosebite la probele practice şi teoretice." din Dorohoi. la 23 septembrie. Emanoil P. SOIIar" in sumă de 30 de lei lunar.Şcoala Naţională de Belle-Arte" din laşi. Chipăruş primeşte rezultatele concursurilor 1 908-1 909: menţiuni. D. Grigorovici . sculptură. citez doar câteva nume ale colegilor de şcoală: Ştefan Dimitrescu. in urma concursului organizat intre cei doi candidaţi Şt.muzeubt.de vaccinare. . in 1 904. Tn perioada anilor de studii 1 904-1 906.ro 233 . Pe parcursul anilor de studii. La terminarea anilor de studii. Urmează in paralele secţia de sculptură şi pictură. cu media de 6. studiu in gips. consiliul şcolar de la . D. pe care o urmează in perioada 1 904-1 909: Pentru inscriere prezintă actele in copii: Buletin de naştere. Bardasare.96. consiliul a hotărât a i se da bursa .Este unul dintre cei mai sârguincioşi având o conduită foarte bună" . Tronescu.Ghe.Şcoala Naţională de Belle-Arte" au recunoscut in D. D. Ioan Cosmovici. pe anii de studii la clasa de pictură. 75 şi nota 9 la desen. 1 6 septembrie. cerere de inscriere pentru secţia de sculptură. Profesori: director Em. fiină inscris in matricola şcolii la nr. medalie de argint şi de aur. citez din procesul verbal: . Regulamentul şi comisia de examinare erau stabilite de consiliul profesoral.ltCTit IIOLDitVlltE SEPTENTRIONitiJS SCULPTORUL DIMITRIE CHI. perspectivă. intr-o academie de sculptură pentru perfecţionarea talentului". in anul 1 906. Chipăruş care. ora 4 dimineaţa.

Bardasare.Istoria ilustrat� a oraşului laşi " . • Muzeul Judeţean Bototanl www. există o lucrare de sculptură . unde s-a dus să-şi perfecţioneze arta sa" .marmură.Cap de ţigancă" gips (0. Bogdan. Secoşanu.710 x 0. Tn colecţia Muzeului de Artă laşi. Băncilă. Gh.ro 234 . Din materialele consultata am constatat că O.Triumful viţiului" .cimec. i se eliberează paşaportul pentru străinătate şi va pleca defi­ nitiv. . ln anul 1 909.ro / www. Am consultat numeroase materiale publicate după plecarea din ţară a sculptorului O. C-tin Stahi. şi a intrat in patrimoniul muzeului in anul 1 956.Mama" . A. . Mirea. Tn revista Arta Română" . apoi in Franţa unde işi continuă studiile la Academia de Arte din Paris.Cap de " expresie" . Tn 1 9 1 0 se organizează la laşi . .Studiu" . regAsim căteva aprecieri a creaţiei sculptqrului O. după plecarea din ţară . Tronescu. A.420). " Dimitrie Chipăruş a participat la această manifestare cu lucrarea de sculptură . Acest eveniment este consemnat in presa vremii. realizate după plecarea din ţară: .absolventul a obţinut o deosebită primire in diferite centre artistice din străinătate. Cosmovici. lucrare semnată dar nedatată. Chfpăruş.La cerere. O. . Ştefan Soldănescu. Otto Briese.Expoziţia retrospedivă cu prilejul implinirii a 50· de ani de la infiinţarea Pinacotecii ieşene" . Chipăruş pleacă in Italia.muzeubt. la Florenţa. Bogdan. . Chipăruş. executat in atelierul de la Florenţa.P. Tn revista . 1. ziarul .Oraşul laşi" . la care au fost expuse lucrări ale elevilor şi profesorilor de la . se eliberează diploma de absolvire a celor două secţii: de sculptură şi pidură. O.Evenimentul" . au " fost publicate lucrări ale sculptorului O.P. in revista Arta Română" . alături de profesorii săi Em. 1. Amândoi" . Chipăruş. N. dar nu am găsit nimic referitor la creaţia de maturitate.lucrare in marmură.Şcoala Na�onală de Belle-Arte" . N. Bardasare. O.560 x 0.Cap de expresie" .

. bun�voinţ�. se simte dator să-şi aducă prinosul muncii lui către 3 noua sa Patrie. p..ro 235 . . dar nu are altă putere . i-a făcut un hrisov prin care i-a acordat unele privilegii. www. redactată intr-un stil retoric. 1888. domnitorul este strănepot al voievozilor celor mari . După Sotiriovici. Tn predoslovia acestei cărţi. Şi ca orice locuitor. "\7'6ievbdul· Constantin Mavrocordat. La sosirea tn laşi.fiind de incep�tum tipografiei" .şi-1 ' pune sub linul ochiului măriei sale.de la meşteşugul mâinilor mele " ..rcte-e doua domnii""(sept. devenind un locuitor al p�mântului acestuia ". DUCA SOTIRIOVICI . sec. ca lucrul său să fie mai meşteşugit decât al altora.toate . de sensul poruncii creştine. 1 943.76-79. . iar domnitorul Moldovei.cinste şi priinţ�. . Florin ŢUSCANU Tn timpul celei' • .. 1 1f4 1'� H t ·· iunie 1 743).XVIII Pr. a adus cu sine un dascAl grec.23-24. Prima sa carte tipărită la laşi . Constantin Mavrocordat.. autorul se adresează voievodului prin cuvintele: . se cuvin domnului locului. in slujba culturii româneşti. care-I . fiindcă a căpătat . Duca Sotiriovici. bună moştenire de la Dumnezeu şi desăvârşită bun� petrecere". ' C. că este pătruns. . incepe pompos: . Şi s-a silit pentru ·aceasta. El arată mai departe.muzeubt.' vol. Tncă de la inceput.primeşte şi-/ hmneşte. de a ajuta pe aproapele său. rog săn�tate şi norocire!" Mai departe arată că a făcut lucrul mai cu osârdie ca alţii şi 1-a impodobit mai vârtos ca aceia de pe limba ebraică şi greacă. Sotiriovici a ţinut să-şi arate mulţumirea către domn şi ţară.Sp�şenie. p.fără numai meşteşugul de a tipări Cărţi folositoare şi de suflet mângâietoare".. ca cele dintăi ale meşteşugului şi invăţăturii. că aşa este un obicei vechi. din aceeaşi carte tipărită la 1 743. ' Blbiografia RomAneascA Veche.ACTA MOLDAVIAE SEPTENTIUONAUS DUCA SOTIRIOVICI . De aceea a tipărit mai întâi Psalmii de laudă a lui Dumnezeu şi i-a inchinat domnului ţării. apare în timpul domniei lui Ion Neculai Mavrocordat.cimec. Bucureşti. dascălul grec avea cu sine şi o tiparniţă.prepelile " (cântările) şi istoria numelor şi paşcalia pe 1 97 ani şi gravurile . Tn 18forl• Mitropoliei Moldovei fi Sucevel..ll.. Erblce•nu. fapt ce reiese dintr-un act datat l a 3 0 martie 1 7scf.ro / www. ce vor fi reinnoite mai târziu. il cinsteşte şi-/ p�zeşte' .ceea ce înseamnă că era şi gravor. 1 originar din localitatea Thasos . căci a auzit din învăţaţi.mai inalt şi mai ales decât ei! Cuvântul către cititori. Tuturor de Dumnezeu credincioşilor cetitori. adăugând ..Un dascăl şi tipograf grec. presărat cu tot felul de citate greceşti şi abilităţi către domn.cu cheltuiala lui făcută".PSALTIREA. ' Thasos = oraş dintr-o InsulA a amipelagulul grecesc.

sll lndrepteze. unite prin frumoase virtuţi in acest dascăl grec. tipografi şi tipografi/ din Moldova.M. din mai toate cărţile ce le-a tipărit.care cu cucerire şi cu genunchi plecate s-a inchinat " măriei Sale. cu cuvinte alese şi cu urări obişnuite la astfel de ocazii. tot dumnealui ne-au scris. nr. tipograful de la Thasos ". intru care poate să tălmăcească orice carte" . Sotiriovici laudă strălucirea minţii.din cuvânt in cuvânt.Muzeul Judeţean Botoşani Tn incheiere.Gr.ro 236 . intocmai ca şi călătorul care năzuieşte să ajungă la vad. P. ne arată talent şi cultură..având trebuinţă de câteva istorii de invăţătură şi altele ce ne-au trebuit a le scoate de pe cărţile greceşti.26." Ultima apreciere asupra pregătirii şi destoiniciei lui Sotiriovici.cimec. pe care o redăm in acest studiu. in revista M.360/5. care a fost rânduit in anul 1 754.ocârmuire lină şi bunătate ". pace şi sănătate .ro / www. ' Constantin Turccu. p. in aceste trei limbi: elineşte.ales dintre obştie . care · reproduce. in bună măsură. Doc.18-39). dascălul grec de la Thasos. După câteva versuri in care-şi arată mulţumirea că domnul 1-a ales pe el să vestească poporului "unire. pe acel necunoscut incă de la Constantin Mavrocordat (1 84 1 -1 743). Oe$COperlrN a dou• tNnU$CrlH jurtdlce romlneştl (Intregiri. Duca Sotiriovici. apoi se adresează mirilor.S. fiica voievodului . stupii îşi varsă mierea cu indestulare. până la sfârşitul cărţii. de către mitropolitul Iacov Putneanul. una din marile lucrări juridice ale timpului: VACTIRIA. pomii işi oferă fructele lor bogate " etc. de zi şi de noapte ostenind.. se constată şi talentul poetic al lui Sotiriovici. 8 Cheltuiala traducerii a suportat-o mitropolitul iar corectura a făcut-o .Ti dă un nou certificat de capabilitate la 1 5 iunie 1 755 (7263)7 . . Dar cele mai autorizate aprecieri asupra destoiniciei lui Duca Sotiriovici. la care ia parte insăşi natura: "râde câmpul şi se minunează săcerătorul de roadele lui. Arhivele Statului laşi. să traducă din greceşte. . luând seama lexurilor . am poftit pe dumnealui Luca Sotiriovici tipograf de le-am scris şi le-am tălmăcit. aparţine unui călugăr . sau CĂRJA 4 ARHIEREASCĂ. ca şi din versurile la stema ţării. 1938.inţeleptul şi invăţatul. buletinul Institutului de istorie a dreptului vechi românesc. Din această alcătuire. vol. 7 www.1 1 2 (copie din 1816 in Condica Mitropoliei).osanale" domnitorului ţării.1-2 1960. am procitit. Şi zice mai departe preotul COZMA: . ' Şt. de astă dată Constantin Mavrocordat.). Mihail Cehan Racoviţă ni-l arată pe Sotiriovici ca pe un . 645-646. Limba aleasă. p ..popa Cozma de la Mitropolie. martie 30. spunând că: . ştiind bine şi limba moldovenească. Clrţi. In şec. ' Catalogul manuscriselor româneşti (de la Acad. el găseşte un nou prilej de a adresa . Acum el adresează cu un "Epithalamion la prea luminata nuntă " a domniţei Zmaranda. Prin actul de la 1 750.muzeubt. Şi pre arare locuri. Berechet.care 1-a cununat şi i-a dăruit mai mulţi robi (ţigani) .. in anul 1 749. p. Tn anul 1 79. impodobit cu invăţătură elinească şi latinească şi de altele. Şi late scrisori ce ne-au trebuit greceşte.cu carele dimpreună. in cea de a patra domnie a sa in Moldova.XVIII. ni le dă actul din 1 750 (71 58).l.6 Un alt contemporan. unde s-ar fi intâmplat a se nimeri câte un lex râmlesc sau ' sll cerceteze. pe limba moldovenească. Rom. vei logofătul Iordache Cantacuzino . se înduplecă viţa de greutatea strugurelui. de Duca Sotiriovici. latineşte şi moldoveneşte" . f. bogată in imagini şi idei. la 20 august5. laşi. el/ roagă cititorii să diarthoseascăl' cu blândeţe greşelile şi termină cu versuri pentru tipograful mulţumit că şi-a sfârşit munca.

