Tăbliţele de la Sinaia ar putea arata ca Iisus şi-a avut originea în Dacia?

Constantin Olariu Arimin http://www.ariminia.ro Tăbliţele cu scriere getică sunt învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii spun că după terminarea mănăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-au descoperit 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici dar folosind şi litere latine. Şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu, a dăruit-o regelui Carol 1 care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mănăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mănăstire atît tăbliţe de plumb cît şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. “Religia lor era monoteistă avînd în frunte pe Sentu/Sîntu cu sensul de Creatorul, iar ca simbol al sacrului era crucea (…) Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan (…) Iisus a fost get (…) limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română (…) Mai mult, pe blogul cugiralba Continuare de pe cugiralba: Constantin Olariu Arimin : DESPRE DACI, GETI…. DISPUTE ISTORICE În una august 2004 am găsit pe internet imaginile a 74 tăbliţe de plumb depozitate la Institutul de Arheologie Bucureşti. În cultura română, despre aceste tăbliţe cu scriere getică nu s-a scris un cuvînt, fiind învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii care nu pot fi dovedite cu probe, spun că după terminarea mănăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-a descoperit o mare comoară formată din aproximativ 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici dar folosind şi litere latine precum şi alte semne specifice acestor tăbliţe şi figuri de geţi, oştiri, cetăţi, simboluri divine şi alte elemente care duceau la ideea clară că s-a descoperit o mare civilizaţie. Numai că şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu a dăruit-o regelui Carol 1 care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mănăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mănăstire atît tăbliţe de plumb cît şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. În anul 1986 mai mulţi cercetători din domeniul istoriei au afirmat în discuţii particulare că înainte de al doilea război mondial, în subsolul actualului Institut de Arheologie din Bucureşti existau mai multe sute de tăbliţe cu o scriere necunoscută pe

care ,,nimeni” nu le-a cercetat! În anul 2003, istoricul Alexandru Deac a comunicat la Congresul de dacologie ţinut la Bucureşti, că a descoperit în arhivele Comitetului Central al PCR scrisoarea lui Carol l către mănăstirea Sinaia. În prezent la această instituţie ar mai exista 5, 35 tăbliţe după unii sau 70 după alţii, dar fără documente de intrare şi fără a fi înregistrate în patrimoniul ei! Din cele 74 tăbliţele de plumb eu am citit 65 iar informaţiile de pe ele ne arată adevărata noastră istorie privind structura de organizare a statului geţilor, sistemul juridic, religia lor, felul cum ştiau să-şi apere glia străbună. Ei îşi spuneau geţi sau rumuni pentru că aşa este scris pe tăbliţe nu daci cum i-au numit romanii. Îşi scria identitatea de neam cu cuvintele rumun, riomion, ruomuon, rumuno, romuno sau falnici geţi şi nu daci, iar ţara lor o numeau sfînta Getia sau Gitia. Strămoşul lor ancestrtal era Moş Arimin os din care s-au tras ariminii/armînii şi rumînii. Conducerea neamului era asigurată de dage balo (adunarea neamului străbun) care alegea un mato (ocrotitor, conducător, părinte) care deţinea funcţia cît timp era sănătos la trup şi la cap. Din cei 54 de mato eu am reuşit să citesc numele a 43 de conducători ai neamului strămoşesc. Pe alte tăbliţe această conducere colectivă apare cu numele de soboru, gomeţi sau radă. Aveau un guvern numit agie, în fruntea căruia era mato. Conducătorul armatei se numea basileo care era ajutat de un consiliu de război numit soto balo (soţii, însoţitorii steagului get) iar cetăţile lor întărite se numeau dabe. Ţara era împărţită în sindii (isprăvnicii) fiind conduse de către un sind. Organizarea administrativă era în cătune, sate şi dabe iar centrul de putere se numea dabo geto (cetatea neamului get) care a fost la început la Sarmisetuzo, mutată pe la 380 î.e.n. la Enisala (judeţul Tulcea) iar pe la anul 320 î.e.n. a revenit din motive strategice la Sarmisetuzo. Sînt menţionate şi legăturile de sînge care formau şatre în cadrul unor comunităţi. Armata era organizată în polcuri şi avea două corpuri distincte: daco armosa (armata nobililor) care pornea prima în luptă şi gloto armosa (armata gloatei sau a poporului) care suplimenta forţele primului corp sau îl înlocuia complet. Echiparea armatei era asigurată de dage balo iar conducătorii corpurilor de armată erau numiţi tot de adunarea neamului. Oamenii nu aveau voie să se mute dintr-un loc în altul decît cu aprobarea dabei de care aparţinea. 32 din semnele folosite în scrierea geţilor pe tăbliţele de plumb sînt identice sau foarte apropiate cu semnele scrierii cretane liniar B din perioada 1500-1300 î.e.n. Alfabetul chirilic folosit de români pînă pe la 1870 este în realitate o parte din alfabetele utilizate de strămoşii noştri geţi în urmă cu 2500 de ani. Secuii au folosit prin secolul Xlll un alfabet cu 33 de semne iar 28 dintre acestea sînt identice sau asemănătoare cu ale geţilor de pe tăbliţele de plumb. În Transilvania şi Ungaria s-a folosit în secolele XV şi XVl un alfabet runic maghiar care a fost ,,prelucrat” tot din alfabetele geţilor. Gotul Wulfila a ,,creat” şi el

pe la mijlocul secolului lV e.n. un alfabet runic inspirîndu-se din semnele geţilor. Scrierea geţilor mai are semne comune cu alfabetul folosit în secolele Vlll – ll î.e.n. în estul Spaniei (Tartesio/Turdetano), cu alfabetele folosite de tuaregi şi libieni înainte cu multe secole de era creştină. Există asemănări uluitoare ale alfabetelor geţilor cu scrierea din Biblos, Mohenjo-Daro, brahmi şi alfabetele folosite de sabei în Arabia în secolele XV-lV î.e.n. cît şi cele din Siberia din secolele lV era noastră. Plutaşii de pe rîul Bistriţa foloseau pe la 1880, 56 semne pentru crestatul lemnelor. Dintre acestea 13 sînt identice cu semnele din scrierea liniar B iar 38 sînt identice sau foarte apropiate cu semnele alfabetului geţilor. După mitologia greacă, hiperboreenii care locuiau la locuiau la nordul Dunării, erau legaţi de cultul lui Apollo. Herodot în Istorii spune că aceştia aduceau ofrande templului din Delos iar fecioarele ,,Arge şi Opis veniseră chiar odată cu zeii”. Platon în Axiochos vorbeşte prin gura lui Socrate, despre nişte table triunghiulare de aramă cu un conţinut religios aduse la Delos de fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge. Venirea zeilor la greci a avut loc odată cu formarea primelor structuri sociale din secolele Xll-X î.e.n. în numita ,,perioadă obscură”. Arheologia a descoperit într-adevăr plăcuţe de bronz cu o scriere arhaică pe care au atribuit-o vechilor greci şi care a apărut la sfîrşitul secolului Vlll î.e.n. Religia lor era monoteistă avînd în frunte pe Sentu/Sîntu cu sensul de Creatorul, Dumnezeu iar ca simbol al sacrului era crucea (vezi imaginea de sus) cu braţele egale liberă sau înscrisă în cerc cum apare deasupra uşii la primele biserici creştine din Siria şi Palestina. Divinitatea activă al cultului crucii era Zabelo; Creatorul vieţii din lumina vie a soarelui şi Suien, Zoien, Zoe ca divinitate a renaşterii vieţii din aşteptarea luminii morţii (liniştea lunii) prin nemurire. Mai erau dio Dionise, dio Sopio, dio Donizeto, dio Oroelio, dio Tiaz. Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan. Pămîntenii se năşteau din lumina vie a vieţii(lumina soarelui) dar toată existenţa lor trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru comuniunea cu adevărata viaţă veşnică(nemurirea) ce impunea condiţia de OM. Nu aveau statui iar divinităţile lor se manifestau ca nişte duhuri, entităţi spiritual – energetice. La naştere fiecare persoană era luată în pază de un înger, neamul get fiind binecuvîntat de oastea de îngeri (falanga). Nu aveau temple ci mici troiţe şi bisericuţe/metocuri unde îşi oficiau cultul sau altare improvizate în vremuri de restrişte. La naştere fiecare era botezat în religia neamului cu vin şi pîine strămoşească. Crucea a fost simbol al sacrului la neamul nostru de la începutul mileniului V î.e.n. descoperire făcută la Gorban judeţul Iaşi apoi la Cucuteni iar mai multe tezaure ale geţilor au ca obiect de podoabă crucea înscrisă

e. sau Ili. o pasăre mare care aleargă şi un cîine sau lup. La mijloc este un şarpe foarte lung iar lîngă coada acestuia este un pătrat împărţit în nouă părţi egale sugerînd că este protector al vînătorilor şi al învăţaţilor.în cerc sau crucea cu braţele egale. În partea stîngă jos a şopronului se vede o persoană şezînd pe un scaun iar în mînă ţine un toiag.e. cum rezultă din tăbliţa 5. Divinităţile lor aveau în jurul capului o aură aşa cum arată plăcuţa de plumb descoperită la Romula. Sarmis sau Armis este Mîntuitorul sau Salvatorul neamului geţilor. Fiind opriţi şi la graniţa Macedoniei. apare pe tăbliţe şi sub iniţialele IOI. imagine preluată de hagiografia creştină.n.n. Scaunele sînt trei sugerînd legenda celor trei magi. steaua cu şase colţuri şi steaua cu şase raze) sînt păstrate din religia neamului mioritic din mileniul lV î. în colţul stînga jos se văd stilizate imaginile pentru o şopîrlă mare. La stînga imaginii este un porumbel zburînd reprezentînd Sfîntul Duh. S ub imagine. cînd a fost cucerit de romani. Geţii se considerau poporul ales de Creator iar ţara lor o numeau ţara sfîntă(dio Geta). aceste relaţii s-au stricat rău iar conducătorul geţilor. Zamolxe. III.n. Ilio toate avînd aceeaşi semnificaţie. Biseto l a pus sabia pe gali şi i-a alungat.e. II.e.e. o broască ţestoasă.e. Creştinismul ortodox este în mare parte religia strămoşească. şi care au fost duse de emeşi în Sumer/Ki-en-gi de pe meleagurile noastre pe la mijlocul mileniului lV î. .i 3. au trecut Dardanelele şi au întemeiat în podişul Anatoliei un stat – Galatia – care a existat pînă în anul 25 î. s-a înfruntat cu Pitagora şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca aducătorul tuturor relelor de pe pământ. Tăbliţa ll povesteşte despre vizita lui Zamolxe în insula Samos şi trecerea cabirilor la religia sfintei cruci a Mîntuitorului! Pe tăbliţele l şi ll apare semnul crucii ca simbol al sacrului şi al pămîntului(ţării) care stă sub această protecţie. La dreapta jos. fiind ispita diavolului. În anul 279 î. Sub un şopron cu o vită şezînd.n. Toate aceste date sunt scrise pe tăbliţele 2 . a fost mare preot şi reformator. Iisus a fost get. un peşte. un copil mic ridică braţele către cer simbolizînt bucuria vieţii ce s-a născut. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuzo în secolul Vl î. mama primeşte un toiag şi un miel de la divinitate/marelui preot get? care are pe cap costumaţia religioasă făcută din blana unui lup al cărui cap este pus pe capul lui. Deasupra şopronului este figura cunoscută a lui Iisus cu plete şi cu barbă scurtă ca semn al tinereţii. La începutul secolului Vl î. Tăbliţa 1 este prima atestare materială a legendei naşterii Mîntuitorului care se va numi mai tîrziu Sarmis.n. i-a trecut pe cabirii din Samos la religia crucii Mîntuitorului. Pitagora şi pitagoreismul Marele get a existat ca realitate istorică. Multe din elementele de cult ale religiei geţilor dar şi simbolurile religioase(crucea cu braţele egale libere sau înscrise în cerc. s-au aşezat printre neamurile geţilor populaţii ale galilor/galatilor care au îmbrăţişat religia crucii cu taina botezului cu pîine strămoşească şi vin..n. doi măgăruşi(cum a intrat Iisus în Ierusalim) şi un profil de om. a vizitat Egiptul.

Tăbliţele sînt scrise între anii 560 î.galii cei roşcaţi” din Galileea apoi drumul prin Siria Efes.A. Vlasa la Tărtăria ar fi chiar plăsmuirea acestuia!!! Despre tăbliţele de plumb ale geţilor spune că sînt falsurile unui geniu dar el şi-a dat seama numai în jumătate de oră ! Noi trebuie să băgăm la cap că această lepădătură este un supergeniu şi nu avem cum să-l contrazicem. i-a găsit pe gali – esenieni într-o aprigă dispută religioasă cu clerul iudeu.. În secolul ll î. L-am tradus în limba română şi bănuiala mea s-a confirmat limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română. Limba folosită în aceste texte este limba română veche care se găseşte identic sau asemănător în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme existente în România. iudeii amintesc de secta esenienilor/esenilor avînd centrul de cult în Galileea şi care practicau o religie diferită de a iudeilor dar identică cu a geţilor. Am scris cu acest subiect o carte . şi iulie-august 106 e.e.n.e. Durerea a fost fără margini peste neamul geţilor. Galii cheamă în ajutor mentorii din Carpaţi. Este trimis Ili împreună cu o ceată de geţi – tăbliţa 53 – pentru a înfrunta fanatismul religios iudeu. cînd statul geţilor a fost distrus de romani iar ţara a cunoscut un jaf fără seamăn. Culturnicii de profesie au ieşit la atac şi m-au făcut în toate felurile atît la TVR 1 cît şi la postul de radio Iaşi. Mai arătam că denumirile activităţilor agricole.n. indivizi cu minţile rătăcite.n.O parte din aceşti gali au coborît mai spre sud şi s-au stabilit în anul 275 î. Grecia şi Tracia pînă au ajuns în Sarmisetuzo sînt povestite pe 7 tăbliţe.e. Halloran – care se ţine că este cel mai mare specialist în sumerologie – un mesaj cu 145 cuvinte comune limbilor română şi eme-gi dar care nu sînt în latină.e. istoric care a trăit pînă în 1991 la Paris. I.. Vulpe director la Institutul de Arheologie din Bucureşti unde stau ascunse tăbliţele de plumb ale strămoşilor noştri. Halloran. pe la 1600 – 1500 î.n. Am găsit pe internet în anul 2001 un dicţionar sumerian-englez elaborat de J. La sfîrşitul lunii noiembrie 2002 am trimis lui J. într-o regiune pe care au numit-o Galileea. Ştiam că aceste cuvinte sînt specifice numai limbii române iar inga se foloseşte numai în nordul Moldovei şi Maramureş. În anul 1982 am cumpărat cartea Civilizaţia sumeriană unde am găsit trei cuvinte care m-au pus pe gînduri: da.A. Începutul secolului l e. Nu au avut reţinere la limbaj spunînd despre cei care vreau să se uite pe tăbliţe să sînt nebuni.n. S-a remarcat A. nu şi inga.Civilizaţia soarelui” publicată în august 2002. înfăşurarea trupului cu giulgiu şi transportarea lui pînă la . pentru că de aici se trag semnele alfabetelor folosite de strămoşii noştri. Răstignirea lui Ili. 79 de cuvinte se găsesc numai în eme-gi(sumeriană) fiind dispărute din româna veche Tăbliţa 1 consider că a fost turnată sau trasă – cum apare scris pe mai multe tăbliţe. Sluşanschi director al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan din Bucureşti şi Neagu Djuvara. La 17 . Arătam în această carte că avem 1000 cuvinte identice sau asemănătoare cu eme-gi şi 1400 de arhaisme şi regionalisme compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. păstoreşti şi de organizare socială sînt în mare parte comune celor două limbi iar creştinismul are foarte multe elemente comune cu religia emeşilor. Iar într-un acces de nebunie genială A. oameni fără conştiinţă dar nu au acceptat să-mi spun şi eu punctul de vedere. diletanţi.n. Vulpe spune peste tot că tăbliţele de lut descoperite de N.

De existenţa lor am aflat şi eu în septembrie 2004 din aceeaşi sursă! Argumentele autenticităţii tăbliţelor sînt infailibile în faţa minciunii dar cum la noi plăsmuirile au ajuns adevăruri sacre. orice canalie cu titluri şi ţîfnă poate să facă istoria după propria nebunie şi ticăloşie! Dau mai jos cîteva dovezi care nu pot fi contestate de nimeni în cazul cînd nu sînt scoase în afara culturii române.A.specialiştilor”. Densuşian sau a unui geniu încă nedescoperit iar cei care vreau să le vadă de aproape sînt . cu pictograme sumeriene dar mai vechi cu 1000 de ani decît cele din Mesopotamia ? …Asumîndu-vă o origine trivială. sigur că acestea nu vă mai aparţin”. romană. s-au găsit trei tăbliţe din lut local.nebuni. Se pare că i s-a zbîrlit moţul către genialitate şi acestui nemernic! Ghinionul lui este că nu ştie cum sună limba română vorbită în graiurile noastre mioritice altfel ar pune şi el de o şmecherie aşa cum au făcut cei doi canadieni care şi-au însuşit descoperirea insulinei făcută de N. Acest individ nu a căzut în cap ca să-şi schimbe fundamental ideile cu privire la ce mi-a scris în anul 2002. Paulescu în 1923 şi cu această hoţie au luat premiul Nobel iar statul român nu a spus nici pîs!... 2002 îmi trimite următorul răspuns: . Suedezii au recunoscut nedreptatea în anul 1962 la protestele unui scoţian !!! Situaţia este asemănătoare cu Alexandru Odobleja şi studiile lui în domeniul ciberneticii care au ajuns pe căi ocolite la Norbert Wiener iar priceputul şi-a pus un moţ de . ajustat puţin. l-am tradus în limba engleză şi l-am trimis în august 2003 către Tv Discovery. diletanţi. Are you familiar with the Larin etymologies gived for most Rumanian words?” În publicaţia Formula As din 25 mai 2006.dec. Religia geţilor are multe elemente de cult identice cu ale emeşilor şi foarte asemănătoare sau identice cu creştinismul timpuriu.prima-ntîi”! Consider că a venit vremea ca românii să-şi cunoască adevărata istorie chiar dacă mentorii culturnici dar şi alte lichele urlă că tăbliţele sînt nişte falsuri ale lui Haşdeu. recentă. Englezii au răspuns că au primit mesajul meu şi atît dar americanii au tăcut mîlc.Most vocabulary of the Rumanian language can by derived fom Latim. acelaşi J. nespecialişti. Explicaţia constă în faptul că textul din fişierul Rădăcini.. apariţia lor pe internet în vara anului 2004 a produs o .Cum se poate explica faptul că într-o regiune din vestul României înconjurată cu nume sumeriene… . De ce sînt autentice tăbliţele Cum tăbliţele cu scrierea geţilor au fost ţinute la popreală mai bine de 130 de ani. N. indivizi cu mintea rătăcită” şi alte asemenea sofisme şi fineţuri academice... Institutul de Studii Orientale din Chicago şi Institutul de Studii Orientale din Philadelphia. modified by Slavic influences. This happened after the time of the Roman empire. Haloran spune: . adică lumea materială este creată de o divinitate fără început şi sfîrşit numită la geţi .efervescenţă creatoare” şi multă zburdălnicie în minţile unor indivizi dar şi o înverşunare fără margini din partea . So you need to reassurse me and your readers that you have avoided attaching a Sumerian etymology to any wordthat as a Latin etymology. Sigur acest studiu al meu a ajuns şi în mîinele lui dar şmecherul a uitat să spună de unde vin ideile pentru că hoţia intelectuală se practică şi la case foarte mari. fiind întrebat despre legătura scrierii de la Tărtăria cu cea din Sumer..

să poată venera duhurile energiilor primare pe înălţimi la fel ca în ţara lor de baştină. În legendele noastre Iana este sora soarelui pe care acesta o cere în căsătorie dar Dumnezeu se opune acestei sminteli. oastea de îngeri. al regenerării sau al vieţii în aşteptare fiind considerat şi stăpînul înţelepciunii simbolizînd începutul vieţii în formă de germeni. Dio Zoe. judecata cerească. În interiorul unei construcţii care avea rolul unui lăcaş de cult s-au descoperit 7 vetre iar între ele era o cruce care avea în mijloc o mică vatră pentru ars ofrandele. sau hotarul dintre pămînt şi cer arătînd originea acestei religii care s-a născut într-un loc cu munţi înalţi unde soarele răsărea de pe culmile acestora. Taina botezului. Este un judecător al sorţii tuturor oamenilor dar nu un tiran şi are în subordine ţinutul unde sufletul omului poate reveni la ce a fost înainte de viaţa pămîntească. Ca duh al vieţii pline de energie. Zuen. nemurirea. a pune ulei pentru ardere. crucea ca simbol al sacrului. La neamul nostru răzleţit între Tigru şi Eufrat mai găsit o divinitate cu numele de Zabab ca duh al vînătorii şi războiului unde ghioaga şi arcul erau la mare căutare. Acest Creator a zămislit şi lumea spirituală a entităţilor divine definite ca duhuri fiind 7 atît la geţi dar şi la emeşi cu atribuţii asemănătoare sau identice. Sien.n. regenerează natura. De aceea emeşii au construit ziguratele. Grecii vechi ne-au spus în izvoarele lor că tracii venerau şi pe Gebeleizis. La emeşi avem pe Suen. Pe tăbliţele de la Tărtăria s-a descoperit o divinitate Şaue care primea ofrande ce erau arse pe altar împreună cu mortul. strămoşii noştri l-au considerat pe Zabelo simbolul principiului masculin. În dialectul istroromân este cuvîntul zabelie cu sensul de a unge cu ulei. toate acestea dar şi altele se găsesc în cele trei structuri de cult. Tracii aveau o divinitate solară. Zien Duhul care ţine roata vieţii sau inelul vieţii şi rînduieşte soarta morţilor şi întoarcerea în universul energiilor primare din care s-a născut totul. În eme-gi avem cuvîntul zabalom care semnifică cele mai înalte culmi muntoase. îngerul păzitor. An sau Anu. În emegi avem E-anna – casa cerului sau casa Creatorului/ Dumnezeu iar Inanna(stăpîna cerului întunecat şi soră a pămîntului) este duhul lunii care asistă femeile la naştere şi ajută plantele să germineze. Arheologia. În sens religios înseamnă sanctuarul din vîrful muntelui. Simbolizează renaşterea prin creaţie divină şi umană fiind asimilat de către geţi duhului feminin iar numele de Zoe era purtat de femei. pe care încă nu au apucat să o înjure că s-a stricat cu falsificatorii. agricultura. numele lui fiind purtat de bărbaţi. Zoei. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ pe dealul Ghindaru s-au descoperit ruinele unei necropole arse de la începutul mileniului lV î.e. Trebuie remarcat faptul că sfîntul Zabelio ca structură spiritual-energetică nu se identifică niciodată cu soarele.Sîntu iar la neamul nostru din Ki-en-gi. divinitate a vegetaţiei şi renaşterii naturii iar emeşii ne-au lăsat pe tăbliţele lor informaţii despre Gibil ca duh al purificării şi al iertării precum şi al apelor limpezi dar şi al soarelui arzător sau al focului. Să fie românii aşa de neghiobi încît să se adreseze soarelui şi lunii cu apelativul Sfîntul sau este reflexul firesc al vechii religii strămoşeşti a geţilor? . unică şi mîntuitoare cu numele de Sabazios sau Sabadius. Zabielio sau Sabelio este duhul care aduce lumină şi viaţă pe pământ. Zoin. confirmă fără putinţă de tăgadă autenticitatea tăbliţelor! Dio Zabelo întîlnit şi sub forma Zabelio. viaţa şi stabileşte dreptatea fiind consultat în hotărîrile preoţilor judecători. Zoen ca duh al lunii.

fertilităţii.Două mere jucătoare. La ceremonialul de înmormîntare se folosesc colaci de forme speciale tot ca o amintire neştearsă a religiei strămoşeşti. Într-un colind din Cluj se spune că Sfîntul Soare împreună cu sora lui(Sfînta Lună) păstoresc pe cer turma Domnului! Tot aici se dă colindătorilor un colac mare umplut care are deasupra o cruce împletită din două şuviţe de aluat. Tot la această dată. Sfîntul Soare şi Sfînta Lună vin din religia neamului nostru pe care o practicau strămoşii pînă au venit romanii şi au distrus statul get interzicîndu-le cultul crucii iar legătura cu religia emeşilor dovedeşte că tradiţiile noastre populare sînt un depozit extraordinar de cultură. plantele de leac sînt bune de strîns pentru tămăduire. La această dată.. duhul protector al căsniciei. rupte de la Sfîntu Soare”. Mai arăt că în Joimărel (Joia Mare) prin ogrăzile gospodarilor se aprind focuri astfel ca morţii acelei şatre să vină din lumea lor rece şi să se încălzească. Sînt colacii în formă de opt care au pe extremităţile lungimii spirala vieţii iar la capul mortului o lumînare făcută în spirală arde pînă se termină. sărbătoarea neamului geţilor la 24 iunie. Bobul de grîu se umple.Emeşii au plecat din ţinutul carpatic pe la mijlocul mileniului lV î.n. fructele se formează. În spaţiile acestei cruci sînt aşezate opus două cruci mici şi literele O(om) şi T(tete: tată) din alfabetul geţilor. .. duh protector al căsătoriei care veghează la trăinicia şi rodnicia familiei şi întărirea neamului. Un alt colac are forma unui S mai desfăcut iar ambele forme se găsesc identic în alfabetul get. ca aprigi hulitori urlă din toţii bojogii că ţinutul strămoşilor noştri era o cumplită sălbăticie pînă la venirea romanilor care s-au silit ei să ne aducă pe calea cea bună chiar cu sabia dar nu au reuşit pentru că sîntem un popor nevolnic! Sînziene. Numele sărbătorii vine din cuvintele Sin ca duh al naşterii şi regenerării naturii precum şi a neamului omenesc sau sfînt după vorbirea veche şi Zien. spune tradiţia geţilor(rumunilor) că prin poarta veşniciei. În această zi femeile măritate se prind într-o horă ca simbol al darului fertilităţii neamului geţilor şi a nemuririi spiţei lor pe aceste meleaguri. marile energii creatoare curg pe pământ aducînd lumină şi viaţă. Dacă acest neam ar fi venit din altă parte în Ki-en-gi şi ar fi elaborat acolo toate miturile religioase şi întreaga structură socială nu trebuiau să existe legături atît de vii cu religia geţilor şi tradiţiile noastre populare. chiar dacă peste ea s-a pus eticheta creştină. este o împlinire a vegetaţiei ajunsă în pîrg. veche de peste şase milenii.ziorel de zîuă” dovadă ce arată că în subconştientul colectiv Zoirel(Zoi) nu a dispărut nici după măcelul roman.e. în multe colinde se găseşte refrenul . Este marea revărsare a creaţiei de început unde omul şi natura sînt uniţi prin credinţa în sfînta cruce şi a respectului pentru cei ce vor veni. vegetaţiei şi al sănătăţii mintale la geţi dar şi la emeşi. Însă liftele. În Ardeal. Mai avem în cultura populară pe Joimăriţa(Zoe + mărita) sau Zoica. Tradiţia este o referire fără echivoc la vechea religie a geţilor închinată lui Zoie. Un colind din Oaş ne spune parcă în ciudă: . la cimitire se aprind focuri la morminte pentru a oferi morţilor căldură din lumina vie şi puterea reînvierii. şi s-au aciuat în Ki-en-gi unde au realizat o cultură şi civilizaţie uluitoare (civilizaţia sumeriană cum au botezat-o specialiştii!).

e. Cu această dată încep sărbătorile de vară şi care sînt legate direct de solstiţiu pentru că neamul nostru fiind sedentar avea toată existenţa legată de energiile dătătoare de viaţă ale soarelui. cu sensul de răsărit al lunii. vegetaţia se împuţinează şi miracolul vieţii ca dar al creaţiei trece în aşteptarea rece a nemorţii. ca simbol al sacrului apare în probele arheologice pe fostele teritorii locuite de strămoşii noştri( România.) foloseau steaua cu cinci colţuri luata de la egipteni aşa cum apare mai tirziu la comunişti! Crucea.Feciorii fac roţi mari din paie cărora le dau foc şi le aruncă în vale ca simbol al curgerii implacabile a destinului(roata vieţii) în nemurire. Religiile au în ritual apa vieţii ca formă materială de nemurire.n. dar nu a fost menţionată niciodată să nu dea de bănuit cuiva! Cum textele tăbliţelor cu scriere cuneiformă au început să fie citite la începutul secolului XX iar primele lucrări despre civilizaţia sumeriană au apărut după anul 1935. este imposibil ca năzdrăvanul mioritic să fi cunoscut aceste informaţii pentru că specialiştii susţin că plăsmuirea s-ar fi făcut pe la 1870-1880. Din iunie pînă în decembrie lumina zilei scade. La partea opusă avem ziua de 24 decembrie legată de solstiţiul de iarnă cu care încep sărbătorile de iarnă. În noaptea de 24 decembrie în vechiul cult străbun al crucii. Sărbătoarea dovedeşte că sîntem aici înrădăcinaţi de peste 6000 de ani iar dacă ne-am păstrat tradiţia religioasă şi culturală cu atîta îndîrjire cu certitudine că nici limba nu am uitat-o aşa cum o dovedeşte chiar numele ei! În religia geţilor sfîntul Zoe nu se identifică cu luna de pe cer pentru că în scrierile de pe tăbliţe ei folosesc termenul de loneo sau luno pentru corpul ceresc. oamenii erau chemaţi să vină să i-a lumina care s-a născut ca dovadă că va începe un nou ciclu al vieţii. marele înţelept Zamolxe îşi pune traista în băţ şi împreună cu o ceată de geţişori de soi pleacă în lume să se mai cultive şi ajunge în insula Samos unde întîlneşte o altă ramură zburdalnică a seminţiilor carpatine – cabirii. Ungaria şi Bulgaria) de la începutul mileniului lV î. Cu mare osîrdie îi trece la religia crucii sau reforma impusă de el cultului . Pe la anul 560 î.n. Îngerii de pe tăbliţele geţilor ţin în mînă roata vieţii pe care soarta a hărăzit-o fiecărui individ.e.e.n. Rădăcina comună a religiei emeşilor şi geţilor este dată şi de folosirea cuvintelor lam şi a-ngi-a/angea în ambele limbi cu sensul de înger chiar dacă între ele există o distanţă în timp de 2000 de ani şi o distanţă de 2000 km în spaţiu! Cine spune că steaua cu şase colţuri aparţine culturii iudaice nu cunoaşte istorie sau minte ca o secătură pentru că evrei pînă după întoarcerea lor din Babilon(500 î. Ucraina. În onomastica noastră avem prenumele Sînzien pentru băieţi şi Sînziana pentru fete! Religia neamului nostru străbun dar şi al emeşilor era o religie solară dar nu idolatră ci bazată pe entităţi spiritual-energetice/duhuri justificînd lipsa statuilor de cult în ambele culturi. Duhurile din mitologia emeş avea mai multe apelative iar Zoen mai era invocat şi cu numele de Sara. Republica Moldova. îngerul păzitor şi oastea de îngeri iar ca simbol al sacrului este crucea cu braţele egale înscrisă în cerc sau liberă şi steaua cu şase colţuri sau şase raze aşa cum apare în lăcaşul religios de la Şimca Mare.

în varianta Sarmiegetozo dar niciodată Sarmizegetuza sau Sarmisegetuza aşa cum ar fi fost firesc pentru un fals. Cea mai vechie menţionare a capitalei geţilor(dabo geto) este pe tăbliţa 16 care povesteşte moartea conducătorului Baicu ce trebuie .. Grecii neştiind prea multă carte în acele vremuri.e. şi-ar fi dat singur cu stîngul în dreptul! Pe tăbliţe numele apei care despărţea Geţia de Mesia a fost scris numai Istru dar niciodată Danubius.să-şi doarmă somnul de veci în Sarmisetuzo. aşa ca să fie povestea mai turbată! Pe una din tăbliţe apare o imagine care i-a smintit pe toţii .n. În dialectul istroromân este cuvîntul zamoli cu sensul de a ruga. capitala neamului get ajunge la Enisala aşa cum ne spune T 12 În acele timpuri geţii avea o sărbătoare a neamului unde erau chemaţi toţi cei . Capitala geţilor – dabo geto – este menţionată pe toate tăbliţele care sînt turnate aici dar niciodată nu este amintită Ulpia Traiana Sarmisegetusa.n. singură sau în compoziţie! Un plăsmuitor sadea nu ar fi făcut asemenea giumbuşlucuri chiar dacă era el genial. Tăbliţele de plumb şi aur au fost realizate astfel.geţilor şi are prima confruntare într-ale înţelepciunii cu . cetatea geţilor/dabo geto”. Cu acest pezevenchi se mai întîlneşte şi în Egipt şi iarăşi grecul îi face necazuri iar Zamolsiu ne lasă aceste întîmplări pe două tăbliţe din care una este scrisă chiar de el. Un călăreţ get este în faţa îngerului păzitor care ţine în mînă roata/cercul vieţii cum zice cîntătorul de ode Marţial dovedind că şi romanii ştiau cîte ceva despre religia strămoşilor noştri.specialiştii” era genial sau erau o gaşcă de răuleni geniali! Şi capitala statului get a fost scrisă Sarmisetuzo iar o singură dată pe la anul 300 î.. În ea se turna plumb şi ieşeau tăbliţele scrise de la stînga la dreapta.e.n. În caseta tăbliţei apare menţiunea abariso(aba: bătrîn + risu: şănţuleţ.specialiştii”. pentru că apar pe ea imaginile lui Zamolxe şi Pitagora aşa cum sînt redate în T 2.n..e. noua capitală zidită de cuceritori în alt loc şi pe care au menţionat-o scrierile romane.subţirele” Pitagora care stătea numai cu nasul pe sus precum rîtul porcului.e. se săpa(rizuia) de la dreapta la stînga textul dorit şi se gravau imaginile pe o placă de bronz care avea şi rol de matriţă. crestătură) Zam-xei adică scrisă de bătrînul Zamolsiu.n. au reţinut că pe ei i-a vizitat marele înţelept Abaris pe la 568 î.e. După venirea galilor pe toriştea noastră avem T 11 de pe la mijlocul secolului V î. unde un preot get îl trece pe regele galilor la religia crucii şi aduce cu această ocazie un trofeu în Sarmisetuzo. Imaginea îngerului mai apare pe şase tăbliţe. Această tăbliţă este turnată pe la 560 î. Năzdrăvanul mioritic nu ar fi făcut asemenea tîmpenii pentru că aşa cum susţin . Cetatea geţilor a fost descoperită în prima parte a secolului XX aşa că plăsmuitorul nu avea de unde şti aceste realităţi istorice! Meşterii în plăsmuiri spun că Sarmisegetuza a ajuns capitala geţilor în timpul lui Burebista cînd a unit triburile din cîmpie şi din munţi! Şi aceste afirmaţii sunt nişte nebunii ale unor indivizi cu minte puţină dar mult venin în rînză faţă de istoria neamului nostru. a implora. aşa cum le cunoaştem noi.. Pe la începutul secolului lV î.

În ţinutul Apeninilor exista oraşul Ariminum ca amintire perenă a fondatorilor urbei iar Jupiter. în frunte cu riga lor Cothelas iau aşteptat pe machidoni cu daruri multe pe malul drept al Istrului să nu mai obosească sărăcuţii să-l treacă. Tot ca Deus Arimanius apare Mithra şi la Roma iar menţionarea este făcută de marele preot al cultului mitraic.greşeli” nu poate face un falsificator. aşa ca să le dea în bot latiniştilor. Propaganda macedoneană spune că geţii.de o mamă. tatăl lui Alexandru Macedon a fost rău şonţit pe la 342 – 340 î.n.e. adică traci. T 15 ne spune că Filip. ca nişte găini plouate. Şi atunci minciuna era la mare cinste cînd se vîntura în vînt freza vreunui rigă sau neam de flutură steag! Genialul plăsmuitor nu putea să facă o asemenea greşeală aducînd alte informaţii despre badea Filipoi decît minciunile cunoscute deja de istorie! Tăbliţa 51 spune că Biseto ll conducătorul neamului get îl ajută pe Dapisiu în confruntarea cu murdara Romă iar situaţia devine tot mai grea. 23 avea centrul local de putere/daba la Sirmiu. s-a adunat neamul geţilor din toate ţinuturile şi rău i-au hăcuit pe macedoneni cu toată fala şi falanga lor. După ce au ocupat Panonia. au dat săbiile la tocilă şi l-au aşteptat pe bădia Filipoi Enia să-l întrebe de ce pofteşte la toriştea lor. romanii şi-au adus cu ei şi divinităţile. Cum falnicii geţi nu aveau în obicei să umble în patru labe în faţa altora(aşa cum o fac urmaşii lor astăzi) şi-au strunit sirepii.. El spune că războiul a început după ce geţii şi bastarnii au atacat pe protejatul lor Rolex ce se ţinea tare undeva pe la gurile Dunării. Dio Cassius ne lasă informaţii nu prea sigure despre campania lui Crassus împotriva geţilor şi bastarnilor din anul 29 e.n. iliri. În tăbliţa 5 apare preotul persan Gomtaro care participă la cultul geţilor! Chiar prea mult punem în cîrca unui om fie el şi supergenial! Tăbliţa 15 ne dă informaţii preţioase despre războiul pe care l-a pornit Filip al-ll-lea al Macedonie pe la anii 339 î. mai ales genial! Pe tăbliţe apare Moş Arimin os/Arumun os(T 19) ca strămoş al geţilor şi protector din înaltul cerului.e. divinitatea supremă a panteonului roman purta în vechea religiei a populaţiei locale epitetul de armunos sau armunis. O inscripţie descoperită la Buda pomeneşte de Deus Arimanius ca epitet pentru Mithra. Pentru că urgia era mare. Tăbliţa arată că aceştia erau doi conducători locali din Muntenia fiind . Nu ţine snoava cu mioriticul cel isteţ care vrea să ne facă părul creţ! Pe tăbliţa 25 apar informaţii despre conducătorul satului Dăbîca ce-şi însoară mîndreţea de flăcău tare ca osul(voinic) cu Marica fiica Sofiei. Dio Cassius spune că acest Rolex simţind presiunea coaliţiei geto-bastarne cheamă în ajutor pe romani care nimicesc oştile lui Dapix şi Zyraxes cucerind şi dabele lor situate undeva la gurile Dunării. Mesia se află sub influenţa militară a romanilor chiar dacă geţii din nordul Istrului nu acceptă ruperea gliei străbune în bucăţi. Revolta lui este reprimată de boero Biseto ll ca mato al geţilor fără a se preciza rezultatele ulterioare. telagi. Asemenea . iar capitala neamului get era la Sarmisetuzo şi aşa a rămas pînă au distrus-o romanii. Sierema (T 40) şi nu Helis cum ne spune Diodor din Sicilia cînd povesteşte înflorit păţania lui Lisimah! Pomponius Mela aminteşte despre o localitate Sirmium undeva prin nordul Munteniei. împotriva geţilor pentru că nu vreau să-l recunoască protector(bade). În realitate bastarnii şi geţii au atacat Mesia în centru iar acest Rolex apare pe tăbliţă cu numele de Orolo care a refuzat să mai plătească dăjdiile către Sarmisetuzo. Dromichete T 22.n. macedoneni. Ori urmele de locuire getică a acestei localităţi au fost descoperite în secolul XX exluzînd ideea pretinselor falsuri.

ajutaţi de boero Biseto ll au purtat lupte grele cu romanii iar în anul 30 ajung amîndoi mato. Ili. Orelio. veniţi în Spania în timpuri imemoriale care au dus cu ei un sistem de legi cu care se lăudau că ar fi vechi de 6000 de ani! Ei au dus şi scrierea descoperită la Tartesico şi Turdateno! Sarmis sau Sarmise este Mîntuitorul ori Salvatorul geţilor.. Şi această tăbliţă contrazice informaţiile venite din surse vechi infirmînd ideea criminală a falsurilor. Sabio şi unele culese din tăbliţele necreştinilor geţi: Antonio. Cronicarii medievali nu puteau spune limpede dacă cei de aici trecuseră acolo sau dacă nu cumva seminţia celor de aici se trăgea din iberii Caucazului. III. Pe tăbliţa 17. Durao. clima Europei a suferit un accentuat proces de răcire aşa cum o dovedesc probele de lemn şi gheţarii din Groenlanda. Diegio.specialiştii” s-ar fi pus la cale în a doua parte a secolului XlX! Ca să le tai maul pentru vecie acestor înverşunaţi în făcături dau citeva nume din onomastica actuală a creştinilor spanioli: Antonio.. apare scris şi sub forma IOI. Tot din această tăbliţă aflăm că Dapiseu era acum singur conducător al geţilor. Tot pe tăbliţe dar şi pe monede apare şarpele ca simbol al sacrului(dio Tiaz) şi se găseşte identic în caduceul cu şerpi purtat de mitropolitul României.specialiştii” le-au declarat cu mare furie ca false. Numele monezii geţilor s-a păstrat mult timp pe teritoriul locuit de neamul nostru pentru că în perioada feudală a circulat în Ţările Române. era Midas dar în textul frigian el este scris Midai aşa cum l-a scris şi strămoşul nostru. Tiaz..n. După erupţia de la Santorini la 1652 î. neamul nostru a migrat către sud iar o direcţie a fost şi către Iberia! Istoria fabuloasă a Spaniei medievale spune că în negurile munţilor Caucaz. Trebuie să admitem că informaţia lui Eschil este corectă pentru că această precizare se găseşte şi în alte surse antice greceşti şi romane. Grecii ne spun că cel mai cunoscut rege al frigienilor – neam tracic.. Sobio. Dacă tăbliţele ar fi false numele folosit era Midas pentru că textul frigian a fost descoperit la începutul secolului XX iar şmecheria mioriticului năzdrăvan. Ilio iar legenda lui este imortalizată pe tăbliţele 1 şi 3. Tabelul . numele conducătorului geţilor este Midai Glma. Ca să scape de nenorocire. Eschyl(525-455). De aici trebuie să tragem concluzia că la acea dată Mesia nu era provincie romană. Ungaria şi Polonia o monedă care se numea groşi. trăia un neam de oameni care se numea iberi şi care nu puteau fi străini de iberii de dincolo de coloanele lui Hercule. Pe tăbliţa 9 unde se face o judecată. Diaz. Duro. susţin . Zoirasieo ori a dispărut de moarte bună ori i-a făcut felul cel care a rămas mato. Aurelio. unica putere sau casa lui Sarmise dar îl păstrăm şi în onomastica feminină prin Sarmisa .e.nordul Traciei lîngă Caucazul de lîngă Istru” adică plaiurile noastre mioritice! Scriitorul grec scrie aceste informaţii cu aproape 900 de ani înaintea lui Orosius(începutul secolului V) şi mai are avantajul cunoaşterii directe a acestor meleaguri. Sarmis apare cu simbolul lui caracteristic – calul tînăr care se găseşte pe mai multe feluri de monede găsite pe la noi dar pe care . Diego. spune că neamul sciţilor se ţinea tare în baştina lor într-o regiune din .geţii din Iberia şi…scrierea buclucaşă” arată şi altă legătură neştiută pînă acum între cele două culturi. Din altă sursă am mai găsit o tăbliţă care povesteşte despre o solie trimisă de Dapiseu la sciţii din cetatea Grono pentru a plăti în groşi solda cuvenită armatei acestui neam angajată să-i sprijine pe geţii. între Marea Caspică şi Bosforul Cimerian/Crimeea. Figura lui este identică cu a lui Cristos din creştinismul iahvist dovadă clară că aceştia au copiat/furat informaţiile din religia geţilor. Trebuie declarat şi acesta fals! Numele lui Sarmis a dat şi denumirea capitalei geţilor Sarmisetuzo adică..

Tot pe aceste tăbliţe sînt amintite moartea fiului lui Bisto şi conflictul cu bastarnii T 20. .n. au zis iarăşi lui Petru: Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia. Cuvîntul boero nu vine de la slavi ci a fost un titlu folosit de geţii din Ardeal sau Banat. chirilic şi alte semne) turbă şi tună în toate direcţiile că blăstămăţiile sînt falsuri şi nimic mai mult! Limba folosită este limba română veche dar se găsesc şi 79 de cuvinte folosite în emegi şi care au dispărut . Traiul împreună i-a făcut pe gali să treacă la religia geţilor aşa cum arată T 11. bate monedă la anul 1595 pentru a consemna evenimentul. Cei care au plecat au ajuns în Anatolia şi au format o nouă patrie numită Galatia iar o parte au plecat mai în sud şi au pus de o Galilee.sau Sarmizia care nu există în calendarul creştin! Şi acestea sînt false? Tot tăbliţele ne mai dezvăluie că galii/galatii au venit în toriştea noastră pe la sfîrşitul secolului Vl î. Decebal vine din confuzia cuvintelor dage balo(dage: adunare + bală: a conduce. situaţie identică şi la emeşi cu lugal(conducătorul civil).e. atunci trebuie să tragem concluzia că apostolul ori era gal şi geţii vorbeau curent limba galilor ori era şi el get cu ceva treburi prin lumi străine şi făcea parte din grupul celor veniţi să se înfrunte cu preoţii iudei.. Pe două din ele se povesteşte despre tentativele de asasinat asupra marelui conducător. fiară..scăpări”! Ştefan Răzvan. şi au convieţuit cu geţii formînd o confederaţie T 9 pînă la anul 279(T 26) cînd boero Biseto 1 i-a alungat cu sabia pe o parte dintre ei pentru că i-au scărmănat rău pe sarmaţi.Şi el s-a lepădat din nou.specialiştii” despre tăbliţele de plumb că sînt scrise tot în română cu alfabetul geţilor(latin. a cetei lui şi a locuitorilor Galileei.) cu monsiro Dimpo şi chindia pe care au pus-o la cale geţii după ce au călcat cetatea galului.e. specialiştii noştri l-au descoperit pe uzurpatorul Regalianus că se trage din neamul lui Decebal! Ori la geţi funcţia de mato era o funcţie electivă nu ereditară.mirosit” pe Petru că vorbea o limbă străină ce seamănă cu a lui Ili. steagul geţilor) Datorită acestei confuzii a romanilor. căci eşti Galilean şi graiul tău seamănă cu al lor”. În Evanghelia după Marcu 4.70 se spune: .. Boero Bisto este unul dintre puţinii conducători amintiţi de izvoarele antice de la care ne-au rămas tăbliţele de la 36 la 44..e. Pe faţă are bustul domnitorului cu legenda în română scrisă cu litere latine şi chirilice: STEPH BOIBO MO DOB. După puţină vreme. Dacă iudeii l-au . Plăsmuitorul nu putea să inventeze atîtea adevăruri. cei ce stăteau acolo. Un falsificator nu şi-ar fi permis asemenea . Cînd aud . 28 unde apar şi alţi mato decît cei de pe tăbliţe iar unii de pe tăbliţe nu apar în tablouri.. Că nu au plecat toţi galii o dovedeşte tăbliţa 46 care spune despre conflictul lui Orilieo(30 î. – 20 î.n. La aceşti gali din Galileea a fost trimis Ili să-i apere de zoile aramaice vărsate de clerul evreu care vroia să-i treacă la iudaism aşa cum arată tăbliţele 52 – 58.Tablourile de familie” T 2. domnul Moldovei. Mai apare şi pe alte tăbliţe la boero Biseto l şi boero Biseto ll şi la un flăcău get tot boero Biseto care îşi caută soaţă în neamul bastarnilor. Acest adevăr nu a fost tăgăduit de nimeni.n. Ede sau preotul judecător purta pe cap o bentiţă cu un obiect mic în dreptul frunţii iar în prezent acest semn este purtat de şeful bisericii siriace pe unde erau esenienii sau galii cei roşcaţi cum sînt menţionaţi pe tăbliţe. Plăsmuitorul nu avea de unde să ştie asemenea informaţie. Ultimul conducător al geţilor a fost Diogio/Diegio care a încheiat pacea din Panonia la anul 89 şi menţionat de romani cu numele de Diegis.

