Sunteți pe pagina 1din 38
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Cuprins B UN VENIT ÎN A DVANCE S

Noutăţi în Advance Steel 2011

Cuprins

BUN VENIT ÎN ADVANCE STEEL 2011

5

UN NOU PROCES DE INSTALARE UNIC

6

GRAITEC ADVANCE MANAGER

7

Interfaţă intuitivă pentru personalizarea setărilor

7

Setări

8

Aplicaţii

8

Proiecte

8

Ajutor

9

Licenţa

9

INTERFATA UTILIZATOR IMBUNATATITA

10

Reorganizarea comenzilor în Ribbons

10

Palete de instrumente

10

Ferestre de dialog simplificate si intuitive

11

O

mai bună grupare a materialelor

11

Programul memorează poziţia ferestrelor de dialog

11

Utilizarea funcţiei “Orbit” fără a închide ferestrele de dialog

11

Un nou mod de selectare a secţiunii profilelor

12

Ultima secţiune selectată este memorată

12

MODELARE

13

Explorator Proiect

13

Izolarea unor părţi din model

14

Noi opţiuni în fereastra de explorare a modelului

14

Funcţia de căutare – Noi criterii

15

Forma ancorelor

15

Profile

cu

contrasăgeată

16

Conectori

16

Catalog de profile

17

Catalog

tablă striată

17

Cataloage actualizate de şuruburi

18

Profile cu secţiune variabilă

18

Mai multe opţiuni de ajustare / extindere

19

O

nouă funcţie pentru divizarea profilelor şi pentru crearea unei îmbinări cu joantă de montaj

19

Noi opţiuni de modelare

19

ÎMBINARI

20

Îmbinare cu placă de bază pentru ţevi

20

Noi tipuri de îmbinări cu scaun

20

Noi tipuri de îmbinări pentru contravântuiri cu secţiune I

21

Noi tipuri de îmbinări cu corniere pentru contravântuiri din ţeavă

22

Îmbinări pentru elementele de închidere pentru acoperiş

22

Noi opţiuni pentru crearea rigidizărilor în îmbinările existente

23

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Îmbun ă t ăţ iri pentru diverse îmbin ă

Îmbunătăţiri pentru diverse îmbinări

23

Placă de bază – Noi opţiuni

24

Placă sudată – Noi opţiuni

24

Contravântuiri cu întinzător filetat – Noi opţiuni

25

Crearea automată a scărilor – Noi opţiuni

25

Crearea automată a balustradelor – Noi opţiuni

26

Verificarea mai multor tipuri de îmbinări

27

Calculul îmbinărilor – Selectarea tipului de raport

27

NUMEROTARE

28

Numerotarea conectorilor

28

Poziţii standard pentru conectori

28

Numerotarea elementelor din beton şi lemn

28

PLANŞE

29

Documente rapide

29

Crearea automată a reviziilor pe planşe şi în extras

30

Notele de revizie – Noi opţiuni

31

Cote inteligente de tip utilizator

32

Sistem de axe afişat în planşele de ansamblu

33

Secţiuni – Noi opţiuni

33

Poziţionarea automată a etichetelor – Noi opţiuni

33

Camere – Noi opţiuni

34

Copierea proprietăţilor

34

LISTE SI EXTRASE DE MATERIALE

35

Creare rapidă a extraselor de materiale

35

Comenzile Anulare şi Reluare

35

Un nou tip de extras pentru profilele prelucrate la capăt

35

CREAREA STRUCTURILOR MIXTE OŢEL-BETON

36

Modelarea 3D a elementelor din beton

36

Elementele din beton sunt afişate şi în planurile generale

37

ADVANCE STEEL – INTEGRARE PDMS

38

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Bun venit în Advance Steel 2011 Advance Steel

Noutăţi în Advance Steel 2011

Bun venit în Advance Steel 2011

Advance Steel 2011 face parte din soluţia integrată BIM GRAITEC Advance, alături de Advance Concrete şi Advance Design.

Programele din soluţia BIM GRAITEC Advance au câteva caracteristici în comun:

Un kit de instalare unic pentru toate cele trei softuri GRAITEC Advance, disponibil pe un singur DVD, O nouă aplicaţie: GRAITEC Advance Manager, Cataloage de secţiuni utilizate atât în Advance Steel cât şi în Advance Design, Integrare îmbunătăţită CAD - calcul.

GRAITEC Advance este o soluţie unică şi integrată CAD - calcul.

este o solu ţ ie unic ă ş i integrat ă CAD - calcul. Advance Steel
este o solu ţ ie unic ă ş i integrat ă CAD - calcul. Advance Steel
este o solu ţ ie unic ă ş i integrat ă CAD - calcul. Advance Steel

Advance Steel 2011 aduce noi funcţionalităţi şi îmbunătăţiri, dintre care enumerăm:

O interfaţă utilizator îmbunătăţită Exploratorul proiectului Noi îmbinări inteligente Creare rapidă a documentelor Cote inteligente Crearea automată a reviziilor pe planşe şi în extras Profile cu contrasăgeată

Advance Steel 2011 este soluţia optimă pentru toate proiectele dumneavoastră!

Lucrând cu Advance Steel veţi avea cea mai intuitivă şi performantă soluţie software pentru proiectarea, modelarea şi detalierea tuturor tipurilor de structuri metalice!

ă solu ţ ie software pentru proiectarea, modelarea ş i detalierea tuturor tipurilor de structuri metalice!

