Sunteți pe pagina 1din 23

Comisia Naional a Valorilor Mobiliare - Romania -

GUVERNANTA CORPORATIVA IN ROMANIA

Catalina IORDAN - Atelier de lucru privind guvernana corporativ, Chisinau, mai 2012 -

PRINCIPALELE REGLEMENTARI DIN ROMANIA IN DOMENIUL GUVERNANTEI CORPORATIVE

Legea societatilor comerciale (L31/1990R, cu modificarile ulterioare) + legislatie specifica (ex. legislatie aplicabila intreprinderilor publice) Pe piata de capital - Legea privind piata de capital (L 297/2004, cu modificarile ulterioare) - Reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)

Codul de guvernanta corporativa al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Promovarea unei bune guvernante corporative promovare a integritatii si increderii in pietele financiare

masura

de

Implementarea principiilor de guvernanta corporativa unul dintre obiectivele avute in vedere la modificarea legii privind societatile comeriale si la elaborarea cadrului legislativ aferent pietei de capital Principiile Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) punct de referinta in elaborarea normelor sau a codurilor privind guvernanta corporativa

PRINCIPIILE O.E.C.D. DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Guvernanta corporativa din Romania in contextul principiilor O.E.C.D. (Organisation for Economic and Co-operation and Development) Principiile O.E.C.D. de guvernanta corpoativa: I. Asigurarea unui cadrul adecvat pentru implementarea efectiva a unei bune conduceri corporative II. Drepturile actionarilor si aspecte fundamentale legate de dreptul de proprietate III. Tratamentul egal al tuturor actionarilor IV. Rolul in guvernanta corporativa a actionarilor si al celorlalte entitati intereste de societatea comerciala (stakeholders) V. Informarea si transparenta VI. Responsabilitatea administratorilor

CADRUL PENTRU IMPLEMENTAREA GUVERNANTEI CORPORATIVE

I. Asigurarea unui cadrul adecvat pentru implementarea efectiva a unei bune conduceri corporative
(Cadrul aplicabil in domeniul guvernantei corporative trebuie sa promoveze piete transparente si eficiente. Autoritatile de reglementare si supraveghere trebuie sa aiba autoritatea, integritatea si resursele necesare pentru a-si indelini sarcinile intr-o maniera profesionala si obiectiva.)

Legislatie 4 autoritati BNR, CNVM , CSA si CSSPP Pe piata de capital din Romania, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare o autoritatea competenta pe piata de capital care aplica prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile ulterioare, potrivit prevederilor din Statului CNVM o reglementeaza si supravegheaza societatile ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe piata de capital, precum si alte entitati care opereaza pe piata de capital

DREPTURILE ACTIONARILOR LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE (1)

II. Drepturile actionarilor si aspecte fundamentale legate de dreptul de


proprietate
(Cadrul aplicabil guvernantei corporative faciliteze exercitarea drepturilor actionarilor) trebuie sa protejeze si sa

Legea societatilor comerciale - principalele drepturi ale actionarilor: Dreptul de a participa si a vota in cadrul AGA, direct sau prin reprezentant; Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA (Actionarii care detin 5%, in 15 zile de la publicarea convocatorului), dreptul de a convoca AGA (la cererea actionarilor reprezentand 5%)

DREPTURILE ACTIONARILOR LEGEA SOCIETATILOR COMERCIALE (2)

Dreptul la informare (situaiile financiare anuale si rapoartele aferente, precum i propunerea privind dividendele se pun la dispozitia actionarilor, la sediul societii, de la data convocrii AGA) Dreptul de a pune intrebari ntrebri referitoare la activitatea societii (inainte de AGA) Dreptul de a primi dividende ( in termen de 6 luni de la data aprobrii situaiei financiare anuale aferente exerciiului financiar ncheiat) Dreptul de a alege si revoca membrii consiliului de administratie /consiliului de supraveghere

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL (1)


Legislatia pietei de capital principalele drepturi ale actionarilor Existenta unor metode sigure de inregistrare a drepturilor de proprietate, transmitere sau transfer al actiunilor.
Toate valorile mobiliare sunt depozitate la un depozitar central autorizat

Dreptul actionarilor de a participa si vota la AGA, direct sau prin reprezentant


- Impiedicarea accesului unui actionar la AGA dreptul de a cere in justitie anularea AGA - Pariticipare la AGA prin mijloace electronice si votul prin corespondenta,

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL (2)

Dreptul actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale
Cu cel puin 30 de zile nainte de AGA, societatea comerciala publica pe websiteul su : convocatorul, numrul total de aciuni i drepturile de vot, documentele care urmeaz s fie prezentate AGA, proiectele de hotrre si, dupa caz, formularele de procur special si formularele pentru votul prin coresponden

Dreptul actionarilor de a primi dividende


Termenul de acordare a dividendelor Daca AGA nu stabileste un termen max 6 luni de la AGA - 60 de zile de la publicarea AGA in Monitorul Oficial al Romaniei

DREPTURILE ACTIONARILOR REGLEMENTARILE PIETEI DE CAPITAL (3)

Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA si de a prezenta proiecte de hotarare

Dreptul de a alege membrii consiliului de administratie (piata reglementata) prin metoda votului cumulativ Aceasta metoda de alegere are drept scop asigurarea unei reprezentari la nivelul consiliului de administratie si a actionarilor minoritari

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL - ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

Model exemplificativ de alegere a consiliului de administratie prin metoda votului cumulativ S.C. X S.A. Capital social - 7.000 u.m. Nr. actiuni - 7.000 Valoare nominala - 1 u.m.

Participarea acionarilor la capitalul social : - Acionar 1 3850 aciuni - Acionar 2 1050 aciuni - Acionar 3 700 aciuni - Acionar 4 700 aciuni - Acionar 5 350 aciuni - Acionar 6 350 aciuni

55% 15% 10% 10% 5% 5%

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL - ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

- 1 actiune 1 drept de vot - Numarul membrilor CA 5;

Numarul candidatilor pentru un CA 7

Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acionar este urmtoarea: - Acionar 1 19.250 voturi cumulate (3850 * 5) - Acionar 2 5250 voturi cumulate (1050 * 5) - Acionar 3 3500 voturi cumulate (700 * 5) - Acionar 4 3500 voturi cumulate (700 * 5) - Acionar 5 1750 voturi cumulate (350 * 5) - Acionar 6 1750 voturi cumulate (350 * 5)

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL - ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV n cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea Consiliului de Administraie au fost acordate astfel:

Pers. 1 Pers. 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Acionar 1 Acionar 2 Acionar 3 Acionar 4 Acionar 5 Acionar 6 TOTAL 15000 2000 450 2450 1300 1550 9750 2500 1750 1000 15000 2000 2000 250 5250 3500 2000 500 1500 250

TOTAL 19250 5250 3500 3500 1750 1750 35000

DREPTURILE ACTIONARILOR PE PIATA DE CAPITAL - ALEGEREA C.A. PRIN METODA VOTULUI CUMULATIV -

Ca urmare a acestui vot au fost alei ca membri n Consiliul de Administraie: Persoana 1 care a obinut 15000 voturi cumulate Persoana 5 care a obinut 9750 voturi cumulate Persoana 6 care a obinut 2500 voturi cumulate Persoana 3 care a obinut 2450 voturi cumulate Persoana 2 care a obinut 2000 voturi cumulate

TRATAMENTUL EGAL AL ACTIONARILOR

III. Tratamentul egal al tuturor actionarilor


(Guvernanta corporativa trebuie sa promoveze asigurarea unui tratament echitabil pentru toti actionarii, inclusiv actionarii minoritari si actionarii straini)

Legea societatilor comerciale - aciunile trebuie s fie de o egal valoare si acord posesorilor drepturi egale. Reglementarile pietei de capital - dispozitii exprese privind obligatia societatilor comerciale de a asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa

ROLUL ENTITATILOR INTERESATE DE SOCIETATEA COMERCIALA (STAKEHOLDERS)


IV. Rolul in guvernanta corporativa a actionarilor si al celorlalte entitati intereste de societatea comerciala (stakeholders)
(Cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa recunoasca drepturile actionarilor si ale celorlalte entitati interesate (stakeholders), stabilite prin lege sau prin acorduri mutuale si sa incurajeze cooperarea activa intre corporatii (societati comerciale), actionari si alte entitati implicate in crearea de bunastare, locuri de munca si sustenabilitate a societatilor solide din punct de vedere financiar)

Reglementarile in vigoare cuprind o serie de dispozitii care stabilesc cadrul juridic pentru exercitarea drepturilor actionarilor (Actionarii pot participa si vota in AGA, pot pune intrebari privind problemele inscrise pe ordinea de zi, exercitandu-si astfel rolul activ de promovare a unei conduceri eficiente a societatilor comerciale.) Reglementarile privind cerintele de transparenta (cu precadere in cazul societatilor comerciale listate) creaza premisele unei informari corecte, eficiente a tuturor persoanelor interesate de viata societatii comerciale, inclusiv a actionarilor, angajatilor sau creditorilor societatii

INFORMAREA SI TRANSPARENTA

V. Informarea si transparenta
(Cadrul de guvernanta corporativa trebuie sa impuna publicarea la timp a tuturor informatiilor seminificative referitoare la societatea comerciala, inclusiv situatia financiara, performantele, actionariatul si conducerea societatii comerciale)

Pe piata de capital - cerinte de raportare (transparenta) mai ridicate decat cele din legislatia societatilor comerciale Societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata intocmesc: rapoarte anuale, rapoarte semestriale, rapoarte trimestriale, rapoarte curente (privind informatiile privilegiate), publica notificarile privind detinerile semnificative (ex. 5%, 10% 15% etc), publica comunicate privind plata dividendelor etc.

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR (1)


VI. Responsabilitatea administratorilor
(Cadrul referitor la guvernanta corporativa trebuie sa promoveze asigurarea unei ghidari strategice a societatii comerciale, monitorizarea efectiva a conducerii de catre consiliul de administratie, precum si resposabilitatea administratorilor fata de societatea comerciala si actionarii acesteia)

Legea societatilor comerciale

Administrarea societatii: a) sistem unitar consiliu de administratie (CA)/ administrator


CA poate delega conducerea societii directorilor, numind pe unul dintre ei director general (in unele cazuri, delegarea este obligatorie)

b) sistem dualist consiliu de supraveghere si directorat

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR (2)


In sistemul unitar - atributii principale Consiliul de administratie: -supravegheaza activitile directorilor
- stabilirea direciilor principale de activitate i de dezvoltare a societii

Administratorii sunt
- raspunzatori de existena real a dividendelor pltite, existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere, exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale; - rspund fa de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele ndeplinite de directori sau de personalul ncadrat, cnd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi exercitat supravegherea impus de ndatoririle funciei lor

In sistemul dualist atributii principale Consiliul de supraveghere - exercit controlul permanent asupra conducerii

societii de ctre directorat; - verific conformitatea cu legea, cu actul constitutiv i cu hotrrile adunrii generale a operaiunilor de conducere a societii;

Unele prevederi privind raspunderea administratorilor se aplica corespunzator si in cazul consiliului de supraveghere

RESPONSABILITATEA ADMINISTRATORILOR (3)

Legislatia pietei de capital administratorii, directorul si/sau directorul executiv sunt obligati sa prezinte actionarilor situatii financiare exacte si informatii reale privind conditiile economice ale societatii

CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA A S.C. BURSEI DE VALORI BUCURESTI S.A.

Codul de guvernanta corporativa al S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. Codul cuprinde 19 principii si o serie de recomandari de implementare Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BVB S.A. pot adopta Codul in mod voluntar. Prin exceptie, emitentii de pe Categoria I ( categorie superioara) au obligatia de a respecta cel putin 14 din cele 19 principii Incepand cu raportul anual aferent anului 2010, emitentii admisi pe piata reglementata administrata de BVB au obligatia sa ataseze o declaratie prin care certifica conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului (declaratia aplici sau explici)

CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA A S.C. BURSEI DE VALORI BUCURESTI S.A.

Principiile din cadrul Codului S.A. BVB S.A. se refera la principalele aspecte: Structuri de Guvernanta Corporativa Drepturile detinatorilor de instrumente financiare ale emitentilor Rolul si obligatiile Consiliului de Administratie Structura Consiliului de Administratie Numirea membrilor Consiliului de Administratie Remunerarea membrilor Consiliului de Administratie Transparenta, raportarea financiara, controlul intern si administrarea riscului Conflictul de interese si tranzactiile cu persoane implicate (tranzactiile cu sine) Regimul informatiei corporative Responsabilitatea sociala a emitentului Sistemul de administrare

Bibliografie selectiva -http://www.cnvmr.ro/ -http://www.bvb.ro/ -legislatia societatilor comerciale si legislatia pietei de capital