Literele folosite chiar în scrierea aceluiaşi stil nu sînt identice pentru că se folosea mîna şi dalta în realizarea unor şănţuleţe nu matriţă sau panson pentru imprimarea literelor. a ieşi in fată. ţine acest inel minunat ce-ţi va lega(ţine unite) lumina aducerilor aminte cînd trupul meu va fi părăsit de raza vieţii.nuz: a ieşi în fată. a începe o nouă acţiune. capriciu. nosa: cuvînt ce exprimă un îndemn la acţiune.rumun”. nilă: milă. scris cu aceeaşi limbă ca cea folosită pe tăbliţe dar necitit pînă în prezent.. a supăra. fără valoare]. ei!. a preţui. victorios [near: aproape. bîrfă. în epoci diferite şi în zone unde existau specificităţi dialectale ale limbii române. Un loc aparte are alfabetul religios folosit numai în ocazii speciale cu care se scrie întreaga tăbliţă T 11. uite!. agitaţie. la începutul secolului XX! Chemare la neuitare IX nas: organul de miros al omului = nas. a îndemna. [no: fără. a repeta o . [nose: nas]. a căuta greşeli cuiva...specialiştii” noştri este inelul de la Ezerova. agitaţie]. Fiecare tăbliţă are particularităţile ei alfabetice şi de semantică pentru că au fost scrise de persoane cu culturi diferite. Să amintesc şi scrierea galilor de pe marginea tăbliţei 9 care nu era descoperită cînd pretind specialiştii noştri că s-au făcut falsurile. descoperit în anul 1912 şi vechi de 2500 – 3000 de ani. [nic: crestătură în lemn]..anulare’’ înseamnă de forma unui inel) NER(minunat) ŢI-L ŢEANE-Ş KOR(cor: cerc. Saba. a păstra cu mare grijă.. suceală = naz.. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa unei persoane [nil: nimic. Alfabetele folosite la realizarea tăbliţelor cuprind trei mari grupe de stiluri pe care le-am numit . frică.religios” şi . a instiga. O altă dovadă pe care nu o pot desfiinţa . unire. Mohenjo – Daro. [node: nod].nig: lucru de preţ. ninii: bîzîitul ţînţarilor = nini: a recunoaşte. nod: legătură între două sfori.aniri’’: inel cu piatră preţioasă iar în româna veche . bot. sau se ungeau diferite părţi ale corpului aflate în suferinţă = nir: prinţ.47. . a arăta cuiva. nordul Africii(berberii. tuaregii şi libienii). promontoriu]. nic: mic = nic. nip: lume. Situaţia este identică pentru colanul de la Pietroasa şi fibula de la Kerlich pe care nimeni nu le poate trimite în categoria falsurilor. loc de întîlnire = nod. mic. nir: ulei sfinţit cu care se ungea capul domnitorului la încoronare. sau numai anumite texte T 25. fiecare diac arătîndu-şi priceperea în turnarea tăbliţelor. ROLIS ŢENE ANERE(în eme-gi . legătură) RAZE ADO MEANTI LEZ(leş: trup mort) VIIŢA MINE RAZE-L TA. a sta ascuns. Iar semnele plutaşilor de pe Bistriţa se găsesc în cea mai mare parte în alfabetele geţilor dar lipsesc din alfabetul latin sau grec! Dar cel mai izbitor argument este asemănarea pînă la identificare a semnelor folosite de geţi pe tăbliţele de plumb cu semnele folosite în Biblos.din arhaismele noastre. [nip: ciupitură. a se ridica. persoană de încredere]. a atinge.nib: mulţime. ia aminte! = no.44. a da. nărav. Siberia. a fi important. cioturi.nud: a aranja.get”[vezi tablitele de sus in jos]. violentă. nu: aspect. nemulţumire. Rolis. India. no!: iacă!. a urzi o intrigă. toate ţinuturi care nu au nimic cu cultura şi scrierea greacă şi descoperite unele. lipit de. a merge de-a lungul.nus: ou. a fi. mulţime = nip. nici un]. a instiga [naze: cap. hai! = nusa: a greşi. naz: moft. zero. mulţime. [ninny: prost]. a minti. se făcea semnul crucii pe pereţii casei.

a oua. [pill: pilulă. [pile: a îngrămădi. suferinţă. păţ: păţanie. padi: cuvînt cu care se îndeamnă la mers caii de la căruţă = pad(i): a încuraja.pes: palmă. a conduce spre [pad: a merge pe jos]. perete. a stropi cu urină butuci sau tufişuri = pis: mal. a circula]. ascuns. pască = pac. păţău = păt. a dovedi. a se întinde. a supăra. a curge în stropi = pi-pi. pit: pitigoi. a defila. a creste [pill: minge].udu: a zdrobi. a linguşi. a fi supărat.pad: a jura pe. a cerceta.uh: a fi iritat. neştiut. lovitură dată cu acest bici. stîlp vertical. a scăpăra. confuz. [nose: a se conduce după miros]. . [pass: a înainta.bad: a fi generos. pac: pungă în care se tine tutunul. [pad: drum].acţiune. a fi sigur de sine = pase: picior. a pune la adăpost. a pune jos. colivie. refugiu. brutărie = pec. a se căţăra. [odour: miros neplăcut].bid: gaură. labă. a defila [pill: situatie neplăcută]. a îndemna. a strînge]. stîlp. pîntece. a mînji. [pass: a depăşi. pisălog = pil: a fi întunecat. nud: gol. a se murdări. mirosul specific de taurine. odor: miros. oh: nemulţumire. a închiria. fără îmbrăcăminte. a întinde]. necaz. a dormi. a presimţi. a apărea. [oh!]. pilă: minge = pila: rotund. păsi: a merge încet. a apăra [pack: a se aduna. a dezvălui. pil: bici cu coadă scurtă făcut din curele împletite sau din vînă de bou. preţios [peck: merinde. a arăta arogantă. legătură]. pil: leac. neştiut. supărare sau linguşire = oh. a curăţa. a arăta. chemare. a se urca pe.pag: a ocroti. pec: brutar. pasăre care îsi face cuibul prin găurire. chin. a îngriji.pus: durere. dezbrăcat = nud: a se culca împreună cu. a găsi. a îmblînzi = paca. a strînge]. a vărui = pa-da(i): o funcţie publică. [nud: gol]. a ocroti. legătură. [patch: a improviza din bucăţi]. frate.bi-bi: a picura. gîrbaci. zid. [pac: balot. orificiu. [pap: terci]. a păsi cu arogantă. a-si da importantă. a conduce. pap: îndemn adresat copiilor mici să mănînce = pap: tată. straniu]. pipi: a urina. biciuscă. a încuraja. a chinui. [pipi: a urina]. paha: diavol = pah(a): escroc. venin. a înfige cu putere. braţ. neclar. [piss: a urina]. a alege. ghem. necaz = păs. mîncare]. hap]. pilă: persoană care face trafic de influentă cu scopul eludării legii = pila: ascuns. remediu. a se dezlănţui. mireasmă = odol. a tine. pis: a urina. scîrbă = odu. mîrsav. partea din fată a palmei. a curge. a înjura. păca: a supune. a închide în cuşcă. a lungi. a sprijini. răutate. a trece. nestiut. odiu: ură. [pah: phuuuu!]. medicament = pil: neclar. păs: durere sufletească. în trunchiul unui copac = pit. a dispărea]. harapnic. ascuns. a pîngări. mizerabil.udul: văcar. picior. a se umfla. [pat: a mîngîia. pat: suport pentru dormit = pat. a muri. pădăi: a se găti. a lărgi.pag(a): cuşcă. [oddly: ciudat.

a migăli = pu-chiri: a iriga livada. a împresura]. a roti. a întinde [pot: a culege. a păzi. a se strînge. a băga în foc. a străluci ca soarele. efortul de a aduna = pus: bine legat. a pune în fiare. a trage afară. a tăia de la pămînt [rude: viguros]. rapt: a smulge. îngust. a vrea. a ciupi]. rană adîncă. a îndepărta totul = rad: a tăia de la rădăcină un copac. puchiri: a face ceva migălos. domol. aranjat. clică. a provoca. ordonat. rag: sunetele scoase de vite cînd se rătăcesc sau sunt bătute. a merge sigur de sine. a creste. a tînji = ra(i): a înjunghia. gîtar. [plough: plug]. a crede că poate face ceva = pot. a strînge. [pup: căţel]. lăstar. necaz [rim: a înconjura. pot: a reuşi să facă. a se înfrumuseţa. nume generic pentru mai multe plante = pupu. a răni. armă. plug: unealtă cu care se ară = pulug. [rare: rar]. spiţă. a iriga prin şanţ fiecare copac [pucker: a încreţi]. a tropăi. a da frunza. a slăbi. [pit: gaură în pământ. plînset = rag: a lovi. [raid: asalt]. a trage. [puppy: persoană proastă si înfumurată]. a suferi. raci: grătar = raci. a provoca. rîma: a face rău.anus. [ray: rază.rag: a prinde rădăcini. a pune la stîlpul infamiei. rara: încet. a suferi. a cuceri un teritoriu = rap: bandă. rai: tărîmul fericirii = ra(i): a radia. a încolţi. a distruge. pup: sărut = pupu. armată. mers legănat. a îngriji. gălăgie. rigă: rege = rig(a): a se înclina. [rig: ţinută. a trage. a aţîţa focul. puş: claie. [rack: chin. a vibra de. a se tîrî. a creste. grămadă de strujeni. buzdugan. a se înfuria]. a tăia din. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în parte inferioară a picioarelor = rac. [rack: chin].but: ritm. bucată de prescură. grămadă. rasă.rag: a răni. răpi: a umili. a trece. rac: crustaceu cu două brate cu foarfece cu care prinde prada = rac.bu-bu: a se aprinde. a aduna în turmă. . [rack: grătar]. a dori. [rape: răpire]. a istovi de puteri]. a doborî]. a asasina. [rage: mînie. capcană. a provoca. neam. a uni. [rapt: răpit]. a arde cu flacără. a arde. a nivela. rar = ra-ra: a netezi. rad: a tăia de la rădăcină. margine. a arăta. pe îndelete.bulug: hotar. a strînge. cătuşe. a ucide.rag(i): a înjunghia. mugur. fiare. a pune la stîlpul infamiei = rap(i): a tiui. răi: a se înrăi. [push: sprijin].bu-bu: a rupe. a trage. a supraveghea. pup: numele unor preparate alimentare făcute din făină de grîu. a împărti. agale. a se uni cu o pană. a radia]. inamic. a duşmăni = rim: trupă. mulţime. a găti]. rană adîncă. străin. a măsura. direcţie.

sătul. [sink: a se lăsa la fund]. lichide sau bunuri de valoare = sa-cu: braţ. a se linişti [son: fiu]. belşug. a zări]. a strînge.sang-chi: a mînca alene. sub formă de bolovani sau de nisip. puţin cîte puţin = sichil: îndemînatic. a se domoli. origine. aşezate în locuri uşor de apărat. pregătit din timp]. a dispreţui. satu: prima formă de organizare a unor comunităţi umane sedentare. loc poziţie. morman. sete: lipsă de apă din pămînt provocată de secetă. [sad: trist. a respinge. sobori: a se strînge pentru a se sfătui = soboru.sa-tu: a împărţi. a se mădărî.sal-ud: a aduce omagii. a se întîlni. mînecă. stare. a sosi la. sanchi: a se lenevi = sanchi. [sate: a sătura. a pleca departe. [sickly: cu greu]. răcoare. a desface legătura. [sale: vînzare]. a respecta. salut: salvare. starea fiziologică a omului cînd are nevoie de apă = sete. a transmite.2 litri). a strica. calm]. [sight: vedere. fericire. rosu-galben sau auriu. grav]. legătură.rîp: o specie de peste. a împărţi. vîrf de deal. vîrf. [salute: salut]. loc. munte. sacu: obiect confecţionat din piele. . [sober: cumpătat. a mătura. cînepă. hotar. sîg-sîg: a enerva. fusar = rip. [sap: a săpa]. partea de sus. a lungi. protejate de şanţuri adînci = sa-tu: înălţime. grămadă. dreptate. a se cocota]. a dizolva. bunăstare = salut. sănătos. rucă: jalbă = ruca. a lega cu funie. descurajat]. a reaşeza. sigă: substanţă minerală roşie care se găseşte în natură. gest care se face prin lovirea pumnilor mîinilor pe verticală (de sus în jos) = sic-sic. [sick: care are nevoie de reparaţii]. în putere. [sat: a fi aşezat.su-buru: adunătură. lănă sau piele în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. a înfuria. sala: cameră de dimensiuni foarte mari folosită pentru întruniri sau ca depozit = sa-la: a întinde. [rip: a spinteca]. a rupe. îndestulare de produse alimentare = satu. a se realiza greu. [sick: abătut. folosit la zugrăvit = sic. sîn: fiu = sin: a da. înălţimi muntoase. a prezenta. Satele erau compuse dintr-un număr mic de case fiind înconjurate cu palisade si garduri înalte din trunchiuri de copaci. satu: senzaţia de saturare. [sac: sac. lăcomie.sig-sig: lovitură repetată. abundentă. teritoriu. a desface mănunchiul. ordine. cu care ţăranii trag brîele la ferestre si la case = sig(a): culoarea soarelui cînd apune rosu-galben sau roşu. sadă: vrană la butoi = sa-du: măsură pentru lichide egală cu 24 sila (20. a înnoda. a pătrunde. a fi mai bogat. sîc-sîc. a ceda. sic: pămînt ce conţine calcar. boccea.rug(a): a repune în drepturi. a plăti din urmă [ruckus: scandal]. boabe. sapa: a face un şanţ cu sapa. eveniment. a se potoli. natural. [set: rece. a mărgini. a desface năvodul.sig: culoarea soarelui cînd apune. [sag: stare de deprimare]. sagă: miros urît = sag(a): a sufla. bucată. a dărui. a culca. a batjocori. sichis: zgîrcit. pietrar. unealtă cu care se prăşeşte sau se fac alte munci agrare = sa-pa: a face un sant. pungă]. platouri.sed(e): apă rece. a restabili ordinea. in. sanctuar. a potoli foamea cuiva]. fericire.rib: a fi de rang superior.

a se răcori jos. pocite = sa-ne-sa: rugăminte fierbinte. [shawl: sal]. locuinţă. [sudden: subit.su-lim: veneraţie. şal: ţesătură pentru femei ce acoperă capul si spatele = sal: a strînge. larg. şar: sir. [share: parte. a trăi. [sum: sumă]. curaj. a descînta. a suporta. . adîncitură. a persista. [shade: umbră]. a jefui pe cei fără apărare. şaniu: cu şalele moi. a împărţi. îngînfat. puternic. [shed: sopron]. a lega cu fire. glumă = şag(a): a asculta. stare sufletească. a fi împreună = sum(a): ceapă. deschis. a grăbi. a atîţa. a bea dintr-un vas pînă la ultima picătură = sug: a persista. a se domoli = şed: apă rece. a jefui pe cei fără apărare. calfă care trebuie să rezolve lucrurile mărunte = sodal. a seca.sodal: ucenic. şoc: cantitate de 60 de obiecte de acelaşi fel luate ca un tot = şoc. a vinde. a fi mulţi. a tăia. [solemn: măreţ]. stafetă = sol. a fi atent la. a distruge. şmecher]. şaf: hîrdău. a pîndi. a dărui. crestătură. şef: astupătoare la horn ce se pune pentru a opri căldura după ce s-a stins focul = şeg: a tremura de frig [sheaf: legătură]. a plăti cu echivalent. lungime. a reuşi [sole: talpă a piciorului]. [shaft: mîner de vas]. şam: ţesătură de in. ciubăr. a fi calm. a suferi. a spune. şo: strigăt cu care se asmută cîinii = şu: putere. a se pune. a jefui de îmbrăcăminte. răcoare. din multe bucăţi. şăntuleţ. lucru grozav]. şed: a avea o poziţie stabilă. şagă: vorbă. [sham: prefăcut. vas mic în care se păstra leacurile = şip: descîntec. a alăpta un copil. fluierul piciorului]. a speria]. dungă. [suck: gogoman. foile adunate în jurul miezului. [shake: a impresiona. sol: cel care aduce vesti. a făta. a se odihni. a se potoli. a porni. a înfige. [sodden: necopt]. a arăta. sub supraveghere = şedur: cocon de omidă. a limita. a suge]. [shoo: a speria]. suma: a pune la grămadă. parte a căruţei sau plugului. a da peste cap. hotar = sar: a săpa.şug: portie de hrană. a lecui. [shank: trup. a dura. pas. vas de lemn din care mănîncă porcii = şah: porc domestic. solemn: respect. a împărţi]. a trăi ca porcii. [ship: a trimite mărfuri]. a se întrista. dovadă.su-dal: samar. a se odihni. bumbac sau lînă cu desene în relief = sam: a evalua. şedă: în subordine. a păsi. şip: sticluţă mică. a fi calm. fraier.sul: om tînăr. a duce. a se aşeza. sudină: flăcău hărăzit ca soţ unei fete pentru căsnicie = su-din: liber ca un fluture. a cumpăra. sug: sens figurativ pentru a jefui de bani sau bunuri. [suck: sugere]. nume dat adînciturii de pe diverse obiecte. faimă. a se pune. implorare. sug: a înghiţi un lichid direct din vas sau din glanda ce-l produce = sug: a suge. cinste = solim. hrană.

şoti: a face pozne. a fi supărat. şuc: izbitură. a dăinui. a distruge. [shon: a se feri de. mişcare repetată fără rezultat. prăpăd. a sădi rău. a prăda = şu-ti: a lua. a număra. [shook: a scutura. a fi liber să tai cum vrei = tapa. a înhăţa. tug: unealtă de lustruit piei în tăbăcărie = tug: a fi mînios. a da spre. demn de încredere. adevărat. hazliu. pisălog. [shoot: a da buzna. la aprovizionarea cu apă si în irigatii = tub: a pătrunde. a lipăi. a aduna. a alătura. a captura. a fi prins. şonc: schiop = şun: soartă. a deosebi]. a para o lovitură. lac. a captura [shut: a prinde. familie.dab-ba: om liber de obligaţi [tap: lovitură uşoară]. a lega. a prinde. viată. ceva de proastă calitate. a vîrî. binecuvîntare.şu-na: par. a povesti. comportare.ubi: rod ascuns. a rupe.sşd: cerere. uz: folosinţă. ură = urgu: ferocitate. a prinde. a fi împreună = un(i): a aduna. şucar: supărat. strigăt. [shut: a închide o uşă. furios. uni: a strînge laolaltă. [shun:a se feri]. urgie: nenorocire mare care se abate asupra cuiva sau a ceva. furie. ţipăt. [use: întrebuinţare]. şum: miros specific greu de suportat = şum: a putrezi. revoltat = şucur: a se apăra. a veseli. poznas = şod. a lustrui]. a potcovi]. a inunda. a speria. dezlănţuire violentă de forte ale naturii. [shook: izbitură. şona: a schilodi. după]. . a închide în]. nebun. a para un argument. pentru. upi: cerealele care cresc fără grăunte. a apuca]. natură. a fugi]. groază. înălţime. populaţie. tel: sîrmă aurită din care se face beteala = til: a realiza. a pisa. a strînge în brate. tub: cilindru gol pe interior folosit la transportul. [tell: a şti. a săpa. păstrarea sau evacuarea unor bunuri sau produse. onest. şod: ciudat. [shun: a evita pe cineva]. a înhăţa. şuti: a lua. [unite: a uni]. a aşeza. a se întinde. a deschide. a înhăţa. a implora. a se strica. [urge: a sili. gaură = şu-tu: evadare. şut: deschizătură în acoperişul unei case care permite pătrunderea luminii în pod. a scăpa din. a nenoroci în bătaie = şona. a acţiona într-o anumită direcţie = uz: distantă.tu: credincios. a fugi. [tickle: a linguşi]. a deschide. a zdrobi. îmbrîncitură = şucu: a se apăra. [to: la. a face sotii = şuti: a face. faptă de om duşmănos. [tube: ţeavă. a obliga]. tapa: a cresta un copac. aerisirea sau ieşirea fumului. a prinde. [tug: a trage. necăjit. a clătina]. rude. canal]. a da junghiuri]. înjura. a goni. a strînge. a distruge. [up: sus]. taclale: vorbe în vînt. seci = upi. a se prăpădi. to: salut folosit între persoane cunoscute = to. [shod: a încălţa. a lua. a povesti vrute si nevrute = tacalal: a începe. a impresiona].[shock: claie].

a răspîndi. dabin[ZI. a supăra. a irita. afemeiat. a fi mînios. a sparge un vas de lut = zang: a face zgomot. afecţiune. bibad[UZ. gît. A. suflu. mulţumire. [zany: bufon. a turna + ru: a face socoteli.. a căuta nod în papură cuiva. a fi iubit. a îndura. kala-tu-ru = licoarea vieţii. zel: credinţă. În limba română este cuvîntul curvaru cu sensul de om destrăbălat care întreţine relaţii sexuale cu oricine. e-muhaldim[MU] În limba română mu: a mugi. are în română cuvîntul călătoru cu sensul de a călători.SE] În limba română cuvîntul zise: a spune. a izbi cu violentă. bogăţie. zang: a face zgomot.sarbati”! cu sensul figurat – vă odihniţi!. a batjocori. durun[DUR. mîngîiere. Kramer – Istoria începe la Sumer – am găsit cuvintele kalaturu. sănătate. kurgaru. a fi egal. a se întinde). a chinui + tu: copil. În limba română ustura: a arde. Halloran am găsit mai multe cuvinte fără explicaţie dar care sînt în limba română. dreptate + hi: . a rage. pantă. ordine. enku[ZAG-HI-A] În limba română zaghia: ţesătură groasă din lînă colorată în dungi negre alternînd cu dungi roşii si care este purtată ca fustă de femeile de la tară. N. sarbatu = un soi de salcie.TUR] uztur = uz(us)-tu-ra. ardoare). În mediul arid din Ki-en-gi si în orice călătorie lungă. a da de veste (zi: om.us: coastă. [zeal: ardoare]. Umbra acestui copac era căutată de cei care doreau să se odihnească. neghiob]. apa este elementul vital al vieţii (kala: provizii. Tot umbra copacilor era căutată pentru o clipă de odihnă impuse de sărbătorile religioase ca în expresia .za-na-tag: a lua în mînă o păpuşă. a reface + tu: a aduce. Sînt cuvinte eme-gi comune cu limba franceză sau cu dialectele ei. plăcere. sarbatu. dir[SI. vesel. durere. haină uzată. durerea unei răni superficiale. a face baie. a dispreţui (dur: a locui +dur: a întrerupe respiraţia cuiva). a sparge afară.zanatic: aiurit. a rezista. kurgaru = sămînţa vieţii. an-bir[A-SUD] Cuvîntul asud are sensul: a transpira. a conduce o păpuşă. care sînt şi în limba română. a lovi + ra: a răni. Există cuvinte eme-gi si în limba germană si spaniola dar acestea au o poveste pe care o las pentru viitor. Mai sînt cîteva sute de cuvinte eme-gi care se găsesc numai în limba engleză. a zdrobi.A] În limba română sia este strigătul cu care se dă unei ambarcaţiuni comanda de mers înapoi (si: a se clătina. În lucrarea lui S.DUR] În limba română durdur: a certa. copac cu umbra deasă. a uda o cămaşă sau corpul cu transpiraţie (a: apă + sud: a stropi. petreceţi! În dictionarul lui J. lucru făcut cu temei = zil: a fi fericit. a transporta + a: apă). butoi). scandal). [zany: măscărici]. tînăr. a absorbi. glumet = za-na-tac. În limba română cuvîntul sarbatu are sensul de persoană sărbătorită iar petrecerile în mediul rural se făceau vara la umbra unui copac. iritatia produsă de un aliment iute sau cînd se sare cu burta pe luciul apei (uz. confidente + se: a se înfierbînta. a vorbi. a lovi puternic un obiect de metal cu ceva. a transmite informaţii. îmbrăcămintea puşcăriaşilor formată dintr-o ţesătură groasă dungată cu gri si negru (zag: a lua pe umăr. a pleca la drum lung.

a produce durere. călăreţ. creangă). engir[ME. boboti: a produce bube mici. a avea încredere). a avea + en: acesta. a vrea afară. deschis. isin[PA. călărime. casă). strălucitor. La cuvîntul eme-gi buru(d). Termenul este din eme-gi pentru că în limba română rosu are sensul de a fi aprins la fată de mînie. loc. păsări care în tradiţia populară prevestesc o nenorocire sau moartea unei persoane (şe: căldură. a căuta + pa: a arăta. Originea cuvîntului este eme-gi nu akkadiană. Din această rădăcină mai sînt cuvintele calari (kala +ri) = a se deplasa călare. frate.GAR] În limba română cuvîntul salaşar: persoană care se ocupă cu găzduirea oaspetilor sau călătorilor (sal: larg. Cuvîntul este eme-gi pentru că în limba română alun = arbore. kal se dă explicaţia: to repair.e. locuinţă. băţ înalt. deci cuvintul este din eme-gi. a se uita la).UD. răsplată). a împrăstia + as: cărută mică. În limba română este cuvîntul bubuta: bubă mică. ga-an-zir[ŞE-KA] În limba română ceca: huhurez. În limba română cuvîntul mînci: a mînca. culoare rosie. a arde. a zbura. abuba: bubă neagră. lăptişor de marcă (pa: tată. loc. ţarc. gina[TUR. La cuvîntul eme-gi u-bu-bu-ul se spune că vine din akkadiana bubu`tu.SE] În limba română păsi: a merge cu arogantă. a înmuguri. a primi în siguranţă. singur) Început? ngarza[PA. a dori + gar: a adăposti. aceasta + gi: seară. swift [GURUS +2-N 14 wagon pictogram] pe care o consider incompletă. a călări. a uni. În limba română cal. kislah[KI. Imaginea căruţei ar trebui interpreată şi în sensul unei deplasări(transport de marfă) pe roţi şi cine trage căruţa.LUGAL] În limba română paluga: om înalt.Cuvîntul salaş: adăpost. rosu de furie. lăstar. colăci = a înfăşura rotund. bur se precizează: akk. buuru = cistern.EDIN] În limba română cuvîntul salut: a se întîlni. igi-sig-sig[PA. adj. a conduce. cala = locul de depozitare a mărfii pe o navă. a căsători. a umple cu. omletă. strălucitor. bufnită. a fi plin de sine (pa: bărbat. lonword from allaanum: oak. bubă formată în gură. mend. ocol. încala (in + cala) = .AŞ. mîncare ciobănească din caş si urdă prăjite împreună. a da). căli. se explică = stejar (akk. strong. La cuvîntul eme-gi hus apare explicatia: rusu din akkadiană. a se respecta (sal: delicat + ud: sprinten. a-i arde fata de mînie. La cuvîntul eme-gi (ngis)al-la-an. călăraş.EN. foc + ka: a striga. a se înălta + lugal: om mare). La cuvintele kalag. foarte tînăr + diş: unic.. butoias. din centrul României (tur: mic. a arăta. a alege. a transmite omagii. alan. a sosi aproape de). cale. celă = încăpere mică pentru păstrarea alimentelor si a unor obiecte. zeh[SAL. a pofti pe cineva la masă (me: responsabilitate.n. putina.UD] În limba română cuvîntul chiot: a scoate sunete specifice unui atac sau unui moment de bucurie (ki: fire.GI]. colac. În limba română este cuvîntul buriu = butoi mijlociu. kala. celar. a face legătura cu pămîntul + ud: a lua cu asalt. firav. a pune la cale o afacere. a împodobi +se: stimă. alun: tree). prăjină (pa: creangă.PA] În limba română cuvîntul papa: terci subţire pentru copii mici.DIŞ] Turdaş este o necropolă din mileniul Vll î. muru[SAL. vioi).individ + a: a purta. a se dezlănţui. îndemn de a mînca adresat acestora. călări. well.

a mai plăsmuit o religie care se regăseşte în mare parte în mitologia emeşilor dar şi în cea românească şi de unde se trage creştinismul iahvist. a face călăreţ. a falsificat istoria punîndu-i pe gali/galaţi acolo unde i-a menţionat unele izvoare vechi şi a venit cu informaţii necunoscute din alte surse pînă în prezent.Argumentele” specialiştilor că tăbliţele sînt false V. Dar pînă în prezent nimeni nu a avut curajul să facă publice falsurile şi tîmpeniile lui Pîrvan care au mutilat istoria noastră veche. La cuvintele taka4. l-am zăpsit pe mişel şi l-am tras la sfînta judecată a adevărului! Dat dracului pezevenchiul! Aceste informaţii dar şi altele la fel de năucitoare le-am pus în cartea Adevăruri ascunse din care am tipărit 100 exemplare pe banii mei şi le-am dus în librăriile din Botoşani şi Iaşi în decembrie 2005 iar în martie 2006 era scoasă de la vînzare! . La cuvîntul rib se explică originea akk. în publicaţia Formula As din martie 2006 . În loc de concluzie trebuie să ne închipuim că acest neastîmpărat mioritic avea acces la un fel de calculator al timpului şi tot butonînd în draci a pus la grămadă informaţii neverosimile din trecutul îndepărtat al neamului nostru. nu se ştie cînd şi nu se ştie de cine dar mişelul a arătat că are la degetul mic toată cultura românească şi de aiurea iar timpul pentru el nu a fost o piedică în făcătura pusă la cale! Există o uriaşă plăsmuire în cultura lumii care ne-a distrus nouă istoria şi dreptul la adevăr. Pentru a umbri şi ruşina fala altora.sînt falsurile lui Haşdeu” şi de aici a pornit ideea criminală că un plăsmuitor vrea să ne batjocorească adevărata istorie. Alexandru Vulpe director la Institutul de Arheologie Bucureşti. ta6 se explică: reduplication class –ta6-ta6 in maru Cuvintele sînt eme-gi pentru că există în limba română ta. tata: tată. a se mări. încalara (in + cal + ara) = a urca pe cal pe cineva.. Chemare la neuitare II Să desluşim corect aceste ziceri. a tăbăci. a se îngrăşa. Cuvîntul este em-gi pentru că există în limba română răbui: a unge cu dohot osia căruţei sau produse din piele pentru a rezista la umezeală. a umblat cu şoalda şi prin viitor ştiind că se vor face ceva descoperiri cu privire la şmecheria lui şi aşa pus pe rele ne-a trimis în ceaţă să umblăm legaţi la ochi. iar aceasta se numeşte Vechiul Testament şi Noul Testament. tak4. Dar noi cum sîntem neam de soi şi în frunte ne-am înălţat numai genii şi supergenii. trebuie să înţelegem că năzdrăvanul nostru a plăsmuit o limbă inspirată din limba română veche dar împănată cu multe cuvinte din eme-gi(sumeriană) care nu era descoperită cînd se făcea şotia. l-a scos pe Iisus ca fiu al neamului nostru agăţînd cu obrăznicie alte subţirimi ale glagoriei care dau foarte rău la cultura greco-romano-iahvistă! Şi această plăsmuire unică în cultura lumii prin dimensiune şi consecinţe a fost făcută nu se ştie unde. tag4. Pîrvan spunea că . încalarare = încălacare pe cal.. rabbu.a aduna avere.

Alexandru Suceveanu.. iubitoare şi creatoare de artă”. ariminii cu toate ramurile lor şi riminii sau rumunii cu răzleţirile lor în cele patru zări. Bucureşti.falsurile sînt realizate de un geniu dar mie mi-a fost deajuns o jumătate de oră ca să-mi dau seama”! Chiar aşa este cultura română ţinută la degetul mic de nişte genii şi supergenii! Cînd prostia şi incompetenţa au ajuns moţ. era o civilizatie puternică.e. Tot aceşti răi spun că cel mai vechi alfabet este cel proto-sumerian din care se trag cel sumerian.n. Dacă spune .n. înseamnă că este loc de mai rău. paşnică. Şi ne mai trimite el plin de sumeţie să căutăm şmecheria pe coclaurile Iaşului pentru că acolo s-a pus la cale tîlhărşagul. Densuşianu nu spune niciodată că neamul nostru vine din cel al tracilor ci el aminteşte pe hiperboreeni ca un popor mitic de unde vin pelasgii. Iar povestea privind originea dacilor din traci îi aparţine secăturii de Pîrvan Dacă Haşdeu sau Densuşianu ar fi ştiut de tăbliţe. Pentru teritoriul de unde au migrat indoeuropenii ei propun patru teorii: 1 din regiunea baltico – pontică pe la anul 7000 î. proto-elamit şi Tărtăria! Iar arheologul american Marija Gimbutas spune în lucrarea Civilizaţie si cultură. gunoaiele culturii române rămîn neclintite în ticăloşia şi ura lor fără margini împotriva adevărului! Prin tabelele privind răspîndirea alfabetelor geţilor eu confirm aceste ipoteze iar prin studiul . prima si singură în Europa…o societate matriarhală..org realizat de mai multe universităţi din Spania în colaborare cu lingvişti din U. ce este pocalul de aur al tracomanilor. 1989 că pe toriştea noastră.n.. tăbliţele ar fi copii a demenţei lui Densuşianu.A. sudul cîmpiei Ucrainei şi sudul Poloniei). avînd ca subiect originile limbilor şi a alfabetelor.spune: .în Carpati. Şi acest individ bate cîmpii în nebunia lui obraznică. 4 din regiunea anatoliană pe la anul 6000 î.en. de la noi s-au tras toate. Mai există înscrisuri pe care . etc…Astfel. în publicaţia Ultima oră din 16 februarie 2005 spune: .specialiştii” le ţin la mare strînsoare să nu le vadă nimeni! Cît priveşte demenţa lui Densuşianu şi nebunia tracomanilor tov. Trei din aceste teorii vizează tocmai teritoriul ţării noastre şi regiunile unde au locuit în vechime neamurile geţilor(Ungaria. fosta Iugoslavia. În Dacia preistorică pe care cu siguranţă că nu a citit-o. mai există persoane în viaţă care pot depune mărturie că au avut în mînă copii după aceste tăbliţe despre care ştiau multe persoane din acest oraş.specialistul” că tăbliţele sînt copii înseamnă o recunoaştere indirectă a autenticităţii lor pentru că orice copie este făcută după un original adică să înţelegem că nu sînt falsuri. Dar la Sinaia unde s-au făcut copii după tăbliţele de aur din porunca lui Carol l.S..copiile au fost ale lui Nicolae Densuşianu care a scris şi Dacia preistorică.. Bulgaria.n. teocratică. făcute la Iaşi unde s-au făcut şi alte falsuri”.. . în mileniul Vll î. noi am fost buricul lumii. director adj. Chiar şi în faţa acestor argumente de necontestat.e. culturnic dă dovadă de o mare neghiobie. 2 din regiunea centraleuropeană – balcanică pe anul 5000 î. 3 din regiunea pontico – caspică pe la anul 4000 î.e. la aceeaşi instituţie. cu siguranţă că hulitorii nu mai erau astăzi directori la instituţia amintită. Pentru a nimici smintelile lui Suceveanu am să amintesc faptul că pe internet există siteul proel.e.

de ce n-am striga să audă neamul că tăbliţele sînt scrise în hitită.. 53 apare şarpele ridicîndu-se pe un suport cu două picioare iar în tăbliţa 73 apare chiar ca pe sigiliul emeş! Poznaşul nostru mioritic nu putea pune pe tăbliţe aceste simboluri şi să le brodească atît de bine încît nu le poţi găsi cusur.. Mai apare şi crucea înscrisă în cerc care reprezintă universul existenţial al individului(roata vieţii) şi se subscrie renaşterii în nemurire prin puterea crucii. dovedesc realitatea de necontestat că pretinşii indoeuropeni este neamul nostru care a migrat în mai multe valuri în cele patru zări aşa cum arată şi alfabetele duse cu ei şi perpetuate timp de sute sau mii de ani. 42.specialiştii” noştri sînt prea tari ca să consulte şi asemenea informaţii.specialiştii” că s-ar fi făcut falsurile adică undeva pe la 1870 – 1880? Aurora Peţan în publicaţia Gardianul din 2 iunie 2005 spune: . Sub ramurile copacului sînt două fructe care aduc a mere sau pere iar colindul nostru de Crăciun chiar asta spune! În partea stîngă este o divinitate stînd pe un corp dreptunghiular iar în spatele ei este un şarpe ridicat pînă deasupra capului personajului. şarpele fiind un animal binecuvîntat de divinitate cum era şi la geţi. pe dealul Ghindaru s-a descoperit o necropolă veche de 6000 de ani.Alfabetele geţilor şi inspiraţiile altora” arăt că 28 de semne din cele 33 ale alfabetului secuilor. Imaginea a fost interpretată de evrei ca .. La emeşi legătura dintre Creator şi celelalte 7 duhuri născute din el sînt prezentate simbolic printr-un copac cu 7 ramuri cunoscut în Biblie ca .. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ. au în mijloc o mică gropiţă sau o cruce mai mică.lingvistic .pomul cunoaşterii” aşa cum apare pe un sigiliu de pe la anul 2200 î. ei au rămas pe calea luminoasă deschisă de Pîrvan şi Roller! Informaţii asemănătoare se găsesc şi în surse antice! Strabon spune în Geografia că: . hurită.regiunile udate de Tanais/Don şi Istru pe care antichitatea le numea hiperboreene”. Nu există cuvinte din substratul limbii române”. smintită. pentru că despre civilizaţia emeş/sumeriană nu se ştia nimic cînd pretind . În interiorul acesteia era un lăcaş de cult format dintr-o cruce cu braţele egale care avea în mijloc o mică adîncitură unde se punea ofrandele pentru ars şi 7 vetre situate în jurul ei.e.Cei dintîi care au descris diferite părţi ale lumii spun că hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin.Rădăcini”. adică între izvoarele Bistriţei şi Mureşului. a Istrului şi a Adriei” iar Macrobiu în lucrarea despre Scipio zice că: .n. Apollonius din Rodos în Argonautice spune că hiperboreenii sînt pelasgi locuind în nordul Traciei. Crucile libere prezentate de mine la sfîrşitul cărţii. Dar ... Pe tăbliţele 34. ape pe care plutaşii le foloseau să transporte lemnele către cîmpie. curvită.. Cele 7 vetre sînt simbolurile a celor 7 duhuri din religia strămoşilor noştri care au ieşit din Sîntu(crucea-vatră). Podoabele geţilor erau o imitare a acestei realităţi religioase şi cred că aveau rolul de talisman aşa cum se întîmplă şi astăzi. fiecare pune de o limbă şi-i trage tare! Dar şi prin Asia Centrală avem asemănări cu alfabetele siberiene sau brahmi din India..ispitirea Evei” care nu are acest sens în religia emeşilor. Pe site spune specialista că tăbliţele sînt scrise în limba dacă? Dacă tot veselosul spune fără opreliştea bunului simţ ce-i bîntuie freza.plăcuţele sînt scrise într-o limbă preindoeuropeană…Alfabetul secuilor nu are nici o legătură cu alfabetele de pe plăci care sînt predominant greceşti…limba folosită pe plăci nu seamănă cu substratul limbii române. se găsesc identic sau foarte apropiat cu semnele geţilor.. luvită. aşa că am . Alt specialist care minte cu neruşinare! În tabelul . zbîrlită. Ei crestau lemnele cu diferite semne care se găsesc în alfabetele geţilor. Iar acest alfabet al secuilor este luat de la românii din zona unde sau aşezat.

Un adevăr rătăcit. şi apoi moştenite în română”. era o civilizatie puternică. pasnică. iubitoare si creatoare de artă”. Arheologul american Marija Gimbutas în lucrarea Civilizaţie si cultură. latină şi o limbă necunoscută. care. 1989 arăta: . Şi continuă: .. prima si singură în Europa…o societate matriarhală. cu toate. tracolog. neagă cu vehemenţa adevărului ce nu mai poate fi discutat. semantic şi filologic scrierea tăbliţelor. faptul că strămoşii noştri vorbeau o limbă pe care noi cei de astăzi o moştenim în cea mai mare parte. ascuns sau trunchiat de cei nevolnici sau de simbriaşi ai minciunii. că tot avem fiecare dreptul la o părere! Sorin Olteanu. filolog şi lingvist într-un material pe internet îl face şuviţe pe Dan Romalo care susţine că tăbliţele sînt scrise în greacă. interpretările fiind imaginarul celor care pretind că le-au înţeles dar care nu are nimic comun cu conţinutul lor. semne silabice cipriote si ale linearelor cretane A si B.putea presupune că tăbliţele sînt scrise în kazară. Nu sîntem latini aşa cum ne vreau ei! Ce ştim si ce nu vrem să ştim despre trecutul neamului nostru? La această întrebare vreau să răspund cu puterea adevărului. o învîrt cum vreau ei şi nu le mai dai de capăt pentru că sfînta minciună poate oricînd să fie adevăr! Nimeni nu a citi tăbliţele şi nu cunoaşte informaţiile adevărate scrise pe ele. a.…fie anonimul nostru a trăit într-o vreme în care cunoştinţele despre daci erau într-adevăr sumare. Bucureşti. latina. Textul de mai jos este o parte prelucrată dintr-un manuscris intitulat Dicţionarul nemuririi şi care cuprinde 2936 cuvinte româneşti identice sau asemănătoare cu eme-gi/sumeriană şi 4405 cuvinte româneşti vechi(arhaisme şi regionalisme) compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi... În dicţionar am la unele cuvinte comentarii mari şi un studiu comparativ al limbii române şi eme-gi cu irlandeza. 19” folosind limba română arhaică.Limba noastră nu are nimic în comun cu cea a dacilor. Toţi specialiştii arătaţi mai sus dar şi puhoaiele de urlători din umbră. quechua. uitat. treceau drept “scrieri enigmatice” prin sec. 19” iar mie îmi taie pofta de muncă spunînd că sînt scrise în greacă! Specialiştii tot specialişti. 19. Cr. amneză. în Carpati. în afara câtorva cuvinte transmise vorbitorilor de latină din Dacia. Aşa gîndesc unii străini despre istoria noastră foarte . au o trăsătură comună. tătară. Specialistul afirmă că năbădăiosul plăsmuitor s-ar fi inspirat . Specialistul mă pune la zid spunînd că nu cunosc istoria limbii române şi afirmă tăios: . şi se puteau găsi în orice carte de popularizare a preistoriei Greciei. sec.Ce s-ar întâmpla dacă v-aş spune că în realitate plăcuţele sînt scrise în greacă”? Adică pe Dan Romalo îl trage de urechi pentru că tăbliţele sînt scrise în limba română . teocratică..din alte scrieri mediteraneene.cel mult pînă la jum. chineză. toată zicerea o pune într-o carte iar Aurora Peţan a analizat fonetic. adica cel mult până la jum. I-am amintit specialistului că discul de la Phaistos a fost descoperit în anul 1908 iar Evans a descoperit în anul 1900 plăcuţele cu scriere cretană dar i-a trebuit 25 de ani numai să le transcrie fără a reuşi să le citească. amestecând laolaltă hieroglife ale discului de la Phaistos.. sec.În mileniul al Vll-lea.

Soroca.e.n. Cîrcea. Ruseştii Noi. Întrucît scrierea pictografică de la Tărtăria era identică cu scrierea arhaică din Sumer. Dudeşti. un sumerolog rus a tradus în anul 1975 una din tăbliţe astfel: . Vînătorii Mici.e. profesorul de istorie Vecu Merlan.n.e. Căscioarele. Peste această găselniţă au aranjat cu răbdare si tenacitate. Datările cu Carbon 14 au arătat că cele trei tăbliţe de lut precum si celelalte obiecte de ceramică aparţin unei culturi de la începutul mileniului V î. Cruşova. Gumelniţa. Dar majoritatea istoricilor români ascund acest adevăr si ne duc pe calea plăsmuirilor susţinînd că teritoriul carpato – dunărean devine vatră de cultură si civilizaţie odată cu migrarea indo-europenilor în perioada 2000 – 1200 î. Hăbăşeşti. cum sunt Criş. Icoana. Leţ. Cu această ocazie au mai fost descoperite cîteva vase mici. Tisa. Tot de aici au fost scoase dintr-o groapă plină cu cenuşă. Vidra. Gura Baciului. Rastu. concluzii ce au la bază probe arheologice de necontestat. Cucuteni. Hîrşova.. Acestea sunt vetrele veşnicie noastre ştiute dar ascunse în umbra unor interese meschine sau a unor ideologii deşarte.veche. Tîngaru. Cîteva dintre ele au o importantă fundamentală în istoria si cultura noastră.. a făcut o descoperire senzaţională. Drăguşeni. . Petreşti. Parţa. Vasul a fost dus la muzeul de istorie din Iaşi unde s-a găsit în conţinutul lui o adevărată comoară: 21 de statuete feminine si 21 de statuete masculine cu semne pe ele împreună cu 42 sfere mici de lut ars. Vădastra. mai multe statuete.vînturile. Tărtăria.n. a reuşit să aducă la lumină un vas ceramic care a fost apreciat pentru jumătatea mileniului V î.n.n.e. Hotărani. în satul Isaiia comuna Gorban. încît numai răuvoitorii pot susţine că ne-au adus aici . Ostrovu Corbului. Acesta-i al zecelea’’.e. Geţii nu sînt indo-europeni aşa cum sună frumos la urechea multor dascăli ai neamului nostru. Tărtăria. Probele arheologice ne arată că locuim aici din mileniul al XV-lea î.n. Iar pământul pe care ne-a zămislit destinul ne-a oferit atîtea dovezi ale statorniciei noastre pe aceste meleaguri. Anul 2001 va rămîne o dată de referinţă în arheologia română ce ar trebui să aibă implicaţii majore în istoria noastră. S-a stabilit că scrierea de la Tărtăria este foarte asemănătoare cu scrierea din cultura Vincea care cuprinde toată zona balcanică si a fost răspîndită în mileniile Vl-V î. În a patruzecea domnie pentru buzele(gura) zeului Saue cel mai vîrstnic după ritual a fost ars.e. Mai erau si mici tronuri din lut ars avînd gravate semne pe ele. o brăţară de scoici marine si trei tăbliţe de lut cu scriere pictografică. Turdas. osemintele arse ale unui om matur. Pe malul Prutului. Gorban. Gorban. În urma unor săpături repetate în vatra satului. în apropiere de Huşi. cu o simbolistică atît de variată si de complexă care şi astăzi uimeşte prin profunzimea lor. Boian. valurile”. În anul 1961 s-au descoperit la Tărtăria. Hamangia. pălăria latinităţii neamului nostru. Noi am fost aici din timpurile fără început. si trebuie să amintim substraturile aşezărilor Strachina – Dorohoi si Cuina Turcului de la Portile de Fier sau cele din mileniile Vlll – lll î. judeţul Alba într-un vechi sit arheologic. Povestea şugubeaţă cu iz de adevăr istoric nu rezistă la o cercetare si confruntare pertinentă a dovezilor arheologice si lingvistice. Semnul crucii se găseşte pe întreg arealul culturii Cucuteni si Precucuteni ce a cuprins la început jumătatea de nord a Moldovei extinzîndu-se ulterior peste întreaga Moldovă incluzînd aici Basarabia si Transnistria si partea de sud-est a Ardealului. Valea Lupului (precucuteni). Explicaţiile stufoase si pline de pretenţii ale adevărurilor absolute nu pot arunca în uitare timpul si spaţiul ca suport primar dar si final al existentei umane. iar pe fundul unuia se vede incizat foarte clar semnul crucii cu cele patru braţe egale.

avînd şi o profundă veneraţie pentru elementele naturii. îşi venerau cu pioşenie străbunii si natura. au dezvoltat o societate de tip comunitar în care indivizii erau angrenaţi în relaţii specifice statului de drept modern. care cunoştea prelucrarea si arderea lutului.e. aveau în frunte un conducător civil si un mare preot. au construit primele lăcaşuri de cult sub formă de cruce cu cele patru braţe egale(crucea greacă spun lotrii iar getă/dacă cum spune adevărul). pentru noi istoria nu consemnează nimic. Tăbliţele de lut au păstrat pentru posteritate valori spirituale care reflectă modul lor de gîndire si de percepere a realităţii. Ei sînt pionierii civilizaţiei europene !! Neamul emeş ne-a lăsat o cultură extraordinară. cu o religie puternică si conduse de sacerdoţi. În lucrarea mea . Dar chiar dacă ei au dispărut. suflare. Dacă privim cu atenţie sigiliul emeş din secolul XXV î. De remarcat faptul. Dacă celelalte popoare au fost creştinate prin sabie sau ucaz. unde apare pentru prima dată crucea ca semn determinativ al sacrului şi troiţele maramureşene(unde trăiesc în prezent un grup de români ce îşi spun cu mîndrie nemeş) vom observa cu uimire că formele crucii sînt identice. limba celor mulţi si tăcuţi. că emeşii(sumerienii) au plecat din teritoriul carpato-dunărean în Ki-engi(Sumer) în două valuri. Am păstrat un tezaur uimitor de cuvinte în limba veche. aceasta este şi caracteristica fundamentală a religiei neamului emeş. Religia lor era o religie a entităţilor spiritual-energetice definite prin termenul lil care semnifică vînt. Cercetarea originilor neamului emeş şi a religiei lui dovedeşte că începînd cu mileniul Vll în arealul carpato-dunărean existau comunităţi umane bine organizate. Izvoarele istorice menţionează prezenta apostolului Andrei în Dobrogea în secolul lll… si cam atît. centrat pe imaginea sacră a crucii si dovedind că oamenii acelor vremuri trecuseră mult de faza hoardei si a instinctelor primare.e.n. O asemenea comunitate. cînd a avut loc potopul de la Marea Neagră iar valul doi a plecat în prima jumătate a mileniului lV î. Societatea getă era foarte asemănătoare cu cea a neamului emeş pentru că ele au avut o rădăcină comună de plecare. Ei nu se închinau la statui ci aveau altare pe ultimul nivel al ziguratului iar acolo preotul oficia ritualul religios si aducea ofrande. care ştiau că nu sunt singuri în existenta lor. Iar descoperirea senzaţională a crucii de la Gorban demonstrează că noi nu avem nimic cu indo-europenii găselniţă a istoricilor occidentali. au dezvoltat structurile sociale urbane. creaţie. a confecţionării unor obiecte cu scop clar de a simboliza o gîndire abstractă.e. spun că zeii lor nu au statui.n. o mare parte a culturii lor a fost asimilată de cultura babiloniană iar limba lor a fost folosită ca limbă liturgică pînă în secolul V î..Simbolistica micilor obiecte este o dovadă clară a unui cult religios destul de elaborat. că scriitorii antici referindu-se la religia geţilor.Limba noastră-i o comoară” apărută în anul 2002 susţineam cu o puternică argumentaţie lingvistică si terminologie socială. Pentru a dovedi acest miracol trebuie să analizăm termenii liturgici folosiţi şi de creştinismul . cunoşteau curentul electric si făceau operaţii pe creier. umbră. cînd începe si istoria acestei civilizaţii ce a marcat atît de puternic cultura lumii si în special cultura europeană. au descoperit bolta în arhitectură. limba ţăranilor vorbită de-a lungul mileniilor.e. Ei (străbunii noştri) au inventat scrisul la Tărtăria ducîndu-l în Ki-en-gi. spirit. au creat o formă de capitalism financiar. iar continuitatea noastră este marcată de alte repere temporale.n. adevăr pe care nimeni nu vrea să îl recunoască.n. În jurul acestui cult al strămoşilor si naturii au apărut formele incipiente ale religiei crucii. Primul a plecat la mijlocul mileniului Vl î.

primul păcat.n. Cele trei simboluri se găsesc în steaua noastră cu care se colindă de Crăciun. avînd forma unei nave dreptunghiulare. rai. aparea steaua cu cinci colţuri aşa cum a fost şi este ca simbol sacru la comunişti stabilit tot de către un iahvist. Noi românii păstrăm si în prezent mărul ca pom sacru în colindele de Crăciun: . Dar mărul este un pom caracteristic regiunilor temperate inclusiv României şi nu ţărilor cu climă caldă cum sînt Iraqul sau Israelul dovedind rădăcina mitului. le-a legănat speranţele timp de 2000 de ani.n. A fost construit la jumătatea mileniului V î. O asemănare uluitoare cu mitologia emeş si a creştinismului se găseşte în religia incaşilor care are în centrul pe Viracocha ca fiind Creatorul.e. Stăpînul Soarelui. facerea neamului omenesc. Dar scrise cu cel puţin 2000 de ani înaintea pretinselor texte sacre ale iudeilor. potopul. facerea universului.. concepţie ce se găseşte si în arhitectura bisericilor creştine care se mai numeşte cruce greacă! Dacă privim crucea de pe fundul vasului descoperit la Gorban vedem că este o cruce cu cele patru braţe egale(pe care nişte şmecheri ne-au furat-o spunînd că s-a născut sub freza lor grecească!) care se găseşte pe sigiliile emeş fiind simbolul cultului creştin etiopian iar în creştinismul catolic si ortodox crucea are un braţ mai lung pe care se sprijină.e. Karl Marx. toate se găsesc scrise pe tăbliţele de lut ale culturii emeş. Asemănarea arată că religia crucii s-a născut la est de Carpaţi. cel mai vechi oraş al emeşilor avea un lăcaş de cult respectat si venerat si de alte comunităţi iar templul de aici s-a dovedit a fi prima construcţie cu caracter religios din lume. lupta cu balaurul. alţi 1000 de ani a fost religie şi pentru seminţii semite iar iudeii au cunoscut-o în deportarea din Babilon. Principalele mituri din Biblie.e. galii pe care scrierile vechi i-a numit eseni/esenieni datorită religiei lor. înalt) ca divinitate din care au apărut ceilalţi zei (spirite). păcat ce nu a fost iertat de Dumnezeu si a urmat alungarea din rai.) unde emegi(limba sumeriană) era limbă liturgică chiar dacă poporul ce o vorbea dispăruse ca structură politică de cca 1300 de ani.. Uimirea arheologilor a fost şi mai mare cînd în stratul al paisprezecelea s-a descoperit fundaţiile unui templu datat la mijlocul mileniului lV î. primirea tablelor de legi de la divinitate. Acesta a creat din piatră nişte uriaşi pe care i-a trimis . Acest transfer cultural a avut loc în perioada deportării iudeilor în Babilon de către Nabucodonosor (580 î. alături de brad la căsătorie şi stejar la înmormîntare. Trebuie precizat că religia emeşilor era monoteistă avîndu-l în frunte pe AN (cer.iahvist ca o reflectare în timp a mitologiei emeş. Pe monezile lor din secolul Vl – V î. salvarea seminţiei omului de către Noe.e. Aşa se explică faptul că românii nu au fost creştinaţi prin ucaz sau sabie.n. Eridu.florile dalbe lemn de măr”. În Biblie se spune că şarpele a ispitit-o pe Eva îndemnînd-o să muşte un măr care era în pomul cunoaşterii. steaua sub formă de disc cu sase braţe repartizate la distante egale sau de disc cu sase colturi şi steaua cu şase colţuri(două triunghiuri isoscele suprapuse). iudeii au luat simbolul lor religios . Acţiunea a fost un eşec dar în coasta lor au apărut la începutul secolului lll î. existenta raiului. Acest sistem de construcţie religioasă a fost preluat de templul lui Solomon din Ierusalim.steaua lui David” cînd au fost deportaţi în Babilon. Aici iudeii au luat contact cu această cultură fabuloasă iar o parte din ei au încercat să-si reformeze propria religie. a fost dusă în Ki-en-gi odată cu migrarea emeşilor în această regiune. Emeşii aveau ca simbol pentru zei.n. Tot de la ei.n. împărţită în trei părţi. Istoria spune că atît Ioan Botezătorul cît si Isus Cristos au fost esenieni. naşterea Evei din coasta lui Adam.e. Fiecare oraş emeş avea cîte o divinitate protectoare care locuia într-un templu închinat în acest sens.

