P. 1
Tăbliţele de la Sinaia 2013

Tăbliţele de la Sinaia 2013

|Views: 73|Likes:
Tăbliţele de la Sinaia 2013
Tăbliţele de la Sinaia 2013

More info:

Published by: Mihai-Gabriel Neacsu on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2013

pdf

text

original

Tăbliţele de la Sinaia ar putea arata ca Iisus şi-a avut originea în Dacia?

Constantin Olariu Arimin http://www.ariminia.ro Tăbliţele cu scriere getică sunt învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii spun că după terminarea mănăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-au descoperit 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici dar folosind şi litere latine. Şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu, a dăruit-o regelui Carol 1 care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mănăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mănăstire atît tăbliţe de plumb cît şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. “Religia lor era monoteistă avînd în frunte pe Sentu/Sîntu cu sensul de Creatorul, iar ca simbol al sacrului era crucea (…) Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan (…) Iisus a fost get (…) limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română (…) Mai mult, pe blogul cugiralba Continuare de pe cugiralba: Constantin Olariu Arimin : DESPRE DACI, GETI…. DISPUTE ISTORICE În una august 2004 am găsit pe internet imaginile a 74 tăbliţe de plumb depozitate la Institutul de Arheologie Bucureşti. În cultura română, despre aceste tăbliţe cu scriere getică nu s-a scris un cuvînt, fiind învăluite între-un mister absolut. Unele informaţii care nu pot fi dovedite cu probe, spun că după terminarea mănăstirii Sinaia în anul 1695 o parte dintre sihastrii din munţi s-au retras aici aducînd cu ei şi tăbliţele cu pricina. O altă variantă a apariţiei acestor obiecte este că în anul 1875 cînd se săpau temeliile palatului Peleş, s-a descoperit o mare comoară formată din aproximativ 240 sau 540 de tăbliţe de aur şi plumb cu o scriere asemănătoare cu a grecilor antici dar folosind şi litere latine precum şi alte semne specifice acestor tăbliţe şi figuri de geţi, oştiri, cetăţi, simboluri divine şi alte elemente care duceau la ideea clară că s-a descoperit o mare civilizaţie. Numai că şeful guvernului României de atunci, Lascăr Catargiu a dăruit-o regelui Carol 1 care a ordonat ca tăbliţele de aur să fie topite după ce s-au făcut copii. Bănuind că valoarea lor este inestimabilă şi a distrus dovezi ale istoriei noastre, a donat copiile însoţite de o scrisoare unde-şi recunoaşte greşeala, mănăstirii Sinaia! În anul 1956 puterea comunistă a confiscat de la mănăstire atît tăbliţe de plumb cît şi toate documentele care făceau referire la ele şi totul a dispărut. În anul 1986 mai mulţi cercetători din domeniul istoriei au afirmat în discuţii particulare că înainte de al doilea război mondial, în subsolul actualului Institut de Arheologie din Bucureşti existau mai multe sute de tăbliţe cu o scriere necunoscută pe

care ,,nimeni” nu le-a cercetat! În anul 2003, istoricul Alexandru Deac a comunicat la Congresul de dacologie ţinut la Bucureşti, că a descoperit în arhivele Comitetului Central al PCR scrisoarea lui Carol l către mănăstirea Sinaia. În prezent la această instituţie ar mai exista 5, 35 tăbliţe după unii sau 70 după alţii, dar fără documente de intrare şi fără a fi înregistrate în patrimoniul ei! Din cele 74 tăbliţele de plumb eu am citit 65 iar informaţiile de pe ele ne arată adevărata noastră istorie privind structura de organizare a statului geţilor, sistemul juridic, religia lor, felul cum ştiau să-şi apere glia străbună. Ei îşi spuneau geţi sau rumuni pentru că aşa este scris pe tăbliţe nu daci cum i-au numit romanii. Îşi scria identitatea de neam cu cuvintele rumun, riomion, ruomuon, rumuno, romuno sau falnici geţi şi nu daci, iar ţara lor o numeau sfînta Getia sau Gitia. Strămoşul lor ancestrtal era Moş Arimin os din care s-au tras ariminii/armînii şi rumînii. Conducerea neamului era asigurată de dage balo (adunarea neamului străbun) care alegea un mato (ocrotitor, conducător, părinte) care deţinea funcţia cît timp era sănătos la trup şi la cap. Din cei 54 de mato eu am reuşit să citesc numele a 43 de conducători ai neamului strămoşesc. Pe alte tăbliţe această conducere colectivă apare cu numele de soboru, gomeţi sau radă. Aveau un guvern numit agie, în fruntea căruia era mato. Conducătorul armatei se numea basileo care era ajutat de un consiliu de război numit soto balo (soţii, însoţitorii steagului get) iar cetăţile lor întărite se numeau dabe. Ţara era împărţită în sindii (isprăvnicii) fiind conduse de către un sind. Organizarea administrativă era în cătune, sate şi dabe iar centrul de putere se numea dabo geto (cetatea neamului get) care a fost la început la Sarmisetuzo, mutată pe la 380 î.e.n. la Enisala (judeţul Tulcea) iar pe la anul 320 î.e.n. a revenit din motive strategice la Sarmisetuzo. Sînt menţionate şi legăturile de sînge care formau şatre în cadrul unor comunităţi. Armata era organizată în polcuri şi avea două corpuri distincte: daco armosa (armata nobililor) care pornea prima în luptă şi gloto armosa (armata gloatei sau a poporului) care suplimenta forţele primului corp sau îl înlocuia complet. Echiparea armatei era asigurată de dage balo iar conducătorii corpurilor de armată erau numiţi tot de adunarea neamului. Oamenii nu aveau voie să se mute dintr-un loc în altul decît cu aprobarea dabei de care aparţinea. 32 din semnele folosite în scrierea geţilor pe tăbliţele de plumb sînt identice sau foarte apropiate cu semnele scrierii cretane liniar B din perioada 1500-1300 î.e.n. Alfabetul chirilic folosit de români pînă pe la 1870 este în realitate o parte din alfabetele utilizate de strămoşii noştri geţi în urmă cu 2500 de ani. Secuii au folosit prin secolul Xlll un alfabet cu 33 de semne iar 28 dintre acestea sînt identice sau asemănătoare cu ale geţilor de pe tăbliţele de plumb. În Transilvania şi Ungaria s-a folosit în secolele XV şi XVl un alfabet runic maghiar care a fost ,,prelucrat” tot din alfabetele geţilor. Gotul Wulfila a ,,creat” şi el

pe la mijlocul secolului lV e.n. un alfabet runic inspirîndu-se din semnele geţilor. Scrierea geţilor mai are semne comune cu alfabetul folosit în secolele Vlll – ll î.e.n. în estul Spaniei (Tartesio/Turdetano), cu alfabetele folosite de tuaregi şi libieni înainte cu multe secole de era creştină. Există asemănări uluitoare ale alfabetelor geţilor cu scrierea din Biblos, Mohenjo-Daro, brahmi şi alfabetele folosite de sabei în Arabia în secolele XV-lV î.e.n. cît şi cele din Siberia din secolele lV era noastră. Plutaşii de pe rîul Bistriţa foloseau pe la 1880, 56 semne pentru crestatul lemnelor. Dintre acestea 13 sînt identice cu semnele din scrierea liniar B iar 38 sînt identice sau foarte apropiate cu semnele alfabetului geţilor. După mitologia greacă, hiperboreenii care locuiau la locuiau la nordul Dunării, erau legaţi de cultul lui Apollo. Herodot în Istorii spune că aceştia aduceau ofrande templului din Delos iar fecioarele ,,Arge şi Opis veniseră chiar odată cu zeii”. Platon în Axiochos vorbeşte prin gura lui Socrate, despre nişte table triunghiulare de aramă cu un conţinut religios aduse la Delos de fecioarele hiperboreene Opis şi Hekaerge. Venirea zeilor la greci a avut loc odată cu formarea primelor structuri sociale din secolele Xll-X î.e.n. în numita ,,perioadă obscură”. Arheologia a descoperit într-adevăr plăcuţe de bronz cu o scriere arhaică pe care au atribuit-o vechilor greci şi care a apărut la sfîrşitul secolului Vlll î.e.n. Religia lor era monoteistă avînd în frunte pe Sentu/Sîntu cu sensul de Creatorul, Dumnezeu iar ca simbol al sacrului era crucea (vezi imaginea de sus) cu braţele egale liberă sau înscrisă în cerc cum apare deasupra uşii la primele biserici creştine din Siria şi Palestina. Divinitatea activă al cultului crucii era Zabelo; Creatorul vieţii din lumina vie a soarelui şi Suien, Zoien, Zoe ca divinitate a renaşterii vieţii din aşteptarea luminii morţii (liniştea lunii) prin nemurire. Mai erau dio Dionise, dio Sopio, dio Donizeto, dio Oroelio, dio Tiaz. Fiind o religie a luptei continue dintre bine şi rău, duhul răului se numea Sotea sau Satan. Pămîntenii se năşteau din lumina vie a vieţii(lumina soarelui) dar toată existenţa lor trebuiau să se străduiască să facă numai fapte bune în folosul celor din jur ca o probă de curăţenie pentru comuniunea cu adevărata viaţă veşnică(nemurirea) ce impunea condiţia de OM. Nu aveau statui iar divinităţile lor se manifestau ca nişte duhuri, entităţi spiritual – energetice. La naştere fiecare persoană era luată în pază de un înger, neamul get fiind binecuvîntat de oastea de îngeri (falanga). Nu aveau temple ci mici troiţe şi bisericuţe/metocuri unde îşi oficiau cultul sau altare improvizate în vremuri de restrişte. La naştere fiecare era botezat în religia neamului cu vin şi pîine strămoşească. Crucea a fost simbol al sacrului la neamul nostru de la începutul mileniului V î.e.n. descoperire făcută la Gorban judeţul Iaşi apoi la Cucuteni iar mai multe tezaure ale geţilor au ca obiect de podoabă crucea înscrisă

e. Pitagora şi pitagoreismul Marele get a existat ca realitate istorică.i 3.n. în colţul stînga jos se văd stilizate imaginile pentru o şopîrlă mare. şi care au fost duse de emeşi în Sumer/Ki-en-gi de pe meleagurile noastre pe la mijlocul mileniului lV î. Divinităţile lor aveau în jurul capului o aură aşa cum arată plăcuţa de plumb descoperită la Romula. au trecut Dardanelele şi au întemeiat în podişul Anatoliei un stat – Galatia – care a existat pînă în anul 25 î. cum rezultă din tăbliţa 5. doi măgăruşi(cum a intrat Iisus în Ierusalim) şi un profil de om.e. În partea stîngă jos a şopronului se vede o persoană şezînd pe un scaun iar în mînă ţine un toiag. Sarmis sau Armis este Mîntuitorul sau Salvatorul neamului geţilor. steaua cu şase colţuri şi steaua cu şase raze) sînt păstrate din religia neamului mioritic din mileniul lV î. Deasupra şopronului este figura cunoscută a lui Iisus cu plete şi cu barbă scurtă ca semn al tinereţii. imagine preluată de hagiografia creştină. s-au aşezat printre neamurile geţilor populaţii ale galilor/galatilor care au îmbrăţişat religia crucii cu taina botezului cu pîine strămoşească şi vin. fiind ispita diavolului.n. . Tăbliţa ll povesteşte despre vizita lui Zamolxe în insula Samos şi trecerea cabirilor la religia sfintei cruci a Mîntuitorului! Pe tăbliţele l şi ll apare semnul crucii ca simbol al sacrului şi al pămîntului(ţării) care stă sub această protecţie. un copil mic ridică braţele către cer simbolizînt bucuria vieţii ce s-a născut. un peşte. mama primeşte un toiag şi un miel de la divinitate/marelui preot get? care are pe cap costumaţia religioasă făcută din blana unui lup al cărui cap este pus pe capul lui. Biseto l a pus sabia pe gali şi i-a alungat.n. La stînga imaginii este un porumbel zburînd reprezentînd Sfîntul Duh. Multe din elementele de cult ale religiei geţilor dar şi simbolurile religioase(crucea cu braţele egale libere sau înscrise în cerc. apare pe tăbliţe şi sub iniţialele IOI. o broască ţestoasă.n. Fiind opriţi şi la graniţa Macedoniei. La începutul secolului Vl î. La mijloc este un şarpe foarte lung iar lîngă coada acestuia este un pătrat împărţit în nouă părţi egale sugerînd că este protector al vînătorilor şi al învăţaţilor. S ub imagine. Geţii se considerau poporul ales de Creator iar ţara lor o numeau ţara sfîntă(dio Geta). aceste relaţii s-au stricat rău iar conducătorul geţilor. Scaunele sînt trei sugerînd legenda celor trei magi.e. În anul 279 î. sau Ili.. i-a trecut pe cabirii din Samos la religia crucii Mîntuitorului. II.n. III. Religia geţilor a influenţat şi zoroastrismul prin existenţa magilor perşi la curtea din Sarmisetuzo în secolul Vl î. Toate aceste date sunt scrise pe tăbliţele 2 . a vizitat Egiptul. Iisus a fost get. Sub un şopron cu o vită şezînd. a fost mare preot şi reformator. Ilio toate avînd aceeaşi semnificaţie. Zamolxe. Creştinismul ortodox este în mare parte religia strămoşească.e.n.e. La dreapta jos.e. cînd a fost cucerit de romani. s-a înfruntat cu Pitagora şi le-a cerut geţilor să renunţe la folosirea aurului ca aducătorul tuturor relelor de pe pământ. Tăbliţa 1 este prima atestare materială a legendei naşterii Mîntuitorului care se va numi mai tîrziu Sarmis. o pasăre mare care aleargă şi un cîine sau lup.în cerc sau crucea cu braţele egale.

Vlasa la Tărtăria ar fi chiar plăsmuirea acestuia!!! Despre tăbliţele de plumb ale geţilor spune că sînt falsurile unui geniu dar el şi-a dat seama numai în jumătate de oră ! Noi trebuie să băgăm la cap că această lepădătură este un supergeniu şi nu avem cum să-l contrazicem. Am scris cu acest subiect o carte . I. Galii cheamă în ajutor mentorii din Carpaţi.e. La sfîrşitul lunii noiembrie 2002 am trimis lui J. Este trimis Ili împreună cu o ceată de geţi – tăbliţa 53 – pentru a înfrunta fanatismul religios iudeu. pe la 1600 – 1500 î.n. Vulpe spune peste tot că tăbliţele de lut descoperite de N. Începutul secolului l e. indivizi cu minţile rătăcite. Sluşanschi director al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan din Bucureşti şi Neagu Djuvara. cînd statul geţilor a fost distrus de romani iar ţara a cunoscut un jaf fără seamăn. S-a remarcat A. şi iulie-august 106 e.e. L-am tradus în limba română şi bănuiala mea s-a confirmat limba sumeriană/eme-gi are aceeaşi rădăcină cu limba română.O parte din aceşti gali au coborît mai spre sud şi s-au stabilit în anul 275 î.A..Civilizaţia soarelui” publicată în august 2002. iudeii amintesc de secta esenienilor/esenilor avînd centrul de cult în Galileea şi care practicau o religie diferită de a iudeilor dar identică cu a geţilor. istoric care a trăit pînă în 1991 la Paris. pentru că de aici se trag semnele alfabetelor folosite de strămoşii noştri.n. Mai arătam că denumirile activităţilor agricole. În anul 1982 am cumpărat cartea Civilizaţia sumeriană unde am găsit trei cuvinte care m-au pus pe gînduri: da. nu şi inga. În secolul ll î. Răstignirea lui Ili. Tăbliţele sînt scrise între anii 560 î. într-o regiune pe care au numit-o Galileea. înfăşurarea trupului cu giulgiu şi transportarea lui pînă la . La 17 . Nu au avut reţinere la limbaj spunînd despre cei care vreau să se uite pe tăbliţe să sînt nebuni. Grecia şi Tracia pînă au ajuns în Sarmisetuzo sînt povestite pe 7 tăbliţe. Iar într-un acces de nebunie genială A. i-a găsit pe gali – esenieni într-o aprigă dispută religioasă cu clerul iudeu.n.A..n.e. Halloran – care se ţine că este cel mai mare specialist în sumerologie – un mesaj cu 145 cuvinte comune limbilor română şi eme-gi dar care nu sînt în latină. oameni fără conştiinţă dar nu au acceptat să-mi spun şi eu punctul de vedere. Vulpe director la Institutul de Arheologie din Bucureşti unde stau ascunse tăbliţele de plumb ale strămoşilor noştri. Am găsit pe internet în anul 2001 un dicţionar sumerian-englez elaborat de J. Arătam în această carte că avem 1000 cuvinte identice sau asemănătoare cu eme-gi şi 1400 de arhaisme şi regionalisme compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. păstoreşti şi de organizare socială sînt în mare parte comune celor două limbi iar creştinismul are foarte multe elemente comune cu religia emeşilor.e. Durerea a fost fără margini peste neamul geţilor. Ştiam că aceste cuvinte sînt specifice numai limbii române iar inga se foloseşte numai în nordul Moldovei şi Maramureş. diletanţi. Limba folosită în aceste texte este limba română veche care se găseşte identic sau asemănător în dicţionarele de arhaisme şi regionalisme existente în România. 79 de cuvinte se găsesc numai în eme-gi(sumeriană) fiind dispărute din româna veche Tăbliţa 1 consider că a fost turnată sau trasă – cum apare scris pe mai multe tăbliţe. Culturnicii de profesie au ieşit la atac şi m-au făcut în toate felurile atît la TVR 1 cît şi la postul de radio Iaşi.n. Halloran.n.galii cei roşcaţi” din Galileea apoi drumul prin Siria Efes.

Suedezii au recunoscut nedreptatea în anul 1962 la protestele unui scoţian !!! Situaţia este asemănătoare cu Alexandru Odobleja şi studiile lui în domeniul ciberneticii care au ajuns pe căi ocolite la Norbert Wiener iar priceputul şi-a pus un moţ de . Explicaţia constă în faptul că textul din fişierul Rădăcini. Are you familiar with the Larin etymologies gived for most Rumanian words?” În publicaţia Formula As din 25 mai 2006. s-au găsit trei tăbliţe din lut local. acelaşi J. De existenţa lor am aflat şi eu în septembrie 2004 din aceeaşi sursă! Argumentele autenticităţii tăbliţelor sînt infailibile în faţa minciunii dar cum la noi plăsmuirile au ajuns adevăruri sacre. l-am tradus în limba engleză şi l-am trimis în august 2003 către Tv Discovery.Cum se poate explica faptul că într-o regiune din vestul României înconjurată cu nume sumeriene… . diletanţi.nebuni.Most vocabulary of the Rumanian language can by derived fom Latim. Religia geţilor are multe elemente de cult identice cu ale emeşilor şi foarte asemănătoare sau identice cu creştinismul timpuriu. sigur că acestea nu vă mai aparţin”.A.prima-ntîi”! Consider că a venit vremea ca românii să-şi cunoască adevărata istorie chiar dacă mentorii culturnici dar şi alte lichele urlă că tăbliţele sînt nişte falsuri ale lui Haşdeu.dec...efervescenţă creatoare” şi multă zburdălnicie în minţile unor indivizi dar şi o înverşunare fără margini din partea . De ce sînt autentice tăbliţele Cum tăbliţele cu scrierea geţilor au fost ţinute la popreală mai bine de 130 de ani.. recentă. apariţia lor pe internet în vara anului 2004 a produs o . So you need to reassurse me and your readers that you have avoided attaching a Sumerian etymology to any wordthat as a Latin etymology. modified by Slavic influences. N. Se pare că i s-a zbîrlit moţul către genialitate şi acestui nemernic! Ghinionul lui este că nu ştie cum sună limba română vorbită în graiurile noastre mioritice altfel ar pune şi el de o şmecherie aşa cum au făcut cei doi canadieni care şi-au însuşit descoperirea insulinei făcută de N. Densuşian sau a unui geniu încă nedescoperit iar cei care vreau să le vadă de aproape sînt . indivizi cu mintea rătăcită” şi alte asemenea sofisme şi fineţuri academice.. fiind întrebat despre legătura scrierii de la Tărtăria cu cea din Sumer. romană. This happened after the time of the Roman empire. Haloran spune: . orice canalie cu titluri şi ţîfnă poate să facă istoria după propria nebunie şi ticăloşie! Dau mai jos cîteva dovezi care nu pot fi contestate de nimeni în cazul cînd nu sînt scoase în afara culturii române. Institutul de Studii Orientale din Chicago şi Institutul de Studii Orientale din Philadelphia. Acest individ nu a căzut în cap ca să-şi schimbe fundamental ideile cu privire la ce mi-a scris în anul 2002. cu pictograme sumeriene dar mai vechi cu 1000 de ani decît cele din Mesopotamia ? …Asumîndu-vă o origine trivială..specialiştilor”. nespecialişti. Englezii au răspuns că au primit mesajul meu şi atît dar americanii au tăcut mîlc. adică lumea materială este creată de o divinitate fără început şi sfîrşit numită la geţi . 2002 îmi trimite următorul răspuns: . Paulescu în 1923 şi cu această hoţie au luat premiul Nobel iar statul român nu a spus nici pîs!. Sigur acest studiu al meu a ajuns şi în mîinele lui dar şmecherul a uitat să spună de unde vin ideile pentru că hoţia intelectuală se practică şi la case foarte mari.. ajustat puţin.

pe care încă nu au apucat să o înjure că s-a stricat cu falsificatorii. În eme-gi avem cuvîntul zabalom care semnifică cele mai înalte culmi muntoase. nemurirea. agricultura. Grecii vechi ne-au spus în izvoarele lor că tracii venerau şi pe Gebeleizis. strămoşii noştri l-au considerat pe Zabelo simbolul principiului masculin. În interiorul unei construcţii care avea rolul unui lăcaş de cult s-au descoperit 7 vetre iar între ele era o cruce care avea în mijloc o mică vatră pentru ars ofrandele. confirmă fără putinţă de tăgadă autenticitatea tăbliţelor! Dio Zabelo întîlnit şi sub forma Zabelio. Dio Zoe. Ca duh al vieţii pline de energie. divinitate a vegetaţiei şi renaşterii naturii iar emeşii ne-au lăsat pe tăbliţele lor informaţii despre Gibil ca duh al purificării şi al iertării precum şi al apelor limpezi dar şi al soarelui arzător sau al focului.n. al regenerării sau al vieţii în aşteptare fiind considerat şi stăpînul înţelepciunii simbolizînd începutul vieţii în formă de germeni. să poată venera duhurile energiilor primare pe înălţimi la fel ca în ţara lor de baştină. regenerează natura. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ pe dealul Ghindaru s-au descoperit ruinele unei necropole arse de la începutul mileniului lV î. îngerul păzitor. La neamul nostru răzleţit între Tigru şi Eufrat mai găsit o divinitate cu numele de Zabab ca duh al vînătorii şi războiului unde ghioaga şi arcul erau la mare căutare. Zabielio sau Sabelio este duhul care aduce lumină şi viaţă pe pământ. La emeşi avem pe Suen. Sien. An sau Anu. În emegi avem E-anna – casa cerului sau casa Creatorului/ Dumnezeu iar Inanna(stăpîna cerului întunecat şi soră a pămîntului) este duhul lunii care asistă femeile la naştere şi ajută plantele să germineze. Trebuie remarcat faptul că sfîntul Zabelio ca structură spiritual-energetică nu se identifică niciodată cu soarele. Zoen ca duh al lunii. Zien Duhul care ţine roata vieţii sau inelul vieţii şi rînduieşte soarta morţilor şi întoarcerea în universul energiilor primare din care s-a născut totul. În sens religios înseamnă sanctuarul din vîrful muntelui. judecata cerească. a pune ulei pentru ardere. Să fie românii aşa de neghiobi încît să se adreseze soarelui şi lunii cu apelativul Sfîntul sau este reflexul firesc al vechii religii strămoşeşti a geţilor? .Sîntu iar la neamul nostru din Ki-en-gi. Arheologia. Simbolizează renaşterea prin creaţie divină şi umană fiind asimilat de către geţi duhului feminin iar numele de Zoe era purtat de femei. numele lui fiind purtat de bărbaţi. Acest Creator a zămislit şi lumea spirituală a entităţilor divine definite ca duhuri fiind 7 atît la geţi dar şi la emeşi cu atribuţii asemănătoare sau identice.e. sau hotarul dintre pămînt şi cer arătînd originea acestei religii care s-a născut într-un loc cu munţi înalţi unde soarele răsărea de pe culmile acestora. crucea ca simbol al sacrului. De aceea emeşii au construit ziguratele. Zuen. Zoin. toate acestea dar şi altele se găsesc în cele trei structuri de cult. În dialectul istroromân este cuvîntul zabelie cu sensul de a unge cu ulei. Este un judecător al sorţii tuturor oamenilor dar nu un tiran şi are în subordine ţinutul unde sufletul omului poate reveni la ce a fost înainte de viaţa pămîntească. unică şi mîntuitoare cu numele de Sabazios sau Sabadius. oastea de îngeri. Zoei. Tracii aveau o divinitate solară. Pe tăbliţele de la Tărtăria s-a descoperit o divinitate Şaue care primea ofrande ce erau arse pe altar împreună cu mortul. viaţa şi stabileşte dreptatea fiind consultat în hotărîrile preoţilor judecători. În legendele noastre Iana este sora soarelui pe care acesta o cere în căsătorie dar Dumnezeu se opune acestei sminteli. Taina botezului.

. chiar dacă peste ea s-a pus eticheta creştină. şi s-au aciuat în Ki-en-gi unde au realizat o cultură şi civilizaţie uluitoare (civilizaţia sumeriană cum au botezat-o specialiştii!). Într-un colind din Cluj se spune că Sfîntul Soare împreună cu sora lui(Sfînta Lună) păstoresc pe cer turma Domnului! Tot aici se dă colindătorilor un colac mare umplut care are deasupra o cruce împletită din două şuviţe de aluat.Două mere jucătoare. ca aprigi hulitori urlă din toţii bojogii că ţinutul strămoşilor noştri era o cumplită sălbăticie pînă la venirea romanilor care s-au silit ei să ne aducă pe calea cea bună chiar cu sabia dar nu au reuşit pentru că sîntem un popor nevolnic! Sînziene. fructele se formează.n. fertilităţii. În această zi femeile măritate se prind într-o horă ca simbol al darului fertilităţii neamului geţilor şi a nemuririi spiţei lor pe aceste meleaguri. Mai avem în cultura populară pe Joimăriţa(Zoe + mărita) sau Zoica. veche de peste şase milenii. La ceremonialul de înmormîntare se folosesc colaci de forme speciale tot ca o amintire neştearsă a religiei strămoşeşti. marile energii creatoare curg pe pământ aducînd lumină şi viaţă. Un alt colac are forma unui S mai desfăcut iar ambele forme se găsesc identic în alfabetul get. Numele sărbătorii vine din cuvintele Sin ca duh al naşterii şi regenerării naturii precum şi a neamului omenesc sau sfînt după vorbirea veche şi Zien. . Însă liftele..Emeşii au plecat din ţinutul carpatic pe la mijlocul mileniului lV î. Sfîntul Soare şi Sfînta Lună vin din religia neamului nostru pe care o practicau strămoşii pînă au venit romanii şi au distrus statul get interzicîndu-le cultul crucii iar legătura cu religia emeşilor dovedeşte că tradiţiile noastre populare sînt un depozit extraordinar de cultură. în multe colinde se găseşte refrenul . este o împlinire a vegetaţiei ajunsă în pîrg. Un colind din Oaş ne spune parcă în ciudă: . duh protector al căsătoriei care veghează la trăinicia şi rodnicia familiei şi întărirea neamului. Tot la această dată.ziorel de zîuă” dovadă ce arată că în subconştientul colectiv Zoirel(Zoi) nu a dispărut nici după măcelul roman. Tradiţia este o referire fără echivoc la vechea religie a geţilor închinată lui Zoie. sărbătoarea neamului geţilor la 24 iunie. la cimitire se aprind focuri la morminte pentru a oferi morţilor căldură din lumina vie şi puterea reînvierii. Este marea revărsare a creaţiei de început unde omul şi natura sînt uniţi prin credinţa în sfînta cruce şi a respectului pentru cei ce vor veni. duhul protector al căsniciei. În Ardeal. plantele de leac sînt bune de strîns pentru tămăduire. Mai arăt că în Joimărel (Joia Mare) prin ogrăzile gospodarilor se aprind focuri astfel ca morţii acelei şatre să vină din lumea lor rece şi să se încălzească. rupte de la Sfîntu Soare”. vegetaţiei şi al sănătăţii mintale la geţi dar şi la emeşi. Sînt colacii în formă de opt care au pe extremităţile lungimii spirala vieţii iar la capul mortului o lumînare făcută în spirală arde pînă se termină. Dacă acest neam ar fi venit din altă parte în Ki-en-gi şi ar fi elaborat acolo toate miturile religioase şi întreaga structură socială nu trebuiau să existe legături atît de vii cu religia geţilor şi tradiţiile noastre populare. La această dată. spune tradiţia geţilor(rumunilor) că prin poarta veşniciei. Bobul de grîu se umple. În spaţiile acestei cruci sînt aşezate opus două cruci mici şi literele O(om) şi T(tete: tată) din alfabetul geţilor.e.

n. Sărbătoarea dovedeşte că sîntem aici înrădăcinaţi de peste 6000 de ani iar dacă ne-am păstrat tradiţia religioasă şi culturală cu atîta îndîrjire cu certitudine că nici limba nu am uitat-o aşa cum o dovedeşte chiar numele ei! În religia geţilor sfîntul Zoe nu se identifică cu luna de pe cer pentru că în scrierile de pe tăbliţe ei folosesc termenul de loneo sau luno pentru corpul ceresc.n. Duhurile din mitologia emeş avea mai multe apelative iar Zoen mai era invocat şi cu numele de Sara. îngerul păzitor şi oastea de îngeri iar ca simbol al sacrului este crucea cu braţele egale înscrisă în cerc sau liberă şi steaua cu şase colţuri sau şase raze aşa cum apare în lăcaşul religios de la Şimca Mare. Cu mare osîrdie îi trece la religia crucii sau reforma impusă de el cultului . Pe la anul 560 î. La partea opusă avem ziua de 24 decembrie legată de solstiţiul de iarnă cu care încep sărbătorile de iarnă. Ungaria şi Bulgaria) de la începutul mileniului lV î. cu sensul de răsărit al lunii.e. Republica Moldova. vegetaţia se împuţinează şi miracolul vieţii ca dar al creaţiei trece în aşteptarea rece a nemorţii. Cu această dată încep sărbătorile de vară şi care sînt legate direct de solstiţiu pentru că neamul nostru fiind sedentar avea toată existenţa legată de energiile dătătoare de viaţă ale soarelui.Feciorii fac roţi mari din paie cărora le dau foc şi le aruncă în vale ca simbol al curgerii implacabile a destinului(roata vieţii) în nemurire. În noaptea de 24 decembrie în vechiul cult străbun al crucii. În onomastica noastră avem prenumele Sînzien pentru băieţi şi Sînziana pentru fete! Religia neamului nostru străbun dar şi al emeşilor era o religie solară dar nu idolatră ci bazată pe entităţi spiritual-energetice/duhuri justificînd lipsa statuilor de cult în ambele culturi. dar nu a fost menţionată niciodată să nu dea de bănuit cuiva! Cum textele tăbliţelor cu scriere cuneiformă au început să fie citite la începutul secolului XX iar primele lucrări despre civilizaţia sumeriană au apărut după anul 1935.e. marele înţelept Zamolxe îşi pune traista în băţ şi împreună cu o ceată de geţişori de soi pleacă în lume să se mai cultive şi ajunge în insula Samos unde întîlneşte o altă ramură zburdalnică a seminţiilor carpatine – cabirii. este imposibil ca năzdrăvanul mioritic să fi cunoscut aceste informaţii pentru că specialiştii susţin că plăsmuirea s-ar fi făcut pe la 1870-1880. ca simbol al sacrului apare în probele arheologice pe fostele teritorii locuite de strămoşii noştri( România. Din iunie pînă în decembrie lumina zilei scade. Rădăcina comună a religiei emeşilor şi geţilor este dată şi de folosirea cuvintelor lam şi a-ngi-a/angea în ambele limbi cu sensul de înger chiar dacă între ele există o distanţă în timp de 2000 de ani şi o distanţă de 2000 km în spaţiu! Cine spune că steaua cu şase colţuri aparţine culturii iudaice nu cunoaşte istorie sau minte ca o secătură pentru că evrei pînă după întoarcerea lor din Babilon(500 î. oamenii erau chemaţi să vină să i-a lumina care s-a născut ca dovadă că va începe un nou ciclu al vieţii.e.) foloseau steaua cu cinci colţuri luata de la egipteni aşa cum apare mai tirziu la comunişti! Crucea. Ucraina.n. Îngerii de pe tăbliţele geţilor ţin în mînă roata vieţii pe care soarta a hărăzit-o fiecărui individ. Religiile au în ritual apa vieţii ca formă materială de nemurire.

n. singură sau în compoziţie! Un plăsmuitor sadea nu ar fi făcut asemenea giumbuşlucuri chiar dacă era el genial. În caseta tăbliţei apare menţiunea abariso(aba: bătrîn + risu: şănţuleţ. cetatea geţilor/dabo geto”. Capitala geţilor – dabo geto – este menţionată pe toate tăbliţele care sînt turnate aici dar niciodată nu este amintită Ulpia Traiana Sarmisegetusa.. În dialectul istroromân este cuvîntul zamoli cu sensul de a ruga.specialiştii”.e. noua capitală zidită de cuceritori în alt loc şi pe care au menţionat-o scrierile romane. crestătură) Zam-xei adică scrisă de bătrînul Zamolsiu. unde un preot get îl trece pe regele galilor la religia crucii şi aduce cu această ocazie un trofeu în Sarmisetuzo. şi-ar fi dat singur cu stîngul în dreptul! Pe tăbliţe numele apei care despărţea Geţia de Mesia a fost scris numai Istru dar niciodată Danubius. Cu acest pezevenchi se mai întîlneşte şi în Egipt şi iarăşi grecul îi face necazuri iar Zamolsiu ne lasă aceste întîmplări pe două tăbliţe din care una este scrisă chiar de el.e. au reţinut că pe ei i-a vizitat marele înţelept Abaris pe la 568 î. Un călăreţ get este în faţa îngerului păzitor care ţine în mînă roata/cercul vieţii cum zice cîntătorul de ode Marţial dovedind că şi romanii ştiau cîte ceva despre religia strămoşilor noştri. Tăbliţele de plumb şi aur au fost realizate astfel.specialiştii” era genial sau erau o gaşcă de răuleni geniali! Şi capitala statului get a fost scrisă Sarmisetuzo iar o singură dată pe la anul 300 î.e.să-şi doarmă somnul de veci în Sarmisetuzo..e.geţilor şi are prima confruntare într-ale înţelepciunii cu . se săpa(rizuia) de la dreapta la stînga textul dorit şi se gravau imaginile pe o placă de bronz care avea şi rol de matriţă. a implora. Imaginea îngerului mai apare pe şase tăbliţe. în varianta Sarmiegetozo dar niciodată Sarmizegetuza sau Sarmisegetuza aşa cum ar fi fost firesc pentru un fals.n. capitala neamului get ajunge la Enisala aşa cum ne spune T 12 În acele timpuri geţii avea o sărbătoare a neamului unde erau chemaţi toţi cei . Năzdrăvanul mioritic nu ar fi făcut asemenea tîmpenii pentru că aşa cum susţin . pentru că apar pe ea imaginile lui Zamolxe şi Pitagora aşa cum sînt redate în T 2.n. aşa ca să fie povestea mai turbată! Pe una din tăbliţe apare o imagine care i-a smintit pe toţii ...subţirele” Pitagora care stătea numai cu nasul pe sus precum rîtul porcului. aşa cum le cunoaştem noi.n. După venirea galilor pe toriştea noastră avem T 11 de pe la mijlocul secolului V î. Cetatea geţilor a fost descoperită în prima parte a secolului XX aşa că plăsmuitorul nu avea de unde şti aceste realităţi istorice! Meşterii în plăsmuiri spun că Sarmisegetuza a ajuns capitala geţilor în timpul lui Burebista cînd a unit triburile din cîmpie şi din munţi! Şi aceste afirmaţii sunt nişte nebunii ale unor indivizi cu minte puţină dar mult venin în rînză faţă de istoria neamului nostru. Grecii neştiind prea multă carte în acele vremuri. Această tăbliţă este turnată pe la 560 î. Pe la începutul secolului lV î.n.e. Cea mai vechie menţionare a capitalei geţilor(dabo geto) este pe tăbliţa 16 care povesteşte moartea conducătorului Baicu ce trebuie . În ea se turna plumb şi ieşeau tăbliţele scrise de la stînga la dreapta.

mai ales genial! Pe tăbliţe apare Moş Arimin os/Arumun os(T 19) ca strămoş al geţilor şi protector din înaltul cerului.n. împotriva geţilor pentru că nu vreau să-l recunoască protector(bade). iar capitala neamului get era la Sarmisetuzo şi aşa a rămas pînă au distrus-o romanii.de o mamă. adică traci. au dat săbiile la tocilă şi l-au aşteptat pe bădia Filipoi Enia să-l întrebe de ce pofteşte la toriştea lor. Revolta lui este reprimată de boero Biseto ll ca mato al geţilor fără a se preciza rezultatele ulterioare. divinitatea supremă a panteonului roman purta în vechea religiei a populaţiei locale epitetul de armunos sau armunis. tatăl lui Alexandru Macedon a fost rău şonţit pe la 342 – 340 î. Tot ca Deus Arimanius apare Mithra şi la Roma iar menţionarea este făcută de marele preot al cultului mitraic. În ţinutul Apeninilor exista oraşul Ariminum ca amintire perenă a fondatorilor urbei iar Jupiter. Cum falnicii geţi nu aveau în obicei să umble în patru labe în faţa altora(aşa cum o fac urmaşii lor astăzi) şi-au strunit sirepii. După ce au ocupat Panonia. Sierema (T 40) şi nu Helis cum ne spune Diodor din Sicilia cînd povesteşte înflorit păţania lui Lisimah! Pomponius Mela aminteşte despre o localitate Sirmium undeva prin nordul Munteniei.e. Tăbliţa arată că aceştia erau doi conducători locali din Muntenia fiind . Dromichete T 22. Dio Cassius ne lasă informaţii nu prea sigure despre campania lui Crassus împotriva geţilor şi bastarnilor din anul 29 e. romanii şi-au adus cu ei şi divinităţile. macedoneni.n. În realitate bastarnii şi geţii au atacat Mesia în centru iar acest Rolex apare pe tăbliţă cu numele de Orolo care a refuzat să mai plătească dăjdiile către Sarmisetuzo. Ori urmele de locuire getică a acestei localităţi au fost descoperite în secolul XX exluzînd ideea pretinselor falsuri. s-a adunat neamul geţilor din toate ţinuturile şi rău i-au hăcuit pe macedoneni cu toată fala şi falanga lor. Mesia se află sub influenţa militară a romanilor chiar dacă geţii din nordul Istrului nu acceptă ruperea gliei străbune în bucăţi. Pentru că urgia era mare. T 15 ne spune că Filip. Nu ţine snoava cu mioriticul cel isteţ care vrea să ne facă părul creţ! Pe tăbliţa 25 apar informaţii despre conducătorul satului Dăbîca ce-şi însoară mîndreţea de flăcău tare ca osul(voinic) cu Marica fiica Sofiei. aşa ca să le dea în bot latiniştilor. Asemenea . iliri. O inscripţie descoperită la Buda pomeneşte de Deus Arimanius ca epitet pentru Mithra. telagi.n. Dio Cassius spune că acest Rolex simţind presiunea coaliţiei geto-bastarne cheamă în ajutor pe romani care nimicesc oştile lui Dapix şi Zyraxes cucerind şi dabele lor situate undeva la gurile Dunării. în frunte cu riga lor Cothelas iau aşteptat pe machidoni cu daruri multe pe malul drept al Istrului să nu mai obosească sărăcuţii să-l treacă. Propaganda macedoneană spune că geţii. ca nişte găini plouate.e. 23 avea centrul local de putere/daba la Sirmiu.greşeli” nu poate face un falsificator. Şi atunci minciuna era la mare cinste cînd se vîntura în vînt freza vreunui rigă sau neam de flutură steag! Genialul plăsmuitor nu putea să facă o asemenea greşeală aducînd alte informaţii despre badea Filipoi decît minciunile cunoscute deja de istorie! Tăbliţa 51 spune că Biseto ll conducătorul neamului get îl ajută pe Dapisiu în confruntarea cu murdara Romă iar situaţia devine tot mai grea. În tăbliţa 5 apare preotul persan Gomtaro care participă la cultul geţilor! Chiar prea mult punem în cîrca unui om fie el şi supergenial! Tăbliţa 15 ne dă informaţii preţioase despre războiul pe care l-a pornit Filip al-ll-lea al Macedonie pe la anii 339 î.. El spune că războiul a început după ce geţii şi bastarnii au atacat pe protejatul lor Rolex ce se ţinea tare undeva pe la gurile Dunării.

Ilio iar legenda lui este imortalizată pe tăbliţele 1 şi 3. numele conducătorului geţilor este Midai Glma.n.geţii din Iberia şi…scrierea buclucaşă” arată şi altă legătură neştiută pînă acum între cele două culturi.. spune că neamul sciţilor se ţinea tare în baştina lor într-o regiune din . Cronicarii medievali nu puteau spune limpede dacă cei de aici trecuseră acolo sau dacă nu cumva seminţia celor de aici se trăgea din iberii Caucazului. unica putere sau casa lui Sarmise dar îl păstrăm şi în onomastica feminină prin Sarmisa . Orelio. Din altă sursă am mai găsit o tăbliţă care povesteşte despre o solie trimisă de Dapiseu la sciţii din cetatea Grono pentru a plăti în groşi solda cuvenită armatei acestui neam angajată să-i sprijine pe geţii. Figura lui este identică cu a lui Cristos din creştinismul iahvist dovadă clară că aceştia au copiat/furat informaţiile din religia geţilor. Tot pe tăbliţe dar şi pe monede apare şarpele ca simbol al sacrului(dio Tiaz) şi se găseşte identic în caduceul cu şerpi purtat de mitropolitul României. Ili. Zoirasieo ori a dispărut de moarte bună ori i-a făcut felul cel care a rămas mato. Şi această tăbliţă contrazice informaţiile venite din surse vechi infirmînd ideea criminală a falsurilor. Tiaz. III. Trebuie declarat şi acesta fals! Numele lui Sarmis a dat şi denumirea capitalei geţilor Sarmisetuzo adică. Diaz. Diego. Grecii ne spun că cel mai cunoscut rege al frigienilor – neam tracic. Dacă tăbliţele ar fi false numele folosit era Midas pentru că textul frigian a fost descoperit la începutul secolului XX iar şmecheria mioriticului năzdrăvan. Durao. De aici trebuie să tragem concluzia că la acea dată Mesia nu era provincie romană. Numele monezii geţilor s-a păstrat mult timp pe teritoriul locuit de neamul nostru pentru că în perioada feudală a circulat în Ţările Române. Pe tăbliţa 17. neamul nostru a migrat către sud iar o direcţie a fost şi către Iberia! Istoria fabuloasă a Spaniei medievale spune că în negurile munţilor Caucaz. Diegio. susţin .nordul Traciei lîngă Caucazul de lîngă Istru” adică plaiurile noastre mioritice! Scriitorul grec scrie aceste informaţii cu aproape 900 de ani înaintea lui Orosius(începutul secolului V) şi mai are avantajul cunoaşterii directe a acestor meleaguri. Aurelio. Trebuie să admitem că informaţia lui Eschil este corectă pentru că această precizare se găseşte şi în alte surse antice greceşti şi romane. Eschyl(525-455). trăia un neam de oameni care se numea iberi şi care nu puteau fi străini de iberii de dincolo de coloanele lui Hercule.. Pe tăbliţa 9 unde se face o judecată. După erupţia de la Santorini la 1652 î. apare scris şi sub forma IOI.. Tabelul .e. Duro. clima Europei a suferit un accentuat proces de răcire aşa cum o dovedesc probele de lemn şi gheţarii din Groenlanda.specialiştii” le-au declarat cu mare furie ca false. veniţi în Spania în timpuri imemoriale care au dus cu ei un sistem de legi cu care se lăudau că ar fi vechi de 6000 de ani! Ei au dus şi scrierea descoperită la Tartesico şi Turdateno! Sarmis sau Sarmise este Mîntuitorul ori Salvatorul geţilor. Sarmis apare cu simbolul lui caracteristic – calul tînăr care se găseşte pe mai multe feluri de monede găsite pe la noi dar pe care . Sabio şi unele culese din tăbliţele necreştinilor geţi: Antonio.specialiştii” s-ar fi pus la cale în a doua parte a secolului XlX! Ca să le tai maul pentru vecie acestor înverşunaţi în făcături dau citeva nume din onomastica actuală a creştinilor spanioli: Antonio. Tot din această tăbliţă aflăm că Dapiseu era acum singur conducător al geţilor.ajutaţi de boero Biseto ll au purtat lupte grele cu romanii iar în anul 30 ajung amîndoi mato. Sobio. între Marea Caspică şi Bosforul Cimerian/Crimeea.. Ca să scape de nenorocire.. Ungaria şi Polonia o monedă care se numea groşi. era Midas dar în textul frigian el este scris Midai aşa cum l-a scris şi strămoşul nostru.

