Sunteți pe pagina 1din 3

CALENDARUL MOBILITII PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL COLAR 2013-2014 CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE

Data/perioada Activitatea ntocmirea de ctre unitile de nvmnt listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013 i comunicarea lor la inspectoratul colar: a) pentru limit de vrsta; b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial. Cadrele didactice titulare aflate n situaie de intregire de norm (art. 24), completare de norm (art. 25) sau aflate n situaia de la art. 48, alin. (2) , se adreseaz n scris conducerii unitii/unitilor de nvmnt n vederea soluionrii, dac la nivelul unitii/unitilor de nvmnt exist ore/post/catedr vacant(). Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt comunic n scris cadrelor didactice solicitante i inspectoratului colar motivele acordului/refuzului soluionrii situaiilor de intregire de norm (art. 24), completare de norm (art. 25) sau aflate n situaia de la art. 48(2)

4 FEBRUARIE 2013

6 FEBRUARIE

Constituirea catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular n nvmnt, completarea normei didactice la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare, ntregirea normei didactice conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 20134-15 FEBRUARIE 2014, cu modificrile i completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 64bis/30.01.2013, aprobat prin Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 6239/13.01.2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 64/30.01.2013: a) la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare; Situaiile cadrelor didactice aflate sub incidena art. 48, alin. (2), transmise de unitile de nvmnt la inspectoratul colar, sunt analizate n consiliul de 11 FEBRUARIE administraie al inspectoratului colar, care stabilete lista final a cadrelor didactice titulare ale sistemului naional de nvmnt preuniversitar pentru care se emit decizii de transfer n unitatea/unitile de nvmnt n care au fost detaate, n specialitatea postului/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie 2013 12-15 b) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar. FEBRUARIE 26 FEBRUARIE Afiarea la inspectoratele colare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluionarea completrilor de norm didactic; 26-27 nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar; FEBRUARIE edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru 28 FEBRUARIE completarea normei; Termenul limit pentru absolvenii/studenii aflai n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaiei,Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural, de a se prezenta la inspectoratele colare, pentru a-i exprima intenia de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 1 MARTIE 2013 declarate vacante n nvmntul preuniversitar de stat, conform art. 57(9) i a Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin OMEC nr. 4923/2005, cu modificarile i completarile ulterioare. Emiterea i comunicarea deciziilor de ntregire, completare de norm/transfer. Afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate. 4 MARTIE Afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1 septembrie 2013 Depunerea solicitrilor la unitile de nvmnt, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea 5-8 MARTIE soluionrii restrngerii de activitate Analiza n consiliul de administraie al unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru 11 MARTIE transfer n vederea soluionrii restrngerii de activitate. nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din 11-18 MARTIE nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar Desfurarea probelor practice/orale de profil; 19 MARTIE Afiarea la inspectoratul colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita soluionarea restrngerii de activitate. 20 MARTIE 20-21 MARTIE nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate cadrelor didactice care solicita soluionarea restrngerii de activitate. Soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale acordate cadrelor didactice care solicita 22 MARTIE soluionarea restrngerii de activitate. 26 MARTIE 2013 Soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public. 26-27 MARTIE nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor. Soluionarea contestaiilor cu privire la modul de soluionare a restrngerilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar. Hotrrea consiliului de administraie este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 28 MARTIE 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate n vederea desfurrii etapei de pretransfer consimit ntre 29 MARTIE unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular. Emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare a personalului didactic titular transferat pentru soluionarea restrngerii de activitate. 1 APRILIE Depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer prin consimmntul unitilor de nvmnt, unul la inspectoratul colar i unul la unitile de nvmnt pentru obinerea acordului pentru pretransfer; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre 1-4 APRILIE comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar; Analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i comunicarea hotrrii cu privire la 5 APRILIE acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer; Depunerea acordurilor emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul didactic titular care solicit pretransfer prin consimmntul unitilor de 5-10 APRILIE nvmnt, la comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar; Desfurarea probelor practice/orale; 11 APRILIE Soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public; 12 APRILIE 12, 15 APRILIE 16 APRILIE nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer prin consimmnt ntre unitile de nvmnt; Soluionarea contestaiilor cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer prin consimmnt ntre unitile de nvmnt n consiliul de administraie al inspectoratului colar; 19 APRILIE 2013 Emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare prin pretransfer consfinit. Depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt de ctre personalul didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 i dorete meninerea n activitate ca titular n anul colar 2013-2014, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, precum i personalul didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, care dorete recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014 15-17 APRILIE Depunerea solicitrilor de ctre cadrele didactice care ndeplinesc condiiile art. 55 n vederea modificrii contractelor individuale de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat n baza art. 253 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Depunerea solicitrilor de ctre cadrele didactice care ndeplinesc condiiile art. 85 n vederea prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor (continuitate). Afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate 17 APRILIE nesoluionate

18-19 APRILIE

Discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii cererilor consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt Comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013 Comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind titularizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare Comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014 Verificarea situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar Validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, care solicit recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014 Depunerea i nregistrarea contestaiilor cadrelor didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv a cadrelor didactice care au avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, care solicit recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014 la sediul inspectoratului colar Soluionarea contestaiilor cadrelor didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, respectiv a cadrelor didactice care au avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, care solicit recunoaterea calitii de titular, n anul colar 2013-2014, de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar Validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare Depunerea contestaiilor cadrelor didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, la sediul inspectoratului colar Soluionarea contestaiilor cadrelor didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare ncepnd cu 1 septembrie 2013, de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar Afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererilor personalului didactic care a solicitat meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, n anul colar 2013-2014, a cererilor personalului didactic care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2013, cruia i s-a recunoscut calitatea de titular, n anul colar 2013-2014, precum i a cererilor cadrelor didactice care au solicitat titularizarea n baza art. 253 din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare Afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare Verificarea i publicarea: - listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, - a listei centrelor de concurs (organizate la nivelul unitilor de nvmnt, consoriilor colare, asocieri temporare) - a graficului de desfurare a probelor la unitile de nvmnt si la inspectoratele colare. nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2013, la secretariatul unitii de nvmnt/centrului care organizeaz concurs Verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar . Validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare atrage dup sine anularea nscrierii la concurs. Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor la clas.