şi situate în zone deschise aveau un caracter religios iar după unii cercetători erau si centre de studiere a cerului şi marchează prima manifestare a artei monumentale prin care omul se eliberează de lupta pentru supravieţuire si concepe o construcţie destinată grupului social căruia îi aparţine. Dar la Isaiia s-au mai descoperit două tăbliţe de lut ars cu semne aşezate într-o anumită ordine care sugerează că este o formă de scriere simplă. Tărtăria si Isaiia sînt cele două puncte unde s-au descoperit primele forme de scriere din istoria lumii iar noi ne facem că ne plouă în cap cu indo-europeni care ne-ar fi vizitat în jurul anului 2000 î.e. Şi totuşi cuvintele arată că în timpurile străvechi populaţiile respective au vorbit limbi foarte apropiate sau poate au avut o limbă comună. Despre constructorii lor nu se stie nimic. aşa cum de multe ori privim noi lumile trecute. Dar emegi (limba sumeriană cum au botezat-o specialiştii) are legături si cu limba …engleză!!! Descoperirea este uluitoare dacă ne gîndim că aceste civilizaţii nu s-au întîlnit niciodată pe drumul istoriei. transportul si ridicarea lespezilor. si ţin populaţiile sub sabie pînă la . Această asemănătoare i-a făcut pe invadatorii spanioli să-i acuze de blasfemie si să se poarte şi mai sălbatic cu ei nimicind orice urmă de cult incas.e. este un fenomen extraordinar iar gîndirea lor nu era a unor primitivi. Viracocha a coborît pe pământ si a creat oameni din lut care sînt străbunii actualului neam omenesc. Rugăciunile erau adresate unei Sfinte Treimi şi Fiului lui Dumnezeu cel care a murit. Am impresia că există străini(Marija Gimburas) mult mai corecţi în aprecierea trecutului nostru fată de acei românaşi puşi să umble cu şoalda prin istoria neamului. Numai în insulele britanice există aproximativ 200 de construcţii de tipul henge. Construcţiile în sine arată un nivel evoluat al cunoştinţelor arhitectonice dovedind si existenta unor structuri sociale bine organizate. Indo-europenismul este bun doar pentru cei care refuză să accepte realitatea probelor arheologice şi lingvistice sau pentru liftele care vor glorie.e. Numai faptul că aceşti oameni aveau capacitatea de a sintetiza si simboliza ideile. Nu ştim dacă au dispărut creatorii monumentelor de tip Stonehenge sau dacă au format structuri sociale împreună cu noii veniţi. acesta i-a nimicit printr-un potop imens si a salvat numai un bărbat si o femeie. Aceste construcţii realizate în mai multe etape începînd cu primele secole ale mileniului lll î. bine organizate care să participe efectiv la dislocarea.n.n. trebuiau să existe comunităţi umane cu zeci de mii de indivizi. Celţii au preluat aceste monumente şi le-au dat o nouă viată prin religia lor condusă de druizi.n şi au măturat complet această cultură. Istoria străveche a insulelor britanice este marcată de perioada megalitică cînd o populaţie necunoscută a înălţat mai multe monumente numite henge. Aceste comunităţi nu au dispărut din istorie odată cu terminarea monumentelor.printre oamenii primitivi pentru ai civiliza şi ajuta(mitul jidovilor de la noi!). tot el fiind părintele dinastiei regale Inca si fondatorul imperiului.n. insulele britanice au fost ocupate de triburile celţilor veniţi de pe continent. Deocamdată! La mijlocul mileniului 1 î. Pentru manevrarea blocurilor de piatră de zeci de tone din care sînt realizate aceste monumente. a înviat si s-a înălţat la cer fiind aşteptat să vină într-o zi să salveze neamul inca şi să-l mîntuie. Dar pentru că lumea s-a umplut de răutăţi. Ei credeau în reînvierea trupului si în Ziua Învierii tuturor oamenilor. Romanii ocupă insulele britanice la mijlocul secolului 1 e.

stabilindu-se în Ki-en-gi unde au realizat o civilizaţie si o cultură unică în lume.e. Următorul val de migraţie a fost al albilor(albi: veşmintele albe purtate de acest neam + on: neam. pe la mijlocul mileniului lV î. Pe faţă avea pusă o pînză de culoarea hainei. Era încins cu un brîu cu modele deosebite care se găsesc un ţesăturile vechi din Europa Centrală şi Răsăriteană.e. Mohenjo – Daro şi Sumer.n. şi au avut ca punct final insulele britanice unde au realizat arhitectura megalitică preluată mai tîrziu de celţi. populaţia carpatică si neamul emes(sumerienii) din Ki-en-gi (Sumer)? Răspunsul este unul năucitor. paşnică. Mai erau şi mici tronuri din lut ars avînd gravate mici semne pe ele.. limba română veche si engleza.n. Era o civilizaţie cu agricultura bazată pe irigaţii şi un comerţ foarte dezvoltat cu India de vest. pătrate. Studiind comparativ emegi. de la o simbolistică religioasă pînă la un sistem simplu de evidenţă şi calcul. cele trei populaţii au o rădăcină comună si ea se află în societatea mileniului Vll î. Aceste bule . scoţiană si irlandeză. pantaloni albaştri iar în picioare purta un fel de cizme. Fărîme din limba celor care au construit monumentele megalitice se găsesc chiar si în prezent în limba engleză iar studiul în sine este doar o mică părticică din ceea ce se cere făcut. A treia mare migraţie a fost către est cu ramificare către nord-est prin nordul Chinei (civilizaţiile Taklamacan din vestul deşertului Gobi şi Karacum din estul Tadjikistanului) si punct final nordul Japoniei prin populaţia ainu(cunoscută în cronicile japoneze şi sub numele de emişi). prima si singura în Europa…o societate matriarhală.începutul secolului V e. piramide.n iar ultimele rămăşite au dăinuit pînă în secolul Vlll î. Am făcut acest scurt istoric să pot pune întrebarea: ce legături au existat între populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice.e. clan) către vest pe la sfîrşitul mileniului lV î. Oceanul Pacific si ajungînd pe coasta de vest a Americii de Sud unde au dat naştere civilizaţiei şi culturii inca. cuburi şi s-au emis mai multe ipoteze privind semnificaţia lor. un bărbat de 2 m. pentru că trebuie răscolită în profunzime limba engleză veche cu dialectele ei şi limbile galeză. din ţinutul carpatic unde a fost zămislită . iubitoare si creatoare de artă”. teocratică. Iar cele 260(numai atît am scris eu în prezentul studiu dar în realitate sînt aproape 2000) cuvinte din limba engleză care se găsesc în româna veche si emegi demonstrează cu prisosinţă acest lucru. am ajuns la concluzia că ţinutul carpatic a fost o vatră de migrare către alte meleaguri a unor comunităţi umane ce au creat culturi uluitoare acolo unde si-au găsit vremelnicia. În deşertul Taclamakan(partea de nord-vest a deşertului Gobi) s-au descoperit mai multe zeci de mumii ale unei populaţii de origine europeană. Această civilizaţie a existat pe la 2500 – 1700 î.. emeşii. În localitatea Gorban din judeţul Iaşi a fost descoperit în anul 2001 un vas ce avea înăuntru o adevărată comoară. Ţineau un fel de evidenţă cu ajutorul unor bile cu semne pe ele pe care le puneau în vase iar acestea aveau la rîndul lor anumite semne.e.. cînd le abandonează. In prima jumătate a secolului XX. cu păr roşcat sau şaten deschis îmbrăcat cu o haină lungă pînă la genunchi de culoare vişiniu închis. în mai multe centre ale culturii emeş s-au descoperit mici bule din argilă care au în interior mici obiecte din argilă: conuri. Şi cizmele aveau modele cusute pe ele.n.e. sud prin rahmanii plecaţi din Moldova şi cunoscuţi ca brahmani în India şi sud-est traversînd subcontinentul indian. 21 de statuete cu simboluri feminine şi 21 de simboluri masculine împreună cu 42 sfere mici de lut ars.n.n. Primii au plecat către sud-est.

sau urmaşii colonilor romani amestecaţi cu slavi sau că sîntem o populaţie slavă din sudul Dunării care a suferit un proces de latinizare în convieţuirea cu populaţia băştinaşă si i-a venit un dor de ducă mai spre nord. În deşertul Karacum s-a descoperit o . a conduce. a spune.. năimite sau smintite ajungîndu-se la monstruozităţi că am fi de origine slavă.e. a existat o civilizaţie înfloritoare. Uzbekistan. a publicat în anul 1981 o sinteză asupra unui număr de 200 bule sferice şi fragmente de bule cunoscute în revista Technology and Culture. bile) ceea ce demonstrează că erau înşirate pe sfoară. a părăsi + macan/Magan: civilizaţia de la Mohenjo-Daro). La Nuzi. a pîndit . În realitate sistemul a fost adus de neamul emeş(sumerieni). Cercetătoare Denise Schmandt-Besserat de la Universitatea din Austin (Texas U.S.n.sferice provin din perioada Uruk lV (3300 – 3100 î. Kazahstan. flecăreală.) şi preced cu unul sau două secole apariţia scrierii cuneiforme. la tradiţia veche a istoriei europene. Ea ajunge la concluzia că reprezintă preistoria scrierii şi ele provin din Sumer. ei au considerat că au descoperit strămoşul lingvistic.n. Am făcut acest comentariu de istorie veche să arăt că noi nu sîntem indo-europeni aşa cum ne dau la cap profeţii neamului iar această minciună nu poate să reziste în fata probelor arheologice dar în special al argumentelor lingvistice. au determinat spargerea lor si răzleţirea în cele trei zări? Pentru lămurirea acestei întrebări trebuie să căutăm în umbrele timpului calea care să ne ducă spre lumină. Si dacă nu sîntem indo-europeni atunci nu sîntem nici latini. în nordul Iraqului. La aceasta mai trebuie adăugat si suportul naţional deosebit dat românilor de sub stăpînirea austriacă care erau consideraţi ca un popor ieşit de undeva dar fără a se şti cînd şi de unde.A). Obiectele găsite în bulele sferice nu erau găurite şi se regăseau imprimate pe exteriorul acesteia. modelate iar pe partea exterioară a vasului era o listă cu scriere cuneiformă care enumera o listă de animale.e. cu o religie bine conturată care a fost dezvoltată de grupurile umane ce au migrat în ţinutul dintre Eufrat şi Tigru dar şi alte direcţii (takla: vorbărie.n. ţinuturile din jurul Carpaţilor.n. Tadjikistan. s-a găsit un vas de argilă conţinînd 48 de astfel de obiecte mici. Principalul centru era Agi Kui.e. În nord-vestul Chinei sînt mentionaţi toharii începînd cu secolul lV î. Si pentru că în limba română există cuvinte identice sau asemănătoare fonetic si semantic cu limba latină. Această poveste cu pretenţie de adevăr absolut s-a născut foarte chinuit în mintea reprezentanţilor Scolii Ardelene la sfîrşitul secolului al XVlll-lea dintr-o dorinţă sinceră de identificare a naţiunii române din Ardealul aflat sub ocupaţie austriacă. în ţinuturile Taclamakan şi Karacum iar în prezent se găsesc în Turkmenistan. tot în număr de 48.e. procedeu găsit şi la o tăbliţă de la Tărtăria. Dovezile arheologice menţionate demonstrează că în mileniile Vl – lV î. Ce catastrofe au năvălit peste comunităţile carpatice. pe teritoriile din jurul Carpaţilor. Cred că aceştia sînt urmaşii vechilor populaţii care au trăit în mileniile lll şi ll î. populaţie de origine indoeuropeană. Iran. altfel vom trăi în continuare în sminteala făcătorilor de adevăruri sacrosante. pe acest teritoriu cînd au migrat din locurile de baştină. discuri.civilizaţie a oazelor” care a dăinut cam în aceeaşi perioadă cu civilizaţia din Gobi(Taklamacan) cu o agricultură bazată pe irigaţii şi care făcea comerţ cu oraşele emeş şi acadiene. înrudită cu sacii/sciţii care la rîndul lor erau înrudiţi cu geţii. timp au fost răstălmăcite de tot felul de minţi ciuntite. Aceste două elemente spaţiu. Unele din micile obiecte au fost perforate (conuri.

ne-am mai uitat si în est 45 de ani pînă am ameţit. Să ne amintim ce dezmăţ a urmat la Roma după cucerirea Geţiei şi jefuirea ei de tot ce se putea jefui iar noi şi acum nu prididim să ne lăudăm prădătorii. Istro-românii. ne-am aplecat sub furtuni cînd spre apus cînd spre răsărit. Nicăieri în istorie cuceritorul nu a venit să aducă celor cuceriţi flori. nu s-au grecizat ci au rămas un popor căruia nu-i neagă nimeni originea tracă. ei au adus. În susţinerea celor afirmate voi apela la mai multe feluri de probe care au stat si stau si în prezent la îndemîna celor care se ocupă cu studierea originii limbii române. geţii ca nişte sărîntoci si-au lepădat limba precum o boarfă uzată si plini de dragoste pentru cuceritori au mers în castrele lor să ia lecţii de latină iar cei mai grei de căpăţînă(comatii) erau traşi de coamă. Albanezii au stat sub ocupaţie romană timp de 562 de ani si sub ocupatie bizantină aproape 9 secole şi nu sau latinizat. Se spune că în această perioadă atît de scurtă. Această limbă vorbită de ei. nenorociri si distrugerea unor sisteme sociale cînd s-a trecut la ocuparea teritoriului. am făcut-o si cu turcii timp de cîteva secole. Răscoalele nenumărate ale geţilor ocupaţi şi vizitele de lucru neanunţate ale geţilor liberi prin castrele romane sau peste Dunăre dovedesc că aceşti prădători chiar dacă aveau sub control o parte a gliei străbune nu au învins si dorinţa de neatîrnare a străbunilor noştri. Mai mult si în prezent ei au două dialecte desi ocuparea lor a fost totală atît sub romani cît si sub bizantini. Minciuna a găsit un domeniu vast de manifestare în care oricine putea contesta pe oricine sau orice iar adevărurile se stabileau în funcţie de puterea si persuasiunea celui mai tare. unde teritoriul era împărţit sau răşluit după componenta etnică.cînd Dunărea era îngheţată şi tulio! Asemenea basne(născociri). Romanii au urmărit să pună mîna în special pe minele de aur si argint din Apuseni care erau vitale pentru acest popor prădător si plin de arogantă. parţială si prădalnică a romanilor aşa cum îţi schimbi straiele. jafuri de tot felul. am urmărit să demonstrez că geţii aveau o limbă inconfundabilă dar cu unele cuvinte care se găseau în latină. Argumente istorice. susţinute de istorici si lingvişti români ne-au făcut la fel de mult rău ca si cotropirea gliei străbune. aşa cum ne dăscălesc unii cu această poveste însăilată pe sub togă despre binefacerile civilizaţiei Romei. . o comunitate de cîteva mii de oameni emigrată din Ardeal în secolul XV în Croaţia sau poate o rămăşiţă a vechilor geţi. dar niciodată această înclinare nu ne-a adus linişte sau bunăstare. Istoria a consemnat că dragostea pe care o purtau geţii cuceritorilor romani s-a măsurat totdeauna numai cu ascuţişul săbiei iar relaţiile lor au fost numai între stăpîn şi slugă. crime. Iar noi fiind puşi de soartă. Ca să arăt că nu ne-am schimbat limba sub ocupaţia vremelnică. busuioc şi ceva parale. aici la mijloc de drum. o facem cu ei în orice ocazie. noi o păstrăm în limba veche si contemporană într-o măsură uimitoare iar pretinsa latinizare a poporului român s-a realizat în fapt începînd cu a doua jumătate a secolului XlX şi continuă si astăzi. Ocupaţia romană asupra Geţiei/Daciei a durat aproximativ 165 de ani si a inclus în provinciile controlate de cuceritori doar o parte din teritoriul locuit de triburile geţilor. îşi mai păstrează si în prezent dialectul chiar dacă numărul lor s-a redus la cca 200 persoane. Perfidia manipulărilor istorice s-a manifestat foarte puternic odată cu constituirea statelor moderne pe principiul naţiunii sau a naţiunilor majoritare. Ardelenii au stat sub ocupaţie maghiară cca 800 de ani şi nu si-au pierdut limba sau obiceiurile aşa cum ar trebui să fie după dogma latinităţii. Aceste zone au avut atît un rol economic cît si un rol strategic pe care romanii l-au luat în considerare mereu la împărţirea teritorială făcută de-a lungul ocupaţiei.

Dacă săndăluţa romană a păşit falnic în toată peninsula italică timp de aproape 700(şapte sute) de ani cît au controlat-o pînă la prăbuşirea Imperiului Roman de Apus în anul 476 e. totuşi nu şi-au pierdut identitatea lingvistică si tradiţiile chiar dacă convieţuim de peste 2000 de ani. Mă opresc aici pentru că atît ne interesează pe noi. cum pot explica magiştrii noştri în lingvistică faptul că şi în prezent în Italia se vorbesc 12 dialecte iar în România(fosta Dacie) nu există dialecte chiar dacă a fost sub ocupaţie romană numai jumătate din teritoriu timp de 165 de ani. După ce-au supus toată peninsula la sfîrşitul secolului lll î. Dar acest port este specific si aromânilor.n.Lipovenii au 300 de ani de cînd trăiesc în mijlocul poporului român dar si-au păstrat cu sfinţenie limba si obiceiurile. Cu tot acest dezastru ei si-au păstrat limba si cultura chiar dacă de atunci trăiesc într-un mediu social străin lor. popor care vorbeşte un dialect apropiat de limba române si pe care istoria l-a consemnat foarte rar. Dar să mergem cu pipăitul chiar în bîrlogul ursului(romanilor) să vedem cum stau lucrurile la ei acasă în ciubota italică. deşi au un dialect apropiat cu limba noastră. Spaniolii. triburilor samnite.e. a punilor care au bătut în porţile Romei într-o vizită nepoftită. după ce i-au măcelărit pe incaşi şi celelalte popoare amerindiene le-au mai dat si o mulţime de boli care au făcut ravagii reducînt populaţia la aproape la un sfert într-o sută de ani. Argumente etnografice. Prea ne cred unii proşti sau grei de cap!! Asemenea argumente nu dau bine deloc la dogma latinităţii. grecilor din sudul peninsulei. Cine nu vrea să gîndească însemnă că nu are cu ce să gîndească şi pentru o asemenea meteahnă nu va fi pus în obezi sau trimis la ocnă. Cel mai concludent exemplu este al aromânilor care. şi nu au mai avut pe cine jefui(acesta era obiectivul oricărui război în antichitate dus pe teritoriul străin) romanii si-au înălţat ochii către răsărit si în urma unor războaie cumplite au ajuns să controleze toată peninsula balcanică pînă la Dunăre. Dar acest blestem al istoriei ne-a făcut să avem circari printre noi si chiar la noi acasă. povestea este prea străvezie ca să fie si adevărată. celţilor din nordul peninsulei italice. Columna lui Traian din Roma ni-i prezintă pe geţi îmbrăcaţi în iţari cu căciulă(cuşmă) si cămaşă lungă pînă aproape de genunchi încinsă cu un brîu. care a preferat să se sinucidă decît să fie circar la Roma. la fel este situaţia ţiganilor cu care convieţuim de cca 600 de ani. În picioare purtau opinci iar ca arme foloseau arcul cu săgeţi si sabia încovoiată la vîrf. Să facă geţii excepţie de la această regulă elementară a supravieţuirii în care orice supus încearcă să-si păstreze identitatea si să scape cît mai repede de stăpîn? Nimeni cu mintea întreagă nu poate accepta această tîmpenie. Greu de acceptat ideea că geţii au renunţat la limbă în 165 de ani de ocupaţie străină dar si-au păstrat intact portul timp de 2000 de ani iar în portul lor actual nu se găseşte nici un element din vestimentaţia romanilor! Să ne .n. Popoarele din Africa ce au fost tratate cu o sălbăticie greu de imaginat au reuşit să-si păstreze limba si cultura în ciuda faptului că sistemul social a fost distrus în cea mai mare parte. Femeile dace purtau cămaşă lungă peste genunchi cu deschidere la gît si umblau încinse pe mijloc. Ei care erau cel mai numeros popor din Europa nu s-au vîndut ca o turmă de oi cohortelor romane iar cel mai bun exemplu este moartea viteazului Diogio/ Decebal după zicerea romană. Imaginea de pe columnă este în fapt imaginea tipică a ţărancei si ţăranului român de la începutul secolului XX.. Grija prădătorilor fată de cei prădaţi este consemnată de istorie ca un blestem al celor neputincioşi în fata violentei oarbe sau a vicleniei. Istoria ne spune că puterea militară a Romei s-a înzdrăvenit după mari opinteli împotriva etruscilor.

.. conipodes(pantofi cu vîrf ascuţit). Această afirmaţie trebuia verificată şi dovedită cu probe. calceus(papuci din piele de căprioară). Peste mare. Ei ştiu că în siturile arheologice din România s-au descoperit mărtisoare vechi de 8000 de ani iar tradiţia acestei podoabe de primăvară o au numai românii. peribarides(încălţăminte numai pentru nobili) saltides(pantofi uşori pentru dans) iar femeile gete purtau opinci sau umblau cu picioarele goale. cojoc(pelliceum). bulgarii. Dovada vine si de la tradiţia mărţişorului care nu se găseşte în obiceiurile romanilor dar ai noştri latinişti spun că tot de la Rîm se trage şi şnuruleţul cu cele două buburuze. existenta unor populaţii care practicau păstoritul si o formă de agricultură mai simplă. vom constata: căciulă(pileus). adică cei care cu mii de ani formau marea familie a tracilor după vorba grecilor. crepidae(botine de folosinţă curentă). Geţii locuiau în cătune şi sate fiind organizaţi pe şatre iar romani pripăşiţi pe la noi trăiau în canabae – aşezări de lîngă taberele militare. călţun(caliga). Femeile romane purtau în picioare: campodes(sandale uşoare pentru drumeţie). Arheologia ne oferă probe indiscutabile că ţinutul carpatic a fost locuit încă din mileniul XV iar din mileniul Vll există mai multe centre de cultură a căror viată poate fi urmărită o perioadă lungă de timp. Nici folclorul si nici tradiţiile noastre nu sînt comune cu cele ale latinilor chiar dacă unii bagă în această matriţă tot ce este specific şi ne individualizează de alţii. După cum se vede nimic comun în sistemul de organizare administrativă nu am păstrat de la aceşti prădători. după ce sia otrăvit mintea cu Iliada a spus că războiul Troiei este o realitate istorică. iţari(bracae). Si invers să vedem dacă vestimentaţia noastră se găseşte în latină. aromânii si albanezii. în peninsula balcanică şi Grecia probele arheologice dovedesc începînd cu mileniul V. cultura de la Çatal Hűyűk a înflorit în aceeaşi perioadă. Mitologia romană spune că neamul latinilor ar fi venit în Italia după distrugerea Troiei de către greci iar ei sînt urmaşii troienilor. Mergînd pe urmele povestirii lui Homer. într-o sminteală generală s-au trezit vorbind latina pe coclauri. Povestea este încîntătoare numai că nu a avut putere de convingere la istorici pînă a venit un . În sudul Dunării. Iar bulgarii au preluat acest obicei de la geţii/mesii cînd s-au aşezat în sudul Dunării în secolul Vl e.nespecialist” nepoftit pe nume Schliemann.oprim asupra elementelor de vestimentaţie specifice celor două popoare. După cum se vede nu le-am moştenit nimic din vestimentaţie. Dar de ce avem unele cuvinte comune fonetic si semantic cu limba latină ? Argumente lingvistice. enemides(pantofi cu vîrf moale). laconica(sandale pentru plimbare) muleus(papuci din stofă brodată cu aur). În mileniul V din Carpaţi pînă în Anatolia existau comunităţi umane care ne-au lăsat dovezi clare . coturni (botine scumpe pentru teatru si ceremonial). lancia(papuci de casă). cămaşă(subbcula). Schliemann a descoperit ruinele Troiei. vici – aşezări rurale unde anexau şi cătunele băştinaşilor şi pagi – denumirea aşezărilor formate din populaţia autohtonă.n. Termenii noştri care definesc vestimentaţia tradiţională sînt mult mai vechi decît cotropirea Daciei de către romani şi nu au nimic comun cu limba acestor invadatori. a crezut că a descoperit comoara lui Priam şi a confirmat că Iliada trebuie privită ca o sursă de informaţii istorice. Dacă nu le-am preluat portul şi nu le-am asimilat cuvintele ce definesc vestimentaţia atunci cum susţin lingviştii că geţii au renunţat la limba lor şi aşa. Si atunci de ce nu vrem să acceptăm si ideea că latinii ar fi urmaşii troienilor cînd evenimentul este menţionat cu lux de amănunte în Iliada. care. în podişul Anatoliei. Ca să facem lumină în această nebuloasă a originii limbii române trebuie să vedem cine au fost latinii si originea limbii lor.

Filip. în munţii din nord. pelasgii au devenit păstori în munţi pe platourile aride si înalte. asa cum este în prezent aromâna si româna. Dar acest cuvînt există si în latină sub forma pelagus ce semnifică întindere mare de ape. a fost distrus de mai multe ori si iar reconstruit pînă l-au făcut cenuşă aheii iar Homer a pus în versuri acest eveniment tragic lăsîndu-l posterităţii. În . există o depresiune cu aspect de cîmpie numită Pelagonia(pelag + on: popor. misi. Deci cele două limbi păstrînd termenul pelag/pelagus într-o formă apropiată dar cu aceeaşi semnificaţie semantică.n. a se murdări.n. care trăiau mai mult din jaf si silnicii. Pe acelaşi teritoriu al munţilor din nordul Greciei cîteva secole mai tîrziu istoria îi menţionează pe macedoromâni(machidoni) sau aromâni. confuz.. adică baştina păstorilor sau rădăcina neamului păstorilor. Aceste cuvinte arată că neamul pelasgilor nu a dispărut niciodată din sudul Dunării chiar dacă fiecare l-a botezat . Alexandru Makidon a preluat conducerea statului în anul 336 î. Fiul acestuia. si a împins graniţele puterii sale pînă în India.n. După doi ani. a se murdări.perioada obscură” a grecilor(secolele Xll – Vll î. a defila. Poziţia geografică îi permitea să controleze comerţul dintre nord si sud iar în jur avea un ţinut foarte roditor.e. Populaţia acestei zone era un amestec de pelasgi ca vechi locuitori ai Greciei. neam.e. a apăra) iar în NV regiunii există o vale numită Polag iar pe la 1200 exista în această regiune o cetate numită Pelag. eolieni si dorieni – care s-au stabilit în Grecia i-au împins pe pelasgi de pe litoral în ţinuturile cele mai grele vieţii. Valurile de invadatori – ionieni. loc. Filip îi învinge pe greci si supune toate oraşele state. armă.ale trecerii lor prin timp. vorbea o limbă apropiată cu cea din nord pentru că pelasgii erau neamuri apropiate cu triburile carpato-dunărene. a locui. neam. la sfîrşitul secolului V î.n. Dar în ţinutul lor de origine – regiunea muntoasă a Macedoniei.) nu se mai aminteşte nimic de pelasgi dar aceasta nu înseamnă că ei au dispărut sau au fost asimilaţi de greci. avere. străbun. cei din nord i-au reţinut fonetic si semantic aşa pentru că vorbeau aceeaşi limbă sau o limbă foarte apropiată. Acest cuvînt arată că a existat de-a lungul timpului o legătură strînsă între cei din nordul si sudul Dunării. înseamnă că au o rădăcină comună. rădăcină. Capitala regatului macedonean se numea Pela (pel: a fi întuneca.e. prin bătălia de la Cheroneea. a defila + a: a adăpa vitele.e. clan).e. După ce au cucerit oraşul cu faimosul . regele Macedonie (359-336 î. Macedonenii(machidonii) vorbeau o limbă diferită de a grecilor si erau priviţi de aceştia ca barbari. ahei. a se plimba. mare. mare. Acesta a cerut să participe la întrecerile olimpice a grecilor din anul 340 î.n. rude + ia: tinut. Populaţia din sudul Dunării.e. în mileniile V-l î. a se plimba + ag: a aranja. parte. braţ. fondînd imperiul elenistic. Cum aceşti pelasgi erau navigatori iar tara lor(Grecia) era înconjurată de ape. Iar Troia a fost un centru important de tranzit între aceste două orizonturi ale lumii vechi. largul mării. hititi poate ahei si alte seminţii. se formează si se consolidează statul macedonean ca o monarhie. Troia ca centru urban a fost datat din mileniul lll. dar a fost refuzat pe motiv că este barbar(străin) iar sărbătoarea este numai a elenilor. coastă. faimă. imensitate si se compune din fonemele emegi(limba străbunilor carpatici) pel: a fi întunecat. Opulenta si luxul acestei cetăţi a atras poftele aheilor. În limba română veche cuvîntul pelag are semnificaţia de întindere mare de ape. Pe acest teritoriu. Din comercianţi si pescari. renumit pentru creşterea oilor şi cailor.n. învechit. nordul carpatic si sudul anatolian cu Asia Mică. ionieni(din neamul ilirilor si al tracilor).cal troian” l-au jefuit si l-au dat pradă focului iar o parte din locuitori s-au salvat plecînd spre alte meleaguri si ajungînd în Italia..) a organizat statul si armata devenind cea mai mare putere în zonă ceea ce nu-i încînta deloc pe greci.

Mai avem noi un cuvinţel pe care foarte mulţi ni-l pun în nas cînd este vorba de originea neamului si a limbii. a distruge. lung. duşman. guvernator. Dar limba noastră are si forma de pater cu sensul de nebun..mă rîmi”. Zona ocupată de romani arată clar că îi interesa aurul si argintul ce stătea ascuns în pîntecele munţilor Apuseni. îndepărtat. Ei îsi ziceau în epoca feudală armîn (aromîni sau makidoni) iar cei din nordul Dunării îsi spuneau rumîn. a medita. şi-a uitat prădătorul ce i-a transformat în robi si lea luat chiar cenuşa din vatră? Noi i-am păstrat ca duşmani si oameni vicleni puşi numai pe răutăţi si această semnificaţie dăinuie si astăzi în expresia . Sensul social al termenului este cel care se îngrijeste de existenta unei comunităţi si de raporturile dintre comunitate si indivizi sau dintre membrii comunităţii. a face rău.serbări ale victoriei”. get. Grecii numeau poporul de la nordul Dunării. care după imaginaţia lor bolnavă. au urmărit în perioada lor de glorie să cucerească lumea pe care o puteau pipăi cu ascuţişul săbiei si aşa nepoftiţi sau arătat si la graniţele Geţiei.. Înnebuniţi după avere si putere. Niciodată prădătorii nu au adus fericire celor prădaţi aşa cum au pretins iar noi cunoaştem vicleşugul venit atît din est cît si din vest. au aplicat sistematic o jefuire absolută a bogăţiilor inclusiv robirea populaţiei aptă de efort fizic. rău. a pizmui. Dar slavii au venit peste noi la cca două secole după retragerea romană din Geţia. Orice nepoftit îşi arată interesul şi intenţiile generoase cînd aveai ceva pe care nu erai dispus să-l cedezi. Ca să înţelegem semnificaţia acestui cuvînt trebuie să umblăm puţin prin memoria istoriei si să ne amintim de năravurile si apucăturile romanilor. Spun profeţii întru adevăruri plăsmuite că acest cuvînt vine din limba slavă si arată chiar capitala imperiului roman. eram destul de numeroşi si de puternici ca să nu ne sfîrîie călcîile la vederea lor. geţii au fost consideraţi ca un popor plin de înţelepciune si cu năravul meditaţiei. În limba română există verbul a rîma cu sensul a duşmăni. În quichua există termenul de patiri cu semnificaţia de responsabil sătesc ce împarte puii de lama cînd se întorc toamna de la păşunat. vag şi giti(gidi) cu sensul de gînditor. a stăpîni. a umbla cu vicleşuguri. viguros. Cuvîntul pater. geţii i-au considerat nebuni pe motiv că ei nu au rîvnit la civilizaţia romană. duh. Pentru pretenţia lor de civilizatori si apărători ai celor slabi. Atît dispreţ arată fată de memoria acestui popor. suflet. ostilitate. Zice cronicarul în al său letopiseţ că . De ce nu admitem că slavii au împrumutat din limba noastră acest termen pentru că geţii au intrat în contact cu romanii cu cca 500 de ani înaintea lor si i-au cunoscut foarte bine dar mai ales le-au suportat 165 de ani tirania si violenta însoţită de un jaf fără pereche. nu au alergat după aurul si argintul lor iar ocrotirea era numai sclavie. După ce au supus sub jugul lor jumătate din teritoriul locuit de daci. a batjocori. necaz. Identitatea semantică şi fonetică nu poate fi pusă in discuţie.de la Rîm ne tragem”. a conduce. Poate doreau să-i convingă pe geţi că sînt smintiţi de nu-si folosesc bogăţiile atît de trebuincioase Romei pentru măceluri si orgii numite subţire . de unde ne-a rămas această . Eu cred că de la Rîm ni se trage! În emegi (limba străbunilor carpatici) rîm are semnificaţia de străin. Cu aceeaşi semantică limba română are cuvîntul părinţi formă puţin modificată prin inversarea ultimelor silabe. ţîcnit. În migrarea lor către sud triburile de greci au trecut pe la noi si ne-au găsit aici stăpînind munţii si apele. a se întrista. În cultura greacă. violent. în latină cu sensul de tată biologic dar şi de seful unei familii formate din mai multe generaţii sau a unui clan se găseşte în eme-gi sub forma patesi si are întelesul de administrator. În eme-gi există cuvîntul git cu sensul de bărbat.. a pune la cale o ticăloşie.după timp si nărav.

a subjuga. Se smulg buruienile. străvechi. [are: a avea]. suntem urmaşii geţilor. a merge departe. format din 365 de zile si cuprinde o rotaţie completă a Pămîntului în jurul Soarelui. rai. cei din vechime. româna veche si engleză. a primi o răsplată = ah. posibilitatea de a convinge pe cineva. adevăraţi. faimă. nedumerire sau articol = a: interjecţie – vai!. bătaie. argument]. [agile: vioi. [am: a exista]. probe în dovedirea unor afirmatii. An Nou. după care venea iarna iar Anul Nou era sărbătorit în luna martie ca o sărbătoare a renaşterii si reînvierii. mirare. a finisa. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VIII Cuvinte care se găsesc identic sau apropiat în emegi. a persecuta. depozitarea cerealelor provizoriu pe cîmp. a zămisli. sprinten]. încotro. [argument: dovadă. existentă = am: a fi. răsplată. trufie. regalitate. greutate. prepoziţie – unde. [a: uimire. articol – sufix cauzal.meteahnă a mioriticului. aveau forma unor piramide în trepte iar în vîrf exista un altar unde se aduceau ofrandele si sacrificiile = al-tar: a ciopli cu o unealtă.= an: lumină. Ziguratele erau construcţii atît cu caracter laic dar si religios. vara si iarna determinate direct de ciclul agrar. Neamul emeş avea o religie monoteistă cu An în frunte ca entitate spirituală ce reprezintă veşnicia si de unde vin toate. nedumerire]. a arăta. aria: suprafaţă de teren pregătită special pentru treierat. bătutul fasolelor. priceput. a grava [altar: altar]. mijloacele prin care se realizează o demonstraţie = adament: argument. se nivelează terenul de muşuroaie iar pentru bătutul fasolelor se întinde pe . a delimita. aga: conducător. muncă fără plată. a fi de partea cuiva. a încuviinţa o acţiune. belea. distantă mare + get) cu sensul de neaoş. necaz = a-ngar: a acţiona puternic. sef militar = aga: coroană.ahi: a se grăbi. agil: abil. cînd. Vara începea odată cu perioada muncilor agricole (martie-aprilie) si se termina cînd se aduna recolta (septembrie-octombrie). a dezvălui. ah.ahi: nedumerire. cer. an: unitate de măsură a timpului. a rezista. [an: excelent]. a îndepărta prin tăiere. uluire. altar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios. autentic care te duce cu gîndul la rădăcina străveche a neamului nostru. arată mişcarea. În limba română avem cuvîntul getbeget (get + be: a fi generos. are: cuvînt care arată posesia unui obiect sau a unei însuşiri de caracter = a-ri: a da naştere. istet = igi-il: a direcţiona ochii spre. Această tradiţie s-a păstrat la români pînă la începutul secolului XVlll. angara: obligaţii impuse în trecut ţăranilor peste cele legiuite. seminţe. [age: vîrstă. arogantă. am: posesie. luptă. ciorchine. din moşi strămoşi. [ah!]. corvoadă. a: interjecţie care exprimă uimire. [anger: mînie. înalt. violentă]. argument: suportul unor idei. confirmare. a îmbătrîni]. aprobare. Vechile populaţii percepeau anul ca o veşnică schimbare de două anotimpuri.

la]. lipsit de resurse. tunsoare. a pofti. mult. obstacol natural care limitează orizontul = bara: a întinde. a înjura]. a şterge. zgomot]. [ball: mulţime. a trage la măsea = be: a curge. pungă. banda: grup de persoane care au scopuri comune sau pun la cale acţiuni comune. a susţine. ba: a behăi = ba: lînă. a şterpeli. barieră]. a striga. a sprijini. tolbă. at: cal bun. a scoate sunete. tată. a bea]. barbar: persoană violentă care distruge totul în cale. a căuta. echipă]. tărăboi. pentru că]. a închide în cuşcă [bag: a vîrî. be: sunetul scos de oi cînd se rătăcesc sau le este foame ori sete. fioros. a prezice. terci din malţ încolţit. întins]. sac. conducător al Olteniei care răspundea numai în fata domnului si avea drept de judecată = ban. a da ghionti. fortăreaţă. beli: a jupui. sălbatic]. o stare de nemulţumire = as: dorinţă. a se pleca].bil: a vîna. caltaboş. [bar: bară. femeie grasă si fără putere datorită vîrstei. a plimba afară. as: exprimă o poftă. în realizarea celor propuse se sprijină reciproc = banda: sprijin. [babe: copil mic]. îngînfare. a arde. a dispărea dincolo. dificultate.arie pînze de dimensiuni mari = a-ri-a: întindere mare. [be: a comunica. be: a îndemna pe cineva să bea. [area: arie. încercare grea. săpuneală. limită inferioară a unor reguli sau interese care condiţionează începerea unei acţiuni= barrim: tinut uscat. a behăi = be: miros urît. [beshrew: a . care se ocupă cu ghicitul. secetos.(ba-na): măsură adevărată. a se încălzi. străin. a aduna. a pedepsi = bat. desert. ban: mare dregător în Muntenia. a visa. suferinţă. iscoditor [barbarian: violent. gaze la stomac si intestine = bes. [barium: mare. arogantă [barium: bariu]. barim: cel puţin. măruntaie. suprafaţă de teren]. [baa: a behăi]. armăsar = at. a blestema. a desfăşura. baba: femeie bătrînă. sterp. pîntece. chiot. [ban: a interzice. a canaliza. suport. district. necazuri. a lua cu asalt. a se umfla]. mulţime. bază: partea de jos a unei construcţii care se află în pămînt si se realizează din materiale mai putin finisate. ceată. a dori.bad: a se urca pe. a fi lungit. a bate cu năduf = bel. a zbiera. a lărgi. impetuos. agitaţie = bal: a săpa un canal. a zdrobi. denumire dată de greci persoanelor străine de limba si tradiţiile lor = bar-bar: a se dezlănţui. balamuc. a se pleca.pes: a lărgi. a împărţi. spaţiu delimitat. în familie are grijă de copiii mici = ba-ba: a da. pustiu. arătos = ba-ru: a întinde. bat: a lovi. locul de pornire a unei acţiuni. blestem. [bases: bază]. înclinare a capului.ad: a trimite. bara: obstacol din lemn sau din metal care se pune pentru a opri accesul pe un drum. omul simplu dintr-o societare ierarhizată = ba-za: persoană fără valoare socială. a purta [baa: a behăi]. [bat: a lovi cu bastonul]. a fi generos. bag: acţiunea prin care un obiect sau fiinţă se introduce într-un spaţiu închis = bag: cuşcă. [band: grup. [as: ca si. mulţime. bes: vînturi. [belie: a defăima. bariu: mare. blocarea unei căi de acces. a se afuma. pătimaş. [at: după. bal: scandal.

a mîna. iute. cin: clasă. bîze: muşte.pus: durere.gaba-ri: a se confrunta. a mîna. gîlceavă. a bîzîi. deodată. alimente. esec]. a părăsi. [camp: tabără]. cana: vas mic pentru băut lichide = cana: a tulbura. [cheer: a consola. boş: testicul = bos.cab: a fi atent la concentrarea gîndurilor.bulug: a se năpusti. cer: a face o solicitare. a obliga la o decizie = cer. car: mijloc de transport cu două sau patru roti folosit atît pentru deplasări cît si în lupte = car: a sosi la. gura păsărilor = cioc. a se înfuria. [carat: cărat]. luptă. unul peste altul. dregătorie = cen. a trimite. a evada. motive grave. gloată. a scînteia = capari. [case: caz]. a trimite. iritaţie a pielii = bu-bu: puroi. droaie. buba: umflătură cu puroi care apare în urma unei infecţii. suferinţă. cu grămada. strigăt puternic. tărăboi. canon: chin. bubos. necazuri]. cam aşa = cic. gratie [chirp: a ciripi]. a da junghiuri. vorba vine!. uşor. durerile facerii. a scăpa. cap: extremitatea superioară a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor unde se află creierul. tagmă. a bate = bus. supărare mare. [bun: coc].pus: tare. a transporta. a călători. a călători în afară.sug: hrană. port.gig: a fi abătut. [bush: tufă]. a lua la buci – a rămîne însărcinată = buci. reuşită. culme]. [check: mic. principalele organe de simt si gura. a arde.gaz: posibilitate. a scoate la păşunat. a creste atenţia. a evalua. belşug.ganba: piată. mulţime. a agita. dispută. musculos [bullock: bou]. [chuck: cioconit. în fată = cap. a mîhni. a se îndoi. toţi deodată.ser: a decide. [bosh: prostii. şansă. a se înghesui. ignorant. cip: cîntecul păsărilor zburătoare care îsi invită partenerul la dans = cip. a da. caz: sanşă. a apărea. deschis. ocazie. [canon: muncă. a se înfierbînta]. necaz. a face = car: chei. căpăra: a zgîrîia. a apare. rar. a da buzna. în masă. apariţie = caz. [car: car]. a fi obligat. a fierbe. provizii.blestema]. a face. jale. [buzz: bîzîit. lovitură. a tipa. îngust. a transporta. tare. vîrf. buş: trîntă. buci: cur. zumzăit. mascul. cara: a transporta. a bate la buci – a primi bătaie. a băga în foc. grămadă. a se confirma o stare de fapt = bun: luminat. mic. regulă]. suplu. campa: a întinde corturile. breaslă. a da. a se zbengui]. bun: satisfacţie. loc de vînzare. . portie de hrană. suferinţă.canun: urlet. a mîna. [can: cană]. a se ivi. a ajuta]. a culca la pământ.gib: a dansa. a izbi. a tăbărî = canpa. [cap: capac. [caper: poznă. constrîngere = canon. a se certa pentru. întunecat. [kin: înrudit]. buluc: năvală mare. a fi nervos. a primi. a jefui. cioc: gest făcut la petreceri prin atingerea paharelor sau a cănilor după care se bea continutul si are semnificaţia de noroc.sen: ceartă. atent. îmbulzeală. a respinge. a trimite. albine = biz(e): a striga. repede = buluc. a duce. a călători în afară. cică: chipurile. voinic.pus: durere. [buble: a face băşici]. a primi. a supăra. început. a ieşi. [buck: ţap. a alunga afară. a se afla în treabă]. mîncare]. (figurativ) locul unde se măsoară si se cîntăreşte totul. a trage. durere.