) cu monsiro Dimpo şi chindia pe care au pus-o la cale geţii după ce au călcat cetatea galului.70 se spune: . Că nu au plecat toţi galii o dovedeşte tăbliţa 46 care spune despre conflictul lui Orilieo(30 î. specialiştii noştri l-au descoperit pe uzurpatorul Regalianus că se trage din neamul lui Decebal! Ori la geţi funcţia de mato era o funcţie electivă nu ereditară.. Mai apare şi pe alte tăbliţe la boero Biseto l şi boero Biseto ll şi la un flăcău get tot boero Biseto care îşi caută soaţă în neamul bastarnilor. Traiul împreună i-a făcut pe gali să treacă la religia geţilor aşa cum arată T 11.specialiştii” despre tăbliţele de plumb că sînt scrise tot în română cu alfabetul geţilor(latin. 28 unde apar şi alţi mato decît cei de pe tăbliţe iar unii de pe tăbliţe nu apar în tablouri. Plăsmuitorul nu avea de unde să ştie asemenea informaţie. Cînd aud . au zis iarăşi lui Petru: Nu mai încape îndoială că eşti unul din oamenii aceia. bate monedă la anul 1595 pentru a consemna evenimentul. situaţie identică şi la emeşi cu lugal(conducătorul civil). căci eşti Galilean şi graiul tău seamănă cu al lor”. După puţină vreme.e. – 20 î. Pe faţă are bustul domnitorului cu legenda în română scrisă cu litere latine şi chirilice: STEPH BOIBO MO DOB. Un falsificator nu şi-ar fi permis asemenea . Pe două din ele se povesteşte despre tentativele de asasinat asupra marelui conducător..e. steagul geţilor) Datorită acestei confuzii a romanilor.e. a cetei lui şi a locuitorilor Galileei. Ultimul conducător al geţilor a fost Diogio/Diegio care a încheiat pacea din Panonia la anul 89 şi menţionat de romani cu numele de Diegis. . Cuvîntul boero nu vine de la slavi ci a fost un titlu folosit de geţii din Ardeal sau Banat.. cei ce stăteau acolo. şi au convieţuit cu geţii formînd o confederaţie T 9 pînă la anul 279(T 26) cînd boero Biseto 1 i-a alungat cu sabia pe o parte dintre ei pentru că i-au scărmănat rău pe sarmaţi.n. La aceşti gali din Galileea a fost trimis Ili să-i apere de zoile aramaice vărsate de clerul evreu care vroia să-i treacă la iudaism aşa cum arată tăbliţele 52 – 58. În Evanghelia după Marcu 4. Acest adevăr nu a fost tăgăduit de nimeni.sau Sarmizia care nu există în calendarul creştin! Şi acestea sînt false? Tot tăbliţele ne mai dezvăluie că galii/galatii au venit în toriştea noastră pe la sfîrşitul secolului Vl î.. Boero Bisto este unul dintre puţinii conducători amintiţi de izvoarele antice de la care ne-au rămas tăbliţele de la 36 la 44.scăpări”! Ştefan Răzvan. Cei care au plecat au ajuns în Anatolia şi au format o nouă patrie numită Galatia iar o parte au plecat mai în sud şi au pus de o Galilee. fiară. atunci trebuie să tragem concluzia că apostolul ori era gal şi geţii vorbeau curent limba galilor ori era şi el get cu ceva treburi prin lumi străine şi făcea parte din grupul celor veniţi să se înfrunte cu preoţii iudei. chirilic şi alte semne) turbă şi tună în toate direcţiile că blăstămăţiile sînt falsuri şi nimic mai mult! Limba folosită este limba română veche dar se găsesc şi 79 de cuvinte folosite în emegi şi care au dispărut . domnul Moldovei. Dacă iudeii l-au .mirosit” pe Petru că vorbea o limbă străină ce seamănă cu a lui Ili.. Tot pe aceste tăbliţe sînt amintite moartea fiului lui Bisto şi conflictul cu bastarnii T 20. Decebal vine din confuzia cuvintelor dage balo(dage: adunare + bală: a conduce. Plăsmuitorul nu putea să inventeze atîtea adevăruri.Şi el s-a lepădat din nou.n. Ede sau preotul judecător purta pe cap o bentiţă cu un obiect mic în dreptul frunţii iar în prezent acest semn este purtat de şeful bisericii siriace pe unde erau esenienii sau galii cei roşcaţi cum sînt menţionaţi pe tăbliţe.Tablourile de familie” T 2.n.

a se ridica. naz: moft. [node: nod]. sau numai anumite texte T 25. agitaţie. India.44.nig: lucru de preţ. suceală = naz. a ieşi in fată.nud: a aranja. se făcea semnul crucii pe pereţii casei. fiecare diac arătîndu-şi priceperea în turnarea tăbliţelor. Fiecare tăbliţă are particularităţile ei alfabetice şi de semantică pentru că au fost scrise de persoane cu culturi diferite. capriciu.rumun”. Saba. Situaţia este identică pentru colanul de la Pietroasa şi fibula de la Kerlich pe care nimeni nu le poate trimite în categoria falsurilor. a arăta cuiva.. nip: lume. [ninny: prost]. loc de întîlnire = nod. bîrfă.. a păstra cu mare grijă.. unire. Iar semnele plutaşilor de pe Bistriţa se găsesc în cea mai mare parte în alfabetele geţilor dar lipsesc din alfabetul latin sau grec! Dar cel mai izbitor argument este asemănarea pînă la identificare a semnelor folosite de geţi pe tăbliţele de plumb cu semnele folosite în Biblos.religios” şi . a atinge. promontoriu]. nici un]. a instiga [naze: cap. mulţime = nip. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa unei persoane [nil: nimic. a supăra. ţine acest inel minunat ce-ţi va lega(ţine unite) lumina aducerilor aminte cînd trupul meu va fi părăsit de raza vieţii. scris cu aceeaşi limbă ca cea folosită pe tăbliţe dar necitit pînă în prezent. ROLIS ŢENE ANERE(în eme-gi . a urzi o intrigă. Să amintesc şi scrierea galilor de pe marginea tăbliţei 9 care nu era descoperită cînd pretind specialiştii noştri că s-au făcut falsurile. mulţime. Siberia. tuaregii şi libienii). a minti. lipit de.anulare’’ înseamnă de forma unui inel) NER(minunat) ŢI-L ŢEANE-Ş KOR(cor: cerc. nărav. a da. uite!. fără valoare]. nod: legătură între două sfori. Alfabetele folosite la realizarea tăbliţelor cuprind trei mari grupe de stiluri pe care le-am numit . a instiga. legătură) RAZE ADO MEANTI LEZ(leş: trup mort) VIIŢA MINE RAZE-L TA. [nic: crestătură în lemn]. cioturi. a sta ascuns.. violentă.nus: ou.specialiştii” noştri este inelul de la Ezerova. toate ţinuturi care nu au nimic cu cultura şi scrierea greacă şi descoperite unele. Un loc aparte are alfabetul religios folosit numai în ocazii speciale cu care se scrie întreaga tăbliţă T 11. Literele folosite chiar în scrierea aceluiaşi stil nu sînt identice pentru că se folosea mîna şi dalta în realizarea unor şănţuleţe nu matriţă sau panson pentru imprimarea literelor.get”[vezi tablitele de sus in jos]. a fi. sau se ungeau diferite părţi ale corpului aflate în suferinţă = nir: prinţ.. ninii: bîzîitul ţînţarilor = nini: a recunoaşte. victorios [near: aproape.nib: mulţime. persoană de încredere]. nic: mic = nic. mic. frică.din arhaismele noastre..47. nir: ulei sfinţit cu care se ungea capul domnitorului la încoronare. a repeta o . nemulţumire. ia aminte! = no. [no: fără. no!: iacă!.nuz: a ieşi în fată. [nose: nas]. descoperit în anul 1912 şi vechi de 2500 – 3000 de ani. Rolis. nordul Africii(berberii. Mohenjo – Daro. nosa: cuvînt ce exprimă un îndemn la acţiune. a căuta greşeli cuiva. ei!. .aniri’’: inel cu piatră preţioasă iar în româna veche . hai! = nusa: a greşi. nu: aspect. a preţui. bot. O altă dovadă pe care nu o pot desfiinţa . la începutul secolului XX! Chemare la neuitare IX nas: organul de miros al omului = nas. agitaţie]. a merge de-a lungul. zero. a fi important. a îndemna. nilă: milă. [nip: ciupitură. în epoci diferite şi în zone unde existau specificităţi dialectale ale limbii române. a începe o nouă acţiune.

mireasmă = odol. a îngriji. a conduce spre [pad: a merge pe jos]. a linguşi. a se întinde. a curge. mizerabil. [pass: a depăşi. [oh!]. păţ: păţanie. neştiut. a se murdări. a se dezlănţui. medicament = pil: neclar. biciuscă. a închiria. supărare sau linguşire = oh.udul: văcar. a închide în cuşcă. a oua. a curăţa.bad: a fi generos. pit: pitigoi. perete.pag: a ocroti. remediu. a înjura. [piss: a urina]. a arăta. necaz = păs. pac: pungă în care se tine tutunul. stîlp vertical. [pac: balot. suferinţă. a dezvălui. [pap: terci].uh: a fi iritat. oh: nemulţumire. a pîngări. dezbrăcat = nud: a se culca împreună cu. a trece. a conduce. a se căţăra. a întinde]. pil: leac. răutate. scîrbă = odu. pat: suport pentru dormit = pat. pîntece. pap: îndemn adresat copiilor mici să mănînce = pap: tată. a defila. păsi: a merge încet. mîncare]. chemare. a îmblînzi = paca. [pill: pilulă. venin.pad: a jura pe. legătură. pipi: a urina. paha: diavol = pah(a): escroc. brutărie = pec. păs: durere sufletească. [odour: miros neplăcut]. padi: cuvînt cu care se îndeamnă la mers caii de la căruţă = pad(i): a încuraja. necaz.pus: durere. a încuraja. a dovedi. [nose: a se conduce după miros]. nestiut. în trunchiul unui copac = pit.bid: gaură. păca: a supune.pag(a): cuşcă. chin. a creste [pill: minge]. mirosul specific de taurine. a cerceta. pădăi: a se găti.pes: palmă.bi-bi: a picura. a vărui = pa-da(i): o funcţie publică. a strînge]. a-si da importantă. a îndemna. a se urca pe. straniu]. a apărea. odor: miros. a presimţi. ascuns. a strînge].udu: a zdrobi. a chinui. [pat: a mîngîia. pil: bici cu coadă scurtă făcut din curele împletite sau din vînă de bou. a alege. [pah: phuuuu!]. a curge în stropi = pi-pi. a apăra [pack: a se aduna. pasăre care îsi face cuibul prin găurire. a fi supărat. zid. a stropi cu urină butuci sau tufişuri = pis: mal.acţiune. a pune jos. a arăta arogantă. a fi sigur de sine = pase: picior. a supăra. [pass: a înainta. frate. a mînji. a se umfla. braţ. [patch: a improviza din bucăţi]. gîrbaci. a găsi. [pile: a îngrămădi. lovitură dată cu acest bici. a lungi. a dispărea]. pis: a urina. a ocroti. păţău = păt. neştiut. a pune la adăpost. . a înfige cu putere. stîlp. legătură]. pilă: persoană care face trafic de influentă cu scopul eludării legii = pila: ascuns. orificiu. a dormi. [pad: drum]. nud: gol. pisălog = pil: a fi întunecat. preţios [peck: merinde. colivie. mîrsav. ascuns. hap]. a muri. picior. labă. ghem. a sprijini. a scăpăra. neclar. a circula]. [pipi: a urina]. a păsi cu arogantă. pec: brutar. a lărgi. pască = pac. refugiu. a defila [pill: situatie neplăcută]. fără îmbrăcăminte. [nud: gol]. odiu: ură. a tine. [oddly: ciudat. confuz. pilă: minge = pila: rotund. partea din fată a palmei. harapnic.

străin. lăstar. a nivela. îngust. raci: grătar = raci. ordonat. rag: sunetele scoase de vite cînd se rătăcesc sau sunt bătute. grămadă de strujeni. a tropăi. a vrea.bu-bu: a se aprinde. agale. a tăia de la pămînt [rude: viguros]. grămadă. . [rack: chin. a provoca. [puppy: persoană proastă si înfumurată]. a uni. [ray: rază. a păzi. gălăgie. a arăta. a radia].rag(i): a înjunghia. cătuşe. puş: claie. [pup: căţel]. a arde cu flacără. direcţie. a roti. a iriga prin şanţ fiecare copac [pucker: a încreţi]. a istovi de puteri]. a îndepărta totul = rad: a tăia de la rădăcină un copac. a migăli = pu-chiri: a iriga livada. a îngriji. a străluci ca soarele. rad: a tăia de la rădăcină. a vibra de. a găti]. a împresura]. nume generic pentru mai multe plante = pupu. rac: crustaceu cu două brate cu foarfece cu care prinde prada = rac.rag: a răni. a provoca. rai: tărîmul fericirii = ra(i): a radia. [rack: chin]. puchiri: a face ceva migălos. neam. a creste. mers legănat. pup: numele unor preparate alimentare făcute din făină de grîu. domol. plug: unealtă cu care se ară = pulug. a se înfuria]. [pit: gaură în pământ. a provoca. a slăbi. rană adîncă. [rape: răpire]. a aduna în turmă. a tînji = ra(i): a înjunghia. rîma: a face rău. mugur. a merge sigur de sine. rasă. a trage. efortul de a aduna = pus: bine legat. pot: a reuşi să facă. a strînge. răpi: a umili. necaz [rim: a înconjura. [plough: plug]. spiţă. rara: încet. a arde. rană adîncă. pup: sărut = pupu. a împărti. a băga în foc. a dori. clică. armă. a se uni cu o pană. a asasina. [rig: ţinută. a creste. a suferi.but: ritm. bucată de prescură. a trage. rigă: rege = rig(a): a se înclina. a se strînge.anus. a supraveghea. a distruge. a trage afară. rar = ra-ra: a netezi. a suferi. mulţime. a răni. a întinde [pot: a culege. fiare. a crede că poate face ceva = pot. a trage. a se înfrumuseţa. a pune la stîlpul infamiei = rap(i): a tiui. a tăia din. [push: sprijin]. a doborî].bu-bu: a rupe. aranjat. a aţîţa focul. răi: a se înrăi. gîtar.rag: a prinde rădăcini.bulug: hotar. [rage: mînie. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în parte inferioară a picioarelor = rac. a se tîrî. [rapt: răpit]. a trece. a cuceri un teritoriu = rap: bandă. pe îndelete. a strînge. buzdugan. [raid: asalt]. a încolţi. rapt: a smulge. inamic. armată. a da frunza. a ucide. a duşmăni = rim: trupă. margine. [rack: grătar]. plînset = rag: a lovi. a pune în fiare. a pune la stîlpul infamiei. a măsura. [rare: rar]. a ciupi]. capcană.

a se cocota]. a restabili ordinea. teritoriu. lăcomie. [sate: a sătura. [salute: salut]. sub formă de bolovani sau de nisip. rosu-galben sau auriu. a mătura.sang-chi: a mînca alene.sig-sig: lovitură repetată.sal-ud: a aduce omagii. natural.sed(e): apă rece. [sickly: cu greu]. eveniment. a reaşeza. salut: salvare. bunăstare = salut. sîc-sîc. în putere. sapa: a face un şanţ cu sapa. [sag: stare de deprimare]. grămadă. a dizolva. a sosi la. a plăti din urmă [ruckus: scandal]. [set: rece. a lega cu funie. a strînge. sagă: miros urît = sag(a): a sufla. [sac: sac. sic: pămînt ce conţine calcar. sîg-sîg: a enerva. pregătit din timp]. a zări]. bucată. satu: senzaţia de saturare. dreptate. a se mădărî. sadă: vrană la butoi = sa-du: măsură pentru lichide egală cu 24 sila (20. sigă: substanţă minerală roşie care se găseşte în natură. a desface legătura. răcoare. boccea. puţin cîte puţin = sichil: îndemînatic. morman. a rupe. înălţimi muntoase. sătul. folosit la zugrăvit = sic. loc. a înnoda. sobori: a se strînge pentru a se sfătui = soboru. cînepă. a pătrunde. sala: cameră de dimensiuni foarte mari folosită pentru întruniri sau ca depozit = sa-la: a întinde. a împărţi. platouri.rug(a): a repune în drepturi. legătură.rîp: o specie de peste. a desface mănunchiul. boabe. in. [rip: a spinteca].rib: a fi de rang superior. [sink: a se lăsa la fund]. vîrf. pungă]. a se realiza greu. a prezenta. satu: prima formă de organizare a unor comunităţi umane sedentare. starea fiziologică a omului cînd are nevoie de apă = sete.sig: culoarea soarelui cînd apune. a pleca departe. îndestulare de produse alimentare = satu. a se linişti [son: fiu]. fusar = rip. sănătos. grav]. a se întîlni. fericire. [sad: trist. [sat: a fi aşezat. gest care se face prin lovirea pumnilor mîinilor pe verticală (de sus în jos) = sic-sic. aşezate în locuri uşor de apărat.sa-tu: a împărţi. a fi mai bogat. descurajat]. protejate de şanţuri adînci = sa-tu: înălţime. fericire. a respecta. a culca. a dispreţui. [sap: a săpa]. vîrf de deal. a potoli foamea cuiva]. a batjocori. [sick: abătut. a dărui. sete: lipsă de apă din pămînt provocată de secetă. lănă sau piele în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. loc poziţie. hotar. a transmite. a desface năvodul. Satele erau compuse dintr-un număr mic de case fiind înconjurate cu palisade si garduri înalte din trunchiuri de copaci. rucă: jalbă = ruca. ordine. belşug. a înfuria. [sober: cumpătat. calm]. a se domoli. pietrar. sanctuar. stare. lichide sau bunuri de valoare = sa-cu: braţ. a respinge. sanchi: a se lenevi = sanchi. sacu: obiect confecţionat din piele. mînecă. cu care ţăranii trag brîele la ferestre si la case = sig(a): culoarea soarelui cînd apune rosu-galben sau roşu. [sight: vedere. a se potoli. munte.2 litri). sichis: zgîrcit. unealtă cu care se prăşeşte sau se fac alte munci agrare = sa-pa: a face un sant. origine. a mărgini. a ceda. a strica.su-buru: adunătură. . [sale: vînzare]. partea de sus. sîn: fiu = sin: a da. [sick: care are nevoie de reparaţii]. abundentă. a lungi.

dungă. vas mic în care se păstra leacurile = şip: descîntec. a plăti cu echivalent. sol: cel care aduce vesti. şagă: vorbă. a fi împreună = sum(a): ceapă. pas. locuinţă.şug: portie de hrană. a trăi ca porcii. răcoare. a se răcori jos. faimă. fluierul piciorului]. a se pune. hrană. sug: a înghiţi un lichid direct din vas sau din glanda ce-l produce = sug: a suge. fraier. a tăia. [ship: a trimite mărfuri]. a speria]. a descînta. calfă care trebuie să rezolve lucrurile mărunte = sodal. a se potoli. vas de lemn din care mănîncă porcii = şah: porc domestic. [shank: trup. a persista. crestătură. [sham: prefăcut. deschis. sudină: flăcău hărăzit ca soţ unei fete pentru căsnicie = su-din: liber ca un fluture. a distruge. a atîţa. a reuşi [sole: talpă a piciorului]. a dura. a pîndi. larg. implorare. a spune. [shake: a impresiona. a se odihni. . a lecui. şedă: în subordine. a jefui pe cei fără apărare. parte a căruţei sau plugului. sug: sens figurativ pentru a jefui de bani sau bunuri. a se odihni. a trăi. şam: ţesătură de in. a fi atent la. [suck: sugere]. cinste = solim. [shaft: mîner de vas]. şar: sir. a dărui. a limita. a fi mulţi. a suferi. [suck: gogoman. a arăta. lucru grozav].sul: om tînăr. suma: a pune la grămadă. a se aşeza. a fi calm. hotar = sar: a săpa. şăntuleţ. [shed: sopron]. nume dat adînciturii de pe diverse obiecte.sodal: ucenic. glumă = şag(a): a asculta. [solemn: măreţ]. a se pune. a lega cu fire. pocite = sa-ne-sa: rugăminte fierbinte. a alăpta un copil. stafetă = sol. şed: a avea o poziţie stabilă. a păsi. a porni. şef: astupătoare la horn ce se pune pentru a opri căldura după ce s-a stins focul = şeg: a tremura de frig [sheaf: legătură]. a se domoli = şed: apă rece. a împărţi]. foile adunate în jurul miezului. a cumpăra. solemn: respect. a jefui pe cei fără apărare. [sudden: subit. a seca. şmecher]. a făta. adîncitură. din multe bucăţi. bumbac sau lînă cu desene în relief = sam: a evalua. şaf: hîrdău. lungime.su-lim: veneraţie. a bea dintr-un vas pînă la ultima picătură = sug: a persista. a jefui de îmbrăcăminte. a suge]. a suporta. şaniu: cu şalele moi. sub supraveghere = şedur: cocon de omidă. dovadă. [sodden: necopt]. [sum: sumă]. a da peste cap. ciubăr. [shade: umbră]. a fi calm. a se întrista. a înfige. a vinde. şo: strigăt cu care se asmută cîinii = şu: putere. curaj. [shawl: sal]. [share: parte. [shoo: a speria]. a împărţi. puternic. şal: ţesătură pentru femei ce acoperă capul si spatele = sal: a strînge. stare sufletească. şip: sticluţă mică. îngînfat.su-dal: samar. şoc: cantitate de 60 de obiecte de acelaşi fel luate ca un tot = şoc. a grăbi. a duce.

[urge: a sili. după]. şona: a schilodi. a dăinui. a rupe. a strînge în brate. seci = upi. şum: miros specific greu de suportat = şum: a putrezi. [up: sus]. pisălog. demn de încredere. revoltat = şucur: a se apăra. [unite: a uni]. populaţie. familie. a apuca]. a scăpa din. upi: cerealele care cresc fără grăunte. tel: sîrmă aurită din care se face beteala = til: a realiza. a vîrî. onest. binecuvîntare. şuti: a lua. înălţime. [tube: ţeavă. a da junghiuri]. a para un argument.ubi: rod ascuns. a lipăi. a fugi. la aprovizionarea cu apă si în irigatii = tub: a pătrunde. a face sotii = şuti: a face. şoti: a face pozne. a nenoroci în bătaie = şona. şuc: izbitură. şonc: schiop = şun: soartă. a povesti. . [to: la. a captura [shut: a prinde. mişcare repetată fără rezultat. natură. gaură = şu-tu: evadare. a număra. a deschide. poznas = şod. ură = urgu: ferocitate. viată. a impresiona]. a închide în]. a povesti vrute si nevrute = tacalal: a începe. [shod: a încălţa. a se întinde. a aduna. a pisa. taclale: vorbe în vînt. rude. a săpa.şu-na: par. şucar: supărat. a captura. a da spre. a prinde. uz: folosinţă. dezlănţuire violentă de forte ale naturii. înjura.tu: credincios. a înhăţa. uni: a strînge laolaltă. a strînge. lac. a lega. [shut: a închide o uşă. [tickle: a linguşi]. a se strica. a distruge. furie. nebun. a inunda. a se prăpădi. prăpăd. [shun: a evita pe cineva]. a para o lovitură.sşd: cerere. ceva de proastă calitate. a lua. tapa: a cresta un copac. a prăda = şu-ti: a lua. a implora. [shoot: a da buzna. şod: ciudat. pentru. a distruge. a fugi]. [shook: a scutura. a prinde. [use: întrebuinţare]. a zdrobi. a deosebi]. şut: deschizătură în acoperişul unei case care permite pătrunderea luminii în pod. a fi liber să tai cum vrei = tapa. ţipăt. [shun:a se feri]. urgie: nenorocire mare care se abate asupra cuiva sau a ceva. strigăt. a prinde. canal]. a fi împreună = un(i): a aduna. a fi supărat. a deschide. [tell: a şti. [shon: a se feri de. tub: cilindru gol pe interior folosit la transportul. păstrarea sau evacuarea unor bunuri sau produse. groază. a speria. a aşeza. necăjit.[shock: claie]. a lustrui].dab-ba: om liber de obligaţi [tap: lovitură uşoară]. adevărat. hazliu. a potcovi]. [tug: a trage. a înhăţa. a fi prins. a clătina]. aerisirea sau ieşirea fumului. a acţiona într-o anumită direcţie = uz: distantă. to: salut folosit între persoane cunoscute = to. îmbrîncitură = şucu: a se apăra. [shook: izbitură. a alătura. comportare. a obliga]. a înhăţa. faptă de om duşmănos. a sădi rău. a veseli. a goni. furios. tug: unealtă de lustruit piei în tăbăcărie = tug: a fi mînios.

a căuta nod în papură cuiva. copac cu umbra deasă. ordine. tînăr. lucru făcut cu temei = zil: a fi fericit. plăcere. a răspîndi.zanatic: aiurit. kurgaru = sămînţa vieţii. a sparge un vas de lut = zang: a face zgomot. În limba română este cuvîntul curvaru cu sensul de om destrăbălat care întreţine relaţii sexuale cu oricine.DUR] În limba română durdur: a certa.sarbati”! cu sensul figurat – vă odihniţi!. [zeal: ardoare]. În limba română cuvîntul sarbatu are sensul de persoană sărbătorită iar petrecerile în mediul rural se făceau vara la umbra unui copac. confidente + se: a se înfierbînta. dreptate + hi: . suflu. sarbatu. a rezista. vesel. În lucrarea lui S. butoi). Sînt cuvinte eme-gi comune cu limba franceză sau cu dialectele ei. a fi iubit.us: coastă. a dispreţui (dur: a locui +dur: a întrerupe respiraţia cuiva).. a transmite informaţii. A. a fi mînios. a lovi + ra: a răni. sarbatu = un soi de salcie. a chinui + tu: copil. [zany: bufon. durun[DUR. Mai sînt cîteva sute de cuvinte eme-gi care se găsesc numai în limba engleză. gît. sănătate. ardoare). dabin[ZI. a irita. haină uzată. a se întinde). are în română cuvîntul călătoru cu sensul de a călători. care sînt şi în limba română. Există cuvinte eme-gi si în limba germană si spaniola dar acestea au o poveste pe care o las pentru viitor. afemeiat. În limba română ustura: a arde. apa este elementul vital al vieţii (kala: provizii. kala-tu-ru = licoarea vieţii.A] În limba română sia este strigătul cu care se dă unei ambarcaţiuni comanda de mers înapoi (si: a se clătina. În mediul arid din Ki-en-gi si în orice călătorie lungă. afecţiune. a fi egal. bibad[UZ. zel: credinţă. pantă. a face baie. neghiob]. a îndura.SE] În limba română cuvîntul zise: a spune. enku[ZAG-HI-A] În limba română zaghia: ţesătură groasă din lînă colorată în dungi negre alternînd cu dungi roşii si care este purtată ca fustă de femeile de la tară. N. Tot umbra copacilor era căutată pentru o clipă de odihnă impuse de sărbătorile religioase ca în expresia . bogăţie. a turna + ru: a face socoteli. a da de veste (zi: om. an-bir[A-SUD] Cuvîntul asud are sensul: a transpira. a sparge afară. iritatia produsă de un aliment iute sau cînd se sare cu burta pe luciul apei (uz. a rage. [zany: măscărici].TUR] uztur = uz(us)-tu-ra. a pleca la drum lung. a supăra. Kramer – Istoria începe la Sumer – am găsit cuvintele kalaturu. a transporta + a: apă). a zdrobi. scandal). kurgaru. Halloran am găsit mai multe cuvinte fără explicaţie dar care sînt în limba română. a reface + tu: a aduce. a uda o cămaşă sau corpul cu transpiraţie (a: apă + sud: a stropi. a batjocori. dir[SI. a vorbi. e-muhaldim[MU] În limba română mu: a mugi. a lovi puternic un obiect de metal cu ceva. a izbi cu violentă. mîngîiere. glumet = za-na-tac. îmbrăcămintea puşcăriaşilor formată dintr-o ţesătură groasă dungată cu gri si negru (zag: a lua pe umăr. durerea unei răni superficiale. a absorbi. Umbra acestui copac era căutată de cei care doreau să se odihnească. petreceţi! În dictionarul lui J.za-na-tag: a lua în mînă o păpuşă. a conduce o păpuşă. zang: a face zgomot. mulţumire. durere.

loc.GI]. vioi). engir[ME. isin[PA. a împodobi +se: stimă. a primi în siguranţă.EDIN] În limba română cuvîntul salut: a se întîlni. strălucitor. a transmite omagii. deschis. foc + ka: a striga. well. a avea + en: acesta. încala (in + cala) = . În limba română este cuvîntul bubuta: bubă mică. rosu de furie.GAR] În limba română cuvîntul salaşar: persoană care se ocupă cu găzduirea oaspetilor sau călătorilor (sal: larg. cale. frate. a uni.individ + a: a purta.DIŞ] Turdaş este o necropolă din mileniul Vll î. se explică = stejar (akk. locuinţă. La cuvintele kalag. culoare rosie. prăjină (pa: creangă. a sosi aproape de). ţarc.EN.n. boboti: a produce bube mici. ocol. a face legătura cu pămîntul + ud: a lua cu asalt. celar.AŞ. bufnită. loc. aceasta + gi: seară.e. a conduce. ga-an-zir[ŞE-KA] În limba română ceca: huhurez. igi-sig-sig[PA. a pofti pe cineva la masă (me: responsabilitate. a se uita la). a căuta + pa: a arăta. călăraş. În limba română este cuvîntul buriu = butoi mijlociu. mend. La cuvîntul eme-gi hus apare explicatia: rusu din akkadiană. a se înălta + lugal: om mare). a pune la cale o afacere..SE] În limba română păsi: a merge cu arogantă. butoias. a călări. strălucitor. La cuvîntul eme-gi u-bu-bu-ul se spune că vine din akkadiana bubu`tu. a arde. călărime. a căsători. firav. mîncare ciobănească din caş si urdă prăjite împreună. cala = locul de depozitare a mărfii pe o navă. a arăta. gina[TUR. La cuvîntul eme-gi buru(d). lonword from allaanum: oak. a avea încredere). lăptişor de marcă (pa: tată. adj. buuru = cistern. a produce durere. a înmuguri. Termenul este din eme-gi pentru că în limba română rosu are sensul de a fi aprins la fată de mînie. bubă formată în gură.UD] În limba română cuvîntul chiot: a scoate sunete specifice unui atac sau unui moment de bucurie (ki: fire. swift [GURUS +2-N 14 wagon pictogram] pe care o consider incompletă. a da). strong. a zbura. abuba: bubă neagră. În limba română cal. deci cuvintul este din eme-gi. Din această rădăcină mai sînt cuvintele calari (kala +ri) = a se deplasa călare. putina. kislah[KI. căli. zeh[SAL.Cuvîntul salaş: adăpost. lăstar. celă = încăpere mică pentru păstrarea alimentelor si a unor obiecte. alan. îndemn de a mînca adresat acestora.PA] În limba română cuvîntul papa: terci subţire pentru copii mici. a fi plin de sine (pa: bărbat. călăreţ. La cuvîntul eme-gi (ngis)al-la-an. omletă. a dori + gar: a adăposti. colac. băţ înalt. Imaginea căruţei ar trebui interpreată şi în sensul unei deplasări(transport de marfă) pe roţi şi cine trage căruţa. În limba română cuvîntul mînci: a mînca. kal se dă explicaţia: to repair. călări. kala. răsplată). a împrăstia + as: cărută mică. a umple cu. a-i arde fata de mînie. singur) Început? ngarza[PA. Cuvîntul este eme-gi pentru că în limba română alun = arbore.LUGAL] În limba română paluga: om înalt. din centrul României (tur: mic. a se respecta (sal: delicat + ud: sprinten.UD. creangă). a vrea afară. Originea cuvîntului este eme-gi nu akkadiană. colăci = a înfăşura rotund. a alege. bur se precizează: akk. casă). alun: tree). păsări care în tradiţia populară prevestesc o nenorocire sau moartea unei persoane (şe: căldură. muru[SAL. a se dezlănţui. foarte tînăr + diş: unic.

încalarare = încălacare pe cal. a falsificat istoria punîndu-i pe gali/galaţi acolo unde i-a menţionat unele izvoare vechi şi a venit cu informaţii necunoscute din alte surse pînă în prezent. încalara (in + cal + ara) = a urca pe cal pe cineva.a aduna avere. Dar noi cum sîntem neam de soi şi în frunte ne-am înălţat numai genii şi supergenii. rabbu. a tăbăci. a se mări. a face călăreţ. La cuvîntul rib se explică originea akk. Pîrvan spunea că . Chemare la neuitare II Să desluşim corect aceste ziceri. ta6 se explică: reduplication class –ta6-ta6 in maru Cuvintele sînt eme-gi pentru că există în limba română ta. tata: tată.. l-am zăpsit pe mişel şi l-am tras la sfînta judecată a adevărului! Dat dracului pezevenchiul! Aceste informaţii dar şi altele la fel de năucitoare le-am pus în cartea Adevăruri ascunse din care am tipărit 100 exemplare pe banii mei şi le-am dus în librăriile din Botoşani şi Iaşi în decembrie 2005 iar în martie 2006 era scoasă de la vînzare! . În loc de concluzie trebuie să ne închipuim că acest neastîmpărat mioritic avea acces la un fel de calculator al timpului şi tot butonînd în draci a pus la grămadă informaţii neverosimile din trecutul îndepărtat al neamului nostru. a mai plăsmuit o religie care se regăseşte în mare parte în mitologia emeşilor dar şi în cea românească şi de unde se trage creştinismul iahvist. iar aceasta se numeşte Vechiul Testament şi Noul Testament. Alexandru Vulpe director la Institutul de Arheologie Bucureşti.sînt falsurile lui Haşdeu” şi de aici a pornit ideea criminală că un plăsmuitor vrea să ne batjocorească adevărata istorie. tag4. în publicaţia Formula As din martie 2006 . La cuvintele taka4. Dar pînă în prezent nimeni nu a avut curajul să facă publice falsurile şi tîmpeniile lui Pîrvan care au mutilat istoria noastră veche. tak4. Pentru a umbri şi ruşina fala altora. a se îngrăşa. trebuie să înţelegem că năzdrăvanul nostru a plăsmuit o limbă inspirată din limba română veche dar împănată cu multe cuvinte din eme-gi(sumeriană) care nu era descoperită cînd se făcea şotia. Cuvîntul este em-gi pentru că există în limba română răbui: a unge cu dohot osia căruţei sau produse din piele pentru a rezista la umezeală.Argumentele” specialiştilor că tăbliţele sînt false V. a umblat cu şoalda şi prin viitor ştiind că se vor face ceva descoperiri cu privire la şmecheria lui şi aşa pus pe rele ne-a trimis în ceaţă să umblăm legaţi la ochi.. nu se ştie cînd şi nu se ştie de cine dar mişelul a arătat că are la degetul mic toată cultura românească şi de aiurea iar timpul pentru el nu a fost o piedică în făcătura pusă la cale! Există o uriaşă plăsmuire în cultura lumii care ne-a distrus nouă istoria şi dreptul la adevăr. l-a scos pe Iisus ca fiu al neamului nostru agăţînd cu obrăznicie alte subţirimi ale glagoriei care dau foarte rău la cultura greco-romano-iahvistă! Şi această plăsmuire unică în cultura lumii prin dimensiune şi consecinţe a fost făcută nu se ştie unde.

Dacă spune .. 4 din regiunea anatoliană pe la anul 6000 î. teocratică.specialistul” că tăbliţele sînt copii înseamnă o recunoaştere indirectă a autenticităţii lor pentru că orice copie este făcută după un original adică să înţelegem că nu sînt falsuri. Pentru a nimici smintelile lui Suceveanu am să amintesc faptul că pe internet există siteul proel. etc…Astfel. de la noi s-au tras toate. Dar la Sinaia unde s-au făcut copii după tăbliţele de aur din porunca lui Carol l.S. Tot aceşti răi spun că cel mai vechi alfabet este cel proto-sumerian din care se trag cel sumerian. avînd ca subiect originile limbilor şi a alfabetelor. proto-elamit şi Tărtăria! Iar arheologul american Marija Gimbutas spune în lucrarea Civilizaţie si cultură.A. noi am fost buricul lumii. Iar povestea privind originea dacilor din traci îi aparţine secăturii de Pîrvan Dacă Haşdeu sau Densuşianu ar fi ştiut de tăbliţe. era o civilizatie puternică. Alexandru Suceveanu. la aceeaşi instituţie. în publicaţia Ultima oră din 16 februarie 2005 spune: .n.e.falsurile sînt realizate de un geniu dar mie mi-a fost deajuns o jumătate de oră ca să-mi dau seama”! Chiar aşa este cultura română ţinută la degetul mic de nişte genii şi supergenii! Cînd prostia şi incompetenţa au ajuns moţ.n. director adj. 3 din regiunea pontico – caspică pe la anul 4000 î.org realizat de mai multe universităţi din Spania în colaborare cu lingvişti din U. făcute la Iaşi unde s-au făcut şi alte falsuri”.n.e.. tăbliţele ar fi copii a demenţei lui Densuşianu. culturnic dă dovadă de o mare neghiobie.n.en. în mileniul Vll î. 2 din regiunea centraleuropeană – balcanică pe anul 5000 î. În Dacia preistorică pe care cu siguranţă că nu a citit-o. prima si singură în Europa…o societate matriarhală.e. cu siguranţă că hulitorii nu mai erau astăzi directori la instituţia amintită.spune: . Pentru teritoriul de unde au migrat indoeuropenii ei propun patru teorii: 1 din regiunea baltico – pontică pe la anul 7000 î. 1989 că pe toriştea noastră. mai există persoane în viaţă care pot depune mărturie că au avut în mînă copii după aceste tăbliţe despre care ştiau multe persoane din acest oraş. Bucureşti.în Carpati.. Şi ne mai trimite el plin de sumeţie să căutăm şmecheria pe coclaurile Iaşului pentru că acolo s-a pus la cale tîlhărşagul.. Trei din aceste teorii vizează tocmai teritoriul ţării noastre şi regiunile unde au locuit în vechime neamurile geţilor(Ungaria. gunoaiele culturii române rămîn neclintite în ticăloşia şi ura lor fără margini împotriva adevărului! Prin tabelele privind răspîndirea alfabetelor geţilor eu confirm aceste ipoteze iar prin studiul . fosta Iugoslavia. iubitoare şi creatoare de artă”. paşnică. sudul cîmpiei Ucrainei şi sudul Poloniei). Şi acest individ bate cîmpii în nebunia lui obraznică.copiile au fost ale lui Nicolae Densuşianu care a scris şi Dacia preistorică.specialiştii” le ţin la mare strînsoare să nu le vadă nimeni! Cît priveşte demenţa lui Densuşianu şi nebunia tracomanilor tov. Bulgaria. Densuşianu nu spune niciodată că neamul nostru vine din cel al tracilor ci el aminteşte pe hiperboreeni ca un popor mitic de unde vin pelasgii. înseamnă că este loc de mai rău. ce este pocalul de aur al tracomanilor.. Chiar şi în faţa acestor argumente de necontestat. Mai există înscrisuri pe care . . ariminii cu toate ramurile lor şi riminii sau rumunii cu răzleţirile lor în cele patru zări.e..

pomul cunoaşterii” aşa cum apare pe un sigiliu de pe la anul 2200 î.plăcuţele sînt scrise într-o limbă preindoeuropeană…Alfabetul secuilor nu are nici o legătură cu alfabetele de pe plăci care sînt predominant greceşti…limba folosită pe plăci nu seamănă cu substratul limbii române. Cele 7 vetre sînt simbolurile a celor 7 duhuri din religia strămoşilor noştri care au ieşit din Sîntu(crucea-vatră). Dar .ispitirea Evei” care nu are acest sens în religia emeşilor. Mai apare şi crucea înscrisă în cerc care reprezintă universul existenţial al individului(roata vieţii) şi se subscrie renaşterii în nemurire prin puterea crucii. În localitatea Poduri din judeţul Neamţ. se găsesc identic sau foarte apropiat cu semnele geţilor.Rădăcini”. aşa că am . Alt specialist care minte cu neruşinare! În tabelul . Iar acest alfabet al secuilor este luat de la românii din zona unde sau aşezat. 53 apare şarpele ridicîndu-se pe un suport cu două picioare iar în tăbliţa 73 apare chiar ca pe sigiliul emeş! Poznaşul nostru mioritic nu putea pune pe tăbliţe aceste simboluri şi să le brodească atît de bine încît nu le poţi găsi cusur.e.specialiştii” noştri sînt prea tari ca să consulte şi asemenea informaţii. Pe site spune specialista că tăbliţele sînt scrise în limba dacă? Dacă tot veselosul spune fără opreliştea bunului simţ ce-i bîntuie freza.n.. smintită. ape pe care plutaşii le foloseau să transporte lemnele către cîmpie.Alfabetele geţilor şi inspiraţiile altora” arăt că 28 de semne din cele 33 ale alfabetului secuilor. fiecare pune de o limbă şi-i trage tare! Dar şi prin Asia Centrală avem asemănări cu alfabetele siberiene sau brahmi din India.. Sub ramurile copacului sînt două fructe care aduc a mere sau pere iar colindul nostru de Crăciun chiar asta spune! În partea stîngă este o divinitate stînd pe un corp dreptunghiular iar în spatele ei este un şarpe ridicat pînă deasupra capului personajului. Crucile libere prezentate de mine la sfîrşitul cărţii. şarpele fiind un animal binecuvîntat de divinitate cum era şi la geţi. au în mijloc o mică gropiţă sau o cruce mai mică..specialiştii” că s-ar fi făcut falsurile adică undeva pe la 1870 – 1880? Aurora Peţan în publicaţia Gardianul din 2 iunie 2005 spune: . de ce n-am striga să audă neamul că tăbliţele sînt scrise în hitită. Ei crestau lemnele cu diferite semne care se găsesc în alfabetele geţilor.. pentru că despre civilizaţia emeş/sumeriană nu se ştia nimic cînd pretind . pe dealul Ghindaru s-a descoperit o necropolă veche de 6000 de ani. dovedesc realitatea de necontestat că pretinşii indoeuropeni este neamul nostru care a migrat în mai multe valuri în cele patru zări aşa cum arată şi alfabetele duse cu ei şi perpetuate timp de sute sau mii de ani.Cei dintîi care au descris diferite părţi ale lumii spun că hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin. zbîrlită..lingvistic .. 42. hurită.. În interiorul acesteia era un lăcaş de cult format dintr-o cruce cu braţele egale care avea în mijloc o mică adîncitură unde se punea ofrandele pentru ars şi 7 vetre situate în jurul ei. Pe tăbliţele 34. adică între izvoarele Bistriţei şi Mureşului. Imaginea a fost interpretată de evrei ca . La emeşi legătura dintre Creator şi celelalte 7 duhuri născute din el sînt prezentate simbolic printr-un copac cu 7 ramuri cunoscut în Biblie ca . curvită. Nu există cuvinte din substratul limbii române”. luvită... ei au rămas pe calea luminoasă deschisă de Pîrvan şi Roller! Informaţii asemănătoare se găsesc şi în surse antice! Strabon spune în Geografia că: . Podoabele geţilor erau o imitare a acestei realităţi religioase şi cred că aveau rolul de talisman aşa cum se întîmplă şi astăzi. a Istrului şi a Adriei” iar Macrobiu în lucrarea despre Scipio zice că: . Apollonius din Rodos în Argonautice spune că hiperboreenii sînt pelasgi locuind în nordul Traciei.regiunile udate de Tanais/Don şi Istru pe care antichitatea le numea hiperboreene”.

latina. semantic şi filologic scrierea tăbliţelor. iubitoare si creatoare de artă”.din alte scrieri mediteraneene. I-am amintit specialistului că discul de la Phaistos a fost descoperit în anul 1908 iar Evans a descoperit în anul 1900 plăcuţele cu scriere cretană dar i-a trebuit 25 de ani numai să le transcrie fără a reuşi să le citească. Toţi specialiştii arătaţi mai sus dar şi puhoaiele de urlători din umbră. În dicţionar am la unele cuvinte comentarii mari şi un studiu comparativ al limbii române şi eme-gi cu irlandeza. faptul că strămoşii noştri vorbeau o limbă pe care noi cei de astăzi o moştenim în cea mai mare parte. tracolog. treceau drept “scrieri enigmatice” prin sec.Limba noastră nu are nimic în comun cu cea a dacilor. şi apoi moştenite în română”.. amneză. era o civilizatie puternică. interpretările fiind imaginarul celor care pretind că le-au înţeles dar care nu are nimic comun cu conţinutul lor. cu toate. toată zicerea o pune într-o carte iar Aurora Peţan a analizat fonetic. Nu sîntem latini aşa cum ne vreau ei! Ce ştim si ce nu vrem să ştim despre trecutul neamului nostru? La această întrebare vreau să răspund cu puterea adevărului. Arheologul american Marija Gimbutas în lucrarea Civilizaţie si cultură.În mileniul al Vll-lea. Un adevăr rătăcit. şi se puteau găsi în orice carte de popularizare a preistoriei Greciei. sec. Textul de mai jos este o parte prelucrată dintr-un manuscris intitulat Dicţionarul nemuririi şi care cuprinde 2936 cuvinte româneşti identice sau asemănătoare cu eme-gi/sumeriană şi 4405 cuvinte româneşti vechi(arhaisme şi regionalisme) compuse din două sau mai multe cuvinte eme-gi. 1989 arăta: .…fie anonimul nostru a trăit într-o vreme în care cunoştinţele despre daci erau într-adevăr sumare. latină şi o limbă necunoscută. 19” folosind limba română arhaică. Cr. în Carpati.. amestecând laolaltă hieroglife ale discului de la Phaistos. quechua.. sec. au o trăsătură comună. filolog şi lingvist într-un material pe internet îl face şuviţe pe Dan Romalo care susţine că tăbliţele sînt scrise în greacă. Specialistul afirmă că năbădăiosul plăsmuitor s-ar fi inspirat . că tot avem fiecare dreptul la o părere! Sorin Olteanu. neagă cu vehemenţa adevărului ce nu mai poate fi discutat. o învîrt cum vreau ei şi nu le mai dai de capăt pentru că sfînta minciună poate oricînd să fie adevăr! Nimeni nu a citi tăbliţele şi nu cunoaşte informaţiile adevărate scrise pe ele. pasnică. Bucureşti. chineză. 19” iar mie îmi taie pofta de muncă spunînd că sînt scrise în greacă! Specialiştii tot specialişti. 19. ascuns sau trunchiat de cei nevolnici sau de simbriaşi ai minciunii... adica cel mult până la jum. Specialistul mă pune la zid spunînd că nu cunosc istoria limbii române şi afirmă tăios: . teocratică.cel mult pînă la jum. semne silabice cipriote si ale linearelor cretane A si B. uitat.putea presupune că tăbliţele sînt scrise în kazară. în afara câtorva cuvinte transmise vorbitorilor de latină din Dacia. tătară. Şi continuă: .Ce s-ar întâmpla dacă v-aş spune că în realitate plăcuţele sînt scrise în greacă”? Adică pe Dan Romalo îl trage de urechi pentru că tăbliţele sînt scrise în limba română . Aşa gîndesc unii străini despre istoria noastră foarte . care. a. prima si singură în Europa…o societate matriarhală.

e. Ruseştii Noi.e. Hotărani. Povestea şugubeaţă cu iz de adevăr istoric nu rezistă la o cercetare si confruntare pertinentă a dovezilor arheologice si lingvistice. Hamangia. valurile”.e. Leţ. a reuşit să aducă la lumină un vas ceramic care a fost apreciat pentru jumătatea mileniului V î. Hăbăşeşti.n. cu o simbolistică atît de variată si de complexă care şi astăzi uimeşte prin profunzimea lor. Cu această ocazie au mai fost descoperite cîteva vase mici. Gura Baciului.n. Dudeşti.n. Cîrcea. Pe malul Prutului. Cucuteni. Tărtăria. judeţul Alba într-un vechi sit arheologic. În a patruzecea domnie pentru buzele(gura) zeului Saue cel mai vîrstnic după ritual a fost ars. în apropiere de Huşi.e. mai multe statuete.e. încît numai răuvoitorii pot susţine că ne-au adus aici . un sumerolog rus a tradus în anul 1975 una din tăbliţe astfel: . Soroca. Tărtăria. S-a stabilit că scrierea de la Tărtăria este foarte asemănătoare cu scrierea din cultura Vincea care cuprinde toată zona balcanică si a fost răspîndită în mileniile Vl-V î. Căscioarele.n. Valea Lupului (precucuteni). a făcut o descoperire senzaţională. Gumelniţa. Geţii nu sînt indo-europeni aşa cum sună frumos la urechea multor dascăli ai neamului nostru. în satul Isaiia comuna Gorban. Gorban. Tot de aici au fost scoase dintr-o groapă plină cu cenuşă. profesorul de istorie Vecu Merlan.veche. Cîteva dintre ele au o importantă fundamentală în istoria si cultura noastră. Peste această găselniţă au aranjat cu răbdare si tenacitate. Turdas.n. pălăria latinităţii neamului nostru. Acesta-i al zecelea’’. Semnul crucii se găseşte pe întreg arealul culturii Cucuteni si Precucuteni ce a cuprins la început jumătatea de nord a Moldovei extinzîndu-se ulterior peste întreaga Moldovă incluzînd aici Basarabia si Transnistria si partea de sud-est a Ardealului. o brăţară de scoici marine si trei tăbliţe de lut cu scriere pictografică. cum sunt Criş. Rastu. Explicaţiile stufoase si pline de pretenţii ale adevărurilor absolute nu pot arunca în uitare timpul si spaţiul ca suport primar dar si final al existentei umane. Întrucît scrierea pictografică de la Tărtăria era identică cu scrierea arhaică din Sumer. Vădastra. Cruşova.n. Mai erau si mici tronuri din lut ars avînd gravate semne pe ele. Acestea sunt vetrele veşnicie noastre ştiute dar ascunse în umbra unor interese meschine sau a unor ideologii deşarte. Datările cu Carbon 14 au arătat că cele trei tăbliţe de lut precum si celelalte obiecte de ceramică aparţin unei culturi de la începutul mileniului V î.. Boian. Vînătorii Mici. osemintele arse ale unui om matur. Tisa. Noi am fost aici din timpurile fără început. Petreşti. Dar majoritatea istoricilor români ascund acest adevăr si ne duc pe calea plăsmuirilor susţinînd că teritoriul carpato – dunărean devine vatră de cultură si civilizaţie odată cu migrarea indo-europenilor în perioada 2000 – 1200 î. Parţa. concluzii ce au la bază probe arheologice de necontestat. Gorban. . În urma unor săpături repetate în vatra satului. si trebuie să amintim substraturile aşezărilor Strachina – Dorohoi si Cuina Turcului de la Portile de Fier sau cele din mileniile Vlll – lll î. Icoana.e. Vidra. Vasul a fost dus la muzeul de istorie din Iaşi unde s-a găsit în conţinutul lui o adevărată comoară: 21 de statuete feminine si 21 de statuete masculine cu semne pe ele împreună cu 42 sfere mici de lut ars. Ostrovu Corbului. Tîngaru. Drăguşeni. Iar pământul pe care ne-a zămislit destinul ne-a oferit atîtea dovezi ale statorniciei noastre pe aceste meleaguri. Anul 2001 va rămîne o dată de referinţă în arheologia română ce ar trebui să aibă implicaţii majore în istoria noastră. În anul 1961 s-au descoperit la Tărtăria. iar pe fundul unuia se vede incizat foarte clar semnul crucii cu cele patru braţe egale. Probele arheologice ne arată că locuim aici din mileniul al XV-lea î.vînturile.. Hîrşova.

cunoşteau curentul electric si făceau operaţii pe creier. limba celor mulţi si tăcuţi. îşi venerau cu pioşenie străbunii si natura. că scriitorii antici referindu-se la religia geţilor. O asemenea comunitate. au construit primele lăcaşuri de cult sub formă de cruce cu cele patru braţe egale(crucea greacă spun lotrii iar getă/dacă cum spune adevărul). De remarcat faptul.n. Izvoarele istorice menţionează prezenta apostolului Andrei în Dobrogea în secolul lll… si cam atît. iar continuitatea noastră este marcată de alte repere temporale. Iar descoperirea senzaţională a crucii de la Gorban demonstrează că noi nu avem nimic cu indo-europenii găselniţă a istoricilor occidentali. Dar chiar dacă ei au dispărut.Limba noastră-i o comoară” apărută în anul 2002 susţineam cu o puternică argumentaţie lingvistică si terminologie socială. centrat pe imaginea sacră a crucii si dovedind că oamenii acelor vremuri trecuseră mult de faza hoardei si a instinctelor primare. a confecţionării unor obiecte cu scop clar de a simboliza o gîndire abstractă. Societatea getă era foarte asemănătoare cu cea a neamului emeş pentru că ele au avut o rădăcină comună de plecare. Religia lor era o religie a entităţilor spiritual-energetice definite prin termenul lil care semnifică vînt. au descoperit bolta în arhitectură. Dacă celelalte popoare au fost creştinate prin sabie sau ucaz. limba ţăranilor vorbită de-a lungul mileniilor. aceasta este şi caracteristica fundamentală a religiei neamului emeş. Am păstrat un tezaur uimitor de cuvinte în limba veche. care ştiau că nu sunt singuri în existenta lor.n. Ei nu se închinau la statui ci aveau altare pe ultimul nivel al ziguratului iar acolo preotul oficia ritualul religios si aducea ofrande.n.Simbolistica micilor obiecte este o dovadă clară a unui cult religios destul de elaborat. Pentru a dovedi acest miracol trebuie să analizăm termenii liturgici folosiţi şi de creştinismul .. unde apare pentru prima dată crucea ca semn determinativ al sacrului şi troiţele maramureşene(unde trăiesc în prezent un grup de români ce îşi spun cu mîndrie nemeş) vom observa cu uimire că formele crucii sînt identice. au creat o formă de capitalism financiar. adevăr pe care nimeni nu vrea să îl recunoască. În jurul acestui cult al strămoşilor si naturii au apărut formele incipiente ale religiei crucii. creaţie.e. o mare parte a culturii lor a fost asimilată de cultura babiloniană iar limba lor a fost folosită ca limbă liturgică pînă în secolul V î. umbră. cu o religie puternică si conduse de sacerdoţi. au dezvoltat o societate de tip comunitar în care indivizii erau angrenaţi în relaţii specifice statului de drept modern. Ei sînt pionierii civilizaţiei europene !! Neamul emeş ne-a lăsat o cultură extraordinară. care cunoştea prelucrarea si arderea lutului. suflare. Ei (străbunii noştri) au inventat scrisul la Tărtăria ducîndu-l în Ki-en-gi. Tăbliţele de lut au păstrat pentru posteritate valori spirituale care reflectă modul lor de gîndire si de percepere a realităţii. spun că zeii lor nu au statui. spirit. cînd începe si istoria acestei civilizaţii ce a marcat atît de puternic cultura lumii si în special cultura europeană. că emeşii(sumerienii) au plecat din teritoriul carpato-dunărean în Ki-engi(Sumer) în două valuri. au dezvoltat structurile sociale urbane. Primul a plecat la mijlocul mileniului Vl î.e. Dacă privim cu atenţie sigiliul emeş din secolul XXV î. pentru noi istoria nu consemnează nimic. avînd şi o profundă veneraţie pentru elementele naturii.n. cînd a avut loc potopul de la Marea Neagră iar valul doi a plecat în prima jumătate a mileniului lV î. aveau în frunte un conducător civil si un mare preot. Cercetarea originilor neamului emeş şi a religiei lui dovedeşte că începînd cu mileniul Vll în arealul carpato-dunărean existau comunităţi umane bine organizate.e. În lucrarea mea .e.

