Sunteți pe pagina 1din 6

ffiFffi ffiW$

ffi

ffi ffi ffi ,&ru$-effi-rc

ffi

tuffi &%tu$ ffi ffi& tuH#ffi

ffi $-ffi

$-flFffi

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda O Usor si rapid - ideal pentru incepatoril OOO Necesita instructiuni avansate de cusut OC Prelucrare ugoara, cu detalir simple aOOC Detalii deosebite, efort Ia prelucrare OO NecesitS ceva experienta la cusut 5i/sau timp OOOO Prelucrare pretenlioasd, cu detalii anevoioase

OOC Necesita cunoStiinle generale de cusut

Paltoane gi jachete
oaa
10'1

,r14

aat0
A,8

MIs. 17-21
Fag. 10

Mls;

Fag. 15,72

aao
108 A

Mds.36-44
Pag. 6

aat
109 A,

ts,

116 M5s. 38-44

Mis;35-44
Fag. 11,,75

Pag.77

at*l
115,

aaa(l
133 A, B

Mds.38-44
Pag: 12

MEr.46*52
Fh
Pag.82,
81

ro

aaa
129 A, B, C

M5s.46-52
Pag" 85, 80, 83

alo
103

FI\

Mis. 38*46
Pag. 7

aaa

li

ii\

Mis.3&44
Pag;7,4,22

126 A, B

t[\

uu

Pantaloni
aa

B
B
'13

Mis.36-44
Pag. 10,

107 A,

tl
121 A,B

Mds.34-42
Pag.73, 78

, ', ' , ',

1304.8 Ivl5s. iM*52


Pag. 81,80

iir)

36

burdo

i/2oos

rL
':.,

t: ,i
108 B

ri': r,M.6glrr34-48,
e

r-iio,l -tl,,''ur-ifl
Pag.

1"

Mis.36-114

irifflf,

I?

r'tl.iO
::,1
,i1:,

tao
:'.::: {:rI:*=-

$lEg:'3tFltl,ri..i
Fag,,r7-6ri',irij,,,r,,:.

..r.j

/1, {\

u#
Modele pentru copii

,'M4s,,46*52 ,'r,iPaq,:84' , rii ,i:, ,lt ,it ii rir'ra*ii;::ri i,'lr':if:3 r:


I

l:,irr 1132

':' ,:L

:
1

I
4

til

MiEl.36-42
::::rFag-77:.
,,

rr 1

..

:':ir

r.tjj:rLr

,:, r, ::.,

-,,,. tt36.8,1. r'i


11,;
P,

li.O--:,,r:-:.,,:::

i:r'r.:ilil

Meri,lO4:"I24;'i:
:;

li=

Pgl 94,,: r,..''


I I ri: rrr': :rr
:

..!|,.-,i r,:iii;:iiiil:il

rrir r:.

=i*

i*i,*,ae',toi

e,B**ir*cainaval lgg

ti

Valorile pentru diferitele mdsuri ale tiparului se indic5 in cadrul descrierilor succesiv, despS(ite prin liniule.

ffiffiffiwffireffi ffiffi

&ru%ffiffiffitu# ffi$ffiffiffiffi ffiffiffiffituffituffiffi

Firul nostru conducitor la cusut: punctele Burda O U5or si rapid - ideal pentru incepdtori! OOO Necesita instructiunr avansate de cusut OC Prelucrare u5oara, cu detalii simple OOaC Detalii deosebite, efort la prelucrare OO Necesitd ceva experienld la cusut 5i/sau timp OOaO Prelucrare pretenlioasa, cu detalii anevoioase

OOC Necesitd cunostiinte generale de cusut

Jachete gi paltoane
lfa
102

MEs.35-44
Pag. 10

NPARSPECIAL ROZ LA CURS ILUSTRAT DE CROITORIF

// /A .,t A \\\ L /l n*ln \\ -\


.4
.vtatvle

,/".49]=., /"+.r\ \
L*:+.**J
aa
1't6

aac
1't2

aaa
1't3

MEg36-44
aa
115

M&. 17-21
Pag. 69

Mes. 17-21

Pag. 84
TIPAR SPECIAL ROZ

aaa
131

Paq. 1 5

fdtis. 36-44 Pag. 13

Mds. rt4-52 Pag. 88

aaa
134

aaa
133

Mds.44-52
Pag.89

MAs.44-52
Pag. 86

tl
127

aao
136

Mir.36*il4
Pag. 23

Mds.44*52
Pag. 86

Rochii
tl
107 A,
B

Fuste
Mis. 34-42
Pag.70,12

j106oa-a Mis.38-45

Fao.rr

ilN ffiffi
1?1A
Mds.36-rt4
Pag.77

G'
128

124 MAs. 38-46

o A,B

Mis.36-46
Pag.85

Paq.78,83

Mds.34*42
Pag. 81

"lll-J"

