Sunteți pe pagina 1din 2

17

Transmiterea mesajului: campanii pentru securitate şi sănătate

RO

Rezumat al manualului Agen ] iei

Campaniile promoţionale pot fi o modalitate foarte eficientă de sensibilizare cu privire la aspectele legate de securitatea şi sănătatea în muncă (SSM) şi de modificare a comportamentului persoanelor, cu condiţia respectării anumitor reguli fundamentale. Această fişă informativă prezintă principiile de bază de care trebuie să se ţină cont atunci când se conduce o campanie publicitară, fie că aceasta are loc la nivel European, la nivel naţional sau la locul de muncă.

European, la nivel na ţ ional sau la locul de munc ă . INGREDIENTE ESEN Ţ

INGREDIENTE ESENŢIALE ALE SUCCESULUI

Stabiliţi un obiectiv uşor de măsurat (cuantificabil)

Acest lucru vă va ajuta să evaluaţi succesul campaniei voastre. Faceţi astfel încât obiectivul vostru să rămână realist şi specific. De exemplu: „Generaţi 5.000 de solicitări pentru un pachet informativ privind mijloacele de prevenire a accidentelor în sectorul hoteluri şi restaurante”.

Identificaţi pieţele şi publicul vostru ţintă

Identificarea ţintelor este crucială. Dacă aveţi de atins un segment transversal de populaţie prea întins, veţi risipi resursele, iar mesajul vostru se va dilua. Concentraţi-vă asupra sectoarelor în care problemele de SSM pe care doriţi să le evidenţiaţi sunt cele mai acute. De exemplu, problema solvenţilor în industria vopselurilor. Vizaţi acele persoane din sectoarele alese care au puterea de a acţiona la recomandarea voastră. În multe cazuri aceste persoane nu vor fi în mod direct afectate de aspectele SSM pe care doriţi să le evidenţiaţi. Printre acestea se pot număra cadre de conducere, reprezentanţi ai sindicatelor şi şefi de personal.

Formulaţi un mesaj clar şi simplu

Oamenii sunt inundaţi zilnic cu informaţii. Pentru a le atrage atenţia, mesajul vostru trebuie să fie scurt, simplu şi relevant pentru publicul ţintă. Încercaţi să alcătuiţi un text utilizând un limbaj lipsit de jargon. Lungimea ideală a mesajului nu va depăşi două fraze. Modalitatea prin care puteţi să-l realizaţi este să îl gândiţi în termenii „problemă şi soluţie”. De exemplu:

Cercetările arată faptul că patru din zece funcţionari suferă din cauza afecţiunilor cauzate de gesturile repetitive. Noile tendinţe ar putea să modifice puternic acest număr precum şi costurile aferente. Nerespectarea legislaţiei cu privire la expunerea la azbest ar putea costa firmele amenzi în valoare de 20.000 Euro şi ar putea deteriora sănătatea angajaţilor.

Exemplu de Campanie a unui Stat Membru referitoare la securitatea în muncă în sectorul agricultură care a vizat un număr limitat de riscuri, a utilizat televiziunea, posterele şi pliantele. Mesajul a fost următorul:

Securitatea în muncă înseamnă un loc de muncă organizat; Securitatea în muncă înseamnă o tăiere organizată a arborilor; Securitatea în muncă înseamnă accesul la informaţie şi etichetarea pesticidelor; Securitatea în muncă înseamnă un tractor corespunzător.

Partenariat

Lucrul în partenariat poate să deschidă noi canale de promovare a campaniei voastre şi poate spori credibilitatea. Partenerii voştri pot fi inspectoratele de muncă, organizaţiile sindicatele, asociaţiile angajatorilor, organizaţiile de asigurare a sănătăţii profesionale şi serviciile de prevenire. Dar mai pot fi şi alţi parteneri.