ordine obligatorie. natură].a lăsa din chingi” – a lăsa liber. concert de seară dat de muzica domnească.giri: curat. a robi]. chiler: încăpere mică si retrasă.. a linişti. neam]. scandal. a înhăta. a copleşi cu beneficii]. dansînd. specific. a tine în frîu. a amesteca. nătîng]. a strînge. [cheer: stare sufletească. a fi atent la. economii. cît: a alunga mîţa şi semnifică . . a vorbi tare. [cheer: mîncare]. firidă = chilim: grup de animale mici si fricoase. cingătoare de pînză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. a vorbi mult si tare = codi. [kine: a intimida].. mamifer foarte mic [killer: ucigaş plătit.sur: lut pentru tăbliţe care era dat prin ciur si apoi modelat pentru scris. Eufrat şi Golful Persic [king: rege. a dezvălui. veselind. chila: măsură pentru volum egală cu l litru = chi-la: măsură pentru lichide egală cu 1. a trage la tintă. [kid: a păcăli. spatiu foarte mic într-un perete. a îndrepta. [cuddy: prost. a aprecia. [cats : pisică]. muncă istovitoare. dans tărănesc asemănător cu sîrba = chi-enedi: bucurînd pămîntul. chit: suman negru sau alb. a domoli [keep: a păstra. a deposeda. a înşfăca. instrumente muzicale asemănătoare cu toba mare. a admite. a scoate la iveală. a potrivi. a-si da importantă. a compensa o datorie = chit. fîsii de pînză sau piele din hamul cailor. rasă. a da. chilă: partea de jos a navei aflată sub apă pe care se fixează lateralele = chi-la: a observa. a se crispa. gălăgie = chip. gid: a trage. a frămînta]. femeie care a născut un copil viu si sănătos aducînd bucurie familiei si comunităţii din care face parte = chi-enedi: bucurînd pămîntul. a controla.du-te la şoareci – chit” = cît. fire = ciri. chin: muncă istovitoare = chin: muncă.. turtă din făină de grîu si apă coaptă pe plită = cir. prinsă de hloabe si folosită pentru protecţia abdomenului la cai. a prinde. a bate ţăruşi. aclamaţie]. a conduce. chili: a ascuţi. a închide gura cuiva. a arunca pe spate]. a se strîmba. cel care te omoară pe la spate]. propriu. obrăznicie. ciri: suflet. a tine socoteală = chi-ti: loc delimitat. privată. chip: stare de nelinişte. . bordei]. dansînd.chib: a lega.2 litri [kilo: kilogram]. masă luată de lucrători la cîmp pe la orele patru după amiază. chendelă: lăuză. a achita integral o datorie.sir: a curge. a pune la muncă.a-l tine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. .a tine închingi” – a constrînge. . foc. a lua în seamă. chindie: timp al zilei către apusul soarelui. ciur: dispozitiv prin care se cerne = ciur. a pregăti. a şterge.chid: a aranja. a pune la cale ceva. miscînd [kennel: cocioabă. a merge. a nimeri. a pregăti o unealtă pentru tăiat. tundră. a tine în captivitate]. a retrage. a retine. loc de taină. codi: a se frăsui. [kind: specific. a fi în stare = chi-en-gi: denumirea emegi a teritoriului dintre Tigru. a cîştiga. rînduială. a roade cu pricepere [kill: a pregăti pentru tăiat].. a scufunda în apă. [keel: a răsturna. chenead: closet. [churn: a agita. timp de lucru. a tinti [kitty: a aduna. chingi: bucăţi de lemn care se pun pentru a întări o structură de lemn. a pili = chili: în totalitate. fîşie de pînză sau piele folosită pentru fixarea şeii. [kind: amabil. a încărca.cir: terci subţire din mămăligă. a glumi]. partea unui nave care stă în apă. chiti: a ochi. a potoli.gu-di: a face zgomot. umblătoare = chi-enedi: bucurînd pămîntul.

dări: obligaţii către stat. [cup: cupă. cofă. Aceste cuie se fixau atît pe zidurile exterioare si interioare cît si pe podea realizînd suprafeţe netede. dosi: a ascunde. pomeni. femeie]. în trei muchii. domol. a da la spinare. persoană singură care nu comunică cu nimeni si preferă singurătatea . urcior. [dagger: pumnal]. a pune deoparte. cană]. judec = di-duc. [deduce: a deduce]. jertfe. pentru că nu avea piatră suficientă a inventat cuiele din ceramică arsă si smăltuită. [dole: destin ].dub: a introduce tăbliţa într-un recipient. a blestema [cut: tăietură]. cu vîrf ascuţit. a păstra. organ sexual feminin = cur: a atinge.di-dug: a judeca. anus. a culege. unitate de măsură pentru lichide. adăpostul unei familii sărace. a intra. lapte. cu întrebuinţare şi semnificaţie religioasă şi socială = da-ga: asociaţie. stufos. grajd primitiv. vasul cu care se ia vama la moară = cupa. [cuckoo: cuc]. dagă: pumnal cu lama scurtă si groasă. a ajuta. a împărţi. organizaţie. realizări de excepţie în concepţia creştină. sticlă mică.cud: a tăia. umbră. doli: a ocoli. a se adăposti. loc întunecos.cop: fund de cos sau de pălărie. deduc: reţin. [dope: a acoperi cu]. acoperişul capului pentru soţ şi soţie = dam: sot si sotie. des. a lucra cu sapa.singur cuc” = cucu: întuneric. [cop: a prinde. Neamul emeş. [doss: pat. a pregăti din timp. a feri vederii = dosu. culoare închisă. ieşire. pahar mic [dare: a îndrăzni]. cei care îsi duc viata împreună si vor lăsa în urma lor urmaşi [dam: femelă. dop: obiectul care astupă o gură = dop. rezistente si policrome = dala: ac. cană de un litru. a uimi. oca. suprafaţă netedă]. bordei. a fermeca. dig: construcţie pe lungimea malului unui rîu cu scopul de a feri de inundaţii sau de-a curmezişul cu scopul de a crea o acumulare de apă. proeminent. ofrande. a se ascunde. a acoperi. a rupe. a înfige]. morman.dusu: coşurile folosite la curăţirea canalelor si purtate pe cobiliţă pe care lucrătorul nu le vede simultan. a tăia. a elibera. a răni. a se apăra. mare. buci. conţinutul unei căni. a apăra [dare: a înfrunta. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă si respect.dul(i): movilă. cupă: vas pentru băut vin. a curăţa. domnitor sau boier. a deduce. a rupe. a umple. . a se aduna. cofă. a împlini. împletitor de coşuri sau rogojini. drum . cucu: pasăre de culoare cenuşiu-închis care depune ouăle în alte cuiburi iar puii sunt crescuţi de aceşti părinţi adoptivi. a înhăţa]. cameră. Executată din pămînt si întărită pe partea apei cu faşine de nuiele sau cu plante care trăiesc în mediu umed = dig: a fi umed. a curge lin = doli. a provoca]. a servi. măsură de capacitate de aproape un litru = cop. şezut. a pătrunde [dale: vale. caş. daltă. intrare. cur: fund. a dormi într-un azil]. biruri = da-ri: a achita dintr-o obligaţie.. dam: sură mică. a distribui. vas de lemn scobit.gub(a): a opri. parte dintr-un întreg care se dă cu titlu gratuit. a găuri. a se ridica. cut: cal şchiop de un picior = cut. casă. [cur: mitocan].cub: cos din trestie sau răchită. care poate fi exploatat [dig: săpare. grup conducător. a fragmenta = dar: a împărţi. dală: placă din piatră sau ceramică folosită pentru pardoseli. folosit de ciobani la stînă pentru apă. cofă cu care se ia mălaiul. dîmb.

a amesteca. [giddy: ameţit. dup: mers foarte apăsat. plasă. naiv]. (despre in si cînepă) a se muia. unit].gada: a termina o ţesătură. a fugi. teren necultivat. a face să dispară [gul: a înşela. gig: sul de pînză. a creste. pe legea mea!]. dulu: a dezlega. [gate: poartă]. egal: stare de echilibru. adăpost. viteză. gură. nedreptate. a aluneca. a se apleca. a se certa pentru. Ţăranii din Moldova istorică au în casele lor o cameră cu destinaţie specială numită . a alerga cu paşi grei. a se supune. a face rod. a se pleca. a argăsi. raporturi de reciprocitate perfectă. gurgurel: persoană dragă..odaia mare”. icoanele de preţ. a aşeza [dub: a unge pielea cu grăsime sau cu răbuială. [egal: zău!. a se apăra de. a vopsi. val de tesătură = gig: a fi descurajat. lacom = gamun: grăunte de chimen. a anula. La neamul emeş. a spune. scăderea temperaturii pînă la îngheţarea apei si distrugerea vegetaţiei = ger. adăpost [dull: slab. gat: zăgaz din piatră făcut de-a curmezişul unei ape curgătoare pentru a prinde peste = gata. a afuma slănină. a umbla aiurea]. gagă: termen respectuos pentru femeia care te ocroteşte = gag(a): a da sau a cîrpi cuiva o palmă. . găucios. a îmbrăţişa. ridicătură = gheb. petrecere = gu-la: larg. a strînge. uimit]. a-i pune căluş]. relaţii sociale bazate pe principii recunoscute si acceptate de toţi membrii comunităţii.gaz: posibilitate. plăpînd. judecarea pricinilor se făcea la templu care avea atît un caracter religios (loc pentru ceremonii religioase) cît si un caracter laic (aici se judecau litigiile dintre membrii comunităţii respective si tot aici se făceau rezerve de produse alimentare pentru perioade de criză).dubi: a tăbăci.dub: a lovi cu piciorul. mai ales cînd vinul este stăpîn pe minte = gur-gur: recipient de 10 litri pentru vin [gurgle: a murmura. ghidi: interjecţie care exprimă mirarea. gad: pureci. mare. a se întrista cerul. întunecat [gibe: glumă răutăcioasă. a rezista [gear: îmbrăcăminte. a lua în rîs. palat. Aici toţi cînd se aşează trebuie să respecte rînduiala impusă de gazdă în desfăşurarea evenimentului = e-gal: templu. a prosti]. maldăr.gir: a alerga. lenjerie de corp de in sau de cînepă. [gag: a constrînge la tăcere. a trage pe sfoară]. [gig: sul de pînză]. om sărac lipit = gol. [dup: găgăuţă. ia te uită! = gidi: eclipsă. durere]. [gad: a hoinări prin. . batjocură]. a păstra. a dupăi = dup. gheb: cocoaşă. a păcăli]. ger: frig puternic. a se întuneca. păduchi = gada: rufărie.. a lega [garden: grădină]. unde se tine zestrea. a aduna mîncare [gammon: suncă.casa mare”. grădină: locul din jurul casei de la tară = garadin: a aseza în clăi. a umple. a mirosi. geri: împerecherea porcilor = giri: rît. a se grăbi].gib: a se îndoi. a fi exaltat.gul: a distruge. gol: spaţiu fără utilitate. a gînguri]. înălţime. guleai: chef. a se îndrepta. dîmb. a da drumul = dul(u): a aduna. gaj: garanţie = gaj. umflătură. a prinde. [gir: cuplat. a hurui. a păzi. a se grăbi. găman: mîncăcios. gît [gullet: gît. a se destrăma = dub(i): recipient mare. a se topi. [gaj: gaj]. a da pe gît]. lucrurile de valoare si se sărbătoresc evenimente deosebite.

mulţime.had: precis. judecător. a duşmăni]. a supăra [hue: strigăt. . nevinovat. principe.had(i): scandal gălăgie. venit de pe drum = ha-ra-an: cale.sab: a rezista la un atac. revărsare. [hush: a înăbuşi. a sălta. a se curăţa]. a jăpăi = jap. puternic]. belea. furios. [hop: săritură]. a zgîltîi pe cineva. zîzanie = hir(a): a da naştere. a hărţui. mulţime]. [hale: viguros. a opri. întocmai! = i-i: a da de.hada: a se usca. [hop: a sări]. mînie = ira: divinitate emeş a dezordinii. [jar: a se certa]. duşmănie]. a fugi dincolo. a doborî. supărare [ire: mînie]. blestem = hu-la: a vorbi de rău. liber]. hîră: ceartă. răceală = gu-tur: secreţie a nasului. hală: furtună. [hi: noroc]. necunoscut [haranque: vehement]. dimineaţă. hăti: a asmuţi cîinii. hoţie. ira: strigăt de supărare cînd copii fac dezordine. a alunga nişte păsări = huş: nesăbuit. amărît. a înjura. [hire: plată. a lăsa. jude: demnitar cu atribuţii judecătoreşti si administrative. [hap: întîmplare. a zări.hab: a descoperi necinstea. jap: a bate foarte rău. hulă: om rău. a învinge. hop: obstacol. hui: a ocărî. a face scandal = jar. hudă: casă. slab. a ţopăi la războiul de ţesut. necaz = hata. nenorocire.sar: cineva care strică sau îngrijorează. hop: a ţopăi = hup: acrobat. [gut: a curăţa de. de contrabandă]. zori. [jab: a bate. [hate: a urî. judeţ. a certa. hata: belea. a blestema. a lovi]. blestemat. a sări. a ceda. gut: porumbel = gut. scurt. de nimic. a seca. a sări. fugă. belea. hat: fîşie subţire de pămînt nearat care delimitează două proprietăţi = hat. a cicăli = hu(i): nevrednic. a fîlfîi. [hatch: limită. tăcere]. a trimite [yes: da]. [hate: ură. degeaba. a ghionti = hati. a angaja.gud: cuib. a accepta. a alunga.hud: adăpost. a rupe. ploaie puternică = ha-la: a spăla. vizuină. a se gudura. vorbire pe nas]. hi: expresie cu care se alungă sau se opresc cîinii din lătrat = hi: a se pregăti. chiot. stăpîn de rumâni. hap: cacealma. soartă]. a izvorî.guturai: secreţie a nasului. a bate. linie]. direcţie. [huddle: a se ghemui unul în altul. ie: da. [guttural: cu nasul înfundat. rîpă. desigur!. haram: afurisit. hoţ: cel care fură sau pradă. a sparge afară. huş: a fi supărat pe cineva. a face necazuri. a defăima. adîncitură. mic. neînţelegere. cel ce umblă în zori de zi pe căi lăturalnice = hoţ. [hole: cusur]. săritură = hup: atlet. timpul favorabil al acţiunii este în zori de zi cînd stăpînii dorm iar dimineaţa au ocazia să constate paguba. asa e!. durere. jar: a pune pe jar. a goni.a trage pe sfoară = hap. drum. strigăt de atac]. zori de zi [hot: ilegal. delimitat. locul de unde omul îşi începe ziua = hud(a): adăpost. pagubă. a zbura. a curge. a fi mînios pe cineva.

a murui. mami: cuvînt de alint pentru mamă. a se pleca. [meal: praf. a cere. lipi: a pune un strat peste. a contrazice. şapte bărbaţi şi şapte femei. chestiune = ma-da: domeniu.lidim: a primi. maz: sumă de bani majorînd miza iniţială. femeie care a născut sau are în creştere copii = mami: divinitate emeş. a se sfătui. prăpastie. pereche. om mare = malac. rapăn = lip. afacere. acţiune nesăbuită = maaz: exuberant. provizii. a se strînge la masă. pricină. ţinut = local. a murdări. masa: obiectul pe care se aşează bucatele pentru a fi mîncate. [liberty: libertate]. ma: mamă = ma: a se naşte din. [mangy: stare proastă]. a accepta. în plus.lag: a se umfla în dimensiune. zonă. madea: temă. bogăţie [man: soţ]. [judge: a judeca. mit care se găseşte identic în Biblie. bun de spoit casele = mea-lu: cît de mult. rege. [litany: litanie]. a se îngrămădi [lake: lac]. a însemna pe răboj. conducător = jude. litie: slujbă ortodoxă pentru binefaceri şi belşug = litim. a trece. tînăr. după chipul ei. a înceta. .lugal: stăpîn. muma: mamă. om puternic. familie [ma: mamă]. [lip: obraznic. a întinde[lip: a atinge cu buzele. [lug: rîmă. susţinător. a ajunge la maturitate. jug: dispozitiv la care trag boii la car. a nu fi corect. acţiunea de a mînca = ma-sa: un cos cu alimente. a opri. dans femeiesc [maze: confuzie]. cea care perpetuează neamul si comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor(a străbunilor). a porunci. leg: testament = lag: liturghie pentru meditaţie. mangă: surpătură în mal. jur: jurămînt = jur. man: nume de persoană = man: partener. local: ce aparţine de o anumită localitate. a spune. a locui.lib: a unge cu grăsime. asociat. lip: jeg. a aprecia]. om cu stare materială bună. [jur: jurat]. malac: om robust. care a făcut din lut. a fi escroc = lu-gu: a înşela. a se apropia de = lipi. a cuprinde. a se întări. a trage pe sfoară. închisoare]. nesimţire]. [madden: a supăra. libir: persoană care decide în nume propriu. pe vremea cînd indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lac. a lega.gur: a cresta. a stăpîni.primar.lib(i): a unge. a unge. vierme]. instrument de tortură = jug. murdărie pe corp. [male: bărbătesc]. a judeca. pricină. a striga. [jug: a băga la zdup. a săruta. [mammy: mamă]. meal: pămînt alb. a stăpîni. a împărţi averea. [local: de loc].gu-de: a chema. alimente. lugu: a duce cu vorba. a suflat viată asupra lor dînd naştere neamului omenesc. [mummy: mamă]. a fi aproape]. pudră]. a protesta.sug: porţie de hrană. liber = libir: a duce o anumită viată. a naşte. a fi escroc. [mash: amestec de malţ cu apă fiartă. a cunoaşte [leg: escroc]. terci].ma-lag: apărător. drum sub nivelul ogoarelor din jur care poate deveni impracticabil în perioade ploioase sau cînd viscoleşte = mangar: încărcătura maximă a unei bărci. a enerva].

haine murdare. a călători. reputaţie = mi-ri-tum: un instrument muzical. a chefui = mes(i): a dărui ceva. terci]. pornirile nărăvasş al acestuia = mul: scandal. prost. a deveni. a apăra. a veni. pasiune. netot. a slăbi. persoane cunoscute. cea care perpetuează neamul si comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). a spune. a scoate sunete. [melee: încăierare]. a pune un băţ. prăpădit = muc: scurt. mot: smoc. dans care se face în unele faze în jurul unui băţ = mutul. meritu: faimă. a şterge. [mile: milă]. Sînt get!. Sînt getbeget! În limba română cuvîntul are sensul de continuitate. a speria. fierbinte. a gîfîi [moo: a mugi]. a arunca. a se îndura = mili: voce. a îngrozi. a pipăi. [mode: fel]. pămătuf = mot. zid = mur: a înconjura. a pleca si beget cu sensul de a naşte. reacţie. a dansa. a priponi. confuzie]. bătaie de joc]. leneşi. mulă: om lipsit de energie. mili: a fi cuprins de milă.mud: a purta. a lăsa să crească barba. vag. mină: săpătură subterană de unde se extrag minereuri = mina: belşug. a da cu adevărat. [muck: murdărie].. [mutual: reciproc]. a da naştere la. a străluci. [mule: catîr]. a întuneca. adică am fost dintotdeauna geţi din moş strămoş! În eme-gi san-git semnifică neamul conducător. [mesh: tocană. faringe. a păzi. soi. [mummy: mamă]. mur: perete. mesi: a sta la masă. În limba engleză există cuvîntul get cu sensul de a coborî din. umbră. tonţi = moace. manifestare. [mute: mut]. muc: secreţie nazală.melic: inflamarea glandelor de la gîtul cailor = meli: gît. cu haine murdare sau rupte = me-ze-er-ra: zdrenţe. tovarăş. omuşor. greoi = mu-la: vechil. neamul care stăpîneşte. a murdări [misery: mizerie]. a se împăca. a juca. beregată. oameni prosti si blegi. Să le plesnească mintea şi tot ar întrece puterea de înţelegere a celor cu căpăţinele otrăvite de cultura noastră de vită latină! . om rău. a înzestra. [mure: a întemniţa]. a ruga. a face gălăgie. a se ivi. zăbrele. bleg. a se înfrumuseţa. < Anterior Următor > Sînt get!. a sfărîma. flecari [mock: batjocură. mizer: sărac. din moşi strămoşi. a genera.mudul: stîlp. a încercui. mod: fel. deoarece. muma: termen foarte vechi pentru mama. nevoiaş. de la originea neamului. a înţelege. mic. adevărat. [motes: fire de păr]. a scoate la iveală.mu-a-se: pentru că. mu: sunetul pe care în scot vitele cînd rag = mu: gură. mutul: personaj din dansul căluşarilor. trăsătură = mud: ticălos. mut: persoană care nu poate vorbi = mut. mic. a convieţui. arzător. mul: catîr. a creste. a merita]. scurt. a se asocia cu. [merit: valoare. gratii. a întuneca. [mull: încurcătură. a oferi. moace: figuri.mud: a fi speriat. a mugi. mişel. originea neamului. pe vremea cînd indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. [mine: mină].

Aşa s-a născut spiritul de comunitate şi ajutor reciproc atît de caracteristic poporului emes. barbar-barbar-barbarus(străin. a se revărsa. care fac parte dintr-un neam sau o familie şi sînt foarte vechi. ah-ah-ah(exclamare. Voi da în continuare exemple de cuvinte emegi care se găsesc în română si latină. asud-asudsudo(a asuda). semnifică apă. a ceda). u. în nordul Dunării. ceara-ceara-cera(ceară). romanii au reţinut termenul de dac cu sensul de cei care locuiesc împreună. strălucitor. aduc-aduc-adduco(a aduce. Ei îi ştiau pe locuitorii ţinutului carpatic ca strămoşi. apa-apa-aqua(apă). a săpa. casa-casa-casa(adăpost). cas-cascaseus(cas). foarte vechi. aria-aria-area(arie. trai. adunare. aur-aur-aurum(aur). amaru-amaru-amare(amărăciune. sa. e. care se găsesc ca terminaţii la majoritatea covîrşitoare a denumirilor de ape din limba română. dac-dac-dac(dac). neam din care s-a născut si stirpea troienilor cu miticul Tros. pădure + a: apă). ri. bun-bun-bonus(bun). pa. a trage la sine). acera-aceră-acer(ager. uimire). incaşilor si mediului nostru sătesc. În eme-gi cuvintele a. uimire). supărare). luminos. cap-cap-caput(cap). car-car-carrus(car). a străluci). existentă. azil-azil-asylum(azil). După ce au ajuns în peninsula italică troienii (latinii) au intrat în contact cu populaţiile locale suferind influente fonetice si semantice puternice dar mai ales influenta culturii si civilizaţie etrusce. Primul termen este în emegi. Cum traiul troienilor (strămosii latinilor) era asemănător cu al dacilor pentru că erau popoare înrudite. Dar să-i mai lăsăm în pace pe latini si să revenim la legătura lingvistică între limba vorbită în Troia si cea vorbită în mileniul ll î. suprafată întinsă).Romanii ne spuneau daci. cameră. ac-ac-acus(ac). în paranteze voi trece explicatiile necesare: a-aa(exclamare. Aşa ne-au transmis ei! Să mai adaug pe Troi cu nume de familie la româno foarte apropait de numele cetăţii Troia. cucu-cucu-cuculus da-da-do(a da. an-an-annus(perioadă de timp). gena-gena-gena(pleoapă). cearni-cerni-cerno(a cerne). cad-cad-cado(a cădea). bo-bou-bos(bou). arde-arde-ardeo(a arde. Grecii îi mai spuneau Ilion(ili: a fi bogat. vioi). bi. sa. al doilea este în română iar al treilea este în latină. adu-aduaddo(a aduce. necaz). a curge. a goni. a curge. ira-ira-ira(mînie. coc-coc-coqua(a coace). agrun-agru-agri(ogor). su. za. a pune). Rădăcina trebuie căutată în emegi(limba emeşilor care au plecat în mileniul lV din arealul carpato-dunărean) şi care arată că latina este în realitate o ramură firavă a acestei limbi dezvoltată în condiţii diferite fată de limba noastră. (sar: pîrîu. sălbatic). În eme-gi cuvîntul dag are semnificaţia de locuinţă. adică cea clădită de Troi. grecii nu aveau sunetul ş).n. gura-gura-gula(gură). bini-bine-bene(bine). respect. Mai avem cuvîntul troaş cu sensul de luncă sau vîlcea iar Herodot spune despre cetatea Troia că este aşezată pe o luncă(troas. du-du-duco(a duce). altar-altaraltare(altar).e. cela-celar-cela(cămară). a sări + ge: a zăgăzui + ti: înălţime. a fi vestit + on: neam) cu sensul de cetatea cea bogată sau cea vestită. cinste. Să mai amintesc aici rîul Sargetia unde legenda spune că Diogio(Decebal este interpretarea după urechea romanilor a cuvintelor dage balo – adunarea neamului străbun) ar fi ascuns o comoară fabuloasă. În limba română cuvîntul tros are semnificaţia de încălţăminte sărăcăcioasă ce se foloseşte la drum lung sau de către cei nevoiaşi. . ara-ara-aro(a ara). tu. Este un rîu de munte(Strei) ce curge vijelios peste stînci. a locui împreună. i. Dacii/geţii locuiau împreună mai multe generaţii ale aceleiaşi familii în case mari construite din lemn sau piatră. ur.

e. ochi-ochi-occulus(ochi). Un alt argument care contrazice latinitatea noastră este existenţa unui fond lingvistic de aproximativ 2000 cuvinte(studiul nu este terminat) comune limbilor engleză si română. tuna-tuna-tono(a tuna). orda-ord-ordo(sir. ud-ud-udus(umed). siti-sti-scio(a şti). ripa-rîpă-ripa(rîpă). a gîndi). turtur-turtur-turtur(sperios. latina era mai mult o limbă literară şi de administraţie iar fiecare grup etnic din peninsula italică îşi vorbea propriul dialect ceea ce a dus la existenta a 12 dialecte în prezent în Italia. săturat). sau cum vorbea poporul roman această limbă. ghem). ros-ros-russus(rosu). pana-pană-penna (pană). ningi-ningi-ningit(a ninge). sangura-singura-singuli(singur). ulceara-ulcera-ulcero(a fi plin de răni sau bube). odol-odor-odor(miros). zer-zer-serum (zer). urze-urzi-ursi(a urzi). rînd). rapi-răpi-rapio(a răpi). tiamat-tiamăt-timeo(a se teme). turturică). nod-nod-nodus(nod). Dacă romanii nau reuşit acasă la ei să dea o limbă unitară după mai multe sute de ani de control absolut. Acest popor a pătruns pe teritoriul Daciei la mijlocul secolului Vl î. nigru-nigru-nigrum(negru). o!-o!-oh!(uimire. mina-mînă-manus(mînă). mendala-mentală-mentis(minte. Engleza păstrează si un bogat fond de origine celtă. Dar noi mai avem comune cu emegi încă 2819 cuvinte ceea ce demonstrează că noi am păstrat mult mai bine cuvintele limbii din mileniile lV-lll î. rara-rara-raro(rar). ustura-ustura-ustulo(a arde. mami-mama-mater(mamă). lut-lut-lutum(lut. o limbă şlefuită sute de ani de poeţi şi funcţionari dar nu ştim nimic de latina care se vorbea în secolul Vl î. sub-subsub(sub). sete-sete-sitis(sete). natiune). tu-tu-tu. sede-sede-sedeo(a sedea). urî-urîuro(ură). rad-rad-rado(a rade). nas-nas-nasus(nas). satur-satur-satur(sătul. tulu-tuli-tuli(a pleca. mut-mut-mutus. om-omhomo(om). Un lucru este cert.e. libir-libir-liber(liber). par-parpalus(par). put-put-puteo(a puţi). parta-parte-partis(parte). ruga-ruga-rogo(a ruga). palil-palid-pallidus(palid). os-os-os(os). a purta). lip-lip-lippus(lip.lac-lac-lacus(lac). lup-lup-lupus(a înfuleca. taman-taman-tamen(taman). tinut). pila-pila-pila(rotund. unu-unu-unus(unu). argilă). sanggi-sînge-sanguis(sînge). a ustura). nora-nora-nurus(noră). pace-pace-paco(pace). ursa-ursa-ursa(ursoaică). mur-mur-murus(zid).n. este o aberaţie afirmaţia că ne-au latinizat pe noi în 165 chiar dacă au ocupat numai jumătate din teritoriul Daciei. nam-neam-natio(neam. şi a trăit în înţelegere . care se vorbea în nordul Dunării si pe care au vorbit-o si emeşii timp de 2000 de ani. sun-sun-sono(a suna).n. mur-murmorum(mură). Sînt un total de 115 cuvinte care se găsesc în forme identice sau foarte apropiate în cele trei limbi. satu-satu-sat(sat). saman-samănsemen(samăn. ol-ol-olla(oală). nuc). loc-loc-locus(loc. salud-salut-saluto(a saluta). sug-sug-sugo(a suge). nuc-nuc-nucis(nucă. samana-samana-semino(a semăna). tac-tac-taceo(a tăcea). necaz).e. În fapt. pae-paie-palea(paie). susur-susur-susurrus(susur). ucid-ucid-occido(a ucide). ulciar-ulcior-urceus(ulcior).n. rău). sari-sari-sal(sare). lup). uz-uzusus(trebuintă). pereche). sacu-sacu-saccus(sac). raus-rău-rea(rea. mizerie). noi cunoaştem latina clasică. pun-pun-pono(a pune). sar-sar-salio(a sări).

lumină. nu le suflă nimeni în ureche că ar fi altceva decît sunt – urmaşii galilor/celtilor. Dacă ar fi fost o latinizare a geţilor aşa cum se susţine. avem cuvinte comune si cu irlandeza ceea ce dovedeşte că acest neam a trăit pe meleagurile noastre înainte de a ajunge acolo unde s-a statornicit. Cuvinte din limba română ce se găsesc în limba irlandeză şi eme-gi. terminarea unei obligaţii. a uni. a murdări. a vîrî în sac. a întinde. sacagiu. logica nu înghite asemenea prăpăstii. vreme = am: a fi. Această idee năstruşnică mi-a venit ascultînd baladele irlandeze de la Eurovision şi unde am observat inflexiuni ce se găsesc şi în unele melodii populare româneşti. a pune. a se împotmoli. scandal = ball: marfă. a vîrî bal: balot de pînză. ama: zău!. bandaj = banda: grup de tineri. înalt. ce mai treabă! = ama: ori = ama: cine? pe care? ca şi? ama: mamă = amaid: femeie caraghioasă = ama: mamă. a ajuta. a lungi.e. Ca să merg si mai departe cu argumentaţia voi căuta la cea mai vestică ramură a celţilor să găsesc dovezi că nu suntem urmaşii latinilor. a lumina. înalt. foarte important = an: mare. a pune în ordine. a se înclina. cer = ar-de: a lumina. banda: ceată. a sprijini. bag: a introduce într-un spaţiu închis. a străluci = ard: felinar de noapte. an: unitate de măsură pentru timp = an: mare. Din aceste ciondăneli sîngeroase unii celti(gali sau galaţi cum apar pe tăbliţele geţilor) au coborît în secolul lll î. a schilodi = bal: fus. a apăra de. Cum o melodie este păstrată mai uşor dacă este însotiţă de versuri. inamic. ban: funcţie administrativă în Oltenia în perioada feudală = ban: ţinut necultivat = ban: a se pleca. a se bălăci = abba: lac. mare. . apar: vînzător de apă. Gaelilor sau irlandezilor cum îi cunoaştem noi. a închide în cuşcă. de culoare albă. atunci aceste cuvinte nu aveau ce căuta în limba română. om de rasă albă = ban: suport. am considerat că trebuie să mă uit si prin limba irlandeză. pătimaş. a uni = banda: ceată. arde: a distruge prin foc. am: posesie. corăbier = abar: baltă. a dezlănţui un atac. alţii au fost asimilaţi sau si-au croit drum către ţinuturile lor de baştină. balamuc. bară: obstacol din lemn = barra: obstacol = bara: lemn. sfîrsit.n. dar limba lor păstrează cuvinte comune sau asemănătoare cu limba română si eme-gi. a sprijini. a lungi. monstru = balla: a împiedica. a lega. mijloc convenţional de schimb făcut în trecut din aur sau argint = ban: alb. cer. a reţine = baig: sac. vagabond. oltar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios = altoir: altar = al-tar: a îndepărta prin tăiere. a delimita.sau uneori în ciondăneli cu geţii. existentă = am: timp. bală: fiară. în urmă. a grava. a delimita. Gîndul iscoditor a fost confirmat de realitate. a astupa o gaură. a întări cu ziduri = bala: duşman. pungă. a se roti. a ataca. angel: înger = aingeal: înger = enger: înălţime. altar. a finisa. ban: bani. în sud fondînd în podişul Anatoliei pe malul Mării Negre un stat efemer numit Galatia. fîşie. a se ploconi. a lega. a radia. a sprijini. a umple = bag: cuşcă. chiar aşa!. de strajă. An Nou. viitor. a separa de. grămadă. a susţine. în spate. suport. a se revolta.

necaz. bou: mascul taurin castrat = bo: vacă. cul: aprig. a se mişca = cor. cioc. aplecare. a examina. bordei = cabar: ciobănaş. a alunga cu forta. satisfăcător = binn: melodios. nesiguranţă. a se pleca. a transporta. partea de sus a corpului uman = cab: bot. a colinda. gloată. canon: chin. apăsător. a aranja. a se afla în treabă. a se repezi la = bui: invidios. be: prost ca o oaie = be: de nefolosit. a intimida = bo: a rage. a se îndoi. a încorda nervii. pasăre migratoare care vine odată cu sosirea primăverii si pleacă la începutul toamnei = bardas: grup. armată = cul: ariergardă. înclinare către = cam: înşelătorie. a plînge. a da năvală. a tipa. moment. a cere.barbar: persoană străină de limba. conducător. mutră. horă = cor: gălăgie. cam: aproximare. car: mijloc de transport cu două sau patru roti folosit atît pentru deplasări cît si în lupte = carr: mijloc de transport = car: a sosi la. a striga. rotire. a trimite. plăcut. încai = barraim: a întrece. burtă mare = bar-dag: a hoinări. a umbla cu şiretlicuri. încărcătură. cerc. obiceiurile si locurile în care a apărut. cana: vas mic pentru băut lichide = canna: cană = cana: a tulbura. rău = bu(i): a fugi. a da junghiuri. a striga = ca(i): a plînge. fată nemăritată = be: îngînfare. a izbi. iute = cul: ţintă. a agita. îndrăzneţ = cabanta: îndrăzneţ. a învîrti la distantă. cul: soldat. a păstra. strungar. scop = cor. a depăşi. a alerga împrejur. musculos. bertă: ţesătură groasă cu care femeile de la tară îşi acopereau capul si trupul = bearrtha: foarfece. a schimba. cap: început. stînă. obraznic = caba: a tine pentru sine. figură. legătură deasupra. a se învîrti. îmbulzeală. atent. necaz = canon. barim: măcar. cel din fruntea familiei. a se întoarce. las. jale = canoin: chin. a uni. a fixa = bar-rim: tinut uscat. necinstit = cam: a înţelege. a captura. iute.bulug: a se năpusti. a lega cu sfoară părul. a trage pe sfoară. a se strîmba. bucată de pînză. bardăs: barză.gur: cerc. droaie. supărare mare. bine: plăcut. rît. . cel puţin.gur: a face o mişcare circulară. a dori. grămadă. croială. mare. a înceta. atrăgător = binni: un rîu plin cu peste. cor: rotocol mare de fîn adunat din poloage sau împrăştiat din căpiţe ca să se usuce = cor: învîrtire. încîntător. cocostîrc. puternic. trezeşte nelinişte si suspiciune = barbartha: barbar = bar-bar: foarte străin. a micşora = bar-tam: a alege. partea din fată a corpului animalelor si păsărilor. a creste atenţia. secetos. a pribegi departe. a hoinări = buluc.canun: urlet. pizmaş. deodată. a fi nervos. a transporta. gură. strigăt puternic. pustiu. a mugi. repede = bollog: pîine neagră. căi: a plînge = cai: plîngăreţ. ca: prepoziţie = ca: ce? pe care ? unde ? loc = ca: a tipa. a căra. a tăia coarnele unui animal = cul: violent. un rîu bogat în peste. plisc = cap: locul unde se concentrează gîndurile. tăietură. cor: ceată. a călători. a stabili. coada unei coloane de soldaţi = cul: a aduce. locuinţă foarte simplă = caban: colibă. bui: a tîsni. unul peste altul. a lămuri. ceată. înclinare. cabaz: glumeţ. buluc: năvală mare. cu grămada. a trage. a da năvală. cabană: adăpost simplu. în masă.

amant = gaige: spilcuit. gog: băiat sau tînăr prost. plînset. a vrea = gu-e: a acoperi. a săpa = lac. boccea. al doilea rînd. amorez. im: murdărie. a vopsi în negru = dub: a îngrămădi. bărbat.gub(i): a opri. subtil = gir: curat. a înhăţa. centură. a unge cu unt = im: argilă. dam: sură mică. rezistent. vale.lag: a . deştept. iscusit. greu de realizat = dur: legătură. ocară. bleg. gagic: iubit. = dor. a face. bîrfă. gui: a vrea. a împrăştia. a aduna cu lingura. a împărţi. cinste. moment = dar-ra: curea. a ruina. a accepta. puternic. glod = im: unt. a băga. fir. slab de înger = gog: moale. a acoperi cu. lacom = gamal: om prost = gamun: grăunte de chimen. întăritură = dur: tare. dispreţ = hula: a asculta la. a ciuli urechea. nume de clan = dana: unitate de măsură pentru distantă. a linguşi. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă si respect. pahar mic. dubă: puşcărie = dubh: murdar. perspicace. grăsime. a dispărea = dilim: găgăuţă. şirag. a rupe. a tăia. nătăfleţ = gog. găgăuţă = dileaim: a risipi. gobi: a lua. elegant. a înfăşura. frăţie. cîntăreşte sau se transportă o marfă = dara: inferior. pomeni. geamăt.puternic. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. a susţine = dara: remediu. a pune deoparte. a vopsi. a înveli. noroi. cordonul ombilical. găucios. lip. a descoperi necinstea. a lega. gir: încredere. a strica. defăimare. a se jeli. a întări. adăpostul unei familii sărace = damh: asociere. soluţie pentru o problemă. a merge după = hul(i): a face rău. a vorbi de rău. cordon. a fi obligat = gui: cerere. prieten. omenie = geire: dezgheţat. a înveli. nădejde. a ascunde. moment. cerb lopătar. chef. dară: a încuviinţa. datorie. dam: specie de cerb cu coarnele late. tină. ponegrire. cei care îşi duc viata împreună si vor lăsa în urma lor urmaşi.dur: legătură. umil.gug: semn. mascul = damh: bou. a primi. a aduna mîncare. leac. clipă. doru: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag. realizări de excepţie în concepţia creştină. ordonat. curajos. pînză de legat. calomnie. zidărie. cale = dar: a împărţi. drum. a şterpeli = gob: a sta la pîndă. jeg. a face necazuri. marş. slim. mascul. cos de sobă = hud(a): adăpost. depresiune. sfoară de pescuit. a pune deoparte. nămol. mîl. înfumurat = gagig: bocet. a deplînge. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lag: căuş. Dana: prenume feminin = dana: îndrăzneţ. vizuină. zori. dorinţa de a face sau a asculta ceva deosebit = doru: trăire sufletească. a rupe = dar: direcţie. coardă. bordei. hudă: casă. a părăsi. taur = dam: soţ. hulă: blestem. diliman: netot. precis. a picura. grajd primitiv. rugăciune. soluţie = dara: secundă. a defăima. a culege. a respinge. a şterge. aptitudine = dam: soţ şi soţie. înjurătură. sticlă mică. întunecat. a urî. zidărie. violent. a batjocori = gobi. locul de unde omul îsi începe ziua = huda: acoperiş. văgăună. găman: mîncăcios. dur: tare. a întări.

a face =ta: fire. a restabili ordinea. a micşora. odihnă de noapte = mas: coapsă. a sprijini. a tine trează mintea. a provoca. lagam: mină. colportor = ma-ngar: încărcătura de mărfuri dintr-o barcă. a arde. legătură = paca: a vîrî în sac. peste. bunăstare = mana: prevestirea unei bunăstări.rag: a prinde rădăcini. a tine. sarcină. a povesti. mînecă. a aranja. veche măsură egală cu 125 ocale. tur: spaţiu delimitat. aşezare. a se strînge = lagab: butuc. a stabili. tacă: tăcere. bogăţie. a lovi. gîtar. trunchi. zid = mur: perete. plin de forţă = ursan: tînăr voinic si plin de viată = ur-sang: războinic. întîiul. a accepta. cruciş. arogant. mulţime. a repara. galerie sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagaim: a se micşora. ocol de oi. boccea. oboseală = mas: jumătate dintr-un întreg. de-a latul. a conduce. a sfătui. bucurie. al cărui imperiu a cucerit si distrus statul get = rim: abuz. a păzi. a acţiona. găzduire peste noapte. a încercui. a începe. mur: perete. a suferi.pag: a ocroti.se umfla în dimensiune. boabe. ta: formă arhaică pentru cuvîntul tată = ta: a exista. a avea încredere în. inamic. a convieţui. a minţi. a accepta. a tolera. avere de bunuri. a se încreţi = roc. a înconjura cu ziduri = mur: a înconjura. mangar: bani. a ieşi. a executa. persoană care tace si este atentă. tar: povară. suferinţă. mamai: mamă. grămadă. lichide sau bunuri de valoare = sac: sac = sa-cu: legătură.ul: vas mare. rană adîncă. mămică = mamai: mămică = mami: divinitate emes care a zămislit neamul omenesc din lut. a valora. ursan: om voinic. a interzice cuiva să vorbească = taca: a purta de grijă. străin. haină scurtă care se poată la tară = roc: obicei. ol: vas de lut pentru apă sau alte lichide = ol: a bea. a răspunde la = tur: născut în colibă. legătură. a apăra. cută. grajd. in. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în parte inferioară a picioarelor = raca: chin. avere = mangaire: vînzător ambulant. armată. a suflat asupra lui si i-a dat viată. a oferi. a trage. autoritate. a se aduna. mana: belşug. un pahar de băutură = ol. Rîm: denumirea Romei păstrată în limba veche românească. necaz. a se pune pe treabă = tacalal: a începe. pachet. mic. tulpină. bloc. mas: popas peste noapte. labă. tacla: discuţii inutile = tacla: a discuta despre o problemă. a distruge. dală. bunăstare. a opri. răutate. în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. a sfărîma. om tînăr. a se îngrămădi. roc: soroc. incomplet. caracter. sacu: obiect confecţionat din piele. cînepă sau lînă. a trece pe la. a pune capăt la. a preciza. a semăna. a apuca. pungă = pac. în . lespede. a merge ţanţoş= taca: a tine mintea trează. ostilitate. augur = mana: pereche. pac: pungă în care se tine tutunul. unitate de măsură de 36 litri. a opri.rug: a înapoia. inferior. a se întinde = rim: trupă. deasupra = tar: a tăia. a slei de puteri = rac. a delimita. a sosi. tortură. a susţine. a amîna. zid. datină. melancolie. plută din patru table = tar: de-a curmezişul. a îndura. a se scurta. mers legănat. parale. sul = tur: scurt. staul. a nenoroci. a plăti din urmă.

străbun. a lega cu sfoară. a fura. a strînge = cara: susţinător. cătun. canal. respect. deosebit de priceput la. a îndemna. tumoare. ar: a tăia. dil: singur. a uni = banna: legătură. bătrîn = ab: stareţ. a ucide = ar: a tăia. a aduna = dul: a încerca. a păstra = ba: a tine seama de. a stăvili. fîşie. a cerceta = eag: tăietură în. a-na-am: astfel. versant. dal: a acoperi. abgal: înţelept. hotie. înapoi. a dărui. bana: a lega. beţivan. obligaţie. a păta cu grăsime = usuc. noroc. Cuvinte din eme-gi care se găsesc în limba irlandeză dar lipsesc din limba stramoseasca. mizerie. bunuri. femeie în perioada critică. întîmplare. schelet. adam: colonie. a se usca. a tipa = at: umflătură. a îngriji. a pretinde. ba-ba: terci din grîu încolţit cu lapte folosit ca hrană pentru copiii mici = bab: copil mic. priceput. grăsime.usug: murdărie. a lipsi. a face cabotaj. a bate. trecătoare. a învrăjbi = ba: a lătra. a adăposti. tandru. costisitor. care nu vede ceva. ah-us: a scuipa = abhus: din această parte. dig. a stoarce de bani = ga: nevoie. proprietate. viată. chiot de bucurie. a deveni unsuros. rîpă. ba: arogantă. apărător. a cînta = adh: şansă. renumit = abhal: renumit. exclusiv = dil: a îndrăgi. a fi de partea cuiva = gabh: primejdie. dreptate. a pune în joc. pentru ce? = anam: natură. a provoca. abba: tată. prunc. . apreciere = call: a cere. a cere. tărus. a se aprinde. hot. pînză. criză. a suferi. gaură într-un gard ba: suflet. gaba: piept. o = dil: drag. a căra. părinte. boală. dal: a apăra. bun. a risca. după = aga: interval de spaţiu sau timp. a pune în pericol. consideraţie. a se dezmierda. suprafaţă de cîmp. gada: in. a fura = gag: a se lipi de. proprietate = gagach: avere. a fixa. a înfrunta. canal. posesiune. trufie. spărgător. rechiziţie. spărtură. a transporta = dal: ţinutul unui clan sau trib. a face cadou = aru: ziua după sărbătoare. păstor = gabhar: capră. gaba-ra: cioban. a ocroti. a se ascunde = dall: orb la. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usc: ulei. a uda. a căra. a înrola = adaim: a provoca. a susţine. aga: coastă. a acoperi. a despica. datorie. atenţie. a încolţi. asa: a duce. bad: a transporta. scump. a impune. bil: a se înfierbînta. usuc: grăsimea care iese pe lîna oilor. gag: pană. a avea legături cu. dul: a ascunde. ad(at): corp. a masacra. a ruina sănătatea cuiva. a merita. minor. a acuza. rufărie = gad: şnur. decît. aşezare. ga: a smulge. a-ru: a dărui. viguros. strîmtoare. din această direcţie. violent. eg: şanţ. ordine cara: a încercui. a iriga. fuior. al-du (altu): a săpa pămîntul = alt: şanţ. ad: tată. pînză de in. a răni. strigăt. cal: avere.frunte. a prezenta. gagar: arie. dil: unic. greutate. a se încălzi = bille: a se giugiuli. persoană. a tine legat = asal: măgar. simpatie. tovarăş. a sprijini. lipsit de ratiune. a fi la o distantă de = bad: a se plimba cu barca. a bate. a asedia. a merge. a apăra.

lapte bătut. voce. a se înfierbînta. avere. hum: a se încăiera. ni: prosperitate. a cerceta. paie. soartă = neamh: cer. pivniţă = gala: veselie. a prezenta. a traversa. ra: a veni în gînd. a învineţi. a îmbătrîni. demn de încredere. li: scandal. prezent. a dovedi o proprietate de către cineva = gin: viată. a înghiţi = gal: putere. a recunoaşte = ni: lucruri care aparţin cuiva. violentă = mire: furie. rai. district = ri: rege. care spune mult. gur: violentă. nebunie. a se aşeza. igi: ochi. a se înghesui. tare. a se tîrî. îndemînare. a domni ca un rege. gim: alergător. a striga după un hot. gu: a debarca. oraş. ge: vînzătoare. tovarăş = pa: salariu. neclar. gilim: a dansa. gălăgie = li: strigăt. gaz: a se certa pentru. serviciu bun. carne de gîscă. mesager. energie. huru: idiot. preţ. bun. judecată. ardoare. necioplit. a sparge = gas: a păşi cu arogantă. slab. generaţie. a poseda. încurcătură = impi: rugăminte fierbinte. a alerga. a inunda. gar: a primi. a pleca = geillim: a se supune. lam: abundentă. . ri: conducere. a uimi.gal: cel mai mare fiu. a cresta. a aşeza în grămadă. a se grăbi = gor: atac. chiot. a tropăi = geim: strigăt. a pune stăpînire pe. a se bate. tărăboi. parfum de cedru. fiinţă. a se îngrăşa. înghiţitură de băutură. aclamaţie. puternic. injurii. garas: proprietate. răsplată. a urmări. lat. a se pleca. sfidare. fîn = garrai: grădină. a se întoarce. supărare. a pune în ordine. a bate = ra: grăitor. lipsit de tărie. firav. om mînios. a cîntări. brînză = gar: closet cu apă. a potoli = lom: slab. gar: dimineaţă. grijă. lili: adiere. a aranja. immin: sete. a fi însetat = imim: duşcă. a privi. chiot. mi-ri: furtună. cupă largă = gael: irlandez. suferinţă = lu: mic. a avea încredere = gar: moment potrivit. a se îngrămădi = lug: a scoate viermii. lom: a slăbi puterea. a avea grijă = ig: a însemna pe răboj. mînă. minunat. sef. întuneric. fanfaronadă. a se strînge la masă = lag: mic. lug: mulţime. sunet. a zbiera gir: jir. nam: destin. conducere responsabilă. a arăta. re: a da naştere. furie. sărac. a se pleca. sărac. mare. noapte = mi: lună. necaz. a mişuna. a duce. capcană = go: a ancora la ţărm. mi: seară. im-pa: pierdere. slab. implorare. a stirbi o unealtă. lag: bucată. servitoare = ge: gîscă. semn. a insulta = hurru: strigăt de provocare. fructe ale fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = geir: a îngrăşa animalele. convenabil. proprietate = lam: proprietate. a bănui. gin: a face dreptate. a suporta. gala: siloz. boare = lile: floare. pa: a cere. a înţelege. belşug. a socoti. a munci din răsputeri. a lovi cu pumnul = hum: cuvinte grele. necioplit. gal: a copleşi. a suferi. a adăposti. lu: a îngrijora. a rezista = re: vîrstă. a se aşeza. a batjocori. a se pleca. a căsători. a da o raită. a roi. a conduce. efort neîntrerupt. a sili. existentă. a ciomăgi. a purta. frenezie. a bea.

