Sunteți pe pagina 1din 11

,,i

Scheme constructive de mecanism motor

Fig. 1.1 Motorcu cilindri in linie

Fig. 1.3 Motor cu

cilindri opuqii

Fig. i.2 Motor cu

I

4J h

i. segmenLli; 2. piston; 3. bolt; 4.biela; 5. arborele cotit (manivela)

Fig. 1.4 Motor cu arbore

cotit sprijinit pe 3 paliere

Sche:ne cona'li';ic:ive ;iie sigternulIui .le distributie

r--.-

/\.r

( iszl, i

I

I

tz !

,

r

'/

/'t

-3\

3

/o- /

Fig. 2.1 Mecanism de distributie cu un arbore cu came in chiulasd

1. pinion de antrenare solidar cu arborele

cu came;

2. arboreie cu came (cama); 3. gaiba (pastila) de reglare a jocului

termic;

4. tachet;

A chiulasi;

6,

arcul supapei;

7.

supapd;

8.

cilindru;

o

rold de ghidare (pinion de antrenare

pompi de api);

10. curea de distribu{ie;

11. pinion de antrenare solidar cu arborele cotit;

12.rold de intindere a curelei.

Reperelb 1,9,10,11 si 12 alcdtuiesc mecanismul de actionare,

r3

t2

il-t

lo

-

Fig.2.2 lr'lecanism de distribulie cu cloi aibori cu came in chiulasd

1. pinion de antrenare cu cureaua (lan!ul) de disiribuitie, montat pe arborele cu came de admisie ;

2.

13, roata dinlatd preiucrati pe arborele de distributie ;

'

3. 12. arborii cu carne (adrnisie respectiv evacuare);

4.

11. pastila de reglare a jocului termic (pentru supapa de admisie

respectiv evacuare);

5. chiulasa;

6. 10. arcr"rl supapei;

7. 9. supapa;

8. tache!i;

14. roata rlinlata intermediard, montatii pe chiulasd pentru transmiterea

miscdriiinire cei doi arbori cu came.

Jt1 - jocul termic pentru supapa de evacuare; Jt2 - jocul termic pentru supapa de admisie;

Jl ---=----

3

8

v T

-,

Fig. 2,3 Mecanrsm de

distributie cu un arbore cu came in chiulasa sitachet hldraulic

1.

arbore cu came;

2.

culbutor;

3. arcul supapei

4. supapa;

5. pahar (pivot);

6. supapa unisens;

7. camera de presiune;

8. piston;

9. camera de alimentare;

10. chiulasa;

1 1. scapdri controlate de

ulei.

Fig.2.4 Mecanism de distribu{ie

cu un arbore cu came in chiulasa

3

1. arbore cu came;

2.

J.

4.

6

b.

7.

8.

9.

culbutor;

flurub de sprijin cu cap

sferic;

chiulasa;

arcul supapei;

supapa;

piston;

cilindru;

lamela arc de sustinere a

+ culbutorului.

.t

doa

f<rna

Fig. 2.6 Detaliu evidenliere a jocului tei-mic pentru mecanismul Ce distribu{ie cu arbore cu came in blocul motor

1. gurub de

reglere a jocului termic;

2. piulild de blocare;

3. rampa (axul) culbutorilor;
4.

culbutor;

5.

supapa;

6.

chiulasa;

7. tija impingatoare,

L

2,

3.

4,

5

5,

7.

supopc

cutbutor

piut

to

surult

tijo tochet rooto. de lont

B, orbore cu cone

9 potina de ntinder^e o lqntului

Menten:r'lta sistenr'"rlui d: a'!i"nel:'t:lrc la &1AS cr: i.'.,*-,rti- de ire::;!.:i

1. Scheme constructive

tl

Yl

Depresiune ciin

admisie

Fig.1 Regulator de presiune

Fig.2 Filtru de

I

Y

com bustibil.

1. m,rtnr ElEutric

2. srtpap,:,,1e suprapresiu ne

f

r;,lo

4. rctor

5. statnr lcrrrasai

fi. supapa dE rEfLrlxie

?3Uri

-

-

.,

+,ilr' r

1

.-it

I

\

IYI

ll

-/1.

tt,-''-

/--

r--

_-*=-i'1.lrr;^*

r' .t-

,1 rt_:-,

,,f

i

'--*l

--

':t

\'. \

j

.

.l

*d

1^r" .,',

i

,f

LI

r',/

ri

\_-:i

'\?

i':i -

tii

1/ r,,

+.-+L

{ /\,.,i. 'v'

!

/

J

tr

,Y:

\'

I

j'

,

'

,ir--

4'

F

---*:l

r

\/.;t "'147t;**+_--' I ./

-a+.

"

/

+

tt

rll lrl

Y

Fig.3 Pompa de

alimentare cu benzina.

1. racord de aspiratie; 2. supepa de strprapresiune; 3. rotor; 4. motor electric; 5. supapa de relulare; 6. racord de refulare.

Figura 4. Rezervor de combustibil

1. corpul supapelor de siguranta;

2. orificiu de restrictionare (nu se poate introduce orice pompa de combustibil ex. de

&

3

t ,

motorina);

3. clapeta obturatoare;

4. tub de umplere al rezervorului;

5. conducta antirefulare la

umplere;

6. supapa cu bila;

7. supapa antirasturnare;
8.

conducta spre canistra de carbon activ;

9. orificiul de alimentare;

10. rezervorul de combustibil.

^----i;-.*

.l

rlt

I

I

3fo

Figura. 5.a.

Reglarea presiunii conibustibilu lui cu regulatoru I

montat pe rampa de combustibil.

Figura' 5'b. Reglarea presiunii combustibilului cu regulatorul montat in ansamblul

pompei de benzina,

Figura. 5. 1. rezervor; 2. pompa de

alimentare; 3. filtru de benzina; 4. regulatorde presiune; 5.

membrana regulatorului; 6, rampa admisie; 10. clapeta de acceleratie.

de combustibil; 7. injector; B. supapa; g. colector de

TLrr combt-rstihil rte

[a rezervor

Retur crlnrhLrstibil

catre rezervor

Fiura 6.

Camera cle filtrare

c0rIbLrstiL)rl

Ansamblu - filtru de benzina - regulator de presiune

I

t{

Figura 7. Traductor de oxigen

1. teaca de protectie; 2. element ceramic; 3. zona filetata; 4. element de contact ; 5. element de

protectie ; 6. conector electric ; 7. suprafata senzornlui aflata in contact cu gazele de esapament; 8. suprafata senzorului aflata in contact cu aerul cr-rrat (etalon); 9. rezistenta de incalzire.

5rr.*-

6',,.-

:

Conector elcctric t.-------:

qff

"sgT:":.!:E@ffieffi *eeffilgffi&.

'a--{*

*r,}'L

€€e,

1,

l

1

:*i

Suport contact

Senzor

Pachet ceramic

Carcasa de otel

Figura 8. Traductorul de oxigen

@L

ffi&.

Suprafata de protectie

Electrod exterior

Folie

Electrod interior

Canal pentru aer de

referinta

Izolatie

Rezisienta de iiicalzire

lzolatie

Folie

Contact de conexiune

2

1. Partea principala a

traductorului;

2. Carcasa;

3. Capac;

4. Capaculcanahrlui de masura;

5. Circuitul electric al traductorului;

6. Senzorul;

7. Tabla support;

8. Carcasa senzorului;

9. Garnitura de etansare;

10. Traductor de temperatura

Injector de benzina

7

B

\:+$.

.,.

r.

i**

t'

t)

r.

R-\

.r-' ii

.r.

i

t;_,

.a"ir^,

'\.

',.

\-f.il:

\-

t

\'

Figura 9. Debitmetru masic de aer

Supapa de admisie

Colector de admisie

Supapa de adm

lnjectie de benzina in

poarta supapei

Figura 10. lnjectie de benzina.

'i;

lnjectie directa de

benzina

Injector de penzina pentru injectie

in poarta supapei (indilecta)

1. filtru sita; 2. solenoid; 3. armatura: 4. acul (tija) injectorului; 5. conexiuni electrice; 6. garnitura de teflon.

Injector de penzina pentru injectie directa.

Figura 11. lnjectoare de benzina

Figura 12. Corpul clapeta de acceleratie.

Clapeta de acceleratie

Angrenaje de

actiomare a

clapetei de

acceleratie