22 APRILIE

22-25 APRILIE

24 APRILIE

24-25 APRILIE

26 APRILIE

26-29 APRILIE

30 APRILIE

2 MAI 2013 7 MAI

8-17 MAI 20-22 MAI 23-24 MAI (22-25


IULIE 2013 PENTRU ABSOLVENII PROMOIEI 2013)

27 MAI

27 MAI - 28 IUNIE Organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clase 30 IULIE 5 AUGUST 5-6 AUGUST 7 AUGUST 8 AUGUST 9 AUGUST Desfurarea probei scrise. Afiarea rezultatelor. nregistrarea contestaiilor la ISJ Bacu Rezolvarea contestaiilor. Afiarea rezultatelor finale. Repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 7,00 (apte), conform art. 56 alin. (8), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat Repartizarea, n edin public, a candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul centrelor de concurs n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris sau n alte centre de concurs n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor Transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat Repartizarea n edin public, la nivelul centrului de concurs/unitate de nvmnt, a candidailor care au obinut cel puin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), n ordinea descresctoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate n vederea angajrii pe perioad determinat Transmiterea la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai. Publicarea la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei candidailor repartizai i a listei candidailor rmai nerepartizai. Numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin concurs nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum i a candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2013-2014 i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la concursul din iulie 2010; verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al inspectoratului colar; nregistrarea acordurilor cadrelor didactice privind detaarea n interesul nvmntului la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare. Organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului pentru detari la cerere la nivel ISJ Afiarea punctajelor la inspectoratele colare Depunerea contestaiilor la punctaje la ISJ Bacu

12 AUGUST

13 AUGUST 14 AUGUST

16 AUGUST

16-20 AUGUST

21 AUGUST 21-22 AUGUST

21-22 AUGUST 23 AUGUST 23 AUGUST 23-26 AUGUST 26 AUGUST

Organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului petru detari n interesul nvmntului la nivelul unitii de nvmnt Discutarea i i soluionarea propunerilor pentru detaarea n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice aprobate spre detaare ctre ISJ Bacu Soluionarea contestaiilor la punctajele cadrelor didactice care solicit detaare la cerere, n Consiliul de administraie al ISJ Bacu Afiarea listelor finale cu punctajele cadrelor didactice care solicit detaare la cerere, la ISJ Bacu i validarea i revalidarea fielor de nscriere Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul nvmntului. Soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul nvmntului pentru restrngere nesoluionat; Soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere;

27 AUGUST

Repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin media 5,00 (cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2013; Repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a punctajelor; Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere i ca urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor; repartizarea candidailor care au obinut cel puin media 5,00 (cinci) rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2013, precum i a candidailor care au obinut cel puin media/nota 5,00 (cinci) i care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012 i/sau la concursul din iulie 2011, n ordinea descresctoare a notelor Emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare. Depunerea dosarelor pentru ncadrare n plata cu ora la unitatea de nvmnt i la ISJ Bacu

28-29 AUGUST 30 AUGUST 30 AUGUST-2 SEPTEMBRIE

Atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor 3 SEPTEMBRIE de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat Transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete rmase neocupate, a listei posturilor 4 SEPTEMBRIE didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor repartizai n etapele anterioare 5 SEPTEMBRIE Afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratul colar. Repartizarea candidailor conform art.94(4) din Metodologie. Emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare. 12 SEPTEMBRIE afiarea listei posturilor didactice vacante/rezervate, reactualizat, la inspectoratele colare; Repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor repartizai dup concursul din sesiunea 2013, care nu s-au prezentat la posturi 13 SEPTEMBRIE didactice/catedre, n ordinea descresctoare a mediilor; Repartizarea, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, a candidailor care au obinut cel puin nota 5,00 i care solicit angajare pe perioad determinat n baza notelor de la concursul din iulie 2010, n ordinea descresctoare a notelor; 16 SEPTEMBRIE Emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr. Transmiterea la Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a situaiei statistice globale privind repartizarea candidailor pe posturi 20 SEPTEMBRIE didactice/catedre vacante/rezervate. 6 SEPTEMBRIE 9 SEPTEMBRIE 10-11 SEPTEMBRIE

Tipuri de mobilitate Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ntregire, completare de norm i restrngeri de activitate nesoluionate anterior ale titularilor, la nivelul unitii de nvmnt Completarea de norm titulari la nivelul ISJ Bacu Pretransfer prin consimmnt titulari Restrngere de activitate titulari Titularizri prin art. 253 din LEN 1/2011 Plata cu ora titulari, personal didactic asociat, pensionari Completri de norm, detari n interesul nvmntului i pentru restrngere nesoluionat, continuiti la detari, detari la cerere Prelungirea contractului de munc la personalul didactic pensionabil / atribuirea orelor n plata cu ora