din 1 748"1 5. secţia tit. N . .105-106 şi nr.care.ll. Demostene Russo din Bucureşti. p. Ca orice intelectual. laşi. cu care prin căsătorie se şi înrudise.498. Bucureşti. întâmplarea face să aflăm că tipăritura se găsea in 1 863. unde sunt numeroşi SOTIRI-SOTIRIOVICI .. . deşi străin (putea fi din Macedonia. Georgnc:u-Tistu. de ce profesorul italian.din cadrul domnesc al laşilor" . . in 1 942. 1928.cum arată documentul .Bibliografia Românească Veche" . TAGLIAVIN I . iar in anul 1 932. Racoviţă. pisarul unguresc al domnului M. 10 V. Doc:. A. cunoscător al limbilor clasice dar şi a celor moderne. Georgescu-Tistu a fotografiat foaia de titlu cu inscripţia. ptanşa VIII.-nut XI. 13 Arh.1 1 Despre numărul cărţilor tipărite de acest dascăl grec l a laşi ş i unde vor fi ele astăzi . Iorga. munca uriaşă pe care a avut­ o dascălul grec. era un adevărat privilegiat. op. care este menţionată . Bucureşti.seria III. cărturar al vremii. Anuarul general al lnstrucţiei publice pe 1862·1864.3/f. t. 1-a pus la incercare.de la Thasos" .o psaltire românescă necunoscută. XX.108. ea se găsea in biblioteca prof. Este vorba de " volumul ! din . · · ' N. cu stupi. 15 Analele Academiei RomAne. 1.se incadrau perfect in rândurile boieri mii moldovene la jumătatea secolului al XVII I-lea. l-am impregiurat mai cu multe cuvinte . din cele de mai sus. de unde prof.c:it . " N. reiese in mod clar că Duca Sotiriovici era un specialist. de pe cele 1 2 1 5 pagini ale manuscrisului lui Cozma. căci insuşi Constantin Mavrocordat.360/1 . Ureche.1 2 Această moşie fusese cumpărată de la urmaşii lui Andrei.HISTOIRE ROMANE. Mem. Această carte a fost procurată de Sotiriovici imediat după apariţia sa. tipograful "9. 2 1 Uric:ariul. 1 1 N. ale mitropoliei şi ale domnitorului. intitulată . Sotiriovici a avut şi o bibliotecă proprie şi acest lucru este confirmat de prezenţa unui volum.14 O incercare de a inmănunchia ştirile despre el a făcut-o C. oi şi altele şi cu însemnate scutiri fiscale. . 593. la corectarea traducerii textului juridic. nu a dat lista intreagă a tipăriturilor lui Sotiriovici. .St. www. 592. ş i din multe lexicoane dimpreună le­ am indreptat" . din cele arătate anterior. 1 3 cu numeroşi ţigani dăruiţi..ro 237 . mem.un ales al obştei " . cu bun renume şi cu o bună stare materială şi tipografie proprie. necunoscută până atunci.nu putem da un răspuns complet! După cum s-a observat. folosit la treburile culturale ale ţării. vot. ale boierimii. . Sotiriovici era . aducând o contribuţie atât de însemnată prin descoperirea unor vechi cărţi româneşti.MAGDALENA (româncă). Inexplicabil insă.8.ro / www. intr­ o comunicare la Academia Română.66. Este lesne de inţeles. 1932. nu a preocupat decât incidental cercetătorii şi istoricii noştri. in biblioteca Şcoalei şi " Institutului gimnaziului central din laşi·" 1 0.cu tâlcuirea Octoihonului celui mare şi cu altele şi s-au aflat vrednic" . se judeca la 1 777.282. Bibliografie literari romlnl. Georgnc:u-Tistu. ln sfârşit. deşi putea să o facă ! Când Constantin Mavrocordat 1-a adus . in prima sa domnie. pentru sunta limbă moldovenească. Ed.muzeubt. tipărită la Veneţia in 1 739. rămas de la dânsul. p. (1688-1750). acest iscusit tipograf-cărturar. . insemnând fiul lui Sotir) .ACTA MOLDAVlAE SEPTENTRIONAUS elinesc. li. pentru IV. p. /storfa llteraturfl romln8Jfl. P. Pentru una din moşiile sale.opera TITI LIVI I PATAVIN . soţia sa .• planşa VIII.femeia Ducăi tipograful" . cu urmaşii lui Andrei pisenul. Activitatea sa tipografică şi personalitatea acestui mare cărturar . descrise in . cu menţiunea in greceşte din cărţile lui Duca Sotiriovici. după cum ş i dumisale cu dreptul i s-au socotit.cimec.

a fost in interesul bisericii. care-şi incetase activitatea de mult. am putea enumera cronologic următoarele titluri: 1 . 1 749 7. cat şi de Mitropolia Moldovei. cu toat� casa lui şi s� ia c�te 20 de lei leaf� pe /un�. Aşijdere şi pentru c�t plumb.tipografiei şi proprietarului ei. drept. Aşijderea s� scuteasc� 1 11J stupi de desentin� şi 250 de goştin� . jud. 1 750 1 9 9. la biserica din Moldoveni. CAt-{ONUL SF. Şi. 1 749 8. 1 747 3. 1 747 1 8 4.cimec. fiind alcAtuitA de dascAiul Şcoalei domneşti din lati. filosofie. pentru a lumina norodul.1 743}. Un exemplar din aceastA car1e: . SPIRIDON. Explica�a este uşor de gAsit: necesitatea unei tipografii. ADUNAREA CELOR 7 TAINE 1 751 2 12. de la Camara Gospod. 1' 11 10 · Pf. Sotiriovici era unul din favoriţii domnitorului (ca atâţia alţi boieri moldoveni} pentru a indestula ţara Moldovei cu cărţi. AceastA cane a fost tipAritA cu cheltuiala lui. La Paşi şi la Cmciun c�te un postav şi un atlaz. 1 749 6. in locul celei de la Mitropolie. TIMOTEI. 1 6 Privilegiul acesta prevede ca Duca Sotiriovici ns� fie scutit. citat mai sus. 1 750 1 0. In prefaţll .Muze�. 1 752 ° " Cf. ca tipografia lui Sotiriovici sA se bucure de anumite privilegii nea s� poat� lucra neconten�t. pentru a o avea . n lipsit� fiind. ca sl-i fie numai pentru lucrul tipografiei. a semnatarului acestor rinduri. pentru treaba tipografiei. SLUJBA SF. Domnia şi-a deschis larg uşa Vistieriei Sale . care face fi o epigramA In versuri cAtre domn.}. MOLITVELNIC.la TnAiţlmell obrazului domnesc". . spig/s şi hartie va aduce. ştiinţe. PSALTIREA.acordAnd salar şi scutiri fiscale insemnate . Cum vedem. Neamţ. .ro / www. De la inceput domnitorul a hotArat. ADUNARE DE RUGĂCIUNI. tipamiţa Mitropoliei nu mai funcţiona (din 1 732} şi aducerea tipografiei sale particulare. a fost un câştig nu numai pentru ţară. 1 751 1 1 . " In greceşte.�uc�efe!n Joţc)fanl tipt'lftraful grec in Moldova ( 1 741 . de aceea susţine tipografia lui Sotiriovici. . ci şi pentru biserică. dar lista lor completă nu se cunoaşte. şi s� Tndestuleze ţara de c�rţi. de aceea in inventarul acestei epoci se găsesc atât de multe că� teologice şi atât de puţine cărţi laice (literatură. PSALTIRE. Sotiriovici Iti exprimA teama cA nu va putea fi .obligată".muzeubt. 1 743 1 7 2. Splridon• se aflA In colecţia personali de car1e veche bisericeascA. in această perioadă. Marea majoritate a apariţiilor tipografice. de Duca Sotiriovici. Rân'duiala sfeştaniei mici. Nlculal Hlllodromen fi tipAritA cu cheltuiala prea invAţatului boier grAmttic lllatcu. actului din 30 martie 1750. Tipăriturile sale au fost comandate atât de administraţia ţării. Domnia şi-a dat seama că forţa tiparului nu putea fi subestimată. dupl tocmeala ce va avea si i se pl�teascl de la camara n noastm. Din prefaţa acestei cărţi am citat cAteva pasaje. nici un ban vaml s� nu se dea. 1 748 5.nici un ban pe aceste bucate si nu se dea. Din cele câte ştim. de s-ar Tnt�mpla si tip�reascl domnia voastrij vre-o carte.ro 238 . CEASLOV. LITURGHIE..Canonul Sf. Şi opt oameni scuti� de tot birul ce ar fi dat pe alţii.' www. TRIOD. OCTOIH.

ro / www. 1 745 7. 1 747 9. data inceperii domniei a doua a lui C. care face parte din seria cunoscutelor sale legiuiri social-fiscale (foaie volantă) 4. fără menţionarea Tipografiei: 1 . p. www. Evhologhion. " V. DUCA SOTIRIOVICI. Viitorul va putea scoate la iveală noi mărturii. in tipografia lui Sotiriovici.76. la IAŞI. 1 741 2. Pastorala mitropolitului Iacov. editorială. de �tre prof.254-256. din 1742.498 este o copie de mAnll dupA eceestli certe. s-ar putea să mai apară noi titluri ale dascălului grec in vreuna din bibliotecile noastre. intrucăt tipograful grec nu a mai apărut in munca grafică din anul 1 752. care iscălea pe ultima pagină a cărţilor sale. Mavrocordat (perioadă in care şi tipograful soseşte cu tipografia in Moldova). 3. vor fi fost tipărite tot de către Duca Sotiriovici?3 Socotim insă lista aceasta a tipăriturilor sale provizorie. bănuim că şi aceste cărţi şi foi volante. mu. Psaltire. Din această perioadă mai avem următoarele titluri. IV. 1 752 (foaie volantă) 1 O. din 1 741 . 1 745 8. 1 742 5. la jumătatea sec.ro 239 . 21 ACTA MOLDA:VlAE SEfTENTRIONAUS " t. - " Cf. Hrisovul lui V. 1 744 6. Blblioglllfle RomJneesci veche. localizat aici..22 după tipăritura lui Sotiriovici din 1 771 (7279)! Data aceasta poate stămi obiecţii serioase.cimec. 1 752 1 1 . Sinopsis. tipărite de autoritatea bisericească şi cea laică. Mavrocordat pentru locuitorii de la moşiile mănăstireşti. Evanghelie. 1 771 Această ultimă tipăritură se află intr-o copie manuscris. cărţi şi foi volante. mAndru de meşteşugul său. 1838. Aşa cum a fost descoperită acea Psaltire din 1 748 in colecţia fostei biblioteci papale din BOLOGNA. Paraclitichi.C. Adunare de invăţături. Tnvăţături preoţeşti despre 7 Taine. tipograful de la Thasos. OIHI'falle dapre tipografi/le romftreft/. Dat fiind că altă tipografie nu mai era in laşi in această perioadă. a acestui ilustru străin. TAGLIAVINI. Pop. p. 1 753. 1 741 . Aclldemle RomAni. Molitvelnic.1 3. Tnvăţătura arhierească. ea este totuşi in măsură să ne dea o idee destul de temeinică despre pregătirea şi activitatea tipograficA.muzeubt. Tnsă chiar dacă această listă ar rămAne inchisă. Din inventarul bibliografic observăm însă că incep să apară cărţi la laşi. TÂRNOSANIE. 1 752 14. Evanghelion. al XVIII-lea.

cimec. aducând în sprijin fapte. r. recurgând la cea de Transilvania (Trans Silva . pe de pământul românesc străbun. pe care 1-a slujit cu abnegaţie şi dăruire totală. Specialiştii Tn materie demonstrează că Ardeal este un toponim tot atât de vechi ca şi locuitorii care I-au folosit in epoca formării neamurilor indoeuropene. Transilvania n-a fost parte integrantă a Ungariei timp de circa o mie de ani. dar n-a fost ratificat nici de regele Carol al 11-lea şi nici de generalul Ion Antonescu. profundul său devotament faţă de poporul român. masa largă a românilor a avut convingerea că denumirea Ardeal era de origine maghiară şi evita să o folosească. Ţinutul Herţei şi partea de nord-est a Transilvaniei.anul marilor rapturi din trupul ţării. atât un termen căt şi celălalt desemnează aceeaşi realitate. adică pe timpul existenţei Imperiului Austrci-Ungar. Aproape cu regularitate. el trebuia să poarte şi semnătura celui de-al doilea imputernicit din partea guvernului român.Muzeul Judeţean Boto.transformat intr-o stare de drept". ci numai aproximativ 51 de ani. din Asia) fiind aceia care au imprumutat cuvântul Erdely (cuvânt străin limbii maghiare) din romanescul Ardeal şi nu invers. De asemenea. cât a fost la cârma destinelor României in anii 1 940�1 944.anl MAREŞALUL ION ANTONESCU ŞI TRANSILVANIA C(>l. cum se priveşte dinspre Câmpia Panonică spre Dacia).ro / www.ro 240 . prin fapte convingătoare. acţionând pentru recăpătarea a ceea ce. Noi vom folosi şi unul şi altul. Cu forţa de convingere a istoriei adevărate. a dovedit că Transilvania a fost o provincie românească autonomă. partea de nord a Bueovinei. a ridicat şi susţinut problema Transilvaniei. Puţini cunosc faptul că Dictatul'de la Viena din 30 august 1 940 a fost socotit nul de către Coroană. Or.Monitorul Oficial" . . fără jenă. fapt pentru care s-a creat o stare de fapt ce nu s-a .adică dincolo de pădure. că. Ion Antonescu s-a ridicat cu fermitate impotriva nedreptăţilor ce i · s-au făcut popori.Jiui român. care-i de origine latină. din 1 867 până în 1 9 1 8. propaganda maghiară. militar de o reputaţie recunoscută in istoria naţională şi a armatei române.. Ţelul său . în timp ce Horthy a avut 1 8). aşa cum susţine şi astăzi. Ion FETCU Multă vreme. Dictatul a fost semnat numai de · ministrul de externe Manoilescu. Tn anul 1 940 . a dovedit. Pentru a fi valabil. când www. mai ales in timpul operaţiunilor noastre din anii 1 9 1 6-1 919. Ion Antonescu. era pierdut: Basarabia. După părerea noastră. in izgonirea duşmanului până la Budapesta. că românii au avut multe de suferit din cauza nedreptăţilor ce li s-au făcut de-a lungul timpului. El nu a fost publicat in .refacerea hotarelor României aşa cum au fost ele realizate prin Marea Unire din anul 191 8. date şi argumente ştiinţifice incontestabile: Transilvania este pământ românesc. maghiarii (veniţi in anul 896. Ion Antonescu.muzeubt. la întâlnirile avute cu Cancelarul Germaniei ( 1 2 la număr. in conceperea şi desfăşurarea marilor bătălii din aceşti ani impotriva cotropitorilor. în realitate. constituie leagănul formării poporului român şi al limbii române.

ro .muzeubt. şi au declanşat un regim de cruntă teroare in teritoriul ocupat. Nu răscolim monstruozităţile trecutului pentru a invenina atmosfera şi mai mult.NTRIONAUS Transilvania şi-a pierdut autonomia şi a devenit provincie ungurească. a limbii.Ţ. Mulţi români au fost puşi să-şi sape groapa după ce a inceput schingiuirea lor timp de o noapte cu tăierea membrelor inferioare. superioare. conducătorul statului român. a aduce ştirbire -relaţiilor române-maghiare. conducătorul statului român afirmând că litigiul ungaro-român nu se incheiase. românii vor proceda la fel cu ungurii rămaşi pe teritoriul României. s-a făcut în ideea că Fuhrerul va fi de acord.VlAE sEPTE. pe horthyşti să pună frâu exceselor abuzive şi teroriste. numai cu câteva zile rriai târziu. în războiul contra sovieticilor. temporar. după Dictatul de la Viena. deci exact in inima României). Menţionăm doar unele monstruoase crime inimaginabile: lp. cu anularea efectelor Dictatului de la Viena. constituirea unei comisii germane-italiene de control pentru a constata crimele comise. 1-a ascultat pe general şi a incheiat cu afirmaţia că "istoria pentru România nu s-a sfârşit" . N . 111areşal) a cerut. in ciuda unor impedimente. Iertăm.II. intervenţia Cancelarului german pentru oprirea fărădelegilor maghiare in Ardealul ocupat. parte integrantă a Ungariei. a trimis un memoriu lui Hitler referitor la suferinţele inimaginabile. Receptivitatea reţinută a lui Ion Antonescu faţă de cererile d e sprijin militar din partea României. in cele din urmă. scoaterea ochilor şi plasarea de şobolani in orbite. numeroase femei românce însărcinate cu fost spintecate cu baioneta pentru a nu se mai naşte nici un pui de român. a fost discutată şi problema Transilvaniei. La intâlnirea Antonescu . la Berlin. comisia la care m-am referit. dar nu uităm! Tncă la timpul potrivit. Moisei . atunci când s-a întâlnit cu Hitler. autorităţile horthyste au încălcat toate angajamentele ce şi le-au luat prin acel document. solicitând. bătrâni care au fost măcelăriţi in chip bestial pentru vina de a fi români. a o anihila. in cele din urmă. încă din primele zile ale ocupaţiei maghiare. episcopul de Oradea. învăţători şi alţii pentru a slăbi rezistenţa românilor şi.1 6 noiembrie 1 940. unde a cerut ca Germania să intervină pentru a apăra drepturile românilor şi a li se îngădui celor alungaţi să se întoarcă la casele lor.femei . Scopul urmărit de unguri era acela de a-i sili pe români să-şi părăsească vatra sau să se maghiarizeze (şi in zilele noastre sunt români pe Valea Nirajului care nu ştiu o boabă româneşte. să ne înveţe ce înseamnă civilizaţie. Iuliu Maniu. din 1 4. Protopopul de Huedin a fost ucis prin infigerea unui par in gură. .cimec. privind 241 www. ci o facem pentru a dovedi că n-am uitat ce am pătimit. La acestea pot fi adăugate multe alte crime săvârşite de cei care şi astăzi vor să demonstreze . s-a deplasat in teritoriul ocupat şi i-a determinat.Mussolini. Hitler. O dată cu cotropirea părţii de nord a Transilvaniei. Tn urma insistenţelor părţii române şi a avertismentelor. Zeci de mii de oameni au fost ucişi cu bestialitate. generalul Ion Antonescu (din 1 941 . liderul P . Aşa ceva nici nu se poate şterge cu buretele. Acelaşi lucru 1-a făcut. Guvernul maghiar a fost avertizat de către Ion Antonescu că dacă nu se opresc abuzurile.superioritatea" lor. solicitând intervenţia Cancelarului german pentru a se pune capăt crimelor şi persecuţiilor de tot felul. forţaţi să părăsească locurile lor de baştină mulţi preoţi. la care erau supuşi românii. sute de mii obligaţi la ex(jd. Nicolae Popovici. al cărui vârf a ieşit in ceafă. copii.CTA MOLDII. iritat la inceput. La rândul său. in acelaşi timp. lăsând să se înţeleagă faptul că reparaţii teritoriale aveau să fie făcute în răsărit. . a fost imbarcat intr-un vagon de vite şi trimis in România. feroce ale românilor ardeleni aflaţi sub ocupaţia maghiară.ro / www. Trisnea.

unele mai voalate (rafinate. De altfel.R. din 30 august 1 940. cât se putea şi cum se putea atunci. prin mijloacele avute la îndemână. Hitler declara că Dictatul de la Viena. Cauza naţiunii noastre. şi aceste exemple semnificative.mondializarea" . subliniază importanţa pe care a avut-o existenţa statului român.cimec. şi a constituit principalul succes politic şi teritorial dobândit de ţara noastră. în ultimă instanţă.. lupta de veacuri a românilor pentru unitatea lor statală este lucrul cel mai sfânt al urmaşilor lui Decebbal şi Traian.ro / www. Astfel. acest instrument de care ne-am folosit în apărarea.A.ro 242 . Totul e să ştim ce urâm şi să nu fim slabi in faţa duşmanului. şi U. Ion Antonescu a şi obţinut unele promisiuni din partea dictatorului german. Ca o recunoaştere a drepturilor României asupra pământului său strămoşesc Transilvania .C. M. dar toate având acelaşi scop . Nici o clipă conducerea statului nostru nu a părăsit ideea necesităţii eliberării teritoriului aflat sub stăpânirea horthystă. cel puţin păstrarea a 22000 kmp din partea de vest a Transilvaniei. la timpul potrivit. Dar totul era prea târziu. sub diferite forme. la întâlnirea sa cu mareşalul Ion Antonescu din 23-24 martie 1 944. fără nici un vot contra. altele foarte brutal prezentate fu diferite foruri internaţionale oficiale sau nu. sub comanda mareşalului Ion Antonescu. Cauza pentru care românii s-au ridicat la luptă. a menţinut importante forţe militare la dispoziţie. a Basarabiei. Consiliul Miniştrilor de Externe ai Marii Britanii. nu a fost împlinită decât parţial. Mareşalul. Franţei.U. pentru care a plătit cu viaţa mareşalul Ion Antonescu. a intereselor noastre naţionale. poftele duşmanilor României şi ale uneltelor lor din ţară nu au fost stârpite. Chiar în timpul detenţiei sale din acea casă conspirativă a P.M. este dreaptă şi ea va înfrânge toate obstacolele ce i se vor mai ivi în cale. părţii de nord a Bucovinei şi Ţinutului Herţa. Conferinţa de Pace de la Paris a trebuit să ne dea dreptate în problema Transilvaniei.Muzeul Judeţean Botoşani Transilvania. din cartierul Vatra Luminoasă (Bucureşti). pentru eliberarea. www. federalizarea României. nu mai avea nici o valoare.dezagregarea. folosind ca pretext "europenizarea " .ea prevedere sau de a obţine. lichidarea statului naţional român unitar.S. Totuşi. aşa cum au făcut-o şi pe frontul de est. La 7 mai 1 946. începând cu anul 1 941 . în plină desfăşurare a războiului antisovietic.R. s-a interesat de mersul operaţiunilor armatei române pe frontul din Transilvania şi a adresat îndemnul său patriotic ca ostaşii să lupte cu aceeaşi dârzenie şi acelaşi eroism. la obţinerea Victoriei şi la terminarea războiului în Europa. ele reînvie.pentru eliberarea căreia 50000 de ostaşi români au dat jertfa de sânge în 1 944. Desigur.S. a naţiunii române. cu ştirea conducerii superioare a ţării.muzeubt. S. din 1 940.St. diplomatice). din perioada dată.. a elaborat planuri realiste de acţiune cu scopul de a apăra ţara şi a întreprinde măsuri hotărâte menite să elibereze partea de nord a Transilvaniei de sub ocupaţia străină. Decizia respectivă a fost însuşită de către Conferinţa pentru Pace. a considerat hotărârile Dictatului de la Viena. drept nule şi neavenita şi a stabilit ca frontiera dintre România şi· Ungaria să fie cea existentă la 1 ianuarie 1 938. aceasta în ciuda eforturilor depuse de delegaţia maghiară de a bloca asemen. ca şi a contribuţiei sale la înfrângerea Germaniei naziste şi a Ungariei horthyste. în subsidiar. .

CIVILIZATIE .ro / www.muzeubt.ro .CULTURĂ ' www.cimec.III.

ro / www.ro .muzeubt.cimec.www.

spre sfârşitul său şi secolul de debut al unei noi perioade ale influenţelor orientale in arta românească. depăşind frontierele Asiei Mici. perfect asimilată şi ea sintezei primului stil naţional. Tn realitate ne aflăm in faţa unei trăsături specifice şi definitorii. altfel la români şi in mod sensibil diferit au afectat arta poloneză a secolului XVI I . in realitate. diferenţiind stilistic arhitectura celor două 245 www. relativ târziu pe un substrat permeabil la influenţele orientale de secole .interval in care spiritualitatea bizantină era ea însăşi prin configuraţia ei un vehicul al valorilor orientale. s-ar ajunge la o perioadă de timp in care tribunle trace anterioare impactului romanizării dominau spaţiul balcanic.ro / www. boltit deasupra intrărilor moscheilor.cimec. Influenţa orientală in epoca lui Vasile Lupu se realizează.XV ii corespunde ogiva gotică din portalul bisericilor lui Ştefan cel Mare. Secolul XV.dr. în arta epocii lui Vasile Lupu Profuniv. . marchează şi delimitează două mentalităţi distincte in sec.Jn funcţie nu numai de cronologia momentului ci şi de caracterul particular. Gh.re dată altfei. intr-un proces continuu ce coboară nu numai spre originile lui ci şi inainte de acestea. Aderenţa la orientalism a artei popoarelor din spaţiul sud-estic european s-a realizat gradat şi de fieca. dar identificabil pe la 1 500-1 5 1 7 şi la uşa de intrare a bisericilor mănăstirilor Dealu sau cea a Curţii de Argeş. Nu numai consecinţa aservirii ţărilor române imperiului otoman . secol i n care moştenirea bizantină fusionează temeinic i n cadrul primelor sinteze româneşti de artă este. dimensiune in mare măsură constantă a spiritualităţii româneşti.ACTIt MOLDAVIAE MERIDIONAUS Interferente oriental-occidentale . realitate căreia in Moldova sec. este o trăsătură specifică şi definitorie explicabilă nu numai prin apartenenţa poporului la intinsa Romania orientalia de altădată ci şi prin prezenţa constantei orientale de-a lungul intregii sale istorii şi spiritualităţi.cât chemarea din adâncime a unui substrat pătruns de valorile Orientului va fi facilitat in mare măsură permeabilitatea artei româneşti la ambianţa artistică orientală şi mai ales ar fi explicat caracterul particular al receptării acestei influenţe. Nefăcând obiectul cercetării noastre ţinem să rememorăm acest aspect cu o profundă imersiune in istorie şi preistorie cu atât mai mult cu cât prea adesea se limitează influenţa orientală la suprastructura spirituală fanariotă a ţărilor române din secolul XVI II cu care in mod nejustificat uneori acesta se confundă. Segmentul de cerc.muzeubt. .culoar şi vehicul al influenţelor orientale cu origini de o mare diversitate etnică .XV-XVI. tipic arab. al receptării. Tntr-un fel s-au penetrat aceste influenţe in spaţiul artei bulgare şi sârbe medievale.ro . de la popor la popor. MAGARIE O cercetare a influenţei orientale a intregului ansamblu al artei epocii lui Vasile Lupu impune firesc o incursiune fie şi sumară asupra caracterelor specifice ale culturii şi civiliza�ei româneşti şi in cadrul acesteia a dimensiunii ei orientale.

Tot din aceeaşi ambianţă. Ionescu..ambele evocând Tn perimetrul vast. Profilele de soclu şi comişa bisericilor mănăstirilor Dea/u sau cea de la Curtea de Argeş transpun pe sol jami românesc aceeaşi realitate a moscheilor Bayazidieh (Constantinopol) şi U/u-d (Adana).). Şiraz şi lspahan. aduc cu ei zestrea milenară a artei provinciilor de obârşie. acum sub sceptrul sultanului din Istanbul îşi dau intâlnire pe malurile Bosforului. de la biserica mănăstirii Cozia.IX-X de la lacul Van aceasta apare aici la Dealu pentru prima oară in ţările romane. Ionescu. primind pe parcurs şi alte conota�i religioase. ' Gr.295. fără hotare. Enunţate cu sobră eleganţă la biserica mănăstirii Dealu . De o eleganţă fantezistA. realizate fastuos in spiritul geometrizant al decorativului oriental. 1931. Ed. influenţele orientale se revendicA de la două spaţii spirituale . Segmentul de arc boltit al uşii de intrare. lstanbulul devenise un porto-franco nu numai al negustorilor de pretutindeni ci şi al artiştilor din intregul imperiu otoman propriu-zis. p. Influenţa orientală asupra artei Ţării Româneşti va fi mai profundă in evul mediu decât Tn Moldova unde va apare dealtfel un secol mai târziu. Bslf. se asociază torsadei.de deasupra pronaosului. Minunata cornişă a bisericii mănăstirii Curtea de Argeş realizată in jocul alternanţei dinte stalactite şi alveole rememoreazA aici. ' B. Sculptorii in piatră şi lemn din Armenia şi Georgia.281. decoraţia specifică a mihrabului moscheilor.ro / www. 1963.unul creştin şi celălalt musulman . Distincte.intre 1 463-1471 etc. împărţind suprafeţele exterioare in două registre. www. Academiei. apoi Tn Moldova.1 466. cel puţin o substanţială comunicare in 2 1 930 la cel de al III-lea Congres de studii bizantine de la Atena. influenţele orientale ale decorului se diversifică intens câştigând nu numai in amploarea decorativă ci şi in fuziunea organică cu arhitectura edificiului. op.l.mai mici .cit.l. ţesătorii de covoare şi stofe din Brusa. dintre Asia şi Europa al Imperiului otoman. /nf/uences armen/6n/ennes et geoiJl/ennes sur l'archltecture rouma/ne. specifice bisericilor din Caucazul sec.cimec. Bucureşti. panourile decorative de la mănăstirea Dealu cu amintiri ale fastului oriental din seraiurile lstanbulului. p. transpun nu influenţe periferice in raport cu elementele dominante ale omamentaţiei 1 ci valori caracteristice şi definitorii pentru plastica faţadelor intregului edificiu. kiosk-ul de la moscheia lui Ahmed . a moscheilor din Adrianopole sau Istanbul se revendicA ferestrele oblic răsucite ale celor două turnuri . la lăcaşul lui Neagoe Basarab realizat prin bolţari cu marginile ondulate • Gr. se colportează modele. vol. bijutierii din lzmir şi Istanbul. la limita de nord a imperiului otoman.ro 246 . Acestor influenţe istoricul de artă G. Balş le va afecta dacă nu o lucrare amplă. făcând ulterior o lungă carieră mai Tntai in Muntenia. din raiale dar şi din principalele ţări care işi păstraseră in cadrul imperiului o relativă autonomie.muzeubt. aghiazmatarul din faţa bisericii rememoreazA arhitectura kiosk-urilor din ansamblul arhitecturii orientale (cf. zugravii de la Athos etc.Muzeul Judeţean Bototanl ţări române. VAienii de Munte. Se comandă şi execută comenzi.3 A vorbi despre influenţa oriental-otomană in artă înseamnă a te raporta la imensul creuzet in care se contopeau valorile artistice străvechi sau medievale ale tuturor popoarelor musulmane sau creştine ale căror destine au fost integrate sau pecetluite -prin extinderea imperiului otoman in componenţa acestuia. Rozetele circulare traforata sau delicat sculptate.lcinli kiosk . Cele două panouri din dreapta şi din stânga uşii de intrare din biserica mănăstirii Dealu. Istoria arhitecturii Tn Romlnla. vol. Artiştii şi artizanii din toate ţările şi provinciile de altădată ale imperiului bizantin..XI-XII . asimilabil unei ambianţe din O mie şi una de nopţi. Cu obârşii in bisericile armene din sec.