păstor. melancolie = aillean: iubit. a fi bun = sa: destul. care? pe care? atît de. aprins. cu privire la. atac. provincie. ur: a mesteca. sa: lovitură. mofturos = abhras: in sau lînă pentru ţesătură. satisfăcut. sar: legume. păstor. a socoti. a adăposti. grăsime de gîscă. us: a fi alături de. generos = um: în jurul. a socoti. a gîfîi. suficient. furtună foarte mare = uru: eclipsă. a arăta. centru administrativ. a aduce omagii = sar: marfă de primă calitate. regiune. a face schimb = sith: linişte. mai bine = aibitir: alfabet. a retine. Ardeal: regiunea istorică din România = airdeall: a avea grijă de. a îngriji. a răni. a paste = sipeir: cioban. a primi în casă. vecinătate. real. us: gîscă = usc: gîscă. referitor la. neruşinare. tul: rezervor. a descoase. mulţumit. drag. a interesa. dezaprobare. zarzavat. a înţelege direct = sin: a face un semn cuiva. sit: măsură. nevastă. alean: dor. a răspunde la. plan = agoid: împotrivire. a pătrunde = si: zor. a calcula. lovitură. cisternă pentru apă = toll: căus. acru: gust specific fructelor necoapte = acra: acru aer = aer agod: treabă. fiinţă = ur: proaspăt. ub: a se ascunde. aproape de. a înjunghia. uşor = si: zînă. întunecat. a răni. calm. văgăună. participare. strălucit. sucit. a duce la bun sfîrsit = silim: a se gîndi. autentic. rază. cu lapte. a se aduna = ti: locuinţă. a înfrunta. trai. marfă. atac. a întrista. de la. cu mînie. sin: a strecura. abras: rău. a străluci. . a îndrepta. uru: oraş. folos. ul: a înflori. satisfacţie = ull: măr. a locui. a se alipi de cineva = ainleanta: care nu ştie carte. ti: rude. ud: cînd? în timp ce. a gîfîi. a merge în urmă. a căuta să facă rău cuiva. inimă. masă. um: a supraveghea. pagubă = sa: năvală. si: lovitură. dulce. a forţa. lîngă = aice: apropiere. păcurar. de = ud: acolo. a cugeta. sănătos. a grăbi. drăguţ. a crede. Cuvinte din limba română care se găsesc numai în limba irlandeză ab: alb în istroromână = ab: stareţ abitir: distins. silim: a potrivi. durere sufletească determinată de plecarea cuiva drag. a bate. a pătrunde prin = sine: sîn. care pronunţă greşit. confuz. înţelept. a instiga. atenţie. a face bine. a satisface. a lumina. păşune. a da năvală. popor = tir: tară. a lăsa pentru = us: interes. alinta: a pronunţa incorect. piaţă. ordine publică. cavitate.sa: a mulţumi. treaz. cu ardoare. lîngă. vrajă. rînduială. groapă acoperită cu frunziş = ubh: a îndemna. si: trăsătură a fetei. a bate. bucurie. a se repezi la. mugur. a cugeta la. remarcabil. incult. sin: a iscodi. te: obraz. tir: mulţime. vîrf de munte. scump. sipa: cioban. a memoriza. după. înţelegere. aice: în apropiere de. a vinde. a ataca = te: fierbinte. rezervor. păcurar. suflet. aiste: aceştia = aiste: a face o încercare. sat.

luptător = armas: haină de soldat. oameni prosti si răi = baoite: a hărţui. a spune prostii = brod: a-si face merite din. coapsă. a împărţi. a hoinări. bîrligan: şarlatan. situată într-o regiune muntoasă de unde izvorăşte rîul Olt = baraoid: pantă. clacă. afectuos. botu: a face botu. sărăcăcios = beag: lipsit de tărie. a vîna. şansă. curea. nu departe. a-si pierde vremea. slab. strajă = bothar: drum. bobaru: cel care dă în bobi = bobarun: prost. şansă. a trage pe sfoară = braca: a jefui brad: specie de conifere = brad: ladă de lemn. curgere. a se mîndri cu. pornire. fals. brodi: a potrivi. toane = allta: sălbatic. talisman. arm: încheietura braţului si a genunchiului. adîncime. a strînge. bască: ridicătură de pământ care proteja o fortăreaţă în afara zidurilor ei = bascaim: a avaria. Bran: trecătoare între Ardeal si Muntenia = brean: a bara trecerea. povîrniş. nemernic = bearlagar: ipocrit. a umbla cu interese ascunse. a cerceta. lot. neînsemnat. armas: om de arme. a nimeri. cutie. bleg: lipsit de tărie. muncă grea pe gratis. . salbă de bani. baire: sfoară. barcă = barc: barcă. aruncătură de bani. făţarnic. boaite: vite slabe. armă = arm: armată. bîlbă: prostie. armă. netot. moment. neghiob = bolog: scăfîrlie. bre: formă de adresare la tară = brea: arătos. vîrf ascuţit. bologan. a se supăra pentru o greşeală comisă = botun: greşeală. găgăuţă. Baraolt: localitate în judeţul Harghita. nebunii. greşeală = balbh: prost. boactăr: paznic. baftă: moment favorabil. rău brat: unul din membrele superioare ale omului = brat: a acoperi. a distruge. neîndemînatic. a închide. înclinare. slab. brăcui: a alege ce este mai bun dintr-o grămadă. a căuta. a semnaliza. bată: cingătoare lungă si îngustă cu care se înfăşoară mijlocul sau se pune ca întăritură la îmbrăcăminte = bata: a se lipi. întîmplare = babhta: întîmplare. arogantă. Balc: numele unuia dintre întemeitorii Moldovei feudale = balc: mulţime puternică. înnebunit. barieră = baire: ţintă. Biertan: localitate în judeţul Sibiu = beartan: parcelă. epilepsie.bolocan: om prost. a se moleşi. a da mîncare calului sau buaite: a cîştiga.altă-aia: monstru. ţintă. cale. a comite o greşeală. prezentabil. nebun. blidar: dulap în care se păstrează vasele pentru bucătărie si mîncarea = bladar: a linguşi. bordei. ocazie. în apropiere. scop. a juca pe bani. bir pentru stăpînire = beillic: gaură sub pământ. a petrece timpul trîndăvind. beilic: casa în care erau găzduiţi gratuit beii veniţi de la poartă. animal urmărit. balas: varietate de rubin = balach: piatră. a-si atinge scopurile. bliantă: lovitură dată uşor cu palma unui copil care se obrăzniceşte cu cineva bătrîn = blianta: vîrstă. escroc. a înfunda. boască: resturile de struguri rămase în teasc după stoarcere = bosca. pungaş. a atîrna moale.

prostovol = ceasna: a tulbura. a înţelege. farfurie de supă. a aranja. brut: efort fizic deosebit. resturi. nesocotit = buaic: culme. ciob. corect. camhă: stofă de mătase = camtha: a cerceta cu atenţie. grămadă = ceadta: o sută. ciob: bucată dintr-un vas spart = giob: bucată. dezordine. a suferi o nedreptate = cain: a imputa ceva cuiva. ondulare = bucla: a încheia cu o cataramă. început. osteneală. a convinge. ceap: apucătură. încurcătură. a chiorăi = caoi: obicei. bot făcut din resturi sau firimituri = brus: rămăşiţe. campa: a face tabără. a distruge. cear: păr. nesăbuit. bulă: cîrpă. cosite. a murdări. despre oameni – răsfăţat. a tulbura. cinie: făcătură. a se rostogoli. vacarm. cain: a se plînge. buiac: despre plante – fertil. cu sens figurat lipsă de bani. a cauza. deosebit. cupă. a fi îngrijorat. a-i juca un renghi. lipsă. bulibăseală: zăpăceală. destul de. simplu. împletirea cositelor = cearr: a confunda. apogeu. a ridica în slăvi. fragment. căule: femeie rea si duşmănoasă. corpolent. căulă: plută mică folosită ca pod plutitor = caol: loc îngust de trecere peste mare. mărginit. cauză. ordine. învălmăşeală. . vai! ciala: îndemn adresat boilor să o cotească la dreapta = ciall: sens. trudă. cat: cuvînt cu care se alungă pisica = cat: pisică. vrajă = cinnim: a hotărî. zăpăceală. sărăcăcios. căoi: a bolborosi. a învinui de. greutate mare = bruth: efort neîntrerupt. ceardă: cîrciumă. tel. gust plăcut = bun: esenţă. bun: acţiune pozitivă. castron. ce? = ce? ceda: a permite. haos = bullabaisin: încurcătură. a lăsa = cead: a permite. trudă. a pune capăt la. a lăsa. ceasma: plasă pentru prins peste. stare. negustor. cantă: zăpăcită. căoaci: fierar = caoch: perdea de. Călan: oraş în judeţul Hunedoara = callan: gălăgie. ocazie. nebunatic. călăi: plăcinte = collai: gras. chel: a fi lipsit de păr pe cap = cheal: a fi lipsit de. femeie proastă = caol: meschin. forţă. gîlceavă = cearta: dreptate. siretlic = ceap: a-si bate joc de cineva. neroadă = canta: încurcată. a se sfîrsi. ceapane: curele de la opinci. ceartă: dispută. tărăboi. fără deschizătură. bulan: vînă de bou folosită în închisori pentru bătut = bullan: bou. a aşeza în tabără. femeie stricată = bulla: chef. rodnic. zarvă. a tăbărî = campa: tabără. buartă: gaură. a croi o minciună. ceată: grup mare. nojiţe = ceapan: picioare. scop. sărăcie = buartha: necaz. a lăuda. pagubă. îmbelşugat. a încurca. cablă: unitate de măsură pentru poame corespunzătoare unei găleţi. resturi.brus: cocolos. a agita. îmbuibat. buclă: îndoitură. necugetat. han = ceardai: comerciant. baniţă = cabla: greutate mare legată cu frînghie. a îndoi. în bună stare. a se întrista. aiurită. îngrijorare. care nu vede ceva. imprudent. a face nod.

ciocan: unealtă de lovit, a îngheţa ciocan – a îngheţa foarte tare = siocan: ger foarte puternic, vremea îngheţului, a îngheţa. ciolan: os cu carne = ceolan: copil scîncind. De obicei scîncesc după mîncare. cior: fior, tresărire, atîţare = cior: a atîţa, a porni, a se impune, a da importantă. cioros: fioros, aprig = ciarog: îmbufnat, a se aprinde de mînie, negru de supărare. cioru: spaimă, fior = ciorru: a tăia elanul cuiva, a scurta, a privi de sus, a privi cu dispret, a cerceta. cire: fire de păr, smoc = cire: smoc de păr, coamă. cios: paznic de cîmp, pîndar, jitar = cios: a tocmi un muncitor, recompensă. citov: întreg, nevătămat, zdravăn = citog: mîna stîngă. cîntar: instrument pentru măsurat greutatea = cuntar: tejghea, contrapartidă, prăvălie, a face cumpărături. clab: mucos, obraznic, neserios = clab: gură cască, a striga, a fi înrăit după. clampar: guraliv, zurbagiu, flecar, certăreţ = clampar: dispută, ceartă, a se certa. cling: sunete scoase de clopote = cling: sunete scoase de clopote. cneaz: conducătorul unui sat sau a unui teritoriu = cneas: obraz, deasupra. Mai este termenul cneasta cu sensul de cinstit, integru, sincer, de treabă, nobil. coardă: funie răsucită din plante lungi cu care se leagă căpiţele de fîn, parte componentă a arcului de aruncat săgeţi, şnur, sfoară groasă = corda: sfoară, şnur, coardă de arc, a lega cu sfoară, a încorda un arc. coiman: prostănac, nătărău = coilean: persoană proastă şi înfumurată. coimăni: a se osteni din greu, a fi cu mare grijă = coimead: supraveghere, grijă, care tine, a păzi, a apăra. colb: strat de praf sau nisip fin = colbha: strat de piatră, a forma un strat. corcan: copac scorburos si bătrîn, vită bătrînă = corcan: vas, oală, a doborî. corn: partea osoasă de pe capul vitelor care era folosită si ca pahar pentru băut = corn: subţire ţi răsucit, mers legănat, gălăgie, a rostogoli un butoi, a curge, cupă. cos: a coase, a cosi = cos: a lua în mînă, a conduce, familie. cotu: articulaţia mîinii care se sprijină pe ceva = cothu: suport, sprijin, rezemare. creatură: fiinţă, om = creatur: creatură, fiinţă, marionetă. credeam: credinţă, încredere, respect = creideamh: credinţă, încredere, cinste. cultuc: pernă mică, sac mic pentru piaţă = cultaca: rezervă, cumpărătură, măsură. cumas: stofă scumpă folosită pentru hainele boiereşti = cumas: putere politică, posibilitate, iscusinţă. dadă: mătuşă, femeie în vîrstă căreia îi porţi respect = dada: titlu de respect, plin de lapte, a hrăni cu lapte, părticică. Dan: prenume masculin = dan: destin, soartă. Didina: prenume feminin = didine: adăpost, protecţie, a apăra, sanctuar. doină: melodie tristă ce evocă unele fapte din trecut = doineann: plîns puternic, a chinui sufletul, a rezista unei furtuni. doine: cîntece triste cu subiect din lumea satului si prezintă fapte trecute = duine,daoine: viata omului, existentă, prezent, bărbat, sot, omenire, colectivitate, suflet, personificare, fiinţă, libertate, tînăr, bătrîn,

cîntec, muzică populară. doini: a cînta doine = duinni: a depăşi tristeţea, a învinge melancolia. Doman: rîu si munte în judeţul Caras-Severin = domhan: lume. dona: a ajuta pe cineva la nevoie, a da cu titlu gratuit unui nevoiaş sau unei instituţii = dona: sărman, nefericit, nenorocit. Dorna: rîu si munte în judeţul Suceava = dornan: cap, a sparge. doru: stare sufletească ce exprimă o dorinţă pentru ceva sau către cineva, alean, nostalgie, melancolie = doru: legătură gingaşă, a uni privirile, a se lumina, a înveseli, a face să scînteieze ochii, a se aprinde. dos: ascuns, ferit de vedere, chiulangiu ca în expresia ,,dai dosu” = dos: trîntor, a lenevi, a tărăgăna. dram: puţin, mărunt, cu măsură = dramh: înghiţitură, duşcă. drăcoi: diavol, om rău, vrăjitor = draoi: vrăjitor, scamator. dres: a repara, a îndrepta, a se întoarce la = dreas: a se întoarce, a se învîrti, a se strica, a-si îndrepta atenţia, întorsătură. Drislea: localitate în judeţul Botoşani = drisle: a dispărea, a pieri, a înceta. Dunăre: fluviu = dunaras: a insista cu putere, a se întări cu propriile forte. durd: viguros, plin de energie, puternic = dord: viguros, energic, puternic. durlă: om nepăsător, fire, nepăsare = dulra: fire, fel, caracter. iad: rădăcina răului absolut = ead: bănuială, invidie, ură, ticăloşie. Ianca: localitate în judeţul Galaţi = eanga: trecătoare, defileu, a însemna pe răboj iască: specie de burete care era folosită la aprinderea focului cu amnarul = easca: uşor, natural, repaus, repede, iute, isteţ. faide: folos = faide: lung, a întinde, care se opreşte. fai: stofă de mătase neagră cu fir gros, tafta = fai: voce, a plăti, a exprima. fain: subţire, de calitate aleasă, frumos, elegant, bun = fainne: a răsuna de, a vibra de, a împodobi cu inele, cercel. faiere: mustrări aspre, frecuşuri = faire: a sta la pîndă, a trezi, vai!, ocară, a face de ruşine, a batjocori. fală: trufie, dispută fără rost = fala: a invidia, a găsi de obiectat, a avea necaz pe cineva, a supăra. falsă: mincinoasă, contrafăcută, neadevărată = falsa: fals. falsar: plăsmuitor de acte false, de semnături false = falsoir: înşelăciune, fraudă, escroc, a înşela, a umbla cu escrocherii. fară: neam, clan, gintă, soi = fara: a conduce, a însoţi, a urma, a fi împreună. fee: zînă = fea: fag, pădure de fag. fie: fiică, fată = fi: a ţese, a urzi, a lucra la război. fig: smochină = fige: smochină. file: pagini dintr-o carte sau caiet = file: poet. finie: legătură sufletească dintre fini si nasi = finne: bun, frumuseţe, sinceritate, relaţie directă. fior: stare sufletească, emoţie, teamă = fior: natural, neprefăcut, adevărat, sincer.

fior: jneapăn, ienupăr = fior: a potrivi, formă, a îndrepta. fioru: emoţie puternică, tresărire = fioru: a produce un efect, a se preface că. firet: şnur din mătase folosit ca podoabă vestimentară = firead: panglică de mătase dau de bumbac. fire: caracter = fire: sinceritate, onestitate, cinste, adevăr. fiu: copil, persoană străină foarte apropiată datorită meritelor sale = fiu: valoarea unei persoane, merite. flanea: pulover gros de lînă purtat la tară, flanelă = flainin: flanelă. floc: smoc de lînă sau de păr = flocas: smoc, floc. forăi: a sforăi, a respira zgomotos = foras: josnic, simplu, necioplit, inferior. fosăi: copil mic care doarme si respiră profund = fos: odihnă, somn, a dormi. fostă: trecută, de asemenea = fosta: de asemenea, adăugat la, în legătură cu. fuga: a pleca pe neaşteptate, a alerga = fogha: alergare, grabă, fugă, a năvăli, a se repezi, a ataca brusc. fugar: persoană care rezistă la fugă, a sta ascuns = foghar: sănătos, teafăr, solid. fulangiu: individ care se fofilează şi nu vrea să facă treabă = fulaingim: a trece cu vederea, a tolera, a admite, a suporta. furcă: unealtă agricolă ce se foloseşte la mînuitul si depozitatul păioaselor = forc: furcă, a mînui cu furca. fustan: fustă mare = fostan: legătură de pînză, bandă, fîşie, a lega, a se căsători. fustar: persoană care se tine după femei, fustangiu = fustar: a se agita, pripă, a zori, alergătură. gagiu: tînăr cu ifose, tînăr îngrijit = gaigiul: îngrijit, dichisit, sclifosit. Galda: localitate în judeţul Alba = gallda: străin, neaparţinînd de. geaba: fără rost, degeaba = geab: a trăncăni, flecăreală. ger: frig foarte puternic = gear: tăios, aspru, înverşunat, pătrunzător. ginim: a descoperi, a pune la cale ceva, a ochi = ginim: a da naştere la, a genera, a stîrni, a pricinui. gleb: prenume = gleibe: pământ, ogor. guanga: gînganie, bondar = gunga: a se micşora, a se scurta, a se da înapoi. habar: rost, cunoştinţă, socoteală, rezultat = habha: a opri, a aprecia. haiste: casă rămasă neterminată = haiste: cuibar, a începe o construcţie. hală: om mîncăcios, mîncău, flămînd = halla: casă, cameră de folosinţă comună. iar: după, pentru că, aşa, ulterior = iar: după, după ce, ulterior, către, spre. idenie: încercare = ide: soartă, destin. închin: rugăciune, respect, cinste fată de, admiraţie = inchinn: minte, inteligentă. încredere: cinste, onoare, respect = inchreidte: credibil, de crezut. ioc: nimic, de fel, nu există = ioc: a se lecui, a vindeca, plată. iongar: băiat tînăr, ajutor de miner care curăţă locul de muncă = iongar: lîngă, a strînge puternic. Ion: prenume masculin = ion: curat, natural. iotă: nimic, cîtuşi de puţin, deloc, ioc = iota: uscat de sete. laba: partea de jos a piciorului de la om sau de la animale = lapa: laba. lac întindere de apă stătătoare = loch: lac.

a pregăti. a se sparge. maslă: cele patru culori ale cărţilor de joc. a lovi. a se scurge. poceală = poc: lovitură. profit = rabach: risipitor. datorie. iz. defileu. merli: a păţi ceva rău = meirleach: răufăcător. cel care repeta la fiecare casă aceleaşi cîntece. a merge = pas: defileu. parte. a doborî un copac. cădere bruscă. a crăpa = pleasc: a plesni. lin: jgheab de lemn în care se calcă strugurii = lin: băltoacă. carne fragedă = macra: tinereţe.ladar: tîmplarul care face lăzi = ladar: polonic. plod: rod. tînăr. loc de trecere. leagăn: scrînciob. milă: compasiune. bădăran. a se sparge. oftat. miros greu = puth: a puţi. a umbla. obrăznicie. musulman = paganach: păgîn. răsculat. grămadă = plod: mulţime. broască tînără care orăcăie toată ziua. topîrlan = murlan: necioplit. mulţime. piaţă. nod: nod la plante sau nod de funie = noda: nod. curat. răpcăni: scîrtîitul uşii deschisă si închisă repetat. a înnoda. lin: apă care curge liniştit. a se îndura. a lăpăi = leapa: albie de rîu. legămînt. polog: mulţime. liopă: lovitură dată cu palma = liopa: lovitură. cărpănos = mirle: plin de noduri. a se lega. leapa: a se juca în apă. loc potrivit. olog: persoană neputincioasă. . spaţiu mare. nesiguranţă. loc: spaţiu precizat = log: loc. lărgime. larg: întins. a hoinări = puca: urmă. recrut = racan: a face tărăboi. lăpăi: a lovi cu laba în apă = lapa: a lovi cu laba. poc: lovitură. porţiune largă si liniştită. nasc: a aduce pe lume un copil = nasc: căsătorie. a se răscula. bădăran. put: a puţi. mîrlă: om răutăcios si sucit. pleasc: a plesni. gloată. simpatic. pantă domoală = lin: baltă. răcan: pui de broască. iz. a crăpa. lopăţică. a se înduioşa = mili: paloare. a bate. a conserva. mili: a fi cuprins de milă. dispozitiv care se balansează sau se învîrteşte în cerc = leagan: a trînti la pământ un om. a intra si a iesi mereu din casă = rabhcanai: cîntăreţ de balade. miara: a fi uimit. a înainta. rabă: cîştig. nebunie. puca: femeie sau fată cu purtări rele. a trage pe sfoară = masla: insultă. legătură. a-si da aere. a sfărîma. a fi tulburat = meara: neliniste. plimbare cu barca. persoană bătrînă = olog: măslin. suflet. a-si da aere. a se rostogoli. miros greu. spaţios = learg: cîmpie. căuş. macră: carne fără grăsime. pas: trecătoare. nod: a avea nod în gît. înţelegere pentru suferinţa altora = mile: milă. a respira sau a vorbi cu întreruperi = nod: suspin. a se îngrămădi. suferinţă. cofă. mîrlan: necioplit. leasă: împletitură de nuiele ca un grătar pe care se usucă legume sau fructe = leasu: a îmbunătăţi. grămadă = pollog: grămadă de peste. a se ghemui. neata: formă de respect folosită la tară = neata: drăguţ. necredincios. a risipi. păgîn: necredincios. făraş.

a cere. neînsemnat. slab. sonc: schilod. atenţie. snapan: hapsîn. rumenit la foc. cu barbă roşie = rua: rumen. ruptă: desprinsă din.ceartă. scandal: ceartă. oişte = rud: lucruri. guraliv = scannalach: scandalos. a juli. sailă: însăilare. slănină: grăsime de porc tăiată în bucăţi lungi sărată si afumată = slanaim: a conserva alimente prin afumare. comanda de mers înapoi = sia: distantă. scandalos: certăreţ. îmbinare grosolană a două pînze = seala: îmbinare. a face atent la. sec. proţap. tămbălău. acru. sia: strigăt cu care se dă unei ambarcaţiuni. folos. cuţit. a izbi. a aduce. a dispărea apa. slad: resturi de la borhot = sladai: firimituri. a lovi cu cotul. uleios. temperatură sub zero grade. curgere. om slăbit si chinuit = smeadar: nenorocire mare. a înşfăca. . a socoti = rosta: a persifla. balamuc. gras. a gîfîi. a împinge. nărav. lucios. rui: roşcat. tărăboi = scannal: scandal. repăd: plec grăbit pînă la. . Rona: localitate în judeţul Maramureş = ronna: picurare. a adopta un obicei. seacă: a se usca. zgîrcit. socoteală = seam: a ţintui privirea. a dori. seamă: aminte. chiciură. uscare. a da buzna. lacom. de pe hainele purtate îndelung sau de pe obiectele folosite mult = slim: unsuros.este un ger de te seacă”= seaca: ger. ruga: a cere. desfăcută =roptha: brînci. scafă: unealtă de tîmplărie = scafa: a rade de coajă. a îngheţa. potlogar = snapanna: a lua de la. dau o fugă = reabadh: galop. şchiop = sonc: ghiont. roată: dispozitiv circular anexat la unele mecanisme care ajută la deplasare = roth: roată. smead: cu fata negricioasă si palidă. a fugi. a băga sat: plin de. sec. mizerie = smuga: lichidul ce curge din nas sau bot. neîndestulător. a stîrni. a rîde de. a învăţa. gălăgie. încheietură. roz. a tîşni. a insista. par. a întări o părere. rost: ordine. durabil. şarlatan. a prinde o melodie. a lua de la. drug. agresiv. a alege. înşfăcare. a străpunge. a coji un lemn. a lovi cu cotul.ger de seacă pietrele” . snagă: putere. săpuneală. a deplasa un obiect = soncail: a da ghionti. dorinţă = snag: a întrerupe vocea cuiva. soba: construcţie specială într-o casă în care se face focul = sioba: ţîşnitură de flăcări. a arăta. rudă: prăjină. a smulge. a apuca.. a face atent la. mai depărtat. a fugi. acrit = searbhan: amărît. a împinge cu cotul. searbăd: livid. trainic. smugă: murdărie. sătul = saithi: sătul de. lustruit. a smulge. slim: strat subţire de aluviuni depus ce fertilizează solul = slim: subţire. calfă = sodar: mers grăbit. a vrea = rogha: a vrea. lovitură. cotitură. slim: strat de murdărie de pe pielea nespălată. posac. gălăgios. soncăi: a schilodi. obiecte. sfărîmată. palid. Reghin: oraş în judeţul Mureş = righin: rezistent. mic. roz: culoare de roşu deschis = ros: trandafir. slană: slănină afumată si păstrată agăţată într-un spaţiu aerisit = sleanna: a agăţa. unelte. a sufla greu. sodal: ucenic.. plin de.

distrusă = sparrtha: cui. ghimpe. numai ce. confluentă. păşunatul oilor sau vitelor = tain: iarbă. producţie. stat: trup. sucit. a se împreuna. taman: tocmai. talam: cameră de dormit. a atenua. tapă: crestătură în copac. sponci: puţin. a hoinări. a umbla. a străpunge. vesel. a trata cu dispreţ. chiar aşa = tamall: a aşeza la intervale. a se aşeza pe. a înfrunta. a se urca. cercetare = taifeach: analiză. de necrezut. a urca = sui. a păşuna.soran: ţesătură groasă lucrată grosolan = soran: mulţime de păduchi. tăgîrta: a se agăţa de cineva. cherchelit = sugach: cherchelit. reputaţie. absurditate. a risca. tăietură la capătul unui lemn pentru a se îmbina cu altul = tapa: forţă. . a mîna vitele. condiţia fizică a unui individ = stat: stare. a găuri. a trimite la. a îndemna. tatu: tatăl tău = tathu: a se uni. distantă. afumat. taifas: discuţie. a face aluzie la. înaintea. transparent. a batjocori. tarpan: cuţit mare cu care se taie trestia = tiarpan: povară mare dusă în spate. a sfida. suim. condiţie. găurită. tarbă: femeie uşuratică. în special. cercetare. spor: pornire. analiză. a dosi. taifet: taifas = taifead: informaţii date cu privire la. tănăi: nătărăi. suim. recompensă în bani. tonţi. parcelă = tal: recoltă. intervale de timp. tană: pîclă. taburet. împreunare. obiect mic. sugaci: beţivan. răstimp. a se rări. stare trecătoare. a se referi la. slab. a găsi repede răspuns. spin: ghimpe = spion: spin. cantitate mică = sponc: scînteie. sorean: peste mic si iute care trăieşte în apele dulci = soran: mulţime de păduchi. ceată = tanai: subţire. tarla: suprafaţă agricolă cultivată delimitată de drumuri sau alte culturi = tarlu: încrucişare de drumuri. creştere. sui. situaţie. a căuta nod în papură. licărire. bani. pilit. în fată. a tîrî = tagartha: a se adresa. vesmintele care erau primul indiciu din ce zonă venea persoana respectivă = strae: a colinda. pat = talaim: a ascunde. a se cocota. straie: îmbrăcăminte. suite: a se cocota. talan: termen depreciativ pentru un cal bătrîn si slab. tăgîrtaci: intrigant. supărare. priceput. priceput la toate = tagarthach: isteţ. stol: masă = stol: scăunaş. greşeală de interpretare. prosti = tanai: superficial. rătăcit. pungă = tarbh: mascul. înmulţire = spor: a stimula. spagă: mită = spaga: pungă. strop. a se feri. a tine minte. obligaţia proprietarului de animale de a plăti în alimente către cioban sau văcar. a merge în întîmpinarea cuiva. venit. tain: porţia de hrană pentru un animal pe o zi. activitate. mai ales. avere. tal: porţiune de pământ arabil. tarlan: persoană care păzeşte o tarla = tarlaim: a se întîmpla. a cutreiera. spartă: străpunsă. sula: obiect lung si ascuţit din metal sau lemn care se foloseşte la găurit = sula: dinainte. suite: a se căţăra. descărnat. speculant la bursă. gloabă = tallann: toană.

tăsca: a păcăli, a înşela = tasca: a răspîndi zvonuri despre. tătîn: tată = tathan: unire sau împreunare fizică. tîlc: înţelepciune, putere de convingere, exemplu de urmat = tailc: convingător, de neînvins, adevărat. tîrgălău: tîrg mare, mulţime mare de oameni adunată la tîrg = tiargalai: primul cumpărător, a cerceta, agent comercial. teacă: obiectul în care se păstrează sabia sau pumnalul, parte din lujerul fasolei unde sunt boabe = tiacha: raniţă, sacoşă. teamă: frică, emoţie = teamh: încălzire. teas: cuvînt cu care se alungă gîştele sau ratele de pe baltă, a repeta acelaşi lucru = teas: persoană cicălitoare. teasac: cuţit mare cu care se taie porcii = teasai: cu sînge rece, a se mînia, calm, a fi stăpîn pe situaţie. tontu: prostănac, diliu = tiontu: a se învîrti, a i se face greată, a se răsturna, interpretarea unui gest. toir: băt, a supăra = toir: urmărire, a căuta, a urmări un scop, a cere. tolbă: traistă mică, buzunar mare, pungă mare din piele pentru săgeţi = dolba: proeminent, umflat. trasnaie: necaz, supărare, belea = trasna: necaz, supărare, înşelătorie, fraudă. trăsnim: minţim, contrazicem = trasnaim: a nega, a contrazice, înşelătorie. trăda: a înşela încrederea cuiva, a se vinde duşmanului = tradalai: a specula bunătatea cuiva, a profita de. trii: trei = tri: trei. troiene: acumulări mari de zăpadă datorită viscolului = troime: greutate, apăsare, copleşire, inerţie. tron: scaun mare pe care stătea domnitorul = trom: mai mare, persoană mai în vîrstă, respectată. tron: ladă mare în care ţăranii îsi păstrează diverse obiecte = trom: greu, mare, încărcat, adînc, acoperit tulă: cărămidă din pământ groasă, nearsă, chirpici = tulach: dîmb, movilă. tulca: tradiţie de Anul Nou de a se merge cu capra la casele oamenilor = tulc: a cînta la un instrument, a purta, a bucura. turnam: a turna, a curge dintr-un vas = turnamh: cădere de apă. tinti: a ochi, a lovi cu ceva = tinti: furios, violent, a lua foc. urla: a striga, a răcni = urlar: a trînti pe cineva la pământ, a învinge, a reduce la tăcere, a băga în groază. urlă: tub gros din ceramică pus la ieşirea din horn care protejează să nu curgă apa de ploaie în vatră sau să îl distrugă, burlan = urla: parte de jos a unei streşini de paie pe care se scurge apa. ura: strigăt de victorie = urra: forţă, putere, rezistentă. < Anterior Următor > Ultima Chemare la neuitare VII sabar: pîrîu în comuna Jilava = sa-bar: peste mare, peste gras.

saca: butoaie cu care se transporta apa de băut = saca,sag(a): a împinge, loc, parte, a mulţumi, plăcere, tînăr puternic. sacară: plantă graminee, boabele se folosesc în alimentaţie înlocuind grîul = sacar-ra: plantă, a aduna la grămadă. saha: braţ vechi al Dunării sau gîrlă veche în Delta Dunării, izolat la ambele capete prin împotmolire unde există peste din abundentă = sa-har: aluviuni, a se înnămoli, sedimente, nămol, a acoperi cu pămînt, a bloca. salasu: locuinţă modestă, loc de adăpost sau de culcare, locaş de cult, loc unde îsi închid ciobanii oile noaptea, cătun = salasu,sa-la-su: milostiv, îndurător, generos, cioban, ciobănită, colibă, cocioabă. salită: melc = sa-li: un fel de liră, a potrivi bine măsura. sam: tiv făcut în poalele hainelor prea lungi = sam: a evalua, a aprecia, a cumpăra, a vinde, a păcăli. samă: recensămînt care se făcea de către domnie în Tările Române pentru fixarea birului, dare în bani care îngloba toate obligaţiile financiare ale birnicilor = sam(a): a plăti cu echivalent, a evalua, a aprecia, a păcăli, a cumpăra, a vinde. sama: moarte prin spînzurare, sinucidere = saman: moarte prin spînzurare, ştreang, funie, a tine legat. samana: reluarea unui ciclu agricol prin punerea seminţelor sub brazdă = sa-ma-na: a începe un nou ciclu agricol, grîu bolnav sau ajuns la maturitate cînd se îngălbenesc frunzele. samăn: la fel cu, asemănător = saman: a fi împerecheat cu, a uni doi tineri prin căsătorie, a înjuga boii, a se potrivi cu. samăn: a semăna, a pune seminţe sub brazdă = saman: jug, funie, a înjuga boii, legătură, a duce de funie, sir, şirag. samsar: mijlocitor în afaceri negustoreşti, misit = sang-sar: a jumuli de bani pe un client, a bărbieri de avere o persoană. sana: a vindeca, a însănătoşi = sang: a preveni, a înfrunta, sănătate, a ajuta. sapan: parîmele cu care sunt încărcare mărfurile sau descărcate de pe o navă = sa-par: un tip de năvod, a umple, a lungi. sar: vas de bucătărie = sar: legume, a intra, a începe, parcelă pentru grădină egală cu 36 mp. (prăjina noastră de 33,5 mp). sar: mişcarea care o face omul prin păşire si care implică toate acţiunile de deplasare a corpului uman, sare de pe un picior pe altul, trecerea peste o barieră, un bolovan sau alt obstacol fizic, efortul de a merge cu picioarele legate unul lîngă altul, mersul prin săltare a unor păsări = sar: a mîna, a sili, a sări, a bate, a vîna, a urmări, a alunga, a merge, a scrie. sarca: culoare naturală folosită odinioară de pictori pentru redarea carnaţiei, culoare roşu aprins = sar-ca: o legumă roşie. satara: amendă în bani sau în vite pentru răscumpărarea omuciderii, adulterului sau tîlhăriei, belea, pacoste, năpastă = sataran: spiritul răului în religia emeş moştenit de noi prin Satana. sazan: crap = sa-zi-a: a trage cu năvodul. sădi: a planta butaşi, a pune seminţe în pămînt pentru un răsad, a aprecia corect timpul optim cînd trebuie

făcută plantarea sau sădirea = sa-di: a evalua, a aprecia. săgar: ostaş, luptător, agresor = sa-gaz: tîlhar la drumul mare, jefuitor, lotru. sămui: a lua sau a da în primire, a tine socoteală = sam(u): a aprecia, a plăti în echivalent, a cumpăra, a vinde, a păcăli. sări: a batjocori = sar(i): a strica, a hăitui, a alunga, a cere iertare, a urmări. seci: loc defrişat în pădure folosit ca păşune sau ogor = sici,sig(i): a reteza jos, a duce, a netezi, a cultiva o grădină. seir: privelişte = seer,se-er: a străluci, a lumina, a radia, simpatic, drag. semui: a lua sau a da în primire = simu(i): a da, a dărui, a transmite, a prezenta. separ: a despărţi, a delimita, a îndepărta, a scoate din = sipar: un fel de năvod. si: a fi = si: a coloniza, a stabili, a căsători, a aranja, a ordona, a deveni liniştit. sibir: ţesătură de bumbac groasă scămoşată pe una sau pe ambele fete din care se fac haine ţărăneşti pentru anotimpul rece, otel = sibir: cioban care a ajuns cu turma la destinaţie, persoana care însoţeşte regele si duce sceptrul, încovoiat. sicar: ucigaş plătit = sicncar,sig-ngar: atac, a bate, a distruge, a răpune singur. sii: a se sfii = si(i): a se mulţumi, a compensa, slab, firav, onest, trăsătură a fetei, a rămîne, a fi cinstit, a fi strîmtorat. sila: a necăji, a urmări, cărare, drum, cale = sila: a hărţui, a necăji, a constrînge, a urmări, cărare, potecă, drum, cale. sin: şopron pentru fîn sau unelte agricole de gospodărie = sin: a întinde, a strecura, a forţa, a transpira, a pătrunde prin. singir: lanţ cu un inel la capăt, în care se prindea gîtul robilor ce urmau să fie expuşi în public ca pedeapsă infamantă = si-ngar: a o lua la fugă, a dispreţui. sir: fir, şnur, aţă = sir: a toarce, a răsuci, a roti, a împleti, a înfăşura. sisi: zălud, năuc, violent, apucat = sisi: a mîna, a obosi, a bate, a biciui. sîngi: elementul vital în corpul uman care menţine viata, lichid de culoare roşie care transportă în tot corpul oxigenul si elementele nutritive printr-un sistem special de tuburi de diferite dimensiuni numite vene si artere. Distrugerea acestora cauzează ieşirea sîngelui din organism si poate duce la moarte = sangi,sang-gi: a răsturna, a rostogoli, a închide, a strînge, a apropia, a termina, a sfîrşi, a încheia. socot: socoteală, calculare, chibzuinţă, judecată, plan, intenţie = socot,sucud: a măsura, a parcurge, a împărţi, a cîntări, a repartiza, a străluci, a radia de bucurie. soh: acţiunea premergătoare ţesutului cînd se face nevedirea, adică formarea modelului de pe ţesătură. Cu această ocazie se trec firele de urzeală prin spată, cîte două în fiecare dinte = soh: a înlocui, a deplasa, a alege, grijuliu, confuzie, dezordine, rădăcină, sprijin, a ridica, a alege, a înceta. soi: neam, clan, o anumită educaţie = soi, su(i): persoană, mulţime, a reprezenta, a deveni, a creste, a se răzbuna. somon: pîine de calitate inferioară, turtă mică, colac = somon,sumun: ceva de proastă calitate, a distruge,

a transfera.bătrîn. a pune. a înţepa. lumină. culori. a certa. a radia = şer: strălucitor. a insulta. a radia. a se ofili. sun: a suna ceasul. bolta cerească. şaran: crap mic. a tăia. . sona: a se sminti. a se unge. a dirija. a înveseli. şica: strigătul cu care se cheamă oile = şica: a chema. ciortan. fioros = sun(a): sfadă. a bea. lumina zilei. a lărgi. a muri = sun: bătrîn. a lumina. a cicăli. a deveni confuz. a dojeni. animale pestriţe sau bălţate = şar: a amesteca. a aduce fără forţă. a zdrobi. a lovi puternic. peste mare de baltă = şaran: a musca. şar: vopsele. durabil. de la nivelul umărului sau al capului = sul: a treiera. a aşeza. curier. a întărîta = suh(a): revoltă. sugu: expresie cu care se cheamă mieii pentru a fi alăptaţi la oaie = su-gu: alăptare. discordie. a controla. sopă: bîtă scurtă si groasă. a fi mulţi. a uimi. a domina. a stăpîni. a prevedea. a înjura. confuzie. sul: forma pe care o iau boabele care sunt turnate pe vînt. a freca. a suge.sug: a alăpta un copil. reprezentant al fiscului. a scoate la păscut. a căuta. trimis. neînţelegere. luminos. a tipa. şez: ocol pentru vite folosit în timpul verii. vechi. a străluci. boccea. numeros. a mustra = sudu(i): a bate. şer: cer. tipar. dezordine. a şterge. a striga. a vîntura cereale. sudal: ucenic.ses: a cunoaşte. a deplasa. a se prăpădi. a se învîrti în loc. a căuta ceartă. a străluci. cuprinzător. a mînca. a fi obligat. burduf. piele iritată. a putrezi. sud: judecată. a păzi. a duce la păscut. logică = sud: a fi retras. a învinge. om cu părul sau barba argintie sau încărunţită = sur: a avea părul si barba de culoare argintiu-închis. a stăvili. a străluci. a veni încet. arţăgos. a închide în ţarc. sucăli: a răsuci. trainic. a întinde. surag: vas pentru lichide = su-rag: mare.su-ub(a): cioban. a alege. grămadă de grîu. la un capăt cu măciulie de fier = sopa. a se umple. zăcătoare = şez. a bucura. şercane: balauri ce ar purta norii si ar aduce grindina = şe-er-ca-an-e: a acoperi cu. suha: a înfuria. atent. a se certa. suc: cuvînt cu care se cheamă miei = suc. persoană care duce samarul. a ucide. a lega. sur: animale care au părul de culoarea cenuşie. a fi încîntat. a cere socoteală = sucal: mesager. interpretă de folclor din Sadova – Suceava = Surupak: unul din centrele civilizaţiei emeş. a turna jos. Surupac: Maria. calfă = sudal: samar. şiba: termen care dă comanda ca butucul să fie tîrît cu ajutorul ţapinelor = şeba: a coborî. sudui: a înjura. îngrijitor. a vîna sau a urmări pe lumină.

şodi: persoană veselă pusă pe glume = şodi. a măsura. haină din ţesătură groasă purtată peste îmbrăcăminte si lungă pînă la călcîie = şuba: cioban. a se mînia. proptea de lemn. legătură. a socoti.şir-anga: hotar. a retine. unitate de măsură = şeng: căldură. a avea grijă. încîntare. a tipa. a repartiza un teren. şos: bîrnă. curat. a striga. a verifica. stivă de lemne. şoni: a face pe cineva să devină şchiop. a freca. şidă: haină ţărănească pentru femei = şida: curat. . şing: lemne pentru foc. a aranja. a numeri. a păzi. a fixa. şilica: cuvînt cu care se cheamă ratele = şilica. a îmbrăca. foc. a se încălzi. îngrijitor. a pune deoparte. a tăia departe. a merge. a arăta. a se aşeza pe. şugar: zvelt.şilig(a): a scoate din apă. păcurar. a jupui. a prelucra si a transmite informaţii cu ajutorul creierului = şiti: a număra. a întinde. a înfige. a se necăji pe cineva. veselie. a deplasa. bine făcut. a împărţi.şu-gur: legătură.şun(i): soartă. a cînta. dungă. a memoriza. şis: strigăt cu care se alungă sau se cheamă caprele = şes: a striga. a da o mînă de ajutor. ceată mijlocie. şirincă: fîsie îngustă de pămînt arabil. a striga. putere. rănindu-l = şoni. scîndură groasă folosită în construcţii = şos. şir: a pune una după alta. a căuta ceartă. a şterge. a rupe. a duce la păscut. a calcula. mînă. vite cu coarne date înapoi. a croi. stîlp.şude: a aclama pe cineva. a răsturna. a roade.şus: a doborî un copac. a tivi. a dezlega. a lega una după alta = şir: a lega. grindă. păşune. a potrivi. şuba: a tîrî butucii cu ajutorul ţapinelor = şu-ba: a arunca cu îndemînare. a înjura. a considera. a ascunde. a străluci. a rade. a chema. a fi încîntîtor. a opri. a pune. a recita. vîrful biciului = şu-ngar: a munci cu sîrg. legătură. a pune. termen de adresare între prieteni = şogor. a fi prevăzător. a fi obligat. a înlocui. a înţepeni. a cunoaşte. bucătar. a distruge. a considera. a măsura. şti: capacitatea omului de a acumula. zidar. şuba: haina de lînă a ciobanului în care primăvara pune mieii mai slabi pentru a-i proteja de frig. băţ gros = şerin: partea din lemn a războiului de ţesut. a blestema. a aranja. şugu: strigăt cu care se cheamă caprele = şugu: a chema. a atenţiona. a striga. a stăpîni. a se sparge. şogor: rudă prin alianţă. şubar: croitorul care face şube = şubar: a trage. a trage. îndemînatic. a tăia. măsură. a măsura afară. şuc: unitate de măsură egală cu un picior = şug: a transfera. şirin: trunchi de brad lung si subţire. linie = şirancă. şide: şede = şidi: a aşeza.şicari: a se supăra. a întîmpina cu urări. a purta pică = şica-ri: spartul oalelor.

sef de hoţi = şuha(n): tîlhar. tah: persoană care scrie repede = tah: a aduna. şur: zgomotul produs de scurgerea apei = şur: a ploua. a răsturna. a desface. tăgadă = taga: şmecherie. şupuri: a se furişa. a stabili. tachina: a se preface că nu ştie. organizaţie. taman: tocmai. tagmă: clan. ta: formă arhaică pentru cuvîntul tată = ta: fire. putere. şuhan: hot. şus: zgomot puternic. îndemînatic. a arăta. a lărgi. a tine trează mintea. a împrăştia pe jos. autoritate. a distruge = şus: a distruge. autoritate. amploare. a abandona. a pune capăt la. a adăuga. frig. a picura. a conduce. a repeta. a semăna. generos. pungaş. a umple cu. a avea grijă de. tălpi: parte a labei piciorului sau a încălţămintei care se foloseşte la mers. a tine mintea trează.şubur(i): a observa. a strînge. putere = şupa. a hotărî. lovitură. că nu recunoaşte = tachim: a face. mai ales = tanman: credincios. a părăsi. a lega. a înmulţi. tană: pîclă. tac: a întrerupe o discuţie = tac: a renunţa. fundaţie = talpi: partea lată a unui lucru. a ucide. demn de încredere. a dispărea. ceată = tan(a): rece. autoritate. a jigni. sprinten. a avea grijă. lărgime.şuh: un fel de compas folosit în construcţii = şuh: a încercui cu ziduri. a pricepe. rachiu slab = sum: a vedea. Şusu: nume de familie din Sadova – Suceava = şusu: puternic. a duce. persoană dependentă. a tremura. a tăia departe. a sesiza un înţeles. a răci. a întemniţa. a răsturna. a lăti. a pune temelia unei construcţii. şum: spuma de pe laptele muls proaspăt. a sprijini. hot. sunetul scos de grătarul încins. a se interesa. a se furişa. . parcelă = tal: lărgime. a fi împreună. a se scurge. a lungi. a opri. seceră cu tăişul ascuţit. lotru. pur. a înălţa. puternic. şusur: zgomotul făcut de apele curgătoare sau frunzele mişcate uşor de vînt = şusur: a ploua liniştit si timp îndelungat. a se despărţi. a răcori. răcoare. tapă: tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul = tapa. a tăia. parte componentă a unei sănii care ajută la alunecat. a se uni. tăr: persoană care asigură ordinea publică = tar: a executa. a fi nepăsător. a se preface că nu recunoaşte. a deveni îndemînatic. a păzi. tal: porţiune de pămînt. şupă: escortă de soldaţi. bază. tasca: traistă mică din pînză sau piele = tascarin: casetă împletită din nuiele. a se strecura. a sfătui. cin. a ruina. a construi. a decide. a bate. ceată de prădători = tagme: a pricepe. a întinde. tagă: negare. a da.şuba: arogant. închisoare. a înceta vorba.tab-ba: parteneri. a se ascunde = şupuri. a lăţi. a omorî. calm. chiar.

îndemînatic. a îndrepta. tog: proprietate prin comasarea unor terenuri. pungă. lotru. a fura. a înhăţa. tină: noroi. chinuit. tur: spaţiu delimitat. odihnă. a urina = udu: a evacua. bun. a păcăli. amărît. tiamăt: teamă = Tiamat: spirit al neamului emeş care din haosul absolut a făcut lumea materială si lumea spirituală. frate mai mare. a bate. a recunoaşte. durabil. groapă acoperită cu frunze. ceartă. a locui. uh!: strigăt de supărare sau oboseală. a sti. a fi bolnav. a săpa. a plînge. a tine. a şti. a sta. tîlhar: hot. pămînt. semn de hotar dintr-un copac tăiat = tes: natură. tui: tîcnit. udu: a ieşi cu udu. duşmănie = uh: a scăpăra. a gîfîi la bătaie = u: expresie de protest. udat de ploaie. încăierare. a realiza. a da o lovitură în afaceri = tun: buzunar. vioi. grajd. sui = tu(i): slăbiciune. burniţă sau zăpadă. ua: expresie care exprimă starea de somnolentă = u-a: somn. a sparge. cam nebun. a băga în pămînt. ceată de hoţi.tu(i): bătaie. a primi. fînat. a opri. a primi. fiecare cu ele. ploaie. strălucire. bunic. ucid: a omorî. a procura. defect. a înfrunta.u-gid: acţiune violentă. a strînge în braţe. luptă. lumină. a nimeri = tila: a se întîlni. tetea: tată. a obţine o victorie. tucu: diminutiv pentru tată = tucu: adevărat. uib: orbeşte. a ataca. cusur. gaşcă. legătură. unchi = te-te: a se apropia. vită cu coarnele crescute înapoi. transpirat datorită unui efort fizic deosebit sau expunerii îndelungate la soare = ud: soare. solid. sac. a tine. vreme. a recunoaşte. a plînge. cel care tăbăceşte pieile = ti-mar: tolbă din piele pentru săgeţi. ceată de răufăcători = tîlhar: mulţime. a ascunde. a procura.tug: proprietate. a se asemăna. sul = tur: ocol de oi. a gîfîi la bătaie. răutate. a băga în buzunar. repaus. suspiciune = te-am(a): a fi speriat. a smulge.teamă: frică. luptă. îndoială. a se dezlănţui. tîlui: a se întîlni. a lua. teş: încovoiat. pămînt. a tine. a micşora. tărăboi = toi. om în vîrstă. lapoviţă. pe nimereală = ub: cavitate. bază. cocioabă. se ploconi = temen(i): perimetru. persoană ruşinoasă. fundaţie. . timar: tăbăcar. staul. boală. străbunic. pachet. fel. adăpost în cîmp = tog. a repara. a se însenina. soi. la noroc. zi. luptă. tron. temeni: a se pleca în fata cuiva în semn de salut. a dura. soclu. venin. duşmănie. sprinten. a se întîlni. toi: zgomot. a chinui pînă la moarte = ucid. furtună. gaură. u: expresie de uluire sau nemulţumire. a rupe. platformă. a se dezlănţui. lut = tina: tare. tun: a pungăşi. ud: plin de apă. a înveli. a nu lăsa pic de murdărie. a rupe. luminiş în pădure.

uz: rîu în judetul Bacău = uz: culme. om bătrîn. a fi împreună. us: expresie cu care se alungă păsările = us: a goni. a străluci. plin de fortă = ur-sang: războinic. duşman. ung: a investi cu o funcţie publică. zălog: garanţie. ordin. tare cît un urs. a lega. a fi mulţumit. piatră sau cărămidă cu scopul de a realiza o clădire sau a realiza un mijloc de apărare = zid: a întări. zar: broască de la uşă = zar: a întoarce. cer. a fortifica. familie. înalt. cu rolul de a-i controla mişcările = zabalam: bucată de lemn din ham. a se zări. subordonat. a se înălţa. chirpici. femeie în perioada critică. a roti. om tînăr. deschis pentru ceva important. încălcarea a acestor obligaţii duce la …zaghie(puscărie). a strînge. obiect dat spre păstrare într-o afacere drept garanţie = zalag: clar. briză.usug: murdărie. neclintit. a sili. a răsuci. întîiul. zară: rază de lumină. a părăsi. apropiat de ce este omenesc = umun: a cunoaşte. obligaţie legală.uman: cunoaşterea firii omeneşti. adunare populară. rude. a bate. la înălţime mare. a aţîţa. usuc: grăsimea care iese pe lîna oilor. chezăşie. a mugi. ţesătură din care se făcea îmbrăcămintea puşcăriaşilor si care i-a dat si numele = zag-hi-a: impozit oficial. a fugi. a înrăi cîinii cu sînge. a răsări. a face zgomot. adevăr. urî: a băga groaza în cineva. a zbiera. fioros. a se deştepta. a pune să conducă = ung: popor. a duşmăni= uri: cîine. persoană cu prestanţă = unchin: adunarea satului. în care se vede lumina = zi: lumina zilei. în frunte. a merge departe. de mică greutate. zabală: tijă din lemn sau metal pusă în gura calului dintr-o parte în alta si fixată de hamuri. zaghie: ţesătură ţărănească groasă din lînă si colorată în dungi late negre ce alternează cu dungi roşii sau portocalii. a transporta. a fugări. zi: perioada dintr-o rotaţie a Pămîntului în jurul axei sale. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usuc. a legăna. zăhăi: a împrăştia. . erou. a face dezordine = za-ha(i): dezordine mare. a ascunde. zid: construcţie din pămînt. ferm. sclav. dreptate. Urucu: nume de persoană = Uruc: unul din centrele civilizaţiei emes. urdu: expresie cu care se întorc oile cînd pleacă pe neaşteptate = urdu: slujitor. ursan: om voinic. legal. za: împletitură din sîrmă care proteja corpul luptătorilor în bătălii = za: a atîrna. a aluneca. zer: produs secundar din lapte după ce se obţine brînza = ze-er: a da drumul la cîini. viu. a face larmă. lumina din depărtare = za-ra: rază de lumină. cîine mare. a se ridica. a aduna. unchi: fratele unui dintre părinţi. ura: strigăt de bucurie = ur-ra: a radia. a risipi. a tremura. a arunca afară. mizerie. usur: zeciuiala morarului pentru grîul măcinat = usur: taxă pentru vînzarea produselor în piaţă. versant. strălucitor. om mare. a creste. ursa: ursoaică = ur-sa: a rage. a distruge. justificat.

(Studiul final cuprinde 290 cuvinte comune limbilor română. expresie ce se găseşte în dansul căluţului de Anul Nou în nordul Moldovei . Deimel (1925-1950). mişcare ritmică + la: abundentă.zise: a spune. a strivi = zobi. începutul zilei. îi sfătuiesc. 205 cuvinte comune numai irlandezei si eme-gi si 978 cuvinte comune numai limbilor irlandeză si română). Landsberger (1937) si J. irlandeză si eme-gi. a oferi. larg. a mesteca. rugăciune. a mînca. a trage. a se clătina. a se zbuciuma = zu-li: a rîde. Halloran (1996). mare iar în latină gula înseamnă gîtlej. În limba română veche există cuvîntul guleai cu sensul de invitaţie la o gustate. gît şi numai figurat gură.zubi: seceră. invocînd deducţii savante si principii sacrosante privind transformarea cuvintelor latine în varianta românească. a mînca. a se scutura. zurzur: podoabă. a oferi. B. Toţi cei care s-au chinuit să ne tîmpească. a lua în zeflemea. zor: grabă. a zdrobi. apariţie neaşteptată. zgomotul făcut de un mijloc de transport care merge pe un drum denivelat = zur: a zgudui. a se cutremura. a mînca. zur: zgomotul făcut de boabele care sunt turnate într-un vas. cu puteri supranaturale si cu darul nemuririi = za-na: nălucă.. a bea. a vorbi despre calitatea făinii. lemn sau os cu un canal pe partea interioară unde se fixau cu bitum mici plăcute de cremene care formau partea cu care se tăia. a tîşni. a nimici.zidi: făină de grîu. a duce. Noi folosim pentru acest sens cuvîntul gura. A. a zice = zi-se: a vorbi despre măcinat. a întinde. a înhăta. a băga. a înghiţi. păpuşă. . altfel vom vorbi vorbire si vom citi în stele. a aranja. zobi: a sfărîma. a curge în şuvoi. irlandeză si eme-gi. a afirma. origine. a perora. zitie: turtă din tărîţă de grîu = ziti. zum: sunete scoase din gură pentru a imita o melodie cîntată(prin ciupire) la un instrument cu coarde = zum: gură. sanctuar. Cuvîntul gula(gu: gît. < Anterior Următor > Chemare la neuitare IV Sunt 79 cuvinte comune limbilor română. Ca să le îngheţ mintea nărăvaşilor am să le dau încă cinci exemple de care se face multă paradă cînd apare vreun cîrcotaş. a atinge) în emegi înseamnă a înghiţi. a ruga. Neamul emeş folosea seceri făcute dintr-un suport de argilă arsă. dacă mai au un minim de respect pentru limba ce o vorbesc.zur: sacrificiu. zînă: personaj feminin fantastic din basme închipuit ca o femeie foarte frumoasă si foarte bună. 88 cuvinte comune eme-gi si limbii irlandeze si 292 cuvinte comune limbilor română si irlandeză. care nu există în latină iar în emegi are semnificaţia: a striga. hop zurzur căluţii mei’’ = zur-zur: a se zgudui. a aşeza. a mînca. Pentru asemenea argumente este imposibilă proba contrarie. a batjocori. să consulte dicţionarele lui A. a gusta din bucate. zoli: a se frămînta. a face de ruşine. perioada cînd se fac rugăciunile de dimineaţă = zor. albină. a tipa. masă. a jigni. zgomotul făcut de apa care curge într-un vas. a distruge. poftă. zulum: nedreptate = zulum: a dispreţui.

mîni” ca în expresiile mîni-ta sau mîni-sa. sîn. Să mai amintesc aici că dialectul friulan care se vorbeşte şi acum în Italia are cîteva sute de cuvinte comune cu limba română şi care nu se găsesc în latină! După dogmă nu merge aşa ceva. el a ajuns în această limbă odată cu migrarea mioriticilor carpatini în peninsula italică după catastrofa de la Santorini la mijlocul secolului XVll î. Această situaţie era rezolvată de o altă femeie din clan care dădea sîn copilului pînă se adapta la mîncarea obişnuită. cei din neamul nostru care locuiesc în sudul Dunării.a rîde cu hohote. Cei doi termeni au în comun sintagma . deprindere care si astăzi ne bîntuie existenta mioritică. a rezista. drag. a înghiţi. familie. a bea la un ospăţ. a cuprinde sau abba: lac.. a radia. Cuvîntul din limba română ustura nu mai are rost să-l comentez.n. Dacă cuvîntul buca venea în limba română din latină atunci trebuia obligatoriu să aibă şi sensul sau sensurile din această limbă dar el în limba română are sensuri diferite rezultate din articularea unor prefixe sau sufixe la rădăcina amintită. Si în prezent în Moldova în mediul sătesc se foloseşte pentru mamă cuvîntul . gospodărie. a fi egal. a bea. veselie + ciar. româna la deal şi munte. a munci. canal mic. durere) şi am avut în vedere situaţia neplăcută cînd se sare în apă cu burta pe luciul acesteia. măsură. a merge. a trăncăni. Să adăstăm puţin asupra termenilor de armîn(aromîn – machidon). asociat. a face baie. a aluneca. a se trînti) iar în latină este urceus cu sensul din limba română. a muşca. mamă iar rumîn = ru: treabă. atunci da fericire!. tînăr. Acest termen în emegi are sensul de apă plină cu peşti (a: apă + qua: peste). pentru mamă are sintagma .us: coastă. mişcare ritmică + ra: a suna. mamă. asa cum îşi spuneau cei din nordul fluviului.mater” dar si termenul . scandal + min: partener. unde apa curge în şuvoaie iar latina la şes unde apele erau pline de peste. a petrece (ul: vas. mîncare + ka: gură. descoperim că în timpurile foarte vechi fetele se căsătoreau de la 14-15 ani iar venirea sarcinii nu o găsea pregătită biologic pentru alăptare. Latinii aveau cuvîntul buca cu sensul de obraji sau gură. În latină există termenul ustulo cu sensul de a arde. mare). a îndura. a impresiona. bucurie. bogăţie + min: partener. dovedind că cele două limbi s-au format în zone de relief diferite. Cuvîntul apa în emegi: ţeavă din argilă arsă prin care trece apa. Este limpede că cuvîntul nu este venit din latină ci invers.e.. Aceste exemple arată că faimoasa regulă a trecerii sunetului l din latină în r în limba română este o poveste care trebuie scoasă din cultura noastră. buca+te: porduse agricole adunate în hambare dar şi mîncare pregătită. usturime. noi am păstrat obiceiul prin folosirea . a amesteca. a mînca.. asociat. a chema. a tăia din. a lovi.sar: mulţi.mamma” cu sensul de ţîţă. arsură(uz. a striga. familie. Cuvîntului eme-gi uztura nu i se cunoaşte sensul dar este folosit lîngă un cuvînt care are semnificaţia de a sări în apă de pe un dig. ia vedeţi cum o învîrtiţi! În eme-gi avem bu: a smulge. apă care curge. a chinui + tura: copil.min” ce arată o legătură de rudenie bazată pe originea comună dintr-o mamă foarte îndepărtată păstrînd în sensul profund urmele societăţii matriarhale. a rupe. Dacă răscolim puţin memoria. Noi avem bucă pentru una din părţile curului şi buca+ta: parte dintr-un întreg. atîţia cît mai sunt si rumîn. Latina. a face zgomot. a face zgomot (gu: gît. în limba română îl păstrăm identic fonetic şi semantic iar în latină avem aqua. a se întinde. Am considerat că este corect să fie tradus prin iritaţie. zgaibă. scandal) de unde se vede preocuparea urmaşilor troienilor pentru agoniseală si îmbuibare iar noi pentru visare şi trăncăneală. Armîn = ar: a răsuna de. pantă. Cuvîntul ulcior are în eme-gi ulciar cu sensul de veselie. a răni. a îndruma.. a curge. lac. mare (a: apă + pa: şanţ. a băga. Tot aici mai putem adăuga buca+tarie: locul unde se ţinea bucatele sau se pregătea mîncarea şi în+buca: a băga în gură.

Termenul de mamma din latină nu a fost pus niciodată în legătură cu mama din limba română deşi sensurile lor profunde sînt aceleaşi – cea care are grijă de un copil foarte mic. la pag. în engleză: pa. tata. puia. tete cu sens de tată. în latină: pateru şi în checea avem patiri(conducătorul unui sat). pa. Aceste probe arată că cei care au ridicat monumentele megalitice nu au dispărut ci s-au amestecat cu noii veniţi galii(celţii) pe care mai tîrziu i-au cucerit romanii. terci. . în română: oama. în română: ta.oameni veniţi din Ungaria si Transilvania care trăiau în civilizaţia bronzului şi mînuiau o secure dublă de luptă cu două tăişuri”.The Mysteries of Britain. îma. Hai să le punem si lor de o latinitate! Am arătat la început că avem legături foarte vechi cu populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice. mami. Această structură se găseşte şi la sanctuarul – calendar dac din munţii Orăştiei. pe marginea căruia se găsesc 180 blocuri de andezit de 45 cm înălţime. bunic..n. ma. mami. Sînt formate dintr-un terasament în cerc de 28-33 m în interiorul căruia sunt înfipţi mai mulţi de stîlpi de piatră.e. mumy. semnificaţie pe care o are şi în prezent la români. tucu. sau începutul mileniului lll î. pietrele care suspină(Stanehenge cum este scris în cronicile vechi) te pun pe gînduri! Stane înseamnă piatră. Să sar pîrleazul pînă la cei mai vestici vremelniciţi din spiţa noastră – irlandezii – să-i chem în ajutor. În interiorul acestuia este alt cerc format din 210 stîlpi paralelipipedici. daddie. inimă. suflet. în etruscă: ama. Cuvinte din engleză care se găsesc în română şi eme-gi dovedesc faptul că la sfîrsitul mileniului lV î. Au o cale de acces care traversează cercul exterior sau se opreşte la mijlocul acestuia în fata unei pietre plane unde se puneau ofrandele..doicilor. Iar aceste grupuri sînt făuritorii numeroaselor henge din ţinutul britonilor. Asemănarea cu sanctuarul de la Stonehenge este uimitoare. Toţii cercetătorii britanici sînt de acord că monumentele megalitice în frunte cu cel mai cunoscut – Stonehenge – au fost ridicate de o populaţie necunoscută care a dispărut. Transilvania si Ungaria făceau parte din teritoriul locuit în acele timpuri de neamul geţilor sau strămoşii lor. Alegerea a fost făcută special pentru că nimeni nu spune că limba engleză este o neolatină. Dar toate aceste monumente au avut atît un scop religios închinat cultului soarelui cît si unul de cercetare şi stabilire a mişcării acestuia cît si a lunii. formînd două sau mai multe cercuri concentrice. Este un terasament în formă de cerc cu diametrul de 29 m. muma. tete cu sens de om bătrîn. mama. mi. tucu. Au cuvîntul mama cu sensul de sîn. Unii presupun că aceste grupuri ar fi venit din peninsula Iberică. dam. papa. Cuvîntul mamă în emegi ama. folosindu-se la înmormîntări. dar tot aşa nimeni nu ştie că această limbă păstrează în haina ei comori de cuvinte care vor uimi lumea. 27 afirmă că Britania a fost invadată de . mamma. ta. mamy. mamai(identic cu cel din Moldova) cu sensul de mămică si mamo cu sensul de bunică. patesi. Chiar denumirea de Stonehenge care însemnă pietrele spînzurate dar după unele legende. în checea: mama şi cuvîntul tată în emegi: a. ma. om bătrîn. Cercul al treilea este format din 84 de stîlpi din lemn iar în interiorul acestuia sunt 34 de stîlpi aşezaţi sub formă de potcoavă unde se află vatra sacră. Lewis Spence în lucrarea . a ofta.e. mu. Să mai dau cîteva exemple năucitoare despre aceste cuvinte. din regiunea Carpaţilor a avut loc o puternică migrare spre vest pînă în insulele britanice. în engleză: ma. în franceză: maman (ma +man). Secret Rites and Traditions of Ancient Britain” Londra 1928. lemn sau piatră si lemn. în franceză: papa. Trebuie să arăt că druizii considerau stejarul ca arbore sacru. termen identic cu stane al nostru iar henge este apropiat de regionalismul românesc hînci: a suspina. papa. dam(soţie).n.

înţelept. sau sucul unor fructe = aca: creştetul capului. tinutul carpatic si ramificaţiile lui către sud-est si est pînă în America de Sud. a vorbi despre. generos. aka: băutură fermentată. allpa: teren agricol fertilizat cu găinat de guano si care are o culoare alb-cenuşiu = alba = aldu: a săpa pămîntul. Ideile prezente vor fi dezvoltate foarte mult în lucrarea . primul termen va fi în franceză cu pronunţare şi scriere: o(eau-apă) = o(apă curgătoare. Am folosit acest termen pentru limbile care se vorbeau în mileniile Vll î. obşte. a opri = bara: a înainta. chanca: trib războinic neincas renumit pentru violenta si viclenia lui = cianca: sarpe veninos = cianga: captiv. clan. achite(acquitter – a achita) = achita(depăşirea unei situaţii deosebite). strălucitor. a bea o băutură fermentată = acra: gustul unor băuturi realizate prin fermentare. generos) = libir(stăpîn pe el) eg(apă în occitană) = eg: a uda. liber(darnic.Folclorul englez păstrează dansul Morris foarte asemănător cu căluşul nostru ceea ce dovedeşte originea comună din ţinutul carpatic. Cacica localitate de unde se extrage sare = gagig: a se jeli cuiva. a iriga. aillu: gintă. prizonier. a pluti pe apă). In emegi ila: cărăuş. a fi mare. seminţie. cel care are grijă de alţii = capac: deasupra. peninsula iberică. a adăpa vitele. porţie. a fi de partea cuiva. capac: bogat. Italia. locuintă. a distribui.. a închide afară. comerţul incas se desfăşura în pieţe amenajate sau în spatii special construite = catu: nivelul unei construcţii. popas.n. a fi trist. personificare. cel care îti conduce viata. catu: tîrg.n. inimă. în insulele britanice. bara: unitate de măsură = bara: iaz. a fi bogat. a transporta. avere. luminat. seful unui aillu = gagic: cel care îti conduce sufletul(c trece în g cum se întîmplă de multe ori în emegi). a pune. a radia. a merge pe jos. di(dire – a zice) = di(a aprecia. a cerceta = gadu: a rupe. – l e. chimpo: numele unei regine care cultiva soiuri alese de porumb si ardei iuti = cîmpu: suprafaţă întinsă . calancha: nume incas = calancia: nume românesc de familie. superior. învăţat. rege. catu illa: spiritul negustorilor. teritoriul Frantei. a socoti. camara: grînarul unei provincii cu sensul de provizie sigură = camară: loc de depozitare sau de păstrare a proviziilor alimentare = gamara: cereale. cacic: căpetenie. papa(tată) = papa(tată). a bea. a distribui. La noi consider că nu trebuie să mai spun cum stăm cu alu sau ai lu din vorbirea populară iar în emegi alu este un adjectiv pentru animale care arată că aparţin de o anumită rasă. băţ lung si gros.e. limba administraţiei imperiului incas unde se găsesc similitudini uimitoare cu limba română si emegi demonstrînd originea lor comună. an = an. voce. Iar costumaţia acestor dansatori este foarte cunoscută pentru orice român cu mintea acasă! Ca să nu fiu uituc am să amintesc şi cîteva cuvinte care se găsesc în limba franceză cu corespondentă directă în emegi. a încuia. amer(amar) = amaru (supărare). a linişti + cu: a întemeia. nobil. a căuta. a îngrădi. neam. hrană. sus = capa: suflet. a se întîlni. a face a avea un efect. Si cum orice treabă anevoioasă are un început voi scoate în fată cîteva cuvinte din quichua. a decide).Apocalipsa de la vest la est” ce va fi un studiu comparativ a 15-20 limbi si dialecte care fac parte din grupul lingvistic arimin(cei de-o mamă).

a mişuna. a supraveghea. Cuzco(Qosqo): capitala imperiului incas. a vătăma. a se învechi. a se agita. om fără căpătîi + hucia: a fi mînios. hucha: sărac si orfan de părinţi. a picura = chicu: puţin. fir. uscat la soare si la frig = ciung: fără un braţ = ciun: a se ofili. a da. care era adunat din apa rîurilor de munte unde se găsea sub forma unor grăuncioare mici = cori: bube foarte mici care apar uneori pe trupul copiilor = cu: metal preţios. puţin. hatun: mare = hăt: întins. a conduce. hatha: castă. a chicura – a ploua mărunt = chic: mic.sa: a tăia. a străluci. huanca: piatră de hotar. începutul unei acţiuni. scandal. cori: aur. oraş. hacha: un fel de satîr = hac: crengi tăiate mărunt pentru foc. nimicitor = hunu: a rupe. huata: loc unde se leagă(prinde) ceva. a trage uşor. a distruge. huara: sort primit de tineri cînd ajungeau la maturitate si aveau dreptul să închege o familie = hora: dans la care participau tinerii ajunşi la maturitate = hura: neam. a fi epuizat chunu: cartof deshidratat. a vui = colca: a fi atent. a cîştiga. înălţime = conci: coc = con: scară + ca: casă.Huina: nume de familie la români = hu: persoană + i: . Huiana: Inca. tatăl lui Atahualpa si Huascar = Huianu. răzor = hata: a radia. căpăstru = hoata: femeie care umblă cu furatul şi este prinsă = hu: persoană + ata: a face o faptă rea. cel care nu are educaţia părinţilor si face numai necazuri = hucia: a alunga sau a fugări o pasăre. a striga.destinată culturilor agricole = cîn: a semăna + pu: teren. a fixa. neam. casă. cira: a coase = cir: aţă subţire. sălbatic. a se pregăti de drum. a fermeca. collca: depozit mare. a curăţa. a înconjura. nesăbuit. sălbatic. chuqui: ploaie. prezentă nedorită. defileu. familie. cîte puţin. hunu: cea mai înaltă căpetenie militară neincasă = hunu: violent. vită. conci: vîrf. a tăia = ciun: a prezenta + ta: a pipăi. proprietate = hat: delimitarea unei proprietăţi. locul unde sunt păstrate bunuri si în jurul cărui mişună mulţi de oameni = colcăi: a fi plin de. încălcarea hotarelor era la incasi foarte aspru pedepsit = huanca: femeie rea care îţi vînează greşelile. a se ascunde. a avea voie + cia. construită pe versantul unui munte care parcă stătea agăţată de înălţimi = cosca: pisică sau coscă: coajă = cus: piele de animal. violent. a fi mîndru. a încînta. a aduna. a întări. a pune. oprire bruscă. obicei. cira – a însira = cir: a lega. a despica. a sterge. mare = hat: înălţime mare. persoană rea si pătimaşă = hu: persoană + anca: hotar. a măsura. haili: refren ritmat în cîntecele incase = haili: refren de cîntec = hili: farmec. podoabă. a opri. a fi lipit de + ca: cătun. atracţie. a aduna. aur + ri: a turna. cartier. chonta: mîner de lance din lemn = ciontu: crîmpei dintr-o bucată mare. surcele = ha: numeros. curaca: conducătorul unei văi montane = coraca: a supraveghea o persoană bolnavă = curaca: a inspecta. limită.

soţ. rai. umflătură. pătură. mullu: scoici marine aduse ca ofrandă. pereche. . aşa este = inga: egal. era şansa supravieţuirii unei comunităţi în caz de secetă şi era sacrificată ca cea mai preţioasă ofrandă. făptură. a pipăi uşor. sănătos. belşug = mană: belşug în toate = mana: izvorul belşugului. dor. teritoriu. păşune. iarbă. a lega. dar l-am găsit identic fonetic şi semantic pe tăbliţele geţilor. înfăţişare = chip: a lega. inti tain mii: sărbătoare incasă în care se aducea ca ofrandă soarelui primii ştiuleţi de porumb ajunşi la maturitate. Lama: înger păzitor. soţie. montana: pantele estice de mare altitudine din munţii Anzi = montana: localitate în munţii Apuseni (Rosia). iaili: cîntece cu caracter păstoresc sau agrar = iaili: refren care se găseşte în cîntecele păstoreşti interpretate de Felician Fărcaş = ia: a fi plăcut + ili: bucuros. a locui împreună. soţie = mama = mami: spirit emeş care l-a făcut pe om din lut si a suflat asupra lui cu viată. Machu Pichu: oras incas descoperit abia în secolul XlX si construit pe versantul unui pisc de munte = maciu: măciulie de măciucă. pretutindeni. piciu: ascuns. a fi mare. strămos. supărare. vigoare. Termen care se găseşte fonetic si semantic în limbile anglo-saxone. Inca: conducătorul incaşilor = inca. llama: animalul specific Anzilor folosit la transport.inga: adevărat. moya: locuri de păşunat = moina: teren cultivat si lăsat pentru a deveni păşune = mu: an. necaz. respect social. o chemare a amintirilor sau caina: a deplînge = chin: suferintă + a: rezultat. a cultiva. era una din cele 12 ale clanurilor incase si semnifica luminat de soare. care nu se vede. a linişti. a creste + inu: paie. vale sau trecătoare protejată. quichua: limba oficială vorbită în Tahuatinsuyu (imperiul incas).a stăpîni + ana: lumină. mic. quipu: sistem de evidentă si de însemnare a evenimentelor care se ţinea cu ajutorul unor sfori de diferite culori pe care se făceau noduri. tristeţe. spirit feminin al destinului. Prin acest sistem se urmărea codificarea unor imagini si fapte trecute = chipu: imagine. frumos. realizarea teraselor sau a canalelor pentru irigaţii = mita: sistem de relaţii care urmăresc ocolirea legii chiar dacă este un abuz = mitu: a elogia. a mîngîia. Acest termen a fost impus de spanioli pentru că incasii foloseau expresia . pentru lapte si lînă. a apărea. meşter foarte bun.runasimi – graiul omului’’ = checea: covor de pîslă lucrat în mai multe nuanţe care se folosea si la învelit noaptea. marcă: proprietate. Acest cuvînt există în etruscă identic fonetic si semantic. mana: noroc. In româna veche nu există acest cuvînt. jignire. Expresia în limba română este întîi tain mii cu sensul de respectarea unei obligaţii în natură stabilită anterior. nostalgie. broboadă. cer. a uni. mita: relaţii de întrajutorare reciprocă între familiile unui aillu în efectuarea muncilor agricole. la fel. nume de persoană = checi: neamul celor numeroşi.. jaili: cîntece cu caracter religios sau militar = jali: stare psihică ce arată tristeţe. mama: cea care este binecuvîntată de divinitate să dea naştere. a controla. quena: naiul incas cunoscut pentru melodiile pline de tristeţe = chin: suferinţă. domeniu.

a mînca în pace” cu acelaşi sens. În limba română se foloseste . adăpost provizoriu pentru vite si capre. om prezent. a fi capabil. pachacuti: rege incas. tată (termen vechi) = pu: suflet. de curierii regali sau în caz de cataclisme naturale = tambă: viţel slab.. trăncăneală pentru a omorî timpul = tac: a izbi. bogăţie + na: om în viată. phathiri: mai marele dintr-o comunitate care desparte turmele de lama si trece puii de lama ajunşi la maturitate la turma de adulţi. cinul clericilor ce proveneau din neamul lui Inca = tarabostes: nobili geţi din rîndul cărora proveneau si preoţii – informaţie nedovedită de tăbliţele de . rang social. avere. a conduce. a strînge laolaltă + ia: mînă. natură liniştită. opus. a pătrunde. bătrîn. tarapuntaes: nobil.oca: cartof. a impresiona. provincie. a se linişte. a cerceta. suyu: tinut. aţă. a aşeza. a păzi. regiune muntoasă. ţesătură subţire de lînă sau bumbac sau îmbrăcăminte confecţionată din această ţesătură. sceptru. purej: conducătorul unui aillu (clan) = puriu. a zori. zăpsi: a prinde de veste. a executa o acţiune urcînd = su: a ocupa în sus. a se înclina. sarcină dată în timpul unei misiuni= suiu: – a urca. a apuca + la: tînăr. ricu: suveran. Paullu: fratele lui Manco Inca. tambo: depozite regale sau obşteşti. stare de echilibru = pace: a se potoli. stîncă. saya: jumătate de provincie. animal prăpădit. a face un şanţ = sapa: a face un şanţ. om = Rona: localitate în Maramures. pietriş. marfa cea mai comercializată la incaşi. domeniu. cataclismul. pacha: locul îngrijit de om pentru a fi folosit. sapsi: proprietate. a cerceta. tinut = saia: cusătură superficială a două bucăţi de pînză. a se urca + ia: mînă. pachamanka: expresie cu care se invitau la masă. a pune în ordine. a deveni alunecos. egal în funcţie. trimis regal. bucurie = pace: linişte. a se documenta. a observa. runa: bărbat. principala sursă de alimentare = oca: măsură pentru greutate egală cu cca un kilogram.purie: cărunt. a fura. a aluneca. conducător incas. a lega cu sfoară. a ucide. podul grajdului folosit ca depozit pentru nutreţul vitelor = sa: legătură. a lua cu forţa. a înhăţa. a prinde pe cineva că face ceva în ascuns. taclla: săpăligă mică = tacla: vorbă fără rost. conţinutul acestei măsuri = oca: a mînca cu lăcomie. rege = rigă: rege = rig: a supraveghea. puric: care fuge repede = puric: parazit care sare foarte repede = pu: a tîşni + rig: a căuta. care aparţine lui. domeniu. unelte si nutreţ. proprietate. folosire liberă si liniştită. creatorul. sapai: cultivarea pămîntului = sapa: a lucra pămîntul cu sapa. armă. fiecare provincie era formată din 2 saya care erau solidare la plata birurilor si efectuarea corvezilor. amplasate de-a lungul drumului si care erau folosite de armată. transformatorul cultural. În emegi ru: semen. a te afla în treabă. a smulge. gard improvizat în jurul adăpostului pentru vite. a aduce linişte. a băga de seamă. om prost = tam: credincios + bo: a transporta. a se aşeza. In emegi patesi era seful unei comunităţi iar la latini pater avea sensul de tată biologic dar si seful clanului. putere + ri: a conduce + u: bărbat. muncă făcută împreună de toţi membrii obştii = săpsi.

a uşura. ajungînd o limbă a literaţilor si a funcţionarilor publici si fiind străină în parte sau în totalitate multor popoare pe care Roma le-a adus sub controlul ei. a tîşni. neam). urma: numele unei regiuni renumită pentru cultura porumbului si ardeiului iute = urma: semne lăsate pe pămînt de către un animal. cuvintele irlandeze comune cu româna . Precizez că nici jumătate din numărul de 552 cuvinte nu se găsesc identic în limba română fonetic si semantic. zara: porumb la maturitate ce are culoarea galbenă ca a soarelui= zare: depărtare = zara: rază de lumină. contine 34. dar cine ştie ce le mai trăsneşte prin cap specialiştilor în făcături! Ultima lucrare(pe care eu am folosit-o din plin). timp de mai multe secole a suferit o şlefuire continuă.O. strălucitor = vara: anotimpul călduros si plin de soare sau Varvara: protectoarea minerilor care lucrează la temperaturi ridicate. legătură. În emegi uru: a păzi. Dictionar de Arhaisme si Regionalisme. bun. Din acest număr impresionant de cuvinte numai cîteva zeci pot fi regăsite în limba latină clasică(nu discut despre nebuloasa numită latina populară) în forme apropiate şi numai unul(ursa) este în formă identică. toate acestea anulează cele 552 cuvinte latine găsite de mine în limba română. om sau rădăcinile plantelor din arătură = ur: gaură. deasupra. a prinde. a săpa + ma: a se fixa pe. snop. puternic. Sper că nici o minte zglobie nu-i va face pe incaşi indo-europeni sau latini.plumb. Nu sîntem urmaşii latinilor pentru că cele 2936 cuvinte identice sau foarte apropiate fonetic si semantic care se regăsesc în limba română veche si emegi si 4407 arhaisme si regionalisme formate din cuvinte emegi la care mai putem adăuga cca 3000 cuvinte din limba curentă formate în acelaşi mod. scobitură. tucui: cel care are grijă de toate = tucu: părinte. realizat de Gh. Dicţionarul latin pe care l-am folosit în cercetarea mea are numai 7350 cuvinte. inimă. Latina clasică. a înveli uacaili: a plînge = uacăi: plînsetul copilului foarte mic. tată = tucu: rude. sînge. Constantinescu-Dobridor si apărut în anul 2000 la editura SAECULUM I. uchiu: ardei iute = uiu!: expresie rostită cînd mănînci ceva iute = u: strigăt + ciu: mîncare. a trezi din somn + ca: gură. început. urinsuyu: jumătatea de sus(urin în emegi: drapel. a pune. Si neamul emes avea un asemenea sistem de protecţie socială a indivizilor. a plînge ca o broască = ua: cîntec de leagăn.750 cuvinte. Bulgăr si Gh. tempu: unitate de suprafaţă considerată suficientă să hrănească o familie fără copii pe timp de un an = timpu: noţiune care exprimă scurgerea vremii = ten: a domoli. lacrimă. legătură. a lega. a răcori + pu: izvor. La aceste argumente mai adăugăm 260 cuvinte care se găsesc în limba engleză. priceput. a tipa + i: a plînge. o comoară fără egal pe care o elimină din cultura română cei care au adevăruri gata făcute. mult prea sărac pentru bogăţia vocabularului vechi românesc. wallasi: strămosi = valahi: denumirea românilor din Muntenia şi Moldova. a şterge. Titu: numele unui conducător incas (Titu Cusi). a se osteni. uru: trib de pescari ce locuieşte pe nişte insule plutitoare formate din trestie. română veche si emegi si cca 1700 cuvinte comune numai limbilor română si engleză. warawara: luminos. de pe lacul Titicaca.

cantus = cîntec. calco = a călca cu piciorul. azil. campus = cîmp. arcano = pe ascuns. Cuvinte latine care se regăsesc în formă identică sau apropiată fonetic si semantic în limba română. coasă. bordei. aratio = aratul pămîntului. albus = alb. bucca = obraji. aer = aer. coma = coamă. celo = a celui. a asculta. Dar dabele erau centrele politice si sociale ale triburilor geţilor unde se judecau pricinile grave şi se hotărau treburile importante pentru întreaga comunitate. barbaria = barbarie. crista = creastă. necopt. annuus = anual. attente = cu atentie. a mînca. lingusitor. acoperit cu aur. cepa = ceapă. crucis = cruce. crudelis = crud. cela = cămară. a primi. sălbăticie. argentum = argint. a însela. aprilis = luna aprilie. acclaro = a arăta clar. gresie. sălbatic. a aduna grămadă. credo = a crede. adăpost. înclinat. ah = ah. acer = ager. coqua = a coace. Aşa de puternic am fost latinizati că limba română a păstrat cuvîntul dava cu sensul de reclamaţie. răstignire . În partea stîngă a semnului egal este cuvîntul latin iar după acest semn se află cuvîntul românesc sau explicaţia în limba română. dispută. asylum = loc de scăpare. cu japca. trist. colloco = coloca. unealtă pentru adunat jarul la cuptor. cerno = a cerne. suprafată întinsă. collinus = colinar. a fierbe. a brăzda. caldus = fierbinte. a observa. a primi. a strînge. violent. Aceste centre aveau si rolul de centre de schimb a bunurilor care prisoseau. cornus = arborele de corn. potecă. canis = cîine. attendo = a fi atent. a asterne. cervus = cerb. bruma = iarnă. attingo = a atinge. ceno = cina. cingulum = cingătoare. angusto = a îngusta. bonus = bun. a socoti. coacervo = cociorvă. comatus = pletos. cornu = corn. econom cumpătat. acus = ac. chorea = horă. Am folosit Dicţionarul latin –român apărut în anul 1966 la Editura Ştiinţifică care are 7350 cuvinte. celulă. castro = a castra. adiutor = ajutor. arcus = arc. annus = an. a îmbuca. anguste = strîmt. armă. ardeo = a arde. a acoperi. a observa. vacă. adstringo = a lega. canto = a cînta. plîngere. casa = colibă. accolo = a locui în preajmă. crucio = a chinui. cald. clare = clar. a aduce. acclinis = rezemat. bos = bou.si eme-gi iar ca moţ sînt cuvintele quechua. caseus = cas. annato = a înota către. barbarus = străin. cicută = cucută. ausculto = a asculta. canal. blînd. animal = animal. chorda = coardă la un instrument. a se încrede. cu arcanul. a plasa banii într-o afacere. aro = a ara. a pune: adduco = a trage la sine. curcubeu. barba = barbă. audio = a auzi. asper = aspru. a ascunde. cos = cute. attat = vai!. cado = a cădea. cornum = coarnă. a aduce. a lua masa. caput = cap. appareo = a apărea. costa = coastă. crudus = crud. cera = ceară. a = a. a afla. bene = bine. dans. sprijinit. atît!. aurum = aur. carrus = car. auratus = aurit. bracatus = îmbrăcat în nădragi. area = arie. a se arăta. callis = cale. certatio = ceartă. a micsora. arma = arme. addo = a aduna. cărare. îngust. femeie rea. cauda = coadă. attentus = atent. Cine vreau să ştie limba care a vorbit-o poporul român de-a lungul timpului pînă la începutul secolului XlX trebuie să o caute în dicţionarele de arhaisme si regionalisme si nu in limba latină clasică sau în afirmaţiile unor înţelepţi care nu pot dovedi nimic din ceea ce spun. adsterno = a întinde la pămînt. allego = a alege. computo = a calcula. blande = măgulitor. chingă. barbar. carnis = carne. amare = cu amărăciune. plete. cresco = a creste. cingo = a încinge. autumnus = toamnă. acolo = acolo. acolo. amarus = amar. gură. cîrcotaşă. canalis = tub. a deslusi. afflo = a inspira. circus = cerc. capra = capră.

fenum = fîn. filius = fiu. farina = făină. nos = noi. sîn) = mama. nurus = noră. mortuus = mort. nefericit. hospita = oaspete. sărac. maius = luna mai. fetura = fătat. mater = mamă. illacrimo = a lăcrima. nucis = nucă. merula = mierlă. multum = mult. montana = montana. . murmuro = a murmura. heri = ieri. nascor = a se naste. inumbro = a umbri. inde = inde. genu = genunchi. nebula = negura. manica = mînecă lungă. mentis = minte. fames = foame. muto = a muta. grămadă. miratio = mirare. fumo = a fumega. a căsători. hei! = hei!. cum = cînd?. nodus = nod. gît. filum = fir. mica = mic. iubeo = a dori. lingua = limbă. locus = loc. latro = a lătra. cuculus = cuc. mons = munte. a tortura. lupus = lup. nodo = a înnoda. milium = mei. marito = a mărita. fera = fiară. lignum = lemn. duro = a dura. impingo = a împinge. illumino = a lumina. a chinui. noctu = în timpul noptii. mamma(tîtă. focus = vatră. fuga = fugă. musca = muscă. lumen = lumina. incipio = a începe. facere = a face. luna = luna de pe cer. malleus = mai. flacără. humilis = umil. gula = gură. mollis = moale. dulce. a suspina. mutus = naris = nară. mugitus = muget. lingula = lingură. dense = dens. large = belsug. uimire. massa = masă. muscus = muschi. mollesco = a molesi. iracundia = iracandia. lana = lînă. mînie. incepto = a începe. insula = insula. frico = a freca. floris = floare. natio = natiune. gustus = gustat. dormio = a dormi. a ataca. mel = miere. duo = doi. iuro = a jura. mustum = must. larghete. furia = furie. do = a da. herba = iarbă. inclinatio = înclinare. nato = a înota. filia = fiică. manus = mînă. fusus = fus. mors = moarte. ligo = a lega. ira = ira. nedum = necum. frigo = a frige. figo = a înfige. foc. iuratus = care a jurat. funalis = funie. humilitas = umilintă. furca = furcă. morum = mură. curto = a scurta. inno = a înota. numero = a număra. laudo = a lăuda. murus = mur. în ce fel?. heredis = herede. mollio = a înmuia. fur = fur. iugo = a înjuga. femina = femeie. medulla = măduvă. gener = ginere. mulier = femeie. gena = pleoape. intro = a intra. nomen = nume. mînie. fumus = fum. miseria = mizerie. inceptum = început. intra = înăuntrul. lacrima = lacrimă. lacrimo = a lăcrima. margino = a mărgini. fructus = fruct. inclino = a înclina. mola = moară. ciocan. fulgur = fulger. mare = mare. locustă = lăcustă. latro = lotru. a declara. directe = drept. gelu = ger. menta = mentă. gusto = a gusta. nasus = nas. fraga = fragi. hot. duco = a duce. des. meritum = merit. detono = a tuna. vîrf. ningit = ninge. culmen = culme. gazdă. firimitură. topor. neam. longus = lung. lingo = a linge. luteus = lutos. lutum = lut. digitus = deget. gemo = a geme. dulce = plăcut. roadă. dator = dătător. meus = al meu. latus = latură. mendacium = minciună. impugno = a împunge. marginis = margine. gallina = găină. fulguro = a fulgera. humeo = a fi umed. frigus = frig. smoc. lacteus = de lapte. mulgeo = a mulge. lupa = lupoaică. mugio = a mugi. liber = liber. nigrum = negru. murmur = murmur. curatio = curătenie. îngrijire a trupului. a detuna. gust. funis = funie. frater = frate. libero = a libera. miser = mizer. latratus = lătrat. fundus = fund. homo = om.pe cruce. lippus = lip. ferrum = fier. lacus = lac. draco = balaur. floccus = floc de lînă. morior = a muri. fugio = a fugi. lenis = lin. mensura = măsură. incingo = a încinge. macero = a măcina.

russus = rosu-închis. tortus = tort. unguis = unghie. spumosus = spumos. paries = perete. somnus = somn. rea = rea. umbrosus = umbros. totus = tot. umbro = a umbri. urtica = urzica. prunum = prună. rumpo = a rupe. occupatio = ocupare. spica = spic. prosto = prost. tyrannis = tiranie. tilia = tei. rancidus = rînced. ultimus = ultim. tu = tu. saline = salină. miros. parens = părinte. umbra = umbră. partis = parte. stellatus = înstelat. susurrus = susur. stinguo = a stinge. tuli = tuli. boccea. pote = a putea. tacite = tăcute. sterno = a asterne. sagitta = săgeată. pasco = a paste. salto = a dansa. torqueo = a toarce. popa (cel care face jertfele) = popa. pomum = pom. bubă. rapio = a răpi. turbo = a tulbura. turbate = turbat. turma = turma. ulcus = ulcior. surdus = surd. sedeo = a sedea. palma = palmă. suffulcio = a sufulca. subiratus = supărat. ruinosus = ruinat. oculus = ochi. tono = a tuna. liniste. plango = a plînge. socrus = soacră. uro = ură. plumbum = plumb. spina = spin. oh! = oh!. pectus = piept. salis = salcie. ripa = rîpă. palus = par. saccus = sac. taurus = taur. timeo = a se teme. tamen = taman. pons = punte. populus = popor. sors = sort. sorbitio = sorbitură. seu = sau. pinus = pin. tergeo = a sterge. a întepa. plene = plin. rota = roată. sat = sat. truncus = trunchi. singuli = singur. scrofa = scroafă. roto = a roti. rado = a rade. termino = a termina. ursus = urs. tondeo = a tunde. repens = răpezime. împreună. sudor = sudoare. ramus = ramură. rotunde = rotund. soror = soră. scio = a sti. odor = odor. urceus = urcior. puteo = a puti. stringo = a strînge. portio = portie. pascuum = păsune. unde = unde?. rupes = rîpă. pila = pila. pono = a pune. una = una. pomarium = pomărie. pullus = pui. olla = oală. ursoaică. tortor = tartor. passus = pas. rogo = a ruga. st! = sst!. saltus = salt. palea = paie. usus = uz. strămosi. tussio = a tusi. spuma = spumă. ungo = a unge. partio = a împărti. penna = pană. pastor = păstor. pereo = a pieri. sufflo = a sufla. ursi = a urzi. octo = opt. securis = secure. piezis. pedica = piedică. podagra = podagră. rideo = a rîde. uber = uger. socer = socru. sono = a suna. saturo = a sătura. risus = rîs. pallidus = palid. unus = unu. porto = a purta. sedes = sedă. porta = poartă. rosmarinus = rozmarin. statura = statură. porcus = porc. suffero = a suferi. prunus = prun. tyrannus = tiran. oleum = oloi. testu = test. subtus = supt. salio = a sări. pellis = piele. sagitto = a săgeta. panis = pîine. ramosus = rămuros. putridus = putred. rumino = a rumega. pacis = pace. placo = plăcut. destul. stupro = a stupi. susurro = a susura.obliquus = oblic. rotundo = a rotunji. stirpis = stirpie. tonsura = tunsoare. sitis = sete. ulcero = ulcera (a fi plin de răni). temeritas = temere. liniste. perdo = a pierde. traho = a trage. rodo = a roade. spatha = spată. stomachus = stomac. serum = zer. spurco = a spurca. sal = sare. sonus = sunet. os = os. sorbeo = a sorbi. praeda = pradă. tremo = a tremura. sex = sase. primus = primul. tendo = a întinde. sugo = a suge. tussis = tuse. usura = uzură. paco = pace. tempus = timp. puteus = put. ruina = ruină. sitio = a fi însetat. occupo = a ocupa. semen = samăn. tres = trei. a sălta. livadă. sanguis = sînge. sarcina = sarcină. semino = a semăna. turtur = turturea. spurcus = spurcat. tingo = a întinge. tremor = tremurare. obligo = a obliga. odiosus = odios. ros = rouă. occido = a ucide. septem = sapte. pugnus = pumn. ustulo = a ustura. sudo = a asuda. sto = a sta. sir. ulmus = ulm. teneo = a tine. signum = semn. spartgo = a sparge. trudo = a trudi. sortitus = sortit. unda = undă. tegula = tiglă. raro = rar. taceo = a tăcea. ordo = ord. pelagus = pelag. turba = a turba. ursă = ursă. a arde. saluto = a saluta. . sub = sub. pungo = a punge. udus = ud. reparo = repara. satur = sătul. probosus = a probozi. stela = stea.

verres = vier.n. a fost transcrisă totdeauna în vocabularele semite în . vipera = viperă. vitellus = vitelus. soc) sau se scria în mai multe feluri dar avea acelasi sens(sopîrca: a linguşi. vocis = voce.e. a se răsuci) dorni. Emesii aveau obiceiul să nu mai scrie ultima(sau ultimele două) literă aşa cum fac oşenii în vorbirea lor curentă.dicţionarelor” paleoakkadiene si paleobabiloniene.. vae! = vai!.. volo = a voi. . vindico = a vindeca. puţine cuvinte sunt compuse din două sau mai multe silabe. venia = voie. v. venatus = vînat. vulpes = vulpe. î ca i (cînd-chind). În paranteza rotundă am pus sunetul care nu a fost scris în textele emeş.b” de multe ori devine . sog. În partea stîngă a lexiconului se găseşte cuvîntul din limba română iar după semnul (=) urmează cuvîntul emeş cu sensurile aferente.ce”. video = a vedea. În paranteza pătrată am pus cuvîntul din limba engleză cu explicaţia aferentă. z înlocuit cu s sau ş.ce” moale. ă ca a(masea-măsea). Aceste limbi nu aveau sunetele .şi” aşa cum fac cei din Muntenia cînd vor să-i zeflemească pe moldoveni .. vitis = vită.pi centru” cu . Emegi(limba sumeriană) a fost limbă liturgică în Mesopotamia pînă în secolul V î. a se învîrti. j. Scrierea sumeriană este în cele mai multe cazuri monosilabică (aglutinantă). t sau nu au reuşit semiţii să le redea în dicţionarele lor.. vidua = văduvă. chiar dacă structurile sociale si politice ale emesilor erau dispărute de mai bine de 1300 de ani.p” şi invers.u”..şe”. velo = a înveli. valles = vale. limbi semite şi înrudite între ele.pi şentru”.vaca = vacă. virga = vargă. Prestigiul extraordinar al acestei culturi a fost recunoscut chiar de cuceritorii akkadieni si ulterior babilonieni care au folosit această limbă în oficierea cultului religios. ciuc. Traducerea limbii sumeriene s-a făcut cu ajutorul . au rezultat cuvinte noi dar cu sensuri apropiate sau identice monosilabelor iniţiale. se poate scrie su+par+ca sau sub + ir + ca sau su + bir +ca). fenomen întîlnit şi pentru d înlocuit cu t. i. a lovi.. viridis = verde.ci” şi au fost transcrise prin sunetul .. vermis = vierme. Unde am considerat că traducerea semită a modificat sunetul original am trecut termenul propus de mine si ulterior termenul . vocalele ă.n. Vocala . venio = a veni. Limba emegi nu avea consoanele f. persoană. vultur = vultur.. vicinia = vecinătate. Fenomenul este asemănător dacă s-ar încerca transcrierea limbii chineze cu alfabet latin. corect .o” din emegi. a scăpa. a pune + a: braţ. Consoana . vis = vis.. ciog. Un cuvînt(fonem) se putea citi în mai multe feluri.. venenum = venin.e. alături de civilizaţia egipteană este fundamentală în evoluţia civilizaţiei europene si a celei din vestul Orientului Apropiat. venator = vînător.. dormi. vita = viată. (sug se poate citi ciug. g înlocuit cu c. vespa = viespe.. În limba română prin unirea a două sau mai multe monosilabe a limbii vorbite în mileniul Vlll – lll î. verbum = vorbă. Limba română veche surprinde trecerea vocalei u în o ca în cazurile dubă(dub: a bate cu putere . vena = vînă. Sîntem din acelasi neam cu emeşii (sumerienii) Civilizaţia emeş(sumeriană) a marcat foarte puternic civilizaţia lumii si importanta ei. . cioc. î au fost transcrise prin a. tobă sau durni(dur: locuinţă + ni: gazdă. De reţinut că şi în prezent arabii(urmaşii semiţilor) care au studiat în România pronunţă consoana p ca b(bobor – popor). vicinus = vecin. forţă putere) dobă. vinum = vin. vadum = vad. vas = vas. vendo = a vinde. a umbla cu şmecherii. care au încercat să transpună într-o structură semită o limbă aglutinantă.