Aici iudeii au luat contact cu această cultură fabuloasă iar o parte din ei au încercat să-si reformeze propria religie. Tot de la ei. Karl Marx. Emeşii aveau ca simbol pentru zei. le-a legănat speranţele timp de 2000 de ani. Acţiunea a fost un eşec dar în coasta lor au apărut la începutul secolului lll î.florile dalbe lemn de măr”. salvarea seminţiei omului de către Noe. Cele trei simboluri se găsesc în steaua noastră cu care se colindă de Crăciun.steaua lui David” cînd au fost deportaţi în Babilon. iudeii au luat simbolul lor religios . potopul. a fost dusă în Ki-en-gi odată cu migrarea emeşilor în această regiune. Eridu.) unde emegi(limba sumeriană) era limbă liturgică chiar dacă poporul ce o vorbea dispăruse ca structură politică de cca 1300 de ani. Aşa se explică faptul că românii nu au fost creştinaţi prin ucaz sau sabie.e. primul păcat. Dar mărul este un pom caracteristic regiunilor temperate inclusiv României şi nu ţărilor cu climă caldă cum sînt Iraqul sau Israelul dovedind rădăcina mitului. alţi 1000 de ani a fost religie şi pentru seminţii semite iar iudeii au cunoscut-o în deportarea din Babilon. A fost construit la jumătatea mileniului V î. În Biblie se spune că şarpele a ispitit-o pe Eva îndemnînd-o să muşte un măr care era în pomul cunoaşterii.e. Principalele mituri din Biblie.iahvist ca o reflectare în timp a mitologiei emeş. toate se găsesc scrise pe tăbliţele de lut ale culturii emeş..n.n. Acesta a creat din piatră nişte uriaşi pe care i-a trimis . Stăpînul Soarelui. lupta cu balaurul. steaua sub formă de disc cu sase braţe repartizate la distante egale sau de disc cu sase colturi şi steaua cu şase colţuri(două triunghiuri isoscele suprapuse). Asemănarea arată că religia crucii s-a născut la est de Carpaţi. Istoria spune că atît Ioan Botezătorul cît si Isus Cristos au fost esenieni. existenta raiului. păcat ce nu a fost iertat de Dumnezeu si a urmat alungarea din rai. facerea neamului omenesc. cel mai vechi oraş al emeşilor avea un lăcaş de cult respectat si venerat si de alte comunităţi iar templul de aici s-a dovedit a fi prima construcţie cu caracter religios din lume.n.e. naşterea Evei din coasta lui Adam.n. Acest sistem de construcţie religioasă a fost preluat de templul lui Solomon din Ierusalim.n. facerea universului. Noi românii păstrăm si în prezent mărul ca pom sacru în colindele de Crăciun: . primirea tablelor de legi de la divinitate. rai. Acest transfer cultural a avut loc în perioada deportării iudeilor în Babilon de către Nabucodonosor (580 î. galii pe care scrierile vechi i-a numit eseni/esenieni datorită religiei lor.e. Dar scrise cu cel puţin 2000 de ani înaintea pretinselor texte sacre ale iudeilor. O asemănare uluitoare cu mitologia emeş si a creştinismului se găseşte în religia incaşilor care are în centrul pe Viracocha ca fiind Creatorul.e. împărţită în trei părţi. alături de brad la căsătorie şi stejar la înmormîntare. avînd forma unei nave dreptunghiulare. Fiecare oraş emeş avea cîte o divinitate protectoare care locuia într-un templu închinat în acest sens. aparea steaua cu cinci colţuri aşa cum a fost şi este ca simbol sacru la comunişti stabilit tot de către un iahvist. înalt) ca divinitate din care au apărut ceilalţi zei (spirite). Trebuie precizat că religia emeşilor era monoteistă avîndu-l în frunte pe AN (cer.. Uimirea arheologilor a fost şi mai mare cînd în stratul al paisprezecelea s-a descoperit fundaţiile unui templu datat la mijlocul mileniului lV î. concepţie ce se găseşte si în arhitectura bisericilor creştine care se mai numeşte cruce greacă! Dacă privim crucea de pe fundul vasului descoperit la Gorban vedem că este o cruce cu cele patru braţe egale(pe care nişte şmecheri ne-au furat-o spunînd că s-a născut sub freza lor grecească!) care se găseşte pe sigiliile emeş fiind simbolul cultului creştin etiopian iar în creştinismul catolic si ortodox crucea are un braţ mai lung pe care se sprijină. Pe monezile lor din secolul Vl – V î.

printre oamenii primitivi pentru ai civiliza şi ajuta(mitul jidovilor de la noi!). Ei credeau în reînvierea trupului si în Ziua Învierii tuturor oamenilor. aşa cum de multe ori privim noi lumile trecute.e. Celţii au preluat aceste monumente şi le-au dat o nouă viată prin religia lor condusă de druizi. şi situate în zone deschise aveau un caracter religios iar după unii cercetători erau si centre de studiere a cerului şi marchează prima manifestare a artei monumentale prin care omul se eliberează de lupta pentru supravieţuire si concepe o construcţie destinată grupului social căruia îi aparţine. Rugăciunile erau adresate unei Sfinte Treimi şi Fiului lui Dumnezeu cel care a murit. acesta i-a nimicit printr-un potop imens si a salvat numai un bărbat si o femeie. Construcţiile în sine arată un nivel evoluat al cunoştinţelor arhitectonice dovedind si existenta unor structuri sociale bine organizate. tot el fiind părintele dinastiei regale Inca si fondatorul imperiului.e. a înviat si s-a înălţat la cer fiind aşteptat să vină într-o zi să salveze neamul inca şi să-l mîntuie. Viracocha a coborît pe pământ si a creat oameni din lut care sînt străbunii actualului neam omenesc. Numai faptul că aceşti oameni aveau capacitatea de a sintetiza si simboliza ideile.n. Deocamdată! La mijlocul mileniului 1 î.e. Indo-europenismul este bun doar pentru cei care refuză să accepte realitatea probelor arheologice şi lingvistice sau pentru liftele care vor glorie. Nu ştim dacă au dispărut creatorii monumentelor de tip Stonehenge sau dacă au format structuri sociale împreună cu noii veniţi. trebuiau să existe comunităţi umane cu zeci de mii de indivizi. bine organizate care să participe efectiv la dislocarea. Despre constructorii lor nu se stie nimic. si ţin populaţiile sub sabie pînă la . Dar emegi (limba sumeriană cum au botezat-o specialiştii) are legături si cu limba …engleză!!! Descoperirea este uluitoare dacă ne gîndim că aceste civilizaţii nu s-au întîlnit niciodată pe drumul istoriei.n şi au măturat complet această cultură. Aceste comunităţi nu au dispărut din istorie odată cu terminarea monumentelor. Dar pentru că lumea s-a umplut de răutăţi. Romanii ocupă insulele britanice la mijlocul secolului 1 e. este un fenomen extraordinar iar gîndirea lor nu era a unor primitivi. Această asemănătoare i-a făcut pe invadatorii spanioli să-i acuze de blasfemie si să se poarte şi mai sălbatic cu ei nimicind orice urmă de cult incas. Tărtăria si Isaiia sînt cele două puncte unde s-au descoperit primele forme de scriere din istoria lumii iar noi ne facem că ne plouă în cap cu indo-europeni care ne-ar fi vizitat în jurul anului 2000 î. Am impresia că există străini(Marija Gimburas) mult mai corecţi în aprecierea trecutului nostru fată de acei românaşi puşi să umble cu şoalda prin istoria neamului. Istoria străveche a insulelor britanice este marcată de perioada megalitică cînd o populaţie necunoscută a înălţat mai multe monumente numite henge. Dar la Isaiia s-au mai descoperit două tăbliţe de lut ars cu semne aşezate într-o anumită ordine care sugerează că este o formă de scriere simplă. Numai în insulele britanice există aproximativ 200 de construcţii de tipul henge. insulele britanice au fost ocupate de triburile celţilor veniţi de pe continent.n.n. Şi totuşi cuvintele arată că în timpurile străvechi populaţiile respective au vorbit limbi foarte apropiate sau poate au avut o limbă comună. Aceste construcţii realizate în mai multe etape începînd cu primele secole ale mileniului lll î. transportul si ridicarea lespezilor. Pentru manevrarea blocurilor de piatră de zeci de tone din care sînt realizate aceste monumente.

şi au avut ca punct final insulele britanice unde au realizat arhitectura megalitică preluată mai tîrziu de celţi. în mai multe centre ale culturii emeş s-au descoperit mici bule din argilă care au în interior mici obiecte din argilă: conuri.e. iubitoare si creatoare de artă”.e.n..e. emeşii. In prima jumătate a secolului XX. Oceanul Pacific si ajungînd pe coasta de vest a Americii de Sud unde au dat naştere civilizaţiei şi culturii inca. cînd le abandonează. În deşertul Taclamakan(partea de nord-vest a deşertului Gobi) s-au descoperit mai multe zeci de mumii ale unei populaţii de origine europeană. Mai erau şi mici tronuri din lut ars avînd gravate mici semne pe ele.. Am făcut acest scurt istoric să pot pune întrebarea: ce legături au existat între populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice. Aceste bule . scoţiană si irlandeză. clan) către vest pe la sfîrşitul mileniului lV î. Ţineau un fel de evidenţă cu ajutorul unor bile cu semne pe ele pe care le puneau în vase iar acestea aveau la rîndul lor anumite semne. teocratică. prima si singura în Europa…o societate matriarhală. cu păr roşcat sau şaten deschis îmbrăcat cu o haină lungă pînă la genunchi de culoare vişiniu închis.e. Studiind comparativ emegi. limba română veche si engleza.n. populaţia carpatică si neamul emes(sumerienii) din Ki-en-gi (Sumer)? Răspunsul este unul năucitor. Această civilizaţie a existat pe la 2500 – 1700 î. stabilindu-se în Ki-en-gi unde au realizat o civilizaţie si o cultură unică în lume. Primii au plecat către sud-est. din ţinutul carpatic unde a fost zămislită . Mohenjo – Daro şi Sumer. 21 de statuete cu simboluri feminine şi 21 de simboluri masculine împreună cu 42 sfere mici de lut ars. pantaloni albaştri iar în picioare purta un fel de cizme. paşnică. Fărîme din limba celor care au construit monumentele megalitice se găsesc chiar si în prezent în limba engleză iar studiul în sine este doar o mică părticică din ceea ce se cere făcut. de la o simbolistică religioasă pînă la un sistem simplu de evidenţă şi calcul.n iar ultimele rămăşite au dăinuit pînă în secolul Vlll î. un bărbat de 2 m.n. pe la mijlocul mileniului lV î. Era o civilizaţie cu agricultura bazată pe irigaţii şi un comerţ foarte dezvoltat cu India de vest. pentru că trebuie răscolită în profunzime limba engleză veche cu dialectele ei şi limbile galeză. sud prin rahmanii plecaţi din Moldova şi cunoscuţi ca brahmani în India şi sud-est traversînd subcontinentul indian. cele trei populaţii au o rădăcină comună si ea se află în societatea mileniului Vll î. Pe faţă avea pusă o pînză de culoarea hainei.începutul secolului V e. Era încins cu un brîu cu modele deosebite care se găsesc un ţesăturile vechi din Europa Centrală şi Răsăriteană..n. În localitatea Gorban din judeţul Iaşi a fost descoperit în anul 2001 un vas ce avea înăuntru o adevărată comoară.n.e. Următorul val de migraţie a fost al albilor(albi: veşmintele albe purtate de acest neam + on: neam. piramide. am ajuns la concluzia că ţinutul carpatic a fost o vatră de migrare către alte meleaguri a unor comunităţi umane ce au creat culturi uluitoare acolo unde si-au găsit vremelnicia. cuburi şi s-au emis mai multe ipoteze privind semnificaţia lor. Iar cele 260(numai atît am scris eu în prezentul studiu dar în realitate sînt aproape 2000) cuvinte din limba engleză care se găsesc în româna veche si emegi demonstrează cu prisosinţă acest lucru. A treia mare migraţie a fost către est cu ramificare către nord-est prin nordul Chinei (civilizaţiile Taklamacan din vestul deşertului Gobi şi Karacum din estul Tadjikistanului) si punct final nordul Japoniei prin populaţia ainu(cunoscută în cronicile japoneze şi sub numele de emişi). Şi cizmele aveau modele cusute pe ele. pătrate.

sau urmaşii colonilor romani amestecaţi cu slavi sau că sîntem o populaţie slavă din sudul Dunării care a suferit un proces de latinizare în convieţuirea cu populaţia băştinaşă si i-a venit un dor de ducă mai spre nord. Principalul centru era Agi Kui.) şi preced cu unul sau două secole apariţia scrierii cuneiforme.n. În realitate sistemul a fost adus de neamul emeş(sumerieni). au determinat spargerea lor si răzleţirea în cele trei zări? Pentru lămurirea acestei întrebări trebuie să căutăm în umbrele timpului calea care să ne ducă spre lumină. Ce catastrofe au năvălit peste comunităţile carpatice.e. Dovezile arheologice menţionate demonstrează că în mileniile Vl – lV î. Cercetătoare Denise Schmandt-Besserat de la Universitatea din Austin (Texas U. a părăsi + macan/Magan: civilizaţia de la Mohenjo-Daro). Obiectele găsite în bulele sferice nu erau găurite şi se regăseau imprimate pe exteriorul acesteia. populaţie de origine indoeuropeană. discuri.A). ţinuturile din jurul Carpaţilor. ei au considerat că au descoperit strămoşul lingvistic. altfel vom trăi în continuare în sminteala făcătorilor de adevăruri sacrosante. procedeu găsit şi la o tăbliţă de la Tărtăria. în ţinuturile Taclamakan şi Karacum iar în prezent se găsesc în Turkmenistan.n.e. Ea ajunge la concluzia că reprezintă preistoria scrierii şi ele provin din Sumer. Iran.n. în nordul Iraqului.civilizaţie a oazelor” care a dăinut cam în aceeaşi perioadă cu civilizaţia din Gobi(Taklamacan) cu o agricultură bazată pe irigaţii şi care făcea comerţ cu oraşele emeş şi acadiene. În nord-vestul Chinei sînt mentionaţi toharii începînd cu secolul lV î. a existat o civilizaţie înfloritoare. Cred că aceştia sînt urmaşii vechilor populaţii care au trăit în mileniile lll şi ll î. Aceste două elemente spaţiu. Uzbekistan.n.S. năimite sau smintite ajungîndu-se la monstruozităţi că am fi de origine slavă. flecăreală.sferice provin din perioada Uruk lV (3300 – 3100 î.e. tot în număr de 48. bile) ceea ce demonstrează că erau înşirate pe sfoară. înrudită cu sacii/sciţii care la rîndul lor erau înrudiţi cu geţii. pe acest teritoriu cînd au migrat din locurile de baştină.e. Am făcut acest comentariu de istorie veche să arăt că noi nu sîntem indo-europeni aşa cum ne dau la cap profeţii neamului iar această minciună nu poate să reziste în fata probelor arheologice dar în special al argumentelor lingvistice. timp au fost răstălmăcite de tot felul de minţi ciuntite. Această poveste cu pretenţie de adevăr absolut s-a născut foarte chinuit în mintea reprezentanţilor Scolii Ardelene la sfîrşitul secolului al XVlll-lea dintr-o dorinţă sinceră de identificare a naţiunii române din Ardealul aflat sub ocupaţie austriacă. cu o religie bine conturată care a fost dezvoltată de grupurile umane ce au migrat în ţinutul dintre Eufrat şi Tigru dar şi alte direcţii (takla: vorbărie. a pîndit . Tadjikistan. La aceasta mai trebuie adăugat si suportul naţional deosebit dat românilor de sub stăpînirea austriacă care erau consideraţi ca un popor ieşit de undeva dar fără a se şti cînd şi de unde. a conduce. Si dacă nu sîntem indo-europeni atunci nu sîntem nici latini. La Nuzi. la tradiţia veche a istoriei europene.. s-a găsit un vas de argilă conţinînd 48 de astfel de obiecte mici. În deşertul Karacum s-a descoperit o . a spune. Kazahstan. Unele din micile obiecte au fost perforate (conuri. Si pentru că în limba română există cuvinte identice sau asemănătoare fonetic si semantic cu limba latină. a publicat în anul 1981 o sinteză asupra unui număr de 200 bule sferice şi fragmente de bule cunoscute în revista Technology and Culture. pe teritoriile din jurul Carpaţilor. modelate iar pe partea exterioară a vasului era o listă cu scriere cuneiformă care enumera o listă de animale.

parţială si prădalnică a romanilor aşa cum îţi schimbi straiele. Romanii au urmărit să pună mîna în special pe minele de aur si argint din Apuseni care erau vitale pentru acest popor prădător si plin de arogantă. aici la mijloc de drum. Se spune că în această perioadă atît de scurtă. Nicăieri în istorie cuceritorul nu a venit să aducă celor cuceriţi flori. am urmărit să demonstrez că geţii aveau o limbă inconfundabilă dar cu unele cuvinte care se găseau în latină. Să ne amintim ce dezmăţ a urmat la Roma după cucerirea Geţiei şi jefuirea ei de tot ce se putea jefui iar noi şi acum nu prididim să ne lăudăm prădătorii. Ocupaţia romană asupra Geţiei/Daciei a durat aproximativ 165 de ani si a inclus în provinciile controlate de cuceritori doar o parte din teritoriul locuit de triburile geţilor. Răscoalele nenumărate ale geţilor ocupaţi şi vizitele de lucru neanunţate ale geţilor liberi prin castrele romane sau peste Dunăre dovedesc că aceşti prădători chiar dacă aveau sub control o parte a gliei străbune nu au învins si dorinţa de neatîrnare a străbunilor noştri. Ardelenii au stat sub ocupaţie maghiară cca 800 de ani şi nu si-au pierdut limba sau obiceiurile aşa cum ar trebui să fie după dogma latinităţii. ne-am aplecat sub furtuni cînd spre apus cînd spre răsărit. Minciuna a găsit un domeniu vast de manifestare în care oricine putea contesta pe oricine sau orice iar adevărurile se stabileau în funcţie de puterea si persuasiunea celui mai tare. aşa cum ne dăscălesc unii cu această poveste însăilată pe sub togă despre binefacerile civilizaţiei Romei. nenorociri si distrugerea unor sisteme sociale cînd s-a trecut la ocuparea teritoriului. unde teritoriul era împărţit sau răşluit după componenta etnică. ne-am mai uitat si în est 45 de ani pînă am ameţit. Această limbă vorbită de ei. . busuioc şi ceva parale. o facem cu ei în orice ocazie. Aceste zone au avut atît un rol economic cît si un rol strategic pe care romanii l-au luat în considerare mereu la împărţirea teritorială făcută de-a lungul ocupaţiei. În susţinerea celor afirmate voi apela la mai multe feluri de probe care au stat si stau si în prezent la îndemîna celor care se ocupă cu studierea originii limbii române. susţinute de istorici si lingvişti români ne-au făcut la fel de mult rău ca si cotropirea gliei străbune. jafuri de tot felul. noi o păstrăm în limba veche si contemporană într-o măsură uimitoare iar pretinsa latinizare a poporului român s-a realizat în fapt începînd cu a doua jumătate a secolului XlX şi continuă si astăzi. Ca să arăt că nu ne-am schimbat limba sub ocupaţia vremelnică. Istoria a consemnat că dragostea pe care o purtau geţii cuceritorilor romani s-a măsurat totdeauna numai cu ascuţişul săbiei iar relaţiile lor au fost numai între stăpîn şi slugă. Mai mult si în prezent ei au două dialecte desi ocuparea lor a fost totală atît sub romani cît si sub bizantini. Albanezii au stat sub ocupaţie romană timp de 562 de ani si sub ocupatie bizantină aproape 9 secole şi nu sau latinizat.cînd Dunărea era îngheţată şi tulio! Asemenea basne(născociri). Iar noi fiind puşi de soartă. geţii ca nişte sărîntoci si-au lepădat limba precum o boarfă uzată si plini de dragoste pentru cuceritori au mers în castrele lor să ia lecţii de latină iar cei mai grei de căpăţînă(comatii) erau traşi de coamă. Argumente istorice. ei au adus. îşi mai păstrează si în prezent dialectul chiar dacă numărul lor s-a redus la cca 200 persoane. o comunitate de cîteva mii de oameni emigrată din Ardeal în secolul XV în Croaţia sau poate o rămăşiţă a vechilor geţi. crime. am făcut-o si cu turcii timp de cîteva secole. nu s-au grecizat ci au rămas un popor căruia nu-i neagă nimeni originea tracă. dar niciodată această înclinare nu ne-a adus linişte sau bunăstare. Istro-românii. Perfidia manipulărilor istorice s-a manifestat foarte puternic odată cu constituirea statelor moderne pe principiul naţiunii sau a naţiunilor majoritare.

Popoarele din Africa ce au fost tratate cu o sălbăticie greu de imaginat au reuşit să-si păstreze limba si cultura în ciuda faptului că sistemul social a fost distrus în cea mai mare parte.Lipovenii au 300 de ani de cînd trăiesc în mijlocul poporului român dar si-au păstrat cu sfinţenie limba si obiceiurile. În picioare purtau opinci iar ca arme foloseau arcul cu săgeţi si sabia încovoiată la vîrf.n. la fel este situaţia ţiganilor cu care convieţuim de cca 600 de ani. Dar acest blestem al istoriei ne-a făcut să avem circari printre noi si chiar la noi acasă. Imaginea de pe columnă este în fapt imaginea tipică a ţărancei si ţăranului român de la începutul secolului XX. Dacă săndăluţa romană a păşit falnic în toată peninsula italică timp de aproape 700(şapte sute) de ani cît au controlat-o pînă la prăbuşirea Imperiului Roman de Apus în anul 476 e. Columna lui Traian din Roma ni-i prezintă pe geţi îmbrăcaţi în iţari cu căciulă(cuşmă) si cămaşă lungă pînă aproape de genunchi încinsă cu un brîu. deşi au un dialect apropiat cu limba noastră. după ce i-au măcelărit pe incaşi şi celelalte popoare amerindiene le-au mai dat si o mulţime de boli care au făcut ravagii reducînt populaţia la aproape la un sfert într-o sută de ani. Mă opresc aici pentru că atît ne interesează pe noi. şi nu au mai avut pe cine jefui(acesta era obiectivul oricărui război în antichitate dus pe teritoriul străin) romanii si-au înălţat ochii către răsărit si în urma unor războaie cumplite au ajuns să controleze toată peninsula balcanică pînă la Dunăre. Cel mai concludent exemplu este al aromânilor care. Să facă geţii excepţie de la această regulă elementară a supravieţuirii în care orice supus încearcă să-si păstreze identitatea si să scape cît mai repede de stăpîn? Nimeni cu mintea întreagă nu poate accepta această tîmpenie. Argumente etnografice. Greu de acceptat ideea că geţii au renunţat la limbă în 165 de ani de ocupaţie străină dar si-au păstrat intact portul timp de 2000 de ani iar în portul lor actual nu se găseşte nici un element din vestimentaţia romanilor! Să ne .. grecilor din sudul peninsulei. Cine nu vrea să gîndească însemnă că nu are cu ce să gîndească şi pentru o asemenea meteahnă nu va fi pus în obezi sau trimis la ocnă. Dar să mergem cu pipăitul chiar în bîrlogul ursului(romanilor) să vedem cum stau lucrurile la ei acasă în ciubota italică. Femeile dace purtau cămaşă lungă peste genunchi cu deschidere la gît si umblau încinse pe mijloc. celţilor din nordul peninsulei italice.n. popor care vorbeşte un dialect apropiat de limba române si pe care istoria l-a consemnat foarte rar.e. Cu tot acest dezastru ei si-au păstrat limba si cultura chiar dacă de atunci trăiesc într-un mediu social străin lor. triburilor samnite. totuşi nu şi-au pierdut identitatea lingvistică si tradiţiile chiar dacă convieţuim de peste 2000 de ani. Spaniolii. Grija prădătorilor fată de cei prădaţi este consemnată de istorie ca un blestem al celor neputincioşi în fata violentei oarbe sau a vicleniei. care a preferat să se sinucidă decît să fie circar la Roma. a punilor care au bătut în porţile Romei într-o vizită nepoftită. Istoria ne spune că puterea militară a Romei s-a înzdrăvenit după mari opinteli împotriva etruscilor. povestea este prea străvezie ca să fie si adevărată. Ei care erau cel mai numeros popor din Europa nu s-au vîndut ca o turmă de oi cohortelor romane iar cel mai bun exemplu este moartea viteazului Diogio/ Decebal după zicerea romană. După ce-au supus toată peninsula la sfîrşitul secolului lll î. Dar acest port este specific si aromânilor. Prea ne cred unii proşti sau grei de cap!! Asemenea argumente nu dau bine deloc la dogma latinităţii. cum pot explica magiştrii noştri în lingvistică faptul că şi în prezent în Italia se vorbesc 12 dialecte iar în România(fosta Dacie) nu există dialecte chiar dacă a fost sub ocupaţie romană numai jumătate din teritoriu timp de 165 de ani.

oprim asupra elementelor de vestimentaţie specifice celor două popoare. conipodes(pantofi cu vîrf ascuţit). după ce sia otrăvit mintea cu Iliada a spus că războiul Troiei este o realitate istorică.n. cămaşă(subbcula). cultura de la Çatal Hűyűk a înflorit în aceeaşi perioadă. Si atunci de ce nu vrem să acceptăm si ideea că latinii ar fi urmaşii troienilor cînd evenimentul este menţionat cu lux de amănunte în Iliada. Dacă nu le-am preluat portul şi nu le-am asimilat cuvintele ce definesc vestimentaţia atunci cum susţin lingviştii că geţii au renunţat la limba lor şi aşa.. Si invers să vedem dacă vestimentaţia noastră se găseşte în latină.. lancia(papuci de casă). existenta unor populaţii care practicau păstoritul si o formă de agricultură mai simplă. coturni (botine scumpe pentru teatru si ceremonial). cojoc(pelliceum). Schliemann a descoperit ruinele Troiei. Peste mare. a crezut că a descoperit comoara lui Priam şi a confirmat că Iliada trebuie privită ca o sursă de informaţii istorice. Dovada vine si de la tradiţia mărţişorului care nu se găseşte în obiceiurile romanilor dar ai noştri latinişti spun că tot de la Rîm se trage şi şnuruleţul cu cele două buburuze. În mileniul V din Carpaţi pînă în Anatolia existau comunităţi umane care ne-au lăsat dovezi clare . Arheologia ne oferă probe indiscutabile că ţinutul carpatic a fost locuit încă din mileniul XV iar din mileniul Vll există mai multe centre de cultură a căror viată poate fi urmărită o perioadă lungă de timp. Povestea este încîntătoare numai că nu a avut putere de convingere la istorici pînă a venit un . În sudul Dunării. Mergînd pe urmele povestirii lui Homer. enemides(pantofi cu vîrf moale). Nici folclorul si nici tradiţiile noastre nu sînt comune cu cele ale latinilor chiar dacă unii bagă în această matriţă tot ce este specific şi ne individualizează de alţii. vici – aşezări rurale unde anexau şi cătunele băştinaşilor şi pagi – denumirea aşezărilor formate din populaţia autohtonă. crepidae(botine de folosinţă curentă). Femeile romane purtau în picioare: campodes(sandale uşoare pentru drumeţie). Această afirmaţie trebuia verificată şi dovedită cu probe. calceus(papuci din piele de căprioară). care. Termenii noştri care definesc vestimentaţia tradiţională sînt mult mai vechi decît cotropirea Daciei de către romani şi nu au nimic comun cu limba acestor invadatori. Ei ştiu că în siturile arheologice din România s-au descoperit mărtisoare vechi de 8000 de ani iar tradiţia acestei podoabe de primăvară o au numai românii.nespecialist” nepoftit pe nume Schliemann. în peninsula balcanică şi Grecia probele arheologice dovedesc începînd cu mileniul V. laconica(sandale pentru plimbare) muleus(papuci din stofă brodată cu aur). aromânii si albanezii. în podişul Anatoliei. Ca să facem lumină în această nebuloasă a originii limbii române trebuie să vedem cine au fost latinii si originea limbii lor. După cum se vede nu le-am moştenit nimic din vestimentaţie. bulgarii. adică cei care cu mii de ani formau marea familie a tracilor după vorba grecilor. vom constata: căciulă(pileus). Dar de ce avem unele cuvinte comune fonetic si semantic cu limba latină ? Argumente lingvistice. iţari(bracae). Iar bulgarii au preluat acest obicei de la geţii/mesii cînd s-au aşezat în sudul Dunării în secolul Vl e. peribarides(încălţăminte numai pentru nobili) saltides(pantofi uşori pentru dans) iar femeile gete purtau opinci sau umblau cu picioarele goale. După cum se vede nimic comun în sistemul de organizare administrativă nu am păstrat de la aceşti prădători. într-o sminteală generală s-au trezit vorbind latina pe coclauri. Mitologia romană spune că neamul latinilor ar fi venit în Italia după distrugerea Troiei de către greci iar ei sînt urmaşii troienilor. Geţii locuiau în cătune şi sate fiind organizaţi pe şatre iar romani pripăşiţi pe la noi trăiau în canabae – aşezări de lîngă taberele militare. călţun(caliga).

există o depresiune cu aspect de cîmpie numită Pelagonia(pelag + on: popor.e. misi. Pe acelaşi teritoriu al munţilor din nordul Greciei cîteva secole mai tîrziu istoria îi menţionează pe macedoromâni(machidoni) sau aromâni. armă..perioada obscură” a grecilor(secolele Xll – Vll î. Troia ca centru urban a fost datat din mileniul lll. hititi poate ahei si alte seminţii. a se plimba. fondînd imperiul elenistic.e. Dar acest cuvînt există si în latină sub forma pelagus ce semnifică întindere mare de ape. în mileniile V-l î. Macedonenii(machidonii) vorbeau o limbă diferită de a grecilor si erau priviţi de aceştia ca barbari. imensitate si se compune din fonemele emegi(limba străbunilor carpatici) pel: a fi întunecat. a locui. Fiul acestuia.n. largul mării. eolieni si dorieni – care s-au stabilit în Grecia i-au împins pe pelasgi de pe litoral în ţinuturile cele mai grele vieţii. ionieni(din neamul ilirilor si al tracilor). În limba română veche cuvîntul pelag are semnificaţia de întindere mare de ape. avere.e. a se murdări.. a apăra) iar în NV regiunii există o vale numită Polag iar pe la 1200 exista în această regiune o cetate numită Pelag. la sfîrşitul secolului V î. străbun. Aceste cuvinte arată că neamul pelasgilor nu a dispărut niciodată din sudul Dunării chiar dacă fiecare l-a botezat . a fost distrus de mai multe ori si iar reconstruit pînă l-au făcut cenuşă aheii iar Homer a pus în versuri acest eveniment tragic lăsîndu-l posterităţii.e. cei din nord i-au reţinut fonetic si semantic aşa pentru că vorbeau aceeaşi limbă sau o limbă foarte apropiată. adică baştina păstorilor sau rădăcina neamului păstorilor. Filip îi învinge pe greci si supune toate oraşele state. Opulenta si luxul acestei cetăţi a atras poftele aheilor. vorbea o limbă apropiată cu cea din nord pentru că pelasgii erau neamuri apropiate cu triburile carpato-dunărene. Din comercianţi si pescari. Poziţia geografică îi permitea să controleze comerţul dintre nord si sud iar în jur avea un ţinut foarte roditor. renumit pentru creşterea oilor şi cailor. Valurile de invadatori – ionieni.n. asa cum este în prezent aromâna si româna. rădăcină. clan).) a organizat statul si armata devenind cea mai mare putere în zonă ceea ce nu-i încînta deloc pe greci. loc. ahei. Acest cuvînt arată că a existat de-a lungul timpului o legătură strînsă între cei din nordul si sudul Dunării. Acesta a cerut să participe la întrecerile olimpice a grecilor din anul 340 î.n. înseamnă că au o rădăcină comună. prin bătălia de la Cheroneea. a se plimba + ag: a aranja. si a împins graniţele puterii sale pînă în India. Iar Troia a fost un centru important de tranzit între aceste două orizonturi ale lumii vechi. dar a fost refuzat pe motiv că este barbar(străin) iar sărbătoarea este numai a elenilor. regele Macedonie (359-336 î. Dar în ţinutul lor de origine – regiunea muntoasă a Macedoniei. învechit. neam.n. a se murdări. care trăiau mai mult din jaf si silnicii. rude + ia: tinut.ale trecerii lor prin timp. confuz. a defila. nordul carpatic si sudul anatolian cu Asia Mică. Cum aceşti pelasgi erau navigatori iar tara lor(Grecia) era înconjurată de ape. a defila + a: a adăpa vitele. Populaţia din sudul Dunării. Capitala regatului macedonean se numea Pela (pel: a fi întuneca.e. parte. După ce au cucerit oraşul cu faimosul . neam.) nu se mai aminteşte nimic de pelasgi dar aceasta nu înseamnă că ei au dispărut sau au fost asimilaţi de greci. Filip.e. coastă.cal troian” l-au jefuit si l-au dat pradă focului iar o parte din locuitori s-au salvat plecînd spre alte meleaguri si ajungînd în Italia. Pe acest teritoriu. După doi ani. Alexandru Makidon a preluat conducerea statului în anul 336 î. mare. faimă. Deci cele două limbi păstrînd termenul pelag/pelagus într-o formă apropiată dar cu aceeaşi semnificaţie semantică. se formează si se consolidează statul macedonean ca o monarhie.n. Populaţia acestei zone era un amestec de pelasgi ca vechi locuitori ai Greciei. mare.n. în munţii din nord. pelasgii au devenit păstori în munţi pe platourile aride si înalte. braţ. În .

geţii i-au considerat nebuni pe motiv că ei nu au rîvnit la civilizaţia romană. care după imaginaţia lor bolnavă. În limba română există verbul a rîma cu sensul a duşmăni. de unde ne-a rămas această . lung. Zona ocupată de romani arată clar că îi interesa aurul si argintul ce stătea ascuns în pîntecele munţilor Apuseni. Înnebuniţi după avere si putere. a pune la cale o ticăloşie. duşman. a stăpîni. violent. a batjocori.. Cuvîntul pater.după timp si nărav. ostilitate. nu au alergat după aurul si argintul lor iar ocrotirea era numai sclavie.de la Rîm ne tragem”. Mai avem noi un cuvinţel pe care foarte mulţi ni-l pun în nas cînd este vorba de originea neamului si a limbii.serbări ale victoriei”. Cu aceeaşi semantică limba română are cuvîntul părinţi formă puţin modificată prin inversarea ultimelor silabe. De ce nu admitem că slavii au împrumutat din limba noastră acest termen pentru că geţii au intrat în contact cu romanii cu cca 500 de ani înaintea lor si i-au cunoscut foarte bine dar mai ales le-au suportat 165 de ani tirania si violenta însoţită de un jaf fără pereche. În eme-gi există cuvîntul git cu sensul de bărbat. Sensul social al termenului este cel care se îngrijeste de existenta unei comunităţi si de raporturile dintre comunitate si indivizi sau dintre membrii comunităţii. guvernator. Eu cred că de la Rîm ni se trage! În emegi (limba străbunilor carpatici) rîm are semnificaţia de străin. a umbla cu vicleşuguri. au urmărit în perioada lor de glorie să cucerească lumea pe care o puteau pipăi cu ascuţişul săbiei si aşa nepoftiţi sau arătat si la graniţele Geţiei. a conduce. În cultura greacă. Spun profeţii întru adevăruri plăsmuite că acest cuvînt vine din limba slavă si arată chiar capitala imperiului roman. Poate doreau să-i convingă pe geţi că sînt smintiţi de nu-si folosesc bogăţiile atît de trebuincioase Romei pentru măceluri si orgii numite subţire . După ce au supus sub jugul lor jumătate din teritoriul locuit de daci. Ei îsi ziceau în epoca feudală armîn (aromîni sau makidoni) iar cei din nordul Dunării îsi spuneau rumîn. în latină cu sensul de tată biologic dar şi de seful unei familii formate din mai multe generaţii sau a unui clan se găseşte în eme-gi sub forma patesi si are întelesul de administrator.mă rîmi”. a distruge. get. Pentru pretenţia lor de civilizatori si apărători ai celor slabi. Grecii numeau poporul de la nordul Dunării. Identitatea semantică şi fonetică nu poate fi pusă in discuţie.. a medita. vag şi giti(gidi) cu sensul de gînditor. a face rău. eram destul de numeroşi si de puternici ca să nu ne sfîrîie călcîile la vederea lor. În migrarea lor către sud triburile de greci au trecut pe la noi si ne-au găsit aici stăpînind munţii si apele. ţîcnit. suflet.. duh. În quichua există termenul de patiri cu semnificaţia de responsabil sătesc ce împarte puii de lama cînd se întorc toamna de la păşunat. necaz. au aplicat sistematic o jefuire absolută a bogăţiilor inclusiv robirea populaţiei aptă de efort fizic. Zice cronicarul în al său letopiseţ că . Atît dispreţ arată fată de memoria acestui popor. şi-a uitat prădătorul ce i-a transformat în robi si lea luat chiar cenuşa din vatră? Noi i-am păstrat ca duşmani si oameni vicleni puşi numai pe răutăţi si această semnificaţie dăinuie si astăzi în expresia . îndepărtat. Dar slavii au venit peste noi la cca două secole după retragerea romană din Geţia. a se întrista. a pizmui. Niciodată prădătorii nu au adus fericire celor prădaţi aşa cum au pretins iar noi cunoaştem vicleşugul venit atît din est cît si din vest. Ca să înţelegem semnificaţia acestui cuvînt trebuie să umblăm puţin prin memoria istoriei si să ne amintim de năravurile si apucăturile romanilor. Dar limba noastră are si forma de pater cu sensul de nebun. viguros. rău. geţii au fost consideraţi ca un popor plin de înţelepciune si cu năravul meditaţiei. Orice nepoftit îşi arată interesul şi intenţiile generoase cînd aveai ceva pe care nu erai dispus să-l cedezi.

[agile: vioi. argument: suportul unor idei. a zămisli. a îndepărta prin tăiere. nedumerire]. vara si iarna determinate direct de ciclul agrar. prepoziţie – unde. luptă. An Nou. [are: a avea]. corvoadă. a îmbătrîni]. bătutul fasolelor. mijloacele prin care se realizează o demonstraţie = adament: argument. mirare. aprobare. [anger: mînie. din moşi strămoşi. articol – sufix cauzal.ahi: a se grăbi. româna veche si engleză. a finisa. Această tradiţie s-a păstrat la români pînă la începutul secolului XVlll. Vara începea odată cu perioada muncilor agricole (martie-aprilie) si se termina cînd se aduna recolta (septembrie-octombrie). necaz = a-ngar: a acţiona puternic. depozitarea cerealelor provizoriu pe cîmp. aria: suprafaţă de teren pregătită special pentru treierat. a subjuga. În limba română avem cuvîntul getbeget (get + be: a fi generos. probe în dovedirea unor afirmatii. agil: abil. aga: conducător. [an: excelent]. străvechi. an: unitate de măsură a timpului. autentic care te duce cu gîndul la rădăcina străveche a neamului nostru. a grava [altar: altar]. altar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios. bătaie. cei din vechime. am: posesie. a arăta. Vechile populaţii percepeau anul ca o veşnică schimbare de două anotimpuri. belea. sprinten]. istet = igi-il: a direcţiona ochii spre. regalitate. a încuviinţa o acţiune. Ziguratele erau construcţii atît cu caracter laic dar si religios. Neamul emeş avea o religie monoteistă cu An în frunte ca entitate spirituală ce reprezintă veşnicia si de unde vin toate. a delimita. muncă fără plată.meteahnă a mioriticului. adevăraţi. înalt.= an: lumină. ciorchine. a fi de partea cuiva. cer. greutate. a rezista. nedumerire sau articol = a: interjecţie – vai!. [age: vîrstă. posibilitatea de a convinge pe cineva. violentă]. confirmare. sef militar = aga: coroană. format din 365 de zile si cuprinde o rotaţie completă a Pămîntului în jurul Soarelui. a dezvălui. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VIII Cuvinte care se găsesc identic sau apropiat în emegi. aveau forma unor piramide în trepte iar în vîrf exista un altar unde se aduceau ofrandele si sacrificiile = al-tar: a ciopli cu o unealtă. existentă = am: a fi. [a: uimire. se nivelează terenul de muşuroaie iar pentru bătutul fasolelor se întinde pe . [argument: dovadă. a merge departe. angara: obligaţii impuse în trecut ţăranilor peste cele legiuite. arogantă. priceput. are: cuvînt care arată posesia unui obiect sau a unei însuşiri de caracter = a-ri: a da naştere. a: interjecţie care exprimă uimire. seminţe. uluire. răsplată. după care venea iarna iar Anul Nou era sărbătorit în luna martie ca o sărbătoare a renaşterii si reînvierii. a primi o răsplată = ah. Se smulg buruienile. argument]. încotro. suntem urmaşii geţilor. rai. arată mişcarea. faimă. ah. [am: a exista].ahi: nedumerire. cînd. trufie. distantă mare + get) cu sensul de neaoş. a persecuta. [ah!].

at: cal bun. limită inferioară a unor reguli sau interese care condiţionează începerea unei acţiuni= barrim: tinut uscat. spaţiu delimitat. gaze la stomac si intestine = bes. a pofti. tunsoare. ban: mare dregător în Muntenia.(ba-na): măsură adevărată. a şterge. în familie are grijă de copiii mici = ba-ba: a da. a şterpeli. bariu: mare. ceată. a sprijini. a fi generos. district. a arde. a lua cu asalt. beli: a jupui. a desfăşura. [bat: a lovi cu bastonul]. a blestema. [at: după.ad: a trimite. încercare grea. iscoditor [barbarian: violent. locul de pornire a unei acţiuni. mulţime. măruntaie. mult. pustiu. a pedepsi = bat. a visa. a scoate sunete. dificultate. bag: acţiunea prin care un obiect sau fiinţă se introduce într-un spaţiu închis = bag: cuşcă. [ban: a interzice. banda: grup de persoane care au scopuri comune sau pun la cale acţiuni comune. blestem. caltaboş. a trage la măsea = be: a curge. secetos. a împărţi. arătos = ba-ru: a întinde. sac. omul simplu dintr-o societare ierarhizată = ba-za: persoană fără valoare socială. zgomot]. echipă]. [babe: copil mic]. a închide în cuşcă [bag: a vîrî. barbar: persoană violentă care distruge totul în cale. a fi lungit. [band: grup. a da ghionti. înclinare a capului. pîntece. a susţine. bes: vînturi. pentru că]. tolbă. a bea]. balamuc. a zdrobi. a se încălzi. blocarea unei căi de acces. a zbiera. bat: a lovi. fortăreaţă. [bar: bară. bara: obstacol din lemn sau din metal care se pune pentru a opri accesul pe un drum. a bate cu năduf = bel. a înjura]. a striga. a se pleca. sălbatic]. obstacol natural care limitează orizontul = bara: a întinde. femeie grasă si fără putere datorită vîrstei. a se pleca]. îngînfare. a lărgi. a behăi = be: miros urît. tată. terci din malţ încolţit. sterp. o stare de nemulţumire = as: dorinţă. a se afuma. arogantă [barium: bariu]. pungă. bază: partea de jos a unei construcţii care se află în pămînt si se realizează din materiale mai putin finisate. tărăboi. ba: a behăi = ba: lînă. conducător al Olteniei care răspundea numai în fata domnului si avea drept de judecată = ban. săpuneală. în realizarea celor propuse se sprijină reciproc = banda: sprijin. impetuos. străin. [beshrew: a . as: exprimă o poftă. a dori. mulţime. chiot. care se ocupă cu ghicitul. necazuri. denumire dată de greci persoanelor străine de limba si tradiţiile lor = bar-bar: a se dezlănţui. suprafaţă de teren]. a căuta.bad: a se urca pe. [be: a comunica. bal: scandal. [as: ca si. agitaţie = bal: a săpa un canal. a canaliza. [ball: mulţime. [area: arie. a purta [baa: a behăi]. desert. baba: femeie bătrînă. suport. a prezice. be: sunetul scos de oi cînd se rătăcesc sau le este foame ori sete.arie pînze de dimensiuni mari = a-ri-a: întindere mare. fioros.bil: a vîna. be: a îndemna pe cineva să bea. lipsit de resurse. barim: cel puţin. armăsar = at. întins]. pătimaş. [baa: a behăi]. a plimba afară. a se umfla].pes: a lărgi. [bases: bază]. a dispărea dincolo. barieră]. [barium: mare. suferinţă. a aduna. [belie: a defăima. la].

a călători în afară. mîncare]. [caper: poznă. a da junghiuri. [case: caz]. a da. portie de hrană. gîlceavă. vîrf. lovitură. a scăpa. provizii. musculos [bullock: bou]. cioc: gest făcut la petreceri prin atingerea paharelor sau a cănilor după care se bea continutul si are semnificaţia de noroc. a se confirma o stare de fapt = bun: luminat. a izbi. . necaz. voinic. esec]. tare. reuşită. cip: cîntecul păsărilor zburătoare care îsi invită partenerul la dans = cip. a se înghesui. a tăbărî = canpa. deodată. car: mijloc de transport cu două sau patru roti folosit atît pentru deplasări cît si în lupte = car: a sosi la.blestema]. întunecat. gloată. port. toţi deodată. cap: extremitatea superioară a corpului omenesc sau cea anterioară a animalelor unde se află creierul. a obliga la o decizie = cer. în masă. durerile facerii. [bosh: prostii. a tipa. repede = buluc. albine = biz(e): a striga. a se certa pentru. a ajuta]. gratie [chirp: a ciripi]. a evalua. [cheer: a consola. [check: mic. a se zbengui]. a fi nervos. a arde. droaie. a da. [kin: înrudit]. a primi. a da buzna. breaslă. a supăra. atent. bun: satisfacţie. campa: a întinde corturile. îmbulzeală. principalele organe de simt si gura. a culca la pământ. a face = car: chei. îngust. [buck: ţap. dispută. unul peste altul. a fi obligat. a călători. boş: testicul = bos.gaz: posibilitate.gib: a dansa. alimente. buş: trîntă. tărăboi. a creste atenţia. cana: vas mic pentru băut lichide = cana: a tulbura. a jefui. rar. [buzz: bîzîit. a călători în afară. a respinge.pus: tare. a mîhni. a mîna. jale. a se îndoi. iritaţie a pielii = bu-bu: puroi. [carat: cărat]. (figurativ) locul unde se măsoară si se cîntăreşte totul. a se afla în treabă]. a primi.pus: durere. căpăra: a zgîrîia. buba: umflătură cu puroi care apare în urma unei infecţii. în fată = cap. a trimite. a evada. a bate = bus. a face. a mîna.sen: ceartă. a trage. necazuri]. dregătorie = cen. strigăt puternic. supărare mare. [bun: coc]. a transporta. [car: car]. belşug. iute. ocazie. a scoate la păşunat.gig: a fi abătut. a se ivi.cab: a fi atent la concentrarea gîndurilor. vorba vine!. suferinţă. început. a băga în foc. a duce.ganba: piată. [chuck: cioconit. [canon: muncă. suplu. constrîngere = canon. tagmă. cică: chipurile. a se înfuria. a trimite. culme].gaba-ri: a se confrunta. ignorant. a ieşi. loc de vînzare. grămadă. suferinţă. cu grămada. cam aşa = cic. luptă.ser: a decide. buci: cur. regulă]. a mîna. [can: cană].bulug: a se năpusti. a apare. a bate la buci – a primi bătaie. bubos. a lua la buci – a rămîne însărcinată = buci. a bîzîi. cer: a face o solicitare. [buble: a face băşici]. mic. a alunga afară. şansă. a apărea. canon: chin. [cap: capac. a părăsi. [camp: tabără].pus: durere. motive grave. zumzăit. a trimite. gura păsărilor = cioc. a se înfierbînta]. a transporta. mascul. durere. uşor. bîze: muşte. mulţime. deschis.sug: hrană. caz: sanşă. [bush: tufă]. cin: clasă. cara: a transporta.canun: urlet. apariţie = caz. buluc: năvală mare. a scînteia = capari. a agita. a fierbe.

fîsii de pînză sau piele din hamul cailor. a trage la tintă. a închide gura cuiva. a înşfăca. scandal. chiti: a ochi. cel care te omoară pe la spate]. a potrivi.du-te la şoareci – chit” = cît. a tine în frîu. a potoli. a bate ţăruşi. a domoli [keep: a păstra. spatiu foarte mic într-un perete. ciur: dispozitiv prin care se cerne = ciur.. chiler: încăpere mică si retrasă. neam]. a pili = chili: în totalitate. gălăgie = chip. a vorbi tare. cît: a alunga mîţa şi semnifică . a scufunda în apă. [keel: a răsturna. a conduce. chingi: bucăţi de lemn care se pun pentru a întări o structură de lemn. cingătoare de pînză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. a prinde. .sur: lut pentru tăbliţe care era dat prin ciur si apoi modelat pentru scris. a copleşi cu beneficii]. a deposeda. obrăznicie. [churn: a agita. fîşie de pînză sau piele folosită pentru fixarea şeii. a glumi]. a se strîmba. firidă = chilim: grup de animale mici si fricoase.a tine închingi” – a constrînge. nătîng]. muncă istovitoare.sir: a curge. veselind. chilă: partea de jos a navei aflată sub apă pe care se fixează lateralele = chi-la: a observa. dans tărănesc asemănător cu sîrba = chi-enedi: bucurînd pămîntul. chili: a ascuţi.2 litri [kilo: kilogram]. a tine socoteală = chi-ti: loc delimitat. foc. concert de seară dat de muzica domnească. [cheer: stare sufletească. a nimeri. a strînge.chid: a aranja.cir: terci subţire din mămăligă. turtă din făină de grîu si apă coaptă pe plită = cir. gid: a trage... a îndrepta. partea unui nave care stă în apă. a linişti. . a aprecia. dansînd. timp de lucru. .gu-di: a face zgomot. a pregăti. a vorbi mult si tare = codi. a tine în captivitate]. a lua în seamă. a compensa o datorie = chit. a se crispa. rînduială. specific. ciri: suflet. fire = ciri. miscînd [kennel: cocioabă. prinsă de hloabe si folosită pentru protecţia abdomenului la cai. masă luată de lucrători la cîmp pe la orele patru după amiază. a admite. instrumente muzicale asemănătoare cu toba mare. femeie care a născut un copil viu si sănătos aducînd bucurie familiei si comunităţii din care face parte = chi-enedi: bucurînd pămîntul. [kid: a păcăli.a lăsa din chingi” – a lăsa liber. Eufrat şi Golful Persic [king: rege. a frămînta]. umblătoare = chi-enedi: bucurînd pămîntul. codi: a se frăsui. a-si da importantă. a înhăta.giri: curat. a pune la muncă. chendelă: lăuză.. chila: măsură pentru volum egală cu l litru = chi-la: măsură pentru lichide egală cu 1. dansînd. a achita integral o datorie. privată. a amesteca. a tinti [kitty: a aduna. [kine: a intimida]. mamifer foarte mic [killer: ucigaş plătit. [kind: amabil. chenead: closet. rasă. a retrage. a încărca. a da. a fi atent la. natură]. a retine. a controla. a roade cu pricepere [kill: a pregăti pentru tăiat]. aclamaţie]. propriu. a pregăti o unealtă pentru tăiat. a merge.chib: a lega. a cîştiga. chin: muncă istovitoare = chin: muncă. a scoate la iveală. a şterge. [cheer: mîncare]. chip: stare de nelinişte. a robi]. a fi în stare = chi-en-gi: denumirea emegi a teritoriului dintre Tigru. chit: suman negru sau alb. . ordine obligatorie. tundră. a dezvălui. loc de taină. [cats : pisică]. [kind: specific. chindie: timp al zilei către apusul soarelui. a arunca pe spate]. economii.a-l tine chingile” – a fi sau a se simţi în putere. bordei]. a pune la cale ceva. [cuddy: prost.