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Un nou proces de instalare unic Noua versiune GRAITEC

Un nou proces de instalare unic

Noua versiune GRAITEC Advance 2011 este livrată pe un DVD unic şi permite instalarea celor trei softuri într-o singură etapă.

instalarea celor trei softuri într-o singur ă etap ă . Asistentul de instalare ofer ă informa

Asistentul de instalare oferă informaţii despre programele GRAITEC Advance şi permite:

Selectarea programelor ce urmează a fi instalate. Accesul direct la documentaţie. Accesul direct la paginile de Internet pentru informaţii suplimentare.

instalate. Accesul direct la documenta ţ ie. Accesul direct la paginile de Internet pentru informa ţ
instalate. Accesul direct la documenta ţ ie. Accesul direct la paginile de Internet pentru informa ţ
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 GRAITEC Advance Manager Noua aplica ţ ie GRAITEC

Noutăţi în Advance Steel 2011

GRAITEC Advance Manager

Noua aplicaţie GRAITEC Advance Manager (GAM) implică o serie de opţiuni:

O nouă interfaţă pentru personalizarea setărilor Personalizarea cataloagelor de secţiuni Gestionarea proiectelor Gestionarea licenţelor Acces direct la Help şi documentaţie Sfaturi interactive Lansarea aplicaţiilor GRAITEC Advance

Aplicaţia GAM se poate instala pe sistemele de operare de 32-biţi şi/sau 64-biţi.

Interfaţă intuitivă pentru personalizarea setărilor

Odată lansată aplicaţia, utilizatorul are acces rapid la o serie de funcţii principale; noutăţile precum şi alte detalii şi informaţii suplimentare, se află in consolă.

ş i informa ţ ii suplimentare, se afl ă in consol ă . Panoul central ce

Panoul central ce permite accesarea diferitelor componente

Informaţii suplimentare oferite de serverul GRAITEC.

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Set ă ri În fereastra “Set ă ri” se

Setări

În fereastra “Setări” se pot defini tipuri de elemente ce vor fi utilizate ulterior în program.

De exemplu, se pot adăuga, şterge sau modifica tipuri de ancore, şuruburi şi conectori.

De asemenea, se pot defini:

Unităţile de măsură Dimensiunile preferate pentru diferite tipuri de obiecte şi scara utilizată în desen Preferinţe RSS

Aplicaţii

Din fereastra “Aplicaţii” se pot lansa toate cele trei programe GRAITEC: Advance Design, Advance Concrete şi Advance Steel.

Advance Design, Advance Concrete ş i Advance Steel. Proiecte Din fereastra “Proiecte” se pot gestiona rapid

Proiecte

Din fereastra “Proiecte” se pot gestiona rapid şi cu uşurinţă toate proiectele: putem afla informaţii referitoare la dimensiunea fişierelor, denumirea proiectelor sau putem crea noi proiecte:

putem afla informa ţ ii referitoare la dimensiunea fi ş ierelor, denumirea proiectelor sau putem crea
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Ajutor Din aceast ă fereastr ă pute ţ

Noutăţi în Advance Steel 2011

Ajutor

Din această fereastră puteţi accesa documentaţia tehnică pentru o utilizare corectă a celor mai importante funcţii ale programelor GRAITEC Advance, într-un timp foarte scurt.

Licenţa

Din fereastra “Licenţă” putem gestiona licenţele pentru programele GRAITEC Advance:

foarte scurt. Licen ţ a Din fereastra “Licen ţă ” putem gestiona licen ţ ele pentru

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Interfa ţă utilizator îmbun ă t ăţ it ă

Interfaţă utilizator îmbunătăţită

Noua interfaţă Advance Steel permite accesul rapid la funcţiile cele mai frecvent utilizate.

Reorganizarea comenzilor în Ribbons

Comenzile din Advance Steel au fost reorganizate în Ribbons pentru a avea un acces rapid la toate funcţionalităţile programului.

acces rapid la toate func ţ ionalit ăţ ile programului. Butoanele sunt grupate pe rânduri diferite
acces rapid la toate func ţ ionalit ăţ ile programului. Butoanele sunt grupate pe rânduri diferite
acces rapid la toate func ţ ionalit ăţ ile programului. Butoanele sunt grupate pe rânduri diferite

Butoanele sunt grupate pe rânduri diferite O serie de butoane de dimensiuni mai mari permit accesul la comenzile utilizate frecvent.

Palete de instrumente

Paletele de instrumente Advance Steel au fost grupate într-un singur panou.

utilizate frecvent. Palete de instrumente Paletele de instrumente Advance Steel au fost grupate într-un singur panou.
utilizate frecvent. Palete de instrumente Paletele de instrumente Advance Steel au fost grupate într-un singur panou.
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Ferestre de dialog simp lificate si intuitive O

Noutăţi în Advance Steel 2011

Ferestre de dialog simplificate si intuitive

O serie de ferestre de dialog din Advance Steel au fost modificate pentru a fi cât mai simplu de utilizat şi accesat. De exemplu, ferestrele de proprietăţi pentru profilele compuse şi profilele sudate, filtrul de selecţie etc.

compuse ş i profilele sudate, filtrul de selec ţ ie etc. O mai bun ă grupare
compuse ş i profilele sudate, filtrul de selec ţ ie etc. O mai bun ă grupare

O mai bună grupare a materialelor

Materialele disponibile au fost grupate în trei categorii: Metal, Beton şi Lemn.

Astfel, pentru orice tip de element, materialul poate fi selectat mai uşor.

tip de element, materialul poate fi selectat mai u ş or. Programul memoreaz ă pozi ţ
tip de element, materialul poate fi selectat mai u ş or. Programul memoreaz ă pozi ţ
tip de element, materialul poate fi selectat mai u ş or. Programul memoreaz ă pozi ţ

Programul memorează poziţia ferestrelor de dialog

Programul memorează ultima poziţie în care a fost afişată o fereastră de dialog. Astfel, vă puteţi gestiona spaţiul de lucru într-un mod mai eficient. La o nouă afişare a ferestrei de dialog, nu va mai fi necesar să o repoziţionaţi.