XVI I I deveniseră total desuete încă din primele două-trei decenii ale sec. Reprezentanţii acesteia veneau din Fanarul lstanbulului. cuprins între localităţile de la poalele Caucazului · şi ţărmurile oceanului Atlantic.XVII în Moldova rivalizează în această privinţă cu secolul următor.nu atât prin amploarea influenţelor orientale. I nfluenţele orientale exercitate asupra artei româneşti a sec. în timp ce turcismele sec. prin formaţia sa intelectuală. Evident nu e o întâmplare că majoritatea lor îşi trădează ca spaţiu originar . Prin brâul torsadei de la bisericile Galata (1 585) şi Aroneanu (1 594). Sec. pentru a fi după 1821 total .ro 247 . Secol al influenţei orientale prin artă dar şi secol al eforturilor spre o sinteză autohtonă în acest domeniu .mare furnizor de lucrări decorative finite dar şi de artizani sau indirect prin vecinătatea Munteniei.Orientul. De astă dată spaţiul care va genera sursele acestor influenţe va fi unul mai vast. Este un apogeu al artei implicit unul al relevării valorilor mitic-ideative .cât prin profunzime şi prin remarcabila sa fuziune cu elementele autohtone şi cele occidentale. Acesta a fost în mare măsură un om al Orientului prin origine. predispus la asimilare şi fusiune.fost în tinereţe ostatic acolo. ating apogeul artei decorative din evul mediu românesc.XIX.XVII un areal adecvat acestei influenţe.intrăm în însăşi enciclopedia spiritualităţii omenirii. maxime în epoca fanariotă . dar mai ales prin infiltraţia greaCă în laşi din ce în ce mai numeroasă şi mai persistentă. Impresionează nu atât vastitatea spaţiului care îşi revendică paternitatea acestor motive ornamentale şi nici numărul lor mare (85% din numărul motivelor decorative de pe pereţii exteriori ai Trei lerarflilor aparţin Orientului) ci mesajul lor (nu numai cel estetic) din perspectivă istorică. Analizând obârşia.cu pretenţii de exclusivitate şi monopol . Epoca lui Vasile Lupu va marca un apogeu al influenţelor orientale. Stilizările florilor de crin se transferă de la moscheia Sultan Hassan sau mausoleul Kayt-Bey. semantica şi valoarea estetică a acestor motive. XVII I .ro / www.abandonate.XVII în arta Moldovei este un secol al influenţei Orientului . O analiză a ambianţei social-economice şi spirituale relevă în Moldova sec.ACTA MOLDA\(IAE MERIDIONAUS rememorează o realitate frecvent văzută la edificiile laice şi religioase ale lstanbulului. XVII se realizează într-un perimetru artistic fertil. Acelaşi transfer. de către ctitorul . Cele 26 de bandouri ce înconjoară de jur împrejur biserica Trei lerarflilor cumulând o gamă atât de diversificată de motive decorative revendicate de un spaţiu geografice-artistic imens. prin concepţiile sale ca şi prin modul său de viaţă.indiferent dacă acestea vin direct din Istanbul . Odată realizată prima sinteză a acestor influenţe în arta românească medievală va fi urmată de aceea din epoca lui Vasile Lupu (1 634-1 653) sau peste trei decenii . de astădată de la edificiile creştine ale Armeniei şi Georgiei din sec. Comerţul cu Orientul. stimulat şi protejat de legile imperiului otoman .XI-X I I I . impresionante prin proteismul semnelor ornamentale. prin plastica faţadelor bisericilor lui Barnovschi Vodă dar mai ales prin broderia în piatră a exteriorului turlei Dragomirna .în cea a stilului brâncovenesc (1 678-1 750).era www. este vizibil î n discurile traforata sau sculptate ale Coziei sau cele ale bisericii mănăstirii de la Curtea de Argeş.temeinic legat de spaţiul sud-est european. precum şi traiectoria peregrinărilor acestora .cimec.sec.muzeubt.drumul spre o amplă infuzie a ornamenticii orientale era deschis. Promotorul generos al acestei orientări va fi domnitorul Vasile Lupu . În această privinţă orientul artistic al epocii lui Vasile Lupu a avut în posteritate şansa supravieţuirii.mărturii­ mesaje peste veacuri ale unei străvechi civilizaţii.

1979. Frecvente erau ţesăturile turceşti.erau şi ele frecvente.stagiul" in Serbia. Dacă erau menţionate în inventarul unui mediu auster ca acela al mănăstirii Galata cu atât mai mult inundau curtea domnească impodobindu-i pereţii. VIctor Simion. Departe de a fi apanajul exclusiv al uneia din artele vizuale. Omamentele parietale de o parte şi de alta a intrării in pronaosul Goliei reproduc intocmai una din ţesăturile orientale decorative din epocă. Şiraz.cit. Andronic: Ceram/ca otomani descoperltA /a /aş/ in .106.ro 248 .Dacia". Documentele de epocă dar şi cele rezultate din săpăturile arheologice au scos in evidenţă in sec.a broderiei religioase indeosebi. pe argintăria laică sau cea de cult. p. XVII un aflux de mărfuri orientale de o mare diversitate spre ţările române. op. vrejurile vegetale de pe strofe. Reliefurile decorative in piatră din bandourile Trei lerarhilor. repertoriul ornamental din textilele orientale cunoaşte. Bucureşti. Dată fiind situaţia lui politică. Prin exotismul şi vioiciunea coloritului atrăgeau nu odată aten�a călătorilor străini. acesta realizează un adevărat koine al vastului repertoriu de motive ale limbajului ornamental.muzeubt. Se comandau m�tăsuri broşate cu fir de aur ca serasyrul. in reliefurile de lemn stucat. M. sau in alte zone ale perimetrului balcanic. intre acestea textilele aveau prioritate. altele direct din Istanbul la date greu de precizat. ceramica şi mai ales faianţa otomană4 era folosită din belşug la curtea domnească dar şi in casele celorlalţi privilegiaţi ai elitei sociale din capitala Moldovei.XII-XIV de la Ecimiazin.româneas� in acest interval de timp. www.44. Olnu: L a residence prlnclere de /assy i n . lspahan. intră in broderia de piatră a Trei ierarhilor. p. 1 5S1 68.335-388. Covoarele . Ana Oobjanschl.imperiul otoman. . nu rare ale domnilor şi boierilor la Istanbul sau de la comercian�i armeni şi turci stabiliţi temporar sau in trecere prin laşi. VIctor Simion: Art. Inrudirile sunt vizibile. p. Tn domeniul artelor vizuale influenţa orientală s-a exercitat in primul rând in sculptura decorativă in piatră şi lemn . ele dezvăluie origini care trimit la culturile străvechi ale popoarelor care populau in epoca lui de glorie imperiul bizantin aproape integral înghiţit de către succesorul său . Eugenia Neamţu. Al. Kesareia. e adevărat in grade diferite. ca şi ornamentaţia unor piese de argintările aparţinând până in 1 9 1 7 acestui aşezământ reprezintă in sec.privilegiul aceleiaşi elite . kamhaua adamasca.ro / www.t In epoca lui Vasile Lupu. divanurile sau mesele. Konya. Al. Ed. XVII prin rafinamentul execuţiei şi nivelul lor estetic apogeul influenţei orientale in arta . zerbaful sau atlasul <ldiba. cele persane sau din Siria. o influenţă oarecum generalizată.cimec.laică sau cu funcţionalitate religioasă dar şi in cea a textilelor . nr. 5 Ana Oobjanschl. a pietrelor de mormânt. în sculptura decorativă in lemn. ele deveneau principalul izvor al omamenticii epocii. Meridiane. aurit şi policromat ale catapetesmelor sau in broderiile religioase. 1 . prin semnificaţiile lor mitice şi prin valoarea lor artistică. lzmir. XIV (1 970).Studii şi cercetări de istorie veche". Vasele persane din friza bandoului XXV pot fi denumite şi annene având in vedere frecvenţa lor in manuscrisele sec. Andronic. Istanbul dar şi cele persane de Tabriz. Cumpărate in urma deplasărilor. ' Cf. 5 Dacă depistarea configuraţiei orientale a ornamenticii şi delimitarea ei de celelalte elemente cu care ea coexistă (autohtone sau occidentale) nu comportă dificultăţi insurmontabile in schimb clasificarea originilor lor este mai mult decăt anevoioasă. covoare etc. Tn diferite grade de stilizare frunzele. . Etichetate otomane in mod impropriu. 1 (1968)..Muzeul Judeţean Bototani predominant.Tşi fac . p. Aveau căutare covoarele de Brussa. Unele elemente decorative vin din Ţara Românească după ce . florile.

p.102.cimec."7 • Evident îndărătul tuturor speculaţiilor intrevedem acea zestre comună. qp. Meridiane.S-1 1.48.s-46.a istoriei civilizaţiei umane. 1987. motivul tanga.. să pună ordine cel pu�n in domeniul stabilirii originii impă�ndu-le. persans. p. Ornamente similare sunt depistate de profesorul ieşean. Studiul comparativ al motivelor ornamentale din cele 26 de bandouri ce inconjoarA de jur imprejur edificiul i-au procurat însă numeroase surprize care i-au răstălmăcit inten�ile ini�ale şi evident etichetările. concomitent pe filele unui vechi coran sau pe cele ale unor manuscrise greceşti ilustrate din sec.. Unele apar şi astăzi cu deosebită claritate (motivul soarelui. pomul vieţii.folosit de al�i) din 6 bandourile I-VII I . Ed.n u: 8/Hrlu Trei Ierarh/ In . altele mult schimbate în configura�a lor ini�ală nu se mai recunosc. arabes et ottomans. www. Ed. în schimb studiul evolu�ei în timp şi spaţiu al acestor motive decorative deschide perspectiva unei imagini a mentalităţilor şi circulaţiilor bunurilor culturale. Etichetările bizantin sau otoman aplicate ornamentelor devin frecvent ambigui şi nu o dată se confundă. ' Cf. vasul cu flori.. Motivul pomului vieţii este ilustrat intr-o serie respectivă pe primul badou (de jos) al splendidei podoabe parietale a Trei lerarhilor. Mai aproape de adevăr şi în acelaşi timp mai sceptic.ACTA MOLDAV'lAE MERIDIONAUS Odată depistată originea. Sever Mureşanu. a ornamenticii orientale cu rădăcini coborând spre zorii civilizaţiei umane. ca şi in epoca lui Vasile Lupu. Bucurefli.. Dacă problema originii motivelor determină mai degrabă ambiguităţi. imaginea pomului vieţii pe pieptarele din Mărginimea 9 Sibiului şi alta iraniană. fizice a motivului de-a lungul întinsei sale traiectorii şi pierderii resturilor lor iniţiale mitic-religioase.muzeubt. La prima vedere identificarea motivelor este deosebit de dificilă având in vedere alterarea configuraţiei concrete. serialul rombului. Un ornament al Persiei ahemenide (559-331 ien) poate fi repertoriat in epoca sasanidă (226-641 ) sau in diferite epoci bizantine având in vedere circulaţia neîntreruptă in timp a motivului.. crucea vegetalizată. r. profesor de estetică şi istoria artelor la Şcoala de belle arte din laşi incercase acum un secol. Salt. 1971 . devenind elemente de detaliu sau copulative in ansamblul decorativ al bandoului. Străvechi rune de civilizaţie aceste motive sunt astăzi percepute.. pe baza unei minu�oase documentări. Motfve �tlve celebre. magistrală prin vastitatea şi conotaţiile ei succesive. ' P•ul Petrncu.Analele amnecturii şi ale artelor cu care se leagA" (Bucurefli).şi bizantine (bandourile IX-XVII).En rea/it� c'est un �tonnant melange de motifs anneniens. RAzvan Theodorncu: Ctvllluţla ro""nl/or Intre medieval J l modern. entrelacurile). doar ca valori estetice.coridoarelor" acestora. implicit a 8 .ro 249 . problema cronologizării motivului rămâne de obicei in suspensie. 1 (1890).ro / www. G. din păcate exclusiv de bibliotecă.preponderent geometrizate . după presupusa lor origine Tn arabe (care se asimilau termenului otomane . Astfel un ornament de pe o cupă de bronz din Spania maură este regAsit in plastica decorativă a moscheii D'Oigay el Joucoufy din Cairo dar şi Tn partea superioară a unui vas grec. p.clt. dovedindu-se deosebit de util într-o istorie a muta�ilor gustului estetic şi . Judecănd după conformaţia motivului i s-ar putea stabili două origini: una preluată de meşterul-sculptor din arta populară transilvană (cf. Meridiane.XII. profesorul G.de ce nu . Identitatea acestor motive a fost explicată prin penetraţia şi ' Sever Mu. Balş conchidea in interven�a sa la cel de al 1//-/ea Congres de studii bizantine din 1 930: . vol.l. caucasiens. qu'on retrouve des les debut de /'ere chretienne et qu'on peut qualifier d'une fa�on plus g�n�rale de byzantins dans le sens le plus large du mot. Bucureşti.