PLANIFICAREA CAMPANIEI VOASTRE

De îndată ce aţi convenit asupra obiectivului, a publicului ţintă şi a mesajului principal, este esenţial să vă concepeţi campania cu grijă înainte ca aceasta să fie lansată.

Identificarea mijloacelor media cele mai potrivite pentru a ajunge la publicul ţintă

Cea mai mare parte a campaniilor utilizează numeroase mijloace media, de la comunicate de presă şi articole în ziare la afişe şi trimiterea directă de scrisori. Combinaţia exactă va fi determinată de publicul ţintă precum şi de considerente financiare şi de timp. Puteţi alege între următoarele variante:

Comunicate de presă şi articole: Lansarea majorităţii campaniilor de mare anvergură va trebui iniţiată prin intermediul comunicatelor de presă. Adresaţi aceste comunicate personal jurnaliştilor care lucrează la publicaţiile care acoperă sectorul vostru ţintă. Mesajul vostru principal va trebui să apară în titlu precum şi în primul paragraf. Limitaţi-vă la fapte şi menţionaţi numele unei persoane de contact şi un număr de telefon. Curierat direct: Un mijloc excelent pentru a ajunge direct la persoane, în special la formatorii de opinie, cum ar fi practicienii din domeniul SSM şi directorii de societăţi. Scrisorile nu trebuie să depăşească două pagini, cu spaţiu dublu între rânduri. Utilizaţi sub-titluri, caractere îngroşate sau înclinate pentru a atrage atenţia cititorilor asupra punctelor esenţiale. Incheiaţi cu un post-scriptum care să lanseze un apel la acţiune. Anunţuri: Se dovedesc foarte practice, pentru a ajunge la un număr mare de persoane. Concentraţi-vă asupra simplităţii şi a impactului vizual puternic. Includeţi o modalitate de răspuns sub forma unui cupon de decupat sau a unui număr de telefon. Afişe: Sunt utile pentru a sensibiliza lucrătorii asupra riscurilor şi soluţiilor pentru acestea. Mesajul trebuie să fie îndrăzneţ şi simplu astfel încât să fie uşor de înţeles la o primă citire. Pliante: O metodă eficientă de transmitere a bunelor practici în domeniul SSM şi a sfaturilor practice specifice privind modul de evitare a problemelor. Acestea pot însoţi curieratul direct sau pot fi distribuite în cadrul manifestărilor publice. Buletine de informare: Sunt folosite, în special, pentru actualizarea periodică şi abordarea problemelor importante sau complexe care necesită un număr de articole. Acestea se vor diferenţia prin lungimea articolelor şi vor fi cât mai concise. Broşuri şi ghiduri: Sunt utilizate, în principal, pentru a transmite informaţii detaliate sau sfaturi practice. Acestea trebuie să fie destinate persoanelor responsabile din domeniul SSM. Expoziţii: Sunt valoroase pentru a transmite mesajul vostru persoanelor implicate în sectorul SSM sau pentru a vă construi o imagine pe lângă partenerii potenţiali. Video: Reprezintă un instrument foarte răspândit în sectorul educaţiei şi instruirii, dar poate fi costisitor. Seminarii, ateliere şi alte mijloace de abordare personală: Astfel de contacte personale pot fi foarte eficiente, în special spre sfârşitul campaniei atunci când mesajul cheie a fost deja înregistrat. Internet: Puteţi folosi paginile web atât pentru promovarea campaniei cât şi pentru a implica publicul în mod activ.

TE-29-00-084-EN-D

TE-29-00-084-EN-D Sensibilizarea publicului feminin Lua ţ i în considerare contactarea revistelor pentru femei pentru

Sensibilizarea publicului feminin

Luaţi în considerare contactarea revistelor pentru femei pentru a le propune un articol referitor la o activitate profesională tipic feminină şi la problemele conexe, de exemplu securitatea muncii în activităţi desfăşurate la videoterminale sau riscul violenţei în muncă la care sunt expuse anumite grupuri, cum sunt infirmierele sau asistentele sociale.

Stabilirea „tonului” campaniei

Tonul fiecărei campanii – adică modalitatea în care aceasta este prezentată şi impresia pe care o produce – va depinde de destinatarii şi de mesajele pe care doriţi să le transmiteţi. Puteţi alege între patru moduri de adresare:

Rece şi raţional: Acest ton este foarte potrivit în special pentru persoanele cu poziţii importante, cum sunt directorii de societăţi şi factorii politici de decizie. In general, aceştia doresc să asculte un mesaj de tip comercial, care să fie concis, lipsit de orice încărcătură emoţională, bine argumentat şi ilustrat de fapte şi de cifre solide. Educativ: Acest ton se dovedeşte a fi eficient în cadrul mesajelor adresate publicului deja conştient de importanţa problemei, dar care are nevoie de o informare şi consiliere suplimentară. Amuzant: Un ton folositor atunci când este vorba de abordarea subiectelor considerate plictisitoare şi seci, chiar dacă au implicaţii importante. Acest ton poate să constituie un element important, de exemplu, pentru o campanie dedicată securităţii elevilor practicanţi sau securităţii lucrătorilor din exploatările agricole. Înfricoşător: Aceasta este calea cea mai frecventă şi funcţionează pe principiul că „numai teama îi poate face să acţioneze”: „Dacă nu faceţi acest lucru, atunci veţi plăti scump”. Tonul este potrivit pentru publicul ţintă reticent la schimbare sau care refuză să recunoască semnificaţia unei probleme specifice.

Care este momentul propice pentru lansarea unei campanii?

Încercaţi să legaţi campania voastră de un eveniment de actualitate. De exemplu, publicarea statisticilor oficiale referitoare la domeniul SSM pe care doriţi să-l promovaţi. Ţineţi cont de factorii sezonieri. Incidenţa problemelor de SSM asupra cărora doriţi să atrageţi atenţia creşte oare în anumite perioade ale anului, de exemplu în timpul verii sau primăverii? Dacă da, organizaţi-vă campania în cursul acelor perioade. Evitaţi principalele perioade de concediu, cum ar fi perioada de Crăciun, când majoritatea persoanelor nu sunt acasă sau au alte preocupări.

Stabiliţi un calendar

Pregătiţi toate broşurile şi alte materiale promoţionale astfel încât să fie gata cu cel puţin două săptămâni înainte de lansare. Aveţi în vedere o perioadă tampon pentru eventuale întârzieri şi verificaţi ca toate informaţiile să fie exacte şi validate înainte de tipărire. Organizaţi campania pe o perioadă de timp rezonabilă, în general o lună sau mai mult. Pentru a atrage atenţia, concentraţi-vă asupra unei lansări tip „mare lovitură”, după care furnizaţi treptat noutăţi şi informaţii pe parcursul perioadei rămase, astfel încât fluxul informativ să se menţină constant. La o lună după încheierea campaniei, evaluaţi succesul acesteia în comparaţie cu obiectivul propus; de exemplu, prin efectuarea unui inventar al solicitărilor de informaţii sau prin distribuirea de chestionare unui eşantion din publicul ţintă.

RECOMANDĂRI DESPRE MODUL DE REDACTARE ŞI PREZENTARE A INFORMAŢIILOR

Modul de redactare şi de prezentare vizuală a materialelor promoţionale şi a broşurilor ajutătoare poate să conducă la succesul sau la insuccesul campaniei voastre.

Sugestii privind redactarea

Utilizaţi un limbaj clar, lipsit de jargon Imaginaţi-vă că explicaţi cu voce tare importanţa campaniei unuia dintre membri publicului vostru ţintă. Utilizaţi în campania voastră aceiaşi termeni pe care i-aţi folosi în acest context. Fiţi naturali. Nu încercaţi să faceţi pe deştepţii. Personalizaţi textul. Vorbiţi despre „întreprinderea voastrăşi despre „personalul vostru” şi, în măsura posibilului, faceţi referire la piaţa publicului vostru ţintă. De exemplu, „nerespectarea noii directive cu privire la solvenţi poate să coste întreprinderea voastră o amendă de 10.000 Euro”.