Utilizarea funcţiei “Orbit” fără a închide ferestrele de dialog

Comanda “Orbit" poate fi utilizată chiar şi atunci când este afişată o fereastră de de dialog.

Astfel, puteţi vizualiza în timp real, din orice unghi, efectele modificărilor efectuate prin intermediul ferestrelor de proprietăţi.

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Un nou mod de selectare a sec ţ iunii

Un nou mod de selectare a secţiunii profilelor

Advance Steel 2011 permite selectarea facilă a secţiunii unui profil. Tipul de secţiune şi dimensiunea pot fi selectate cu ajutorul unui singur element de control.

fi selectate cu ajutorul unui singur element de control. Ultima sec ţ iune selectat ă este
fi selectate cu ajutorul unui singur element de control. Ultima sec ţ iune selectat ă este

Ultima secţiune selectată este memorată

Ultimele secţiuni utilizate sunt memorate şi afişate ulterior, în lista de secţiuni. Acest lucru permite accesul rapid la secţiunile din cataloage.

ş i afi ş ate ulterior, în lista de sec ţ iuni. Acest lucru permite accesul
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Modelare Advance Steel 2011 ofer ă o serie

Noutăţi în Advance Steel 2011

Modelare

Advance Steel 2011 oferă o serie de funcţionalităţi noi ce permit accelerarea etapei de modelare.

Explorator Proiect

Noul Explorator al proiectului oferă acces rapid la o serie de comenzi ce permit gestionarea eficientă a proiectelor.

Exploratorul Proiectului se accesează rapid cu ajutorul butonului din ribbon-ul “Modelare AS”.

rapid cu ajutorul butonului din ribbon-ul “Modelare AS”. Exploratorul proiectului permite: Crearea ş i afi ş

Exploratorul proiectului permite:

Crearea şi afişarea etajelor Crearea şi afişarea diferitelor vederi asupra modelului Crearea şi afişarea grupurilor Crearea şi reutilizarea filtrelor de selecţie (datorită integrării cu funcţia de căutare).

ie (datorit ă integr ă rii cu func ţ ia de c ă utare). Crearea vederilor

Crearea vederilor asupra modelului este mult simplificată.

Toate vederile create sunt salvate automat şi sunt afişate în Exploratorul proiectului, ceea ce permite oricând reutilizarea acestora.

Din Exploratorul Proiectului pot fi accesate funcţiile pentru gestionarea planurilor de lucru. Acestea permit:

Generarea automată a planurilor de lucru pentru fiecare etaj Definirea unui plan de lucru în orice moment Ataşarea elementelor la planul de lucru Detaşarea elementelor de planul de lucru

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Izolarea unor p ă r ţ i din model

Izolarea unor părţi din model

Advance Steel 2011 optimizeaza modul de izolare al elementelor sau a unor părţi din model. La definirea zonei izolate din model, chenarul de selectie se desenează în SCU curent.

Sistemul de axe este afişat Afişare îmbunătăţită a elementelor în modul solid Direcţia vederii este selectată cu ajutorul săgeţilor afişate pe ecran Toate vederile create sunt afişate în Exploratorul Proiectului

vederile create sunt afi ş ate în Exploratorul Proiectului Noi op ţ iuni în fereastra de
vederile create sunt afi ş ate în Exploratorul Proiectului Noi op ţ iuni în fereastra de
vederile create sunt afi ş ate în Exploratorul Proiectului Noi op ţ iuni în fereastra de

Noi opţiuni în fereastra de explorare a modelului

Fereastra de explorare a modelului oferă noi opţiuni de afişare a elementelor din model.

Butonul Izolează permite afişarea elementelor selectate din această fereastră în spaţiul de lucru. Pentru a afişa din nou toate elementele modelului, apăsaţi Afişează tot. Opţiunea Vedere curentă permite afişarea listei elementelor din vederea curentă

Alte îmbunătăţiri:

Pot fi editate mai multe linii din tabel, în acelaşi timp Numărul planşei poate fi afişat în tabel, într-o coloană Setul de coloane selectate nu se modifică după închiderea ferestrei.

fi afi ş at în tabel, într-o coloan ă Setul de coloane selectate nu se modific
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Func ţ ia de c ă utare –

Noutăţi în Advance Steel 2011

Funcţia de căutare – Noi criterii

Funcţia de căutare dispune de noi opţiuni ce permit localizarea oricărui tip de elemente din model, definind criterii de căutare adecvate.

În partea stângă a ferestrei de dialog sunt evidenţiate paginile în care au fost specificate criterii de căutare Posibilitatea de a selecta “Nu” – permite identificarea elementelor din model ce nu îndeplinesc criteriile definite de utilizator. Opţiunea Note predefinite se află în pagina Proprietăţi comune. Funcţia de căutare include şi criteriile specifice noilor elemente din beton armat.

ş i criteriile specifice noilo r elemente din beton armat. Forma ancorelor Ancorele sunt reprezentate realistic

Forma ancorelor

Ancorele sunt reprezentate realistic atît în model cât şi în planşele de ansamblu.

Orice tip de ancoră poate fi definit direct în GRAITEC Advance Manager. Sunt disponibile tipuri de ancore predefinite: ancore drepte, cu piuliţă în capăt, cu piuliţă filetată, ancore în formă de J Noile tipuri de ancore sunt disponibile în toate îmbinările cu placă de bază Orientarea ancorelor poate fi specificată de utilizator Sunt disponibile modele de extrase pentru toate ancorele din modelul 3D.

poate fi specificat ă de utilizator Sunt disponibile modele de extrase pe ntru toate ancorele din
poate fi specificat ă de utilizator Sunt disponibile modele de extrase pe ntru toate ancorele din
poate fi specificat ă de utilizator Sunt disponibile modele de extrase pe ntru toate ancorele din

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Profile cu contras ă geat ă O serie de

Profile cu contrasăgeată

O serie de noi opţiuni permit definirea profilelor cu contrasăgeată şi reprezentarea lor în detaliile de uzinare.

Parametrii ce permit definirea contrasăgeţii se află în pagina Proprietăţi contrasăgeată din fereastra de proprietăţi a profilului şi permit definirea mărimii contrasăgeţii, a poziţiei, precum şi tipul acesteia (simetrică sau asimetrică) Funcţia de căutare include criteriul “Contrasăgeată” pentru profile Pentru a reprezenta profilele cu contrasăgeată în detaliile de uzinare se utilizează un stil de detaliere corespunzător

1
1

Conectori

Advance Steel 2011 aduce câteva îmbunătăţiri la crearea conectorilor:

Conectorii sunt numerotaţi automat. O nouă pagină din fereastra de proprietăţi permite definirea unor atribute utilizator Elementele de control din fereastra de proprietăţi au fost reorganizate

permite definirea un or atribute utilizator Elementele de control din fereastra de propriet ăţ i au
permite definirea un or atribute utilizator Elementele de control din fereastra de propriet ăţ i au
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Catalog de profile Advance Steel 2011 dispune de

Noutăţi în Advance Steel 2011

Catalog de profile

Advance Steel 2011 dispune de o serie de cataloage ce includ noi tipuri de profile, specifice diferitelor ţări.

Noi profile SCHRAG Noi profile Pruszynski C şi Z Profile Taiwan CNS.

SCHRAG Noi profile Pruszynski C ş i Z Profile Taiwan CNS. Cataloagele existente au fost actualizate:

Cataloagele existente au fost actualizate:

Catalogul de profile Albion laminate la rece a fost actualizat. Profilele laminate la cald au fost actualizate conform normei DIN 18800-1.

Catalog tablă striată

Catalogul de grătare din Advance Steel 2011 include şi o serie de tipuri de tablă striată:

Catalog European

Catalog Francez

Catalog Polonez

Steel 2011 include ş i o serie de tipuri de tabl ă striat ă : Catalog

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Cataloage actualizate de ş uruburi Advance Steel 2011 dispune

Cataloage actualizate de şuruburi

Advance Steel 2011 dispune de noi tipuri de şuruburi cu cap înfundat. De asemenea, catalogul de şuruburi pentru Franţa a fost actualizat.

Şuruburi cu cap înfundat: AISC A325 şi A490 Calculul lungimilor şuruburilor a fost actualizat conform normativelor franceze.

uruburilor a fost actualizat conform normativelor franceze. Profile cu sec ţ iune variabil ă Advance Steel

Profile cu secţiune variabilă

Advance Steel 2011 dispune de opţiuni suplimentare ce permit crearea profilelor cu secţiune variabilă.

Tălpile pot fi “drepte” sau “cu lăţime variabilă”. Lungimea tălpilor se poate ajusta faţă de inimă.

pot fi “drepte” sau “cu l ăţ ime variabil ă ”. Lungimea t ă lpilor se
pot fi “drepte” sau “cu l ăţ ime variabil ă ”. Lungimea t ă lpilor se
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Mai multe op ţ iuni de ajustare /

Noutăţi în Advance Steel 2011

Mai multe opţiuni de ajustare / extindere

Funcţia de ajustare / extindere dispune de opţiuni suplimentare.

Ajustarea / extinderea se efectuează perpendicular pe referinţă Un profil poate fi extins până la faţa unui profil curb Funcţia permite selectarea elementelor cu ajutorul unei ferestre de selecţie

O nouă funcţie pentru divizarea profilelor şi pentru crearea unei îmbinări cu joantă de montaj

Advance Steel 2011 dispune de o nouă funcţie ce permite divizarea unui profil şi crearea unei îmbinări cu joantă de montaj între cele două profile rezultate.

Această nouă funcţie permite:

Tăierea grinzii la o distanţă măsurată faţă de stâlp Crearea automată a unei îmbinări cu joantă între cele două grinzi Crearea unei îmbinări între grindă şi stâlp

Noi opţiuni de modelare

Advance Steel 2011 aduce o serie de îmbunătăţiri ce permit crearea rapidă a unui model 3D.

Decuparea înclinată a plăcilor pe direcţia grosimii Posibilitatea de a ajusta plăcile îndoite Posibilitatea de a decupa profilele curbe şi poligonale după conturul unui element

a ajusta pl ă cile îndoite Posibilitatea de a decu pa profilele curbe ş i poligonale

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Îmbin ă ri Advance Steel 2011 dispune de diverse

Îmbinări

Advance Steel 2011 dispune de diverse funcţii pentru a crea orice tip de îmbinare.

Îmbinare cu placă de bază pentru ţevi

Advance Steel 2011 dispune de un nou tip de îmbinare cu placă de bază pentru ţevile cu secţiune pătrată sau rotundă.

Îmbinarea poate fi creată cu diferite tipuri de plăci de bază (rotunde, pătrate, dreptunghiulare) şi diverse forme de rigidizări sudate.

