Sunteți pe pagina 1din 4

Rspunsurile mari glas T, alctuite de diacon Cornel

Constantin Coman i completate de Virgil Ioan Nanu

min.

i i du u hu u lui tu.
A '
e e Ta a a tl pe Fi i i ul i pe Sfn tu u u

ul Duh Tre e i i i i mea cea de o fi i i in
A !K
i ne des pr i i i i i t .
' A ] !S
u bi i Te voi Doa a amne v r tu u u u tea
'
a a a a mea Dom nul e es te n t ri i rea mea
' '
i sc pa a rea a mea i i i Iz b vi to o o o
A '
ru u u ul meu.
A ] '
i la p cii je ert fa a la a a u
'
u u dei.

i cu du u hul tu.
'
a vem c tre Do o o omnul.
www.stavropoleos.ro
!S A
u vred ni ci e i cu dre e ep ta a a te es te
A
a ne n chi i na Ta t lui i Fi i u u lui i Sf n
'
tu u u lu u ui Duh Tre e i i i i mii ce lei de o fi
A '
in i ne des pr i i i i te.
] A !S
f nt, Sfnt,Sf nt Domnuul Sa va a a ot plin e

ce e e e rul i p m n tul de sla a
A ' ! !!S
va a a a Ta; O sa a na a a n tru ce e ei de e e
A
sus bi ne cu vn ta at e e es te Cel ce e vi i i i
A ' '
ne n tru nu me e le Do o om nu u u u lui. O sa
!!
na a a a a n tru ce e ei de e e e su us.

a mi i i i i in.

a a min.
]A'
e Ti i ne Te e l u u 'u u u u dm
A !S A
pe Ti i i ne bi i i ne Te e e cu v n tm i
'
i i e e i mul u u mi im Doa a a 'a a a am ne i
www.stavropoleos.ro
2
'
ne ru g m i i i i e Dum ne ze e e u u lu ui
' A!S
no o o o os tru u u u u u u u u u.
Axion glas T, alctuit de P.S. Nectarie Frimu


[
u vi i ne se cu u u a de e v ra a
!
at s te fe ri cim pe ti i i ne Ns c toa a a
' ]
a a re de Du um ne e e zeu cea pu u ru rea fe e

ri ci i i i t i prea ne vi no va a a a
!S
t i Mai ca Dum ne ze e e e e u u lui no o
'
o os tru.
[
e ea ce eti ma a ai cins ti i i i t
'
de c t He e ru vi i i i mii i mai sl
!S
vi i i i t f r de a a se m na a a re
'
de c t Se e ra fi i i i i i mii ca
]
re f r stri i c ciu u u u ne pre Dumne zeu Cu v
'
n tul a a ai n s cut pe ti ne cea a cu a
www.stavropoleos.ro
3

de e e v ra a a a a at Ns c toa a re de
]
Du u u um ne e zeu te e e m ri i i i i

i i im.
'!S ] '
e to o o oi i i i pe e e toa a a a te.
www.stavropoleos.ro
4
GRUPUL PSALTIC AL MITROPOLIEI ARDEALULUI