Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Să se genereze toate permutările mulţimii {1, 2, … , n}. Exemplu : Pentru n=3 se vor afişa permutările (1,2,3) , (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2), (3,2,1).

2. Să se genereze toate permutările mulţimii {1, 2, … , n} cu proprietatea că diferenţa în modul între oricare două numere consecutive este cel puţin egală cu o valoare v citită de la tastatură. Exemplu : Pentru n=4 şi v=2 singurele soluţii sunt (2,4,1,3) şi (3,1,4,2) .

3. Să se genereze toate permutările lexicografice ale unui cuvânt citit de la tastatură. Exemplu : Permutările cuvântului „casa” sunt : “casa”, “caas”, “csaa”, “acsa”, “acas”, “asca”, “asac”, “aacs”, “aasc”, “scaa”, “saca”, “saac” .

4. Să se genereze toate permutările mulţimii {a 1 , a 2 , … , a n } de numere întregi citite de la tastatură. Exemplu : Pentru n=3 şi mulţimea {2, 5, 9} se afişează (2,5,9) , (2,9,5) , (5,2,9) , (5,9,2) , (9,2,5) ,

(9,5,2).

5. Se citeşte de la tastatură un număr natural n (n<15). Să se genereze toate şirurile formate din

numerele 1,2,

să se găsească totdeauna la locul lor : 2 a doua poziţie din şir, 4 pe a patra poziţie din şir etc.

Fiecare şir se va afişa pe un rând al ecranului, cu spaţii între elementele ce îl formează. Exemplu : Pentru n=6, se vor afişa pe ecran ( nu neapărat în această ordine ) :

,n

astfel încât fiecare valoare să apară exact o dată într-un şir , iar valorile pare

1

2 3 4 5 6

1

2 5 4 3 6

3

2 1 4 5 6

3

2 5 4 1 6

5

2 1 4 3 6

5

2 3 4 1 6

6. Să se genereze toate cele aranjamente de p elemente ale mulţimii {1, 2, …, n }. Exemplu : Pentru n=4 şi k=3 se va afişa : (1,2,3), (1,2,4) , (1,3,2) , (1,3,4), (1,4,2) , (1,4,3) , (2,1,3) , (2,1,4) , (2,3,1) , (2,3,4) , (2,4,1) , (2,4,3) , (3,1,2) , (3,1,4) , (3,2,1) , (3,2,4) , (3,4,1) , (3,4,2) , (4,1,2) , (4,1,3) , (4,2,1) , (4,2,3) , (4,3,1) , (4,3,2).

7. Să se genereze toate partiţiile mulţimii {1, 2, … , n }. Exemplu : Pentru n=3 se obţin următoarele partiţii :

{1,2,3}

{1,2} {3} {1,3} {2} {1} {2,3} {1} {2} {3}

8. Fie a=(a 1 , a 2 , … , a n ) . n>=3 un şir de numere reale. Să se obţină din a prin permutări tabloul b=(b 1 , b 2 , … , b n ) care să îndeplinească următoarele condiţii :

- b(i) >= b(i+1) , pentru i=1 , 2 , … , k-1

- b(i) <= b(i+1) , pentru i=k , … , n -1

unde k este n/2 pentru n par şi (n+1)/2 pentru n impar.

Exemplu : Pentru vectorul a=(1,2,3,4,5) se obţin soluţiile (3,2,1,4,5), (4,2,1,3,5), (4,3,1,2,5), (5,2,1,3,4), (5,3,1,2,4), (5,4,1,2,3).

9. Să se genereze produsul cartezian a n mulţimi A 1 , A 2 ,

, A n , cu A 1 ={1, 2, … ,a i }.

Exemplu : Pentru n=3 se obţin elementele (1,1,1) ,(1,1,2) ,(1,2,1) ,(1,2,2) ,(1,3,1) ,(1,3,2) ,(1,3,1,) ,(1,3,2) ,(2,1,1) ,(2,1,2) ,(2,2,1) ,(2,3,1) ,(2,3,2).

10. Să se genereze cele combinări ale mulţimii {1, 2, … , n}. Exemplu : Pent ru n=4 şi k =3 se obţin combinările (1,2,3), (1,2,4) ,(1,3,4) ,(2,3,4).

11. Să se genereze toate submulţimile nevide ale mulţimii A=(a 1 , a 2 , a 3 , … , a n ).

Exemplu : Submulţimile mulţimii {2,5,9,10} sunt {2}, {5}, {9}, {10}, {2,5}, {2,9}, {2,10}, {5,9}, {5,10}, {9,10}, {2,5,9}, {2,5,10}, {2,9,10}, {2,5,9,10}.

12. Să se genereze toate funcţiile injective f:{1, 2, Exemplu : Pentru n=2 şi m=3 se obţin funcţiile:

, n} -> {1, 2,

, m} (m>=n).

f(1)=1 f(2)=2

f(1)=2

f(2)=3

f(1)=1 f(2)=3

f(1)=3

f(2)=1

f(1)=2 f(2)=1

f(1)=3

f(2)=2

13. Se citeşte un număr natural n. Să se determine numărul maxim obţinut prin eliminarea din

numărul dat a k cifre.

Exemplu : Pentru n=1234 şi k=2 se obţine valoarea 34.

14. Să se genereze toate funcţiile surjective f:{1, 2, … , n} -> {1, 2, … , m}. Exemplu : Pentru n=3 şi m=2 se obţin funcţiile:

f(1)=1 f(2)=1 f(3)=2

f(1)=2

f(2)=1

f(3)=1

f(1)=1 f(2)=2 f(3)=1

f(1)=2

f(2)=1

f(3)=2

f(1)=1 f(2)=2 f(3)=2

f(1)=2

f(2)=2

f(3)=1

15. Să se genereze toate numerele naturale de n cifre care sunt supermultiple de k adică numărul

respectiv şi toate numerele ce se obţin din el prin eliminarea cifrelor sale începând cu cifra unităţilor sale sunt multiple de k. Exemplu : De exemplu 246 este supermultiplu de 2 pentru ca 246, 24 şi 2 sunt multipli de 2.

16. Să se afişeze toate numerele natural de n cifre care conţin k cifre de 1.

Exemplu : Pentru n=3 şi k=2 se obţin soluţiile 101, 110, 112, 113,

, 119, 121, 131, 141,

17. Se citeşte de la tastatură un număr natural n. Să se genereze toate numerele întregi a căror reprezentare în baza 2 au acelaşi număr de cifre 0 (semnificative) şi respective 1 ca şi reprezentarea în baza 2 a numărului n. Exemplu : Pentru n=53 se vor afişa numerele 39, 43, 45, 46, 51, 53, 54, 57, 58, 60.

18. Să se scrie un program care afişează toate numerele de n cifre egale cu de k ori produsul cifrelor. Exemplu : Pentru n=2 şi k=6 singura soluţie este 12.

19. Fiind dată o matrice A (n*n) cu elemente numere natural, se cere să se determine cea mai mare sumă a n valori, luate din linii şi coloare diferite.

Exemplu : Pentru n=3 şi matrice A=

suma maximă este 59 (3+9+47).

20. Să se calculeze suma tuturor numerelor formate numai din cifre impare distinct. Exemplu : Suma este 7367625 (=1+13+135+1357+13579+1359+13597+ … + 97531).