ş i diverse forme de rigidiz ă ri sudate. Noi tipuri de îmbin ă ri cu
ş i diverse forme de rigidiz ă ri sudate. Noi tipuri de îmbin ă ri cu

Noi tipuri de îmbinări cu scaun

Advance Steel 2011 dispune de un set de funcţii ce creează îmbinări cu scaun.

Sunt disponibile două tipuri de îmbinare: “Cu scaun din cornier” şi “Cu scaun din plăci în formă de T”.

dou ă tipuri de îmbinare: “Cu scaun din cornier” ş i “Cu scaun din pl ă
dou ă tipuri de îmbinare: “Cu scaun din cornier” ş i “Cu scaun din pl ă
dou ă tipuri de îmbinare: “Cu scaun din cornier” ş i “Cu scaun din pl ă
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Noi tipuri de îmbin ă ri pentru contravântuiri

Noutăţi în Advance Steel 2011

Noi tipuri de îmbinări pentru contravântuiri cu secţiune I

Advance Steel 2011 dispune de noi tipuri de îmbinări pentru contravântuiri cu secţiune I:

Contravântuire simplă I – eclisă Contravântuire cu element ataşat – eclisă Contravântuire dublă I-eclisă

ata ş at – eclis ă Contravântuire dubl ă I-eclis ă Contravântuire simpl ă I –
ata ş at – eclis ă Contravântuire dubl ă I-eclis ă Contravântuire simpl ă I –
ata ş at – eclis ă Contravântuire dubl ă I-eclis ă Contravântuire simpl ă I –

Contravântuire simplă I – placă Contravântuire dublă I –placă Contravântuire I cu element ataşat – placă

ă Contravântuire I cu element ata ş at – plac ă Contravântuire simpl ă I –
ă Contravântuire I cu element ata ş at – plac ă Contravântuire simpl ă I –
ă Contravântuire I cu element ata ş at – plac ă Contravântuire simpl ă I –

Contravântuire simplă I – cornier Contravântuire dublă I – cornier Contravântuire I cu element ataşat – cornier

simpl ă I – cornier Contravântuire dubl ă I – cornier Contravântuire I cu element ata
simpl ă I – cornier Contravântuire dubl ă I – cornier Contravântuire I cu element ata
simpl ă I – cornier Contravântuire dubl ă I – cornier Contravântuire I cu element ata

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Noi tipuri de îmbin ă ri cu corniere pentru

Noi tipuri de îmbinări cu corniere pentru contravântuiri din ţeavă

Advance Steel 2011 dispune de noi tipuri de îmbinări pentru contravântuiri din ţeavă. Îmbinarea contravântuirilor cu guseul se face prin corniere prinse cu şuruburi.

Sunt disponibile următoarele tipuri de îmbinări:

Îmbinare ţeavă cu cornier – simplă Îmbinare ţeavă cu cornier – dublă Îmbinare ţeavă cu cornier – cu element ataşat

Îmbinare ţ eav ă cu cornier – cu element ata ş at Îmbin ă ri pentru
Îmbinare ţ eav ă cu cornier – cu element ata ş at Îmbin ă ri pentru
Îmbinare ţ eav ă cu cornier – cu element ata ş at Îmbin ă ri pentru

Îmbinări pentru elementele de închidere pentru acoperiş

Advance Steel 2011 dispune de noi funcţii pentru crearea automată a elementelor de închidere a acoperişurilor.

Cele două funcţii sunt:

Bordare gol acoperiş in mijloc Bordare gol acoperiş pe o parte

acoperi ş urilor. Cele dou ă func ţ ii sunt: Bordare gol acoperi ş in mijloc
acoperi ş urilor. Cele dou ă func ţ ii sunt: Bordare gol acoperi ş in mijloc
acoperi ş urilor. Cele dou ă func ţ ii sunt: Bordare gol acoperi ş in mijloc
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Noi op ţ iuni pentru crearea rigidiz ă

Noutăţi în Advance Steel 2011

Noi opţiuni pentru crearea rigidizărilor în îmbinările existente

Advance Steel 2011 permite crearea rigidizărilor pentru anumite tipuri de îmbinări.

Grosimea rigidizării, dimensiunea şi forma sunt definite în fereastra de proprietăţi a îmbinării. Rigidizările sunt conectate de profilul corespunzător prin suduri realizate în atelier.

profilul corespunz ă tor prin suduri realizate în atelier. Îmbun ă t ăţ iri pentru diverse
profilul corespunz ă tor prin suduri realizate în atelier. Îmbun ă t ăţ iri pentru diverse
profilul corespunz ă tor prin suduri realizate în atelier. Îmbun ă t ăţ iri pentru diverse

Îmbunătăţiri pentru diverse îmbinări

O serie de noi tipuri de îmbinări au fost îmbunătăţite:

Poziţionarea şuruburilor în zig-zag pentru îmbinările cu eclisă Crearea de distanţiere pentru îmbinările cu eclisă sudată Rigidizările pot fi create automat pe profilele cu secţiune C Îmbinarea pentru grinda de platformă funcţionează şi pentru profilele cu secţiune C

cu sec ţ iune C Îmbinarea pentru grinda de platform ă func ţ ioneaz ă ş
cu sec ţ iune C Îmbinarea pentru grinda de platform ă func ţ ioneaz ă ş
cu sec ţ iune C Îmbinarea pentru grinda de platform ă func ţ ioneaz ă ş

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Plac ă de baz ă – Noi op ţ

Placă de bază – Noi opţiuni

Îmbinarea cu placă de bază dispune de noi opţiuni:

Rigidizare amplasată pe mijlocul tălpii sau al inimii Profilul de ancorare poate fi creat din plăci Noi tipuri de ancore, reprezentate în forma lor reală Verificarea îmbinării conform normelor EC3 şi AISC