cofă. a umple. a da la spinare.di-dug: a judeca. a feri vederii = dosu. dîmb. [dagger: pumnal]. anus. folosit de ciobani la stînă pentru apă. dagă: pumnal cu lama scurtă si groasă. pahar mic [dare: a îndrăzni]. morman. intrare. a împărţi.cop: fund de cos sau de pălărie. organizaţie. cupă: vas pentru băut vin. a se ascunde. a uimi. cu vîrf ascuţit. organ sexual feminin = cur: a atinge. a acoperi. loc întunecos. cur: fund.cub: cos din trestie sau răchită. drum .. stufos. şezut. a servi. suprafaţă netedă]. [cop: a prinde. jertfe. . umbră. cameră. domnitor sau boier. a găuri. parte dintr-un întreg care se dă cu titlu gratuit. proeminent. des. dări: obligaţii către stat. [dole: destin ]. buci. daltă. împletitor de coşuri sau rogojini. a dormi într-un azil]. Aceste cuie se fixau atît pe zidurile exterioare si interioare cît si pe podea realizînd suprafeţe netede. biruri = da-ri: a achita dintr-o obligaţie. a înhăţa]. dam: sură mică. a păstra. a lucra cu sapa. realizări de excepţie în concepţia creştină. a fragmenta = dar: a împărţi. a blestema [cut: tăietură]. [cuckoo: cuc]. cut: cal şchiop de un picior = cut. a împlini. a provoca]. a intra.dul(i): movilă. [doss: pat. în trei muchii. [dope: a acoperi cu]. pomeni. Neamul emeş. a fermeca. a curăţa. pentru că nu avea piatră suficientă a inventat cuiele din ceramică arsă si smăltuită. casă. unitate de măsură pentru lichide. a curge lin = doli.dusu: coşurile folosite la curăţirea canalelor si purtate pe cobiliţă pe care lucrătorul nu le vede simultan. vasul cu care se ia vama la moară = cupa. cană de un litru. rezistente si policrome = dala: ac. dosi: a ascunde. acoperişul capului pentru soţ şi soţie = dam: sot si sotie. a distribui. domol. judec = di-duc. a rupe. culoare închisă. a deduce. persoană singură care nu comunică cu nimeni si preferă singurătatea . femeie]. [deduce: a deduce]. grajd primitiv. a pune deoparte. bordei.singur cuc” = cucu: întuneric. [cur: mitocan].dub: a introduce tăbliţa într-un recipient. conţinutul unei căni. a rupe. a se ridica. a elibera. Executată din pămînt si întărită pe partea apei cu faşine de nuiele sau cu plante care trăiesc în mediu umed = dig: a fi umed.gub(a): a opri. sticlă mică. deduc: reţin. care poate fi exploatat [dig: săpare. lapte. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă si respect. a pregăti din timp. adăpostul unei familii sărace. ieşire. cofă. a înfige]. cu întrebuinţare şi semnificaţie religioasă şi socială = da-ga: asociaţie. doli: a ocoli. a se aduna. a pătrunde [dale: vale. cucu: pasăre de culoare cenuşiu-închis care depune ouăle în alte cuiburi iar puii sunt crescuţi de aceşti părinţi adoptivi. ofrande. [cup: cupă. dig: construcţie pe lungimea malului unui rîu cu scopul de a feri de inundaţii sau de-a curmezişul cu scopul de a crea o acumulare de apă. vas de lemn scobit. grup conducător. caş. a apăra [dare: a înfrunta.cud: a tăia. cofă cu care se ia mălaiul. măsură de capacitate de aproape un litru = cop. a culege. a tăia. a se apăra. a se adăposti. mare. cei care îsi duc viata împreună si vor lăsa în urma lor urmaşi [dam: femelă. a răni. a ajuta. oca. dală: placă din piatră sau ceramică folosită pentru pardoseli. urcior. cană]. dop: obiectul care astupă o gură = dop.

a strînge. a păstra.. Aici toţi cînd se aşează trebuie să respecte rînduiala impusă de gazdă în desfăşurarea evenimentului = e-gal: templu. a se îndrepta. pe legea mea!]. viteză. dulu: a dezlega. dup: mers foarte apăsat. [dup: găgăuţă. a lega [garden: grădină]. (despre in si cînepă) a se muia. .. a prosti]. a umple. durere]. batjocură]. egal: stare de echilibru. [gag: a constrînge la tăcere. [gir: cuplat. a afuma slănină. a alerga cu paşi grei. adăpost [dull: slab. Ţăranii din Moldova istorică au în casele lor o cameră cu destinaţie specială numită . [gad: a hoinări prin. a prinde. a anula. a face să dispară [gul: a înşela. gît [gullet: gît. . ghidi: interjecţie care exprimă mirarea. a se topi. gat: zăgaz din piatră făcut de-a curmezişul unei ape curgătoare pentru a prinde peste = gata. petrecere = gu-la: larg. val de tesătură = gig: a fi descurajat. ridicătură = gheb. a păcăli]. a se apăra de. nedreptate. a păzi. raporturi de reciprocitate perfectă. [gaj: gaj]. dîmb. a lua în rîs. naiv]. adăpost. relaţii sociale bazate pe principii recunoscute si acceptate de toţi membrii comunităţii. a mirosi. a gînguri]. a se întuneca. plasă. a îmbrăţişa. a aşeza [dub: a unge pielea cu grăsime sau cu răbuială. umflătură.gada: a termina o ţesătură.dub: a lovi cu piciorul. a rezista [gear: îmbrăcăminte.gib: a se îndoi. a fi exaltat. a se supune. a aduna mîncare [gammon: suncă. a aluneca.gul: a distruge. lenjerie de corp de in sau de cînepă. a se destrăma = dub(i): recipient mare. a vopsi. găman: mîncăcios. a fugi. [egal: zău!. gig: sul de pînză.odaia mare”. găucios. a creste. a trage pe sfoară]. a se întrista cerul. gurgurel: persoană dragă. a se grăbi. a da pe gît].casa mare”. înălţime. a amesteca. a se grăbi]. gol: spaţiu fără utilitate. a se pleca.gir: a alerga. a se certa pentru. maldăr. unit]. gură. [giddy: ameţit. mai ales cînd vinul este stăpîn pe minte = gur-gur: recipient de 10 litri pentru vin [gurgle: a murmura. ia te uită! = gidi: eclipsă. a hurui. geri: împerecherea porcilor = giri: rît. scăderea temperaturii pînă la îngheţarea apei si distrugerea vegetaţiei = ger. [gate: poartă]. a face rod. uimit]. La neamul emeş. mare. om sărac lipit = gol. ger: frig puternic. a umbla aiurea]. a-i pune căluş]. guleai: chef. a se apleca. păduchi = gada: rufărie. întunecat [gibe: glumă răutăcioasă. a dupăi = dup. lucrurile de valoare si se sărbătoresc evenimente deosebite. palat. gheb: cocoaşă. icoanele de preţ. a spune. gad: pureci. a da drumul = dul(u): a aduna. plăpînd. [gig: sul de pînză]. grădină: locul din jurul casei de la tară = garadin: a aseza în clăi. a argăsi.dubi: a tăbăci. lacom = gamun: grăunte de chimen. unde se tine zestrea. judecarea pricinilor se făcea la templu care avea atît un caracter religios (loc pentru ceremonii religioase) cît si un caracter laic (aici se judecau litigiile dintre membrii comunităţii respective si tot aici se făceau rezerve de produse alimentare pentru perioade de criză). gaj: garanţie = gaj. gagă: termen respectuos pentru femeia care te ocroteşte = gag(a): a da sau a cîrpi cuiva o palmă.gaz: posibilitate. teren necultivat.

hop: obstacol. huş: a fi supărat pe cineva. belea. blestem = hu-la: a vorbi de rău. a zări. mic.hud: adăpost. [jab: a bate. [hire: plată. ie: da. a defăima. haram: afurisit. a jăpăi = jap. a sări. a doborî. mulţime. dimineaţă. a alunga nişte păsări = huş: nesăbuit. drum. amărît. a seca. a înjura. a se curăţa]. a accepta. a cicăli = hu(i): nevrednic. soartă]. locul de unde omul îşi începe ziua = hud(a): adăpost. a zgîltîi pe cineva. [hatch: limită. hudă: casă. a bate. venit de pe drum = ha-ra-an: cale. hală: furtună. zori. jap: a bate foarte rău. hăti: a asmuţi cîinii. a sălta.had: precis. a trimite [yes: da]. hui: a ocărî. neînţelegere. chiot. a lăsa. a supăra [hue: strigăt. direcţie. a învinge. delimitat. hap: cacealma. a fi mînios pe cineva. a sări. stăpîn de rumâni. a izvorî. belea. a sparge afară. . gut: porumbel = gut. a alunga. a duşmăni]. jar: a pune pe jar.a trage pe sfoară = hap. a fugi dincolo. adîncitură. a zbura. [gut: a curăţa de. liber]. zori de zi [hot: ilegal. nenorocire. a goni. a ghionti = hati. blestemat. [hop: săritură]. vorbire pe nas]. judeţ. fugă. linie]. slab. rîpă. a curge. zîzanie = hir(a): a da naştere. a ţopăi la războiul de ţesut. tăcere].had(i): scandal gălăgie. supărare [ire: mînie]. [hate: a urî.hab: a descoperi necinstea. [hi: noroc]. hoţie. de contrabandă]. scurt. a lovi]. a blestema.hada: a se usca. a se gudura. nevinovat. a rupe. de nimic.sar: cineva care strică sau îngrijorează. durere. [hale: viguros. [hap: întîmplare. [hole: cusur]. a ceda. principe. [huddle: a se ghemui unul în altul. [hate: ură.sab: a rezista la un atac. a hărţui. hoţ: cel care fură sau pradă. hulă: om rău. ira: strigăt de supărare cînd copii fac dezordine. [hop: a sări]. săritură = hup: atlet. timpul favorabil al acţiunii este în zori de zi cînd stăpînii dorm iar dimineaţa au ocazia să constate paguba. judecător. răceală = gu-tur: secreţie a nasului. a opri. a angaja. necunoscut [haranque: vehement]. asa e!. a fîlfîi. [hush: a înăbuşi. cel ce umblă în zori de zi pe căi lăturalnice = hoţ. mînie = ira: divinitate emeş a dezordinii. revărsare. a certa. duşmănie]. desigur!. hata: belea. mulţime]. vizuină. puternic]. a face scandal = jar. pagubă. întocmai! = i-i: a da de. strigăt de atac]. a face necazuri. [jar: a se certa]. ploaie puternică = ha-la: a spăla. hat: fîşie subţire de pămînt nearat care delimitează două proprietăţi = hat. degeaba. furios. hi: expresie cu care se alungă sau se opresc cîinii din lătrat = hi: a se pregăti.gud: cuib. [guttural: cu nasul înfundat. hîră: ceartă. necaz = hata. hop: a ţopăi = hup: acrobat. jude: demnitar cu atribuţii judecătoreşti si administrative.guturai: secreţie a nasului.

om cu stare materială bună. lip: jeg. local: ce aparţine de o anumită localitate. pereche. închisoare]. [litany: litanie]. om mare = malac. a cuprinde. a fi aproape]. meal: pămînt alb. ma: mamă = ma: a se naşte din. murdărie pe corp. a opri. provizii. alimente.lag: a se umfla în dimensiune. pudră]. a se strînge la masă. mami: cuvînt de alint pentru mamă. femeie care a născut sau are în creştere copii = mami: divinitate emeş. a fi escroc. a se îngrămădi [lake: lac]. a naşte. zonă. chestiune = ma-da: domeniu. [jur: jurat]. a trage pe sfoară.ma-lag: apărător. prăpastie. a ajunge la maturitate. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lac. [mammy: mamă]. a aprecia]. a spune. rapăn = lip. a unge. a porunci. a trece. om puternic. masa: obiectul pe care se aşează bucatele pentru a fi mîncate. [mummy: mamă]. a stăpîni. leg: testament = lag: liturghie pentru meditaţie.lidim: a primi. afacere. rege. după chipul ei. jur: jurămînt = jur. în plus. a cere.lib(i): a unge. a locui.gur: a cresta. a se apropia de = lipi. libir: persoană care decide în nume propriu. lipi: a pune un strat peste. maz: sumă de bani majorînd miza iniţială. a stăpîni. malac: om robust. vierme]. instrument de tortură = jug. şapte bărbaţi şi şapte femei. [liberty: libertate].lugal: stăpîn. a accepta. a se întări. [meal: praf. bogăţie [man: soţ]. pricină. nesimţire]. a nu fi corect. mit care se găseşte identic în Biblie. a întinde[lip: a atinge cu buzele. conducător = jude. a murui. a cunoaşte [leg: escroc]. a striga. a se pleca. a săruta. drum sub nivelul ogoarelor din jur care poate deveni impracticabil în perioade ploioase sau cînd viscoleşte = mangar: încărcătura maximă a unei bărci. a se sfătui. dans femeiesc [maze: confuzie]. [judge: a judeca.lib: a unge cu grăsime. a protesta. lugu: a duce cu vorba. [lug: rîmă. a contrazice. a murdări. tînăr. [mangy: stare proastă]. . susţinător. bun de spoit casele = mea-lu: cît de mult. acţiune nesăbuită = maaz: exuberant. litie: slujbă ortodoxă pentru binefaceri şi belşug = litim. a lega. care a făcut din lut. a înceta. pricină. man: nume de persoană = man: partener. familie [ma: mamă]. cea care perpetuează neamul si comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor(a străbunilor). a însemna pe răboj. [lip: obraznic. a suflat viată asupra lor dînd naştere neamului omenesc. acţiunea de a mînca = ma-sa: un cos cu alimente. a împărţi averea. a fi escroc = lu-gu: a înşela. [mash: amestec de malţ cu apă fiartă.sug: porţie de hrană. a enerva]. mangă: surpătură în mal. asociat. muma: mamă. liber = libir: a duce o anumită viată. madea: temă. [madden: a supăra. a judeca. [local: de loc]. terci]. [jug: a băga la zdup. jug: dispozitiv la care trag boii la car. [male: bărbătesc].gu-de: a chema. ţinut = local. pe vremea cînd indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun.primar.

tonţi = moace. mili: a fi cuprins de milă. a genera. Să le plesnească mintea şi tot ar întrece puterea de înţelegere a celor cu căpăţinele otrăvite de cultura noastră de vită latină! . [mure: a întemniţa]. oameni prosti si blegi. [muck: murdărie]. a străluci. bleg. mizer: sărac. a pune un băţ. originea neamului. manifestare. netot. a călători. a merita]. mutul: personaj din dansul căluşarilor. prăpădit = muc: scurt. a sfărîma. [merit: valoare. a scoate sunete. [motes: fire de păr]. a încercui. mul: catîr. tovarăş. [mull: încurcătură. cu haine murdare sau rupte = me-ze-er-ra: zdrenţe. nevoiaş. a da naştere la. a spune. [melee: încăierare]. confuzie]. [mine: mină]. a scoate la iveală. leneşi. pe vremea cînd indivizii aveau cunoştinţă de strămoşul lor comun. moace: figuri. mic. a speria. din moşi strămoşi. pămătuf = mot. [mesh: tocană. a pleca si beget cu sensul de a naşte. de la originea neamului. [mode: fel]. trăsătură = mud: ticălos. mulă: om lipsit de energie. vag. a înzestra. faringe. a păzi. muc: secreţie nazală. a se asocia cu. zăbrele. a arunca. a întuneca. neamul care stăpîneşte. beregată. dans care se face în unele faze în jurul unui băţ = mutul. mut: persoană care nu poate vorbi = mut. umbră. muma: termen foarte vechi pentru mama. greoi = mu-la: vechil. a se ivi.. a lăsa să crească barba. arzător. reacţie. mesi: a sta la masă.melic: inflamarea glandelor de la gîtul cailor = meli: gît. gratii. [mute: mut]. omuşor. om rău. mot: smoc. a înţelege. mişel. Sînt getbeget! În limba română cuvîntul are sensul de continuitate.mud: a purta. persoane cunoscute. pornirile nărăvasş al acestuia = mul: scandal. a veni. [mutual: reciproc]. a chefui = mes(i): a dărui ceva. a slăbi. deoarece. terci]. bătaie de joc]. a oferi. reputaţie = mi-ri-tum: un instrument muzical. a apăra.mu-a-se: pentru că. a ruga. mină: săpătură subterană de unde se extrag minereuri = mina: belşug. [mule: catîr]. mu: sunetul pe care în scot vitele cînd rag = mu: gură. a priponi. a întuneca. a deveni.mudul: stîlp. a da cu adevărat. Sînt get!. fierbinte. [mummy: mamă]. flecari [mock: batjocură. În limba engleză există cuvîntul get cu sensul de a coborî din. pasiune. zid = mur: a înconjura. a convieţui. mur: perete. a dansa. a juca. < Anterior Următor > Sînt get!. a îngrozi. a mugi. adevărat. a se înfrumuseţa. a pipăi. prost. mic. a creste. a gîfîi [moo: a mugi]. adică am fost dintotdeauna geţi din moş strămoş! În eme-gi san-git semnifică neamul conducător. a şterge. a se împăca. a face gălăgie. [mile: milă]. mod: fel. soi. scurt. a se îndura = mili: voce. cea care perpetuează neamul si comunitatea = mu-mu-a: pe vremea tuturor familiilor (a străbunilor). meritu: faimă.mud: a fi speriat. haine murdare. a murdări [misery: mizerie].

gena-gena-gena(pleoapă). bi. ri. semnifică apă. trai. După ce au ajuns în peninsula italică troienii (latinii) au intrat în contact cu populaţiile locale suferind influente fonetice si semantice puternice dar mai ales influenta culturii si civilizaţie etrusce. u. aduc-aduc-adduco(a aduce. arde-arde-ardeo(a arde.e. cas-cascaseus(cas). a pune). ira-ira-ira(mînie. vioi). Grecii îi mai spuneau Ilion(ili: a fi bogat. agrun-agru-agri(ogor). sălbatic). a fi vestit + on: neam) cu sensul de cetatea cea bogată sau cea vestită. a străluci). uimire). a trage la sine). bo-bou-bos(bou). apa-apa-aqua(apă). a curge. sa. aur-aur-aurum(aur). a ceda). za. ah-ah-ah(exclamare. a săpa. i. acera-aceră-acer(ager. a sări + ge: a zăgăzui + ti: înălţime. În limba română cuvîntul tros are semnificaţia de încălţăminte sărăcăcioasă ce se foloseşte la drum lung sau de către cei nevoiaşi. ara-ara-aro(a ara). romanii au reţinut termenul de dac cu sensul de cei care locuiesc împreună. În eme-gi cuvîntul dag are semnificaţia de locuinţă. . necaz). respect. În eme-gi cuvintele a. an-an-annus(perioadă de timp). gura-gura-gula(gură). cucu-cucu-cuculus da-da-do(a da. Este un rîu de munte(Strei) ce curge vijelios peste stînci. bini-bine-bene(bine). bun-bun-bonus(bun). pa. Mai avem cuvîntul troaş cu sensul de luncă sau vîlcea iar Herodot spune despre cetatea Troia că este aşezată pe o luncă(troas. a goni.Romanii ne spuneau daci. cameră. al doilea este în română iar al treilea este în latină. a curge. car-car-carrus(car). Voi da în continuare exemple de cuvinte emegi care se găsesc în română si latină. grecii nu aveau sunetul ş). neam din care s-a născut si stirpea troienilor cu miticul Tros. incaşilor si mediului nostru sătesc. care se găsesc ca terminaţii la majoritatea covîrşitoare a denumirilor de ape din limba română. în paranteze voi trece explicatiile necesare: a-aa(exclamare. ac-ac-acus(ac). dac-dac-dac(dac). luminos. su. cad-cad-cado(a cădea). foarte vechi. care fac parte dintr-un neam sau o familie şi sînt foarte vechi. uimire). cap-cap-caput(cap). casa-casa-casa(adăpost). cinste. adu-aduaddo(a aduce. sa. adică cea clădită de Troi. supărare). altar-altaraltare(altar). ceara-ceara-cera(ceară). e. Cum traiul troienilor (strămosii latinilor) era asemănător cu al dacilor pentru că erau popoare înrudite. Primul termen este în emegi. Dar să-i mai lăsăm în pace pe latini si să revenim la legătura lingvistică între limba vorbită în Troia si cea vorbită în mileniul ll î. Aşa s-a născut spiritul de comunitate şi ajutor reciproc atît de caracteristic poporului emes. adunare. în nordul Dunării. barbar-barbar-barbarus(străin. azil-azil-asylum(azil). Aşa ne-au transmis ei! Să mai adaug pe Troi cu nume de familie la româno foarte apropait de numele cetăţii Troia. du-du-duco(a duce). ur. coc-coc-coqua(a coace). asud-asudsudo(a asuda). existentă. a se revărsa. (sar: pîrîu. aria-aria-area(arie. a locui împreună.n. Să mai amintesc aici rîul Sargetia unde legenda spune că Diogio(Decebal este interpretarea după urechea romanilor a cuvintelor dage balo – adunarea neamului străbun) ar fi ascuns o comoară fabuloasă. cela-celar-cela(cămară). Rădăcina trebuie căutată în emegi(limba emeşilor care au plecat în mileniul lV din arealul carpato-dunărean) şi care arată că latina este în realitate o ramură firavă a acestei limbi dezvoltată în condiţii diferite fată de limba noastră. suprafată întinsă). Ei îi ştiau pe locuitorii ţinutului carpatic ca strămoşi. strălucitor. tu. amaru-amaru-amare(amărăciune. pădure + a: apă). cearni-cerni-cerno(a cerne). Dacii/geţii locuiau împreună mai multe generaţii ale aceleiaşi familii în case mari construite din lemn sau piatră.

e. zer-zer-serum (zer).lac-lac-lacus(lac). tuna-tuna-tono(a tuna). pereche). săturat). latina era mai mult o limbă literară şi de administraţie iar fiecare grup etnic din peninsula italică îşi vorbea propriul dialect ceea ce a dus la existenta a 12 dialecte în prezent în Italia. ol-ol-olla(oală). şi a trăit în înţelegere . nigru-nigru-nigrum(negru). mizerie). sub-subsub(sub). om-omhomo(om).n. sau cum vorbea poporul roman această limbă. ruga-ruga-rogo(a ruga). mur-mur-murus(zid). nod-nod-nodus(nod). rînd). rău).e. nam-neam-natio(neam. tulu-tuli-tuli(a pleca. nuc-nuc-nucis(nucă. o!-o!-oh!(uimire. satu-satu-sat(sat). ros-ros-russus(rosu). pace-pace-paco(pace). samana-samana-semino(a semăna). lut-lut-lutum(lut. palil-palid-pallidus(palid). mur-murmorum(mură). tac-tac-taceo(a tăcea). os-os-os(os). rara-rara-raro(rar). Un alt argument care contrazice latinitatea noastră este existenţa unui fond lingvistic de aproximativ 2000 cuvinte(studiul nu este terminat) comune limbilor engleză si română. rad-rad-rado(a rade). satur-satur-satur(sătul.n. ustura-ustura-ustulo(a arde. ucid-ucid-occido(a ucide). care se vorbea în nordul Dunării si pe care au vorbit-o si emeşii timp de 2000 de ani. pun-pun-pono(a pune). lip-lip-lippus(lip. rapi-răpi-rapio(a răpi). urze-urzi-ursi(a urzi). necaz). ulciar-ulcior-urceus(ulcior). sangura-singura-singuli(singur). tinut).n. Engleza păstrează si un bogat fond de origine celtă. turtur-turtur-turtur(sperios. siti-sti-scio(a şti).e. natiune). sar-sar-salio(a sări). ud-ud-udus(umed). mendala-mentală-mentis(minte. uz-uzusus(trebuintă). ripa-rîpă-ripa(rîpă). o limbă şlefuită sute de ani de poeţi şi funcţionari dar nu ştim nimic de latina care se vorbea în secolul Vl î. susur-susur-susurrus(susur). turturică). Dacă romanii nau reuşit acasă la ei să dea o limbă unitară după mai multe sute de ani de control absolut. mami-mama-mater(mamă). pila-pila-pila(rotund. raus-rău-rea(rea. a gîndi). ghem). sacu-sacu-saccus(sac). a ustura). sete-sete-sitis(sete). salud-salut-saluto(a saluta). libir-libir-liber(liber). urî-urîuro(ură). În fapt. lup-lup-lupus(a înfuleca. sun-sun-sono(a suna). ningi-ningi-ningit(a ninge). Un lucru este cert. taman-taman-tamen(taman). sede-sede-sedeo(a sedea). mina-mînă-manus(mînă). orda-ord-ordo(sir. loc-loc-locus(loc. nora-nora-nurus(noră). nuc). ochi-ochi-occulus(ochi). Dar noi mai avem comune cu emegi încă 2819 cuvinte ceea ce demonstrează că noi am păstrat mult mai bine cuvintele limbii din mileniile lV-lll î. Acest popor a pătruns pe teritoriul Daciei la mijlocul secolului Vl î. sanggi-sînge-sanguis(sînge). ulceara-ulcera-ulcero(a fi plin de răni sau bube). tu-tu-tu. tiamat-tiamăt-timeo(a se teme). par-parpalus(par). noi cunoaştem latina clasică. unu-unu-unus(unu). pana-pană-penna (pană). Sînt un total de 115 cuvinte care se găsesc în forme identice sau foarte apropiate în cele trei limbi. parta-parte-partis(parte). saman-samănsemen(samăn. lup). put-put-puteo(a puţi). pae-paie-palea(paie). odol-odor-odor(miros). a purta). mut-mut-mutus. sug-sug-sugo(a suge). sari-sari-sal(sare). este o aberaţie afirmaţia că ne-au latinizat pe noi în 165 chiar dacă au ocupat numai jumătate din teritoriul Daciei. nas-nas-nasus(nas). argilă). ursa-ursa-ursa(ursoaică).

a se revolta. am considerat că trebuie să mă uit si prin limba irlandeză. a schilodi = bal: fus. ama: zău!. sacagiu. bag: a introduce într-un spaţiu închis.n. a astupa o gaură. Gaelilor sau irlandezilor cum îi cunoaştem noi. banda: ceată. terminarea unei obligaţii. a lega. a se împotmoli. lumină. chiar aşa!. mijloc convenţional de schimb făcut în trecut din aur sau argint = ban: alb. scandal = ball: marfă. inamic. înalt. a separa de. an: unitate de măsură pentru timp = an: mare. a întinde. om de rasă albă = ban: suport. de culoare albă. a lungi. Din aceste ciondăneli sîngeroase unii celti(gali sau galaţi cum apar pe tăbliţele geţilor) au coborît în secolul lll î. pătimaş. cer. atunci aceste cuvinte nu aveau ce căuta în limba română.e. a străluci = ard: felinar de noapte. în spate. vreme = am: a fi. a murdări. a se bălăci = abba: lac. a umple = bag: cuşcă. a vîrî în sac. sfîrsit. a pune. a pune în ordine. monstru = balla: a împiedica. Dacă ar fi fost o latinizare a geţilor aşa cum se susţine. pungă. în urmă. cer = ar-de: a lumina. a uni. corăbier = abar: baltă. de strajă. a sprijini. fîşie. a se roti. Cuvinte din limba română ce se găsesc în limba irlandeză şi eme-gi. a delimita. ce mai treabă! = ama: ori = ama: cine? pe care? ca şi? ama: mamă = amaid: femeie caraghioasă = ama: mamă. . Gîndul iscoditor a fost confirmat de realitate. altar. a dezlănţui un atac. An Nou. foarte important = an: mare. balamuc. existentă = am: timp. a ataca. a finisa. a sprijini. a lungi. a grava. Cum o melodie este păstrată mai uşor dacă este însotiţă de versuri. a radia. a se ploconi. ban: bani. a închide în cuşcă. alţii au fost asimilaţi sau si-au croit drum către ţinuturile lor de baştină. Această idee năstruşnică mi-a venit ascultînd baladele irlandeze de la Eurovision şi unde am observat inflexiuni ce se găsesc şi în unele melodii populare româneşti. a susţine. a întări cu ziduri = bala: duşman. a delimita. Ca să merg si mai departe cu argumentaţia voi căuta la cea mai vestică ramură a celţilor să găsesc dovezi că nu suntem urmaşii latinilor. a sprijini. logica nu înghite asemenea prăpăstii. apar: vînzător de apă. a lega. angel: înger = aingeal: înger = enger: înălţime. a reţine = baig: sac. arde: a distruge prin foc. viitor. oltar: locul unde se aduc ofrandele sau se fac sacrificiile într-un cult religios = altoir: altar = al-tar: a îndepărta prin tăiere. ban: funcţie administrativă în Oltenia în perioada feudală = ban: ţinut necultivat = ban: a se pleca. a vîrî bal: balot de pînză. nu le suflă nimeni în ureche că ar fi altceva decît sunt – urmaşii galilor/celtilor. în sud fondînd în podişul Anatoliei pe malul Mării Negre un stat efemer numit Galatia. a apăra de. a uni = banda: ceată. suport. grămadă. înalt.sau uneori în ciondăneli cu geţii. bală: fiară. a se înclina. a lumina. bară: obstacol din lemn = barra: obstacol = bara: lemn. avem cuvinte comune si cu irlandeza ceea ce dovedeşte că acest neam a trăit pe meleagurile noastre înainte de a ajunge acolo unde s-a statornicit. mare. dar limba lor păstrează cuvinte comune sau asemănătoare cu limba română si eme-gi. a ajuta. am: posesie. bandaj = banda: grup de tineri. vagabond.

a transporta. nesiguranţă. a fi nervos. a lega cu sfoară părul. legătură deasupra. puternic. cul: aprig. un rîu bogat în peste. iute. bardăs: barză. repede = bollog: pîine neagră. cabaz: glumeţ. fată nemăritată = be: îngînfare. secetos. scop = cor. car: mijloc de transport cu două sau patru roti folosit atît pentru deplasări cît si în lupte = carr: mijloc de transport = car: a sosi la. încîntător. iute = cul: ţintă. cam: aproximare. obraznic = caba: a tine pentru sine. horă = cor: gălăgie. supărare mare.bulug: a se năpusti. cel puţin. a hoinări = buluc. a pribegi departe. a captura. buluc: năvală mare. încai = barraim: a întrece. cocostîrc. a se afla în treabă. a da năvală. gloată. burtă mare = bar-dag: a hoinări. a mugi. droaie. jale = canoin: chin. a striga = ca(i): a plînge. a intimida = bo: a rage. ca: prepoziţie = ca: ce? pe care ? unde ? loc = ca: a tipa. pustiu. a colinda. apăsător.canun: urlet. a lămuri. cioc. a tăia coarnele unui animal = cul: violent. mare. partea de sus a corpului uman = cab: bot. a fixa = bar-rim: tinut uscat. a umbla cu şiretlicuri. a depăşi. cap: început. cu grămada. las. cor: ceată. încărcătură. rît. obiceiurile si locurile în care a apărut. necaz. rău = bu(i): a fugi. atrăgător = binni: un rîu plin cu peste. pasăre migratoare care vine odată cu sosirea primăverii si pleacă la începutul toamnei = bardas: grup. be: prost ca o oaie = be: de nefolosit. stînă. a învîrti la distantă. bine: plăcut. a examina. unul peste altul. a transporta. partea din fată a corpului animalelor si păsărilor. a da năvală. a dori. armată = cul: ariergardă. coada unei coloane de soldaţi = cul: a aduce. a tipa. a aranja. a se îndoi. moment. a uni. atent. a se mişca = cor. a izbi.barbar: persoană străină de limba. a se învîrti. a păstra. . a creste atenţia. îndrăzneţ = cabanta: îndrăzneţ. satisfăcător = binn: melodios. a trage pe sfoară. aplecare. bordei = cabar: ciobănaş. ceată. a înceta. înclinare. pizmaş. bucată de pînză. cerc. a schimba. trezeşte nelinişte si suspiciune = barbartha: barbar = bar-bar: foarte străin. mutră. barim: măcar. necaz = canon. a micşora = bar-tam: a alege. în masă. locuinţă foarte simplă = caban: colibă. a căra. bui: a tîsni. deodată. plăcut. a încorda nervii. gură. îmbulzeală. a da junghiuri. a trimite. a stabili. a alerga împrejur. bertă: ţesătură groasă cu care femeile de la tară îşi acopereau capul si trupul = bearrtha: foarfece. strungar. cor: rotocol mare de fîn adunat din poloage sau împrăştiat din căpiţe ca să se usuce = cor: învîrtire. cana: vas mic pentru băut lichide = canna: cană = cana: a tulbura. musculos. tăietură. căi: a plînge = cai: plîngăreţ. canon: chin. a striga. a călători. cel din fruntea familiei. cabană: adăpost simplu. a plînge.gur: cerc. croială. înclinare către = cam: înşelătorie.gur: a face o mişcare circulară. a cere. rotire. conducător. strigăt puternic. a trage. necinstit = cam: a înţelege. a agita. figură. a se repezi la = bui: invidios. plisc = cap: locul unde se concentrează gîndurile. a se pleca. a se strîmba. a alunga cu forta. grămadă. cul: soldat. bou: mascul taurin castrat = bo: vacă. a se întoarce.

boccea. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. doru: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag. gir: încredere. cei care îşi duc viata împreună si vor lăsa în urma lor urmaşi. zori. cîntăreşte sau se transportă o marfă = dara: inferior. moment = dar-ra: curea. a descoperi necinstea. a lega. subtil = gir: curat. dam: specie de cerb cu coarnele late.dur: legătură. prieten. slab de înger = gog: moale. a băga. dubă: puşcărie = dubh: murdar. elegant. dispreţ = hula: a asculta la. găucios. al doilea rînd. rezistent. a vrea = gu-e: a acoperi. gog: băiat sau tînăr prost. umil. a împărţi. soluţie pentru o problemă. adăpostul unei familii sărace = damh: asociere. deştept. zidărie. a întări. aptitudine = dam: soţ şi soţie. găgăuţă = dileaim: a risipi. cordon. diliman: netot. ponegrire. puternic. tină. hudă: casă. găman: mîncăcios. nume de clan = dana: unitate de măsură pentru distantă. a aduna mîncare. lacom = gamal: om prost = gamun: grăunte de chimen.gug: semn. realizări de excepţie în concepţia creştină. văgăună. sticlă mică. moment. a merge după = hul(i): a face rău. a susţine = dara: remediu. a strica. depresiune. întunecat. lip. nădejde. a primi. sfoară de pescuit. glod = im: unt. bărbat. a deplînge. noroi. soluţie = dara: secundă. locul de unde omul îsi începe ziua = huda: acoperiş. rugăciune. a culege. coardă. cerb lopătar. mascul. jeg. chef. gagic: iubit. a respinge. clipă. bîrfă. a picura. a înveli. a ascunde. gui: a vrea. a părăsi. grăsime. geamăt. a tăia. a înveli. calomnie. a înfăşura. frăţie. vale. nămol. înjurătură. cordonul ombilical. iscusit. şirag. mîl. precis. cale = dar: a împărţi. amant = gaige: spilcuit.puternic. a unge cu unt = im: argilă. vizuină. a acoperi cu. zidărie. datorie. omenie = geire: dezgheţat. nătăfleţ = gog. a fi obligat = gui: cerere. a linguşi. = dor. a face necazuri. a batjocori = gobi. violent. înfumurat = gagig: bocet. cinste. lac: acumulare mare de apă realizată prin îndiguire = lag: căuş. bleg. cos de sobă = hud(a): adăpost. a dispărea = dilim: găgăuţă. a vorbi de rău. a pune deoparte.gub(i): a opri. ocară. a se jeli. a urî. fir. defăimare. dar: obiect care se dă unei persoane ca recunoştinţă si respect. a şterpeli = gob: a sta la pîndă. marş. a defăima. greu de realizat = dur: legătură. a accepta. taur = dam: soţ. grajd primitiv. perspicace. pahar mic. a pune deoparte. gobi: a lua. a întări. pînză de legat. slim. a rupe = dar: direcţie. dam: sură mică. a vopsi. a împrăştia. Dana: prenume feminin = dana: îndrăzneţ. amorez. leac. plînset. centură. hulă: blestem. dorinţa de a face sau a asculta ceva deosebit = doru: trăire sufletească. curajos. a înhăţa. a rupe. a face. a ciuli urechea. întăritură = dur: tare. a şterge. a vopsi în negru = dub: a îngrămădi. ordonat. dară: a încuviinţa. a săpa = lac. a aduna cu lingura. im: murdărie. dur: tare. drum. pomeni.lag: a . bordei. mascul = damh: bou. a ruina.

a pune capăt la. al cărui imperiu a cucerit si distrus statul get = rim: abuz. inferior. a trage. a merge ţanţoş= taca: a tine mintea trează. a preciza. a convieţui. sacu: obiect confecţionat din piele. a conduce. melancolie. a suflat asupra lui si i-a dat viată. a oferi. a accepta. datină. dală. a acţiona. bucurie. zid = mur: perete. a sosi. a păzi. persoană care tace si este atentă. lichide sau bunuri de valoare = sac: sac = sa-cu: legătură. cruciş. a sfătui. mamai: mamă. mers legănat.ul: vas mare. a se aduna. a interzice cuiva să vorbească = taca: a purta de grijă. a avea încredere în. a ieşi. a apăra. întîiul. a încercui. străin. a se încreţi = roc. a povesti. zid. suferinţă. a lovi. boabe. a plăti din urmă. tacla: discuţii inutile = tacla: a discuta despre o problemă. mînecă. în . gîtar. sarcină. plin de forţă = ursan: tînăr voinic si plin de viată = ur-sang: războinic. deasupra = tar: a tăia. tulpină. a se scurta. a începe. a îndura. a face =ta: fire. plută din patru table = tar: de-a curmezişul. de-a latul. cînepă sau lînă. a se îngrămădi. galerie sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagaim: a se micşora. a se pune pe treabă = tacalal: a începe. oboseală = mas: jumătate dintr-un întreg. a sfărîma. in. a accepta. aşezare. arogant. bunăstare. a se întinde = rim: trupă. a delimita. în interiorul căruia se pot pune spre păstrare seminţe. augur = mana: pereche. tar: povară. rac: boală gravă a cailor care se manifestă prin umflături în parte inferioară a picioarelor = raca: chin. mangar: bani. legătură = paca: a vîrî în sac. veche măsură egală cu 125 ocale. a semăna. caracter.se umfla în dimensiune. unitate de măsură de 36 litri. staul. rană adîncă. mas: popas peste noapte. pac: pungă în care se tine tutunul. a distruge. a susţine. a sprijini. tur: spaţiu delimitat. a tolera. mulţime.rag: a prinde rădăcini. ta: formă arhaică pentru cuvîntul tată = ta: a exista. bloc. a apuca. a tine trează mintea. pachet. a tine. mur: perete. a arde. haină scurtă care se poată la tară = roc: obicei.rug: a înapoia. sul = tur: scurt. a suferi. ocol de oi. roc: soroc. găzduire peste noapte. a amîna. a provoca. a minţi. ol: vas de lut pentru apă sau alte lichide = ol: a bea. a răspunde la = tur: născut în colibă. tortură. a restabili ordinea. tacă: tăcere. a opri. a se strînge = lagab: butuc. a valora. avere de bunuri. a executa. ostilitate. bogăţie. necaz. bunăstare = mana: prevestirea unei bunăstări. autoritate. cută. mic. a stabili. colportor = ma-ngar: încărcătura de mărfuri dintr-o barcă. lespede. grămadă. avere = mangaire: vînzător ambulant. legătură. a aranja. mămică = mamai: mămică = mami: divinitate emes care a zămislit neamul omenesc din lut. mana: belşug. a repara. ursan: om voinic. a trece pe la. incomplet. boccea. a înconjura cu ziduri = mur: a înconjura. lagam: mină. peste. inamic. un pahar de băutură = ol. Rîm: denumirea Romei păstrată în limba veche românească. a nenoroci. a opri. armată. pungă = pac. odihnă de noapte = mas: coapsă. răutate. a micşora. a slei de puteri = rac. grajd.pag: a ocroti. parale. trunchi. om tînăr. labă.

a impune. viată. ad: tată. rufărie = gad: şnur. a aduna = dul: a încerca. violent. ba: arogantă. apreciere = call: a cere. a îndemna. canal. a căra. adam: colonie. a risca. a ruina sănătatea cuiva. a lega cu sfoară. a bate. deosebit de priceput la. al-du (altu): a săpa pămîntul = alt: şanţ. a tine legat = asal: măgar. bătrîn = ab: stareţ. scump. a apăra. pînză. a uni = banna: legătură. dig. a deveni unsuros. obligaţie. Cuvinte din eme-gi care se găsesc în limba irlandeză dar lipsesc din limba stramoseasca. a căra. a ucide = ar: a tăia. exclusiv = dil: a îndrăgi. întîmplare. a uda. aşezare. a sprijini. gag: pană. datorie. a merge. chiot de bucurie. a avea legături cu. schelet. a se usca. părinte. boală. eg: şanţ. a fi de partea cuiva = gabh: primejdie. a răni. ordine cara: a încercui. bad: a transporta. a pretinde. a cerceta = eag: tăietură în. versant. a asedia. suprafaţă de cîmp. a transporta = dal: ţinutul unui clan sau trib. . a iriga. a stăvili. a pune în joc. o = dil: drag. hot. dreptate. costisitor. a lipsi. a fura. bunuri. consideraţie. minor. ba-ba: terci din grîu încolţit cu lapte folosit ca hrană pentru copiii mici = bab: copil mic. a se dezmierda. ad(at): corp. strigăt. noroc. simpatie. trufie. a fixa. hotie. a învrăjbi = ba: a lătra. a acoperi. după = aga: interval de spaţiu sau timp. tandru. rechiziţie. a acuza. atenţie. femeie în perioada critică. spărgător. cătun. criză. a încolţi. viguros. persoană.frunte. a îngriji. bil: a se înfierbînta. a se încălzi = bille: a se giugiuli. a înrola = adaim: a provoca. canal. a despica. a face cadou = aru: ziua după sărbătoare. gaură într-un gard ba: suflet.usug: murdărie. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usc: ulei. a suferi. dul: a ascunde. ga: a smulge. a pune în pericol. a păstra = ba: a tine seama de. a susţine. beţivan. rîpă. a se ascunde = dall: orb la. abba: tată. asa: a duce. a adăposti. tărus. a tipa = at: umflătură. a merita. usuc: grăsimea care iese pe lîna oilor. gaba: piept. a-ru: a dărui. decît. a face cabotaj. din această direcţie. a cere. renumit = abhal: renumit. a-na-am: astfel. pînză de in. a se aprinde. fuior. a stoarce de bani = ga: nevoie. a păta cu grăsime = usuc. a fura = gag: a se lipi de. dil: singur. gaba-ra: cioban. strîmtoare. greutate. a înfrunta. trecătoare. proprietate = gagach: avere. a ocroti. a dărui. care nu vede ceva. aga: coastă. a cînta = adh: şansă. dal: a acoperi. apărător. ah-us: a scuipa = abhus: din această parte. străbun. gagar: arie. a masacra. cal: avere. înapoi. mizerie. a strînge = cara: susţinător. priceput. gada: in. abgal: înţelept. bun. spărtură. respect. dal: a apăra. ar: a tăia. a provoca. posesiune. proprietate. tovarăş. bana: a lega. a prezenta. păstor = gabhar: capră. a fi la o distantă de = bad: a se plimba cu barca. tumoare. a bate. prunc. dil: unic. grăsime. pentru ce? = anam: natură. lipsit de ratiune. fîşie.

sărac. încurcătură = impi: rugăminte fierbinte. lu: a îngrijora. lat. a aşeza în grămadă. a traversa. a se înghesui. puternic. proprietate = lam: proprietate. prezent. a cîntări. a privi. necaz.gal: cel mai mare fiu. a avea grijă = ig: a însemna pe răboj. a purta. voce. a pune în ordine. belşug. fiinţă. a socoti. gaz: a se certa pentru. mi: seară. a se întoarce. garas: proprietate. frenezie. a prezenta. district = ri: rege. ra: a veni în gînd. a lovi cu pumnul = hum: cuvinte grele. a fi însetat = imim: duşcă. fructe ale fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = geir: a îngrăşa animalele. igi: ochi. judecată. a stirbi o unealtă. soartă = neamh: cer. im-pa: pierdere. demn de încredere. gălăgie = li: strigăt. neclar. mare. conducere responsabilă. gu: a debarca. tare. injurii. gala: siloz. a munci din răsputeri. a batjocori. pivniţă = gala: veselie. a pune stăpînire pe. a cresta. gar: dimineaţă. a poseda. a bănui. servitoare = ge: gîscă. . rai. a căsători. a îmbătrîni. necioplit. lug: mulţime. a urmări. suferinţă = lu: mic. a se aşeza. a ciomăgi. îndemînare. a mişuna. gim: alergător. sef. a pleca = geillim: a se supune. a se pleca. existentă. chiot. lag: bucată. aclamaţie. violentă = mire: furie. a cerceta. a roi. re: a da naştere. a alerga. a domni ca un rege. a sili. a suporta. a bea. a recunoaşte = ni: lucruri care aparţin cuiva. a înţelege. lili: adiere. slab. răsplată. mi-ri: furtună. gin: a face dreptate. care spune mult. tărăboi. a dovedi o proprietate de către cineva = gin: viată. gilim: a dansa. a duce. serviciu bun. a potoli = lom: slab. ri: conducere. lapte bătut. lom: a slăbi puterea. fanfaronadă. a se înfierbînta. mînă. a se îngrăşa. a se bate. a se pleca. paie. furie. oraş. a se aşeza. chiot. înghiţitură de băutură. slab. capcană = go: a ancora la ţărm. bun. a uimi. a sparge = gas: a păşi cu arogantă. a adăposti. lam: abundentă. semn. sfidare. a aranja. a zbiera gir: jir. nam: destin. a arăta. lipsit de tărie. gur: violentă. parfum de cedru. a învineţi. avere. a striga după un hot. efort neîntrerupt. gar: a primi. a se tîrî. carne de gîscă. sunet. preţ. a bate = ra: grăitor. a insulta = hurru: strigăt de provocare. minunat. fîn = garrai: grădină. întuneric. a conduce. a rezista = re: vîrstă. a tropăi = geim: strigăt. huru: idiot. a se grăbi = gor: atac. a avea încredere = gar: moment potrivit. ni: prosperitate. pa: a cere. firav. implorare. immin: sete. a se strînge la masă = lag: mic. gal: a copleşi. convenabil. generaţie. grijă. hum: a se încăiera. brînză = gar: closet cu apă. ardoare. a inunda. supărare. li: scandal. a înghiţi = gal: putere. sărac. energie. a se îngrămădi = lug: a scoate viermii. tovarăş = pa: salariu. a da o raită. ge: vînzătoare. boare = lile: floare. nebunie. mesager. necioplit. a suferi. a se pleca. cupă largă = gael: irlandez. noapte = mi: lună. om mînios.

a străluci. rază. silim: a potrivi. grăsime de gîscă. cu mînie. a socoti. pagubă = sa: năvală. a primi în casă. centru administrativ. a bate. a grăbi. acru: gust specific fructelor necoapte = acra: acru aer = aer agod: treabă. a bate. sucit. ul: a înflori. real. um: a supraveghea. sa: lovitură. a întrista. a interesa. sin: a strecura. confuz. a satisface. a socoti. strălucit. lîngă = aice: apropiere. piaţă. si: lovitură. drăguţ. lîngă. marfă. a înfrunta. a se repezi la. nevastă. după. înţelept. atenţie. cu lapte. us: gîscă = usc: gîscă. bucurie. ti: rude. us: a fi alături de. vecinătate. a cugeta la. care pronunţă greşit. regiune. aprins. folos. mugur. zarzavat. te: obraz. cu ardoare. suflet. a înjunghia. a fi bun = sa: destul. uşor = si: zînă. a memoriza. aiste: aceştia = aiste: a face o încercare. a descoase. participare. lovitură. a paste = sipeir: cioban. a răni. uru: oraş. cisternă pentru apă = toll: căus. rînduială. a face bine. cavitate. scump. a retine. alean: dor. furtună foarte mare = uru: eclipsă. păşune. vrajă. a ataca = te: fierbinte. a da năvală. sipa: cioban. calm. văgăună. abras: rău. a locui. . a face schimb = sith: linişte. atac. a lăsa pentru = us: interes. a înţelege direct = sin: a face un semn cuiva. a crede. aproape de. înţelegere. Ardeal: regiunea istorică din România = airdeall: a avea grijă de. păstor. sin: a iscodi. drag. a cugeta. incult. plan = agoid: împotrivire. a îngriji. de = ud: acolo. a pătrunde = si: zor. fiinţă = ur: proaspăt. atac. aice: în apropiere de. tul: rezervor. treaz. cu privire la. a răni. suficient. a arăta. mulţumit. inimă. referitor la. ordine publică. sănătos. rezervor. trai. mai bine = aibitir: alfabet. alinta: a pronunţa incorect. provincie. tir: mulţime. a merge în urmă. dulce. ub: a se ascunde. păcurar. a se alipi de cineva = ainleanta: care nu ştie carte. autentic. masă. sat. a forţa. a pătrunde prin = sine: sîn. sit: măsură. satisfacţie = ull: măr. a gîfîi. Cuvinte din limba română care se găsesc numai în limba irlandeză ab: alb în istroromână = ab: stareţ abitir: distins. a gîfîi. a căuta să facă rău cuiva. remarcabil. si: trăsătură a fetei. melancolie = aillean: iubit. satisfăcut. a calcula.sa: a mulţumi. păstor. popor = tir: tară. a răspunde la. groapă acoperită cu frunziş = ubh: a îndemna. ur: a mesteca. a lumina. a duce la bun sfîrsit = silim: a se gîndi. care? pe care? atît de. întunecat. dezaprobare. vîrf de munte. neruşinare. a se aduna = ti: locuinţă. durere sufletească determinată de plecarea cuiva drag. ud: cînd? în timp ce. a aduce omagii = sar: marfă de primă calitate. a îndrepta. a vinde. sar: legume. a instiga. mofturos = abhras: in sau lînă pentru ţesătură. a adăposti. păcurar. generos = um: în jurul. de la.

a împărţi. ţintă. a strînge. bordei. armă. a distruge. bir pentru stăpînire = beillic: gaură sub pământ. aruncătură de bani. epilepsie. făţarnic. a nimeri. curgere. nebunii. pornire.bolocan: om prost. arogantă. curea. şansă. bre: formă de adresare la tară = brea: arătos. cutie. adîncime. coapsă. situată într-o regiune muntoasă de unde izvorăşte rîul Olt = baraoid: pantă. bobaru: cel care dă în bobi = bobarun: prost. moment. înnebunit. . greşeală = balbh: prost. nebun. bliantă: lovitură dată uşor cu palma unui copil care se obrăzniceşte cu cineva bătrîn = blianta: vîrstă. luptător = armas: haină de soldat. Baraolt: localitate în judeţul Harghita. a-si pierde vremea. baire: sfoară. a da mîncare calului sau buaite: a cîştiga. bologan. povîrniş. armas: om de arme. animal urmărit. a petrece timpul trîndăvind. Biertan: localitate în judeţul Sibiu = beartan: parcelă. neînsemnat. balas: varietate de rubin = balach: piatră. înclinare. a vîna. neîndemînatic. neghiob = bolog: scăfîrlie. a spune prostii = brod: a-si face merite din. arm: încheietura braţului si a genunchiului. barcă = barc: barcă. vîrf ascuţit. baftă: moment favorabil. toane = allta: sălbatic. bîlbă: prostie. botu: a face botu.altă-aia: monstru. brodi: a potrivi. brăcui: a alege ce este mai bun dintr-o grămadă. ocazie. a hoinări. a juca pe bani. blidar: dulap în care se păstrează vasele pentru bucătărie si mîncarea = bladar: a linguşi. a căuta. şansă. slab. salbă de bani. fals. a se mîndri cu. boaite: vite slabe. nemernic = bearlagar: ipocrit. a trage pe sfoară = braca: a jefui brad: specie de conifere = brad: ladă de lemn. pungaş. bată: cingătoare lungă si îngustă cu care se înfăşoară mijlocul sau se pune ca întăritură la îmbrăcăminte = bata: a se lipi. scop. Balc: numele unuia dintre întemeitorii Moldovei feudale = balc: mulţime puternică. lot. a umbla cu interese ascunse. armă = arm: armată. nu departe. a-si atinge scopurile. cale. a înfunda. rău brat: unul din membrele superioare ale omului = brat: a acoperi. boactăr: paznic. escroc. întîmplare = babhta: întîmplare. slab. în apropiere. a se supăra pentru o greşeală comisă = botun: greşeală. bască: ridicătură de pământ care proteja o fortăreaţă în afara zidurilor ei = bascaim: a avaria. talisman. a comite o greşeală. prezentabil. strajă = bothar: drum. găgăuţă. netot. a atîrna moale. bîrligan: şarlatan. muncă grea pe gratis. a închide. boască: resturile de struguri rămase în teasc după stoarcere = bosca. clacă. barieră = baire: ţintă. afectuos. a semnaliza. a cerceta. a se moleşi. oameni prosti si răi = baoite: a hărţui. sărăcăcios = beag: lipsit de tărie. bleg: lipsit de tărie. Bran: trecătoare între Ardeal si Muntenia = brean: a bara trecerea. beilic: casa în care erau găzduiţi gratuit beii veniţi de la poartă.

bulan: vînă de bou folosită în închisori pentru bătut = bullan: bou. femeie proastă = caol: meschin. a se rostogoli. buclă: îndoitură. a încurca. ciob: bucată dintr-un vas spart = giob: bucată. stare. a face nod. resturi. vrajă = cinnim: a hotărî. a lăsa. învălmăşeală. a convinge. gust plăcut = bun: esenţă. siretlic = ceap: a-si bate joc de cineva. cupă. a cauza. buiac: despre plante – fertil. cu sens figurat lipsă de bani. baniţă = cabla: greutate mare legată cu frînghie. ceap: apucătură. cear: păr. a îndoi. deosebit. campa: a face tabără. nesocotit = buaic: culme. ce? = ce? ceda: a permite. necugetat. a tăbărî = campa: tabără. . trudă. îngrijorare. sărăcăcios. corpolent. ordine. chel: a fi lipsit de păr pe cap = cheal: a fi lipsit de. aiurită. sărăcie = buartha: necaz. tărăboi. a înţelege. negustor. ceasma: plasă pentru prins peste. a chiorăi = caoi: obicei. neroadă = canta: încurcată. a aşeza în tabără. ceată: grup mare. a fi îngrijorat. bulă: cîrpă. osteneală. a-i juca un renghi. care nu vede ceva. a ridica în slăvi. a învinui de. a lăsa = cead: a permite. a lăuda. ceardă: cîrciumă. cosite. îmbuibat. a tulbura. călăi: plăcinte = collai: gras. cauză. nojiţe = ceapan: picioare. a pune capăt la. început. rodnic. despre oameni – răsfăţat. Călan: oraş în judeţul Hunedoara = callan: gălăgie. cinie: făcătură. brut: efort fizic deosebit. a croi o minciună.brus: cocolos. trudă. a se sfîrsi. grămadă = ceadta: o sută. apogeu. bun: acţiune pozitivă. femeie stricată = bulla: chef. căoaci: fierar = caoch: perdea de. imprudent. corect. a se întrista. buartă: gaură. bulibăseală: zăpăceală. cat: cuvînt cu care se alungă pisica = cat: pisică. a agita. cain: a se plînge. bot făcut din resturi sau firimituri = brus: rămăşiţe. îmbelşugat. a suferi o nedreptate = cain: a imputa ceva cuiva. farfurie de supă. a murdări. încurcătură. forţă. castron. haos = bullabaisin: încurcătură. căule: femeie rea si duşmănoasă. în bună stare. ceartă: dispută. simplu. pagubă. căoi: a bolborosi. căulă: plută mică folosită ca pod plutitor = caol: loc îngust de trecere peste mare. ciob. han = ceardai: comerciant. a aranja. tel. prostovol = ceasna: a tulbura. ocazie. vacarm. destul de. ceapane: curele de la opinci. vai! ciala: îndemn adresat boilor să o cotească la dreapta = ciall: sens. resturi. mărginit. zăpăceală. scop. camhă: stofă de mătase = camtha: a cerceta cu atenţie. nebunatic. nesăbuit. fără deschizătură. gîlceavă = cearta: dreptate. zarvă. cablă: unitate de măsură pentru poame corespunzătoare unei găleţi. a distruge. dezordine. ondulare = bucla: a încheia cu o cataramă. cantă: zăpăcită. fragment. lipsă. împletirea cositelor = cearr: a confunda. greutate mare = bruth: efort neîntrerupt.

ciocan: unealtă de lovit, a îngheţa ciocan – a îngheţa foarte tare = siocan: ger foarte puternic, vremea îngheţului, a îngheţa. ciolan: os cu carne = ceolan: copil scîncind. De obicei scîncesc după mîncare. cior: fior, tresărire, atîţare = cior: a atîţa, a porni, a se impune, a da importantă. cioros: fioros, aprig = ciarog: îmbufnat, a se aprinde de mînie, negru de supărare. cioru: spaimă, fior = ciorru: a tăia elanul cuiva, a scurta, a privi de sus, a privi cu dispret, a cerceta. cire: fire de păr, smoc = cire: smoc de păr, coamă. cios: paznic de cîmp, pîndar, jitar = cios: a tocmi un muncitor, recompensă. citov: întreg, nevătămat, zdravăn = citog: mîna stîngă. cîntar: instrument pentru măsurat greutatea = cuntar: tejghea, contrapartidă, prăvălie, a face cumpărături. clab: mucos, obraznic, neserios = clab: gură cască, a striga, a fi înrăit după. clampar: guraliv, zurbagiu, flecar, certăreţ = clampar: dispută, ceartă, a se certa. cling: sunete scoase de clopote = cling: sunete scoase de clopote. cneaz: conducătorul unui sat sau a unui teritoriu = cneas: obraz, deasupra. Mai este termenul cneasta cu sensul de cinstit, integru, sincer, de treabă, nobil. coardă: funie răsucită din plante lungi cu care se leagă căpiţele de fîn, parte componentă a arcului de aruncat săgeţi, şnur, sfoară groasă = corda: sfoară, şnur, coardă de arc, a lega cu sfoară, a încorda un arc. coiman: prostănac, nătărău = coilean: persoană proastă şi înfumurată. coimăni: a se osteni din greu, a fi cu mare grijă = coimead: supraveghere, grijă, care tine, a păzi, a apăra. colb: strat de praf sau nisip fin = colbha: strat de piatră, a forma un strat. corcan: copac scorburos si bătrîn, vită bătrînă = corcan: vas, oală, a doborî. corn: partea osoasă de pe capul vitelor care era folosită si ca pahar pentru băut = corn: subţire ţi răsucit, mers legănat, gălăgie, a rostogoli un butoi, a curge, cupă. cos: a coase, a cosi = cos: a lua în mînă, a conduce, familie. cotu: articulaţia mîinii care se sprijină pe ceva = cothu: suport, sprijin, rezemare. creatură: fiinţă, om = creatur: creatură, fiinţă, marionetă. credeam: credinţă, încredere, respect = creideamh: credinţă, încredere, cinste. cultuc: pernă mică, sac mic pentru piaţă = cultaca: rezervă, cumpărătură, măsură. cumas: stofă scumpă folosită pentru hainele boiereşti = cumas: putere politică, posibilitate, iscusinţă. dadă: mătuşă, femeie în vîrstă căreia îi porţi respect = dada: titlu de respect, plin de lapte, a hrăni cu lapte, părticică. Dan: prenume masculin = dan: destin, soartă. Didina: prenume feminin = didine: adăpost, protecţie, a apăra, sanctuar. doină: melodie tristă ce evocă unele fapte din trecut = doineann: plîns puternic, a chinui sufletul, a rezista unei furtuni. doine: cîntece triste cu subiect din lumea satului si prezintă fapte trecute = duine,daoine: viata omului, existentă, prezent, bărbat, sot, omenire, colectivitate, suflet, personificare, fiinţă, libertate, tînăr, bătrîn,

cîntec, muzică populară. doini: a cînta doine = duinni: a depăşi tristeţea, a învinge melancolia. Doman: rîu si munte în judeţul Caras-Severin = domhan: lume. dona: a ajuta pe cineva la nevoie, a da cu titlu gratuit unui nevoiaş sau unei instituţii = dona: sărman, nefericit, nenorocit. Dorna: rîu si munte în judeţul Suceava = dornan: cap, a sparge. doru: stare sufletească ce exprimă o dorinţă pentru ceva sau către cineva, alean, nostalgie, melancolie = doru: legătură gingaşă, a uni privirile, a se lumina, a înveseli, a face să scînteieze ochii, a se aprinde. dos: ascuns, ferit de vedere, chiulangiu ca în expresia ,,dai dosu” = dos: trîntor, a lenevi, a tărăgăna. dram: puţin, mărunt, cu măsură = dramh: înghiţitură, duşcă. drăcoi: diavol, om rău, vrăjitor = draoi: vrăjitor, scamator. dres: a repara, a îndrepta, a se întoarce la = dreas: a se întoarce, a se învîrti, a se strica, a-si îndrepta atenţia, întorsătură. Drislea: localitate în judeţul Botoşani = drisle: a dispărea, a pieri, a înceta. Dunăre: fluviu = dunaras: a insista cu putere, a se întări cu propriile forte. durd: viguros, plin de energie, puternic = dord: viguros, energic, puternic. durlă: om nepăsător, fire, nepăsare = dulra: fire, fel, caracter. iad: rădăcina răului absolut = ead: bănuială, invidie, ură, ticăloşie. Ianca: localitate în judeţul Galaţi = eanga: trecătoare, defileu, a însemna pe răboj iască: specie de burete care era folosită la aprinderea focului cu amnarul = easca: uşor, natural, repaus, repede, iute, isteţ. faide: folos = faide: lung, a întinde, care se opreşte. fai: stofă de mătase neagră cu fir gros, tafta = fai: voce, a plăti, a exprima. fain: subţire, de calitate aleasă, frumos, elegant, bun = fainne: a răsuna de, a vibra de, a împodobi cu inele, cercel. faiere: mustrări aspre, frecuşuri = faire: a sta la pîndă, a trezi, vai!, ocară, a face de ruşine, a batjocori. fală: trufie, dispută fără rost = fala: a invidia, a găsi de obiectat, a avea necaz pe cineva, a supăra. falsă: mincinoasă, contrafăcută, neadevărată = falsa: fals. falsar: plăsmuitor de acte false, de semnături false = falsoir: înşelăciune, fraudă, escroc, a înşela, a umbla cu escrocherii. fară: neam, clan, gintă, soi = fara: a conduce, a însoţi, a urma, a fi împreună. fee: zînă = fea: fag, pădure de fag. fie: fiică, fată = fi: a ţese, a urzi, a lucra la război. fig: smochină = fige: smochină. file: pagini dintr-o carte sau caiet = file: poet. finie: legătură sufletească dintre fini si nasi = finne: bun, frumuseţe, sinceritate, relaţie directă. fior: stare sufletească, emoţie, teamă = fior: natural, neprefăcut, adevărat, sincer.

fior: jneapăn, ienupăr = fior: a potrivi, formă, a îndrepta. fioru: emoţie puternică, tresărire = fioru: a produce un efect, a se preface că. firet: şnur din mătase folosit ca podoabă vestimentară = firead: panglică de mătase dau de bumbac. fire: caracter = fire: sinceritate, onestitate, cinste, adevăr. fiu: copil, persoană străină foarte apropiată datorită meritelor sale = fiu: valoarea unei persoane, merite. flanea: pulover gros de lînă purtat la tară, flanelă = flainin: flanelă. floc: smoc de lînă sau de păr = flocas: smoc, floc. forăi: a sforăi, a respira zgomotos = foras: josnic, simplu, necioplit, inferior. fosăi: copil mic care doarme si respiră profund = fos: odihnă, somn, a dormi. fostă: trecută, de asemenea = fosta: de asemenea, adăugat la, în legătură cu. fuga: a pleca pe neaşteptate, a alerga = fogha: alergare, grabă, fugă, a năvăli, a se repezi, a ataca brusc. fugar: persoană care rezistă la fugă, a sta ascuns = foghar: sănătos, teafăr, solid. fulangiu: individ care se fofilează şi nu vrea să facă treabă = fulaingim: a trece cu vederea, a tolera, a admite, a suporta. furcă: unealtă agricolă ce se foloseşte la mînuitul si depozitatul păioaselor = forc: furcă, a mînui cu furca. fustan: fustă mare = fostan: legătură de pînză, bandă, fîşie, a lega, a se căsători. fustar: persoană care se tine după femei, fustangiu = fustar: a se agita, pripă, a zori, alergătură. gagiu: tînăr cu ifose, tînăr îngrijit = gaigiul: îngrijit, dichisit, sclifosit. Galda: localitate în judeţul Alba = gallda: străin, neaparţinînd de. geaba: fără rost, degeaba = geab: a trăncăni, flecăreală. ger: frig foarte puternic = gear: tăios, aspru, înverşunat, pătrunzător. ginim: a descoperi, a pune la cale ceva, a ochi = ginim: a da naştere la, a genera, a stîrni, a pricinui. gleb: prenume = gleibe: pământ, ogor. guanga: gînganie, bondar = gunga: a se micşora, a se scurta, a se da înapoi. habar: rost, cunoştinţă, socoteală, rezultat = habha: a opri, a aprecia. haiste: casă rămasă neterminată = haiste: cuibar, a începe o construcţie. hală: om mîncăcios, mîncău, flămînd = halla: casă, cameră de folosinţă comună. iar: după, pentru că, aşa, ulterior = iar: după, după ce, ulterior, către, spre. idenie: încercare = ide: soartă, destin. închin: rugăciune, respect, cinste fată de, admiraţie = inchinn: minte, inteligentă. încredere: cinste, onoare, respect = inchreidte: credibil, de crezut. ioc: nimic, de fel, nu există = ioc: a se lecui, a vindeca, plată. iongar: băiat tînăr, ajutor de miner care curăţă locul de muncă = iongar: lîngă, a strînge puternic. Ion: prenume masculin = ion: curat, natural. iotă: nimic, cîtuşi de puţin, deloc, ioc = iota: uscat de sete. laba: partea de jos a piciorului de la om sau de la animale = lapa: laba. lac întindere de apă stătătoare = loch: lac.

mîrlă: om răutăcios si sucit. maslă: cele patru culori ale cărţilor de joc. a înnoda. iz. a fi tulburat = meara: neliniste. a se îngrămădi. pleasc: a plesni. persoană bătrînă = olog: măslin. oftat. rabă: cîştig. suferinţă. liopă: lovitură dată cu palma = liopa: lovitură. grămadă = pollog: grămadă de peste. a se lega. iz. leasă: împletitură de nuiele ca un grătar pe care se usucă legume sau fructe = leasu: a îmbunătăţi. răsculat. a lăpăi = leapa: albie de rîu. a se răscula. simpatic. a se rostogoli. lin: jgheab de lemn în care se calcă strugurii = lin: băltoacă. cărpănos = mirle: plin de noduri. miara: a fi uimit. broască tînără care orăcăie toată ziua. macră: carne fără grăsime. a se ghemui. a merge = pas: defileu. a crăpa. poceală = poc: lovitură. a doborî un copac. obrăznicie. loc: spaţiu precizat = log: loc. leapa: a se juca în apă. lopăţică. mîrlan: necioplit. înţelegere pentru suferinţa altora = mile: milă. piaţă. topîrlan = murlan: necioplit. a sfărîma. miros greu = puth: a puţi. grămadă = plod: mulţime. a se înduioşa = mili: paloare. păgîn: necredincios. mili: a fi cuprins de milă. . a bate. musulman = paganach: păgîn. porţiune largă si liniştită. tînăr. put: a puţi. larg: întins. pas: trecătoare. a-si da aere. a trage pe sfoară = masla: insultă. a pregăti. gloată. suflet. lăpăi: a lovi cu laba în apă = lapa: a lovi cu laba. puca: femeie sau fată cu purtări rele. a risipi. răcan: pui de broască. recrut = racan: a face tărăboi. legămînt. legătură. cofă. loc potrivit. a intra si a iesi mereu din casă = rabhcanai: cîntăreţ de balade. bădăran. a conserva. plimbare cu barca. cel care repeta la fiecare casă aceleaşi cîntece. leagăn: scrînciob. milă: compasiune. spaţios = learg: cîmpie. olog: persoană neputincioasă. carne fragedă = macra: tinereţe. neata: formă de respect folosită la tară = neata: drăguţ. necredincios. loc de trecere. spaţiu mare. plod: rod. datorie. cădere bruscă. profit = rabach: risipitor. a respira sau a vorbi cu întreruperi = nod: suspin. parte. a crăpa = pleasc: a plesni. a hoinări = puca: urmă.ladar: tîmplarul care face lăzi = ladar: polonic. a se sparge. nod: a avea nod în gît. nod: nod la plante sau nod de funie = noda: nod. a se îndura. lărgime. a lovi. polog: mulţime. nesiguranţă. a se scurge. mulţime. curat. nebunie. făraş. miros greu. bădăran. lin: apă care curge liniştit. nasc: a aduce pe lume un copil = nasc: căsătorie. a se sparge. merli: a păţi ceva rău = meirleach: răufăcător. a înainta. defileu. a umbla. răpcăni: scîrtîitul uşii deschisă si închisă repetat. căuş. pantă domoală = lin: baltă. poc: lovitură. dispozitiv care se balansează sau se învîrteşte în cerc = leagan: a trînti la pământ un om. a-si da aere.

a izbi. roz: culoare de roşu deschis = ros: trandafir. a insista. slab. roată: dispozitiv circular anexat la unele mecanisme care ajută la deplasare = roth: roată.este un ger de te seacă”= seaca: ger. agresiv. dorinţă = snag: a întrerupe vocea cuiva. par. a smulge. trainic. cu barbă roşie = rua: rumen. a rîde de. a socoti = rosta: a persifla. a apuca. curgere. oişte = rud: lucruri. Rona: localitate în judeţul Maramureş = ronna: picurare. gras. drug. a lovi cu cotul. zgîrcit. a împinge cu cotul. a tîşni. a stîrni. săpuneală. a învăţa. potlogar = snapanna: a lua de la. a îngheţa. scandalos: certăreţ. obiecte. . scafă: unealtă de tîmplărie = scafa: a rade de coajă. roz. sailă: însăilare.. smead: cu fata negricioasă si palidă. rui: roşcat. uscare. sătul = saithi: sătul de. seamă: aminte. a gîfîi. lacom. a înşfăca. socoteală = seam: a ţintui privirea. sonc: schilod. a sufla greu. şchiop = sonc: ghiont. a da buzna. îmbinare grosolană a două pînze = seala: îmbinare. a arăta. mic. sfărîmată. unelte. searbăd: livid. a smulge. a deplasa un obiect = soncail: a da ghionti. guraliv = scannalach: scandalos. repăd: plec grăbit pînă la. a împinge. nărav. a vrea = rogha: a vrea. .ceartă. tămbălău. a face atent la. proţap. lucios. neîndestulător. sodal: ucenic. sia: strigăt cu care se dă unei ambarcaţiuni. a cere. scandal: ceartă. acrit = searbhan: amărît. gălăgios. dau o fugă = reabadh: galop. încheietură. ruga: a cere. lovitură. comanda de mers înapoi = sia: distantă. seacă: a se usca. mai depărtat. sec. lustruit. a coji un lemn. neînsemnat. cotitură. folos. a străpunge. slim: strat subţire de aluviuni depus ce fertilizează solul = slim: subţire. palid. a juli. mizerie = smuga: lichidul ce curge din nas sau bot. rumenit la foc. snagă: putere. a dispărea apa. gălăgie.ger de seacă pietrele” . cuţit. Reghin: oraş în judeţul Mureş = righin: rezistent. ruptă: desprinsă din. balamuc.. slană: slănină afumată si păstrată agăţată într-un spaţiu aerisit = sleanna: a agăţa. tărăboi = scannal: scandal. durabil. slim: strat de murdărie de pe pielea nespălată. slănină: grăsime de porc tăiată în bucăţi lungi sărată si afumată = slanaim: a conserva alimente prin afumare. atenţie. acru. slad: resturi de la borhot = sladai: firimituri. rost: ordine. a lovi cu cotul. om slăbit si chinuit = smeadar: nenorocire mare. înşfăcare. a adopta un obicei. soba: construcţie specială într-o casă în care se face focul = sioba: ţîşnitură de flăcări. desfăcută =roptha: brînci. a fugi. a alege. a face atent la. plin de. a fugi. smugă: murdărie. a prinde o melodie. uleios. a lua de la. posac. rudă: prăjină. snapan: hapsîn. chiciură. şarlatan. soncăi: a schilodi. de pe hainele purtate îndelung sau de pe obiectele folosite mult = slim: unsuros. a întări o părere. sec. calfă = sodar: mers grăbit. temperatură sub zero grade. a dori. a aduce. a băga sat: plin de.

sugaci: beţivan. cercetare = taifeach: analiză. afumat. a se urca. găurită. activitate. păşunatul oilor sau vitelor = tain: iarbă. a se aşeza pe. confluentă. suite: a se căţăra. spagă: mită = spaga: pungă. sponci: puţin. slab. obiect mic. tăgîrta: a se agăţa de cineva. a înfrunta. a atenua. cherchelit = sugach: cherchelit. condiţia fizică a unui individ = stat: stare. analiză. a batjocori. obligaţia proprietarului de animale de a plăti în alimente către cioban sau văcar. vesel. greşeală de interpretare. sui. pungă = tarbh: mascul. a umbla. a mîna vitele. a se cocota.soran: ţesătură groasă lucrată grosolan = soran: mulţime de păduchi. mai ales. a căuta nod în papură. venit. talam: cameră de dormit. în special. a străpunge. suite: a se cocota. răstimp. a trata cu dispreţ. a găuri. a hoinări. suim. ghimpe. stol: masă = stol: scăunaş. talan: termen depreciativ pentru un cal bătrîn si slab. înaintea. tatu: tatăl tău = tathu: a se uni. taifet: taifas = taifead: informaţii date cu privire la. speculant la bursă. a urca = sui. pilit. spin: ghimpe = spion: spin. suim. sorean: peste mic si iute care trăieşte în apele dulci = soran: mulţime de păduchi. condiţie. a face aluzie la. a cutreiera. reputaţie. straie: îmbrăcăminte. descărnat. strop. înmulţire = spor: a stimula. a dosi. tarla: suprafaţă agricolă cultivată delimitată de drumuri sau alte culturi = tarlu: încrucişare de drumuri. taburet. stare trecătoare. tarbă: femeie uşuratică. transparent. tarpan: cuţit mare cu care se taie trestia = tiarpan: povară mare dusă în spate. a trimite la. numai ce. tapă: crestătură în copac. distantă. a păşuna. de necrezut. supărare. stat: trup. intervale de timp. a sfida. parcelă = tal: recoltă. situaţie. vesmintele care erau primul indiciu din ce zonă venea persoana respectivă = strae: a colinda. tain: porţia de hrană pentru un animal pe o zi. a se împreuna. a găsi repede răspuns. pat = talaim: a ascunde. a se rări. a se feri. tăietură la capătul unui lemn pentru a se îmbina cu altul = tapa: forţă. tănăi: nătărăi. bani. prosti = tanai: superficial. a merge în întîmpinarea cuiva. creştere. ceată = tanai: subţire. în fată. distrusă = sparrtha: cui. a tine minte. gloabă = tallann: toană. tană: pîclă. . priceput la toate = tagarthach: isteţ. priceput. licărire. a îndemna. tonţi. rătăcit. taman: tocmai. absurditate. tăgîrtaci: intrigant. tal: porţiune de pământ arabil. sucit. spor: pornire. chiar aşa = tamall: a aşeza la intervale. avere. cercetare. spartă: străpunsă. producţie. a tîrî = tagartha: a se adresa. taifas: discuţie. a se referi la. a risca. împreunare. cantitate mică = sponc: scînteie. recompensă în bani. sula: obiect lung si ascuţit din metal sau lemn care se foloseşte la găurit = sula: dinainte. tarlan: persoană care păzeşte o tarla = tarlaim: a se întîmpla.

tăsca: a păcăli, a înşela = tasca: a răspîndi zvonuri despre. tătîn: tată = tathan: unire sau împreunare fizică. tîlc: înţelepciune, putere de convingere, exemplu de urmat = tailc: convingător, de neînvins, adevărat. tîrgălău: tîrg mare, mulţime mare de oameni adunată la tîrg = tiargalai: primul cumpărător, a cerceta, agent comercial. teacă: obiectul în care se păstrează sabia sau pumnalul, parte din lujerul fasolei unde sunt boabe = tiacha: raniţă, sacoşă. teamă: frică, emoţie = teamh: încălzire. teas: cuvînt cu care se alungă gîştele sau ratele de pe baltă, a repeta acelaşi lucru = teas: persoană cicălitoare. teasac: cuţit mare cu care se taie porcii = teasai: cu sînge rece, a se mînia, calm, a fi stăpîn pe situaţie. tontu: prostănac, diliu = tiontu: a se învîrti, a i se face greată, a se răsturna, interpretarea unui gest. toir: băt, a supăra = toir: urmărire, a căuta, a urmări un scop, a cere. tolbă: traistă mică, buzunar mare, pungă mare din piele pentru săgeţi = dolba: proeminent, umflat. trasnaie: necaz, supărare, belea = trasna: necaz, supărare, înşelătorie, fraudă. trăsnim: minţim, contrazicem = trasnaim: a nega, a contrazice, înşelătorie. trăda: a înşela încrederea cuiva, a se vinde duşmanului = tradalai: a specula bunătatea cuiva, a profita de. trii: trei = tri: trei. troiene: acumulări mari de zăpadă datorită viscolului = troime: greutate, apăsare, copleşire, inerţie. tron: scaun mare pe care stătea domnitorul = trom: mai mare, persoană mai în vîrstă, respectată. tron: ladă mare în care ţăranii îsi păstrează diverse obiecte = trom: greu, mare, încărcat, adînc, acoperit tulă: cărămidă din pământ groasă, nearsă, chirpici = tulach: dîmb, movilă. tulca: tradiţie de Anul Nou de a se merge cu capra la casele oamenilor = tulc: a cînta la un instrument, a purta, a bucura. turnam: a turna, a curge dintr-un vas = turnamh: cădere de apă. tinti: a ochi, a lovi cu ceva = tinti: furios, violent, a lua foc. urla: a striga, a răcni = urlar: a trînti pe cineva la pământ, a învinge, a reduce la tăcere, a băga în groază. urlă: tub gros din ceramică pus la ieşirea din horn care protejează să nu curgă apa de ploaie în vatră sau să îl distrugă, burlan = urla: parte de jos a unei streşini de paie pe care se scurge apa. ura: strigăt de victorie = urra: forţă, putere, rezistentă. < Anterior Următor > Ultima Chemare la neuitare VII sabar: pîrîu în comuna Jilava = sa-bar: peste mare, peste gras.

saca: butoaie cu care se transporta apa de băut = saca,sag(a): a împinge, loc, parte, a mulţumi, plăcere, tînăr puternic. sacară: plantă graminee, boabele se folosesc în alimentaţie înlocuind grîul = sacar-ra: plantă, a aduna la grămadă. saha: braţ vechi al Dunării sau gîrlă veche în Delta Dunării, izolat la ambele capete prin împotmolire unde există peste din abundentă = sa-har: aluviuni, a se înnămoli, sedimente, nămol, a acoperi cu pămînt, a bloca. salasu: locuinţă modestă, loc de adăpost sau de culcare, locaş de cult, loc unde îsi închid ciobanii oile noaptea, cătun = salasu,sa-la-su: milostiv, îndurător, generos, cioban, ciobănită, colibă, cocioabă. salită: melc = sa-li: un fel de liră, a potrivi bine măsura. sam: tiv făcut în poalele hainelor prea lungi = sam: a evalua, a aprecia, a cumpăra, a vinde, a păcăli. samă: recensămînt care se făcea de către domnie în Tările Române pentru fixarea birului, dare în bani care îngloba toate obligaţiile financiare ale birnicilor = sam(a): a plăti cu echivalent, a evalua, a aprecia, a păcăli, a cumpăra, a vinde. sama: moarte prin spînzurare, sinucidere = saman: moarte prin spînzurare, ştreang, funie, a tine legat. samana: reluarea unui ciclu agricol prin punerea seminţelor sub brazdă = sa-ma-na: a începe un nou ciclu agricol, grîu bolnav sau ajuns la maturitate cînd se îngălbenesc frunzele. samăn: la fel cu, asemănător = saman: a fi împerecheat cu, a uni doi tineri prin căsătorie, a înjuga boii, a se potrivi cu. samăn: a semăna, a pune seminţe sub brazdă = saman: jug, funie, a înjuga boii, legătură, a duce de funie, sir, şirag. samsar: mijlocitor în afaceri negustoreşti, misit = sang-sar: a jumuli de bani pe un client, a bărbieri de avere o persoană. sana: a vindeca, a însănătoşi = sang: a preveni, a înfrunta, sănătate, a ajuta. sapan: parîmele cu care sunt încărcare mărfurile sau descărcate de pe o navă = sa-par: un tip de năvod, a umple, a lungi. sar: vas de bucătărie = sar: legume, a intra, a începe, parcelă pentru grădină egală cu 36 mp. (prăjina noastră de 33,5 mp). sar: mişcarea care o face omul prin păşire si care implică toate acţiunile de deplasare a corpului uman, sare de pe un picior pe altul, trecerea peste o barieră, un bolovan sau alt obstacol fizic, efortul de a merge cu picioarele legate unul lîngă altul, mersul prin săltare a unor păsări = sar: a mîna, a sili, a sări, a bate, a vîna, a urmări, a alunga, a merge, a scrie. sarca: culoare naturală folosită odinioară de pictori pentru redarea carnaţiei, culoare roşu aprins = sar-ca: o legumă roşie. satara: amendă în bani sau în vite pentru răscumpărarea omuciderii, adulterului sau tîlhăriei, belea, pacoste, năpastă = sataran: spiritul răului în religia emeş moştenit de noi prin Satana. sazan: crap = sa-zi-a: a trage cu năvodul. sădi: a planta butaşi, a pune seminţe în pămînt pentru un răsad, a aprecia corect timpul optim cînd trebuie

făcută plantarea sau sădirea = sa-di: a evalua, a aprecia. săgar: ostaş, luptător, agresor = sa-gaz: tîlhar la drumul mare, jefuitor, lotru. sămui: a lua sau a da în primire, a tine socoteală = sam(u): a aprecia, a plăti în echivalent, a cumpăra, a vinde, a păcăli. sări: a batjocori = sar(i): a strica, a hăitui, a alunga, a cere iertare, a urmări. seci: loc defrişat în pădure folosit ca păşune sau ogor = sici,sig(i): a reteza jos, a duce, a netezi, a cultiva o grădină. seir: privelişte = seer,se-er: a străluci, a lumina, a radia, simpatic, drag. semui: a lua sau a da în primire = simu(i): a da, a dărui, a transmite, a prezenta. separ: a despărţi, a delimita, a îndepărta, a scoate din = sipar: un fel de năvod. si: a fi = si: a coloniza, a stabili, a căsători, a aranja, a ordona, a deveni liniştit. sibir: ţesătură de bumbac groasă scămoşată pe una sau pe ambele fete din care se fac haine ţărăneşti pentru anotimpul rece, otel = sibir: cioban care a ajuns cu turma la destinaţie, persoana care însoţeşte regele si duce sceptrul, încovoiat. sicar: ucigaş plătit = sicncar,sig-ngar: atac, a bate, a distruge, a răpune singur. sii: a se sfii = si(i): a se mulţumi, a compensa, slab, firav, onest, trăsătură a fetei, a rămîne, a fi cinstit, a fi strîmtorat. sila: a necăji, a urmări, cărare, drum, cale = sila: a hărţui, a necăji, a constrînge, a urmări, cărare, potecă, drum, cale. sin: şopron pentru fîn sau unelte agricole de gospodărie = sin: a întinde, a strecura, a forţa, a transpira, a pătrunde prin. singir: lanţ cu un inel la capăt, în care se prindea gîtul robilor ce urmau să fie expuşi în public ca pedeapsă infamantă = si-ngar: a o lua la fugă, a dispreţui. sir: fir, şnur, aţă = sir: a toarce, a răsuci, a roti, a împleti, a înfăşura. sisi: zălud, năuc, violent, apucat = sisi: a mîna, a obosi, a bate, a biciui. sîngi: elementul vital în corpul uman care menţine viata, lichid de culoare roşie care transportă în tot corpul oxigenul si elementele nutritive printr-un sistem special de tuburi de diferite dimensiuni numite vene si artere. Distrugerea acestora cauzează ieşirea sîngelui din organism si poate duce la moarte = sangi,sang-gi: a răsturna, a rostogoli, a închide, a strînge, a apropia, a termina, a sfîrşi, a încheia. socot: socoteală, calculare, chibzuinţă, judecată, plan, intenţie = socot,sucud: a măsura, a parcurge, a împărţi, a cîntări, a repartiza, a străluci, a radia de bucurie. soh: acţiunea premergătoare ţesutului cînd se face nevedirea, adică formarea modelului de pe ţesătură. Cu această ocazie se trec firele de urzeală prin spată, cîte două în fiecare dinte = soh: a înlocui, a deplasa, a alege, grijuliu, confuzie, dezordine, rădăcină, sprijin, a ridica, a alege, a înceta. soi: neam, clan, o anumită educaţie = soi, su(i): persoană, mulţime, a reprezenta, a deveni, a creste, a se răzbuna. somon: pîine de calitate inferioară, turtă mică, colac = somon,sumun: ceva de proastă calitate, a distruge,

calfă = sudal: samar. îngrijitor. a se ofili. peste mare de baltă = şaran: a musca. durabil. sudal: ucenic. a vîna sau a urmări pe lumină. sun: a suna ceasul. fioros = sun(a): sfadă. interpretă de folclor din Sadova – Suceava = Surupak: unul din centrele civilizaţiei emeş. a închide în ţarc. a scoate la păscut. a putrezi. a tipa. a căuta. numeros. a alege. suc: cuvînt cu care se cheamă miei = suc. şica: strigătul cu care se cheamă oile = şica: a chema. lumina zilei. a lumina. a străluci. trimis. surag: vas pentru lichide = su-rag: mare. şercane: balauri ce ar purta norii si ar aduce grindina = şe-er-ca-an-e: a acoperi cu. logică = sud: a fi retras. a cicăli. a bucura. şez: ocol pentru vite folosit în timpul verii. a ucide. a insulta. a domina. a bea. reprezentant al fiscului. boccea. a radia. a păzi. a aşeza. a cere socoteală = sucal: mesager. a freca. a duce la păscut. . a întărîta = suh(a): revoltă. vechi. sud: judecată. neînţelegere. a radia = şer: strălucitor. a certa. sona: a se sminti. a lovi puternic.sug: a alăpta un copil. ciortan. cuprinzător. a deveni confuz. sopă: bîtă scurtă si groasă. a prevedea. a deplasa. a se umple. la un capăt cu măciulie de fier = sopa. persoană care duce samarul. a suge. grămadă de grîu. a înţepa. a uimi. dezordine. a căuta ceartă. trainic. om cu părul sau barba argintie sau încărunţită = sur: a avea părul si barba de culoare argintiu-închis. zăcătoare = şez. sur: animale care au părul de culoarea cenuşie. a dojeni. a pune. a muri = sun: bătrîn. a mînca. a zdrobi. a se certa. a vîntura cereale. curier. a fi încîntat. a se prăpădi. şaran: crap mic. sugu: expresie cu care se cheamă mieii pentru a fi alăptaţi la oaie = su-gu: alăptare. a se învîrti în loc. a turna jos. a mustra = sudu(i): a bate. a aduce fără forţă. luminos. a stăpîni.ses: a cunoaşte. a întinde. a transfera. atent. a stăvili. a dirija. a înjura. burduf. a se unge. a tăia.bătrîn. arţăgos. sul: forma pe care o iau boabele care sunt turnate pe vînt. a controla. a fi obligat. a străluci. şer: cer. tipar. suha: a înfuria. a lega.su-ub(a): cioban. de la nivelul umărului sau al capului = sul: a treiera. a veni încet. bolta cerească. discordie. Surupac: Maria. a înveseli. a străluci. şiba: termen care dă comanda ca butucul să fie tîrît cu ajutorul ţapinelor = şeba: a coborî. a şterge. sudui: a înjura. piele iritată. a lărgi. culori. lumină. confuzie. animale pestriţe sau bălţate = şar: a amesteca. a fi mulţi. şar: vopsele. sucăli: a răsuci. a învinge. a striga.

a striga. a freca. şugu: strigăt cu care se cheamă caprele = şugu: a chema. a chema.şus: a doborî un copac. şugar: zvelt. a duce la păscut. băţ gros = şerin: partea din lemn a războiului de ţesut. a deplasa. a răsturna. păcurar. a considera.şude: a aclama pe cineva. măsură. mînă. a lega una după alta = şir: a lega. şir: a pune una după alta. şuba: a tîrî butucii cu ajutorul ţapinelor = şu-ba: a arunca cu îndemînare. a măsura afară. a striga. şide: şede = şidi: a aşeza. a cînta. a înfige. a calcula. a măsura. a arăta. şirin: trunchi de brad lung si subţire. a roade. a numeri. a se sparge. şoni: a face pe cineva să devină şchiop. a se mînia. a blestema. a rupe. vite cu coarne date înapoi. a împărţi. a tăia. şis: strigăt cu care se alungă sau se cheamă caprele = şes: a striga. a atenţiona. şogor: rudă prin alianţă. îngrijitor. a ascunde. a străluci. a înţepeni. a fi prevăzător. încîntare. haină din ţesătură groasă purtată peste îmbrăcăminte si lungă pînă la călcîie = şuba: cioban. a croi. . bine făcut. a căuta ceartă. a considera. a întîmpina cu urări. a prelucra si a transmite informaţii cu ajutorul creierului = şiti: a număra. a opri. a aranja. a purta pică = şica-ri: spartul oalelor. vîrful biciului = şu-ngar: a munci cu sîrg. a se necăji pe cineva. a striga.şicari: a se supăra. păşune. a socoti. a da o mînă de ajutor. a repartiza un teren. legătură. a dezlega. a fixa. foc. a cunoaşte. îndemînatic. şodi: persoană veselă pusă pe glume = şodi. a păzi. rănindu-l = şoni. bucătar. a jupui. a fi obligat. a merge. unitate de măsură = şeng: căldură. ceată mijlocie. stivă de lemne. a aranja. a măsura. a se aşeza pe. a înlocui. a rade. a recita. şti: capacitatea omului de a acumula. a întinde. a verifica. scîndură groasă folosită în construcţii = şos. a retine. zidar. legătură. şidă: haină ţărănească pentru femei = şida: curat. stîlp. a tivi. veselie. şilica: cuvînt cu care se cheamă ratele = şilica. şos: bîrnă. a îmbrăca. a şterge. proptea de lemn. a înjura. şuc: unitate de măsură egală cu un picior = şug: a transfera. dungă. a tăia departe. a distruge. a stăpîni. şuba: haina de lînă a ciobanului în care primăvara pune mieii mai slabi pentru a-i proteja de frig. a se încălzi. a pune. şubar: croitorul care face şube = şubar: a trage. a tipa.şu-gur: legătură. şirincă: fîsie îngustă de pămînt arabil. grindă. şing: lemne pentru foc. putere.şilig(a): a scoate din apă.şun(i): soartă. a potrivi. linie = şirancă. a pune deoparte. a fi încîntîtor. a trage. a pune. termen de adresare între prieteni = şogor. a avea grijă. a memoriza. curat.şir-anga: hotar.

a lărgi. a avea grijă. şupă: escortă de soldaţi. a duce. generos. a tine mintea trează. tăr: persoană care asigură ordinea publică = tar: a executa. a se interesa. lotru. a pune temelia unei construcţii. şur: zgomotul produs de scurgerea apei = şur: a ploua. a ucide. autoritate. sunetul scos de grătarul încins. a lăţi. mai ales = tanman: credincios. tălpi: parte a labei piciorului sau a încălţămintei care se foloseşte la mers. a se scurge. şus: zgomot puternic. autoritate. tasca: traistă mică din pînză sau piele = tascarin: casetă împletită din nuiele. ceată = tan(a): rece. lărgime. a deveni îndemînatic. tăgadă = taga: şmecherie. răcoare. a lungi. demn de încredere. a întemniţa. a răcori. calm. a întinde. a strînge. a se despărţi. a se furişa. a distruge = şus: a distruge. a umple cu. Şusu: nume de familie din Sadova – Suceava = şusu: puternic. amploare.şubur(i): a observa. a dispărea. tal: porţiune de pămînt. a se preface că nu recunoaşte. a răsturna. organizaţie. tac: a întrerupe o discuţie = tac: a renunţa. a repeta. hot. a fi împreună.şuba: arogant. şupuri: a se furişa. tah: persoană care scrie repede = tah: a aduna. cin. lovitură. a sfătui. persoană dependentă. a bate. autoritate. parcelă = tal: lărgime. tagă: negare. a opri. pungaş. a semăna. . a ruina. chiar. că nu recunoaşte = tachim: a face. tapă: tăietură la capăt de lemn pentru îmbinare cu altul = tapa. îndemînatic. a picura. a înmulţi. a da. a desface. şusur: zgomotul făcut de apele curgătoare sau frunzele mişcate uşor de vînt = şusur: a ploua liniştit si timp îndelungat. a înălţa. a avea grijă de. a jigni. putere. a se strecura. a pricepe. a arăta. bază. seceră cu tăişul ascuţit. a decide. a conduce. ta: formă arhaică pentru cuvîntul tată = ta: fire. închisoare. a tăia departe. fundaţie = talpi: partea lată a unui lucru. a se uni. sef de hoţi = şuha(n): tîlhar. a păzi. tană: pîclă. a sprijini. a abandona. a stabili.şuh: un fel de compas folosit în construcţii = şuh: a încercui cu ziduri. şum: spuma de pe laptele muls proaspăt. a pune capăt la. a înceta vorba. a răsturna. a construi. frig. ceată de prădători = tagme: a pricepe. a tremura. sprinten. a omorî. şuhan: hot. a lăti. parte componentă a unei sănii care ajută la alunecat. a hotărî. a împrăştia pe jos. a lega. a tine trează mintea. a sesiza un înţeles. tagmă: clan. pur. a tăia. a fi nepăsător. putere = şupa. a părăsi.tab-ba: parteneri. rachiu slab = sum: a vedea. a răci. a adăuga. a se ascunde = şupuri. puternic. taman: tocmai. tachina: a se preface că nu ştie.

ua: expresie care exprimă starea de somnolentă = u-a: somn. uh!: strigăt de supărare sau oboseală. chinuit. a săpa. îndemînatic. a gîfîi la bătaie. a rupe. a primi. fiecare cu ele. pămînt. a urina = udu: a evacua. lumină. grajd. a nimeri = tila: a se întîlni. temeni: a se pleca în fata cuiva în semn de salut. a sta. strălucire. cel care tăbăceşte pieile = ti-mar: tolbă din piele pentru săgeţi. fel. luminiş în pădure. a înfrunta. suspiciune = te-am(a): a fi speriat. a opri. a se asemăna. tiamăt: teamă = Tiamat: spirit al neamului emeş care din haosul absolut a făcut lumea materială si lumea spirituală. ploaie. sui = tu(i): slăbiciune. a primi. teş: încovoiat. bun. a sti. solid. bunic. tărăboi = toi. transpirat datorită unui efort fizic deosebit sau expunerii îndelungate la soare = ud: soare. gaşcă. a realiza. ceată de răufăcători = tîlhar: mulţime. a dura. duşmănie. a înhăţa. sprinten. a îndrepta. vreme. a repara. fînat. ud: plin de apă. persoană ruşinoasă. tîlui: a se întîlni. a recunoaşte. a păcăli. a smulge. cusur. străbunic. burniţă sau zăpadă. lotru. îndoială. a băga în buzunar. durabil. tun: a pungăşi. timar: tăbăcar. încăierare. a tine. toi: zgomot.teamă: frică. tron. unchi = te-te: a se apropia. a lua.tu(i): bătaie.u-gid: acţiune violentă. om în vîrstă. a tine. tetea: tată. odihnă. a recunoaşte. a da o lovitură în afaceri = tun: buzunar. a plînge. a se însenina. zi. udat de ploaie. a fura. răutate. boală. ceartă. bază. soi. staul. tîlhar: hot.tug: proprietate. furtună. a şti. u: expresie de uluire sau nemulţumire. a procura. pungă. defect. ceată de hoţi. vită cu coarnele crescute înapoi. sac. uib: orbeşte. a sparge. la noroc. luptă. legătură. lut = tina: tare. a procura. a tine. luptă. a rupe. tog: proprietate prin comasarea unor terenuri. ucid: a omorî. repaus. cocioabă. a se întîlni. a nu lăsa pic de murdărie. a ataca. amărît. tină: noroi. a se dezlănţui. tur: spaţiu delimitat. fundaţie. a plînge. soclu. pămînt. adăpost în cîmp = tog. a bate. a micşora. se ploconi = temen(i): perimetru. vioi. duşmănie = uh: a scăpăra. sul = tur: ocol de oi. a gîfîi la bătaie = u: expresie de protest. groapă acoperită cu frunze. a ascunde. pe nimereală = ub: cavitate. a chinui pînă la moarte = ucid. lapoviţă. udu: a ieşi cu udu. tucu: diminutiv pentru tată = tucu: adevărat. luptă. a înveli. platformă. a strînge în braţe. gaură. pachet. a fi bolnav. cam nebun. frate mai mare. a băga în pămînt. tui: tîcnit. a locui. semn de hotar dintr-un copac tăiat = tes: natură. a se dezlănţui. . a obţine o victorie. venin.

justificat. a mugi. subordonat. ursan: om voinic. obiect dat spre păstrare într-o afacere drept garanţie = zalag: clar. piatră sau cărămidă cu scopul de a realiza o clădire sau a realiza un mijloc de apărare = zid: a întări. plin de fortă = ur-sang: războinic. cu rolul de a-i controla mişcările = zabalam: bucată de lemn din ham. versant. a răsări.uman: cunoaşterea firii omeneşti. obligaţie legală. a face zgomot. a bate. neclintit. a strînge. apropiat de ce este omenesc = umun: a cunoaşte. a face dezordine = za-ha(i): dezordine mare. adunare populară. cîine mare. legal. lumina din depărtare = za-ra: rază de lumină. a ascunde. a pune să conducă = ung: popor. Urucu: nume de persoană = Uruc: unul din centrele civilizaţiei emes. familie. zară: rază de lumină. a se ridica. ţesătură din care se făcea îmbrăcămintea puşcăriaşilor si care i-a dat si numele = zag-hi-a: impozit oficial. înalt. a face larmă. a lega. a aluneca. tare cît un urs. om tînăr. a tremura. încălcarea a acestor obligaţii duce la …zaghie(puscărie). a aţîţa. a se zări. zaghie: ţesătură ţărănească groasă din lînă si colorată în dungi late negre ce alternează cu dungi roşii sau portocalii. chirpici. întîiul. a roti. sclav. unchi: fratele unui dintre părinţi. cer. zi: perioada dintr-o rotaţie a Pămîntului în jurul axei sale. zălog: garanţie. dreptate. a legăna. strălucitor. rude. a distruge. a risipi. a părăsi. a fi împreună. a răsuci. zăhăi: a împrăştia. a merge departe. om bătrîn. ura: strigăt de bucurie = ur-ra: a radia. adevăr. fioros. a fi mulţumit. a transporta. ordin. a creste. erou. usur: zeciuiala morarului pentru grîul măcinat = usur: taxă pentru vînzarea produselor în piaţă. mizerie. ferm. de mică greutate. a arunca afară. femeie în perioada critică. urdu: expresie cu care se întorc oile cînd pleacă pe neaşteptate = urdu: slujitor. a aduna. a se înălţa. împreună cu praful formează o substanţă lipicioasă si murdară = usuc. ursa: ursoaică = ur-sa: a rage. persoană cu prestanţă = unchin: adunarea satului. a străluci. a sili. zar: broască de la uşă = zar: a întoarce. chezăşie. us: expresie cu care se alungă păsările = us: a goni. uz: rîu în judetul Bacău = uz: culme. za: împletitură din sîrmă care proteja corpul luptătorilor în bătălii = za: a atîrna. urî: a băga groaza în cineva. a fugări. zer: produs secundar din lapte după ce se obţine brînza = ze-er: a da drumul la cîini. a înrăi cîinii cu sînge. la înălţime mare. . om mare. în frunte. zabală: tijă din lemn sau metal pusă în gura calului dintr-o parte în alta si fixată de hamuri. ung: a investi cu o funcţie publică. deschis pentru ceva important. briză. a fugi.usug: murdărie. zid: construcţie din pămînt. viu. a se deştepta. a fortifica. în care se vede lumina = zi: lumina zilei. usuc: grăsimea care iese pe lîna oilor. a duşmăni= uri: cîine. duşman. a zbiera.

lemn sau os cu un canal pe partea interioară unde se fixau cu bitum mici plăcute de cremene care formau partea cu care se tăia. a distruge. a duce. a gusta din bucate. zum: sunete scoase din gură pentru a imita o melodie cîntată(prin ciupire) la un instrument cu coarde = zum: gură. zgomotul făcut de apa care curge într-un vas. origine. perioada cînd se fac rugăciunile de dimineaţă = zor. a zice = zi-se: a vorbi despre măcinat. Neamul emeş folosea seceri făcute dintr-un suport de argilă arsă.. a bea. Halloran (1996). zulum: nedreptate = zulum: a dispreţui. altfel vom vorbi vorbire si vom citi în stele. poftă. dacă mai au un minim de respect pentru limba ce o vorbesc. invocînd deducţii savante si principii sacrosante privind transformarea cuvintelor latine în varianta românească. mare iar în latină gula înseamnă gîtlej. a oferi. zurzur: podoabă. a strivi = zobi. a perora. a aranja. zoli: a se frămînta. păpuşă. a întinde. a înhăta. Deimel (1925-1950). 205 cuvinte comune numai irlandezei si eme-gi si 978 cuvinte comune numai limbilor irlandeză si română). a jigni. a afirma. (Studiul final cuprinde 290 cuvinte comune limbilor română. a nimici. a aşeza. a tipa.zise: a spune. care nu există în latină iar în emegi are semnificaţia: a striga. a mînca. a se scutura. începutul zilei. gît şi numai figurat gură. zînă: personaj feminin fantastic din basme închipuit ca o femeie foarte frumoasă si foarte bună. A. a mesteca. a tîşni. irlandeză si eme-gi. a zdrobi. mişcare ritmică + la: abundentă. 88 cuvinte comune eme-gi si limbii irlandeze si 292 cuvinte comune limbilor română si irlandeză. zgomotul făcut de un mijloc de transport care merge pe un drum denivelat = zur: a zgudui. a atinge) în emegi înseamnă a înghiţi. a oferi. hop zurzur căluţii mei’’ = zur-zur: a se zgudui. larg. a face de ruşine. expresie ce se găseşte în dansul căluţului de Anul Nou în nordul Moldovei . a mînca. a ruga. a mînca. a se zbuciuma = zu-li: a rîde. a se clătina. Noi folosim pentru acest sens cuvîntul gura. apariţie neaşteptată. zobi: a sfărîma. Pentru asemenea argumente este imposibilă proba contrarie. a trage. a curge în şuvoi. rugăciune. zitie: turtă din tărîţă de grîu = ziti.zur: sacrificiu. Toţi cei care s-au chinuit să ne tîmpească. a batjocori. a mînca. a vorbi despre calitatea făinii. masă. zur: zgomotul făcut de boabele care sunt turnate într-un vas. să consulte dicţionarele lui A. a băga. Landsberger (1937) si J.zidi: făină de grîu. îi sfătuiesc. . < Anterior Următor > Chemare la neuitare IV Sunt 79 cuvinte comune limbilor română. a înghiţi. B. irlandeză si eme-gi.zubi: seceră. sanctuar. cu puteri supranaturale si cu darul nemuririi = za-na: nălucă. albină. zor: grabă. În limba română veche există cuvîntul guleai cu sensul de invitaţie la o gustate. a lua în zeflemea. Cuvîntul gula(gu: gît. Ca să le îngheţ mintea nărăvaşilor am să le dau încă cinci exemple de care se face multă paradă cînd apare vreun cîrcotaş. a se cutremura.

asociat. a bea. a aluneca. a curge. a face baie. familie. Acest termen în emegi are sensul de apă plină cu peşti (a: apă + qua: peste). zgaibă. în limba română îl păstrăm identic fonetic şi semantic iar în latină avem aqua. a muşca. măsură. a mînca. Cuvîntul din limba română ustura nu mai are rost să-l comentez. atunci da fericire!. Cuvîntului eme-gi uztura nu i se cunoaşte sensul dar este folosit lîngă un cuvînt care are semnificaţia de a sări în apă de pe un dig. Cuvîntul apa în emegi: ţeavă din argilă arsă prin care trece apa. pentru mamă are sintagma . Am considerat că este corect să fie tradus prin iritaţie. usturime. mare). veselie + ciar. a rupe. sîn. durere) şi am avut în vedere situaţia neplăcută cînd se sare în apă cu burta pe luciul acesteia. a lovi. Tot aici mai putem adăuga buca+tarie: locul unde se ţinea bucatele sau se pregătea mîncarea şi în+buca: a băga în gură. buca+te: porduse agricole adunate în hambare dar şi mîncare pregătită. a merge. mamă.mamma” cu sensul de ţîţă.. Să mai amintesc aici că dialectul friulan care se vorbeşte şi acum în Italia are cîteva sute de cuvinte comune cu limba română şi care nu se găsesc în latină! După dogmă nu merge aşa ceva. mare (a: apă + pa: şanţ. Dacă cuvîntul buca venea în limba română din latină atunci trebuia obligatoriu să aibă şi sensul sau sensurile din această limbă dar el în limba română are sensuri diferite rezultate din articularea unor prefixe sau sufixe la rădăcina amintită. a striga.e. a răni. ia vedeţi cum o învîrtiţi! În eme-gi avem bu: a smulge. Si în prezent în Moldova în mediul sătesc se foloseşte pentru mamă cuvîntul . dovedind că cele două limbi s-au format în zone de relief diferite. Latinii aveau cuvîntul buca cu sensul de obraji sau gură. Aceste exemple arată că faimoasa regulă a trecerii sunetului l din latină în r în limba română este o poveste care trebuie scoasă din cultura noastră. Cuvîntul ulcior are în eme-gi ulciar cu sensul de veselie. Noi avem bucă pentru una din părţile curului şi buca+ta: parte dintr-un întreg. canal mic. arsură(uz. a rezista. a face zgomot. a fi egal. asa cum îşi spuneau cei din nordul fluviului. a chema. Această situaţie era rezolvată de o altă femeie din clan care dădea sîn copilului pînă se adapta la mîncarea obişnuită. deprindere care si astăzi ne bîntuie existenta mioritică. Dacă răscolim puţin memoria. bogăţie + min: partener. a petrece (ul: vas.. a amesteca. noi am păstrat obiceiul prin folosirea . În latină există termenul ustulo cu sensul de a arde.mater” dar si termenul . a tăia din. bucurie.sar: mulţi. a cuprinde sau abba: lac. Armîn = ar: a răsuna de. drag. a trăncăni.n. cei din neamul nostru care locuiesc în sudul Dunării. a se întinde. mîncare + ka: gură. asociat. scandal) de unde se vede preocuparea urmaşilor troienilor pentru agoniseală si îmbuibare iar noi pentru visare şi trăncăneală. lac. a impresiona. Este limpede că cuvîntul nu este venit din latină ci invers. româna la deal şi munte. descoperim că în timpurile foarte vechi fetele se căsătoreau de la 14-15 ani iar venirea sarcinii nu o găsea pregătită biologic pentru alăptare. a chinui + tura: copil. tînăr. scandal + min: partener.. a îndruma.a rîde cu hohote. gospodărie. pantă. a face zgomot (gu: gît. Să adăstăm puţin asupra termenilor de armîn(aromîn – machidon).min” ce arată o legătură de rudenie bazată pe originea comună dintr-o mamă foarte îndepărtată păstrînd în sensul profund urmele societăţii matriarhale.mîni” ca în expresiile mîni-ta sau mîni-sa. unde apa curge în şuvoaie iar latina la şes unde apele erau pline de peste. familie. a înghiţi. atîţia cît mai sunt si rumîn.us: coastă. mamă iar rumîn = ru: treabă. a se trînti) iar în latină este urceus cu sensul din limba română. a băga. el a ajuns în această limbă odată cu migrarea mioriticilor carpatini în peninsula italică după catastrofa de la Santorini la mijlocul secolului XVll î.. apă care curge. Latina. mişcare ritmică + ra: a suna. a munci. a bea la un ospăţ. Cei doi termeni au în comun sintagma . a îndura. a radia.

puia. Aceste probe arată că cei care au ridicat monumentele megalitice nu au dispărut ci s-au amestecat cu noii veniţi galii(celţii) pe care mai tîrziu i-au cucerit romanii. în română: ta. În interiorul acestuia este alt cerc format din 210 stîlpi paralelipipedici. Toţii cercetătorii britanici sînt de acord că monumentele megalitice în frunte cu cel mai cunoscut – Stonehenge – au fost ridicate de o populaţie necunoscută care a dispărut. Să sar pîrleazul pînă la cei mai vestici vremelniciţi din spiţa noastră – irlandezii – să-i chem în ajutor. în română: oama. Transilvania si Ungaria făceau parte din teritoriul locuit în acele timpuri de neamul geţilor sau strămoşii lor. Dar toate aceste monumente au avut atît un scop religios închinat cultului soarelui cît si unul de cercetare şi stabilire a mişcării acestuia cît si a lunii.n. inimă. muma. sau începutul mileniului lll î. mami. în engleză: ma. Cercul al treilea este format din 84 de stîlpi din lemn iar în interiorul acestuia sunt 34 de stîlpi aşezaţi sub formă de potcoavă unde se află vatra sacră. Alegerea a fost făcută special pentru că nimeni nu spune că limba engleză este o neolatină.. 27 afirmă că Britania a fost invadată de . . mama. Trebuie să arăt că druizii considerau stejarul ca arbore sacru. semnificaţie pe care o are şi în prezent la români. mamma. lemn sau piatră si lemn. Au cuvîntul mama cu sensul de sîn.e.oameni veniţi din Ungaria si Transilvania care trăiau în civilizaţia bronzului şi mînuiau o secure dublă de luptă cu două tăişuri”. în checea: mama şi cuvîntul tată în emegi: a. mami. în etruscă: ama. tete cu sens de tată. Hai să le punem si lor de o latinitate! Am arătat la început că avem legături foarte vechi cu populaţiile care au construit monumentele megalitice din insulele britanice. bunic.e. termen identic cu stane al nostru iar henge este apropiat de regionalismul românesc hînci: a suspina.n. Această structură se găseşte şi la sanctuarul – calendar dac din munţii Orăştiei. Să mai dau cîteva exemple năucitoare despre aceste cuvinte. ma. la pag.The Mysteries of Britain. tete cu sens de om bătrîn.. în franceză: papa. folosindu-se la înmormîntări. pa. daddie. papa. papa. mi. Cuvîntul mamă în emegi ama. formînd două sau mai multe cercuri concentrice. dam(soţie). tucu. Lewis Spence în lucrarea . Termenul de mamma din latină nu a fost pus niciodată în legătură cu mama din limba română deşi sensurile lor profunde sînt aceleaşi – cea care are grijă de un copil foarte mic. Chiar denumirea de Stonehenge care însemnă pietrele spînzurate dar după unele legende. pietrele care suspină(Stanehenge cum este scris în cronicile vechi) te pun pe gînduri! Stane înseamnă piatră. tata. pe marginea căruia se găsesc 180 blocuri de andezit de 45 cm înălţime. îma. Este un terasament în formă de cerc cu diametrul de 29 m. în engleză: pa. Secret Rites and Traditions of Ancient Britain” Londra 1928. Sînt formate dintr-un terasament în cerc de 28-33 m în interiorul căruia sunt înfipţi mai mulţi de stîlpi de piatră. om bătrîn. dar tot aşa nimeni nu ştie că această limbă păstrează în haina ei comori de cuvinte care vor uimi lumea. Asemănarea cu sanctuarul de la Stonehenge este uimitoare. din regiunea Carpaţilor a avut loc o puternică migrare spre vest pînă în insulele britanice. mamai(identic cu cel din Moldova) cu sensul de mămică si mamo cu sensul de bunică. tucu. dam. terci. Unii presupun că aceste grupuri ar fi venit din peninsula Iberică. Iar aceste grupuri sînt făuritorii numeroaselor henge din ţinutul britonilor. în franceză: maman (ma +man). a ofta. suflet. mumy. mu. patesi.doicilor. în latină: pateru şi în checea avem patiri(conducătorul unui sat). ma. Au o cale de acces care traversează cercul exterior sau se opreşte la mijlocul acestuia în fata unei pietre plane unde se puneau ofrandele. Cuvinte din engleză care se găsesc în română şi eme-gi dovedesc faptul că la sfîrsitul mileniului lV î. ta. mamy.

a pune. a încuia. luminat. liber(darnic. a fi bogat. a adăpa vitele. a căuta. Iar costumaţia acestor dansatori este foarte cunoscută pentru orice român cu mintea acasă! Ca să nu fiu uituc am să amintesc şi cîteva cuvinte care se găsesc în limba franceză cu corespondentă directă în emegi. sus = capa: suflet. an = an.n. catu illa: spiritul negustorilor. a socoti. avere. peninsula iberică. generos) = libir(stăpîn pe el) eg(apă în occitană) = eg: a uda. a cerceta = gadu: a rupe.n. catu: tîrg. obşte. – l e. amer(amar) = amaru (supărare). a distribui. popas. aillu: gintă. a merge pe jos. a vorbi despre. personificare. di(dire – a zice) = di(a aprecia. rege. a face a avea un efect. a fi mare. nobil. voce. a radia. seful unui aillu = gagic: cel care îti conduce sufletul(c trece în g cum se întîmplă de multe ori în emegi). cel care îti conduce viata. camara: grînarul unei provincii cu sensul de provizie sigură = camară: loc de depozitare sau de păstrare a proviziilor alimentare = gamara: cereale. Si cum orice treabă anevoioasă are un început voi scoate în fată cîteva cuvinte din quichua. în insulele britanice. generos. chimpo: numele unei regine care cultiva soiuri alese de porumb si ardei iuti = cîmpu: suprafaţă întinsă . a decide). strălucitor. porţie. a iriga. Ideile prezente vor fi dezvoltate foarte mult în lucrarea . chanca: trib războinic neincas renumit pentru violenta si viclenia lui = cianca: sarpe veninos = cianga: captiv. hrană. limba administraţiei imperiului incas unde se găsesc similitudini uimitoare cu limba română si emegi demonstrînd originea lor comună. a îngrădi. La noi consider că nu trebuie să mai spun cum stăm cu alu sau ai lu din vorbirea populară iar în emegi alu este un adjectiv pentru animale care arată că aparţin de o anumită rasă. capac: bogat. allpa: teren agricol fertilizat cu găinat de guano si care are o culoare alb-cenuşiu = alba = aldu: a săpa pămîntul. seminţie. aka: băutură fermentată. sau sucul unor fructe = aca: creştetul capului. primul termen va fi în franceză cu pronunţare şi scriere: o(eau-apă) = o(apă curgătoare. prizonier. In emegi ila: cărăuş. cel care are grijă de alţii = capac: deasupra. tinutul carpatic si ramificaţiile lui către sud-est si est pînă în America de Sud. bara: unitate de măsură = bara: iaz..Folclorul englez păstrează dansul Morris foarte asemănător cu căluşul nostru ceea ce dovedeşte originea comună din ţinutul carpatic. a fi trist. teritoriul Frantei. învăţat. calancha: nume incas = calancia: nume românesc de familie. înţelept. cacic: căpetenie.e. neam.Apocalipsa de la vest la est” ce va fi un studiu comparativ a 15-20 limbi si dialecte care fac parte din grupul lingvistic arimin(cei de-o mamă). a se întîlni. clan. Am folosit acest termen pentru limbile care se vorbeau în mileniile Vll î. achite(acquitter – a achita) = achita(depăşirea unei situaţii deosebite). locuintă. a închide afară. a transporta. inimă. a fi de partea cuiva. băţ lung si gros. a pluti pe apă). Italia. a opri = bara: a înainta. a bea. a distribui. comerţul incas se desfăşura în pieţe amenajate sau în spatii special construite = catu: nivelul unei construcţii. superior. papa(tată) = papa(tată). Cacica localitate de unde se extrage sare = gagig: a se jeli cuiva. a bea o băutură fermentată = acra: gustul unor băuturi realizate prin fermentare. a linişti + cu: a întemeia.

prezentă nedorită. a despica. care era adunat din apa rîurilor de munte unde se găsea sub forma unor grăuncioare mici = cori: bube foarte mici care apar uneori pe trupul copiilor = cu: metal preţios. a aduna. hucha: sărac si orfan de părinţi. persoană rea si pătimaşă = hu: persoană + anca: hotar. cira – a însira = cir: a lega. cira: a coase = cir: aţă subţire. conci: vîrf. oprire bruscă. huanca: piatră de hotar. construită pe versantul unui munte care parcă stătea agăţată de înălţimi = cosca: pisică sau coscă: coajă = cus: piele de animal. a străluci. neam. collca: depozit mare. atracţie. a da. scandal. a supraveghea. Huiana: Inca. uscat la soare si la frig = ciung: fără un braţ = ciun: a se ofili. a se ascunde. a cîştiga.Huina: nume de familie la români = hu: persoană + i: . podoabă. a opri.sa: a tăia. casă. tatăl lui Atahualpa si Huascar = Huianu. a pune. încălcarea hotarelor era la incasi foarte aspru pedepsit = huanca: femeie rea care îţi vînează greşelile. familie. fir. căpăstru = hoata: femeie care umblă cu furatul şi este prinsă = hu: persoană + ata: a face o faptă rea. nimicitor = hunu: a rupe. huata: loc unde se leagă(prinde) ceva. a vătăma. începutul unei acţiuni. a înconjura. surcele = ha: numeros. a distruge. curaca: conducătorul unei văi montane = coraca: a supraveghea o persoană bolnavă = curaca: a inspecta. a aduna. proprietate = hat: delimitarea unei proprietăţi. limită. sălbatic. a trage uşor. hunu: cea mai înaltă căpetenie militară neincasă = hunu: violent. cori: aur. a curăţa. a se pregăti de drum. obicei. a fi lipit de + ca: cătun. hacha: un fel de satîr = hac: crengi tăiate mărunt pentru foc. a conduce. mare = hat: înălţime mare. a mişuna. locul unde sunt păstrate bunuri si în jurul cărui mişună mulţi de oameni = colcăi: a fi plin de. chonta: mîner de lance din lemn = ciontu: crîmpei dintr-o bucată mare. hatun: mare = hăt: întins. a fi epuizat chunu: cartof deshidratat. a fixa. a întări. hatha: castă. Cuzco(Qosqo): capitala imperiului incas. a măsura. om fără căpătîi + hucia: a fi mînios. defileu. violent. a avea voie + cia. aur + ri: a turna. a chicura – a ploua mărunt = chic: mic. răzor = hata: a radia. cel care nu are educaţia părinţilor si face numai necazuri = hucia: a alunga sau a fugări o pasăre. oraş. a încînta. a picura = chicu: puţin. a striga. cîte puţin. a fermeca.destinată culturilor agricole = cîn: a semăna + pu: teren. puţin. sălbatic. haili: refren ritmat în cîntecele incase = haili: refren de cîntec = hili: farmec. înălţime = conci: coc = con: scară + ca: casă. a sterge. a se învechi. a vui = colca: a fi atent. chuqui: ploaie. a fi mîndru. a tăia = ciun: a prezenta + ta: a pipăi. vită. nesăbuit. a se agita. cartier. huara: sort primit de tineri cînd ajungeau la maturitate si aveau dreptul să închege o familie = hora: dans la care participau tinerii ajunşi la maturitate = hura: neam.

meşter foarte bun. făptură. iaili: cîntece cu caracter păstoresc sau agrar = iaili: refren care se găseşte în cîntecele păstoreşti interpretate de Felician Fărcaş = ia: a fi plăcut + ili: bucuros. a pipăi uşor. tristeţe. a cultiva. era una din cele 12 ale clanurilor incase si semnifica luminat de soare. aşa este = inga: egal. jaili: cîntece cu caracter religios sau militar = jali: stare psihică ce arată tristeţe. marcă: proprietate. nume de persoană = checi: neamul celor numeroşi. necaz. spirit feminin al destinului. respect social. moya: locuri de păşunat = moina: teren cultivat si lăsat pentru a deveni păşune = mu: an. frumos. nostalgie. Prin acest sistem se urmărea codificarea unor imagini si fapte trecute = chipu: imagine. supărare. montana: pantele estice de mare altitudine din munţii Anzi = montana: localitate în munţii Apuseni (Rosia). rai. Machu Pichu: oras incas descoperit abia în secolul XlX si construit pe versantul unui pisc de munte = maciu: măciulie de măciucă. o chemare a amintirilor sau caina: a deplînge = chin: suferintă + a: rezultat. a controla. pereche. a uni. era şansa supravieţuirii unei comunităţi în caz de secetă şi era sacrificată ca cea mai preţioasă ofrandă. cer. pentru lapte si lînă. sănătos. Expresia în limba română este întîi tain mii cu sensul de respectarea unei obligaţii în natură stabilită anterior. iarbă. la fel. vigoare. inti tain mii: sărbătoare incasă în care se aducea ca ofrandă soarelui primii ştiuleţi de porumb ajunşi la maturitate. pretutindeni. belşug = mană: belşug în toate = mana: izvorul belşugului. soţie = mama = mami: spirit emeş care l-a făcut pe om din lut si a suflat asupra lui cu viată. a fi mare. umflătură. înfăţişare = chip: a lega. păşune. llama: animalul specific Anzilor folosit la transport. piciu: ascuns. Acest cuvînt există în etruscă identic fonetic si semantic.runasimi – graiul omului’’ = checea: covor de pîslă lucrat în mai multe nuanţe care se folosea si la învelit noaptea. soţ. Lama: înger păzitor. dor.. dar l-am găsit identic fonetic şi semantic pe tăbliţele geţilor. In româna veche nu există acest cuvînt. mullu: scoici marine aduse ca ofrandă. mic. pătură. mana: noroc. mita: relaţii de întrajutorare reciprocă între familiile unui aillu în efectuarea muncilor agricole. mama: cea care este binecuvîntată de divinitate să dea naştere. teritoriu. quichua: limba oficială vorbită în Tahuatinsuyu (imperiul incas). Inca: conducătorul incaşilor = inca. quipu: sistem de evidentă si de însemnare a evenimentelor care se ţinea cu ajutorul unor sfori de diferite culori pe care se făceau noduri. realizarea teraselor sau a canalelor pentru irigaţii = mita: sistem de relaţii care urmăresc ocolirea legii chiar dacă este un abuz = mitu: a elogia. a lega. a locui împreună. a creste + inu: paie. strămos. Termen care se găseşte fonetic si semantic în limbile anglo-saxone. care nu se vede. a linişti. a mîngîia. a apărea. quena: naiul incas cunoscut pentru melodiile pline de tristeţe = chin: suferinţă. jignire.a stăpîni + ana: lumină. broboadă. Acest termen a fost impus de spanioli pentru că incasii foloseau expresia . domeniu. .inga: adevărat. soţie. vale sau trecătoare protejată.

a mînca în pace” cu acelaşi sens. a te afla în treabă. regiune muntoasă. sceptru. a se aşeza. Paullu: fratele lui Manco Inca. a păzi. cataclismul. a lua cu forţa. proprietate. rege = rigă: rege = rig: a supraveghea. sapsi: proprietate. a lega cu sfoară. a face un şanţ = sapa: a face un şanţ. phathiri: mai marele dintr-o comunitate care desparte turmele de lama si trece puii de lama ajunşi la maturitate la turma de adulţi. a se linişte. ţesătură subţire de lînă sau bumbac sau îmbrăcăminte confecţionată din această ţesătură. trimis regal. a cerceta. a prinde pe cineva că face ceva în ascuns. unelte si nutreţ. egal în funcţie. purej: conducătorul unui aillu (clan) = puriu. podul grajdului folosit ca depozit pentru nutreţul vitelor = sa: legătură.purie: cărunt. bogăţie + na: om în viată. saya: jumătate de provincie. stîncă. zăpsi: a prinde de veste. runa: bărbat. pachamanka: expresie cu care se invitau la masă. folosire liberă si liniştită. creatorul. a înhăţa. În limba română se foloseste . a fi capabil. a aluneca. a strînge laolaltă + ia: mînă. a aşeza. tată (termen vechi) = pu: suflet. marfa cea mai comercializată la incaşi. adăpost provizoriu pentru vite si capre. a impresiona. principala sursă de alimentare = oca: măsură pentru greutate egală cu cca un kilogram. a pune în ordine. animal prăpădit. provincie.oca: cartof. a zori. domeniu. pacha: locul îngrijit de om pentru a fi folosit. a fura. cinul clericilor ce proveneau din neamul lui Inca = tarabostes: nobili geţi din rîndul cărora proveneau si preoţii – informaţie nedovedită de tăbliţele de . a se urca + ia: mînă. aţă. armă. gard improvizat în jurul adăpostului pentru vite. a pătrunde. a conduce. sapai: cultivarea pămîntului = sapa: a lucra pămîntul cu sapa. natură liniştită. a executa o acţiune urcînd = su: a ocupa în sus. In emegi patesi era seful unei comunităţi iar la latini pater avea sensul de tată biologic dar si seful clanului. opus. de curierii regali sau în caz de cataclisme naturale = tambă: viţel slab. bătrîn. ricu: suveran. tinut = saia: cusătură superficială a două bucăţi de pînză. a ucide. a aduce linişte. a se înclina. a observa. putere + ri: a conduce + u: bărbat. pietriş. a se documenta. avere. trăncăneală pentru a omorî timpul = tac: a izbi. conţinutul acestei măsuri = oca: a mînca cu lăcomie. taclla: săpăligă mică = tacla: vorbă fără rost. sarcină dată în timpul unei misiuni= suiu: – a urca. a cerceta. bucurie = pace: linişte. amplasate de-a lungul drumului si care erau folosite de armată. muncă făcută împreună de toţi membrii obştii = săpsi. pachacuti: rege incas. om prost = tam: credincios + bo: a transporta. transformatorul cultural. puric: care fuge repede = puric: parazit care sare foarte repede = pu: a tîşni + rig: a căuta. a smulge. În emegi ru: semen. rang social. tambo: depozite regale sau obşteşti. tarapuntaes: nobil.. domeniu. stare de echilibru = pace: a se potoli. a apuca + la: tînăr. a deveni alunecos. suyu: tinut. a băga de seamă. om = Rona: localitate în Maramures. fiecare provincie era formată din 2 saya care erau solidare la plata birurilor si efectuarea corvezilor. om prezent. care aparţine lui. conducător incas.

legătură. Din acest număr impresionant de cuvinte numai cîteva zeci pot fi regăsite în limba latină clasică(nu discut despre nebuloasa numită latina populară) în forme apropiate şi numai unul(ursa) este în formă identică. a plînge ca o broască = ua: cîntec de leagăn.O. română veche si emegi si cca 1700 cuvinte comune numai limbilor română si engleză. a săpa + ma: a se fixa pe. lacrimă. tucui: cel care are grijă de toate = tucu: părinte. Dictionar de Arhaisme si Regionalisme. Constantinescu-Dobridor si apărut în anul 2000 la editura SAECULUM I. În emegi uru: a păzi. sînge. deasupra. a prinde. Latina clasică. ajungînd o limbă a literaţilor si a funcţionarilor publici si fiind străină în parte sau în totalitate multor popoare pe care Roma le-a adus sub controlul ei. urinsuyu: jumătatea de sus(urin în emegi: drapel. scobitură. o comoară fără egal pe care o elimină din cultura română cei care au adevăruri gata făcute. cuvintele irlandeze comune cu româna . început. priceput. a tipa + i: a plînge.750 cuvinte. realizat de Gh. a răcori + pu: izvor. urma: numele unei regiuni renumită pentru cultura porumbului si ardeiului iute = urma: semne lăsate pe pămînt de către un animal. Si neamul emes avea un asemenea sistem de protecţie socială a indivizilor. a trezi din somn + ca: gură. contine 34. snop. Sper că nici o minte zglobie nu-i va face pe incaşi indo-europeni sau latini. Bulgăr si Gh. tată = tucu: rude. bun. warawara: luminos. neam). uru: trib de pescari ce locuieşte pe nişte insule plutitoare formate din trestie. legătură. a se osteni. zara: porumb la maturitate ce are culoarea galbenă ca a soarelui= zare: depărtare = zara: rază de lumină. wallasi: strămosi = valahi: denumirea românilor din Muntenia şi Moldova. a pune. toate acestea anulează cele 552 cuvinte latine găsite de mine în limba română. Precizez că nici jumătate din numărul de 552 cuvinte nu se găsesc identic în limba română fonetic si semantic. Titu: numele unui conducător incas (Titu Cusi). om sau rădăcinile plantelor din arătură = ur: gaură. a uşura. timp de mai multe secole a suferit o şlefuire continuă. puternic. tempu: unitate de suprafaţă considerată suficientă să hrănească o familie fără copii pe timp de un an = timpu: noţiune care exprimă scurgerea vremii = ten: a domoli. uchiu: ardei iute = uiu!: expresie rostită cînd mănînci ceva iute = u: strigăt + ciu: mîncare. Dicţionarul latin pe care l-am folosit în cercetarea mea are numai 7350 cuvinte. inimă. a lega. a şterge.plumb. dar cine ştie ce le mai trăsneşte prin cap specialiştilor în făcături! Ultima lucrare(pe care eu am folosit-o din plin). strălucitor = vara: anotimpul călduros si plin de soare sau Varvara: protectoarea minerilor care lucrează la temperaturi ridicate. a înveli uacaili: a plînge = uacăi: plînsetul copilului foarte mic. Nu sîntem urmaşii latinilor pentru că cele 2936 cuvinte identice sau foarte apropiate fonetic si semantic care se regăsesc în limba română veche si emegi si 4407 arhaisme si regionalisme formate din cuvinte emegi la care mai putem adăuga cca 3000 cuvinte din limba curentă formate în acelaşi mod. La aceste argumente mai adăugăm 260 cuvinte care se găsesc în limba engleză. de pe lacul Titicaca. mult prea sărac pentru bogăţia vocabularului vechi românesc. a tîşni.

a ascunde. afflo = a inspira. a mînca. canto = a cînta. arcus = arc. canis = cîine. bordei. cornus = arborele de corn. cingo = a încinge.si eme-gi iar ca moţ sînt cuvintele quechua. credo = a crede. trist. chingă. dispută. atît!. a pune: adduco = a trage la sine. crudelis = crud. sprijinit. lingusitor. arma = arme. calco = a călca cu piciorul. asper = aspru. îngust. attente = cu atentie. sălbăticie. gură. aurum = aur. adsterno = a întinde la pămînt. a aduce. a socoti. cauda = coadă. audio = a auzi. barbar. Cine vreau să ştie limba care a vorbit-o poporul român de-a lungul timpului pînă la începutul secolului XlX trebuie să o caute în dicţionarele de arhaisme si regionalisme si nu in limba latină clasică sau în afirmaţiile unor înţelepţi care nu pot dovedi nimic din ceea ce spun. răstignire . cicută = cucută. a deslusi. cepa = ceapă. a primi. cera = ceară. Am folosit Dicţionarul latin –român apărut în anul 1966 la Editura Ştiinţifică care are 7350 cuvinte. a micsora. ausculto = a asculta. adăpost. barbaria = barbarie. chorea = horă. a acoperi. plete. amare = cu amărăciune. comatus = pletos. acolo. cu japca. a se încrede. ardeo = a arde. a strînge. potecă. a asculta. aprilis = luna aprilie. clare = clar. dans. canalis = tub. a observa. coasă. crudus = crud. celulă. callis = cale. appareo = a apărea. suprafată întinsă. cingulum = cingătoare. Cuvinte latine care se regăsesc în formă identică sau apropiată fonetic si semantic în limba română. cărare. cornum = coarnă. În partea stîngă a semnului egal este cuvîntul latin iar după acest semn se află cuvîntul românesc sau explicaţia în limba română. crucio = a chinui. acus = ac. castro = a castra. blînd. cos = cute. armă. coqua = a coace. acolo = acolo. barbarus = străin. a brăzda. caldus = fierbinte. ah = ah. a lua masa. crucis = cruce. acoperit cu aur. anguste = strîmt. sălbatic. plîngere. Aşa de puternic am fost latinizati că limba română a păstrat cuvîntul dava cu sensul de reclamaţie. a plasa banii într-o afacere. cîrcotaşă. barba = barbă. acclaro = a arăta clar. costa = coastă. capra = capră. adstringo = a lega. bruma = iarnă. circus = cerc. attingo = a atinge. area = arie. carnis = carne. arcano = pe ascuns. a observa. Dar dabele erau centrele politice si sociale ale triburilor geţilor unde se judecau pricinile grave şi se hotărau treburile importante pentru întreaga comunitate. animal = animal. cerno = a cerne. certatio = ceartă. coma = coamă. bracatus = îmbrăcat în nădragi. unealtă pentru adunat jarul la cuptor. attentus = atent. curcubeu. campus = cîmp. amarus = amar. acclinis = rezemat. allego = a alege. crista = creastă. asylum = loc de scăpare. cantus = cîntec. a îmbuca. argentum = argint. autumnus = toamnă. casa = colibă. canal. a aduce. bonus = bun. bene = bine. a fierbe. colloco = coloca. cela = cămară. bos = bou. cornu = corn. carrus = car. addo = a aduna. violent. cervus = cerb. a primi. înclinat. chorda = coardă la un instrument. azil. aer = aer. celo = a celui. annato = a înota către. a = a. ceno = cina. auratus = aurit. femeie rea. aratio = aratul pămîntului. adiutor = ajutor. coacervo = cociorvă. annus = an. cado = a cădea. necopt. gresie. bucca = obraji. aro = a ara. albus = alb. econom cumpătat. attat = vai!. attendo = a fi atent. blande = măgulitor. a aduna grămadă. computo = a calcula. a însela. a se arăta. accolo = a locui în preajmă. cresco = a creste. Aceste centre aveau si rolul de centre de schimb a bunurilor care prisoseau. a afla. annuus = anual. caseus = cas. a asterne. cu arcanul. caput = cap. collinus = colinar. vacă. cald. angusto = a îngusta. acer = ager.

a suspina. mors = moarte. fetura = fătat. nos = noi. fumus = fum. meritum = merit. latro = a lătra. maius = luna mai. marito = a mărita. mamma(tîtă. lignum = lemn. gustus = gustat. frigus = frig. frigo = a frige. mînie. noctu = în timpul noptii. roadă. digitus = deget. . heredis = herede. floris = floare. îngrijire a trupului. firimitură. nucis = nucă. a detuna. lenis = lin. gula = gură. inceptum = început. lingua = limbă. lacteus = de lapte. inno = a înota. morum = mură. dator = dătător. fraga = fragi. laudo = a lăuda. illacrimo = a lăcrima. do = a da. fructus = fruct. culmen = culme. flacără. funis = funie. cuculus = cuc. genu = genunchi. dulce = plăcut. locustă = lăcustă. lacus = lac. femina = femeie. humilis = umil. vîrf. nodo = a înnoda. curto = a scurta. miratio = mirare. mollis = moale. nebula = negura. nefericit. iracundia = iracandia. floccus = floc de lînă. mortuus = mort. herba = iarbă. locus = loc. inclinatio = înclinare. iubeo = a dori. dulce. cum = cînd?. mugio = a mugi. ligo = a lega. incepto = a începe. malleus = mai. lutum = lut. miser = mizer. mica = mic. lana = lînă. lingo = a linge. latus = latură. larghete. fulguro = a fulgera. directe = drept. luteus = lutos. focus = vatră. homo = om. nomen = nume. humilitas = umilintă. musca = muscă. filia = fiică. lingula = lingură. incipio = a începe. murmuro = a murmura. lumen = lumina. milium = mei. merula = mierlă. duro = a dura. dense = dens. lippus = lip. des. mollio = a înmuia. fusus = fus. lupus = lup. intra = înăuntrul. impugno = a împunge. fulgur = fulger. smoc. luna = luna de pe cer. inclino = a înclina. lupa = lupoaică. iuro = a jura. nigrum = negru. sîn) = mama. miseria = mizerie. furca = furcă. facere = a face. fenum = fîn. manica = mînecă lungă. nurus = noră. duo = doi. inumbro = a umbri. frater = frate. a tortura. gemo = a geme. multum = mult. murus = mur. fuga = fugă. illumino = a lumina. funalis = funie. nasus = nas. liber = liber. libero = a libera. gusto = a gusta. incingo = a încinge. lacrimo = a lăcrima. muscus = muschi. gelu = ger. fumo = a fumega. gallina = găină. large = belsug. gener = ginere.pe cruce. a declara. frico = a freca. foc. ferrum = fier. meus = al meu. heri = ieri. lacrima = lacrimă. sărac. filius = fiu. mentis = minte. ciocan. mulgeo = a mulge. latro = lotru. draco = balaur. fugio = a fugi. ira = ira. latratus = lătrat. dormio = a dormi. manus = mînă. mustum = must. curatio = curătenie. detono = a tuna. gena = pleoape. nato = a înota. hospita = oaspete. mel = miere. farina = făină. în ce fel?. inde = inde. insula = insula. medulla = măduvă. fera = fiară. iugo = a înjuga. nascor = a se naste. murmur = murmur. ningit = ninge. a chinui. hei! = hei!. fames = foame. mendacium = minciună. massa = masă. margino = a mărgini. fur = fur. filum = fir. grămadă. nodus = nod. mensura = măsură. fundus = fund. duco = a duce. mola = moară. longus = lung. mutus = naris = nară. numero = a număra. montana = montana. a căsători. hot. mollesco = a molesi. mugitus = muget. menta = mentă. neam. intro = a intra. mater = mamă. humeo = a fi umed. impingo = a împinge. nedum = necum. marginis = margine. furia = furie. uimire. mare = mare. gazdă. mons = munte. gît. iuratus = care a jurat. gust. mînie. a ataca. mulier = femeie. topor. figo = a înfige. morior = a muri. muto = a muta. macero = a măcina. natio = natiune.

sitis = sete. tortus = tort. unda = undă. scrofa = scroafă. spartgo = a sparge. pelagus = pelag. pote = a putea. sex = sase. pungo = a punge. septem = sapte. subiratus = supărat. octo = opt. tono = a tuna. sedeo = a sedea. ruina = ruină. probosus = a probozi. stringo = a strînge. signum = semn. plango = a plînge. . ramosus = rămuros. uro = ură. una = una. puteus = put. sonus = sunet. puteo = a puti. singuli = singur. tuli = tuli. pugnus = pumn. bubă. turma = turma. spumosus = spumos. boccea. ripa = rîpă. prosto = prost. sto = a sta. sors = sort. umbrosus = umbros. totus = tot. serum = zer. ramus = ramură. piezis. rupes = rîpă. tussis = tuse. umbro = a umbri. rideo = a rîde. saltus = salt. rotundo = a rotunji. tondeo = a tunde. pasco = a paste. pectus = piept. pastor = păstor. rogo = a ruga. occupo = a ocupa. unus = unu.obliquus = oblic. roto = a roti. soror = soră. oleum = oloi. tres = trei. reparo = repara. securis = secure. olla = oală. passus = pas. occupatio = ocupare. scio = a sti. turba = a turba. pascuum = păsune. rapio = a răpi. popa (cel care face jertfele) = popa. parens = părinte. tacite = tăcute. liniste. paco = pace. pomum = pom. partio = a împărti. panis = pîine. împreună. uber = uger. spatha = spată. trudo = a trudi. semen = samăn. raro = rar. socer = socru. penna = pană. usura = uzură. plumbum = plumb. tu = tu. occido = a ucide. sarcina = sarcină. ustulo = a ustura. semino = a semăna. sanguis = sînge. rota = roată. salis = salcie. ruinosus = ruinat. odiosus = odios. tegula = tiglă. somnus = somn. pono = a pune. portio = portie. prunus = prun. suffulcio = a sufulca. pomarium = pomărie. paries = perete. sono = a suna. tendo = a întinde. unguis = unghie. saturo = a sătura. salto = a dansa. strămosi. st! = sst!. saluto = a saluta. pellis = piele. udus = ud. ordo = ord. ursoaică. podagra = podagră. risus = rîs. tempus = timp. a arde. tyrannis = tiranie. spurcus = spurcat. sorbitio = sorbitură. pedica = piedică. pullus = pui. rumino = a rumega. sortitus = sortit. rosmarinus = rozmarin. ulcero = ulcera (a fi plin de răni). porta = poartă. sal = sare. perdo = a pierde. tilia = tei. livadă. ros = rouă. prunum = prună. usus = uz. urceus = urcior. tussio = a tusi. testu = test. sufflo = a sufla. pons = punte. ursi = a urzi. palea = paie. traho = a trage. suffero = a suferi. sub = sub. susurro = a susura. miros. taceo = a tăcea. turbo = a tulbura. porcus = porc. stomachus = stomac. destul. stupro = a stupi. sedes = sedă. satur = sătul. stinguo = a stinge. saccus = sac. oculus = ochi. seu = sau. termino = a termina. ursus = urs. spuma = spumă. praeda = pradă. rumpo = a rupe. truncus = trunchi. tamen = taman. turtur = turturea. odor = odor. liniste. tingo = a întinge. pacis = pace. timeo = a se teme. salio = a sări. ultimus = ultim. sudor = sudoare. putridus = putred. sudo = a asuda. pila = pila. tremor = tremurare. urtica = urzica. tonsura = tunsoare. taurus = taur. tyrannus = tiran. plene = plin. rado = a rade. tortor = tartor. sir. rotunde = rotund. turbate = turbat. sagitta = săgeată. sitio = a fi însetat. stirpis = stirpie. ungo = a unge. stela = stea. obligo = a obliga. porto = a purta. surdus = surd. stellatus = înstelat. umbra = umbră. temeritas = temere. pinus = pin. os = os. ulcus = ulcior. rancidus = rînced. subtus = supt. susurrus = susur. saline = salină. sagitto = a săgeta. placo = plăcut. socrus = soacră. oh! = oh!. tremo = a tremura. a întepa. teneo = a tine. spina = spin. primus = primul. spica = spic. sterno = a asterne. populus = popor. repens = răpezime. sat = sat. rodo = a roade. pereo = a pieri. palus = par. ulmus = ulm. pallidus = palid. palma = palmă. tergeo = a sterge. sorbeo = a sorbi. statura = statură. a sălta. spurco = a spurca. ursă = ursă. partis = parte. sugo = a suge. unde = unde?. russus = rosu-închis. rea = rea. torqueo = a toarce.

dicţionarelor” paleoakkadiene si paleobabiloniene. Scrierea sumeriană este în cele mai multe cazuri monosilabică (aglutinantă). forţă putere) dobă. alături de civilizaţia egipteană este fundamentală în evoluţia civilizaţiei europene si a celei din vestul Orientului Apropiat.e. Limba română veche surprinde trecerea vocalei u în o ca în cazurile dubă(dub: a bate cu putere ..o” din emegi. a fost transcrisă totdeauna în vocabularele semite în ..u”. venio = a veni. vitis = vită. Un cuvînt(fonem) se putea citi în mai multe feluri. vis = vis. i. cioc.vaca = vacă. vena = vînă. vitellus = vitelus.e. venia = voie. t sau nu au reuşit semiţii să le redea în dicţionarele lor. vadum = vad.şi” aşa cum fac cei din Muntenia cînd vor să-i zeflemească pe moldoveni . z înlocuit cu s sau ş. velo = a înveli.p” şi invers.ci” şi au fost transcrise prin sunetul .n. . Aceste limbi nu aveau sunetele .n. g înlocuit cu c. Sîntem din acelasi neam cu emeşii (sumerienii) Civilizaţia emeş(sumeriană) a marcat foarte puternic civilizaţia lumii si importanta ei. verbum = vorbă. tobă sau durni(dur: locuinţă + ni: gazdă. dormi. Unde am considerat că traducerea semită a modificat sunetul original am trecut termenul propus de mine si ulterior termenul . ă ca a(masea-măsea). vocalele ă. vultur = vultur.şe”. sog. În paranteza rotundă am pus sunetul care nu a fost scris în textele emeş. v... vespa = viespe. Prestigiul extraordinar al acestei culturi a fost recunoscut chiar de cuceritorii akkadieni si ulterior babilonieni care au folosit această limbă în oficierea cultului religios. î au fost transcrise prin a. vicinus = vecin. care au încercat să transpună într-o structură semită o limbă aglutinantă. vendo = a vinde. se poate scrie su+par+ca sau sub + ir + ca sau su + bir +ca). În limba română prin unirea a două sau mai multe monosilabe a limbii vorbite în mileniul Vlll – lll î. a se răsuci) dorni. Vocala . î ca i (cînd-chind). Consoana . a lovi. venator = vînător. viridis = verde.. În paranteza pătrată am pus cuvîntul din limba engleză cu explicaţia aferentă. În partea stîngă a lexiconului se găseşte cuvîntul din limba română iar după semnul (=) urmează cuvîntul emeş cu sensurile aferente. volo = a voi. a pune + a: braţ. a scăpa. vinum = vin.pi şentru”. valles = vale. Emesii aveau obiceiul să nu mai scrie ultima(sau ultimele două) literă aşa cum fac oşenii în vorbirea lor curentă. j. Limba emegi nu avea consoanele f. chiar dacă structurile sociale si politice ale emesilor erau dispărute de mai bine de 1300 de ani. vidua = văduvă. (sug se poate citi ciug.ce” moale. a se învîrti. soc) sau se scria în mai multe feluri dar avea acelasi sens(sopîrca: a linguşi.b” de multe ori devine . vas = vas. vita = viată. ciog. ciuc. vocis = voce. fenomen întîlnit şi pentru d înlocuit cu t. vae! = vai!.. Emegi(limba sumeriană) a fost limbă liturgică în Mesopotamia pînă în secolul V î. verres = vier. corect .pi centru” cu . Traducerea limbii sumeriene s-a făcut cu ajutorul . a umbla cu şmecherii. persoană.. vipera = viperă. vicinia = vecinătate.. vulpes = vulpe. puţine cuvinte sunt compuse din două sau mai multe silabe.. video = a vedea.ce”. . virga = vargă... limbi semite şi înrudite între ele. De reţinut că şi în prezent arabii(urmaşii semiţilor) care au studiat în România pronunţă consoana p ca b(bobor – popor). au rezultat cuvinte noi dar cu sensuri apropiate sau identice monosilabelor iniţiale.. vindico = a vindeca. vermis = vierme. venatus = vînat. Fenomenul este asemănător dacă s-ar încerca transcrierea limbii chineze cu alfabet latin. venenum = venin.

. 100000 tăbliţe de lut cu scriere emegi dar nici jumătate nu au fost descifrate iar pentru scrierea veche pictografică dificultăţile sunt si mai mari. română) si consider o mare datorie a statului român să dispună măsuri care să ducă la o implicare majoră a persoanelor interesate din România în descifrarea tăbliţelor de lut care poartă scrierea emegi. Sang-gi îsi spuneau emeşii şi termenul a fost tradus eronat după . Mai există expresiile: . a conduce. fîsie de pînză sau piele folosită pentru fixarea şeii.a-l tine chingile” – a fi sau a se simţi în putere.a tine în chingi” – a constrînge. De Anul Nou în Moldova se umblă pe la casele oamenilor cu dansul căluţului care începe cu expresia . se consideră că aparţin de vechi familii boiereşti. clasa nemeşilor. Mai există termenii a nemeşi cu sensul: a boieri. a înnobila.. Toate sensurile se pot reduce la următoarele: a apăra. sîngi: element care a stat la baza constituirii clanurilor si a ginţilor avînd un strămoş comun = sang-gi: persoană care aparţine prin naştere aceluiaşi grup. germană. Sunt convins că sensul multor cuvinte a fost influenţat de traducerile succesive(emegi. de neam mare. . Ei nu se amestecă prin căsătorie cu ceilalţi săteni. Cuvîntul hora are sensul de a dansa în cerc iar în eme-gi cuvîntul hura are sensul de neam. a sări si zur-zur: a se zgudui. engleză.me” şi acelaşi sens poate fi explicat cu mai multe expresii(putere = a. a proteja. Au mai rămas destule comunităţi care să-si continue existenta milenară. nemeşie: rang social. sunt foarte chibzuiţi în acţiunile înfăptuite si sunt foarte demni.. vită.. liberă de orice dogme preconcepute privind originea neamului si limbii noastre. Chiar dacă timpul ne-a despărţit de peste 5000 de ani. su. calitatea de nemeş. a se clătina. prima categorie. a fi în stare = Ki-en-gi: teritoriul pe care mai tîrziu semiţii l-au numit Sumer. nemeşug: nemeşie. a se trage din. Limba engleză păstrează aceste sensuri prin cuvîntul king.cunoscut de sumerologi. era apărat natural la est si vest de fluviile Tigru si Eufrat. În limba română avem cuvîntul chingi(cu primul i pronunţat mai lung) cu sensul de bucată de lemn lungă si îngustă care se fixează pe un alt lemn cu rolul de a-l întări. babiloniană. prinsă de hloabe şi folosită pentru protecţia abdomenului la cai. a se opri. a-si avea originea. a fi uniţi. a sălta. noi românii mai păstrăm vechile tradiţii si obiceiuri. prima clasă socială. Cuvintele emegi au mai multe înţelesuri ajungînd să treacă de 250 pentru expresia . usu). hop zurzur” iar emesii au ambele cuvinte hup: acrobat. a susţine. a controla. În regiunea Oaş(Us) din nordul României există o comunitate rurală de indivizi ce-si spun cu mîndrie nemes. folosită în special la schelele din construcţii. la sud de mare iar în nord au construit mai multe ziduri de apărare. Precizez că s-au descoperit pînă în prezent cca. a învîrti. Consider această greutate explicabilă pentru un străin de această limbă dar nu si pentru cel care stăpîneşte foarte bine limba română veche si are o minte isteaţă.. sunt oameni de încredere. fîşii de pînză sau piele din hamul cailor. a bucura pămîntul.a lăsa din chingi” – a lăsa liber. termenii fiind foarte greu înţeles. akkadiană. totalitatea lor. cel mai de seamă. Chindie este denumirea unui dans iar la emesi ki-e-ne-di are sensul de a dansa. cingătoare de pînză groasă folosită pentru protecţia abdomenului la femeile însărcinate sau la oamenii care fac efort fizic deosebit. Ţinutul locuit de emeşi se numea Ki-en-gi.. face pe cineva boier. a ocroti. Neamul emeş(sumerienii) cînd au plecat din ţinutul actual al României nu au lăsat în urmă o imensă pustietate.

a conducătorilor iar poporul să se numească . slab. Să repet emes. Intr-adevăr emeşii de cele mai multe ori purtau pe umăr o pînză care era înfăşurată pe trup. drăgut. Prin repetare. În raport cu vecinii semiţi. În sudul Iraqului există în prezent un grup etnic ce îsi spune emeci. urmaş) care vine în sprijinul ideii arătate mai sus. gige si giga cu sensul de chicoteală. Dar el este păstrat în limba română cu sensul de val de pînză.. corect ar fi neam ales. a încuraja. Termenul gig are sensul de trist.capete negre”.descifrarea tăbliţelor de lut prin . poporul civilizator. ciripeală. eme-gi.. Este o certitudine că gig trebuie tradus şi prin mîndrie. În urmă cu 4500 pe acelaşi teritoriu a locuit neamul emeş(se poate citi şi emeci) – o ramură a strămoşilor noştri carpatici – care vorbea o limbă numită eme-gi. emeci. melodia după care se execută acest dans. Un popor plin de veselie si vioiciune aşa cum erau emeşii nu putea fi negru în suflet sau la minte. a batjocori. a radia. Este inadmisibil ca limba unui popor să fie aleasă. Limba română veche mai are cuvîntul gigă ce este un dans englezesc(jig) dar şi irlandez executat cu vioiciune si veselie. a lua peste picior. codite de păr. a cînta) cu sensul de vioi.sumerieni” dintr-o interpretare eronată a termenului de Sumer folosit de akkadieni pentru teritoriul dintre Tigru Eufrat şi Golful Persic. negru. Dacă ei nu aparţineau rasei semite iar statuile îi prezintă cu părul subţire. Poporul care locuia acest teritoriu se numea emeş sau sang-ngi . mîndru. nobil. Trebuie să arăt că termenul gi poate fi tradus şi prin a strînge părul. În limba irlandeză există cuvîntele gig... Un alt termen folosit pentru poporul emeş este sang-gig tradus gresit tot prin . pieptănat cu cărare pe mijloc şi legat în coadă la spate(cum poartă părul şi în prezent călugării români sau cum purtau moţii) consider că este o greşeală traducerea .n. Irlandezii au cuvîntul giogadh cu sensul de a scoate strigăte ascuţite. poporul ales sau civilizator. demnitate. a se hîtjoni. a chiui. pagubă. subţire şi gigăt(gig: bucurie. ei erau cu adevărat un popor civilizator..poporului ales” pe care l-au folosit cu foarte mare abilitate în epoca modernă.capete negre”. învingătorii lor semiţii. a striga. adică poporul mîndru. a nobililor. slab) cu sensul de slab. civilizator. Deşi au dispărut ca stat în secolul XVlll î. aparţine prin naştere grupului) si poate avea în eme-gi sensul de neam ales. mîndrie + at: tată.capete negre” şi trebuie înlocuită prin poporul ales. sumbru. le-au cultivat limba si religia pînă în secolul Vl î. boală. veselie. ceea ce-i făcea să se deosebească de semiţi care umblau cu bustul gol. distracţie identic cu gigia al nostru. popor nobil. Tot în irlandeză mai sunt cuvintele gigea si gigi cu sensul de chicoteală. dovedind imensul prestigiu de care se bucura cultura emeş. chiot. limbă aleasă sau oficială. civilizator.capete negre” de parcă iar fi potopit rîia pe toţi. Ei îşi numeau tara Ki-en-gi cu sensul de ţinutul neamului înţelept sau a demnitarilor de sînge nobil. mîndru. a sfida şi care păstrează ambele sensuri din limba română pentru gigat ceea ce confirmă o traducere incompletă a cuvîntului gig din eme-gi. a străluci de bucurie. nobil.e. Limba care o vorbeau se numea eme-gi cu sensul de limbă a neamului conducător.. Tot noi păstrăm termenii: gigat(gig: tristeţe. suferinţă + at: schelet. vesel(gi: tînăr + gi: nobil mîndru + a: odraslă. cuvîntul gi a ajuns gig(gi: om tînăr + gi: nobil mîndru. Iudeii. în captivitatea din Babilon cînd si-au prelucrat propriile mituri şi legende au preluat din această cultură toate miturile iudaismului inclusiv mitul .n. demn iar pe tăbliţele geţilor am găsit cuvîntul gig cu sensul de frumos. popor civilizator. Fantastic! Emesii au traversat istoria şi ne sunt contemporani! Dar istoria le-a făcut o mare nedreptate prin Jules Oppert în anul 1855 cînd a botezat acest popor necunoscut cu numele de .. Limba română mai are cuvîntul gigia cu sensul de tînăr frumos si plin de farmec.e. neam civilizator sau neam nobil. chipeş.

noroi. ici: aici. sîngi: figurativ cu sensul de suflet. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. Se mai foloseşte si înjurătura . găvozd. suflet parşiv. necaz. a lăsa. respiraţie agitată. caracter. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VI i: strigăt de uimire. a privi. glod = im: argilă. a ocoli. a se uita. slim. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. şiretlicuri. a aprecia. mentalitate ca în expresia . ima: a murdări. a lua = i-i: a se ridica. oraşul celor sase coline = ias: sase. ii: a merge.iar tara lor se numea Ki-en-gi. necaz = i: strigăt de durere. individ periculos. înainte. familie blestemată. imas: păşune. mîl. exprimă un îndemn. privire. fel.sînge rău” care semnifică om parşiv. a zări.. a lăsa. suflet rău. ie: da. lip. a trimite. a ieşi afară. persoană închisă în sine. Trebuie arătat că în limba quechua(limba folosită de incaşi) sango semnifică suflet. a înjura. aspect. a dăinui. înclinare. a rezista. a trimite. pană. a tine. supărare. staul. Numele este fără discuţie emeş şi poate fi interpretat prin conducătorul neamului străbun. a se duce = i-i: a trimite. darul sau bunul ce se dă cu mîna = ia: cinci. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. nămol. ie: a da. Canalul Um Kasr este tot o denumire emes(um + kas +ri) cu sensul de rîul care curge dirijat. a da de. Dacă dispărea poporul care a creat aceste structuri fonetice. jeg.igi: ochi. asa e! = i-i: a da de. . a lăsa. fire. iesire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. plimbare. im: murdărie. Trebuie cercetat acest domeniu pentru a aduce adevărul la lumină. conştiinţă. a înfrunta. astăzi nu le mai auzeam. a mînji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. a înţelege. ima: a întina cu vorbe. tină. ia: de la verbul a lua. a batjocori = imi: minciună. locul unde pasc vitele si oile si se stabileşte stîna. adică cinci degete de la mînă. Nimeni nu s-a gîndit că muncitorii care participau la săpăturile arheologilor erau urmaşii celor care au creat acea cultură fabuloasă a emeilor(sumerienii). termenul de Sumer fiind specific culturilor semite care s-au suprapus peste cultura emeş. a conduce afară. a merge pe stradă. caracter pervers. Iasi: oraş în centrul Moldovei istorice si capitală pentru 321 de ani. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. reputaţie proastă. a consulta. şi care fără să ştie participau la descoperirea propriului trecut! În Consiliu de Administrare al Iraqului din 2004 exista un reprezentant cu numele de Baralulu. a vedea. toloacă = imas: stînă de oi sau de vite. zoioşie. a înjosi. supărare.sîngili mă-ti” cu sensul de blestemat să fie neamul care te-a zămislit si te-a format ca om = sang-gi: suflet rău..

a spune. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate si frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi si Dumnezeu. iti: a se ivi numai cu capul. a face din. tulpină. legătură. pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. fierbinţeală rezultată de la mîncare. a ridica o movilă. a aparţine unei comunităţi ce se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. egal. a se repeta. vargă. întocmai. a reveni. fibră. a sprijini. căldură mare.enger: înălţime. protectoare a individului de la naştere pînă la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. cult. iar. pentru un moment sau pe furiş. a asculta. clar de lună. a alina. viitor. aspru. mulţime. în depărtare. a face necazuri. inima: casă a sufletului si conştiinţei în sens religios. asa este.sabra: intendentul templului. jordie = japa. putere divină. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta.sab(a): a tăia afară. jac: jaf. drum cale. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inimma: cuvînt.in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. promisiune. a se ghemui.sa(i): albie de rîu. a trage. creangă. a lumina. a face. duhoare. inca: iaca. îngespa: femeie pusă pe ceartă. a susţine. tel. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie. a ucide. iar = in-ga: la fel. a spinteca. tolerantă. a împărţi. întocmai = inca. cruce. de strajă. exist ca persoană = is: persoană. din nou. îs: sunt. în urmă. noastră. în spate. a distruge. nostru. gust neplăcut = iz. a lovi. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. japă: nuia subtire si elastică. necaz mare = jala. boare. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez si îl veghează toată viata = inger. sclipire. potlogar = jabra. la fel. a ajuta. adevărat. a măcelări. scop. a usura. a apărea.sag: a devasta interiorul unei case. a lîncezi.sab: a măsura. prădăciune = jac. vorbă. a şerpui. jurămînt. neplăcut. înfierbîntată. a se zgîi = iti: lună. a sta întins. a prăda. mijlociu. asa este. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului. izi: a construi din pămînt un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. a se arăta puţin. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. a se ivi. direcţie. nelinişte. oracol. a creste jale: stare psihică ce inspiră frică. cult. jai: mulţime de pui de peste = jai. sfîrsit. jabrac: om de nimic. teamă sau disperare. aventură amoroasă. a suferi. subtire. a arunca o privire fugară si curioasă. jap: distantă echivalentă cu o aruncătură de piatra = jap.i-zi: lemn. a cuceri. a mişca. cel care adună ofrandele si obligaţiile. iz: miros deosebit. a confirma ceva. a descărca. a aduna. amar. a ondula. a stăpîni. putere divină. din nou. a delimita. a . a expune. a scădea. mirosul specific al lemnelor arse. egal. a strînge de-a lungul. a şti. a răni. izî: a mînca = izi: foc.inga: iar. a apărea încet.sa-la: a păcăli. apartenenţă. organ al corpului uman. inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat.

tare. a merge de-a curmezişul. a umbla aiurea.sub: a arunca. a croi pe cineva cu biciul = jepi. a lovi. voinic. a se freca pe piele. mizerie. neserios.gig: tînăr. juli: a jupui piele prin cădere si frecare = juli. leghin: flăcău. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. a pisa. grămadă. june = li-gi-in: tînăr. a fugi. a exagera. închis. laf: palavre. lala: a cînta o melodie fără cuvinte. a alerga. a răsplăti. plăcere. a face seminţe sferice. a aduce. a încînta. tare. a sili. rotofei. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. leru: gust. dală. lagam: mină sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. a hăitui. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv inclusiv de către geţi. plac. a se murdări de jos pînă sus. a se înfierbînta. popor. a spune. jup: a trînti jos. a dobori. a pune pe fugă.gib: a merge după plug. les: cadavru = lis: pomană. vigoare. a trăncăni = lalla(i): neserios. a bate. vrajă. deficientă. strămoş mitic. a lungi. a pomeni după moarte. a minţi. a prepara. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. dorinţă = liru: forţă. a îndrepta. lela: a hoinări. a alunga. rîp = jip. a lălăi = la-la: bucurie. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. lălăi: a vorbi fără rost. rezistentă. taifas = lah: a şti. a trînti. a face exerciţii pe tăbliţă. jeg. a lua. a măcina. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş. jeg = jîg. slin = jip. construcţie cu caracter religios = lacas. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. mîndru. construcţie din buşteni pe povîrnişul unei coaste. a fi violent. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a mîna.doborî. a se murdări de sus pînă jos. a se grăbi. a înfăşura. jic: om tinerel si voinic = jic. slin. a se plimba. lip.gir: fructe. jep: murdărie pe pielea omului. grăsuţ. a convinge. lespede. a striga. nobil. jilip: construcţie din bîrne si scînduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii. tînăr fermecător. a lega. a denunţa. a urmări. jgheab.se-bi: a fi mînios. vorbe. rod. jepi: a arde una cu biciul. jărî: a alerga. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. hoinar. lagăr: împrejmuire păzită. brun. rîp.gig: negru. a pune mîna = lu-a: a duce. jeg. ofrandă de la morţi. . fără rost = lala: nepăsător.sar(i): a goni. loc de staţionare a trupelor.gib: întunecat.gilib: par. a doborî. a se întinde de-a curmezişul. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars. a lua. sexul bărbătesc. jîg: murdărie. fericire. bară. nepăsător. a da o raită. spaţiu pentru adăpost. a amesteca.sul(i): grabă. a se sprijini. a fi spumos. lacas: locuinţă. a azvîrli. a arunca la pămînt = jup. puternic. întunecat. jip: murdărie. a se înnegri. a goni = jărî. şcolar. a alerga.

şuvoi.me-du-ga: zeii mei. mas: popas peste noapte. a arunca. lungan: om mare. ciudă = ma-ra-az: exuberantă. 2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. om cu stare deosebită.lume: gloată. . melic: obicei. lutui: a unge cu lut. mulţime. om înalt = lugal: stăpîn. deoarece. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. a întovărăşi. întunecat. închis. a conduce. a bate. a ieşi din albie. care urcă. aşezare. a bate cu furie. puzderie. belşug. a da. a creste belşugul. violentă. mîli: a acoperi cu nămol = mili: negru. mania: a mînui. metoc: mănăstire mică. slab. torent. ca în expresiile. a convieţui. nepăsare. putere necontrolată = lum(e): mulţime. măciucă = ma(i): a întări. fără judecată. mana: bogăţie. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. maraz: pornire. binefăcătorii mei. înălţime de munte acoperită cu pădure si care de multe ori este învăluită în ceată. a inunda. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mînios. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalentă valorică ce avea rolul de monedă. a purta îmbrăcăminte largă. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. femeie care naşte un copil. mîni-ta sau mîni-sa = mini: soţ. pentru că. persoană. necaz. bogăţie. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. moasă: femeia care asistă si ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. nor. a veni în valuri. inundaţie. majî: unitate de măsură între 50 – 100 kg = majî. mare. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. a convieţui. rîu. a sfărîma. marghidan: vînzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. om mare. măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. rodul fericirii. cătun. a slăbi puterea. o barcă largă. muncă grea. menţinere. menită: cuvenită = menita. crescută bine. o plută mare. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte. a accepta. unitate de măsură de 1/2 kg. protejare. a dirija = mana: asociat.masi: jumătate.me-ni-da: pentru sine. pereche. tineresc. soţie. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a potoli. mîni: mamă. a spori. vacă în anul trei. a potopi. belşug = mana: pereche. a folosi. cu capul în nori. 50. bunăstare. a gîfîi. pereche. lovitură. a sufla greu. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. prostesc. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. mîini. apucătură. loc de găzduire = metoca. puzderie. masiv. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. pe sine. fluviu mare. nărav.

apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. tristeţe. a bea. spinare. zburătoare. lovitură. murui: a unge un perete cu pămînt amestecat cu apă. na: nu. a fi în dezacord = na: nu. mizerie. a lăsa urme de la fierul înroşit. a se legăna = na: a da. a burniţa. îndrăzneală. mul: muselină. a curge. a fi. a lega. muiat. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. gură. mos: suprafata de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun si care în timp a devenit proprietate ereditară = mos. a plesni. posibilitate = modru. frumos. a păzi. a aşeza. a bate. spre. afine = mur(a): vegetaţie. sarcină. interval. lovitură. melancolie. a pălmui. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stîrnesc rîsul = mucali: a rîde în hohote. a lupta. mură: mure. a lipi rău un perete de pămînt de la o casă. a striga. tovarăş de viată. a refuza. drag. molie. a priponi. a speria. a murdări.modru: mod. muşiţă. a scufunda într-un vas mare. a urzi ceva. mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine pînă devin pastă = mujde. a pălmui. putinţă. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec. a cere. mue: figurativ si vulgar cu sensul de gură pentru sex. a oprima. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pînzele la o corabie = mudla: stîlp. a tipa. striga. intrare. a căuta. a tăia. scump. a striga. a înfrunta. moi: ud. fluture = mu-sen: insectă. . tesătură foarte fină = mul: strălucire. a aşeza. a pune un par. a mînia. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. animal care se tîrîie. lucru important = nam: tată.mus-de: a opri munca. na: a da. sosirea serii. conducător. murg: amurg = murgu: către. decesul = mor. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. a zdrobi. a radia de bucurie. a despica. a îmbrăţişa. a umbla pe jos după ceva. înflăcărare. a se ghemui. complet. mor: sfîrsitul vieţii.mus: suprafaţă de teren.mudru: ciocan cu cap rotund. drag. nam: lucru voluminos. a tipa. soartă. mijlocul unei suprafeţe. a sta la pîndă. chip. responsabilitate. fel. frecvent întîlnit în cîntecele de dragoste = murgu: a încăleca. a pregăti. funcţie. musină: tîntar. întreg. musina: a căuta mirosind. a se îmbujora. destin. a se legăna. a murdări. injurie = mu(e): injurie. a sfărîma. a fi. coamă. fată. a pune masa. a se frămînta. murgu: cal de culoare închisă. a adăpa vitele. divinitatea lunii la emeşi. leoarcă. a aduna murea: haină femeiască fără mîneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. nadă: momeală = nada: culcuş. insectă. căldare = mu(i): a boteza. a smulge din rădăcini.mur: a înconjura. a blestema.

nini: expresie cu care se cheamă vitele. a sparge. a însufleţi. a prăda. putere. important = nim: a fi important. impunător. a muri. a roade. ninta: mentă = ninta. a împodobi cu flori. a se opune. furaje pentru animale. a sta la pîndă. familie. rogoz. clan. seminţie. nemi: a se înrudi. mulţime. ţinut. a mîngîia = ninni: pipirig. soartă. înscris adevărat = nam-en: stăpînire. uimire. a fi fricos. a semăna. important. important. alternativă. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă si doare la lovire = nigu: îngrăşat. ostilitate = ne: a tine seama de. tată. nir: pasăre de baltă. respect. trup. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. a fi uluit. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. a inspira veneraţie.. groază. a diminua înjosirea. pîclă. o categorie de persoane sau animale. ni la el” = ni: vigoare. luna unui zeu cînd se aduceau jertfe. năucit. a se teme. a se ridica. violentă. a se uimi = ne-ra: năucit. stăpînă. zăpăcit. individ.namea: înscris oficial. legătură. a slăbi. a se înălţa. . adevăr. adevărat. întristare = ni-guru: spaimă. refuz. doamnă. cinste. ni: uimire. veneraţie. a se speria. groază. nete: om prostănac = ni-te: singur.ninda: a înflori. a înmulţi în aritmetică. a amesteca. nil: praştie = nil: a inspira groază. strălucire. negură: nori negri si întunecoşi. principal. culcuş. persoană care vrea să iasă în fată . clan. niri: a se uimi. danie. a se învăţa. superior. umflat. a confunda. nănas: dar. a se ghemui. crescut. ceva = ni-is-cu: alegere. a îngrozi. patroană. a înflăcăra. miros plăcut. stăpînă. ne: negaţie. a bate. nădi: a înnădi. rude = nam(ne+am): responsabilitate. sediul puterii. obiceiuri. înfricoşător. ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. neam: popor. patroană. nilă: milă. a-i fi frică. pomană = nan-us: moarte. nera: a se ului. nană: termen de respect cu care se adresează la tară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vîrstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. frică. a inspira frică. destin. a fi rudă cu = nim(i): neam ales. tărie. a se ului. a se stinge. a fi buimăcit. veneraţie amestecată cu frică. a creste. demn de încredere. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. relaţie. doamnă. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată. neni: nană = nini: soră. afacere. papură. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. a fugi. nim: interes. corcodel = nir: a desface aripile. înaltul preot.

a săruta. a pleca la păşunat. o: sunet care exprimă uimirea. ocoli: a înconjura. nastere. a cinsti. olălăi: a tipa. indice = opisang. caracter deosebit. om sărac. a strînge. inventar.umun(i): titlul de respect.u-lala: strigăte de bucurie. tihnă. surprinderea sau nemulţumirea = o. ochi: a trage la tintă.ug(i): a ucide.ul: vas mare. a domina. şcolar. a se văicări = olala.um: înţelept sau plin de talent. obor: loc unde se adună animalele si cerealele pentru vînzare. a fura. a striga. generos = om.umbli cu ocaua mică”. a ospăta. ogoi: loc unde se joacă copii cu mingea.u-tur: zori de zi. a tipa. nună: pistrui pe fată. învăţător. a onora. renume = nun-me: înţelept.u-ching-nga: păşune.u-buru: timpul secerişului. a cîştiga. senin. . bucurie. unitate de măsură de 36 litri. plăcere. a mînca cu lăcomie. dimineaţa. a da tîrcoale. ogor: cîmp. jitar. nasul mirilor = nun: jupîn. a învălui = ocola. învăţat. meşteşugar. închis. stimă. refuz. strigăt. vrăjitor. început. domnişor. sigur. pîndar. educat. a privi fix la ceva = ochi. oama: femeie. oi: ovine = oi. a atinge cu buzele. veselie. discipol.. fin. nume: reputaţie. a păzi o turmă. mag. a se uita lung la. voce. afară din. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. farmec. a se plînge. a naşte. a conduce. nunta: căsătorie = nuntun: buză.ugula: paznic. uger. obori: a doborî.nu: negaţie = nu: negaţie. mentor. om bătrîn. listă de acte. întunecat. odihnă = ogoi. tîrg = obor. a fi sau a deveni sărac. în afară. a jefui potrivit expresiei . nobil. lapte sau alte lichide = ol. continuţul acestei măsuri = oca. se folosea mai ales cînd se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. a păşuna.uga: a aduna. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. ol: vas de lut pentru apă. sensibil. a stăpîni. învăţat. afară de.u(i): oaie care fată. a căra.u: expresie de protest. început. nici un. a privi fix la. oaie adultă. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor. erudit. cea care a născut copii = ama: mamă. frumos. ubur: ţarc. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. opisan: cel ce urmăreşte si operează într-un opis. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram si un sfert. a culca la pămîmt= oboru. om: persoană deosebită. umanist. gălăgie. suprafaţă.ugur: cîmp. savant. priceput. a înfuleca.ubisang: scrib. a îngriji ca o mamă. a pieri. loc unde se mulg animalele. a slăvi = omuni. cumpătat. amabil. registru. a trînti. fără. nun: persoana care conduce o nuntă. a muti. faimă.ugu(i): cap. satisfacţie. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc si care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe.

paralizat. la înălţarea unor suporturi = par. a încercui cu crengi. a acoperi. aripă. a ciopli. în trecut erau făcute si din metale preţioase = pa-har: preţ.bar: a tăia. dezastre. chinuit. curea. înaintare în marş. ţinut delimitat. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creste. a se pregăti. a sparge.opor: rezistentă. a vinde. a aresta. scandal făcut de cineva mic. măruntă. otăra: a se umfla în pene. a fi mare.ur-gur: a tunde. strîmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. culcuş pentru vite sau oi. scandal mare. palid: obosit. şchiop. rezistentă. pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. a certa = otara. a împărţi. a îmblînzi = paca. flacără mare. a trage. a pluti pe apă. a înainta. a duce. orie: plasă mare mînuită de doi pescari folosită pe rîurile adînci = oria. a tăia. a se cocoşi. suport. a susţine. a înainta. a aranja.pag(a): a închide în cuşcă. galben la fată. a fîlfîi. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. a culca gol.ur-ur(i): a devasta. pana: produs biologic cu care sunt acoperite păsările si le ajută la zbor = pana: a zbura. a se stinge. a conduce .uburu: hărmălaie. a fîlfîi. a se împrăştia. putin. a alege. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde. bancă. a mişca. banda: sprijin. pădăi: a se găti. a distruge. încurcătură = oporu. a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ.u-tur-ra: durată scurtă de timp. a doborî. stîlp. a acoperi. terci din malţ încolţit. orgar: tăbăcar = orgar. înverşunare. împrejmuire = utah: adăpost mic. a fîlfîi. păbăi: despre păsările de curte. a fîlfîi. paca: a supune. a ajunge. paliu: infirm. a jefui. plan înclinat = panta. terci gros = pa-pa. casă. a jupui. tribună. otac: colibă. a coji. ca obstacol pe căi de acces. suport. a arăta arogantă. a acoperi cu pene. a sprijini. papa: mîncare pentru copiii mici făcută din lapte si mămăligă. par: bucată de lemn gros si lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. schilod.ba-ba: budincă.u-ri-a: a lega deasupra. prăpăduri = orori. a se dichisi. adiere de vînt = pala: vesmînt larg. drum greu parcurs în forţă. răsplată. a arunca laptele sau zerul. a se înălţa. pai: lînă nouă. a pune în ordine. pală: undă. a căra. orori: nenorociri. a se pregăti de seceriş. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. ocol. a distruge. a flutura. pală: cantitate de fîn ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. ofili = palil: zguduirea marşului.

înţelepciune.spre ceva. a da peste cap. labă. a susţine. a culca. pălugă: prăjină. model = pi-lu-da: veneraţie. a se aşeza = păuzan. a jumuli. a curăţa. a potrivi.pes: copil. a întoarce sau împrăştia fînul cosit. a arăta. respect. picior. a se chercheli = pila: confuz. a se îmbăta. javră. pil = pu-uh. lipsă. neclar. a sprijini. prost = paghu: a ocroti. a pune deoparte. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. a se răzbuna pe. a omorî.bir(i): a asasina. biciuşcă. pu: a alunga pe cineva cu urlete. părag: fîn de proastă calitate. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. păstor. păli: a se lovi. a culca la pămînt. a poposi. a da buzna. pili: a bea zdravăn. pici: copil mic de trup = pici. învăţătură de însuşit. conducătorul trupelor. hotar. cîine jigărit. peri: a muri = peri. înaintare în marş. a lărgi. om netrebnic.. latură. a spinteca. puhă: bici lung. prin care ctitorii doresc să lase informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. a alege.bu-uh: a se teme. cel care mînă oile si le apără de prădători. a-i fi frică. pîj: stîlp = pis: stîlp. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. grămadă de oameni = polog. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborîti în pădure = pici. a păstra.pa-usan: cioban. pilda: exemplul de urmat. coastă. a dirija. a retine. crenguţe. mugur. a tăia. detasat. pîr: cel care pîrăşte. păhăi: om rău. care cîrmuieşte.pu” = pu: a alunga afară. cel de deasupra tuturor.bir: a amesteca. . pis: expresie cu care se cheamă pisica la mîncare = pis: un soi de şoarece. pîrîciosul = pîr. lăstar. adăpost. urît. aiurit. mănunchiul de grîu secerat. cu buruieni = parag: a întinde. a tinti. prost. păhăi: miros rău.pis: stîlp. a defila. oblic = pes: pietriş. a omorî = palil: trupe în marş. a apăra. păuza: a se odihni. de nimic = pah(a): escroc. a masacra. a împrăştia afară. refugiu. a termina. stimă. separat. nătărău. păhui: năuc. fiu. bulug: germen. bătrîn = pa-hal: sărăcie. rit. a batjocori. rînă. copac. a ataca. a se năpusti. a confunda. care domină. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate si căzute jos care acoperă pămîntul ca un covor. zăpăcit. pes: partea din fată a unui zid. a limita. a schilodi. a striga pe cineva din depărtare cu . om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. a se mînji. a se murdări. reclamantul. cult. a face. partea din fată a palmei. a împărţi. gîrbaci. a pune un tip să urle. stîlp.

răbui: a unge pieile la tăbăcărie. a pune în fiare. a înfrunta. a se uita. a provoca. a aluneca. a aprecia. lip = rip. a rupe. buduroi. loc precizat unde se finalizează o acţiune = ici. a trage. a sili. a îngriji. plină de venin. a unge = rabu(i): a aproviziona. a scormoni = rim(a): viteză. necaz. re: rea. ragi: a plînge. cerere = rug(a): a protesta. găvozd. < Anterior Următor > Chemare la neuitare VI i: strigăt de uimire. a conduce. a provoca. oraşul celor sase coline = ias: sase. a duhni cumplit. a sparge. deretic. a merge afară. a lovi. a accepta. rugăminte. rîp: jeg. . a trimite la. a înfrunta. a strînge. Iasi: oraş în centrul Moldovei istorice si capitală pentru 321 de ani. ia: de la verbul a lua. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. a bate. a suferi. răpi: a jefui. deschis. a supraveghea. sprinten. rugăciune. înclinare.igi: ochi. imens. a curăţa. supărare. a suferi. foarte mare. a consulta. a bate la cap.rig(a): a smulge a supraveghea. capcană. a privi. formă. a sili. murdărie. orînduiesc = pun. rîcă: ciudă. rău = re: a goni. a suferi. înainte. văgăună = rîpa. cerere = rag(a): a cîntări. a vedea. pană. clică. a provoca. rîma: acţiunea porcului de a răscoli pămîntul cu rîtul mai ales în culturile agricole. a sfîşia. a tine. a primi. a duce cu sila pe cineva. a înclesta. gălăgie. rană adîncă. a se pregăti. supărare. răutate = ra: a lovi. inamic.ru(i): a se duce. clică. ţintă = i-cu: unghi ascuţit. cursă. fiare. duşmănie = rîc(a). stabilesc o anumită ordine. a pleca = roi. lat. a tipa = rag(i): drag. darul sau bunul ce se dă cu mîna = ia: cinci. a înţelege. iuţeală.rib: a mirosi urît. ic: pană din metal sau lemn pentru crăpat lemne. rău. a întinde. aspect. necaz = i: strigăt de durere. adînc. a căuta.rib-ba: enorm. a distruge. adică cinci degete de la mînă. ră: rea. a fi atent la. a curma viata cuiva = rap(i): bandă. abis. a păzi. necaz. a fura. a îndruma. a tîlhări. roi: familie de albine. privire. rîie = ri(i): a provoca. rugă: implorare. rîi: boală de piele. a striga. a pipăi. vioi. pui de căprioară. a înhăţa. bandă. a săpa. exprimă un îndemn. răutate.pun: aşez. rîpă: prăpastie. a alege.bun: luminat. a sta fată în fată. a pîndi. ici: aici. ragea: rugăminte. vas. a îngriji. a trage. a bate.

izi: a construi din pămînt un dig pentru dirijarea apei sau pentru acumularea ei = i-zi: val. adevărat. asa este. a lumina. a dăinui. a se uita la ceva pe furiş sau pe fugă. îngie: cu sens figurat a primi taina botezului. a reveni. mirosul specific al lemnelor arse. jeg. neplăcut. din nou. a trimite. a merge pe stradă. boare. înfierbîntată. plimbare = e-sir-ra: pe stradă. jurămînt.enger: înălţime. tolerantă. fibră. a susţine. a lăsa. respiraţie agitată. a batjocori = imi: minciună. scop. centrul vital al manifestărilor umane conştiente = inimma: cuvînt. egal. în spate. a lovi. a spune. putere divină. putere divină. a lăsa. aspru. la fel. a conduce afară. a cuceri. a ondula. iesire: locul pe unde se poate evacua un spaţiu închis. în urmă. datorită scurtimii fibrei se toarce mai greu = in: paie. a arunca o privire fugară si curioasă. a usura. din nou. asa e! = i-i: a da de. in: plantă textilă recoltată si prelucrată manual. asa este. locul unde pasc vitele si oile si se stabileşte stîna. inga: iată! iacă! iacătă! uite! adevărat. slim. îngespa: femeie pusă pe ceartă. întocmai. căldură mare. ima: a întina cu vorbe. a expune. iti: a se ivi numai cu capul. a sta întins. a răni. a se repeta. egal. a da de. viitor.ie: da. a se duce = i-i: a trimite. a rezista. tel. a confirma ceva. staul. a se zgîi = iti: lună. a aparţine unei comunităţi ce se află în relaţie cu divinul = (î)nge: responsabilitate. nelinişte. direcţie. clar de lună. duhoare. vorbă. oracol. a înjura. a mînji cu noroi = im-ma: murdărie puternică. înger: fiinţă supranaturală cu aripi înzestrată cu calităţi deosebite de bunătate si frumuseţe socotită ca un mediator între credincioşi si Dumnezeu. a se ivi.inga: iar. aventură amoroasă. pornită cu scandal = (î)ngespa: a arunca cu băţul. a apărea încet. ii: a merge. Ca protector al individului el vine la naştere prin botez si îl veghează toată viata = inger. a face. ie: a da. a trage. apartenenţă. tină. izî: a mînca = izi: foc. lip. a şerpui. iar = in-ga: la fel. legătură. promisiune. mîl. noroi. iar. protectoare a individului de la naştere pînă la moarte care călăuzesc destinul = (î)ngiri: a căuta un refugiu. a face din. plimbare. a înjosi. a descărca. a lua = i-i: a se ridica. inca: iaca. im: măsură pentru cereale = im: măsură pentru capacitate. a şti. a stăpîni. sclipire. cult. în depărtare. pentru un moment sau pe furiş. a alina. zoioşie. im: murdărie. a trimite. a tine. şiretlicuri. a lîncezi. a ridica o movilă. a sprijini. îngeri: fiinţe supranaturale din religia creştină. toloacă = imas: stînă de oi sau de vite. a ocoli. cult. imas: păşune. a se arăta puţin. gust neplăcut = iz. de strajă. inima: casă a sufletului si conştiinţei în sens religios. îngie: a învia = (î)nge: a ajuta. glod = im: argilă. nămol. nostru. a zări. întocmai = inca. a lăsa. amar. iz: miros deosebit. fierbinţeală rezultată de la mîncare. ima: a murdări. a mişca. sfîrsit. noastră. a delimita. drum cale. a se . a ajuta.i-zi: lemn. a ieşi afară. cruce.

lip. jordie = japa. a distruge. vorbe. a arunca la pămînt = jup. a goni = jărî. a pisa. lagăr: împrejmuire păzită. jărî: a alerga. tare. a prăda.sul(i): grabă. a îndrepta. a croi pe cineva cu biciul = jepi. jac: jaf.gig: negru. subtire. a pune pe fugă. a face necazuri. închis. slujitorul templului care rosteşte rugăciunea către zei. a se înnegri. spaţiu pentru adăpost. vrajă. tulpină. voinic. a se înfierbînta. a fugi. a alerga. jip: murdărie. a dobori. rod. mizerie. cei ce cred în aceleaşi principii sau norme = lagar: un cult al funcţionarului. a trînti. a lega.sag: a devasta interiorul unei case. jepi: a arde una cu biciul. grăsuţ. a scădea. rotofei. a da o raită. slin. laf: palavre. loc de staţionare a trupelor. a încînta. potlogar = jabra. slin = jip. rîp. mîndru. a hăitui.gib: a merge după plug. a ucide.se-bi: a fi mînios. a se sprijini. a se murdări de sus pînă jos.gib: întunecat. a prepara. plăcere. jîg: murdărie.sab: a măsura. prădăciune = jac. a se plimba. lagas: unul din centrele civilizaţiei emeş. a se murdări de jos pînă sus. .sab(a): a tăia afară. jilip: construcţie din bîrne si scînduri pe care este condusă apa care se varsă pe roata morii. a fi spumos.gilib: par. mulţime. jgheab. a amesteca. a merge de-a curmezişul. bară. jap: distantă echivalentă cu o aruncătură de piatra = jap. a strînge de-a lungul. a se freca pe piele. jep: murdărie pe pielea omului. cel care adună ofrandele si obligaţiile. construcţie din buşteni pe povîrnişul unei coaste. a înfăşura. vargă. creangă. taifas = lah: a şti. a asculta. teamă sau disperare. a creste jale: stare psihică ce inspiră frică. jeg.sa-la: a păcăli. a alunga.sa(i): albie de rîu. a urmări. tînăr fermecător. jic: om tinerel si voinic = jic. dală. jai: mulţime de pui de peste = jai. grămadă. a apărea. a azvîrli. mijlociu. a alerga. a aduna. pe care alunecă la vale buştenii tăiaţi în pădurile din munţi = jilip. a măcina. lala: a cînta o melodie fără cuvinte. brun. nobil. japă: nuia subtire si elastică. a lălăi = la-la: bucurie. jeg. jabrac: om de nimic.gir: fructe. îs: sunt. rîp = jip. a face seminţe sferice. a doborî. a lua. a spinteca. juli: a jupui piele prin cădere si frecare = juli. jeg = jîg. a măcelări.ghemui. jup: a trînti jos. lagam: mină sub pămînt protejată cu trunchiuri de copac să nu se prăbuşească = lagab: butuc. a răsplăti. necaz mare = jala. a sili. lacas: locuinţă. a împărţi.sabra: intendentul templului. a suferi. a aduce. a fi violent. exist ca persoană = is: persoană. lespede. jir: fructul fagului folosit pentru îngrăşarea porcilor = jir. construcţie cu caracter religios = lacas. a se întinde de-a curmezişul. a doborî. organ al corpului uman. fericire.sub: a arunca. a se grăbi. întunecat. a mîna. a bate.gig: tînăr. a spune. a convinge.sar(i): a goni. a lovi. a striga.

a potoli. întunecat = ma-gur: ceva care pluteşte. a spori. a folosi. a ieşi din albie. a da. pereche. a sfărîma. cătun. torent. lela: a hoinări. slab. les: cadavru = lis: pomană. femeie care naşte . persoană. o plută mare. om cu stare deosebită. aşezare. înălţime de munte acoperită cu pădure si care de multe ori este învăluită în ceată. şuvoi. puternic = mahal: adjectiv pentru vite care arată masivitate. a arunca. întunecat. maraz: pornire. a conduce. mas: popas peste noapte. om mare. puternic. leru: gust. muncă grea. cu sensul totemic de lup ca strămoş al unui clan. leghin: flăcău.lălăi: a vorbi fără rost. belşug. bogăţie. pereche. mana: bogăţie. a pomeni după moarte. 50. hoinar. mania: a mînui. a gîfîi. găzduire peste noapte = mas: jumătate dintr-un întreg. fluviu mare. mai: lemn gros cu care se bat ţăruşii sau parii. sexul bărbătesc. june = li-gi-in: tînăr. mîni-ta sau mîni-sa = mini: soţ. măgură: deal înalt acoperit cu pădure. a minţi. a potopi. majî: unitate de măsură între 50 – 100 kg = majî. lutui: a unge cu lut. a veni în valuri. a bate. Lupul a fost considerat în foarte multe culturi ca rădăcina ancestrală a neamului respectiv inclusiv de către geţi. om înalt = lugal: stăpîn. crescută bine. vacă în anul trei. lovitură. putere necontrolată = lum(e): mulţime. dorinţă = liru: forţă. deficientă. a accepta. ca în expresiile. ciudă = ma-ra-az: exuberantă. rezistentă. vigoare. mare. nepăsător. şcolar. masiv. fără judecată. mahal: persoană robustă care poate face un efort fizic deosebit. ofrandă de la morţi. lume: gloată. a pune mîna = lu-a: a duce. mîini. a repara o casă din chirpici prin ungere cu lut = lu-tu: a avea nevoie de reparaţii. a umbla aiurea. a lua. mare: întindere de ape = mar-ru: potop. a slăbi puterea. inundaţie. cu capul în nori. tare. soţie. prostesc. mîni: mamă. lungan: om mare. neserios. lulu: strămoşul necunoscut al omului = lulu: neam. plac. a denunţa.masi: jumătate. a întovărăşi. a face exerciţii pe tăbliţă. marghidan: vînzător ambulant cu căruţa = mar-gid-da: căruţă. nepăsare. închis. măciucă = ma(i): a întări. belşug = mana: pereche. a lungi. hamalul care bagă si scoate butoaiele din pivniţă. o barcă largă. a convieţui. popor. fără rost = lala: nepăsător. tineresc. a convieţui. lua: a înhăţa sau a prelua ceva. a exagera. a inunda. rîu. puzderie. care urcă. bunăstare. puzderie. strămoş mitic. a trăncăni = lalla(i): neserios. a dirija = mana: asociat. necaz. mulţime. unitate de măsură de 1/2 kg. a creste belşugul. mîli: a acoperi cu nămol = mili: negru. nor. lud: copil = lud: cupă sau farfurie mică din lut ars.

a striga. a sufla greu. a lega. mirie: impozit = mi-ri: locuitor mînios. mură: mure. întreg. moi: ud. posibilitate = modru. murg: amurg = murgu: către. nărav. pentru că. a aduna murea: haină femeiască fără mîneci = mur(a): a se îmbrăca o femeie. melancolie. melic: obicei. mizerie. mul: muselină. spre. drag. a sfărîma. mină: veche măsură pentru greutate = mina: unitate de echivalentă valorică ce avea rolul de monedă. îndrăzneală. a zdrobi. leoarcă. a striga. striga. frumos. metoc: mănăstire mică. a priponi. drag. a murdări. mos: suprafata de teren pe care o deţinea un ţăran liber dintr-o devălmăşie provenind de la un străbun comun si care în timp a devenit proprietate ereditară = mos. mue: figurativ si vulgar cu sensul de gură pentru sex. a radia de bucurie. afine = mur(a): vegetaţie. a speria. frecvent întîlnit în cîntecele de dragoste = murgu: a încăleca. spinare. a scufunda într-un vas mare. scump. menţinere. a murdări. a bate cu furie. modur: de culoare sură = mu-dur: murdărie. a se îmbujora. a înfrunta. a blestema. tesătură foarte fină = mul: strălucire. măsură pentru greutate egală cu 500 grame = 60 gin. mezin: copilul cel mai mic dintre fraţi – al doilea dintre mai mulţi = mezem: susţinere. protejare. menită: cuvenită = menita. 2 mana = 1 sila de apă = 1 kila = 1 litru. înflăcărare. a smulge din rădăcini. a lipi rău un perete de pămînt de la o casă. muiat. a păzi. . apucătură. chip.me-du-ga: zeii mei. loc de găzduire = metoca.mur: a înconjura. a despica. rodul fericirii. căldare = mu(i): a boteza. a cere. a lăsa urme de la fierul înroşit. complet. mugi: a scoate sunete puternice pe gură sau bot = mug(i): a trage la edec. injurie = mu(e): injurie. a tipa. a îmbrăţişa. mucalit: persoane care spune vorbe cu înţeles care stîrnesc rîsul = mucali: a rîde în hohote. divinitatea lunii la emeşi. modru: mod.me-ni-da: pentru sine. gură. violentă. fel. deoarece. mor: sfîrsitul vieţii. tristeţe.un copil. murui: a unge un perete cu pămînt amestecat cu apă. a bate. binefăcătorii mei. decesul = mor. a lupta. fată. sosirea serii. putinţă. a pune masa. moasă: femeia care asistă si ajută la naştere = mu-a-se: pentru persoane dragi. mudă: totalitatea frînghiilor cu care se leagă pînzele la o corabie = mudla: stîlp. a oprima. a tăia. a tipa.mus: suprafaţă de teren. pe sine. a purta îmbrăcăminte largă. murgu: cal de culoare închisă.mudru: ciocan cu cap rotund. intrare. mujdei: căţei de usturoi amestecaţi cu sare şi pisaţi bine pînă devin pastă = mujde. coamă. belea = me-li-e-a: nenorocirea este pe mine. a pune un par.mus-de: a opri munca.

a plesni. nadă: momeală = nada: culcuş. sediul puterii. a se ghemui. a fi rudă cu = nim(i): neam ales. a slăbi. superior. rude = nam(ne+am): responsabilitate. soartă. adevăr. clan. musina: a căuta mirosind. insectă. ostilitate = ne: a tine seama de. adevărat. a amesteca. a fi în dezacord = na: nu. a semăna. familie. groază. a căuta. animal care se tîrîie. a se opune. obiceiuri. nera: a se ului. groază. a se ghemui. molie. înaltul preot. persoană care vrea să iasă în fată . sarcină. nete: om prostănac = ni-te: singur. a se uimi = ne-ra: năucit. a umbla pe jos după ceva. a sparge. nam: lucru voluminos. neam: popor. înfricoşător. nănas: dar. nilă: milă. a se teme. demn de încredere. veneraţie amestecată cu frică. a fi fricos. pomană = nan-us: moarte. ni la el” = ni: vigoare. nemuri: a face să trăiască veşnic în amintirea oamenilor = ne-nur(i): lumină. a curge.apa murdară care se scurge pe un zid = muru(i): frate. veneraţie. lovitură. responsabilitate. mijlocul unei suprafeţe. a burniţa. pîclă. a confunda. înscris adevărat = nam-en: stăpînire. conducător. seminţie. a-i fi frică. a manifesta înţelegere pentru o persoană în suferinţă = ni-la: a micşora umilinţa. destin. a îngrozi. a creste. a fi. stăpînă. a se legăna. a însufleţi. tovarăş de viată. a aşeza. a fugi. crescut. uimire. ţinut. zburătoare. a aşeza. neni: nană = nini: soră. fluture = mu-sen: insectă. a se deprinde să vină mereu undeva = nade: a curăţa. interval. namea: înscris oficial. strălucire. muşiţă. a urzi ceva. a muşlui = mu-sen: pasăre de pradă. culcuş. a fi. lucru important = nam: tată. a prăda. nădi: a înnădi. a fi uluit. trup.. nil: praştie = nil: a inspira groază. musină: tîntar. a roade. luna unui zeu cînd se aduceau jertfe. destin. funcţie. mulţime. a se frămînta. a sta la pîndă. a se stinge. ne: negaţie. important. individ. cinste. a muri. a diminua . tată. lovitură. a pregăti. tărie. negură: nori negri si întunecoşi. patroană. danie. putere. violentă. a se învăţa. a bate. a sta la pîndă. clan. a bea. umflat. na: a da. nemi: a se înrudi. a pălmui. soartă. a inspira veneraţie. doamnă. frică. a mînia. refuz. ni: uimire. întristare = ni-guru: spaimă. na: nu. nană: termen de respect cu care se adresează la tară cineva unei surori mai mari sau unei femei mai în vîrstă ori cu care vorbeşte despre aceasta = nanna: a respecta. respect. negu: umflătură cu aspect aspru care crapă si doare la lovire = nigu: îngrăşat. na: expresie cu care se cheamă animalele sau se adapă = na: om. a înflăcăra. a adăpa vitele. impunător. ne: expresie cu care se alungă vitele sau oile = ne: a se teme. a se legăna = na: a da. a refuza. a pălmui.

gălăgie. a înfuleca. cea care a născut copii = ama: mamă. doamnă. năucit. a se ului. continuţul acestei măsuri = oca.. a trînti. fin. miros plăcut. important. a mîngîia = ninni: pipirig. odor: copil mic care este răsfăţat şi dimineaţa se trezeşte mai tîrziu = odor. fără. nini: expresie cu care se cheamă vitele. obor: loc unde se adună animalele si cerealele pentru vînzare. odihnă = ogoi. a privi fix la. a fi buimăcit. a cîştiga. a domina. nir: pasăre de baltă. surprinderea sau nemulţumirea = o. senin. stăpînă. renume = nun-me: înţelept. o: sunet care exprimă uimirea. principal. început. a strînge. întunecat. tihnă.u: expresie de protest. oama: femeie. afacere. papură. nu: negaţie = nu: negaţie. nobil. a săruta. farmec. a culca la pămîmt= oboru. o categorie de persoane sau animale. loc unde se mulg animalele. a stăpîni. . tîrg = obor. patroană. afară din. alternativă. oca: unitate de măsură egală cu cca 1 litru sau un kilogram si un sfert. domnişor.ninda: a înflori. a da tîrcoale. ogoi: loc unde se joacă copii cu mingea. în afară. ocoli: a înconjura. frumos. corcodel = nir: a desface aripile.ugu(i): cap. zăpăcit.ug(i): a ucide. obori: a doborî. ogor: cîmp.ugula: paznic. a se speria. a se înălţa. legătură. nun: persoana care conduce o nuntă. nin: ia! iată! uite! priveşte cu atenţie! = nin: regină. aluniţă sau alt semn mic pe corp din naştere = nun(a): origine. furaje pentru animale. jitar. a privi fix la ceva = ochi. a muti.u-ching-nga: păşune. voce. a atinge cu buzele. nunta: căsătorie = nuntun: buză. a pleca la păşunat. uger. a fura. faimă. afară de. nastere.ugur: cîmp.u-tur: zori de zi. niscai: care este într-o cantitate nedeterminată.uga: a aduna. sigur. ochincă: încălţăminte uşoară făcută din piele de vită sau de porc si care se prinde pe picior cu ajutorul unui şnur sau unei cureluşe. a se mira = ni-ri: a fi speriat sau uimit. nici un. ninta: mentă = ninta. important = nim: a fi important. rogoz. a tipa. a se plînge. nim: interes. suprafaţă. a învălui = ocola. a naşte. ochi: a trage la tintă. a mînca cu lăcomie. nume: reputaţie. relaţie. pîndar. închis. a păzi o turmă. ceva = ni-is-cu: alegere. a păşuna.u-buru: timpul secerişului. a jefui potrivit expresiei . a căra. ubur: ţarc. dimineaţa. a se uita lung la. om sărac. se folosea mai ales cînd se umbla pe un teren accidentat sau plin de spini = ochinca. a se ridica. strigăt.umbli cu ocaua mică”. început. refuz. a inspira frică. mag. a îngriji ca o mamă. vrăjitor. suprafaţă arabilă limitată de hotare = ogor. a împodobi cu flori. a conduce. niri: a se uimi. a înmulţi în aritmetică.înjosirea. a pieri. a fi sau a deveni sărac. nună: pistrui pe fată. nasul mirilor = nun: jupîn.

