Sunteți pe pagina 1din 2

Uzufruct si nud a proprietate. Evaluarea imprumuturilor indivizibile.

Exemplu. S a consider am suma de 10 000 u.m. mprumutat a pe timp de 10 ani, cu rata nominal a de 15%, amortizabil a prin rate constante. Creditorul sconteaz a, dup a a cincea rat a primit a, restul ratelor cu taxa de scont de 10%. Care este suma pe care o va ncasa n urma acestei scont ari? Exemplul 1. Un mprumut cu valoarea nominal a de 10 000 u.m., rambursabil o singur a dat a, este evaluat cu 5 ani nainte de rambursarea sa. Dob anzile se calculeaz a anual cu rata nominal a i = 0, 15. S tiind c a taxa de evaluare (de scontare) este t = 0, 12, s a se calculeze valoarea evaluat a a mprumutului n cauz a. Exemplul 2. Un mprumut cu valoarea nominal a de 15 000 u.m. este rambursabil n 6 ani; cu rata nominal a i = 0, 14, dob anzile se calculeaz a anual; amortizarea are loc prin cote constante. S a se evalueze acest mprumut imediat dup a ncasarea celei de-a doua rate cu taxa de evaluare t = 0, 1. Exemplul 3. Titularul unei rente perpetue prime ste anual dob anda cu rata i = 0, 10 pentru suma de 12 000 u.m., capital mprumutat de el si care niciodat a nu i va napoiat. S a se evalueze renta sa cu taxa t = 0, 12. Exemplul 4. Un mprumut n valoare nominal a de 14 000 u.m. este rambursat prin intermediul a 12 rate constante cu rata nominal a i = 0, 15. S a se evalueze acest mprumut cu taxa t = 0, 12, n momentul contact arii lui. Problema 1. O societate comercial a mprumut a de la o banc a suma de 10 milioane u.m. cu rata nominal a i = 0, 10. Rambursarea mprumutului va avea loc integral dup a 8 ani. Dob anzile se calculeaz a anual. S a se evalueze mprumutul cu taxa de evaluare t = 0, 11 la urm atoarele date: a) n momentul efectu arii mprumutului (semn arii contractului); b) imediat dup a ncasarea dob anzii din al patrulea an; c) imediat dup a ncasarea dob anzii din al saselea an. Problema 2. Se consider a aceea si problem a, dar acum mprumutul este rambursabil prin cote constante; dob anda se calculeaz a anual. Problema 3. Aceea si problem a ca mai sus, dar acum rambursarea are loc prin rate constante; dob anda se calculeaz a anual.

Probleme propuse.

Problema 1. Se consider a un mprumut n valoare de 15 milioane u.m.,contactat pe 15 ani, cu taxa nominal a i = 0, 20. mprumutul este rambursat integral la scadent a, dob anzile se calculeaz a anual. S tiind c a taxa de evaluare este t = 0, 18, s a se evalueze mprumutul n momentul contact arii lui. S a se pun a n evident a uzufructul total si nuda proprietate total a. R: Problema 2. Se contacteaz a un mprumut n valoare de 12, 5 milioane u.m., rambursabil n 9 ani, cu taxa nominal a i = 0, 19, prin cote constante; dob anzile se calculeaz a anual. S a se evaluaze mprumutul imediat dup a ncasarea ceu.m. de-a treia rate, stiind c a taxa de evaluare este t = 0, 20. 1

R: Problema 3. Un mprumut n valoare de 20 milioane u.m. este rambursat n timp de 13 ani cu taxa nominal a i = 0, 16 prin rate constante. S tiind c a taxa de evaluare este t = 0, 15, s a se evalueze mprumutul imediat dup a achitarea primei rate; dob anzile se calculeaz a anual. R: