Sunteți pe pagina 1din 7

Rezistenta la foc Intreberi

1.Care este difrenta dintre incendiu real si incendiu normalizat? a)incendiu real are 4 faze de dez. Iar incendiu normalizat 5 faze de dezv. b)incendiu real nu poate fi caracterizat printr-o curba temp.-timp c)incendiu normalizat nu poate fi caracterizat printr-o curba temp.-timp d)incendiu normalizat este o reproducere conventionala a unui incendiu real 2.Printre factorii care influenteaza porentialul distructiv al unui incendiu este a)factorul uman prin neluarea masurio PSI impuse de prevederle legale b)limitele incaperii prin influentarea inertiei termice c)materialele din care sunt alcatuite usile si ferestrele d)durata de timp dupa care incendiul a fost semnalizat 3.Riscul de incendiu al caldirilor civile conform P118-99 se det. In functie de: a)sarcina termica b)clasa de combustibilitate a materialelor infamabile c)categoria de pericol de incendiu d)distantele de siguranta normate dintre cladiri

4.Gradul de rezistenta la foc al cladirilor conform normativului P118-99 se det. In functie de: a)durata de rezistenta la foc b)categoria de pericol de incendiu c)clasa de combustibili tate si durata de rezistenta la foc d)densitatea sarcini termice 5.Rezistenta elem. Structurale din otel la actiunea incendiului este det de: a)entalpia otelui b)viteza de crestere a temp. c)difuzivitatea termica d)calitatea otelului utilizat 6.Rezistenta elem structurale din lemn la actiunea incendiului este det de: a)calitatea ignifugarii lemnului b)viteza carbonizarii c)tipul solicitarii la care este supus elem structural d)schema statica adoptata 7.Rezistenta elem structurale din beton armat(stalpi,grinzi,placi) la actiunea focului este det de: a)grosime stratului de acoperire cu beton a arm stalpilor b)depasirea temp de 150 C pe fata neexpusa la foc a placilor c)utilizarea pt arm a otelului PC d)suplimentarea etrierilor si a barelor de repartitie

8.Care este mecanismul chimic de protectie la incendiu cu ipsos a elem structurale din metal sau lemn: a)o reactie chimica exotermica b)o reactie chimica endotermica c)o reactie chimica prin care se reduce coef de conductivitate termica d)nici una din reactile chimice de mai sus 9.Care este cel mai avantajos material termoizolator la alc panourilor de protectie la foc tip sandwich: a)polistirenul expandata ignifugat b)poliuretanul c)vata minerala d)fibrele textile sintetice ignifugate 10.Notiunea de categorie de pericol de incendiu conform normativului p118-99 este caracteristica: a)cladirilor civile b)cladirilor de productie si depositare c)cladirilor civile si cladirilor industriale d)cladirilor civile cu Sali aglomerate 11.Care este incadrarea corecta a riscului de incendiu si a

12.Care sunt gardele de rezistenta la foc prevazute de normativul P118-99 a)grade de rezistenta la focA,B,C,D,E b)grade de rezistenta la foc I,II,III,IV,V c) grade de rezistenta la foc I.II.III.IV d) grade de rezistenta la foc mic ,mijlociu,mare,foarte mare 13.Care sunt categoriale de pericole de incendiu prevazute in normativul P118-99 a)categoriale de pericol de incendiu sunt: A(BE3a),B(BE3b),C(BE2),D(BE1a),E(BE1b) b)categoriale de pericol de incendiu sunt: A(BE3a),B(BE3b),C(BE2),D(BE1a),E(BE1b),F(BE1c) c)categoriale de pericol de incendiu sunt: A(BE3a),B(BE3b),C(BE2),D(BE1a) d) )categoriale de pericol de incendiu sunt: I,II,III,IV 14.Cum se clasifica elem de constructie pereti si plansee-conform P11899 a)antifoc(AF);rezistenta la foc(RF);rezistenta la exploziee(RE) b) antifoc(AF);rezistenta la foc(RF);etanse la foc(EF) c) antifoc(AF);rezistenta la foc(RF);rezistenta la exploziee(RE);etanse la foc(EF) d) antifoc(AF);rezistenta la foc(RF);rezistenta la exploziee(RE);etanse la fum(EF)

15.Procedura pt calculul structurilor expuse la foc conform SR EN1991-12:2004 presupune: a)selectia scenariilor de incendiu de calcul relevante determinarea factorilor de calcul corespondent calculul evolutie temp in int elem structurala calculul comportarii mecanice a structuri b)stabilirea gradului de rezist la foc sau/si a categoriei de pericol de incendiu ;stabilirea riscului de incendiu;calculul comportarii mecanice a struct expuse la foc c)selectia scenariului de incendiu de calcul relevant;stabilirea riscului de incendiu;stabilirea gradului de rezist la foc sau/si a categoriei de pericol de incendiu;calculul comportari mecanice a struct. d)det focului de calcul relevant;stabilirea riscului de incendiu;calculul comportari mecanice a struct expuse la foc 16.Comportarea la foc a peretilor de zidarie depinde de: a)denistatea elem pt zidarie;tipu constructiv al peretelui;categoria de pericol de incendiu b)materialul elem pt zidarie;excentricitatea incarcarii;scnariul de siguranta la foc c)tipul elem ;tipul mortarului;zveltetea peretelui;tipul si natura finisajeloraplicate d)raportul dintre inc de calcul si rezist de calcul a peretelui;riscul de incendiu 17.Care este valoarea temp pe fata neexpusa la incendiu a unei placi din beton armat la care se considera ca aceasta va ceda:

a)150 C b)180 C c)130 C d)120 C 18.Care este temp critica de la care elem structurale din otel isi pierd stabilitatea: a)cca 400 C b)cca1000 C c)cca600 C d)cca850 C 19.Care este viteza de carbonizzare perpendiculara pe fibre la lemnul de rasinoase? a)cca 2.5cm/ora b)cca 3.6cm/ora c)cca 5.0 cm/ora d)cca 6.5cm/ora 20.Normele e siguranta la incendiu bazate pe prescriptii sunt caract si de: a)proiectarea privind siguranta la fo ceste fundamentala pe dinamica incendiului b)proiectarea privind siguranta la fo ceste fundamentala pe specificatii c)proiectarea privind siguranta la fo ceste fundamentala pe conceptul de risc potential

d)proiectarea privind siguranta la fo ceste fundamentala pe mentinerea capacitatii portante a