Evitaţi frazele lungi şi complicate. O bună metodă este să începeţi să scrieţi ca şi cum aţi vorbi şi, în final, să eliminaţi cuvintele inutile.

ş i, în final, s ă elimina ţ i cuvintele inutile. Finland Invalidilitto ry Kumpulantie 1

Finland Invalidilitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki, Finland. Brochure on person handling, part of European Week 2000 campaign activities

Faceţi imediat cunoscut mesajul vostru

Oricare persoană care citeşte textul trebuie să poată înţelege ideea de bază în câteva secunde. Există două căi pentru a realiza aceasta:

Titluri: Acestea trebuie să spună cât mai mult posibil. Astfel, nu este suficientă o formulare plată de genul „Un nou produs pe piaţă”, ci este de preferat un titlu ca acesta „Un nou dispozitiv permite reducerea afecţiunilor dorsale cu 15%”. Corpul articolului: Indiferent dacă scrieţi un comunicat de presă sau orice alt text, obiectivul vostru este să transmiteţi mesajul principal încă din prima frază sau cel târziu din a doua frază. Frazele care urmează vor furniza informaţii suplimentare bazate pe fapte şi vor detalia tema principală. Incepeţi prin a prezenta ideile cele mai importante şi continuaţi în ordinea descrescătoare a importanţei.

Fragmentaţi textele lungi cu ajutorul sub-titlurilor şi a altor mijloace pe care le aveţi la dispoziţie

Descrierile lungi nu sunt încurajatoare şi au deseori un efect de respingere asupra cititorului. Fragmentaţi aceste texte intercalând sub-titluri, paragrafe scurte şi alte mijloace utilizate în publicaţiile profesionale, dar fără să exageraţi.

Cum să îmbunătăţiţi impactul vizual al campaniei voastre

Selecţionaţi cu grijă imaginile pe care le folosiţi în campanie. Fiţi siguri că acestea ilustrează mesajul vostru principal. Desenele umoristice folosite cu grijă pot să fie un mod preţios de revigorare a unui mesaj sec şi plictisitor cu privire la sănătate şi securitate. Totodată, amintiţi-vă că textul, prin el însuşi, poate fi foarte puternic. Păstraţi ca scop claritatea şi simplicitatea. Evitaţi să puneţi prea multe imagini pe o singură pagină sau pe un singur panou. Aceasta va slăbi mesajul şi va deruta publicul vostru ţintă. Creaţi o imagine coerentă. Toate materialel promoţionale (anunţuri, buletine informative, etc.) trebuie să dea impresia că fac parte dintr-una şi aceeaşi familie. Imaginile vizuale pot să difere, dar stilul şi tonul trebuie să fie identice. Este vorba mai ales de o problemă de design, care va permite identificare rapidă a ‚mărcii’ campaniei voastre şi va întări mesajele deja văzute de publicul vostru cu alte ocazii.

CUM OBŢINEŢI MANUALUL DESPRE CAMPANII

Versiunea integrală a manualului despre campanii este disponibilă în limba

engleză

adresa:

pe

pagina

web

a

Agenţiei

la

http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Raportul tipărit „Transmiterea mesajului: campanii pentru securitate şi sănătate”, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, ISBN 92-95007-20-4 poate fi comandat la Biroul Publicaţiilor Comunităţii Europene din Luxemburg (http://eur-op.eu.int/) sau la unul dintre punctele sale de vânzare. Preţul este de 7 euro (fără TVA).

© Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. Reproducerea este autorizată cu condiţia precizării sursei. Tipărită în Belgia, 2001

tate în Munc ă . Reproducerea este autorizat ă cu condi ţ ia preciz ă rii