Verificarea îmbin ă rii conform normelor EC3 ş i AISC Plac ă sudat ă – Noi
Verificarea îmbin ă rii conform normelor EC3 ş i AISC Plac ă sudat ă – Noi
Verificarea îmbin ă rii conform normelor EC3 ş i AISC Plac ă sudat ă – Noi

Placă sudată – Noi opţiuni

Îmbinarea cu placă sudată dispune de noi opţiuni:

Opţiune ce permite decuparea profilului secundar Opţiune ce permite utilizarea aceleiaşi distanţe Opţiune ce permite definirea distanţei dintre talpă şi placă Opţiune ce permite crearea unei plăci cu o latură înclinată Opţiune ce permite crearea de plăci suplimentare

ce permite crearea unei pl ă ci cu o latur ă înclinat ă Op ţ iune
ce permite crearea unei pl ă ci cu o latur ă înclinat ă Op ţ iune
ce permite crearea unei pl ă ci cu o latur ă înclinat ă Op ţ iune
ce permite crearea unei pl ă ci cu o latur ă înclinat ă Op ţ iune
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Contravântuiri cu întinz ă tor filetat – Noi

Noutăţi în Advance Steel 2011

Contravântuiri cu întinzător filetat – Noi opţiuni

Au fost implementate noi opţiuni pentru crearea sistemelor de tensionare create automat.

Noi tipuri de întinzătoare filetate sunt disponibile direct din proprietăţile îmbinării: “Besista” 540 şi 540 DS Noi sisteme de tensionare pentru utilizatorii din America de Nord Calcul automat al diametrului (la crearea pe plăci existente)

automat al diametrului (la crearea pe pl ă ci existente) Crearea automat ă a sc ă
automat al diametrului (la crearea pe pl ă ci existente) Crearea automat ă a sc ă
automat al diametrului (la crearea pe pl ă ci existente) Crearea automat ă a sc ă
automat al diametrului (la crearea pe pl ă ci existente) Crearea automat ă a sc ă
automat al diametrului (la crearea pe pl ă ci existente) Crearea automat ă a sc ă

Crearea automată a scărilor – Noi opţiuni

Funcţia pentru crearea automată a scărilor drepte dispune acum de opţiuni suplimentare:

Grinzile de vang pot fi create din profile cu secţiune utilizator Noi opţiuni pentru « rotire » şi “oglindire” pentru grinda de vang Treapta din grătar este orientată în funcţie de direcţia scării Podestele pot fi create din grătare

Treapta din gr ă tar este orientat ă în func ţ ie de direc ţ ia
Treapta din gr ă tar este orientat ă în func ţ ie de direc ţ ia

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Crearea automat ă a balustradelor – Noi op ţ

Crearea automată a balustradelor – Noi opţiuni

Funcţia pentru crearea automată a balustradelor dispune acum de opţiuni suplimentare:

Balustrada poate fi creată automat pe o grindă curbă Balustrada poate fi creată pe o grindă poligonală Balustrada creată poate fi extinsă prin deplasarea punctului de referinţă cu ajutorul mouse-ului Un nou tip de curbură la capătul balustradei Posibilitatea de a îmbina mâna curentă de mâna curentă suplimentară Înălţimea balustradei poate fi definită la crearea balustradei, selectând un punct de referinţă. Mai multe opţiuni pentru îmbinarea montanţilor: selectarea tipului de cornier, placă de capăt la baza montantului.

op ţ iuni pentru îmbinarea montan ţ ilor: selectarea tipului de cornier, plac ă de cap
op ţ iuni pentru îmbinarea montan ţ ilor: selectarea tipului de cornier, plac ă de cap
op ţ iuni pentru îmbinarea montan ţ ilor: selectarea tipului de cornier, plac ă de cap
op ţ iuni pentru îmbinarea montan ţ ilor: selectarea tipului de cornier, plac ă de cap
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Verificarea mai multor tipuri de îmbin ă ri

Noutăţi în Advance Steel 2011

Verificarea mai multor tipuri de îmbinări

Advance Steel 2011 permite verificarea îmbinărilor predefinite conform normei EC3 şi pentru următoarele tipuri de îmbinări:

Îmbinare la coamă, cu şuruburi, cu vută Dublă îmbinare cu corniere Placă de bază Placă de bază cu rigidizări înclinate Placă de bază pentru ţevi

rigidiz ă ri înclinate Plac ă de baz ă pentru ţ evi Advance Steel 2011 permite
rigidiz ă ri înclinate Plac ă de baz ă pentru ţ evi Advance Steel 2011 permite

Advance Steel 2011 permite verificarea îmbinărilor predefinite conform normei AISC şi pentru următoarele tipuri de îmbinări:

Placă de bază Placă de bază în colţ Placă de bază pentru ţevi Îmbinare ţevi cu plăci sandwich Îmbinare ţevi cu plăci sandwich – obiect adiţional

Verificarea îmbinărilor – Selectarea tipului de raport

O nouă opţiune permite obţinerea unui raport detaliat sau a unui rezumat al raportului. În cazul unui rezumat, se afişează numai lista verificărilor eşuate.

sau a unui rezumat al raportului. În cazul unui rezumat, se afi ş eaz ă numai
sau a unui rezumat al raportului. În cazul unui rezumat, se afi ş eaz ă numai
sau a unui rezumat al raportului. În cazul unui rezumat, se afi ş eaz ă numai

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Numerotare Func ţ ia de numerotare din Advance Steel

Numerotare

Funcţia de numerotare din Advance Steel 2011 a fost îmbunătăţită, astfel încât ancorele şi conectorii primesc automat o poziţie.

Numerotarea conectorilor

Advance Steel 2011 permite numerotarea automată a tuturor elementelor de prindere (şuruburi, ancore, conectori).

Poziţii standard pentru conectori

Toate elementele de prindere (şuruburi, ancore, conectori) primesc poziţii standard dacă sunt detectate ca fiind conectori standard.

Numerotarea elementelor din beton şi lemn

Elementele din beton şi lemn sunt numerotate automat.

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Plan ş e Documente rapide Advance Steel 2011

Noutăţi în Advance Steel 2011

Planşe

Documente rapide

Advance Steel 2011 dispune de o nouă funcţie: “Documente rapide”.

Noua funcţie oferă:

Acces rapid la toate tipurile de formatele de document O modalitate simplă de accesare a stilurilor de detaliere Posibilitatea de a selecta stilurile de detaliere frecvent utilizate Posibilitatea de a previzualiza rezultatul

Stilul de detaliere şi modelul de extras pot fi selectate mai uşor datorită posibilităţii de a previzualiza planşele înainte de a le crea. Mai mult, crearea automată a planşelor de ansamblu şi a detaliilor de uzinare poate fi lansată din aceeaşi fereastră de dialog.

a plan ş elor de ansamblu ş i a detaliilor de uzinare poate fi lansat ă
a plan ş elor de ansamblu ş i a detaliilor de uzinare poate fi lansat ă

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Crearea automat ă a reviziilor pe plan ş e

Crearea automată a reviziilor pe planşe şi în extras

Advance Steel 2011 creează automat “norişori“ de revizie, ceea ce permite un control mai bun al elementelor modificate în urma actualizarii planşelor cu număr de revizie.

“Norişorii” sunt creaţi automat pe desen, dacă este necesar Modificările pot fi evidenţiate atât în detaliile de uzinare cât şi în planşele de ansamblu “Norişorii” sunt creaţi pe un layer specific, ceea ce permite afişarea sau ascunderea lor Diferite opţiuni: culoare, distanţă “Norişorii” pot fi desenaţi în jurul elementelor sau în jurul etichetelor Afişarea indicelui de revizie lângă norişor Modul de afişare poate fi modificat ulterior, direct pe planşă

ş area indicelui de revizie lâng ă nori ş or Modul de afi ş are poate
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Notele de revizie – Noi op ţ iuni

Noutăţi în Advance Steel 2011

Notele de revizie – Noi opţiuni

O mai bună gestionare a notelor de revizie este posibilă cu ajutorul informaţiilor suplimentare, adăugate automat sau definite de către utilizator, la actualizarea automată a planşelor.

O nouă opţiune permite specificarea unor informaţii splimentare pentru fiecare revizie Informaţiile sunt afişate în tabela de revizie Notele de revizie create automat (de exemplu, modificarea diametrului găurilor etc.) apar în tabela de revizie de pe planşă.

create automat (de exemplu, modificarea diametrului g ă urilor etc.) apar în tabela de revizie de
create automat (de exemplu, modificarea diametrului g ă urilor etc.) apar în tabela de revizie de
create automat (de exemplu, modificarea diametrului g ă urilor etc.) apar în tabela de revizie de

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Cote inteligente de tip utilizator Cotele de tip utilizator

Cote inteligente de tip utilizator

Cotele de tip utilizator create în planşele de ansamblu şi în detaliile de uzinare se actualizează automat, în concordanţă cu modelul 3D.

Cotele sunt create cu ajutorul instrumentelor de cotare disponibile în Advance Steel Automat, se creează o legătură între element şi cotele create Cota se actualizează automat la modificarea elementului cotat Cotele se actualizează automat la orice modificare survenită în model, inclusiv, la ştergerea elementelor din model

se actualizeaz ă automat la orice modificare survenit ă în model, inclusiv, la ş tergerea elementelor
se actualizeaz ă automat la orice modificare survenit ă în model, inclusiv, la ş tergerea elementelor
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Sistem de axe afi ş at în plan

Noutăţi în Advance Steel 2011

Sistem de axe afişat în planşele de ansamblu

Advance Steel 2011 oferă posibilitatea de a afişa sistemul de axe, pentru fiecare element, în planşa de ansamblu corespunzătoare. Această nouă opţiune permite localizarea mai uşoară a elementelor pe şantier.

Un nou atribut permite personalizarea stilului de detaliere, astfel încât sistemul de axe să fie afişat automat Titlul planşei face referire la sistemul de axe

Titlul plan ş ei face referire la sistemul de axe Sec ţ iuni – Noi op
Titlul plan ş ei face referire la sistemul de axe Sec ţ iuni – Noi op

Secţiuni – Noi opţiuni

Advance Steel 2011 aduce o serie de îmbunătăţiri secţiunilor create pe planşe.

De exemplu:

Titlul poate fi amplasat deasupra sau dedesubtul secţiunii Fontul şi stilul de text pot fi modificate de către utilizator Titlul poate fi subliniat Afişarea haşurilor a fost îmbunătăţită Haşuri automate Cele două simboluri ale secţiunii pot fi diferite

Cele dou ă simboluri ale sec ţ iunii pot fi diferite Pozi ţ ionarea automat ă
Cele dou ă simboluri ale sec ţ iunii pot fi diferite Pozi ţ ionarea automat ă

Poziţionarea automată a etichetelor – Noi opţiuni

Liniile indicatoare ale etichetelor dispun de opţiuni suplimentare.

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Camere – Noi op ţ iuni A fost simplificat

Camere – Noi opţiuni

A fost simplificat modul de utilizare al camerelor şi procedeul prin care un utilizator poate crea diferite vederi asupra modelului sau asupra unei îmbinări, utilizând facilităţile oferite de camere.

Camerelor li se poate asocia un stil de detaliere Unui proces de detaliere i se pot asocia diferite tipuri de camere Utilizatorul poate crea planşe folosind camera ca pe un obiect Advance. Nu mai este necesară utilizarea camerei într-un proces la crearea planşelor. Referinţă pe planşă pentru a vizualiza camera creată

Copierea proprietăţilor

Funcţia de copiere a proprietăţilor poate fi utilizată şi pentru elementele Advance Steel, ceea ce permite modificarea rapidă a elementelor.

Culoarea şi tipul de linie utilizate pentru reprezentarea unui element pot fi copiate de la un element la altul Setările cotelor (de exemplu, stilurile de cotare şi reprezentarea acestora) pot fi de asemenea copiate.

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Liste ş i extrase de materiale Advance Steel

Noutăţi în Advance Steel 2011

Liste şi extrase de materiale

Advance Steel 2011 simplifică modul de creare a extraselor de materiale şi oferă mai multă flexibilitate la personalizarea tipurilor de extrase, cu ajutorul funcţiilor Anulare / Reluare.

Creare rapidă a extraselor de materiale

Utilizând noua funcţionalitate “Documente rapide”, alegerea tipului de extras adecvat este mult mai uşoară.

Modelele de extrase sunt disponibile în galeria “Documente rapide”. Creaţi modelul de extras şi apăsaţi butonul “Utilizează”. Extrasul este creat automat. Extrasele de materiale pot fi create pentru filtrele definite şi salvate de către utilizator

Comenzile Anulare şi Reluare

Două comenzi noi din Editorul de extrase de materiale permit mai multă flexibilitate în crearea tipurilor de extrase:

Anulare – anulează ultima operaţie Reluare – execută din nou ultima operaţie efectuată

Un nou tip de extras pentru profilele prelucrate la capăt

În Advance Steel 2011 este disponibil un nou tip de extras de materiale pentru profilele prelucrate la capăt. Noul tip conţine imagini explicative, ceea ce permite o mai bună înţelegere.

prelucrate la cap ă t. Noul tip con ţ ine imagini explicative, ceea ce permite o

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Crearea structurilor mixte O ţ el-beton Noile op ţ

Crearea structurilor mixte Oţel-beton

Noile opţiuni din Advance Steel permit crearea de structuri mixte: din metal, beton şi lemn.

Noi opţiuni permit utilizatorului să lucreze cu elementele din beton, în aceeaşi manieră ca şi cu elementele din metal (funcţii de căutare, navigare în model, vizualizare şi etichetarea acestora în planşă etc.)

Modelarea 3D a elementelor din beton

Adance Steel 2011 dispune de funcţionalităţi pentru crearea 3D a elementelor din beton.

Sunt disponibile o serie de instrumente ce permit crearea elementelor din beton (de exemplu, plăci, pereţi, fundaţii etc.) Diferite tipuri de secţiuni pentru elemente din beton Un catalog complet cu diferite tipuri de beton Unităţile pentru elementele din beton pot definite de către utilizatori În vederile 3D sunt create automat ajustările la intersecţia dintre pereţi de beton Funcţiile pentru crearea prelucrărilor pot fi aplicate şi elementelor din beton Verificarea coliziunilor pentru elemente din metal şi cele din beton.

pot fi aplicate ş i elementelor din beton Verificarea coliziunilor pentru elemente din metal ş i
pot fi aplicate ş i elementelor din beton Verificarea coliziunilor pentru elemente din metal ş i
pot fi aplicate ş i elementelor din beton Verificarea coliziunilor pentru elemente din metal ş i
Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Elementele din beton sunt afi ş ate ş

Noutăţi în Advance Steel 2011

Elementele din beton sunt afişate şi în planurile generale

Acum şi elementele din beton şi lemn sunt reprezentate automat în planurile generale.

i în planurile generale Acum ş i elementele din beton ş i lemn sunt reprezentate automat
i în planurile generale Acum ş i elementele din beton ş i lemn sunt reprezentate automat

Noutăţi în Advance Steel 2011

Nout ăţ i în Advance Steel 2011 Advance Steel – Integrare PDMS Îmbun ă t ăţ

Advance Steel – Integrare PDMS

Îmbunătăţiri şi noi opţiuni pentru importul/exportul modelelor din/către Advance Steel 2011 şi PDMS (AVEVA).

din/c ă tre Advance Steel 2011 ş i PDMS (AVEVA). Import/export modele din/c ă tre Advance
din/c ă tre Advance Steel 2011 ş i PDMS (AVEVA). Import/export modele din/c ă tre Advance
din/c ă tre Advance Steel 2011 ş i PDMS (AVEVA). Import/export modele din/c ă tre Advance

Import/export modele din/către Advance Steel şi PDMS PDMS identifică eventualele elemente modificate, adăugate sau şterse. Transferul pachetelor 22 şi 60 (găuri şi grinzi curbe) Se pot lua în considerare marginile simple sau complexe cu segmente curbe ale plăcilor, precum şi găurile (cu sau fără segmente curbe).

Notă:

Pentru PDMS este necesar modulul OpenSteel 2.1. Acesta permite afişarea aceluiaşi model în ambele programe, în acelaşi timp.

AVEVA

PDMS

permite afi ş area aceluia ş i model în ambele programe, în acela ş i timp.

GRAITEC Advance Steel

permite afi ş area aceluia ş i model în ambele programe, în acela ş i timp.
permite afi ş area aceluia ş i model în ambele programe, în acela ş i timp.