WW

ti v iui A I F
v5'.1q-f Pa9.74,17
or )r/ 109 A,
B

-m / iDl / rt\ lr il ,li\l


a:m
\

B r'

36 burdo

ztzoog

pentru DacS apare o singurd valoare, aceasta este valabi15

toate mSsurile tiparului'

Bluze 9i
, .r'lt0

pirli
'
i

de sus
,ao
10&4, B

'194'

Mis. *6*rt4
,:Fag,70i'20

Mgs:36*4tt Pag;9

, ato,
120&B !t*r,'38*45
:Pag;79,21

':
,:,i

arl

,1;5
p4g.

an

,':
:

Mds.36'llrl
Fag. 75.80

'110 A,

M6s,34_t!it

80:

,'aa
r35,

,tlf
118 A; B

Mds.:44*52
,pag.3s

:', L?6,
Pag- 22:

lt'

:
,

,Prg' 14, 1$

Mls,34-4?

MEs.36+14

Pantaloni

' ll, ,,.ri'1114


Pag.11

': ::

r'
,

1174.8'
MSs.34-it2
Fag, 12.81

oao

aJ,
132 A, S

Mds. 36-44

MSs.;M-51 Fag.86, 86

Modele pentru coPii

ffirY L-L-\
ll ' :,, 139, Mis. 122-146 'r Fag; 91
l
:

:tt
142

Mis. 118-152

fi* "r,

Fag.9t

ta,
139

.137' Mds" 112*146

'

ta

nn-,'iri-,*u

MHs-ilU?'14, , Pag.,9?

'

rPag.,91

'

ztzoog

bvtdo

37

ffiffiffiwffiffiffi ffiffi

ffiruffi.effiffituffi e%ffiffiffi& ruffiffiffiffituffituffiffi

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda OOO Necesitd instrucJiuni avansate de cusut O Usor 9i rapid - ideal pentru incepatori! OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare OC Prelucrare ugoara, cu detalii simple

OO Necesitd ceva experienla la cusut 5i/sau timp OOOO Prelucrare pretenlioasa, cu detalii anevoioase OOC Necesitd cuno5tiinle generale de cusut

Paltoane ;i jachete
aaao
110

aao
1'14

MEs.36*44
Pag.71

Mds.38-46
Pag.70

Mii.36-rt4
Pag.9

aaa

12i

M6s.36-rt4
Pag, 78

aao
115

aaa
1't9

*aD 1228
M6s.

il4-52

M8e.38*46
Fag.7'7

Mis.34*44
?ag.76

Pag.87

Bluze gi p5rli de sus

aa()
101 B

s2 -\--A 1Y/ ,1" r\X/)


i \Pas2o 1/l-\ J l\o. i I via,l.2l-sz
I I I
Mds.36-4a

Fuste

' .,?*

aa

I ltl

Mds.36*44
Pag. 13

m I I

i-[-ft

M5s.34-42

Pas8/
f=--1
I /

*rr]'Xl-ut
Pas.88

1::-<r =-

Pag. 86

L-l

M5s.34-42 Pas.17,12

'oii,,

h:ii= J,,,, {# f:!-:{'*1


I

\ frn F=',,,.\ lllll


\

t::_J
,5lT

aao
106.4,8

Mds.36*44
Pag. 16, 11

al
108

I .,

itlllll\.. ii li \ :i
1;

ri l\) '\lrn r/ l\) 1,;:


,, \
MEs.

Mis.38*46
Pag.'18

/ :JJ--\ A,B

Pas'21'7'6e

1osA,B,c 36-44

36 burdo

:uzoos

lochii
TIPARSPECIAL ROZ LACURS ILUSTRAT DE CROITORTE

(M)
\X

MAs.

34-lt4 Pag.14

aa 102

aa
107

aa
124

Mis. 36-44
pag.19

Mes.44*52
Pag. 89

aac
116A,8
MEs. 17*21

Pag.72,10

F=H

aao
101 A,

M5s. 36-44

-1i\\ /t'\
/t l-,{
ao

Pag.21

aa
123 A,8

MEs.44*52
Pag. 85, 87

Mis.38-tt6
Pag.67,
12

113 A,B

A
Pantaloni
aa
112

m
Modele bSrbdtesti

Mis.35-44
Pag.71

1tl

ffl
j[-/.-

lAt L/ \l
B
aa
117 A,B

aaa
129

B-Mes.48-54
Pag. 82

(tu !,

!^

lill"rn
ao*
130

\
tao
133

MEs.36*44
Pag.73,
13

B-Mis.48-54
Pag.82

B-Mis.48-54
Pag, 81

Modele pentru copii


.O
136

M;s.98-122

oo
134

Pag. 90

ot
137

M5s. 104-128 Pag.92

Mis.92-116
Pag. 91

ztzoos

butdo

37