Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

BACALAUREAT FORMULE MATEMATICE Funcia de gradul nti f: , f(x) = ax + b , a,b ,a 0 Dac a > 0, atunci f este strict cresctoare. Dac a < 0, atunci f este strict descresctoare. Intersecia graficului f cu axa Ox f(x) = 0 ax + b = 0 x = Intersecia graficului f cu axa Oy x = 0 i y = f(0) punctul B(0, b)

punctul A(- ,0)

f:

, f(x) =

ax2

+ bx + c , a,b,c

Funcia de gradul al doilea ,a 0 , dac ). .


.

Ecuaia f(x) = 0 are rdcinile x1,x2 = Vrful parabolei are coordonatele V( Axa de simetrie este dreapta de ecuaie x = minf/maxf = imaginea funciei/mulimea valorilor funciei forma canonic f(x) = a Relaiile lui Vite x12 + x22 = S2 2P x13 + x23 = S3 3PS f(x) = ax2 + bx + c = a(x- )(x- ) = a( Intersecia graficului f cu axa Ox Intersecia graficului f cu axa Oy f(x) > 0, f(x) 0, f(x) 0, x ax2 + bx + c >0 =0 <0 a > 0, < 0 a > 0, 0 a 0, < 0 dac f(x) = 0

, unde

sunt rdcinile ecuaiei ax2 + bx + c = 0

x = 0 i y = f(0)

punctul B(0, c)

Semnul funciei de gradul al doilea - semnul lui a 0 semn contrar lui a semnul lui 0 semnul lui a semnul lui a
1

semnul lui a

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

Ex.

x x2 + 4x + 3 x + 4x - 3

-3 0 1 0

-1 0 + 3 0 -

x2

+ 2 0

x x2 - 4x + 4 x x2 + x + 1

Funcii Compunerea funciilor g: C A i f: A B este funcia f g: C B, f g(x) = f(g(x)). Ex. Fie f, g: , f(x) = 2x + 5 i g(x)=3x 2. S se determine f f i f g. f f: , f f(x) = f(f(x))=f(2x + 5)=2(2x + 5)+5=4x+15 f g: , f g(x) = f(g(x))=f(3x - 2)=2(3x - 2)+5=6x+1 f(-x) = f(x) funcie par f(-x) = - f(x) funcie impar f(x + T) = f(x) funcie periodic Funcia f: A B este injectiv (1) dac din , f(x1) = f(x2) x1 = x2 f este injectiv (1) dac din , x1 x2 f(x1) f(x2) f este injectiv (1) dac (x) > 0 sau (x) < 0 Funcia f: A B este surjectiv(2) dac a.. f(x) = y f este surjectiv(2) dac f(A) = B Din (1) i (2) f bijectiv f inversabil f: A B, f(x) =y, f bijectiv :B A, (y) = x Progresii Progresia aritmetic an = an-1 + r an = a1 + (n-1)r Sn = Sn numrul termenilor proprietate proprietate Probabilitatea P= a,b,c 2b = a+c [ 0, 1]
2

formula termenului general formula termenului general suma primilor n termeni

Progresia geometric an = an-1 q, a1,q 0 an = a1qn-1 Sn = a1(1+q+q2+...+qn-1) = a1 q 1 Sn =na1, q=1 ,

n=

a,b,c

b2 = ac

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

Metode de numrare Numrul submulimilor unei mulimi cu n elemente este 2n. Numrul submulimilor cu k elemente ale unei mulimi cu n elemente este Cnk 0 n, n Ex. S se determine numrul submulimilor mulimii A={0,1,2}. R. Ex.1. S se determine numrul submulimilor cu dou elemente ale mulimii A={0,1,2}. R. C32 Ex.2. S se determine numrul elementelor unei mulimi tiind c aceasta are exact 45 de submulimi cu dou elemente. R. Cn2= 45 =45 n(n-1)=90 n(n-1)=10 9 n=10 Ex. S se determine numrul funciilor f: {0,1,2} {5,6,7,8}. R. , unde 4= i 3= Ex. S se determine numrul funciilor injective f:{0,1,2} {5,6,7,8}. R. A43, unde 4= i 3= Ex. S se determine numrul funciilor strict cresctoare f:{0,1,2} {5,6,7,8}. R. C43, unde 4= i 3= Ex. S se determine numrul funciilor bijective f:{0,1,2} {0,1,2}. R. 3! Ex. S se determine numrul dreptelor care trec prin 5 puncte distincte, oricare trei necoliniare. R. C52 Ex. S se determine numrul diagonalelor unui poligon convex cu 5 laturi. R. C52-5 Ex. S se determine numrul triunghiurilor care se pot forma cu 5 puncte distincte, oricare trei necoliniare. R. C53 Mulimea numerelor reale ,a de n ori ,n

Numrul funciilor f: A B, A, B nevide, =n , =m este mn. Numrul funciilor injective f: A =n , =m este Amn .

B,

Numrul funciilor strict monotone f: A B, =n , =m este Cmn . Numrul funciilor bijective f: A =n este n!. A

Numrul dreptelor determinate de n puncte distincte, oricare trei necoliniare este Cn2. Numrul diagonalelor unui poligon convex cu n laturi este Cn2 n. Numrul triunghiurilor determinate de n puncte distincte, oricare trei necoliniare este Cn3. = 1, a

,a ,

0 ,n
3

,n

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

x x = [x] + {x} , [x] [x] parte ntreag

, {x} [ 0, 1)

[x] x [x] + 1 Ex. x= 2,7 [x]= 2 x= - 2,7 [x]= -3 x= Ex. x= 2,7 x= - 2,7 x= [x]= 1 {x}= 0,7 {x}= 0,3 {x}=

{x} parte fracionar

ecuaia exponenial ax = b ecuaia logaritmic loga x = b

x = loga b, a (0, )\{1}, b>0 x = ab, a (0, )\{1}, x>0 Proprietile logaritmilor Ex. log2 1=0 Ex. log5 5=1 Ex. log3 9=log3 32=2

loga 1=0 loga a=1 loga an=n ln1=0 lne=1 lg10=1 lg1=0 = = = sau = sau =

Ex. Ex. Ex. Ex. = = =

loga x + loga y = loga xy loga x - loga y = loga

Ex. log2 6 + log2 = log2 6 = log28 = log223 = 3 Ex. log2 6 log2 3 = log2 = log22 = 1 Ex. Combinatorica

0!=1 n!=1 2 ..... n, n Permutri Pn = n! Aranjamente Ank = Combinri Cnk =

,0 ,0

n n

formula combinrilor complementare: Cnk = Cnn-k Binomul lui Newton este (a+b)n =Cn0an + Cn1 an-1b +...+Cnnbn, a,b ,n . Numrul termenilor din dezvoltarea binomial este n+1. formula termenului general/de rang k: Tk+1 = Cnk an-kbk , k = suma coeficienilor binomiali: Cn0+ Cn1 +...+Cnn= 2n suma coeficienilor binomiali ai termenilor de rang impar/par: Cn0+ Cn2 +... = 2n-1 = Cn1+ Cn3 +...
4

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

Binomul lui Newton =1 (a+b)1 =a+b (a+b)2 =a2+2ab+b2 (a+b)3 =a3+3a2b+3ab2+b3 (a+b)0

1 C10 C11 C20 C21 C22 C30 C31 C32 C33

Triunghiul lui Pascal 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1

Mulimea numerelor complexe Forma algebric a unui numr complex este z = a + ib, a,b . Rez=a, Imz=b, i2= -1 Conjugatul lui z este = a ib . Modulul numrului complex z este = , = , r 0 i = .

Forma trigonometric a unui numr complex este z = r(cost + isint), unde r = t=arctg +k , k= , t [0, 2 ).

Formula lui Moivre: (cost + isint)n= cosnt + isinnt Puterile lui i: ,n

Formule trigonometrice sin2x + cos2x = 1 , x tg(a+b) = sin2x = 2sinxcosx tg(a - b) = cos 2x = cos2x sin2x = 2 cos2x 1 = 1 - 2 sin2x sin(- x)= - sinx tg(a+b+c) = cos(- x)= cosx tg (- x) = - tgx tg 2x = ctg(- x)= - ctgx tg x = sin(x+2k )=sinx , k cos(x+2k )=cosx ctg x = tg (x+k ) =tgx ctg(x+k )=ctgx sin(a + b) = sinacosb + sinbcosa sin(a - b) = sinacosb - sinbcosa sinx = cos(a + b) =cosacosb - sinasinb cos(a - b) =cosacosb + sinasinb sina + sinb=2sin cos cosx = sina - sinb=2cos sin arcsinx + arccosx = cosa + cosb=2cos cos arctgx + arcctgx = cosa - cosb= - 2sin sin
5

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

x 0 30 45 60 90 180

x 0

sinx 0

cosx 1

tgx 0

ctgx -

1 0

0 -1

0 -

Ecuaii trigonometrice sinx=a, a x=(-1)karcsina+k , k cosx=a, a x= arccosa+2k , k tgx=a, a x=arctga+k , k ctgx=a, a x=arcctga+k , k arcsin(- a) = - arcsina arccos(- a) = arccosa arctg(- a) = - arctga arcctg(- a) = arcctga Dreapta Fie punctele A ( xA , yA ) , B ( xB , yB ). distana AB = ecuaia dreptei AB : = i panta mAB = =m( ecuaia dreptei determinat de un punct A i o pant d: ecuaia general a dreptei d: ax + by + c = 0 i panta m = d1 d2 d1 d2 M mijloc m1 = m2 m1 m2 = -1 xM = , yM = . .

Distana de la punctul A (x0 , y0) la dreapta d: ax + by + c = 0 este d(A,d) = Centrul de greutate G al triunghiului ABC are coordonatele xG = ABCD paralelogram A,B,C coliniare AB AC sau a = a.. , =a = sau =0 , yG =

n triunghiul ABC dreptele AA , BB , CC sunt concurente, atunci

= 1. (Teorema lui Ceva)

Fie triunghiul ABC i M, N, P trei puncte coliniare i distincte, situate pe dreptele AB, BC, CA. Atunci = 1. (Teorema lui Menelau)
6

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

Vectori =x +y = = sau cos( =0 + =+ )= , + modulul vectorului , = + cos( ) = x1 x2 + y1 y2 coliniari = x1 x2 + y1 y2 = 0 = (xB xA ) + (yB yA ) = relaia lui Chasles mediana dus din A n triunghiul ABC + = , unde G este centrul de greutate al triunghiului ABC este =

Teorema sinusurilor:

Rezolvarea triunghiului = 2R, R-raza cercului circumscris triunghiului ABC

Teorema cosinusului: a2 = b2 + c2 - 2bc cosA cos A = Formule pentru aria triunghiului S= S= S= S= , , unde p = , unde p =

raza cercului nscris n triunghi: r =

raza cercului circumscris triunghiului: R = Teorema medianei: , unde este mediana corespunztoare unghiului A al ABC

Teorema mpririi cu rest f : g Teorema restului f : (x-a) Teorema lui Bzout f (x-a)

Polinoame f = gq + r, grad r < grad g r = f(a) f(a) = 0


7

Profesor Mirela-Gabriela Blaga Elev

Schema lui Horner pentru f = ax3 + bx2 + cx + d mprit la x (ax3+bx2+cx+d) : (x - ) x = i aplicm schema x3 a a x2 b x1a+b x1 c x1(x1a+b)+c x0 d x1[x1(x1a+b)+c ]+d

x1

Ex. S se afle ctul i restul la mprirea lui 2x3 + 3x2 - 4x + 5 prin x 1. x1=0 x3 2 2 x2 3 5 x=1 x1 -4 1 aplicm schema x0 5 6 = restul

Ctul este 2x2 + 5x + 1, iar restul este 6. Observaie. Pentru aflarea restului putem aplica T. Bzout: f( 1 ) = 2 + 3 4 + 5 = 6. ax3 + bx2 + cx + d = 0, a Relaiile lui Vite x12 + x22 + x32 = S12 2S2 x1 rdcin a ecuaiei ax3+bx2+cx+d=0, a 0 ax13+bx12+cx1+d=0 x1 rdcin a polinomului f f(x1) = 0 Dac z1,2 sunt rdcinile ecuaiei z2+z+1=0, atunci sunt i rdcinile ecuaiei z3-1 =0, pentru c z3-1 = (z-1)(z2+z+1). Ecuaia Ecuaia binom Forma ecuaiei xn=z xn= 1 Ecuaia biptrat Ecuaia reciproc de grad 3 Ecuaia reciproc de grad 4 ax4+bx2+c=0 ax3+bx2+bx+a=0 ax4+bx3+cx2+bx+a=0 Mod de rezolvare scriem z=r(cost+isint),r 0, t [0, 2 ) xk = (cos + isin + isin , k= ) , k= xk = cos 0, x1,2,3 sunt rdcinile ecuaiei

rdcinile de ordinul n ale unitii notm x2=t, obinem at2+bt+c=0 i rezolvm ecuaia de gradul al doilea, apoi revenim la notaie admite soluia x1 = - 1, apoi aplicm schema lui Horner mprim ecuaia cu x2, x , notm x+ = t , x2+ = t2 2, ...