a-si avea originea. liberă de orice dogme preconcepute privind originea neamului si limbii noastre. cingătoare de pînză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit.me” şi acelaşi sens poate fi explicat cu mai multe expresii(putere = a. Au mai rămas destule comunităţi care să-si continue existenta milenară. calitatea de nemeş. face pe cineva boier. cel mai de seamă. nemeşie: rang social. folosită în special la schelele din construcţii. termenii fiind foarte greu înţeles. a înnobila. germană. Mai există expresiile: . prima categorie. su. a se clătina. sîngi: element care a stat la baza constituirii clanurilor si a ginţilor avînd un strămoş comun = sang-gi: persoană care aparţine prin naştere aceluiaşi grup..a-l tine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. Sunt convins că sensul multor cuvinte a fost influenţat de traducerile succesive(emegi. Sang-gi îsi spuneau emeşii şi termenul a fost tradus eronat după . Toate sensurile se pot reduce la următoarele: a apăra. sunt foarte chibzuiţi în acţiunile înfăptuite si sunt foarte demni. Ţinutul locuit de emeşi se numea Ki-en-gi. fîşii de pînză sau piele din hamul cailor. la sud de mare iar în nord au construit mai multe ziduri de apărare.. clasa nemeşilor. Cuvîntul hora are sensul de a dansa în cerc iar în eme-gi cuvîntul hura are sensul de neam. noi românii mai păstrăm vechile tradiţii si obiceiuri. Mai există termenii a nemeşi cu sensul: a boieri. prima clasă socială. usu). a se trage din. nemeşug: nemeşie.. a învîrti. a fi în stare = Ki-en-gi: teritoriul pe care mai tîrziu semiţii l-au numit Sumer. hop zurzur” iar emesii au ambele cuvinte hup: acrobat. Precizez că s-au descoperit pînă în prezent cca. de neam mare. a ocroti. a conduce. De Anul Nou în Moldova se umblă pe la casele oamenilor cu dansul căluţului care începe cu expresia . fîsie de pînză sau piele folosită pentru fixarea şeii. Cuvintele emegi au mai multe înţelesuri ajungînd să treacă de 250 pentru expresia . se consideră că aparţin de vechi familii boiereşti. . era apărat natural la est si vest de fluviile Tigru si Eufrat.a lăsa din chingi” – a lăsa liber. 100000 tăbliţe de lut cu scriere emegi dar nici jumătate nu au fost descifrate iar pentru scrierea veche pictografică dificultăţile sunt si mai mari. akkadiană. Neamul emeş(sumerienii) cînd au plecat din ţinutul actual al României nu au lăsat în urmă o imensă pustietate. . prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. vită. a susţine. a se opri. În regiunea Oaş(Us) din nordul României există o comunitate rurală de indivizi ce-si spun cu mîndrie nemes. În limba română avem cuvîntul chingi(cu primul i pronunţat mai lung) cu sensul de bucată de lemn lungă si îngustă care se fixează pe un alt lemn cu rolul de a-l întări. română) si consider o mare datorie a statului român să dispună măsuri care să ducă la o implicare majoră a persoanelor interesate din România în descifrarea tăbliţelor de lut care poartă scrierea emegi. babiloniană. Consider această greutate explicabilă pentru un străin de această limbă dar nu si pentru cel care stăpîneşte foarte bine limba română veche si are o minte isteaţă. a fi uniţi.. a controla. totalitatea lor.a tine în chingi” – a constrînge. Limba engleză păstrează aceste sensuri prin cuvîntul king. a sălta. sunt oameni de încredere.cunoscut de sumerologi. a sări si zur-zur: a se zgudui.. Chiar dacă timpul ne-a despărţit de peste 5000 de ani. a proteja. engleză. Ei nu se amestecă prin căsătorie cu ceilalţi săteni. Chindie este denumirea unui dans iar la emesi ki-e-ne-di are sensul de a dansa. a bucura pămîntul.

a cînta) cu sensul de vioi.descifrarea tăbliţelor de lut prin . În raport cu vecinii semiţi. ciripeală. poporul ales sau civilizator. ei erau cu adevărat un popor civilizator. mîndru. demn iar pe tăbliţele geţilor am găsit cuvîntul gig cu sensul de frumos. Un alt termen folosit pentru poporul emeş este sang-gig tradus gresit tot prin . popor civilizator. a chiui. Limba care o vorbeau se numea eme-gi cu sensul de limbă a neamului conducător. aparţine prin naştere grupului) si poate avea în eme-gi sensul de neam ales. Irlandezii au cuvîntul giogadh cu sensul de a scoate strigăte ascuţite.capete negre”. Trebuie să arăt că termenul gi poate fi tradus şi prin a strînge părul.. Limba română mai are cuvîntul gigia cu sensul de tînăr frumos si plin de farmec. chiot. a conducătorilor iar poporul să se numească . distracţie identic cu gigia al nostru. subţire şi gigăt(gig: bucurie. a striga. a încuraja. urmaş) care vine în sprijinul ideii arătate mai sus. eme-gi.. le-au cultivat limba si religia pînă în secolul Vl î. chipeş. codite de păr.capete negre” de parcă iar fi potopit rîia pe toţi. pieptănat cu cărare pe mijloc şi legat în coadă la spate(cum poartă părul şi în prezent călugării români sau cum purtau moţii) consider că este o greşeală traducerea . Poporul care locuia acest teritoriu se numea emeş sau sang-ngi .. veselie. corect ar fi neam ales. În urmă cu 4500 pe acelaşi teritoriu a locuit neamul emeş(se poate citi şi emeci) – o ramură a strămoşilor noştri carpatici – care vorbea o limbă numită eme-gi. neam civilizator sau neam nobil. a străluci de bucurie. Intr-adevăr emeşii de cele mai multe ori purtau pe umăr o pînză care era înfăşurată pe trup. mîndru.e. suferinţă + at: schelet. Tot în irlandeză mai sunt cuvintele gigea si gigi cu sensul de chicoteală.e. pagubă. civilizator. negru. sumbru. Este o certitudine că gig trebuie tradus şi prin mîndrie. adică poporul mîndru. melodia după care se execută acest dans. Dar el este păstrat în limba română cu sensul de val de pînză. Limba română veche mai are cuvîntul gigă ce este un dans englezesc(jig) dar şi irlandez executat cu vioiciune si veselie. slab. nobil. Să repet emes. învingătorii lor semiţii.sumerieni” dintr-o interpretare eronată a termenului de Sumer folosit de akkadieni pentru teritoriul dintre Tigru Eufrat şi Golful Persic. nobil. Deşi au dispărut ca stat în secolul XVlll î.. Este inadmisibil ca limba unui popor să fie aleasă. a radia. gige si giga cu sensul de chicoteală. a batjocori.n. popor nobil. ceea ce-i făcea să se deosebească de semiţi care umblau cu bustul gol. Tot noi păstrăm termenii: gigat(gig: tristeţe. Fantastic! Emesii au traversat istoria şi ne sunt contemporani! Dar istoria le-a făcut o mare nedreptate prin Jules Oppert în anul 1855 cînd a botezat acest popor necunoscut cu numele de . Un popor plin de veselie si vioiciune aşa cum erau emeşii nu putea fi negru în suflet sau la minte. mîndrie + at: tată. a sfida şi care păstrează ambele sensuri din limba română pentru gigat ceea ce confirmă o traducere incompletă a cuvîntului gig din eme-gi. Termenul gig are sensul de trist. slab) cu sensul de slab. a se hîtjoni. în captivitatea din Babilon cînd si-au prelucrat propriile mituri şi legende au preluat din această cultură toate miturile iudaismului inclusiv mitul . emeci. dovedind imensul prestigiu de care se bucura cultura emeş. drăgut. limbă aleasă sau oficială... În limba irlandeză există cuvîntele gig. demnitate.capete negre” şi trebuie înlocuită prin poporul ales. a nobililor.capete negre”. cuvîntul gi a ajuns gig(gi: om tînăr + gi: nobil mîndru.poporului ales” pe care l-au folosit cu foarte mare abilitate în epoca modernă. Dacă ei nu aparţineau rasei semite iar statuile îi prezintă cu părul subţire. Ei îşi numeau tara Ki-en-gi cu sensul de ţinutul neamului înţelept sau a demnitarilor de sînge nobil. Prin repetare. poporul civilizator. vesel(gi: tînăr + gi: nobil mîndru + a: odraslă. boală. a lua peste picior. civilizator.n.. În sudul Iraqului există în prezent un grup etnic ce îsi spune emeci. Iudeii.

Iasi: oraş în centrul Moldovei istorice si capitală pentru 321 de ani. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. termenul de Sumer fiind specific culturilor semite care s-au suprapus peste cultura emeş. a înjura. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. suflet rău. a trimite. locul unde pasc vitele si oile si se stabileşte stîna. a dăinui. suflet parşiv. a ieşi afară. a ocoli. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. im: murdărie. noroi. caracter pervers. şi care fără să ştie participau la descoperirea propriului trecut! În Consiliu de Administrare al Iraqului din 2004 exista un reprezentant cu numele de Baralulu. zoioşie. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. a rezista. înainte. înclinare. supărare. imas: păşune. mentalitate ca în expresia . şiretlicuri. tină. slim. individ periculos. privire. iesire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. a aprecia. Nimeni nu s-a gîndit că muncitorii care participau la săpăturile arheologilor erau urmaşii celor care au creat acea cultură fabuloasă a emeilor(sumerienii). a merge pe stradă. a zări. oraşul celor sase coline = ias: sase.igi: ochi.. darul sau bunul ce se dă cu mîna = ia: cinci. a tine. fel. a lăsa. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VI i: strigăt de uimire. a conduce afară. astăzi nu le mai auzeam. a consulta. Numele este fără discuţie emeş şi poate fi interpretat prin conducătorul neamului străbun. a privi. a înţelege. pană. nămol. familie blestemată. a vedea. necaz. exprimă un îndemn. ie: da. .. a batjocori = imi: minciună. aspect. staul. persoană închisă în sine. lip. ie: a da. plimbare. ia: de la verbul a lua. jeg. caracter. ima: a întina cu vorbe. adică cinci degete de la mînă. respiraţie agitată. a se uita. ima: a murdări. a înfrunta.iar tara lor se numea Ki-en-gi. necaz = i: strigăt de durere. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. Canalul Um Kasr este tot o denumire emes(um + kas +ri) cu sensul de rîul care curge dirijat. a lăsa. mîl. conştiinţă.sînge rău” care semnifică om parşiv. sîngi: figurativ cu sensul de suflet. Dacă dispărea poporul care a creat aceste structuri fonetice. găvozd. a da de. ici: aici. toloacă = imas: stînă de oi sau de vite. a trimite. a lăsa. a se duce = i-i: a trimite. a mînji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. a lua = i-i: a se ridica. fire. reputaţie proastă. Trebuie cercetat acest domeniu pentru a aduce adevărul la lumină. Se mai foloseşte si înjurătura . a înjosi. asa e! = i-i: a da de. glod = im: argilă. Trebuie arătat că în limba quechua(limba folosită de incaşi) sango semnifică suflet. ii: a merge. supărare.sîngili mă-ti” cu sensul de blestemat să fie neamul care te-a zămislit si te-a format ca om = sang-gi: suflet rău.

a face necazuri. a alina. jurămînt. a apărea încet. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. mijlociu. inima: casă a sufletului si conştiinţei în sens religios. a lumina. pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. îs: sunt. promisiune. sclipire. cel care adună ofrandele si obligaţiile. întocmai = inca.inga: iar.in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. a arunca o privire fugară si curioasă. a apărea. pentru un moment sau pe furiş. a expune. egal. a usura. fierbinţeală rezultată de la mîncare. aspru. a scădea. a strînge de-a lungul. iz: miros deosebit. fibră. a susţine. amar. inca: iaca. tel. prădăciune = jac. nelinişte. jap: distantă echivalentă cu o aruncătură de piatra = jap. direcţie. a şerpui.sag: a devasta interiorul unei case. a aduna. creangă. a distruge. la fel. asa este. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie.sa(i): albie de rîu. potlogar = jabra. tulpină.enger: înălţime. în urmă. a delimita. a împărţi. a prăda. a mişca. nostru. din nou. a sprijini. exist ca persoană = is: persoană. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. clar de lună. boare. a şti. a măcelări.sab: a măsura. neplăcut. a se repeta. a creste jale: stare psihică ce inspiră frică. a se ghemui.sab(a): a tăia afară. a ajuta.i-zi: lemn. putere divină. gust neplăcut = iz. de strajă. adevărat. întocmai. a spinteca. viitor. a spune. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez si îl veghează toată viata = inger. a cuceri. izi: a construi din pămînt un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. cult. a se zgîi = iti: lună. a lovi. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta. teamă sau disperare. iti: a se ivi numai cu capul. a descărca. a ucide. cruce. subtire. a se ivi. mirosul specific al lemnelor arse. vorbă. duhoare. a confirma ceva. îngespa: femeie pusă pe ceartă.sabra: intendentul templului. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate si frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi si Dumnezeu. egal. cult. jac: jaf. a reveni. a lîncezi. asa este. apartenenţă. legătură. din nou. înfierbîntată. a . căldură mare. noastră. a stăpîni. organ al corpului uman. în spate. necaz mare = jala. oracol. a face din. inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat. jai: mulţime de pui de peste = jai. a se arăta puţin. a ondula. protectoare a individului de la naştere pînă la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. sfîrsit. a răni. vargă. a sta întins. izî: a mînca = izi: foc. aventură amoroasă. în depărtare. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inimma: cuvînt. drum cale. jordie = japa. scop. iar = in-ga: la fel. iar. a suferi. a trage. mulţime. a ridica o movilă. jabrac: om de nimic. a aparţine unei comunităţi ce se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. a asculta. a face. putere divină. japă: nuia subtire si elastică. tolerantă.sa-la: a păcăli.

a amesteca. lespede. a pune mîna = lu-a: a duce.gir: fructe. rezistentă. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. dorinţă = liru: forţă. a da o raită. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a minţi. a răsplăti. a doborî. plac. rod. a lungi. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş. a mîna. a merge de-a curmezişul. june = li-gi-in: tînăr. voinic. a înfăşura. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars.doborî. a striga. a urmări. jîg: murdărie.gig: tînăr. dală. bară. a pune pe fugă.sub: a arunca. vigoare. lip. a încînta. a trînti. juli: a jupui piele prin cădere si frecare = juli.se-bi: a fi mînios. a se plimba. jeg = jîg. sexul bărbătesc. construcţie din buşteni pe povîrnişul unei coaste. neserios. popor. a pisa.gib: a merge după plug. a bate. mîndru. plăcere. a se înnegri. a se înfierbînta. a pomeni după moarte. a fi spumos. a fugi. a se freca pe piele. jărî: a alerga. a măcina. a alunga. rîp = jip.sar(i): a goni. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. a se murdări de sus pînă jos. .gig: negru. grămadă. a se sprijini. lagăr: împrejmuire păzită. a hăitui. a lălăi = la-la: bucurie. jup: a trînti jos. jeg. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. a alerga. vorbe. fără rost = lala: nepăsător. a goni = jărî. jilip: construcţie din bîrne si scînduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii.gib: întunecat. lacas: locuinţă. jeg. a se murdări de jos pînă sus. ofrandă de la morţi. a face exerciţii pe tăbliţă. lălăi: a vorbi fără rost. a azvîrli. a croi pe cineva cu biciul = jepi. a dobori. a fi violent. jepi: a arde una cu biciul. fericire. slin. vrajă. spaţiu pentru adăpost.gilib: par. tare. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. jgheab. a sili. a îndrepta. loc de staţionare a trupelor. a convinge. slin = jip. leru: gust. închis. mizerie. a lua. tare. jic: om tinerel si voinic = jic. a umbla aiurea. a alerga. rotofei. tînăr fermecător. lagam: mină sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. strămoş mitic. a trăncăni = lalla(i): neserios. întunecat. laf: palavre. a exagera. nepăsător. a lua. a se întinde de-a curmezişul. a se grăbi. nobil. jip: murdărie. brun. deficientă. rîp. a lega. hoinar. a denunţa. lala: a cînta o melodie fără cuvinte. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. şcolar. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. les: cadavru = lis: pomană. a arunca la pămînt = jup. a spune. a lovi. a aduce. a prepara. lela: a hoinări. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv inclusiv de către geţi.sul(i): grabă. leghin: flăcău. grăsuţ. a face seminţe sferice. construcţie cu caracter religios = lacas. jep: murdărie pe pielea omului. taifas = lah: a şti. puternic.

măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. torent. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte.me-du-ga: zeii mei. cătun. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. metoc: mănăstire mică. a gîfîi. a folosi. nărav. melic: obicei. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. . puzderie. mîini. inundaţie. a convieţui. a veni în valuri. soţie. a da. unitate de măsură de 1/2 kg. a întovărăşi. mîli: a acoperi cu nămol = mili: negru. aşezare. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a conduce. lungan: om mare. om mare. a bate. bogăţie. lutui: a unge cu lut. belşug = mana: pereche. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. a inunda. pe sine. ciudă = ma-ra-az: exuberantă. măciucă = ma(i): a întări. mîni-ta sau mîni-sa = mini: soţ. om înalt = lugal: stăpîn. şuvoi. mulţime. apucătură. rodul fericirii. a potoli.me-ni-da: pentru sine. menţinere. slab. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. nepăsare. care urcă. belşug. deoarece. protejare. mas: popas peste noapte. pereche. 2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. violentă. moasă: femeia care asistă si ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. a sufla greu. a convieţui. mania: a mînui. mîni: mamă. închis. crescută bine. a accepta. a sfărîma. binefăcătorii mei. a arunca.masi: jumătate. ca în expresiile. 50. nor. femeie care naşte un copil. a spori. rîu. majî: unitate de măsură între 50 – 100 kg = majî. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalentă valorică ce avea rolul de monedă. lovitură. masiv. a slăbi puterea. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. prostesc. tineresc. o plută mare. fluviu mare. a potopi. pereche. a creste belşugul. a ieşi din albie. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. persoană. a bate cu furie. necaz. întunecat. mare. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. o barcă largă. puzderie. putere necontrolată = lum(e): mulţime.lume: gloată. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mînios. a dirija = mana: asociat. marghidan: vînzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. mana: bogăţie. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. menită: cuvenită = menita. cu capul în nori. fără judecată. bunăstare. vacă în anul trei. muncă grea. om cu stare deosebită. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. înălţime de munte acoperită cu pădure si care de multe ori este învăluită în ceată. a purta îmbrăcăminte largă. loc de găzduire = metoca. maraz: pornire. pentru că.

a blestema. căldare = mu(i): a boteza. muşiţă. drag. a scufunda într-un vas mare. frecvent întîlnit în cîntecele de dragoste = murgu: a încăleca. frumos. . a aşeza. lucru important = nam: tată. sarcină. gură.mur: a înconjura. a tipa. lovitură. fel. insectă. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. a se ghemui.mus: suprafaţă de teren. murg: amurg = murgu: către. musina: a căuta mirosind. a se legăna. a speria. nam: lucru voluminos. animal care se tîrîie. mură: mure. destin. fluture = mu-sen: insectă. înflăcărare. striga. a curge. a pălmui. a pregăti. a adăpa vitele. a pune un par. a se frămînta.mudru: ciocan cu cap rotund. leoarcă. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. intrare. funcţie. responsabilitate. moi: ud. injurie = mu(e): injurie. a oprima. murui: a unge un perete cu pămînt amestecat cu apă. coamă.mus-de: a opri munca. fată. îndrăzneală. a pune masa. apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. tristeţe. a pălmui. a fi în dezacord = na: nu. putinţă. a striga. a burniţa. lovitură. a tăia. conducător. a bate. a murdări. soartă. a smulge din rădăcini. a lăsa urme de la fierul înroşit. a despica. sosirea serii. mijlocul unei suprafeţe. mos: suprafata de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun si care în timp a devenit proprietate ereditară = mos. zburătoare. afine = mur(a): vegetaţie. interval. na: a da. divinitatea lunii la emeşi. drag. a lipi rău un perete de pămînt de la o casă. a urzi ceva. a mînia. a umbla pe jos după ceva. spinare. a înfrunta. a radia de bucurie. a lega. tesătură foarte fină = mul: strălucire. posibilitate = modru. murgu: cal de culoare închisă. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec. a sfărîma. decesul = mor. mizerie. a refuza. a striga. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stîrnesc rîsul = mucali: a rîde în hohote. a priponi. mor: sfîrsitul vieţii. a se îmbujora. nadă: momeală = nada: culcuş. a păzi. a îmbrăţişa.modru: mod. a sta la pîndă. a lupta. scump. a zdrobi. a murdări. mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine pînă devin pastă = mujde. a fi. a plesni. a fi. tovarăş de viată. a bea. a căuta. muiat. molie. a aşeza. na: nu. a cere. spre. a tipa. mue: figurativ si vulgar cu sensul de gură pentru sex. întreg. a se legăna = na: a da. mul: muselină. chip. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pînzele la o corabie = mudla: stîlp. melancolie. musină: tîntar. a aduna murea: haină femeiască fără mîneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. complet.

strălucire. sediul puterii. a se învăţa. a roade. veneraţie amestecată cu frică. a inspira frică. a se uimi = ne-ra: năucit. doamnă. a inspira veneraţie. nilă: milă. niri: a se uimi. ceva = ni-is-cu: alegere. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. nemi: a se înrudi. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. a se speria. patroană. a prăda. obiceiuri. o categorie de persoane sau animale. pomană = nan-us: moarte.namea: înscris oficial. neam: popor. nădi: a înnădi. relaţie. a se opune. doamnă. trup. groază. a confunda. a îngrozi. a fi buimăcit. crescut. ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. a-i fi frică. a se înălţa. ostilitate = ne: a tine seama de. nini: expresie cu care se cheamă vitele. năucit. violentă. frică. nană: termen de respect cu care se adresează la tară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vîrstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. nera: a se ului. a se ridica. tărie. . a înmulţi în aritmetică. cinste. a sparge. ţinut. soartă. a diminua înjosirea. umflat. ninta: mentă = ninta. a înflăcăra. impunător. principal. superior. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. important = nim: a fi important. înscris adevărat = nam-en: stăpînire. neni: nană = nini: soră. nete: om prostănac = ni-te: singur. nil: praştie = nil: a inspira groază. a amesteca.. individ. luna unui zeu cînd se aduceau jertfe. corcodel = nir: a desface aripile. familie. a împodobi cu flori. a creste. a fi rudă cu = nim(i): neam ales. nir: pasăre de baltă. mulţime. tată. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. legătură. a muri. clan. culcuş. groază. a se teme. întristare = ni-guru: spaimă. afacere. a se ghemui. danie. pîclă. nim: interes. veneraţie. stăpînă.ninda: a înflori. a bate. a fi fricos. important. destin. demn de încredere. ni: uimire. refuz. rogoz. miros plăcut. adevăr. furaje pentru animale. a mîngîia = ninni: pipirig. înfricoşător. nănas: dar. înaltul preot. a semăna. negură: nori negri si întunecoşi. persoană care vrea să iasă în fată . seminţie. a sta la pîndă. alternativă. a fugi. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată. respect. rude = nam(ne+am): responsabilitate. a se stinge. papură. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. a se ului. a slăbi. adevărat. ne: negaţie. patroană. important. clan. zăpăcit. stăpînă. a însufleţi. uimire. a fi uluit. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă si doare la lovire = nigu: îngrăşat. ni la el” = ni: vigoare. putere.

u: expresie de protest. nun: persoana care conduce o nuntă.uga: a aduna. bucurie. jitar. nobil. a îngriji ca o mamă. învăţat. a domina. nunta: căsătorie = nuntun: buză. a mînca cu lăcomie. a conduce. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor. învăţat. a naşte. loc unde se mulg animalele. a cîştiga. pîndar. nasul mirilor = nun: jupîn. a pleca la păşunat. ogor: cîmp. a muti. oi: ovine = oi. umanist. obor: loc unde se adună animalele si cerealele pentru vînzare. sensibil. început. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. obori: a doborî. educat. a jefui potrivit expresiei .ugu(i): cap. nună: pistrui pe fată.. strigăt. gălăgie. în afară. priceput. inventar. . a pieri. a da tîrcoale. a cinsti.ul: vas mare. a atinge cu buzele. lapte sau alte lichide = ol. a fura. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc si care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe. voce. a fi sau a deveni sărac. savant. vrăjitor. fin. suprafaţă. sigur. amabil. farmec.umun(i): titlul de respect. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram si un sfert. odihnă = ogoi. a învălui = ocola. dimineaţa. nume: reputaţie. tihnă. şcolar. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. stimă.ugur: cîmp. ol: vas de lut pentru apă. ochi: a trage la tintă. generos = om.u-tur: zori de zi. cea care a născut copii = ama: mamă. a privi fix la ceva = ochi. plăcere. discipol. fără. mag. a onora. oaie adultă. cumpătat.ugula: paznic. a păzi o turmă. domnişor. a se plînge. a slăvi = omuni. refuz. a strînge. ocoli: a înconjura. olălăi: a tipa. a trînti. om sărac. a se uita lung la. întunecat. a se văicări = olala. a privi fix la. afară din.u-lala: strigăte de bucurie. mentor. a săruta.u-ching-nga: păşune. a ospăta. tîrg = obor.u-buru: timpul secerişului. caracter deosebit. ubur: ţarc. a păşuna. oama: femeie. meşteşugar. uger. a culca la pămîmt= oboru. învăţător. indice = opisang. afară de.ug(i): a ucide. a stăpîni.u(i): oaie care fată. om bătrîn.ubisang: scrib. opisan: cel ce urmăreşte si operează într-un opis.nu: negaţie = nu: negaţie. nastere. a căra. a striga. a înfuleca. se folosea mai ales cînd se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. listă de acte. erudit. renume = nun-me: înţelept. nici un. continuţul acestei măsuri = oca. o: sunet care exprimă uimirea.um: înţelept sau plin de talent. început. unitate de măsură de 36 litri. satisfacţie. închis. a tipa. om: persoană deosebită. senin. faimă.umbli cu ocaua mică”. surprinderea sau nemulţumirea = o. ogoi: loc unde se joacă copii cu mingea. registru. veselie. frumos.

a se pregăti de seceriş.u-ri-a: a lega deasupra. a vinde. a conduce . bancă. suport. a sprijini. a se pregăti.opor: rezistentă. galben la fată. a distruge. a ciopli.ba-ba: budincă. a culca gol. a arăta arogantă. împrejmuire = utah: adăpost mic. răsplată. a sparge. a fîlfîi. a certa = otara. a se dichisi. încurcătură = oporu. orie: plasă mare mînuită de doi pescari folosită pe rîurile adînci = oria. tribună. a pluti pe apă.ur-gur: a tunde. a acoperi. a înainta. pana: produs biologic cu care sunt acoperite păsările si le ajută la zbor = pana: a zbura. paralizat. a fîlfîi.pag(a): a închide în cuşcă. în trecut erau făcute si din metale preţioase = pa-har: preţ. a acoperi cu pene. curea. stîlp. pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. a mişca. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. a doborî. pală: undă. înverşunare. a se împrăştia. a tăia. a jupui. a trage. flacără mare. pai: lînă nouă.bar: a tăia. a se stinge. a se înălţa. pădăi: a se găti.ur-ur(i): a devasta. a alege. orori: nenorociri. casă. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creste. scandal mare. a încercui cu crengi. a înainta. ţinut delimitat. chinuit. palid: obosit. la înălţarea unor suporturi = par. rezistentă. orgar: tăbăcar = orgar. a aresta. scandal făcut de cineva mic. putin. prăpăduri = orori. păbăi: despre păsările de curte. ocol. înaintare în marş. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. a coji. a fîlfîi. strîmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. a duce. adiere de vînt = pala: vesmînt larg. a aranja. ofili = palil: zguduirea marşului.u-tur-ra: durată scurtă de timp. paliu: infirm. a flutura. a îmblînzi = paca. a distruge. a fi mare. a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ. a împărţi. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde.uburu: hărmălaie. terci gros = pa-pa. otăra: a se umfla în pene. paca: a supune. a căra. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. a susţine. suport. şchiop. a pune în ordine. pală: cantitate de fîn ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. măruntă. a acoperi. ca obstacol pe căi de acces. a jefui. drum greu parcurs în forţă. schilod. terci din malţ încolţit. aripă. par: bucată de lemn gros si lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. culcuş pentru vite sau oi. a fîlfîi. a ajunge. otac: colibă. a arunca laptele sau zerul. papa: mîncare pentru copiii mici făcută din lapte si mămăligă. dezastre. banda: sprijin. plan înclinat = panta. a se cocoşi.

adăpost. coastă. hotar.bu-uh: a se teme. om netrebnic. a se aşeza = păuzan. conducătorul trupelor. peri: a muri = peri. urît. a curăţa. a limita. stîlp. a împrăştia afară. pil = pu-uh. a omorî = palil: trupe în marş. copac. bulug: germen. a spinteca. a se îmbăta.. pilda: exemplul de urmat. a apăra. aiurit. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate si căzute jos care acoperă pămîntul ca un covor. păli: a se lovi. a omorî. prost = paghu: a ocroti. oblic = pes: pietriş. cu buruieni = parag: a întinde. respect. picior. . a arăta. gîrbaci.pu” = pu: a alunga afară. a culca la pămînt. reclamantul. a păstra. înţelepciune. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. învăţătură de însuşit. a striga pe cineva din depărtare cu . a dirija. cel de deasupra tuturor. a se răzbuna pe. a susţine.pes: copil. a jumuli. a împărţi. a-i fi frică. a sprijini. prin care ctitorii doresc să lase informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. a se năpusti. a lărgi. a întoarce sau împrăştia fînul cosit. a face. părag: fîn de proastă calitate. refugiu. pu: a alunga pe cineva cu urlete.pa-usan: cioban. păhui: năuc. pîj: stîlp = pis: stîlp. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. partea din fată a palmei. biciuşcă. a se mînji. a se chercheli = pila: confuz. lăstar. nătărău. zăpăcit. cîine jigărit. lipsă. fiu. a tinti. păhăi: om rău. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborîti în pădure = pici. pili: a bea zdravăn. prost. bătrîn = pa-hal: sărăcie. model = pi-lu-da: veneraţie. a schilodi. păhăi: miros rău. a culca. pîr: cel care pîrăşte. mănunchiul de grîu secerat. a termina. pici: copil mic de trup = pici. stimă. a potrivi. a se murdări. latură. a da buzna. care cîrmuieşte. cult. rînă. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. pes: partea din fată a unui zid. înaintare în marş. a masacra. detasat. a da peste cap. a batjocori. javră. om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. a defila. separat. a retine. păstor. a confunda. a tăia. a pune un tip să urle. neclar. de nimic = pah(a): escroc.bir(i): a asasina. pălugă: prăjină. cel care mînă oile si le apără de prădători. labă. crenguţe. mugur.spre ceva. pîrîciosul = pîr. păuza: a se odihni. a ataca.pis: stîlp. puhă: bici lung. a pune deoparte. pis: expresie cu care se cheamă pisica la mîncare = pis: un soi de şoarece. a alege. rit.bir: a amesteca. care domină. a poposi. grămadă de oameni = polog.

a conduce. a săpa. stabilesc o anumită ordine.igi: ochi. a suferi. a îngriji. orînduiesc = pun. a curma viata cuiva = rap(i): bandă. supărare. ragea: rugăminte. a se uita.rig(a): a smulge a supraveghea. a sili. rîma: acţiunea porcului de a răscoli pămîntul cu rîtul mai ales în culturile agricole. a tine. abis. imens. a păzi. a îndruma. sprinten. aspect. foarte mare. a aluneca. iuţeală. rugăminte. clică. a pîndi. buduroi. a strînge. răbui: a unge pieile la tăbăcărie. a vedea. a duhni cumplit.rib: a mirosi urît. a întinde. ră: rea. a îngriji. a tipa = rag(i): drag. a înfrunta. a înfrunta. găvozd. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VI i: strigăt de uimire. a provoca. a înţelege. vas. a pleca = roi. a primi. pui de căprioară. rîp: jeg. ici: aici. a bate.rib-ba: enorm. necaz = i: strigăt de durere. răutate = ra: a lovi.pun: aşez. privire. necaz. a distruge. cerere = rag(a): a cîntări. darul sau bunul ce se dă cu mîna = ia: cinci. a unge = rabu(i): a aproviziona. a trage. a trage. a sta fată în fată.bun: luminat. a sfîşia. a provoca. necaz. re: rea. a fi atent la. rău = re: a goni. a curăţa. deschis. oraşul celor sase coline = ias: sase. rîie = ri(i): a provoca. a înhăţa. a tîlhări. a rupe. vioi. a bate la cap. Iasi: oraş în centrul Moldovei istorice si capitală pentru 321 de ani. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. a accepta. capcană. răpi: a jefui. gălăgie. a scormoni = rim(a): viteză. a suferi. adică cinci degete de la mînă. duşmănie = rîc(a). fiare. a merge afară. a suferi. pană. rană adîncă. adînc. ia: de la verbul a lua. a lovi. clică. roi: familie de albine. rîpă: prăpastie. înainte. rîcă: ciudă. a trimite la. exprimă un îndemn. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. a fura. formă. a privi. a alege. rîi: boală de piele. inamic. a căuta. a sili. cerere = rug(a): a protesta. . a duce cu sila pe cineva. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. a supraveghea. bandă. a aprecia. rău. rugăciune.ru(i): a se duce. văgăună = rîpa. deretic. cursă. plină de venin. a înclesta. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. supărare. a striga. ragi: a plînge. a bate. a provoca. murdărie. a sparge. înclinare. lat. a se pregăti. a pipăi. a consulta. rugă: implorare. lip = rip. răutate. a pune în fiare.

a şerpui. ie: a da. putere divină. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. întocmai = inca. scop. a face. a descărca. gust neplăcut = iz. ima: a întina cu vorbe. în urmă. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate si frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi si Dumnezeu. a lăsa. plimbare. a confirma ceva. nostru. staul. a lovi. a alina. a mînji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. a reveni. a spune. apartenenţă. a trimite. a lîncezi. a mişca. din nou. noastră. jeg. ima: a murdări. tină.enger: înălţime. în depărtare. a arunca o privire fugară si curioasă. cruce. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez si îl veghează toată viata = inger. asa este. a sprijini. promisiune. asa e! = i-i: a da de. duhoare. a înjosi. boare. sclipire. a ajuta. izi: a construi din pămînt un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. nămol. oracol. a se repeta.inga: iar. tolerantă. legătură. cult. iar = in-ga: la fel. lip. şiretlicuri. inca: iaca. a ieşi afară. a ondula. pentru un moment sau pe furiş. a trimite. a apărea încet. mirosul specific al lemnelor arse. a răni. a ocoli. clar de lună. iti: a se ivi numai cu capul. cult. a tine. adevărat. a sta întins. viitor. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inimma: cuvînt. a stăpîni. im: murdărie. a merge pe stradă. fierbinţeală rezultată de la mîncare. a conduce afară. putere divină. direcţie. nelinişte. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. aventură amoroasă. a se duce = i-i: a trimite. căldură mare. de strajă. neplăcut. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie. noroi. jurămînt. a batjocori = imi: minciună. fibră. egal. a se . a lua = i-i: a se ridica. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului. iesire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. înfierbîntată. întocmai. aspru. zoioşie. protectoare a individului de la naştere pînă la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. drum cale. a delimita. locul unde pasc vitele si oile si se stabileşte stîna. la fel. sfîrsit. a rezista. in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. asa este. a şti. toloacă = imas: stînă de oi sau de vite.i-zi: lemn. a se zgîi = iti: lună. din nou. amar. a trage. a usura. izî: a mînca = izi: foc. slim. în spate. a aparţine unei comunităţi ce se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. a face din. imas: păşune. egal. inima: casă a sufletului si conştiinţei în sens religios. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta. mîl. a se ivi. glod = im: argilă. a dăinui.ie: da. tel. respiraţie agitată. a expune. iar. a ridica o movilă. a susţine. a cuceri. a da de. a zări. inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat. îngespa: femeie pusă pe ceartă. ii: a merge. a lăsa. pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. vorbă. iz: miros deosebit. a se arăta puţin. a înjura. a lumina. a lăsa.

a fi spumos. jărî: a alerga. a aduna. a se plimba.sabra: intendentul templului. juli: a jupui piele prin cădere si frecare = juli. a se freca pe piele. a mîna. cel care adună ofrandele si obligaţiile. a aduce. laf: palavre. exist ca persoană = is: persoană. vrajă. a striga. slin. mizerie. subtire. a se întinde de-a curmezişul. jgheab. rotofei.ghemui. a prăda. teamă sau disperare.sag: a devasta interiorul unei case. a hăitui. jeg. a apărea. a măcina. . a croi pe cineva cu biciul = jepi. a urmări. a se înfierbînta.se-bi: a fi mînios. necaz mare = jala.gir: fructe. a măcelări. a suferi. jac: jaf. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. jic: om tinerel si voinic = jic. a sili. jepi: a arde una cu biciul. jeg = jîg. lala: a cînta o melodie fără cuvinte. jilip: construcţie din bîrne si scînduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii. fericire. a împărţi. rod. a strînge de-a lungul. plăcere. prădăciune = jac. bară. a înfăşura. lagam: mină sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. rîp = jip. jup: a trînti jos. închis. construcţie din buşteni pe povîrnişul unei coaste. lespede. spaţiu pentru adăpost.gib: întunecat. a amesteca. a alerga. a arunca la pămînt = jup. a fugi. lacas: locuinţă. a face necazuri. grămadă. a răsplăti. mijlociu. a spinteca. vargă.sa-la: a păcăli. organ al corpului uman. a fi violent.sub: a arunca. a asculta. a spune. a se murdări de jos pînă sus. a scădea. a se murdări de sus pînă jos.sul(i): grabă. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. taifas = lah: a şti. tulpină.gib: a merge după plug. a se înnegri. a lua. a pune pe fugă. a alunga. a creste jale: stare psihică ce inspiră frică. a doborî. voinic. a alerga. a lovi. a bate. japă: nuia subtire si elastică. a dobori. a azvîrli. rîp. tînăr fermecător. a prepara.sar(i): a goni. lagăr: împrejmuire păzită. tare. a lălăi = la-la: bucurie. a da o raită. nobil. mulţime. jordie = japa. construcţie cu caracter religios = lacas. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. slin = jip. vorbe. jip: murdărie. întunecat. a trînti. a goni = jărî. mîndru. loc de staţionare a trupelor. a doborî. potlogar = jabra. jîg: murdărie.sab(a): a tăia afară. a convinge.gig: negru. a îndrepta. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş. a merge de-a curmezişul. dală.gig: tînăr. jeg.gilib: par.sab: a măsura. creangă. a încînta. jep: murdărie pe pielea omului. brun. lip. îs: sunt. a se sprijini. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a pisa. a distruge. grăsuţ. a ucide. jap: distantă echivalentă cu o aruncătură de piatra = jap. jai: mulţime de pui de peste = jai. a face seminţe sferice. jabrac: om de nimic.sa(i): albie de rîu. a lega. a se grăbi.

belşug = mana: pereche. a minţi. cu capul în nori. femeie care naşte . a arunca. mîli: a acoperi cu nămol = mili: negru. june = li-gi-in: tînăr. a folosi. o plută mare. muncă grea. a lungi. slab. şuvoi. o barcă largă. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv inclusiv de către geţi. marghidan: vînzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. crescută bine. lovitură. vigoare. lungan: om mare. belşug. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. măciucă = ma(i): a întări.masi: jumătate. şcolar. mas: popas peste noapte. torent. a trăncăni = lalla(i): neserios. hoinar. tare. inundaţie. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. putere necontrolată = lum(e): mulţime. neserios. persoană. prostesc. a umbla aiurea. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. necaz. puzderie. ciudă = ma-ra-az: exuberantă. fluviu mare. a bate. om înalt = lugal: stăpîn. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. mare. a face exerciţii pe tăbliţă. tineresc. care urcă. mîini. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. a potoli. mîni: mamă. a denunţa. mîni-ta sau mîni-sa = mini: soţ. puzderie. nepăsare.lălăi: a vorbi fără rost. puternic. închis. om mare. mulţime. a creste belşugul. ca în expresiile. les: cadavru = lis: pomană. lume: gloată. unitate de măsură de 1/2 kg. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a accepta. a dirija = mana: asociat. soţie. mana: bogăţie. leghin: flăcău. nor. pereche. om cu stare deosebită. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. a potopi. a convieţui. a convieţui. a inunda. a întovărăşi. întunecat. vacă în anul trei. mania: a mînui. a pomeni după moarte. înălţime de munte acoperită cu pădure si care de multe ori este învăluită în ceată. a conduce. a exagera. strămoş mitic. a lua. masiv. rîu. aşezare. a da. fără rost = lala: nepăsător. rezistentă. leru: gust. a sfărîma. nepăsător. deficientă. popor. fără judecată. plac. lutui: a unge cu lut. a pune mîna = lu-a: a duce. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. a spori. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte. bunăstare. majî: unitate de măsură între 50 – 100 kg = majî. ofrandă de la morţi. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. pereche. a veni în valuri. cătun. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars. a gîfîi. 50. a slăbi puterea. sexul bărbătesc. maraz: pornire. bogăţie. a ieşi din albie. lela: a hoinări. dorinţă = liru: forţă.