schilod. a vinde.u(i): oaie care fată. a se pregăti de seceriş. ţinut delimitat. ol: vas de lut pentru apă. a jupui. rezistentă. pală: cantitate de fîn ce se ia odată cu furca = pala: îmbrăcăminte largă. împrejmuire = utah: adăpost mic. chinuit. discipol. a striga.u-ri-a: a lega deasupra. strîmb = palil: a ruina sănătatea cuiva. a cinsti. a ajunge. galben la fată. în trecut erau făcute si din metale preţioase = pa-har: preţ. a supune padău: ocol pentru vite = pa-da: văcar. pana: produs biologic cu care sunt acoperite păsările si le ajută la zbor = pana: a zbura. a acoperi. paca: a supune. erudit. omeni: a primi pe cineva cu respect deosebit. unitate de măsură de 36 litri. a doborî. palid: obosit. opor: rezistentă. om: persoană deosebită. otac: colibă. a se văicări = olala. a fîlfîi. orie: plasă mare mînuită de doi pescari folosită pe rîurile adînci = oria. a flutura. ofili = palil: zguduirea marşului.ur-gur: a tunde. a jefui. paralizat. inventar. drum greu parcurs în forţă.ul: vas mare. curea. meşteşugar. stimă. putin. indice = opisang. generos = om. dezastre. paliu: infirm. crescută pe oi primăvara = pa-e: a creste. a tăia. a certa = otara. adiere de vînt = pala: vesmînt larg. învăţat. a acoperi cu pene. a acoperi.u-tur-ra: durată scurtă de timp. listă de acte. a mişca. a fîlfîi. a slăvi = omuni. satisfacţie. prăpăduri = orori. priceput. a alege. a duce. savant. om bătrîn. a pluti pe apă. otăra: a se umfla în pene. a onora. culcuş pentru vite sau oi. a se cocoşi.uburu: hărmălaie. învăţător. scandal mare. orgar: tăbăcar = orgar. scandal făcut de cineva mic. aripă. mentor. plăcere. umanist. a sparge. a distruge. educat. caracter deosebit.oi: ovine = oi. a încercui cu crengi. a căra. a fi mare. învăţat. a se stinge.pag(a): a închide în cuşcă. cumpătat. veselie. . registru. a fîlfîi. a se înălţa. pală: undă. înaintare în marş. flacără mare. a îmblînzi = paca. a culca gol. lapte sau alte lichide = ol. opisan: cel ce urmăreşte si operează într-un opis. înverşunare. şcolar. răsplată. a arunca laptele sau zerul. pahar: vas mic cu care se beau lichidele. olălăi: a tipa. măruntă.ubisang: scrib. pai: lînă nouă. sensibil. orori: nenorociri. a pune în ordine. şchiop. încurcătură = oporu.u-lala: strigăte de bucurie. ocol.um: înţelept sau plin de talent. a ospăta. oaie adultă. amabil. a aresta. a trage.ur-ur(i): a devasta.umun(i): titlul de respect. bucurie.

păhui: năuc. bătrîn = pa-hal: sărăcie. a sprijini. a se chercheli = pila: confuz. a se dichisi. a retine.pa-usan: cioban. pis: expresie cu care se cheamă pisica la mîncare = pis: un soi de şoarece. a aranja. cîine jigărit. detasat. prost = paghu: a ocroti. plan înclinat = panta. a omorî.pantă: înclinaţie a terenului unde mersul este dificil. para: flacăra mare a focului care se întinde cu iuţeală = para: a întinde. a curăţa = pa-da(i): o funcţie publică. a coji. a lărgi. a conduce spre ceva. pădăi: a se găti. separat. a apăra.bir(i): a asasina. păhăi: miros rău. a împărţi. înaintare în marş. cult. a se aşeza = păuzan. la înălţarea unor suporturi = par. cel care mînă oile si le apără de prădători. om netrebnic. a limita. a se împrăştia. pisanie: scriere pusă deasupra uşii de la intrare dintr-un lăcaş de cult. pici: unelte cu care se cojesc copacii doborîti în pădure = pici. a pune deoparte.pes: copil. a ciopli. labă. a se mînji. a spinteca. a distruge. latură. păli: a se lovi. peri: a muri = peri. a culca la pămînt. partea din fată a palmei. a fîlfîi. par: bucată de lemn gros si lung folosită la garduri la construcţia caselor din lemn. zăpăcit. bancă. terci gros = pa-pa. suport. a sprijini. a tăia. copac. banda: sprijin. prin care ctitorii doresc să lase . a face praf = pa-ba-al: a săpa un şanţ. aiurit. care cîrmuieşte. stimă. păstor. a înainta. înţelepciune. hotar. a ataca. de nimic = pah(a): escroc. a alege.bar: a tăia. a susţine. terci din malţ încolţit. stîlp. om înalt şi subţire = palugal: cel care conduce. refugiu. stîlp. a masacra. cu buruieni = parag: a întinde. rînă. păbăi: despre păsările de curte. a se murdări. a se pregăti. tribună. a împărţi. părag: fîn de proastă calitate. neclar. a omorî = palil: trupe în marş. model = pi-lu-da: veneraţie. conducătorul trupelor.pis: stîlp. a batjocori. picior. care domină. prost. coastă. a susţine. pălugă: prăjină. javră. pătar: ţesătură care acoperă patul = pa-tar: crengi tăiate si căzute jos care acoperă pămîntul ca un covor. păuza: a se odihni. oblic = pes: pietriş. a se îmbăta. învăţătură de însuşit. a tinti. nătărău. a curăţa. crenguţe. casă. respect. pilda: exemplul de urmat. rit. adăpost. păhăi: om rău. lipsă. a arăta arogantă. papa: mîncare pentru copiii mici făcută din lapte si mămăligă. a împrăştia afară. suport. cel de deasupra tuturor. a poposi. pes: partea din fată a unui zid. a jumuli. pici: copil mic de trup = pici. urît.ba-ba: budincă. pili: a bea zdravăn. ca obstacol pe căi de acces. a înainta. fiu. a defila.

reclamantul. fiare. a întinde. vas. cerere = rag(a): a cîntări. ră: rea. capcană. a alege. a curăţa.informaţii cu privire la construcţia respectivă = pisan(e): a călăuzi. a bate. rău = re: a goni. lat. a suferi. rugăminte. răutate = ra: a lovi. a da buzna. a duhni cumplit. a supraveghea. rugă: implorare. răutate. foarte mare. a conduce. a merge afară. roi: familie de albine.ru(i): a se duce. a se pregăti. ragea: rugăminte. a tîlhări. a sfîşia. a suferi. rugăciune.rib: a mirosi urît. deschis. a aluneca. a îngriji.rib-ba: enorm. a distruge. a tipa = rag(i): drag. a arăta. pun: aşez. gîrbaci. mănunchiul de grîu secerat. a fi atent la. a păzi.. a schilodi. orînduiesc = pun. rîma: acţiunea porcului de a răscoli pămîntul cu rîtul mai ales în culturile agricole. deretic. inamic. a se năpusti. a sta fată în fată. rău.bun: luminat. lip = rip. a da peste cap. clică. a face. a fura. a rupe. rîcă: ciudă. a înhăţa.rig(a): a smulge a supraveghea. rană adîncă. grămadă de oameni = polog. clică. răbui: a unge pieile la tăbăcărie. a pune un tip să urle. a sili. < Anterior . rîp: jeg. a păstra. adînc. a curma viata cuiva = rap(i): bandă. iarbă sau alte păioase culcate de furtună sau tologite de om. a provoca. pui de căprioară. a trage. bulug: germen. polog: cantitatea de iarbă sau de alte plante cosită dintr-o singură mişcare de coasă. a confunda. a săpa. imens. ragi: a plînge. lăstar. formă. iuţeală. a suferi. a striga. stabilesc o anumită ordine. a îndruma. a-i fi frică. necaz. biciuşcă. a se răzbuna pe. puhă: bici lung. pîj: stîlp = pis: stîlp. a scormoni = rim(a): viteză. a tine. gălăgie. a sparge. vioi. a duce cu sila pe cineva. pîrîciosul = pîr. rîie = ri(i): a provoca. a bate la cap. a căuta. rîpă: prăpastie. sprinten. a potrivi. cerere = rug(a): a protesta. a îngriji. a pune în fiare. a întoarce sau împrăştia fînul cosit. răpi: a jefui. a trage. a lovi. a pîndi. pîr: cel care pîrăşte. cursă. a provoca.bir: a amesteca. pu: a alunga pe cineva cu urlete. abis. a înclesta.bu-uh: a se teme. a pleca = roi. a primi. a dirija. rîi: boală de piele. plină de venin. văgăună = rîpa. rig: pietriş pentru drumuri = rig: a aduce. a sili.pu” = pu: a alunga afară. a accepta. a provoca. a înfrunta. re: rea. bandă. buduroi. a pipăi. a unge = rabu(i): a aproviziona. murdărie. a strînge. a bate. pil = pu-uh. duşmănie = rîc(a). a trimite la. mugur. a striga pe cineva din depărtare cu . a culca. a termina.

a da apă vitelor = adapa: primul om în mitologia emes.a-dug: a iriga. poloboace. a arunca. adăpost provizoriu. a pune în ordine. a se desfăşura. argăseală = amas: stînă. neputinţă. a aştepta să. a creste umiditatea într-un spatiu închis pentru realizarea unei băi de abur = a-buru: a deschide aripile. a pune în ordine. distrugere. a duce afară. a se plînge. chin fizic sau psihic = a-ma-ru: inundaţie. aldui: a binecuvînta = al-du(i): a insista. suferinţă = al-la-an: stejar. deosebit de mare. a cere.a-gu-zi-ga: imediat. apa: elementul vital al vieţii. acusica: expresie ce arată că o acţiune se va desfăşura imediat = acusica. măsură de capacitate de 50 vedre = an-ta: înalt. adapa: a duce animalele să bea apă. adă: actiunea prin care unei persoane i se cere să transporte sau să mişte ceva = a-da: a trimite. aceră: a avea nădejde la. a aşeza.a-se-ra: lamentaţie. achita: cu sens figurativ de a ucide = a-chi-ta: a distruge. unul din arborii folosiţi de români la ceremoniile de înmormîntare. dimineaţa. angara: obligaţii numeroase. aduc: a duce. prost.Următor > Chemare la neuitare V Arhaisme si regionalisme din limba română care se găsesc în emegi în formă identică sau foarte apropiată: abur: evaporarea apei prin fierbere sau datorită temperaturii ridicate = ab-ur: vase pentru fiert. a căra cu ulciorul. a se înălţa a ieşi. treburi de rezolvat = a-nga-la: sac din piele pentru făină. a da un sfat. grijă profundă purtată mereu în suflet. aciua: a aşeza. mult. În comunităţile agrare această acţiune constituia o sărbătoare deosebită la care . jale. ieşit din marea primordială. ara: începerea muncilor agricole odată cu afînarea pămîntului prin distrugerea crustei tari de la suprafaţă si îndepărtarea buruienilor. decădere psihică. a dori. antal: butoi mare de stejar. amaru: stare de spirit care exprimă disperare. a tipa.a-su-e: a atinge. necopt la minte. = aceră. a face. nenorocire de proportii abătută peste o persoană. aburi: a supune unei atmosfere încărcate cu abur un aliment uscat pentru a-si recăpăta frăgezimea. devreme. amus: groapă sau putină cu apă si var pentru argăsit piele. a invoca ceva. pînă la. catastrofă datorată unor revărsări de apă. tîrlă de vite. a transporta provizii de făină. bucurie. lichidul care ocupă 70% din suprafaţa pămîntului si este principala componentă a corpului omenesc = a-pa: ţeavă făcută din argilă prin care trecea apa sau berea consumată la diferite evenimente inclusiv funerare. apa care curge. a zdrobi. a pune la locul lor = aciue. alean: dor. întristare. a îndeplini. a tinde spre. a căra = a-duc.

a radia. apă liniştită. baragă: lup în fruntea unei haite care prin urlete dă semnalul de atac asupra prăzii si o hăituieşte pentru a o împrăştia. scadentă. a străluci. expunerea corpului la temperaturi ridicate care generează transpiraţie = a-sud: a mişca cu energie si prin repetare. acţiune în forţă.a-dah: aliere. Acest obicei se mai păstrează în forma lui arhaică în Maramureş prin obiceiul tînjalei = a-ra: a pune sămîntă. subdiviziune a leului. a dispărea deasupra. smîrc = bara: a inunda. a uni. a lăuda. Se alegea cel mai bun gospodar din comunitate si el avea cinstea să iasă primul la arat. apă rece. bălăcăi: a se bălăci. om sau copil cu gură mare = barag: a împrăştia. ban: echivalent convenţional în relaţiile de schimb de mărfuri sau servicii. a susţine. neted. a face tărăboi repetat. a rezolva. drag. a se răspîndi. rezistent. a se aseza = a-sed: apă răcoroasă. a lovi apa cu palmele = bal-aca: a turna. împotrivire = ba: a provoca. a face praf. a se întoarce. arzu: termen vechi cu sensul de jalbă. a desfăşura. persoană care se roagă. a lega. a umple cu vîrf. Sărbătoarea avea si un profund caracter religios pentru că simboliza împreunarea cerului cu pămîntul si renaşterea unui nou ciclu al vieţii. ased: a pune într-o anumită poziţie un obiect sau o persoană. cel mai priceput. a se roti. bandaj. droaie. pătimaş. baltă. a întinde. fiară = bala: ostilitate. barac: cîine flocos si cu mustăţi mari = barac. a cădea în torente. mulţumire. asu: bun. Insămînţarea brazdei avea rolul unei fecundări magice pe care omul o intermedia între cer si pămînt si asigura continuarea vieţii. a susţine. jertfirea unor ofrande pe altar prin ardere = ar-de: a lăuda. raită. reprimare. ajutor. a se revărsa. impetuos. . azil: loc de refugiu pentru bătrînii fără adăpost. a se revărsa. a răspîndi. a unor culturi si livezi sau masacrarea oamenilor si animalelor prin foc si sabie = bar-bar-ra: flacără. atac: acţiune violentă.banul este ochiul dracului” = ba-an: suport. bară: mocirlă. fioros. a informa pe cineva. a oferi unui străin necăjit un adăpost = azil: bucurie. arde: purificare prin foc. bă: formă de adresare către o persoană = ba: persoană în viată.. adunare. bala: monstru. rugăminte scrisă pentru rezolvarea unei situaţii nefavorabile = a-ra-zu: petiţie. ba: negare. plîngere. a lega = banda: a sprijini. cuib.participau toti membrii. pregătirea unei asemenea acţiuni prin unire sau aliere = a-tah. a unor produse. bandă: fîşie. clar. înţelept = asu: doctor. bal: balot de marfă = bal: a transfera. duşman. amiază. simpatic. a preda. a dezbina. a însămînta. unire. sprijin. arogantă. odihna de amiază. a se . trufie. a lua. a fi întins.barag: vizuină. a distruge. refuz. a distruge. a cuibări. văpaie. a pune. a dezlănţui un atac. barbarie: acţiune violentă a unor persoane împotriva altor persoane si care are ca scop distrugerea unor construcţii. înţelept. a aduce mereu nenorocire. a sorbi. a ceda. haită. asud: a transpira datorită unui efort susţinut. a arde cu flacără. rugăminte. a răsturna. ritual. a învrăjbi. a prezice. taurul din fruntea cirezii care poartă clopotul pentru a-şi anunţa prezenta. conducător. a străluci. vizuină. fericire. a se dezlănţui.

a bîzîi. genunchi. unul peste altul. a cicăli pe cineva. năucit. bîra: a bodogăni. a da peste cap. a trage. a izbi. a se îndoi. a zăpăci. bura: a ploua mărunt si des = bu-ra: a uda repede. a omorî. a se răzbuna pe. grămadă. a ocroti copilul. a mînca. bucată mare de carne = but: sold. bîz: sunetul scos de insecte sau de albine la urdiniş. a se teme. a îndemna. a aiuri. călătorie. a da năvală. buli: a păţi ceva neplăcut = bul(i): nenorocire. ca în expresia . a se aşeza. bou: taur castrat folosit ca animal de tracţiune = bou. lovitură. a transporta. buluc: năvală mare. copac cu umbra groasă.învîrti.bu(u): a rage. bolund: persoană cu tulburări psihice de comportament. scafă. but: coapsa unui animal rumegător. a blestema. a hrăni. persoană care are ieşiri necontrolate ce demonstrează labilitate psihică. a împărţi. bir: impozit principal perceput în statele feudale române de la ţărani si meşteşugari. borî: a vomita = boru. bănicior: baniţă. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = bur(e): castron de lut ars. a zumzăi. vorbitul în şoaptă = biz: a ciripi. a agita. a bate. a da junghiuri. a duce. a pedepsi. a împrăştia. a se certa = bi-ra: amestecat. a lînge = bu: a pune pe cineva să urle sau să plîngă. bătătură: suprafaţa de teren a curţii împrejmuită cu gard pentru a tine închise păsările si animalele mici. a şopti.buru: a vomita. a enerva. persoană care trebuie supravegheată si protejată = bulung: nevinovat. excremente = cac: curbă. deodată. a fugi. măsură de capacitate de 10 litri. a trage. a da năvală. a mugi. musculos. unitate de măsură de 10 litri = băncior. a se repezi la = bu(i): a se repezi la. a fi nervos. de formă conică ce se foloseşte numai în poziţie verticală pentru borhot .. gloată. a da buzna. cadă: butoi mare cu un singur fund. cu grămada. a alerga împrejur. vînjos. îmbulzeală. vas. droaie. a murmura. a-i fi frică. a amesteca. toti deodată. care de multe ori era luat prin violentă si cazne de tot felul = bir: a împărţi.bulug: a se năpusti. bîr: interjecţie cu care oile sunt îndemnare la drum sau să facă alte mişcări cerute de cioban = bir: echipa care mînă oile. de mică întindere. buhu: o stare se spirit ce arată nesiguranţă. degradarea pielii prin desprindere si formarea unor băşici dureroase sau întărirea foarte puternică a pielii care provoacă dureri persistente = ba-ta-tur: acestea sunt mici. a stropi. a captura. a alunga cu forţa. scurte. a grăbi. bu: a buhăi.i-a mers buhu” = bu-uh: a tremura. iute. bui: a da năvală. a fugi. dop. bure: vas de lemn pentru băut apă. a provoca.bansur: recipient. repede = buluc. în masă. cac: a se uşura.

ca-dug: măsurarea sau socotirea mărfii pentru calculul profitului sau impozitare. a ieşi. soluţie într-o dispută verbală. a transporta. a transporta. oracol. cartier nou al unui oraş. a da. carar: hotărîre. casto: bine. capan: om în slujbă mare. slăvină. coşul pieptului. a aduce suferinţe fizice. a călători în afară. a strînge.se(i): a se înfierbînta. a dispreţui. a călători în afară. invocată de copii cînd se scaldă în rîu pentru a rezista ca ea la frig = ca-li-e: strigăt puternic.de fructe sau zdrobirea strugurilor pentru vin = cada. car: unitate de măsură utilizată în Moldova în evul mediu cînd se expediau pentru export produse agricole (peste. cît se aprecia că se poate transporta în condiţii normale cu un car cu patru roti tras de boi.ca-li-gi: a înconjura. calie: fiinţă închipuită. port. rezoluţie = caras. apă. casă de afaceri. a fi încîntat. aşeza. a socoti. bucătărie. acţiune ratată = ca-duc. a se uita la. a potrivi = cad(e): a se alipi. bucurie mare. suflet.galga: sfat. canoni: a umili. a mîna. a duce. om cu influentă = capa. a duce grîul. a da. îndiguire. a zăvorî afară. a face. casa: adăpostul omului = cas(a): cătun. secară) avea cca 900 kg. a fi de partea cuiva. ardoare. zestre. răcnet. cale: drum. rapid. a prinde. . a tine seama de. a evada. iute la fugă. cara: a transporta. urmaş = calga. a lua. cata: acţiune prin care se caută. urlet. a evalua. a primi. a încăleca.gada: a avea. caduc: gol. căsuţă. celar: odăiţă. potecă. cămară.gaba: trufie. cade: a se cuveni. a munci din greu = canone. a chema. a duce. a jefui. a apuca. [carat: cărat]. potrivit. cal: animal domesticit de om în diferite zone ale lumii si folosit pentru călărie si transport.garas: decizie. a căzni. a purta. = car: unitate de măsură egală cu 909 litri. a mîna. atrăgător. cară: : peste mic si foarte vioi din apele stătătoare. a ruga. a fi plin. a primi. a asedia. a vîntura grîul. a se zvîrcoli. a fi agitat. respect. tare. a merita. a lovi = ca-li-ci. zel. calici: a nenoroci. animal călărit de om. a scoate la păşunat. conducere. viguros. hotărîre. a prinde. cala: partea de jos a unui vapor unde se depozitează mărfurile = cala: groapă pentru provizii prevăzută cu acoperiş si uşă de intrare. încărcătură. nelinişte.se-la: a căra grîul la hambar. inimă. zvîrlugă = cara: a captura. fel de a acţiona = cala: a se îndrepta spre. se folosea mai mult la parade si la călărie = cal: puternic. a face. se cercetează sau se pregăteşte ceva = ca-ta: a prinde. a chinui. canea: cep. ascunzătoare = cela. potrivit la gust = casto.ca-nun-e: strigăt de disperare. a trage cu putere. a trimite. pivniţă pentru cereale. a face = car: chei. pipă. grîu. calga: locţiitor. orificiu făcut într-un butoi si prevăzut cu un dispozitiv care reglează debitul vinului si trebuie mînuit cu mare atenţie = cana: îngrijorare. cei: a cere = cei. a trimite. consultaţie.casdu: băutură dulce. a scăpa.

organizaţie = cin. frică = cior. crestătură. ciob: parte dintr-un vas de lut care a fost trîntit la pămînt şi spart = ciob. a întări.celui: a ademeni. a trînti la pămînt. miros. a fi priceput. a deveni trist. dansator. certa: a cere socoteală. acţiune punitivă. cilic: mărgele lucitoare = cili: cununa miresei. scoabă. blam. braţ. cercu: figură geometrică ce defineşte rotunjimea perfectă. puţin = cir. credincios. a confirma. a descifra sensul unui mesaj = citi. a înfrunta.se-ba-an: o măsură pentru peste sau pentru alte alimente.se-er: a fi obligat. cita: semn făcut de oameni la măsurarea unui loc = cita. crimă. ciolă: minciună = ciola. a amăgi. a decide. agresiune. a porni război = certa:ser-da: atac. scandal. a izbucni. celula: loc de detenţie sau de execuţie = cilula. frumos. a pune. cin: clan. cîrlionţ = cioaca. nobil = cilib: stea. cioacă: cîrlig care tine un obiect legat de altul.sus: a da peste cap. a întări. număr. noroc. formă de dans prin învîrtire în cerc.sub: a arunca afară.gil: întunecat. a se încrunta. popas. a înmîna. a fi înfuriat.se-er-ngal: a fi puternic. cer: universul de deasupra noastră = cer. răboj = cier. ciocoroi: cîrlig de fier cu coadă de lemn cu care se agată lemnele plutelor = ciocor. a fixa. ciop: trunchi de copac. a împrăştia pe jos.sir: a lega. a lăsa buza în jos. a străpunge cu lancea.se-lu(i): plantă cu miros plăcut. culoare în trei peri = cil. coriandru.se-er-gu: o sfoară lungă plină cu fructe uscate si capetele legate între ele. porţie de mîncare. cior: fior. obraznic. citi: a se concentra în efortul de citire. neam.sub: a trînti la pămînt un arbore.su-la: leneş. a merge în patru labe. rău.su: mînă. ciochină: cîrlig purtat la brîu de oamenii de la munte si folosit la diferite activităţi = ciochin.sita: măsură. a se îmbăta = cioci. cercală: unealtă de pescuit în formă de sac. cil: animale cu părul gri. crîsnic de mînă = cercal. a radia. . a socoti. scafă. a tăia. arbore doborît = ciop. a scoate.gin: a dovedi o proprietate de către cineva. a prinde. înverşunat. a fi obligat. ser: a străluci. a dansa. băţ cu care se măsoară laptele în şiştar = ceban.su-aca: a face captivi. a ataca. a împrăştia pe jos. cir: fir. cioban: vas de lemn pentru băut apă. a înşfăca. a transporta. de nădejde. cier: semn. formă de păstrare a legumelor sau fructelor uscate prin înşiruirea pe o sfoară si legarea capetelor = cercu. cruzime. a fi violent. a aşeza. a se murdări. sălbăticie.su-chin: seceră. a face prizonieri. bure. violentă. a lega. cilibiu: elegant.ci-lul-la: loc pentru execuţii. aţă subţire. a împărţi. şansă. a fixa.gidi: a se întrista. a înşela = celu(i). soartă. a izbi. a trebui. a fi egal cu. a lumina.sucur: suliţă. fruntaş.sur: a trece ca fulgerul. a face schimb cu voce tare. ceu: oală pentru mîncare = ceu. cioci: a se chercheli. a azvîrli.

a uimi. adunătură = ciurdu. a repartiza. a vătăma. plăcere. chelar: cămară în dosul casei ţărăneşti sub care se află pivniţa = chi-la: pivniţă de cereale. răzuire făcută cu mîna. a căra. proprietate. zălog. cheritu: om slab si neputincios. ciula: a dispreţui. ciubăr: vas de lemn cu două toarte de cărat apă. a trage. ciuha: momîie. om care nu-i bun de nici o treabă. a înţepeni. chiri-du: a doborî. a se ghemui = ciuci. a smulge părul de pe porc. ciunga: persoană fără o mînă = ciunga. ciuciur: jgheabul de la fîntînă pe care curge apa. chersă: livadă. descoperit. ciopor. cius: cîrcă.sus: a răsturna. fermecare = ciud. ciud: minune. ca unitate de măsură – cotul.su-la: leneş. struguri = ciubar. ciuci: a se aşeza pe vine. ciuruc: lucru fără valoare.surug: cos mic. gîrbov. vechi. om mort = chiritu. lucruri mici = ciuruc. a se ciuci. a mărunţi cu ajutorul ciurului = ciura.su-dag: a hoinări în jur.su-nga: mîna mea. ciutuc: coadă de mătură folosită si pentru descîntat = ciutuc. sperietoare acoperită cu zdrenţe = ciuha.sug: a separa.gi-zi: o specie de trestie. de revoltă = ciuda. ostatic = chiza- . îndoit de spate. a implora. ciutac: prost. cioacă = ciuc. ciupeli: a jumuli o pasăre. a executa. vasul de lemn în care fac aceştia baie = ciupa. gol. stîngaci. a merge pe jos.sud: cruce. a potrivi.su-pe-el-la: a mînji.su-urra: mărunţire.su-ha: tîlhar.susur: grătar pentru cuptor prin care curge cenuşa sau grătar pentru fript carne prin care se scurge zeama. braţ si antebraţ. care distruge = chi-zah: loc sacru unde se ard jertfele. a dezlega. fructe. trîndav. a umbla. a arunca. paralizat. chezasu: persoană care garantează moral cu averea sa pentru o datorie făcută de altul.sutug: colibă unde se fac ritualuri pentru purificare. nătăfleată = ciutac. neîngrijit. siloz. deschis.su-ba: a dezbrăca. a închide gura cuiva. a se stîrci. chezap: care arde. ciudă: stare de nemulţumire.su-bar: a scăpa de. măcinare. ciura: a cerne cu ciurul. a cîntări. jgheabul teascului de vie = ciuciur. cizi: o pasăre de baltă. cheri: a muri. în bătaie de joc.sur-du: paznic.eclipsă. a se stinge. ciupă: apă călduţă în care fac baie copiii mici. scatiu = cizi. a pieri. aplecat. a răpune. spate = cius. ciuc: tîrnăcop. cîrd. a fi corupt. zarzără = chiri-za: livadă. lapte. a îmbrăca. nimic = ciula. a pune jos. belşug.su-gi: bătrîn. vrednic de dispreţ.su-da: a înarma din vreme. a mişca cu mîna pentru a trece prin ciur. ciurdă: turmă. a delimita un teren. a şterpeli = ciupela. a fi necinstit. a ruga. a strînge. a îngropa = chi-ri: a scurma pămîntul. uimire.

a batjocori. cavitate în pămînt. pivnită de cereale. a fi atent la. în locul zilelor de muncă la care era obligat = chisim: a băga în grajd. ocol. fată. a desfăşura o muncă grea = chin-ni: ordin. a încurca. chila: veche unitate de măsură pentru cereale. chisîm: obligaţie în bani si în natură dată de ţăranul clăcaş proprietarului.chi-ud: a primi o răsplată. lut = chisa(i): pământ uscat.cucu(n): nobil. a nivela un teren plin de bolovani rămaşi după arat. ciudă. pitit. a împinge ceva greu. a pune la grea încercare. necaz = chi-ta: pămînt. a acoperi. îngrăditură de nuiele care protejează = chi-ser: gard. chidă: negura de pe munţi. a potrivi. a da o recompensă. ţarc. chingă: bucată de lemn lungă si îngustă care se fixează pe un lemn cu rolul de a-l întări. a îndrepta. chiud: fire duşmănoasă = chi-ud: ţinut pustiu. a se culca. a degrada. a face bine. îngrăditură. pămînt nivelat. chip: imagine. inferior. a umili. a bea zdravăn. a aduce. promoroacă. a supăra. chitus: ascuns. a striga. chisă: motiv ascuns = chisa: a ascunde. a aşeza. a înălţa.chib: cel care ştie să le dea chip. a compara. a pune la treabă. a transmite respect. muncă istovitoare. dorinţă imperioasă. a hori = chiot. chiciură. a se întinde de-a curmezişul. forţă. ciorchine = chi-de: a îngropa. cocon: odraslă de domnitor sau boier. în Muntenia era egală cu 680 litri iar în Moldova era egală cu 430 litri = chi-la: a cîntări cereale. a face. plăcut. depozit.chi-sur: a lăsa urme. a îndrepta. a se jeli. chiuz: curea. om leneş = chisal: stăpînul ogrăzii. buştină. loc ostil si plin de primejdii. chius: pămînt pregătit din timp. înfăţişare = chip. a băga în ţarc. chicior: picior = chicior. curte sau ogradă. a se crispa. a alunga. a . a striga. chirăi: a plînge. om beat = chili: a se murdări pînă sus. a geme = chiri: rugăminte fierbinte. partea unui nave care stă în apă. chiser: cerc de nuiele pus între leucă si căpăţîna osiei pentru evitarea roaderii lor. a se văicări. verigă pentru legatul hadaragului(băţul gros şi mobil) cu bătătorul(dîrjaua) îmblăciului cu care se bătea grîul. a înainta cu greu. a lua în seamă. a sparge pietre mari pentru a forma un prag cu ele = chi-sa: musculatură. implorare. a umbla în patru labe din cauza băuturii. jos. chinui: a necăji. dispozitiv de scurgere = chi-la: a observa. tupilat = chi-tus: loc. a merge de-a curmezişul. a acoperi. a da în primire. groapă. a se uita spre. a cerceta. loc ascuns. a pune. chisa: a sfărîma boabe sau seminţe. putere fizică. a tortura. a potrivi. chiot: a chiui. folosită în special la schelele din construcţii = ching-nga: a construi. chisai: pământ gras. a trage la cîntar. a merge greu. zaplaz. a se întinde. chili: a trage la măsea. cleios. a clădi.su: a aduce omagii de departe. a distruge. chită: grijă. [keel: a răsturna. a cufunda. statuie. chil: ţeavă de răcit la alambic. postament. a se apăra. a ţîpuri. drag. chisal: om care părăseşte greu curtea pentru muncă. cel care ştie să meşterească obiecte din aur. a depune un efort fizic foarte mare. limită. copil mic = cocon. ţinut pustiu. gînd rău. a mulţumi. a înhăţa. a căuta. a înveli. a creste. a umili. poruncă. grăsuţ. a arunca pe spate]. cu care se lipesc casele. fasolea si mazărea pe tarla = chiuz. a supăra puternic.

animale care sar cînd fug = copcas. a împodobi. partizan. a se mări. a sta de pîndă. de forma unui peste care delimitau proprietătile. a tulbura. inel din nuieluşă de salcie = colbu. a împodobi. piele. cos.gu-gur: a strînge. a chiorăi. distrugere. grăsime. căsătorie religioasă. a răscoli. hartam = codru.gu-ra(i): a croncăni. a urmări destinul cuiva = corzi.gu-nun-e: a fi încîntat.cur-zi: soartă. puternic. a tăia.cun-sang(e): a face parte din. a separa de. coli: oameni care nu fac nimic. a recolta.cu-li: vas din argilă pentru bere.cus: burduf. a se mări. a fi fericit. a pune pe capul cuiva o cunună de flori. a ascunde. a descoperi. a îngrăşa. cos: obiect confecţionat din nuiele. alergare nebună. prieten. miere. susţinător.cur-aca: a supraveghea. papură sau piele cu care se cară sau se păstrează diferite produse = cos. a înjura. copil neastîmpărat. untură. trestie. a lega un animal de coamă.cus(i): devastare. brăţară. . a dezrădăcina. boală ce necesită supraveghere = coraca. corăi: a croncăni.socoti. crîng. coroi: hot de codru. a colecta. a prinde sigur. a răscoli pămîntul pînă iese praf.cur-di: a spune vorbe duşmănoase. dulce. cosi: bătaie puternică. corzi: figurativ. a pregăti ceva rău. codru: bucată de pîine. nuiele. a întemeia. a ghiorăi.gu-tag: lizieră. a acoperi cu piele. pază. un fel de pădurice. a coti după = cungiri. a iesi. cotarlă: cîine vagabond. strigăt puternic de bucurie. colbu: praf. a smuci. copcas: persoană care pescuieşte la copcă. iute = cul: violent. cudi: cuvînt cu care se alungă pisica = cud(i): a întrerupe. ursită. stare de nemulţumire.gu-ngiri: deschizătură în zid. restricţie. a ghiorţăi = corai. a pătrunde în. cordi: a întreţine relaţii sexuale extraconjugale.cuduru: borne mici din piatră.cud(i): a se preface că nu cunoaşte. încălcare. a încînta = cunune. tîlhar = coroi. cotac: pîlc de pădure = cotac. a înceta. plăcut. a separa de. coraca: angină. parte a plugului care răstoarnă brazda = cucur. potaie. javră. a fi cu băgare de seamă = codi. a urmări. nori de praf. a viola = cordi.gub-cas: herghelie de cai. consînge: rudă din partea tatălui = consange. bici din piele. cungiuri: a ocoli. a distruge. oprire. a sări în apă. cul: aprig. codi: a fi timid. a privi. a fi atent. a scoate sunete. cumit: calitate = cumud: calitate deosebită a făinii de grîu. a chefui.gu-tar-la: a coafa (chelfăni) părul într-un anumit fel. cucură: tolbă pentru săgeţi.curu(i): a spiona. a fi atent la. cununie: unire simbolică. a aduce mare suferinţă = cosi. leneşi = coli. a pune bazele unei familii. a lega de după cap. a înceta. a se feri. a înjura. a rupe. om bătrîn si rău = cotarla. a observa.gul-bu: a smulge.

epuizare fizică = dubur: a scoate untul din lapte. a arunca. a proteja. a găzdui. a tăia. albă. a striga. a răspunde. locuinţa vechii populaţii construită din lemn în care trăiau mai multe familii. asociaţie. dalba: deosebită. a tine. frumoasă. a plînge. necaz. a întrece. a se descotorosi de cineva. încreţi = cupi. leac. diliu: persoană cu idei si comportamente specifice numai ei. a transmite. curm: a cresta. cordon. di: îndemn pentru cai să pornească la drum = di: a se mişca. a alege. a prinde. plăcut. grămadă. a trece. a fi obligat. bărbat. a prăpădi.gur-ra: a răsplăti. a jeli. a trăi. a regreta. Dunăre si Marea Neagră = dac. grăsuţ. pînză de legat. dibă: butuc. cura: a scopi porcul.dag-gia: margine a oraşului. a captura.dag: existentă în comun. a lega strîns cu o funie = cur: a strînge puternic. Tisa. a omorî. necaz. Aceste adăposturi erau amenajate pe poziţii uşor de apărat si aveau palisade înalte din lemn si pămînt = dac-cia. a face ordine = dirig: adăugire. cerb lopătar. a fi întristat. a . a lega. dispozitiv de lemn de ţinut prins un vinovat (de gît. acces de furie. a încălca. năbădăi. cusai: a gusta. a lega. a se ocupa de o actiune = dirig(u): dincolo de. rogojini din trestie. a însemna pe răboj. dara: greutatea ambalajului sau a recipientului în care se păstrează. cutumă: tradiţie. dulce. a oferi. a răsplăti. cîntăreşte sau se transportă o marfă = dar-ra: curea. exclusiv. a ataşa.cupi: a coase cu împunsături rare strîngînd aţa. dereg: a repara. a scăpa = cura. uşoară sminteală = dili: singur. belşug. viata de zi cu zi în aceeaşi locuinţă. cub(i): împletitori de rogojini si coşuri. a locui. a fugi. a pierde pe cineva. a fixa. margine a ţinutului. de mîini sau de picioare) = dib(a): fiare. a da. la întoarcere. supărare. osteneală. a împrejmui. a fixa. cameră. a duce mai departe. osteneală. a apăra. flori de primăvară = dal-ba: dintre frumuseţi. curcus: fruct. normă socială sau juridică ce se transmite prin viu grai = cutumu. dert: tristeţe mare.. unic. a fi cel mai. cos. obezi. adunare. a primi oaspeţi. poftă. a alina. apăra. a culege. a replica. mîhnire = dir: mîhnire. dam: specie de cerb cu coarnele late. adunare. centură. loc întări. legea locului.gu-tumu: a chema. a bea puţin = cus(a): alimente. a fi de partea cuiva. balot. dambla: paralizie. a se mutila. dac: denumirea romană a locuitorilor din arealul cuprins între Nistru. supărare. a răspunde la. soluţie pentru o problemă. a întrece. falangă. a cresta. superior. a uşura. cătuşe. mascul = dam: soţ. a plînge. strălucitor. a opri. da: a fi de partea cuiva. dirigui: a conduce. a pune la loc. die: îndemn pentru cai să pornească la drum = di-e: a conduce. dobor: a trînti la pămînt. a vîna. osteneală. rod = curcu: dar. a declara. pasiune = dam-ab-ba: bocitoare. a descoperi. a confirma. Dacia: denumirea antică a teritoriului României. a confirma = da: drum. necaz. la înapoiere. a alege. a mişca. a aduna.

manifestare agresivă în discuţii = dur-dur: a trăi. domolu: om echilibrat. fir. a tine. cordonul ombilical. proprietate. sincer. a desface. a pune temelie pentru o construcţie = dur(a): legătură. greutate. dor: dorinţă puternică de a vedea sau a revedea pe cineva sau ceva drag = dor. a plînge. a răspîndi. duh: entitate spiritual-energetică care defineşte existenta ca trăire a gîndirii si nu ca plăcere a materiei. a se mişca în cerc. dusu la: deplasarea unei persoane către o anumită destinaţie = dusu la: a căra cu coşul. a fi sau a deveni vizibil. a produce o crăpătură uşoară întrun vas de lut = dogi. generos. a întrerupe. elan: avînt. dogi: a avea doagele desfăcute. durdur: a certa o persoană pentru fapte inexistente sau pe care nu le-a săvîrsit ea. a se arăta. lucru. urcior. edinet: oraş în nord-estul Basarabiei = edin-na: stepă.dur: legătură. a transporta. a creste. liber. temperament.dug(i): vas. instrument de percuţie care scoate sunete prin lovire = dub(a): a hurui. temperament. a azvîrli. greutate. a lua. e: de la verbul a fi.dum-dam(i): a mormăi. duc: a deplasa ceva către o destinaţie precisă = duc: a lua. a se apleca. arată existenta = e: a ieşi. a interzice. treabă. a băga. a şti. a goni = dudu(i): a procura. a apărea. blînd. a se plînge. a bubui. Are semnificaţii religioase. necaz. dubă: tobă. a înşira. a merge pe jos. a ridica. energie. în domeniul gîndirii (om de duh-om cu un spirit ales. a bodogăni. zidărie. a zidi. grămadă. duium: mulţime. om aşezat = dumu-lu: om cu prestanţă. sarcină. a prinde. cutezanţă. a se repezi la. dug-gur: a şedea jos. a se odihni. treabă = du-lum: povară. a ocupa. grămadă. sarcină. a răsări. a îndemna. omul care are vocea groasă. a flecări = dondani. a trimite. a şedea. dondăni: a mormăi. a duce. lucru. dogor: căldură mare care dă o stare de oboseală = dogor. coardă. supărare. . dura: a construi. datorie. a aduce. du: ordin pentru a transporta ceva. a cerceta. dudui: a îmboldi. şirag. a întări. a înfrumuseţa. a vorbi pe înfundate. a înălţa. a căra. era!: expresie care semnifică supărare mare = er-ra: a boci. a acoperi. a ierta. fire. cultivat) dar si în domeniul social (duhovnic-sfătuitor. eden: raiul în creştinismul catolic = eden: stepă. a bate. ţinut pentru creşterea vitelor de-a lungul rîurilor si a canalelor de irigaţie pe malurile cărora se găsea o vegetaţie foarte bogată. a avea. cel care vrea binele celor din jur) = duh: deschis. a exista. darnic. siguranţă în acţiune = elang: elan. cîmpie. a întări. amuletă. bătaie de joc. a hăitui din. creditor. a face. om respectat.trînti jos. a se deforma. a goni. a purta. a locui. a îndeplini. a lămuri. avînt. a căra obligatoriu = du: a umbla. a vorbi. a primi. cutezanţă.

a se pleca. pahar mic pentru spirtoase. gug: semn. umil. turmă = gelep. a face. onestitate = gir: curat. geme: a scoate sunete înfundate de oboseală sau de durere = geme: femeie care naşte. fier înroşit. sărbătoare. gin: vin. gigar: rău.ga-ra-an-da: roade deosebite. a se întreţine. sumbru. a tăia. a opri. a da o raită. a realiza. a consimţi. godi: a-i cînta miresei cîntece de rămas bun = godi. fisură. a-si da importantă. Femeile năşteau aşezate pe un scaun cu o gaură mare în mijloc. gîtlan: gît. cinste. a lega. ger: porc necastrat = gir: a se învîrti.gilib: servitor. gir: încredere. emeşii îşi rădeau capul si fata de păr si aveau o fizionomie ovală a fetei. bani. precis. a lăsa urmă. fapte asumate = gi-na: acceptare. găti: a se împodobi. gelep: cireadă. recunoaştere. a se uni. ghili: a spăla. ordonat. seară. a zice. mizerie. a se impune = gitlam: iubit. ocol.chinda: bărbier. a alerga. . a atrage. a face gît. a se apăra de. a merge după.es: denumirea populară a oraşului Iaşi. gardină: scobitură la capătul doagelor unde intră fundul butoiului = garadin: grămadă. a spune. a pune la un loc. primul gospodar.gu-di: a chema. a concentra. a pleca. rotofei. deasupra. garanta: a asigura de reuşita unei acţiuni sau cinstea unei persoane. a întări. capitala Moldovei 321 de ani = es: altar. omenie. vas mic. ghindar: pahar mic pentru băuturi spirtoase = ghindar. Această tradiţie a primului plugar se păstrează si în prezent în Oaş prin obiceiul tînjalei. care face numai necazuri si aduce pagubă = gig-ngar: a fi mînios pe. gina: vină. a lega. pagubă. a pregăti ceva de mîncare = ga-ti: a trăi. gîs: penis = ngis: penis. primul care cultivă pămîntul. a stabiliza. zeama de struguri pusă în butoaie pentru fermentat din care rezultă o băutură alcoolizată. rod bogat. a lega.chi-in-dar: gaură. tăciune aprins. gig: jeg. stare materială mizerabilă a unei persoane sărace = gig: închis. a se culca. brun. slab de înger = gog. a linguşi. a duce o anumită viată. gog: băiat sau tînăr prost. Pentru obţinerea mustului. tont. strugurii se fac terci într-un butoi prevăzut în partea de jos cu un orificiu unde se introduce o bucată de stuf pentru scurgere = gin: trestie. supărare. a dansa. recoltă deosebită. a face. logodnic. demn de încredere. rău. a se pregăti pentru petrecere = ghili. a strînge. negru. a mirui.gili: a se murdări. nedreptate. gîtar: funie pună în jurul gîtului animalului si de care se leagă = gu-tar: a lega un animal de după cap. a se murdări peste tot. a unge. ghindă: fruct al stejarului. ignorant. sabie. amant. oval si foarte lucios = ghinda. a confirma roade deosebite fată de lucrările agricole făcute = garanta. a dansa. nădejde.

a turba. ca o favoare deosebită. a se sui = guru: a se înălta. cel care vrea să controleze tot si urmăreşte activitatea si existenta fiecăruia = harhar: a limita mişcarea. a robi. care urcă spre cer. sacrificiu. a-i umbla gura ca o meliţă. a permite. a se prăpădi. atenţie. mare.gug(i): menstruaţie. gurita: a fi de partea cuiva. cel care miruieşte. a lega cu lanţuri. durere. amărăciune. îngăduinţă. guz: guzgan. a înfăşura. a răsuna de. a fi obligat = gu-e: a acoperi. leac cu gust sau miros neplăcut = hap. ha: termen cu care se adresează unei persoane cunoscute. prezentînd tradiţiile legate de acest eveniment. a boli = gogi. a înfuleca. gura: organul omului cu care se emit sunete si se realizează vorbirea. ritual de purificare. hal: situaţie proastă. cerc sau spirală de crengi sau metal preţios care poate fi purtat ca inel sau brăţară. considerat cel mai falnic dintre foioase. legătură deasupra. rost. hali: a mînca repede. a spune vrute si nevrute după un pahar de băutură = hara: gură. a merge pe jos. a face seminţe sferice. a fi de altă parte.. a tipa. a vorbi fără rost. rînduială = har: a forma un cerc în jurul. durere. inconştienţă = hal: frică. a chiui. vas cu gura largă. rană. direcţie necunoscută. hatîr omenesc. conducătorul flăcăilor în noaptea de Crăciun care umblă pe la casele sătenilor. a scoate sunete. şobolan = guz: a scrîsni din dinţi. a mugi. mulţumită. a chema. chiuitul. lături = halbi: rece. a rage. a înlănţui. la înmormîntare se fac coroane de ramuri verzi de gorun = gurun: fructe. amestecat. halbi: rămăşiţe de mîncare. lung. creste în regiunile de deal. beneficiu. îndurare. rod. . hara: a lălăi. a se necăji. prezicere. bucată. expresia . milă. a ascunde. fă = ha: a avea voie. guse: partea din fată de la păsări unde se adună mîncarea = gu-se: a se strecura de-a lungul. a împărţi. desigur. harhar: stăpînul absolut. a prinde strîns. gorun: arbore din specia stejarului. aspru. înalt. a se dezlănţui la. bre. sunt îmbrăcaţi special si practică anumite dansuri = guda: vesminte îmbrăcate de preot pentru a aduce ofrandă zeilor. favoare. gălăgia.hab: a mirosi rău. semn. a se lega. supărare. har: dar divin sau răsplată divină acordată cuiva ca un semn de bunăvoinţă. guri: a se urca. hap: medicament. gurăi: sunete scoase de porci cînd dorm sau cînd le este frig. a avea îngăduinţă. a tăia. a hăpăi = hal(i): porţie. fugă. a tipa. a înspăimînta. gura! cu sensul de a întrerupe rîsul. a sfîrîi. a uni. răşină. gui: a vrea. a împodobi. folos. slavă. a face să sune. a rîde cu hohote. strigătul = gu-ra: a striga. fructul (ghinda) este foarte hrănitor pentru animale. haba: mersul pe mîini si pe genunchi la copiii mici care se lasă si cu răni = haba: rană. a înveli. păros. gudă: grijă. timbrul vocii. este unul din arborii sacri la români alături de măr si brad. sunete scoase de păsări caracteristice speciei lor = gu-ra(i): a sforăi. gratie. a face.gogi: a fi bolnav.ai o guriţă” = gu-ri-ta: a fi de partea cuiva.

atractivă. a pisa. ispititoare. vechi. a ascunde vederii. împletitură din papură sau nuiele. a potrivi. a prinde. hurui: a învîrti rîşniţa în gol. a ciopli.hur(a): neam. a se amesteca. potaie. hop: a umbla bezmetic = hup: inimă. a răsuna. avere. a ocărî = hul(i): a face rău. a rupe. divers. mătreaţa omului. hie: treabă. coapsă. a fi prezent. a strica. stricat. a sparge holă: javră. a întinde. dos. om slab. a locui într-un loc = hi: a pregăti. porumbel sălbatic. a cocheta = hili-su: plină de chemare. toi al nopţii. rediu = huci. a face necazuri. a cînta. a feri de = husu: sale. siguranţă. fără seminţe pentru măcinat = huru: a mînui. horă: oraş. a confunda. a înjura. a vui = hu(i): păsări. a urî.hasură: rogojină = ha-su-ur(a): rogojină. dependinţele unei gospodării. clădiri. ho: opreşte!. hui: a răsuna. a rezista. a strînge. haz: rost. a defăima. trebuinţă = hia: a putea. hulub: porumbel = hu-lu-ub: porumbel. hîră: mătreaţa oilor si viţeilor. boală de piele. turturică. a da naştere. hulă: surpătură de deal sau de munte. înapoi. cîine vagabond = holă. a distruge. muşchi. a rupe. a ruina. drum care urcă pe o coastă piezişă = hul-la: rău. a distruge. huli: a blestema. a păstra. a aranja. stai!. a tăia. a scoate la iveală. a desface. nevoie. husa: a acoperi. amestecat. a apuca. a se scurge. belşug. huci: pădure odrăslită mică si deasă. rapăn = hir(a): a produce. seamă. a trage uşor. a avea îngăduinţă. a închiria. a exista. hu!: strigăt de protest sau nemulţumire = hu: individ. he: locurile de lîngă casă. păduche de vită. spate. umflarea urechilor acestora.hula: a vorbi de rău. a trage uşor. uneltele agricole = he: abundentă.hu: persoană. a ponegri. a proteja. a măcina. spinare. certitudine = ha-za: a tine. hlizi: a zîmbi si rîde mult. mijloc de pădure. crîng. lipsă. a avea voie. înfricoşător. numeros. a se hîrjoni. | Înapoi la Subiecte↑| . a ruina. a stoarce. tărîţă. a ciripi. a striga = ho. hi: a fi.hus: sălbatic. a se holba. mulţime. a zdrobi. a face necazuri. dans în cerc = hora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->