la răscruci de istorie şi de irnperii. : • . " Joseph Lechner: BoltlrN blzantlno-gotlcl Tn Moldova Tn sec. Miraculoasa broderie în piatră a Trei leramilor ca şi argintăria de cult din epocă bogat realizată prin gravare sau tehnicile au repousse cu inserţii uneori de pietre pre�oase şi perle deschid un alt capitol .. op. influenţele sunt tot atâtea însuşiri de valori congenuine . VIctor Simion. Un pahar de argint (din cole�a Trei leramilof') păstrând în conformaţia sa fondul de autohtonitate al piesei. orientul şi occidentul îşi dau mâna excluzând hibridul şi dizarmonia . O admirabilă căţuie cu mâner. avea această semnificaţie. al influenw!pr in cadrul artei epocilor lui Ştefan cel Mare şi Vasile Lupu. Unele candele au în partea de joc (deasupra părţii eul de lampe) grava� solzii arhicunoscuţi ai faianţei de lznic. 250 www. Deşi târzii.XV-XVI I).clt. impresionează prin includerea cu rafinament şi discreţie a motivului oriental în decoraţie. când elementele goticului moldovenesc se mai menţineau prin anumite aspecte în arhitectură. Motivul soarelui î n cele 6 3 d e discuri solare relevă proteismul său evoluând in desfăşurarea sa succesivă.. Copacul în formă de dom gotic este construit din graţioase panouri din argint traforata şi rafinat cizelata după modelul panourilor decorative ale interioarelor seraiurilor de pe malurile Bosforului.ro / www. Dealtfel acelaşi lucru îl remarca un cercetător ge�an al valorilo f �stre . ale soarelui . p. . El este un transfer clar din textilele orientale (în special din vechile covoare persane şi turceşti amintite) unde.muzeubt. Lupu îşi spune şi de această dată cuvântul. .1 1 Pe un fond de evidentă autohtonitate. evidenţiază în mod distinct iMuenţele stilului gotic constantă la noi bicentenară (sec. concomitent cu tardivele lui prelungiri in Moldova de acum 300 de ani apar şi intruziunile barocului apusean. prin meşterii din Transilvania. ln ultimă instanţă. piesă arhaic-tradiţională cu obArşii athonite devine prin osârdia meşterilor lui Vasile Lupu de o stranie eleganţă. op.adevărate permanenţe veneau niai rar.medievale rezumând arta lui Ştefan cel Mare la un _. De fapt. Motivul soarelui este tel mai frecvent numeric şi cel mai proteic. nealterate de trecerea timpului.ro . Ana Dobjanschl. ilustra�a nr.. XV-XVII.detalii inedite la noi cu peste două secole inaintea epocii. p. 10 11 · · Pa � � Petrescu.încifrează şi el mesajul de altă dată al zeului-soare. sculptură decorativă şi argintărie . 1 7 . _ echilibru est-vest. Poate acesta a fost ş i unul din rolurile artei poporului nostru aici. l a noi. rombul deosebit de frecvent . 1947. Lupu dar şi la cele · obişnuite sau mediocre.fireşti în astfel de confluenţa . lri rest uluitorul proteism al motivului integrează străvechiul simbol al lui Helios in peste 50 de flori. arată etnografii. celălalt filon occidental. Tn afară de varietatea de cercuri şi S-uri.cel al fuziunii influenţelor. Viena. Spiritul baroc al artei epocii lui V.valorile acestui stil le putem urmări în egală măsură la ctitoriile de faimă ale lui V.Muzeul Judeţean Botoşani statomicirea în etnografia noastră a acestei variante iraniene cu două-trei milenii in urmă1 0. S-ar părea că selectarea de către marele anonim care a conceput ornamentaţia Trei lerarhilor dând-o meşterilor spre executare a fost stimulată şi de existenţa motivului în arearul culturii noastre populare.efigii întâlnite in arta populară · la majoritatea popoarelor de la poalele Cautazului până la ţărmul' bceanului Atlantic. . 1 . .cit. Doar 3-4 imagini ·corespund efigiilor consacrate. . aceste influenţe .61 -63. Pe fondul sintezei autohtone a faimosului Bizanţ după Bizanţ.cimec. unde stilul gotic nu mai avea aderenţi ci mai degrabă se realizau prin imitaţii după aceleaşi detalii ale goticului din bisericile lui Şt�fan i::e l· Mare .97.

XVI I . (Toporăuţi). ancadramentul dreptunghiular din baghete încrucişate ce marca accederea în naos apare acum. unice reprezentări dar şi într-o regiune periferic-estetică a arealului de răspândire a acesteia . Ilie . imbatabilă. cea a mănăstirilor Burdujeni .XVII moldovenesc.în favoarea stilului Renaşterii şi ulterior a celui baroc.simpli imitatori. Treime (Buhalniţa). Sf. la intrarea în pronaos .muzeubt.intervertirea fiind explicabilă prin dispariţia peretelui dinspre naos şi i>ronaos 'şi prin dificultăţile realizării marelui portal gotic d� altădată (mai pretenţios). eliminarea acestuia în cadrul acţiunilor de restaurare din acest secol.. ilustrate în Moldova marele portal gotic terminat în arc frânt.primul stil al arhitecturii naţionale.generală în sec. este mai lung indiferent dacă acesta avea în continuare şansa unor meşteri specializaţi (ca la Trei Ierarhi sau Cetăţuia) sau pur şi simplu decădea.cimec. dificultăţile de delimitare ale lor fiind consecinţele înseşi ale omogenizării (pe parcursul a două secole) în cadrul arhitecturii autohtone la triumful căreia . AsPect. firesc. dăltuitori ai profilelor în piatră ale edificiilor marelui voievod şi urmaşilor săi. existentă întotdeauna în bisericile lui Ştefan cel mare în peretele ce despărţea pronaosul de naos persistă în biserjcile lui Vasile Lupu şi în general în întreg sec. Faptul în sine impresionează cu atât mai mult cu cât acesta apare în ciuda neajunsurilor lipsa meşterilor specializaţi (determinând voievodul să facă apel frecvent la reprezentanţii acestora din Ardeal sau Polonia). O analiză morfologică a principalelor monumente de arhitectură religioasă din timpul domniei lui V.u l este vizibil la bisericile Sf. Mai pretenţios. Dumitru din Orhei.ro / www. .în raport cu generalizarea.a contribuit în cadrul cunoscutului stil moldovenesc . Sfinţii arhangheli Mihail şi româneşti - www.XV-XVI . Analiza acestor elemente gotice este dificilă.toaţe din sec. Rusticizarea elementelor stilului gotic în cadrul a numeroase edificii religioase este o consecinţă a aceleiaşi situaţii. tot aşa cum boierii români pe la 1 830 îşi socoteau tot de-ale noastre straiele lor tradiţional-orientale de epocă fanariotă .Transilvania . Dispariţia peretelui dinspre pronaos şi naos . a fracului occidental. Surprinzător pentru cei obişnuiţi cu tradiţia. . sunt neajunsuri care determină o stare de regresiune a · plasticii faţadelor edificiilor religioase.i mpune o varietate evidentă a tipurilor de ancadramente la uşi. mai bine zis al Influenţelor acestora.Suceava sau Budeştii de Jos·-:. de-ale noastre. Tn Moldova feudală acest fenomen al supravieţuirii goticului. presupunând inână d e lucru specializată.XVI I . Lupu ci se va refugia în ancadramentele de piatră ale uşilor şi ferestrelor bisericii Cetăţuia ( 1 672) şi al altor câtorva edificii până la sfârşitul sec. lipsa materialelor de calitate etc. Se . Stilul gotic era practic abandonat n u numai în regiunile europene care îl generaseră şi promovaseră în strălucite.ACTit MOLDAVIAE MERIDIONAUS omogene structurii acestor edificii după un secol şi jumătate până întratât încât succesorii-beneficiari ai acestor edificii de cult . operate asupra edificiilor din sec. frecvent.. Cele două tipuri de ancadramente gotice de uşi. plasat la intrarea în pronaos şi uşa dreptunghiulară realizată in baghete incrucişate. .Solca ( 1 6 1 2-1620).XVI I . Lupu scoate în evidenţă cu claritate realizările încă notabile ca şi impasurile vizibile ale acestui proces de supravieţuire a goticului care în Moldova nu se va bloca odată cu sfârşitul domniei (1 653) lui V.ro 251 . a dus în consecinţă la confuzii în privinţa amplasării lor.le socoteau. mai degrabă teoretică. rusticizâAdu-se. pe mâna-unor meşteri de ţară rudimentari . . marele portal gotic în arc frânt este semnalat în biseriCile � · notabile Tntr-o istorie a artei medievale Sfinţii Petru şi Pavel . Sf.

in cazul existenţei exonartexului drept cale de acces in pronaos.ro / www. Dinamica fntretăierii baghetelor incrucişate din partea de sus a portalului dreptunghiular nu mai este Tnţeleasă de meşterii pietrari de la ţară.Marvan•. Roman (Sf.ro 252 .le simţim in tratarea aceluiaşi tip de ancadrament la bisericile mănăstirilor Dragomima. o răstălmăcesc decorativ. Sf. lnstllulul de . Precaritatea ştirilor documentare nu ne permite stabilirea filierii prin care modelele au . Parascheva din Ştefăneşti-Botoşani. Amploarea decorativă in viziunea unei arhaicităţi rurale. Sa va. Tn această situa�e o găsim la bisericile lui Vasile Lupu. Mihail şi Gavril din Paşcani (1664).construite in incinta mănăstirilor . marcănd intrarea in pronaos işi păstrează monumentalitatea. Sf. Treime de la Buhalniţa (1 626-1 629). Lupu. Sf. 1933.Siret (1 672). de un gotic denaturat. Tn această situa�e se prezintă uşa de la intrare de la biserica mănăstirii Sf. " RaporWe. Buc:urettJ . in multe din cazurile ulterioare acesta suferă vizibilă modificare. săli festive etc. copiate de meşterii de la ţară după modelele de altădată.străpungând altădată zidul dintre naos şi pronaos. reflcul integral Tntre 1887-1890 de ntatauratorul bisericii Andre Lec:onte de Nouy.1 636). fncercănd s-o redea.deşi nu in aceeaşi măsură . Evident magnifica Sai� Gotic� de la Trei lerarlli a avut ca model pe aceea . ele au pierdut Tnsă geometrismul rafinat al modelelor ini�ale din ctitoriile lui Ştefan cel Mare. Elementele verticale ale montan�lor se ineacă in structura zidului. asociind-o unui pitoresc ieftin.Toporău� etc. www. Gheorghe . portalul. Balf. excluzându-se eleganţei şi zvelteţei din trecut.discuri solare transpuneri in piatră a aceloraşi modele decorative din sculptura populară in lemn. impodobit cu linii neregulat-şerpuitoare este marcat pe parcursul acestora de un şir de rudimentare rozete . Mihail şi Gavril). Mutaţii similare .clădiri detaşate de restul constru�ilor cu rol multifun�onal. viguroasă dar evident deficitara artistic atunci când işi propune să imite formele aulice.Muzeul Judeţean Bototani Gavril (Paşcani.lucrarea fiind graţie meşterilor angajaţi.dar accentul va cădea nu pe vigurosul monumental ca in seci. o intâlnim acum ca uşă de intrare in biserică sau. Mulurile portalului sau baghetele incrucişate sunt repetate in virtutea ine�ei.XV-XVI. 1 3 Marele portal gotic işi păstrează rareori vechea lui configuraţie. Dacă acela de la biserica mănăstirii So/ca. ci pe integrarea intregului ancadrament intr-un ansamblu decorativ structural total diferit .cel oriental .anterioară . Blftrlclle moldovetlef1/ din v.. Sf. Dumitru din Orhei sau a bisericilor din Toporău� sau Bodeştii de Jos. La unele din acestea portalul este incadrat intr-un dreptunghi din toruri sculptate in piatră in formă de frânghie răsucită.a mănăstirii Dragomima " Cf. unde meşterul-sculptor a intercalat .. Mai multă acurateţe a stilului o găsim in sălile zise gotice . Voievozi . Dumitru din Orhei (1638). Este cazul uşii de intrare in biserica Sf. 1 664). Simplifi­ carea detaliilor duce la sărăcirea modelului şi practic la excluderea tensiunii lui dinamice şi in general impresiei de mişcare. Sf. Ilie . destul de bine lucrată . Ioan Botez�torol . el este o copie aidoma al aceluia anterior.35. Scânteia (Sf. atinge apogeul in uşa bisericii de la Rădeana. Sf. General.te grafice .cimec.imigrar la noi. · Mult mai frecventă este uşa realizată in bagheta incrucişate . Este cazul uşii de intrare in pronaos de la biserica mănăstirii Sf.laşi. două flori .de la Şerbeşti (Sf.muzeubt. La biserica Trei lerarlli (laşi) aparenţele de monumentalitate ale portalului1 4 se păstrează . servind ca trapeze. Sf.1 637). G. in edificii/a epocii lui V. Galata etc. Sava .stângaci sculptate in piatră. le fac greoaie.de cel al edificiilor epocii de apogeu a goticului. p.curlle a/ XVJI-IeiJ fl a/ XVIII-IeiJ.a la actualul portal de la Tl8i lflfllrhl (mljiOcind accesul Tn �) este c:orectA. Onufrie . chiar eleganţa origi­ nară. Dragomima (1 609). fenomenul rusticizării lor.laşi (1 634).total inadecvat in ansamblu.

El va fi reluat târziu. sincronie fenomenului renaşterii romantice a goticu/ui de la jumătatea secolului trecut in restaurările unor reşedinţa aristocrate (castelele de la Ruginoasa şi Miclăuşeni din jud. aceasta Tşi diminuează impresia de greoaie grandoare şi rece solemnitate . La Trei Ierarhi masivitatea greoaie de altădată a contraforturilor practic dispare indărătul reliefurilor sculptate in piatra acestora . Sa/a gotică a Trei lerarhilor .nu numai prin supleţea nervurilor dar şi prin inse�a. pregnante. a unor motive decorative. La ctitoria logofătului Tăutu de la Bălineşti un astfel de arcosoliu. ln această sală ca şi in aceea care peste trei decenii o va succeda . Stilului gotic aparţin şi elegantele arcosolii adăpostind in nişele de dedesubtul acestora pietrele funerare ale mormintelor. Integrată amplului ansamblu al Trei lerarhilor.Sa/a gotică a mănăstirii Cetăţuia. ţâşnind asemenea jeturilor de apă ale artezienelor pentru a-şi opri energiile ogivelor pe pereţii laterali. Pilaştrii susţin fiecare câte opt elegante nervuri de piatră. stilul gotic Tşi trăieşte cele mai frumoase din ultimele sale momente. pe parcursul acestora.practic aneantizându-le. ridicate de meşterii care realizau in sec. Lupu vor fi mai elegante. Ele inlocuiesc capelele funerare specifice bisericilor catolice din Polonia vecină. cu baze şi capitele pătrate. Piesa dominantă este aşa-zisa sală a paraclisului.proprie multor săli capitulare . Lupu numai la arhitectură. Ea a fost ocazional paraclis dar mai ales trapeză de zile mari.ACTA MOLDAVlAE MEIUDIONAUS (1 609) după cum cea de la Cetăţuia (1 672} putea să aibă ca model pe prima citată. Modificările aduse de restauratori nu i-au alterat configuraţia ei inţială.dantelărie ce le integrează intregului ansamblu decorativ exterior . pe pământul Moldovei. nervurile fiind mai ample şi de o neintrecută fineţe . Modelele puteau veni şi din ţară. Aceeaşi eleganţă a ogivelor.cimec. intr-o manieră amintind aceeaşi realitate din pridvorul Dragomimei.muzeubt. dispusă de altădată altfel. ancadramentele de piatră ale edificiilor ecleziastice.civile sau ecleziastice spaţiu de primire şi reprezentare. Evident influenţa goticului nu trebuie strict limitată in Moldova l u i V . tergiversat până in 1 961 . planul minuţios ridicat fiind respectat riguros. sală pentru adunări oficiale . Tnainte de stingerea lui definitivă la noi in ultimii ani ai secolului XVII . laşi) . . cele ale lui V. provincial. contraforţii mai pot fi intâlni� dar practic li se schimbă configuraţia sau răstălmăcesc resturile.a rezistat până in 1 891 când in cadrul campaniei de restaurare a fost demolată până sub temelii şi refăcută intr-un interval destul de lung. indărătul lor se intrevede modelul sălilor capitulare ale Ardealului.construcţie de sine stătătoare in cadrul complexului monastic .ro / www. ale stilului gotic dispar Tn edificiile ecleziastice fiind inlocuita cu altele indatorate altor orizonturi stilistice (este cazul ancadramentelor uşilor şi ferestrelor). conceput intr-un gotic viguros. Sala spaţioasă. Nu ştim in ce măsură vor fi fost şi alţi pictori occidentali ca acel · www. Astfel de nişe tăiate in grosimea zidurilor pentru a adăposti mormintele ctitorilor sau cele ale membrilor familiilor acestora se puteau vedea şi la Mănăstirea Neamţului sau Mănăstirea Humorolui. semicircular.XV-XVI şi mai târziu. Celelalte aspecte.adaptate noului stil intre 1 850 şi 1 870. precedată de o incăpere dreptunghiulară la care se ajunge printr-un alt spaţiu-vestibul succedat in exterior de un rezalit in care s-a amenajat principala intrare a imobilului. luminată de zece ferestre prevăzute cu banchine şi cornişe lintel îşi sprijină magnificele bol� in ogive pe doi pilaştri octogonali. o întâlnim in camera-vestibul ce anticipează Sa/a gotică.ro 253 . putea constitui un exemplu. Terminată cam odată cu biserica. .

Am adăuga penetraţia psihologică. maler.ro / www.XVI I. oferă în mod cert indicii pentru o posibilă se •• Ca1apeteasma. Dacă nu era german . p. în pictura de icoane etc. noua tehnică a stucului este generală de la prima ei utilizare la plafoanele Wawelului ( 1 600) dar continuată progresiv pe întreg parcursul secolului XVII 1 7. Având în vedere anumite influenţe ale artei otoman-orientale ce s-au exercitat asupra artei poloneze a sec. dupâ dezafectarea Cetlţil Neamţului. libertatea de 16 mişcare a personajelor. particularităţile fizionomiei ce trimit la arealul spiritual amintit. chiar bătătoare la ochi.devine marca distinctivă a acestui curent de artă. somptuoasă sărbătoare a culorii. peste un secol şi jumătate. .XVI I . o adevărată. sobrietăţii excesive a broderiilor din Putna sec. un studiu comparat de artă ar elucida multe aspecte ale paralelismului baroc polonez/baroc românesc (din acelaşi secol).XV le corespund. Meridiane.însăşi configuraţia barocului.clt.deloc periferic al artei acestei perioade ­ se limitează în lipsa altor piese la broderiile religioase realizate la comanda doamnei Tudos� între 1 638-1639 pentru noua lor ctitorie . fie şi sporadice. Lupu. copleşire cromatică şi permanentă mişcare . Analiza acestui aspect . " Marlusz Karpowtcz: Artll polonezi a secolului a/ XVII-IN. prin impresia de opulenţă. Lupu.61-62. ar putea fi o problemă de viitor dacă sursele documentare ar proba-o. Sunt trăsături în linia dar şi culoarea icoanelor care trădează acest spaţiu.re a elementelor occi­ dentale în raport cu cele orientale din configuraţia broderiilor religioase realizate în epoca lui V. p.se întâlnesc şi fu:z:ionează . . Dacă le asociem vechilor broderii ale epocii lui Ştefan cel Mare în raport cu care se află într-o clară.în speţă a decorului floral . op. După aceştia influenţele occidentale sunt vizibile în icoanele catapetesmei amintite prin redarea plastică a volumelor.muzeubt. cele opt broderii �eligioase ale Trei lerarhilor realizează prin fastul excesiv. Sunt cercetători contemporani dispuşi să autentifice această supoziţie. VIctor Simion. " Cf. O cercetare a eventualelor influenţe occidentale. simbolismului metafizic.cimec. un flux ornamental copleşitor. Semnificativă dar nu prea frecventă în epoca lui V. * Destul de dificilă se dovedeşte operaţia de decanta.limba în care îşi sublinia apartenenţa profesională. va cunoaşte plenitudinea mai târziu peste câteva decenii în ambianţa stilului brâncovenesc. Ed. Bucureşti.Trei Ierarhi. cea răsăritean-orientală şi cea occidentală . mutatii la finele sec. Dacă problema delimitării. Ana Dobjanachl. 1979.ro 254 .. Apartenenţa la baroc a acestor piese din zestrea artistică a mănăstirii este distinctivă. Tehnica stucului (aşa cum el este utilizat în vremea lui Vasile Lupu la nimburile sfinţilor sau la fondul) icoanelor impune un loc în care cele două influenţe. în mod tranşant. in biserica satului vanatori-Neamţ afiA acum in muzeul Mlnlstirli Neamţului. stucatura. integrarea ei într-un complex decorativ. Baraski sigur aparţinea unui spaţiu de cultură germană. a identificării originii motivului floral (în occident. orient sau în mediul autohton) este dificilă (atât în privinţa configuraţiei lui figurative cât şi în cea a cromaticii sau stilizării sale ) în schimb compoziţia de ansamblu. Hieratismul elevat. Preeminenţa până la exces a ornamentului . Nicolae din Cetatea Neamţului dar le presupunem existenţa. rafinamentul aulic. coloritul viu dar echilibrat.XVII.Muzeul Judeţean Botoşani maler Baraski care îşi punea în 1 643 semnătura pe pictura catapetesmei 1 5 bisericii mănăstirii Sf. radicală discrepanţă.55-56. Ca şi unele piese ale argintăriei şi sculpturii decorative în piatră. www. Nu numai în Orient ci şi în spaţiul Poloniei sec.

XVI valori de preţ comandate nu numai la curtea de la Wawel dar şi de reşedinţele magnaţilor poloni . unii regi sau regine aveau genealogii nord-occidentale. chiar fuzionează întrezărind un posibil. Primul element care reţine atenţia este bordura.muzeubt. p. în schimb în broderiile amintite ale epocii lui V.procedee tipice din recuzita vizuală a esteticii barocului.67.brodat într-o anumită culoare şi cel de deasupra anume răsfrânt la poale . O influenţă occidentală se va fi exercitat în domeniul dispunerii elementelor compoziţiei sau chiar ale detaliilor vestimentaţiei personajului (din portretul brodat). trimit la certe analogii cu acelaşi aspect al unei arte vecine . Lupu se remarcă o bordură lată.cit. de o mare frumuseţe decorativă. Prin utilizarea aţei de diferite culori sau a mijloacelor suprapunerilor grafice (cusătura cu firul metalic).familiare varturilor boierimii noastre pentru care Polonia. Veştmântul de dedesubt (rochia sau antereul) în cazul doamnei Tudosca sau prinţului Ioan .prin suprapunerile decorative de perle . cele două lumi ale decorului.cea a tapiseriei occidentale . diferenţa de planuri . se întrepătrund. nou stil . www. Bordurile ample.al fiecărei broderii. Stilizarea lor impusă şi de dificultăţile tehnice (cusătura cu acul.în adâncime prin intermediul detaliilor vestimentaţiei. crinul etc. mai vechi.prodigios flora! . Sunt mijloace ingenioase subsumate procurării iluziei .ca şi maniera stilizării lor întâmpină dificultăţi. Oricât ar fi de orientalizată . op. chenarul .·a splendidelor exemplare de Beauvais.ca în cazul regelui Sigismund al I I I-lea de Vasa. Dacă bordura decorativă practic nu există în broderiile din vremea lui Ştefan cel Mare.cimec.ACTA MOLDAVIAE MERIDIONAUS atribuire.luate separat . Punerea în pagină a tuturor acestor aspecte decorative vădeşte frecvent aceeaşi ambianţă. sunt tot atâtea transferuri din repertoriul omamental flora! flamand de generală circulaţie în occidentul Europei. se întâlnesc.ro / www. Motiveie florale aiCătuîesc ele însele un bandou dispus în dreptunghi cu o proprie logică compoziţională. autorii broderiei au reuşit să sugereze. XVI I . Nu o dată în etalarea motivelor ca şi în tehnica stilizării şi integrării acestora în compoziţii. aceasta va fi venit prin filieră poloneză unde s-a încetăţenit în lumea aristocrată a curţii regale unde nu o dată .brodat într-o alta. Victor Simion. al apusului şi al răsăritului. Suprapunerile grafice ale broderiei (flori într-un uşor relief faţă de suportul textil pe care au fost cusute) întăresc iluzia de adâncime. în sec. Dacă alcătuirea chenarului nu lasă nici un dubiu în privinţa originii sale occidentale în schimb efortul de a delimita izvorul propriu-zis al motivelor . • * " Ana Dobjanschi. Parte din motivele brodate cu fir de argint sau argint aurit . elemente arhitecturale) procurând iluzia celei. din sec. Arras sau altele. laleaua. rolul ei restrângându-se la vagul chenar dreptunghiular fără nici un ornament. poală de icoană etc. de a treia dimensiuni. realizată prin întrepătrunderea a numeroase · flori de o mare varietâte figurativă şi vie diversitate cromatică.ro 255 . se crea astfel impresia de adâncime a planurilor marcate prin două sau mai multe repere fixe sau mobile (personaje.pălăria doamnei Tudosca se datorează aceleiaşi mode occidentale. 1 8 Aspectul este vizibil convingător pentru tehnica folosită şi consecinţele ei vizuale în broderiile-portrete din Sa/a gotică a Trei lerarhilor. inconvenientele utilizării firului metalic) este deseori de tradiţie orientală. cu discreţie.bujorul. era nu o dată un refugiu dar şi un model politic. determină o diferenţă de planuri. format doar din duetul inscripţiei. fie ea dveră..

M.singurul original rămas intreg . Paul de Alep. Alexandrescu-Dersca Bulgaru. Ca şi Tn cazul celei similare de la Putna. Ana Dobjanschl.putAnd fi atribuite atelierelor din oraşele Ardealului sau Istanbul. Dacă diferenţele intre piesele de argintărie autohtonă.XVI . Bucurefli. laşul sec. comentarii la Ilustraţia nr. atelierelor din capitala Moldovei. Prestigiul argintăriei occidentale . descrise in cunoscutul său memorial.cimec..ro / www. EdHura f!ilnţific6 fi enciclopedici. in ateliere mai lucrau numeroşi urmaşi ai celor 33 de meşteri in metale preţioase din Sibiu sau celor 40 din Braşovul §.dacă nu in majoritatea lor numerică sigur in ponderea lor estetic-valorică .XVII nu este numai unul al consolidării familiilor feudale care-şi as umă pentru reşedinţele lor o stradă anume . Şi intr-un caz şi in celălalt documentele istorice argumenteazA situa�a. in schimb este greu de identificat apartenenţa la solul autohton a pieselor care. Este greu.104.41. " ldem._ ec. 19 ţomenzile erau numeroase.VI. Evident unele piese nu prezintă nici un dubiu in privinţa originii. VIctor Simion. voi. Dacă dupA ce un atelier local dA la ivealA vestitul epitaf a lui Siluan de la Neamţ putem vorbi fără reticenţe de debutul unei şcoli autohtone a broderiei religioase .era încă imens. se apela la atelierele locale dar pentru piesele mai ptetenţioase se recurgea la cele de peste frontierele principatului.ro 256 . consecinţa firească dacă ne gAndim la comenzile impresionante numeric venite din partea boierilor dar mai ales ale curţii domneşti in care numărul invitaţilor servi� in veselă de argint era impresionant. nejustificat. p. Tradi�ile şi prestigiul argintăriei gotice erau inci imense. www. Nu ne surprinde astfel că Vasile Lupu. in plin baroc european. In voi. lucrare la laşi.Muzeul Judeţean Botoşa ni Tn anumite privinţe argintăria de cult sau domestică a fost mai permeabilă la influenţele occidentale decât broderia.era de import (din Transilvania in majoritatea cazurilor).20 Prin configuraţia lor stilistică ele trimit la o renaştere nordică târzie.unui atelier local ieşean. Copiile după modele străine lucrate in atelierele din laşi sunt o realitate . Cllltorl atrllnl despre ţjrlle ro""n•.intre acestea cel al argintăriei ai cărei reprezentanţi se constituie intr-o breaslă. Nu ne surprinde in consecinţA că in argintăria Trei lerahilor (lucrată in intervalul 1 638-1 639) prezenţa pieselor de import din oraşele Ardealului atunci înstrăinat. in schimb să atribuim aşa cum afirmă Ana Dobjanschi şi Victor Simion2 1 . din aceleaşi motive unele piese lucrate in locurile amintite sunt atribuite. situa�a nu ne surprinde avand in vedere . 1 976 . Cl/lltorta patriarhului Macarte. p. aceasta va fi slujit Tn 1 639 la sfin�rea ctitoriei Trei lerarhilor. op. " Cf.. Mare parte din rAndul importurilor vizau lstanbulul imperiului otoman după cum o altă parte din piese se datorau atelierelor locale.XV-XVI când piesele de argintărie . Ele au fost comandate la Danzig (Gdansk) sau Danemarca. " Cf. convertiti in baroc. Cele patru sfeşnice masive care se văd şi astăzi in faţa catapetesmei la Go/ia ca şi exemplarul din muzeul mănăstirii Cetăţuia fac parte din cele opt sfeşnice văzute in 1 653 de Paul de Alep.muzeubt. plătite de domnitor cu contravaloarea lor in argint.42-43.din col�ile ecleziastice sau cele ale familiilor privilegiate . Tn Transilvania meşteşugul argintarilor era încă infloritor.Uliţa domnească dar şi al proliferării meşteşugurilor . comandA Tntr-un atelier transilvAnean. partea 1.1ntecedentele sec. candelabru! de la Go/ia .nu acelaşi lucru n putem spune despre argintărie . rezumă o configuraţie aparte îndatorată unui model străin. magnifica cadelniţA in formA de tum .cH. lucrate de meşteri locali şi cele de import sunt vizibile fără efort. text TrlgrijH de M. din Polonia sau statele germane.in speţă ::elei gotice .XIV­ XV ale Transilvaniei catolice. de dom gotic cu piciorul rememorind partea de jos a potirelor de impărtăşanie din sec.

la noi. op.98. Admiţând că acest obiect s-ar fi realizat intr-un atelier local ieşean.ro 257 . p.63.1 03. a prestigiului argintăriei gotice după ce stilul in care piesa in discuţie s-a realizat.clt. 22 in acest caz excepţia ar confirma regula argumentând permanenţa.. Nu numai preferinţa pentru diferite obiecte de orfevrărie de factură apuseană dar şi apelul la baroc in unele detalii ale arhitecturii interioare se subsumează aceleiaşi noi orientări. Nu avem nici o imagine a vechiului amenajament al spa�ului in care fusese depusă in 1642 racla Sfintei Paraschiva.. covoare. " ldem. dar mai ales gra�a rinsoului floral impodobindu-1 circulat. " Ana Dolljanachl..Orientul şi Occidentul.amt:mle slujind la slujbele de târnosire ale celor două sfinte locaşuri.comentarli la ilustraţia nr. Kutahya ca şi mobilierul luxos al interioarelor Goliei şi Trei lerarllilol5 dar şi veselă de argint. Dominantele gotice. VIctor Simion.ACTA MOLDAVlAE MERIDIONAUS Având in vedere iniţialele inscripţiei BBGZM precum şi insemnele heraldice de pe părţile laterale ale candelabrului.26 Obiectul ar avea şi o altă semnifica�e .cimec. comantarll la Ilustraţia nr. alcătuit însă ingenios din plăcuţe-panouri cu ornamentaţie microasiatică venită prin filieră turcă. vot. Eleganta arcatură sprijinită pe coloane de marmură având deasupra un baldachin (cuvucliu) a fost eliminată.fapt incriminat in epocă de către eruditul profesor Sever Mureşanu.clt.97. " ldem. făcând parte din configuraţia altor structuri estetice.clt. aşa cum susţin cei doi cercetători amintiţi.pentru spălarea rituală a clericilor . comentarii la llustJ'a1ia rY.50. Brussa.24 Tn acest adevărat porto-franco. VI. Este cazul căţuii din 1 639 donată de doamna Tudosca in care corpul de sus (capacul) are forma unui dom gotic23 in miniatură.muzeubt. acestea fuzionează organic intre ele. ne P-Un in faţa unui produs reprezentativ pentru o renaştere tardivă. O analiză mai atentă a detaliilor acestei cădelniţe scoate in evidenţă deplasarea lor spre decorativ. op. a lui Andre Lecompte du Nouy fără a se păstra măcar o fotografie documentară a ansamblului . op. Lupu pentru barocul occidental. realizatorii acestei piese au avut la dispoziţie din partea comanditarilor cel puţin o schiţă-proiect al acesteia. cum opinează autorii aminti� ai volumului Arta epocii lui Vasile Lupu. 27 " ldem.92.clt. cedase altor maniere şi stiluri..revendicabile prin provenienţa lor celor două extremită� ale artei intre care au oscilat gusturile dart şi meşterii epocii lui Vasile Lupu . www. Tn Ardeal se va fi realizat cădelniţa in formă de turn gotic. Celălalt ibric este tipic pentru arta occidentală. ca şi in cazul mixajului din broderia decorativă a Trei lerarllilor. nu intr-un atelier local.aceea a preferinţei din ce in ce mai vădită a curţii lui V. lucrat se pare intr-un atelier german din Regensburg sau Augsburg unde işi comanda dinastia Movileştilor argintăria de familie sau cea de reprezentare. Conforma�a elegantă a vasului trădând lucrătura unui profesionist de mare măiestrie. comentari i la ilustraţia nr.clt. in campania de restaurări de după 1 886. " Paul de Alap in antologia citati. op. " Sever llurqanu. Tntre obiectele din zestrea in argint a Trei /erarllilor sunt şi două ibrice de argint . curtea din laşi putea comanda nu numai ţesături.ro / www. Unul din 1639 pare a fi lucrat la Istanbul. in defavoarea aspectului lor stilistic originar. p. departe de a păstra puritatea originară a stilului interferă vizibil cu alte elemente care in principiu il contrazic. plăci de marmoră gata prelucrate sau celebrele faianţe decorative de lznik. op. rememorând aceeaşi piesă de la Putna realizată cu aproape două secole in urmă . c:t. convertită in baroc.

de astă dată sub semnul barocului sarmatic polonez. p. " ldem. prăbuşirea Tn 1 653 a lui Vasile Lupu a intrerupt o orientare in arta românească care. faţadele bisericii Go/ia (desăvârşită mai târziu in 1 660 de fiul ctitorului . Golia prin magnificele ei faţade exemplifică cea mai temeinică influenţă a acestui tip de baroc in Moldova sec.212. Maria.Ştefăniţă Vodă) alcătuiesc in epoca lui Vasile Lupu cel mai reprezentativ exemplu pentru influenţa occidentală. ln Clllltorl -"In/ despre ţlrl/e romfne. ne informează Cornelius Magni. . Ea aparţine unei epoci in care gustul şi modul de existenţă baroc al principelui moldovean cunoaşte o nouă mutaţie.VI. XVII ordonanţa clasică a faţadelor acestui edificiu. cu meşteri italieni veniţi de pe şantierele Poloniei28 vecine comanditarul reţinea in primul rând o nouă formulă a grandiosului estetic. după un Radziwil.udeţean Botoşa n i (J e aici ş i până l a hotărârea l u i V .specific bisericilor lui Ştefan cel Mare. op.muzeubt.integral in spiritul barocului vest-european vor fi doar zece ani. intregului edificiu.ro 258 .554. p.cel puţin in privinţa planimetriei şi plasticii faţadelor . secretă şi compensativă. de a impresiona. www. au dus la asocierea Goliei cu biserica Sf. Bucul'eftl. după modelul căreia Golia ar fi fost 9 realizată2 • Este o supoziţie dar nu o certitudine. Ca şi altădată..17.cit. aspiră la legături politice cu Polonia şi-şi comandă in occident argintărie pentru eticheta curţii sau pentru ctitoriile sale religioase.cit. montează primul ceas din laşi şi-şi comandă portretul unui pictor olandez (Abraham van Westerwelt). " Martua Karpowlcz.Muzeul J. ed.. plan care coboară in imperiul roman al primelor veacuri ale creştinătăţii. Ed. dominând pereţii exteriori. Planimetria Goliei. consecinţă a influenţei directe a barocului occidental. Merldi-. p. chiar dacă nu s-ar fi generalizat. Spectacolul acestei succesiuni de pilaştri. " Nicolae Sablu. " Comellua Magnl. lux şi opulenţă va fi mai rar intruchipat de expresia orientală a acestora (işi găsise apogeul mai inainte in miraculoasa broderie in piatră a Trei /erarflilo" ci mai degrabă de cea occidentală barocul italian venit prin filieră poloneză. un clasicism interpretat in spiritul unei renaşteri târzii cu treceri spre baroc. in speţă barocă din arhitectura şi plastica noastră decorativă. nu străin de dorinţa.ro / www. Lupu d e a apela l a mâna d e lucru specializată străină care să lucreze . Opera realizată de arhitectul italian 30 Trevano devenise un model frecvent reeditat in arhitectura sec. Sculptura baroci tn Romlnla. exigenţelor cultului ortodox. vibrează de asemenea la o nouă ipostază a monumentalităţii . Golia nu va fi un simplu accident şi nici un capriciu .ea corespundea unei noi opţiuni estetice a domnitorului (şi nu numai a lui) care s-ar fi inscris intr-o nouă fază a mentalităţilor şi gustului artistic specific societăţii feudale româneşti din Moldova secolului XVI I . Elansând intregul edificiu.. Ca arhitectură şi plastică decorativă. Prin această nouă înfăptuire lucrată. p. . ar fi impus acesteia o nouă dimensiune.XVII polonez31 • . in mare măsură ca şi aceea a Dragomirnei reproduce planul basilical al bisericii occidentale. pilaştrii încununaţi cu superbe capitele compozite dau o notă de solemnitate elegantă. op. XVI I . in favoarea unui nou accept al grandiosului. Cll/ltorla ffcfivll spre tabllra din Moldova. in interior. aulică. Vasile Lupu care-şi măritase fiica.18-21. voi.cimec. Petru şi Pavel din Cracovia. . Gustul pentru fast. Pilaştrii ca şi diferitele valori decorative ale faţadei sustrag edificiul vechiului concept de trăinicie şi potolită măreţie . dacă nu de esenţă . masiv angajaţi in zidăria de blocuri de piatră şlefuită.cit. surprinde in perimetrul arhitecturii ecleziastice a Moldovei sec.cel puţin de figuraţie. Faţadele sunt străjuite de cei 24 de pilaştri. el va fi adaptat însă. Din păcate. 1 922.

de energiile dinamice ale turlelor dar într-un alt plan şi într-o altă concepţie decorativă. Simboluri milenare ale unor civilizaţii orientale 259 Faţada Gollei www. din vârful acestora de­ vin un triumf. pilaştrii compartimentează eleganţ în clasice dreptunghiuri faţadele Goliei şi accentuează o notă certă de verticalitate.cimec. Ferestrele se decupează solemn în dreptunghiurile panourilor desem­ nate de succesiunea pilaştrilor . între două benzi înflorite în piatră delimitate sus de o boltă mică semicirculară. stingheră şi singuratică în mare măsură la noi în secolele XVII-XVII I . mai sus.toate înconjurând de jur împrejur edificiul. ferestrele sunt încununate cu frontoane clasice triunghiulare.ACTA MOLDAVIAE MERIDlONAUS Tnlăturând monotonia faţadelor. Este o reeditare a acestuia pe sol românesc. se răsu­ cesc ca nişte flăcări. ele vor fi reluate. Configuraţia şi în genere limbajul ei decorativ vor fi reluate peste aproape două secole în cadrul arhitecturii neoclasicii din principatele române. fiecare din ele.ro / www. Striaţiile fine şi totuşi nu lipsite de un viguros dinamism al frun­ zelor. pâlpâie sau izbucnesc. * Golia se desemnează în secolul XVII din Moldova drept cea mai autentică transpunere în arhitectura autohtonă a barocului occidental. de autonomie în cadrul ansamblului şi de perfectă încadrare în acesta. Ştefan este o reeditare mai modestă a Golie1). Exemplu de armonie şi echilibru.organizând şi dominând un spaţiu arhitectural demn de admirat pentru el însuşi. într­ un arc semicircular . Ei includ o forţă ascensională pentru care capitalele neocorintice sau mai bine zis compozite dacă avem în vedere şi cele două volute ionice de deasupra. susţin energetic ideea de mişcare. Tncadrate. pe cale de a avea urmaşi (biserica Mănăstirii Caşin. potenţând estetic înseşi tensiunile patetice ale barocului. Acestea se înscriu.muzeubt. Este o încununare a valorilor decorative şi în acelaşi timp o orizontală necesară care delimitează sus tensiunile verticale ale pilaştrilor. panoul ferestrei devine un spaţiu arhitectural demn de a fi privit pentru el însuşi.ro . flancată de o parte şi de alta de doi pilaştri corintici (copii reduse ale măreţilor pilaştri ai faţadei). ctitorită în 1 655 de Gh.o arhitravă de origine renascentistă. la rândul lor. Volutele frunzelor de acant se ridică. Sub streaşina bisericii o cornişă realizată din muchii succesive sprijinite pe consola se ridică deasupra unei admirabile frize delimitată de alte două benzi .

F.ro 260 .ro / www. Macarie www.muzeubt.Biserica Trei Ierarhi: strivechlul motiv al soarelui tn viziune baroc-florali Biserica roinistlrll Golla (1853) Trei Ierarhi (1839) Foto: G.cimec.

Hu de. inainte de inceperea logodnei. cei doi tineri erau încă o dată întrebaţi dacă se plac şi vor să facă logodna. miercuri sau vineri). Fata preciza încă o dată că este pregătită şi zestrea este gata: . la casa viitoarei mirese unde avea loc un dialog tipic: .Dacă nu-mi plăcea" (răspundea ea). Atunci. cât şi pentru intregul sat Tinerii se cunoşteau încă de la hora satului.au.. 63 ani in 1 988. Florea Bobu Florescu. Nunta era prilej de sărbătoare.Despre înmormântare"."4 La fel ca şi la peţit. LOGODNA.IQ.Stai măicuţă liniştită Şi tu tată hodinit. Din partea viitorului mire. I nformaţii despre obiceiurile practicate in viaţa satului moldovenesc ne vin încă din secolul al XVI I I-lea 1 prin opera lui Dimitrie Cantemir. . Pe ladă ţol şi scoarţe-n două iţe Şi la blide ştergători Cusute numai cu flori. t i. şi . obiceiurile de peste an ca şi obiceiurile referitoare la viaţa de . Nunta tradiţională avea momente individualizate şi specifice unui anume loc. Tn partea a 1 1-a a lucrării. dacă ajungeau la o înţelegere. O condiţie a ieŞitului la horă pentru tânăra fată. 61 ani Tn 1988 . ' De la AvAdinii Maria.muzeubt. un. atât pentru cele două familii care-şi căsătoreau copiii.ro ..ro / www. Culeasi de la Amilinei Maria.ACTA MOLDAVlAE MERIDIONAUS Momente ale ritualului tradiţional de nuntă din zona Botoşani Muzeograf Steliana BĂL TUŢĂ Tn cadrul comunităţii săteşti. Fliminti..c distinct. Hudefti. Din acel moment se ştia in sat. · . Primul moment care se desfăşura era PEŢITUL.nu vă adunam la casa mea". Eu cu grijă şi răbdare Tăte mi le-am pregătit Am pe culme cinci catrinţe.cimec. • 1 Studii şi Cercetări de Istoria Artei.familiej. Elemente Etnografice in opera lui Dimitrie Cantemir. ' De la Âlnălinei Maria.Vrei să mergi după băiatul acesta?" (era întrebată fata).Ceremoniile la logodnă şi nuntă". în mod deosebit capitolele XVI I I şi XIX. căsătorie şi înmormântare.ocup.. · www. . stabileau pentru joi sau duminică seara. practica o serie de ritualuri bine definite in momentele de naştere. 1-2/1995. . era să aibă zestrea terminată. · Familia ca nucleu al comunităţii săteşti.Despre datinile moldovenilor". că fata era pregătită pentru măritiş2. Descriptio Moldaviae. era trimis un staroste sau peţitoare (2-3 femei) in zile de post3 (luni. ne vorbesc .

Da". Periodice. Nunta se stabilea in 3-4 săptămâni. răspundea el. in duminica stabilită începea NUNTA care era condusă de vornic. la logodnică.ro 262 . Părţile croite erau date la brodat şi cusut. soacra mare şi soacra mică stabileau ziua următorului moment important premergător nunţii."5 După incheierea săptămânilor de pregătiri.Tţi place de fată?" (era intrebat băiatul). Gh. Era obiceiul. aveau loc pregătirile pentru nuntă. aveau texte diferite. căteva femei şi peţitoarele. in toamna anului 1 925. pe ochi negri s-a spălat. logodnicul şi vomiceii mergeau cu muzică la logodnică unde petreceau până la ora 12 noaptea. ce identifica pe mire cu un vânător şi pe mireasă cu o căprioară.Oraţia de faţă.declarat". Ştergarele pentru naşi erau ţesute din timp de fată şi mama ei. Pentru mireasă. nr. XXV. cu muzică de scripcă. ' Arhivele Naţionale. bertă). . Abia spre seară venea logodnicul însoţit de sfeteucă (o rudă) şi de vomic. ca acoperitoarea de cap dăruită de mire. 1925"). Să pofti� la nunta noastră. joi de dimineaţă s-a sculat.. Vornicul avea rolul principal in ritualul nunţii. tinerii erau logodnici şi logodiţi. care avea loc luni (in prima zi a săptămânii următoare). din fostul judeţ Dorohoi. dintr-un sat pe malul Prutului. . până la nuntă. de către mireasă.că nu veneam la casa asta". Tot cu acest prilej erau croite şi apoi brodate năframa pentru mire şi batistele pentru vomicei. logodnicii mergeau la Primărie la . După ce tre�au şi acest prag. Tn cadrul ceremonialului. 1 Octombrie. La 2-3 zile după momentul croitului. bună ziua V-o poftit domnul mire şi domnişoara mireasă Socrii cei mari Şi nunii cei mari Şi socrii cei mici. a fost culeasă de Gh. www. bariz. Vornicescu. ln toată această perioadă. Gh. timp in care erau terminate de brodat cămăşile.6 . ln fiecare sâmbătă seara. 1926 (.Al nostru cinstit şi mândru împărat. La croit. Când aproape de îndeseară au dat într-o • De la Amălinei Maria. croitul propriu-zis al cămăşii mirelui şi cămăşilor de socru şi soacră. Vomicescu.. veneau soacra mare. am auzrt-o toamna aceasta la o nuntA. la ceremonie. Atunci avea loc. in unele sate ale zonei Botoşani. la icoane s-a inchinat şi apoi la vânătoare a plecat. ciuboţelele şi o acoperitoare de cap (casăncă. Hudefli. druştelor. la o nuntă de pe malul Prutului. Filiala Botoşani. CROITUL. Şi-au umblat ce au umblat şi nimica n-au vânat. Darabani. Logodna dura 4-5 ore.lmi place.Albina". . La sfârşitul logodnei. O astfel de . că nu adunam atâta lume la casa părinţilor".Muzeul Judeţean Bototanl . mirele trebuia să aibă cumpărate voalul..Oraţie" de nuntă. să fie purtată pe mână. au umblat râpele şi au vânat toate vrăbiile şi au umblat ponoarele şi au vânat toate cioarele.34 din 1 5-31 ian.muzeubt. Dorohoi. care dovedeau spiritul de creaţie al vornicului. Soacra mică scotea valul de pânză şi simulau că foarfecul nu taie şi ca trebuie plată pentru croit. La aceeaşi intrebare.oraţiile de nuntă". dacă ii place de băiat. Bună ziua. legalizând astfel logodna. năframa şi batistele vomiceilor. In jud. care-I aştepta cu 3 druşte (domnişoare de onoare). fata răspundea: . Gh. .ro / www.cimec.

Iar la caii noştri să le daţi să mănânce. Cu roua neluată.Bine v-am găsit socri mici Dar nu ne întrebaţi ce umblăm. ori floricica ne-o daţi. Faţa albă şi-a spălat. că am venit de prin zăvoi Parcă a-nceput să se înveselească şi să zâmbească. să-i fie lui domnu mire de bună soţioară. din trâmbiţă a sunat Mare oaste-a adunat: 200 grăniceri."7 După ce o cere pe mireasă. Şi-a vânat cerul cu stelele. cu coarnele cănite.. dealul cu florile. dă de o urmă de căprioară Care a venit încoace şi-napoi nu se mai întoarce Atunci n-ea ales pe noi 6 lipani (viteji). Să nu se mai ofilească. satele cu fetele Şi înspre apus de soare. 200 feciori de boieri Şi înspre Chindia mare a plecat la vânătoare Să vâneze căprioare.ro 263 . Să scoatem această floricică din pământ. de stau toţi vânătorii şi se miară de ce să fie această urmuşoară? Unii ziceau că această urmuşoară să fie de căprioară. ce căutăm De fapt noi sama la nimeni nu dăm.cimec.muzeubt. să intrăm în pridvoare. Căci noi am venit cu târnăcoape de argint. Şi să întindeţi covoare. Trifoi verde cosit in noaptea lui Sfântu Gheorghe. Călări pe şase armăsari. . cu unghiile cositorite Pornirăm şi venirăm. de unde soarele răsare Nouă să ne aduceţi scaune de argint Să descălecăm aici pe pământ. 1986. ' Oraţie culeasA de la Vomic. mirele este însoţit de vornic şi până la 6 vornicei. pe cap s-a pieptănat Pe cal a-ncălecat. ori de noi nu scăpaţi. Atunci socri mici. Neculai Cojoc. Iar de când ne-a zărit pe noi.ro / www. O altă Oraţie de nuntă culeasă chiar de la un vornic. ne îndeamnă să o prezentăm pentru frumuseţea imaginilor plastice dar şi a mesajului pe care îl transmite: .ACTA MOLDAVlAE MEIUDIONAUS văişoară. comuna Copălilu. Vornicul prezintă ceata serioasă care a venit cu mirele şi care doreşte să descalece în curtea părin�lor fetei. La casa părinţilor miresei. feciori de generali.Căci . S-o scoatem cu tot cu rădăcină Să o ducem la tânărul nostru împărat în grădină Acolo să o răsădească.. www. să crească. să înflorească. cu floarea nescuturată. Coşula. Generali de lângă mare. cântând şi chiuind şi din pistoale trosnind Până aici la dumneavoastră am sosit Şi aici ce-am zărit? o floricică frumoasă care stă cam sfioasă Care locul nu-i prieşte şi mai tare se ofileşte. Căci tân� nostru împărat De dimineaţă s-a sculat. să nu ne credeţi morari beţi să descălecăm în scăieţi Noi suntem oameni mari." .

Muzeul Judeţean Botoşani
Strânsă în sărbători, de 2 fete surori Caii noştri să mănânce, şi din capete să mişte Caii noştri să bea şi din capete să dea Socri mici, ce s-a făcut, nu mai este de desfăcut." Un alt moment care are frumuseţea lui în cadrul nunţii, este GĂTITUL MIRESEI. La o masă în mijlocul ogrăzii, sau în casă, era aşezată mireasa în faţa oglinzii ţinută de două druşte surori sau verişoare. Naşa împreună cu druştele îi pun pe cap voalul şi coroniţa cumpărată de mire. După ce mireasa este gătită, oglinda era întoarsă către mire ca să plătească şi acesta punea bani, sau o pereche de cercei care erau puşi miresei la urechi . Ridicându-se din faţa oglinzii, mireasa punea în brâul mirelui năframa şi druştele, batistele la mâna vomiceilor. Urma, apoi, un alt moment cu profunzimi simbolice, numit I E RTĂCIUNEA. Şi cu acest prilej, Vomicul îşi arată talentul creativ, cerând în versuri iertare părinţilor, în numele tinerei perechi. Tinerii stăteau aşezaţi în genunchi pe o pernă aşezată pe un lăicer, orientaţi spre răsărit, dar în faţa părinţilor (socrii mari şi mici) care stau pe o laviţă sau pe scaune. Textele de iertăciune au şi diferenţe dar şi asemănări (cum ar fi precizarea că începutul legăturii în doi este dat de Dumnezeu, încă de la .moş" Adam şi .baba" Eva). Vomicul din satul Mândreşti, comuna Vlădeni, adresează cererea de iertare către părinţi şi nuntaşi: .- Cinsti� gospodari şi gospodine, Vă rugăm să lua� aminte La câteva cuvinte, care stau scrise în cărţile sfinte Şi acum trebuiesc zise: - Cinstiţi gospodari şi gospodine Fete şi feciori şi dumneavoastră Cu toţi ostenitori Iar dumneavoastră cinstiţi părin� Care de la Dumnezeu sunteţi rândui� Ca şi pomii cei rodiţi, care îşi fac roadele lor Pe întinsul livezilor, în răcoarea viilor Asculta� câteva cuvinte de rugăminte: Că aceşti doi tineri, .care stau în genunchi, Cu capetele aplecate, cu braţele încrucişate şi cu feţele ruşinate, Se roagă cu smerenie, să le da� blagoslovenie Iar dumneavoastră cinsti� părin� Fi� buni de-i iertaţi, şi-i binecuvânta�. .a lertăciunea rostită la nun� de vomicul Neculai Cojoc, din comuna Copălău, are de asemenea originalitatea şi frumuseţea ei: .Cinsti� socri mari şi dragi nuntaşi Asculta� Sfânta lertăciune Când Dumnezeu luni prima zi

lert.iciune culeasll de la vomic Mov8nu M. Andrei, sat MlndrettJ, corn. Vl.ldeni, 1987.

www.muzeubt.ro / www.cimec.ro

264

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONAUS

A făcut cerul şi pământul, Pe cer 1-a împodobit cu soare, lună şi stele lucitoare Iar pe pământ a dat a văzduhului înălţime Cu zburătoare mulţime. Văzând Dumnezeu că pe pământ nu este bine să nu fie om, L-a făcut pe strămoşul nostru Adam Cu trup din lut, cu oase din piatră, cu sânge din nori După chipul şi asemănarea Sfinţlei Sale. 1-a suflat în faţă şi i-a dat viaţă · · Şi iar văzând Dumnezeu Ca omul să nu fie singur pe pământ 1-a dat somn greu lui Adam Şi 1-a adormit în mijlocul raiului. Atunci Dumnezeu i-a rupt din coasta stângă Din coasta cea mică, să nu-i fie nimică Şi a făcut-o pe strămoaşa noastră Eva, 1-a suflat în faţă şi i-a dat viaţă. Adam trezindu-se din somn Speriat, cu glas tare a strigat: - Ce este aceasta, Doamne? Atunci Dumnezeu i-a răspuns: - Nu te speria Adame, căci este trup din trupul tău Şi os din oasele tale Şi se va chema ţie de soţie Şi veţi fi amândoi un trup Atunci Dumnezeu i-a binecuvântat.
.

Aşa a rânduit Dumnezeu Şi la aceşti doi tineri, zi de căs