2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. a murdări. a lipi rău un perete de pămînt de la o casă. afine = mur(a): vegetaţie. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. scump. mue: figurativ si vulgar cu sensul de gură pentru sex. întreg. modru: mod. mul: muselină. a lega. a zdrobi. sosirea serii. spinare. murgu: cal de culoare închisă. a se îmbujora. melic: obicei. murg: amurg = murgu: către. . striga. violentă.mus: suprafaţă de teren. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mînios. mură: mure. mor: sfîrsitul vieţii. a smulge din rădăcini. îndrăzneală. chip.me-ni-da: pentru sine. spre. frumos. melancolie. tesătură foarte fină = mul: strălucire. mos: suprafata de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun si care în timp a devenit proprietate ereditară = mos.un copil. a striga. a blestema. mizerie. murui: a unge un perete cu pămînt amestecat cu apă. a tipa. măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. căldare = mu(i): a boteza. coamă. a înfrunta. divinitatea lunii la emeşi. fată. a pune un par. injurie = mu(e): injurie. a bate. posibilitate = modru. apucătură. a îmbrăţişa. gură. rodul fericirii. a oprima. a purta îmbrăcăminte largă. a scufunda într-un vas mare. a tipa. a aduna murea: haină femeiască fără mîneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. deoarece. tristeţe. muiat. drag. moi: ud. a lăsa urme de la fierul înroşit. a radia de bucurie. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stîrnesc rîsul = mucali: a rîde în hohote. menită: cuvenită = menita. binefăcătorii mei. a sfărîma. moasă: femeia care asistă si ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec.mus-de: a opri munca. a tăia. a lupta. a speria. a cere. leoarcă.me-du-ga: zeii mei. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. înflăcărare. fel. pe sine. loc de găzduire = metoca. a păzi. metoc: mănăstire mică. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalentă valorică ce avea rolul de monedă. protejare. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pînzele la o corabie = mudla: stîlp. a murdări.mur: a înconjura. decesul = mor. nărav. putinţă. intrare. frecvent întîlnit în cîntecele de dragoste = murgu: a încăleca.mudru: ciocan cu cap rotund. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. a sufla greu. pentru că. menţinere. drag. a despica. a striga. a pune masa. mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine pînă devin pastă = mujde. complet. a bate cu furie. a priponi.

a îngrozi. nadă: momeală = nada: culcuş. ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. fluture = mu-sen: insectă. nană: termen de respect cu care se adresează la tară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vîrstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. pomană = nan-us: moarte. cinste. a mînia. a căuta. negură: nori negri si întunecoşi. conducător. culcuş. a creste. clan. clan. a plesni. patroană. impunător. a sta la pîndă. nete: om prostănac = ni-te: singur. a curge. individ. a-i fi frică. ne: negaţie. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. mijlocul unei suprafeţe. a fi rudă cu = nim(i): neam ales. ostilitate = ne: a tine seama de. a fi fricos. soartă. a se stinge. important. interval. a sparge. doamnă. musina: a căuta mirosind. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. a fi. a înflăcăra. a muri. a se frămînta. a bate. tovarăş de viată. a roade. nera: a se ului. sediul puterii. molie. înscris adevărat = nam-en: stăpînire. a amesteca. a fugi. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. lucru important = nam: tată. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. a bea. neam: popor. na: a da.apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. întristare = ni-guru: spaimă. groază. destin. responsabilitate. animal care se tîrîie. a aşeza. umflat. ni la el” = ni: vigoare. a slăbi. familie. crescut. a se opune. a urzi ceva. refuz. stăpînă. namea: înscris oficial. a sta la pîndă. superior. strălucire. soartă. neni: nană = nini: soră. nilă: milă. luna unui zeu cînd se aduceau jertfe. demn de încredere. persoană care vrea să iasă în fată . muşiţă. putere. veneraţie. a prăda. a pregăti. a burniţa. nemi: a se înrudi. groază. înaltul preot. pîclă. uimire. nil: praştie = nil: a inspira groază. zburătoare.. funcţie. a se legăna = na: a da. a fi. insectă. lovitură. trup. mulţime. frică. înfricoşător. a se ghemui. adevăr. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. a pălmui. nănas: dar. a diminua . a aşeza. nădi: a înnădi. seminţie. musină: tîntar. a umbla pe jos după ceva. a pălmui. ţinut. danie. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă si doare la lovire = nigu: îngrăşat. a se uimi = ne-ra: năucit. tărie. a se învăţa. tată. rude = nam(ne+am): responsabilitate. a semăna. destin. sarcină. ni: uimire. a adăpa vitele. lovitură. a fi în dezacord = na: nu. obiceiuri. a însufleţi. na: nu. violentă. a refuza. veneraţie amestecată cu frică. adevărat. a inspira veneraţie. a confunda. a se legăna. nam: lucru voluminos. respect. a fi uluit. a se teme. a se ghemui.

a privi fix la. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. sigur. a împodobi cu flori. principal. nini: expresie cu care se cheamă vitele. a jefui potrivit expresiei . a săruta. niri: a se uimi. relaţie. a fi sau a deveni sărac. rogoz. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată.înjosirea. renume = nun-me: înţelept. întunecat. voce. o categorie de persoane sau animale. domnişor. obor: loc unde se adună animalele si cerealele pentru vînzare. faimă. a pieri. tîrg = obor. .ugu(i): cap. a culca la pămîmt= oboru. gălăgie. afacere. odihnă = ogoi. a cîştiga. fin. nobil.ugur: cîmp. zăpăcit. a tipa. a îngriji ca o mamă. continuţul acestei măsuri = oca. vrăjitor. ninta: mentă = ninta. a privi fix la ceva = ochi. închis. început. a conduce. nici un. nume: reputaţie. a pleca la păşunat. ceva = ni-is-cu: alegere. furaje pentru animale. a înfuleca. stăpînă. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. papură.u-tur: zori de zi. loc unde se mulg animalele. frumos. strigăt. nir: pasăre de baltă. nim: interes. a înmulţi în aritmetică.uga: a aduna. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. a naşte. a muti. suprafaţă. a se uita lung la. a se înălţa. om sărac. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. fără. mag. a mîngîia = ninni: pipirig. dimineaţa. pîndar. a da tîrcoale.. tihnă. alternativă. în afară. jitar. a mînca cu lăcomie. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc si care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe. uger. corcodel = nir: a desface aripile. refuz. a inspira frică. a fi buimăcit. nunta: căsătorie = nuntun: buză. a se speria.ug(i): a ucide. doamnă.u: expresie de protest. important.u-buru: timpul secerişului. a învălui = ocola. început. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor.u-ching-nga: păşune. patroană. nasul mirilor = nun: jupîn. a căra. nună: pistrui pe fată. a păzi o turmă. nun: persoana care conduce o nuntă. important = nim: a fi important. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram si un sfert. legătură. senin. a păşuna. afară din. a se plînge. a domina. cea care a născut copii = ama: mamă. surprinderea sau nemulţumirea = o. nastere. miros plăcut. afară de. ochi: a trage la tintă. ogor: cîmp.ninda: a înflori. ogoi: loc unde se joacă copii cu mingea. a fura. a se ului. farmec. a atinge cu buzele. a stăpîni. a strînge. a trînti. obori: a doborî. nu: negaţie = nu: negaţie. ubur: ţarc. a se ridica. se folosea mai ales cînd se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. ocoli: a înconjura. o: sunet care exprimă uimirea. năucit.umbli cu ocaua mică”.ugula: paznic. oama: femeie.

paliu: infirm. a se cocoşi. a trage. sensibil. mentor. a încercui cu crengi. înverşunare. orori: nenorociri. a fîlfîi. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. a jupui. ocol. a ospăta. a certa = otara. opor: rezistentă. galben la fată. a sparge. olălăi: a tipa. schilod. pală: undă. a se văicări = olala. erudit. în trecut erau făcute si din metale preţioase = pa-har: preţ. a alege. savant. putin. a se stinge. strîmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. şchiop. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. caracter deosebit. şcolar.u(i): oaie care fată. otăra: a se umfla în pene. oaie adultă. a distruge. generos = om. lapte sau alte lichide = ol. umanist. om: persoană deosebită. ofili = palil: zguduirea marşului. indice = opisang.u-ri-a: a lega deasupra. paca: a supune. a pluti pe apă.u-lala: strigăte de bucurie. priceput. unitate de măsură de 36 litri. aripă.ur-ur(i): a devasta. listă de acte. a tăia. a cinsti. adiere de vînt = pala: vesmînt larg. . a vinde.pag(a): a închide în cuşcă. a arunca laptele sau zerul. a căra. stimă. a onora. ţinut delimitat.umun(i): titlul de respect. a culca gol. a îmblînzi = paca. prăpăduri = orori. măruntă. a pune în ordine. a se pregăti de seceriş. meşteşugar. amabil. pana: produs biologic cu care sunt acoperite păsările si le ajută la zbor = pana: a zbura.um: înţelept sau plin de talent. a mişca. opisan: cel ce urmăreşte si operează într-un opis. pai: lînă nouă. om bătrîn. chinuit. a jefui. registru. dezastre. a fîlfîi. a fîlfîi. înaintare în marş. a duce. paralizat. bucurie. drum greu parcurs în forţă. rezistentă. pală: cantitate de fîn ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. învăţat. curea. încurcătură = oporu. a se înălţa.u-tur-ra: durată scurtă de timp. a doborî. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creste. discipol.oi: ovine = oi. împrejmuire = utah: adăpost mic. a ajunge.ur-gur: a tunde. otac: colibă. orie: plasă mare mînuită de doi pescari folosită pe rîurile adînci = oria. a fi mare. a slăvi = omuni. învăţat. flacără mare. a flutura. plăcere. scandal făcut de cineva mic. răsplată. culcuş pentru vite sau oi. a striga. satisfacţie. educat. a aresta. învăţător. a acoperi cu pene.ul: vas mare. a acoperi. a acoperi.ubisang: scrib. veselie. scandal mare. orgar: tăbăcar = orgar. palid: obosit. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. inventar. cumpătat. ol: vas de lut pentru apă.uburu: hărmălaie.

cu buruieni = parag: a întinde. crenguţe. rînă. stîlp. javră. bătrîn = pa-hal: sărăcie. a alege. a împrăştia afară. ca obstacol pe căi de acces. urît. a susţine. pădăi: a se găti. învăţătură de însuşit. banda: sprijin. fiu. coastă. păhăi: om rău. de nimic = pah(a): escroc. tribună. pici: copil mic de trup = pici.pes: copil. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate si căzute jos care acoperă pămîntul ca un covor. casă. hotar. terci din malţ încolţit. părag: fîn de proastă calitate. păhăi: miros rău. a culca la pămînt. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. partea din fată a palmei. labă. om netrebnic. suport. a pune deoparte. lipsă. prost. refugiu. a se împrăştia. a se chercheli = pila: confuz. care cîrmuieşte. a fîlfîi. a tăia. păuza: a se odihni. a conduce spre ceva. păhui: năuc. a susţine. cult. zăpăcit. prin care ctitorii doresc să lase . a împărţi. păli: a se lovi. a tinti. înţelepciune. a se dichisi. stîlp. respect. conducătorul trupelor. a ataca.ba-ba: budincă. a ciopli. a se îmbăta. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborîti în pădure = pici. a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ. a se mînji. cel de deasupra tuturor. prost = paghu: a ocroti. detasat. om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. par: bucată de lemn gros si lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. a apăra. la înălţarea unor suporturi = par. bancă. pis: expresie cu care se cheamă pisica la mîncare = pis: un soi de şoarece. a înainta. pes: partea din fată a unui zid. copac. păstor. oblic = pes: pietriş. plan înclinat = panta. a curăţa. a aranja. a împărţi. a înainta. care domină. a masacra. a jumuli. adăpost. a batjocori.bar: a tăia. a sprijini. păbăi: despre păsările de curte. a distruge. latură. cel care mînă oile si le apără de prădători. picior.pa-usan: cioban. a arăta arogantă. a retine. peri: a muri = peri.pis: stîlp. a sprijini. separat.bir(i): a asasina. înaintare în marş. rit. aiurit.pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. a omorî. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde. cîine jigărit. a se aşeza = păuzan. suport. terci gros = pa-pa. a omorî = palil: trupe în marş. a se pregăti. pălugă: prăjină. a coji. papa: mîncare pentru copiii mici făcută din lapte si mămăligă. stimă. neclar. a defila. a limita. pilda: exemplul de urmat. a poposi. pili: a bea zdravăn. a lărgi. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. model = pi-lu-da: veneraţie. a se murdări. nătărău. a spinteca.

a supraveghea. a lovi. stabilesc o anumită ordine. buduroi.bir: a amesteca. a pipăi. reclamantul. a rupe. a săpa. a provoca. a bate. capcană. a strînge. sprinten. duşmănie = rîc(a). deschis. a bate. a trage. a striga. pil = pu-uh. ră: rea. a trimite la. a fura. a se răzbuna pe. a unge = rabu(i): a aproviziona. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. răutate = ra: a lovi. pîrîciosul = pîr. a provoca. re: rea. necaz. văgăună = rîpa. a căuta. rău = re: a goni. rană adîncă. a culca. orînduiesc = pun. a tine. cerere = rug(a): a protesta. lip = rip. a tîlhări.pu” = pu: a alunga afară. a se năpusti.ru(i): a se duce. a îngriji. a primi. a provoca. formă. a pune în fiare. a trage. ragea: rugăminte.bun: luminat. a conduce. adînc.rib-ba: enorm. a sili. a îngriji. a schilodi. a curăţa. rîie = ri(i): a provoca. a îndruma. a arăta. a scormoni = rim(a): viteză. a suferi. a pleca = roi. a păstra.informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. a termina. a duhni cumplit. a potrivi. gălăgie. a suferi. rîp: jeg. a suferi. rău. a întoarce sau împrăştia fînul cosit. cursă. bulug: germen. rugăciune. a sparge. murdărie. a curma viata cuiva = rap(i): bandă. a pîndi. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. rîma: acţiunea porcului de a răscoli pămîntul cu rîtul mai ales în culturile agricole. clică. grămadă de oameni = polog. răbui: a unge pieile la tăbăcărie. vioi. pu: a alunga pe cineva cu urlete. a dirija. a întinde. gîrbaci. imens. a face. rîi: boală de piele. a-i fi frică. a sili. a aluneca. pun: aşez. clică. inamic. roi: familie de albine. lăstar. ragi: a plînge. a accepta. a confunda. a înfrunta. rîpă: prăpastie. plină de venin. a înhăţa. a da buzna. foarte mare. puhă: bici lung. a pune un tip să urle.. mugur. a duce cu sila pe cineva. a distruge. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. deretic. răutate. a păzi. a sfîşia. a sta fată în fată. cerere = rag(a): a cîntări.bu-uh: a se teme. mănunchiul de grîu secerat. a da peste cap. rîcă: ciudă. rugă: implorare. pîr: cel care pîrăşte. iuţeală. răpi: a jefui. a se pregăti. < Anterior . a striga pe cineva din depărtare cu .rib: a mirosi urît. a bate la cap. bandă. a fi atent la. vas. fiare. biciuşcă. lat. a înclesta.rig(a): a smulge a supraveghea. rugăminte. a tipa = rag(i): drag. pui de căprioară. a alege. abis. a merge afară. pîj: stîlp = pis: stîlp.

a tinde spre. angara: obligaţii numeroase. suferinţă = al-la-an: stejar. a da un sfat. = aceră. aduc: a duce. adăpost provizoriu. tîrlă de vite. distrugere. adă: actiunea prin care unei persoane i se cere să transporte sau să mişte ceva = a-da: a trimite. ieşit din marea primordială. ara: începerea muncilor agricole odată cu afînarea pămîntului prin distrugerea crustei tari de la suprafaţă si îndepărtarea buruienilor. a pune la locul lor = aciue. a zdrobi. nenorocire de proportii abătută peste o persoană. a da apă vitelor = adapa: primul om în mitologia emes. a dori. a tipa. adapa: a duce animalele să bea apă. mult. a cere. devreme. a îndeplini.a-se-ra: lamentaţie.a-dug: a iriga. întristare. a se desfăşura. a duce afară. a pune în ordine. alean: dor. apa: elementul vital al vieţii. acusica: expresie ce arată că o acţiune se va desfăşura imediat = acusica. treburi de rezolvat = a-nga-la: sac din piele pentru făină. argăseală = amas: stînă. a căra = a-duc.a-su-e: a atinge. a pune în ordine. deosebit de mare. unul din arborii folosiţi de români la ceremoniile de înmormîntare. a invoca ceva. lichidul care ocupă 70% din suprafaţa pămîntului si este principala componentă a corpului omenesc = a-pa: ţeavă făcută din argilă prin care trecea apa sau berea consumată la diferite evenimente inclusiv funerare. jale. amaru: stare de spirit care exprimă disperare. a creste umiditatea într-un spatiu închis pentru realizarea unei băi de abur = a-buru: a deschide aripile. decădere psihică. neputinţă. necopt la minte. În comunităţile agrare această acţiune constituia o sărbătoare deosebită la care . dimineaţa. poloboace. catastrofă datorată unor revărsări de apă. apa care curge.a-gu-zi-ga: imediat. aburi: a supune unei atmosfere încărcate cu abur un aliment uscat pentru a-si recăpăta frăgezimea. a aştepta să. a aşeza. aceră: a avea nădejde la. achita: cu sens figurativ de a ucide = a-chi-ta: a distruge. a face. măsură de capacitate de 50 vedre = an-ta: înalt. aldui: a binecuvînta = al-du(i): a insista. grijă profundă purtată mereu în suflet. a se înălţa a ieşi. a se plînge. amus: groapă sau putină cu apă si var pentru argăsit piele.Următor > Chemare la neuitare V Arhaisme si regionalisme din limba română care se găsesc în emegi în formă identică sau foarte apropiată: abur: evaporarea apei prin fierbere sau datorită temperaturii ridicate = ab-ur: vase pentru fiert. a căra cu ulciorul. a transporta provizii de făină. aciua: a aşeza. chin fizic sau psihic = a-ma-ru: inundaţie. pînă la. bucurie. prost. antal: butoi mare de stejar. a arunca.

pregătirea unei asemenea acţiuni prin unire sau aliere = a-tah. a răspîndi.participau toti membrii. a desfăşura. a se . Acest obicei se mai păstrează în forma lui arhaică în Maramureş prin obiceiul tînjalei = a-ra: a pune sămîntă. a susţine. rugăminte. a dezbina. bandaj. împotrivire = ba: a provoca. ban: echivalent convenţional în relaţiile de schimb de mărfuri sau servicii. acţiune în forţă. a umple cu vîrf. a fi întins. drag. fericire. mulţumire. a preda. a informa pe cineva. asu: bun. a oferi unui străin necăjit un adăpost = azil: bucurie. fioros. atac: acţiune violentă. arde: purificare prin foc. a se revărsa. adunare. ba: negare. raită. apă liniştită. a cădea în torente.. a dezlănţui un atac. apă rece. a se revărsa. . bal: balot de marfă = bal: a transfera.banul este ochiul dracului” = ba-an: suport. scadentă. a pune. a unor culturi si livezi sau masacrarea oamenilor si animalelor prin foc si sabie = bar-bar-ra: flacără. refuz. clar. sprijin. duşman. a întinde. asud: a transpira datorită unui efort susţinut. barac: cîine flocos si cu mustăţi mari = barac. a lega. a ceda. a radia. văpaie. bălăcăi: a se bălăci. baltă. cel mai priceput. droaie. odihna de amiază. taurul din fruntea cirezii care poartă clopotul pentru a-şi anunţa prezenta. bă: formă de adresare către o persoană = ba: persoană în viată. a se roti. a se dezlănţui. a susţine.barag: vizuină. rugăminte scrisă pentru rezolvarea unei situaţii nefavorabile = a-ra-zu: petiţie. simpatic. Insămînţarea brazdei avea rolul unei fecundări magice pe care omul o intermedia între cer si pămînt si asigura continuarea vieţii. smîrc = bara: a inunda. a rezolva. a străluci. haită. ritual.a-dah: aliere. baragă: lup în fruntea unei haite care prin urlete dă semnalul de atac asupra prăzii si o hăituieşte pentru a o împrăştia. a distruge. conducător. a se răspîndi. arogantă. înţelept = asu: doctor. a străluci. a face praf. arzu: termen vechi cu sensul de jalbă. a lua. înţelept. fiară = bala: ostilitate. reprimare. Se alegea cel mai bun gospodar din comunitate si el avea cinstea să iasă primul la arat. a lega = banda: a sprijini. a se întoarce. a dispărea deasupra. a lăuda. a arde cu flacără. vizuină. pătimaş. a distruge. a uni. bară: mocirlă. a învrăjbi. trufie. ased: a pune într-o anumită poziţie un obiect sau o persoană. bandă: fîşie. a sorbi. rezistent. bala: monstru. plîngere. amiază. cuib. a prezice. persoană care se roagă. subdiviziune a leului. a unor produse. a însămînta. expunerea corpului la temperaturi ridicate care generează transpiraţie = a-sud: a mişca cu energie si prin repetare. a face tărăboi repetat. Sărbătoarea avea si un profund caracter religios pentru că simboliza împreunarea cerului cu pămîntul si renaşterea unui nou ciclu al vieţii. a aduce mereu nenorocire. a răsturna. ajutor. jertfirea unor ofrande pe altar prin ardere = ar-de: a lăuda. neted. a lovi apa cu palmele = bal-aca: a turna. a cuibări. unire. a se aseza = a-sed: apă răcoroasă. impetuos. barbarie: acţiune violentă a unor persoane împotriva altor persoane si care are ca scop distrugerea unor construcţii. azil: loc de refugiu pentru bătrînii fără adăpost. om sau copil cu gură mare = barag: a împrăştia.

a fugi. bura: a ploua mărunt si des = bu-ra: a uda repede. îmbulzeală. borî: a vomita = boru. bucată mare de carne = but: sold. bîr: interjecţie cu care oile sunt îndemnare la drum sau să facă alte mişcări cerute de cioban = bir: echipa care mînă oile. lovitură. a se aşeza. gloată. în masă. cu grămada. cac: a se uşura. repede = buluc. a enerva. scurte. a alunga cu forţa. toti deodată. a izbi. a da năvală. a alerga împrejur. cadă: butoi mare cu un singur fund. a mînca. a da peste cap. bîz: sunetul scos de insecte sau de albine la urdiniş. bîra: a bodogăni. bătătură: suprafaţa de teren a curţii împrejmuită cu gard pentru a tine închise păsările si animalele mici. a îndemna. a zăpăci. bolund: persoană cu tulburări psihice de comportament. a duce. a lînge = bu: a pune pe cineva să urle sau să plîngă. a se răzbuna pe. a grăbi. a trage. musculos. a se îndoi. năucit. deodată. a cicăli pe cineva. vînjos. a ocroti copilul. excremente = cac: curbă. iute. unitate de măsură de 10 litri = băncior. a fi nervos. but: coapsa unui animal rumegător.învîrti.bulug: a se năpusti. bănicior: baniţă. persoană care trebuie supravegheată si protejată = bulung: nevinovat. a blestema. degradarea pielii prin desprindere si formarea unor băşici dureroase sau întărirea foarte puternică a pielii care provoacă dureri persistente = ba-ta-tur: acestea sunt mici. buluc: năvală mare. bou: taur castrat folosit ca animal de tracţiune = bou. unul peste altul. a se teme. a da junghiuri. buli: a păţi ceva neplăcut = bul(i): nenorocire. ca în expresia .. bui: a da năvală. scafă. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = bur(e): castron de lut ars. a pedepsi. măsură de capacitate de 10 litri. a amesteca. a bîzîi. de formă conică ce se foloseşte numai în poziţie verticală pentru borhot .buru: a vomita. a împărţi. bure: vas de lemn pentru băut apă. droaie. a se repezi la = bu(i): a se repezi la. a omorî. a zumzăi. grămadă. a mugi. a fugi. copac cu umbra groasă. persoană care are ieşiri necontrolate ce demonstrează labilitate psihică. a transporta. călătorie. a murmura. a hrăni. a aiuri. a bate. a agita. care de multe ori era luat prin violentă si cazne de tot felul = bir: a împărţi. bir: impozit principal perceput în statele feudale române de la ţărani si meşteşugari. a provoca. a da năvală.bansur: recipient. a da buzna. a se certa = bi-ra: amestecat. vas. a stropi. a-i fi frică.i-a mers buhu” = bu-uh: a tremura. dop. bu: a buhăi. a împrăştia. de mică întindere. a trage. a şopti. buhu: o stare se spirit ce arată nesiguranţă. genunchi. vorbitul în şoaptă = biz: a ciripi.bu(u): a rage. a captura.

urmaş = calga. pivniţă pentru cereale. cal: animal domesticit de om în diferite zone ale lumii si folosit pentru călărie si transport. a prinde. a purta. a evada. a ruga.ca-dug: măsurarea sau socotirea mărfii pentru calculul profitului sau impozitare. bucurie mare. a fi plin. aşeza. a trimite. inimă. a munci din greu = canone. hotărîre. = car: unitate de măsură egală cu 909 litri. port. zestre. suflet. bucătărie. a jefui. carar: hotărîre. a duce grîul.galga: sfat. a primi. cala: partea de jos a unui vapor unde se depozitează mărfurile = cala: groapă pentru provizii prevăzută cu acoperiş si uşă de intrare. iute la fugă. viguros. cartier nou al unui oraş. casă de afaceri. a merita. respect. potecă. cei: a cere = cei.ca-li-gi: a înconjura.garas: decizie.casdu: băutură dulce. urlet. a primi. a fi de partea cuiva. animal călărit de om. caduc: gol. canea: cep. se cercetează sau se pregăteşte ceva = ca-ta: a prinde. canoni: a umili. a lovi = ca-li-ci. . a trimite. a căzni. casa: adăpostul omului = cas(a): cătun. încărcătură. pipă. fel de a acţiona = cala: a se îndrepta spre. ascunzătoare = cela. oracol. a face. orificiu făcut într-un butoi si prevăzut cu un dispozitiv care reglează debitul vinului si trebuie mînuit cu mare atenţie = cana: îngrijorare. cara: a transporta. a se zvîrcoli. a fi încîntat. a călători în afară. [carat: cărat]. potrivit la gust = casto.ca-nun-e: strigăt de disperare. tare. a socoti. potrivit. cale: drum. a potrivi = cad(e): a se alipi. a asedia. casto: bine. a duce.gada: a avea. secară) avea cca 900 kg. conducere. a trage cu putere. cade: a se cuveni. rapid. calie: fiinţă închipuită. consultaţie. se folosea mai mult la parade si la călărie = cal: puternic. a chinui. căsuţă. a fi agitat. a călători în afară. a apuca. car: unitate de măsură utilizată în Moldova în evul mediu cînd se expediau pentru export produse agricole (peste. a tine seama de. coşul pieptului. a ieşi. nelinişte. a mîna.se(i): a se înfierbînta. cămară. capan: om în slujbă mare. atrăgător. a chema. a lua. a face = car: chei. apă. ardoare. zel. calici: a nenoroci. a dispreţui. a se uita la. celar: odăiţă. a scoate la păşunat. a strînge. a prinde. om cu influentă = capa. a zăvorî afară. invocată de copii cînd se scaldă în rîu pentru a rezista ca ea la frig = ca-li-e: strigăt puternic. calga: locţiitor. a încăleca. zvîrlugă = cara: a captura. a evalua. rezoluţie = caras.gaba: trufie. a transporta. a duce. acţiune ratată = ca-duc. a da. a da. slăvină. cît se aprecia că se poate transporta în condiţii normale cu un car cu patru roti tras de boi.se-la: a căra grîul la hambar. a aduce suferinţe fizice. a mîna. a transporta. a vîntura grîul. cară: : peste mic si foarte vioi din apele stătătoare. a scăpa.de fructe sau zdrobirea strugurilor pentru vin = cada. cata: acţiune prin care se caută. soluţie într-o dispută verbală. îndiguire. răcnet. grîu. a face.

cîrlionţ = cioaca. cilibiu: elegant. ciob: parte dintr-un vas de lut care a fost trîntit la pămînt şi spart = ciob. scafă.sur: a trece ca fulgerul. certa: a cere socoteală. frumos. agresiune. citi: a se concentra în efortul de citire.se-er-ngal: a fi puternic. obraznic.su-chin: seceră. rău. a descifra sensul unui mesaj = citi. a face schimb cu voce tare. cier: semn. a străpunge cu lancea. violentă. soartă. a înşfăca. celula: loc de detenţie sau de execuţie = cilula.gidi: a se întrista. ciochină: cîrlig purtat la brîu de oamenii de la munte si folosit la diferite activităţi = ciochin.se-ba-an: o măsură pentru peste sau pentru alte alimente. a izbucni. puţin = cir.se-er-gu: o sfoară lungă plină cu fructe uscate si capetele legate între ele. a înfrunta. ciocoroi: cîrlig de fier cu coadă de lemn cu care se agată lemnele plutelor = ciocor. blam. scoabă. ciolă: minciună = ciola. cioci: a se chercheli.gil: întunecat. a azvîrli. a lăsa buza în jos. cruzime. credincios. noroc. ceu: oală pentru mîncare = ceu. formă de păstrare a legumelor sau fructelor uscate prin înşiruirea pe o sfoară si legarea capetelor = cercu. a împrăştia pe jos. a dansa. miros. a pune. frică = cior. formă de dans prin învîrtire în cerc. de nădejde. a fixa. răboj = cier. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = ceban. cercală: unealtă de pescuit în formă de sac. acţiune punitivă. crestătură. a înşela = celu(i). bure. fruntaş. cercu: figură geometrică ce defineşte rotunjimea perfectă.celui: a ademeni. a trînti la pămînt. a face prizonieri. sălbăticie. scandal. crîsnic de mînă = cercal. a lumina. a tăia. a se îmbăta = cioci. braţ. înverşunat. a lega. a fi violent. a prinde. cilic: mărgele lucitoare = cili: cununa miresei. a aşeza.se-er: a fi obligat.gin: a dovedi o proprietate de către cineva. a decide. a întări. a împrăştia pe jos. cir: fir. a porni război = certa:ser-da: atac. dansator.su-aca: a face captivi. nobil = cilib: stea. a împărţi. a izbi. a se murdări. a scoate. cil: animale cu părul gri. cita: semn făcut de oameni la măsurarea unui loc = cita. a amăgi. a transporta. a deveni trist.su-la: leneş. a socoti. coriandru. a înmîna. a fi priceput. .sub: a trînti la pămînt un arbore. ciop: trunchi de copac.sucur: suliţă. neam. a întări. a trebui.su: mînă. cior: fior.se-lu(i): plantă cu miros plăcut. a se încrunta. a radia. crimă.ci-lul-la: loc pentru execuţii. a ataca. cin: clan. arbore doborît = ciop.sub: a arunca afară. popas. a fi egal cu. ser: a străluci. număr. culoare în trei peri = cil. cioban: vas de lemn pentru băut apă. cioacă: cîrlig care tine un obiect legat de altul. porţie de mîncare. a fixa. a fi înfuriat. cer: universul de deasupra noastră = cer. a fi obligat.sir: a lega. a confirma. şansă. a merge în patru labe.sita: măsură. organizaţie = cin. aţă subţire.sus: a da peste cap.

a arunca. chersă: livadă. spate = cius. chelar: cămară în dosul casei ţărăneşti sub care se află pivniţa = chi-la: pivniţă de cereale. ciubăr: vas de lemn cu două toarte de cărat apă. a pune jos. a îngropa = chi-ri: a scurma pămîntul. ciutac: prost. cizi: o pasăre de baltă. a umbla. uimire. a merge pe jos. a mărunţi cu ajutorul ciurului = ciura. a strînge. ciuha: momîie. cius: cîrcă. a mişca cu mîna pentru a trece prin ciur. a smulge părul de pe porc.susur: grătar pentru cuptor prin care curge cenuşa sau grătar pentru fript carne prin care se scurge zeama. zarzără = chiri-za: livadă. ciutuc: coadă de mătură folosită si pentru descîntat = ciutuc. trîndav. lucruri mici = ciuruc. aplecat. scatiu = cizi. a fi necinstit.su-bar: a scăpa de. a uimi. ciuruc: lucru fără valoare. plăcere.sur-du: paznic. măcinare.sud: cruce. a răpune. a ruga.su-nga: mîna mea. a închide gura cuiva. ciuci: a se aşeza pe vine. deschis. ciopor.su-pe-el-la: a mînji. nimic = ciula. nătăfleată = ciutac. proprietate. cîrd. în bătaie de joc. sperietoare acoperită cu zdrenţe = ciuha.surug: cos mic.sug: a separa. neîngrijit. siloz. a repartiza.su-da: a înarma din vreme. ciuciur: jgheabul de la fîntînă pe care curge apa. ciud: minune. adunătură = ciurdu. gol.sus: a răsturna. a se ghemui = ciuci. a executa. om care nu-i bun de nici o treabă. ciuc: tîrnăcop. ciura: a cerne cu ciurul. paralizat. belşug. a pieri. om mort = chiritu. chezap: care arde.gi-zi: o specie de trestie. ciunga: persoană fără o mînă = ciunga. ca unitate de măsură – cotul. care distruge = chi-zah: loc sacru unde se ard jertfele. vasul de lemn în care fac aceştia baie = ciupa. braţ si antebraţ. ciurdă: turmă. a îmbrăca. stîngaci. a înţepeni. chezasu: persoană care garantează moral cu averea sa pentru o datorie făcută de altul. a fi corupt. a implora.su-urra: mărunţire. a dezlega. vrednic de dispreţ. zălog. gîrbov.su-ha: tîlhar. chiri-du: a doborî.sutug: colibă unde se fac ritualuri pentru purificare. răzuire făcută cu mîna. vechi. fructe. cheri: a muri. cheritu: om slab si neputincios. a se ciuci.su-ba: a dezbrăca. cioacă = ciuc. a se stîrci. a delimita un teren.su-gi: bătrîn. lapte. a vătăma. jgheabul teascului de vie = ciuciur. struguri = ciubar. ciula: a dispreţui. fermecare = ciud. ciupă: apă călduţă în care fac baie copiii mici. ostatic = chiza- . a căra. de revoltă = ciuda. a se stinge. a şterpeli = ciupela. a potrivi. îndoit de spate. a trage. a cîntări. ciudă: stare de nemulţumire.su-la: leneş. descoperit. ciupeli: a jumuli o pasăre.eclipsă.su-dag: a hoinări în jur.

a pune. a se apăra. a aşeza. a se uita spre. drag. necaz = chi-ta: pămînt. poruncă. a se jeli. a batjocori. a distruge. a pune la grea încercare. chisai: pământ gras.chi-ud: a primi o răsplată. putere fizică. ţarc. pivnită de cereale. chisîm: obligaţie în bani si în natură dată de ţăranul clăcaş proprietarului. ciorchine = chi-de: a îngropa. ţinut pustiu. chisă: motiv ascuns = chisa: a ascunde. gînd rău. om leneş = chisal: stăpînul ogrăzii. a transmite respect. plăcut. a ţîpuri. chila: veche unitate de măsură pentru cereale. statuie.chi-sur: a lăsa urme. jos.su: a aduce omagii de departe. fată. om beat = chili: a se murdări pînă sus. a compara. partea unui nave care stă în apă. inferior. a da o recompensă. a alunga. a se întinde. chil: ţeavă de răcit la alambic. a depune un efort fizic foarte mare. cu care se lipesc casele. depozit. promoroacă. chinui: a necăji. a face. a geme = chiri: rugăminte fierbinte. înfăţişare = chip. groapă. a bea zdravăn. a căuta. chiot: a chiui. fasolea si mazărea pe tarla = chiuz. ciudă. limită. chiciură. chirăi: a plînge. a băga în ţarc. loc ostil si plin de primejdii. grăsuţ. implorare. a acoperi. a acoperi. a umili. a încurca. a . a se culca. a merge de-a curmezişul. cocon: odraslă de domnitor sau boier. a arunca pe spate]. postament. a cufunda. a hori = chiot. cel care ştie să meşterească obiecte din aur. a striga. loc ascuns. zaplaz. chită: grijă. dorinţă imperioasă. a face bine. chitus: ascuns. a umili. a trage la cîntar. copil mic = cocon. chicior: picior = chicior. [keel: a răsturna. a sparge pietre mari pentru a forma un prag cu ele = chi-sa: musculatură. chidă: negura de pe munţi. a înhăţa. a umbla în patru labe din cauza băuturii. chiud: fire duşmănoasă = chi-ud: ţinut pustiu. a desfăşura o muncă grea = chin-ni: ordin. a mulţumi. a creste. forţă. a se întinde de-a curmezişul. îngrăditură de nuiele care protejează = chi-ser: gard. a se crispa. a nivela un teren plin de bolovani rămaşi după arat. a striga. cleios. a supăra. pitit. a îndrepta. cavitate în pămînt. chingă: bucată de lemn lungă si îngustă care se fixează pe un lemn cu rolul de a-l întări. a se văicări. a pune la treabă. a înainta cu greu. buştină. chisa: a sfărîma boabe sau seminţe. a împinge ceva greu. chip: imagine. folosită în special la schelele din construcţii = ching-nga: a construi. a da în primire. a cerceta. a merge greu. chili: a trage la măsea. a înălţa. a potrivi. chisal: om care părăseşte greu curtea pentru muncă. a fi atent la. chiser: cerc de nuiele pus între leucă si căpăţîna osiei pentru evitarea roaderii lor. în locul zilelor de muncă la care era obligat = chisim: a băga în grajd. a clădi. curte sau ogradă. a îndrepta. a supăra puternic. dispozitiv de scurgere = chi-la: a observa. a tortura. chius: pămînt pregătit din timp. a degrada.chib: cel care ştie să le dea chip. pămînt nivelat.cucu(n): nobil. a lua în seamă. verigă pentru legatul hadaragului(băţul gros şi mobil) cu bătătorul(dîrjaua) îmblăciului cu care se bătea grîul. chiuz: curea. a aduce. ocol. îngrăditură. lut = chisa(i): pământ uscat. a înveli. în Muntenia era egală cu 680 litri iar în Moldova era egală cu 430 litri = chi-la: a cîntări cereale. a potrivi. muncă istovitoare. tupilat = chi-tus: loc.

a privi.cuduru: borne mici din piatră. a se mări. papură sau piele cu care se cară sau se păstrează diferite produse = cos.cus: burduf. stare de nemulţumire. a pune pe capul cuiva o cunună de flori. a descoperi. a înceta. un fel de pădurice.cud(i): a se preface că nu cunoaşte.curu(i): a spiona. alergare nebună. cumit: calitate = cumud: calitate deosebită a făinii de grîu. nori de praf. a urmări destinul cuiva = corzi. inel din nuieluşă de salcie = colbu. a separa de.cur-zi: soartă. cos: obiect confecţionat din nuiele. pază. prieten. a fi atent. grăsime. partizan. a chefui. a tăia. a înceta.cur-aca: a supraveghea. . a fi cu băgare de seamă = codi. a răscoli pămîntul pînă iese praf. a pătrunde în. hartam = codru. cununie: unire simbolică. a sări în apă. distrugere. a prinde sigur. a acoperi cu piele. a se mări. a aduce mare suferinţă = cosi. a rupe. cucură: tolbă pentru săgeţi. untură. a se feri. a înjura. a lega un animal de coamă. a viola = cordi. dulce. coroi: hot de codru. codru: bucată de pîine. corzi: figurativ. cotac: pîlc de pădure = cotac.gu-nun-e: a fi încîntat. a iesi. a fi atent la. ursită. restricţie. boală ce necesită supraveghere = coraca. a observa.gu-tar-la: a coafa (chelfăni) părul într-un anumit fel. plăcut. a sta de pîndă. strigăt puternic de bucurie. a dezrădăcina. consînge: rudă din partea tatălui = consange. tîlhar = coroi. iute = cul: violent.cur-di: a spune vorbe duşmănoase. a urmări.socoti. bici din piele.gul-bu: a smulge. a coti după = cungiri. susţinător. colbu: praf.cu-li: vas din argilă pentru bere. a împodobi. a ghiorăi. copcas: persoană care pescuieşte la copcă.gu-ngiri: deschizătură în zid. a fi fericit.gu-ra(i): a croncăni. căsătorie religioasă. încălcare. a pune bazele unei familii.cun-sang(e): a face parte din. a smuci. a îngrăşa. cordi: a întreţine relaţii sexuale extraconjugale. de forma unui peste care delimitau proprietătile. a încînta = cunune.gu-tag: lizieră.cus(i): devastare. om bătrîn si rău = cotarla. puternic. a înjura. cudi: cuvînt cu care se alungă pisica = cud(i): a întrerupe. trestie. cungiuri: a ocoli. coli: oameni care nu fac nimic. nuiele. cosi: bătaie puternică. a chiorăi. a ascunde. a împodobi. animale care sar cînd fug = copcas.gub-cas: herghelie de cai. parte a plugului care răstoarnă brazda = cucur. a scoate sunete. crîng. a recolta.gu-gur: a strînge. a întemeia. a distruge. codi: a fi timid. cos. a răscoli. a tulbura. a colecta. brăţară. coraca: angină. piele. javră. a lega de după cap. a separa de. oprire. leneşi = coli. a ghiorţăi = corai. a pregăti ceva rău. miere. cotarlă: cîine vagabond. cul: aprig. corăi: a croncăni. potaie. copil neastîmpărat.

curcus: fruct. a mişca. legea locului. a apăra. cameră. a . dirigui: a conduce. a oferi. asociaţie. a pierde pe cineva. falangă. a pune la loc. dalba: deosebită. dulce. supărare. a locui. a găzdui. a trece. a duce mai departe. cîntăreşte sau se transportă o marfă = dar-ra: curea. cos. grăsuţ. locuinţa vechii populaţii construită din lemn în care trăiau mai multe familii. a uşura. obezi. a confirma. dibă: butuc. a întrece. albă. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. curm: a cresta. a răspunde. adunare. viata de zi cu zi în aceeaşi locuinţă. Dunăre si Marea Neagră = dac. a replica. epuizare fizică = dubur: a scoate untul din lapte. osteneală. die: îndemn pentru cai să pornească la drum = di-e: a conduce. acces de furie. a fugi. a răsplăti. dac: denumirea romană a locuitorilor din arealul cuprins între Nistru. a se mutila. a fi obligat. necaz.dag-gia: margine a oraşului. Aceste adăposturi erau amenajate pe poziţii uşor de apărat si aveau palisade înalte din lemn si pămînt = dac-cia. cusai: a gusta. a fi de partea cuiva.gu-tumu: a chema. mîhnire = dir: mîhnire. belşug. a tine. dobor: a trînti la pămînt. dereg: a repara. a răspunde la. a fi cel mai. a captura. a face ordine = dirig: adăugire. a împrejmui. strălucitor. a plînge. mascul = dam: soţ. Dacia: denumirea antică a teritoriului României. cătuşe. a da. poftă. cub(i): împletitori de rogojini si coşuri. a alege. a încălca. a opri. a se ocupa de o actiune = dirig(u): dincolo de. a aduna. Tisa. rod = curcu: dar. dambla: paralizie. cerb lopătar. a întrece. cordon. rogojini din trestie.. a fixa. osteneală. dispozitiv de lemn de ţinut prins un vinovat (de gît. a alina. bărbat. a lega. dam: specie de cerb cu coarnele late. soluţie pentru o problemă. di: îndemn pentru cai să pornească la drum = di: a se mişca. cura: a scopi porcul. la întoarcere. încreţi = cupi. margine a ţinutului. a striga. frumoasă. plăcut. da: a fi de partea cuiva. dert: tristeţe mare. a tăia. leac. a cresta. a arunca.dag: existentă în comun. a culege. flori de primăvară = dal-ba: dintre frumuseţi. a transmite. loc întări. pasiune = dam-ab-ba: bocitoare. a plînge.cupi: a coase cu împunsături rare strîngînd aţa. cutumă: tradiţie. osteneală. a declara. centură. de mîini sau de picioare) = dib(a): fiare. uşoară sminteală = dili: singur. a regreta. balot. a alege. necaz. necaz. normă socială sau juridică ce se transmite prin viu grai = cutumu. superior. a prăpădi. a lega. a proteja. a fi întristat. a bea puţin = cus(a): alimente. a prinde. apăra. a trăi. supărare. a însemna pe răboj. a vîna. adunare. exclusiv.gur-ra: a răsplăti. a se descotorosi de cineva. unic. a omorî. a confirma = da: drum. a fixa. năbădăi. a jeli. a ataşa. diliu: persoană cu idei si comportamente specifice numai ei. la înapoiere. grămadă. a lega strîns cu o funie = cur: a strînge puternic. a primi oaspeţi. a scăpa = cura. pînză de legat. a descoperi.

greutate. durdur: a certa o persoană pentru fapte inexistente sau pe care nu le-a săvîrsit ea. cordonul ombilical. creditor. dubă: tobă. du: ordin pentru a transporta ceva. duc: a deplasa ceva către o destinaţie precisă = duc: a lua. a merge pe jos. a se apleca. cultivat) dar si în domeniul social (duhovnic-sfătuitor. amuletă. temperament. treabă. arată existenta = e: a ieşi. şirag. coardă. fire. lucru. elan: avînt. a primi. fir.dug(i): vas. a prinde. dogor: căldură mare care dă o stare de oboseală = dogor. temperament. a înfrumuseţa. zidărie. liber. domolu: om echilibrat. a trimite. generos. edinet: oraş în nord-estul Basarabiei = edin-na: stepă. a lămuri. a îndemna. a acoperi. a şti. grămadă. dor: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag = dor. a bubui. a exista. a înşira. a răspîndi. necaz. a ocupa. siguranţă în acţiune = elang: elan.trînti jos. dug-gur: a şedea jos. omul care are vocea groasă. om respectat. sarcină. a întări. sincer. proprietate. energie. a plînge. a înălţa. a aduce. a îndeplini. dudui: a îmboldi.dur: legătură. a duce. a bodogăni. a ridica. treabă = du-lum: povară. a azvîrli. sarcină. a goni. dogi: a avea doagele desfăcute. a se arăta. ţinut pentru creşterea vitelor de-a lungul rîurilor si a canalelor de irigaţie pe malurile cărora se găsea o vegetaţie foarte bogată. dondăni: a mormăi. a pune temelie pentru o construcţie = dur(a): legătură. e: de la verbul a fi. om aşezat = dumu-lu: om cu prestanţă. a flecări = dondani. a se plînge. a creste. a întrerupe. supărare. a lua. a zidi. Are semnificaţii religioase. a desface. a goni = dudu(i): a procura. blînd. lucru. dura: a construi. a vorbi pe înfundate. dusu la: deplasarea unei persoane către o anumită destinaţie = dusu la: a căra cu coşul. a locui. a întări. a şedea. a vorbi. a purta. a se deforma. a produce o crăpătură uşoară întrun vas de lut = dogi. urcior. a face. a se odihni. a hăitui din. a bate. cel care vrea binele celor din jur) = duh: deschis. . darnic. manifestare agresivă în discuţii = dur-dur: a trăi. bătaie de joc. greutate. cîmpie. a se repezi la. a transporta. a răsări. duh: entitate spiritual-energetică care defineşte existenta ca trăire a gîndirii si nu ca plăcere a materiei. duium: mulţime. cutezanţă. în domeniul gîndirii (om de duh-om cu un spirit ales. a apărea. a fi sau a deveni vizibil. a căra obligatoriu = du: a umbla. grămadă. a se mişca în cerc. a tine. a căra.dum-dam(i): a mormăi. cutezanţă. eden: raiul în creştinismul catolic = eden: stepă. datorie. instrument de percuţie care scoate sunete prin lovire = dub(a): a hurui. a avea. avînt. a cerceta. a interzice. a băga. era!: expresie care semnifică supărare mare = er-ra: a boci. a ierta.

tăciune aprins. nedreptate. fisură. precis. ocol. bani. gin: vin. a tăia. a se întreţine. fapte asumate = gi-na: acceptare. a se culca. primul gospodar. primul care cultivă pămîntul. a opri. ghili: a spăla. a realiza. gîtar: funie pună în jurul gîtului animalului si de care se leagă = gu-tar: a lega un animal de după cap. zeama de struguri pusă în butoaie pentru fermentat din care rezultă o băutură alcoolizată. cinste. a se uni. a lega. care face numai necazuri si aduce pagubă = gig-ngar: a fi mînios pe. a se impune = gitlam: iubit. negru. turmă = gelep.gili: a se murdări. a se apăra de. omenie. a lega. a se pleca. onestitate = gir: curat. a pregăti ceva de mîncare = ga-ti: a trăi. strugurii se fac terci într-un butoi prevăzut în partea de jos cu un orificiu unde se introduce o bucată de stuf pentru scurgere = gin: trestie. a pleca.ga-ra-an-da: roade deosebite. gina: vină. deasupra. emeşii îşi rădeau capul si fata de păr si aveau o fizionomie ovală a fetei. a pune la un loc. gug: semn. a merge după. a zice. ghindar: pahar mic pentru băuturi spirtoase = ghindar. logodnic.gilib: servitor. vas mic. godi: a-i cînta miresei cîntece de rămas bun = godi. mizerie. ger: porc necastrat = gir: a se învîrti. sumbru. găti: a se împodobi. a confirma roade deosebite fată de lucrările agricole făcute = garanta. ghindă: fruct al stejarului. a face. a da o raită. a atrage. gîtlan: gît. gog: băiat sau tînăr prost. a dansa. rotofei. gig: jeg. garanta: a asigura de reuşita unei acţiuni sau cinstea unei persoane. a face gît. a duce o anumită viată. gigar: rău. . a stabiliza. a alerga. a se murdări peste tot. sabie. recoltă deosebită. amant. brun. a face. rău. stare materială mizerabilă a unei persoane sărace = gig: închis. a strînge. fier înroşit. Pentru obţinerea mustului. capitala Moldovei 321 de ani = es: altar. demn de încredere. a mirui. gardină: scobitură la capătul doagelor unde intră fundul butoiului = garadin: grămadă. a unge. seară. umil. a concentra. ordonat. tont.gu-di: a chema.es: denumirea populară a oraşului Iaşi. Această tradiţie a primului plugar se păstrează si în prezent în Oaş prin obiceiul tînjalei. a dansa.chinda: bărbier. a-si da importantă. Femeile năşteau aşezate pe un scaun cu o gaură mare în mijloc. slab de înger = gog. oval si foarte lucios = ghinda. pagubă. recunoaştere. ignorant.chi-in-dar: gaură. supărare. a lăsa urmă. a spune. geme: a scoate sunete înfundate de oboseală sau de durere = geme: femeie care naşte. a linguşi. rod bogat. gîs: penis = ngis: penis. gelep: cireadă. nădejde. a consimţi. pahar mic pentru spirtoase. a întări. sărbătoare. a se pregăti pentru petrecere = ghili. a lega. gir: încredere.

şobolan = guz: a scrîsni din dinţi. prezicere. strigătul = gu-ra: a striga. gui: a vrea. îngăduinţă. fructul (ghinda) este foarte hrănitor pentru animale. aspru. mulţumită. gura! cu sensul de a întrerupe rîsul. a împodobi. gurita: a fi de partea cuiva. rost. milă. a fi obligat = gu-e: a acoperi. timbrul vocii. sacrificiu. gratie. a mugi. conducătorul flăcăilor în noaptea de Crăciun care umblă pe la casele sătenilor. a rîde cu hohote. a rage. supărare. a răsuna de. creste în regiunile de deal. a sfîrîi. la înmormîntare se fac coroane de ramuri verzi de gorun = gurun: fructe. direcţie necunoscută. a permite. fă = ha: a avea voie. rînduială = har: a forma un cerc în jurul. ritual de purificare. rod. a turba. a înspăimînta. halbi: rămăşiţe de mîncare. a se sui = guru: a se înălta. înalt. a boli = gogi. sunt îmbrăcaţi special si practică anumite dansuri = guda: vesminte îmbrăcate de preot pentru a aduce ofrandă zeilor. haba: mersul pe mîini si pe genunchi la copiii mici care se lasă si cu răni = haba: rană. a înfăşura. rană. guri: a se urca. bucată. sunete scoase de păsări caracteristice speciei lor = gu-ra(i): a sforăi. a hăpăi = hal(i): porţie. a înlănţui. gălăgia. prezentînd tradiţiile legate de acest eveniment. chiuitul. folos. a-i umbla gura ca o meliţă. gura: organul omului cu care se emit sunete si se realizează vorbirea. guse: partea din fată de la păsări unde se adună mîncarea = gu-se: a se strecura de-a lungul. a uni. a avea îngăduinţă. a ascunde. a se necăji. inconştienţă = hal: frică. guz: guzgan. harhar: stăpînul absolut. slavă. lături = halbi: rece. gurăi: sunete scoase de porci cînd dorm sau cînd le este frig. a înfuleca. hali: a mînca repede. desigur. leac cu gust sau miros neplăcut = hap. a se prăpădi. semn. a împărţi. a vorbi fără rost. mare. hap: medicament. . a înveli. a fi de altă parte. păros. amărăciune. vas cu gura largă.gogi: a fi bolnav. durere. a face să sune. cel care vrea să controleze tot si urmăreşte activitatea si existenta fiecăruia = harhar: a limita mişcarea. îndurare. a tipa. a scoate sunete. a spune vrute si nevrute după un pahar de băutură = hara: gură. a lega cu lanţuri.gug(i): menstruaţie. hara: a lălăi. fugă. a se dezlănţui la. gorun: arbore din specia stejarului. considerat cel mai falnic dintre foioase. a chema.. amestecat. beneficiu. hal: situaţie proastă.ai o guriţă” = gu-ri-ta: a fi de partea cuiva. legătură deasupra. a face seminţe sferice. a merge pe jos. a chiui. hatîr omenesc. a tipa. bre. gudă: grijă. favoare. har: dar divin sau răsplată divină acordată cuiva ca un semn de bunăvoinţă. a robi. durere. expresia . care urcă spre cer. a tăia. atenţie. ha: termen cu care se adresează unei persoane cunoscute. cel care miruieşte. a se lega.hab: a mirosi rău. a face. răşină. a prinde strîns. ca o favoare deosebită. este unul din arborii sacri la români alături de măr si brad. lung. cerc sau spirală de crengi sau metal preţios care poate fi purtat ca inel sau brăţară.

seamă. a aranja. belşug. dependinţele unei gospodării. a defăima. mulţime. a trage uşor. a scoate la iveală. vechi. ispititoare. a fi prezent. lipsă. a cocheta = hili-su: plină de chemare. împletitură din papură sau nuiele. fără seminţe pentru măcinat = huru: a mînui. înapoi. a se amesteca. a proteja. a stoarce. om slab. mijloc de pădure. rapăn = hir(a): a produce. toi al nopţii. haz: rost. crîng. a rezista. hu!: strigăt de protest sau nemulţumire = hu: individ. a închiria. hui: a răsuna. a rupe. rediu = huci. a ciripi. a strînge. a sparge holă: javră. horă: oraş. a face necazuri.hur(a): neam. a exista. a ascunde vederii. huci: pădure odrăslită mică si deasă. amestecat. nevoie. a avea îngăduinţă. uneltele agricole = he: abundentă. a striga = ho. a potrivi.hu: persoană. drum care urcă pe o coastă piezişă = hul-la: rău. he: locurile de lîngă casă.hula: a vorbi de rău. a locui într-un loc = hi: a pregăti. a apuca. a confunda. a vui = hu(i): păsări. husa: a acoperi. dans în cerc = hora. a măcina. a zdrobi. trebuinţă = hia: a putea. turturică. a se scurge. stai!. atractivă. hulub: porumbel = hu-lu-ub: porumbel. dos. hurui: a învîrti rîşniţa în gol. spinare. cîine vagabond = holă. a înjura. hîră: mătreaţa oilor si viţeilor.hus: sălbatic. hlizi: a zîmbi si rîde mult. umflarea urechilor acestora. a distruge. a se hîrjoni. a rupe. a da naştere. spate. înfricoşător. a întinde. a ruina. a ciopli. coapsă. stricat. tărîţă. hulă: surpătură de deal sau de munte. boală de piele. a urî. a ruina. siguranţă. a ocărî = hul(i): a face rău. a pisa. a distruge. muşchi. a face necazuri. păduche de vită. hi: a fi. a prinde. huli: a blestema. a se holba. hie: treabă. mătreaţa omului. a tăia. potaie.hasură: rogojină = ha-su-ur(a): rogojină. clădiri. a desface. | Înapoi la Subiecte↑| . divers. a ponegri. a cînta. numeros. certitudine = ha-za: a tine. a răsuna. a strica. hop: a umbla bezmetic = hup: inimă. ho: opreşte!. a avea voie. porumbel sălbatic. a păstra. a trage uşor. avere. a feri de = husu: sale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful